Sikkerhetsinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle farlige situasjoner. Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere alvorlig skade eller til og med død. ADVARSEL: Varsler om en potensiell farlig situasjon. Hvis du ignorerer denne advarselen, kan du risikere mindre eller moderat skade på personell eller eiendom. Viktig: Varsler om operasjonskrav og begrensninger. Les og følg disse instruksjonene for korrekt operasjon og unngå skade på maskinen. Merknad: Indikerer ytterligere forklaring eller oppklaring. Det anbefales sterkt at du leser dette. ADVARSEL: Fjern ikke deksler eller skruer unntatt de som er angitt i denne håndboka, slik at du unngår fare for elektrisk støt eller brann. ADVARSEL: For å redusere faren for brann, bruk kun nr 26AWG eller større telekommunikasjonslinjeledning. Koble fra strømledningen ved å trekke ut støpselet, ikke kabelen. Ikke ta på metallfingrene til ADF-putemodulen. Kantene er skarpe og kan føre til skade. ii

3 Forholdsregler Ikke installer utstyret nær varme eller luftkondisjonsenheter. Ikke installer utstyret på et fuktig eller støvete sted. Bruk kun AC-adaptere (HEG L av Hitron) som følger med maskinen. Bruk andre AC-adaptere kan skade maskinen og annullere garantien. Plasser utstyret sikkert på en jevn, flat overflate. Vippede eller ujevne overflater kan forårsake mekaniske problemer eller problemer med papirmating. Ta vare på boksen og emballasjemateriell for fremtidig bruk under sending. Merknad Viktig Ikke kopier noe som er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering av følgende er vanligvis forbudt ifølge gjeldende lover: Pengesedler, stempelmerker, obligasjoner, aksjebrev, bankanvisning, sjekker, pass, førerkort. Denne maskinen er utstyrt med en funksjon som forhindrer produksjon av falske pengesedler. På grunn av dette kan ikke bilder som ligner på pengesedler korrekt kopieres. Opphavsrett og varemerker Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.. Andre produktnavn som brukes her er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører deres respektive selskaper. Vi frasier oss alle rettigheter til disse merkene. De korrekte navnene til Windows-operativsystemer er som følger: Garanti Informasjonen i dette dokumentet(/ene) kan endres uten forvarsel. Fabrikanten gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, underforståtte garantier for egnethet til et bestemt formål. Fabrikanten er ikke erstatningsansvarlig for feil i dokumentet eller for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med utgivelse, utførelse eller bruk av dette materialet. iii

4 FCC-erklæring om radiofrekvensforstyrrelse Dette produktet er testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr av Klasse B, ifølge del 15 i FCC-vedtektene. Operasjonen er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon. FCC klasse B-grensene er designet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot farlig forstyrrelse i en installasjon i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosambandet. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor: Stille inn eller flytte mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Rådfør deg med kjøpestedet eller servicerepresentanten for ytterligere forslag. CE-advarsel Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene til EN55022, EN55024 og sikkerhetskravene til EN iv

5 Innholdsfortegnelse 1 Komme i gang... 1 Introduksjon... 1 Funksjoner... 1 Bakfra... 3 Forfra... 3 Tilkoblingsportene... 4 Kontrollpanelet... 5 Informasjon før installasjonen... 7 Internettkommunikasjonsfunksjoner Skann til e-post Skann til mappe Installere maskinen Minste konfigurasjonskrav Låse opp skannerenheten Installere innmatingsmagasinet Installere papirstopperen Koble til kablene Koble til ADF-kabelen Koble til Ethernet-kabelen Koble til skriverkabelen Tilkobling av telefonlinjen Koble til strømmen og slå på maskinen Installere skriverdriveren Før du installerer skriverdriveren Velg språket på panelet Skrive ut testsiden Installere skriverdriveren over nettverket Konfigurere maskinen Spesifisere produktets nettverksinnstillinger Spesifisere flere administratorinnstillinger med produktets webside Spesifisere flere administratorinnstillinger med Network Management Tool Spesifisere en mappemaler Innstillinger på serveren for bildelagring Spesifisere en mappemaler med produktets integrerte webside Endre en mappe med produktets webside Sette opp faksinnstillinger Sette plasseringen din Sette opp toppteksten til faksen v

6 5 Bruk Laste papir...67 Merknad om å bruke ADF-en Plassere dokument(er) i ADF-en Plassere dokument(er) på glasset Ta kopier...70 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Sende dokumentet til e-poster...74 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Bruke myktastaturet Bruke adresseboken Sende dokumentet til arkiveringsservere...82 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Legge til en ny mappe Fakse det skannede dokumentet...90 Grunnleggende operasjoner Avansert operasjon Avbryte en faksjobb Bruke telefonboken Skanne dokumentene dine...96 Systemkrav Installasjon av driver Bruke skanneren Brukergrensesnittet Bruke de grunnleggende funksjonene Bruke de avanserte funksjonene Bruke andre verktøy Skrive ut dokumentet Feilsøking Informasjonsmelding Informasjonsmeldinger under skanning og kopiering Informasjonsmeldinger ved bruk av nettverk Informasjonsmeldinger ved sending av e-post Informasjonsmeldinger under arkivering Informasjonsmeldinger under sending av faks Fjerne en papirstopp Fjerne bildet med unormal linje Når en jobb ikke er utført Feilsøking ved bruk av skriver-funksjonen Vedlikeholde maskinen Rengjøre glasset Rengjøre LCD-skjermen Rengjøre ADF-en Bytte ut ADF-puten vi

7 Tillegg Behandle adresseboken Legg til en e-postadresse Tilpasse en e-postadresse Slette en e-postadresse Legge til en ny gruppe Tilpasse en gruppe Slette grupper Behandle fakstelefonboken Legge til et nytt faksnummer Slette eller tilpasse telefonnumre Legge til en ny faksgruppe Tilpasse en telefongruppe Slette en telefongruppe Kontoadministrering Sette opp Kontoadministrering med produktets webside Spesifikasjoner Stikkordregister vii

8 1 Komme i gang Introduksjon Takk for at du kjøpte dette produktet, en 4-i-1 MFP. Produktet tilbyr en enestående dokumentleveringsteknologi, overføring av papirdokumenter elektronisk over Internett. Med produktet, kan du øyeblikkelig skanne papirbaserte dokumenter og levere det elektroniske bildet til ulike destinasjoner inkludert, e-postadresser, skriver, faksmaskin, ftp-servere, webside eller noen andres datamaskin på nettverket. Den nye måten å distribuere dokumenter på er raskere, rimeligere og tryggere enn tradisjonelle metoder som post eller kurér. Funksjoner Digital kopiering: Siden produktet har en laserskriver, kan det utføre digitale kopieringer med enestående kvalitet. Men et intuitivt kontrollpanel og en kvalitets LCD-skjerm, som gjør digital kopiering raskt og enkelt. E-postsending: Tilkoblet til et Ethernet-nettverk og en SMTP-server, produktet lar deg overføre dokument(er) til e-posten din som et vedlegg. Med en berøring av e-posttastene og valget av mottakerens e-postadresse(r), blir dokumentet(/ene) først skannet og konvertert til en bildefil, og deretter overført til eksterne mottakere innen minutter. Arkivering (skann til mappe): Produktet lar deg sende de skannede dokumentene til en server eller en personlig datamaskins filmappe over intranett med FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (en sikrere form for HTTP), CIFS (Common Internet File System). Skann-til-mappe funksjonen reduserer belastningen med store e-postvedlegg på e-postserveren. Sende faks: Med det innebygde modemet og en ekstra telefonlinje, kan produktet overføre dine skannede dokumenter til en ekstern faksmaskin akkurat som en vanlig faksmaskin. 1

9 Sende dokumenter med flere sider: Med den automatiske dokumentmateren, kan produktet skanne inn dokumenter med 50 sider om gangen, som øker effektiviteten din. Administrere produktet eksternt: Produktet har en praktisk måte å eksternt behandle e-postadresseboken din, arkivere destinasjoner (mapper) og telefonbok. Ved å ganske enkelt skrive inn maskinens IP-adresse i adressefeltet i nettleseren, åpnes produktets webside. Med denne websiden kan administratoren opprette opptil 2000 e-postadresser, 40 arkiveringsdestinasjoner og 200 faksnumre for å levere de skannede dokumentene til flere mottakere. 2

10 Bakfra Forfra Innmatingsmagasin og papirstøtte 5. Kontrollpanel 2. Papirstopper 6. LCD-skjerm 3. Dokumentdeksel 7. ADF-enhet 4. Håndtak 3

11 Tilkoblingsportene Linjekontakt: For å koble produktet til en "RJ-11"-telefonkontakt som leveres av telefonselskapet med en telefonlinje. Merknad: Hvis du ønsker å bruke produktet som en vanlig faksmaskin, må du koble en ende av telefonlinjen til "Line"-kontakten (den eksterne) og den andre enden til "RJ-11"-telefonkontakten med en telefonlinje. 2. Telefonkontakt: Denne telefonkontakten bør ignoreres da ingen håndapparat blir levert med produktet. 3. LAN-port: For å koble til nettverket med en nettverkskabel. 4. Skriverport: For å koble til en skriver med en USB-kabel. 5. USB-port: For å koble til en datamaskin som en USB-skanner. 6. ADF-port: For å koble til ADF-enheten med en ADF-kabel V DC/2,0 A: For å koble til strømmen med en strømkabel. 8. Strømbryter: For å slå på og av maskinen. 4

12 Kontrollpanelet Del B Del C Del D Del A Del A: LCD-skjerm Brukes for å vise nåværende operasjon. Del B: Funksjonstaster: Brukes for å velge en arbeidsmodus. Funksjonstaster: Trykk på tasten for å ta en kopi. Trykk på tasten for å sende dine skannede dokumenter til e-post. Trykk på tasten for å sende dine skannede dokumenter til en angitt server. Trykk på tasten for å sende dine skannede dokumenter til en faksmaskin. 5

13 Del C: Det numerisk tastaturet Brukes for å taste inn antall kopier, eller faksnummeret. Del D: Start og andre taster: Brukes for å velge spesielle krav eller start-tasten for å starte sending eller kopieringen. Trykk på tasten for å få tilgang til brukerverktøyene for å sette opp systemet. Velg for å slette nåværende innstillinger og gjenopprette standardinnstillinger. Hold inne knappen i over 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkstandardinnstillinger. Velg for å gå inn i strømsparingsmodus. Power-lampe - Brukes for å indikere at strømmen er på og klar-status. Alert-lampe - Brukes for å indikere feil. Sleep-lampe - Brukes for å indikere at strømsparingsstatus. Velg for å stoppe behandlingen. Velg for å starte kopieringen, e-postsendingen, arkiveringen eller fakssendingen i svart/hvitt-modus. Velg for å starte kopieringen, e-postsendingen, arkiveringen i fargemodus. 6

14 Informasjon før installasjonen Produktet må settes opp korrekt på nettverket ditt for å kunne bruke e-post og arkiveringsfunksjoner. Før du bruker produktet, sett opp produktet på nettverket for e-post og arkiveringsfunksjonene. Følgende nettverksparametere må settes. Viktig! Ta en kopi av følgende tabell og be nettverksadministratoren din om å fylle inn informasjonen. 1. DHCP-aktiver: 2. IP-adresse: Nettverksmaske: Gateway IP: DNS-server: SMTP-server: 7. SMTP-port: POP3-server: 9. POP3-port: 10. LDAP-server: LDAP-port: 7

15 Forklaring av innhold: 1. *DHCP-aktiver: Velg Ja for å automatisk hente IP/nettverksmaske/gateway-adresser fra DHCP-server. 2. *IP-adresse: IP-adressen (Internet Protocol) som tildeles maskinen din av nettverksadministratoren eller DHCP-serveren. 3. Nettverksmaske: Nettverksmaskeadressen som er tildelt av nettverksadministratoren eller DHCP-serveren. 4. Gateway IP: Gateway IP-adressen som er tildelt av nettverksadministratoren eller DHCP-serveren. 5. *DNS-server: IP-adressen til DNS-serveren som er tildelt av nettverksadministratoren. 6. *SMTP-server: IP-adressen til SMTP-e-postserveren som er tildelt av nettverksadministratoren. 7. SMTP-port: Portnummeret til SMTP-e-post-serveren. 8. *POP3-server: IP-adressen til POP3-serveren. 9. *POP3-port Portnummeret til POP3-serveren. 10. *LDAP-server: IP-adressen til LDAP-serveren. 11. LDAP-port: Portnummeret til LDAP-serveren. 8

16 Merknad: 1. DHCP-server: Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), kan en vert automatisk gis en unik IP-adresse hver gang den kobler til et nettverk - som gjør administrering av IP-adresser enklere for nettverksadministratorer. Hvis DHCP-serveren er tilgjengelig fra nettverket ditt, trenger du ikke angi TCP/IP, nettverksmaske, gateway og DNS-informasjon. I stedet blir denne informasjonen automatisk gitt for produktet. 2. IP-adresse: En IP-adresse (Internet Protocol) er en unik identifikasjon av en verttilkobling til et IP-nettverk. Systemadministrator eller nettverksdesigner tildeler IP-adressen. IP-adressen består av to deler, en som identifiserer nettverket og en som identifiserer tilkoplingspunktet. IP-adressen skrives vanligvis som fire numre atskilt med punktum. Hvert nummer kan være null til 255. For eksempel, kan være en IP-adresse. 3. SMTP: Står for Simple Mail Transfer Protocol. Dette er hovedkommunikasjonsprotokollen som brukes for å sende og motta e-post på Internett. 4. DNS: Står for Domain Name System. DNS-serveren identifiserer verter via navn i stedet for IP-adresser. Hvis DNS-serveren er tilgjengelig på nettverket, kan du angi domenenavnet i stedet for IP-adressen. 5. POP3: POP3 er den nyeste Post Office Protocol 3, dette er en tjeneste som lagrer og leverer ut e-poster for ulike klientmaskiner som ikke er koblet til Internet 24 timer i døgnet. E-poster oppbevares i POP3 til du logger på. 6. LDAP: Står for Lightweight Directory Access Protocol. LDAP lar brukere få tilgang til kataloger og adressebøker direkte fra eksterne nettverksenheter for å forenkle distribusjon av dokumenter. 9

17 Internettkommunikasjonsfunksjoner Skann til e-post Produktet lar deg levere dine skannede dokumenter til e-postadresser på nettverket. Dokumentet blir først skannet og konvertert til en standard PDF, JPEG, TIFF eller MTIF (Multi-page TIFF)-filformat og overføres deretter samtidig til eksterne mottakere som et e-postvedlegg. Når du sender en e-post til noen via produktet, bruker produktet Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) til å overføre dine utgående e-poster til SMTP-e-postserveren, og sender deretter disse e-postene til mottakerne over Internett. Intranett Internett Enhet E-postserver PC PC Enhet PC 10

18 Skann til mappe Gjennom intranett med FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (en sikrere form for HTTP) eller CIFS (Common Internet File System), produktet lar deg lagre skannede dokumenter direkte på en spesifisert server eller en personlig datamaskin på nettverket i et standard PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF, eller MTIFF-filformat. CIFS er delingssystemet til Microsoft Windows. Det unike med denne arkiveringsfunksjonen er at den lar bedriftsbrukere dele én maskin for å sende dokumenter, til filmapper på en ønsket server eller individuell datamaskin. Intranett FTP, HTTP, HTTPS-servere Enhet CIFS-servere (Windows) PC 11

19 2 Installere maskinen Dette kapittelet er spesielt rettet mot personene som er ansvarlige for administreringen av produktet. Det anbefales at administratoren leser dette kapittelet før maskinen installeres. Minste konfigurasjonskrav For å få det beste ut av produktet, er følgende konfigurasjon nødvendig: For å sende e-post fra produktet: TCP/IP-nettverk En SMTP og en valgfri POP3-server Arkivere dokument(er) via intranett FTP, HTTP, HTTPS eller CIFS-protokollmiljø Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP eller FTP-server 12

20 Låse opp skannerenheten Skannerenheten er låst under transport for å beskytte skanningsmekanismen fra skader. Lås opp skannerenheten før du bruker maskinen. 1). Finn låsebryteren under skanneren. 2). Flytt låsebryteren til "ulåst posisjon". Låst posisjon Ulåst posisjon Skannerenheten i denne posisjonen før skanneren låses Merknad: Hvis du må flytte produktet for reparasjon eller for en annen grunn, må du låse produktet først. Gjør følgende for å låse produktet: 1. Slå av produktet. 2. Hvis skannerenheten ikke er plassert ved fronten av glasset, snu produktet. Etter at skannerenheten er ved fronten, slå av produktet. 3. Flytt låsebryteren til "Låst posisjon". 13

21 Installere innmatingsmagasinet 1. Monter papirstøtten til innmatingsmagasinet. Sett inn papirmagasin Papirstøtte 2. Fest deretter innmatingsmagasinet til maskinen. 14

22 Installere papirstopperen Fest papirstopperen til sporet i dokumentdekslet som illustrert under. - Hvis du bruker A4 eller letter-papirstørrelser, trekk spaken opp for å unngå at dokumentet faller på gulvet fra MFP-en. - Hvis du bruker legal-papirstørrelsen, trykk ned spaken. Papirstopper Lever Dokument deksel Dokumentpapiret ditt i Letter-størrelse 15

23 Koble til kablene Koble til ADF-kabelen Koble ADF-kabelen (Auto Document Feeder) ) (festet til dokumentdekslet) til ADF-porten på baksiden av produktet. ADF-port Koble til Ethernet-kabelen 1. Koble en ende av Ethernet LAN-kabelen til en tilgjengelig port på Ethernet huben. 2. Koble den andre enden til LAN-porten på baksiden av produktet. LAN-port Koble til skriverkabelen 1. Koble en ende av skriverkabelen til skriveren. 2. Koble den andre enden til Skriver-porten på baksiden av produktet. Skriverport 16

24 Tilkobling av telefonlinjen 1. Koble en ende av telefonlinjen til Linje-kontakten på venstre side av bakpanelet. Linjekontakt 2. Koble den andre enden av telefonlinjen til "RJ-11"-telefonkontakten som leveres av telefonselskapet. Koble til strømmen og slå på maskinen. 1. Trykk strømbryteren til "0"-posisjonen for å slå av produktet. 2. Koble den lille enden av strømkabelen til strømkontakten (24Vdc/2.0A) på produktet. 3. Koble den andre enden til en stikkontakt. 24 Vdc/2,0A kontakt 4. Trykk strømbryteren til "I"-posisjonen for å slå på produktet. Etter oppstartsmeldingen har blitt vist, starter LCD-skjermen klar statusen. Merknad: Du kan trykke på Energisparing-knappen på kontrollpanelet for å bytte til strømsparingsmodusen. Hvis produktet står ubrukt i 15 minutter (standardinnstilling), slås skannerlampen automatisk av. Trykk på hvilken som helst tast utenom Strømsparing for å gjenopprette klar statusen. 17

25 3 Installere skriverdriveren Før du starter på dette kapittelet, sett opp maskinen etter fremgangsmåtene i Hurtiginstallasjonsguide. Før du installerer skriverdriveren Velg språket på panelet Standard språkinnstillingen for skriverskjermen er engelsk. Hopp over følgende fremgangsmåte hvis du vil bruke engelsk som skjermspråk. 1. Slå på strømmen til skriveren. 2. Trykk på Meny-tasten. 3. Trykk på eller tasten for å vise Språk, og trykk deretter på # Enter-tasten. 4. Trykk på eller tasten for å velge språket, og trykk deretter på # Enter-tasten. 5. Trykk på Meny-tasten for å gå tilbake til startskjermen. 18

26 Skrive ut testsiden Du kan bekrefte at skriveren fungerer som normalt ved å skrive ut en testside (konfigurasjonsside). Men du kan ikke sjekke tilkoblingen mellom skriveren og datamaskinen med testsiden. 1. Trykk på Meny-tasten. 2. Trykk på eller tasten for å vise Liste/Test utskrift, og trykk deretter på # Enter-tasten. 3. Trykk på eller -tasten for å vise Konfig.side, og trykk deretter på # Enter-tasten. 4. Trykk på # Enter-tasten for å gå tilbake til startskjermen. 19

27 Installere skriverdriveren over nettverket 1. Sett inn CD-platen (følger med) i CD-ROM-stasjonen. Hvis autokjør starter, klikk Avbryt og deretter Avslutt. 2. Åpne Skrivere og fakser-vinduet eller Skrivere-vinduet. 3. Klikk Legg til en skriver. Dette vil starte Legg til skriver-veiviseren, klikk deretter Neste. 4. Klikk Lokal skriver koblet til denne datamaskinen eller Lokal skriver, fjern avmerkningen i Automatisk registrer og installer Plugg and Play-skriver-avmerkningsboksen, og klikk Neste. 5. Klikk Opprett en ny port, og velg deretter Standard TCP/IP-port i "Type port". 20

28 6. Klikk Neste for å kjøre veiviseren for Legg til standard TCP/IP-skriverport. 7. Tast inn skannerens IP-adresse, og klikk Neste. For å sette skannerens IP-adresse, se "Spesifisere produktets nettverksinnstillinger". 8. Klikk Har diskett... 21

29 9. Klikk Bla gjennom..., og spesifiser en plassering for skriverdriveren. Hvis CD-ROM-stasjonen er D, er kildefilene til skriverdriveren lagret på følgende plassering: RPCS skriverdriver D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL5E skriverdriver D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL6 skriverdriver D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PostScript 3 skriverdriver D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 10. Velg Setup Information-filen for skriverdriveren som du vil installere, og klikk Åpne. 22

30 11. Klikk OK. 12. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre driverinstallasjonen. Merknad: Når du bruker skriveren under Windows Vista, må du laste ned skriverdriveren fra følgende webside for leverandøren. Velg skriveren og operativsystemet du bruker, og last den ned. 23

31 4 Konfigurere maskinen Følgende innstillinger eller destinasjoner må defineres av systemadministratoren før produktet brukes for å distribuere det skannede dokumentet på nettverket. Nettverk og e-postparametere: Definerer parametrene for TCP/IP, SMTP og POP3-protokoller for å sende det skannede dokumentet ditt til e-postadressene. Arkiveringsdestinasjoner: Definerer protokollene og destinasjonene for å sende ditt skannede dokument til FTP-servere, nett eller andre personlige datamaskiner på nettverket. For å spesifisere disse innstillingene eller destinasjonene, kan administratoren taste inn relevant verdi fra alternativene i Brukerverktøy på kontrollpanelet. I tillegg til å bruke kontrollpanelet, tillatter produktet administratoren å eksternt konfigurere maskinen ved å enten starte produktets integrerte webside (Web Image Monitor) eller starte Network Management Tool som følger med på skannerdriver CD-ROM-platen. Produktets integrerte webside (Web Image Monitor) lar administratoren konfigurere hver maskin eksternt med en nettleser mens Network Management Tool lar administratoren oppdatere produktet og behandle flere produkter på nettverket. For mer informasjon om hvordan du bruker Network Management Tool, se den online hjelpen til Network Management Tool. Merknad: Hvis systemadministratoren har valgt DHCP, blir IP-adresssen til TCP/IP, gateway, nettverksmaske og DNS-server automatisk gitt. Når du installerer produktet for første gang, anbefales det at administratoren beholder standard systeminnstillingene. Innstillingene kan tilpasse senere når du er mer vant til operasjonen og funksjonaliteten. 24

32 Spesifisere produktets nettverksinnstillinger 1. Slå på maskinen. Etter at den har varmet opp i et par sekunder, forespørres standard arbeidsmodus på berøringspanelet. For eksempel, følgende Kopi-modus. 2. Trykk på Brukerverktøy-knappen på kontrollpanelet. Dette åpner følgende Brukerverktøy-skjermen. 25

33 3. Pek på Nettverksinnstillinger for å åpne følgende Nettverksinnstillinger -skjerm. 4. Siden standard TCP/IP-informasjon ikke er korrekt, tast inn din egen nettverksinformasjon med myktastaturet. Pek hvor som helst i IP-adresse/Nettverksmaske/Gateway IP/DNS-server-feltet for å hente frem myktastaturet og tast deretter inn verdien. For eksempel, 5. Pek på Tilbake etter at du er ferdig med å taste inn informasjonen din for å gå tilbake til Nettverksinnstillinger-skjermen. 6. I Nettverksinnstillinger-skjermen, trykk på OK for å gå tilbake til Brukerverktøy-skjermen. 26

34 Spesifisere flere administratorinnstillinger med produktets webside 1. Spesifiser nettverksinnstillingene på kontrollpanelet via myktastaturet. (Se avsnittet Spesifisere produktets nettverksinnstillinger.) 2. Produktet er designet med en integrert webside for å la systemadministratoren behandle produktet eksternt. Skriv inn IP-adressen til produktet i URL-feltet i nettleseren og trykk Enter. Produktets webside vises. 3. Klikk på hvert element i menyen for å taste inn relevant verdi. For informasjon om hver innstilling, se senere avsnitt, Sammendrag om brukerverktøyene. 27

35 Merknad: "Management"-elementet og "Administrative innstillinger"-menyen er sperret med et passord. Klikk Logg inn for å angi den detaljerte innstillingen siden maskinen sendes uten et spesifisert passord. Du kan opprette et passord senere og skrive det ned så du ikke glemmer det. For effektiv administrering, anbefales det at du oppretter administratorens innloggingspassord senere. Hvis du ønsker å gjenopprette fabrikkstandardinnstillinger, hold inne Slett moduser-knappen i over 5 sekunder. Alle verdiene i Administrerings og Administrative-innstillinger settes til fabrikkstandarder. Noen av innstillingene i "Brukerverktøy" kan også settes av brukere mens de tar kopier, sender individuelle e-poster, sender individuelle filer til mappe eller sender individuelle filer til faksmaskin mens de trykker på "Kopi", "E-post", "Mappe" eller "Faks"-knappen på kontrollpanelet. Men hvis brukeren ikke setter disse innstillingene, blir standardinnstillingene automatisk brukt for kopiene, e-postene, mappen eller faksene som sendes av brukeren. Dette vil si at administratoren setter opp standardinnstillinger for vanlig funksjoner. Men en individuell bruker har også en mulighet til å sette sine egne innstillinger når han eller hun bruker en av funksjonsmodusene. Du kan også spesifisere flere administratorinnstillinger på kontrollpanelet med myktastaturet. Se avsnittet Spesifisere produktets nettverksinnstillinger, for å spesifisere administratorinnstillingene med myktastaturet. 28

36 Spesifisere flere administratorinnstillinger med Network Management Tool 1. Legg Skanner Driver CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen. Om et øyeblikk vises installasjonsbildet. 2. Velg Network Management Tool og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. 3. Start Network Management Tool ved å velge Start>Ale programmer>network Management Tool>Network Management Tool. 4. Om et øyeblikk vises Network Management Tool-hovedskjermen som følgende. 5. Velg Ny enhet fra Fil-menyen for å åpne følgende Ny enhet-dialogboks. Eller du kan klikke på ny enhet-verktøyet fra verktøylinjen. Etter dobbeltklikk på det store ny enhet-ikonet ( ). 6. Angi IP-adressen til enheten som illustrert. 29

37 7. I løpet av et sekund, enhetene på nettverket vises på hovedskjermen som følgende. 8. Dobbeltklikk på enhetens ikon eller du kan prøve å en av følgende måter å åpne produktets integrerte webside for å spesifisere innstillingene dine. -Velg enhetens ikon og velg Menyinnstillinger-verktøyet i verktøylinjen. -Velg enhetens ikon og klikk på høyre museknapp og velg Meny. 9. Klikk på hvert element i menyen for å taste inn relevant verdi. For informasjon om hver innstilling, se senere avsnitt, Sammendrag om brukerverktøyene. Merknad: For mer informasjon om hvordan du bruker Network Management Tool, se den online hjelpen til Network Management Tool. 30

38 Sammendrag av brukerverktøyene Informasjon: Brukes for å vise produktets grunnleggende informasjon. Element Modell Produsent MAC-adresse Serienummer System fastvareversjon Skanner fastvareversjon. Hjemmeside-versjon Sideantall Beskrivelse Viser produktets modellnavn. Viser navnet til produsenten. Viser skannerenhetens MAC-adresse. Viser produktets serienummer. Viser systemets fastvareversjon. Viser skannerens fastvareversjon. Viser hjemmesidens versjon. Viser telleverkene for S/H Nettskann+PC-skann, Farge Nettskann+PC-skann, S/H kopi, Faks send, Faks mottatt, ADF, Total. Menyoversikt: Pek på "Skriv ut" for å skrive ut alle menyelementene og deres verdier. Bruksrapport: Pek på "Skriv ut" for å skrive ut telleverkinformasjonen. 31

39 Generelt: Brukes for å spesifisere produktets generelle informasjon. Element Maskinnavn Landskode Tidssone Dato/tid Beskrivelse Setter produktets maskinnavn. (Navnet som du ønsker å vise i mottakerens e-post.) Velg landet som du befinner deg i. Denne innstillingen er nødvendig for å bruke faks-funksjonen. Setter den lokale tidssonen basert på Greenwich Mean Time (GMT). Med tidssoneinnstillingen, vil e-postene som du sender utenlands vise din lokale tid i stedet for senderens lokale tid. Setter enhetens klokke med dato og tid. Nettverksinnstilling: Brukes for å spesifisere produktets nettverksinnstillinger. Element DHCP aktiver IP-adresse Nettverksmaske Gateway IP DNS-server * Fabrikkstandard Beskrivelse Hvis du har en tilgjengelig DHCP-server i nettverket og DHCP har blitt aktivert, blir IP-adressen, nettverksmasken, gatewayen og DNS-serveren over automatisk gitt. Velg: På / *Av IP-adressen (Internet Protocol) som tildeles maskinen din av nettverksadministratoren. Nettverksmaskeadressen som er tildelt av nettverksadministratoren. Gateway IP-adressen som er tildelt av nettverksadministratoren. DNS (Domain Name Server)-serveren som er tildelt av nettverksadministratoren. 32

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Sikkerhetsveiledning Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON". ADVARSLER KRAV TIL INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer