EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKTE EIKER VISUELL IDENTITET"

Transkript

1 DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE

2 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger Logoens plassering Minimumsstørrelse Grafiske elementer Symbol og bruk Farger Typografi Typografi i bruk Bildemanér Papirvalg Implementering Logoens plassering Minimumsstørrelse Symbol Bruk av typografi Farge på ulike flater Kommunikasjon Ordliste

3 INNLEDNING SIDE

4 004 INNLEDNING Om identiteten Innledning Forpliktelser Denne designmanualen er utviklet for å sikre at Ekte Eiker sin visuelle identitet er tydelig og konsekvent på alle profilbærere* og kommunikasjonsflater*. Alle som skal lage grafisk eller digitalt materiale for Ekte Eiker, forplikter seg til å lese disse retningslinjene, overholde beslutningene og sørge for at Ekte Eiker alltid fremtrer gjenkjennelig. Gjennom våren 2015 har Øvre Eiker Kommune satt i gang en prosess for å utvikle en strategi som skal samle og fremme gårds- og landbruksprodukter fra kommunen. Ekte Eiker er en fellesmerking for kvalitetssterke landbruksprodukter fra Eiker Kommune. Merket benyttes i kombinasjon med det allerede eksisterende uttrykket på hvert enkelt produkt, og skal med fungere som et tillegg, og fremme styrkene som eksisterer hos hver enkelt. Merket Ekte Eiker skal symbolisere geografisk tilknytning, kvalitet, innovasjon og arbeidskraft, og skal gjøre det enklere for forbrukeren å legge merke til og velge produkter fra Eiker. 004

5 KONSEPT DET KONSEPTUELLE FUNDAMENTET TIL DEN VISUELLE IDENTITETEN SIDE

6 006 KONSEPT Logokonsept Ekte Eiker Kvalitet dyrkes ikke av seg selv. Det krever dedikasjon og utallige arbeidstimer for å kunne tilby kvalitetsrike varer til forbrukeren. Konseptet til Ekte Eiker er basert på innovasjon og arbeidskraft. Dette skal gjenspeiles i den visuelle identiteten, og med det bidra til å fremme hva som gir produkter fra Eiker den gode kvaliteten de har. Verdiene til merket er lagt opp på ulike nivåer. På det indre nivået skal det fremstå som ærlig, kvalitetsorientert og gi en opplevelse. Dette er verdiord som skal kommuniseres gjennom merkets innhold (produktene som er medlemmer). Logoen skal utstråle geografisk tilknyttelse, innovasjon, arbeidskraft. Eiker + Dedikasjon + Innovasjon + Arbeidskraft = Kvalitet 006

7 LOGO RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LOGOEN TIL EKTE EIKER SIDE

8 008 LOGO Logoen Ekte Eiker Logoen til Ekte Eiker er basert på et forenklet (pixelinspirert*) Eiketre. Typografien* i logoen er basert på de samme prinsippene som treet er utviklet fra. Uttrykket springer ut fra grunnkonseptet til den visuelle identiteten om å utlyse innovasjon. Logoen danner grunnlag for andre grafiske elementer, som for eksempel det identitetsskapende mønsteret av forenklede versjoner av varene som eksisterer i området (se kapittel om grafiske elementer). Eikertreet skal brukes sammen med typografien, og fungere som I-en i Eiker. Fordi logoen er et støttemerke skal den alltid være svart eller hvit, aldri andre farger. De påfølgende sidene beskriver bruk av logoen i detalj. 008

9 009 LOGO Logoens oppbygging Logoen er bygget opp av et rutenett av kvadrater. Størrelsen på kvadratene er basert på bokstavens bredde og høyde (de horisontale linjene på T- og E-en). Kerningen* mellom bokstavene er også basert på enten hele eller halve ruter i rutenettet. Se i rutenettet under hvordan avstandene skal benyttes for et korrekt optisk resultat. Logoen skal alltid fremstå som vist under, den skal aldri benyttes uten Eikertreet. Eikertreet kan brukes uten typografien, men ikke omvendt. Sikker avstand Sikker avstand definerer minimumsavstanden fra logoen til 1) kanten på formatet* den er plassert på, eller til 2) andre elementer. Minimumsavstanden er satt til fire ruter på hver side av logo, se bilde under. Unntak Dersom logo benyttes i header* på web kan avstanden tilpasses headerens høyde. Regelen er da at det skal være luft rundt logo, og at den skal opptre fritt fra andre elementer. 009

10 010 LOGO Logoens farger I bruk på merking på produkter skal logoen alltid være sort eller hvit, aldri i andre farger. Eikertreet og navnet skal alltid ha samme farge. På hvit bakgrunn skal logoen alltid være sort. På farget bakgrunn skal fargen som gir størst kontrast benyttes (enten sort eller hvit). På foto skal alltid kontrastfargen benyttes (sort eller hvit) - på et lyst bilde skal logo benyttes i sort, på et mørkt bilde skal logo benyttes i hvit. Logo skal aldri plasseres slik at den forstyrrer kjernekarakteristikken i bildet (for eksempel ansikt). Se eksempler på riktig og feil bruk av logo på neste side. Logo positiv Logo negativ Logo omriss 010

11 011 LOGO Eksempler på riktig bruk av logo Eksempler på feil bruk av logo 011

12 GRAFISKE ELEMENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV GRAFISKE ELEMENTER I EKTE EIKER SIN VISUELLE IDENTITET SIDE

13 013 GRAFISKE ELEMENTER Visuell helhet Grafiske elementer i den visuelle identiteten Pixelinspirerte forenklede symboler er en av de tydeligste identitetsbærerne* i Ekte Eikers identitet. Deler av symbolet er integrert i logo, men det finnes også et større ikonbibliotek til fri disposisjon. Symbolet skal berike den visuelle identiteten og fremme variasjonen i produktsortimentet merket innehar. Symbolet spiller to roller i identiteten: 1. Identitetsskapende for fellesskapet 2. Identitet for hver enkelt aktør 013

14 014 GRAFISKE ELEMENTER Implementeringsmønster En del av designets visuelle profil er et tilhørende mønster som representerer mangfoldet i landbruket. Den inneholder simplifiserte fremstillinger av produktene, blant annet plommetrær, juletrær, korn, epler osv. 014

15 015 GRAFISKE ELEMENTER Identifisering av den ekelte aktør I symbolbiblioteket har vi også utviklet et individuelt symbol for hvert medlem av merket. Symbolet skal bidra til å lettere huske hver enkelt aktør, ved at de også visualiseres. Ulleland Gård Eiker Juletreskog Bagstevold Fiskum Fruktpresseri Skott Gård Fram Sønju Mor Aases Gårdsbutikk Eiker Gårdsysteri Per Olav Krekling 015

16 FARGER RETNINGSLINJER FOR IDENTITETSFAGENE TIL EKTE EIKER SIDE

17 017 FARGER Identitetsfarger Fargepalett Primærfargene* benyttes på logo, og den fargen som gir størst kontrast skal alltid benyttes på den akutelle flaten. Sekundærfargene* Eikerrød og Eikerblå brukes for å skape et mer innovativt og livlig preg på ulike elementer. Disse kan også brukes på titler på web og på trykksaker. Signalfargene* skal ikke brukes på tekst dersom kontrasten blir for lav. Er bildet bak mørkt nok kan man vurdere om kontrasten fungerer eller om det er mer hensiktsmessig å bruke hvit eller sort. Signalfargene brukes som regel på andre elementer som rammer for å skape stoppeffekt og gi viktig informasjon oppmerksomhet. Primær- og signalfargene kan brukes med en fargemetning* (tint) på 40-50% på for eksempel overrulling*-effekter på web eller i brosjyre. 017

18 018 FARGER Primærfarger Sekundærfarger RGB: 255/255/255 CMYK: 0/0/0/0 HEX: FFFFFF RGB: 0/0/0 CMYK: 0/0/0/100 HEX: PMS: Pantone 690 C PMS: Pantone 690 U RGB: 97/33/65 CMYK: 30/98/13/68 HEX: PMS: Pantone 7700 C PMS: Pantone 301 U RGB: 22/92/125 CMYK: 84/17/0/57 HEX: 165C7D Signalfarger PMS: Pantone 3965 C PMS: Pantone 3965 U RGB: 238/220/0 CMYK: 7/0/100/0 HEX: EEDC00 PMS: Pantone 339 C PMS: Pantone 339 U RGB: 0/179/136 CMYK: 84/0/59/0 HEX: 00B

19 TYPOGRAFI RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TYPOGRAFI OG SKRIFTSNITT I DEN VISUELLE IDENTITETEN SIDE

20 020 TYPOGRAFI Utvalgte skriftsnitt Typografi Kjøp fontene Lato av Łukasz Dziedzic https://typekit.com/fonts/lato Marion av Ray Larabie https://www.myfonts.com/fonts/typodermic/ marion/ Marion brukes i brødtekst på alle trykksaker (brosjyre). Brødteksten skal aldri være i kun versaler*, her skal minuskler* brukes. Den skal kun brukes regular eller light tekst i brødtekst. I en ingress er det lov å bruke italic eller bold. Lato brukes på webside og overskrifter på brosjyrer, plakater og lignende. Italic light brukes på bildetekster*, bold brukes på overskrifter, regular brukes på brødtekst på web. På overskrifter er det valgfritt om man ønsker å bruke bare versaler*. Marion Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Lato Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Lato Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Lato Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

21 021 TYPOGRAFI Kjøp fontene La Belle Aurore av Kimberly Geswein https://www.google.com/fonts/specimen/ La+Belle+Aurore La Belle Aurore er en dekorativ tilleggsfont som brukes for å skape mer nærhet og formidle personlighet til forbrukeren. Den må aldri brukes som tittel, brødtekst*, ingress* eller i paginering*. Bruksområdet er satt til å bare være på for eksempel sitater, og kan brukes på plakater, som tilleggsoverskrift på web eller på annen tekst som ikke har avgjørende meningsinnhold. Se eksempel på bruk på neste side. La Belle Aurore Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

22 BILDEMANÉR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER I DEN VISUELLE IDENTITETEN TIL EKTE EIKER SIDE

23 023 BILDEMANÉR Nærhet Bildemanér Bildestiler 1. Nærbilder 2. Natur og produktbilder 3. Dyr og folk i arbeid Bildemanéren* har til hensikt å skape nærhet til produksjonen, gi et innblikk i Eiker og skape et sterkere bånd mellom produsent og forbruker. På de neste sidene ser du eksempler på bilder som kan brukes. Hele bildebanken legges på en privat del av websiden (med passord). Bildene som brukes skal krediteres til fotografen på alle trykksaker og på web (navn ligger i bildetittelen). Bildene kan brukes som bakgrunn, eller på slik måte du selv måtte ønske. Dersom bildene croppes* må en sørge for at dimensjonene på bildet ikke endres, liggende bilder skal ikke brukes som stående og omvendt. Bildene skal ikke manipuleres* utover de innstillinger som allerede er satt da dette vil ødelegge det bestemte visuelle uttrykket. 023

24 DESIGNMANUAL BILDEMANÉR EKTE EIKER Eksempler på bilder av dyr og folk i arbeid

25 DESIGNMANUAL BILDEMANÉR EKTE EIKER Eksempler på nærbilder

26 DESIGNMANUAL BILDEMANÉR EKTE EIKER Eksempler på produkt, produksjon og naturbilder

27 PAPIRVALG RETNINGSLINJER FOR VALG AV PAPIR FOR EKTE EIKER SIDE

28 028 PAPIRVALG Kvalitet Papirvalg Papiret må velges bevisst med tanke på verdiordet kvalitet. Papiret formiler også budskap, og er dermed en viktig del av identiteten. For å uttrykke kvalitet er det viktig at ingen av trykksakene printes med vanlig kopipapir (80 g) da dette har for dårlig opasitet. Minimumsgramvekten for brosjyre er 120 g, maks 180 g. Plakater skal minst ha en gramvekt* på 180 g og maks 300 g - bruksområde tatt i betraktning. En A5* brosjyre printes på A4 og falses* på midten. 028

29 IMPLEMENTERING IMPLEMENTERING AV EKTE EIKERS IDENTITET PÅ EGET PRODUKT SIDE

30 030 IMPLEMENTERING Samspill med eget design Implementering* På eget produkt skal det benyttes merkelapper eller klistremerker. Merkingen skal plasseres på slik måte at den ikke forstyrrer eget design. Den skal aldri plasseres vertikalt, og heller ikke på skrå over eget design. Logo skal hvis mulig plasseres på produktets fremside. Logo på klistremerke kommer som hvit på transparent* bakgrunn, sort på transparent bakgrunn og sort på hvit bakgrunn. Velg utgave etter produkt - kontrast og synlighet er viktigst. På neste side kan du se eksempler på riktig og feil bruk. 030

31 031 IMPLEMENTERING 031

32 032 IMPLEMENTERING Logoens plassering Til høyre ser du eksempler på implementering og bruk av logo med tanke på sikker avstand. På andre trykksaker som brosjyre eller plakat gjelder regler som er satt på forrige side. Hvorvidt logo er midtstilt eller har fast høyre-/venstrekant er opp til formatet, så lenge avstandene respekteres er det her lov å leke seg litt. Minimumsstørrelse Logoens minimumsstørrelse er satt til 20 mm i bredden. Dette benyttes stort sett når logo anvendes som klistremerke på produkter. Logoen er vektorbasert*, og kan derfor skaleres til ønsket maksimumsstørrelse. Derfor har vi heller ikke satt noen maks størrelse på logo. 20 mm 032

33 033 IMPLEMENTERING Symbol for fellesskapsidentifisering Symbolet som skal skape en følelse av fellesskap og helhet består av alt fra epler til korn, plommetrær, juletrær og veier. Symbolet skal vise hva som er typisk Eiker, og med det fremstå som mer ekte. Hvis symbolet brukes i sin helhet skal det plasseres i kanten på den aktuelle trykksaken eller websiden. Den skal ikke plasseres midta på en side, og heller plasseres på en slik måte at den forstyrrer logo. 033

34 034 IMPLEMENTERING Bruk av typografi Punktstørrelser På brosjyre er punktstørrelsen satt for å passe til griden*. På brødtekst skal følgende størrelser brukes: 10 pt* font størrelse på 11,5 pt* linjeavstand. Titler skal alltid opptre i punktstørrelse 30 eller 20 i trykksaker og opptre i fonten Lato. Titler i bold og ingress i regular eller italic. Regelen er her at det skal være god størrelseskontrast mellom de ulike elementene (tittel, brødtekst, ingress). 034

35 035 IMPLEMENTERING Typografi i system Grid Til høyre ligger griden som benyttes i brosjyren. Griden er bygget opp av 9 kolonner og 24 rader. Gutteren* er 4,057 mm. De ulike delene av teksten settes i ulik bredde etter følgende prinsipp: Brødtekst går over minimum to kolonner, og maksimum fire. Griden gir en fleksibel layout* slik at den kan tilpasses ulike nivåer med tekst, her er det lov å leke seg innenfor satsspeilets* rammer. OVERSKRIFT Maxim debis et voluptat et, consequam explabo. Aximintio quuntiamus, nonsed quo dentius post velescitia cor sin pro quam fugias essequatem sust exerioruptas rehenis mo cor mo ex eturis eatur modis et aut utatentesti tempore dolecuptae nati nis dolutate Ovidunti volorehenis imilliqui officaest fugia doluptis repro dolenit harchici berum re cuptati atquat. Erovitam quassint, ut unt volorem. Perorrum quaspelit et doluptatur? Ovit latios est, simi, venisci atenimint facestibust, unducias evel iur? Otatus, velitatum quis endam volo maio. Res eationsed quo culpa core estiore sequatiis esequi utae es consequis rerit quost rem enesequassus volo venet faccae quas si int volor aute sus andit animpor alit abori ium et quis dolupta venitatur, qui consedi adioreiciis sus arcia vendio. Apisquo 035

36 036 IMPLEMENTERING Typografi i nivå Man bruker typografiske nivåer for å gjøre teksten lettlest og tilgjengelig. I trykksaker og på web skal foto være et viktig moment og være hovedfokus. Deretter skal tittelen komme tydelig frem, før ingress og videre brødtekst gir all informasjon. Til slutt vil slikt som sidetall legges merke til

37 037 IMPLEMENTERING Typografi I bruk På de følgende sidene er en oversikt over hvordan typografien skal brukes og implementeres på webside og trykksaker. 037

38 038 IMPLEMENTERING La Belle Aurore Visuell fremstilling av hvordan skal La Belle Aurore implementeres på web og trykksaker. Blomstring Ignatur, sum lam, et eosandit, nonseque am aut facculparum secae magnam eum et optio esed quid molupta tio corpor Ersped qui as eatiuribus tiat seh Blomstring Feil bruk På eksemplet over er det brukt en letter spacing på 50. Dette er ikke tillatt. Blomstring Riktig bruk Fonten kan brukes på korte slagord eller annen tekst som ikke har avgjørende mening på innhold. Feil bruk Fonten skal ikke brukes på tekst med mer enn 6 ord - da lesbarheten blir dårlig. Riktig bruk Bildet viser riktig bruk som er en letter spacing på

39 039 IMPLEMENTERING Lato Visuell fremstilling av hvordan skal Lato implementeres på web og trykksaker. Genis sunt aut arum sollaudamus ut ist rerum et eturau. Dipsam des magnis dolor reiumet har Riktig bruk Fonten skal brukes i brødtekst med letterspacing* 0, og avsnitt skal markeres med mellomrom. Genis sunt aut arum sollaudamus ut ist mp os excest aut es rerum et eturau tempost amlo ven dipsam des magnis dolor Feil bruk Fonten skal ikke brukes med letterspacing under null eller over 100. GENIS SUNT AUT ARUM SOLLA UDA MUS UT. la port ut Riktig bruk Over bilder skal fonten skrives i en kontrastfarge, på en rolig bakgrunn. Det kan være i både kapitaler og minuskler*, men fontstørrelsen skal være stor og fonten skal være i bold eller black. GENIS SUNT AUT ARUM SOLLA UDA MUS UT. la port ut Feil bruk Fonten skal ikke brukes over detaljerte bilder i høy kontrast, eller med en for tynne hårstreker. 039

40 040 IMPLEMENTERING Marion Visuell fremstilling av hvordan skal Marion implementeres på web og trykksaker. Oditat idipsam accusam aute dolorendis sequaspe quam, odipieni quid quiatur mos aut lacepuda dis ipsamus con cus eum ent remporias vollessus eaque rerspid eum natibusda que consed que pedit volore laudi bea cuptis enderovit denisse quidis eictemodi odis voluptatae explian dipsant velicatios cuptasp erfernat am. Riktig bruk Fonten skal brukes i brødtekst på trykk, uten letterspacing og i regular. Genis sunt aut arum sol lau dam us ut ist mp os excesta empos tdi psam desa. Feil bruk Fonten skal ikke brukes over bilder, i farger eller i en fontstørrelse over 10,5. Fonten skal også ikke brukes på websiden. 040

41 041 IMPLEMENTERING Farger på ulike flater Profilfargene kan brukes som bakgrunnsfarge på flater. Når det står tekst over en fargeflate, kan man om ønskelig dempe til 60% av originalfargen. Profilfargene kan også benyttes for å skille mellom informasjon i publikasjoner og web. IMPLEMENTERING PÅ DEMPET ORIGINALFARGE 041

42 KOMMUNIKASJON RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKASJON FOR MERKET EKTE EIKER SIDE

43 043 KOMMUNIKASJON Kommunikasjon Tone-of-voice Tone-of-voice* definerer hvordan vi ønsker å kommunisere budskapet til forbrukeren. Her har vi satt retningslinjer for hvordan vi ønsker å kommunisere for å fremstå slik som ønsket i ulike medier. 043

44 044 KOMMUNIKASJON Brosjyre Informativ, med lite personlige affekter. Brosjyrens hovedmål er å informere forbrukeren om merket, Eiker og medlemmene. Målet er å formidle budskapet på enklest mulig måte (krotfattet). Bruk av verdiord skal bidra til å skape forståelse. Instagram Seriøse tema med peronlig tone. Bruk av du og deg er å foretrekke. For eksempel Kom på bondens marked, vi vil gjerne hilse på deg. Bruke vi og ikke jeg. Ikke bruke smilefjes, piktogram emojis er lov, disse skal være beskrivende for bilder. Ingen bruk av filter på bilder. Bildene skal alltid være i farge, ikke sort-hvitt. Hvis man skal linke til annens instagramprofil skal det brukes tag på bildet, ikkefor i kommentaren. Webside Personlig tone, skal skape innblikk i merket og aktørene. Alle andre medier skal lede til websiden (for eksempel link på Instagram og Facebook). Plakat og rollup Plakaten skal gjennom typografi* og bildebruk fremstå som leken og inviterende. Skal vekke interesse og gi et pent, men korrekt bilde av det vi driver med. Flyer Konkret og informativ. Så lite tekst som mulig. Bruk av bilde som er aktuelt for hva flyeren tar for seg. Facebook Hovedmålet på facebook er å informere. Her tar vi opp nyhetsinnhold med en seriøs tone. Posting av events og bilder fra tidligere events. Ingen bruk av smileys. 044

45 ORDLISTE TOLKNING AV ORD OG UTTRYKK I DESIGNMANUALEN SIDE

46 046 ORDLISTE A F H B C A5-format Standard papirformat benyttet til diverste postale trykksaker. Størrelse 148 mm 210 mm Bildemanér Et sett bilder utvalgt for å passe til bestemt visuell identitet. Bildetekst Informasjonstekst under bildet. Inneholder ofte hva bildet inneholder eller hvem som har tatt det. Brødtekst Betegnelse for løpende tekst i for eksempel en brosjyre, på et brev eller på web. CMYK Prosessfargene som brukes til trykk (4-farge trykk): C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (sort). Cropping Å kutte et bilde eller et element slik at noe går ut over kanten av formatet. G Falsing Bretting av papiret Fargemetning Nedtonet versjon av en farge. Utføres ved å bruke raster med ulike prosenter. 50 % sort vil utgjøre et rasternett hvor rasterpunktene dekker halvparten av ruten, mens hvit (ufarget papir) gjengir resten av området. Resultatet er at den sorte fargen blir grå. Font Faguttrykk for skrifttype. Format Forutbestemt layout for data eller innhold. Gramvekt Papirets eller kartongens vekt per kvadratmeter. Grid Underliggende riss eller rutenett av hjelpelinjer som teksten og grafikken plasseres i forhold til. Gutter Avstand mellom kolonner. I Header Toppen på en webside, hvor meny og logo vanligvis er plassert. HEX HTML farger er definert av en hexadesimal verdi (HEX) med en kombinasjon av rød, grønn og blå fargeverdier (RGB). En HEX verdi består av 3 par med 2 tall og med # i starten. Eksempel: # Hyperlink En tekst eller bilde på en webside som fører til en annen webside eller en underside av websiden. Identitetsbærer En flate eller et element som formidler de visuelle elementene og verdiene. For eksempel en plakat eller et bilde. Implementering Bruke og sette inn identiteten på ulike flater. For eksempel bruk på eget produkt. Ingress Ingress er et kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i en artikkel eller reportasje. 046

47 047 ORDLISTE K L M O Kerning Justere avstanden mellom bokstaver for å få et riktig optisk resultat. Kommunikasjonsflate Se identitetsbærer. Layout En samlebetegnelse som forteller hvordan skrift, bilder og illustrasjoner skal plasseres i en visuell presentasjon. Letterspacing Avstand mellom bokstaver Manipuleres Endre på farger eller på annen måte endre på bildets karakter. Minuskler Små bokstaver. Overrulling Når musepekeren legges over en hyperlink på en webside, vil linken endre utseende (et bilde kan også fungere som en hyperlink). Paginering Sidenummerering. P R S Papirtykkelse Les gramvekt. Pixel Et rasterpunkt (bildepunkt). PMS Pantone Matching System er et fargesystem med ferdigblandede farger som sikrer god fargegjengivelse av grafikk. Profilbærer Les identitetsbærer. Primærfarger Farger som oftest skal benyttes til den visuelle profilen. Pt. Forkortelsen for punkt RGB RGB (rødt, grønt, blått) er en fargemodell som brukes til gjengivelse av farge på skjerm. Satsspeil Fastsatt ramme for løpende tekst. Det som faller utenfor (f.eks. paginering) regnes ikke til satsspeilet. T V Sekundærfarger I fargepallett benyttes sekundærfarger som støttefarger til primærfarger og opptrer sjeldnere i den visuelle profilen. Signalfarger Farger som skal skape oppmerksomhet og fremheve elementer. Tone of voice Hvordan man kommuniserer et budskap. Transparent Gjennomsiktig. Typografi Typografi er utforming og behandling av skrift og bokstaver. Vectorbasert Vektorgrafikk er generert av illustrasjons programvarer som Adobe Illustrator og kan skaleres, roteres, flyttes, eller på annen måte manipulertes til noen grad uten tap av kvalitet. Også kalt objektbasert grafikk eller objektorientert grafikk. Versaler Store bokstaver. 047

48

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK 7. SANS // DAGBOK 2013 1 2 JUBILEUMSBOK // RGB DESIGN 5 ÅR, 2008-2013 7. SANS // DAGBOK 2013 Denne boka er produsert av RGB Design. Alt fra layout og trykk er utført i våre lokaler.

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Oppgaven Situasjonsbeskrivelse Vikingskipshuset Frammuseet Kon-Tiki Museet Norsk Sjøfartsmuseum Trender Eksisterende image Interesse Støy Swotanalyse

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer