Gonila Serije R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Navodila za uporabo 07/ / SLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gonila Serije R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Navodila za uporabo 07/ / SLO"

Transkript

1 Gonila Serije R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 04/2000 Izdaja 07/2002 Navodila za uporabo / SLO

2 SEW-EURODRIVE

3 Kazalo 1 Pomembna opozorila Varnostna opozorila Sestavni deli gonila Načelna sestava gonila s čelnimi zobniki Načelna sestava vzporednega ploščatega gonila Načelna sestava gonila s stožčastimi zobniki Načelna sestava polžastega gonila Načelna sestava gonila SPIROPLAN Namestitev stroja Potrebna orodja / pripomočki Pred začetkom Pripravljalna dela Namestitev gonila Gonilo s polno gredjo Montaža momentne ročice na nasadno gonilo Montaža/demontaža nasadnih gonil z utorom za moznik ali votlo gredjo z utori Montaža/demontaža nasadnih gonil s skrčno ploščo Montaža sklopke adapterja AM Montaža sklopke adapterja AQ Montaža na pokrov AD na pogonski strani I 0 5 Zagon Zagon polžastega gonila in gonila Spiroplan W Zagon gonil s čelnimi zobniki, vzporednih ploščatih gonil in gonil s stožčastimi zobniki Servis in vzdrževanje Intervali servisnih in vzdrževalnih del Časovni intervali menjave maziv Servisna in vzdrževalna dela na gonilu Motnje v obratovanju Motnje na gonilu M1 M6 8 Oblike vgradnje Splošni podatki za oblike vgradnje Razlaga simbolov na slikah z oblikami vgradenj Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki R Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki RX Oblike vgradnje vzporednega ploščatega gonila Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki Oblike vgradnje polžastega gonila Oblike vgradnje gonila Spiroplan W Maziva Indeks Spremembe v dokumentu Indeks Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 3

4 1 1 Pomembna opozorila Varnostni nasveti in opozorila Obvezno upoštevajte zapisane varnostne nasvete in opozorila! Nevarnost udara električnega toka. Možne posledice: Smrt ali težje poškodbe. Nevarnost. Možne posledice: Smrt ali težje poškodbe. Nevarne situacije. Možne posledice: Lažje ali neznatne poškodbe. Škodljive situacije. Možne posledice: Poškodba na enoti in okolici. Nasveti za uporabo ter koristne informacije. Upoštevanje navodil za uporabo je pogoj za nemoteno delovanje in za izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da pred začetkom uporabe gonila najprej preberete navodila za njegovo uporabo! V navodilih za uporabo so opisana pomembna navodila za servisiranje; zato jih hranite v bližini gonila. Pri spremembi oblike vgradnje prilagodite količino maziva in položaj odzračevalnega ventila (glejte poglavje "Maziva" in "Oblike vgradnje"). Upoštevajte opozorila v poglavju "Namestitev stroja" / "Namestitev gonila"! Odstranjevanje odpadkov (upoštevajte trenutno veljavne predpise): Dele ohišja, zobnike, gredi in kotalne ležaje gonila odstranite kot odpadlo železo. To velja tudi za dele iz sive litine, če ni poskrbljeno za posebno zbiranje. Polžasta kolesa so delno sestavljena iz barvnih kovin in jih temu ustrezno odstranite. Zberite staro olje in poskrbite za ustrezno odstranjevanje. 4 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

5 2 2 Varnostna opozorila Uvodne opombe Naslednja varnostna opozorila se nanašajo predvsem na uporabo gonil. Pri uporabi motornih gonil upoštevajte tudi varnostna opozorila za motorje v pripadajočih navodilih za uporabo. Upoštevajte tudi dodatna varnostna opozorila v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo. Splošne informacije Med in po obratovanju so deli motornih gonil, gonil in motorjev pod električno napetostjo, nekateri deli se premikajo, površine so lahko vroče. Vsa dela v zvezi s prevozom, skladiščenjem, namestitvijo/montažo, priključitvijo, zagonom, vzdrževanjem in popravili lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe, ki morajo obvezno upoštevati: ustrezna podrobna navodila za uporabo in vezalne načrte, varnostne in opozorilne ploščice na gonilu/motornem gonilu, posebne predpise in zahteve v zvezi s sistemom, državne oz. regionalne predpise glede varnosti in preprečevanja nezgod. Težje poškodbe oseb in opreme so lahko posledica nepravilne uporabe, nepravilne namestitve ali neustreznega upravljanja stroja, nedovoljene odstranitve obveznih zaščitnih pokrovov ali ohišja. Namenska uporaba Motorna gonila/gonila so namenjena industrijski uporabi. Izdelana so v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Tehnični podatki in podrobnosti o dovoljenih pogojih delovanja so napisani na napisni tablici in v dokumentih. Obvezno upoštevajte vse specifične informacije! Prevoz Takoj po prejemu preverite pošiljko glede morebitnih poškodb med prevozom. V primeru poškodb takoj obvestite prevozno podjetje. Morda bo potrebno preprečiti zagon. Močno pritrdite privijačene transportne obroče. Zdržijo samo težo motornega gonila/ gonila in jih ne smete dodatno obremeniti. Vgrajeni obročni vijaki so izdelani v skladu s standardom DIN 580. Upoštevajte dovoljene obremenitve in predpise iz standarda. Če ima motorno gonilo dva nosilna obroča ali obročna vijaka, morate pri prevozu uporabiti oba. V tem primeru vlečna vrv ne sme biti napeta pod kotom, večjim od 45 - v skladu s standardom DIN 580. Uporabite ustrezno, pravilno dimenzionirano vlečno vrv. Pred zagonom motorja odstranite vse transportne zaščite. Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 5

6 2 Dolgotrajno skladiščenje gonil Gonila, ki se dolgotrajno skladiščijo: so tovarniško napolnjena z ustrezno količino mineralnega (CLP) in sintetičnega (CLPHC) olja. Kljub temu pred zagonom preverite nivo olja (glejte poglavje "Servis in vzdrževanje" / "Servisna in vzdrževalna dela"). v primeru sintetičnega olja (CLP PG) je rahlo povišan nivo olja. Pred zagonom spremenite nivo olja na pravo vrednost (glejte poglavje "Servis in vzdrževanje" / "Servisna in vzdrževalna dela"). Pri dolgotrajnem skladiščenju upoštevajte pogoje skladiščenja, opisane v spodnji razpredelnici: Podnebni pas Embalaža 1) Mesto skladiščenja Čas skladiščenja zmerno topli pas (Evropa, ZDA, Kanada, Kitajska in Rusija z izjemo tropskih območij) tropski pas (Azija, Afrika, Srednja in Južna Amerika, Avstralija, Nova Zelandija z izjemo območij zmernega pasu) Embalirano v zabojnik z dodanim sušilom in indikatorjem vlage v zaprti plastični vrečki. odprta Embalirano v zabojnik z dodanim sušilom in indikatorjem vlage v zaprti plastični vrečki. S kemičnim postopkom zaščitena pred mrčesom in plesnijo. odprta Pod streho, zaščiteno pred dežjem, snegom, tresenjem in udarci. Pod streho v zaprtem prostoru pri stalni temperaturi in zračni vlagi (5 C < ϑ < 60 C, < 50% relativne zračne vlage). Brez hitrih temperaturnih sprememb, s krmiljenjem zračenja preko čistega filtra (brez prahu in umazanije). Brez prisotnosti agresivnih izparin, tresenja ali udarcev. Pod streho, zaščiteno pred dežjem, tresenjem in udarci. Pod streho v zaprtem prostoru pri stalni temperaturi in zračni vlagi (5 C < ϑ < 60 C, < 50% relativne zračne vlage). Brez hitrih temperaturnih sprememb, s krmiljenjem zračenja preko čistega filtra (brez prahu in umazanije). Brez prisotnosti agresivnih izparin, tresenja ali udarcev. Zaščiteno pred mrčesom. Največ tri leta ob rednem preverjanju embalaže in indikatorjev vlage (relativna zračna vlaga < 50%). 2 leti in več ob rednem nadziranju. Preverite čistost in morebitne mehanske poškodbe. Preverite nedotaknjenost protikorozijske zaščite. Največ tri leta ob rednem preverjanju embalaže in indikatorjev vlage (relativna zračna vlaga < 50%). 2 leti in več ob rednem nadziranju. Preverjajte čistost in morebitne mehanske poškodbe. Preverite nedotaknjenost protikorozijske zaščite. 1) Embaliranje naj izvede podjetje z ustreznimi izkušnjami z uporabo ustreznega embalirnega materiala za posamezno izvedbo. Namestitev / montaža Zagon / delovanje Upoštevajte opozorila iz poglavja "Namestitev" ter iz poglavja "Montaža/demontaža"! Preverite pravilno smer vrtenja v nesklopljenem stanju (bodite pozorni na morebitne neželene zvoke zaradi drgnjenja pri vrtenju). Zavarujte moznik pri poskusnem delovanju brez odgonskih elementov. Tudi med poskusnim delovanjem ne izključite kontrolne in zaščitne opreme. Ob spremenjenem normalnem obratovanju (npr. povišani temperaturi, hrupu, vibracijah) izklopite motorno gonilo v primeru, ko niste prepričani v zanesljivo delovanje. Ugotovite vzroke in se posvetujte s predstavniki podjetja SEW. Servis in vzdrževanje Upoštevajte opozorila v poglavju "Servis in vzdrževanje"! 6 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

7 Načelna sestava gonila s čelnimi zobniki 3 3 Sestavni deli gonila Naslednje slike prikazujejo splošno sestavo. Uporabite jih kot pomoč pri naročanju rezervnih delov. Možna so odstopanja v odvisnosti od velikosti in izvedbe gonila! 3.1 Načelna sestava gonila s čelnimi zobniki Slika 1: Načelna sestava gonila s čelnimi zobniki Legenda AXX 1 Pastorek 19 Moznik 42 Kotalni ležaj 507 Izravnalni obroč 2 Zobnik 20 Odzračevalni ventil 43 Moznik 508 Izravnalni obroč 3 Gred s pastorkom 22 Ohišje gonila 45 Kotalni ležaj 515 Izravnalni obroč 4 Zobnik 24 Obročni vijak 47 Varovalni obroč 516 Izravnalni obroč 5 Gred s pastorkom 25 Kotalni ležaj 59 Zaporni vijak 517 Izravnalni obroč 6 Zobnik 30 Kotalni ležaj 88 Varovalni obroč 521 Izravnalni obroč 7 Odgonska gred 31 Moznik 100 Pokrov gonila 522 Izravnalni obroč 8 Moznik 32 Distančna cev 101 Vijak s šesterorobo glavo 523 Izravnalni obroč 9 Radialno oljno tesnilo za gred 34 Kotalni ležaj 102 Tesnilo 11 Kotalni ležaj 37 Kotalni ležaj 131 Zapiralni pokrov 12 Varovalni obroč 39 Varovalni obroč 181 Zapiralni pokrov 17 Distančna cev 41 Varovalni obroč 506 Izravnalni obroč Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 7

8 3 Načelna sestava vzporednega ploščatega gonila 3.2 Načelna sestava vzporednega ploščatega gonila Slika 2: Načelna sestava vzporednega ploščatega gonila 05676AXX Legenda 1 Pastorek 22 Ohišje gonila 91 Varovalni obroč 506 Izravnalni obroč 2 Zobnik 25 Kotalni ležaj 92 Izravnalni obroč 507 Izravnalni obroč 3 Gred s pastorkom 30 Kotalni ležaj 93 Vzmetni obroč 508 Izravnalni obroč 4 Zobnik 31 Moznik 94 Vijak s šesterorobo glavo 515 Izravnalni obroč 5 Gred s pastorkom 32 Distančna cev 100 Pokrov gonila 516 Izravnalni obroč 6 Zobnik 37 Kotalni ležaj 101 Vijak s šesterorobo glavo 517 Izravnalni obroč 7 Votla gred 39 Varovalni obroč 102 Tesnilo 521 Izravnalni obroč 9 Radialno oljno tesnilo za gred 41 Varovalni obroč 131 Zapiralni pokrov 522 Izravnalni obroč 11 Kotalni ležaj 42 Kotalni ležaj 160 Zaporni čep 523 Izravnalni obroč 14 Vijak s šesterorobo glavo 43 Moznik 161 Zapiralni pokrov 16 Prirobnica na odgonski gredi 45 Kotalni ležaj 165 Zaporni čep 17 Distančna cev 59 Zaporni vijak 181 Zapiralni pokrov 19 Moznik 81 Tesnilni obroč 183 Radialno oljno tesnilo za gred 20 Odzračevalni ventil 88 Varovalni obroč 8 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

9 Načelna sestava gonila s stožčastimi zobniki Načelna sestava gonila s stožčastimi zobniki (116) Slika 3: Načelna sestava gonila s stožčastimi zobniki 05675AXX Legenda 1 Pastorek 25 Kotalni ležaj 102 Lepilo in sredstvo za 522 Izravnalni obroč tesnjenje 2 Zobnik 30 Kotalni ležaj 113 Kronska matica 523 Izravnalni obroč 3 Gred s pastorkom 31 Moznik 114 Varovalna plošča 533 Izravnalni obroč 4 Zobnik 37 Kotalni ležaj 116 Zaščita navoja 534 Izravnalni obroč 5 Gred s pastorkom 39 Varovalni obroč 119 Distančna cev 535 Izravnalni obroč 6 Zobnik 42 Kotalni ležaj 131 Zapiralni pokrov 536 Izravnalni obroč 7 Odgonska gred 43 Moznik 132 Varovalni obroč 537 Izravnalni obroč 8 Moznik 45 Kotalni ležaj 133 Zaščitna plošča 538 Izravnalni obroč 9 Radialno oljno tesnilo za gred 59 Zaporni vijak 135 Nilos obroč 542 Izravnalni obroč 11 Kotalni ležaj 83 Nilos obroč 161 Zapiralni pokrov 543 Izravnalni obroč 12 Varovalni obroč 84 Nilos obroč 506 Izravnalni obroč 544 Izravnalni obroč 17 Distančna cev 88 Varovalni obroč 507 Izravnalni obroč 19 Moznik 89 Zapiralni pokrov 508 Izravnalni obroč 20 Odzračevalni ventil 100 Pokrov gonila 521 Izravnalni obroč 22 Ohišje gonila 101 Vijak s šesterorobo glavo 521 Izravnalni obroč Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 9

10 3 Načelna sestava polžastega gonila 3.4 Načelna sestava polžastega gonila Slika 4: Načelna sestava polžastega gonila 50884AXX Legenda 1 Pastorek 20 Odzračevalni ventil 88 Varovalni obroč 518 Izravnalni obroč 2 Zobnik 22 Ohišje gonila 89 Zapiralni pokrov 519 Izravnalni obroč 5 Polž 25 Kotalni ležaj 100 Pokrov gonila 520 Izravnalni obroč 6 Polžasto kolo 30 Kotalni ležaj 101 Vijak s šesterorobo glavo 521 Izravnalni obroč 7 Odgonska gred 37 Kotalni ležaj 102 Gumeno tesnilo 522 Izravnalni obroč 9 Radialno oljno tesnilo za gred 39 Varovalni obroč 131 Zapiralni pokrov 523 Izravnalni obroč 11 Kotalni ležaj 43 Moznik 137 Zaščitna plošča 12 Varovalni obroč 59 Zaporni vijak 506 Izravnalni obroč 19 Moznik 61 Varovalni obroč 507 Izravnalni obroč 10 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

11 Načelna sestava gonila SPIROPLAN Načelna sestava gonila SPIROPLAN Slika 5: Načelna sestava gonila SPIROPLAN 05674AXX Legenda 1 Pastorek 19 Moznik 88 Varovalni obroč 251 Varovalni obroč 6 Zobnik 22 Ohišje gonila 89 Zapiralni pokrov 518 Izravnalni obroč 7 Odgonska gred 25 Kotalni ležaj 100 Pokrov gonila 519 Izravnalni obroč 8 Moznik 65 Radialno oljno tesnilo za gred 101 Vijak s šesterorobo glavo 520 Izravnalni obroč 9 Radialno oljno tesnilo za gred 66 Kotalni ležaj 102 Tesnilo 521 Izravnalni obroč 11 Kotalni ležaj 71 Zaščitna plošča 132 Varovalni obroč 522 Izravnalni obroč 12 Varovalni obroč 72 Varovalni obroč 183 Radialno oljno tesnilo za gred 523 Izravnalni obroč 17 Distančna cev 143 Zaščitna plošča 250 Varovalni obroč Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 11

12 4 Potrebna orodja / pripomočki 4 Namestitev stroja 4.1 Potrebna orodja / pripomočki Dopustna odstopanja pri namestitvi komplet ključev, momentni ključ (za skrčne plošče, motorni adapter AQH, pokrov na pogonski strani z okvirjem za centriranje), montažna priprava, izravnalni in distančni obroči (po potrebi), pripomočki za pritrditev pogonskih in odgonskih delov, mazivo (npr. NOCO -Fluid), sredstvo proti odvijanju vijakov (za pokrov na pogonski strani z okvirjem za centriranje), npr. Loctite 243. Konec gredi Prirobnica Odstopanje premera po standardu DIN 748 Odstopanje okvira za centriranje po standardu ISO k6 za polne gredi s 50 mm DIN ISO m6 za polne gredi s > 50 mm ISO j6 za b1 230 mm ISO H7 za votle gredi ISO h6 za b1> 230 mm središčna izvrtina po standardu DIN 332, oblika DR Pred začetkom Pogonsko enoto lahko namestite, če se podatki na napisni tablici pogonske enote ujemajo z omrežno napetostjo, je pogonska enota nepoškodovana (ni prišlo do poškodb med prevozom in skladiščenjem), so izpolnjene naslednje zahteve: Pri standardnih izvedbah gonil: temperatura okolja ustreza podatkom iz razpredelnice maziv v poglavju Maziva (standardna izvedba), brez olja, kislin, plinov, hlapov, sevanja itd. Pri posebnih izvedbah: izvedba pogona je prilagojena pogojem okolja. Pri polžastem gonilu / gonilu Spiroplan W: ne sme biti prisotnega večjega zunanjega vztrajnostnega momenta mase, ki bi lahko zaviral gonilo [pri η (povratni pogon) = 2-1/η < 0,5 samozapore] 4.3 Pripravljalna dela Z odgonske gredi in površin prirobnic povsem odstranite protikorozijska sredstva, morebitno umazanijo in podobno (uporabite običajno komercialno topilo). Topilo ne sme priti v stik s tesnili na ustju radialnega oljnega tesnila na gredi - možne so poškodbe materiala! 12 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

13 Namestitev gonila Namestitev gonila Gonilo oz. motorno gonilo lahko namestite oz. vgradite le v točno določen položaj (gonila Spiroplan so neodvisna od položaja vgradnje) na ravno, vzvojno togo podlago 1, zaščiteno pred tresljaji. Nog ohišja ne pritrdite z montažnimi prirobnicami, upoštevajte dovoljene prečne in osne obremenitve! Za pritrditev motornih gonil uporabite vijake trdnostnega razreda 8.8. Za prenos nazivnega vrtilnega momenta, ki je specificiran v katalogu, je potrebno za naslednje vrste gonil s čelnimi zobniki (izvedbe za montažo s prirobnico (RF..) ter za montažo na podnožje (R..F)) uporabiti vijake trdnostnega razreda 10.9, da jih s prirobnico pritrdite na enoto: RF37, R37F s prirobnico 120 mm RF47, R47F s prirobnico 140 mm RF57, R57F s prirobnico 160 mm Merilna palica za olje, izpustni vijaki in odzračevalni ventili morajo biti prosto dostopni! Namestitev v vlažnih prostorih ali na prostem Istočasno preverite, da količina olja ustreza obliki vgradnje (glejte poglavje "Maziva" / "Količina polnjenja maziva" ali podatke na napisni tablici). Gonila so tovarniško napolnjena z ustrezno količino olja. Na merilni palici za olje so možna manjša odstopanja (znotraj dopustnih), ki so posledica oblike vgradnje. Pri spremembi oblike vgradnje prilagodite količino maziva in položaj odzračevalnega ventila. Pri spremembah oblike vgradnje gonil K v obliko M5 ali M6 ali M5 v M6 in obratno se posvetujte s servisno službo podjetja SEW. Pri spremembah oblike vgradnje gonil S velikosti S47 S97 v obliko M2 se posvetujte s servisno službo podjetja SEW. Ob nevarnosti elektrokemične korozije med gonilom in delovnim strojem (spoji različnih kovin, npr. lito železo / nerjavno jeklo) uporabite plastične vmesne vstavke (debeline 2-3 mm)! Uporabite vijake s plastičnimi podložkami! Ohišje dodatno ozemljite - uporabite ozemljitveni vijak na motorju. Za uporabo v vlažnih prostorih ali na prostem so pripravljene izvedbe s protikorozijsko zaščito. Vse morebitne poškodbe lakiranih površin (npr. na odzračevalnem ventilu) je potrebno popraviti. 1. Največje dovoljeno odstopanje ravnosti za pritrditev s prirobnico (približne vrednosti po standardu DIN ISO 1101): za prirobnico mm je največje odstopanje 0,2... 0,5 mm Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 13

14 4 Namestitev gonila Odzračevanje gonila Aktiviranje odzračevalnega ventila Odzračevanje ni potrebno pri naslednjih gonilih: R07 za oblike vgradnje M1, M2, M3, M5 in M6. R17, R27 in F27 za oblike vgradnje M1, M3, M5 in M6, gonilo SPIROPLAN W. Vsa ostala gonila imajo na ustreznem mestu glede na obliko vgradnje že tovarniško vgrajen in aktiviran odzračevalni ventil. Izjeme: Gonila za dolgotrajno skladiščenje, tečajno in poševno vgradnjo so opremljena z zapornim vijakom v odzračevalni odprtini. Uporabnik mora pred zagonom sam zamenjati najvišje ležeči zaporni vijak v vgrajenem odzračevalnem ventilu: Pri motornih gonilih za dolgotrajno skladiščenje, tečajno in poševno vgradnjo je odzračevalni ventil vgrajen v priključno omaro motorja. Pri gonilih za vgradnjo, ki zahtevajo odzračevanje na pogonski strani, je odzračevalni ventil priložen v plastični vrečki. Gonila v zaprti izvedbi se dobavijo brez odzračevalnega ventila. Odzračevalni ventil se običajno aktivira že v tovarni. V nasprotnem primeru pred zagonom odstranite transportno varovalko odzračevalnega ventila! 1. Odzračevalni ventil s transportno varovalko 2. Odstranite transportno varovalko 3. Aktiviran odzračevalni ventil Barvanje gonila 02053BXX 02054BXX 02055BXX Če je potrebno pobarvati gonilo v celoti ali le del površine, dobro zaščitite odzračevalni ventil in radialna oljna tesnila na gredi. Po zaključenem barvanju odstranite zaščitni trak. 14 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

15 Gonilo s polno gredjo Gonilo s polno gredjo Namestitev pogonskih in odgonskih sestavnih delov Na naslednji sliki je prikazana montažna priprava za namestitev sklopke ali pesta na konec gredi gonila ali motorja. Mogoče v montažni pripravi ne boste potrebovali aksialnega ležaja. 1) Konec gredi gonila 2) Aksialni ležaj 3) Pesto sklopke 03371BXX Na naslednji sliki je prikazano pravilno zaporedje B vgradnje verižnega ali zobniškega pastorka, da se izognete nedovoljeno visoki prečni sili. 1 = pesto A = neustrezno B = pravilno 03369BXX Za namestitev pogonskih in odgonskih sestavnih delov uporabljajte izključno montažno pripravo. Za nastavitev uporabite središčno izvrtino z navojem na koncu gredi. Jermenice, sklopke, pastorke itd. v nobenem primeru ne nasadite na konec gredi z udarci s kladivom (možne poškodbe, ležajev, ohišja in gredi!). Pri jermenicah pazite na pravilno napetost jermena (upoštevajte navodila proizvajalca). Elemente za prenos moči uravnotežite - ne smejo povzročati nedovoljenega povečanja osne ali prečne obremenitve (dovoljene vrednosti so napisane v katalogu "Motorna gonila"). Opozorilo: Namestitev bo lažja, če odgonski element najprej namažete ali za kratek čas segrejete (na 80 do 100 C). Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 15

16 4 Gonilo s polno gredjo Montaža sklopk Namestite in uravnotežite sklopke v skladu s podatki proizvajalca: a) največji in najmanjši razmik, b) osni zamik, c) kotni zamik. a) b) c) Slika 6: Razmik in odstopanje pri montaži sklopke 03356AXX Pogonski in odgonski elementi (jermenice, sklopke itd.) morajo biti opremljeni z zaščitnimi pokrovi! 16 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

17 Montaža momentne ročice na nasadno gonilo Montaža momentne ročice na nasadno gonilo Vzporedno ploščato gonilo Ne prenapenjajte momentne ročice pri montaži! 01029BXX Slika 7: Momentna ročica pri vzporednih ploščatih gonilih Gonilo s stožčastimi zobniki Pušo uležajite na obeh straneh (1). Priključno stran B namestite zrcalno glede na stran A CXX Slika 8: Momentna ročica pri gonilih s stožčastimi zobniki Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 17

18 4 Montaža momentne ročice na nasadno gonilo Polžasto gonilo Pušo uležajite na obeh straneh (1). Slika 9: Momentna ročica pri polžastih gonilih 01031CXX Gonilo SPIROPLAN W Pušo uležajite na obeh straneh (1). 45 (1) 02050CXX Slika 10: Momentna ročica pri gonilih SPIROPLAN W 18 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

19 Montaža/demontaža nasadnih gonil z utorom za moznik ali votlo gredjo z utori Montaža/demontaža nasadnih gonil z utorom za moznik ali votlo gredjo z utori Za oblikovanje lastne gredi upoštevajte navodila za sestavljanje iz kataloga Motorna gonila! Navodila za montažo 1. Nanesite mazivo NOCO -Fluid. NOCO FLUI NOCO FLUI 02042BXX 2. Mazivo NOCO -Fluid natančno razmažite AXX 3. Namestite gred in jo aksialno zavarujte (namestitev bo lažja z uporabo montažne priprave). 3A: Montaža pri standardni dobavi A 1 Kratki pritrdilni vijak (standardna dobava) 2 Vzmetni obroč 3 Podložka 4 Varovalni obroč 6 Lastna (strankina) gred BXX Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 19

20 4 Montaža/demontaža nasadnih gonil z utorom za moznik ali votlo gredjo z utori 3B: Montaža s SEW-EURODRIVE kompletom za montažo/demontažo ( Stran 22) Lastna gred s kontaktnim naslonom B 1 Pritrdilni vijak 2 Vzmetni obroč 3 Podložka 4 Varovalni obroč 6 Lastna gred s kontaktnim naslonom BXX 3C: Montaža s SEW-EURODRIVE kompletom za montažo/demontažo ( Stran 22) Lastna gred brez kontaktnega naslona C 5 1 Pritrdilni vijak 2 Vzmetni obroč 3 Podložka 4 Varovalni obroč 5 Distančna cev 6 Lastna gred brez kontaktnega naslona AXX 4. Pritrdilne vijake privijte z ustreznim vrtilnim momentom (glejte razpredelnico). Vijak Moment privijanja [Nm] M5 5 M6 8 M10/12 20 M16 40 M30 80 M AXX Opozorilo: V izogib nastanku stične korozije priporočamo, da lastno gred vstavite med dve stični plošči! 20 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

21 Montaža/demontaža nasadnih gonil z utorom za moznik ali votlo gredjo z utori 4 Navodila za demontažo Opis velja le za vgradnjo pogona s SEW-EURODRIVE kompletom za montažo/ demontažo ( Stran 22) (glejte predhodni opis, točki 3B ali 3C). 1. Popustite pritrdilni vijak Odstranite dele 2 do 4 in distančno cev 5 (kadar je prisotna) Pritrdilni vijak 2 Vzmetni obroč 3 Podložka 4 Varovalni obroč 5 Distančna cev 6 Lastna (strankina) gred AXX 3. Med lastno gred 6 in varovalni obroč 4 vstavite potisno ploščo 8 in varovalno matico 7 iz SEW-EURODRIVE kompleta za montažo/demontažo. 4. Ponovno vstavite varovalni obroč. 5. Privijte pritrdilni vijak 1. S privijanjem vijaka lahko potisnete gred iz gonila Pritrdilni vijak 4 Varovalni obroč 6 Lastna (strankina) gred 7 Varovalna matica 8 Potisna plošča AXX Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 21

22 4 Montaža/demontaža nasadnih gonil z utorom za moznik ali votlo gredjo z utori Komplet SEW za montažo/ demontažo Komplet SEW-EURODRIVE za montažo/demontažo lahko naročite z ustrezno številko za naročanje Slika 11: Komplet SEW-EURODRIVE za montažo/demontažo 03394CXX 1 Pritrdilni vijak 7 Varovalna matica za demontažo 8 Potisna plošča Tip D H7 [mm] M 1) C4 [mm] C5 [mm] C6 [mm] U -0.5 [mm] T -0.5 [mm] D3-0.5 [mm] L4 [mm] Številka kompleta za montažo/ demontažo WA M WA M X WA..20, WA..30, SA M FA..27, SA M FA..37, KA..37, SA..47, SA M FA..47, KA..47, SA M FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA M SA M FA..77, KA..77, SA M FA..87, KA..87, SA..77, SA M FA..97, KA..97, SA..87, SA M FA..107, KA..107, SA M FA..127, KA M FA..157, KA M ) Pritrdilni vijak 22 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

23 Montaža/demontaža nasadnih gonil s skrčno ploščo Montaža/demontaža nasadnih gonil s skrčno ploščo Navodila za montažo Ne privijajte vpenjalnih vijakov brez vstavljene gredi zaradi nevarnosti deformacije gredi! 1. Iz vrtine votle gredi ter s pogonske gredi previdno odstranite mazivo. 2. Razmaščena votla in pogonska gred 01815AXX 01816AXX 3. Nanesite mazivo NOCO -Fluid na območje puše na pogonski gredi 1). 4. Namestite gred in se prepričajte, da sta zunanja obroča skrčne plošče vzporedna 2) AXX 01818AXX 1) 2) Območje vpetja skrčne plošče mora ostati razmaščeno! Zato maziva NOCO -Fluid nikoli ne nanašajte neposredno na pušo. Mazivo bi med nameščanjem pogonske gredi lahko prišlo v območje vpetja skrčne plošče. Po montaži namažite zunanji del votle gredi v območju skrčne plošče. To je potrebno za protikorozijsko zaščito. Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 23

24 4 Montaža/demontaža nasadnih gonil s skrčno ploščo 5. Vpenjalne vijake drugega za drugim večkrat privijte v smeri urinega kazalca (ne navzkrižno). Momenti privijanja so v spodnji razpredelnici AXX Tip gonila Vijak Nm maks. 1) FH27 SH37 M5 5 KH FH SH M6 12 KH87/97 FH87/97 SH87/97 M KH107 FH107 M10 59 KH127/157 FH127 M ) Največji kot privijanja v enem ciklu Nasveti za demontažo skrčne plošče 1. Vpenjalne vijake enakomerno popustite drugega za drugim. Vsak vijak lahko najprej popustite samo za približno četrtino obrata. S tem se izognete nagibanju in blokiranju zunanjih obročev. Vpenjalnih vijakov ne odvijte do konca! 2. Odstranite gred ali iz gredi izvlecite pesto. (Najprej odstranite rjo, če se je pojavila na območju med pestom in koncem gredi.) 3. S pesta potegnite skrčno ploščo. Pomembno opozorilo! Pri nestrokovno izvedeni demontaži skrčne plošče obstaja nevarnost poškodbe! Čiščenje in mazanje skrčne plošče Odstranjenih skrčnih plošč do ponovne vgradnje ni potrebno razstavljati in mazati. Samo v primeru, če je plošča umazana, jo očistite in ponovno namažite. Za mazanje stožčastih površin uporabite eno izmed naslednjih maziv: Mazivo (Mo S2) Molykote 321 (premazni lak) Molykote razpršilo (razpršilo v prahu) Molykote G Rapid Aemasol MO 19P Aemasol DIO-sétral 57 N (premazni lak) Način prodaje razpršilo razpršilo razpršilo ali pasta razpršilo ali pasta razpršilo Vpenjalne vijake namažite z večnamenskim mazivom kot je Molykote BR 2 ali podobnim. 24 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

25 Montaža sklopke adapterja AM Montaža sklopke adapterja AM IEC adapter AM / NEMA adapter AM * = samo NEMA adapter 1 = gred motorja 04469AXX 1. Očistite gred motorja, površine prirobnice motorja in adapter. 2. IEC adapter: Odstranite moznik gredi motorja in ga zamenjajte s priloženim moznikom (484). NEMA adapter: Odstranite moznik gredi motorja, na gred motorja potisnite distančno cev (491) in vstavite priložen moznik (484). 3. Polovice sklopke (479) segrejte na približno C in jih nataknite na gred motorja. IEC adapter: Potisnite do naslona na gredi motorja. NEMA adapter: Potisnite do naslona na distančni cevi. 4. Z nastavnim navojnim čepom (481) zavarujte moznik in polovice sklopke na gredi motorja. 5. Vgradite motor na adapter. Pri tem morajo sklopni parklji gredi adapterja segati v plastični odmikalni obroč. Opozorilo: V izogib nastanku stične korozije priporočamo, da pred montažo sklopkinih polovic nanesete na gred motorja mazivo Noco -Fluid. Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 25

26 4 Montaža sklopke adapterja AM IEC adapter AM250/AM = gred motorja 2 = nastavni navojni čep A CXX 1. Očistite gred motorja, površine prirobnice motorja in adapter. 2. Odstranite moznik gredi motorja in vstavite priložen moznik (samo za velikost AM280). 3. Polovice sklopke (479) segrejte (80 C C) in jih nataknite na gred motorja (A = 139 mm). 4. Zavarujte sklopko z nastavnim navojnim čepom in preverite položaj (razmik "A"). 5. Vgradite motor na adapter. Pri tem morajo parklji obeh polovic sklopke segati v plastični odmikalni obroč. Opozorilo: V izogib nastanku stične korozije priporočamo, da pred montažo sklopkinih polovic nanesete na gred motorja mazivo Noco -Fluid. 26 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

27 A Montaža sklopke adapterja AQ Montaža sklopke adapterja AQ AQA AQH Gred motorja 2 Nastavni navojni čep 3 Vijak AQA = z utorom za moznik AQH = brez utora za moznik A Nastavitve, momenti privijanja 02702CXX 1. Očistite gred motorja, površine prirobnice motorja in adapter. 2. Izvedba AQH: Potisnite distančno cev (491) na gred motorja. 3. Izvedba AQH: Odvijte vijake polovice sklopke (479) in popustite stožčasto zvezo. 4. Polovice sklopke segrejte (80 C C) in jih nataknite na gred motorja. Izvedba AQH: Potisnite do zaustavitve na distančni cevi (491). Izvedba AQA: Potisnite do razmika "A" (glejte razpredelnico). 5. Izvedba AQH: Pritrdite vijake na polovico sklopke. Vijake privijajte večkrat zaporedoma drugega za drugim, dokler na vseh vijakih ne dosežete momenta privijanja TA, ki je podan v spodnji razpredelnici. Izvedba AQA: Zavarujte sklopko z nastavnim navojnim čepom. 6. Preverite položaj polovice sklopke (razmik "A", glejte razpredelnico). Vgradite motor na adapter. Pri tem morajo parklji obeh polovic sklopke segati drug do drugega. Sila, ki je potrebna za spojitev obeh polovic sklopke, se po končni montaži poveča in tako prepreči nevarnost osne obremenitve sosednjih ležajev. Tip Velikost sklopke Razmik "A" [mm] Vijaki DIN 912 1) Moment privijanja TA 1) [Nm] AQA /AQH 80 /1/2/3 44,5 AQA /AQH 100 /1/ /24 AQA /AQH 100 /3/4 53 M4 3 AQA /AQH 115 /1/2 62 AQA /AQH 115 / /28 AQA /AQH 140 /1/2 62 M5 6 AQA /AQH 140 /3 74,5 28/38 AQA /AQH 190 /1/2 76,5 M5 6 AQA /AQH 190 /3 38/ M6 10 1) Samo izvedba brez utora za moznik (AQH) Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 27

28 4 Montaža na pokrov AD na pogonski strani 4.11 Montaža na pokrov AD na pogonski strani Pokrov z osnovno ploščo motorja AD../P Za montažo pogonskih elementov upoštevajte poglavje "Namestitev pogonskih in odgonskih gredi". Montaža motorja in nastavitev osnovne plošče motorja 1 Osnovna plošča motorja 2 Nastavni vijak (samo AD6/P / AD7/P) 3 Podpora (samo AD6/P / AD7/P) 4 Matica 5 Nastavni steber 03519BXX Samo AD6/P in AD7/P: 1. Osnovno ploščo motorja s hkratnim privijanjem nastavitvenih matic namestite na želen položaj za montažo. Morda bo z gonil s čelnimi zobniki potrebno odstraniti transportne obročne vijake za dosego najnižjega položaja namestitve. Popravite poškodovane dele barve. 2. Poravnajte motor na osnovno ploščo (konca gredi naj bosta v liniji) in ga pritrdite. 3. Pogonske dele namestite na pogonski konec gredi in na gred motorja ter jih naravnajte drugega proti drugemu. Po potrebi popravite položaj motorja. 4. Namestite vlečne dele (klinasti jermen, verigo itd.) in jih napnite z enakomernim uravnavanjem osnovne plošče motorja. Osnovne plošče ne pritiskajte proti nastavnim stebrom. 5. Nastavne stebre pritrdite z maticami, ki niso uporabljene za uravnavanje. Pred uravnavanjem odvijte matice z nastavnih vijakov, da se vijaki lahko prosto premikajo v podpori v vzdolžni smeri. Matice lahko privijete šele, ko je dosežen končni veljavni položaj. Osnovne plošče motorja ne nastavljajte s podporo. 28 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

29 Montaža na pokrov AD na pogonski strani 4 Izvedba z okvirjem za centriranje AD../ZR Montaža aplikacij na pokrovu pogonske strani z okvirjem za centriranje 1. Za pritrditev aplikacije potrebujete vijake ustrezne dolžine. Dolžino l novih vijakov izračunajte po spodnji enačbi: l = t + a t Globina privijanja (glejte razpredelnico) a Debelina aplikacije s Pritrdilni navoj (glejte razpredelnico) 02725CXX Izračunano dolžino vijaka zaokrožite navzdol na najbližjo standardno dolžino. 2. Pritrdilne vijake odstranite iz okvira za centriranje. 3. Očistite stično površino in okvir za centriranje. 4. Očistite navoj na novih vijakih in na začetek navojev nanesite sredstvo proti odvijanju (npr. Loctite 243). 5. Aplikacijo nanesite v okvir za centriranje in privijte pritrdilne vijake z ustreznim momentom privijanja T A (glejte razpredelnico). Tip Globina privijanja t Pritrdilni navoj s Moment privijanja T A [Nm] AD2/ZR 25,5 M8 25 AD3/ZR 31,5 M10 48 AD4/ZR 36 M12 86 AD5/ZR 44 M12 86 AD6/ZR 48,5 M AD7/ZR 49 M AD8/ZR 42 M12 86 Pokrov z zaporo povratnega hoda AD../RS Pred montažo in zagonom preverite pravilno smer vrtenja pogonske enote. Če smer vrtenja ni pravilna, obvestite servisno službo podjetja SEW-EURODRIVE. Zapora povratnega hoda ne potrebuje nadaljnjega vzdrževanja. Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 29

30 5 I 0 Zagon polžastega gonila in gonila Spiroplan W 5 Zagon 5.1 Zagon polžastega gonila in gonila Spiroplan W Upoštevajte: Serija S..7 ima v primerjavi s serijo S..2 obrnjeno smer vrtenja pogonske gredi - iz desne smeri v levo smer, to je v nasprotno smer urinega kazalca. Menjava smeri vrtenja: zamenjajte dva fazna priključka. Čas utekanja Gonila Spiroplan in polžasta gonila potrebujejo za dosego največje učinkovitosti vsaj 24 urni čas utekanja. Če se gonilo uporablja v obeh smereh vrtenja, je utekanje potrebno za vsako smer posebej. V razpredelnici je prikazano poprečno zmanjšanje moči v času utekanja. Število Polž Spiroplan zagonov zmanjšanje moči i-območje zmanjšanje moči i-območje 1 zagon pribl. 12% pribl pribl. 15% pribl zagona pribl. 6% pribl pribl. 10% pribl zagoni pribl. 3% pribl pribl. 8% pribl zagoni - - pribl. 8% pribl zagonov pribl. 3% pribl pribl. 5% pribl. 8 6 zagonov pribl. 2% pribl Zagon gonil s čelnimi zobniki, vzporednih ploščatih gonil in gonil s stožčastimi zobniki Za gonila s čelnimi zobniki, vzporedna ploščata gonila in gonila s stožčastimi zobniki ni nobenih posebnih navodil za zagon. Gonila namestite v skladu z navodili iz poglavja "Namestitev stroja". 30 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

31 Intervali servisnih in vzdrževalnih del 6 6 Servis in vzdrževanje 6.1 Intervali servisnih in vzdrževalnih del Časovni interval Kaj je potrebno narediti? na 3000 ur obratovanja, najkasneje po 6 mesecih Preverite olje. odvisno od pogojev obratovanja (glejte spodnji prikaz), Zamenjajte mineralno olje. najkasneje po 3 letih Zamenjajte mazivo kotalnih ležajev. odvisno od pogojev obratovanja (glejte spodnji prikaz), Zamenjajte sintetično olje. najkasneje po 5 letih Zamenjajte mazivo kotalnih ležajev. Gonila R07, R17, R27, F27 in Spiroplan so namazana za celotno življenjsko dobo in ne potrebujejo vzdrževanja. različen (odvisen od zunanjih vplivov) Popravite oz. obnovite površinsko protikorozijsko zaščito. 6.2 Časovni intervali menjave maziv Olje menjajte pogosteje pri posebnih izvedbah, ki delujejo v težjih (agresivnejših) okoljskih pogojih! 04640AXX Slika 12: Časovni intervali menjave za standardne izvedbe gonil pri normalnih okoljskih pogojih (1) Obratovalnih ur (2) Temperatura olja pri obratovanju Poprečna vrednost glede na tip olja pri 70 C Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 31

32 6 Servisna in vzdrževalna dela na gonilu 6.3 Servisna in vzdrževalna dela na gonilu Sintetičnih maziv ne mešajte med seboj ali z mineralnimi mazivi! Kot standardno mazivo se uporablja mineralno olje. Položaji merilne palice in izpustnega vijaka za olje ter odzračevalnega ventila so odvisni od oblike vgradnje - oglejte si predstavljene oblike. Preverjanje nivoja olja 1. Motorna gonila ločite od napajanja in ga zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom! Počakajte, da se gonilo ohladi - zaradi nevarnosti opeklin! 2. Pri spremenjeni obliki vgradnje upoštevajte opozorila v poglavju "Namestitev gonila"! 3. Gonila z merilno palico za olje: odstranite merilno palico ter preverite nivo olja in ga po potrebi popravite. Merilno palico ponovno privijte. Preverjanje olja 1. Motorno gonilo ločite od napajanja in ga zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom! Počakajte, da se gonilo ohladi - zaradi nevarnosti opeklin! 2. Izpustite nekaj olja pri vijaku za izpust. 3. Preverite kakovost olja: viskoznost, če opazite, da je olje močno umazano, priporočamo menjavo olja - tudi pred iztekom, ki je določen v poglavju "Intervali servisnih in vzdrževalnih del" Stran Gonila z merilno palico za olje: odstranite merilno palico ter preverite nivo olja in ga po potrebi popravite. Merilno palico ponovno privijte. Menjava olja Olje menjajte, ko je gonilo segreto na obratovalno temperaturo. 1. Motorno gonilo ločite od napajanja in ga zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom! Počakajte, da se gonilo ohladi - zaradi nevarnosti opeklin! Opozorilo: gonilo mora biti še vroče, kajti ohlajeno olje ima slabšo viskoznost - pri hladnem olju ni zagotovljen popoln izpust. 2. Pod vijak za izpust olja podstavite lovilno posodo. 3. Odstranite merilno palico za olje, odzračevalni vijak/ventil ter vijak za izpust olja. 4. Olje izpustite v celoti. 5. Ponovno privijte vijak za izpust olja. 6. Skozi odzračevalno odprtino nalijte novo olje enakega tipa (če spreminjate tip olja, se posvetujte z našo servisno službo). Nalijte ustrezno količino olja glede na obliko vgradnje (glejte poglavje"količina polnjenja maziva") ali po zapisu na napisni tablici. Z merilno palico za olje preverite nivo olja. 7. Ponovno privijte merilno palico. 8. Privijte odzračevalni vijak/ventil. 32 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

33 Motnje na gonilu 7 7 Motnje v obratovanju 7.1 Motnje na gonilu Motnja Možni vzroki Pomoč Nenavaden, enakomeren hrup med obratovanjem A Hrup kotaljenja/brušenja: poškodbe ležajev A Preverite olje (glejte Servisna in vzdrževalna dela), zamenjajte ležaje B Klenkanje: nepravilnost v zobniku B Pokličite servisno službo Nenavaden, neenakomeren hrup med obratovanjem Olje pušča 1) na pokrovu gonila na prirobnici motorja na radialnem oljnem tesnilu na gredi na prirobnici gonila na radialnem oljnem tesnilu na odgonski strani gredi Olje pušča iz odzračevalnega ventila Odgonska gred se ne obrača, kljub temu, da motor teče oz. se pogonska gred vrti Tujki v olju Preverite olje (glejte Servisna in vzdrževalna dela) Zaustavite pogon in pokličite servisno službo A B C Gumeno tesnilo na pokrovu gonila ne tesni Okvarjeno tesnilo Gonilo ni odzračeno A Prevelika količina olja B Uporabljena je napačna oblika vgradnje gonila C Pogosti hladni zagoni (povzročajo penjenje olja) in / ali previsok nivo olja Prekinjen sklop med gredjo in pestom v gonilu 1) V času utekanja (24 ur obratovanja) je povsem običajno, da pri radialnem oljnem tesnilu na gredi pušča manjša količina olja oz. maziva (glejte tudi standard DIN 3761). A B C A B Privijte vijake na pokrovu gonila in opazujte gonilo Če olje še vedno pušča, pokličite servisno službo Pokličite servisno službo Odzračite gonilo (glejte oblike vgradnje) Popravite nivo olja (glejte Servisna in vzdrževalna dela) Pravilno namestite odzračevalni ventil (glejte oblike vgradnje) in popravite nivo olja (glejte Maziva) Gonilo/motorno gonilo pošljite v popravilo Če potrebujete pomoč naše servisne službe, vas prosimo za naslednje podatke: podatke z napisne tablice (v celoti) vrsto in obseg napake čas in zunanje okoliščine ob pojavu motenj predpostavljene vzroke Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 33

34 8 M1 M6 M6 Splošni podatki za oblike vgradnje 8 Oblike vgradnje 8.1 Splošni podatki za oblike vgradnje Označevanje oblik vgradnje SEW loči šest oblik vgradnje za gonila: M1 M6. Naslednja slika prikazuje položaj gonila glede na obliko vgradnje M1 M6. M6 M6 M4 M1 M5 M2 M4 M1 M5 M2 M3 R.. M3 M6 M1 M2 M6 M1 M2 M4 M5 M4 M5 F.. M3 M3 M6 M3 M4 M1 M5 M2 K.. W.. S.. M6 M4 M3 M1 M5 M2 Slika 13: Predstavitev oblik vgradnje M1 M AXX 34 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

35 Razlaga simbolov na slikah z oblikami vgradenj M1 M6 M Razlaga simbolov na slikah z oblikami vgradenj Motorna gonila Spiroplan se ne spreminjajo z obliko vgradnje. Kljub temu so motorna gonila Spiroplan (za lažjo predstavljivost) prikazana v oblikah vgradnje M1 do M6. Pomembno opozorilo: Na motorna gonila Spiroplan ni možno namestiti odzračevalnih ventilov, merilnih palic za olje ali vijakov za izpust olja. Uporabljeni simboli V naslednji razpredelnici so prikazani in razloženi simboli, ki so uporabljeni na slikah z oblikami vgradenj: Simbol Pomen Odzračevalni ventil Kontrolni vijak za nivo olja Vijak za izpust olja Izgube zaradi pljuskanja Pri nekaterih izvedbah se lahko pojavijo povečane izgube zaradi pljuskanja. V naslednjih kombinacijah se obrnite na servisno službo podjetja SEW-EURODRIVE: Oblika vgradnje Tip gonila Velikost gonila M2, M4 R M2, M3, M4, M5, M6 F Vstopno število vrtljajev [1/min] > 2500 > 107 > > 2500 > 107 > > 2500 K > 107 > 1500 S > 2500 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 35

36 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki R 8.3 Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki R R07-R167 * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

37 Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki R M1 M6 M6 8 RF07-RF167 * Stran 35 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 37

38 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki R R07F-R87F * Stran 35 Pomembno opozorilo: Upoštevajte navodila osne obremenitve". iz kataloga "Motorna gonila", poglavje "Načrtovanje gonil/prečne in 38 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

39 Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki RX M1 M6 M Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki RX RX57-RX107 * Stran 35 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 39

40 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki RX RXF57-RXF107 * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

41 Oblike vgradnje vzporednega ploščatega gonila M1 M6 M Oblike vgradnje vzporednega ploščatega gonila F/FA..B/FH27B-157B, FV27B-107B * Stran 35 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 41

42 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje vzporednega ploščatega gonila FF/FAF/FHF/FAZ/FHZ27-157, FVF/FVZ * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

43 Oblike vgradnje vzporednega ploščatega gonila M1 M6 M6 8 FA/FH27-157, FV * Stran 35 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 43

44 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki 8.6 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki K/KA..B/KH37B-157B, KV37B-107B * Stran 35 Pomembno opozorilo: Upoštevajte navodila osne obremenitve". iz kataloga "Motorna gonila", poglavje "Načrtovanje gonil/prečne in 44 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

45 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki M1 M6 M6 8 K , KH167B-187B * Stran 35 Pomembno opozorilo: Upoštevajte navodila osne obremenitve". iz kataloga "Motorna gonila", poglavje "Načrtovanje gonil/prečne in Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 45

46 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki KF/KAF/KHF/KAZ/KHZ37-157, KVF/KVZ * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

47 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki M1 M6 M6 8 KA/KH37-157, KV * Stran 35 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 47

48 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki KH * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

49 Oblike vgradnje polžastega gonila M1 M6 M Oblike vgradnje polžastega gonila S37 Pomembno opozorilo: Upoštevajte navodila osne obremenitve". iz kataloga "Motorna gonila", poglavje "Načrtovanje gonil/prečne in Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 49

50 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje polžastega gonila S47-S97 * Stran 35 Pomembno opozorilo: Upoštevajte navodila osne obremenitve". iz kataloga "Motorna gonila", poglavje "Načrtovanje gonil/prečne in 50 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

51 Oblike vgradnje polžastega gonila M1 M6 M6 8 SF/SAF/SHF37 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 51

52 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje polžastega gonila SF/SAF/SHF/SAZ/SHZ47-97 * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

53 Oblike vgradnje polžastega gonila M1 M6 M6 8 SA/SH37 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 53

54 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje polžastega gonila SA/SH47-97 * Stran Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

55 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W M1 M6 M Oblike vgradnje gonila Spiroplan W W10-30 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 55

56 8 M1 M6 M6 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W WF/WAF Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

57 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W M1 M6 M6 8 WA10-30 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 57

58 9 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W 9 Maziva Splošne informacije Podjetje SEW-EURODRIVE dobavlja gonila z vstavljenim mazivom (razen v posebnih primerih), ki ustreza gonilu in obliki vgradnje. Odločilen dejavnik pri tem je oblika vgradnje (M1...M6, poglavje "Oblike vgradnje in pomembni podatki za naročanje"), ki je določena ob naročanju gonila. Ob morebitnih kasnejših spremembah oblike vgradnje prilagodite količino maziva ( Količina polnjenja maziv). Razpredelnica maziv Razlaga simbolov iz razpredelnice maziv V razpredelnici maziv na naslednji strani so napisana maziva, dovoljena za uporabo v gonilih SEW-EURODRIVE. Razpredelnici je dodana razlaga simbolov. Uporabljene okrajšave, pomen osenčenih polj in opombe: CLP = Mineralno olje CLP PG = Poliglikol (W gonila, skladna z USDA-H1) CLP HC = Sintetični ogljikovodiki E = Estrska olja (nevarnost onesnaževanja voda razreda WGK 1) HCE = Sintetični ogljikovodiki + estrska olja (skladna z USDA - H1) HLP = Hidravlična olja = sintetično mazivo (= mazivo za kotalni ležaj na sintetični osnovi) = mineralno mazivo (= mazivo za kotalni ležaj na mineralni osnovi) 1) Polžasto gonilo z oljem PG: posvetujte se s predstavniki podjetja SEW 2) Posebno mazivo samo za gonilo Spiroplan 3) Priporočilo: izberite SEW f B 1,2 4) Upoštevajte kritično obnašanje ob zagonu pri nizkih temperaturah! 5) Mazivo nizke viskoznosti 6) Temperatura okolja Mazivo v prehrambeni industriji (olje v živilski industriji) Oil Oil Biološko razgradljivo olje (mazivo za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu in vodnem gospodarstvu) Maziva za kotalne ležaje Kotalni ležaji gonil in motorjev so tovarniško napolnjeni z mazivi iz spodnje razpredelnice. Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da ob menjavi olja zamenjate tudi mazivo v kotalnih ležajih. Temperatura okolja Proizvajalec Tip Kotalni ležaj gonila 30 C C Mobil Mobilux EP 2-40 C C Mobil Mobiltemp SHC C C Esso Unirex N3 Kotalni ležaj motorja -25 C C Shell Alvania R3 +80 C C Klüber Barrierta L55/2-45 C C Shell Aero Shell Grease 16 Posebna maziva za kotalne ležaje gonila -30 C C Aral Aral Eural Grease EP 2 Oil Oil -20 C C Klüber Klüberbio M32-82 Potrebne količine maziv: Hitro tekoči ležaji (motor in pogonska stran gonila): z mazivom napolnite eno tretjino prostora med kroglicami. Počasi tekoči ležaji (v gonilu in na odgonski strani gonila): z mazivom napolnite dve tretjini prostora med kroglicami. 58 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

59 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W 9 Razpredelnica maziv VG 220 VG 220 VG 220 VG 150 VG 150 VG 100 VG VG 32 VG 32 VG 22 VG 15 VG 680 VG 680 VG 460 VG 150 VG 150 VG 100 VG 220 VG 32 VG 460 VG 460 VG 460 SAE 75W90 (~VG 100) VG BP Energol GR-XP 220 BP Enersyn SG-XP 220 BP Energol GR-XP 100 BP Energol HLP-HM 10 BP Energol GR-XP 680 BP Enersyn SG-XP 680 BP Energol GR-XP 100 BP Energrease LS-EP 00 Oil R... K...(HK...) F... S...(HS...) R...,K...(HK...), F...,S...(HS...) W...(HW...) R32 R302 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) C 6) Standard DIN (ISO) CLP(CC) CLP PG CLP HC CLP (CC) HLP (HM) CLP HC HLP (HM) CLP (CC) CLP PG CLP HC CLP (CC) CLP PG CLP HC HCE E SEW PG API GL5 CLP PG DIN ) ISO,NLGI 1) 1) 2) 3) Mobil Mobilgear 630 Mobil Glygolyle 30 Mobil SHC 630 Mobil SHC 629 Mobilgear 627 Mobil D.T.E. 13M Mobil SHC 624 Mobil D.T.E. 11M Mobilgear 636 Mobil Glygoyle HE 680 Mobil SHC 634 Mobil SHC 629 Mobilgear 627 Mobil Glygoyle 30 Mobil SHC 624 Mobilube SHC 75 W90-LS Glygoyle Grease 00 Mobilux EP 004 Shell Omala 220 Shell Tivela WB Shell Omala 220 HD Shell Omala 100 Shell Tellus T 32 Shell Tellus T 15 Shell Omala 680 Shell Omala 460 HD Shell Omala 100 Shell Cassida Fluid GL 460 Shell Tivela Compound A Shell Alvania GL 00 Klüberoil GEM Klübersynth GH Klübersynth EG Klübersynth EG Klüberoil GEM Klüberoil GEM 1-68 Klüber-Summit HySyn FG-32 Isoflex MT 30 ROT Klüberoil GEM Klübersynth GH Klübersynth EG Klübersynth EG Klüberoil GEM Klübersynth GH Klüber-Summit HySyn FG-32 Klüberoil 4UH1-460 Klüberbio CA2-460 Klüber SEW HT Klübersynth UH Klübersynth GE Aral Degol BG 220 Aral Degol GS 220 Aral Degol PAS 220 Aral Degol BG 100 Aral Degol BG 46 Aral Degol BG 680 Aral Degol BG 100 Aral Eural Gear 460 Aral Degol BAB 460 Aralub MFL 00 Tribol 1100/220 Tribol 800/220 Tribol 1510/220 Tribol 1100/100 Tribol 1100/68 Tribol 1100/680 Tribol 800/680 Tribol 1100/100 Tribol 800/220 Meropa 220 Synlube CLP 220 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 150 Meropa 150 Rando EP Ashless 46 Cetus PAO 46 Rando HDZ 15 Meropa 680 Synlube CLP 680 Pinnacle EP 460 Pinnacle EP 150 Meropa 100 Synlube CLP 220 Cetus PAO 46 Multifak 6833 EP 00 Multifak EP 000 Optigear BM 220 Optiflex A 220 Optigear Synthetic A 220 Optigear BM 100 Optigear 32 Optigear BM 680 Optigear BM 100 Optiflex A 220 Optileb GT 460 Optisynt BS 460 Longtime PD 00 Renolin CLP 220 Renolin Unisyn CLP 220 Renolin CLP 150 Renolin B 46 HVI Renolin CLP 680 Renolin CLP 150 Renolin SF Oil Standard Standard Standard 50258AXX Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 59

60 9 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W Količina polnjenja maziv Gonilo s čelnimi zobniki (R) Podane količine polnjenja so priporočljive vrednosti. Točne vrednosti se spreminjajo v odvisnosti od stopnje in prestavnega razmerja. Pri polnjenju pazite in obvezno preverite točen nivo olja na merilni palici za olje. V spodnjih razpredelnicah so prikazane priporočljive vrednosti za količine maziv v odvisnosti od oblike vgradnje M1 M6. Tip gonila Količina polnjenja v litrih R.., R..F M1 1) M2 1) M3 M4 M5 M6 R07/R07F R17/R17F R27/R27F 0.25/ R37/R37F 0.30/ R47/R47F 0.70/ R57/R57F 0.80/ R67/R67F 1.10/ / R77/R77F 1.20/ / R87/R87F 2.3/ / R97 4.6/ / R / R / R / R / Tip gonila Količina polnjenja v litrih RF.. M1 1) M2 1) M3 M4 M5 M6 RF RF RF / RF / RF / RF/RM / RF/RM / / RF/RM / / RF/RM87 2.4/ / RF/RM97 5.1/ / RF/RM / RF/RM / RF/RM / RF/RM / ) Kombinirana gonila morajo biti na odgonski strani napolnjena z večjo količino olja. 60 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

61 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W 9 Gonilo s čelnimi zobniki (RX) Tip gonila Količina polnjenja v litrih RX.. M1 M2 M3 M4 M5 M6 RX RX RX RX RX RX Tip gonila Količina polnjenja v litrih RXF.. M1 M2 M3 M4 M5 M6 RXF RXF RXF RXF RXF RXF Vzporedno ploščato gonilo (F) F.., FA..B, FH..B, FV..B: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 M4 M5 M6 F F F F F F F F F F F FF..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 M4 M5 M6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 61

62 9 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W FA.., FH.., FV.., FAF.., FHF.., FVF.., FAZ.., FHZ.., FVZ..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 M4 M5 M6 F F F F F F F F F F F Gonilo s stožčastimi zobniki (K) K.., KA..B, KH..B, KV..B: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 M4 M5 M6 K K K K K K K K K K K K KF..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 M4 M5 M6 KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

63 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W 9 KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 M4 M5 M6 K K K K K K K K K K KH KH Gonilo Spiroplan (W) Gonila Spiroplan vedno polnite z enako količino ne glede na obliko vgradnje: Tip gonila Količina polnjenja v litrih, odvisna od oblike vgradnje W W W Polžasto gonilo (S) S..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 1) M4 M5 M6 S S / S / S / S / S / S / ) Kombinirana gonila morajo biti na velikem gonilu napolnjena z večjo količino olja. SF..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 1) M4 M5 M6 SF SF / SF / SF / SF / SF / SF / ) Kombinirana gonila morajo biti na velikem gonilu napolnjena z večjo količino olja. Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 63

64 9 Oblike vgradnje gonila Spiroplan W SA.., SH.., SAF.., SHF.., SAZ.., SHZ..: Tip gonila Količina polnjenja v litrih M1 M2 M3 1) M4 M5 M6 S S / S / S / S / S / S / ) Kombinirana gonila morajo biti na velikem gonilu napolnjena z večjo količino olja. 64 Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

65 Indeks Indeks 10.1 Spremembe v dokumentu V primerjavi s prejšnjimi izdajami Navodil za uporabo gonil (številka tiskovine: , izdana 05/2001) so izdelane naslednje dopolnitve in spremembe: Splošne informacije Poglavje Varnostna opozorila Poglavje Oblike vgradnje V Navodilih za uporabo so dodani tipi R07. Dodana je razpredelnica s pogoji dolgotrajnega skladiščenja gonil v različnih podnebnih pasovih. Spremenjene so posamezne strani opisov vgradnje. Dodani so opisi za gonilo Spiroplan. Iz navodil so izvzete primerjave med starimi in novimi oblikami vgradenj. Poglavje Maziva V celoti je spremenjena razpredelnica z mazivi. V razpredelnici so popravljeni podatki za količine maziv, dodane so vrednosti za serijo R07. Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W 65

66 Indeks 10.2 Indeks B Barvanje gonila 14 D Dopustna odstopanja pri namestitvi 12 E Časovni intervali menjave maziv 31 Časovni intervali servisnih del 31 Časovni intervali vzdrževalnih del 31 I Izgube zaradi pljuskanja 35 K Količina polnjenja maziv za gonilo s čelnimi zobniki 60 Količina polnjenja maziv za gonilo s stožčastimi zobniki 62 Količina polnjenja maziv za gonilo Spirolplan 63 Količina polnjenja maziv za polžasto gonilo 63 Količina polnjenja maziv za vzporedno ploščato gonilo 61 P Pogoji za dolgotrajno skladiščenje gonil 6 Preverjanje nivoja olja 32 Preverjanje olja 32 R Razpredelnica maziv 59 S Sestavni deli gonila s čelnimi zobniki 7 Sestavni deli gonila s stožčastimi zobniki 9 Sestavni deli gonila Spiroplan 11 Sestavni deli polžastega gonila 10 Sestavni deli vzporednega ploščatega gonila 8 Z Zagon 30 M Maziva 58 Maziva za kotalne ležaje 58 Menjava olja 32 Montaža momentne ročice 17 Montaža na pokrov AD na pogonski strani 28 Montaža nasadnih gonil s skrčno ploščo 23 Montaža nasadnih gonil z utorom za moznik 19 Montaža pogonskih in odgonskih sestavnih delov 15 Montaža sklopk 16 Montaža sklopke adapterja AM 25 Montaža sklopke adapterja AQ 27 Motnje pri delovanju gonila 33 N Namestitev gonila 13 Namestitev stroja 12 O Oblike vgradnje gonila s čelnimi zobniki 36 Oblike vgradnje gonila s stožčastimi zobniki 44 Oblike vgradnje gonila Spiroplan 55 Oblike vgradnje polžastega gonila 49 Oblike vgradnje vzporednega ploščatega gonila 41 Odzračevanje gonila 14 Označevanje oblik vgradnje Navodila za uporabo gonila R, F, K, S, W

67 Seznam naslovov Seznam naslovov Nemčija Uprava Proizvodnja Montažni oddelek Francija Proizvodnja Montažni oddelek Bruchsal Garbsen (pri Hannovru) Kirchheim (pri Münchnu) Langenfeld (pri Düsseldorfu) Meerane (pri Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Pošta Poštni predal 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen Pošta Poštni predal D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane Druge naslove servisnih služb v Nemčiji lahko dobite na zahtevo. Haguenau Bordeaux Lyon Pariz SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Industrijska cona 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Druge naslove servisnih služb v Franciji lahko dobite na zahtevo. Tel. +49 (0) / 75-0 Faks +49 (0) / Servisni oddelek za elektroniko: Tel. +49 (0) 1 71 / Servisni oddelek za gonila in motorje Tel. +49 (0) 1 72 / Tel. +49 (0) / Faks +49 (0) / Tel. +49 (0) 89 / Faks +49 (0) 89 / Tel. +49 (0) / Faks +49 (0) / Tel. +49 (0) / Faks +49 (0) / Tel. +33 (0) Faks +33 (0) Tel. +33 (0) Faks +33 (0) Tel. +33 (0) Faks + 33 (0) Tel. +33 (0) Faks +33 (0) Alžirija Alžir Réducom 16, rue des Frčres Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alžir Tel (0) Faks +213 (0) Argentina Montažni oddelek Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel. +54 (0) Faks +54 (0) Avstralija Montažni oddelek Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel. +61 (0) Faks +61 (0) Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel. +61 (0) Faks +61 (0) /2003

68 Seznam naslovov Avstrija Montažni oddelek Dunaj SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Dunaj Tel. +43 (0) Faks +43 (0) Belgija Montažni oddelek Bruselj CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel. +32 (0) Faks +32 (0) Bolgarija Sofija BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofija Tel (0) Faks +359 (0) Brazilija Proizvodnja Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Druge naslove servisnih služb v Braziliji lahko dobite na zahtevo. Tel. +55 (0) Faks +55 (0) Češka Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel (0) Faks +420 (0) Čile Montažni oddelek Santiago, Čile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago, Čile Pošta Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Čile Tel. +56 (0) Faks +56 (0) Danska Montažni oddelek Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel. +45 (0) Faks +45 (0) Estonija Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel (0) Faks +372 (0) Finska Montažni oddelek Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel (0) Faks +358 (0) Gabon Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel (0) Faks +241 (0) /2003

69 Seznam naslovov Grčija Atene Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel. +30 (0) Faks +30 (0) / Hong Kong Montažni oddelek Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel (0) Faks +852 (0) Hrvaška Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel (0) Faks +385 (0) Indija Montažni oddelek Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel. +91 (0) Faks +91 (0) Irska Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel (0) Faks +353 (0) Italija Montažni oddelek Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel. +39 (0) Faks +39 (0) Japonska Montažni oddelek Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tel. +81 (0) Faks +81 (0) Južnoafriška republika Montažni oddelek Johannesburg Capetown Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel. +27 (0) Faks +27 (0) Tel. +27 (0) Faks +27 (0) Telex Tel. +27 (0) Faks +27 (0) /2003

70 Seznam naslovov Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel (0) Faks +237 (0) Kanada Montažni oddelek Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Druge naslove servisnih služb v Kanadi lahko dobite na zahtevo. Tel. +1 (0) Faks +1 (0) Tel. +1 (0) Faks +1 (0) Tel. +1 (0) Faks +1 (0) Kitajska Proizvodnja Montažni oddelek Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel. +86 (0) Faks +86 (0) Montažni oddelek Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, L. R. Kitajska Tel. +86 (0) Faks +86 (0) Kolumbija Montažni oddelek Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel. +57 (0) Faks +57 (0) Koreja Montažni oddelek Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel. +82 (0) Faks +82 (0) Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Tel (0) (0) (0) Faks +961 (0) Luksemburg Montažni oddelek Bruselj CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel (0) Faks +352 (0) Madžarska Budimpešta SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel. +36 (0) Faks +36 (0) Makedonija Skopje SGS-Skopje / Makedonija "Teodosij Sinactaski Skopje / Makedonija Tel (0) Faks +389 (0) /2003

71 Seznam naslovov Malezija Montažni oddelek Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malezija Tel. +60 (0) Faks +60 (0) Maroko Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel (0) Faks +212 (0) Nizozemska Montažni oddelek Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel. +31 (0) Faks +31 (0) Norveška Montažni oddelek Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel. +47 (0) Faks +47 (0) Nova Zelandija Montažni oddelek Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel. +64 (0) Faks +64 (0) Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel. +64 (0) Faks +64 (0) Peru Montažni oddelek Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel. +51 (0) Faks +51 (0) Poljska Montažni oddelek Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tel. +48 (0) Faks +48 (0) Portugalska Montažni oddelek Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel (0) Faks +351 (0) Romunija Bukarešta Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bukarešta Tel. +40 (0) Faks +40 (0) Rusija St. Petersburg ZAO-SEW EURODRIVE P.O. Box 263 RUS St. Petersburg Tel. +7 (0) Faks +7 (0) /2003

72 Seznam naslovov Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel (0) Faks +221 (0) Singapur Montažni oddelek Singapur SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapur Tel. +65 (0) Faks +65 (0) Telex Slonokoščena obala Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel (0) Faks +225 (0) Slovenija Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel (0) 3, Faks +386 (0) 3, Španija Montažni oddelek Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAŃA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel. +34 (0) Faks +34 (0) Švedska Montažni oddelek Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel. +46 (0) Faks +46 (0) Švica Montažni oddelek Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel. +41 (0) Faks +41 (0) Tajska Montažni oddelek Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel. +66 (0) Faks +66 (0) Tunizija Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel (0) Faks +216 (0) Turčija Montažni oddelek Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel. +90 (0) Faks +90 (0) Velika Britanija Montažni oddelek Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel. +44 (0) Faks +44 (0) /2003

73 Seznam naslovov Venezuela Montažni oddelek Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel. +58 (0) Faks +58 (0) ZDA Proizvodnja Montažni oddelek Montažni oddelek Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Druge naslove servisnih služb v ZDA lahko dobite na zahtevo. Tel. +1 (0) Faks - prodaja +1 (0) Faks - proizvodnja +1 (0) Faks - pomoč +1 (0) Telex Tel. +1 (0) Faks +1 (0) Tel. +1 (0) Faks +1 (0) Tel. +1 (0) Faks +1 (0) Tel. +1 (0) Faks +1 (0) /2003

74 Seznam naslovov 02/2003

75

76

77

78 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Utgave. Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. 12/2002. Driftsveiledning 10553029 / NO

Utgave. Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. 12/2002. Driftsveiledning 10553029 / NO Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. Utgave 12/2002 Driftsveiledning 10553029 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Langtidslagring... 7 2.2 Rust- og overflatebeskyttelse...

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Bruksanvisning Blodsukkerapparat Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV CENIK 2010 MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV IZDELKI ZA POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC IN KAMNA IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO ZIDNI ZAŠČITNI IN DEKORATIVNI PREMAZI IZDELKI ZA POLAGANJE TEKSTILNIH IN PROŽNIH OBLOG DODATKI

Detaljer

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftlektronikk \ Automatisering \ Service Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Utgave 05/2004 1122 6927 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA

TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Ekonomist Modul: Organizator poslovanja TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA Mentor: dr. Milan Ambrož, univ. dipl. polit. Lektor: Janez

Detaljer

Serie M.C.F.K. Installasjon og vedlikehold

Serie M.C.F.K. Installasjon og vedlikehold Serie M.C.F.K. Installasjon og vedlikehold IGM-2.00NO1211 PRODUCT SAFETY Produktsikkerhetsinformasjon VIKTIG Generelt - Følgende informasjon er viktig av hensyn til sikkerheten. Den må formidles til personell

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Oljer til marineapplikasjoner

Oljer til marineapplikasjoner *RG MO- Produkt- Produktnavn / Beskrivelse avgift nummer Motoroljer - low-speed Pakning Best.- 01351 Taro pecial HT L 0 ylinderolje for siste generasjon slow-speed motorer som brenner lavsvovelholdig olje

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Bruksanvisning. Operating Instructions BOCKWOLDT. Tannhjulsdrev Koaksieldrev Snekkedrev Konisk tannhjulsdrev GETRIEBEMOTORENWERK.

Bruksanvisning. Operating Instructions BOCKWOLDT. Tannhjulsdrev Koaksieldrev Snekkedrev Konisk tannhjulsdrev GETRIEBEMOTORENWERK. Norsk(N) Bruksanvisning Tannhjulsdrev Koaksieldrev Snekkedrev Konisk tannhjulsdrev Bockwoldt GmbH & Co. KG Sehmsdorfer Str. 43 53 D 23843 Bad Oldesloe Telefon : + 49 4531 8906 0 Faks : + 49 4531 8906 199

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

EU-produsenterklñring Side 2

EU-produsenterklñring Side 2 Danfoss Bauer GmbH D-73726 Esslingen BA 16802 NO EU-produsenterklñring Side 2 Sikkerhetsregler Side 3 Driftsveiledning for Gearmotorer Side 5 Fjñrtrykkbremser Side 21 Skive-fjñrtrykkbremser Side 41 Tilbakelùpssperrer

Detaljer

Prisliste gjeldende f.o.m. 040101. Spesialsmøremiddel, Vedlikeholdsprodukter, Korrosjonsbeskyttelse

Prisliste gjeldende f.o.m. 040101. Spesialsmøremiddel, Vedlikeholdsprodukter, Korrosjonsbeskyttelse Spesialsmøremiddel, Vedlikeholdsprodukter, Korrosjonsbeskyttelse Art.nr Produkt nr Produktbeskrivelse Str. Ant/forp. Pris/stk Tørrsmøremiddel 0100100 100 MoS2 pulver, høyraffinert. 1kg 10 796 kr 01005K

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

PRISLISTE 1. JANUAR 2014

PRISLISTE 1. JANUAR 2014 PRISLISTE 1. JAUAR 2014 AVISIGER TIL PRISLISTE PRIS- OG LEVERIGSBETIGELSER Med ferdigstillelse av denne prislisten kanselleres alle tidligere priser og sitater forutsatt at det ikke er noen andre eksisterende

Detaljer

V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE

V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE ZDRAVA PREHRANA pri zvišanem holesterolu Mojca Bizjak Maja Verhovec Mateja Bulc Mojca Bizjak, univ. dipl. inž. Maja Verhovec, dietetičarka Klinični center

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

GENERELT 2 BESKRIVELSE 3 FØR IGANGSETTING 4 ETTER BRUK 5 VEDLIKEHOLD 5 FEILSØKING 8

GENERELT 2 BESKRIVELSE 3 FØR IGANGSETTING 4 ETTER BRUK 5 VEDLIKEHOLD 5 FEILSØKING 8 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 2 BESKRIVELSE 3 FØR IGANGSETTING 4 ETTER BRUK 5 VEDLIKEHOLD 5 SIKKERHETSFORSKRIFTER 7 FEILSØKING 8 TEKNISKE VERDIER FOR VEDLIKEHOLDSARBEID 9 PS! Klikk på avsnittet du ønsker

Detaljer

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning.

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning. DSA25000 SL RUS DA SV NO FI Navodila za uporabo Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Bruksanvisning Käyttöohjekirja OPOZORILO! Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Utgave 06/2006 11359838 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader til driftsveiledningen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Teknisk beskrivelse av maskinen.... 7 1.4 Standard og tilleggs utstyr....

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Valeo marine - Dynamoer... side 1 Valeo marine - Startere... side 10 Illustrasjoner - Dynamoer... side 13 Illustrasjoner - Startere... side 17 Kryssliste - Dynamoer/Startere... side

Detaljer

Brukerhåndbok for Hamilton HJ-serie

Brukerhåndbok for Hamilton HJ-serie Brukerhåndbok for Hamilton HJ-serie Heftet gir et sammendrag av de viktigste punktene for deg som eier av en Hamilton vannjet i HJ-serien. Heftet omhandler: 1. Installasjonsinformasjon 2. Splittegning

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Lynkurs i shellprogrammering under Linux

Lynkurs i shellprogrammering under Linux Lynkurs i shellprogrammering under Linux Interaktiv bruk av shell Shell/skall er en applikasjon som lar bruker taste inn tekstlige kommandoer til Linux en og en linje om gangen (leser linjer fra stdin).

Detaljer

Industrioljer. Form- og forskalingsoljer. Gassmotorer

Industrioljer. Form- og forskalingsoljer. Gassmotorer *RG MO- Produkt- Produktnavn / Beskrivelse avgift nummer Form- og forskalingsoljer Pakning Best.- 0190 Texaform CR lippolje med rustbeskyttende egenskaper. Kan stå i formen i opptil 2 dager. Hindrer oljeflekker

Detaljer

Netto prisliste 1/2014 Eks. mva og smøreoljeavgift Gjelder fra 10. mars 2014

Netto prisliste 1/2014 Eks. mva og smøreoljeavgift Gjelder fra 10. mars 2014 your local global brand Netto prisliste 1/2014 Eks. mva og smøreoljeavgift Gjelder fra 10. mars 2014 Olje og Smøremidler Auto Maskin - Anlegg - Transport Let s talk about success...kvalitet har et navn

Detaljer

Kantpresse E - Serie. Innledning... 4

Kantpresse E - Serie. Innledning... 4 Innhold Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Beskrivelse av maskinen... 6 1.2.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper... 6 1.2.2 Beskrivelse av maskinfunksjoner... 7 1.3 Standard

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

HD 728 B Cage www.karcher.com

HD 728 B Cage www.karcher.com www.karcher.com 5.959-370 A 2004 338 (12/02) Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 45 Norsk 52 Slovensko 58 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Advarsel: Benyt altid den foreskrevne olietype eller væske. Hvis disse produkter ikke er tilgængelige, under originalt reservedelsnummer, skal en type med tilsvarende

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 Bauer Gear Motor GmbH Eberhard-Bauer-Straße 36-60 73734 Esslingen am Neckar Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 oversettelse Innhold Side EU-samsvarserklæring etter lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

Detaljer

Auto-oljer Marineoljer Industrioljer Smørefett Kjemi

Auto-oljer Marineoljer Industrioljer Smørefett Kjemi Auto-oljer Marineoljer Industrioljer Smørefett Kjemi Priskatalog Gjeldende fra og med 15. juli 2009 RG = Rabattgruppe 1 150709 v4 Salgs- og leveringsbetingelser Priser er prisen for selve smøremiddelet,

Detaljer

Produkt Liste- +Emb. Smo Pris. Gear og Sirkulasjonsoljer Teresstic T 32 32 Turbin- og sirkulasjonsolje 145182 36,50 1/1 Fat - 208 l 0,0 37,5

Produkt Liste- +Emb. Smo Pris. Gear og Sirkulasjonsoljer Teresstic T 32 32 Turbin- og sirkulasjonsolje 145182 36,50 1/1 Fat - 208 l 0,0 37,5 Gear og Sirkulasjonsoljer Teresstic T 32 32 Turbin- og sirkulasjonsolje 4582 36,50 / Fat - 208 l 0,0 37,5 Teresstic T 46 46 Turbin- og sirkulasjonsolje 4584 36,50 / Fat - 208 l 0,0 37,5 4585 36,50 Kanne

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

PRISLISTE CASTROL AUTO Gjelder fra 15. april 2012

PRISLISTE CASTROL AUTO Gjelder fra 15. april 2012 PRISLISTE CASTROL AUTO Gjelder fra 15. april 2012 Motoroljer personbiler EDGE FST Motoroljer Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer Castrol Edge 0W-40 A3/B4 Castrol Edge

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Smørefett Se Molykote-tabell på siste side

Smørefett Se Molykote-tabell på siste side Smørefett Se Molykote-tabell på siste side 1 Molykote smøremidler fra DOW CORNING I mer enn et halvt århundre har konstruktører, ingeniører og vedlikeholdspersonell satt sin lit til Molykote i sitt arbeid

Detaljer

Alle våre BASIS kjøkken leveres flatpakket. Et BASIS kjøkken er enkelt å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy.

Alle våre BASIS kjøkken leveres flatpakket. Et BASIS kjøkken er enkelt å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy. BASIS Alle våre BASIS kjøkken leveres flatpakket. Et BASIS kjøkken er enkelt å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy. Du kan velge blant mange fronter og benkeplater. BASIS kjøkken egner

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Praktiske erfaringer/eksempler

Praktiske erfaringer/eksempler Praktiske erfaringer/eksempler IFEA-kurs Brann-, gass- og nødavstengningssystemer April 2012, Trondheim Jens-Erik Tømte Senior SAS Ingeniør, MFO SAS Geir Gjerdevik Brann og Gass - GFC 1 - Classification:

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Gründerbedriften. Bedriften har i dag ca. 75 ansatte + 20 i datterselskapet Benor as. Langsiktige kontrakter

Gründerbedriften. Bedriften har i dag ca. 75 ansatte + 20 i datterselskapet Benor as. Langsiktige kontrakter Gründerbedriften Oss-nor as er en lokalt eiet mekanisk gründerbedrift etablert i 1983 med formål å drive service og vedlikehold rettet mot oljeaktiviteten på Haltenbanken. Bedriften har i dag ca. 75 ansatte

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kuldemedier. Halogenerte kuldemedier. Avgiftsberegning

Kuldemedier. Halogenerte kuldemedier. Avgiftsberegning Kuldemedier Halogenerte kuldemedier Halogenerte kuldemedier Type Beholder type Innhold kg. Varenr. Pris pr. kg. R134a B 60 134060 249,00 R134a Profi 14 134014 249,00 Statlig særavgift for R134a 9830 548,00

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer Spesifikasjons forklaringer Spesifikasjoner for motoroljer Kvalitetsspesifikasjoner for motoroljer angir et minimum ytelsesnivå for oljene. Disse spesifikasjonene fastsettes av internasjonale organisasjoner,

Detaljer

6. HYDRAULIKKMOTORER

6. HYDRAULIKKMOTORER AKSIALSTEMPELMOTOR - RADIALSTEMPELMOTOR - GERO LERMOTOR - TANNHJULSMOTOR 6. HYDRAULIKKMOTORER Intermot Radialstempelmotorer IAM Side 48-49 SAMPO Black Bruin Radialstempelmotorer BBC Side 51-53 SAMPO Black

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

ALBA MAKINA SAN. TIC. LTD. STI.

ALBA MAKINA SAN. TIC. LTD. STI. INNLEDNING ALBA MAKINA SAN. TIC. LTD. STI. Kjære kunde Ditt produkt er produsert på de moderne anleggene til Alba Machinery. Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D05 Horisontale

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

Power Tools. Rengjøring og vedlikehold

Power Tools. Rengjøring og vedlikehold Power Tools Rengjøring og vedlikehold 1 AGENDA Hvordan utviklingen vært de siste 10-15 årene Hvordan er motorenheten og enkelte av ansatsene bygget opp? Er det noen forskjell på luftdrevet verktøy og batteridrevet

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

5 farger 5 färgställningar

5 farger 5 färgställningar toccarre stripe 5 farger 5 färgställningar Toccarre Stripe Moderno Azzurra Toccarre Stripe Moderno Desmo Toccarre Stripe Moderno Fresco Toccarre Stripe Montagna Fresco Toccarre Stripe Termi Moderno Egnet

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Auto-oljer Marineoljer Industrioljer Smørefett Kjemi

Auto-oljer Marineoljer Industrioljer Smørefett Kjemi Auto-oljer Marineoljer Industrioljer Smørefett Kjemi Gjeldene fra og med 4 juni 2012 040612 v1priskatalog 1 Salgs- og Leveringsbetingelser Priser er prisen for selve smøremiddelet, eksklusiv. Småpakninger

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Profesjonelle velger Stahlwille momentnøkler

Profesjonelle velger Stahlwille momentnøkler Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Profesjonelle velger Stahlwille momentnøkler 101 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Friksjonstall i gjengen... 103 Friksjonstall i anleggsflaten...

Detaljer

Strømmningskurver FM45

Strømmningskurver FM45 Flaske regulatr FM45 ca. 0 ca,.55 Flaske regulatr FM45 D=4 Prduktfunksjner Ett-trinns flaskegulatr med kmpensert hvedventil fr bedre ytelse Enkelt g sikkert gassuttak fra gassflasker, fr ikkekrrsive gasser

Detaljer

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Merking og fasthetsklasser Matador Bilverktøy for den kvalitetsbevisste 57 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Merking og fasthetsklasser

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Pumper. GKN Walterscheid AS Tel: 64 98 11 00 Fax: 64 98 11 98 www.walterscheid.no 5

Pumper. GKN Walterscheid AS Tel: 64 98 11 00 Fax: 64 98 11 98 www.walterscheid.no 5 Pumper Anbefalt overført moment... 2 Bolter for montering av pumpe til gear... 22 Fleksible koblinger for bensinmotor og tannhjulspumpe... 8 Fleksible koblinger for pumper gr.,2 og 3 m/:8 kon aksel...

Detaljer

HÅNDBOK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SCARA - ROBOT

HÅNDBOK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SCARA - ROBOT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HÅNDBOK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SCARA - ROBOT Innhold 1 Virkemåte (AD)...3 2 Bruk av PS3 Kontroller

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

3 Tekniske data og målskisser

3 Tekniske data og målskisser Tekske data og målsksser ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekske data og målsksser. ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certed Fuksjosbeskrvelse AXX ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

RE330/R330. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

RE330/R330. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference RE330/R330 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

Detaljer

snitt tomt 3/11 snit snitt tomt 16 snitt tomt 6-13 Tegning er i målestokk ved utskrift i A3 kb kb kb

snitt tomt 3/11 snit snitt tomt 16 snitt tomt 6-13 Tegning er i målestokk ved utskrift i A3 kb kb kb lnp. _r ied us _n el øs sl ad lle \H ne l ø ss la dl e H \ R E LI F- \.. ih cre j-slo P P \ ut \ ep ak lse se m o _T \ p p\: F 9 9 9 9 9 9 9 99 /9, 9, /9 9m, 9 m, 9, m 9 //9 /, /,, m /, oppslling bosspann

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Frilufts katalog. FlowTech AS Åshaugveien 39, 3170 SEM Tlf. 33132460 Ordre: post@flowtech.as

Frilufts katalog. FlowTech AS Åshaugveien 39, 3170 SEM Tlf. 33132460 Ordre: post@flowtech.as Frilufts katalog FlowTech AS Åshaugveien 39, 3170 SEM Tlf. 33132460 Ordre: post@flowtech.as LYS Gass lykt LG400 Gass lykt LV400 Gass lykt Luna Enkel lykt for punkterings boks, 190 gr. Piezo tenning. Leveres

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

ØLEN BRYGGE - SARDINFABRIKKEN Berge Sag og Trelast Tegnet av: Godkjent: Dato: 1:100 FASADER NORD. FASADE MOT NORD bygg vest

ØLEN BRYGGE - SARDINFABRIKKEN Berge Sag og Trelast Tegnet av: Godkjent: Dato: 1:100 FASADER NORD. FASADE MOT NORD bygg vest FSDE MOT NORD bygg øst FSDE MOT NORD bygg vst B BYGGEMDING 13107 81107 JOB REV. TEKST DO: Sign. rkitktkontort HGND Boks 9. N-5501 Haugsund Tlf. 5 70 08 10 Fax 5 70 08 11 ØLEN BRYGGE - SRDINFBRIKKEN Brg

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer