Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo!"

Transkript

1 PROSJEKT NR Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Sonar: Data Sourcing tool for incident response Telefon: Telefaks: DATO ANTALL SIDER / BILAG 92 / 10 PROSJEKTDELTAKERE Anders Blegeberg Eckhoff s Even Sverdrup Augdal s Kristoffer Berdal s Tommy Nyrud s Sondre Braathen s INTERN VEILEDER Amir Maqbool Ahmed OPPDRAGSGIVER mnemonic AS KONTAKTPERSON Andreas Bråthen SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å utvikle et internt verktøy for mnemonic AS som sammenstiller informasjon fra flere store datasett på en oversiktlig måte som effektiviserer analyseprosessen til sikkerhetsanalytikere i mnemonic. 3 STIKKORD Datasikkerhet Effektivisering Informasjonsinnsamling Side 1

2 Side 2

3 Innhold Sammendrag... side 4 Del 1: Prosessdokumentasjon... side 7 Del 2: Produktdokumentasjon... side 39 Del 3: Testrapport... side 77 Vedlegg... side 93 Kravspesifikasjon... side 94 Filer og metoder... side 97 Side 3

4 Sammendrag Sammendraget beskriver problemstilling, begrunnelse av problemet og en kortfattet oppsummering av løsningen og dens funksjonalitet. Problemstilling Hvordan sammenstille og presentere informasjon om IP- og domeneadresser i et verktøy basert på HTTP logg, passiv DNS, reputationlister og eksterne kilder Formålet med prosjektet er å utvikle et internt verktøy for mnemonic AS (heretter mnemonic) som sammenstiller informasjon fra flere store datasett på en oversiktlig måte som effektiviserer analyseprosessen til sikkerhetsanalytikere i mnemonic. Begrunnelse av problemet mnemonic tilbyr kunder 24/7 sikkerhetsovervåkning hvor analytikere analyserer hendelser fra nettverksutstyr som brannmurer og Intrusion Detection Systems (IDS) i sanntid. I den anledning er det hensiktsmessig å finne ut mer om IP- og domeneadresser relatert til hendelsene som analyseres. Dette gjøres i dag ved hjelp av en rekke interne og eksterne kilder. Prosessen kan til tider være tidskrevende. mnemonic har en stadig økende kundebase, som betyr mer trafikk å analysere. Derfor er det viktig at de har gode og effektive løsninger som gir analytikere nyttig informasjon kjapt, slik at analyseprosessen ikke tar unødvendig mye tid. mnemonic ønsker et verktøy som kan forenkle analyseprosessen av IP- og domeneadresser ved å sammenstille informasjon på en nyttig og oversiktlig måte i et internt verktøy. Tanken er å tilby analytikere et verktøy som kan benyttes uavhengig hendelsesforløpet, og som gir relevant informasjon på en tidseffektiv måte. Et godt eksempel på behov av et slikt verktøy er i analysen av ryktebaserte hendelser. Ryktebaserte hendelser, også kalt omdømme- eller reputationhendelser, er hendelser som eskaleres grunnet hvem kommunikasjonen foregår mellom, og ikke hva den inneholder. I slike tilfeller ønsker man å innhente informasjon om avsender og/eller destinasjonsadressen. Sonar SAMMENDRAG Side 4

5 Eksempler på informasjon kan være: Hvilke undersider besøkte klienten? (HTTP logg) Hvilke andre domener driftes på samme server? (Passiv DNS) Hva mener andre sikkerhetsselskaper om domenet? (Eksterne kilder) Når ble domenet opprettet og i hvilket land står serveren? (Metainformasjon) Ser vi andre relaterte hendelser? (IDS alarmer) Har vi tidligere observert hendelser på denne adressen (Historikk) Det er altså en rekke kilder som kan knyttes opp mot en adresse. Grunnet tidsrammen til prosjektet, vil gruppen vektlegge et subsett av kilder. Hovedsaklig HTTP logg, passiv DNS og reputationlister. Oppdragsgiver ønsker med oppgaven å få et ferskt blikk på hvordan de kan knytte allerede eksisterende data sammen til en løsning som presenterer essensiell informasjon. I den anledning skal det utarbeides en prototype til et slikt verktøy. Oppsummering av løsningen Gruppen utviklet et verktøy kalt Sonar. Sonar gir autoriserte brukere mulighet til å innhente informasjon om IP- og domeneadresser. Sentralt i løsningen står kildene passiv DNS, HTTP logg og reputationlister. Videre er det benyttet en rekke eksterne kilder. Verktøyet gjør ingen bedømmende analyse, men sammenstiller data fra flere ulike loggkilder og presenterer informasjonen på en smart og tidseffektiv måte for analytiker. Verktøyet er ment som et støtteverktøy når analytiker ønsker å finne ut mer om en adresse. Systemets hovedfunksjonalitet: Finne domener på en IP adresse ved hjelp av passiv DNS Virustotal score og kategorisering for domeneadresser HTTP netflow Avansert søkefunksjonalitet for HTTP logger WHOIS informasjon Reputationlister Kommentarfunksjonalitet Administratorpanel Verktøyet presenteres i et webgrensesnitt for enkel tilgang og plattformuavhengighet. Systemet er designet for å fungere i moderne versjoner av Mozilla Firefox og Google Chrome. Sonar SAMMENDRAG Side 5

6 En online demonstrasjon av verktøyet finnes på https://sonar.cognitive.io Vanlig bruker Brukernavn: Passord: hioa2014 Administrator bruker Brukernavn: Passord: hioa2014 Om det er ønskelig å teste brukerendringer oppfordres det til å opprette sin egen bruker gjennom administratorpanelet. Sonar SAMMENDRAG Side 6

7 Del 1: Prosessdokumentasjon "Security is not a product, but a process" - Bruce Schneier Sonar SAMMENDRAG Side 7

8 Forord I dette dokumentet vil gruppens arbeidsprosess og hvilke valg som ble tatt i løpet av prosjektet kartlegges og dokumenteres. Dokumentet vil ta for seg utviklingsprosessen og hvilke samarbeidsverktøy gruppen benyttet seg av, samt forklare hvilke programeringsspråk, rammeverk og tjenester som ble valgt i utviklingsfasen og hvorfor. Gruppen vil også diskutere hvordan vi samarbeidet internt i gruppen og med eksterne representanter. Prossessdokumentasjonen er skrevet med fokus på at en med lite teknisk kunnskap skal kunne sette seg inn i prosessen vi har vært igjennom for å lage Sonar 1. For en helhetlig forståelse anbefales det at leseren på forhånd har satt seg inn i sammendraget til prosjektet. Under denne forutsetning kan dette dokumentet leses selvstendig. For tekniske aspekter av prosjektet, henvises leseren til produktrapporten. Prosessdokumentasjonen består av fem hoveddeler: Presentasjon. Presenterer de forskjellige partene. Arbeidsforhold og metoder: Beskriver arbeidsmetoder. Utviklingsprosessen: Beskriver prosessen fra start til slutt. Kravspesifikasjonen og dens rolle: Beskriver endringer av kravspesifikasjon. Avslutning: Beskriver nytteverdi og videreutvikling og konklusjon. 1 Navnet på vår løsning Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 8

9 Forord 8 1 PRESENTASJON Gruppen Oppdragsgiver Veileder 11 2 ARBEIDSFORHOLD OG METODER Arbeidsforhold og samarbeid Kommunikasjon Kommunikasjon og planleggingsverkøy 13 3 UTVIKLINGSPROSESSEN Utredningsfasen Forprosjekt Planlegging Utvikling og design Testing Dokumentasjon 35 4 KRAVSPESIFIKASJON OG DENS ROLLE 36 5 AVSLUTNING Læringsutbytte Nytteverdi Videreutvikling Konklusjon 38 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 9

10 1 PRESENTASJON I dette kapittelet vil vi presentere gruppen, oppdragsgiver og veileder ved skolen. 1.1 Gruppen Gruppe 9 består av fem studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor en går informasjonsteknologi, og øvrige gruppemedlemmer går ingeniørfag data. Prosjektgruppen møttes tidlig i utdanningsløpet og har siden vært venner og samarbeidspartnere på flere skoleprosjekter. Vi anser det som en stor fordel da vi føler oss trygge på hverandre og har et felles ambisjonsnivå. Gruppen har en god sammensetning av interesser og kompetanse, som gjør at vi utfyller hverandre godt. Av relevant arbeidserfaring kan det nevnes at en jobber som sikkerhetsanalytiker i mnemonic (oppdragsgiver), en annen jobber med drift i Steria, og en tredje jobber med driftsovervåkning og hendelseshåndtering i Sparebank1. Videre har to av medlemmene fagbrev i IKT-driftsfag, og har tidligere jobbet som IT-ansvarlige i kommunal sektor. Selv om gruppen har noe ulik erfaring og spesialkompetanse, har vi alle interesse for data- og informasjonssikkerhet. Vi tror at dersom man setter sammen ulik kompetanse i et godt samarbeid, vil man oppnå svært gode resultater. 1.2 Oppdragsgiver mnemonic AS, heretter mnemonic, er Nordens største leverandør innen IT- og informasjonssikkerhet. De leverer en rekke tjenester innen datasikkerhet og sikkerhetsovervåkning til store og mellomstore virksomheter innen offentlig og privat sektor 2. mnemonic anses som bransjeledende i konsulentvirksomhet innenfor informasjonssikkerhet, og teller over 100 fagpersoner. Bedriften ble etablert i år 2000, og fremstår i dag som et veletablert selskap som leverer overskudd hvert eneste år. Prosjektet gjøres på oppdrag av avdelingen MSS (mnemonic Security Services) som hovedsaklig jobber med brannmur, overvåkningssystemer, sikkerhetsmonitorering og drift av løsningene. Oppgaven vår faller inn under kategorien sikkerhetsmonitorering. Sikkerhetsovervåkning hos mnemonic er en døgnkontinuerlig tjeneste hvor det til enhver tid sitter analytikere som analyserer alarmer i sanntid. Alarmer utløses av nettverksovervåkningsutstyr som 2 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 10

11 for eksempel Intrusion Detection Systems (IDS), proxyløsninger og brannmurer. Kort oppsummert kategoriseres hendelsene, og får tildelt en alvorlighetsgrad i henhold til kundens sikkerhetspolicy og det utarbeides rapporter på hendelser som anses å være av interesse for kunden. Hos mnemonic har Andreas Bråthen stilt seg til disposisjon som veileder. Bråthen har en master i informasjonsikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik, og har jobbet i mnemonic siden Veileder Fra Høgskolen i Oslo og Akershus ble gruppen tildelt Amir Maqbool Ahmed 3 som veileder. Ahmed jobber som overingeniør for høgskolen og har kompetanse innen IT og nettverk. 3 https://www.hioa.no/tilsatt/amirahm Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 11

12 2 ARBEIDSFORHOLD OG METODER Denne delen av dokumentet vil ta for seg samarbeid og kommunikasjonsverktøy gruppen har valgt å bruke underveis. 2.1 Arbeidsforhold og samarbeid Gruppen består av fem individer med forskjellig bakgrunn, alder og interesser, men som samtidig har mye felles og et sterkt vennskap. Vi har vært samarbeidspartnere i flere skoleprosjekter, og ønsket derfor å forlenge dette i et bachelorprosjekt. Gruppemedlemmene har forskjellige kvaliteter og ferdigheter, hvor vi utfyller hverandre godt. Vi valgte å ta i bruk teknologier som ikke alle medlemmene hadde erfaring med. Dette gjorde vi som en utfordring, og fordi det var spennende teknologier gruppen ønsket å benytte i et større prosjekt. Vi valgte å bruke programeringsspråket Python 4 som back end av løsningen. Kun ett av gruppemedlemmene hadde tidligere erfaring med Python. Han fungerte som en mentor for resten av gruppen. Dette resulterte i en lærerik prosess, og vi brukte denne metodikken videre i prosjektet for å lære bort andre teknologier internt i gruppen. Flere av gruppemedlemmene hadde lite forkunnskap om arbeidsoppgavene til en sikkerhetsanalytiker. Vi var heldige å ha et gruppemedlem som jobber hos mnemonic som analytiker, og satt derfor med kompetanse om hva som vil være nyttig i et verktøy for mnemonics ansatte. Kombinasjonen av ferske øyne på temaet og en med erfaring var en fordel for oss i utviklingen av Sonar. 2.2 Kommunikasjon Denne delen av prosessrapporten vil omhandle hvordan vi har kommunisert både internt i gruppen og med eksterne representanter Internt Kommunikasjonen innad i gruppen har alltid vært god. Gruppen har hatt en flat lederstruktur der alle har kommet til ordet, hvor gruppelederen har prioritert å komme frem til rettferdige løsninger. Vi benyttet en samtalegruppe på Facebook 5 til enkel intern kommunikasjon, både til diskusjoner, 4 5 https://www.python.org/ https://www.facebook.com/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 12

13 planlegging og logistikk. Samtidig har vi ved hjemmejobbing ofte brukt både Skype 6 og Appear.In 7 til videokonferanser. Vi har brukt Trello 8 til å holde oversikt over deloppgaver, møter og tidsfrister. Dette har vist seg som et nyttig supplement for å organisere oppgaver. Gruppen har valgt å gjøre mest mulig av jobbingen i fellesskap. Dette er fordi det gir en klar fordel å kunne søke råd og kunnskap fra hverandre kontinuerlig mens vi jobber i alle faser av prosjektet Eksternt Gruppen har forholdt seg til to eksterne parter: Veilder på skolen og kontaktperson hos mnemonic. Gruppen har hatt faste møter med veilder ved skolen der han har kommet med innspill på arbeidet og fremgangen, samt gitt pekepinner og tips for hvordan prosjektet burde vinkles. Dette har hjulpet gruppen med prioriteringer og tidsbruk. Veileder har hatt tilgang til Trellobrettet. Amir M. Ahmed har vært behjelpelig med dokumentasjon og tekniske spørsmål, samt kommet med innspill på hva som burde være med i utviklingsprosessen. Vår veileder hos oppdragsgiver har hjulpet med vinkling av oppgaven, formidlet format på datasett og gitt gruppen en innføring i mnemonic teknologi. I tillegg har han uttrykket hva mnemonic ønsker fra løsningen vår. 2.3 Kommunikasjon og planleggingsverkøy Her vil det listes opp de kommunikasjon-og planleggingsverktøyene som har blitt benyttet underveis i prosjektet Kommunikasjonsverktøy Gruppen har valgt å bruke en rekke kommunikasjonsverktøy gjennom prosjektperioden. Hovedsaklig har vi brukt videokonferanseverktøyene Appear.In og Skype om det har vært møter hvor gruppens medlemmer har jobbet fra ulike lokasjoner, Skriftlig kommunikasjon for å diskutere møtetider, spørsmål, oppgaver har blitt gjort gjennom Facebook messenger og epost https://appear.in/ https://trello.com/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 13

14 2.3.2 Git Git er et Source Code Management (SCM) system, som har velfungerende versjonskontroll. Git brukes mye i større prosjekter hvor flere jobber sammen. Det gir fordeler som å sammenstille kode, tilbakestille endringer som ikke fungerer som forventet, og formidle endringer til alle interessenter. Gruppen har et Git-repository hos tjenesten Bitbucket 9, og fant inspirasjon til en branching model hentet fra en guide lagt ut på nvie.com med tittelen A successful git branching model 10. Figur Branch model fra nvie.com som gruppen har brukt Gruppen har brukt et fire-lags oppsett: Master - Denne skulle alltid være den aktive versjon av applikasjonen. Master skulle alltid være fungerende uten bugs og kun innhole ferdigstilte funksjoner. Release branches - Brukes kun til å fikse bugs før master oppdatertes fra denne. Develop - Ble brukt som et mellomlag for å slå sammen features. Feature branches - Her ble det lagd branches for hver enkelt funksjon under utvikling, f.eks feature-reputation, feature-virustotal, feature-comments. Da funksjonene var ferdige ble de fusjonert inn i develop https://bitbucket.org/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 14

15 2.3.3 Trello Trello har fungert som en interaktiv tavle på nett der gruppen kunne legge inn notater, gruppert i kategorier. Trello har gitt gruppen mulighet til å legge til møter, sprinter, hendelser og oppgaver som notiser på Trellotavlen. Dette ga god oversikt over hvilke oppgaver som gjenstod, samtidig som gruppen kunne legge inn alt av tidsfrister og tildeling av oppgaver for å holde oversikt over prosjektet. Gruppen valgte å benytte seg av to Trellobrett. Det ene brettet tok for seg møter og notater knyttet til dokumentasjon, mens det andre brettet innholdt deloppgaver knyttet til utvikling av verktøyet Google Documents Google Documents gir deg muligheten til å opprette forskjellige typer online dokumenter, som for eksempel tekstdokumenter og regneark. Tekstdokumentene kan deles, leses og redigeres av samtlige gruppemedlemmer i sanntid. Gruppen har brukt Google Documents til å samle alle dokumenter relatert til prosjektet. Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 15

16 3 UTVIKLINGSPROSESSEN Denne delen beskriver utviklingen til prosjektet, og valgene som ble gjort underveis. 3.1 Utredningsfasen Gruppen sendte opprinnelig to søknader, en til Accenture og en til mnemonic. Vi hadde allerede opprettet dialog med mnemonic ettersom et av gruppemedlemmene jobber der. Der fikk vi en kontaktperson, Andreas Bråthen, som ønsket å arrangere et møte i mnemonics hovedkvartaler. mnemonic foreslo en oppgave rettet mot IP- og domeneanalyse, og vi ble raskt enige om dette var en oppgave vi ønsket å utarbeide videre. 3.2 Forprosjekt Da gruppen begynte å jobbe med forprosjektet i januar var oppgaven først relativt udefinert. Oppdragsgiver sitt opprinnelige ønske var en ren teoretisk oppgave med mulighet for å lage et proof of concept. Planen var å vurdere ulike datasett og finne måter å oppdage ondsinnet aktivitet på ved å knytte sammen opplysninger fra forskjellige kilder. Her skulle vi komme frem til algoritmer som oppdaget unormaliteter. Tanker vi hadde var å se på DNS sin TTL attributt for å oppdage bruk av Fast flux 11 og unormal tegnsetting eller ordoppbygning i domenenavn. Gruppen skulle etter planen intervjue 2. og 3. linje analytikere for å danne grunnlag til oppgaven, samt sjekke hvordan andre selskaper i bransjen gjorde lignende analyser. Gruppen leverte først et forprosjekt med denne vinklingen, men oppgaven ble ikke godkjent hos Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA mente at oppgaven var for teoretisk og lignet mer en masteroppgave med tanke på forskning og nyutvikling. Skolen ønsket en ny oppgave hvor gruppen kunne vise teknisk kunnskap innenfor utvikling og programmering. Etter en ny runde med mnemonic fikk vi endret og spesifisert oppgaven. Den nye oppgaven handlet om å utvikle en prototype til et verktøy som presenterer relevant informasjon for en analytiker, ut i fra store datasett. I den nye oppgaven var utviklingen av verktøyet i fokus. Det viktigste for mnemonic var idèene våre med tanke på utforming av programmet og løsningene med tanke på design og fremstilling av data. For å gjøre å gjøre verktøyet kompatibelt med 11 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 16

17 mnemonic teknologi, fikk gruppen ønsket formatet til datasettene. Med den vinklingen var både HiOA og mnemonic fornøyde med oppgaven, og vi utarbeidet et nytt forprosjekt. Prosjektets kravspesifikasjon finnes som vedlegg Planlegging Denne delen vil ta for seg planleggingsfasen av produktet. Planleggingsfasen gikk ut på å finne ut hvilke deler løsningen vår kom til å bestå av og hva vi ønsket fra hver av delene Miljø Det første gruppen trengte for å opprette arbeidsplattformen var en webserver. Gruppen leide en Virtuell Privat Server (VPS) hos DigitalOcean 12. Videre valgte gruppen å benytte Linux distribusjonen Debian som operativsystem. Valget falt på Debian fordi det er et veldig stabilt operativsystem som er mye brukt på nettverksservere, og støtter de fleste rammeverk. Flere av gruppemedlemmene hadde fra tidligere god erfaring med Debian. I tillegg er det vel utprøvd, sikkertstestet og riktig for vårt bruk Datakilder Innholdet i datakildene som gruppen jobbet med, er konfidensiell informasjon. Derfor vil gruppen få utdelt et format på datasettene til oppdragsgiver, og må selv konstruere innholdet. På den måten vil datasettene være realistiske selvom innholdet er konstruert. De datakildene oppdragsgiver ønsker vi skal se nærmere på er passiv DNS, HTTP logger og reputationdata Teknologier Dette kapittelet vil beskrive ulike teknologier gruppen har valgt å benytte Python Gruppen har valgt å benytte Python som back end programmeringsspråk. Dette er et språk gruppen har lite erfaring med fra tidligere, men ett av gruppemedlemene har god kunnskap i språket og øvrige medlemmer hadde et ønske om å lære. Gruppen valgte å benytte Python, som er et dynamisk høynivå språk, fordi Python egner seg godt til prosjektet vårt. Utviklermiljøet rundt Python er stort, og det finnes i skrivende stund pakker på PyPi 13, Pythons pakkebehandler indeks. I de fleste tilfeller kan man finne en pakke der noen har laget akkurat det man var på utkikk etter. Det gjør det enkelt å produsere kode effektivt. Dessuten har Python mange pakker som egner seg for å programmere mot nettverkstrafikk https://pypi.python.org/pypi Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 17

18 Designfilosofien til Python legger vekt på at koden skal være leselig, lett å forstå og det kun skal være en åpenbar måte å gjøre ting på. PEP (Python Enhancement Proposal) beskriver Pythons filosofi på en flott måte: Figur Pythons designfilosofi. Bildet er hentet fra legacy.python.org Web-grensesnitt Gruppen valgte å utvikle Sonar som et webgrensesnitt. Grunnen til dette er tilgjengelighet, effektivitet og kryssplattformkompatibilitet. Oppdragsgiver har over 100 ansatte hvor hver ansatt har opptil flere datamaskiner og benytter ulike operativsystemer. Derfor var det naturlig at front end ble et webgrensesnitt. En annen viktig faktor var at mesteparten av arbeidsflyten til sikkerhetsanalytikere i mnemonic foregår i nettlesere. Og dermed virket det hensiktsmessig å holde oss på samme plattform Rammeverk I denne seksjonen av prosessdokumentasjonen vil det blir gjort rede for hvorfor gruppen valgte å bruke de rammeverkene som ble brukt i utviklingen av Sonar Bootstrap For å gjøre det enklere å samarbeide i prosessen, trengte gruppen en standard å følge for utvikling av front end. Det var ønskelig å benytte et rammeverk for effektiv utvikling. 14 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 18

19 Bootstrap 15 er et front end rammeverk som består av flere CSS-filer og javascript. Bootstrap styler normale HTML elementer, og tilfører en rekke alternative komponenter. I tillegg baserer rammeverket seg på Grid System som logisk deler opp grensesnittet i rader og kolonner. Gruppen valgte å benytte Bootstrap som samtlige hadde kjennskap til. Dette forenklet samarbeidet og effektiviserte prosessen Flask Gruppen hadde et behov for et web-rammeverk som gjorde det enkelt å holde struktur i koden på et større prosjekt, og som har et aktivt utviklermiljø og god dokumentasjon. Flask 16 er et minimalistisk micro web-rammeverk der tanken er å holde kjernen så lite komplisert som mulig, men enkel å utvide. Enkel syntaks, effektiv, strukturert og lesbar kode, og tidligere erfaringer var med på å gjøre beslutningen enklere. Flask er kjernen i web-grensesnittet til Sonar MySQL MySQL 17 er et velkjent open-source SQL relasjonsdatabasesystem. Det finnes flere andre alternative databasesystemer, blant annet en rekke NoSQL databaser. Ettersom flere i gruppen har tidligere erfaringer med ulike SQL-varianter både fra skole og andre prosjekter, og ut ifra prosjektets behov, var en vanlig relasjonsdatabase det som passet best. Det finnes flere gode SQL-databasesystemer, blant annet PostgreSQL, MSSQL, MySQL og Oracle Database. Siden flere i gruppen har erfaring med MySQL, og prosjektet ikke har noen spesielle krav, som for eksempel bruk av lagrede funksjoner i databasen, falt valget på MySQL Elasticsearch Gruppen trengte en database eller lagringsmetode som gjorde det mulig å indeksere store mengder data, som for eksempel HTTP logger, reputation lister og lignende. Det var også viktig å kunne utføre avanserte spørringer mot dataene for å hjelpe analytikeren finne ut hva som har skjedd Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 19

20 Det finnes flere open-source systemer som oppfyller kravene, blant annet Elasticsearch 18, Apache Solr 19, og Sphinx 20. Elasticsearch er en distribuert open-source søkemotor basert på Apache Lucene 21. Elasticsearch indekserer dokumenter i JSON format, og er i bruk hos flere store selskaper som har terabyte med data. Raskt etter at dokumenter har blitt indeksert er de tilgjengelige for søk. Dette passer bra med tanke på store datasett fra nettverkssensorer i mnemonic sine systemer. Elasticsearch skalerer veldig bra over flere shards og noder, noe som gjør det enkelt å øke kapasiteten etter behov. Gruppen valgte å bruke Elasticsearch til loggkilder Tjenester En viktig del av prosessen har vært å finne gode tjenester som kan brukes i løsningen vår. Her vil det derfor skrives om de forkjellige tjenestene som har blitt brukt og gis forklaring på hvorfor valget falt på disse. Noen av tjenestene skalerer ikke godt i forhold til en produksjonsløsning, men de er nyttige for å illustrere idéene til gruppen. Oppdragsgiver har i flere tilfeller tilgang til bedre kilder, men grunnet lisenser og konfidensiell informasjon, har gruppen valgt å bruke gratis online tjenester. At det er gratis, gjenspeiles i antall søk per tid. De brukes dermed som erstatninger for å gjøre Sonar funksjonell, da det ikke er mulig for vår gruppe å benytte seg av mnemonics interne verktøy Telize Geolocation Gruppen trengte en måte å finne geografisk lokasjon til IP- og domeneadresser. Telize Geolocation 22 er en gratis tjeneste som har et REST 23 Application Programming Interface (API) som returnerer data i JSON format. Tjenesten returnerer geografisk data slik som land og koordinater for IP-adresser. Telize støtter både IPv4 og IPv6. Gruppen valgte å benytte Telize.com sin Geolocation tjeneste til å hente land og koordinater for IP- og domeneadresser https://en.wikipedia.org/wiki/apache_solr Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Representational State Transfer (REST) Side 20

21 { } "ip": " ", "country_code": "NL", "country_code3": "NLD", "country": "Netherlands", "continent_code": "EU", "latitude": 52.5, "longitude": 5.75, "dma_code": "0", "area_code": "0", "asn": "AS196752", "isp": "Tilaa V.O.F.", "timezone":"europe/amsterdam" Figur JSON output. Bildet er hentet fra Telize.com WHOIS: whoisxmlapi.com Gruppen ønsket å hente ut informasjon om eierskap til domeneadresser. Dette er informasjon som kan hentes direkte fra registrarer, men da er man nødt til å gjøre ulike søk basert på hvilket toppnivådomene det søkes etter. WHOIS er en tjeneste som leverer basisinformasjon om eierskap og hosting for domener og IP-adresser, og støtter flere toppnivådomener. Valget falt på whoisxmlapi 24 fordi tjenesten er gratis, støtter alle toppnivådomenene vi trengte og støtter JSON format. APIet som whoisxmlapi tilbyr har en åpenbar begrensning på 500 gratis forespørsler VirusTotal Gruppen lette etter en måte å kategorisere og vurdere domeneadresser. VirusTotal 25 er en gratis tjeneste som analyserer mistenkelige filer og URLer og tilrettelegger for rask deteksjon av virus, ormer, trojanere og andre typer malware. Etter å ha prøvd ulike løsninger falt valget på VirusTotal https://www.virustotal.com/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 21

22 3.3.6 Brukere Gruppen hadde egentlig ikke som en del av oppgaven å utvikle et bruker og innloggingssystem. Innloggingssystem var ikke en del av den opprinnelige kravspesifikasjonen vi utarbeidet med mnemonic, da dette ikke er et problem for deres del. Det ble gitt uttrykk for et ønske om implementere av et fungerende og sikkert innloggingssystem fra veileder hos HiOA. Formålet var å vise tekniske kunnskaper innenfor både programmering og datasikkerhet som har vært viktige fag i utdannelsen vår. Målene vi lagde for innlogging var følgende: Sikker kryptering av passord Brukere med mulighet for å kommentere på IP- og domeneadresser Adminstratorsystem med mulighet for å opprette og endre brukere Passordbytte Søk Helt sentralt i oppgaven lå muligheten for å søke på IP- og domeneadresser. Søkebaren skulle være sentralt plassert og gi mulighet til å tolke om bruker søkte på en IP-adresse, versjon 4 eller versjon 6, eller et domene IP søk Gruppen ønsket å skille mellom søk på IP- og domeneadresser. Det vil være forskjellig informasjon som er mest relevant, avhengig av hva brukeren har søkt etter. Vi så for oss et IP view som hvor det listes opp ulike domener som er observert på IP adresser. Gruppen kom frem til at vi ønsket å vise hvilket land IP adressen ligger i, og liste alle domener med en score basert på resultater fra antivirussider som for eksempel VirusTotal. Gruppen ønsket å ha en mulighet for å kommentere på hver enkelt IP adresse, i den hensikt at analytikere kan tilføre observasjoner gjort i sine analyser. Ved siden av den overnevnte informasjonen ønsker vi å vise hvilke reputationlister IP-adressen ligger i. Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 22

23 3.3.9 Domene søk Domene view er det vinduet man får opp når man søker på et domene. Vinduet vil inneholde mye informasjon og derfor valgte vi å dele informasjonen over flere faner. Vi så for oss å dele siden inn i følgende faner: Generelt, WHOIS og HTTP logg. Her kommer et sammendrag av de planlagte fanene for domeneoversikt: Generelt: I domenets generelle fane ønsket vi å liste den informasjon vi mener er mest relevant når man søker opp et domene. Dette vil for eksempel være: Reputation Utdrag fra WHOIS data Kategorisering fra antivirusselskaper HTTP-netflow Kommentarer WHOIS: WHOIS fanen skal inneholde all WHOIS data. Det største problemet er å finne et API som gjør det mulig å hente ut nok WHOIS data uten at det blir for dyrt, og å avgjøre hvilken del av informasjonen som hentes ut som er relevant å vise. HTTP logg: HTTP loggene vil ofte være lange og innholde store mengder informasjon. Gruppen har derfor vurdert å lage en søkefunksjon slik at man kan filtrere søkene ved å gjøre alle felt søkbare. Her må gruppen avgjøre hva som er viktig for en analytiker. 3.4 Utvikling og design I denne delen vil det dokumenteres hvordan vi har arbeidet og hvilke valg vi tok underveis i utviklingen av de forskjellige delene av applikasjonen vår Datasett Datasettene vi ønsket å bruke i løsningen vår er konfidensiell, så gruppen ble nødt ti å konstruere egen data. Disse følger et format som ble fastsatt av mnemonic. Kapittelet beskriver dataformatene vi har fått fra mnemonic og hvordan vi har valgt å konstruere datasettene. Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 23

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering... Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...9 2 Forord Denne kravspesifikasjonen har blitt utviklet i

Detaljer

Automatisering av datasenteret

Automatisering av datasenteret Automatisering av datasenteret 2012-04-23 1 / 53 Automatisering av datasenteret Stig Sandbeck Mathisen Redpill Linpro 2012-04-23 Automatisering av datasenteret Introduksjon 2012-04-23 2 / 53 Stig Sandbeck

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Forord Dette er testdokumentasjonen skrevet i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2010.

Forord Dette er testdokumentasjonen skrevet i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2010. TESTDOKUMENTASJON Forord Dette er testdokumentasjonen skrevet i forbindelse med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2010. Dokumentet beskriver hvordan applikasjonen er testet. Dokumentet er beregnet

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 28.03.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Fremdriftsplan Generelt om tidsberegning Som grunnlag for vår tidsberegninger

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING 23. JANUAR 2015 FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING Innholdsfortegnelse Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Mål og rammebetingelser... 2 Mål...

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Dokumentasjon av Git. Vedlegg F

Dokumentasjon av Git. Vedlegg F Vedlegg F Dokumentasjon av Git Vedlegg for dokumentasjon av Git, versjonskontrollsystemet brukt i utviklingen av PySniff. Hvorfor Git er brukt, hvilken modell som er valgt og hvordan vi har kommet frem

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Sikkerhet i Web 2.0 Erlend Oftedal Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Hva er spesielt med Web 2.0? Innhold fra flere kilder Sosiale nettsteder med brukergenerert innhold Mashups gjerne med innhold

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer