Sikkerhetsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle farlige situasjoner. Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere alvorlig skade eller til og med død. ADVARSEL: Varsler om en potensiell farlig situasjon. Hvis du ignorerer denne advarselen, kan du risikere mindre eller moderat skade på personell eller eiendom. Viktig: Varsler om operasjonskrav og begrensninger. Les og følg disse instruksjonene for korrekt operasjon og unngå skade på maskinen. Merknad: Indikerer ytterligere forklaring eller oppklaring. Det anbefales sterkt at du leser dette. ADVARSEL: Fjern ikke deksler eller skruer unntatt de som er angitt i denne håndboka, slik at du unngår fare for elektrisk støt eller brann. ADVARSEL: For å redusere faren for brann, bruk kun nr 26AWG eller større telekommunikasjonslinjeledning. Koble fra strømledningen ved å trekke ut støpselet, ikke kabelen. Ikke ta på metallfingrene til ADF-putemodulen. Kantene er skarpe og kan føre til skade. ii

3 Forholdsregler Ikke installer utstyret nær varme eller luftkondisjonsenheter. Ikke installer utstyret på et fuktig eller støvete sted. Bruk kun AC-adaptere (HEG L av Hitron) som følger med maskinen. Bruk andre AC-adaptere kan skade maskinen og annullere garantien. Plasser utstyret sikkert på en jevn, flat overflate. Vippede eller ujevne overflater kan forårsake mekaniske problemer eller problemer med papirmating. Ta vare på boksen og emballasjemateriell for fremtidig bruk under sending. Merknad Viktig Ikke kopier noe som er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering av følgende er vanligvis forbudt ifølge gjeldende lover: Pengesedler, stempelmerker, obligasjoner, aksjebrev, bankanvisning, sjekker, pass, førerkort. Denne maskinen er utstyrt med en funksjon som forhindrer produksjon av falske pengesedler. På grunn av dette kan ikke bilder som ligner på pengesedler korrekt kopieres. Opphavsrett og varemerker Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.. Andre produktnavn som brukes her er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører deres respektive selskaper. Vi frasier oss alle rettigheter til disse merkene. De korrekte navnene til Windows-operativsystemer er som følger: Garanti Informasjonen i dette dokumentet(/ene) kan endres uten forvarsel. Fabrikanten gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, underforståtte garantier for egnethet til et bestemt formål. Fabrikanten er ikke erstatningsansvarlig for feil i dokumentet eller for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med utgivelse, utførelse eller bruk av dette materialet. iii

4 FCC-erklæring om radiofrekvensforstyrrelse Dette produktet er testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr av Klasse B, ifølge del 15 i FCC-vedtektene. Operasjonen er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon. FCC klasse B-grensene er designet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot farlig forstyrrelse i en installasjon i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosambandet. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor: Stille inn eller flytte mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Rådfør deg med kjøpestedet eller servicerepresentanten for ytterligere forslag. CE-advarsel Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene til EN55022, EN55024 og sikkerhetskravene til EN iv

5 Innholdsfortegnelse 1 Komme i gang... 1 Introduksjon... 1 Funksjoner... 1 Bakfra... 3 Forfra... 3 Tilkoblingsportene... 4 Kontrollpanelet... 5 Informasjon før installasjonen... 7 Internettkommunikasjonsfunksjoner Skann til e-post Skann til mappe Installere maskinen Minste konfigurasjonskrav Låse opp skannerenheten Installere innmatingsmagasinet Installere papirstopperen Koble til kablene Koble til ADF-kabelen Koble til Ethernet-kabelen Koble til skriverkabelen Tilkobling av telefonlinjen Koble til strømmen og slå på maskinen Installere skriverdriveren Før du installerer skriverdriveren Velg språket på panelet Skrive ut testsiden Installere skriverdriveren over nettverket Konfigurere maskinen Spesifisere produktets nettverksinnstillinger Spesifisere flere administratorinnstillinger med produktets webside Spesifisere flere administratorinnstillinger med Network Management Tool Spesifisere en mappemaler Innstillinger på serveren for bildelagring Spesifisere en mappemaler med produktets integrerte webside Endre en mappe med produktets webside Sette opp faksinnstillinger Sette plasseringen din Sette opp toppteksten til faksen v

6 5 Bruk Laste papir...67 Merknad om å bruke ADF-en Plassere dokument(er) i ADF-en Plassere dokument(er) på glasset Ta kopier...70 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Sende dokumentet til e-poster...74 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Bruke myktastaturet Bruke adresseboken Sende dokumentet til arkiveringsservere...82 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Legge til en ny mappe Fakse det skannede dokumentet...90 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Avbryte en faksjobb Bruke telefonboken Skanne dokumentene dine...96 Systemkrav Installasjon av driver Bruke skanneren Brukergrensesnittet Bruke de grunnleggende funksjonene Bruke de avanserte funksjonene Bruke andre verktøy Skrive ut dokumentet Feilsøking Informasjonsmelding Informasjonsmeldinger under skanning og kopiering Informasjonsmeldinger ved bruk av nettverk Informasjonsmeldinger ved sending av e-post Informasjonsmeldinger under arkivering Informasjonsmeldinger under sending av faks Fjerne en papirstopp Fjerne bildet med unormal linje Når en jobb ikke er utført Feilsøking ved bruk av skriver-funksjonen Vedlikeholde maskinen Rengjøre glasset Rengjøre LCD-skjermen Rengjøre ADF-en Bytte ut ADF-puten vi

7 Tillegg Behandle adresseboken Legg til en e-postadresse Tilpasse en e-postadresse Slette en e-postadresse Legge til en ny gruppe Tilpasse en gruppe Slette grupper Behandle fakstelefonboken Legge til et nytt faksnummer Slette eller tilpasse telefonnumre Legge til en ny faksgruppe Tilpasse en telefongruppe Slette en telefongruppe Kontoadministrering Sette opp Kontoadministrering med produktets webside Spesifikasjoner Stikkordregister vii

8 1 Komme i gang Introduksjon Takk for at du kjøpte dette produktet, en 4-i-1 MFP. Produktet tilbyr en enestående dokumentleveringsteknologi, overføring av papirdokumenter elektronisk over Internett. Med produktet, kan du øyeblikkelig skanne papirbaserte dokumenter og levere det elektroniske bildet til ulike destinasjoner inkludert, e-postadresser, skriver, faksmaskin, ftp-servere, webside eller noen andres datamaskin på nettverket. Den nye måten å distribuere dokumenter på er raskere, rimeligere og tryggere enn tradisjonelle metoder som post eller kurér. Funksjoner Digital kopiering: Siden produktet har en laserskriver, kan det utføre digitale kopieringer med enestående kvalitet. Men et intuitivt kontrollpanel og en kvalitets LCD-skjerm, som gjør digital kopiering raskt og enkelt. E-postsending: Tilkoblet til et Ethernet-nettverk og en SMTP-server, produktet lar deg overføre dokument(er) til e-posten din som et vedlegg. Med en berøring av e-posttastene og valget av mottakerens e-postadresse(r), blir dokumentet(/ene) først skannet og konvertert til en bildefil, og deretter overført til eksterne mottakere innen minutter. Arkivering (skann til mappe): Produktet lar deg sende de skannede dokumentene til en server eller en personlig datamaskins filmappe over intranett med FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (en sikrere form for HTTP), CIFS (Common Internet File System). Skann-til-mappe funksjonen reduserer belastningen med store e-postvedlegg på e-postserveren. Sende faks: Med det innebygde modemet og en ekstra telefonlinje, kan produktet overføre dine skannede dokumenter til en ekstern faksmaskin akkurat som en vanlig faksmaskin. 1

9 Sende dokumenter med flere sider: Med den automatiske dokumentmateren, kan produktet skanne inn dokumenter med 50 sider om gangen, som øker effektiviteten din. Administrere produktet eksternt: Produktet har en praktisk måte å eksternt behandle e-postadresseboken din, arkivere destinasjoner (mapper) og telefonbok. Ved å ganske enkelt skrive inn maskinens IP-adresse i adressefeltet i nettleseren, åpnes produktets webside. Med denne websiden kan administratoren opprette opptil 2000 e-postadresser, 40 arkiveringsdestinasjoner og 200 faksnumre for å levere de skannede dokumentene til flere mottakere. 2

10 Bakfra Forfra Innmatingsmagasin og papirstøtte 5. Kontrollpanel 2. Papirstopper 6. LCD-skjerm 3. Dokumentdeksel 7. ADF-enhet 4. Håndtak 3

11 Tilkoblingsportene Linjekontakt: For å koble produktet til en "RJ-11"-telefonkontakt som leveres av telefonselskapet med en telefonlinje. Merknad: Hvis du ønsker å bruke produktet som en vanlig faksmaskin, må du koble en ende av telefonlinjen til "Line"-kontakten (den eksterne) og den andre enden til "RJ-11"-telefonkontakten med en telefonlinje. 2. Telefonkontakt: Denne telefonkontakten bør ignoreres da ingen håndapparat blir levert med produktet. 3. LAN-port: For å koble til nettverket med en nettverkskabel. 4. Skriverport: For å koble til en skriver med en USB-kabel. 5. USB-port: For å koble til en datamaskin som en USB-skanner. 6. ADF-port: For å koble til ADF-enheten med en ADF-kabel V DC/2,0 A: For å koble til strømmen med en strømkabel. 8. Strømbryter: For å slå på og av maskinen. 4

12 Kontrollpanelet Del B Del C Del D Del A Del A: LCD-skjerm Brukes for å vise nåværende operasjon. Del B: Funksjonstaster: Brukes for å velge en arbeidsmodus. Funksjonstaster: Trykk på tasten for å ta en kopi. Trykk på tasten for å sende dine skannede dokumenter til e-post. Trykk på tasten for å sende dine skannede dokumenter til en angitt server. Trykk på tasten for å sende dine skannede dokumenter til en faksmaskin. 5

13 Del C: Det numerisk tastaturet Brukes for å taste inn antall kopier, eller faksnummeret. Del D: Start og andre taster: Brukes for å velge spesielle krav eller start-tasten for å starte sending eller kopieringen. Trykk på tasten for å få tilgang til brukerverktøyene for å sette opp systemet. Velg for å slette nåværende innstillinger og gjenopprette standardinnstillinger. Hold inne knappen i over 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkstandardinnstillinger. Velg for å gå inn i strømsparingsmodus. Power-lampe - Brukes for å indikere at strømmen er på og klar-status. Alert-lampe - Brukes for å indikere feil. Sleep-lampe - Brukes for å indikere at strømsparingsstatus. Velg for å stoppe behandlingen. Velg for å starte kopieringen, e-postsendingen, arkiveringen eller fakssendingen i svart/hvitt-modus. Velg for å starte kopieringen, e-postsendingen, arkiveringen i fargemodus. 6

14 Informasjon før installasjonen Produktet må settes opp korrekt på nettverket ditt for å kunne bruke e-post og arkiveringsfunksjoner. Før du bruker produktet, sett opp produktet på nettverket for e-post og arkiveringsfunksjonene. Følgende nettverksparametere må settes. Viktig! Ta en kopi av følgende tabell og be nettverksadministratoren din om å fylle inn informasjonen. 1. DHCP-aktiver: 2. IP-adresse: Nettverksmaske: Gateway IP: DNS-server: SMTP-server: 7. SMTP-port: POP3-server: 9. POP3-port: 10. LDAP-server: LDAP-port: 7

15 Forklaring av innhold: 1. *DHCP-aktiver: Velg Ja for å automatisk hente IP/nettverksmaske/gateway-adresser fra DHCP-server. 2. *IP-adresse: IP-adressen (Internet Protocol) som tildeles maskinen din av nettverksadministratoren eller DHCP-serveren. 3. Nettverksmaske: Nettverksmaskeadressen som er tildelt av nettverksadministratoren eller DHCP-serveren. 4. Gateway IP: Gateway IP-adressen som er tildelt av nettverksadministratoren eller DHCP-serveren. 5. *DNS-server: IP-adressen til DNS-serveren som er tildelt av nettverksadministratoren. 6. *SMTP-server: IP-adressen til SMTP-e-postserveren som er tildelt av nettverksadministratoren. 7. SMTP-port: Portnummeret til SMTP-e-post-serveren. 8. *POP3-server: IP-adressen til POP3-serveren. 9. *POP3-port Portnummeret til POP3-serveren. 10. *LDAP-server: IP-adressen til LDAP-serveren. 11. LDAP-port: Portnummeret til LDAP-serveren. 8

16 Merknad: 1. DHCP-server: Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), kan en vert automatisk gis en unik IP-adresse hver gang den kobler til et nettverk - som gjør administrering av IP-adresser enklere for nettverksadministratorer. Hvis DHCP-serveren er tilgjengelig fra nettverket ditt, trenger du ikke angi TCP/IP, nettverksmaske, gateway og DNS-informasjon. I stedet blir denne informasjonen automatisk gitt for produktet. 2. IP-adresse: En IP-adresse (Internet Protocol) er en unik identifikasjon av en verttilkobling til et IP-nettverk. Systemadministrator eller nettverksdesigner tildeler IP-adressen. IP-adressen består av to deler, en som identifiserer nettverket og en som identifiserer tilkoplingspunktet. IP-adressen skrives vanligvis som fire numre atskilt med punktum. Hvert nummer kan være null til 255. For eksempel, kan være en IP-adresse. 3. SMTP: Står for Simple Mail Transfer Protocol. Dette er hovedkommunikasjonsprotokollen som brukes for å sende og motta e-post på Internett. 4. DNS: Står for Domain Name System. DNS-serveren identifiserer verter via navn i stedet for IP-adresser. Hvis DNS-serveren er tilgjengelig på nettverket, kan du angi domenenavnet i stedet for IP-adressen. 5. POP3: POP3 er den nyeste Post Office Protocol 3, dette er en tjeneste som lagrer og leverer ut e-poster for ulike klientmaskiner som ikke er koblet til Internet 24 timer i døgnet. E-poster oppbevares i POP3 til du logger på. 6. LDAP: Står for Lightweight Directory Access Protocol. LDAP lar brukere få tilgang til kataloger og adressebøker direkte fra eksterne nettverksenheter for å forenkle distribusjon av dokumenter. 9

17 Internettkommunikasjonsfunksjoner Skann til e-post Produktet lar deg levere dine skannede dokumenter til e-postadresser på nettverket. Dokumentet blir først skannet og konvertert til en standard PDF, JPEG, TIFF eller MTIF (Multi-page TIFF)-filformat og overføres deretter samtidig til eksterne mottakere som et e-postvedlegg. Når du sender en e-post til noen via produktet, bruker produktet Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) til å overføre dine utgående e-poster til SMTP-e-postserveren, og sender deretter disse e-postene til mottakerne over Internett. Intranett Internett Enhet E-postserver PC PC Enhet PC 10

18 Skann til mappe Gjennom intranett med FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (en sikrere form for HTTP) eller CIFS (Common Internet File System), produktet lar deg lagre skannede dokumenter direkte på en spesifisert server eller en personlig datamaskin på nettverket i et standard PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF, eller MTIFF-filformat. CIFS er delingssystemet til Microsoft Windows. Det unike med denne arkiveringsfunksjonen er at den lar bedriftsbrukere dele én maskin for å sende dokumenter, til filmapper på en ønsket server eller individuell datamaskin. Intranett FTP, HTTP, HTTPS-servere Enhet CIFS-servere (Windows) PC 11

19 2 Installere maskinen Dette kapittelet er spesielt rettet mot personene som er ansvarlige for administreringen av produktet. Det anbefales at administratoren leser dette kapittelet før maskinen installeres. Minste konfigurasjonskrav For å få det beste ut av produktet, er følgende konfigurasjon nødvendig: For å sende e-post fra produktet: TCP/IP-nettverk En SMTP og en valgfri POP3-server Arkivere dokument(er) via intranett FTP, HTTP, HTTPS eller CIFS-protokollmiljø Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP eller FTP-server 12

20 Låse opp skannerenheten Skannerenheten er låst under transport for å beskytte skanningsmekanismen fra skader. Lås opp skannerenheten før du bruker maskinen. 1). Finn låsebryteren under skanneren. 2). Flytt låsebryteren til "ulåst posisjon". Låst posisjon Ulåst posisjon Skannerenheten i denne posisjonen før skanneren låses Merknad: Hvis du må flytte produktet for reparasjon eller for en annen grunn, må du låse produktet først. Gjør følgende for å låse produktet: 1. Slå av produktet. 2. Hvis skannerenheten ikke er plassert ved fronten av glasset, snu produktet. Etter at skannerenheten er ved fronten, slå av produktet. 3. Flytt låsebryteren til "Låst posisjon". 13

21 Installere innmatingsmagasinet 1. Monter papirstøtten til innmatingsmagasinet. Sett inn papirmagasin Papirstøtte 2. Fest deretter innmatingsmagasinet til maskinen. 14

22 Installere papirstopperen Fest papirstopperen til sporet i dokumentdekslet som illustrert under. - Hvis du bruker A4 eller letter-papirstørrelser, trekk spaken opp for å unngå at dokumentet faller på gulvet fra MFP-en. - Hvis du bruker legal-papirstørrelsen, trykk ned spaken. Papirstopper Lever Dokument deksel Dokumentpapiret ditt i Letter-størrelse 15

23 Koble til kablene Koble til ADF-kabelen Koble ADF-kabelen (Auto Document Feeder) ) (festet til dokumentdekslet) til ADF-porten på baksiden av produktet. ADF-port Koble til Ethernet-kabelen 1. Koble en ende av Ethernet LAN-kabelen til en tilgjengelig port på Ethernet huben. 2. Koble den andre enden til LAN-porten på baksiden av produktet. LAN-port Koble til skriverkabelen 1. Koble en ende av skriverkabelen til skriveren. 2. Koble den andre enden til Skriver-porten på baksiden av produktet. Skriverport 16

24 Tilkobling av telefonlinjen 1. Koble en ende av telefonlinjen til Linje-kontakten på venstre side av bakpanelet. Linjekontakt 2. Koble den andre enden av telefonlinjen til "RJ-11"-telefonkontakten som leveres av telefonselskapet. Koble til strømmen og slå på maskinen. 1. Trykk strømbryteren til "0"-posisjonen for å slå av produktet. 2. Koble den lille enden av strømkabelen til strømkontakten (24Vdc/2.0A) på produktet. 3. Koble den andre enden til en stikkontakt. 24 Vdc/2,0A kontakt 4. Trykk strømbryteren til "I"-posisjonen for å slå på produktet. Etter oppstartsmeldingen har blitt vist, starter LCD-skjermen klar statusen. Merknad: Du kan trykke på Energisparing-knappen på kontrollpanelet for å bytte til strømsparingsmodusen. Hvis produktet står ubrukt i 15 minutter (standardinnstilling), slås skannerlampen automatisk av. Trykk på hvilken som helst tast utenom Strømsparing for å gjenopprette klar statusen. 17

25 3 Installere skriverdriveren Før du starter på dette kapittelet, sett opp maskinen etter fremgangsmåtene i Hurtiginstallasjonsguide. Før du installerer skriverdriveren Velg språket på panelet Standard språkinnstillingen for skriverskjermen er engelsk. Hopp over følgende fremgangsmåte hvis du vil bruke engelsk som skjermspråk. 1. Slå på strømmen til skriveren. 2. Trykk på Meny-tasten. 3. Trykk på eller tasten for å vise Språk, og trykk deretter på # Enter-tasten. 4. Trykk på eller tasten for å velge språket, og trykk deretter på # Enter-tasten. 5. Trykk på Meny-tasten for å gå tilbake til startskjermen. 18

26 Skrive ut testsiden Du kan bekrefte at skriveren fungerer som normalt ved å skrive ut en testside (konfigurasjonsside). Men du kan ikke sjekke tilkoblingen mellom skriveren og datamaskinen med testsiden. 1. Trykk på Meny-tasten. 2. Trykk på eller tasten for å vise Liste/Test utskrift, og trykk deretter på # Enter-tasten. 3. Trykk på eller -tasten for å vise Konfig.side, og trykk deretter på # Enter-tasten. 4. Trykk på # Enter-tasten for å gå tilbake til startskjermen. 19

27 Installere skriverdriveren over nettverket 1. Sett inn CD-platen (følger med) i CD-ROM-stasjonen. Hvis autokjør starter, klikk Avbryt og deretter Avslutt. 2. Åpne Skrivere og fakser-vinduet eller Skrivere-vinduet. 3. Klikk Legg til en skriver. Dette vil starte Legg til skriver-veiviseren, klikk deretter Neste. 4. Klikk Lokal skriver koblet til denne datamaskinen eller Lokal skriver, fjern avmerkningen i Automatisk registrer og installer Plugg and Play-skriver-avmerkningsboksen, og klikk Neste. 5. Klikk Opprett en ny port, og velg deretter Standard TCP/IP-port i "Type port". 20

28 6. Klikk Neste for å kjøre veiviseren for Legg til standard TCP/IP-skriverport. 7. Tast inn skannerens IP-adresse, og klikk Neste. For å sette skannerens IP-adresse, se "Spesifisere produktets nettverksinnstillinger". 8. Klikk Har diskett... 21

29 9. Klikk Bla gjennom..., og spesifiser en plassering for skriverdriveren. Hvis CD-ROM-stasjonen er D, er kildefilene til skriverdriveren lagret på følgende plassering: RPCS skriverdriver D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL5E skriverdriver D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL6 skriverdriver D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PostScript 3 skriverdriver D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 10. Velg Setup Information-filen for skriverdriveren som du vil installere, og klikk Åpne. 22

30 11. Klikk OK. 12. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre driverinstallasjonen. Merknad: Når du bruker skriveren under Windows Vista, må du laste ned skriverdriveren fra følgende webside for leverandøren. Velg skriveren og operativsystemet du bruker, og last den ned. 23

31 4 Konfigurere maskinen Følgende innstillinger eller destinasjoner må defineres av systemadministratoren før produktet brukes for å distribuere det skannede dokumentet på nettverket. Nettverk og e-postparametere: Definerer parametrene for TCP/IP, SMTP og POP3-protokoller for å sende det skannede dokumentet ditt til e-postadressene. Arkiveringsdestinasjoner: Definerer protokollene og destinasjonene for å sende ditt skannede dokument til FTP-servere, nett eller andre personlige datamaskiner på nettverket. For å spesifisere disse innstillingene eller destinasjonene, kan administratoren taste inn relevant verdi fra alternativene i Brukerverktøy på kontrollpanelet. I tillegg til å bruke kontrollpanelet, tillatter produktet administratoren å eksternt konfigurere maskinen ved å enten starte produktets integrerte webside (Web Image Monitor) eller starte Network Management Tool som følger med på skannerdriver CD-ROM-platen. Produktets integrerte webside (Web Image Monitor) lar administratoren konfigurere hver maskin eksternt med en nettleser mens Network Management Tool lar administratoren oppdatere produktet og behandle flere produkter på nettverket. For mer informasjon om hvordan du bruker Network Management Tool, se den online hjelpen til Network Management Tool. Merknad: Hvis systemadministratoren har valgt DHCP, blir IP-adresssen til TCP/IP, gateway, nettverksmaske og DNS-server automatisk gitt. Når du installerer produktet for første gang, anbefales det at administratoren beholder standard systeminnstillingene. Innstillingene kan tilpasse senere når du er mer vant til operasjonen og funksjonaliteten. 24

32 Spesifisere produktets nettverksinnstillinger 1. Slå på maskinen. Etter at den har varmet opp i et par sekunder, forespørres standard arbeidsmodus på berøringspanelet. For eksempel, følgende Kopi-modus. 2. Trykk på Brukerverktøy-knappen på kontrollpanelet. Dette åpner følgende Brukerverktøy-skjermen. 25

33 3. Pek på Nettverksinnstillinger for å åpne følgende Nettverksinnstillinger -skjerm. 4. Siden standard TCP/IP-informasjon ikke er korrekt, tast inn din egen nettverksinformasjon med myktastaturet. Pek hvor som helst i IP-adresse/Nettverksmaske/Gateway IP/DNS-server-feltet for å hente frem myktastaturet og tast deretter inn verdien. For eksempel, 5. Pek på Tilbake etter at du er ferdig med å taste inn informasjonen din for å gå tilbake til Nettverksinnstillinger-skjermen. 6. I Nettverksinnstillinger-skjermen, trykk på OK for å gå tilbake til Brukerverktøy-skjermen. 26

34 Spesifisere flere administratorinnstillinger med produktets webside 1. Spesifiser nettverksinnstillingene på kontrollpanelet via myktastaturet. (Se avsnittet Spesifisere produktets nettverksinnstillinger.) 2. Produktet er designet med en integrert webside for å la systemadministratoren behandle produktet eksternt. Skriv inn IP-adressen til produktet i URL-feltet i nettleseren og trykk Enter. Produktets webside vises. 3. Klikk på hvert element i menyen for å taste inn relevant verdi. For informasjon om hver innstilling, se senere avsnitt, Sammendrag om brukerverktøyene. 27

35 Merknad: "Management"-elementet og "Administrative innstillinger"-menyen er sperret med et passord. Klikk Logg inn for å angi den detaljerte innstillingen siden maskinen sendes uten et spesifisert passord. Du kan opprette et passord senere og skrive det ned så du ikke glemmer det. For effektiv administrering, anbefales det at du oppretter administratorens innloggingspassord senere. Hvis du ønsker å gjenopprette fabrikkstandardinnstillinger, hold inne Slett moduser-knappen i over 5 sekunder. Alle verdiene i Administrerings og Administrative-innstillinger settes til fabrikkstandarder. Noen av innstillingene i "Brukerverktøy" kan også settes av brukere mens de tar kopier, sender individuelle e-poster, sender individuelle filer til mappe eller sender individuelle filer til faksmaskin mens de trykker på "Kopi", "E-post", "Mappe" eller "Faks"-knappen på kontrollpanelet. Men hvis brukeren ikke setter disse innstillingene, blir standardinnstillingene automatisk brukt for kopiene, e-postene, mappen eller faksene som sendes av brukeren. Dette vil si at administratoren setter opp standardinnstillinger for vanlig funksjoner. Men en individuell bruker har også en mulighet til å sette sine egne innstillinger når han eller hun bruker en av funksjonsmodusene. Du kan også spesifisere flere administratorinnstillinger på kontrollpanelet med myktastaturet. Se avsnittet Spesifisere produktets nettverksinnstillinger, for å spesifisere administratorinnstillingene med myktastaturet. 28

36 Spesifisere flere administratorinnstillinger med Network Management Tool 1. Legg Skanner Driver CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen. Om et øyeblikk vises installasjonsbildet. 2. Velg Network Management Tool og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. 3. Start Network Management Tool ved å velge Start>Ale programmer>network Management Tool>Network Management Tool. 4. Om et øyeblikk vises Network Management Tool-hovedskjermen som følgende. 5. Velg Ny enhet fra Fil-menyen for å åpne følgende Ny enhet-dialogboks. Eller du kan klikke på ny enhet-verktøyet fra verktøylinjen. Etter dobbeltklikk på det store ny enhet-ikonet ( ). 6. Angi IP-adressen til enheten som illustrert. 29

37 7. I løpet av et sekund, enhetene på nettverket vises på hovedskjermen som følgende. 8. Dobbeltklikk på enhetens ikon eller du kan prøve å en av følgende måter å åpne produktets integrerte webside for å spesifisere innstillingene dine. -Velg enhetens ikon og velg Menyinnstillinger-verktøyet i verktøylinjen. -Velg enhetens ikon og klikk på høyre museknapp og velg Meny. 9. Klikk på hvert element i menyen for å taste inn relevant verdi. For informasjon om hver innstilling, se senere avsnitt, Sammendrag om brukerverktøyene. Merknad: For mer informasjon om hvordan du bruker Network Management Tool, se den online hjelpen til Network Management Tool. 30

38 Sammendrag av brukerverktøyene Informasjon: Brukes for å vise produktets grunnleggende informasjon. Element Modell Produsent MAC-adresse Serienummer System fastvareversjon Skanner fastvareversjon. Hjemmeside-versjon Sideantall Beskrivelse Viser produktets modellnavn. Viser navnet til produsenten. Viser skannerenhetens MAC-adresse. Viser produktets serienummer. Viser systemets fastvareversjon. Viser skannerens fastvareversjon. Viser hjemmesidens versjon. Viser telleverkene for S/H Nettskann+PC-skann, Farge Nettskann+PC-skann, S/H kopi, Faks send, Faks mottatt, ADF, Total. Menyoversikt: Pek på "Skriv ut" for å skrive ut alle menyelementene og deres verdier. Bruksrapport: Pek på "Skriv ut" for å skrive ut telleverkinformasjonen. 31

39 Generelt: Brukes for å spesifisere produktets generelle informasjon. Element Maskinnavn Landskode Tidssone Dato/tid Beskrivelse Setter produktets maskinnavn. (Navnet som du ønsker å vise i mottakerens e-post.) Velg landet som du befinner deg i. Denne innstillingen er nødvendig for å bruke faks-funksjonen. Setter den lokale tidssonen basert på Greenwich Mean Time (GMT). Med tidssoneinnstillingen, vil e-postene som du sender utenlands vise din lokale tid i stedet for senderens lokale tid. Setter enhetens klokke med dato og tid. Nettverksinnstilling: Brukes for å spesifisere produktets nettverksinnstillinger. Element DHCP aktiver IP-adresse Nettverksmaske Gateway IP DNS-server * Fabrikkstandard Beskrivelse Hvis du har en tilgjengelig DHCP-server i nettverket og DHCP har blitt aktivert, blir IP-adressen, nettverksmasken, gatewayen og DNS-serveren over automatisk gitt. Velg: På / *Av IP-adressen (Internet Protocol) som tildeles maskinen din av nettverksadministratoren. Nettverksmaskeadressen som er tildelt av nettverksadministratoren. Gateway IP-adressen som er tildelt av nettverksadministratoren. DNS (Domain Name Server)-serveren som er tildelt av nettverksadministratoren. 32

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Oversikt over Verktøy-menyen

Oversikt over Verktøy-menyen Du må være logget på som administrator for å få tilgang til alle alternativene under Verktøy. Maskininnstillinger Angi PagePack-passord Generelt Strømsparing Intelligent klar Jobbaktivert Planlagt Hurtig

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1118MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3632173

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1118MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3632173 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA FS-1118MFP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA FS-1118MFP i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer