Praktiske aktiviteter i arbeidet med lesing, muntlig og skriving som grunnleggende ferdighet. Hege Kjeldstad Berg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske aktiviteter i arbeidet med lesing, muntlig og skriving som grunnleggende ferdighet. Hege Kjeldstad Berg"

Transkript

1 Praktiske aktiviteter i arbeidet med lesing, muntlig og skriving som grunnleggende ferdighet Hege Kjeldstad Berg

2 Program Praktisk arbeid med teksten: Hemmeligheten i piletrebark Sammendrag Tematiske avsnitt Emnehjelp/Tipshefte og film

3 Grunnleggende ferdigheter «Svært mye av opplæringen i skolen bygger på at elevene kan tilegne seg kunnskap gjennom å lese og å formidle kunnskapen sin gjennom å skrive.» (elevsiden.no)

4 Kunnskapsløftet som literacy-reform et nytt kunnskapssyn For første gang i norsk skolehistorie var det slått fast at det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan ses uavhengig av det å skape mening med språket ( ). Reformen innebærer et gjennomslag for at fagenes grunnleggende mål er at elevene settes i stand til å utøve fagrelevant skriving, lesing og muntlighet Kjell Lars Berge

5 I boka Akkurat der Svaret står e* sted i teksten. Du kan peke på det. Tenk og let Svaret står flere steder i teksten. Du må lete e*er det. Du kan peke på det flere forskjellige steder i teksten. I hodet Forfa4eren og jeg Du kan ikke finne svaret direkte i teksten. Du må tenke på det du vet fra før, og kombinere det du vet med opplysninger som står i teksten. På egen hånd Du trenger ikke lese teksten for å svare på oppgaven. Du kan bruke den kunnskapen du har fra før. ( Lære å Lære, Santa og Engen)

6 Skape engasjement før lesing av tekst Tenkeskriv i 1 minutt: Hva tror du hemmeligheten er? Hemmeligheten i piletrebark (Trigger 10, Cappelen Damm)

7 Bruke lesestrategier under lesing av tekst Les teksten Hemmeligheten i piletrebark. Finn nøkkelord i teksten og skriv dem inn i boksskjemaet. Når du er ferdig, finn en partner og gjenfortell innholdet i teksten. Bruk boksskjemaet som støtte. Legg bort teksten!

8 Skriving i skolen I forskningsprosjektet Skriv observerte et tjuetalls forskere skriveaktiviteter i 14 barnehager og skoler i Midt-Norge over en periode på to år. Mye fragmentert skriving (korte svar på spørsmål i lærebøker) Mye av skrivearbeidet ble ikke fullført Lite fokus på formålet hvorfor skal vi skrive dette? Elevene fikk lite respons på skrivinga lærerne var lite bevisste på hvordan de skulle vurdere elevenes skriving En delstudie fra Skriv viser at elever på mellomtrinnet skriver relacvt få lengre, sammenhengende tekster, og at de i liten grad trener på å reflektere, føre resonnement eller argumentere gjennom skriving! På sporet av god skriveopplæring, Smidt, Solheim og Aasen

9 Steve Graham: Writing next (2007) 1. Skrivestrategier planlegging,revisjon og ferdigstilling 2. Skrive sammendrag av tekst 3. Samskriving planlegge, skrive førsteutkast, revidere 4. Tydelig formål for innholdet og skrivingen

10 Skrive sammendrag med bruk av nøkkelord Legg bort teksten og bruk nøkkelordene i boksskjemaet til å skrive et sammendrag av teksten.

11 Ressurs på skrivesenteret.no

12 Å skrive tematiske avsnitt Utvalgsprøvene i skriving viser at kun de elevene som er på høy grad av mestring behersker bruk av avsnitt. (1000 elevtekster fra 5.trinn)

13 Hva er et avsnitt? Et avsnitt er en serie setninger organisert rundt samme tema/ide Et avsnitt kan bestå av: Ø En temasetning Ø Kommentarsetninger Ø En avsluttende setning

14 Hva er en temasetning? En temasetning er den første setningen i avsnittet. Den introduserer hovedideen i avsnittet. Den gir leseren en pekepinn om hva avsnittet handler om.

15 Hva er en kommentarsetning? Kommentarsetningene kommer etter temasetningen. De støtter og underbygger temasetningen. Gir fakta, eksempler og detaljer

16 Hva er en avsluttende setning? En avsluttende setning er den siste setningen i avsnittet. Den oppsummerer hva avsnittet handlet om. Den kan også skape en overgang til neste avsnitt.

17 Eksempel på et tematisk avsnitt Det er flere alvorlige helseskader forbundet med røyking. Forbindelsen mellom røyking og kreft er veldokumentert. I tillegg er røyking forbundet med for eksempel luftveissykdommer og hjerteog karsykdommer. Dette er er bevist i rettssaker i USA der røykere har fått erstatning fra tobakksselskaper. Til og med passiv røyking kan føre til alvorlige helseskader. Dermed er det åpenbart at røyking er en skadelig vane som bør unngås. Avslu*ende setning Temasetning Kommentarsetninger

18 Skriverammer avsnitt

19 Ressurs på Skrivesenteret.no

20 Skriv et tematisk avsnitt Bruk skriverammen for tematiske avsnitt og samskriv med partneren din et tematisk avsnitt om Hemmeligheten i piletrebark. 1. Skrivestrategier planlegging,revisjon og ferdigstilling 2. Skrive sammendrag av tekst 3. Samskriving planlegge, skrive førsteutkast, revidere 4. Tydelig formål for innholdet og skrivingen Writing next, Graham

21 Ressurs på skrivesenteret.no

22 Hvilken test er dette? «Det er evnen til å bruke kunnskaper som måles. Testen inneholder ikke rene faktaspørsmål, men prøver å kartlegge elevenes evne til å forstå, tolke, reflektere og tenke kritisk». Marit Kjærnsli, prosjektleder PISA Norge

23 Evne til selvstendig og kritisk tenkning (Spørsmål på nivå 4:på egen hånd!) Hvordan kan denne teksten brukes som utgangspunkt for å øve evnen til kritisk tenkning hos elevene? Hvilke tema kan være aktuelle å finne ut mer om, diskutere og skrive om? Medisiner vs. naturlegemiddel. Hva er forskjellen? Hvem bestemmer hva som kan selges som medisin? Hva er alternativ behandling? Kan det ha effekt? Er det i så fall vitenskapelig bevist? Helsekostbransjen omsatte for 2,4 milliarder i Hvorfor bruker folk så mye penger på helsekost og naturlegemidler? Kan vi stole på legemiddelindustrien? Hva er deres agenda? Gjøre folk friske eller tjene mest mulig penger?

24 Kildekritikk Tre domener for læring: det hverdagslige, det spesialiserte og det kricske (Mary Macken- Horarik) Forskning.no

25 Kunnskapsløftet, kompetansemål (etter 7.årstrinn) referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst (norsk) uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen (norsk) formulere et samfunnsfaglig spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking (samfunnsfag) finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettverk og nettetikk (samfunnsfag) samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater (naturfag)

26 Emnehjelp Tipshefte og film Aktiviteter du kan bruke for å nå læringsmål og bedre lese- og skriveferdighetene hos elevene Gir en mer variert undervisning for å ivareta elevenes sterke sider Gir motiverte elever!

27

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Fem prinsipper for god skriveopplæring Skriving på ungdomstrinnet Fem prinsipper for god skriveopplæring Foto: Rido/Fotolia.com av trude kringstad og trygve kvithyld Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Stipendiat Rune Andreassen Når vi snakker om lesestrategier (eller mer presist: leseforståelsesstrategier), tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og

Detaljer

60 Nummer 15 marts 2014

60 Nummer 15 marts 2014 Fem prinsipper for god skriveopplæring Trude Kringstad og Trygve Kvithyld, rådgivere ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Ti teser om skriving i alle fag

Ti teser om skriving i alle fag Jon Smidt Hvordan skal jeg best mulig hjelpe elevene mine til å bli gode (og glade) skrivere? Det er det lærerspørsmålet denne boka gjerne skulle bidra til å besvare. Vi skal komme til saken ganske fort,

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing !Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Hva er skolebasert kompetanseutvikling? Hvorfor satse på lesing? Praktiske eksempler / erfaringer fra piloteringen Lesesenteret

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Fagskriving er en tverrfaglig disiplin. God fagskriving er viktig for å lykkes i de aller fleste fag. En felles utfordring for lærerne er hvordan

Detaljer

av skriving som grunnleggende ferdighet i skole og i nasjonale prøver fire år etter innføringen av Kunnskapsløftet (K06) hvor står vi nå?

av skriving som grunnleggende ferdighet i skole og i nasjonale prøver fire år etter innføringen av Kunnskapsløftet (K06) hvor står vi nå? Skriving som grunnleggende ferdighet i skole og i nasjonale prøver fire år etter innføringen av Kunnskapsløftet (K06) hvor står vi nå? Av Kjell Lars Berge I artikkelen Skriving som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer