Lifesize Icon Table of Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lifesize Icon Table of Contents"

Transkript

1 Table of Contents Bruke systemet Foreta et anrop Delta i et møte Flerveis anrop Systemet ditt i samtale Presentasjon Navigasjon og søk Kamerakontroll Opptak Samtaler driftet av en MCU Icon 800: Lydinnganger La oss komme i gang Konfigurasjonsoversikt Systemtilgang og passord Systemnavn, dato og klokkeslett Språk og to skjermer Systemalternativer Innstillinger og protokoller Nettverkspreferanser Samtaleinnstillinger Lydinnstillinger SIP Mediekryptering i SIP-anrop USB-innstillinger Standardverdier Videoinnstillinger Styre kamerabruk for eksterne brukere Balansere båndbredden for primær video og presentasjonsvideo DVI-I inngangsoppløsning Oppløsning for skjerm Aktivere CEC Strømsparing for skjerm Adaptiv bevegelseskontroll H.323 Aktivere sikkerhet for H.323 Integreringer Lifesize Cloud Aktivere Icon Fjerne Icon fra en Cloud-brukerkonto Lifesize MCU-er UVC ClearSea UVC Manager UVC Transit UVC Videosenter Katalogservere Systemvedlikehold Gjenopprette Tilbakestill Tilbakestill 1

2 Starte på nytt Lisensnøkler Oppgraderinger Feilsøke oppgraderingsfeil Diagnoseverktøy Kameradiagnostikk Anropsdata Avanserte emner Konfigurere brannmuren Oppsett av anrop og medieporter Begrense reserverte porter Bruke Icon på privat LAN med NAT Spamfiltrering Filtrering av IP-adresser og domener SIP- og H.323-filtrering Filtrering av forhandler-id-er Klargjøring med UVC ClearSea Aktivere Icon-støtte for Lifesize MCU-konferanser Integrere Icon med UVC ClearSea Finne klargjøringsserveren API-oversikt Trenger du hjelp? Systemtilstand Strøm og tilkobling Lydproblemer Presentasjoner Kameraproblemer med Icon 600 og 800 Skjermproblemer Justere rombelysning Nyheter 2

3 Bruke systemet Du kan integrere Icon med Lifesize Cloud og UVC-programpakken, og Lifesize Bridge. Tilgjengelige alternativer avhenger av programmer som er konfigurert i miljøet. Hva vil du gjøre? Ring, motta og avslutt anrop Starte en presentasjon Velg Anrop Favoritter Nylige Katalog Møter og gå til et av de følgende anropsalternativene: Tastatur (telefon) eller Innringer (videosystem) Tidsplan Velg Svar og (for å avslutte en samtale). Lær mer om å foreta et anrop og administrere videosystemet ditt i en samtale. Velg Presentasjon. Hvis du kobler en bærbar PC til videoinngangen på systemet i løpet av en samtale, starter en presentasjon automatisk. Les mer. Kontrollere kamera For å justere det lokale kameraet når systemet er inaktivt, velg Vis. Under en samtale velger du for å justere det lokale kameraet. Velg for å justere kameraet i den andre enden. Les mer. Lage et opptak Med UVC Video Center konfigurert, velg Vis mitt nummer. Les mer. Velg for å vise systemnavnet og nummeret som innringere bruker for å ringe til videosystemet. Aktiver "ikke forstyrr" Velg for å avvise innkommende anrop. Hvis aktivert, vises. Justere volumet Velg for å åpne en navigeringslinje for volum. Fjernkontroll: Velg et volumnivå fra 0 til 100. Nivået representerer volumet som en prosentandel. Bruk fjernkontrollen til å justere nivået. Trykk på eller for å justere nivået i trinn på 1 %. Trykk på eller for rask og trinnløs volumjustering. Sett systemet i hvilemodus Velg for å sette systemet, kameraet og skjermen i hvilemodus. Les mer. Vis systemstatus Velg for systemalternativer. Les mer. Når ditt Lifesize videosystem er inaktivt, viser skjermen video fra kameraet ditt. Når Lifesize videosystem er i hvilemodus, er skjermen svart. Et innkommende anrop, visning av en presentasjon, eller trykk på en knapp på fjernkontrollen, aktiverer systemet. Pek fjernkontrollen mot IRmottakeren (på både kameraet og kodeksen), ikke skjermen, og trykk på en knapp for å aktivere systemet. 3

4 Hvilemodus Velg for å sette systemet, kameraet og skjermen i hvilemodus. Videosystemet går automatisk i hvilemodus under følgende forhold: Ti minutter uten brukerinteraksjon. Et taleanrop tilkobles. Tapp på på telefonen eller på en knapp på fjernkontrollen for å reaktivere systemet. Når systemet våkner, blir ett av følgende alternativer markert, avhengig av videosystemets tilstand: Et systemproblem er tilstede. Velg for mer informasjon om problemet. Ikke forstyrr-funksjonen er aktivert. Et anrop planlagt i UVC Manager er tilgjengelig i videosystemet. Inge andre forhold er tilstede. 4

5 Foreta et anrop Foreta et anrop med bruk av en av de følgende metodene: Tidsplan Favoritter Nylige Katalog Velg for å vise kommende anrop som UVC Manager har planlagt i videosystemet ditt. Informasjon om anropet kan inkludere starttid, tittel, beskrivelse og deltakere. Anrop som krever en passkode viser et låsikon. Tidsplanen viser også tidsperioder da ingen anrop er planlagt. Et anrop starter ved angitt starttid og kobler til deltakerne automatisk eller etter at én eller flere av dem aksepterer en invitasjon til å delta i samtalen. Velg > for å vise dine favoritter. Velg en oppføring på listen for å ringe opp nummeret. Fjernkontroll: Andre alternativer er blant annet Avansert ringing og Fjern eller Fjern alle (for å administrere oppføringene i Favoritter). Velg > for å vise nylig oppringte, mottatte, eller tapte anrop. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Fjernkontroll: Andre alternativer er blant annet Avansert ringing og Legg til favoritter og Fjern eller Fjern alle (for å administrere oppføringene i Nylige). Nylige er begrenset til 50 oppføringer. Velg > for å vise oppføringer. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Fjernkontroll: Andre favoritter er blant annet Avansert ringing og Legg til favoritter. Møter Velg > for å vise tilgjengelige anrop. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Les mer om å delta i et møte. Tastatur Innringer Telefon: Velg > for å oppgi anropsinformasjon manuelt. Når du angir hvert tegn, høres den korresponderende berøringstonen for verdiene 0-9, # og *. Velg abc for å åpne tastaturet og angi alfabetiske tegn. Trykk på Shift-tasten skrive store bokstaver. Trykk to ganger på Shift-tasten for Caps Lock. for å Fjernkontroll: Velg > for å oppgi anropsinformasjon manuelt. Gå til avanserte alternativer for å angi alfabetiske tegn eller velge anropets båndbredde eller protokoll. Listen over tilgjengelige båndbredder justerer innstillingen for maksimum båndbredde angitt av administrator. Tilsvarende vises kun aktiverte anropsprotokoller. Et videoikon representerer et videoanrop som pågår. Et taleikon representerer et taleanrop. Velg for å avslutte anropet. Tilgjengelige alternativer avhenger også av programmer som er konfigurert i miljøet. Les mer om integrering av Icon med andre Lifesize-programmer. 5

6 Delta i et møte Velg > for å se tilgjengelige møter. Informasjon om møtet kan inkludere starttid, møtenavn og beskrivelse. Anrop som krever en passkode viser et låsikon. Statusen for et møte kan være en av følgende oppføringer: Aktivt Aktivt om <minutter> Klart Aktiv Møtet har startet. Møtet starter om 10 minutter. Møtet er åpent for deltakere, men har ingen deltakere enda. Deltakere har allerede blitt med i møtet. Hvis et aktivt møte er fullt, aksepterer ikke bridge nye deltakere. Utilgjengelig Ingen ressurser tilgjengelig. Fullt Ingen porter er ledige fordi konferansen er full. Velg en oppføring fra listen for å delta på møtet. Hvis møtet ikke har startet ennå, viser en nedteller gjenværende tid før møtet begynner. Du kan bli med på møtet ti minutter før starttidspunktet. Bridge kobler deg automatisk til når møtet begynner. 6

7 Flerveis anrop I flerveis anrop, vises video som er opprettet fra den eksterne MCU-en på hver oppringers skjerm. Krav for flerveis anrop inkluderer: Din Icon er integrert med UVC ClearSea og en støttet Lifesize MCU. Les mer. Ditt Icon er tilkoblet Lifesize Cloud. Mer informasjon. For legge en deltaker til et pågående anrop, velg Legg til. Bruk også denne metoden for å overføre en oppringer: etter at du legger til deltakeren kan du forlate anropet uten å avslutte det. For å fjerne en individuell oppringer, velger du og deltakeren du vil fjerne. For innkommende anrop er følgende alternativ tilgjengelige: Klikk End + Svar for å avslutte nåværende anrop og svare på innkommende anrop. Klikk på Svar for å legge innringeren til den pågående samtalen. Klikk på Ignorer for å ignorere en innringer. Hvis Icon har en tilknyttet Lifesize ClearSea Client som er aktiv og registrert til UVC ClearSea, kan du velge på klienten slik at klienten kan delta i samtalen. Denne handlingen frakobler anropet i Icon. 7

8 Systemet ditt i samtale Skjule skjermtekst Velg Skjul. Slå av lyd Slå av videolyd Vis bilde i bilde Trykk på for å slå av lyden i den andre enden. Hvis aktivert, vises. Hvis lyden til den andre enden slås av, vises. Velg > for å slå av videolyd i den andre enden. Hvis aktivert, vises. Velg > for å vise bilde i bilde under en samtale. Når aktivert vises. Denne innstillingen gjelder på tvers av samtaler. Hvis aktivert under en samtale, forblir PIP aktivert for senere samtaler. Endre anrops- og presentasjonsoppsett Velg eller og gå til ønsket oppsett. er ikke tilgjengelig hvis anropet kun har ett tilgjengelig oppsett. Lær mer om administrering av samtaler driftet av Lifesize MCU og presentasjon. Lifesize Cloud-brukere: du kan endre oppsettet kun når en presentasjon er aktiv. Bevege kameraer Under en samtale, velg for å justere kameraet lokalt. Velg for å justere kameraet i den andre enden. Lær mer om kamerakontroll. Veksle kamerainngang (kun Icon 600 og 800) Endre kamerainngang (kun Icon 800) Hvis to kameraer er tilkoblet Icon 600 eller 800, velg eller for å bytte primær kamerainngang. Ved å velge justeres det gjeldende kameraet: Icon 600: Som standard er HD-kameraet primærinngangen, kamera 1, og DVI-kameraet er kamera 2. Presentasjoner er ikke tilgjengelige med to tilkoblede kameraer. Icon 800: Som standard er DVI 1 primærinngang. Hvis tre eller flere enheter er tilkoblet, velg for å endre kamerainngang. Du kan velge alle innganger, fra 1 til 4, som primær eller sekundær kilde. Du kan også velge enhver kilde til inn-signal til visning på den primære og sekundære skjermen når ikke i samtale. Velg Dobbel i Innstillinger > Utseende > Fysisk skjermoppsett. Bruk tastaturet Velg for å vise et tastatur og angi toner. Vis informasjon om innringer Vise opptaksinformasjon Velg > for å vise detaljer om innringeren, inkludert systemnavn og - nummer og anropsstatistikk, inkludert anropstype og protokoll, tilkoblingstid og anropsretning. Velg (eller > med fjernkontrollen) mens du spiller inn med UVC Video Center for å vise video- og lydstatistikk til innspillingsoverføringen. Avslutte samtale Velg. Som standard må du manuelt besvare eller ignorere innkommende anrop. Administratorer kan angi Auto-svar og Auto-svar uten lyd i Innstillinger > Anrop. 8

9 Presentasjon Velg Presentasjon for å starte en presentasjon før og under et anrop. Hvis du kobler en bærbar PC til en videoinngang på systemet, starter som en presentasjon automatisk og presentasjonen ved å velge vises. Du stopper. Hvis du stanser en presentasjon, avsluttes alle aktive opptak. Administratorer kan slå av automatiske presentasjoner fra Innstillinger > System. Standard er aktivert. Kun Icon 800: DVI-inngangen som fungerer som en presentasjonsinngang, presenteres av et nummer i alternativet Presentasjon. For å endre presentasjonsinngangen, velger du. Alle innganger kan velges som presentasjonsinngang; video endres til en sekundær inngang hvis den primære velges til presentasjon. Du kan ikke velge samme inngang for både den primære og sekundære kilden. Hvis videosystemet allerede mottar en presentasjon, kan du ikke koble til en bærbar datamaskin og starte din egen presentasjon uten først å stoppe den nåværende presentasjon til alle innringere. Du kan heller ikke styre en ekstern presentasjon. Layouter Velg blant følgende layoutalternativer i løpet av en samtale: Presentasjonsinngang og video fra den andre enden vises side om side. Presentasjonsinngang og video fra flere innringere vises. Denne layouten er tilgjengelig med integrert bridgeanrop fra Møter velge oppsett. Presentasjonsinngangen vises. Video fra den andre enden vises.. For broer som ikke er integrert, velg < eller > for å Hvis videoanropet ikke støtter presentasjoner samtidig som video, skifter videosystemet automatisk mellom primær- og presentasjonsinngangen for å sende presentasjonen. Denne enden viser både kamera- og presentasjonsinngangen, og den andre enden viser kun presentasjonen. 9

10 Navigasjon og søk Din Icon viser alle anropsoppføringer og annen systeminformasjon i listen. Naviger i informasjonen med fjernkontrollen som følger. Gå til toppen eller bunnen av en liste Søk anropsoppføringer Trykk på for å gå raskt til toppen eller bunnen av listen. En linje til høyre for listen viser din nåværende posisjon og det totale antallet oppføringer i listen. Trykk på for å åpne en søkeboks for å finne anropsoppføringer. Når du velger verdier, blir listen filtrert for å stemme overens med ord i oppføringens navn som begynner med filterstrengen. Alternativene for søkeboksen inkluderer: Trykk på for å slette en verdi i søkeboksen. Velg #-symbolet for å representere et tall. Velg for å sette inn et mellomrom mellom søkeoppføringer, noe som lar deg bruke flere ord i filteret. Hvis du velger russisk språk på videosystemets skjerm, bruker søket det kyrilliske alfabetet. Velg med din telefon og abc med fjernkontrollen for å vise det latinske alfabetet. Hvis Icon er integrert med UVC ClearSea, velg for å søke i alle UVC ClearSea-oppføringer, ikke bare oppføringer i din gruppe. Legg en global oppføring til dine favoritter for hurtigtilgang. Når du angir søkeverdier, blir resultatene filtrert for å stemme overens med ord i oppføringens navn som begynner med filterstrengen. Oppføringer fra den globale katalogen markeres med. 10

11 Kamerakontroll Icon lar deg justerer et kamera under og før en samtale. For å forhindre at brukere i den andre enden justerer det lokale kameraet, kan administratoren deaktivere Fjernkontroll av lokalt kamera (aktivert som standard) i Innstillinger > Video. Du forhindrer brukere i den andre enden i å bruke og konfigurere forhåndsinnstillinger for kameraet ved å deaktivere Fjernkontroll over nært kamera eller Fjerninnstilling av forhåndsinnstillinger for kamera. Panorere, Vippe, Zoome og forhåndsinnstillinger 1. Velg kameraet du vil kontrollere fra telefonen (eller skjermen): > Juster det lokale kameraet når som helst mens systemet ikke er i en samtale. Juster kameraet i den andre enden under en samtale. Videoen i den andre enden vises i PIP-vinduet. Juster det eksterne kameraet. 1. Juster panorering og vipping ved hjelp av gruppen med fire piler. 2. Juster zoom ved hjelp av gruppen med to piler. 3. En forhåndsinnstilling for kameraet er en forhåndsdefinert kameraposisjon som er forbundet med et tall. Forhåndsinnstillinger for kameraet gjør at du raskt kan endre posisjonen til kameraet under en samtale. For å definere en forhåndsinnstilling for kameraet for gjeldene kamerastilling trykker du og holder inne tallet inntil meldingen Forhåndsinnstilling lagret vises. For å bytte kameraet til en forhåndsinnstilt plassering, tapper du på tallet. 1. Du avslutter økten med kamerakontroll ved å velge Avslutt. 11

12 Opptak Når UVC Vide Center er konfigurert i miljøet, kan du når som helst starte et opptak. For å vise video- eller lydstatistikk for opptaksoverføringen i løpet av opptak velger du telefonen eller > med fjernkontrollen. med Opptak under en samtale Velg for å starte opptak i løpet av et anrop. Hvis du blir bedt om det, angir du en gyldig opptaksnøkkel. Hvis vellykket, starter opptaket og opptaksikonet vises. Som standardinnstilling, blir alle innringere spilt inn. For opptak av bare lokal eller ekstern video, åpne standardoppsett for opptak i Innstillinger> Opptak og direkteavspilling. For å stoppe et opptak, avslutt samtalen eller presentasjonen, eller velg. Opptak utenfor en samtale Velg fra et av de tilgjengelige opptaksalternativene for å starte opptaksøkten: Spill inn fra kameraet. Spill inn fra presentasjonen. Spill inn to overføringer: data fra presentasjonen og kameraet. Spill inn fra to kameraer. Velg eller for å velge kameraet som gir primærinndataene. Dette alternativet er kun tilgjengelig med to tilkoblede kameraer. Velg. 1. Velg for å starte opptaket. Hvis du blir bedt om det, angir du en gyldig opptaksnøkkel. Hvis 2. vellykket, starter opptaket og opptaksikonet vises. Valgfritt: Hvis du spiller inn data fra kameraet eller fra en presentasjon, velger du for å veksle 3. inndata: presentasjon eller kamera. Hvis du spiller inn to overføringer, velger du for å veksle mellom opptak av to overføringer (presentasjon og kamera) og en enkelt overføring (kamera). For å stoppe opptaket, velg. MERK: Hvis du har gjort et anrop eller startet en presentasjon etter 4. at opptaket startet, kan du stanse opptaket og økten ved å avslutte anropet eller presentasjonen. For å avslutte en opptaksøkt, velg det riktige alternativet (avhengig av hva du valgte i trinn 2): 5. 12

13 Samtaler driftet av en MCU Når UVC Multipoint eller Lifesize Bridge er integrert med Icon, vil planlagte og forespurte konferanser tilgjengelig i videosystemet vises i >. Når du deltar i en samtale fra Møter, vises alle brooppsettene som er tilgjengelige for det gjeldende anropsscenariet. Hvis anropet støtter mer enn en layout, vises. Du endrer anropslayouten ved å velge og navigere til ønsket layout. For broer som ikke er integrert, velg < eller > for å velge oppsett. Når du deltar i et anrop som driftes av en Lifesize MCU som ikke er integrert med Icon, velg på telefonen for å navigere i grensesnittet. Tapp på 9 for å bytte mellom hjelpeteksten på skjermen. Hvis Virtual Operator besvarer anropet, blir du bedt om å velge en konferanse å delta i. Tapp på 3 for å vise bridgealternativer: Selvvisning Talerrekkefølge Statusindikatorer Slå av videolyd Kunngjøringer Kamerastyringsnavigering Tastelydnavigering Språk Tekstinnsetting Visningen fra en deltakers kamera vises på skjermen deres. Hvis aktivert, vises den siste taleren i det fremtredende vinduet. Hvis aktivert, vises statusikoner. Hvis aktivert, slås lyden på video av. Talebeskjeder og systemlyder indikerer gjeldende systemstatus eller nødvendig handling. Veksler mellom kontroll over kamera i andre enden og DTMF-toner. Språket på teksten på skjermen og talebeskjeder. Hvor langt teksten forskyves fra sidene på skjermen. 13

14 Icon 800: Lydinnganger DVI-I Linje inn Lyd mottatt fra DVI-I-inngangen sendes kun til nær og fjern ende, hvis du konfigurerer inngangen som primær eller presentasjonsoverføring. Eksempel: hvis du kobler til en DVR til DVI 3 og endrer presentasjonsinngangen til å bruke en DVI 3, sendes både lyd og video til nær og fjern ende. Analog linje inn er alltid på, hvilket fjerner kravet for å knytte linjen med en digital inngang. Eksempel: hvis du kobler en smarttelefon til Icon-linjen inn og trykker på avspilling på smarttelefonen, sendes lyd til både nær og fjern ende. Hvis du ikke vil sende lyd, må du kontrollere lyden ved kilden. Når du trykker på demp lyd, blir alle lydinnganger på systemet dempet som standard. For å konfigurere systemet til å kun dempe den aktive mikrofonen, logger du inn i videosystemet fra en nettleser og angir Innstillinger > Lyd > Demp lyd til Aktiv mik. Som standard, kontroller den integrerte lydprosessoren for Icon 800 AEC, støyreduksjon og automatisk forsterkningskontroll. For å bruke en ekstern kontroll, slå på Integrert lyd i Innstillinger > Lyd. Når Integrert lyd er på, er Aktiv Mik standard som Linje inn. 14

15 La oss komme i gang Gratulerer som bruker av Lifesize for den optimale videokonferanseopplevelsen! Lær mer om ditt system Etter at systemet er installert fullfører du resterende konfigurasjon, slik som å endre standardpassord og konfigurere brannmurer. Så kan du begynne å foreta anrop. Du kan også administrere dine anrop, dele data og gjøre opptak. Avanserte preferanser er tilgjengelige for videre konfigurasjon. Utfør regelmessig vedlikehold, slik som programvareoppgraderinger, gjenopprette standardinnstillinger og feilsøking. Lær mer om hva som er nytt i den siste versjonen. Oversikt over konfigurasjon Bruke systemet Innstillinger og protokoller Systemvedlikehold Hva er nytt Når disse Lifesize-produktene integreres med Icon-systemet ditt, har du enda flere muligheter. Utvid mulighetene Lifesize Cloud UVC ClearSea UVC Multipoint UVC Video Center UVC Manager UVC Transit UVC Access Lifesize Bridge Les mer om integreringer. En skybasert videotjeneste som støtter skrivebord og mobil videodeling med ditt Icon. Lær mer om Lifesize Cloud. Støtter videodeling for skrivebord og mobil med Icon. En MCU med fleksibel kapasitet, som gir tilgang til anrop driftet av broen direkte fra Icon. Tilbyr videoinnspilling og -publisering direkte fra Icon. Muliggjør IP-administrasjon av enheter. Planlagte anrop i UVC Manager vises i Icon-planen. Tilbyr en brannmur og NAT-krysningsløsning som aktiverer videoanrop internt og på tvers av bedrifter og organisasjoner. En frittstående H.323 gatekeeper som gir adresseoversettelse, tilgangskontroll til nettverk, båndbredde- og rutingsadministrasjon for H.323 anrop til portaler, videosystemer og MCU-er. Aktiverer flerveis videokonferanser. Du har tilgang til anrop driftet av broen direkte fra Icon. For å få tilgang til alle funksjonene som er tilgjengelige med Icon-videosystemet, må miljøet inkludere UVC-plattform med UVC-programpakken. Les dokumentasjonen som medfølger disse produktene for detaljert konfigurasjonsinformasjon. Relatert informasjon er tilgjengelig fra lifesize.com/support. 15

16 Konfigurasjonsoversikt Når du installerer systemet ditt for første gang, vil en veileder hjelpe deg med å stille inn språk, nettverksinnstillinger og tidssone. Du kan også velge å koble Icon til Lifesize Cloud-tjenesten på dette tidspunktet. Etter installasjon må du konfigurere videosystemet ved hjelp av fjernkontrollen eller fra systemets nettgrensesnitt: Åpne en nettleser. Gå til systemets IP-adresse. Dette vises i på hovedskjermen. Lifesize Cloud-brukere: Velg > for å se IP-adressen. Etter at du har gjennomført installasjonen kan du i tillegg konfigurere følgende: Hva vil du gjøre? Koble til Lifesize Cloud. Hvis du ikke koblet Icon til Lifesize Cloud i løpet av den første konfigureringen, kan du tilbakestille systemet for å knytte det til Cloud-kontoen din. Integrer systemet med andre Lifesize-programmer. Velg administratorpassord. Logg inn i webgrensesnittet og gå til Innstillinger > Passord. Endre systemdata, tid og tidssone. Logg inn i webgrensesnittet og gå til Innstillinger > Dato og klokkeslett. Endre språk i systemets grensesnitt. Gjør et av følgende: Logg inn i webgrensesnittet og gå til Innstillinger > Utseende. Bruk fjernkontrollen og velg >. MERK: For å endre språket i nettgrensesnittet, velg Språk på innloggingsskjermen. Endre systemnavn. Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > System. Lifesize Cloud-brukere: systemnavnet ditt bestemmes gjennom Lifesize Cloud når du kobler Icon til tjenesten. Justere trygt område. Hvis dag, dato og klokkeslett ikke vises fullstendig i øvre, høyre hjørne på skjermen, velg > for å justere det trygge området. Velg en konfigurasjon for to skjermer. (Kun Icon 600 og 800.) Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Utseende > Fysisk skjermoppsett. Les mer Koble til Lifesize Cloud Integreringer Systemtilgang og passord Dato og klokkeslett Språk Systemnavn Systemalternativer To skjermer 16

17 Hva vil du gjøre? AktivereH.323 og SIP. Logg inn i nettgrensesnittet og gå hit: Innstillinger > H.323 Innstillinger > SIP-registrator 1 og Innstillinger > SIPregistrator 2 Konfigurere innstillinger for anrop, lyd og video. Logg inn i nettgrensesnittet og gå hit: Innstillinger > Anrop Innstillinger > Lyd Innstillinger > Video Konfigurer videosystemet for brannmurtraversering. Aktiver automatisk klargjøring. Konfigurer videosystemet til å gjenkjenne en klargjøringsserver og til å konfigurere seg selv med innstillinger som er spesifisert på serveren. Konfigurere nettverksinnstillinger. Gjør et av følgende: Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Nettverk. Bruk fjernkontrollen, velg > og oppgi koden (standard er 1234) for tilgang til. Les mer H.323 SIP Samtaleinnstillinger Lydinnstillinger Videoinnstillinger Lifesize Icon Konfigurere brannmuren Klargjøring av Icon med UVC ClearSea Systemalternativer 17

18 Systemtilgang og passord Fjernkontroll Nettleser SSH UVC Manager Åpne administratorfunksjoner fra videosystemets skjerm: Velg > og oppgi koden (standard er 1234). Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til Lifesize-systemet. Logg inn som administrator. Standard brukernavn og passord er admin. Systemets IP-adresse vises i på videosystemets hovedskjerm. Lifesize Cloud-brukere: Velg > for å se IP-adressen. Som standard aktiveres fjernstyring av et Lifesize-videosystem over HTTP fra Innstillinger > Sikkerhet > Aktiver fjernstyring over HTTP. FORSIKTIG: Deaktivering av HTTP logger deg ut og forhindrer deg i å logge inn i systemet igjen. Logg inn på en SSH-økt med administratorrettigheter og legg inn kommandoer for å fjernstyre Lifesize-systemet ditt. Standard brukernavn og passord er admin. For å se en introduksjon til bruken av API-en skriv inn -hjelp i kommandoen. Du kan også få mer detaljerte opplysninger om kommandoen på https://<videosystemipaddress>/docs/json/ Som standard aktiveres fjernstyring over SSH i Innstillinger > Sikkerhet > Aktiver tilgang til SSH. FORSIKTIG: Deaktivering av SSH forhindrer deg i å administrere systemet eksternt over SSH. Administratorer kan styre videosystemet med UVC Manager på tvers av virksomheten. Gå til Innstillinger > Passord for å administrere passord: Bruker Tilgang Brukernavn Standardpassord Administrator Nettleser, SSH admin admin Administrator Videosystemets skjerm med fjernkontroll Ingen 1234 Støtte Nettleser, SSH støtte støtte Passord kan være på opptil 16 tegn og inneholde enhver kombinasjon av tallene 0-9, bokstavene a-z og A-Z og symbolene * (stjerne) og # (firkant). Passkoden må være ett til 32 tegn i lengde og inneholde en kombinasjon av tallene 0-9. Du kan ikke endre brukernavnet. 18

19 Systemnavn, dato og klokkeslett Systemnavn Definer videosystemnavnet i Innstillinger > System > Systemnavn. MERK: Systemnavnet blir definert av Lifesize Cloud når du kobler Icon til tjenesten. Systemdato og klokkeslett Systemdato og klokkeslett angis automatisk hvis et av følgende forhold eksisterer: DHCP er aktivert i Innstillinger > Nettverk > Bruk DHCP og DHCP-serveren sender en NTPserveradresse til systemet ditt. Du kan spesifisere vertsnavn eller IP-adresse til en NTP-server i Innstillinger > Dato og klokkeslett > NTP-server vertsnavn. MERK: Verdien du spesifiserer for NTP-servers vertsnavn brukes i tillegg til en NTP serveradresse som en DHCP-server videresender til systemet. Konfigurering av tidssonen skjer ikke automatisk. Gå til Innstillinger > Dato og klokkeslett for å spesifisere tidssonen. 19

20 Språk og to skjermer Språk Velg språk for systemets grensesnitt i Innstillinger > Utseende > Språk. Du kan også bruke fjernkontrollen: velg > for å endre språk. MERK: For å endre språk i systemets nettgrensesnitt, velg Språk på innloggingsskjermen. To skjermer (kun Icon 600 og 800) Når du ønsker å koble til en ekstra skjerm, velg et oppsettvalg i Innstillinger> Utseende > Fysisk skjermoppsett. Lifesize-videosystemet ditt konfigurer automatisk den andre skjermen basert på dine valg og videosystemets tilstand. MERK: Tilkobling av en ekstra skjerm krever en lisensnøkkel. Kontakt Lifesize-representanten for mer informasjon. Alternativ Skjerm 1 Skjerm 2 Standard Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Speiling, presentasjon i anrop Atskilt Kameraer, innringere, lokal presentasjon Speiling, presentasjon i anrop Tilstøtende Kameraer, innringere, lokal presentasjon Kun presentasjon i anrop Tilstøtende (aldri tom) Dobbel (kun Icon 800) Speilet Enkel Lignende som Tilstøtende, men speiler lokal visning eller presentasjon når ikke i samtale Lokal visning eller presentasjon av inndata 1 når ikke i samtale Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Lokal visning når den er i et videoanrop uten presentasjon Lokal visning eller presentasjon av inndata 2 når ikke i samtale Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Deaktivert 20

21 Systemalternativer Velg for systemalternativer: Viser status for systemet, inkludert kommunikasjon, lyd, systeminndata og -utdata, DHCP, autoklargjøring, temperatursensorer og viftehastigheter. Viser detaljert systeminformasjon, inkludert kommunikasjon, lyd, nettverk, systeminndata og -utdata, DHCP, autoklargjøring og kameraer. Lar deg konfigurere det trygge området på skjermen. Viser systemets IP-adresse slik at administratoren kan konfigurere systemet. Hvis systemet ikke er konfigurert eller ubrukelig, vises informasjon om seriellporten. Velg språk for tekst på skjermen. Viser lisenser som gjelder for systemet. Etter bekreftelse starter systemet på nytt. Tilbyr administrative verktøyer. Dette området krever en numerisk kode (standard 1234). aktiverer eller deaktiverer DHCP. Når DHCP er deaktivert kan du angi IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og adressen til den statiske DNS-serveren. Velg Test nettverk for å teste forbindelsen. tilbakestiller nettverksinnstillingene til standardverdiene: aktiverer DHCP, tilbakestiller VLAN-kode til 0, aktiverer HTTP og SSH. tilbakestiller alle innstillinger til standardverdier og starter systemet på nytt. tilbakestiller systemet til en alternativ programvareversjon, tilbakestiller alle innstillinger til standardverdier, og starter deretter systemet på nytt. Velg for å logge ut. 21

22 Innstillinger og protokoller Nettverksinnstillinger Samtaleinnstillinger Lydinnstillinger Videoinnstillinger USB-innstillinger H.323 innstillinger SIP-innstillinger For en komplett liste over innstillinger og standardverdier, klikk her. 22

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok November 2009 Copyright Notice 2005-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communicationshas made every effort

Detaljer

Komme igang-veiledning for VSX-serien

Komme igang-veiledning for VSX-serien Komme igang-veiledning for VSX-serien Juli 2005-utgave 3725-21296-005/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-27727-003/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter,

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 7110019 HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011 Utgave 03 Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Technologies Co., Ltd. gir sine kunder omfattende teknisk støtte og service. Trenger du assistanse,

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-24098-004/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 11 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni og skjermdeling på/av Presence

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 11 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni og skjermdeling på/av Presence Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 11 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni og skjermdeling på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD412F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD412FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD424F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD42FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B118A01EU

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Opptak av forelesning i KK S-392

Opptak av forelesning i KK S-392 Opptak av forelesning i KK S-392 Dette rommet inneholder utstyr som gjør det enkelt å gjøre opptak av en forelesning eller en presentasjon. Les i gjennom dette dokumentet for å komme i gang. Hurtigstartguide

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Superbrukerkurs TransMobile 7. Frode Evensen Systemutvikler

Superbrukerkurs TransMobile 7. Frode Evensen Systemutvikler Superbrukerkurs TransMobile 7 Frode Evensen Systemutvikler TransMobile 7 INTRODUKSJON TransMobile 7 brukergrensesnitt Menylinje Detaljerte kart med bl.a. høydekurver og stedsnavn Funksjonsknapper for kartvalg

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer