Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum"

Transkript

1 Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

2 Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende oss til Høgskolen i Gjøvik (HIG). Der ble vi tatt vel i mot, og HIG engasjerte studenter i Mediedesign til å konkurrere om oppdraget. Dette resulterte i 18 forskjellige forslag, og juryen som besto av representanter fra oppdragsgiver Gjøvik 2011 og HIG, ledet av ordfører Bjørn Iddberg, hadde en vanskelig jobb med å utpeke en vinner blant alle svært gode forslag. Da vi til slutt valgte å satse videre på Silje og Reiduns profil, fikk vi også med en maskot på kjøpet. Det er nå svært viktig at alle som får tillatelse til å bli et jubileumsarrangement og bruke logo, er sitt ansvar bevisst og bruker denne etter de retningslinjer som er nedfelt i denne manualen. Med vennlig hilsen Gjøviks 150 års jubileum 2011 Bjørn Rognstad prosjektleder

3 Introduksjon Denne manualen presenterer Gjøviks 150-års jubileumsprofil, og hvordan jubileet skal fremstå på best mulig måte. Det er viktig at jubileet presenteres på en tydelig og helhetlig måte. Ved å følge de anvisninger som er satt i denne manualen vil byjubileet til Gjøvik stå frem som en levende, men samtidig konsistent merkevare/aktør. Designmanualen er et hjelpe middel for alle som arbeider med Gjøviks 150-årsprofilering eller som i samarbeid med jubileet vil benytte seg av de elementer som er gjengitt her. Ved fremvisning av Gjøvik byjubileums visuelle identitet, skal denne manualen danne grunnlaget for farger, typografi, tilleggselementer, fotomanér, plassering og oppsett. Arbeidet med profilen er utført i samarbeid med høgskolen i Gjøvik. Vi takker vår hovedveileder Rachel Troye og vår biveileder Ole Lund.

4 INNHOLD Logo Hovedretningslinjer Versjoner av logo Eksempler på feil bruk Friområde og plassering farger Hovedfarger Tilleggsfarger skrifttyper Klavika Chapparal Tilleggselement Svane maskott Dekorelement Slagord fotomanér Portrett Småbilder marger og grid Marger Grid til plakat Grid til brevark maler Mal til brevark Mal til konvolutt Mal til 1 spalter annonse Mal til 2 spalter annonse Mal til 3 spalter annonse Mal til helsides annonse organisering av elementene Kontorelement og annonsering i forkant av jubileet Webside, bannere og profilerings artikler Trykksaker med andre samarbeidspartnere Selvstendige arrangement «godkjent» av Gjøvik 150 Eksempler på profil i bruk Opphavsrett kontaktinformasjon

5 Logo Logoen er jubilets ansikt utad og forteller betrakteren hvem som er avsender. De visuelle verdiene som ligger i utformingen av logo symboliserer hva jubileet står for og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Logoens gjenkjennelseseffekt har en unik verdi for jubileet.

6 hovedretningslinjer mm 50 pt 13 mm 5 pt For å sikre mest mulig likhet og gjenkjennelse skal logoen i farger brukes utfallende øverst i venstre hjørne så sant det er mulig (se korrekt gjengivelse av logo side 7 og friområde/ plassering side 9). Logoen kan ikke presenteres mindre enn 13 mm i bredden (som tilsvare 5 pt på den største skriften). Logoen skal alltid skaleres propor sjonalt. Proporsjoner eller størrelses forhold kan ikke endres.

7 versjoner av logo Frittstående 7 Utfallende Frittstående til små størrelser Utfallende til små størrelser Farger 150 år GJØVIK Gråtoner 150 år GJØVIK Svart/hvitt Svart/hvitt negativ 150 år GJØVIK Logoen i farger skal brukes så langt det lar seg gjøre for å sikre profilen god gjenkjennelighet, men i de tilfeller hvor logoen kommer tydeligere frem i gråtone eller svart/hvitt (eller det er tekniske begrensninger) kan disse versjonene benyttes. Det er viktig at logoen kommer klart frem og ikke gror sammen i små størrelser, logoen finnes derfor i to versjoner: en hvor treet har tre løkker som skal brukes til størrelser fra 11 pt og oppover, og en hvor treet er forenklet med kun to løkker som skal brukes når logoen er 10 pt eller mindre. Logoen kan ikke presenteres mindre enn 13 mm i bredden (som tilsvare 5 pt på den største skriften).

8 eksempler på feil bruk år GJØVIK Det er ikke lov å endre farge på logo, fjerne deler av elementene i logo, legge til andre elemen ter eller på noe vis forandre på proporsjonene i logoformen. Altså; logoen er et fast element som ikke skal endres. Eneste unntaket er størrelsen som kan skaleres proporsjonalt.

9 friområde og plassering år GJØVIK ÅPENT MØTE Hva slags idrettsarrangementer skal vi ha i byjubileet 2011? Velkommen til åpent møte i dag, torsdag 4. februar kl i Gjøvik Rådhus. GJØVIK 2011 x= 5 mm Illustrasjon a) Illustrasjon b) Bjørn Rognstad prosjektleder gjovik.kommune.no Illustrasjon c) 1/4 x = 5 mm ved 20 pt logo Logoen skal plasseres i øvre venstre hjørne (med unntak av selvstendige arrangementer om kun er «godkjent» av Gjøvik 150 side 39). Illustrasjon a) viser minste tillatte frio mråde. Friområdet skal skaleres proporsjonalt, men også vurderes visuellt. Det skal ikke plasseres noe innenfor disse rammene. Logoen bør i mange sammenhenger (f.eks. trykksaker med mye tekst) ha «fri luft» både nedover og bortover, se illustrasjon b). Dette gjøres for å beholde en luftig og verdig fremstilling av jubileumslogoen. Om logo plasseres på fargeflater er det viktig at kontraster og lesbarhet ivaretas. Ved plassering på foto er det viktig at logo blir plassert mot så rene flater som mulig, uten forstyrrende bakgrunnselementer. Illustrasjon c) viser friluftsområdets unntakstillfelle. Hvis logoen kun skal benyttes sammen med signatur, skal minsteavstanden fra teksten og logoen være 1/4 av x.

10 FARGER Hoved- og tilleggsfargene er viktige for profilens gjenkjennbarhet og må benyttes som angitt her. Profilens fargepalett består av 2 hovedfarger; en klar lys grønnfarge, pantone grønn 376, og sort. Det er 8 tilleggsfarger delt i 4 par: orange (pantone 166 og 143), blå (pantone 637 og 3015), brun (pantone 730 og 477) lilla (pantone 7441 og 259 ) se side 12. Alle fargene gjengis og defineres etter flere fargesystemer. Så langt det er mulig skal fargen PMS 376 brukes til logoen, hvis ikke skal fargen gjengis i CMYK. Det er viktig å kontrollere fargene visuellt etter trykk, slik at profilen beholder det riktige uttrykket.

11 hovedfarger 11 PMS: 376 CMYK: 50, 0, 100, % sort hvit Pantonefargen 376 skal benyttes så langt det er mulig for å sikre en mer konsistent fargebruk og klarere grønnfarge. Se side for når de ulike fargene skal benyttes.

12 tilleggsfarger 12 PMS: 259 CMYK: 55, 100, 0, 15 PMS: 3015 CMYK: 100, 30, 0, 20 PMS: 7441 CMYK: 36, 50, 0, 0 PMS: 637 CMYK: 55, 0, 9, 0 PMS: 477 CMYK: 50, 85, 100, 35 PMS: 166 CMYK: 0, 64, 100, 0 PMS: 730 CMYK: 0, 38, 78, 29 PMS: 143 CMYK: 0, 35, 85, 0 Tilleggsfargene er delt i par som skal brukes sammen. Det er ikke anledning til å bruke mer enn ett fargepar om gangen eller blande farger fra forskjellige par (men visse unntak kan forekomme). Den mørke fargen skal brukes til bakgrunner, mens den lyse skal brukes til tekst og tilleggselementer (maskott, dekorelement-treet og slagord). Se organisering av elementer side

13 skrifttyper Til profilen brukes to skrifttyper: Klavika og Chaparral Pro. Klavika har et teknologisk preg og god gjenkjennelighet. Chaparral Pro er leken og uformell og står godt til Klavika.

14 klavika 14 regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvxyzåøæ ! #? % & / ( ) [ ]., : ; regular italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvxyzåøæ ! #? % & / ( ) [ ]., : ; bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvxyzåøæ ! #? % & / ( ) [ ]., : ; Klavika benyttes til overskrifter og tekst som skal skille seg ut. Til kontaktinformasjon som er fast (f.eks nederst på brevark) benyttes Klavika regular. På hovedoverskrifter som benyttes på kontorelementer og annonsering i forkant av jubileet benyttes Klavika medium. Der det passer, kan denne overskriften godt være grønn. På overskrifter på plakater o.l benyttes Klavika regular, medium, semibold eller bold. Alle store overskrifter skal kernes visuellt.

15 chaparral 15 regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvxyzåøæ ! #? % & / ( ) [ ]., : ; italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvxyzåøæ ! #? % & / ( ) [ ]., : ; semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvxyzåøæ ! #? % & / ( ) [ ]., : ; Til vanlig brødtekst brukes Chaparral Pro Regular. For uthevinger i teksten benyttes Chaparral Pro Bold eller Chaparral Pro italic. Chaparral Pro kan også benyttes til mindre overskrifter (3. nivå og under).

16 tilleggselementer For å forsterke profilens identitet er det utviklet en maskott, et dekorelement og et slagord. Disse tilleggselementene skal ikke benyttes i sammenhenger hvor det ikke er i tilknytning med den øvrige profilen. Elementenes bruksområder kan være profileringsprodukter og trykksaker som jubileet utvikler.

17 svane maskott 17 Illustrasjonen over viser maskottens «hovedutseende», men det er ønskelig at maskotten varierer etter anledning, se neste side. Maskotten bør ha en utfallende strek (men kan i enkelte tilfeller opptre uten). Maskotten bør ikke beskjæres eller plasseres over/under bilder eller tekst. Den bør komme tydelig frem på en ren fargeflate. Utdelte svaner skal skaleres proposjonalt, inkludert strektykkelsen, men strektykkelsen må også vurderes visuellt.

18 svane maskott 18 Maskotten kan opptre i forskjellige «skikkelser», men skal alltid være gjenkjennelig. Flere svaner kan opptre sammen og de kan godt danne et handlingsforløp/historie. Svaner kan med fordel spesialtegnes til et bruksområde f.eks et arrangement. Hvis dette ønskes, kontakt designerne (kontaktinformasjon finnes bakerst).

19 dekorelement 19 Treet skal skille seg klart fra logoen. Elementet bør derfor brukes så stort som mulig (minst 5 ganger større enn logoen) og alltid utfallende til høyre hvis mulig. Bunnlinjen bør være utfallende og følge hele formatet. Treet kan brukes med grønn strek på hvit bakgrunn, hvit strek på grønn bakgrunn eller med strek og bakgrunn i en av tilleggsfargeparene (mørk bakgrunn, lys strek). Treet skal aldri brukes med svart strek på grønt, da den blir for lik logoen. Utdelt tre skal skaleres proposjonalt, inkludert strektykkelsen, men strektykkelsen må også vurderes visuellt.

20 slagord 20 hekta på gjøvik hekta på gjøvik vist i 10 % størrelse hekta på gjøvik Slagordet for jubileet er «hekta på Gjøvik». Slagordet skal stå i Chaparral Italic med kun små bokstaver/minuskler (altså med liten g i gjøvik). Dette gir et uformellt, gjenkjennelig preg og et jevnere skriftbilde. Slagordet skal opptre i tilknytning til dekorelement-treet illustra sjon a) eller brukes sammen med en utfallende strek, illustrasjon b. Streken brukes der det ikke blir brukt andre tilleggselementer.

21 fotomanér Måten fotografier blir presentert på kan være med å styrke gjenkjenneligheten til profilen. Det er ønskelig at det benyttes fotografier fremfor andre illustrasjonsteknikker for å unngå konkurranse med uttrykket til maskott og dekorelement.

22 PORTRETT 22 Portrettfotografier kan gjerne beskjœres «up close» og eller brukes utfallende. Det skal helst ikke vœre noen forstyrrende elementer i bakgrunnen.

23 SMÅBILDER 23 Bilder kan gjerne brukes i små størrelser på linje. Bildene burde passe sammen i farger og tema. Eksempel på bruk av småbilder side 38.

24 marger og grid For å få et ryddig og konsekvent uttrykk er det utviklet rettningslinjer for marger og grid.

25 marger år GJØVIK ÅPENT MØTE Hva slags idrettsarrangementer skal vi ha i byjubileet 2011? Velkommen til åpent møte i dag, torsdag 4. februar kl i Gjøvik Rådhus. GJØVIK 2011 vist i 100% størrelse Logoen skal der det er mulig danne bredden for venstremargen. Margen på venstre side blir da logobredden, høyremargen blir halvparten av venstremargen, (men dette kan variere etter trykksak og uttrykk), toppmargen går i overkant av logoen (altså blir den halve logohøyden) og bunnmargen er lik som toppmargen, (men dette kan også variere etter behov).

26 grid til plakat 26 grid (plakater o.l.) 150 år GJØVIK vist i 50 % størrelse Griden skal danne 6 kolonner og 6 rader innenfor margene, avstanden mellom dem varierer avhengig av størrelsen på arket. Denne griden skal danne en gjenkjennlig helhet på plakatene, men trenger ikke følges veldig strengt. Teksten bør plasseres i de to nederste grid rutene og gridrutene over bør brukes til illustrasjoner, svanemaskotten, fargeflate eller fotografi. (Se eksempel side 38).

27 grid til brevark år GJØVIK Kristine Jensen Storgata Gjøvik Gjøvik, Vår ref.: KBNR/07/233-29/256.9 Saksnr.: 07/233 Deres ref.: Bjørn Rognstad Overskrift 14 pt Chaparral Pro Den løpende teksten settes med 12 punkt Chaparral Pro med 14,5 punkt linjeavstand. All tekst venstrestilles. Løs høyremarg skal alltid benyttes. Det skal brukes en blanklinje etter overskriften. For å skille avsnitt brukes tabulatorinnrykk. Blanklinje kan brukes der det er behov for tydeligere skille. På brev benyttes ikke fonten Klavika til overskrifter fordi det kun vil være fonten Chaparral som kjøpes inn med lisenser til mange maskiner. Klavika brukes til fast informasjon på brevarket. Dersom brevet avsluttes «Med vennlig hilsen» eller lignende, skal det være to blanklinjer mellom dette og teksten. Det skal være en blanklinje mellom «Med vennlig hilsen» eller lignende og signatur. Signaturen settes i samme størrelse som den løpende teksten, men i kursiv. En eventuell tittel settes i 10 pt normal under signaturen. Den løpende teksten settes med 12 punkt Chaparral Pro med 14,5 punkt linjeavstand. All tekst venstrestilles. Løs høyremarg skal alltid benyttes. Det skal brukes en blanklinje etter overskriften. For å skille avsnitt brukes tabulatorinnrykk. Blanklinje kan brukes der det er behov for tydeligere skille. Med vennlig hilsen Reidun Rygg og Silje Svendsen Grafisk designer gjovik.kommune.no Kauffeldtsplass 1, Gjøvik Postboks 630, 2810 Gjøvik Banknr.: Org.nr.: vist i 50% størrelse Topp: 53,6 mm (to logohøyder fra toppen) Bunn: 42 mm Venstre: 39 mm Høyre: egentlig 19,5 mm, men den ytterste spalten brukes kun til fast informasjon, dermed blir margen inn til sattsspeilet 58,25 mm

28 maler Vi ønsker at papiret Scandia 2000 blir brukt på alle kontorelementer. Dette er et hvitt papir som fremmhever de sterke, klare fargene i profilen og tilfører profilen viktige taktile egenskaper.

29 mal til brevark 29 brevark, førsteside 150 år GJØVIK logo 15 pt chaparral pro, 12 pt Kristine Jensen Storgata Gjøvik Til Kristine Jensen Gjøvik by fyller 150 år i Kommunen har derfor etablert et jubileumsprosjekt som skal stå for planlegging og gjennomføring av arrangementer i forbindelse med byjubileet. Som en undergruppe i dette er det etablert en gruppe fra Næringsliv og Høgskole som skal koordinere og initiere arrangementer som kan være en del av markeringen. Vi inviterer derfor alle til et informasjonsmøte og idédugnad. Møtet finner sted i Eureka på Høgskolen i Gjøvik tirsdag 23. mars. kl. 18:00 til 20:00. Agenda for møtet er: informasjon om jubileet ved ordfører Bjørn Iddberg, organisering av jubileumsprosjektet ved Kai Korsen, work-shop og oppsummering. Vi håper at du kan stille med en eller flere deltagere fra din bedrift på dette møtet. Det vil bli enkel kaffeservering. Gjøvik by fyller 150 år i Kommunen har derfor etablert et jubileumsprosjekt som skal stå for planlegging og gjennomføring av arrangementer i forbindelse med byjubileet. Vi inviterer derfor alle til et informasjonsmøte og idédugnad. Vi håper at du kan stille med en eller flere deltagere fra din bedrift på dette møtet. Det vil bli enkel kaffeservering. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål Gjøvik, Vår ref.: KBNR/07/233-29/256.9 Saksnr.: 07/233 Deres ref.: Bjørn Rognstad klavika regular 12 pt chaparral pro semibold, 14 pt chaparral pro regular, 12 pt Med vennlig hilsen Bjørn Rognstad Prosjektleder chaparral pro italic, 12 pt gjovik.kommune.no Kauffeldtsplass 1, Gjøvik Postboks 630, 2810 Gjøvik Banknr.: Org.nr.: vist i 50% størrelse Den løpende teksten settes med 12 punkt Chaparral Pro med 14,5 punkt linjeavstand. All tekst venstrestilles. Løs høyremarg skal alltid benyttes. Det skal brukes en blanklinje etter overskriften. For å skille avsnitt brukes tabulatorinnrykk. Blanklinje kan brukes der det er behov for tydeligere skille. Klavika brukes til fast informasjon på brevarket. Dersom brevet avsluttes «Med vennlig hilsen» eller lignende, skal det være to blanklinjer mellom dette og teksten. Det skal være en blanklinje mellom «Med vennlig hilsen» eller lignende og signatur. Signaturen settes i samme størrelse som den løpende teksten, men i kursiv. En eventuell tittel settes i 10 pt normal under signaturen.

30 mal til konvolutt 30 Gjøvik kommune Postboks Gjøvik, Norway vist i 70% størrelse Det skal brukes konvolutter uten vindu slik at det ikke kommer forstyrrende elementer nær logoen og fordi dette gir et mer personlig preg. Det er ønskelig at det benyttes E65 konvolutter til vanlige brev, da dette formatet passer uttrykket til profilen.

31 mal til 1. spalter annonse 31 1 x 1 x 19 pt 11 pt 16 pt 17 pt 1,5 x 150 år GJØVIK ÅPENT MØTE Hva slags idrettsarrangementer skal vi ha i byjubileet 2011? Velkommen til åpent møte i dag, torsdag 4. februar kl i Gjøvik Rådhus. GJØVIK 2011 logo 5 pt klavika medium, versaler, 10 pt brødtekst chaparral pro regular 9 pt brødtekst chaparral pro regular, kapiteler 9 pt vist i 100% størrelse 1 x x= 5 mm (når logo er 5 pt) Venstremargen er logostørrelsens bredde. Annonser må ikke være for tettpakket. Det er viktig at de fremstår luftige for å beholde uttrykket til profilen og fordi dette gjør at annonsen skiller seg ut. Et stående avlangt format er anbefalt da dette formatet ser mer høytidlig ut enn et liggende format.

32 mal til 2. spalter annonse 32 1 x 150 år GJØVIK logo 10 pt 1 x 14,4 pt 19 pt 11 pt 16 pt 16 pt 16 pt 15 pt 9,6 pt INVITASJON TIL INFORMASJONS- MØTE OG WORK-SHOP Hva ønsker næringslivet å få ut av byjubileet 2011? Vi inviterer til åpent arbeidsmøte hvor vi får frem de gode ideene. Innledning ved ordfører Bjørn Iddberg. Eureka - Høgskolen i Gjøvik Tirsdag 23. mars kl Påmelding innen 22. mars til eller tlf VELKOMMEN Arr. Komiteen for Næringliv Høgskole 2011 Kai Korsen, Anders Elje, Arne Jebsen, Cecilie Skaug Ladegård, Hans Reidar Opsahl, Johannes Berger, Jørn Wroldsen, Per Olav Olsen, Sverre Narvesen, Tore Sagstuen, Vibeke Henriksveen klavika medium, versaler, 12 pt brødtekst chaparral pro regular, 9 pt brødtekst chaparral pro bold, 9 pt brødtekst chaparral pro regular, kapiteler, 9 pt chaparral pro regular, 8 pt 1 1/2 x vist i 100% størrelse 1 x x = 10 mm (når logo er 10 pt). Venstremargen er logostørrelsens bredde.

33 mal til 3. spalter annonse 33 1 x logo 10 pt 1 x 16,2 pt 25 pt 12 pt 19 pt 19 pt 11 pt 19 pt 1,5 x SKULPTURPROSJEKT MED GLASS Invitasjon til prekvalifisering for lukket konkurranse I forbindelse med Gjøviks 150-års byjubileum i 2011 ønsker Totens Sparebank å gi byen en kunstgave i form av et moderne skulpturprosjekt. Det er bestemt at skulpturprosjektet skal plasseres utendørs i tilknytning til Gjøvik kino- og kulturhus, som for tiden er under utvidelse og oppgradering, bl.a. med utvikling av en påkostet forplass i nær tilknytning til Hunnselva. Området omfattes av et større byutviklingsgrep, der elven tas tilbake til byen på moderne vis, med gangveier og andre publikumsfasiliteter. Grunnlaget for Gjøvik som by, ble lagt gjennom opprettelsen og driften av Gjøvik glassverk, som for øvrig igjen er i drift, og kulturhuset ligger på deler av den opprinnelige glassverkstomten. Oppdragsgiver ønsker derfor at glass skal inngå som et vesentlig kunstnerisk virkemiddel i skulpturprosjektet. Kunstnere som har relevant kompetanse, arbeider i moderne formspråk og har en eksperimenterende holdning inviteres til å melde sin interesse for deltagelse i lukket konkurranse. Økonomisk ramme for kunstgaven er i størrelsesorden kr Avgjørelse i konkurransen vil tas i et samvirke mellom en fagjury og folkejury. Prosjektet skal ferdigstilles innen høsten Interesserte kunstnere må sende inn en kort presentasjon med begrunnet interesse for prosjektet. Presentasjonen skal være på max. 10 sider og inneholde CV, dokumentasjon og presentasjon av et utvalg relevante arbeider eller referanseprosjekter. All dokumentasjon sendes inn som foto eller utskrifter på papir. Innsendt materiale returneres ikke. Oppgi mail-adresse. Til prekvalifiseringen ønskes ikke utkast eller mulige kunstneriske løsninger. Frist for innsending av prekvalifiseringsmaterialet er 05. mars. De som velges ut til konkurransen blir kontaktet innen 9. april. Materialet sendes til: Gjøvik kommune v/helene Floor, Postboks 630, 2810 Gjøvik, Eventuelle spørsmål kan rettes til Prosjektleder Bjørn Rognstad, Banksjef Salg/Marked Monica Solberg, eller til Kunstnerisk konsulent Reidun Bull-Hansen, klavika medium versaler 20 pt klavika regular 13,5 pt chaparral pro, regular 10 pt chaparral bold 10 pt chaparral regular, 9 pt vist i 80% størrelse 1 x x = 12,5 mm (når logo er 12,5 pt). Venstremargen er logostørrelsens bredde.

34 mal til helsides annonse år GJØVIK hekta på gjøvik Åpning av jubileumsåret Rådhuset 6. januar kl vist i 50% størrelse Helsides annonser kan utformes mer fritt.

35 organisering av elementene Profilen skal fremstå i ulike «styrkegrader». Det skal skilles mellom hva som er i regi av jubileet og hva som er arrangementer der andre arrangører også er involvert. Profilen vil benyttes forskjellig før byjubileet og i selve byjubileumsåret. (Dette vil skape variasjon og spenning som bygges opp mot byjubileumsåret). Her presenteres en oversikt over når og hvordan logo, farger og tilleggselementer skal brukes.

36 kontorelementer og annonsering i forkant av jubileet år GJØVIK Bjørn Rognstad prosjektleder Kauffeldtsplass 1 / Postboks 630, 2810 Gjøvik gjovik.kommune.no Denne kategorien gjelder visittkort, brevark, konvolutt, stempel, mappe o.l. som brukes i forbindelse med jubileet og «reklame» for jubileet i forkant av byjubileumsåret slik som plakater, brosjyrer, annonser o.l. Dette skal fremstå på følgende måte: Logo: øverst i venstre hjørne, utfallende Tilleggselementer: kontorelementer kan benytte dekorelementet-treet. Treet kan brukes svakt i bakgrunnen. «Reklame» for jubileet bruker dekorelementet eller maskotten, men ikke begge samtidig. Slagord kan benyttes hvis ønskelig. Farger: grønt, svart, (grått) og hvitt

37 webside, bannere og profileringsartikler år GJØVIK 150 år GJØVIK 150 år GJØVIK 150 år GJØVIK Denne kategorien gjelder trykksaker og artikler som skal brukes under jubileumsåret og som ikke har andre arrangører (webside, bannere, t-skjorter til salg, suvenirer o.l.) Dette skal fremstå på følgende måte: Logo: øverst i venstre hjørne, utfallende Tilleggselementer: dekorelementet eller maskotten, men ikke begge samtidig. Slagord kan benyttes hvis ønskelig. Farger: ett av tilleggsfarge-parene, svart og hvitt + grønn logo.

38 trykksaker med andre sammarbeidspartnere år GJØVIK 150 år GJØVIK Billetter: kr 200/150 Forhåndsalg: kommunens servicetorg tlf Gjøvikhallen kl Konsert Søskenbarntreff Frokost for søskenbarna i Storgata Konsert, kafé og konkurranser på Gjøvik Gård Ta sjansen på Fastland Glassblåsing på Gjøvik Glassverk By-rebus på Gjøvik juni år GJØVIK 150 år GJØVIK Madshus Skifestival Variert program som spenner fra skirenn til vinteraktiviteter og kulturelle opplevelser Sjekk ut programmet på Fra 13. til 21. februar ROCKFEST Gjøvikhallen på Gjøvik Gård kl.17.00, søndag 11. januar Billetter: kr. 200/150 Enkel bevertning inkludert. Forhåndsalg: Kommunens servicetorg tlf Billettavgift kr. 20 Denne kategorien gjelder trykksaker til arrangementer i regi av Gjøvik 150 år, men som også har andre arrangører, f.eks. plakater og brosjyrer. Dette skal fremstå på følgende måte: Logo: øverst i venstre hjørne, utfallende Tilleggselementer: maskotten (ikke treet) Farger: ett av tilleggsfarge-parene, svart og hvitt + grønn logo.

39 Selvstendige arrangementer «godkjent» av Gjøvik Denne kategorien gjelder trykksaker for selvstendige arrangementer som kun er «godkjent» av Gjøvik 150 år. Kategorien skal fremstå på følgende måte: Logo: Frittstående logo med valgfri plassering. Kun logo benyttes.

40 eksempler på bruk av profilen Disse eksemplene skal vise hovedessensen av profilen og danne grunnlaget for hvordan denne fremstår.

41 eksempler på profilen i bruk 41 Flere eksempler kommer etterhvert som de blir produsert.

42 opphavsrett Kunden får en eksklusiv, ubegrenset rett til bruk av logoen og den visuell identiteten i egen virksomhet og markedsføring i samsvar med retningslinjer definert av designerne. Kunden kan ikke gjøre endringer i logo eller visuell identitet uten samtykke fra designerne. For utvidet bruk av den visuelle identiteten kreves samtykke av designerne. Designerne skal navngis i all offentliggjøring. I kolofon skal det stå: Konsept og design for den visuelle identiteten for Gjøviks 150-årsjubileum 2011 er utviklet av Silje Haugland Svendsen og Reidun Fjeldaas Rygg, studenter ved Bachelor i mediedesign, Høgskolen i Gjøvik. Rettighetene til den visuelle identiteten kan ikke overdras til andre. Dersom kunden opphører å eksistere eller går konkurs, faller rettighetene tilbake til designerne.

43 Kontaktinformasjon Prosjektleder Bjørn Rognstad Designerne Silje Haugland Svendsen Reidun Fjeldaas Rygg

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK 7. SANS // DAGBOK 2013 1 2 JUBILEUMSBOK // RGB DESIGN 5 ÅR, 2008-2013 7. SANS // DAGBOK 2013 Denne boka er produsert av RGB Design. Alt fra layout og trykk er utført i våre lokaler.

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Braign news Tom Atle Bordevik Desember 2009

Braign news Tom Atle Bordevik Desember 2009 Tom Atle Bordevik Desember 2009 Therese Holt & Noen eksempler fra produksjonen i Braign gjennom 2009 2009 et fantastisk år for Braign Velkommen til denne lille avisen. I motsetning til vanlige aviser er

Detaljer

Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo

Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG Utvikling av visuell profil FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Utlevert, dato : 28. januar 2005 Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 Vi ønsker alle ungdomsbedrifter i Hordaland velkommen til fylkesmesse i Grieghallen i Bergen, onsdag 11. mars 2015. Fylkesmessen er en viktig

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer