EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKTE EIKER VISUELL IDENTITET"

Transkript

1 DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE

2 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger Logoens plassering Minimumsstørrelse Grafiske elementer Symbol og bruk Farger Typografi Typografi i bruk Bildemanér Papirvalg Implementering Logoens plassering Minimumsstørrelse Symbol Bruk av typografi Farge på ulike flater Kommunikasjon Ordliste

3 INNLEDNING SIDE

4 004 INNLEDNING Om identiteten Innledning Forpliktelser Denne designmanualen er utviklet for å sikre at Ekte Eiker sin visuelle identitet er tydelig og konsekvent på alle profilbærere* og kommunikasjonsflater*. Alle som skal lage grafisk eller digitalt materiale for Ekte Eiker, forplikter seg til å lese disse retningslinjene, overholde beslutningene og sørge for at Ekte Eiker alltid fremtrer gjenkjennelig. Gjennom våren 2015 har Øvre Eiker Kommune satt i gang en prosess for å utvikle en strategi som skal samle og fremme gårds- og landbruksprodukter fra kommunen. Ekte Eiker er en fellesmerking for kvalitetssterke landbruksprodukter fra Eiker Kommune. Merket benyttes i kombinasjon med det allerede eksisterende uttrykket på hvert enkelt produkt, og skal med fungere som et tillegg, og fremme styrkene som eksisterer hos hver enkelt. Merket Ekte Eiker skal symbolisere geografisk tilknytning, kvalitet, innovasjon og arbeidskraft, og skal gjøre det enklere for forbrukeren å legge merke til og velge produkter fra Eiker. 004

5 KONSEPT DET KONSEPTUELLE FUNDAMENTET TIL DEN VISUELLE IDENTITETEN SIDE

6 006 KONSEPT Logokonsept Ekte Eiker Kvalitet dyrkes ikke av seg selv. Det krever dedikasjon og utallige arbeidstimer for å kunne tilby kvalitetsrike varer til forbrukeren. Konseptet til Ekte Eiker er basert på innovasjon og arbeidskraft. Dette skal gjenspeiles i den visuelle identiteten, og med det bidra til å fremme hva som gir produkter fra Eiker den gode kvaliteten de har. Verdiene til merket er lagt opp på ulike nivåer. På det indre nivået skal det fremstå som ærlig, kvalitetsorientert og gi en opplevelse. Dette er verdiord som skal kommuniseres gjennom merkets innhold (produktene som er medlemmer). Logoen skal utstråle geografisk tilknyttelse, innovasjon, arbeidskraft. Eiker + Dedikasjon + Innovasjon + Arbeidskraft = Kvalitet 006

7 LOGO RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LOGOEN TIL EKTE EIKER SIDE

8 008 LOGO Logoen Ekte Eiker Logoen til Ekte Eiker er basert på et forenklet (pixelinspirert*) Eiketre. Typografien* i logoen er basert på de samme prinsippene som treet er utviklet fra. Uttrykket springer ut fra grunnkonseptet til den visuelle identiteten om å utlyse innovasjon. Logoen danner grunnlag for andre grafiske elementer, som for eksempel det identitetsskapende mønsteret av forenklede versjoner av varene som eksisterer i området (se kapittel om grafiske elementer). Eikertreet skal brukes sammen med typografien, og fungere som I-en i Eiker. Fordi logoen er et støttemerke skal den alltid være svart eller hvit, aldri andre farger. De påfølgende sidene beskriver bruk av logoen i detalj. 008

9 009 LOGO Logoens oppbygging Logoen er bygget opp av et rutenett av kvadrater. Størrelsen på kvadratene er basert på bokstavens bredde og høyde (de horisontale linjene på T- og E-en). Kerningen* mellom bokstavene er også basert på enten hele eller halve ruter i rutenettet. Se i rutenettet under hvordan avstandene skal benyttes for et korrekt optisk resultat. Logoen skal alltid fremstå som vist under, den skal aldri benyttes uten Eikertreet. Eikertreet kan brukes uten typografien, men ikke omvendt. Sikker avstand Sikker avstand definerer minimumsavstanden fra logoen til 1) kanten på formatet* den er plassert på, eller til 2) andre elementer. Minimumsavstanden er satt til fire ruter på hver side av logo, se bilde under. Unntak Dersom logo benyttes i header* på web kan avstanden tilpasses headerens høyde. Regelen er da at det skal være luft rundt logo, og at den skal opptre fritt fra andre elementer. 009

10 010 LOGO Logoens farger I bruk på merking på produkter skal logoen alltid være sort eller hvit, aldri i andre farger. Eikertreet og navnet skal alltid ha samme farge. På hvit bakgrunn skal logoen alltid være sort. På farget bakgrunn skal fargen som gir størst kontrast benyttes (enten sort eller hvit). På foto skal alltid kontrastfargen benyttes (sort eller hvit) - på et lyst bilde skal logo benyttes i sort, på et mørkt bilde skal logo benyttes i hvit. Logo skal aldri plasseres slik at den forstyrrer kjernekarakteristikken i bildet (for eksempel ansikt). Se eksempler på riktig og feil bruk av logo på neste side. Logo positiv Logo negativ Logo omriss 010

11 011 LOGO Eksempler på riktig bruk av logo Eksempler på feil bruk av logo 011

12 GRAFISKE ELEMENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV GRAFISKE ELEMENTER I EKTE EIKER SIN VISUELLE IDENTITET SIDE

13 013 GRAFISKE ELEMENTER Visuell helhet Grafiske elementer i den visuelle identiteten Pixelinspirerte forenklede symboler er en av de tydeligste identitetsbærerne* i Ekte Eikers identitet. Deler av symbolet er integrert i logo, men det finnes også et større ikonbibliotek til fri disposisjon. Symbolet skal berike den visuelle identiteten og fremme variasjonen i produktsortimentet merket innehar. Symbolet spiller to roller i identiteten: 1. Identitetsskapende for fellesskapet 2. Identitet for hver enkelt aktør 013

14 014 GRAFISKE ELEMENTER Implementeringsmønster En del av designets visuelle profil er et tilhørende mønster som representerer mangfoldet i landbruket. Den inneholder simplifiserte fremstillinger av produktene, blant annet plommetrær, juletrær, korn, epler osv. 014

15 015 GRAFISKE ELEMENTER Identifisering av den ekelte aktør I symbolbiblioteket har vi også utviklet et individuelt symbol for hvert medlem av merket. Symbolet skal bidra til å lettere huske hver enkelt aktør, ved at de også visualiseres. Ulleland Gård Eiker Juletreskog Bagstevold Fiskum Fruktpresseri Skott Gård Fram Sønju Mor Aases Gårdsbutikk Eiker Gårdsysteri Per Olav Krekling 015

16 FARGER RETNINGSLINJER FOR IDENTITETSFAGENE TIL EKTE EIKER SIDE

17 017 FARGER Identitetsfarger Fargepalett Primærfargene* benyttes på logo, og den fargen som gir størst kontrast skal alltid benyttes på den akutelle flaten. Sekundærfargene* Eikerrød og Eikerblå brukes for å skape et mer innovativt og livlig preg på ulike elementer. Disse kan også brukes på titler på web og på trykksaker. Signalfargene* skal ikke brukes på tekst dersom kontrasten blir for lav. Er bildet bak mørkt nok kan man vurdere om kontrasten fungerer eller om det er mer hensiktsmessig å bruke hvit eller sort. Signalfargene brukes som regel på andre elementer som rammer for å skape stoppeffekt og gi viktig informasjon oppmerksomhet. Primær- og signalfargene kan brukes med en fargemetning* (tint) på 40-50% på for eksempel overrulling*-effekter på web eller i brosjyre. 017

18 018 FARGER Primærfarger Sekundærfarger RGB: 255/255/255 CMYK: 0/0/0/0 HEX: FFFFFF RGB: 0/0/0 CMYK: 0/0/0/100 HEX: PMS: Pantone 690 C PMS: Pantone 690 U RGB: 97/33/65 CMYK: 30/98/13/68 HEX: PMS: Pantone 7700 C PMS: Pantone 301 U RGB: 22/92/125 CMYK: 84/17/0/57 HEX: 165C7D Signalfarger PMS: Pantone 3965 C PMS: Pantone 3965 U RGB: 238/220/0 CMYK: 7/0/100/0 HEX: EEDC00 PMS: Pantone 339 C PMS: Pantone 339 U RGB: 0/179/136 CMYK: 84/0/59/0 HEX: 00B

19 TYPOGRAFI RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TYPOGRAFI OG SKRIFTSNITT I DEN VISUELLE IDENTITETEN SIDE

20 020 TYPOGRAFI Utvalgte skriftsnitt Typografi Kjøp fontene Lato av Łukasz Dziedzic https://typekit.com/fonts/lato Marion av Ray Larabie https://www.myfonts.com/fonts/typodermic/ marion/ Marion brukes i brødtekst på alle trykksaker (brosjyre). Brødteksten skal aldri være i kun versaler*, her skal minuskler* brukes. Den skal kun brukes regular eller light tekst i brødtekst. I en ingress er det lov å bruke italic eller bold. Lato brukes på webside og overskrifter på brosjyrer, plakater og lignende. Italic light brukes på bildetekster*, bold brukes på overskrifter, regular brukes på brødtekst på web. På overskrifter er det valgfritt om man ønsker å bruke bare versaler*. Marion Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Lato Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Lato Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Lato Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

21 021 TYPOGRAFI Kjøp fontene La Belle Aurore av Kimberly Geswein https://www.google.com/fonts/specimen/ La+Belle+Aurore La Belle Aurore er en dekorativ tilleggsfont som brukes for å skape mer nærhet og formidle personlighet til forbrukeren. Den må aldri brukes som tittel, brødtekst*, ingress* eller i paginering*. Bruksområdet er satt til å bare være på for eksempel sitater, og kan brukes på plakater, som tilleggsoverskrift på web eller på annen tekst som ikke har avgjørende meningsinnhold. Se eksempel på bruk på neste side. La Belle Aurore Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

22 BILDEMANÉR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER I DEN VISUELLE IDENTITETEN TIL EKTE EIKER SIDE

23 023 BILDEMANÉR Nærhet Bildemanér Bildestiler 1. Nærbilder 2. Natur og produktbilder 3. Dyr og folk i arbeid Bildemanéren* har til hensikt å skape nærhet til produksjonen, gi et innblikk i Eiker og skape et sterkere bånd mellom produsent og forbruker. På de neste sidene ser du eksempler på bilder som kan brukes. Hele bildebanken legges på en privat del av websiden (med passord). Bildene som brukes skal krediteres til fotografen på alle trykksaker og på web (navn ligger i bildetittelen). Bildene kan brukes som bakgrunn, eller på slik måte du selv måtte ønske. Dersom bildene croppes* må en sørge for at dimensjonene på bildet ikke endres, liggende bilder skal ikke brukes som stående og omvendt. Bildene skal ikke manipuleres* utover de innstillinger som allerede er satt da dette vil ødelegge det bestemte visuelle uttrykket. 023

24 DESIGNMANUAL BILDEMANÉR EKTE EIKER Eksempler på bilder av dyr og folk i arbeid

25 DESIGNMANUAL BILDEMANÉR EKTE EIKER Eksempler på nærbilder

26 DESIGNMANUAL BILDEMANÉR EKTE EIKER Eksempler på produkt, produksjon og naturbilder

27 PAPIRVALG RETNINGSLINJER FOR VALG AV PAPIR FOR EKTE EIKER SIDE

28 028 PAPIRVALG Kvalitet Papirvalg Papiret må velges bevisst med tanke på verdiordet kvalitet. Papiret formiler også budskap, og er dermed en viktig del av identiteten. For å uttrykke kvalitet er det viktig at ingen av trykksakene printes med vanlig kopipapir (80 g) da dette har for dårlig opasitet. Minimumsgramvekten for brosjyre er 120 g, maks 180 g. Plakater skal minst ha en gramvekt* på 180 g og maks 300 g - bruksområde tatt i betraktning. En A5* brosjyre printes på A4 og falses* på midten. 028

29 IMPLEMENTERING IMPLEMENTERING AV EKTE EIKERS IDENTITET PÅ EGET PRODUKT SIDE

30 030 IMPLEMENTERING Samspill med eget design Implementering* På eget produkt skal det benyttes merkelapper eller klistremerker. Merkingen skal plasseres på slik måte at den ikke forstyrrer eget design. Den skal aldri plasseres vertikalt, og heller ikke på skrå over eget design. Logo skal hvis mulig plasseres på produktets fremside. Logo på klistremerke kommer som hvit på transparent* bakgrunn, sort på transparent bakgrunn og sort på hvit bakgrunn. Velg utgave etter produkt - kontrast og synlighet er viktigst. På neste side kan du se eksempler på riktig og feil bruk. 030

31 031 IMPLEMENTERING 031

32 032 IMPLEMENTERING Logoens plassering Til høyre ser du eksempler på implementering og bruk av logo med tanke på sikker avstand. På andre trykksaker som brosjyre eller plakat gjelder regler som er satt på forrige side. Hvorvidt logo er midtstilt eller har fast høyre-/venstrekant er opp til formatet, så lenge avstandene respekteres er det her lov å leke seg litt. Minimumsstørrelse Logoens minimumsstørrelse er satt til 20 mm i bredden. Dette benyttes stort sett når logo anvendes som klistremerke på produkter. Logoen er vektorbasert*, og kan derfor skaleres til ønsket maksimumsstørrelse. Derfor har vi heller ikke satt noen maks størrelse på logo. 20 mm 032

33 033 IMPLEMENTERING Symbol for fellesskapsidentifisering Symbolet som skal skape en følelse av fellesskap og helhet består av alt fra epler til korn, plommetrær, juletrær og veier. Symbolet skal vise hva som er typisk Eiker, og med det fremstå som mer ekte. Hvis symbolet brukes i sin helhet skal det plasseres i kanten på den aktuelle trykksaken eller websiden. Den skal ikke plasseres midta på en side, og heller plasseres på en slik måte at den forstyrrer logo. 033

34 034 IMPLEMENTERING Bruk av typografi Punktstørrelser På brosjyre er punktstørrelsen satt for å passe til griden*. På brødtekst skal følgende størrelser brukes: 10 pt* font størrelse på 11,5 pt* linjeavstand. Titler skal alltid opptre i punktstørrelse 30 eller 20 i trykksaker og opptre i fonten Lato. Titler i bold og ingress i regular eller italic. Regelen er her at det skal være god størrelseskontrast mellom de ulike elementene (tittel, brødtekst, ingress). 034

35 035 IMPLEMENTERING Typografi i system Grid Til høyre ligger griden som benyttes i brosjyren. Griden er bygget opp av 9 kolonner og 24 rader. Gutteren* er 4,057 mm. De ulike delene av teksten settes i ulik bredde etter følgende prinsipp: Brødtekst går over minimum to kolonner, og maksimum fire. Griden gir en fleksibel layout* slik at den kan tilpasses ulike nivåer med tekst, her er det lov å leke seg innenfor satsspeilets* rammer. OVERSKRIFT Maxim debis et voluptat et, consequam explabo. Aximintio quuntiamus, nonsed quo dentius post velescitia cor sin pro quam fugias essequatem sust exerioruptas rehenis mo cor mo ex eturis eatur modis et aut utatentesti tempore dolecuptae nati nis dolutate Ovidunti volorehenis imilliqui officaest fugia doluptis repro dolenit harchici berum re cuptati atquat. Erovitam quassint, ut unt volorem. Perorrum quaspelit et doluptatur? Ovit latios est, simi, venisci atenimint facestibust, unducias evel iur? Otatus, velitatum quis endam volo maio. Res eationsed quo culpa core estiore sequatiis esequi utae es consequis rerit quost rem enesequassus volo venet faccae quas si int volor aute sus andit animpor alit abori ium et quis dolupta venitatur, qui consedi adioreiciis sus arcia vendio. Apisquo 035

36 036 IMPLEMENTERING Typografi i nivå Man bruker typografiske nivåer for å gjøre teksten lettlest og tilgjengelig. I trykksaker og på web skal foto være et viktig moment og være hovedfokus. Deretter skal tittelen komme tydelig frem, før ingress og videre brødtekst gir all informasjon. Til slutt vil slikt som sidetall legges merke til

37 037 IMPLEMENTERING Typografi I bruk På de følgende sidene er en oversikt over hvordan typografien skal brukes og implementeres på webside og trykksaker. 037

38 038 IMPLEMENTERING La Belle Aurore Visuell fremstilling av hvordan skal La Belle Aurore implementeres på web og trykksaker. Blomstring Ignatur, sum lam, et eosandit, nonseque am aut facculparum secae magnam eum et optio esed quid molupta tio corpor Ersped qui as eatiuribus tiat seh Blomstring Feil bruk På eksemplet over er det brukt en letter spacing på 50. Dette er ikke tillatt. Blomstring Riktig bruk Fonten kan brukes på korte slagord eller annen tekst som ikke har avgjørende mening på innhold. Feil bruk Fonten skal ikke brukes på tekst med mer enn 6 ord - da lesbarheten blir dårlig. Riktig bruk Bildet viser riktig bruk som er en letter spacing på

39 039 IMPLEMENTERING Lato Visuell fremstilling av hvordan skal Lato implementeres på web og trykksaker. Genis sunt aut arum sollaudamus ut ist rerum et eturau. Dipsam des magnis dolor reiumet har Riktig bruk Fonten skal brukes i brødtekst med letterspacing* 0, og avsnitt skal markeres med mellomrom. Genis sunt aut arum sollaudamus ut ist mp os excest aut es rerum et eturau tempost amlo ven dipsam des magnis dolor Feil bruk Fonten skal ikke brukes med letterspacing under null eller over 100. GENIS SUNT AUT ARUM SOLLA UDA MUS UT. la port ut Riktig bruk Over bilder skal fonten skrives i en kontrastfarge, på en rolig bakgrunn. Det kan være i både kapitaler og minuskler*, men fontstørrelsen skal være stor og fonten skal være i bold eller black. GENIS SUNT AUT ARUM SOLLA UDA MUS UT. la port ut Feil bruk Fonten skal ikke brukes over detaljerte bilder i høy kontrast, eller med en for tynne hårstreker. 039

40 040 IMPLEMENTERING Marion Visuell fremstilling av hvordan skal Marion implementeres på web og trykksaker. Oditat idipsam accusam aute dolorendis sequaspe quam, odipieni quid quiatur mos aut lacepuda dis ipsamus con cus eum ent remporias vollessus eaque rerspid eum natibusda que consed que pedit volore laudi bea cuptis enderovit denisse quidis eictemodi odis voluptatae explian dipsant velicatios cuptasp erfernat am. Riktig bruk Fonten skal brukes i brødtekst på trykk, uten letterspacing og i regular. Genis sunt aut arum sol lau dam us ut ist mp os excesta empos tdi psam desa. Feil bruk Fonten skal ikke brukes over bilder, i farger eller i en fontstørrelse over 10,5. Fonten skal også ikke brukes på websiden. 040

41 041 IMPLEMENTERING Farger på ulike flater Profilfargene kan brukes som bakgrunnsfarge på flater. Når det står tekst over en fargeflate, kan man om ønskelig dempe til 60% av originalfargen. Profilfargene kan også benyttes for å skille mellom informasjon i publikasjoner og web. IMPLEMENTERING PÅ DEMPET ORIGINALFARGE 041

42 KOMMUNIKASJON RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKASJON FOR MERKET EKTE EIKER SIDE

43 043 KOMMUNIKASJON Kommunikasjon Tone-of-voice Tone-of-voice* definerer hvordan vi ønsker å kommunisere budskapet til forbrukeren. Her har vi satt retningslinjer for hvordan vi ønsker å kommunisere for å fremstå slik som ønsket i ulike medier. 043

44 044 KOMMUNIKASJON Brosjyre Informativ, med lite personlige affekter. Brosjyrens hovedmål er å informere forbrukeren om merket, Eiker og medlemmene. Målet er å formidle budskapet på enklest mulig måte (krotfattet). Bruk av verdiord skal bidra til å skape forståelse. Instagram Seriøse tema med peronlig tone. Bruk av du og deg er å foretrekke. For eksempel Kom på bondens marked, vi vil gjerne hilse på deg. Bruke vi og ikke jeg. Ikke bruke smilefjes, piktogram emojis er lov, disse skal være beskrivende for bilder. Ingen bruk av filter på bilder. Bildene skal alltid være i farge, ikke sort-hvitt. Hvis man skal linke til annens instagramprofil skal det brukes tag på bildet, ikkefor i kommentaren. Webside Personlig tone, skal skape innblikk i merket og aktørene. Alle andre medier skal lede til websiden (for eksempel link på Instagram og Facebook). Plakat og rollup Plakaten skal gjennom typografi* og bildebruk fremstå som leken og inviterende. Skal vekke interesse og gi et pent, men korrekt bilde av det vi driver med. Flyer Konkret og informativ. Så lite tekst som mulig. Bruk av bilde som er aktuelt for hva flyeren tar for seg. Facebook Hovedmålet på facebook er å informere. Her tar vi opp nyhetsinnhold med en seriøs tone. Posting av events og bilder fra tidligere events. Ingen bruk av smileys. 044

45 ORDLISTE TOLKNING AV ORD OG UTTRYKK I DESIGNMANUALEN SIDE

46 046 ORDLISTE A F H B C A5-format Standard papirformat benyttet til diverste postale trykksaker. Størrelse 148 mm 210 mm Bildemanér Et sett bilder utvalgt for å passe til bestemt visuell identitet. Bildetekst Informasjonstekst under bildet. Inneholder ofte hva bildet inneholder eller hvem som har tatt det. Brødtekst Betegnelse for løpende tekst i for eksempel en brosjyre, på et brev eller på web. CMYK Prosessfargene som brukes til trykk (4-farge trykk): C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (sort). Cropping Å kutte et bilde eller et element slik at noe går ut over kanten av formatet. G Falsing Bretting av papiret Fargemetning Nedtonet versjon av en farge. Utføres ved å bruke raster med ulike prosenter. 50 % sort vil utgjøre et rasternett hvor rasterpunktene dekker halvparten av ruten, mens hvit (ufarget papir) gjengir resten av området. Resultatet er at den sorte fargen blir grå. Font Faguttrykk for skrifttype. Format Forutbestemt layout for data eller innhold. Gramvekt Papirets eller kartongens vekt per kvadratmeter. Grid Underliggende riss eller rutenett av hjelpelinjer som teksten og grafikken plasseres i forhold til. Gutter Avstand mellom kolonner. I Header Toppen på en webside, hvor meny og logo vanligvis er plassert. HEX HTML farger er definert av en hexadesimal verdi (HEX) med en kombinasjon av rød, grønn og blå fargeverdier (RGB). En HEX verdi består av 3 par med 2 tall og med # i starten. Eksempel: # Hyperlink En tekst eller bilde på en webside som fører til en annen webside eller en underside av websiden. Identitetsbærer En flate eller et element som formidler de visuelle elementene og verdiene. For eksempel en plakat eller et bilde. Implementering Bruke og sette inn identiteten på ulike flater. For eksempel bruk på eget produkt. Ingress Ingress er et kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i en artikkel eller reportasje. 046

47 047 ORDLISTE K L M O Kerning Justere avstanden mellom bokstaver for å få et riktig optisk resultat. Kommunikasjonsflate Se identitetsbærer. Layout En samlebetegnelse som forteller hvordan skrift, bilder og illustrasjoner skal plasseres i en visuell presentasjon. Letterspacing Avstand mellom bokstaver Manipuleres Endre på farger eller på annen måte endre på bildets karakter. Minuskler Små bokstaver. Overrulling Når musepekeren legges over en hyperlink på en webside, vil linken endre utseende (et bilde kan også fungere som en hyperlink). Paginering Sidenummerering. P R S Papirtykkelse Les gramvekt. Pixel Et rasterpunkt (bildepunkt). PMS Pantone Matching System er et fargesystem med ferdigblandede farger som sikrer god fargegjengivelse av grafikk. Profilbærer Les identitetsbærer. Primærfarger Farger som oftest skal benyttes til den visuelle profilen. Pt. Forkortelsen for punkt RGB RGB (rødt, grønt, blått) er en fargemodell som brukes til gjengivelse av farge på skjerm. Satsspeil Fastsatt ramme for løpende tekst. Det som faller utenfor (f.eks. paginering) regnes ikke til satsspeilet. T V Sekundærfarger I fargepallett benyttes sekundærfarger som støttefarger til primærfarger og opptrer sjeldnere i den visuelle profilen. Signalfarger Farger som skal skape oppmerksomhet og fremheve elementer. Tone of voice Hvordan man kommuniserer et budskap. Transparent Gjennomsiktig. Typografi Typografi er utforming og behandling av skrift og bokstaver. Vectorbasert Vektorgrafikk er generert av illustrasjons programvarer som Adobe Illustrator og kan skaleres, roteres, flyttes, eller på annen måte manipulertes til noen grad uten tap av kvalitet. Også kalt objektbasert grafikk eller objektorientert grafikk. Versaler Store bokstaver. 047

48

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015 GRAFISK HÅNDBOK Rødt 2015 LOGO VARIANTER Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: REGLER

Detaljer

Grafisk håndbok. Rødt 2017

Grafisk håndbok. Rødt 2017 Grafisk håndbok Rødt 2017 Logo Varianter Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: Regler

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual. En oversikt og brukerveiledning for Fellestiltakenes visuelle identitet

Profilmanual. Profilmanual. En oversikt og brukerveiledning for Fellestiltakenes visuelle identitet Profilmanual En oversikt og brukerveiledning for Fellestiltakenes visuelle identitet Versjon 1.0 1 13.10.2016 CMYK 45 / 100 / 0 / 0 PMS Pantone 248 C RGB 144 / 33 / 138 Hovedlogo Fellestiltakene er en

Detaljer

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013 UTG A R D Visus og Hugr design, 2013 Innhald Logo 03 15 Fargepalett 16 Typografi 17 Piktogram 18 Skilting 19 22 Tilleggselement 23 Trykksaker 24 27 LOGO 03 Adobe Garamnod Pro Daxline Pro TYPOGRAFI Hovudfonten

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 INNHOLD Logo - Hovedlogo 3 Logo - Stående 4 Logo - Alternativ 5 Logo - Logo og bakgrunn 6 Logo - Frisoner 7 Profilfarger 8 Teksteksempel - Annonse 10 Grafisk element 11 Visittkort

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

INNHOLD ABOUT ABOUT 3

INNHOLD ABOUT ABOUT 3 PROFILMANUAL INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8 DOs 10 DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 ABOUT Barnas Bokfestival Bodø sin logo og grafiske profil er utarbeidet for å kommunisere med målgruppen

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester Visuell profil 1 Logo Logo skal være tilstede på alle kommunikasjonsflater. Wisum har tre logovarianter. Grønn, sort og hvit. For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være

Detaljer

BOP / / Høyskolen Kristiania

BOP / / Høyskolen Kristiania BOP / 287963 / Høyskolen Kristiania Introduksjon Problemstillingen var Hvordan skape en ny bærekraftig matkultur i Oslo?, med underproblemstillingen: Hvordan kan pakningsdesign få mennesker til å forandre

Detaljer

INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8. DOs 10. DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 T-SKJORTER 14 BILLETTER 15 KONTAKTINFO 16

INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8. DOs 10. DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 T-SKJORTER 14 BILLETTER 15 KONTAKTINFO 16 PROFILMANUAL INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8 DOs 10 DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 T-SKJORTER 14 BILLETTER 15 KONTAKTINFO 16 3 ABOUT Barnas Bokfestival Bodø sin logo og grafiske profil er

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen Profilmanual Om profilmanualen Profilmanualen er laget som en veiledning for alle som jobber med markedsmateriell for Ocean Bergen og skal sørge for at Ocean Bergen har en klar og tydelig visuell identitet.

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

Konseptmanual Akkurat passe. 1. utgave (2013)

Konseptmanual Akkurat passe. 1. utgave (2013) Konseptmanual Akkurat passe 1. utgave (2013) Innhold Introduksjon 2 3 4 6 8 10 Introduksjon Generelle regler for design Modul 55 Profilannonse og tilbudsannonse Modul 15 Profilannonse og tilbudsannonse

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Temaet for design-omleggingen var Refleksjon, med elementer som:

Temaet for design-omleggingen var Refleksjon, med elementer som: DESIGNMANUAL 2016 Designmanualen presenterer NSFs grafiske profil, og gir nyttige verktøy for at organisasjonen skal fremstå som en enhetlig og profesjonell aktør i all kommunikasjon. KONSEPT NSFs grafiske

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje Design Manual for Eksempler: Logo + Logotype Grønn Logo + Logotype Brun Logo + Logotype Hvit Logo + Logotype Oransje Jobber for et sunnere liv og miljø Eksempler: Dyrker et sunnere liv og miljø Jobber

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

SØRMARKA PROFILVEILEDER

SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA Profilveileder 2 INNHOLD: INTRODUKSJON: Introduksjon: 2 Fargepalett: 3 Fonter trykk: 4 Font skjerm: 5 Logovarianter: 6 Logo generell: 7 Logo vertikal: 8 Logo Negativ: 9

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL Utviklet av HANDVERK [madebyhandverk.no] logo BRUK AV LOGO Logo brukes som en del av det grafiske, eksempelvis over eller ved siden av en overskrift. Se profil

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

HÅNDBOK FOR BRUK AV VALGMATERIELL

HÅNDBOK FOR BRUK AV VALGMATERIELL HÅNDBOK FOR BRUK AV VALGMATERIELL INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon 4 Logo 5 Logo i ulike målformer 6 Hvordan bruke logoen 7 Stående logo 8 E-valg logo 9 Fargepalett 10-11 Typografi Valgfunksjonærkort 13

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Visuell identitet Januar 2015

Visuell identitet Januar 2015 Visuell identitet Januar 2015 Innhold Forord Forord... 3 Vår identitet... 4 Logoen... 5 DONTs... 8 Farger...10 DONTs...14 Typografi...16 Mat. Noe vi spiser hver dag, og som påvirker helsen vår, humøret,

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9 Profilmanual 1 2 3 Innledning Denne profilhåndboken er skrevet for å gi deg informasjon om Noroff House Mafias grafiske profil. Denne boken skal fungere som en bruksanvisning til forskjellige valg man

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING INNHOLD 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Intro // Visjon Merkevarebygging Verdigrunnlag Navn Utrykk Logo Logoalternativer Logoplassering Typografi Fargepalett

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

Profilmanual. Design: Haltenbanken

Profilmanual. Design: Haltenbanken Profilmanual Design: Haltenbanken Innhold 3 4 8 11 12 13 14 16 17 19 Introduksjon Logo Typografi Farger Ikoner Bilder Visittkort PPT presentasjon forside Sosiale medier Mobil nettside Profilmanual 2 Introduksjon

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE. LOGO - symbol og variasjoner. LOGO - logo nots. PLASSERING - frøposer. PLASSERING - navnepinner. PLASSERING - spirekasse

INNHOLDFORTEGNELSE. LOGO - symbol og variasjoner. LOGO - logo nots. PLASSERING - frøposer. PLASSERING - navnepinner. PLASSERING - spirekasse Designmanual INNHOLDFORTEGNELSE SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 12 FORORD LOGO LOGO - symbol og variasjoner LOGO - logo nots FARGER- logo FONTER PLASSERING

Detaljer

VISUELLE RETNINGSLINJER

VISUELLE RETNINGSLINJER UTKAST 1.1 BEGRENSET PRESSE-VERSJON HØYRE VISUELLE RETNINGSLINJER RGB-VERSJON OM ENNE MANUALEN PRINTES VIL FARGENE IKKE VISES KORREKT. CMYK- FARGER ER EFINERT ME EGNE KOER Komplette retningslinjer med

Detaljer

Visuell profil for NARF / NARFXtra

Visuell profil for NARF / NARFXtra Visuell profil for NARF / NARFXtra 2003 2003 0.0 Innholdsfortegnelse: 1.0 Generelt: 0.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt 2.0 Logo og dekorelementer 2.1 Logo og dekorelementer 2.2 Logo og dekorelementer

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer