System CAPS. Per Christian Henden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System CAPS. Per Christian Henden per.christian.henden@idi.ntnu.no"

Transkript

1 System CAPS Per Christian Henden Fakultet for Informatikk, Matematikk og Elektronikk Institutt for informasjonsvitenskap og teknikk NTNU 2003

2 Sammendrag Dette dokumentet inneholder konseptuelle modeller av systemet CAPS. CASE-beskrivelsen av CAPS er vedlagt, se seksjon 4.3 på side 16. Forskjellige aspekter av systemet blir vektlagt i de forskjellige modellene. Dataflytmodellen fokuserer på ene som lagres. Referentmodellen fokuserer på begrepene i systemet. Arbeidsflytmodellen fokuserer på arbeidsprosessene i systemet.

3 Innhold 1 Dataflyt i systemet Systemets kontekst Øverste nivå Forklaring av flytene Forklaring av prosessene Prosess P1 i detalj Forklaring av flytene Forklaring av prosessene Referentmodell 9 3 Arbeidsflyt-modell Informasjonsressurser Forklaring av arbeidsprosser Use-Case P1.1 Prosesser status forespørsel P1.2 Velg program oppdatering P1.5 Registrere problem A Case-beskrivelse 16 Figurer 1 Kontekstdiagram for CAPS DFD-1 av prossess P RML for CAPS APM ressurshierarki for CAPS APM for CAPS

4 1 DATAFLYT I SYSTEMET 1 Dataflyt i systemet Dataflyt er beskrevet i modelleringspråket DFD. 1.1 Systemets kontekst Kontekstdiagrammet gir et overblikk over systemet og dets grenser. Nedenfor kommer en forklaring av entitene i diagrammet. Salgsavdeling: De ansatte som jobber med salg. Salgs: nye/endre/slette om vedlikeholdsavtaler og kunder Kunde: Firma/organisasjon som har kjøpt programvare fra vår bedrift Forespørsel: Kunden vil ha informasjon fra CAPS om forskjellige ting og sender en forespørsel Respons: Forespørselen ender i en respons fra CAPS-systemet enten gjennom et web-grensesnitt eller fra en saksbehandler Regnskapsavdeling: De ansatte som jobber med regnskap Kunde: Kontakt og betalingsinformasjon for en kunde Faktura: Informasjon om fakturaer som skal eller har blitt sendt til en kunde Utviklingsavdeling: De ansatte som jobber med utvikling av programvare Forespørsel: Saksbehandlere ber utviklerne om assistanse Respons: Utviklingsavdeling assisterer ved å svare på spørsmål og oppgi resultatene av undersøkte problemer Saksbehandler: Ansatt som kontaktes av kunden for å svare på spørsmål og løse problemer relatert til bruk av vår programvare. Feilrapport: Saksbehandler lagrer informasjon om feil sentralt Saks: Saksbehandleren lagrer sentralt om saker han arbeider med Ny sak: En ny sak blir tildelt saksbehandleren; saksbehandleren får informasjon om den nye saken Ekstern Ekspertise: Eksperter som ikke er ansatte hos oss. Forespørsel: Saksbehandlere ber den eksterne entiteten om assistanse Respons: Entiteten assisterer ved å svare på spørsmål og gi beskrivelser av hvordan gitte problemer kan løses side 2 av 17

5 1.1 Systemets kontekst 1 DATAFLYT I SYSTEMET Kunde Respons Forespørsel Utviklingsavdeling Respons Forespørsel Ekspertproblem Løsning Ekspert Salgsavdeling Salgs CAPS Ekstern ekspertise Respons Forespørsel Kunde Faktura Faktura Feilrapport Saks Ny sak Regnskapsavdeling Saksbehandler Figur 1: Kontekstdiagram for CAPS side 3 av 17

6 1.2 Øverste nivå 1 DATAFLYT I SYSTEMET 1.2 Øverste nivå Dette diagrammet viser mer detaljer om systemet og bruken av systemet. Dette detaljnivået kalles ofte DFD-0. Nedenfor kommer en forklaring av elementene som er inngår i diagrammet Forklaring av flytene Konstruksjonen XXX eksisterende XXX og nye XXX blir brukt for å modellere de vanlige handlingene ny post/endre post/slette post forbundet med base-bruk. Flere av aktørene som jobber med som er lagret i basen har derfor en slik flyt assosiert med seg. Til/fra Kunde: Forespørsels: Forskjellig informasjon kunder har bedt om fra CAPS gjennom et web-grensesnitt. Svar: Web-grensesnittet leverer forespurt informasjon i form av web-sider og programfiler etter kunden har logget seg inn. Saks: Kunden oppgir hvilket problem han ønsker løst eller hva han vil ha assistanse med til en saksbehandler. Til/fra Salgsavdeling: En XXX eksisterende XXX og nye XXX konstruksjon. Til/fra Regnskapsavdeling: En XXX eksisterende XXX og nye XXX konstruksjon. Til/fra Saksbehandler: Saks: En XXX eksisterende XXX og nye XXX konstruksjon. Spørsmål: Spørsmål og forslag saksbehandler gir kunden for å hjelpe kunden med en oppgave eller undersøke et problem kunden har. Feil: Feil som har blitt avdekket av kunder og oppgitt til saksbehandler. Problem: Problemer rapportert inn av kunder og løsningen på disse problemene. side 4 av 17

7 1.2 Øverste nivå 1 DATAFLYT I SYSTEMET Forklaring av prosessene P1: Tar imot forespørsler fra kunden over www og svarer på disse. Denne prosessen er beskrevet i mer detalj i kapittel 1.3 på side 7. Forkortelsen web i.f. i diagrammet står for web interface, som betyr web grensesnitt. P2: Registrerer en sak. Saks lagres i basen saksbehandlings P3: Leser og oppdatere vedlikeholdsavtaler og deler av kunderegisteret. P4: Leser kundeopplysninger og leser og oppdaterer fakturaopplysninger. P5: Behandler en sak. side 5 av 17

8 1.2 Øverste nivå 1 DATAFLYT I SYSTEMET Kunde Forespørsel- Saks P2 ta imot ny sak spørsmål P1 bruke web i.f. Forespørsel svar Kundelager saks Saksbehandler kunde Saks P5 behandle sak eksisterende saks nye saks Saksbehandlings Salgsavdeling salgs P3 oppdater salgs eksisterende salgs nye salgs eksisterende regnskaps Kunde problem feil Feil regnskaps P4 ta inn til regnskap nye regnskaps Erfarings_db Regnskapsavdeling side 6 av 17

9 1.3 Prosess P1 i detalj 1 DATAFLYT I SYSTEMET 1.3 Prosess P1 i detalj Dette diagrammet viser mer detaljer om hvordan prosess P1 er sammensatt. Dette detaljnivået kalles ofte DFD-1. Nedenfor kommer en forklaring av elementene som er brukt i diagrammet. Merk at basene programoppdateringer og erfarings fra CASEbeskrivelsen er inneholdt i basen kundelager i dette diagrammet. Merk at kunden må autentisere seg ovenfor web-grensesnittet før han kan bruke det. Autentiseringen skjer gjennom prosess P Forklaring av flytene Forespørsels: Generalisering av punktene under. Autentiserings: Kundens brukernavn og passord, brukes for å gjenkjenne kunden over www. Søke: Hva som skulle søkes etter, og hvordan dette skal presenteres. Kan søke på problemer og løsninger for et bestemt produkt, eller de som matcher med en bestemt søkestreng. Filnavn: Filnavnet til en programvareoppdatering som er forespurt. Binærfil: Selve filen som inneholder den forespurt programvareoppdateringen. Svar: Resultatene av søket. Problem eller løsning hentet fra kunde. Problembeskrivelse: En beskrivelse av et problem. Saksid: En ticket ID 1 Problem: Problembeskrivelsen formatert for å legges inn i basen Forklaring av prosessene P1.1: Tar imot forespørsel om status på sak, slår opp denne i basen, og sender den til kunden. P1.2: Tar imot forespørsel om å laste ned programvareoppdatering, finner rett fil, og sender den til kunden. P1.3: Gjenkjenner en kunde utifra hans brukernavn og passord. P1.4: Tar imot søkestrenger, gjør om disse til forespørsler mot basen, utfører forespørselen, og sender resultatet til kunden. P1.5: Tar imot problembeskrivelse til ny sak fra kunde, gir tilbake Saksid. 1 Et begrep i kundestøttesystemer som betyr en identifiserings-streng som kunden og saksbehandler bruker som referanse til en sak. side 7 av 17

10 1.3 Prosess P1 i detalj 1 DATAFLYT I SYSTEMET Kunde Forespørsels P1 P1.1 Prosesser status foresp. forespørsel respons forespørsel autent. P1.2 Velg program oppdat. filnavn Kundelager autent. P1.4 Søke i db Problem beskrivelse P1.5 Registrere problem saksid P1.3 Verifiser kundeforhold søke svar binærfil Søke Statusforespørsel Problem Figur 2: DFD-1 av prossess P1 side 8 av 17

11 2 REFERENTMODELL 2 Referentmodell En referentmodell gir informasjon om begrepene i et domene, og relasjonene mellom disse. Referentmodellen er lagd i modelleringspråket RML. Utvikler, Kunde, Saksbehandler og Ekspert har det til felles at de alle er personer som er med i CAPS. Det innebærer at de har endel felles attributter knyttet til seg. En sak blir jobbet med av en saksbehandler eller den blir ikke jobbet med akkurat nå. Saken kan omhandle feil i produkter. Feil er knyttet opp mot et bestemt produkt. En sak er alltid knyttet til en kunde, og bare en. Merknader Dataene assosiert med mengdene ikke er en komplett liste, men bare de mest sentrale ene i CAPS. Det er tillatt å lagre en feil uten at den er tilknyttet en sak. Kunde kan være en organisasjon. Kunden vil være representert gjennom en person. side 9 av 17

12 2 REFERENTMODELL Person epostadresse postnr etternavn fornavn mobilnr Utvikler Ekspert Kunde brukernavn passord Saksbehandler Saksbehandler_id Bruker Rapporterer inn Arbeider med prod_id kunde_id problem_beskr sak_id start_tid slutt_tid losning_id Produkt Hastesak Sak prod_id navn Har Losning Har Feil feil_id beskrivelse prod_id losning_id losning_id beskrivelse Figur 3: RML for CAPS side 10 av 17

13 3 Arbeidsflyt-modell En arbeidsflyt-modell viser arbeidsflyten eller prosess-logikken i systemet. Arbeidsflytmodellen er lagd i modelleringspråket APM. Det er antatt at saksbehandler registrerer både løsninger, produktfeil og saker. 3.1 Informasjonsressurser Kunde, saksbehandler, utvikler, sak og ekspert er beskrevet i referentmodellen. Saks er beskrevet i referentmodellen som sak. Kunde-henter er et klientprogram mot basen kunde. I tillegg har vi flere baser, og det spesifikke programvare-verktøyet nettleser, som kunden bruker for å aksessere web-grensesnittet. 3.2 Forklaring av arbeidsprosser Merk at i A2 og A4 vil omkostninger i form av timer brukt på saken, og dialogen mellom kunden og saksbehandler, bli registrert av en programvare-agent. Status på en sak vil bli oppdatert i basen hver gang saks blir endret. Etter at saken er løst vil løsningen bli lagret i basen erfarings. A1: En saksbehandler bestemmer omfanget av saken ved å stille spørsmål til kunden. En software-agent ( kunde-henter ) finner kundeopplysninger basert på kundens telefonnummer eller kundenavn. Dokumentet saks blir produsert. Dette inneholder informasjon om problemet. A2: En saksbehandler løser saken ved å stille spørsmål til kunden, og gi instruksjoner. A3: En saksbehandler registrerer saks i basen saksbehandlings. A4: Saksbehandler løser saken som i A2, men kan i tillegg bruke ressursene utviklingsavdeling, erfaringsbase og ekstern ekspertise. Saken kan også bli utsatt, og vil da bli løst senere. A5: En kunde bruker web-grensesnittet mot CAPS. Se seksjon 1.3 på side 7 for mer detaljer om dette. A6: Denne arbeidsprossesen representerer flere to arbeidsprossesser som er veldig like. Prosessen tilsvarer xxx-konstruksjonen beskrevet i seksjon 1.2 på side 4. Salgsavdelingen oppdaterer vedlikeholdsavtaler, og leser kundeopplysninger. Regnskapsavdelingen oppdaterer fakturaopplysninger, og leser kundeopplysninger.

14 APM resource Actor Tool Object Organizational Actor Agent Manual Tool Software Tool Material Object Information Object Kunde Utvikler Ekspert Saksbehandler Software Agent Invoked Software Tool Active Information Object Sak Software resource Kundehenter Nettleser Pluggable Action Definition Erfarings Saksbehandler Kunde Figur 4: APM ressurshierarki for CAPS

15 CAPS A2 Mottatt ny sak A1 Få kunde. Bestemme omfang Enkelt problem Ikke enkelt problem A3 Løse enkelt problem Saks behandler Kunde Saks Sak løst Saks behandler Kunde Kundehenter Saks Hastesak Saks behandler Registrere sak Saks Data Saks behandlings Sak registrert Mottatt ny hastesak A4 Behandle sak Behandling utsatt Hentet ut ny sak fra db Saks Kunde behandler Saks Data Utvikler Sak løst Ekspert Sendt status A5 Kunde logget inn + Sendt prog. oppd. Sendt svar på søk + Kunde Erfarings Databasearbeid Nettleser Kunde Saksbehandlings Logget ut Registrert nytt problem Behov for endring Behov for lesing A6 Bruke webgrensesnitt * * Hentet info fra base Oppdatert base Salgs Utviklings avdeling avdeling Kunde Saksbehandler Saksbehandling Erfarings Kunde

16 4 USE-CASE 4 Use-Case Under følger tre use-case som beskriver bruk av delproseser av prosess P1 i systemet, se diagram på 1.3 på side 7 for beskrivelse av prosessene. Et use-case er i følge Booch, Rumbaugh, and Jacobson i The Unified Modeling Language User Guide :... specification of the behavior of a system or a part of a system and is a description of a set of sequences of actions, including variants, that a system performs to yield an observable result of value to the actor. 4.1 P1.1 Prosesser status forespørsel. Use case name: Get status Summary: Customer has reported a problem to CAPS earlier, and logs onto the CAPS web interface, to read up on the status of this problem. Basic courses of events: 1. Customer starts a web browser 2. Customer navigates to the CAPS website 3. Customer logs onto CAPS web interface 4. Customer selects the option of seeing the status on one of his cases 5. Customer selects one of the cases 6. Customer receives status information, and reads it 7. Customer logs off Exception paths: 2 Customer reports problem using the web interface to CAPS 3 Username/password not accepted User selects to receive his password by , or looks up his password elsewhere 7 User forgets to log off. Connection to user is terminated after a certain amount of customer inactivity Alternatives: 5 There is no cases to select. The customer phones, faxes or writes CAPS if this is unexpected, or seems wrong. Goto 7 7 The customer uses CAPS some more. 4.2 P1.2 Velg program oppdatering Use case name: File Download Summary: Customer has earlier purchased a CAPS-supported product, and accesses the CAPS web interface in order to download program updates Basic courses of events: 1. Customer starts a web browser 2. Customer navigates to the CAPS website 3. Customer logs onto CAPS web interface 4. Customer selects the option of downloading program updates 5. Customer selects the concerned product and the product version 6. Program update file is sent to customer 7. Customer logs off side 14 av 17

17 4.3 P1.5 Registrere problem 4 USE-CASE Exception paths: 2 Customer reports problem using the web interface to CAPS 3 Username/password not accepted User selects to receive his password by , or looks up his password elsewhere 7 Internal failure, customer possibly reports the problem to CAPS 8 User forgets to log off. Connection to user is terminated after a certain amount of customer inactivity Alternatives: 7 Customer decides not to download the update, goto 8. Or the customer uses CAPS some more 4.3 P1.5 Registrere problem Use case name: Register new problem Summary: Customer has reported a problem to CAPS earlier, and logs onto the CAPS web interface, to read up on the status of this problem. Basic courses of events: 1. Customer starts a web browser 2. Customer navigates to the CAPS website 3. Customer logs onto CAPS web interface 4. Customer selects the option of reporting a new problem 5. Customer selects the concerned product and the product version 6. Customer types in a description of the problem and 7. Customer submits this problem report to CAPS 8. Customer logs off Exception paths: 1 External failure 2 Customer reports problem to CAPS 3 Username/password not accepted. User selects to receive his password by , or looks up his password elsewhere. 7 User forgets to log off. Connection to user is terminated after a certain amount of customer inactivity. Alternatives: 7 The customer uses CAPS some more side 15 av 17

18 A CASE-BESKRIVELSE A Case-beskrivelse Etter at et produkt er solgt til en kunde er kundestøtte en sentral oppgave for enhver bedrift. Fra kunden melder i fra om et problem til den har fått løsningen, skal den sitte med et inntrykk av rask saksbehandling. Dagens situasjon er preget av at bedrifter generelt ekspanderer og at antall henvendelser fra kunder øker. Man ønsker derfor med bakgrunn i dette et elektronisk kundestøttesystem med internett-tilknytning - CAPS. Overordnet deles systemet inn i mottak og registrering av nye saker, behandling av saker, og søk i basen via www. Systemet mottar henvendelser fra kunden, og kunder spenner fra finans og forsikring til olje og det militære. Henvendelsene kommer per telefon, e-post, fax eller brev. Kunden har kundenavn, produkt, brukernavn, passord, problembeskrivelse, e-post, mobiltelefonnummer, adresse og postnummer. Ved telefonhenvendelse løser de som mottar saken problemet dersom det er innenfor deres kompetanseområde. I de andre tilfellene blir problemet registrert i den sentrale basen slik at en ekspert kan ta seg av problemet, og kunden får tildelt en saksid som hentes ut fra den sentrale basen sammen med kundeopplysninger. Hvis problemet må løses umiddelbart, kan saken sendes direkte til behandling av saker. Den flyten blir en hastesak. Å behandle en sak er enten en hastesak fra foregående ledd eller man henter saker fra den sentrale basen. Saken er registrert med saksid, kundeopplysninger, problembeskrivelse, saksbehandlerid og etter hvert; løsning og slutttidspunkt. Aktøren saksbehandler behandler sakene. Saksbehandleren har saksbehandlerid, fornavn, etternavn, e-post og mobiltelefonnummer. Saksbehandlerne løser saken og henter ved behov inn assistanse fra aktøren utviklingsavdeling eller ekstern ekspertise. Eventuelle feil registreres i den sentrale basen. I løpet av saksbehandlingen logger saksbehandlerne dialog med kunden. Denne dialogen lagres i den sentrale basen. Løsningen blir også lagret der fra saksbehandlingsprosessen og i tillegg sendt direkte til kunden. Kunden kan søke i deler av den sentrale basen via www. Kunden kan søke i kjente problemer med løsning, sjekke status på innmeldte problemer eller laste ned programoppdateringer til produktene sine. Kunden gir fra seg brukernavn og passord for å søke i db via www og får tilbake kundeopplysninger. Aktøren salgsavdelingen har ansvaret for å oppdatere vedlikeholdsavtalene og deler av kunderegisteret. Aktøren regnskapsavdelingen må ha adgang til kunde- og fakturaopplysninger som ligger i den sentrale basen. Mottak og registrering av nye saker Systemet gjenkjenner kunden ved hjelp av telefonnummeret. Relevante kundeopplysninger blir hentet ut av basen kunde på bakgrunn av at man vët kundens telefonnummer, og disse kundeene blir vist på skjermen hos saksbehandlerne som mottar nye saker. Dersom kunden henvender seg skriftlig, må det være en prosess som gjenkjenner kunden også på den måten, på bakgrunn av kundenavn. Kundeopplysninger hentes også her ut fra basen kunde. Kundeopplysningene går fra disse to gjenkjenningsprosessene og til en ny prosess hvor man definerer saksomfang. Dersom problemet er innenfor kompetanseområdet til de som sitter og mottar nye saker, går problemet over til en ny prosess løser enkelt problem, og løsningen blir derfra gitt til side 16 av 17

19 A CASE-BESKRIVELSE kunden. Dersom problemet er utenfor kompetanseområdet til de som sitter og mottar nye saker, blir problemet registrert som ny sak, og kunden får tilsendt en saksid. Dersom problemet er en hastesak, går det ut av denne dekomponerte modellen og inn i den overordnede prosessen for å behandle en sak. Ellers registreres problembeskrivelsen i basen saksbehandlings. Når kunden registrerer problemet over www lagres også problembeskrivelsen i basen saksbehandlings og sender kunden en saksid. Denne prosessen mottar kundeopplysninger fra prosessen som gjenkjenner kunden over www, og den mottar problembeskrivelse fra kunden. Behandling av en sak Behandling av saker starter ved at saksbehandler velger en nye sak fra basen saksbehandlings. Vedkommende henter ut saksid og problembeskrivelse og gir fra seg saksbehandlerid. Kundeopplysninger hentes ut fra basen kunde. Deretter går den valgte saken med saksid, kundeopplysninger og problembeskrivelse til neste steg, som er å løse saken. Løsing av saker innebærer problemløsning på egenhånd, søk i saksbehandlingsbasen etter erfaringer hvor det her hentes ut saksid, kundeopplysninger og problembeskrivelse, hente hjelp fra utviklingsavdelingen hvor problemet leveres og løsning mottas eller hente assistanse fra ekstern ekspertise. Finner saksbehandler produktfeil, registreres dette i basen feil. De som arbeider med å løse saken sender forslag til løsning og spørsmål til kunden, hvorpå kunden svarer. Hastesakene kommer inn til kundekontakten. Mellom denne prosessen og kunden er det en dialog-flyt og en flyt hvor kunden mottar løsning. Under løsningen av saken lagres problemet og løsningen i en erfaringsbase. Det er også en prosess som registrerer omkostninger og denne mottar timer fra prosessen som løser saken. Timer og timepris lagres i basen saksbehandlings. Gjenkjening av kunder over www For å gjenkjenne en kunde over www får systemet inn brukernavn fra aktøren kunde og gir kundeopplysninger til kunden. Kundeopplysningene henter systemet fra basen kundelager. Kunden kan skrive inn produkt eller søkestreng og søke i kjente problemer og løsninger. Kunden får tilbake et problem eller løsning som systemet har hentet fra erfaringsbasen. Kunden kan også laste ned programoppdateringer. Da må vedkommende sende filnavn til denne prosessen og kunden får tilbake programoppdateringer. Men for at dette skal skje, må systemet laste ned programoppdateringer og motta kundeopplysninger fra gjenkjennelsen av kunden over www. Programoppdateringene henter systemet fra basen programoppdateringer. Det finnes også en prosess som sjekker status på innmeldt sak. Denne statusen hentes fra basen saksbehandlings, og gir den videre til kunden. Ved endringer i status sjekkes status på innmeldt sak ved å gjøre et søk blant kjente problem og løsninger slik at svaret som gis til kunden via www alltid er oppdatert i forhold til basen saksbehandlings. side 17 av 17

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Svindelen. HiØ Mail Phishing Scheme

Svindelen. HiØ Mail Phishing Scheme Svindelen Ideèn for denne svindelen kom fra alle statusmeldinger om Steam-koder og Beta-koder. Folk er uforsiktige med hva de klikker på, og blir ekstra gira når det får ting som er gratis eller billig.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer