Lifesize Icon Table of Contents

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lifesize Icon Table of Contents"

Transkript

1 Table of Contents Bruke systemet Foreta et anrop Delta i et møte Flerveis anrop Systemet ditt i samtale Presentasjon Navigasjon og søk Kamerakontroll Opptak Samtaler driftet av en MCU Icon 800: Lydinnganger La oss komme i gang Konfigurasjonsoversikt Systemtilgang og passord Systemnavn, dato og klokkeslett Språk og to skjermer Systemalternativer Innstillinger og protokoller Nettverkspreferanser Samtaleinnstillinger Lydinnstillinger SIP Mediekryptering i SIP-anrop USB-innstillinger Standardverdier Videoinnstillinger Styre kamerabruk for eksterne brukere Balansere båndbredden for primær video og presentasjonsvideo DVI-I inngangsoppløsning Oppløsning for skjerm Aktivere CEC Strømsparing for skjerm Adaptiv bevegelseskontroll H.323 Aktivere sikkerhet for H.323 Integreringer Lifesize Cloud Aktivere Icon Fjerne Icon fra en Cloud-brukerkonto Lifesize MCU-er UVC ClearSea UVC Manager UVC Transit UVC Videosenter Katalogservere Systemvedlikehold Gjenopprette Tilbakestill Tilbakestill 1

2 Starte på nytt Lisensnøkler Oppgraderinger Feilsøke oppgraderingsfeil Diagnoseverktøy Kameradiagnostikk Anropsdata Avanserte emner Konfigurere brannmuren Oppsett av anrop og medieporter Begrense reserverte porter Bruke Icon på privat LAN med NAT Spamfiltrering Filtrering av IP-adresser og domener SIP- og H.323-filtrering Filtrering av forhandler-id-er Klargjøring med UVC ClearSea Aktivere Icon-støtte for Lifesize MCU-konferanser Integrere Icon med UVC ClearSea Finne klargjøringsserveren API-oversikt Trenger du hjelp? Systemtilstand Strøm og tilkobling Lydproblemer Presentasjoner Kameraproblemer med Icon 600 og 800 Skjermproblemer Justere rombelysning Nyheter 2

3 Bruke systemet Du kan integrere Icon med Lifesize Cloud og UVC-programpakken, og Lifesize Bridge. Tilgjengelige alternativer avhenger av programmer som er konfigurert i miljøet. Hva vil du gjøre? Ring, motta og avslutt anrop Starte en presentasjon Velg Anrop Favoritter Nylige Katalog Møter og gå til et av de følgende anropsalternativene: Tastatur (telefon) eller Innringer (videosystem) Tidsplan Velg Svar og (for å avslutte en samtale). Lær mer om å foreta et anrop og administrere videosystemet ditt i en samtale. Velg Presentasjon. Hvis du kobler en bærbar PC til videoinngangen på systemet i løpet av en samtale, starter en presentasjon automatisk. Les mer. Kontrollere kamera For å justere det lokale kameraet når systemet er inaktivt, velg Vis. Under en samtale velger du for å justere det lokale kameraet. Velg for å justere kameraet i den andre enden. Les mer. Lage et opptak Med UVC Video Center konfigurert, velg Vis mitt nummer. Les mer. Velg for å vise systemnavnet og nummeret som innringere bruker for å ringe til videosystemet. Aktiver "ikke forstyrr" Velg for å avvise innkommende anrop. Hvis aktivert, vises. Justere volumet Velg for å åpne en navigeringslinje for volum. Fjernkontroll: Velg et volumnivå fra 0 til 100. Nivået representerer volumet som en prosentandel. Bruk fjernkontrollen til å justere nivået. Trykk på eller for å justere nivået i trinn på 1 %. Trykk på eller for rask og trinnløs volumjustering. Sett systemet i hvilemodus Velg for å sette systemet, kameraet og skjermen i hvilemodus. Les mer. Vis systemstatus Velg for systemalternativer. Les mer. Når ditt Lifesize videosystem er inaktivt, viser skjermen video fra kameraet ditt. Når Lifesize videosystem er i hvilemodus, er skjermen svart. Et innkommende anrop, visning av en presentasjon, eller trykk på en knapp på fjernkontrollen, aktiverer systemet. Pek fjernkontrollen mot IRmottakeren (på både kameraet og kodeksen), ikke skjermen, og trykk på en knapp for å aktivere systemet. 3

4 Hvilemodus Velg for å sette systemet, kameraet og skjermen i hvilemodus. Videosystemet går automatisk i hvilemodus under følgende forhold: Ti minutter uten brukerinteraksjon. Et taleanrop tilkobles. Tapp på på telefonen eller på en knapp på fjernkontrollen for å reaktivere systemet. Når systemet våkner, blir ett av følgende alternativer markert, avhengig av videosystemets tilstand: Et systemproblem er tilstede. Velg for mer informasjon om problemet. Ikke forstyrr-funksjonen er aktivert. Et anrop planlagt i UVC Manager er tilgjengelig i videosystemet. Inge andre forhold er tilstede. 4

5 Foreta et anrop Foreta et anrop med bruk av en av de følgende metodene: Tidsplan Favoritter Nylige Katalog Velg for å vise kommende anrop som UVC Manager har planlagt i videosystemet ditt. Informasjon om anropet kan inkludere starttid, tittel, beskrivelse og deltakere. Anrop som krever en passkode viser et låsikon. Tidsplanen viser også tidsperioder da ingen anrop er planlagt. Et anrop starter ved angitt starttid og kobler til deltakerne automatisk eller etter at én eller flere av dem aksepterer en invitasjon til å delta i samtalen. Velg > for å vise dine favoritter. Velg en oppføring på listen for å ringe opp nummeret. Fjernkontroll: Andre alternativer er blant annet Avansert ringing og Fjern eller Fjern alle (for å administrere oppføringene i Favoritter). Velg > for å vise nylig oppringte, mottatte, eller tapte anrop. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Fjernkontroll: Andre alternativer er blant annet Avansert ringing og Legg til favoritter og Fjern eller Fjern alle (for å administrere oppføringene i Nylige). Nylige er begrenset til 50 oppføringer. Velg > for å vise oppføringer. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Fjernkontroll: Andre favoritter er blant annet Avansert ringing og Legg til favoritter. Møter Velg > for å vise tilgjengelige anrop. Velg en oppføring for å ringe til nummeret. Les mer om å delta i et møte. Tastatur Innringer Telefon: Velg > for å oppgi anropsinformasjon manuelt. Når du angir hvert tegn, høres den korresponderende berøringstonen for verdiene 0-9, # og *. Velg abc for å åpne tastaturet og angi alfabetiske tegn. Trykk på Shift-tasten skrive store bokstaver. Trykk to ganger på Shift-tasten for Caps Lock. for å Fjernkontroll: Velg > for å oppgi anropsinformasjon manuelt. Gå til avanserte alternativer for å angi alfabetiske tegn eller velge anropets båndbredde eller protokoll. Listen over tilgjengelige båndbredder justerer innstillingen for maksimum båndbredde angitt av administrator. Tilsvarende vises kun aktiverte anropsprotokoller. Et videoikon representerer et videoanrop som pågår. Et taleikon representerer et taleanrop. Velg for å avslutte anropet. Tilgjengelige alternativer avhenger også av programmer som er konfigurert i miljøet. Les mer om integrering av Icon med andre Lifesize-programmer. 5

6 Delta i et møte Velg > for å se tilgjengelige møter. Informasjon om møtet kan inkludere starttid, møtenavn og beskrivelse. Anrop som krever en passkode viser et låsikon. Statusen for et møte kan være en av følgende oppføringer: Aktivt Aktivt om <minutter> Klart Aktiv Møtet har startet. Møtet starter om 10 minutter. Møtet er åpent for deltakere, men har ingen deltakere enda. Deltakere har allerede blitt med i møtet. Hvis et aktivt møte er fullt, aksepterer ikke bridge nye deltakere. Utilgjengelig Ingen ressurser tilgjengelig. Fullt Ingen porter er ledige fordi konferansen er full. Velg en oppføring fra listen for å delta på møtet. Hvis møtet ikke har startet ennå, viser en nedteller gjenværende tid før møtet begynner. Du kan bli med på møtet ti minutter før starttidspunktet. Bridge kobler deg automatisk til når møtet begynner. 6

7 Flerveis anrop I flerveis anrop, vises video som er opprettet fra den eksterne MCU-en på hver oppringers skjerm. Krav for flerveis anrop inkluderer: Din Icon er integrert med UVC ClearSea og en støttet Lifesize MCU. Les mer. Ditt Icon er tilkoblet Lifesize Cloud. Mer informasjon. For legge en deltaker til et pågående anrop, velg Legg til. Bruk også denne metoden for å overføre en oppringer: etter at du legger til deltakeren kan du forlate anropet uten å avslutte det. For å fjerne en individuell oppringer, velger du og deltakeren du vil fjerne. For innkommende anrop er følgende alternativ tilgjengelige: Klikk End + Svar for å avslutte nåværende anrop og svare på innkommende anrop. Klikk på Svar for å legge innringeren til den pågående samtalen. Klikk på Ignorer for å ignorere en innringer. Hvis Icon har en tilknyttet Lifesize ClearSea Client som er aktiv og registrert til UVC ClearSea, kan du velge på klienten slik at klienten kan delta i samtalen. Denne handlingen frakobler anropet i Icon. 7

8 Systemet ditt i samtale Skjule skjermtekst Velg Skjul. Slå av lyd Slå av videolyd Vis bilde i bilde Trykk på for å slå av lyden i den andre enden. Hvis aktivert, vises. Hvis lyden til den andre enden slås av, vises. Velg > for å slå av videolyd i den andre enden. Hvis aktivert, vises. Velg > for å vise bilde i bilde under en samtale. Når aktivert vises. Denne innstillingen gjelder på tvers av samtaler. Hvis aktivert under en samtale, forblir PIP aktivert for senere samtaler. Endre anrops- og presentasjonsoppsett Velg eller og gå til ønsket oppsett. er ikke tilgjengelig hvis anropet kun har ett tilgjengelig oppsett. Lær mer om administrering av samtaler driftet av Lifesize MCU og presentasjon. Lifesize Cloud-brukere: du kan endre oppsettet kun når en presentasjon er aktiv. Bevege kameraer Under en samtale, velg for å justere kameraet lokalt. Velg for å justere kameraet i den andre enden. Lær mer om kamerakontroll. Veksle kamerainngang (kun Icon 600 og 800) Endre kamerainngang (kun Icon 800) Hvis to kameraer er tilkoblet Icon 600 eller 800, velg eller for å bytte primær kamerainngang. Ved å velge justeres det gjeldende kameraet: Icon 600: Som standard er HD-kameraet primærinngangen, kamera 1, og DVI-kameraet er kamera 2. Presentasjoner er ikke tilgjengelige med to tilkoblede kameraer. Icon 800: Som standard er DVI 1 primærinngang. Hvis tre eller flere enheter er tilkoblet, velg for å endre kamerainngang. Du kan velge alle innganger, fra 1 til 4, som primær eller sekundær kilde. Du kan også velge enhver kilde til inn-signal til visning på den primære og sekundære skjermen når ikke i samtale. Velg Dobbel i Innstillinger > Utseende > Fysisk skjermoppsett. Bruk tastaturet Velg for å vise et tastatur og angi toner. Vis informasjon om innringer Vise opptaksinformasjon Velg > for å vise detaljer om innringeren, inkludert systemnavn og - nummer og anropsstatistikk, inkludert anropstype og protokoll, tilkoblingstid og anropsretning. Velg (eller > med fjernkontrollen) mens du spiller inn med UVC Video Center for å vise video- og lydstatistikk til innspillingsoverføringen. Avslutte samtale Velg. Som standard må du manuelt besvare eller ignorere innkommende anrop. Administratorer kan angi Auto-svar og Auto-svar uten lyd i Innstillinger > Anrop. 8

9 Presentasjon Velg Presentasjon for å starte en presentasjon før og under et anrop. Hvis du kobler en bærbar PC til en videoinngang på systemet, starter som en presentasjon automatisk og presentasjonen ved å velge vises. Du stopper. Hvis du stanser en presentasjon, avsluttes alle aktive opptak. Administratorer kan slå av automatiske presentasjoner fra Innstillinger > System. Standard er aktivert. Kun Icon 800: DVI-inngangen som fungerer som en presentasjonsinngang, presenteres av et nummer i alternativet Presentasjon. For å endre presentasjonsinngangen, velger du. Alle innganger kan velges som presentasjonsinngang; video endres til en sekundær inngang hvis den primære velges til presentasjon. Du kan ikke velge samme inngang for både den primære og sekundære kilden. Hvis videosystemet allerede mottar en presentasjon, kan du ikke koble til en bærbar datamaskin og starte din egen presentasjon uten først å stoppe den nåværende presentasjon til alle innringere. Du kan heller ikke styre en ekstern presentasjon. Layouter Velg blant følgende layoutalternativer i løpet av en samtale: Presentasjonsinngang og video fra den andre enden vises side om side. Presentasjonsinngang og video fra flere innringere vises. Denne layouten er tilgjengelig med integrert bridgeanrop fra Møter velge oppsett. Presentasjonsinngangen vises. Video fra den andre enden vises.. For broer som ikke er integrert, velg < eller > for å Hvis videoanropet ikke støtter presentasjoner samtidig som video, skifter videosystemet automatisk mellom primær- og presentasjonsinngangen for å sende presentasjonen. Denne enden viser både kamera- og presentasjonsinngangen, og den andre enden viser kun presentasjonen. 9

10 Navigasjon og søk Din Icon viser alle anropsoppføringer og annen systeminformasjon i listen. Naviger i informasjonen med fjernkontrollen som følger. Gå til toppen eller bunnen av en liste Søk anropsoppføringer Trykk på for å gå raskt til toppen eller bunnen av listen. En linje til høyre for listen viser din nåværende posisjon og det totale antallet oppføringer i listen. Trykk på for å åpne en søkeboks for å finne anropsoppføringer. Når du velger verdier, blir listen filtrert for å stemme overens med ord i oppføringens navn som begynner med filterstrengen. Alternativene for søkeboksen inkluderer: Trykk på for å slette en verdi i søkeboksen. Velg #-symbolet for å representere et tall. Velg for å sette inn et mellomrom mellom søkeoppføringer, noe som lar deg bruke flere ord i filteret. Hvis du velger russisk språk på videosystemets skjerm, bruker søket det kyrilliske alfabetet. Velg med din telefon og abc med fjernkontrollen for å vise det latinske alfabetet. Hvis Icon er integrert med UVC ClearSea, velg for å søke i alle UVC ClearSea-oppføringer, ikke bare oppføringer i din gruppe. Legg en global oppføring til dine favoritter for hurtigtilgang. Når du angir søkeverdier, blir resultatene filtrert for å stemme overens med ord i oppføringens navn som begynner med filterstrengen. Oppføringer fra den globale katalogen markeres med. 10

11 Kamerakontroll Icon lar deg justerer et kamera under og før en samtale. For å forhindre at brukere i den andre enden justerer det lokale kameraet, kan administratoren deaktivere Fjernkontroll av lokalt kamera (aktivert som standard) i Innstillinger > Video. Du forhindrer brukere i den andre enden i å bruke og konfigurere forhåndsinnstillinger for kameraet ved å deaktivere Fjernkontroll over nært kamera eller Fjerninnstilling av forhåndsinnstillinger for kamera. Panorere, Vippe, Zoome og forhåndsinnstillinger 1. Velg kameraet du vil kontrollere fra telefonen (eller skjermen): > Juster det lokale kameraet når som helst mens systemet ikke er i en samtale. Juster kameraet i den andre enden under en samtale. Videoen i den andre enden vises i PIP-vinduet. Juster det eksterne kameraet. 1. Juster panorering og vipping ved hjelp av gruppen med fire piler. 2. Juster zoom ved hjelp av gruppen med to piler. 3. En forhåndsinnstilling for kameraet er en forhåndsdefinert kameraposisjon som er forbundet med et tall. Forhåndsinnstillinger for kameraet gjør at du raskt kan endre posisjonen til kameraet under en samtale. For å definere en forhåndsinnstilling for kameraet for gjeldene kamerastilling trykker du og holder inne tallet inntil meldingen Forhåndsinnstilling lagret vises. For å bytte kameraet til en forhåndsinnstilt plassering, tapper du på tallet. 1. Du avslutter økten med kamerakontroll ved å velge Avslutt. 11

12 Opptak Når UVC Vide Center er konfigurert i miljøet, kan du når som helst starte et opptak. For å vise video- eller lydstatistikk for opptaksoverføringen i løpet av opptak velger du telefonen eller > med fjernkontrollen. med Opptak under en samtale Velg for å starte opptak i løpet av et anrop. Hvis du blir bedt om det, angir du en gyldig opptaksnøkkel. Hvis vellykket, starter opptaket og opptaksikonet vises. Som standardinnstilling, blir alle innringere spilt inn. For opptak av bare lokal eller ekstern video, åpne standardoppsett for opptak i Innstillinger> Opptak og direkteavspilling. For å stoppe et opptak, avslutt samtalen eller presentasjonen, eller velg. Opptak utenfor en samtale Velg fra et av de tilgjengelige opptaksalternativene for å starte opptaksøkten: Spill inn fra kameraet. Spill inn fra presentasjonen. Spill inn to overføringer: data fra presentasjonen og kameraet. Spill inn fra to kameraer. Velg eller for å velge kameraet som gir primærinndataene. Dette alternativet er kun tilgjengelig med to tilkoblede kameraer. Velg. 1. Velg for å starte opptaket. Hvis du blir bedt om det, angir du en gyldig opptaksnøkkel. Hvis 2. vellykket, starter opptaket og opptaksikonet vises. Valgfritt: Hvis du spiller inn data fra kameraet eller fra en presentasjon, velger du for å veksle 3. inndata: presentasjon eller kamera. Hvis du spiller inn to overføringer, velger du for å veksle mellom opptak av to overføringer (presentasjon og kamera) og en enkelt overføring (kamera). For å stoppe opptaket, velg. MERK: Hvis du har gjort et anrop eller startet en presentasjon etter 4. at opptaket startet, kan du stanse opptaket og økten ved å avslutte anropet eller presentasjonen. For å avslutte en opptaksøkt, velg det riktige alternativet (avhengig av hva du valgte i trinn 2): 5. 12

13 Samtaler driftet av en MCU Når UVC Multipoint eller Lifesize Bridge er integrert med Icon, vil planlagte og forespurte konferanser tilgjengelig i videosystemet vises i >. Når du deltar i en samtale fra Møter, vises alle brooppsettene som er tilgjengelige for det gjeldende anropsscenariet. Hvis anropet støtter mer enn en layout, vises. Du endrer anropslayouten ved å velge og navigere til ønsket layout. For broer som ikke er integrert, velg < eller > for å velge oppsett. Når du deltar i et anrop som driftes av en Lifesize MCU som ikke er integrert med Icon, velg på telefonen for å navigere i grensesnittet. Tapp på 9 for å bytte mellom hjelpeteksten på skjermen. Hvis Virtual Operator besvarer anropet, blir du bedt om å velge en konferanse å delta i. Tapp på 3 for å vise bridgealternativer: Selvvisning Talerrekkefølge Statusindikatorer Slå av videolyd Kunngjøringer Kamerastyringsnavigering Tastelydnavigering Språk Tekstinnsetting Visningen fra en deltakers kamera vises på skjermen deres. Hvis aktivert, vises den siste taleren i det fremtredende vinduet. Hvis aktivert, vises statusikoner. Hvis aktivert, slås lyden på video av. Talebeskjeder og systemlyder indikerer gjeldende systemstatus eller nødvendig handling. Veksler mellom kontroll over kamera i andre enden og DTMF-toner. Språket på teksten på skjermen og talebeskjeder. Hvor langt teksten forskyves fra sidene på skjermen. 13

14 Icon 800: Lydinnganger DVI-I Linje inn Lyd mottatt fra DVI-I-inngangen sendes kun til nær og fjern ende, hvis du konfigurerer inngangen som primær eller presentasjonsoverføring. Eksempel: hvis du kobler til en DVR til DVI 3 og endrer presentasjonsinngangen til å bruke en DVI 3, sendes både lyd og video til nær og fjern ende. Analog linje inn er alltid på, hvilket fjerner kravet for å knytte linjen med en digital inngang. Eksempel: hvis du kobler en smarttelefon til Icon-linjen inn og trykker på avspilling på smarttelefonen, sendes lyd til både nær og fjern ende. Hvis du ikke vil sende lyd, må du kontrollere lyden ved kilden. Når du trykker på demp lyd, blir alle lydinnganger på systemet dempet som standard. For å konfigurere systemet til å kun dempe den aktive mikrofonen, logger du inn i videosystemet fra en nettleser og angir Innstillinger > Lyd > Demp lyd til Aktiv mik. Som standard, kontroller den integrerte lydprosessoren for Icon 800 AEC, støyreduksjon og automatisk forsterkningskontroll. For å bruke en ekstern kontroll, slå på Integrert lyd i Innstillinger > Lyd. Når Integrert lyd er på, er Aktiv Mik standard som Linje inn. 14

15 La oss komme i gang Gratulerer som bruker av Lifesize for den optimale videokonferanseopplevelsen! Lær mer om ditt system Etter at systemet er installert fullfører du resterende konfigurasjon, slik som å endre standardpassord og konfigurere brannmurer. Så kan du begynne å foreta anrop. Du kan også administrere dine anrop, dele data og gjøre opptak. Avanserte preferanser er tilgjengelige for videre konfigurasjon. Utfør regelmessig vedlikehold, slik som programvareoppgraderinger, gjenopprette standardinnstillinger og feilsøking. Lær mer om hva som er nytt i den siste versjonen. Oversikt over konfigurasjon Bruke systemet Innstillinger og protokoller Systemvedlikehold Hva er nytt Når disse Lifesize-produktene integreres med Icon-systemet ditt, har du enda flere muligheter. Utvid mulighetene Lifesize Cloud UVC ClearSea UVC Multipoint UVC Video Center UVC Manager UVC Transit UVC Access Lifesize Bridge Les mer om integreringer. En skybasert videotjeneste som støtter skrivebord og mobil videodeling med ditt Icon. Lær mer om Lifesize Cloud. Støtter videodeling for skrivebord og mobil med Icon. En MCU med fleksibel kapasitet, som gir tilgang til anrop driftet av broen direkte fra Icon. Tilbyr videoinnspilling og -publisering direkte fra Icon. Muliggjør IP-administrasjon av enheter. Planlagte anrop i UVC Manager vises i Icon-planen. Tilbyr en brannmur og NAT-krysningsløsning som aktiverer videoanrop internt og på tvers av bedrifter og organisasjoner. En frittstående H.323 gatekeeper som gir adresseoversettelse, tilgangskontroll til nettverk, båndbredde- og rutingsadministrasjon for H.323 anrop til portaler, videosystemer og MCU-er. Aktiverer flerveis videokonferanser. Du har tilgang til anrop driftet av broen direkte fra Icon. For å få tilgang til alle funksjonene som er tilgjengelige med Icon-videosystemet, må miljøet inkludere UVC-plattform med UVC-programpakken. Les dokumentasjonen som medfølger disse produktene for detaljert konfigurasjonsinformasjon. Relatert informasjon er tilgjengelig fra lifesize.com/support. 15

16 Konfigurasjonsoversikt Når du installerer systemet ditt for første gang, vil en veileder hjelpe deg med å stille inn språk, nettverksinnstillinger og tidssone. Du kan også velge å koble Icon til Lifesize Cloud-tjenesten på dette tidspunktet. Etter installasjon må du konfigurere videosystemet ved hjelp av fjernkontrollen eller fra systemets nettgrensesnitt: Åpne en nettleser. Gå til systemets IP-adresse. Dette vises i på hovedskjermen. Lifesize Cloud-brukere: Velg > for å se IP-adressen. Etter at du har gjennomført installasjonen kan du i tillegg konfigurere følgende: Hva vil du gjøre? Koble til Lifesize Cloud. Hvis du ikke koblet Icon til Lifesize Cloud i løpet av den første konfigureringen, kan du tilbakestille systemet for å knytte det til Cloud-kontoen din. Integrer systemet med andre Lifesize-programmer. Velg administratorpassord. Logg inn i webgrensesnittet og gå til Innstillinger > Passord. Endre systemdata, tid og tidssone. Logg inn i webgrensesnittet og gå til Innstillinger > Dato og klokkeslett. Endre språk i systemets grensesnitt. Gjør et av følgende: Logg inn i webgrensesnittet og gå til Innstillinger > Utseende. Bruk fjernkontrollen og velg >. MERK: For å endre språket i nettgrensesnittet, velg Språk på innloggingsskjermen. Endre systemnavn. Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > System. Lifesize Cloud-brukere: systemnavnet ditt bestemmes gjennom Lifesize Cloud når du kobler Icon til tjenesten. Justere trygt område. Hvis dag, dato og klokkeslett ikke vises fullstendig i øvre, høyre hjørne på skjermen, velg > for å justere det trygge området. Velg en konfigurasjon for to skjermer. (Kun Icon 600 og 800.) Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Utseende > Fysisk skjermoppsett. Les mer Koble til Lifesize Cloud Integreringer Systemtilgang og passord Dato og klokkeslett Språk Systemnavn Systemalternativer To skjermer 16

17 Hva vil du gjøre? AktivereH.323 og SIP. Logg inn i nettgrensesnittet og gå hit: Innstillinger > H.323 Innstillinger > SIP-registrator 1 og Innstillinger > SIPregistrator 2 Konfigurere innstillinger for anrop, lyd og video. Logg inn i nettgrensesnittet og gå hit: Innstillinger > Anrop Innstillinger > Lyd Innstillinger > Video Konfigurer videosystemet for brannmurtraversering. Aktiver automatisk klargjøring. Konfigurer videosystemet til å gjenkjenne en klargjøringsserver og til å konfigurere seg selv med innstillinger som er spesifisert på serveren. Konfigurere nettverksinnstillinger. Gjør et av følgende: Logg inn i nettgrensesnittet og gå til Innstillinger > Nettverk. Bruk fjernkontrollen, velg > og oppgi koden (standard er 1234) for tilgang til. Les mer H.323 SIP Samtaleinnstillinger Lydinnstillinger Videoinnstillinger Lifesize Icon Konfigurere brannmuren Klargjøring av Icon med UVC ClearSea Systemalternativer 17

18 Systemtilgang og passord Fjernkontroll Nettleser SSH UVC Manager Åpne administratorfunksjoner fra videosystemets skjerm: Velg > og oppgi koden (standard er 1234). Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til Lifesize-systemet. Logg inn som administrator. Standard brukernavn og passord er admin. Systemets IP-adresse vises i på videosystemets hovedskjerm. Lifesize Cloud-brukere: Velg > for å se IP-adressen. Som standard aktiveres fjernstyring av et Lifesize-videosystem over HTTP fra Innstillinger > Sikkerhet > Aktiver fjernstyring over HTTP. FORSIKTIG: Deaktivering av HTTP logger deg ut og forhindrer deg i å logge inn i systemet igjen. Logg inn på en SSH-økt med administratorrettigheter og legg inn kommandoer for å fjernstyre Lifesize-systemet ditt. Standard brukernavn og passord er admin. For å se en introduksjon til bruken av API-en skriv inn -hjelp i kommandoen. Du kan også få mer detaljerte opplysninger om kommandoen på https://<videosystemipaddress>/docs/json/ Som standard aktiveres fjernstyring over SSH i Innstillinger > Sikkerhet > Aktiver tilgang til SSH. FORSIKTIG: Deaktivering av SSH forhindrer deg i å administrere systemet eksternt over SSH. Administratorer kan styre videosystemet med UVC Manager på tvers av virksomheten. Gå til Innstillinger > Passord for å administrere passord: Bruker Tilgang Brukernavn Standardpassord Administrator Nettleser, SSH admin admin Administrator Videosystemets skjerm med fjernkontroll Ingen 1234 Støtte Nettleser, SSH støtte støtte Passord kan være på opptil 16 tegn og inneholde enhver kombinasjon av tallene 0-9, bokstavene a-z og A-Z og symbolene * (stjerne) og # (firkant). Passkoden må være ett til 32 tegn i lengde og inneholde en kombinasjon av tallene 0-9. Du kan ikke endre brukernavnet. 18

19 Systemnavn, dato og klokkeslett Systemnavn Definer videosystemnavnet i Innstillinger > System > Systemnavn. MERK: Systemnavnet blir definert av Lifesize Cloud når du kobler Icon til tjenesten. Systemdato og klokkeslett Systemdato og klokkeslett angis automatisk hvis et av følgende forhold eksisterer: DHCP er aktivert i Innstillinger > Nettverk > Bruk DHCP og DHCP-serveren sender en NTPserveradresse til systemet ditt. Du kan spesifisere vertsnavn eller IP-adresse til en NTP-server i Innstillinger > Dato og klokkeslett > NTP-server vertsnavn. MERK: Verdien du spesifiserer for NTP-servers vertsnavn brukes i tillegg til en NTP serveradresse som en DHCP-server videresender til systemet. Konfigurering av tidssonen skjer ikke automatisk. Gå til Innstillinger > Dato og klokkeslett for å spesifisere tidssonen. 19

20 Språk og to skjermer Språk Velg språk for systemets grensesnitt i Innstillinger > Utseende > Språk. Du kan også bruke fjernkontrollen: velg > for å endre språk. MERK: For å endre språk i systemets nettgrensesnitt, velg Språk på innloggingsskjermen. To skjermer (kun Icon 600 og 800) Når du ønsker å koble til en ekstra skjerm, velg et oppsettvalg i Innstillinger> Utseende > Fysisk skjermoppsett. Lifesize-videosystemet ditt konfigurer automatisk den andre skjermen basert på dine valg og videosystemets tilstand. MERK: Tilkobling av en ekstra skjerm krever en lisensnøkkel. Kontakt Lifesize-representanten for mer informasjon. Alternativ Skjerm 1 Skjerm 2 Standard Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Speiling, presentasjon i anrop Atskilt Kameraer, innringere, lokal presentasjon Speiling, presentasjon i anrop Tilstøtende Kameraer, innringere, lokal presentasjon Kun presentasjon i anrop Tilstøtende (aldri tom) Dobbel (kun Icon 800) Speilet Enkel Lignende som Tilstøtende, men speiler lokal visning eller presentasjon når ikke i samtale Lokal visning eller presentasjon av inndata 1 når ikke i samtale Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Lokal visning når den er i et videoanrop uten presentasjon Lokal visning eller presentasjon av inndata 2 når ikke i samtale Kameraer, innringere, lokal presentasjon, presentasjon i anrop, sammensatte innringere + presentasjon i anrop Deaktivert 20

21 Systemalternativer Velg for systemalternativer: Viser status for systemet, inkludert kommunikasjon, lyd, systeminndata og -utdata, DHCP, autoklargjøring, temperatursensorer og viftehastigheter. Viser detaljert systeminformasjon, inkludert kommunikasjon, lyd, nettverk, systeminndata og -utdata, DHCP, autoklargjøring og kameraer. Lar deg konfigurere det trygge området på skjermen. Viser systemets IP-adresse slik at administratoren kan konfigurere systemet. Hvis systemet ikke er konfigurert eller ubrukelig, vises informasjon om seriellporten. Velg språk for tekst på skjermen. Viser lisenser som gjelder for systemet. Etter bekreftelse starter systemet på nytt. Tilbyr administrative verktøyer. Dette området krever en numerisk kode (standard 1234). aktiverer eller deaktiverer DHCP. Når DHCP er deaktivert kan du angi IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og adressen til den statiske DNS-serveren. Velg Test nettverk for å teste forbindelsen. tilbakestiller nettverksinnstillingene til standardverdiene: aktiverer DHCP, tilbakestiller VLAN-kode til 0, aktiverer HTTP og SSH. tilbakestiller alle innstillinger til standardverdier og starter systemet på nytt. tilbakestiller systemet til en alternativ programvareversjon, tilbakestiller alle innstillinger til standardverdier, og starter deretter systemet på nytt. Velg for å logge ut. 21

22 Innstillinger og protokoller Nettverksinnstillinger Samtaleinnstillinger Lydinnstillinger Videoinnstillinger USB-innstillinger H.323 innstillinger SIP-innstillinger For en komplett liste over innstillinger og standardverdier, klikk her. 22

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok Bosch Recording Station no Installasjonshåndbok Bosch Recording Station Innhold no 3 Innhold 1 Sikkerhetsinstruksjoner 6 1.1 Sikkerhetssymboler som brukes 6 1.2 Installasjon/konfigurasjon 6 1.3 Avhending

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer