SMART Board interaktiv whiteboard brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Board interaktiv whiteboard brukerveiledning"

Transkript

1 SMART Board interaktiv whiteboard brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - Philip Pedersensvei 1 - PB Lysaker tlf

2

3 SMART Board Interactive Whiteboard Brukerveiledning SMART Notebook 5 Å bruke SMART Notebook 6 Notebook Verktøylinjen 6 Menyer 7 Fanekortene 8 Sidesortering 9 Sidesortering gardinmeny 9 Objekter i Notebook 9 Tilpasse og flytte objekter 10 Objektets Gardinmeny 10 Låsing av Objekter 11 Gruppering 12 Vend/Flip 12 Rekkefølge/Order 12 Uendelig kloner/infinite Cloner 13 Legg Hyperkobling/Link til objektet 13 Lyd 14 Egenskaper/Properties 14 Håndskriftsgjenkjenning 15 Tekst 15 Verktøylinjen for skrift kommer frem mens du skriver eller ved å dobbeltklikke på tekst-objektet. Bruk denne til å endre tekstens egenskaper, som størrelse, skrifttype, farge, utheving etc. Ulike matematiske symboler er tilgjengelig fra den siste knappen til høyre på verktøylinjen. 15 Stavekontroll/Check Spelling 15 Tegneverktøy/Drawing Tools 16 Penner og svamp 16 Linjeverktøy 16 Figurverktøy/Shapes Tool 16 Tilpasse tegneverktøy 17 Sett bilder og grafikk inn i Notebook 17 Verktøylinjen for Skjermkopiering/Screen Capture Toolbar 17 Importere grafikk 18 Galleriet/ The Gallery 18 Finne Galleri-innhold/Finding Gallery Content 19 Galleriets Objekter 19 Elektroniske ressurser/online Resources 20 Mitt innhold/my Content 20 Legg Nøkkelord til objektene i Mitt Innhold 21 Vedleggsfanen/The Attachments Tab 21 Deling av Notebook-filer 21 Notebook Print Capture 22 SMART Board Verktøy

4 Kom i gang... Åpne SMART Board Verktøy 24 SMART Opptaker/Recorder SMART Recorder Opptaksknappens gardinmeny 24 Recorder Options 25 SMART Video Spiller/Player 26 Spille av Videofiler 26 Skriv på et videobilde 27 Tone ut annotasjoner 27 Valg av størrelse på videobildet 27 Bruk av andre videokilder 27 Flytende Verktøy/Floating Tools 28 Tilpasse Flytende Verktøy 29 Legg til og fjern verktøy 29 Konferanse/Instant Conferencing 30 Startsenter 31 Tilpass Startsenteret 32 Andre SMART-verktøy 33 Skyggelegging 33 Følgespot/Spotlight 33 Forstørrelsesglass 33 Kontrollpanel/Control Panel 34 SMART Board Innstillinger/Settings 34 Orientere (Kalibrere)/Orient (Align) SMART Board 34 SMART Board Tilkoblingsveiviser/Connection Wizard 34 Penn- og knappeinnstillinger 35 Programinnstillinger for Ink Aware 36 Språkinnstillinger for SMART Board programvare 36 Enhetsinnstillinger for mobile og trådløse enheter 37 Om programvare og kundestøtte 37 SMART Ink Aware 39 Hvordan virker Ink Aware Applikasjoner? 40 Hvilke applikasjoner er Ink Aware? 40 Microsoft Word 41 Microsoft Excel 42 PowerPoint 43 Gardinmenyen 43 PowerPoint kommandoer 44 PowerPoint Innstillinger 44 SMART FLytende verktøy/floating Tools 44 Sammendrag av Ink Aware verktøy 45 Verktøy 45 2

5 SMART Board Interactive Whiteboard Brukerveiledning Funksjon 45 Applikasjon 45 Word 45 Excel 45 PowerPoint 45 Tilleggsressurser 47 The SMART Training Center 48 Gratis treningsmateriell 48 Gratis treningsklasser online 48 SMART s Education Solutions Website - for undervisningsløsninger 49 SMART Ideas Tankekart-program/Concept-Mapping Software 50 Hva er et tankekart? 50 Å lage symboler med SMART Ideas programvare 50 Sette symbolene sammen 50 Navngi lenkene 51 Utvide og komprimere diagrammer 51 Lage lagvise diagrammer 51 Å lage et nytt undernivå 51 Sammendrag 53 3

6 Kom i gang... 4

7 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning SMART Notebook Hva er SMART Notebook? SMART Notebook kan brukes til å lage, organisere og lagre notater - enten på SMART Board eller på din PC. Du kan sende notatene til en skriver, via e-post eller legge det på en hjemmeside. Du kan også legge inn for eksempel multimediaelementer som bilder, lyd, videoklipp og Macromedia Flash filer inn i Notebook filen. 5

8 Notebookprogrammet Å bruke SMART Notebook For å åpne Notebook, trykk på SMART Board ikonet på Windows oppgavelinje nede til høyre på skjermen, og velgt Notebook. Du kan også klikke på Start menyen nede til venstre på skjermen og velge Programs > SMART Board Software > SMART Notebook. Windows Notification Area Hver nye Notebook fil viser en tom side (whiteboard) som kan fylles med objekter som for eksempel grafikk, tekst, håndskrevne notater, bilder og Flash filer. En viktig funksjon i Notebook er at du kan legge til så mange sider som du har behov for. Du kan lett bytte plass på sidene ved å trekke minitatyrbildet til den plasseringen du ønsker, og du kan endre sidens størrelse ved å trykke på Utvid siden/ Extend Page nederst på siden. Notebook Verktøylinjen Notebooks verktøy gir deg adgang til en rekke funksjoner for å arbeide med objekter. Som standard er verktøylinjen plassert på toppen av siden. Om ønskelig, kan den enkelt flyttes til bunnen av siden ved å trykke på den blå pilknappen helt til høyre på verktøylinjen. Knapp Verktøyet brukes til å Knapp Verktøyet brukes til å bla til forrige Notebook side aktivere musepeker bla til neste Notebook side sette inn en blank side rett etter den aktive Notebook-siden åpne en lagret Notebook fil lagre din Notebook fil lime kopierte objekter inn i Notebook filen angre (gjør om) det siste du gjorde gjør om det siste du angret skrive eller tegne i Notebook skrive eller tegne med en kreativ penn viske ut digitalt blekk i Notebook trekke rette linjer lage en figur sette en tekstboks velge farge til et valgt verktøy eller en figur slett et valgt objekt vise/skjule rullgardinen på den aktive Notebook siden åpne fullskjermvisning åpne Skjermkopieringsverktøyet velge gjennomsiktighetsgrad for et tegneverktøy eler et valgt objekt velge linjestil til tegneverktøy eller valgt figur flytte verktøylinjen til bunnen av Notebook siden 6

9 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Menyer Notebooks programmenyer gir tilgang til mange av de samme funksjoner som finnes på verktøylinjen, men også en del andre. Meny Fil/File Rediger/Edit Vis/View Sett inn/ Insert Formater/ Format Tegn/Draw Hjelp/Help Funksjoner Åpne lagrede filer Lagre en fil Lagre den aktive siden inn i Galleriet Eksportere Notebook filen som en rekke andre filformater, for eksempel PDF Importer en PowerPoint fil Send en fil i Notebook eller PDF format via e-post Skrivertilpasning og utskrift av fil Angre og gjør om handliger Klone, klipp ut, kopiere, lim inn eller slett valgt(e) objekt(er) på siden Redigere tekst Stavekontroll Tøm eller slett aktiv side Endre gjeldende utseende (Sidesorterer, Galleri, Attachments eller Fullskjerm) Skjul sidens scrollbar Åpne Screen Capture/Skjermkopiering eller Rullegardinen Zoomfunksjon for å forstørre eller forminske innholdet på siden Gå til neste eller forrige side Legg til blank side, clip art, grafiske filer, Flash filer eller hyperlinker Endre font Endre objekter (farge, linjestil, gjennomsiktighet) Låse objekters deltaljer og posisjon Endre sidens bakgrunnsfarge Lage figurer, linjer og tekst Åpne penner, kreative penner og svamp Velge, omorganisere, gruppere eller omgruppere objekter Informasjon om Notebook programvaren Se etter programvareoppdateringer på internett 7

10 Notebookprogrammet Fanekortene Det er tre fanekort til høyre på Notebooksiden. Klikk på Sidesortering/Page Sorter for å se miniatyrbilder av Notebook filen. Klikk på Galleri/Gallery for å få tilgang til SMARTs maler, utklippsgrafikk, Flash-animasjoner og video som du kan legge til i din Notebook fil. Klikk på Vedlegg/Attachments for å legge inn linker eller vedlegg fra andre applikasjoner i din Notebookfil. Trykk på den blå pilknappen for å flytte fanekortene til den andre siden av skjermen. Du kan skjule fanekortene automatisk når de ikke er i bruk ved å huke av Skjul automatisk/auto-hide. Miniatyrbilder av sidene Faner Bytt side for fanene Skjul automatisk/autohide 8

11 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Sidesortering Velg Sidesortering/Page Sorter for å se miniatyrbilder av alle sidene i din Notebook fil. Den aktive siden kjennetegnes ved en blå ramme og en gardinmeny. Ved å velge en annen side fra Sidesorteringen gjør man denne siden aktiv, og innoldet vises i arbeidsområdet. For å endre rekkefølgen på sidene, ta tak i et miniatyrbilde og dra det til ønsket plassering. Aktiv side Sidesortering gardinmeny Gardinmenyen på det aktive miniatyrbildet gir deg syv muligheter. Meny valg Slett side/delete page Tøm side/clear page Sett inn tom side/ Insert blank page Klon side/clone page Gi side nytt navn/ Rename page Skjermskyggelegging /Screen Shade Legg til side i Galleriet/Add Page to Gallery Funksjon Sletter gjeldende/aktiv side Fjerner alt på den aktive siden Setter inn en tom side rett etter den aktive siden Lager en identisk kopi av den aktive siden og setter den inn som neste side Tillater endring av sidens navn Dekker til siden med en rullegardin Legger den aktive siden til i Galleriet Objekter i Notebook Alt innenfor arbeidsområdet i Notebook er objekter. Du kan legge til objekter på følgende måter: Skrive redigerbar tekst Tegne eller skrive med digitalt blekk Lage figurer med Notebooks tegneverktøy Sette inn innhold fra Galleriet, fra filer på din PC eller fra Internett 9

12 Notebookprogrammet Tilpasse og flytte objekter Klikk på et objekt for å endre dets egenskaper. Valgte objekter får to håndtak. Bruk den grønne sirkelen for å rotere objektet, og den hvite for skalering. For å flytte et objekt fra en side til en annen, sørg for at Sidesorteringsfanen er aktiv og at Skjul automatisk ikke er huket av. Velg så objektet du ønsker å flytte og dra det over til ønsket side. Dra med eller mot klokken for å rotere objektet Gardinmeny Dra eller dytt diagonalt for å endre objektets størrelse Objektets Gardinmeny Lager en eksakt kopi av objektet på den aktive siden Velg for å klippe ut, kopiere, lime inn eller slette objektet 10

13 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Låsing av Objekter Å låse et objekt lar deg beskytte de egenskaper du har gitt det. Du kan velge bant ulike former for låsing i Låsemenyen. Velg Lås på plass/lock In Place når objektet ikke skal kunne flyttes eller endres på noen måte. Velg Tillat flytting/allow Move når objektet skal kunne flyttes, men ikke roteres, skaleres eller endres på annen måte. Å tillate flytting kan for eksempel være nyttig om du lager en Notebook fil som skal brukes til å lære bort rekkefølge, men du ønsker at objektene skal beholde sitt utseende. Velg Tillat flytting og rotering/allow Move and Rotate for å kunne flytte og rotere et objekt, men ikke endre størrelse. Denne funksjonen kan for eksempel være nyttig om du lager en form for puslespill, og du ønsker at elevene skal plassere brikkene. Du kan plassere brikkene rundt på Notebook-siden og rotere dem for å skape en større utfordring. Lås opp/unlock et objekt på følgende måte: 1 Klikk på det låste objektet og et låsikon vil dukke opp 2 Klikk på Lås/Lock ikonet 3 Velg Lås opp/unlock i menyen 11

14 Notebookprogrammet Gruppering Velg to eller flere objekter ved å trykke og dra fingeren eller musen diagonalt over dem så de omkranses av en firkant. Klikk på gardinmenyen til et av objektene og velg Gruppering > Grupper/Grouping > Group. For å separere objektene igjen, trykk på dem og velg Gruppering > Del opp gruppe/grouping > Ungroup. Denne funksjonen kan også brukes til å dele opp håndskrevne notater i enkelte pennestrøk. Vend/Flip Velg Vend/Flip i objektets gardinmeny for å speilvende det eller snu det opp ned. Før Etter Rekkefølge/Order Du kan endre rekkefølgen objekter vises i ved å velge Sorter/Order i gardinmenyen. Velg Flytt fremover/bring Forward eller Flytt bakover/send Backward for å flytte et objekt ett nivå (lag) av gangen. For å flytte objektet direkte til øverste plassering, velg Plasser lengst frem/ Bring to Front. Fire objekter sortert på ulike måter For å legge objektet i bunnen, velg Plasser lengst bak. 12

15 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Uendelig kloner/infinite Cloner Uendelig kloner-valget i gardinmenyen lar deg klone et objekt så mange ganger du ønsker, uten at du må velge Klon i menyen hver gang. Denne funksjonen kan være nyttig hvis du for eksempel skal lære bort telling eller presentere matematiske oppgaver. Velg Uendelig kloner/infinite Cloner i objektets gardinmeny. Hver gang du nå velger objektet vil et uendelighetssymbol vises i øverste høyre hjørne. Når du trykker og drar et objekt merket med Uendelig kloner lages et nytt identisk objekt. Du kan fortsette å klone objektet helt til du skrur av igjen Uendelig kloner/infinite Cloner i gardinmenyen, som hentes frem ved å klikke på uendelighetssymbolet i øverste høyre hjørne av objektet. Klikk og dra for å klone objktet Legg Hyperkobling/Link til objektet Du kan linke et objekt til en webside, en annen Notebook side, en fil fra din PC eller en fil fra Vedleggsfanen. Velg Kobling/Link fra et objekts gardinmeny, og velg hvilken type link du ønsker å legge til fra dialogboksen som kommer opp. Type kobling Brukes til å Lage link til en Webside. Når denne linken er satt til objektet vil den ønskede Websiden åpne seg hver gang du klikker på objektet. Lage en link til en annen side i den aktive Notebook-filen. Du kan for eksempel bruke denne typen link når du skal stille spørsmål, og du kan la ulike objekter representere ulike svar. Objektet som representerer rett svar kan være linket til en belønningsside, mens de med feil svar kan være linket til en side som oppfordrer eleven til å prøve igjen. Lage en link til en fil på din PC som samsvarer med din presentasjon i Notebook, for eksempel en fil i Word eller Excel. Lage en link til en fil du har lagret under Vedleggsfanen. Vedleggsfanen er nærmere beskrevet et annet sted i manualen. Etter å ha valgt Kobling i gardinmenyen, kan du i dialogboksen velge om du vil at linken skal aktiviseres ved å trykke på et ikon nederst til venstre på objektet, eller om du skal kunne klikke hvor som helst på selve objektet. For å fjerne en link, velg Kobling/Link i gardinmenyen og trykk på Fjern Kobling/Remove Link knappen i dialogboksen. 13

16 Notebookprogrammet Lyd Frisk opp din presentsjon ved å legge til lyd fra en MP3 fil til objektet. Audiofiler leges til på følgende måte: 1 Velg Lyd/Sound i objektets gardinmeny, og du får frem en dialogboks. 2 Trykk Bla gjennom/browse. 3 Velg den lyden du ønsker å koble til objektet. 4 Etter at du har valgt lydfil vil filens navn dukke opp i tekstfeltet. Velg om du ønsker at lyden skal aktiviseres ved et hjørneikon eller ved et klikk på selve objektet, og trykk OK for å legge lyden til objektet. Velg Fjern lyd/remove Sound for å fjerne lydfilen. TIPS: Trykk Spill av/play for å lytte til lydfilen før du legger den til objektet. Egenskaper/Properties Velg Egenskaper/Properties i nederst gardinmenyen til et valgt objekt for å endre farge, linjer og gjennomsiktighet. 14

17 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Håndskriftsgjenkjenning Dersom du har skrevet noe for hånd, har du mulighet til å få din håndskrift gjenkjent som tekst. For å konvertere hånskrevne ord til tekst, trykk på gardinmenyen og velg et passende ord i listen som kommer frem. Når ordet er konvertert kan du dobbeltklikke på det for å redigere skrifttype, farge etc. Tekst For å få maskinskrevet tekst i Notebook-filen må du enten konvertere håndskrift eller skrive med et tastatur. Du kan også kopiere inn tekst fra internett eller fra andre filer og dokumenter. Verktøylinjen for skrift kommer frem mens du skriver eller ved å dobbeltklikke på tekst-objektet. Bruk denne til å endre tekstens egenskaper, som størrelse, skrifttype, farge, utheving etc. Ulike matematiske symboler er tilgjengelig fra den siste knappen til høyre på verktøylinjen. Stavekontroll/Check Spelling Velg Stavekontroller/Check Spelling fra tekstens gardinmeny for å kontrollere rettskriving. Stavekontrollens dialogboks vil vise alternative stavemåter dersom dersom ordet er skrevet feil. Velg den korrekte stavemåten og trykk Endre/Change for å korrigere ordet.. TIPS: Velg Rediger > Stavekontroll/Edit > Spelling Check i Notebooks menylinje for å kontrollere all tekst i den aktive Notebook-filen. 15

18 Notebookprogrammet Tegneverktøy/Drawing Tools Bruk tegneverktøyet som finnes på Notebooks verktøylinje for å lage dine egne objekter. Husk å trykke på markørknappen for å få musepeker igjen når du ikke lenger vil bruke tegneverktøyet. Penner og svamp Velg enten Penn eller Kreativ penn fra Notebooks verktøylinje. Du tegner ved å presse og dra på overflaten med en SMART penn eller med fingeren. Velg Svamp-ikonet for å fjerne noe du har tegnet med digitalt blekk. Linjeverktøy Velg Linje-ikonet i Notebooks verktøylinje for å tegne rette linjer. Klikk på en linje og trekk/dra i endene for å endre størrelse eller vinkel. Trekk/dra TIPS: Hold Shift-knappen nede mens du flytter linjen, og den vil automatisk falle på plass ved 45 vinkel. Figurverktøy/Shapes Tool Lag en figur 1 Klikk på pilen ved siden av Figur-ikonet på Notebooks verktøylinje, og en meny med ulike figurer åpner seg. 2 Velg den figuren du ønsker å bruke og plasser markøren på det stedet på Notebook siden hvor du ønsker å lage figuren. 3 Trykk og dra markøren inntil figuren har fått ønsket størrelse. Figuren kan endres og redigeres på samme måte som andre objekter, ved å bruke det grønne eller hvite håndtaket, eller velge operasjon fra objektets gardinmeny. TIPS: Velg markørknappen, og dobbeltklikk på objektets linje for å lage en tekstboks inne i objektet. 16

19 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Tilpasse tegneverktøy Det finnes en gardinmeny ved siden av hvert tegneverktøy. Der du kan velge mellom ulike tilpasninger for verktøyet du ønsker å bruke. Sett bilder og grafikk inn i Notebook Du kan sette inn bilder og grafik i Notebook filen på blant andre følgende måter: Bruk Verktøylinjen for Skjermkopiering/Capture for å hente bilder fra din dataskjerm. Bruk Sett inn/insert menyen for å importere grafikk eller clip art fra en fil på din PC. Verktøylinjen for Skjermkopiering/Screen Capture Toolbar Med Verktøylinjen for Skjermkopiering kan du kopiere et utvalgt skjermområde, et vindu eller en hel skjerm inn i Notebook filen. Verktøylinjen for Skjermkopiering aktiviseres ved å trykke på Skjermkopiering/Capture knappen (fotoapparat-ikonet) i Notebooks verktøylinje. Knapp Funksjon Trykk og trekk firkanten ut over det rektangulære området du ønsker kopiert til Notebook. Slipp når du har markert ønsket område, og kopieringen skjer automatisk. Klikk i det vinduet du ønsker å kopiere. Slipp når det ønskede vinduet blir dekket med et skravert område. Gå til ønsket skjermbilde, og trykk på knappen for å kopiere hele skjermbildet inn i Notebook. Trykk og trekk linjen i frihåndstegning rundt objektet du ønsker å kopiere. Slipp når området er valgt. 17

20 Notebookprogrammet Importere grafikk Du kan sette inn en bildefil fra din PC eller et nettverk ved å velge Sett inn > Bildefil/Insert > Picture File, og bruke dialogboksen for å finne og sette inn et bilde. Du kan også importere skrevet materiale, som for eksempel fra en overheadtransparent dersom du har en skanner koblet til din PC. 1 Velg Sett inn > Bilde fra skanner/insert > Picture From Scanner. En dialogboks for å hente bilde fra skanneren åpnes. 2 Velg en skanner fra listen 3 Trykk på Skan/Scan knappen 4 Skanne inn bildet og juster det om nødvendig 5 Når skanningen er fullført, lukk dialogboksen og gå tilbake til Notebook Galleriet/ The Gallery Notebooks Galleri hjelper deg til raskt å sette sammen og vise presentasjoner med grafiske detaljer. Det finnes over tusen bilder, clip art, bakgrunnssider, videoer, Flash filer og fullstendige Notebook-filer organisert i søkbare samlinger. Trykk for å se dine tidligere søkeresultater virker på liknende måte som Internett Tilbakeknapp Åpne SMART Skjermtastaturet Søk etter Galleri-innhold Trykk for å se søkeresultatene i det nederste Gallerivinduet Trykk for å importere til Mitt Innhold i Gallerisamlingen Velg en mappe og miniatyrbilder av innholdet vil vises i det nederste Gallerivinduet Trykk på Galleri-fanen for å åpne Galleriet Velg et miniatyrbilde og dra det inn til Notebooks arbeidsområde 18

21 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Finne Galleri-innhold/Finding Gallery Content For å lete frem galleriinnhold kan du skrive inn nøkkelord i søkefeltet øverst på siden, eller du kan lete manuelt igjennom Galleriets mappesystem. Søkefunksjonen er nyttig dersom du leter etter en spesiell ting eller et bestemt tema, som for eksempel Afrika. Dersom du leter etter ting innenfor et generelt emne, som for eksempel Geografi kan det være greit å lete i Geografi-mappen for å se hva som finnes der. Bruk kun engelske søkeord! For å søke etter objekter gjør følgende: 1 Trykk en gang i søkefeltet 2 Skriv et nøkkelord 3 Trykk på søk-knappen TIPS: Åpne SMART Skjermtastaturet ved å klikke på ikonet til venstre for søkefeltet. Galleriets Objekter Objektene er organisert i det nederste området av Galleriet. De ligger sortert i tema-mapper/beslektede Mapper, og er delt opp i Bilder og Bakgrunner, Interaktiv og Multimedia, og Notebookfiler og -sider. Dobbelt-klikk på et av miniatyrbildene i området for Beslektede Mapper/Related Folders og mappens innhold vil vises nedenfor. Miniatyrbildene i området for Bilder og bakgrunner/pictures and Backgrounds er objekter, som for eksempel grafikk, fotografier eller tekst. Du kan trekke et objekt fra galleriet og over i arbeidsområdet for å bruke det i din presentasjon eller for å endre dets egenskaper. Interaktiv og multimedia/interactive and Multimedia inneholder Flashfiler, videofiler og objekter med lyd. Under Notebook-filer og -sider/notebook Files and Pages Notebook-sider indikeres ved et eseløre (brettet hjørne) øverst til høyre på miniatyrbildet. Notebook-filer gjenkjennes ved at de ser ut som en ringperm. Ved å trekke en side ut i arbeidsområdet vil den legge seg som en ny side etter den aktive. Trekker du en Notebook-fil ut i arbeidsområdet vil alle sidene i filen legge seg direkte etter den aktive siden. 19

22 Notebookprogrammet Elektroniske ressurser/online Resources Velg Elektroniske ressurser/online Resources for å få tilgang til ferdige undervisningsopplegg, klasseromsressurser og et enda mer omfattende Galleri-innhold. BEMERK: For å få adgang til Elektroniske ressurser trenger du internett tilgang. For norske ressurser og undervisningsopplegg: Mitt innhold/my Content Under mappen Mitt innhold/my Content kan du samle objekter du selv har laget eller importert. Det er også et fint sted å lagre objekter du vil bruke ofte. For å legge til et objekt i Mitt innhold, trekk det fra arbeidsomådet og over til mappen merket Mitt innhold i Galleriet. Du kan også legge en hel Notebook-side under Mitt innhold, og alle objekter på siden vil beholde sine egenskaper. For å benytte siden igjen, trekk miniatyrbilde av siden over i arbeidsområdet og den vil legge seg som en ny side etter den aktive siden. Hele Notebook-filer kan også legges under Mitt innhold. Når du vil bruke filen igjen trekker du miniatyrbildet av filen ut i arbeidsområdet. For å importere filer fra din PC og inn i Galleriet, gjør følgende: 1 Velg ikonet for Gallerihandlinger/Gallery Actions til høyre for Søk-knappen. 2 Velg Legg andre filer i Mitt innhold/add Other Files to My Content, og du får opp en dialogboks 3 Søk etter den filen du ønsker å legge til 4 Klikk på den ønskede filen 5 Trykk på Åpne/Open Din fil vil nå legge seg som et miniatyrbilde under mappen Mitt innhold i Galleriet. 20

23 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Legg Nøkkelord til objektene i Mitt Innhold Søkefunksjonen i Galleriet fungerer ved å lete i nøkkelord assosiert med hvert galleri-objekt. Det er derfor lurt å legge nøkkelord til objekter du legger i Mitt innhold så de lett kan finnes igjen med søkefunksjonen. Slik legger du nøkkelord til i Mitt innhold: 1 Trykk på det miniatyrbildet til objektet, siden eller filen. 2 Klikk på gardinmenyen. 3 Velg Egenskaper/Properties fra listen for å åpne dialogboksen 4 Skriv inn de nøkkelord du ønsker at skal assosieres med objektet. Til en bildet av en gitar kan du for eksempel skrive Gitar, Musikk og Strenger. 5 Trykk OK Gjør et testsøk etter objektet med de valgte nøkkelordene. Vedleggsfanen/The Attachments Tab Ved å benytte Vedleggsfanen kan du legge linker direkte fra Notebookfilen til andre dokumenter og Web-sider, og gjøre din presentasjon og undervisning mer sammensatt og effektiv. For å legge til en fil, trykk Sett inn/insert på bunnen av siden, og søk etter filen eller legg inn den internettadressen du ønsker å For å åpne en link som ligger under Vedleggsfanen dobbeltklikker du på den. Deling av Notebook-filer Det finnes flere måter å dele Notebook-filer med andre på. Det letteste er å lagre filen ved å velge Fil > Lagre/File > Save slik at du og andre kan få tilgang til den. Du kan også dele filer ved å velge Fil > Eksporter/File > Export og lagre filen som en Web-side, som en serie bildefiler eller som en PDF fil. Du kan også eksporter Notebook-filen til PowerPoint, noe som kan være nyttig hvis du for eksemel vil legge til overganger mellom sidene. 21

24 Notebookprogrammet Notebook Print Capture Med Print Capture funksjonen kan du legge til flersidige dokumenter fra andre programmer, f.eks Word, eller lange Web sider, til din Notebook-fil. Når du bruker Print Capture, vil det bli laget en Notebook side for hver side som ved vanlig utskrift ville fylt ett ark. For å hente innholdet i en fil eller en Web side inn i Notebook, gjør følgende: 1 Åpne filen eller Web siden du ønsker å hente inn i Notebook 2 Velg Fil > Skriv ut/file > Print alle dokumenter som kan skrives ut på en vanlig utskrift vil fungere 3 I dialogboksen for utskrifter velger du SMART Notebook Print Capture fra skriverlisten. 4 Trykk OK for legge det til i din Notebook fil 22

25 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning SMART Board Verktøy Hvorfor bruke SMART Board Verktøy? SMART Board verktøy tilbyr muligheter som kan hjepe deg å være mer effektiv når du bruker SMART Board. SMART Board verktøy inneholder også multimediaverktøy som kan brukes til å lage presentasjoner med dynamisk innhold. 23

26 SMART Board Verktøy Åpne SMART Board Verktøy Trykk på SMART Board ikonet på Windows oppgavelinje nederst til høyre for å komme til SMART Board verktøy menyen. Windows oppgavelinje SMART Board Verktøy meny MERK: Notebookprogrammete er detaljert beskrevet i kapittelet SMART Notebook; og skjermtastaturet og orienteringsfunksjonen er beskrevet under Kom igang. SMART Opptaker/Recorder SMART Opptaker/Recorder kan ta opp alt du gjør på SMART Board. Opptaket kan spilles av på enhver datamaskin med SMART Video Player eller Windows Media Player (kan lastes ned gratis fra SMART Recorder Opptaksknappens gardinmeny Du får frem gardinmenyen ved å trykke på pilen ved siden av opptaksknappen. Her kan du velge hvilket område av skjermen som det skal tas opp fra. I standard innstilling (default setting) vil SMART Opptaker/Recorder ta opp fra hele skjermbildet. Ta opp Pause Stopp Record Desktop: Tar opp alt du gjør på skjermen. Record Area: Du kan velge hvilket område fra skjermen du ønsker å ta opp fra. Record Window: Her kan du velge å ta opp fra et bestemt vindu. 24

27 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning SMART Opptaker/Recorder-meny Endre lyd og video innstillinger Endre filformatet til en video tatt opp i SMART Recorder video format og gjør den avspillbar i Microsoft Windows operativ system Åpne SMART Board Help Center Skjul SMART Recorder panel (det vil da være tilgjengelig nederst til høyre på skjermen) Teknisk informasjon om SMART Opptaker/Recorder Recorder Options Velg Options i opptaksmenyen for å kontrollere audio og video settings. Du kan for eksempel endre antall bilder per sekund i opptaket. Video med færre bilder tar mindre diskplass, men kvaliteten blir også redusert. Under Video Format kan du velge i hvilket format du vil lagre opptaket ditt. Velger du Microsoft Video kan filen spilles av på Windows Media Player. En SMART Recorder Video fil tar mindre plass. Denne filen kan spilles av med Windows Media Player dersom SMART Board software er installert. Under Target Files kan du bestemme hvor videofilen skal lagres. 25

28 SMART Board Verktøy SMART Video Spiller/Player Bruk SMART Videospiller til å skrive på et videobilde, og lagre det i Notebook. Du kan bruke SMART Video Player til å spille av videofiler fra din datamaskin eller fra et kamera, en videospiller, CD-ROM eller DVD. Spille av Videofiler Åpne SMART Videospiller fra SMART Board verktøymenyen. Velg Fil > Åpne/File > Open og finn ønsket videofil. Filen spilles av i et SMART Videospiller/Player vindu. Fremdriftsmarkør: Viser hvor mye tid som er igjen av filmen Play/Pause: Start filmen eller sett på pause Stopp: Stopp filmen og spol tilbake Kopier bilde: Kopier gjeldende videobilde, evt med notater, til Notebook Markør: Gå til muse-/markørfunksjon Pennefarge: Velg pennens farge Linjetykkelse: Endre pennestrøkets tykkelse Tøm skjerm: Ta vekk notater skrevet på skjermen Full skjerm: Vis videoen på hele skjermen Mute: Skru lyden helt av Penn: Bruk markøren som penn Volumkontroll: Øk eller senk lyden 26

29 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Skriv på et videobilde I standard innstilling (default setting) stanser videofilmen i pausemodus hver gang et penneverktøy plukkes opp eller brukes, slik at du kan skrive på et stillbilde. Dersom du ønsker at videoen skal fortsette å spille mens du bruker en penn eller svampen, gjør følgende: 1 Velg Settings > Video Player Settings 2 Klikk på Pause when tool(s) lifted slik at den ikke lenger er huket av 3 Trykk OK Tone ut annotasjoner Dersom du ønsker at dine notater skal tones ut mens filmen spilles av, uten at du behøver å trykke på Tøm skjerm-knappen, gjør følgende: 1 Velg Settings > Video Player Settings 2 Huk av Ton ut merknader/fade out annotations 3 Fyll inn antall sekunder skriften skal bli stående, og hvor lang tid det skal ta for skriften å tones helt ut 4 Trykk OK Valg av størrelse på videobildet SMART Videospiller har tre visningsstørrelser: 100%, 200% og Full skjerm. Ønsket størrelse velges i Vismenyen. Hvis du velger 100% eller 200%, vises filmen i et vindu med ulike verktøy og menylinjer. I fullskjerm-visning forsvinner meny- og verktøylinjene, og en egen verktøyboks vises istedenfor. Denne verktøyboksen kan plasseres hvor du ønsker på skjermen. Full-screen toolbar Bruk av andre videokilder Hvis du kobler til en annen videokilde (som f.eks. et videokamera elelr en DVD-spiller), vil SMART Videospiller oppdage det og legge inn i Maskinvare-menyen. I Maskinvare-menyen kan du velge hvilken kilde det skal spilles av film fra. 27

30 SMART Board Verktøy Flytende Verktøy/Floating Tools Med den Fristilte verktøylinjen får du enkelt tilgang til de verktøy du bruker mest, og den kan lett tilpasses etter eget ønske. Aktiver Fristilte verktøy ved å trykke på SMART Board ikonet på oppgavelinjen og velg Fristilte verktøy/ Floating Tools. Markør Penn Markør Kopier område Angre/gjør om Vis hele/deler av verktøylinjen Svamp Høyre-klikk Tilpasse Knapp Brukes til å Kopiere et område av skjermen inn i Notebook Stoppe bruk av verktøy og gå tilbake til muse-/ markørmodus Skrive eller tegne med elektronisk blekk Fremheve en tekst eller et område av skjermen med gjennomsiktig overstrykningspenn Angre og fjerne siste notat/tekst. Denne knappen veksler mellom to funksjoner: Angre og Gjør om Hente tilbake noe du ved en feiltakelse angret. Viske ut digitalt blekk Gjøre neste trykk på SMART Board tavlen til et høyre museklikk Åpne en gardinmeny for å tilpasse enkeltverktøy, legge til eller fjerne verktøy 28

31 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Tilpasse Flytende Verktøy Trykk på Tilpass-knappen og velg Tilpass fristilte verktøy/ Customize Floating Tools. Legg til og fjern verktøy For å legge til et verktøy, gjør følgende: 1 Velg et verktøy fra Tilgjengelige verktøy/available Tools listen 2 Trykk Legg til >>/Add >> 3 Trykk OK og det nye verktøyet blir lagt til For å fjerne et verktøy, gjør følgende: 1 Velg et verktøy fra listen over Gjeldende verktøy/current toolbar 2 Trykk på << Fjern/<< Remove 3 Trykk OK TIPS: Trykk på Restore Default Toolbar knappen nederst til venstre i dialogboksen for tilpassning av Fristilte verktøy for å gå tilbake til standard oppsett for Fristilte verktøy. 29

32 SMART Board Verktøy Konferanse/Instant Conferencing Velg Instant Conferencing fra SMART Board Verktøy menyen for å åpne Instant Conferencing Using Bridgit dialogboksen. Trykk på Share SMART Board knappen for å dele din desktop med møte- eller undervisningsdeltakere over internett. Create Conference dialogboksen vil guide deg gjennom stegene for å sette opp din konferanse og invitere deltakere. Trykk på Join a Conference knappen for å åpne Bridgit conferencing software dialogboksen. Skriv inn internett adressen til serveren som holder konfreransen du ønsker å delta på i Server Navn tekstfeltet og trykk koble til/connect for å se en liste over tilgjengelige konferanser på den aktuelle serveren. Serveradressen får du av den personen som holder konferansen. Trykk på Configure Conferencing Settings for å se eller redigere informasjon om serveren som brukes til å holde en konferanse, ditt brukernavn eller ditt passord. Les mer om Bridgitprogrammet ved å laste ned en Quick Reference Guide fra Få gratis trening i å bruke Bridgitprogrammet: Detaljer, dato og tidspunkt for online treningsprogram er tilgjengelig på 30

33 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Startsenter Startsenteret er en praktisk verktøylinje som gir deg tilgang til de mest brukte SMART Board interaktive hjelpemidlene. Åpne Startsenter ved å trykke på SMART Board ikonet nederst til høyre på skjermen, og velg Startsenter. Notebook programmet SMART opptaker SMART Videospiller SMART skjermtastaturet Flytende Verktøy Kontrollpanelet Bridgit programmet Help Center Gardinmeny for flere SMART funksjoner TIPS: Startsenteret kan også åpnes ved å dobbeltklikke på SMART Board ikonet nederst til høyre på skjemen. 31

34 SMART Board Verktø Tilpass Startsenteret For å legge til en applikasjon i Startsenteret, gjør følgende: 1 Trykk på Mer/More knappen og velg Tilpass Startsenter/ Customize Start Center 2 Velg et verktøy fra Tilgjengelige Verktøy-menyen 3 Trykk Legg til >>/Add >> 4 Trykk OK, og verktøyet blir lagt til i Startsenteret For å fjerne en applikasjon fra Startsenteret, gjør følgende: 1 Trykk på Mer/More knappen og velg Tilpass Startsenter/Customize Start Center 2 Velg et verktøy fra Gjeldende Verktøy-menyen 3 Trykk på << Fjern/<< Remove 4 Trykk OK, og verktøyet vil ikke lenger synes i Startsenteret TIPS: Trykk på Gjenopprett/Restore Defaults nederst i venstre hjørnet for å komme tilbake til Startsenterets orginale konfigurering. 32

35 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Andre SMART-verktøy Du kan få tilgang til tilleggsverktøy ved å klikke på SMART Board ikonet nederst til høyre på skjermen og velg Andre SMART-vertøy/Other SMART Tools. Her får du tilgang til Skyggelegging av skjerm, Følgespot, Forstørrelsesglass og Kalkulator. Skyggelegging Bruk Skyggelegging for gradvis å vise skjermbildet. Trykk og hold på et av skjermskyggens håndtak og trekk skyggen i den retning du ønsker - fra toppen, bunnen eller en av sidene. Dobbeltklikk på skjermskyggen for å dekke til skjermen igjen. Screen Shade Handles Følgespot/Spotlight Følgespotten retter oppmerksomheten mot et bestemt område av skjermen. Trykk på gardinmenyen for å velge ulike varianter; en sirkel, stjerne, firkant eller ramme. Du kan også lukke Følgespotten i denne menyen. Følgespotten kan forstørres eller forminskes ved å trykke og dra i den blå rammen, og du flytter den ved å trykke i det mørke området på skjermen og trekke lyset dit hvor du ønsker å sette det. Forstørrelsesglass Forstørrelsesvertøyet har to vinduer. Det minste vinduet brukes til å velge hvilken del av skjermen du ønsker å forstørre. Det største vinduet viser en forstørret utgave av det valgte området. Funksjonen er for esempel praktisk når det er ting de som sitter bakerst i rommet ikke ser, som en celle i Excel eller en internettadresse. Trekk i kanten av det største vinduet for å endre vinduets og forstørrelsens størrelse. 33

36 SMART Board Verktøy Kontrollpanel/Control Panel I SMART Boards kontrollpanel kan du tilpasse en rekke maskin- og programvarefunksjoner. Klikk på SMART Board ikonet på oppgavelinjen og velg Kontrollpanel/Control Panel. SMART Board Innstillinger/Settings I SMART Boards Kontrollpanel kan du sjekke forbindelsen mellom SMART Board og PC en, og koble opp manuelt om nødvendig. Du kan også kontrollere og justere en rekke andre funksjoner, som for eksempel skjermkontroll, videovisning, samt SMART Boardens penner og knapper. Orientere (Kalibrere)/Orient (Align) SMART Board Start orienteringen ved å trykke på Orientere/Justere - Orient/Align SMART Board knappen. Orienteringsprosessen er mer detaljert beskrevet i kapitlet Kom igang. SMART Board Tilkoblingsveiviser/Connection Wizard Bruk SMART Board Tilkoblingsveiviser til å koble et SMART Board produkt raskt og enkelt til en PC og justere bildet som vises på tavlen. 34

37 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Penn- og knappeinnstillinger I Penn- og knappeinnstillinger kan du for eksempel gjøre svampen større eller mindre, endre tastatur- og museinnstillinger og endre pennene. Ved å trykke på et penneikon kan du endre den valgte pennens linjetykkelse, farge, gjennomsiktighet etc. Ved å trykke på Svamp-knappen kan du justere størrelsen på svampen. Ved å trykke på mus/tastatur-ikonet får du opp en meny hvor du kan velge hvilken funksjon du ønsker når du trykker på knappene som vanligvis gir høyre museklikk eller skjermtastatur. Trykk på Defaults-knappen for å gjenopprette penner, svamp og knapper til de orginale SMART Board innstillingene. Dette kan for eksempel være lurt etter at du har tilpasset innstillingene til en spesifikk presentasjon så innstillingene vil være kjente for neste person som skal benytte SMART Board. 35

38 SMART Board Verktøy Programinnstillinger for Ink Aware SMART Ink Aware arbeider i bakgrunnen for å integrere SMART Board programmet med andre applikasjoner som presentasjonsprogrammer, tekstbehandling og grafikkprogrammer. Du kan deaktivere og aktivere en programtilknytning med sjekkboksen ved siden av programnavnet. Dette kan for eksempel være nyttig hvis du skal demonstrere bruk av Word og ønsker å markere/notere utenfor arbeidsflaten for å fremheve menyposter. Språkinnstillinger for SMART Board programvare Med SMART Board språkinnstillinger kan du innstallere hvilket som helst av de mange tilgjengelige språk som finnes i SMART Board programvaren. Når du har installert en språkpakke, kan du endre tavlens presentasjonsspråk i SMART Board språkinnstillingers gardinmeny. 36

39 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning Enhetsinnstillinger for mobile og trådløse enheter Sett opp en link mellom en Lap-top og en SMART Board med stasjonær PC, ved å trykke på Enhetsinnstillinger for mobile og trådløse enheter/mobile and Wireless Device Settings og merk av Start håndteringen av mobile enheter/start the Mobile Device Manager. MERK: For å etablere en link må begge PCer være knyttet til samme nettverk og domene. PCen knyttet til SMART Board må benytte SMART Board Software versjon 9.x eller senere. Lap-top en må kjøre LinQ programmet. Dette kan lastes ned gratis fra software/linq.asp. Om programvare og kundestøtte Trykk på Om programvare og kundestøtte/about Software and Product Support for å lære mer om SMART Board programvaren, kontakte SMART s Technical Support group, oppgradere programvaren, registrere ditt SMART produkt, kjøre en diagnose, eller koble opp mot brukeropplæring og andre ressurser. 37

40 SMART Board Tools 38

41 SMART Board Interactive Whiteboard - Brukerveiledning SMART Ink Aware Hva er Ink Aware Applikasjoner? SMART Ink Aware er et program som arbeider i bakgrunnen med å integrere SMART Board programmet i en rekke andre programmer, slik at det du skriver kan lagres som et aktivt objekt i filen du arbeider med. Hvis du for eksempel skriver noe inn i Microsoft Word, kan du lagre det som en Word fil og dine notater og merknader vil være synlige neste gang du åpner dokumentet. 39

42 Ink Aware Hvordan virker Ink Aware Applikasjoner? Ink Aware applikasjoner kjenner hva som er arbeidsområde og hva som er verktøylinjer og rammer, slik at dine notater og anmerkninger alltid kommer på riktig sted. Knapper og verktøy Aktivt arbeidsområde Hvilke applikasjoner er Ink Aware? Det finnes mange ulike programmer og applikasjoner som er Ink Aware. Her er et utvalg: Microsoft Office Grafiske applikasjoner Presentation applikasjoner Andre applikasjoner Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint CorelDRAW, Microsoft Imaging, Corel Grafigo 2, Microsoft Paint PowerPoint, Corel Presentations, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft NetMeeting 3 AutoCAD, VoloView Express, AutoVue Professional, Microsoft Windows Journal, Microsoft Office OneNote, Microsoft Visio, Adobe Acrobat Professional 6.0, Open Office I dette avsnittet vil vi ta for oss de vanligste applikasjonene - Microsoft Word, Microsoft Excel og PowerPoint. 40

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer