REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 28. august 2013 og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Kåre Helland, Kjell Berge Melbybråten, Bjørg Brestad, Magne Kampen, Merete Hovi, Svein Erik Ski og Arne Bang. I sak S-50/13 deltok også Kjetil Lundemoen og Inger Torun Klosbøle, mens Kjell Berge Melbybråten og Arne Bang fratrådte. Følgende saker ble behandlet: S-43/13: Protokoll S-44/13: Referatsaker S-45/13: Halvårsregnskap 2013 anslag på årsregnskap 2013 S-46/13: Fastsettelse av VNK s planleggingsrammer S-47/13: Handlingsprogram 2013 opplegg for Valdresrådets behandling S-48/13: Søknad VSP Norske Parker S-49/13: Næringsstrategi S-50/13: Ansettelse daglig leder S-51/13: Eventuelt a) Valdresrådet - dagsorden Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet. Saksdokumentene er for øvrig utlagt på S-43/13: PROTOKOLL FORSLAG TIL Styret godkjenner protokollen fra styremøtet den Som forslaget S-44/13: REFERATSAKER Her ble følgende saker referert: a) Årsmeldingen 2012 b) Mathallen årets handelsbedrift c) Valdres Folkemuseum nominert som «Årets museum» d) Valdres får hurtigladestasjoner e) OFK tilsagn om PA-midler f) VLMS startet opp g) Full fart i asfaltering i sommer h) Hardangerbrua åpnet

2 i) Fjellandbrukskonferansen j) Prosjektet «Raud tråd» - møte om gründerutvikling k) Landbruksdagen i Valdres den 7. september d.å. l) Kongevegen over Filefjell veghistorisk temadag. m) Rendalen på besøk n) Norske Parker åpent møte 16. og 17. september. o) Kunnskapskonferanse 20. september p) Hytteeiernes dag 28. september q) Stølsmjølk fra Valdres terningkast 6 r) Regionalt bredbåndsprosjekt s) Gards- og stølsturismeprosjektet sluttført t) Avtale inngått med Valdres Ski u) Hovedforbindelsen Oslo Bergen i Aftenposten FORSLAG TIL Styret tar referatsakene til etterretning S-45/13: HALVÅRSREGNSKAP OG ANSLAG ÅRSREGNSKAP 2013 FORSLAG TIL Styret tar halvårsregnskapet for 2013 og anslag på årsregnskap til etterretning I møtet orienterte daglig leder nærmere om økonomien S-46/13: FASTSETTELSE AV VNK S PLANLEGGINGSRAMMER FORSLAG TIL 1. Styret viser til saksframstillingen og vil foreslå at prosessen med handlingsprogrammet for 2014 baseres på de i saken foreslåtte rammer med en totalramme på 14,5 mill. kr. 2. Den endelige budsjettrammen for 2014 fastsettes av Valdresrådet den 18. desember Anslaget på langtidsbudsjettet kan innarbeides langtidsprogrammet ved neste revisjon av dette Daglig leder orienterte nærmere om planleggingsrammene.

3 S-47/13: HANDLINGSPROGRAM 2014 OPPLEGG FOR VALDRESRÅDETS BEHANDLING Det ble gitt innspill på flere av satsingsområdene, og generelt viktig i de årlige program å prioritere det som også prioriteres av andre (stat/ fylke), og å få sluttført tiltak innen de ulike programmer. Styret synes det var vanskelig å prioritere mellom flere viktige tiltak, men enighet om at regional merkevarebygging måtte være hovedmålet som alt det andre støtter opp om og at det i 2014 ble satt spesielt fokus på hyttesatsing, E-16 og Fagernes Lufthavn. VEDTAK I STYRET: 1. Styret slutter seg i all hovedsak til de i saksframstillingen skisserte opplegg for Valdresrådets møte. 2. Vedr. de skisserte problemstillinger / satsingsområder bes disse presenteres for Valdresrådet for drøftelser og evt prioritering i den videre prosess. 3. Styret vil for sin del foreslå at følgende saksområder prioriteres spesielt høyt i 2014: Regional merkevarebygging og spesielt Hyttesatsing E-16 Fagernes Lufthavn S-48/13: SØKNAD VSP NORSKE PARKER I møtet orienterte Kjell Berge Melbybråten og Arne Bang nærmere om prosjektideene og i styret var det stemning for at begge kunne vurderes videre. Som grunnlag for søknad synes forslaget fra Tur-App å ha 1. prioritet. Styret gir styrelederen ut fra drøftelsene i møtet og evt. nye momenter, fullmakt til å vurdere og ta stilling til VNK s søknad om midler fra verdiskapningsprogrammet for Norske Parker. S-39/13: S-49/13: NÆRINGSLIV NY STRATEGI I dette møtet ble det bemerket at målsettingene på side 2 punkt 3, burde kvantifiseres og kanskje fokuseres på rangering innen Oppland. Vedr. knoppskyting må dette også gjelde eksisterende bedrifter (kanskje spesielt disse) og svært viktig med en gjennomgående ja-holdning i Valdreskommunene.

4 Det ble også påpekt at næringslivet også opplevde at kommunenes administrasjoner var positive, men at planutvalg m.v. kunne være bremsekloss. Det ble også vist til at OFK hadde styrket satsing på distriktsregionene med 15 mill. kr. over 3 år, og som hadde resultert i 2 stillinger som kunne bistå bedriftene i disse regionene. Viktig at det ble etablert god kontakt om dette. Drøftelsene endte i følgende VEDTAK I STYRET 6. SEPTEMBER 2013: 1. Styret slutter opp om de i saksframstillingen skisserte mål og tiltak for en næringsutviklingsstrategi for Valdres, med følgende tillegg: Målsettingene for Valdres på innlandsindeksen og NM i næringsutvikling må kvantifiseres og spesielt fokus i forhold til de øvrige regioner i Oppland Viktig også å ha fokus på knoppskyting innen eksisterende bedrifter. Fokuset på ja-holdning hos Valdreskommunene må styrkes. 2. Styret mener VNK bør konsentrere seg om at Valdres i 2017 skal være landets sterkeste regionale merkevare. 3. Styret mener VNK i sitt innsatsområde 5.2 Næringsliv, bør drøfte/ ta stilling til hva VNK ønsker VNH skal levere sett forhold til merkevarebygging. 4. Styret vil oppfordre kommunene til å starte en prosess for at kommunene skal bli mer utviklingsvennlige. 5. Styret vil be daglig leder vurdere eventuelle samordningsbehov mellom VNK og de øvrige regionale organer. 6. I arbeidet med å profesjonalisere arbeidet med tilflytting/ knoppskyting av eksterne bedrifter skal vi også bli spesielt gode på omdømme og de innsats- og virkemiddelområdene som inngår i VNK-konseptet 7. Kommunene bes avklare hvordan etableringsveiledningen m.v. skal finansieres. 8. VNK mener at det nye næringsprogrammet for distrikts-regionene i Oppland bør kunne bidra til finansiering av økt profesjonalisering i arbeidet med nye arbeidsplasser og til etableringsveiledning etter S-50/13: ANSETTELSE AV DAGLIG LEDER I styremøtet redegjorde styreleder Jan Arild Berg for tilsettingsprosessen, og etter en del drøftelser ble styret enige om følgende: 1. Kjell Berge Melbybråten tilsettes som daglig leder i Valdres Naturog Kulturpark.

5 2. Styret har forståelse for at Kjell Berge Melbybråten fullfører sin ordførerperiode og han innvilges permisjon i den perioden. 3. Arbeidsgruppa kommer tilbake til styret med en tilfredsstillende løsning i vikarperioden. S-51/13: EVENTUELT Styret er enige i den skisserte saksliste med følgende endring Orientering om hytteprosjektet utgår og erstattes av ny næringsstrategi jfr. sak S-49/13. Bussrute til/fra Valdres tas med som orienteringssak.

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK Valdres Næringshage onsdag 12. mars kl 09.05 11.45 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Lars Kvissel, Inger Torun Klosbøle, Merete Hovi, Magne Kampen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. DESEMBER 2013.

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. DESEMBER 2013. MØTEBOK Side 1 av 5 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. DESEMBER 2013. Det vises til møteinnkalling av 28. november og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere: Kjell Berge Melbybråten, Magne Kampen, Bjørg

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. SEPTEMBER 2011.

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. SEPTEMBER 2011. REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. SEPTEMBER 2011. Møtedeltagere var: Gro Lundby, Helge Halvorsen, Eivind Brenna, Håkon Olav Hovrud, Christopher Brandsdal, Anne Marve (fra sak S-46 /11) Dag Arne Henriksen,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 13.10.09 Det vises til møteinnkalling av 08.10.09, og de der vedlagte saksdokumenter. Følgende deltok: Tor Berge (møteleder), Knut Haalien (sakene 42-44), Gro Lundby,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 17. oktober 2013 og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Kjell Berge Melbybråten Jan Arild Berg, Kåre Helland,,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 10.03.10 Det vises til møteinnkalling av 4.mars, og de der oversendte saksdokumenter samt ettersendelse av dokumenter i tilknytning til sakene U-10/10 og U-11/10

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 2. MAI 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 2. MAI 2012 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 2. MAI 2012 Det vises til møteinnkalling av 26. april 2012 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Vidar Eltun, Lars Kvissel, Magne Kampen, Anne Marve

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 03.12.2009 Det vises til møteinnkalling av 26.11.09, og de der vedlagte saksdokumenter. Følgende deltok: Eivind Brenna, (møteleder), Tor Berge, Knut Haalien, Helge

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014 Møtedeltagere var: Fra kommunene: Fra VNF: Fra OFK: Fra VNK: Kjell B. Melbybråten, Toril Grønnbrekk, Lars Kvissel, Kåre Helland, Inger Torun Klosbøle,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. MAI 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. MAI 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. MAI 2013 Det vises til møteinnkalling av 7. mai 2013 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Kjell Berge Melbybråten, Bjørg Brestad, Magne Kampen,

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 27. april 2016 i Valdres Næringshage fra 09:

Referat fra styremøte i VNK 27. april 2016 i Valdres Næringshage fra 09: Referat fra styremøte i VNK 27. april 2016 i Valdres Næringshage fra 09:00-14.00 Tilstede i styremøte: Inger Torun Klosbøle, Toril Grønbrekk, Eivind Brenna til kl. 11.30. Vidar Eltun deltok fra kl. 11.30,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 18. DEEMBER 2013

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 18. DEEMBER 2013 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 18. DEEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 6. desember d.å. til Valdresrådets møte på Tingvang og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Fra

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 17. juni 2015

Referat fra styremøte i VNK 17. juni 2015 Referat fra styremøte i VNK 17. juni 2015 Sted/tid: Øystre Slidre kommune, kommunestyresalen, kl. 09:00 12:00 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten. Toril Grønbrekk, Inger Torun Klosbøle, Magne Kampen, Helge

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 20. MARS 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 20. MARS 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 20. MARS 2013 Det vises til møteinnkalling av 14. mars 2013 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Kjell Berge Melbybråten, Kåre Helland, Magne Kampen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 14. DESEMBER 2012

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 14. DESEMBER 2012 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 14. DESEMBER 2012 Det vises til møteinnkalling av 14. desember d.å. til Valdresrådets møte i Vang og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Fra kommunene:

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28. APRIL 2010

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28. APRIL 2010 REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28. APRIL 2010 Det vises til møteinnkalling, av 22/4, og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere: Gro Lundby, Tor Berge, Jan Arild Berg, Kåre Helland, Mikael

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 14. MARS 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 14. MARS 2012 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 14. MARS 2012 Det vises til møteinnkalling av 9. mars 2012 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Vidar Eltun, Lars Kvissel, Magne Kampen, Anne Marve,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 22. OKTOBER 2010

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 22. OKTOBER 2010 REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 22. OKTOBER 2010 Det vises til møteinnkalling av 15.10. d.å. og de der vedlagte saksdokumenter som for første gang bare var utsendt elektronisk. Møtet ble avholdt på

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. DESEMBER 2011

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. DESEMBER 2011 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. DESEMBER 2011 Det vises til møteinnkalling av 1. desember og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Lars Kvissel, Vidar Eltun, Anne Marve, Håkon

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. MAI Det vises til møteinnkalling av 28. april og de der vedlagte saksdokumenter.

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. MAI Det vises til møteinnkalling av 28. april og de der vedlagte saksdokumenter. REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. MAI 2011 Det vises til møteinnkalling av 28. april og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i VNK s lokaler. Møtedeltagere: Gro Lundby, Helge Halvorsen, Kåre

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. SEPTEMBER

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. SEPTEMBER REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. SEPTEMBER Det vises til møteinnkalling av 01.09. d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere:Gro Lundby, Tor Berge, Knut Haalien, Jan Arild Berg, Anne Marve,

Detaljer

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 4. FEBRUAR 2011

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 4. FEBRUAR 2011 REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 4. FEBRUAR 2011 Det vises til møteinnkalling av 29.01.d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt på Valdres Folkemuseum i etterkant av et felles styremøte mellom

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 18. SEPTEMBER 2013

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 18. SEPTEMBER 2013 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 18. SEPTEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 12. september d.å. til Valdresrådets møte på Tingvoll og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var:

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 23.03.2011 Det vises til møteinnkalling av 17.03.2011 til Valdresrådets møte på Slidretun, og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltakere var: Fra kommunene: Fra næringslivet:

Detaljer

./. Det vises til vedlagte protokoll fra styremøtet den som tidligere er utsendt. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen.

./. Det vises til vedlagte protokoll fra styremøtet den som tidligere er utsendt. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen. MØTEBOK Side 1 av 9 S-01/13: PROTOKOLL./. Det vises til vedlagte protokoll fra styremøtet den 05.12.12 som tidligere er utsendt. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen. godkjenner protokollen

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 20. oktober kl , møterom Stølen i Valdres Næringshage

Referat fra Regionstyremøte 20. oktober kl , møterom Stølen i Valdres Næringshage Referat fra Regionstyremøte 20. oktober kl. 08.30-13.15, møterom Stølen i Valdres Næringshage 1 Møtte: Inger Torun Klosbøle, Kjell Berge Melbybråten, Haldor Ødegård, Vidar Eltun, Toril Grønbrekk, Kåre

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 28. MARS 2012

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 28. MARS 2012 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 28. MARS 2012 Det vises til møteinnkalling av 2. mars d.å. til Valdresrådets møte på Tingvang og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Fra kommunene:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK REFERAT FRA STYREMØTE I VNK Fredag 30.01.2015 kl. 09:00-12.00 Tilstede: Magne Kampen, Inger Torun Klosbøle, Lars Kvissel, Vidar Eltun, Svein Erik Wold, Tone Eggum, Helge Kvame, Jørand Ødegård Lunde, Dag

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 27.01.10 Det vises til møteinnkalling av 21.01.10 til Valdresrådets møte i Etnedal den 27.01.10, og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet skulle opprinnelig vært avholdt

Detaljer

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 9. MARS 2011

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 9. MARS 2011 REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 9. MARS 2011 Det vises til møteinnkalling av 3. mars og de utsendte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i VNK s lokaler. Møtedeltagere var: Gro Lundby, Tor Berge, Kåre Helland,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 21. DESEMBER 2011

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 21. DESEMBER 2011 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 21. DESEMBER 2011 Det vises til møteinnkalling av 12. desember 2011 d.å. til Valdresrådets møte på Tingvoll og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 13. JUNI 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 13. JUNI 2012 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 13. JUNI 2012 Det vises til møteinnkalling av 8. juni 2012 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Vidar Eltun, Lars Kvissel, Håkon Olav Hovrud, Olav

Detaljer

Det vises til møteplan og møteinnkalling av d.å. og de der vedlagte saksdokumenter.

Det vises til møteplan og møteinnkalling av d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRET 29.10.2008 Det vises til møteplan og møteinnkalling av 22.10.d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. I møtet deltok: Eivind Brenna, Kåre Helland, Tommy Bjørke, Tor Berge, Ole

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet.

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet. MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-26/10: OPPFØLGNING AV STYRESEMINARET./. Det vises til sak U-03/10 (vedlegg 1) der styret ble enige om å avholde et styreseminar før de la fram en sak om rolleavklaring, rolleforståelse

Detaljer

Referat fra Valdresrådet 16. desember 2016 i kommunestyresalen, Vang kommune kl

Referat fra Valdresrådet 16. desember 2016 i kommunestyresalen, Vang kommune kl 1 Referat fra Valdresrådet 16. desember 2016 i kommunestyresalen, Vang kommune kl. 09.00-11.45 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Odd Erik Holden, Inger Torun Klosbøle, Vegard Riseng, LindaMæhlum Robøle,

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 2. desember 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30

Referat fra styremøte i VNK 2. desember 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30 Referat fra styremøte i VNK 2. desember 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Inger Torun Klosbøle, Toril Grønbrekk, Magne Kampen, Bente Kristin Anti, Leif Solemsli,

Detaljer

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK 2012-2015 OFK er i disse dager i ferd med å legge frem en egen strategi på internasjonal strategi. Dette vil bli presentert overfor alle regioner

Detaljer

S 60/15 Handlingsprogram 2016

S 60/15 Handlingsprogram 2016 MØTEBOK Side 1 av 5 S 60/15 Handlingsprogram 2016 Etter høring har det kommet inn høringssvar fra de seks Valdreskommunene, Valdres Hytteforening, Valdresmusea og Visit Valdres, høringsuttalelsene legges

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 4. januar kl i møterom GNIST, Valdres Næringshage A/S

Referat fra Regionstyremøte 4. januar kl i møterom GNIST, Valdres Næringshage A/S 1 Referat fra Regionstyremøte 4. januar kl. 09.00-15.00 i møterom GNIST, Valdres Næringshage A/S Tilstede: Inger Torun Klosbøle, Kjell Berge Melbybråten, Toril Grønbrekk, Kåre Helland, Eivind Brenna, Vidar

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 30. august kl , møterom Gnist i Valdres Næringshage

Referat fra Regionstyremøte 30. august kl , møterom Gnist i Valdres Næringshage 1 Referat fra Regionstyremøte 30. august kl. 08.30-13.10, møterom Gnist i Valdres Næringshage Møtte: Inger Torun Klosbøle, Kjell Berge Melbybråten, Eivind Brenna, Vidar Eltun, Toril Grønbrekk, Trine Adde

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 5. I løpet av høsten 2006 skal Regionrådet ta stilling / gi innspill på følgende planer:

MØTEBOK Side 1 av 5. I løpet av høsten 2006 skal Regionrådet ta stilling / gi innspill på følgende planer: MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-50/06: HANDLINGSPROGRAM 2007 I løpet av høsten 2006 skal ta stilling / gi innspill på følgende planer: 1. Handlingsprogrammet for Valdres 2007 2. OFKs regionale handlingsprogram

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. JUNI 2011

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. JUNI 2011 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. JUNI 2011 Det vises til møteinnkalling av 8. juni og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i VNK s lokaler. Møtedeltagere: Gro Lundby, Kåre Helland, Helge Halvorsen,

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 23.09.09 Det vises til møteinnkalling av 15.09.09 til Valdresrådets møte i Vestre Slidre den 23. september, og de der vedlagte saksdokumentene. Møtedeltakere var: Fra

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune «Sse_Navn» Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Til: Valdres Natur- og Kulturpark Skrautvålsvegen 77 2900 FAGERNES Valdreskommunane Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: MOELIV - 14/1391

Detaljer

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( )

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( ) Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2017-2019) 1. Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret De deltakende kommuner er Etnedal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Fylkessammenslåing, parkkonseptet til Valdres og partnerskapsavtaler med OFK drøftingsnotat

Fylkessammenslåing, parkkonseptet til Valdres og partnerskapsavtaler med OFK drøftingsnotat Fylkessammenslåing, parkkonseptet til Valdres og partnerskapsavtaler med OFK drøftingsnotat 20.10 01.11 27.11 06.12 20.12 TIDSPLAN 17-18.10 Fylkesting Oppland 24.10 Felles Fylkesting Forhandlin gs utvalet

Detaljer

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( )

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( ) Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2017-2019) 1. Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret De deltakende kommuner er Etnedal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Til Styret i VNK Fagernes, 29. august Valdres Vidaregåande skule, onsdag 3. september, kl møterom i administrasjonsbygget

Til Styret i VNK Fagernes, 29. august Valdres Vidaregåande skule, onsdag 3. september, kl møterom i administrasjonsbygget Til Styret i VNK Fagernes, 29. august 2014 MØTEINNKALLING Det innkalles herved til styremøte i VNK: Valdres Vidaregåande skule, onsdag 3. september, kl. 09.00 møterom i administrasjonsbygget Ordinære saker

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Fra Valdres deltok Gro Lundby, Svein Erik Hilmen, Håkon Johs. Skarstad og Arne Bang.

Møtested. Tingvoll. Fra Valdres deltok Gro Lundby, Svein Erik Hilmen, Håkon Johs. Skarstad og Arne Bang. MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-53/06: REFERATSAKER Følgende saker ble referert: a) Fjellpolitikkonferansen./. Det vises til vedlagte info om fjellpolitikkonferansen på Røros den 26. og 27. september der

Detaljer

Til Valdresrådet Fagernes, 15. september 2014 MØTEINNKALLING. Vang kommune onsdag 17. september kl

Til Valdresrådet Fagernes, 15. september 2014 MØTEINNKALLING. Vang kommune onsdag 17. september kl Til Valdresrådet Fagernes, 15. september 2014 Det innkalles herved til møte i Valdresrådet i MØTEINNKALLING Vang kommune onsdag 17. september kl. 09.00 Vi starter med følgende orienteringssaker: O-03/14:

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDET I NORD-AURDAL 25. MARS 2015

REFERAT FRA VALDRESRÅDET I NORD-AURDAL 25. MARS 2015 REFERAT FRA VALDRESRÅDET I NORD-AURDAL 25. MARS 2015 Møtedeltagere var: Fra kommunene: Fra VNF: Forfall: Fra OFK: Forfall: Fra VNK (adm): Kjell B. Melbybråten, Toril Grønnbrekk, Lars Kvissel, Kåre Helland,

Detaljer

MØTEBOK. Møtested. Valdres Natur- og Kulturpark. Sak nr: TRAFIKKSKAPENDE ARBEID FAGERNES LUFTHAVN

MØTEBOK. Møtested. Valdres Natur- og Kulturpark. Sak nr: TRAFIKKSKAPENDE ARBEID FAGERNES LUFTHAVN Sak nr: U-55/10: TRAFIKKSKAPENDE ARBEID FAGERNES LUFTHAVN Det vises til tidligere saker vedrørende det trafikkskapende arbeid på Fagernes Lufthavn, og etter en del endringer i opplegget fremlegges herved

Detaljer

Forutsetninger og føringer for VNK sitt handlingsprogram for 2016:

Forutsetninger og føringer for VNK sitt handlingsprogram for 2016: MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : 28/15 Handlingsprogram 2016 Handlingsprogrammet har vært ute på høring og styrets forslag til Handlingsprogram 2016 er vedlagt. Høringssvar, saksinnstilling til styremøte den

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 5. Regionstyret. Valdres næringshage Møterom: Stølen

MØTEBOK Side 1 av 5. Regionstyret. Valdres næringshage Møterom: Stølen MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : RS 88-/-17 Handlingsplan og budsjett 2018 Vedtektene /samarbeidsavtalen 2017-2019 seier at handlingsprogrammet skal sendas ut på høyring seinast den 25. oktober, med høringsfrist

Detaljer

Referat fra Valdresrådet 21. juni 2017 i kommunestyresalen i Vestre Slidre kommune,

Referat fra Valdresrådet 21. juni 2017 i kommunestyresalen i Vestre Slidre kommune, Referat fra Valdresrådet 21. juni 2017 i kommunestyresalen i Vestre Slidre kommune, 08.30-15.00 1 Tilstede: Odd Erik Holden, Kristen Hagaseth, Helge Lajord, Haldor Ødegård, Trine Adde Hansebakken, Vegard

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM HØRINGSUTKAST

HANDLINGSPROGRAM HØRINGSUTKAST MØTEBOK Side 1 av 11 () Sak nr: U-54/08: V-17/08 HANDLINGSPROGRAM 2009-2012. HØRINGSUTKAST Det legges herved nærmere opp til behandlingen av høringsutkast til handlingsprogram for (). Dette skal behandles

Detaljer

Til Valdresrådet Fagernes, 14. september 2015

Til Valdresrådet Fagernes, 14. september 2015 Til Valdresrådet Fagernes, 14. september 2015 Det innkalles med dette til møte i Valdresrådet i Vang kommune, kommunestyresalen, onsdag 16. september 2015, kl. 09:00 Orienteringssaker: O-13/15 O-14/15

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-54/06: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE.//. Det vises til brev av 02.10.d.å. fra Arena Innlandet der regionrådene i fjellregionene i Hedmark og Oppland har fått oversendt

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK REFERAT FRA STYREMØTE I VNK Onsdag 3. desember 2014 kl. 09:00-12.00 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Lars Kvissel, Inger Torun Klosbøle, Svein Erik Wold, Magne Kampen, Tone Eggum, Elisabeth Melbye, Jørand

Detaljer

Vedtekter. Samarbeidsavtale

Vedtekter. Samarbeidsavtale Vedtekter Samarbeidsavtale 1 Vedtekter / samarbeidsavtale mellom 2 Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2008-2011) 1. Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret De deltakende

Detaljer

Det vises til tidligere behandling i Valdresrådets sak V der følgende vedtak ble fattet vedr handlingsprogrammet 2008:

Det vises til tidligere behandling i Valdresrådets sak V der følgende vedtak ble fattet vedr handlingsprogrammet 2008: MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: U-38/07: HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008 V-27/07: I denne sak framlegges handlingsprogrammet for 2008 til behandling. Det vises til tidligere behandling i s sak V-20707 der følgende

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune «Sse_Navn» Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Til: Etnedal kommune 2890 ETNEDAL Nord Aurdal kommune 2900 FAGERNES Sør Aurdal kommune 2930 BAGN Valdres Natur- og Kulturpark Skrautvålsvegen

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 24.09.2008 Det vises til møteinnkalling av 18. september til Valdresrådets møte den 24. september i Etnedal kommunehus og de der vedlagte saksdokumenter, samt separat

Detaljer

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 20. MARS 2015

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 20. MARS 2015 REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 20. MARS 2015 Følgende deltok: Vidar Eltun, Eirik Haga, Gustav Bahus, Jarle Aarvoll, Kåre Helland, Bjørn-Frode Schjelderup, Kristen Hagaseth, Inger Torun Klosbøle,

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 1. mars kl i møterom Gnist i Valdres Næringshage

Referat fra Regionstyremøte 1. mars kl i møterom Gnist i Valdres Næringshage 1 Referat fra Regionstyremøte 1. mars kl. 08.30-14.20 i møterom Gnist i Valdres Næringshage Tilstede: Tone Meisdalen, Marit Synnøve Opheim Østli, Kåre Helland, Vidar Eltun, Eivind Brenna, Toril Grønbrekk,

Detaljer

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( )

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( ) Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdresne om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2016-2019) Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang 1. Deltakende r, VNK, og regionstyret

Detaljer

Møtested. Region Valdres Region Valdres

Møtested. Region Valdres Region Valdres MØTEBOK Side 1 av 10 Sak nr : RS-42/07: VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE OM VNK OG RS-47/07 REGIONSTYRET OPPFØLGING ETTER KOMMUNE STYREBEHANDLINGEN Det vises til sak R-30/07.d.å. der Regionrådet gikk gjennom

Detaljer

Referat fra Valdresra det i Vang kommune 16. september 2015

Referat fra Valdresra det i Vang kommune 16. september 2015 Referat fra Valdresra det i Vang kommune 16. september 2015 Møtedeltagere var: Fra kommunene: Forfall: Kjell Berge Melbybråten, Toril Grønbrekk, Lars Kvissel, Kåre Helland, Inger Torun Klosbøle, Vidar

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 25. juni 2010

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 25. juni 2010 REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 25. juni 2010 Det vises til møteinnkalling, av 17/6-d.å, og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere: Gro Lundby, Tor Berge, Knut Haalien, Jan Arild Berg, Tommy

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 1.november kl , møterom Stølen, Valdres Næringshage

Referat fra Regionstyremøte 1.november kl , møterom Stølen, Valdres Næringshage Referat fra Regionstyremøte 1.november kl. 09.00-11.15, møterom Stølen, Valdres Næringshage 1 Møtte: Inger Torun Klosbøle, Kjell Berge Melbybråten, Eivind Brenna, Vidar Eltun, Toril Grønbrekk, Kåre Helland,

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 2. september 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30

Referat fra styremøte i VNK 2. september 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30 Referat fra styremøte i VNK 2. september 2015 i Valdres Næringshage fra 09:00-11:30 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Inger Torun Klosbøle, Vidar Eltun (vara), Magne Kampen, Helge Kvame, Tone Eggum, Reidun

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 6. mai 2015

Referat fra styremøte i VNK 6. mai 2015 Referat fra styremøte i VNK 6. mai 2015 Sted/dato/tid: Valdres Næringshage, møterom «Heime», onsdag 6 mai kl. 09:00 12:00 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten. Toril Grønbrekk, Inger Torun Klosbøle, Magne

Detaljer

Til Styret i VNK Fagernes, 14. oktober 2015

Til Styret i VNK Fagernes, 14. oktober 2015 Til Styret i VNK Fagernes, 14. oktober 2015 MØTEINNKALLING Det innkalles herved til styremøte i VNK: Møtetrom «GNIST» i Valdres Næringshage, onsdag 21. oktober, kl. 09.15 (rett etter styremøtet i Valdres

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

Møtested. VNK Etnedal kommune

Møtested. VNK Etnedal kommune MØTEBOK Side 1 av 13 Sak nr: U-54/09: V-03/10: EVALUERING AV 10 ÅRSPLANEN TIL I denne sak vil bli invitert til å ta endelig stilling til evaluering av 10 årsplanen (2010-2017) til, som også for en del

Detaljer

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/08 Møtedato: 12.06.08 Tid: kl. 09.30 12.30 Møtested: Rådhuset Sak nr: 08/08-14/08 Møteleder: Møtende medlemmer: Hans Kiplesund Erik Olufsen Kjell

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTRE I VNK 22. OKTOBER 2014 ORIENTERINGSSAKER

REFERAT FRA STYREMØTRE I VNK 22. OKTOBER 2014 ORIENTERINGSSAKER REFERAT FRA STYREMØTRE I VNK 22. OKTOBER 2014 Møtet ble avholdt på Fagernes Lufthavn. Tilstede var: Kjell Berge Melbybråten, Lars Kvissel, Inger Torun Klosbøle, Magne Kampen, Tone Eggum, Helge Kvame, Reidun

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 7. juni kl , møterom Gnist i Valdres Næringshage

Referat fra Regionstyremøte 7. juni kl , møterom Gnist i Valdres Næringshage 1 Referat fra Regionstyremøte 7. juni kl. 08.30-14.30, møterom Gnist i Valdres Næringshage Møtte: Inger Torun Klosbøle, Kåre Helland, Vidar Eltun, Toril Grønbrekk, Eivind Brenna, Anne Marte Kolbjørnshus

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Sak S 62/12 Vedlegg 1 Handlingsprogram 2013 Utkast av 29.11.12 FORSLAG TIL ENDRINGER MED RØDT Handlingsprogrammet for 2013 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig

Detaljer

98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018

98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018 MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018 I tråd med vedtektene /samarbeidsavtalen 2017-2019 har handlingsprogrammet vore til vedtak i kommunane. Det er regionstyret som fattar

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Regnskap 2015 Valdresrådet

Regnskap 2015 Valdresrådet Regnskap 2015 Valdresrådet 9.03.2016 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2015 2015 2014 Driftsinntekter -17 450-15 457-13 093 Driftsutgifter 12 698 17

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. DESEMBER 2010

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. DESEMBER 2010 REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. DESEMBER 2010 Det vises til møteinnkalling av 2/12-d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i Valdres natur- og Kulturpark. Møtedeltagere:Gro Lundby,

Detaljer

Referat fra Valdresra det 16. desember 2015 i Vestre Slidre, Slidretun 09:00-11:30

Referat fra Valdresra det 16. desember 2015 i Vestre Slidre, Slidretun 09:00-11:30 Referat fra Valdresra det 16. desember 2015 i Vestre Slidre, Slidretun 09:00-11:30 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Odd Erik Holden, Inger Torun Klosbøle, Vegard Riseng, Toril Grønbrekk, Linda Mæhlum

Detaljer

Presentasjon av Morten Ottesen fra Tellusworks og TV2 FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar informasjonen til etterretning

Presentasjon av Morten Ottesen fra Tellusworks og TV2 FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar informasjonen til etterretning MØTEBOK Side 1 av 19 Sak nr : O-6/12: TV SATSING MULIGHETER OG UTFORDRINGER Presentasjon av Morten Ottesen fra Tellusworks og TV2 Hvilke muligheter det ligger for Valdres basert på en TV serie om kultur,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder Liv Toril

Detaljer

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 5 MAI 2017

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 5 MAI 2017 REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 5 MAI 2017 Den 5 mai 2017 ble det avholdt årsmøte i Stamvegutvalget på Filefjellstuene etterfulgt av befaring av Filefjelltunnelen - der prosjektlederne Odd Erik Haugen

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015 Kirkens hus, Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Høringsutkast pr 19.10.2011 Handlingsprogrammet for 2012 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Søndre Land, rådhuset

Søndre Land, rådhuset MØTE NR. 1 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 21.02.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land, rådhuset SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Møtested. Næringshagen. Det vises til vedtak i Valdresrådet 16. september 2015:

Møtested. Næringshagen. Det vises til vedtak i Valdresrådet 16. september 2015: MØTEBOK Side 1 av 7 Sak nr S- 11-/16: Mulighetsstudie for næringsutvikling i Valdres Det vises til vedtak i Valdresrådet 16. september 2015: 1. Det utarbeides en overordnet strategi formet som en mulighetsanalyse

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer