Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo!"

Transkript

1 PROSJEKT NR Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Sonar: Data Sourcing tool for incident response Telefon: Telefaks: DATO ANTALL SIDER / BILAG 92 / 10 PROSJEKTDELTAKERE Anders Blegeberg Eckhoff s Even Sverdrup Augdal s Kristoffer Berdal s Tommy Nyrud s Sondre Braathen s INTERN VEILEDER Amir Maqbool Ahmed OPPDRAGSGIVER mnemonic AS KONTAKTPERSON Andreas Bråthen SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å utvikle et internt verktøy for mnemonic AS som sammenstiller informasjon fra flere store datasett på en oversiktlig måte som effektiviserer analyseprosessen til sikkerhetsanalytikere i mnemonic. 3 STIKKORD Datasikkerhet Effektivisering Informasjonsinnsamling Side 1

2 Side 2

3 Innhold Sammendrag... side 4 Del 1: Prosessdokumentasjon... side 7 Del 2: Produktdokumentasjon... side 39 Del 3: Testrapport... side 77 Vedlegg... side 93 Kravspesifikasjon... side 94 Filer og metoder... side 97 Side 3

4 Sammendrag Sammendraget beskriver problemstilling, begrunnelse av problemet og en kortfattet oppsummering av løsningen og dens funksjonalitet. Problemstilling Hvordan sammenstille og presentere informasjon om IP- og domeneadresser i et verktøy basert på HTTP logg, passiv DNS, reputationlister og eksterne kilder Formålet med prosjektet er å utvikle et internt verktøy for mnemonic AS (heretter mnemonic) som sammenstiller informasjon fra flere store datasett på en oversiktlig måte som effektiviserer analyseprosessen til sikkerhetsanalytikere i mnemonic. Begrunnelse av problemet mnemonic tilbyr kunder 24/7 sikkerhetsovervåkning hvor analytikere analyserer hendelser fra nettverksutstyr som brannmurer og Intrusion Detection Systems (IDS) i sanntid. I den anledning er det hensiktsmessig å finne ut mer om IP- og domeneadresser relatert til hendelsene som analyseres. Dette gjøres i dag ved hjelp av en rekke interne og eksterne kilder. Prosessen kan til tider være tidskrevende. mnemonic har en stadig økende kundebase, som betyr mer trafikk å analysere. Derfor er det viktig at de har gode og effektive løsninger som gir analytikere nyttig informasjon kjapt, slik at analyseprosessen ikke tar unødvendig mye tid. mnemonic ønsker et verktøy som kan forenkle analyseprosessen av IP- og domeneadresser ved å sammenstille informasjon på en nyttig og oversiktlig måte i et internt verktøy. Tanken er å tilby analytikere et verktøy som kan benyttes uavhengig hendelsesforløpet, og som gir relevant informasjon på en tidseffektiv måte. Et godt eksempel på behov av et slikt verktøy er i analysen av ryktebaserte hendelser. Ryktebaserte hendelser, også kalt omdømme- eller reputationhendelser, er hendelser som eskaleres grunnet hvem kommunikasjonen foregår mellom, og ikke hva den inneholder. I slike tilfeller ønsker man å innhente informasjon om avsender og/eller destinasjonsadressen. Sonar SAMMENDRAG Side 4

5 Eksempler på informasjon kan være: Hvilke undersider besøkte klienten? (HTTP logg) Hvilke andre domener driftes på samme server? (Passiv DNS) Hva mener andre sikkerhetsselskaper om domenet? (Eksterne kilder) Når ble domenet opprettet og i hvilket land står serveren? (Metainformasjon) Ser vi andre relaterte hendelser? (IDS alarmer) Har vi tidligere observert hendelser på denne adressen (Historikk) Det er altså en rekke kilder som kan knyttes opp mot en adresse. Grunnet tidsrammen til prosjektet, vil gruppen vektlegge et subsett av kilder. Hovedsaklig HTTP logg, passiv DNS og reputationlister. Oppdragsgiver ønsker med oppgaven å få et ferskt blikk på hvordan de kan knytte allerede eksisterende data sammen til en løsning som presenterer essensiell informasjon. I den anledning skal det utarbeides en prototype til et slikt verktøy. Oppsummering av løsningen Gruppen utviklet et verktøy kalt Sonar. Sonar gir autoriserte brukere mulighet til å innhente informasjon om IP- og domeneadresser. Sentralt i løsningen står kildene passiv DNS, HTTP logg og reputationlister. Videre er det benyttet en rekke eksterne kilder. Verktøyet gjør ingen bedømmende analyse, men sammenstiller data fra flere ulike loggkilder og presenterer informasjonen på en smart og tidseffektiv måte for analytiker. Verktøyet er ment som et støtteverktøy når analytiker ønsker å finne ut mer om en adresse. Systemets hovedfunksjonalitet: Finne domener på en IP adresse ved hjelp av passiv DNS Virustotal score og kategorisering for domeneadresser HTTP netflow Avansert søkefunksjonalitet for HTTP logger WHOIS informasjon Reputationlister Kommentarfunksjonalitet Administratorpanel Verktøyet presenteres i et webgrensesnitt for enkel tilgang og plattformuavhengighet. Systemet er designet for å fungere i moderne versjoner av Mozilla Firefox og Google Chrome. Sonar SAMMENDRAG Side 5

6 En online demonstrasjon av verktøyet finnes på https://sonar.cognitive.io Vanlig bruker Brukernavn: Passord: hioa2014 Administrator bruker Brukernavn: Passord: hioa2014 Om det er ønskelig å teste brukerendringer oppfordres det til å opprette sin egen bruker gjennom administratorpanelet. Sonar SAMMENDRAG Side 6

7 Del 1: Prosessdokumentasjon "Security is not a product, but a process" - Bruce Schneier Sonar SAMMENDRAG Side 7

8 Forord I dette dokumentet vil gruppens arbeidsprosess og hvilke valg som ble tatt i løpet av prosjektet kartlegges og dokumenteres. Dokumentet vil ta for seg utviklingsprosessen og hvilke samarbeidsverktøy gruppen benyttet seg av, samt forklare hvilke programeringsspråk, rammeverk og tjenester som ble valgt i utviklingsfasen og hvorfor. Gruppen vil også diskutere hvordan vi samarbeidet internt i gruppen og med eksterne representanter. Prossessdokumentasjonen er skrevet med fokus på at en med lite teknisk kunnskap skal kunne sette seg inn i prosessen vi har vært igjennom for å lage Sonar 1. For en helhetlig forståelse anbefales det at leseren på forhånd har satt seg inn i sammendraget til prosjektet. Under denne forutsetning kan dette dokumentet leses selvstendig. For tekniske aspekter av prosjektet, henvises leseren til produktrapporten. Prosessdokumentasjonen består av fem hoveddeler: Presentasjon. Presenterer de forskjellige partene. Arbeidsforhold og metoder: Beskriver arbeidsmetoder. Utviklingsprosessen: Beskriver prosessen fra start til slutt. Kravspesifikasjonen og dens rolle: Beskriver endringer av kravspesifikasjon. Avslutning: Beskriver nytteverdi og videreutvikling og konklusjon. 1 Navnet på vår løsning Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 8

9 Forord 8 1 PRESENTASJON Gruppen Oppdragsgiver Veileder 11 2 ARBEIDSFORHOLD OG METODER Arbeidsforhold og samarbeid Kommunikasjon Kommunikasjon og planleggingsverkøy 13 3 UTVIKLINGSPROSESSEN Utredningsfasen Forprosjekt Planlegging Utvikling og design Testing Dokumentasjon 35 4 KRAVSPESIFIKASJON OG DENS ROLLE 36 5 AVSLUTNING Læringsutbytte Nytteverdi Videreutvikling Konklusjon 38 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 9

10 1 PRESENTASJON I dette kapittelet vil vi presentere gruppen, oppdragsgiver og veileder ved skolen. 1.1 Gruppen Gruppe 9 består av fem studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor en går informasjonsteknologi, og øvrige gruppemedlemmer går ingeniørfag data. Prosjektgruppen møttes tidlig i utdanningsløpet og har siden vært venner og samarbeidspartnere på flere skoleprosjekter. Vi anser det som en stor fordel da vi føler oss trygge på hverandre og har et felles ambisjonsnivå. Gruppen har en god sammensetning av interesser og kompetanse, som gjør at vi utfyller hverandre godt. Av relevant arbeidserfaring kan det nevnes at en jobber som sikkerhetsanalytiker i mnemonic (oppdragsgiver), en annen jobber med drift i Steria, og en tredje jobber med driftsovervåkning og hendelseshåndtering i Sparebank1. Videre har to av medlemmene fagbrev i IKT-driftsfag, og har tidligere jobbet som IT-ansvarlige i kommunal sektor. Selv om gruppen har noe ulik erfaring og spesialkompetanse, har vi alle interesse for data- og informasjonssikkerhet. Vi tror at dersom man setter sammen ulik kompetanse i et godt samarbeid, vil man oppnå svært gode resultater. 1.2 Oppdragsgiver mnemonic AS, heretter mnemonic, er Nordens største leverandør innen IT- og informasjonssikkerhet. De leverer en rekke tjenester innen datasikkerhet og sikkerhetsovervåkning til store og mellomstore virksomheter innen offentlig og privat sektor 2. mnemonic anses som bransjeledende i konsulentvirksomhet innenfor informasjonssikkerhet, og teller over 100 fagpersoner. Bedriften ble etablert i år 2000, og fremstår i dag som et veletablert selskap som leverer overskudd hvert eneste år. Prosjektet gjøres på oppdrag av avdelingen MSS (mnemonic Security Services) som hovedsaklig jobber med brannmur, overvåkningssystemer, sikkerhetsmonitorering og drift av løsningene. Oppgaven vår faller inn under kategorien sikkerhetsmonitorering. Sikkerhetsovervåkning hos mnemonic er en døgnkontinuerlig tjeneste hvor det til enhver tid sitter analytikere som analyserer alarmer i sanntid. Alarmer utløses av nettverksovervåkningsutstyr som 2 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 10

11 for eksempel Intrusion Detection Systems (IDS), proxyløsninger og brannmurer. Kort oppsummert kategoriseres hendelsene, og får tildelt en alvorlighetsgrad i henhold til kundens sikkerhetspolicy og det utarbeides rapporter på hendelser som anses å være av interesse for kunden. Hos mnemonic har Andreas Bråthen stilt seg til disposisjon som veileder. Bråthen har en master i informasjonsikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik, og har jobbet i mnemonic siden Veileder Fra Høgskolen i Oslo og Akershus ble gruppen tildelt Amir Maqbool Ahmed 3 som veileder. Ahmed jobber som overingeniør for høgskolen og har kompetanse innen IT og nettverk. 3 https://www.hioa.no/tilsatt/amirahm Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 11

12 2 ARBEIDSFORHOLD OG METODER Denne delen av dokumentet vil ta for seg samarbeid og kommunikasjonsverktøy gruppen har valgt å bruke underveis. 2.1 Arbeidsforhold og samarbeid Gruppen består av fem individer med forskjellig bakgrunn, alder og interesser, men som samtidig har mye felles og et sterkt vennskap. Vi har vært samarbeidspartnere i flere skoleprosjekter, og ønsket derfor å forlenge dette i et bachelorprosjekt. Gruppemedlemmene har forskjellige kvaliteter og ferdigheter, hvor vi utfyller hverandre godt. Vi valgte å ta i bruk teknologier som ikke alle medlemmene hadde erfaring med. Dette gjorde vi som en utfordring, og fordi det var spennende teknologier gruppen ønsket å benytte i et større prosjekt. Vi valgte å bruke programeringsspråket Python 4 som back end av løsningen. Kun ett av gruppemedlemmene hadde tidligere erfaring med Python. Han fungerte som en mentor for resten av gruppen. Dette resulterte i en lærerik prosess, og vi brukte denne metodikken videre i prosjektet for å lære bort andre teknologier internt i gruppen. Flere av gruppemedlemmene hadde lite forkunnskap om arbeidsoppgavene til en sikkerhetsanalytiker. Vi var heldige å ha et gruppemedlem som jobber hos mnemonic som analytiker, og satt derfor med kompetanse om hva som vil være nyttig i et verktøy for mnemonics ansatte. Kombinasjonen av ferske øyne på temaet og en med erfaring var en fordel for oss i utviklingen av Sonar. 2.2 Kommunikasjon Denne delen av prosessrapporten vil omhandle hvordan vi har kommunisert både internt i gruppen og med eksterne representanter Internt Kommunikasjonen innad i gruppen har alltid vært god. Gruppen har hatt en flat lederstruktur der alle har kommet til ordet, hvor gruppelederen har prioritert å komme frem til rettferdige løsninger. Vi benyttet en samtalegruppe på Facebook 5 til enkel intern kommunikasjon, både til diskusjoner, 4 5 https://www.python.org/ https://www.facebook.com/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 12

13 planlegging og logistikk. Samtidig har vi ved hjemmejobbing ofte brukt både Skype 6 og Appear.In 7 til videokonferanser. Vi har brukt Trello 8 til å holde oversikt over deloppgaver, møter og tidsfrister. Dette har vist seg som et nyttig supplement for å organisere oppgaver. Gruppen har valgt å gjøre mest mulig av jobbingen i fellesskap. Dette er fordi det gir en klar fordel å kunne søke råd og kunnskap fra hverandre kontinuerlig mens vi jobber i alle faser av prosjektet Eksternt Gruppen har forholdt seg til to eksterne parter: Veilder på skolen og kontaktperson hos mnemonic. Gruppen har hatt faste møter med veilder ved skolen der han har kommet med innspill på arbeidet og fremgangen, samt gitt pekepinner og tips for hvordan prosjektet burde vinkles. Dette har hjulpet gruppen med prioriteringer og tidsbruk. Veileder har hatt tilgang til Trellobrettet. Amir M. Ahmed har vært behjelpelig med dokumentasjon og tekniske spørsmål, samt kommet med innspill på hva som burde være med i utviklingsprosessen. Vår veileder hos oppdragsgiver har hjulpet med vinkling av oppgaven, formidlet format på datasett og gitt gruppen en innføring i mnemonic teknologi. I tillegg har han uttrykket hva mnemonic ønsker fra løsningen vår. 2.3 Kommunikasjon og planleggingsverkøy Her vil det listes opp de kommunikasjon-og planleggingsverktøyene som har blitt benyttet underveis i prosjektet Kommunikasjonsverktøy Gruppen har valgt å bruke en rekke kommunikasjonsverktøy gjennom prosjektperioden. Hovedsaklig har vi brukt videokonferanseverktøyene Appear.In og Skype om det har vært møter hvor gruppens medlemmer har jobbet fra ulike lokasjoner, Skriftlig kommunikasjon for å diskutere møtetider, spørsmål, oppgaver har blitt gjort gjennom Facebook messenger og epost https://appear.in/ https://trello.com/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 13

14 2.3.2 Git Git er et Source Code Management (SCM) system, som har velfungerende versjonskontroll. Git brukes mye i større prosjekter hvor flere jobber sammen. Det gir fordeler som å sammenstille kode, tilbakestille endringer som ikke fungerer som forventet, og formidle endringer til alle interessenter. Gruppen har et Git-repository hos tjenesten Bitbucket 9, og fant inspirasjon til en branching model hentet fra en guide lagt ut på nvie.com med tittelen A successful git branching model 10. Figur Branch model fra nvie.com som gruppen har brukt Gruppen har brukt et fire-lags oppsett: Master - Denne skulle alltid være den aktive versjon av applikasjonen. Master skulle alltid være fungerende uten bugs og kun innhole ferdigstilte funksjoner. Release branches - Brukes kun til å fikse bugs før master oppdatertes fra denne. Develop - Ble brukt som et mellomlag for å slå sammen features. Feature branches - Her ble det lagd branches for hver enkelt funksjon under utvikling, f.eks feature-reputation, feature-virustotal, feature-comments. Da funksjonene var ferdige ble de fusjonert inn i develop https://bitbucket.org/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 14

15 2.3.3 Trello Trello har fungert som en interaktiv tavle på nett der gruppen kunne legge inn notater, gruppert i kategorier. Trello har gitt gruppen mulighet til å legge til møter, sprinter, hendelser og oppgaver som notiser på Trellotavlen. Dette ga god oversikt over hvilke oppgaver som gjenstod, samtidig som gruppen kunne legge inn alt av tidsfrister og tildeling av oppgaver for å holde oversikt over prosjektet. Gruppen valgte å benytte seg av to Trellobrett. Det ene brettet tok for seg møter og notater knyttet til dokumentasjon, mens det andre brettet innholdt deloppgaver knyttet til utvikling av verktøyet Google Documents Google Documents gir deg muligheten til å opprette forskjellige typer online dokumenter, som for eksempel tekstdokumenter og regneark. Tekstdokumentene kan deles, leses og redigeres av samtlige gruppemedlemmer i sanntid. Gruppen har brukt Google Documents til å samle alle dokumenter relatert til prosjektet. Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 15

16 3 UTVIKLINGSPROSESSEN Denne delen beskriver utviklingen til prosjektet, og valgene som ble gjort underveis. 3.1 Utredningsfasen Gruppen sendte opprinnelig to søknader, en til Accenture og en til mnemonic. Vi hadde allerede opprettet dialog med mnemonic ettersom et av gruppemedlemmene jobber der. Der fikk vi en kontaktperson, Andreas Bråthen, som ønsket å arrangere et møte i mnemonics hovedkvartaler. mnemonic foreslo en oppgave rettet mot IP- og domeneanalyse, og vi ble raskt enige om dette var en oppgave vi ønsket å utarbeide videre. 3.2 Forprosjekt Da gruppen begynte å jobbe med forprosjektet i januar var oppgaven først relativt udefinert. Oppdragsgiver sitt opprinnelige ønske var en ren teoretisk oppgave med mulighet for å lage et proof of concept. Planen var å vurdere ulike datasett og finne måter å oppdage ondsinnet aktivitet på ved å knytte sammen opplysninger fra forskjellige kilder. Her skulle vi komme frem til algoritmer som oppdaget unormaliteter. Tanker vi hadde var å se på DNS sin TTL attributt for å oppdage bruk av Fast flux 11 og unormal tegnsetting eller ordoppbygning i domenenavn. Gruppen skulle etter planen intervjue 2. og 3. linje analytikere for å danne grunnlag til oppgaven, samt sjekke hvordan andre selskaper i bransjen gjorde lignende analyser. Gruppen leverte først et forprosjekt med denne vinklingen, men oppgaven ble ikke godkjent hos Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA mente at oppgaven var for teoretisk og lignet mer en masteroppgave med tanke på forskning og nyutvikling. Skolen ønsket en ny oppgave hvor gruppen kunne vise teknisk kunnskap innenfor utvikling og programmering. Etter en ny runde med mnemonic fikk vi endret og spesifisert oppgaven. Den nye oppgaven handlet om å utvikle en prototype til et verktøy som presenterer relevant informasjon for en analytiker, ut i fra store datasett. I den nye oppgaven var utviklingen av verktøyet i fokus. Det viktigste for mnemonic var idèene våre med tanke på utforming av programmet og løsningene med tanke på design og fremstilling av data. For å gjøre å gjøre verktøyet kompatibelt med 11 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 16

17 mnemonic teknologi, fikk gruppen ønsket formatet til datasettene. Med den vinklingen var både HiOA og mnemonic fornøyde med oppgaven, og vi utarbeidet et nytt forprosjekt. Prosjektets kravspesifikasjon finnes som vedlegg Planlegging Denne delen vil ta for seg planleggingsfasen av produktet. Planleggingsfasen gikk ut på å finne ut hvilke deler løsningen vår kom til å bestå av og hva vi ønsket fra hver av delene Miljø Det første gruppen trengte for å opprette arbeidsplattformen var en webserver. Gruppen leide en Virtuell Privat Server (VPS) hos DigitalOcean 12. Videre valgte gruppen å benytte Linux distribusjonen Debian som operativsystem. Valget falt på Debian fordi det er et veldig stabilt operativsystem som er mye brukt på nettverksservere, og støtter de fleste rammeverk. Flere av gruppemedlemmene hadde fra tidligere god erfaring med Debian. I tillegg er det vel utprøvd, sikkertstestet og riktig for vårt bruk Datakilder Innholdet i datakildene som gruppen jobbet med, er konfidensiell informasjon. Derfor vil gruppen få utdelt et format på datasettene til oppdragsgiver, og må selv konstruere innholdet. På den måten vil datasettene være realistiske selvom innholdet er konstruert. De datakildene oppdragsgiver ønsker vi skal se nærmere på er passiv DNS, HTTP logger og reputationdata Teknologier Dette kapittelet vil beskrive ulike teknologier gruppen har valgt å benytte Python Gruppen har valgt å benytte Python som back end programmeringsspråk. Dette er et språk gruppen har lite erfaring med fra tidligere, men ett av gruppemedlemene har god kunnskap i språket og øvrige medlemmer hadde et ønske om å lære. Gruppen valgte å benytte Python, som er et dynamisk høynivå språk, fordi Python egner seg godt til prosjektet vårt. Utviklermiljøet rundt Python er stort, og det finnes i skrivende stund pakker på PyPi 13, Pythons pakkebehandler indeks. I de fleste tilfeller kan man finne en pakke der noen har laget akkurat det man var på utkikk etter. Det gjør det enkelt å produsere kode effektivt. Dessuten har Python mange pakker som egner seg for å programmere mot nettverkstrafikk https://pypi.python.org/pypi Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 17

18 Designfilosofien til Python legger vekt på at koden skal være leselig, lett å forstå og det kun skal være en åpenbar måte å gjøre ting på. PEP (Python Enhancement Proposal) beskriver Pythons filosofi på en flott måte: Figur Pythons designfilosofi. Bildet er hentet fra legacy.python.org Web-grensesnitt Gruppen valgte å utvikle Sonar som et webgrensesnitt. Grunnen til dette er tilgjengelighet, effektivitet og kryssplattformkompatibilitet. Oppdragsgiver har over 100 ansatte hvor hver ansatt har opptil flere datamaskiner og benytter ulike operativsystemer. Derfor var det naturlig at front end ble et webgrensesnitt. En annen viktig faktor var at mesteparten av arbeidsflyten til sikkerhetsanalytikere i mnemonic foregår i nettlesere. Og dermed virket det hensiktsmessig å holde oss på samme plattform Rammeverk I denne seksjonen av prosessdokumentasjonen vil det blir gjort rede for hvorfor gruppen valgte å bruke de rammeverkene som ble brukt i utviklingen av Sonar Bootstrap For å gjøre det enklere å samarbeide i prosessen, trengte gruppen en standard å følge for utvikling av front end. Det var ønskelig å benytte et rammeverk for effektiv utvikling. 14 Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 18

19 Bootstrap 15 er et front end rammeverk som består av flere CSS-filer og javascript. Bootstrap styler normale HTML elementer, og tilfører en rekke alternative komponenter. I tillegg baserer rammeverket seg på Grid System som logisk deler opp grensesnittet i rader og kolonner. Gruppen valgte å benytte Bootstrap som samtlige hadde kjennskap til. Dette forenklet samarbeidet og effektiviserte prosessen Flask Gruppen hadde et behov for et web-rammeverk som gjorde det enkelt å holde struktur i koden på et større prosjekt, og som har et aktivt utviklermiljø og god dokumentasjon. Flask 16 er et minimalistisk micro web-rammeverk der tanken er å holde kjernen så lite komplisert som mulig, men enkel å utvide. Enkel syntaks, effektiv, strukturert og lesbar kode, og tidligere erfaringer var med på å gjøre beslutningen enklere. Flask er kjernen i web-grensesnittet til Sonar MySQL MySQL 17 er et velkjent open-source SQL relasjonsdatabasesystem. Det finnes flere andre alternative databasesystemer, blant annet en rekke NoSQL databaser. Ettersom flere i gruppen har tidligere erfaringer med ulike SQL-varianter både fra skole og andre prosjekter, og ut ifra prosjektets behov, var en vanlig relasjonsdatabase det som passet best. Det finnes flere gode SQL-databasesystemer, blant annet PostgreSQL, MSSQL, MySQL og Oracle Database. Siden flere i gruppen har erfaring med MySQL, og prosjektet ikke har noen spesielle krav, som for eksempel bruk av lagrede funksjoner i databasen, falt valget på MySQL Elasticsearch Gruppen trengte en database eller lagringsmetode som gjorde det mulig å indeksere store mengder data, som for eksempel HTTP logger, reputation lister og lignende. Det var også viktig å kunne utføre avanserte spørringer mot dataene for å hjelpe analytikeren finne ut hva som har skjedd Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 19

20 Det finnes flere open-source systemer som oppfyller kravene, blant annet Elasticsearch 18, Apache Solr 19, og Sphinx 20. Elasticsearch er en distribuert open-source søkemotor basert på Apache Lucene 21. Elasticsearch indekserer dokumenter i JSON format, og er i bruk hos flere store selskaper som har terabyte med data. Raskt etter at dokumenter har blitt indeksert er de tilgjengelige for søk. Dette passer bra med tanke på store datasett fra nettverkssensorer i mnemonic sine systemer. Elasticsearch skalerer veldig bra over flere shards og noder, noe som gjør det enkelt å øke kapasiteten etter behov. Gruppen valgte å bruke Elasticsearch til loggkilder Tjenester En viktig del av prosessen har vært å finne gode tjenester som kan brukes i løsningen vår. Her vil det derfor skrives om de forkjellige tjenestene som har blitt brukt og gis forklaring på hvorfor valget falt på disse. Noen av tjenestene skalerer ikke godt i forhold til en produksjonsløsning, men de er nyttige for å illustrere idéene til gruppen. Oppdragsgiver har i flere tilfeller tilgang til bedre kilder, men grunnet lisenser og konfidensiell informasjon, har gruppen valgt å bruke gratis online tjenester. At det er gratis, gjenspeiles i antall søk per tid. De brukes dermed som erstatninger for å gjøre Sonar funksjonell, da det ikke er mulig for vår gruppe å benytte seg av mnemonics interne verktøy Telize Geolocation Gruppen trengte en måte å finne geografisk lokasjon til IP- og domeneadresser. Telize Geolocation 22 er en gratis tjeneste som har et REST 23 Application Programming Interface (API) som returnerer data i JSON format. Tjenesten returnerer geografisk data slik som land og koordinater for IP-adresser. Telize støtter både IPv4 og IPv6. Gruppen valgte å benytte Telize.com sin Geolocation tjeneste til å hente land og koordinater for IP- og domeneadresser https://en.wikipedia.org/wiki/apache_solr Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Representational State Transfer (REST) Side 20

21 { } "ip": " ", "country_code": "NL", "country_code3": "NLD", "country": "Netherlands", "continent_code": "EU", "latitude": 52.5, "longitude": 5.75, "dma_code": "0", "area_code": "0", "asn": "AS196752", "isp": "Tilaa V.O.F.", "timezone":"europe/amsterdam" Figur JSON output. Bildet er hentet fra Telize.com WHOIS: whoisxmlapi.com Gruppen ønsket å hente ut informasjon om eierskap til domeneadresser. Dette er informasjon som kan hentes direkte fra registrarer, men da er man nødt til å gjøre ulike søk basert på hvilket toppnivådomene det søkes etter. WHOIS er en tjeneste som leverer basisinformasjon om eierskap og hosting for domener og IP-adresser, og støtter flere toppnivådomener. Valget falt på whoisxmlapi 24 fordi tjenesten er gratis, støtter alle toppnivådomenene vi trengte og støtter JSON format. APIet som whoisxmlapi tilbyr har en åpenbar begrensning på 500 gratis forespørsler VirusTotal Gruppen lette etter en måte å kategorisere og vurdere domeneadresser. VirusTotal 25 er en gratis tjeneste som analyserer mistenkelige filer og URLer og tilrettelegger for rask deteksjon av virus, ormer, trojanere og andre typer malware. Etter å ha prøvd ulike løsninger falt valget på VirusTotal https://www.virustotal.com/ Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 21

22 3.3.6 Brukere Gruppen hadde egentlig ikke som en del av oppgaven å utvikle et bruker og innloggingssystem. Innloggingssystem var ikke en del av den opprinnelige kravspesifikasjonen vi utarbeidet med mnemonic, da dette ikke er et problem for deres del. Det ble gitt uttrykk for et ønske om implementere av et fungerende og sikkert innloggingssystem fra veileder hos HiOA. Formålet var å vise tekniske kunnskaper innenfor både programmering og datasikkerhet som har vært viktige fag i utdannelsen vår. Målene vi lagde for innlogging var følgende: Sikker kryptering av passord Brukere med mulighet for å kommentere på IP- og domeneadresser Adminstratorsystem med mulighet for å opprette og endre brukere Passordbytte Søk Helt sentralt i oppgaven lå muligheten for å søke på IP- og domeneadresser. Søkebaren skulle være sentralt plassert og gi mulighet til å tolke om bruker søkte på en IP-adresse, versjon 4 eller versjon 6, eller et domene IP søk Gruppen ønsket å skille mellom søk på IP- og domeneadresser. Det vil være forskjellig informasjon som er mest relevant, avhengig av hva brukeren har søkt etter. Vi så for oss et IP view som hvor det listes opp ulike domener som er observert på IP adresser. Gruppen kom frem til at vi ønsket å vise hvilket land IP adressen ligger i, og liste alle domener med en score basert på resultater fra antivirussider som for eksempel VirusTotal. Gruppen ønsket å ha en mulighet for å kommentere på hver enkelt IP adresse, i den hensikt at analytikere kan tilføre observasjoner gjort i sine analyser. Ved siden av den overnevnte informasjonen ønsker vi å vise hvilke reputationlister IP-adressen ligger i. Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 22

23 3.3.9 Domene søk Domene view er det vinduet man får opp når man søker på et domene. Vinduet vil inneholde mye informasjon og derfor valgte vi å dele informasjonen over flere faner. Vi så for oss å dele siden inn i følgende faner: Generelt, WHOIS og HTTP logg. Her kommer et sammendrag av de planlagte fanene for domeneoversikt: Generelt: I domenets generelle fane ønsket vi å liste den informasjon vi mener er mest relevant når man søker opp et domene. Dette vil for eksempel være: Reputation Utdrag fra WHOIS data Kategorisering fra antivirusselskaper HTTP-netflow Kommentarer WHOIS: WHOIS fanen skal inneholde all WHOIS data. Det største problemet er å finne et API som gjør det mulig å hente ut nok WHOIS data uten at det blir for dyrt, og å avgjøre hvilken del av informasjonen som hentes ut som er relevant å vise. HTTP logg: HTTP loggene vil ofte være lange og innholde store mengder informasjon. Gruppen har derfor vurdert å lage en søkefunksjon slik at man kan filtrere søkene ved å gjøre alle felt søkbare. Her må gruppen avgjøre hva som er viktig for en analytiker. 3.4 Utvikling og design I denne delen vil det dokumenteres hvordan vi har arbeidet og hvilke valg vi tok underveis i utviklingen av de forskjellige delene av applikasjonen vår Datasett Datasettene vi ønsket å bruke i løsningen vår er konfidensiell, så gruppen ble nødt ti å konstruere egen data. Disse følger et format som ble fastsatt av mnemonic. Kapittelet beskriver dataformatene vi har fått fra mnemonic og hvordan vi har valgt å konstruere datasettene. Sonar PROSESSDOKUMENTASJON Side 23

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Skjult IP-kommunikasjon basert på Domain Name System (DNS)

Skjult IP-kommunikasjon basert på Domain Name System (DNS) Skjult IP-kommunikasjon basert på Domain Name System (DNS) Lasse Karstensen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juli 2010 Hovedveileder: Stig Frode Mjølsnes, ITEM Biveileder(e): Svein Yngar

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer