System CAPS. Per Christian Henden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System CAPS. Per Christian Henden per.christian.henden@idi.ntnu.no"

Transkript

1 System CAPS Per Christian Henden Fakultet for Informatikk, Matematikk og Elektronikk Institutt for informasjonsvitenskap og teknikk NTNU 2003

2 Sammendrag Dette dokumentet inneholder konseptuelle modeller av systemet CAPS. CASE-beskrivelsen av CAPS er vedlagt, se seksjon 4.3 på side 16. Forskjellige aspekter av systemet blir vektlagt i de forskjellige modellene. Dataflytmodellen fokuserer på ene som lagres. Referentmodellen fokuserer på begrepene i systemet. Arbeidsflytmodellen fokuserer på arbeidsprosessene i systemet.

3 Innhold 1 Dataflyt i systemet Systemets kontekst Øverste nivå Forklaring av flytene Forklaring av prosessene Prosess P1 i detalj Forklaring av flytene Forklaring av prosessene Referentmodell 9 3 Arbeidsflyt-modell Informasjonsressurser Forklaring av arbeidsprosser Use-Case P1.1 Prosesser status forespørsel P1.2 Velg program oppdatering P1.5 Registrere problem A Case-beskrivelse 16 Figurer 1 Kontekstdiagram for CAPS DFD-1 av prossess P RML for CAPS APM ressurshierarki for CAPS APM for CAPS

4 1 DATAFLYT I SYSTEMET 1 Dataflyt i systemet Dataflyt er beskrevet i modelleringspråket DFD. 1.1 Systemets kontekst Kontekstdiagrammet gir et overblikk over systemet og dets grenser. Nedenfor kommer en forklaring av entitene i diagrammet. Salgsavdeling: De ansatte som jobber med salg. Salgs: nye/endre/slette om vedlikeholdsavtaler og kunder Kunde: Firma/organisasjon som har kjøpt programvare fra vår bedrift Forespørsel: Kunden vil ha informasjon fra CAPS om forskjellige ting og sender en forespørsel Respons: Forespørselen ender i en respons fra CAPS-systemet enten gjennom et web-grensesnitt eller fra en saksbehandler Regnskapsavdeling: De ansatte som jobber med regnskap Kunde: Kontakt og betalingsinformasjon for en kunde Faktura: Informasjon om fakturaer som skal eller har blitt sendt til en kunde Utviklingsavdeling: De ansatte som jobber med utvikling av programvare Forespørsel: Saksbehandlere ber utviklerne om assistanse Respons: Utviklingsavdeling assisterer ved å svare på spørsmål og oppgi resultatene av undersøkte problemer Saksbehandler: Ansatt som kontaktes av kunden for å svare på spørsmål og løse problemer relatert til bruk av vår programvare. Feilrapport: Saksbehandler lagrer informasjon om feil sentralt Saks: Saksbehandleren lagrer sentralt om saker han arbeider med Ny sak: En ny sak blir tildelt saksbehandleren; saksbehandleren får informasjon om den nye saken Ekstern Ekspertise: Eksperter som ikke er ansatte hos oss. Forespørsel: Saksbehandlere ber den eksterne entiteten om assistanse Respons: Entiteten assisterer ved å svare på spørsmål og gi beskrivelser av hvordan gitte problemer kan løses side 2 av 17

5 1.1 Systemets kontekst 1 DATAFLYT I SYSTEMET Kunde Respons Forespørsel Utviklingsavdeling Respons Forespørsel Ekspertproblem Løsning Ekspert Salgsavdeling Salgs CAPS Ekstern ekspertise Respons Forespørsel Kunde Faktura Faktura Feilrapport Saks Ny sak Regnskapsavdeling Saksbehandler Figur 1: Kontekstdiagram for CAPS side 3 av 17

6 1.2 Øverste nivå 1 DATAFLYT I SYSTEMET 1.2 Øverste nivå Dette diagrammet viser mer detaljer om systemet og bruken av systemet. Dette detaljnivået kalles ofte DFD-0. Nedenfor kommer en forklaring av elementene som er inngår i diagrammet Forklaring av flytene Konstruksjonen XXX eksisterende XXX og nye XXX blir brukt for å modellere de vanlige handlingene ny post/endre post/slette post forbundet med base-bruk. Flere av aktørene som jobber med som er lagret i basen har derfor en slik flyt assosiert med seg. Til/fra Kunde: Forespørsels: Forskjellig informasjon kunder har bedt om fra CAPS gjennom et web-grensesnitt. Svar: Web-grensesnittet leverer forespurt informasjon i form av web-sider og programfiler etter kunden har logget seg inn. Saks: Kunden oppgir hvilket problem han ønsker løst eller hva han vil ha assistanse med til en saksbehandler. Til/fra Salgsavdeling: En XXX eksisterende XXX og nye XXX konstruksjon. Til/fra Regnskapsavdeling: En XXX eksisterende XXX og nye XXX konstruksjon. Til/fra Saksbehandler: Saks: En XXX eksisterende XXX og nye XXX konstruksjon. Spørsmål: Spørsmål og forslag saksbehandler gir kunden for å hjelpe kunden med en oppgave eller undersøke et problem kunden har. Feil: Feil som har blitt avdekket av kunder og oppgitt til saksbehandler. Problem: Problemer rapportert inn av kunder og løsningen på disse problemene. side 4 av 17

7 1.2 Øverste nivå 1 DATAFLYT I SYSTEMET Forklaring av prosessene P1: Tar imot forespørsler fra kunden over www og svarer på disse. Denne prosessen er beskrevet i mer detalj i kapittel 1.3 på side 7. Forkortelsen web i.f. i diagrammet står for web interface, som betyr web grensesnitt. P2: Registrerer en sak. Saks lagres i basen saksbehandlings P3: Leser og oppdatere vedlikeholdsavtaler og deler av kunderegisteret. P4: Leser kundeopplysninger og leser og oppdaterer fakturaopplysninger. P5: Behandler en sak. side 5 av 17

8 1.2 Øverste nivå 1 DATAFLYT I SYSTEMET Kunde Forespørsel- Saks P2 ta imot ny sak spørsmål P1 bruke web i.f. Forespørsel svar Kundelager saks Saksbehandler kunde Saks P5 behandle sak eksisterende saks nye saks Saksbehandlings Salgsavdeling salgs P3 oppdater salgs eksisterende salgs nye salgs eksisterende regnskaps Kunde problem feil Feil regnskaps P4 ta inn til regnskap nye regnskaps Erfarings_db Regnskapsavdeling side 6 av 17

9 1.3 Prosess P1 i detalj 1 DATAFLYT I SYSTEMET 1.3 Prosess P1 i detalj Dette diagrammet viser mer detaljer om hvordan prosess P1 er sammensatt. Dette detaljnivået kalles ofte DFD-1. Nedenfor kommer en forklaring av elementene som er brukt i diagrammet. Merk at basene programoppdateringer og erfarings fra CASEbeskrivelsen er inneholdt i basen kundelager i dette diagrammet. Merk at kunden må autentisere seg ovenfor web-grensesnittet før han kan bruke det. Autentiseringen skjer gjennom prosess P Forklaring av flytene Forespørsels: Generalisering av punktene under. Autentiserings: Kundens brukernavn og passord, brukes for å gjenkjenne kunden over www. Søke: Hva som skulle søkes etter, og hvordan dette skal presenteres. Kan søke på problemer og løsninger for et bestemt produkt, eller de som matcher med en bestemt søkestreng. Filnavn: Filnavnet til en programvareoppdatering som er forespurt. Binærfil: Selve filen som inneholder den forespurt programvareoppdateringen. Svar: Resultatene av søket. Problem eller løsning hentet fra kunde. Problembeskrivelse: En beskrivelse av et problem. Saksid: En ticket ID 1 Problem: Problembeskrivelsen formatert for å legges inn i basen Forklaring av prosessene P1.1: Tar imot forespørsel om status på sak, slår opp denne i basen, og sender den til kunden. P1.2: Tar imot forespørsel om å laste ned programvareoppdatering, finner rett fil, og sender den til kunden. P1.3: Gjenkjenner en kunde utifra hans brukernavn og passord. P1.4: Tar imot søkestrenger, gjør om disse til forespørsler mot basen, utfører forespørselen, og sender resultatet til kunden. P1.5: Tar imot problembeskrivelse til ny sak fra kunde, gir tilbake Saksid. 1 Et begrep i kundestøttesystemer som betyr en identifiserings-streng som kunden og saksbehandler bruker som referanse til en sak. side 7 av 17

10 1.3 Prosess P1 i detalj 1 DATAFLYT I SYSTEMET Kunde Forespørsels P1 P1.1 Prosesser status foresp. forespørsel respons forespørsel autent. P1.2 Velg program oppdat. filnavn Kundelager autent. P1.4 Søke i db Problem beskrivelse P1.5 Registrere problem saksid P1.3 Verifiser kundeforhold søke svar binærfil Søke Statusforespørsel Problem Figur 2: DFD-1 av prossess P1 side 8 av 17

11 2 REFERENTMODELL 2 Referentmodell En referentmodell gir informasjon om begrepene i et domene, og relasjonene mellom disse. Referentmodellen er lagd i modelleringspråket RML. Utvikler, Kunde, Saksbehandler og Ekspert har det til felles at de alle er personer som er med i CAPS. Det innebærer at de har endel felles attributter knyttet til seg. En sak blir jobbet med av en saksbehandler eller den blir ikke jobbet med akkurat nå. Saken kan omhandle feil i produkter. Feil er knyttet opp mot et bestemt produkt. En sak er alltid knyttet til en kunde, og bare en. Merknader Dataene assosiert med mengdene ikke er en komplett liste, men bare de mest sentrale ene i CAPS. Det er tillatt å lagre en feil uten at den er tilknyttet en sak. Kunde kan være en organisasjon. Kunden vil være representert gjennom en person. side 9 av 17

12 2 REFERENTMODELL Person epostadresse postnr etternavn fornavn mobilnr Utvikler Ekspert Kunde brukernavn passord Saksbehandler Saksbehandler_id Bruker Rapporterer inn Arbeider med prod_id kunde_id problem_beskr sak_id start_tid slutt_tid losning_id Produkt Hastesak Sak prod_id navn Har Losning Har Feil feil_id beskrivelse prod_id losning_id losning_id beskrivelse Figur 3: RML for CAPS side 10 av 17

13 3 Arbeidsflyt-modell En arbeidsflyt-modell viser arbeidsflyten eller prosess-logikken i systemet. Arbeidsflytmodellen er lagd i modelleringspråket APM. Det er antatt at saksbehandler registrerer både løsninger, produktfeil og saker. 3.1 Informasjonsressurser Kunde, saksbehandler, utvikler, sak og ekspert er beskrevet i referentmodellen. Saks er beskrevet i referentmodellen som sak. Kunde-henter er et klientprogram mot basen kunde. I tillegg har vi flere baser, og det spesifikke programvare-verktøyet nettleser, som kunden bruker for å aksessere web-grensesnittet. 3.2 Forklaring av arbeidsprosser Merk at i A2 og A4 vil omkostninger i form av timer brukt på saken, og dialogen mellom kunden og saksbehandler, bli registrert av en programvare-agent. Status på en sak vil bli oppdatert i basen hver gang saks blir endret. Etter at saken er løst vil løsningen bli lagret i basen erfarings. A1: En saksbehandler bestemmer omfanget av saken ved å stille spørsmål til kunden. En software-agent ( kunde-henter ) finner kundeopplysninger basert på kundens telefonnummer eller kundenavn. Dokumentet saks blir produsert. Dette inneholder informasjon om problemet. A2: En saksbehandler løser saken ved å stille spørsmål til kunden, og gi instruksjoner. A3: En saksbehandler registrerer saks i basen saksbehandlings. A4: Saksbehandler løser saken som i A2, men kan i tillegg bruke ressursene utviklingsavdeling, erfaringsbase og ekstern ekspertise. Saken kan også bli utsatt, og vil da bli løst senere. A5: En kunde bruker web-grensesnittet mot CAPS. Se seksjon 1.3 på side 7 for mer detaljer om dette. A6: Denne arbeidsprossesen representerer flere to arbeidsprossesser som er veldig like. Prosessen tilsvarer xxx-konstruksjonen beskrevet i seksjon 1.2 på side 4. Salgsavdelingen oppdaterer vedlikeholdsavtaler, og leser kundeopplysninger. Regnskapsavdelingen oppdaterer fakturaopplysninger, og leser kundeopplysninger.

14 APM resource Actor Tool Object Organizational Actor Agent Manual Tool Software Tool Material Object Information Object Kunde Utvikler Ekspert Saksbehandler Software Agent Invoked Software Tool Active Information Object Sak Software resource Kundehenter Nettleser Pluggable Action Definition Erfarings Saksbehandler Kunde Figur 4: APM ressurshierarki for CAPS

15 CAPS A2 Mottatt ny sak A1 Få kunde. Bestemme omfang Enkelt problem Ikke enkelt problem A3 Løse enkelt problem Saks behandler Kunde Saks Sak løst Saks behandler Kunde Kundehenter Saks Hastesak Saks behandler Registrere sak Saks Data Saks behandlings Sak registrert Mottatt ny hastesak A4 Behandle sak Behandling utsatt Hentet ut ny sak fra db Saks Kunde behandler Saks Data Utvikler Sak løst Ekspert Sendt status A5 Kunde logget inn + Sendt prog. oppd. Sendt svar på søk + Kunde Erfarings Databasearbeid Nettleser Kunde Saksbehandlings Logget ut Registrert nytt problem Behov for endring Behov for lesing A6 Bruke webgrensesnitt * * Hentet info fra base Oppdatert base Salgs Utviklings avdeling avdeling Kunde Saksbehandler Saksbehandling Erfarings Kunde

16 4 USE-CASE 4 Use-Case Under følger tre use-case som beskriver bruk av delproseser av prosess P1 i systemet, se diagram på 1.3 på side 7 for beskrivelse av prosessene. Et use-case er i følge Booch, Rumbaugh, and Jacobson i The Unified Modeling Language User Guide :... specification of the behavior of a system or a part of a system and is a description of a set of sequences of actions, including variants, that a system performs to yield an observable result of value to the actor. 4.1 P1.1 Prosesser status forespørsel. Use case name: Get status Summary: Customer has reported a problem to CAPS earlier, and logs onto the CAPS web interface, to read up on the status of this problem. Basic courses of events: 1. Customer starts a web browser 2. Customer navigates to the CAPS website 3. Customer logs onto CAPS web interface 4. Customer selects the option of seeing the status on one of his cases 5. Customer selects one of the cases 6. Customer receives status information, and reads it 7. Customer logs off Exception paths: 2 Customer reports problem using the web interface to CAPS 3 Username/password not accepted User selects to receive his password by , or looks up his password elsewhere 7 User forgets to log off. Connection to user is terminated after a certain amount of customer inactivity Alternatives: 5 There is no cases to select. The customer phones, faxes or writes CAPS if this is unexpected, or seems wrong. Goto 7 7 The customer uses CAPS some more. 4.2 P1.2 Velg program oppdatering Use case name: File Download Summary: Customer has earlier purchased a CAPS-supported product, and accesses the CAPS web interface in order to download program updates Basic courses of events: 1. Customer starts a web browser 2. Customer navigates to the CAPS website 3. Customer logs onto CAPS web interface 4. Customer selects the option of downloading program updates 5. Customer selects the concerned product and the product version 6. Program update file is sent to customer 7. Customer logs off side 14 av 17

17 4.3 P1.5 Registrere problem 4 USE-CASE Exception paths: 2 Customer reports problem using the web interface to CAPS 3 Username/password not accepted User selects to receive his password by , or looks up his password elsewhere 7 Internal failure, customer possibly reports the problem to CAPS 8 User forgets to log off. Connection to user is terminated after a certain amount of customer inactivity Alternatives: 7 Customer decides not to download the update, goto 8. Or the customer uses CAPS some more 4.3 P1.5 Registrere problem Use case name: Register new problem Summary: Customer has reported a problem to CAPS earlier, and logs onto the CAPS web interface, to read up on the status of this problem. Basic courses of events: 1. Customer starts a web browser 2. Customer navigates to the CAPS website 3. Customer logs onto CAPS web interface 4. Customer selects the option of reporting a new problem 5. Customer selects the concerned product and the product version 6. Customer types in a description of the problem and 7. Customer submits this problem report to CAPS 8. Customer logs off Exception paths: 1 External failure 2 Customer reports problem to CAPS 3 Username/password not accepted. User selects to receive his password by , or looks up his password elsewhere. 7 User forgets to log off. Connection to user is terminated after a certain amount of customer inactivity. Alternatives: 7 The customer uses CAPS some more side 15 av 17

18 A CASE-BESKRIVELSE A Case-beskrivelse Etter at et produkt er solgt til en kunde er kundestøtte en sentral oppgave for enhver bedrift. Fra kunden melder i fra om et problem til den har fått løsningen, skal den sitte med et inntrykk av rask saksbehandling. Dagens situasjon er preget av at bedrifter generelt ekspanderer og at antall henvendelser fra kunder øker. Man ønsker derfor med bakgrunn i dette et elektronisk kundestøttesystem med internett-tilknytning - CAPS. Overordnet deles systemet inn i mottak og registrering av nye saker, behandling av saker, og søk i basen via www. Systemet mottar henvendelser fra kunden, og kunder spenner fra finans og forsikring til olje og det militære. Henvendelsene kommer per telefon, e-post, fax eller brev. Kunden har kundenavn, produkt, brukernavn, passord, problembeskrivelse, e-post, mobiltelefonnummer, adresse og postnummer. Ved telefonhenvendelse løser de som mottar saken problemet dersom det er innenfor deres kompetanseområde. I de andre tilfellene blir problemet registrert i den sentrale basen slik at en ekspert kan ta seg av problemet, og kunden får tildelt en saksid som hentes ut fra den sentrale basen sammen med kundeopplysninger. Hvis problemet må løses umiddelbart, kan saken sendes direkte til behandling av saker. Den flyten blir en hastesak. Å behandle en sak er enten en hastesak fra foregående ledd eller man henter saker fra den sentrale basen. Saken er registrert med saksid, kundeopplysninger, problembeskrivelse, saksbehandlerid og etter hvert; løsning og slutttidspunkt. Aktøren saksbehandler behandler sakene. Saksbehandleren har saksbehandlerid, fornavn, etternavn, e-post og mobiltelefonnummer. Saksbehandlerne løser saken og henter ved behov inn assistanse fra aktøren utviklingsavdeling eller ekstern ekspertise. Eventuelle feil registreres i den sentrale basen. I løpet av saksbehandlingen logger saksbehandlerne dialog med kunden. Denne dialogen lagres i den sentrale basen. Løsningen blir også lagret der fra saksbehandlingsprosessen og i tillegg sendt direkte til kunden. Kunden kan søke i deler av den sentrale basen via www. Kunden kan søke i kjente problemer med løsning, sjekke status på innmeldte problemer eller laste ned programoppdateringer til produktene sine. Kunden gir fra seg brukernavn og passord for å søke i db via www og får tilbake kundeopplysninger. Aktøren salgsavdelingen har ansvaret for å oppdatere vedlikeholdsavtalene og deler av kunderegisteret. Aktøren regnskapsavdelingen må ha adgang til kunde- og fakturaopplysninger som ligger i den sentrale basen. Mottak og registrering av nye saker Systemet gjenkjenner kunden ved hjelp av telefonnummeret. Relevante kundeopplysninger blir hentet ut av basen kunde på bakgrunn av at man vët kundens telefonnummer, og disse kundeene blir vist på skjermen hos saksbehandlerne som mottar nye saker. Dersom kunden henvender seg skriftlig, må det være en prosess som gjenkjenner kunden også på den måten, på bakgrunn av kundenavn. Kundeopplysninger hentes også her ut fra basen kunde. Kundeopplysningene går fra disse to gjenkjenningsprosessene og til en ny prosess hvor man definerer saksomfang. Dersom problemet er innenfor kompetanseområdet til de som sitter og mottar nye saker, går problemet over til en ny prosess løser enkelt problem, og løsningen blir derfra gitt til side 16 av 17

19 A CASE-BESKRIVELSE kunden. Dersom problemet er utenfor kompetanseområdet til de som sitter og mottar nye saker, blir problemet registrert som ny sak, og kunden får tilsendt en saksid. Dersom problemet er en hastesak, går det ut av denne dekomponerte modellen og inn i den overordnede prosessen for å behandle en sak. Ellers registreres problembeskrivelsen i basen saksbehandlings. Når kunden registrerer problemet over www lagres også problembeskrivelsen i basen saksbehandlings og sender kunden en saksid. Denne prosessen mottar kundeopplysninger fra prosessen som gjenkjenner kunden over www, og den mottar problembeskrivelse fra kunden. Behandling av en sak Behandling av saker starter ved at saksbehandler velger en nye sak fra basen saksbehandlings. Vedkommende henter ut saksid og problembeskrivelse og gir fra seg saksbehandlerid. Kundeopplysninger hentes ut fra basen kunde. Deretter går den valgte saken med saksid, kundeopplysninger og problembeskrivelse til neste steg, som er å løse saken. Løsing av saker innebærer problemløsning på egenhånd, søk i saksbehandlingsbasen etter erfaringer hvor det her hentes ut saksid, kundeopplysninger og problembeskrivelse, hente hjelp fra utviklingsavdelingen hvor problemet leveres og løsning mottas eller hente assistanse fra ekstern ekspertise. Finner saksbehandler produktfeil, registreres dette i basen feil. De som arbeider med å løse saken sender forslag til løsning og spørsmål til kunden, hvorpå kunden svarer. Hastesakene kommer inn til kundekontakten. Mellom denne prosessen og kunden er det en dialog-flyt og en flyt hvor kunden mottar løsning. Under løsningen av saken lagres problemet og løsningen i en erfaringsbase. Det er også en prosess som registrerer omkostninger og denne mottar timer fra prosessen som løser saken. Timer og timepris lagres i basen saksbehandlings. Gjenkjening av kunder over www For å gjenkjenne en kunde over www får systemet inn brukernavn fra aktøren kunde og gir kundeopplysninger til kunden. Kundeopplysningene henter systemet fra basen kundelager. Kunden kan skrive inn produkt eller søkestreng og søke i kjente problemer og løsninger. Kunden får tilbake et problem eller løsning som systemet har hentet fra erfaringsbasen. Kunden kan også laste ned programoppdateringer. Da må vedkommende sende filnavn til denne prosessen og kunden får tilbake programoppdateringer. Men for at dette skal skje, må systemet laste ned programoppdateringer og motta kundeopplysninger fra gjenkjennelsen av kunden over www. Programoppdateringene henter systemet fra basen programoppdateringer. Det finnes også en prosess som sjekker status på innmeldt sak. Denne statusen hentes fra basen saksbehandlings, og gir den videre til kunden. Ved endringer i status sjekkes status på innmeldt sak ved å gjøre et søk blant kjente problem og løsninger slik at svaret som gis til kunden via www alltid er oppdatert i forhold til basen saksbehandlings. side 17 av 17

Arbeidsflyt - definisjoner

Arbeidsflyt - definisjoner Arbeidsflyt - definisjoner Business Process A set of one or more linked procedures or activities which collectively realise a busines objective or goal ( ) normally within the context of an organisational

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma.net Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett opprett ny kunde Standard

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman For fullstendig versjon se brukerdokumentasjon i Solman. Første gangs pålogging Opprette sak fra SAP HR Opprette sak fra Solman Legge ved vedlegg Hente opp sak

Detaljer

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i bruk av MySQL Query Browser Kjell Toft Hansen 28.02.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV338D Databaseadministrasjon 1. Innføring

Detaljer

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014 MyAccount Sluttbruker Citrix Norway Systems April 2014 Innhold Account Profile ᵒ Legge til og fjerne brukertilgang side 3-5 ᵒ Navnendring side 6 ᵒ Adresseendring side 7 ᵒ Åpen/Sikker tilgang side 8 Hvem

Detaljer

Prosessmodellering. Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10. Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo

Prosessmodellering. Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10. Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo Prosessmodellering Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10 Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo 1 Perspektiver på modellering De strukturerte metodene SA/SD sammen med datamodellering

Detaljer

Kirsten Ribu - Høgskolen i Oslo 05.05.04

Kirsten Ribu - Høgskolen i Oslo 05.05.04 Prosessmodellering Strukturert analyse og design et overblikk Gurholt & Hasle, kapittel 10 Kirsten Ribu - Høgskolen i Oslo 05.05.04 1 Perspektiver på modellering Datamodellering var lenge den mest brukte

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Bergeland IKT. Elev guide

Bergeland IKT. Elev guide Bergeland IKT Elev guide Quick Guide Glemt Passord? www.glemtpassord.rogfk.no eller Scann QR koden Tast inn personnummer (11 siffer) Bytte Passord? www.minkonto.rogfk.no eller Scann QR koden Under flervalgsmenyen,

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

Oppgradere Polycom Video-programvare

Oppgradere Polycom Video-programvare Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Skrankerutine: Låntakerinformasjon

Skrankerutine: Låntakerinformasjon Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 13. november 2015 Skrankerutine: Låntakerinformasjon Denne rutinen tar for seg registrering av nye lånere og endring av eksisterende lånere. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Veiledning til Autodesk Subscription Center

Veiledning til Autodesk Subscription Center Veiledning til Autodesk Subscription Center Utarbeidet av NTI CADcenter A/S oktober 2008 Gå inn på internettadressen: http://subscription.autodesk.com som ser slik ut: Tast inn din User ID og Password

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

HTML: Publiser nettsiden din. Publiser nettsiden din på Internett. Github. Brukernavn.github.io

HTML: Publiser nettsiden din. Publiser nettsiden din på Internett. Github. Brukernavn.github.io HTML: Publiser nettsiden din Publiser nettsiden din på Internett Nå har du laget ditt eget nettsted. Du ønsker vel å vise det frem, gjør du ikke? Erfaren Web Husker du servere fra den første økten? Servere

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad

Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad 21.09.07 Helge Rabbås, IT-koordinator hos fylkesopplæringssjefen i Oppland Installasjon av Mathcad er en omfattende prosess, men hvis du følger denne

Detaljer

SERVICE NOW Det NYE styringsverktøyet for finansproblemer

SERVICE NOW Det NYE styringsverktøyet for finansproblemer SERVICE NOW Det NYE styringsverktøyet for finansproblemer HÅNDBOK Oppretting av en kredittapsforsikrings-id finans SAK Finans SPØRSMÅL FINANS-SERVICESENTER HVIS DU HAR ET FINANSPROBLEM, SOM... JEG HAR

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Eskild Busch. UML hefte

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Eskild Busch. UML hefte Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Eskild Busch UML hefte 6. desember 2000 Innhold Dette heftet tar for seg deler av UML som er sentralt i kurset IN29. Use case-, sekvens-, tilstand- og klassediagrammer,

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Brukermanual for Request Tracker (RT)

Brukermanual for Request Tracker (RT) E-post: orakel@uit.no - Telefon: 776 44544 - Hjemmeside: http://orakel.uit.no RT: http://rt.orakel.uit.no Brukermanual for Request Tracker (RT) Innlogging URL: http://rt.uit.no Brukernavn/passord Logg

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

EasyChair brukerveiledning

EasyChair brukerveiledning EasyChair brukerveiledning Software 2012 bruker EasyChair for å motta og administrere forslag til foredrag. For å kunne sende inn ett forslag til foredrag, må du først registre deg som bruker. Dette dokumentet

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Legge til, redigere eller slette en leverandør

Legge til, redigere eller slette en leverandør Legge til, redigere eller slette en leverandør Dato: 2016-06-30 Denne veiledningen viser hvordan en legger til, redigerer eller sletter en leverandør (Vendor) eller leverandørkonto (Vendor Account). Veiledningen

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Torsdag 15.06.06, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 1 oppgave

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for http://nyhetsbrev.us/ For å opprette en ny bruker vennligst send en epost til post@wam.no

Brukerveiledning for http://nyhetsbrev.us/ For å opprette en ny bruker vennligst send en epost til post@wam.no Brukerveiledning for http://nyhetsbrev.us/ For å opprette en ny bruker vennligst send en epost til post@wam.no Innlogging 3.. Skriv inn url-adressen til nyhetsbrev.us i nettleseren. Du kan eventuellt skrive

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Oppgaveanalyse. Kjært navn har mange betydninger. Utgangspunkt i ergonomi, psykologi og SU Oppgave: målrettet handling på mange nivåer

Oppgaveanalyse. Kjært navn har mange betydninger. Utgangspunkt i ergonomi, psykologi og SU Oppgave: målrettet handling på mange nivåer Dagens forelesning Overordnet bilde av mennesker (aktører), oppgaver, informasjon og systemer (verktøy) Participatory design Utviklingsprosesser Oppgaveanalyse Oppgavemodellering Oppgaveanalyse Kjært navn

Detaljer

INF5120 Oblig 2 - Timeregistreringssystem Gruppe 25 Annette Kristin Levine Nils-Kristian Liborg Unni Nyhamar Hinkel

INF5120 Oblig 2 - Timeregistreringssystem Gruppe 25 Annette Kristin Levine Nils-Kristian Liborg Unni Nyhamar Hinkel INF5120 Oblig 2 - Timeregistreringssystem Gruppe 25 Annette Kristin Levine Nils-Kristian Liborg Unni Nyhamar Hinkel 2-1 Business Model 2-1 a) Scoping statements I Våre avgrensninger Timeregistreringssystemet

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Brukermanual for Request Tracker 3.8

Brukermanual for Request Tracker 3.8 Orakelet ved Universitetet i Tromsø E-post: orakel@uit.no - Telefon: 776 44544 - Hjemmeside: http://orakel.uit.no RT: http://rt.orakel.uit.no Brukermanual for Request Tracker 3.8 Innlogging Så lenge RT

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

Fjernarbeidsløsningen - når du ikke bruker din vanlige Oslo kommune-pc

Fjernarbeidsløsningen - når du ikke bruker din vanlige Oslo kommune-pc Fjernarbeidsløsningen - når du ikke bruker din vanlige Oslo kommune-pc Innhold Generell informasjon... 2 Sette opp fjernarbeidsløsningen for første gang (dette gjøres bare en gang)... 3 Citrix Receiver

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Objekt-interaktor med valg Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input av

Detaljer

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Logg på agentsiden Logg inn på http://selvbetjening.mrfylke.no/agent/ Logg på ved å klikke på «Logg inn med din Microsoft Windows konto» eller opprette passord

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer