DEN KULTURELLE SKULESEKKEN FYLKESTILBODET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN KULTURELLE SKULESEKKEN 2008-2009 FYLKESTILBODET 2008 2009"

Transkript

1 FYLKESTILBODET Katta i sekken Nynorsk barnelitteratur/språk trinn Dette er ei framsyning laga av Nynorsk kultursentrum der opplesing, musikk og gjøgleri rettar merksemda mot den gode teksten og inviterer elevane til å delta aktivt. Ein formidlar med kompetanse innan barnelitteratur og pedagogikk har med seg tunkatten Lurivar på nye vegar inn i språk og litteratur. Tunkatten vert spela av ein skodespelar i spesialdrakt. Programmet har form som ein mellomting mellom ei teaterframsyning og forfattarbesøk. Heilt på tuppa Teater trinn I Teater Grimsborken i forestilling opptrer Klukkelill, dei to hanane Klok og Kry, reven Even og dei to gardbrukarane Bonden og Bente i ei ellevill komedie. Egget Eggil må for ein kvar pris reddast frå Even, og Bonden og Bente må få vatnet tilbake på garden slik at dei kan halde fram med å dyrke kva er det no det heiter? Jau, poteter. Vinden kviskrar Teater trinn Teater Grimsborken presenterer 3 fablar av Æsop. Det omhandlar Kva er styrke?. Fortelgjingane er ei studie om konflikt mellom partar der makt og styrke er ulikt fordelt, og kor den sterkaste på sikt faktisk blir den svakaste. Det heile blir framført med poesi, musikk, leik og song. Feil speil Dans trinn Danseteater Dee presenterer Feil speil, ei danse- og musikkframsyning som handlar om det som er ekte i motsetnad til eit polert ytre. Samspel, kommunikasjon, og ofte ein mangel på det, spelar ei viktig rolle i forestillinga. Munch ei reise i dans, musikk og bildekunst Dans trinn I denne framsyninga møtast kunstartane dans, musikk og bildekunst i ein sjeldan kombinasjon. Tre koreografar og ein musikar har utvikla framsyninga inspirert av Edvard Munch-bilder, m.a. Solen, Løsrivelse og Ung kvinne på stranden. På turne med Dans og Toner. Djupdykk Forteljing 5. 7.trinn Gjennom ein times djupdykk vil forteljaren Guri Aasen la elevane få nærare kjennskap til utval av dei underlege, trolske og fryktinnegytande vesena vi ikkje møter i indre strøk, men må ut i det ville havgapet for å få auge på.

2 Møtepunkt himmel og jord Kulturelt mangfald trinn Emnet er religiøst mangfald og integreringsproblematikk. Møtepunkt himmel og jord er med eigenprodusert film og tilhøyrande webside eit hyperaktuelt tilbod til skulane i haust. Det er godt tilpassa innhaldet i Kunnskapsløftet både for KRL- og andre fag som t.d. norsk (med utvida tekstomgrep) eller i tverrfaglege settingar. Kandissukker og lampeolje Kulturarv trinn Ei prestedotter frå Austlandet møter ein dreng i Nordfjord. Dei to giftar seg og kjøper eit nyryddingsbruk. Elevane møter dei to i det dei kjem inn frå fjøset. Livet på slutten av 1800-talet var ikkje akkurat slik som det vi lever i dag. Mobilfilmarar Film klasse Elevane frå lære å lage kortfilmar ved hjelp av mobiltelefonar, og legge ut filmane på ein webside som kan fungere som ein filmklubb. Mobilfilmarar skal vere med å gjere filmskaping meir tilgjengeleg. Det handlar om etikk, men også om å lage film på ein kreativ og morosam måte. Sneglegutten Teater trinn Medan dei vaksne festar i det fjerne prøvar ein sky gut og ei rappkjefta jente å nærme seg kvarandre på ordentleg. Meister Ibsen skreiv store stykke om store spørsmål for store menneske. Lars Vik har skrive eit lite stykke om store spørsmål for dei små. På turne med Grenland Friteater. Smykke seg trinn Mennesket har eit tilsynelatande umetteleg behov for å pynte seg. Smykka står i ei særstilling fordi dei ofte er forbundne med spesielle hendingar i livet. Elevane får sjå smykke av spikar, steinar, støvsugarposar, papirsmykke, pilleeske i sølv og ein sølvklave i nålbindingsteknikk. Tema for utstillinga er resirkulering eller gjenbruk. I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Konsertmysteriet Teater trinn Dette er ein magisk konsertoppleving med Bakgårdskattane og deira gjestedirigent Snurrebart von Fisenbom. Til tross for nøye planlagt vakthald frå mesterdetektiv Fellini og den trufaste assistent Busters si side, blir konserten avbroten, og dirigenten sin uerstattelege taktstokk forsvinn. Ein overspent dirigent krev oppklaring på flekken. Klarar Fellini og Buster å oppklare brotsverket? Med Gunn Mogset.

3 Gamle song og klappeleikar Kulturarv 1 4.trinn Det finst eit stort tal songleikar som har overlevd gjennom tidene. Det er både ringleikar, leikar på rekke, klappeleikar og andre variantar. Elevar og lærarar er aktivt med å lærar songleikar, og det blir fortalt litt om songleiken si historie på ein enkel og morosam måte. Med Marianne Kostøl. Det mobile Bremuseet Naturhistorie/kulturarv trinn Kva er ein bre? Korleis formar breen ein dal? Kvifor er brevatn grønt? Det mobile bremuseet er ein koffert som inneheld 1000 år gamal is og andre spennande ting. Ein formidlar frå Norsk bremuseum i Fjærland står for undervisning, eksperiment, filmvising m.m. i to skuletimar. Bakkejekta Kulturarv trinn Elevane får kome om bord i den 30 fot lange Bakkejekta. Ho er ein kopi av ei jekt med same namn som vart bygt truleg rundt 1750 og hadde base i Holmedal i Askvoll. Elevane skal m.a. få lære om kystkultur, historie og handverk i regionen. Vesle prinsen Teater trinn Antoine de Saint-Exupéry si verdskjende historie om den vesle prinsen. Historia blir formidla ved hjelp av norsk folkemusikk og folkedans. Romanen tek opp mobbing, framandfrykt, diktatur, einsemd og kjærleik; tema som er like aktuell i dag som då boka vart skriven for 60 år sidan. Produsert av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Sogn og Fjordane Teater og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Hadde premiere under Førde Internasjonale Folkemusikkfestival i Primstaven Kulturarv/musikk/drama trinn Primstaven var kalenderen i gamle dagar. Sidan dei færraste kunne lese og skrive, rissa ein strekar og figurar på ein stav av tre og kalla han primstav. Slik kunne ein halde orden på og hugse høgtidsdagar og gjeremål i kvardagen. For menneske i vår tid er primstaven ikkje lenger til nytte, men ei kjelde til glede og spanande historie. Saman med elevane reiser vi gjennom heile året og markerer ulike merkedagar gjennom song, musikk, rytme, dans, drama, forteljing og improvisasjon. Arv i tre Kulturarv trinn Eit stort byggesett i målestokk 1:1 av koret frå ei stavkyrkje blir ein romleg installasjon. Ein lysbildeserie frå ulike stavkyrkjer blir projisert på ei himling i koret slik at elevane får ei sanseleg oppleving og samstundes kunnskap om stavkyrkjekonstruksjon. Det følgjer med eit byggesett der elevane bygger ei stavkyrkje i målestokk 1:10. I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Sunnfjord Museum og

4 Nordfjord Folkemuseum. Design og handverk Design/kulturarv trinn Kva er design eller formgjeving? Elevane får sjå døme på god norsk design i eit internasjonalt perspektiv - frå idè til produksjon. Dei får også ein presentasjon av gode norske suvenirar. I ei praktisk økt får dei sjølve arbeide med design av suvenirar. Med husflidskonsulent Synøve Eriksen Vadøy. Raudkål trinn Elevane få ein presentasjon av samtidskunst, og får arbeide med raudkål. Det blir eit naturfageksperiment der elevane nyttar ulike væsker og fotopapir for å få fram form og fargar. I samarbeid med Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Rytmerøre trinn Kropp, rørsle, rytme og stemme blir kopla saman. Som musikalsk grunnlag brukar Hanne Oftedal og Elin Grytting ein folkesong, ei regle og eit dikt av Ingvar Moe. Elevane er aktivt med i samspelet og rytmen gjennom heile programmet. Klangbein Musikk trinn Trompet, vokal og treblåsinstrument Sint som ein okse eller blid som ei lerke? Har du høyrt musikk som gjer deg gira, blid - eller sur? Musikk kan påverke humøret vårt og dette vil "Klangbein" utforske på konsertane sine. Gjennom improvisert og melodiøs musikk vil duoen ta oss med på ei oppdagingsferd i ulike stemningar. Morten B. Engebretsen speler klarinettar og saksofonar, mens Ole Jørn Myklebust speler trompet. Jorge Cordero World Music, tradisjonell trinn Velkomen til eit glimt inn i Cuba si spanande musikkhistorie. På scena: Ein far, ein son og ein trommeslagar! Repertoaret på denne konserten spenner frå chachacha og mambo til rumba og rap. Kanskje får publikum også servert ein nyare latino-hit? Vi lovar stor speleglede og variasjon, men samstundes også ein rytmisk og harmonisk heilskap. Dei cubanske salsa-rytmane gjer at du får lyst til å røre på deg! Afrisah World music, tradisjonell trinn AFRISAH er eit engasjerande møte med ein dansar og ein djembespelar frå Elfenbeinskysten i Vest-Afrika. Elevane vil få oppleve både afrikansk song og dans med trøkk, og ikkje minst urkrafta som bur i djembetromma, eit av dei viktigaste tradisjonelle afrikanske instrumenta. Utøvarane er av dei fremste innan afrikansk kulturformidling her i landet. Elevane skal også få delta aktivt i delar av framsyninga.

5 Slowhand Pop/rock trinn Dette er eit program som er tileigna den legendariske gitaristen Eric Clapton og musikken hans. Vokalist og gitarist i Bremanger-gruppa Spik Adel, Norvall Klungresæter, og tre andre dyktige musikarar lovar eit fengande og engasjerande møte med mange kjende og kjære hits frå dei ulike epokane i Clapton si rike og produktive karriere. Rytmisk musikk i fleire former Jass/blues trinn Ein musikalsk happening for unge musikarar og medelevane deira. Elevar frå kulturskulen vil saman med Olav Dale og to andre musikarar demonstrere diverse former for rytmisk musikk for dei andre elevane på skulen. Polyfonia Teater trinn I framsyninga vert det nytta mange høyrespelteknikkar, ulike lydbilete og lyddesign. Stykket tar opp dobbeltkommunikasjon, og peiker på korleis ungdom kan oppleve aukande motsetnad mellom det dei i røynda opplever, høyrer og vert fortald - og det dei erfarer og får skildra til dømes i filmindustrien, i reality-føljetongar eller i kulørte blad. For å appellere til ungdommane sine eigne refleksjonar har Tore Vagn Lid henta inspirasjon i eit breitt materiale frå ungdomsmagasin, TV- og radiokonsept, film, nettbloggar og populærmusikk. Den trufaste venen Teater klasse Basert på ei eventyrforteljing av Oscar Wilde. Teater Tramp presenterer ei likning om den trufaste venskapen mellom Vesle Hans og Møllaren fortalt av ein bokfink til ei vassrotte. Historia stiller spørsmål om kva venskap er og om maktforhold og manipulasjon. Publikum vil verte inkludert i ei leiken og magisk, rituell og absurd ferd. Livet i steinalderen Kulturarv klasse Gjennom ein skuledag får elevane lære korleis menneska levde i steinalderen. Kva reiskap brukte dei? korleis laga dei mat?, Kva fysiske ferdigheiter trond dei?. Sogn og Fjordane Fylkekommune, Kulturavdelinga i samarbeid med Sunnfjord Museum. Kokande april Musikk klasse Ensemble Fanfaronner presenterer ein nyskriven samtidsopera for ungdom. Verden er på veg mot undergang. Ragnar og Rimor er sett på saka. Originalteksten er skriven av Olaug Nilssen, og Maria Tryti Vennerød er librettist og regissør. Scenograf er Christina Lindgren.

6 Liv og leire trinn Keramikar Siri Haaskjold er oppteken av gjenbruk av materiale av ymse slag. Elevane får møte Siri sine arbeid, og dei får lage sine eigne keramikkarbeid som dei dekorerar med gjenbruk av mellom anna brukte leiker, mosaikk og porselen. Anders Svor på vandring Visuell kunst trinn Ei vandreutstilling med verk av Anders Svor. Tilbodet gir elevane ei generell orientering om bilethoggaren sitt liv og virke, og elevane får vite litt om Anders Svor Museum i Hornindal. Utstillinga viser tre av Anders Svor sine mest kjende og kjære skulpturgrupper, som representerer tre ulike stiluttrykk og periodar i kunstnaren sitt livsverk. Du finn oss i naustet Kulturarv trinn Saman med Arne Høyland vitjar elevane eit naustmiljø i gangavstand frå skulen, der dei gjer seg kjende med naustmiljøet før og no, og dokumenterer kulturminne. Elevar og lærarar blir invitert til rike opplevingar og kunnskapsauke kring sjøbruk, naust, kai, og sjøen som ferdselsveg og knutepunkt. Tangaroa Film, kultur og historie trinn Eventyraren og forfattaren Torgeir Sæverud Higraff var ekspedisjonsleiar då balsaflåten Tangaroa i 2006 følgde i sjøspora etter Thor Heyerdahl over Stillehavet. Turen er blitt til film, og ei bok. Elevane får sjå film frå eventyrferda, og Higraff fortel spennande historier om møte med naturkreftene og korleis ekspedisjonen vart ein suksess.

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Foto: Britt K. Andersen

Foto: Britt K. Andersen Foto: Britt K. Andersen Bjørn Sortland er særleg kjend for barne- og ungdomsbøkene sine, men han skriv óg for vaksne. Han opptrer i ulike sjangrar, er blant dei mest omsette nolevande forfattarane i Noreg

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Gjennom ord blir verda stor GOD LESESTART! Tips til nynorske barnebøker

Gjennom ord blir verda stor GOD LESESTART! Tips til nynorske barnebøker Gjennom ord blir verda stor GOD LESESTART! Tips til nynorske barnebøker Gjennom ord blir verda stor - kampanje for meir nynorsk i barnehagen Noregs Mållag arbeider for at barnehagane skal gje ungane eit

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane 1 FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Else Mundal er professor i norrøn filologi og arbeider for tiden ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer