HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13"

Transkript

1 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl Tilstede Representanter: Kunsthøgskolen i Oslo: Stein Rokseth (råds- og møteleder), Alexandra Mertens (referent) Høgskolen i Oslo og Akershus: Eva Strøm, Gunnar H. Gundersen NTNU: Casper Boks, Bjørn Baggerud Høgskolen i Gjøvik: Eivind Arnstein Johansen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: Steinar Killi, Berit Skjærvold Høgskolen i Buskerud: Wanda Grimsgaard NSO: Sigrid Mæhle Grimsrud, Margrethe Ellstrøm Observatører: NIL: Benedicte Arentz Forfall Representanter: Kunsthøgskolen i Oslo Alec A. Howe Kunsthøgskolen i Bergen Mona Larsen, Johan Sandborg Høgskolen i Gjøvik Ole E. Wattne Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Rachel Trøye Høgskolen i Buskerud Torunn S. Mehus Høgskolen i Østfold Wenke E. Fossen, Elin Gunby Kristensen, Kamil Dursun Høgskolen i Volda Aud Folkestad, Karen Brænne Observatører: UHR Guri Bakken Norsk Form Leif-Verdu-Isachsen Norsk Designråd Benedicte Wildhagen Grafill Randi Hobøl, Dag Stian Solhaug Laska NID Fredrik Jean-Hansen 1

2 AGENDA Velkommen ved leder for profesjonsrådet, Stein Rokseth, Kunsthøgskolen i Oslo Sak 07/13 Orienteringer v/leder for profesjonsrådet 1. Informasjon om revisjon av reglementet for profesjonsrådet 2. Presentasjon CHRIStin ved Hanne Storm Ofteland Sak 08/13 Overføring «Journal of Design History» fra Arkitektur- og designlisten til Kunsthistorielisten Sak 09/13 Ny SAK søknad i 2014 («Design Factory»-tanke)? Sak 10/13 Samarbeid med Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) Sak 11/13 Handlingsplan Sak 12/13 Vurdering av innføring av medlemskontingent Sak 13/13 Vårmøte 2014 Sak 14/13 Eventuelt REFERAT Sak 07/13 Orienteringer v/leder for profesjonsrådet 1. Informasjon om revisjon av reglementet for profesjonsrådet: rullering av lederrollen Ifølge Guri Bakke, underdirektør ved Universites- og Høgskolerådet er det ikke nødvendig å revidere reglement for profesjonsrådet for designutddaning for å synliggjøre regulering av lederrollen. I epost datert den skriver hun følgende: «Nei, jeg tror ikke det er nødvendig å endre noe i reglementet. I prinsippet har jo profesjonsrådet selv utpekt sin ledelse de har bare gjort det med et noe lengre tidsperspektiv enn «vanlig». Og skulle det dukke opp situasjoner som gjør at dette blir vanskelig i praksis man kan jo aldri vite hva kommende ledelse i fagmiljøene vil gå for så får man eventuelt ta opp situasjonen der og da.» 1: Reglement for profesjonsrådet for designutdanning. 2. Oppsummering CHRIStin ved Hanne Storm Ofteland, seksjonssjef bibliotek og arkiv ved Sak 08/13 Kunsthøgskolen i Oslo Hanne Storm Ofteland presenterte resultatene fra rapporten hvordan kunstnerisk utviklingsarbeid registreres i CHRIStin. Presentasjonen er vedlagt referatet. 2: Kunsterisk utviklingsarbeid i CHRIStin. Overføring «Journal of Design History» fra Arkitektur- og designlisten til Kunsthistorielisten Søknadsfrist for endringer må sendes innen 18. oktober 2013 til UHR. Profesjonsrådet hadde fått inn en forespørsel å overføre «Journal of Design History», ISSN (BIBSYS) / ISSN elektronisk: , Forlag: Oxford fra Arkitektur- og designlisten til Kunsthistorielisten. Forslaget og begrunnelsen ble fremmet av Kjetil Fallan, Førsteamanuensis i designhistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo. 2

3 Profesjonsrådet støttet forslaget med ønske å overføre tidsskriftet til Kunsthistorielisten. Siden innmeldingsfrist for endringer ved UHR var 18. oktober 2013 har undertegnende tatt kontakt med Kjetil Fallan, Førsteamanuensis i designhistorie ved Institutt for filosofie, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitet i Oslo slik at de fikk mulighet å forberede saksfremlegg til det årlige møtet i Nasjonalt fagråd for kunsthistorie. Profesjonsrådsleder og undertegnende har sendt forslag til UHR innen fristen den 18. oktober Sak 09/13 Ny SAK søknad i 2014 («Design Factory»- tanke)? Våren 2014 har profesjonsrådet for designutdanning vært på studietur til Aalto University, School of Arts, Design and Architecture i Helsinki. Skolen presenterte prosjektet «Design Factory» som er et samarbeid mellom industri og designutdanninger. «Design Factory is the symbiosis of the state-of-the-art conceptual thinking and cross-disciplinary handson doing. It leads a way towards a paradigm shift in education and business by providing a constantly developing collaboration environment for students, researchers and business practitioners. (http://www.aaltodesignfactory.fi/about/). Medlemmer i profesjonsrådet for designutdanning var svært imponert om dette samarbeidet, og kunne tenke seg noe lignende i Norge. Under møtet viser det seg at de enkelte designutdanningene allerede har etablert forskjellige små samarbeidsformer med industrien, f.eks. Kunsthøgskolen i Oslo, NTNU. Det oppleves som irriterende at det finnes samarbeid overalt, men ingen vet om det. En utfordring er balansegangen mellom krav fra designutdanninger og industri. Designbedrifter og industri burde spørre hvordan de kan bidra til designutdanningen. Det ble besluttet å danne en arbeidsgruppe bestående av Stein Rokseth fra Kunsthøgskolen i Oslo, Gunnar H. Gundersen fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Casper Boks fra NTNU (og evt. et rådsmedlem fra Høgskolen i Gjøvik) for å undersøke felles samarbeidsmuligheter mellom industri og utdanningsinstitusjonene. På møtet besluttet rådsmedlemmene at det foreløpig ikke utformes ny SAK-søknad. Sak 10/13 Samarbeid med Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) tok initiativ til en rundbordkonferanse om designutdanning i Norge og Danmark og tok i den forbindelse kontakt med Profesjonsråd for designutdanning i februar Konferansen hadde bl.a. som mål å diskutere hva man kan lære av hverandre og om det finnes muligheter for nærmere samarbeid. Profesjonsrådet diskuterte om man skulle etablere enda en samarbeid. Det allerede finnes forskjellige rådene i designmiljøet, f.eks. Cumulus, CIRRUS, Profesjonsråd i designutdanning plus lokal samarbeid. 3

4 Samarbeidet med Danmark hovedsakelig avdekkes med deltakelse i CIRRUS-nettverket. Leder for profesjonsrådet for designutdanning, Stein Rokseth, skal ta kontakt med Rachel Trøye fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for å finne mer informasjon om møtet med DDUU. I tillegg tar han kontakt med Tine Kjølsen, Fagleder på Kunstakademiets designskole i København. Sak 11/13 Handlingsplan Leder for profesjonsrådet i designutdanning informerer om hovedformål og oppgaver for rådet, ifølge reglementet. - Samordne og styrke forsknings- og utviklingsarbeid - Sikre høyt nasjonalt og internasjonalt nivå - Utvikling av studentantall - Styrke internasjonalt, samarbeid og internasjonalisering - Kontakt med brukersektor og arbeidsliv - Faglig utvikling Det blir utarbeidet følgende fremdrifts- og handlingsplan for perioden : Våren Gjennomføring av workshop som viser innhold/posisjoner ved de forskjellige designutdanninger i Norge (mapping). Resultatene skal komme frem i en folder. Ansvarlig Kunsthøgskolen i Oslo. 2. Informasjon om samarbeid med industrien, «Design-Factory». Ansvarlig Stein Rokseth, Gunnar H. Gundersen, Casper Boks. 3. Det ble besluttet at profesjonsrådet reiser på studietur våren Datoen for studieturen skal være etter påske. Arkitektur- og designhøgskolen organiserer opplegget. Høsten Informasjon om Stiftelsen Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) etter sammenslåing av Norsk Form og Norsk Designråd. Stiftelsen skal være operativ fra Samarbeid med videregående skoler. Har designutdanningene innflytelse på utdanninger ved forskoler? Fremdrifts- og handlingsplan er vedlagt referatet (vedlegg 3). Sak 12/13 Vurdering av innføring av medlemskontingent Profesjonsrådet for designutdanning ble enig om at det ikke innføres medlemskontingent. Siden lederrollen rullerer, så blir utgiftene for reiser, bekostning, sekretær, etc. fordelt likt på alle høgskoler. 4

5 Sak 13/13 Vårmøte 2014 Profesjonsrådet vedtok at vårmøtet skal forbindes med studietur i tiden etter påske Eventuelt reisemål kunne være designutdanninger i England. Arkitektur- og designhøgskolen tar ansvar for organisering av studieturen og kommer med forslag vedr. dato og sted. Sak 14/13 Eventuelt Bjørn Baggerud fra NTNU informerer om at høgskolen har utarbeidet standardavtaler for samarbeid med bedrifter. Masteroppgaven kan utføres i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU. Det finnes en standardavtale som kan inngås mellom student, studentens fakultet, faglærer ved NTNU og bedrift/institusjon om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater i besvarelsen. Videre finnes det en standard mal for avtale om konfidensialitet mellom student og bedrift/ekstern virksomhet i forbindelse med studentens utførelse av oppgave (masteroppgave/prosjektoppgave) i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet. Standardavtalen kan brukes av andre høgskoler og finnes på følgende webside: og i vedlegg 4 til referatet. I møtet diskuteres problemstillingen om studentarbeider kan brukes i undervisningen. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo informerer om at det ligger i deres forskrift at studentarbeid kan brukes i undervisning Alexandra Mertens 5

6 1: Reglement for profesjonsrådet for designutdanning 1_ProfRådDes Reglement.pdf 2: Kunsterisk utviklingsarbeid i CHRIStin 2_Cristin og KU.pdf 3: Fremdrifts- og handlingsplan 3_Handlingsplan docx 4: Standardavtaler for samarbeid med industri 4.1_Mal Konfidensialitetsavtale 4.2_Masteroppgave_retningslinjer_høst_2013 samarbeid med AHOstudent 4.3_Standardavtale og bedrift_no_utkast-1.docx samarbeid 4.4_standardavtale-2012 IPD NTNU.doc med AHOstudent 4.5_standardavtale-2012-veiledning NTNU.odt og bedrift_no_utkast-2.docx 4.6_Veiledning NTNU.pdf til Standardavtale samarbeid me _4.7_konfiden sialitetsavtale-2011 NTNU.odt 6

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer