LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN"

Transkript

1 ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS HRVATSKİ SLOVENŠČİNA РУССКИЙ SRPSKİ SLOVENČİNA КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВIЗАР SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS LCD KRĀSU TELEVIZORS LCD VÄRVITELEVIISOR LCD טלוויזיה צבעונית עם מסך BRUKSANVISNING BRUKERHÅNDBOK BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKSAANWIJZING ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ MANUAL DE UTILIZARE NÁVOD K POUŽİTÍ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OPERATION MANUAL KORISNIČKI PRIRUČNIK NAVODILA ZA UPORABO OPERATION MANUAL PRIRUČNIK O RADU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ LİETUVİŲ БЕЛАРУСКАЯ УКРАЇНСЬКА БЪЛГАРСКИ LCD RENKLİ TELEVİZYON LCD FÄRG-TV LCD FARGE-TV LCD FARVE-TV LCDVÄRI-TV LCD KLEURENTELEVİSİE ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ TELEVIZOR LCD COLOR BAREVNI LCD TELEVİZOR LCD SZÍNES TELEVÍZİÓ LCD COLOUR TELEVISION LCD TELEVIZOR U BOJI BARVNİ LCD TELEVİZOR LCD COLOUR TELEVISION LCD TELEVİZOR U BOJİ LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР MANUALE DI FUNZIONAMENTO MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES KULLANIM KILAVUZU LATVİEŠU TÉLÉVISEUR LCD COULEUR TELEVISIONE A COLORI LCD TELEVISOR LCD A COLOR TELEVISÃO LCD A CORES OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI EESTİ LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARB-TV SVENSKA TÜRKÇE PORTUGUÊS ESPAÑOL LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

2 Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Kjære SHARP-kunde... 3 Viktige sikkerhetsregler... 3 Miljøinformasjon... 6 Pakkens innhold... 6 TV Kontrollknapper & Drift... 6 Koble til strøm... 7 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... 7 Sette inn batterier i fjernkontrollen... 7 Vinkel på fjernkontrollen... 7 Forsiktighetsregler for fjernkontrollen... 7 Slå på/av... 7 Å slå TV på... 7 Skru på TV-en... 7 Slå av TV-en... 7 Se på fjernkontrollen TV... 8 Bruk av Conditional Access Module (Tilgangsmodul) Ventemodusvarsler Førstegangsinstallasjon...11 AntenneInstallasjon...11 Kabelinstallasjon...11 Satellittinstallasjon (avhengig av modell)...11 Media Playback via USB inlet...11 Meny for medieleser...11 Endre bildestørrelse: Bildeformater Bruk kanal listen Hurtigmeny CEC og CEC RC Passthrough Systemlydkontroll FollowMe TV FollowMe TV to DMR Menyegenskaper og -funksjoner Bildemenyinnhold Avanserte innstillinger Menyegenskaper og -funksjoner Lydmenyinnhold Innstillinger bildemenyinnhold Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet Menyegenskaper og -funksjoner Menyinnhold for installasjon og omstilling Elektronisk programguide (EPG) Programvalg Tekst-TV Digital tekst-tv (bare for Storbritannia) Opptak av programmer Tidsskift-opptak øyeblikkelig opptak Se opptak av programmer Tilgjengelige avspillingsalternativer Opptakskonfigurasjon Tilkoblingsfunksjoner Koble TV-en til et hjemmenettverk Konfigurering av Nettverksinnstillinger Koble til din mobile enhet via WiFi Bruk av MIRACAST Bruke DLNA-nettverkstjeneste Internett portal Netflix HBBTV System Feilsøking for tilkobling Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig Tilkobling er Treg Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Programvareoppdatering Feilsøkingstips Vedvarende bilde - ghosting Ingen strøm TV-en kan ikke betjenes Dårlig bilde Manglende bilde Manglende lyd Fjernkontroll - virker ikke Strømmen slås av plutselig Inngangskilder - kan ikke velges Opptak utilgjengelig USB er for treg Internett-tilkobling ikke tilgjengelig / DLNA-modus fungerer Ikke Ugyldig domene Iblant vil TV-en lage knakelyder Miracast-bilde/lyd kan ikke sendes til TV-en Typiske visningsmoduser for PC Komatibilitet med AV- og HDM-signal (typer inngangssignal) Søttede filformater for USB Medieleser Støttede filformater for av MKV Støttede DVI-oppløsninger Spesifikasjoner Lisensinformasjon EC-samsvarserklæring Ansvarsfraskrivelser for nettbaserte tjenester Installere av Nero Media Home Avhending etter produktets levetid Dimensjonelle tegninger Installasjon av stativet Demontering av stativet Skruedimensjoner for veggmontering Norsk - 1 -

3 SPESIELL MERKNAD FOR BRUKERE I STORBRITANNIA Strømledningen på dette produktet er utstyrt med støpt kontakt som inneholder en 5A sikring. Hvis sikringen må skiftes, må en BSI eller ASTA godkjent BS 1362 sikring merket eller med samme styrke som angitt på støpselets side brukes. Sett alltid tilbake sikringsdekselet på plass etter at sikringen er skiftet. Bruk aldri denne kontakten uten sikringsdekslet på plass. I det usannsynlige tilfellet at stikkontakten i hjemmet ikke er kompatibel med pluggen som følger med, skjær av støpselet og monter en passende type. FARE: Sikringen fra det avskjærte støpselet bør fjernes og det avskjært støpselet bør ødelegges umiddelbart og avhendes på en sikker måte. Under ingen omstendigheter bør det avskjærte støpselet settes inn andre steder i en 5A-stikkontakt, da dette kan føre til alvorlig elektrisk støt. Å montere en passende plugg på strømkabelen, må du følge instruksjonene nedenfor: VIKTIG: Ledningene i strømkabelen har farger i forhold til den følgende koden: Blå Nøytral Brun: Strømførende Ettersom fargene på ledningene i strømkabelen til dette produktet ikke samsvarer med de fargede merkene som identifiserer terminalene i støpselet, gjør som følger: Ledningen med blå farge må kobles til støpselterminalen som er markert med bokstaven N eller er farget svart. Ledningen med brun farge må kobles til støpselterminalen som er markert med bokstaven N eller er farget rød. Sørg for at verken den brune eller den blå ledningen er koblet til jordterminalen i støpselet med tre pinner. Før du setter på plass støpsedekslet må du kontrollere at: Hvis dtn nylig monterte støpselet inneholder en sikring, er dens verdi den samme som den som ble fjernet fra det avskjærte støpselet. Ledningshåndtaket er festet over innkapslingen på strømkabelen, og ikke bare over ledningene. HVIS DU ER I TVIL, KONTAKT EN KVALIFISERT ELEKTRIKER. Norsk TV - Egenskaper Fjernkontrollert farge LED TV. Fullt integrert digital/kabel-tv (DVB-T-T2/C-S-S2). HD DVB-T/C/S2(MPEG4) : LC-40LE362EN / LC-32LE362EN HD DVB-T2/C/S2(MPEG4) : LC-40LE363EN / LC-32LE363EN HD DVB-T/CABLE(MPEG4) : LC-40LE360EN / LC-32LE360EN HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) : LC-40LE361EN / LC-32LE361EN HD DVB-T2/CABLE(MPEG4): LC-40LE361K / LC-32LE361K Overholdelse og støtte for DVB-T2, DVB-S/S2 er avhengig av modellen HDMI-kontakter for digital video og lyd. Denne tilkoblingen er også designet for å ta imot HDsignaler USB-inngang. Programmere opptak. Programtidsskifte programmer. OSD menysystem. Scart-kontakter for eksterne enheter (som f.eks. video, videospill, lydanlegg osv.) Stereolydsystem. Tekst-TV, hurtigtekst, TOPP-tekst. Tilkobling for hodetelefoner. Automatisk programmering system. Manuell justering bakover eller forover. Automatisk avslukking etter opptil åtte timer. Sleep timer. Barnesikring. Automatisk lyd demping når der ikke er sending. NTSC-avspilling. AVL (Automatisk Volum Limiting). PLL (Frekvens Søk). PC-inngang. Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spillmodus. Bilde av-funksjon. Ethernet (LAN) for Internett-tilkobling og service n innebygd WIFI-støtte DLNA (DMP, DMR) HBBTV (denne funksjonen er ikke tilgjengelige for britiske modeller) Miracast. Illustrasjonene og OSD-en i denne brukerhåndboken er kun for informasjonsformål og kan variere noe fra det som vises på skjermen.

4 Kjære SHARP-kunde Takk for ditt kjøp av denne SHARP LCD farge-tv. For å garantere sikkerhet og mange års problemfri drift av ditt produkt, må du nøye lese Viktige sikkerhetsregler før du begynner å bruke dette produktet. Denne apparatet er beregnet for mottak og fremvisning av TV-programmer. De ulike tilkoblingsvalgene gjør det mulig med en ytterligere utvidelse av mottaks og visningskilder (mottaker, DVD-spiller, DVD-opptaker, VCR, PC osv.). Dette apparatet er kun egnet for bruk i tørre interiør. Dette apparatet er kun beregnet for privat bruk og kan ikke benyttes til industrielle og kommersielle formål. Vi utelukker ansvar i prinsippet, hvis enheten ikke brukes som tiltenkt, eller uautoriserte endringer har blitt gjort. Bruk av LCD TV-en under forhold med svært høy luftfuktighet, kan skade apparatet. Viktige sikkerhetsregler Bruk en myk. Fuktig klut til å tørke av panelet når det et skittent. For å beskytte panelet, ikke bruk en kjemisk klut til å rengjøre det. Kjemikalier kan forårsake skader eller sprekker i kabinettet på TV-en. Vann og fuktighet Ikke bruk produktet i nærheten av vann, som f.eks. badekar, håndvask, oppvaskkum, vaskekum, svømmebasseng eller i en fuktig kjeller Ikke plasser vaser eller andre vannfylte beholdere på dette produktet. Vannet kan renne ned i produktet og forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke plasser objekter på toppen av apparatet, da dette kan føre til feil og gå ut over sikkerheten. Dersom en gjenstand eller væske skulle komme inn i apparatet, må du trekke ut strømkontakten og få apparatet undersøkt av kvalifisert personell før du forsøker å bruke den igjen. Stativ Ikke plasser produktet på ett ustabilt stativ, benk, tripod eller bord. Dette kan føre til at produktet faller, noe som resulterer i alvorlige personskader, samt skader på produktet. Bruk kun tralle, stativ, fot, braketter eller bord som anbefales av produsenten eller selges sammen med produktet. Ved montering av produktet på en vegg må du følge produsentens anvisninger. Bruk kun monteringsutstyr som er anbefalt av produsenten. Når du flytter produktet plasser det så på en vogn, du må flytte det med største forsiktighet. Bråstopp, overdreven kraft og ujevnt underlag kan føre til at produktet faller fra vognen. Ventilasjon Ventilene og andre åpningen i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk til eller blokker disse åpningene, da utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet på en/ et seng, sofa, teppe eller annet liknende underlag, da dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke beregnet for å bygges inn, ikke plasser produktet på et kullet sted for eksempel en bokhylle eller stativ uten tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger kan følges. Bruk dette apparatet i et moderat klima. La det være et åpent område på minst 10 cm rundt apparatet for ventilasjon. Ikke plasser objekter på toppen av apparatet, da dette kan føre til feil og gå ut over sikkerheten. LCD-panelet som er brukt till dette produktet er laget av glass. Derfor kan det ødelegges hvis produktet mistes i bakken eller utsettes for slag. Hvis LCDpanelet går i stykker, vær forsiktig så du ikke blir skadet av knust glass. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder, slik som radiatorer, ovner, komfyrer og andre varmeutviklende apparater (inkludert forsterkere). For å unngå brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller bar flamme oppå eller i nærheten av TV-apparatet. For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, plasser aldri strømledningen under TV-en eller andre tunge gjenstander. Ikke vis et stillbilde for lenge, da dette kan føre til at et etterbilde blir værende. Det forbrukes alltid strøm hvis støpselet er tilkoblet. Service Ikke prøv å reparere produktet selv. Ferning av deksler kan utsette deg for høyspenning og andre farlige forhold Be en kvalifisert person til å utføre service. Forhåndsregler ved transport av TV-en Når du transporterer TV-en, må du aldri bære den ved å holde i høytalerne. Pass på at alltid to personer bærer TV-en og holder den med to hender en hånd på hver side av TV-en. Norsk - 3 -

5 ADVARSEL For å forhindre brann, la aldri stearinlys eller annen åpen flamme være i nærheten av TV-apparatet. Strømkilde TV-apparatet skal kun brukes fra et V AC, 50Hz-uttak. Kontroller at du velger korrekt spenningsinnstilling for ditt bruk. Strømledning Ikke sett apparatet, møbler etc. på strømledningen, og sørg for at den ikke kommer i klem. Håndter strømledningen i støpselet. Ikke trekk ut støpselet ved å rykke i ledningen. Rør aldri strømkablen med våte hender, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk støt. Lag aldri knute på ledningen og knytt den aldri sammen med andre ledninger. Strømledningene bør plasseres på en slik måte at de ikke risikerer å bli tråkket på. En skadet strømledning kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Hvis ledningen er skadet og må skiftes, må dette utføres av en kvalifisert fagperson. Fuktighet og vann Ikke bruk dette utstyret på et klamt og fuktig sted (unngå badet, vasken på kjøkkenet, og i nærheten av vaskemaskinen). Ikke utsett utstyret for regn eller vann, da det kan være farlig. Ikke plasser væskefylte beholdere, for eksempel blomstervaser, oppå utstyret. Unngå drypping eller spruting. Dersom en gjenstand eller væske skulle komme inn i apparatet, trekk ut strømkontakten av TV-en og få den undersøkt av kvalifisert personell før du forsøker å bruke den igjen. Rengjøring Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller spraybokser. Bruk en myk og tørr klut. Varme og ild Apparatet må ikke plasseres i nærheten av åpen flamme eller intens varme, for eksempel en elektrisk varmeovn. Sørg for at åpen flamme, som tente stearinlys, ikke plasseres oppå TV-en. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild og lignende. Vedlikehold av skapet Bruk en myk klut (bomull, flanell, osv.) og tørk forsiktig av overflaten av skapet. Bruk av en kjemisk klut (våt/tørr pusseklut, osv.) kan deformere komponentene i hovedskapet eller forårsake sprekker. Tørke med hard klut eller overdreven bruk av kradt kan lage riper i overflaten til skapet. Hvis skapet er veldig skittent, tørker du av med en myk klut (bomull, flanell, osv.) dynket i et nøytralt vaskemiddel fortynnet med vann som er grundig vridd opp, og tørker deretter av med en myk, tørr klut. Unngå å bruke benzen, tynner og andre løsemidler, da disse kan deformere skapet og føre til at malingen løsner. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige væsker. La heller ikke skapet være i kontakt med gummi- eller vinylprodukter over lengre tid. Mykgjørere i plasten kan føre til at skapet deformeres og at malingen løsner. Pleie av frontpanelet Slå av hovedstrømbryteren og trekk ut strømledningen fra stikkontakten før håndtering. ørk forsiktig av overflaten på frontpanelet med en myk klut (bomull, flanell, osv.). For å beskytte frontpanelet, må du ikke bruke en skitten klut, flytende rengjøringsmidler eller en kjemisk klut (våt/ tørr pusseklut, osv.). Dette kan skade overflaten av frontpanelet. Tørking med hard klut eller bruk av overlegen styrke kan lage riper i overflaten på frontpanelet. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke forsiktig av frontpanelet når det er skittent (å gni hardt op overflaten av frontpanelet kan ripe opp overflaten). Hvis frontpanelet er støvete, kan du rense det med en kommersielt tilgjengelig antistatisk børste. Lynnedslag Ta alltid støpselet ut av stikkontakten ved tordenvær/ lynnedslag, eller dersom apparatet skal stå i lengre perioder uten å være i bruk. Reservedeler Når du må bytte deler, sørg for at serviceteknikeren benytter deler som er godkjent av produsenten og har de samme spesifikasjonene som de originale. Uautorisert bytting av deler kan resultere i brann, elektrisk støt eller andre farer. Vedlikehold Vennligst overlat all service til kvalifisert personell. Ikke fjern bakdekselet, dette kan føre til elektrisk støt. Avfallshåndtering Emballasje og emballasjerester er resirkulerbare og skal i prinsippet resirkuleres. Pakkematerialer, som folieposer, bør holdes borte fra barn. Batterier, inklusive de som er fri for tungmetaller, må ikke kastes i søppelbøtta. Vennligst kvitt deg med batteriene på en miljøvennlig måte. Finn ut hvilke lovregler som gjelder i ditt område. Ikke prøv å lade batteriene, det fins fare for eksplosjon. Bytt kun ut batterier med samme eller tilsvarende type. Norsk - 4 -

6 Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild og lignende. Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at dette er elektronisk og elektrisk utstyr som etter endt levetid bør kastes separat fra husholdningsavfallet. EU har ulike innsamlingsordninger for resirkulering. For mer informasjon, kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren du kjøpte produktet hos. Frakobling av enheten Støpselet brukes til å koble TV-en fra strømnettet, og derfor må det være lett tilgjengelig. Hodetelefonvolum Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader. Installation For å hindre skade, må denne enheten festes til veggen i henhold til monteringsanvisningene når den monteres på veggen (hvis muligheten er tilgjengelig). LCD-skjerm LCD-skjermen er et produkt med meget høy teknologi, med omkring en million tynne filmtransistorer som gir deg fine bildedetaljer. Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som faste punkt av blå, grønn eller rød. Merk at dette ikke vil påvirke produktets yteevne. Advarsel Ikke la fjernsynsapparatet være påslått eller i standbymodus når du forlater huset. Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks. kabel-tv) med tuner Enheter som er koblet til byggets jordingssystem via strømnettet (eller koblet til et annet apparat som igjen er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat med en koaksialkabel, kan utgjøre en brannfare. Tilkobling til et kabelfordelingssystem må derfor gjøres gjennom en enhet som tilbyr elektrisk isolasjon under et visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Merk: HDMI-tilkoblingen mellom PC og TV kan forårsake radioforstyrrelser og i slike tilfeller anbefales det å bruke VGA (-15 DSUB) tilkobling. Standby Off/On-knappen skiller ikke apparatet fullstendig fra strømnettet. Videre bruker enheten strøm i standbymodus. For å skille enheten helt fra strømnettet, må støpselet trekkes ut av stikkontakten. På grunn av dette bør apparatet plasseres på en slik måte at det er uhindret adgang til støpslet, slik at strømkontakten kan trekkes ut umiddelbart i tilfelle en nødssituasjon. For å redusere fare for brann bør strømledningen trekkes ut fra kontakten for lengre perioder uten bruk, f.eks. under ferier. Elektriske enheter skal ikke overlates til barn La aldri barn bruke noen elektriske apparater uten tilsyn. Barn kan ikke alltid gjenkjenne mulige farer. Batterier/akkumulatorer kan være livstruende ved svelging. Oppbevare batteriene utilgjengelig for små barn. I tilfelle svelging av batterier, må medisinsk hjelp søkes umiddelbart. Hold også forpakningen utilgjengelig for barn da det kan være fare for kvelning. Norsk - 5 -

7 Miljøinformasjon Denne TV-en er designet for å konsumere mindre energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere strømforbruket, må du følge disse trinnene: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som ligger i Bildemeny. Hvis du angir Strømsparemodus som Øko, vil TV-en gå over til strømsparingsmodus og lysstyrkenivået til TV-en vil gå tilbake til optimalt nivå. Merk at enkelte bildeinnstillinger ikke kan endres når TV-en er i strømsparingsmodus. Når du trykker på høyreknappen på fjernkontrollen mens Strømsparingsmodus er satt til "Eco", vil meldingen "skjermen vil være avslått i 15 sekunder" vises på skjermen. Hvis Strømsparingsmodus er satt til "Deaktivetr", må du trykke på venstreknappen. Velg GÅ VIDERE, og trykk OK for å fortsette. Skjermen vil slås av umiddelbart. Hvis du ikke trykker på noen knapper, vil skjermen slås av etter 15 sekunder. Når du deaktiverer Strømsparingsmodus, settes Bildemodus automatisk til Dynamisk med mindre modusen er satt til Spill eller Sport. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket. Koble fra strømmen når du skal være borte i lenger tid. Det anbefales sterkt å aktivere innstillingen Strømsparingsmodus for å redusere det årlige strømforbruket. Det anbefales også å koble TV-en fra støpselet for å spare strøm når du ikke bruker den. Vennligst hjelp oss til å redde miljøet ved å følge disse trinnene. Pakkens innhold TV Fjernkontroll: LED TV Hurtigveiledning Batterier: 2 x AAA 1 X Video & Audio Forbindelse Kabelen Merk: Du bør undersøke tilbehøret etter kjøp. Pass på at alt tilbehør er inkludert. Produsentens spesifikasjoner støtter kommunikasjon på kabellengder mindre enn 3 m. TV Kontrollknapper & Drift 1. Retning opp 2. Retning ned 3. Volum/ Info/ Kilder-listevalg og Standby-Onbryter (Ventemodus på) Med bruk av Kontroll-knappen kan du kontrollere TVfunksjonene Program/Volum/Source (Kilde) / Standby On (Ventemodus på). Norsk - 6 -, bryteren brukes til å slå TV-en av eller på. Plasseringen av strømbryteren kan variere avhengig av modellen.

8 Koble til strøm VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på V AC, 50 Hz sokkel. Etter oppakking må du la TV-en nå romtemperaturen før du kobler den til strømnettet. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Antenne / Kabel / Kabeltilkobling Koble antenne- eller kabel-tv-pluggen til ANTENNEINNGANG- (ANT.) eller satellittpluggen til SATELITTINNNGANGEN (LNB ) på baksiden av TV-en. "Satellitt er bare tilgjengelig i 362/363-serien". Baksiden av TV-en: SATELLITE Antenne CABLE Merk: Satellittstøtte er avhengig av modell. (bare tilgjengelig i LC-32LE363EN / LC-32LE362EN / LC-40LE363EN / LC-40LE362EN-serien) Sette inn batterier i fjernkontrollen Fjern det bakre dekselet for å avsløre batterirommet Sett to batterier med størrelsen AAA. Kontroller riktig polatitet(+ eller -). Ikke kombiner gamle og nye batterier. Bytt ut kun med samme eller tilsvarende type. Sett dekselet tilbake på plass. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke skikkelig hvis fjernkontrollsensoren til TV-en er i direkte sollys eller sterk belysning. I slike tilfeller må du endre vinkelen på belysningen eller TV-en, eller bruke fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren. Slå på/av Å slå TV på Koble strømledningen til hoveduttaket. Sett knappen på TV-en til posisjon slik at TV-en settes i ventemodus. Da tennes LED-lampen for standby (ventemodus). For å slå TV på fra standbymodus, enten: Trykk knappen, P+ / P- eller en nummertast på fjernkontrollen. Trykk på sidefunksjonsbryteren på TV-en til TV-en kommer på fra ventemodus. TV-en slås på. Skru på TV-en Når du vil sette bryteren i en ventemodus med lavere strømforbruk, trykker du -knappen på fjernkontrollen eller sidefunksjonsbryteren på TV-en til TV-en går inn i ventemodus. Slå av TV-en Sett knappen nederst på TV-en til posisjon 2 som illustrert -, for å isolere TV-en fra strømnettet. LED-en slokkes. Vinkel på fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. enstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan hindre skikkelig drift. Forsiktighetsregler for fjernkontrollen Ikke utsett fjernkontrollen for støt. I tillegg må du ikke utsette fjernkontrollen for væske, og ikke plassere det i et område med høy luftfuktighet. Ikke installer eller plasser fjernkontrollen i direkte sollys. Varmen kan forårsake deformasjon av enheten. Norsk - 7 -

9 Se på fjernkontrollen TV 1. Standby / På 2. Kanalliste 3. Volum opp/ned 4. Meny på/av 5. OK/Bekreft 6. Returner / Tilbake 7. Internett portal 8. Min knapp / YouTube (*) 9. Trykk denne knappen for å starte Netflixprogrammet. (Netflix-tjenesten er ikke tilgjengelig i enkelte land) 10. Fargede knapper (Rød, Grønn, Gul, Blå) 11. Mono-Stereo - Dual I-II / Nåværende språk 12. HurtigTilbakespoling (i medieleser-modus) 13. Pause (I Medieleser-modus) / Tidskifteopptak 14. Programmere opptak. 15. Play (i medieleser-modus) 16. Stopp (i Medieleser modus) 17. Spolig forover (i medieleser-modus) 18. Undertittel på-av/undertittel (i medielesermodus) 19. Bildestørrelse 20. Tekst TV - MIX 21. Medieleser 22. Elektronisk programoversikt 23. Avslutt 24. Navigasjonsknapper 25. Kjappmeny På-Av 26. Info /Vis (i TEKST-modus) 27. Program opp/ned 28. Stille 29. Forrige program 30. Nummertaster 31. AV / Source TV Merk: Rekkevidden er på rundt 7 meter / 23ft. Bruk av min knapp (*) Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre YouTubelink. Hvis du derimot ønsker å endre denne funksjonen, kan du trykke MIN KNAPP 1 i fem sekunder når den er på ønsket kilde eller kanal til MIN KNAPP ER SATT vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende tilbake til standard funksjon. Norsk - 8 -

10 Se på tilkolingene Kontakt Type Kabler Enhet LAN Scart-tilkobling (baksiden) (baksiden) PC/YPbPr Audio Tilkobling (baksiden) HDMI (1,2,3) Tilkobling (baksiden&side) SPDIF ((Optisk utgang) Tilkobling (baksiden) Side AV VGAtilkobling (lyd/video)- Tilkobling (side) Hodetelefon Tilkobling (side) YPbPr Videotilkobling (side) USB Tilkobling (side) CI Tilkobling (side) Ethernet (LAN)- tilkobling (baksiden) Video/audio koblingskabelen på siden (inkludert) Side AV tilkoblingskabel (inkludert) PC til YPbPr-kabel (ikke inkludert) Lydkabel (ikke inkludert) Merk: Når du kobler en enhet via YPbPr eller Side AV-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling. For Side AV-inngangen må du bruke den medfølgende kabelen. Se illustrasjonene på venstre side.du kan bruke YPbPr til VGA kabelen (ikke inkludert) for å legge YPbPr signal inn gjennom VGA inngangen. Du kan ikke bruke VGA og YPbPr samtidig. For å aktivere PC/ YPbP-lyd må du bruke SIDE AVkontakten med en PC-lydkabel (ikke inkludert) til lydtilkobling og bruke den medfølgende Side AVtilkoblingens RØDE og HVITE innganger. Hvis en ekstern enhet er koblet til via en SCARTkontakt, vil TV-en automatisk gå over til AV-MODUS. Når TV-en mottar DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller er i Medieleser Mode (Medielesermodus), vil ikke utgangen være tilgjengelig via scart-kontakten. Når du bruker monteringspakken for vegger (tilgjengelig fra tredjepart i markedet), anbefaler vi at du plugger alle kablene inn i baksiden av TV-en før du monterer veggen. Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når TVen er SLÅTT AV. Du bør henvise til bruksanvisningen for moduler for detaljer om innstillingene. Hver av USB-inngang på TV-en støtter enheter opptil 500mA. Tilkobling av enheter som har en nåværende verdi på 500mA kan skade TV-en. Ved tilkobling av HDMI-kabel til TV-en, må du bare bruke en skjermet HDMI-kabel for å garantere tilstrekkelig immunitet mot parasittisk stråling. Hvis du vil koble en enhet til TV-en, kontroller at både TVen og enheten er slått av før du gjør en tilkobling. Etter tilkoblingen er ferdig, kan du slå på enheter og bruke dem. Norsk - 9 -

11 Bruk av Conditional Access Module (Tilgangsmodul) VIKTIG: Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. For å kunne se bestemte digitale kanaler, kan en betinget tilgagnsmodul (CAM) være nødvendig. Denne modulen må settes inn i det felles grensesnittsporet på TV-en. 1. Skaff tilgangsmodulen (CAM) og kodekortet ved å abonnere på en kanal, og installer disse på TV-en ved hjelp av følgende prosedyre. 2. Sett tilgangsmodulen og deretter kodekortet inn i sporet som er å finne i terminaldekslet på baksiden av TV-en. 3. Tilgangsmodulen må settes inn korrekt; det er umulig å sette den helt hvis den er vendt feil vei. Tilgangsmodulen eller TV-en kan bli skadet hvis tilgangsmodulen blir tvunget inn med kraft. 4. Koble TV-en til hovednettforsyningen, slå den på og deretter vent en liten stund til kortet er aktivert. 5. Når ingen moduler er satt inn, vil meldingen Ingen felles grensesnittmoduler vises på skjermen. Du kan henvise til bruksanvisningen for moduler for detaljer om innstillingene. Merk: Det tar noen minutter å sertifisere lisensnøkkelen når du setter inn et CA-kort i den CI +-kompatible CImodulen for første gang. Denne prosessen kan mislykkes når det ikke er noen antenneinngang eller du aldri har kjørt "Autoinstallasjon". Hvis den gamle CAM-en brukes, kan autentisering mislykkes. I slike tilfeller, ta kontakt med den kontraktsfestede tjenesteleverandøren. Ventemodusvarsler Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: "TV-en byttet til standby-modus automatisk på grunn av en lang periode uten signal". Trykk OK for å fortsette. Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: TVen byttet til standby-modus på grunn av en lang periode uten betjening. Trykk OK for å fortsette. Når tidsavbrudd for Automatisk sikkerhetsutkopling er nådd, vil følgende melding vises på skjermen. "Slå av?" Velg JA for å slå av TV-en. Velg NEI for å avbryte. TV-en vil også slås av, hvis du ikke velger et alternativ på denne skjermen. Norsk

12 Førstegangsinstallasjon Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK. Still dine preferanser på neste skjerm med navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette. Du kan på dette tidspunktet aktivere alternativet Butikkmodus. Dette alternativet er kun ment for Butikkbruk. Det anbefales å bruke Hjemmemodus for hjemmebruk. Hvis Butikkmodus er valgt, vil en bekreftelsesskjermen vises. Velg JA for å fortsette. Dette alternativet vil være tilgjengelig i Andre innstillinger-menyen og kan slås på/av senere.. AntenneInstallasjon Hvis du velger Antenne-alternativet fra søketypeskjermen, vil TV-en søke etter digitale TV-sendinger i området. Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil Kanallisten vises på skjermen. Trykk MENU-knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. Kabelinstallasjon Hvis du velger alternativet Kabel og trykker OK på fjernkontrollen, vil en bekreftelsesskjerm vises. Velg JA og trykk OK for å bekrefte. For å avbryte prosessen, velg NEI og trykk OK. Du kan velge frekvensområder på denne skjermen. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av tallknappene. Når du er ferdig, trykk på OK for å starte automatisk søk. Merk: Søke varigheten vil variere avhengig av den valgte søk trinn. Satellittinstallasjon (avhengig av modell) Hvis du velger Satellitt fra søketypeskjermen, kan du velge en satellitt å se satellittkanaler. Når du velger Satellittinstallasjon, vises menyen Antennetype. Du kan velge Antennetype som Direkte, Unicable eller DiSEqC-bryter. Direkte: Hvis du har en enkel mottaker og en direkte satellittplate, velg så denne antennetypen. Etter at du valgt Direkte, vises en annen skjerm. Velg en tilgjengelig satellitt og trykk OK for å søke etter tjenester. Hvis det er ønskelig, kan LNB frekvensverdier for den valgte satellitten redigeres før du starter søket. Frekvensverdiene kan bli angitt på to måter: 1. Den høye feltverdien bør være 0 og den lave feltverdien bør være angitt. 2. De høye og lave feltverdiene bør være lave, slik at denne verdien kan brukes i søket. Denne verdien kan imidlertid ikke være 0. Dette er standardkrav for enkle LNB-søk Unikabel: Hvis du har flere mottakere og et unicable system, velg så denne antennetypen. Trykk OK Norsk for å fortsette. Konfigurer innstillinger ved å følge anvisningene på skjermen. Trykk på OK for å skanne etter tjenester. DiSEqC-bryter: Hvis du har flere parabolantenner og en DiSEqC-bryter, velg så denne antennetypen. Etter å ha valgt DiSEqC, vil en annen meny bli vist på skjermen. Du kan velge fire forskjellige DiSEqCalternativer (hvis tilgjengelig) Trykk GRØNN knapp for å søke på alle satellitter eller GUL knapp for å kun søke igjennom uthevede satellitter. For å lagre og gå ut trykk OK-knappen. Mens søket fortsetter, vises en melding, som spør om du ønsker å sortere kanalene i henhold til LCN (*). Velg Ja og trykk OK for å bekrefte. (*) LCN er Logiske Kanalnummer systemet som organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig). Merk: Ikke slå av TV-en mens du begynner første gangs installasjon. (*) Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av valg av land. Media Playback via USB inlet Du kan koble til en 2,5" og 3,5" (HDD med ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB minnepenner til Tven ved å bruke USB-inngangene på Tven. VIKTIG! Sikkerhetskopier filene dine før du foretar tilkoblinger til TVen. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på filen eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB harddisker / minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en. TV-en støtter FAT32- og NTFS-diskformatering, men ropptak vill ikke være tilgjengelige med NTFS-formaterte plater. Når du formaterer en USB-harddisk som har 1TB (Tera Byte) eller mer filkapasitet, kan du oppleve problemer med formateringsprosessen. Det er meget risikofylt å trekke raskt ut eller sette inn USB-enheter. Dette kan forårsake fysiske skader på USB-spilleren og selve USB-enheten. Trekk ikke USB-enheten ut mens du spiller av en fil. Meny for medieleser Du kan spille av bilde-, musikk- og videofiler som er lagret på en USB-lagringsenhet eller på en medieserver. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TV-en. Eller koble medieserveren til samme nettverk med TV-en. Trukk "medieleserknappen " på fjernkontrollen og trykk MENU og velg fanen Medieleser ved bruk av venstre-/høyreknappene og trykk OK. Hovedmenyen på medieleserskjermen vises. Velg medietypen som skal være oppført, og trykk OK.

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

MODE D EMPLOI TÉLÉVISEUR LCD COULEUR KULLANIM KILAVUZU LCD RENKLİ TELEVİZYON LCD FARVE-TV BRUKERHÅNDBOK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MODE D EMPLOI TÉLÉVISEUR LCD COULEUR KULLANIM KILAVUZU LCD RENKLİ TELEVİZYON LCD FARVE-TV BRUKERHÅNDBOK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH PORTUGUÊS SLOVENŠČİNA HRVATSKİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS SUOMİ DANSK NORSK SVENSKA TÜRKÇE ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO

Detaljer

LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K

LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARB-TV TÉLÉVISEUR LCD COULEUR TELEVISIONE A COLORI LCD TELEVISOR

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 - Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll - 1... 6 Tilkoblinger... 7 Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetsforholdsregler. Forberedelse. Tiltenkt Bruk. Strøm. Plassering av TV

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetsforholdsregler. Forberedelse. Tiltenkt Bruk. Strøm. Plassering av TV Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforholdsregler... 1 Miljøinformasjon... 3 TV - Egenskaper... 3 Tilbehør som følger med... 3 Se på TV... 4 TV Kontrollknapper & Drift... 4 Knappefunksjoner for fjernkontroll

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

farge-tv 24FLYR274BD colour television bruksanvisning owner s manual

farge-tv 24FLYR274BD colour television bruksanvisning owner s manual farge-tv 24FLYR274BD colour television bruksanvisning owner s manual Innhold Sikkerhetsinformasjon...1 Markeringer på Produktet...2 Miljøinformasjon...2 Funksjoner...3 Tilbehør Som Følger Med...3 Ventemodusvarsler...3

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetshensyn CAUTION CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. Forberedelse. Tiltenkt Bruk

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetshensyn CAUTION CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. Forberedelse. Tiltenkt Bruk Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn... 31 Miljø Informasjon... 33 TV - Funksjoner... 33 Tilbehør som følger med... 33 Visning av TV... 34 TV Kontrollknapper & drift... 34 DVD - Kontrollknappene... 35

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Spesifikasjoner (Avhengig av modellen)... 4 Typiske skjermmoduser for PC (avhengig av. modell)...

Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Spesifikasjoner (Avhengig av modellen)... 4 Typiske skjermmoduser for PC (avhengig av. modell)... Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Spesifikasjoner (Avhengig av modellen)... 4 Typiske skjermmoduser for PC (avhengig av modell)... 4 Fjernkontroll RC 4862... 5 Vise tilkoblinger (avhengig

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

32FLXR180D. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

32FLXR180D. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 32FLXR180D farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual Innholdsfortegnelse Funksjoner... 2 Forberedelse... 2 Sikkerhetsforanstaltninger... 2 Pakkens innhold... 4 Miljømessig informasjon...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse FORSIKTIG. Forberedelse. Tiltenkt bruk. Sikkerhetsforanstaltninger

Innholdsfortegnelse FORSIKTIG. Forberedelse. Tiltenkt bruk. Sikkerhetsforanstaltninger Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforanstaltninger... 1 Miljømessig informasjon... 3 Medfølgende tilbehør... 4 TV - Funksjoner... 4 Ser på TV... 4 TV Kontrollknapp & Drift... 5 DVD - Kontrollknappene... 5

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 - Innholdsfortegnelse Funksjoner... 2 Pakkens innhold... 2 Introduksjon... 3 Forberedelse... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 Tilkobling til et TV-distribusjonssystem (kabel-tv osv.) fra tuner... 4 Miljøinformasjon...

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 71 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 71 - Innholdsfortegnelse Funksjoner... 72 Forberedelse... 72 Sikkerhetsforanstaltninger... 72 Pakkens innhold... 74 Miljømessig informasjon... 75 Fjernkontrollknapper... 76 LCD-TV og knappene på apparatet...

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer