Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv Statistikk Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no om krenkelser på nett Om overgrepsmateriale på Web Interessante domsavsigelser E-postadresse til forumet Medlemmer av Dialogforum Kripos KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf M e d l e m m e r a v D i a l o g f Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Kripos har i den siste tiden fått flere tips om unge jenter som har chattet eller blogget om at de vil skade seg selv eller ta sitt eget liv. Det er viktig at moderatorer er observante på dette og melder fra til politiet med en gang man tror det er en reell fare. Tips bør primært sendes inn via tips.kripos.no. Dersom det er umiddelbar fare, bør man i tillegg ringe 112, eller (lokalt politi der du er). Henvis da til tipset som er sendt Kripos. Når politiet får inn slike meldinger, er det mulig at vi må handle raskt. Det er derfor svært viktig at den som sender inn tipset gir så god informasjon som mulig. IP-adresser med dato og klokkeslett, e-postadresse, telefonnummer, geografisk tilknytning, alder og navn, er eksempler på hva politiet trenger for å identifisere personen bak meldingene. Loggene som har gitt grunnlag for bekymringen er det også viktig at politiet får. Tipsene som kommer inn på tips.kripos.no, gjennomgås alltid av polititjenestemenn. Det er politiet som på selvstendig grunnlag står ansvarlig for vurderingen av tipsene som mottas. Dersom vi mener det er reell fare for liv eller skade vil vi iverksette strakstiltak. Da vil e- postadresser eller IP-adresser blir sporet hurtig. Videre vil vi foreta søk i våre registre for å identifisere personen og for å se om vi har noen informasjon om ham eller henne fra før. Når vi har funnet ut hvem personen er, vil vi ta kontakt med politiet på stedet der jenta eller gutten bor. Det lokale politiet vil gjøre sine undersøkelser og vil vurdere å involvere barnevernet. Deretter vil lokalt politi og/eller barnevernet ta kontakt med familien og den aktuelle jenta/gutten. De vil så foreta en bekymringssamtale, og henvise barnet og familien til videre behandling og hjelp dersom det er nødvendig. Lokalt politi har meldt tilbake til oss at de har fulgt opp alle de aktuelle jentene det har kommet inn tips om.

2 Status på tips 4. kv kvartal 2011 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser 861 totalt: Seksuell utnytting av barn: 596 Rasistiske ytringer på Internett: 119 Menneskehandel: 30 Statistikk Antall tips og henvendelser per år til tips.kripos.no siden opprettelsen i 2004: Årstall Antall tips Generelle spørsmål: 116 Av de 3176 tips og henvendelser vi mottok i 2011 var tema Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Seksuell utnytting av barn: 1959 Rasistiske ytringer på Internett: 493 Menneskehandel: 147 Generelle spørsmål: 577 Politiattester Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips de siste fem kvartal Hittil i 1. kvartal 2012 har vi hatt besøkende på tips.kripos.no og mottatt 700 tips og henvendelser. Ny politiregisterlov (prl) vil tre i kraft 1. juli Loven vil inneholde regler om politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Dette blir heretter regulert i prl 39. Hjemmelsgrunnlaget for å kreve politiattest på det enkelte området vil fortsatt reguleres av særlovgivningen, men da skal det enten vises til prl 39 eller så skal denne gjentas i særloven. Barnevernloven, opplærings-loven etc skal endres i samsvar med dette. Endringen vil medføre felles rammer for alle som skal utføre oppgaver som krever politiattest, og i tillegg til seksualforbrytelser inngår også drap og alvorlige volds- og narkotikaforbrytelser. Politiregisterloven 39 lyder som følger: 2

3 39 Politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattest) På politiattest som er begrunnet i formål som nevnt i 37 første ledd nr. 4 skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av straffeloven 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 første ledd bokstav c, 201 a, 203, 204 a, 219, 224, 229 annet og tredje straffalternativ, 231, 233 og 268 jf Overtredelse av straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 første ledd bokstav c, 201 a, 204 a og 233 skal anmerkes i samsvar med 41 nr. 1. Overtredelse av straffeloven 162, 203, 219, 224, 229 annet og tredje straffalternativ, 231 og 268 jf. 267 skal anmerkes i samsvar med 40 (ordinær politiattest). man kan følge opp mistanke om seksuelle overgrep. Veilederen inneholder også et verktøy som kan brukes for å samtale med unge om hva som er lovlig og ulovlig, hva som er skadelig og ikke skadelig og hva som er vanlig og hva som er uvanlig. Spør meg, da vel! er utarbeidet av Allmänna Barnhuset og Ungdomsstyrelsen i Sverige. Den er bearbeidet og tilrettelagt for norske forhold av Redd Barna. Den kan lastes ned fra eller bestilles hos Redd Barna. Det må foreligge særlige grunner for at det i forskrift gitt i medhold av annen lovgivning skal politikunne innføres krav om flere eller færre straffebestemmelser enn de som følger av første ledd. Politiattest som er begrunnet i formål som nevnt i 37 første ledd nr. 5 kan være uttømmende og utvidet, jf. 41, dersom det følger av annen lovgivning. Veilederen SPØR MEG, DA VEL! Spør meg da vel! En ny veileder for å avdekke seksuelle overgrep mot ungdom Skrevet av Kaja Hegg, Redd Barna Spør meg, da vel! er rettet mot fagfolk og andre voksne som arbeider med ungdom, slik at de bedre kan avdekke seksuelle overgrep mot ungdom. Veilederen gir informasjon om alt fra seksuelle overgrep i nære relasjoner, nettovergrep til handel med unge for seksuelle hensikter. Veilederen inneholder råd om hvordan voksne kan oppdage overgrep og hvordan Henvendelser til slettmeg.no om krenkelser på nett Norsis overtok ansvaret for slettmeg.no ved årsskiftet. De har utarbeidet statistikk over hva slags henvendelser de håndterte i januar og februar. Vi gjengir noen interessante tall fra statistikken. Til sammen mottok slettmeg.no 813 henvendelser i januar og 531 i februar. Av disse omhandlet gjennomsnitlig 56,5 % uønsket oppføring og 28,3 % krenkelse. 3

4 Omfanget av ulike krenkelser er gjengitt i tabellen som følger. Rasisme, overgrepsmateriale og grooming har svært lave tall, og det tyder på at folk henvender seg direkte til oss vedrørende de temaene. KRENKELSE OMFANG januar 2012 OMFANG februar 2012 Bilde 20,3 % 20,3 % Sjikane/Mobbing 17,8 % 11,6 % Trusler 0,5 % 1,2 % Rasisme 0,5 % 0 % Ærekrenkelse 4,1 % 10,5 % Krenkelse av privatlivets fred 7,1 % 3,5 % Overgrepsmateriale 0,5 % 0 % Grooming 0 % 0,6 % Falsk profil/konto 14,7 % 15,1 % Hacket profil/konto 17,3 % 16,9 % Avdød profil/konto 4,1 % 9,3 % Uriktig informasjon 5,1 % 3,5 % Personopplysninger 5,6 % 2,9 % Id-tyveri 0 % 0,6 % Annet 2,5 % 4,1 % På spørsmål om hvem som sto bak krenkelsen var det i gjenomsnitt 3 % av tilfellene den krenkede selv, 15 % venner/bekjente mens de aller fleste ikke visste hvem som sto bak. Slettmeg.no henviste 4 % av sakene i januar og 7,1 % av sakene i februar videre til politiet. Disse dreide seg blant annet om hemmelig.com, der slettmeg.no fikk informasjon fra ofre om materiale som var publisert. Dette ble videreformidlet til Kripos. Om overgrepsmateriale på Web Antall forsøk på å nå blokkerte websider som ligger i filteret i Norge har gått betydelig tilbake de siste årene som følge av at slikt materiale er vanskelig tilgjengelig her. Web blir fortsatt brukt som distribusjonsplattform til land som ikke har slik blokkering. Det er grunn til å tro at blokkeringen i Norge i stor grad stanser mer tilfeldige brukere og de som ikke har kompetanse til å omgå blokkeringen. Av eksemplene i denne artikkelen kan vi likevel se at et betydelig antall norske IP-adresser har tilgang til og bruker en del tid på, svært alvorlig overgrepsmateriale på Web. Domener som distribuerer overgrepsmateriale er ofte satt opp for å distribuere til så mange potensielle interessenter som mulig. Slike domener blir regelmessig fjernet som følge av klager fra publikum eller politi, eller som følge av at selskapet som fysisk har lagret materialet på sine servere blir oppmerksomme på innholdet. Personene/gruppene som legger ut slikt innhold har ofte gode gjenopprettingsløsninger, slik at nye domener med identisk innhold kommer opp kort tid etter at det opprinnelige ble blokkert eller stengt. Derfor er det svært viktig at både politi og samarbeidende internettleverandører fokuserer på å finne, sikre og blokkere raskt. Antall internettbrukere overstiger nå to milliarder. Selv om det bare er en liten andel brukere som interesserer seg seksuelt for barn, blir antallet stort. Nedenfor er et eksempel på et nettsted med overgrepsmateriale som tilgjengeliggjør sin egen statistikk. Det aktuelle nettstedet flytter seg til nye domener etter hvert som det blir oppdaget, men statistikken leveres stadig til samme konto. I neste utgave av Dialogforum vil vi spørre en annen samarbeidspartner om hvilke tema de får flest henvendelser om. 4

5 Statistikken er hentet fra en tilfeldig dag, 6.mars Den aktuelle dagen er det totalt IP-adresser hvorav er nye besøkende. Det vil altså si at IPadresser har besøkt domenene tidligere. Statistikken oppgir også at besøkende denne dagen i snitt var innom 5.77 sider og tilbrakte gjennomsnittlig 3 minutter på nettstedet. Med fratrekk fra et formentlig betydelig antall som raskt forstår at dette ikke er noe for dem, er det en rekke IPadresser som bruker mye tid på å utforske materialet som er tilgjengeliggjort. Nettstedet i dette eksempelet inneholder lenker til ni "nettsteder" - som alle befinner seg på samme domene sidevisninger og besøkende en tilfeldig dag, den 6. mars 2012 Man kan trolig legge til grunn at antall personer som har en seksuell interesse for barn og ønsker tilgang på slikt materiale er lik for alle land. Derfor blir statistikken sterkt påvirket av tilgangen til Internett for befolkningen i ulike land. USA, Tyskland og Brasil har flest brukere på det aktuelle nettstedet. Etter hvert som Internet blir tilgjengelig, billig og raskt nok kan vi anta at Afrika, Sør-Amerika og deler av Asia gjøre seg mer bemerket i slik statistikk. Også norske IP-adresser dukker opp som brukere på disse domenene, og i global sammenheng er vi nr 21 på listen over antall brukere. Bildet under viser antall norske IP-adresser for tiden frem til 8. mars Statistikkontoen ble opprettet i juli 2011, men nettstedet ble først sett av politiet i Norge den 27. oktober Det er grunn til å tro at nettstedet ikke har vært aktivt særlig lenge før dette. Totalt har norske IPadresser blitt registrert i statistikken mens 4800 av disse har vært der flere ganger. Selve IPadressene er ikke oppgitt, og politiet kan ikke identisfisere brukerene av nettstedet. 5

6 Dette er bare en gruppe domener. Det finnes mange med tilsvarende innhold som forflytter seg på samme måte. Hvis man kan legge ovennevnte statistikk til grunn, er det fortsatt mange nordmenn som benytter Web for å skaffe seg tilgang til overgrepsmateriale. Det er viktig å være klar over at det globale omfanget av overgrepsmateriale på Web fortsatt er stort, og at vi fortsetter arbeidet med å begrense dette. Interessante domsavsigelser Trojan defence I en dom fra Kristiansand tingrett i januar 2012 ble en mann dømt for overtredelse av Straffeloven 204 a første ledd bokstav a For å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Saken gjaldt fildeling av overgrepsmateriale via nettverket Gigatribe. Tiltalte mente at forholdene i tiltalen skyldes at noen hadde hacket seg inn på hans maskin. Hans forklaring var at overgrepsmaterialet som ble funnet på hans maskin var kommet inn som følge av en bugg, det vil si som et virus (for eksempel trojansk hest) eller i alle fall plassert der av andre. Tiltalte ble ikke trodd på denne forklaringen, som for øvrig er en såpass vanlig forklaring på hvordan ulike filer havner på en maskin at den har fått navnet Trojan defence. Elektroniske spor på Kripos har vært involvert i flere saker der dette har vært et tema. I alle sakene har forklaringene til tiltalte latt seg tilbakevise av andre funn i beslaget. Forledelse av barn under 16 år til å utlevere seg på nett. I en dom fra Lister tingrett i juli 2011 ble en ung tidligere ustraffet 20 år gammel mann dømt til 7 måneders betinget fengsel for å ha forledet jenter helt nede i års alderen til å vise seg naken frem for ham på webkamera. En av jentene sendte også bilder av seg selv til mannens mobiltelefon. Tiltalte ble dømt for et forsøk og to fullbyrdede overtredelser av straffeloven 200 annet ledd 2. punktum jf. tredje ledd, en overtredelse av straffeloven 200 annet ledd 2. punktum og en overtredelse av straffeloven 204a første ledd bokstav a. Han ble også dømt til å betale oppreisning til 2 av de fornærmede jentene. Følgende er hentet fra dommen: Tiltalte forklarte at han har kontaktet/ chattet (pratet) med mange unge jenter, hovedsakelig på Nettby/MSN. Trolig er det snakk om over hundre stykk alle i aldersgruppen 8 13 år. Han tror han var år og gikk i 7 klasse da han begynte å chatte. I begynnelsen brukte han hotmail adressen, sa hvem han var og oppga sin riktige alder. Da han var litt eldre, kanskje rundt år, brukte han fiktive navn. Han løy også om alderen fordi han følte han ble for gammel til å snakke med åringer. Tiltalte forklarte at han innledet kontakten med jentene ved å skrive en invitasjon som lyder omtrent slik; «Hei du virker snill. Vil du snakke på msn [...] «. Etter å ha innledet/skapt kontakt på nettby, forsøkte han å bygge opp et tillitsforhold ved å chatte videre med jentene på MSN. Da han hadde blitt litt bedre kjent/venn med jentene fikk han dem gjerne til å slå på webkamera. Han forklarte at han enten spurte dem direkte, eller sendte en invitasjon til å gjøre dette. Han forsøkte 6

7 deretter å få jentene til å kle av seg gjerne ved å fortelle at hun er søt og/eller fin. Som eksempel nevner han at det gjerne kunne være slik at jenta var på nett før hun skulle legge seg, og satt i pysj eller undertøy foran webkamera. Da spurte han jenta om hun turte å ta av seg noen klær. Han forklarte at han ikke føler at han la press på jentene, men heller utfordret dem ved å spørre om de turte. Han forklarte videre at noen av jentene da kledde av seg uten å stille spørsmål, mens andre spurte masse og bare kledde av seg lite eller ingenting. De fleste kledde ikke av seg i det hele tatt. Tiltalte forklarer videre at han ikke vet helt hvor mange jenter han har fått til å kle av seg, men at det er mange. Første gang det skjedde var han år. Han husker ikke helt detaljene om hvordan det skjedde, men forklarer at de chattet på MSN, ble venner og at noen av jentene deretter kledde av seg. Han forklarte at han begynte med dette fordi han likte jenter og aldri hadde sett en naken jente før. Det var også liten sjanse for å bli tatt. Det begynte gjerne med at han spurte jentene om å få se magen deres, og kanskje undertøy. Mange ganger tok jentene dette som en utfordring, «enkelte jenter liker å vise seg frem». Han forklarer at han har fått jenter til å vise seg helt nakne, mens andre bare viste litt. De dro for eksempel opp genseren eller trusa for å vise magen, rumpa brystet og/eller kjønn. Han forklarer at han også har spurt dem om å vise underlivet ved å spre beina, samt ta på eget underliv. Han påpeker at han aldri har spurt jenter om å stikke inn fingre eller gjenstander i underlivet. Noen har imidlertid uoppfordret fingret seg selv foran webkamera. Han forklarer videre at han gjerne innledet et slags «kjæresteforhold» til jentene, og at det var dette som gjorde at de kledde av seg alt. Han forklarer at småjenter ikke bryr seg så mye, de er ikke så redde; «det er nok derfor jeg går så langt ned i alder jeg har ikke sjansen på voksne damer. Jeg har alltid likt jenter på min alder i virkeligheten. Jeg trenger noen å snakke med å få sett på. Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner jeg har problemer». E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors SMI Oslo SOL Community Start.no 7

8 Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 8

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Rapport - kortversjon

Rapport - kortversjon Rapport - kortversjon Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold Innledning søkte høsten 2011 midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å gjennomføre tidsbegrenset

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Politiets adgang til å tilbakekalle våpen grunnet manglende edruelighet, skikkethet eller pålitelighet En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen

Detaljer