Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING"

Transkript

1 NR. 3 - OKTOBER ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36

2 innhold Redaktørens lederartikkel... 3 Sveisefaget... 4 Rekruttering til yrkesfaglærer... 8 Vanskelig å bli gullsmed... 9 Styrkvinnen Mesterutdanningen Yrkesretting av kunnskapsløftet Videregående treskjærerutdanning Om dannelse: Astrid Søgnen Frimerker med håndverksmotiv Tegnekunnskapene får strykkarakter Vurdering for læring i yrkesfag Yrkesopplæring i Hellas Internasjonalt arbeid for lærlinger Steinhoggerfaget Vindmøllearbeider Gourmetmat på pensum Servitør i særklasse Hovslager Rekordmange søkere til industrifag Yrkesopplæring i Egypt Matspalten Vinspalten Sølje laget av lærling Katrine Askeland Foto forsidebilde: Petter Opperud

3 om kulturbevaring og kulturutvikling YRKE OKTOBER Redaktørens Spalte Kultur er et vidt begrep. Det kan ha mange betydninger og bruksområder, men kan stort sett brukes om noe som er menneskeskapt i motsetning til noe som er blitt til av seg selv, natur. Gjennom en usedvanlig tragisk hendelse i juli i år, kom det fram hvordan misforståelser og kunnskapsløshet knyttet til kulturbevaring og kulturutvikling kan få de mest forferdelige følger. Yrkesfagene er et veldig godt eksempel på hva kultur kan være og hvordan den oppstår og utvikles. Yrkesfagene samlet dekker svært store deler av virksomheten og produksjonen i et samfunn. Disse fagene er alltid i utvikling. Det er ikke mulig å stoppe et samfunn i et bestemt øyeblikk og si at dette er slik vi vil ha det for all framtid. Eller å skru utviklingen tilbake 10 eller 20 eller 50 år og si at akkurat dette øyeblikket er slik vi vil ha det. Det blir som å bygge en demning for å ta vare på en elv i et bestemt øyeblikk. Både samfunn, fag, språk og samlebegrepet kultur er alltid i utvikling. Norsk språk har alltid vært under påvirkning utenfra og har i sin tur påvirket andre språk. Vi har f eks vært påvirket av dansk, svensk, tysk og engelsk/amerikansk. Engelsk er et sammensurium av romanske, germanske og keltiske språk. I dag påvirkes norsk dessuten av bl a pakistansk, arabisk og tyrkisk. Det ene er ikke noe farligere enn det andre. Det viktigste er kommunikasjon, forståelse og empati. I yrkesfagene var internasjonale trender tradisjonelt en obligatorisk del av utdanningen. For å få svennebrev og kunne bli mester måtte man ut og reise i andre land for å lære og hente impulser. Fagspråk og teknikker var internasjonale. Samtidig må det være helt klart at det er viktig å ta vare på kultur. I Norge legger vi stor vekt på å opprettholde kunnskaper om fagområder som er i ferd med å dø ut, særlig kanskje innen håndverksfagene. Men midt oppe i dette er det jo viktig å vite at rosemaling, bunader, spekemat og folkeventyr ikke er noe som er funnet opp av norske nordmenn i Norge, like lite som de er funnet opp i noe annet enkeltland. De er en del av en mellomfolkelig kulturarv der enkelte elementer står sterkere i noen land, andre elementer andre steder. Religioner utvikles på samme måte. Både jødedom, kristendom og islam stammer fra det samme lille området i Midt-Østen. Og alle tre bygger på eller forutsetter kjennskap til det vi kaller Det gamle testamente og lovene fra 2. og 3. Mosebok. Men alle tre er videreutviklet gjennom sin spredning over hele verden. Folk vandrer fra land til land, fra verdensdel til verdensdel. Hadde det ikke vært slik, ville vi alle fortsatt bodd i Afrika. Norge i dag er annerledes enn Norge for 100 år siden. Og Norge om 100 år vil være annerledes enn Norge i dag. Men selv om vi alltid snakker om De gode gamle dager, er det få nå som egentlig vil tilbake til tida før vi hadde bedøvelse, bøker, deodoranter, fly, telefoner og antibiotika. Fremmedfrykt er farlig. Det har vi sett i Norge i år. Samtidig skal vi opprettholde stoltheten over det vi på vår side kan bidra med i verdenssamfunnet. Men det forutsetter jo nettopp at vi bidrar over landegrensene, kommuniserer med resten av verden. Lærere er kanskje den yrkesgruppen som mer enn noen andre har som oppgave å spre og bevare kultur, viderebringe faglige nyvinninger, vekke forståelse for verdien av samarbeid og lagånd og dyrke respekt for individet. Vi har all grunn til å være stolte av jobben vår! Redaksjonen: ANSVARLIG REDAKTØR Petter Opperud Telefon: Mobil: abonnement og annonser Hilde Aalborg Telefon: utgiver Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo Telefon: layout og produksjon Grafisk Kommunikasjon AS Ulf B. Amundstad Telefon: ISSN

4 ingen

5 YRKE OKTOBER feilmarginer Det er lov å gjøre feil, med det er ikke lov å ikke si ifra om dem. For de MÅ rettes opp. Arnstein Henriksen er verksmester på sveiseverkstedet på Luftforsvarets Hovedverksted på Kjeller. KJELLER Tekst og Foto: petter opperud Her er hele landets luftflåte inne til jevnlig gjennomsyn. Og gjennomsyn av et F 16 kan ta mange måneder. For når farten kommer opp i 2000 km/t, må alt fungere 100 %. Feilmarginer er ikke tema. Tradisjonsrikt fag få jobber André Svendsen skal ta fatt på fagprøven dagen etter at YRKE besøkte hovedverkstedet. Han er en av ganske få lærlinger i sveisefaget på Østlandet. For det er ikke mange bedrifter som ansetter rene sveisere lenger. De fleste bedriftene er for små til å ansette folk med fagbrev i sveising, sier Lise Hetty Olsen, leder av Opplæringskontoret for mekaniske fag. De velger heller å ansette platearbeidere og så sende dem på kurs slik at de får de nødvendige sveisesertifikatene. Lise Hetty Olsen er selv faglært sveiser og sitter i prøvenemnda for faget, men hun ser at det er i skips- og oljeindustrien på Vestlandet samt i Næringsparken på Kongsberg at faget har sine beste tider nå. - Her på Forsvarets Hovedverksted er det ansettelsesstopp, men jeg lever i håpet, sier André. - Jeg ville egentlig bli mekaniker og var utplassert på maskineringsverkstedet bak sveiseverkstedet. Men så fikk jeg besøke sveiseverkstedet og prøve TIG-sveising. Det var morsomt og annerledes, så da visste jeg hva jeg ville bli. Jeg trives veldig godt her, og blir her hvis jeg får sjansen, men da må jeg først stå til fagprøven. - Prøven vil bli en stående og en liggende sveis, samt å sette sammen en konstruksjon, sier Lise Hetty Olsen. Arbeidet skal planlegges, gjennomføres, dokumenteres og evalueres. Alt i løpet av 3 dager. (ødeleggelser som skyldes fremmedlegemer). Hver mann har sitt eget verkstedskap og før man går for kvelden må alt verktøy være inne i skapet igjen. Hvis det er noe du ikke finner, må du lete til du finner det. Vi kan ikke risikere at noen har glemt en skiftenøkkel inne i en jetmotor. Men dette blir man så vant til at det ikke er noe problem i hverdagen. Renhold og orden YRKE blir tatt med på en runde gjennom det store verkstedet. Her er det en svært godt utstyrt maskinpark med alt fra godt gammeldags verkstedutstyr til topp moderne cnc-maskineri. Det som åpenbart skiller verkstedet fra de fleste andre er likevel kravet til renhold og orden. Her ligger ingen sveisetråder på gulvet, påpeker Henriksen. Vi er veldig redde for det vi kaller for FOD Foreign Object Damage, Lærling Andre Svendsen, opplæringskontorleder Lise Hetty Olsen og verksmester Arnstein Henriksen på Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller

6 6 YRKE OKTOBER En F-16 er egentlig bare en stor motor med en cockpit på toppen og vinger på sidene. Luftinntaket under piloten suger inn 100 kubikkmeter luft i sekundet og denne varmes opp og blåses ut bak. Kobles etterbrenneren inn, dobles farten. Til gjengjeld 5-dobles drivstofforbruket og flyet blir et lettere mål for varmesøkende raketter. - Utenfor verkstedet her er en Starfighter fra 50-tallet satt opp på en sokkel. Starfighteren gikk like fort, men den var nærmest en rakett med noen bitte små vinger på sidene. Så den gikk stort sett rett fram. F-16 har til sammenlikning en forholdsvis stor vingeflate og er lett manøvrerbar i alle retninger. - Det som sveises er deler inni motoren og flyet, forteller André og Arnstein Henriksen. - Selve flykroppen kan ikke sveises, da blir den for stiv. Den er utsatt for enorme påkjenninger under flyving og må være litt elastisk, derfor er selve flykroppen skrudd eller klinket sammen - Her på verkstedet blir absolutt hele flyet tatt fra hverandre og gått over, om det er ønskelig. Vi har fagfolk og lærlinger i 28 fag. - Jeg har hatt en fadder under hele læreperioden, forteller Andre. - Det er også en opplæringsansvarlig for hele hovedverkstedet, men lærekontrakten tegnes med opplæringskontoret, og selve opplæringen blir gitt av fagarbeidere som har spesialisert seg i de forskjellige delene av faget. - Her sveiser vi alle typer metaller og spesiallegeringer, og det er store forskjeller i metode og temperaturer. - Men lærlingene får ikke prøve seg på flyene eller flydeler, forsikrer Lise Hetty Olsen. Der er det bare fagarbeidere som som får slippe til. Fotballmål og rullestoler Bredden i sveisefaget kom klart fram på den neste bedriften vi besøkte, Norasonde. Her var det også en stor sveisehall og en sveiselærling, men produktene var noe mer knyttet til den hverdagen som omgir oss alle, f eks fotballmål og aluminiumsrammer til rullestoler for barn. - Vi produserer 500 fotballmål i året, forteller arbeidsleder Terje Madsen. Og enda er det 4 andre bedrifter som også produserer fotballmål! Lærling Martin Smestad Olsen forteller at han aldri var i tvil om yrkesvalget. - Jeg har mekka og satt sammen ting siden jeg var liten. Og jeg har jobba på et lite verksted hjemme både i ferier og på fritida, så jeg vet at det er dette jeg vil drive med. Jeg tok vg 1 og 2 på Sentrum vgs i Kongsvinger og pendler derfra hver dag. Men det er ikke så lett å få læreplass i sveisefaget, så det går greit. Jeg må nok også flytte litt på meg for å få jobb som sveiser, men det er helt greit for meg å flytte til Vestlandet, om det blir nødvendig. Martin har ingen spesielle preferanser innen faget, verken når det gjelder metoder eller produkter. Han synes rett og slett at det er morsomt å lage ting, å se at det blir nyttige produkter ut av rør og platebiter som han setter sammen.

7 YRKE OKTOBER Sveisefaget Fra kompetanseplattformen Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfatter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø. Faget omfatter også kontroll av ferdig sveis, ferdigmelding og sporbarhet. NDTmetoder og rapporter inngår i hovedområdet. Ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid inngår også. Målet er at lærlingen skal kunne: utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner, WPS-sveiseprosedyrer og gjeldende standarder bruke automatiserte sveisemetoder etter gjeldende standard gjøre rede for hvilke muligheter den aktuelle sveisemetoden har for mekanisering behandle sveisetilsett i tråd med instruks fra leverandør feilsøke på og vedlikeholde sveiseutstyr sveise etter tegninger, sveiseprosedyrer, spesifikasjoner og instrukser utføre kullbuemeisling beregne og tolke parametrer for varmetilførsel gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet gjøre rede for fordeler og ulemper ved valg av sveisemetode måle forvarmings- og mellomlagstemperatur og beregne varmetilførsel Lærling Martin Smestad Olsen og arbeidsleder Terje Madsen

8 8 YRKE OKTOBER 2011 Rekruttering avgjer yrkesfaga si framtid Rekruttering til læraryrka er ei utfordring på alle nivå i utdanningssystemet. Alle skjønar at det er heilt avgjerande for den framtidige kvaliteten på utdanninga at ein klarar å trekke til seg gode kandidatar til lærarutdanningane, og at kandidatane går inn i og blir verande i læraryrket. Denne utfordringa er ekstra stor på grunn av alderssamansetninga mellom dei tilsette, der dei over 50 år utgjer ein større del enn i dei fleste andre yrke. Det kan sjå ut som denne utfordringa er ekstra stor innanfor yrkesfaga. Det er mange grunnar til det. Alle læraryrka slit med ei svak relativ lønnsutvikling. Grupper med utdanning på same nivå som lærarar og som blir rekruttert inn i privat næringsliv, har hatt langt betre lønnsutvikling over mange år. For rekrutteringa av yrkeslærarar slår dette ekstra negativt ut ettersom mange av desse lærarane både tidlegare og i framtida vil måtte kome frå stillingar i næringslivet. Den vanlegaste vegen for å bli yrkesfaglærar går frå fagbrev og studiekompetanse via yrkespraksis til yrkesteori og pedagogikk. Dette kan vere ein lang og kronlete veg. Derfor oppnår ein til vanleg formell kompetanse som yrkesfaglærar i relativt høg alder. Mange yrkesfaglærarar har derfor færre år i læraryrket når dei går av med pensjon enn andre lærarar. Og mange av dei gjennomfører delar av utdanninga etter at dei er etablert og medan dei er i jobb. Følgjeleg legg lærarutdanningsinstitusjonane til rette for delstudium. Tradisjonelt har arbeidsgjevarane, i hovudsak fylkeskommunane, løyst desse utfordringane ved å sjå bort frå dei formelle krava til kompetanse ved tilsetting i yrkesfaglærarstillingar. Ein god del yrkesfaglærarar har utdanning berre på fagbrevnivå. Dei manglar både yrkesteoretisk og pedagogisk utdanning. Likevel er dei tilsett i faste stillingar på grunn av ein gamal unntaksregel. At denne regelen sette som vilkår at desse lærarane måtte skaffe seg slik utdanning innan tre år, har fylkeskommunane i hovudsak sett bort frå, og dei færraste har lagt til rette for at slik opplæring kunne skje. forbunds kommentaren Ragnhild Lied er nestleder i Utdanningsforbundet At dette likevel har fungert utan alt for store problem, handlar i hovudsak om eit tradisjonelt skilje mellom teoretisk og praktisk opplæring innanfor yrkesfaga. Med den nye tilbodsstrukturen og utforminga av nye læreplanar, er dette ikkje lenger mogleg. I tillegg kjem høgre ambisjonar og krav knytt til å redusere fråfallet i vidaregåande opplæring, spesielt i yrkesfaga. Det finst ikkje nokon god nasjonal statistikk over talet på yrkesfaglærar, dvs. lærarar i yrkesfaglege programfag. Talet ligg truleg i nærleiken av Dersom desse var fordelt med like mange på kvart alderssteg og dei i gjennomsnitt stod 30 år i yrket, ville det årlege behovet for nyrekruttering vere mellom 3 og 400. Realiteten er truleg at vi treng langt fleire studieplassar enn dette, både fordi det er relativt mange yrkesfaglærarar som nærmar seg pensjonsalder og fordi mange som tar pedagogisk yrkesfaglærarutdanning aldri går inn i yrket. I tillegg kjem at eit mindretal står i lærarjobben i så mykje som 30 år. Truleg bør det utdannast mellom 500 og 800 yrkeslærarar pr. år dei næraste åra for å fylle behovet. Utdanningskapasiteten per år i den pedagogiske yrkeslærarutdanninga (PPU-Y) og i den 3-åringe yrkeslærarutdanninga ligg på eit langt lågare nivå. Biletet viser kort og godt at dersom ikkje staten aukar utdanningskapasiteten og fylkeskommunane tar ansvar for å legge til rette for meir attraktive lønnsvilkår og for at tilsette lærarar får høve til å fullføre yrkesfaglærarutdanninga si, kan vi gå mot ein varsla katastrofe.

9 gullsmedskolen Tema: gullsmed YRKE OKTOBER Setesdalen har svært rike tradisjoner innen sølvsmed, gullsmed og filigranfagene. Folk herfra forteller at det tidligere lå en sølvsmie rundt hver sving. VALLE I SETESDAL Tekst og Foto: petter opperud Valle sentrum Det var den store etterspørselen etter bunadssølv og tilgangen på metallet fra gruvene på Kongsberg, som gjorde dette mulig. Slik er det ikke lenger. Men fortsatt har Setesdalen den eneste videregående skolen i landet der det kun undervises i gullsmedfag. Små forhold Valle videregående er i dag riktignok en avdeling av Setesdalen videregående, og på skolen som helhet finnes det mange andre program og tilbud. Landets lengste skole, ler avdelingsleder Ann Christin Jacob. 15 mil er det mellom den sørligste og nordligste bygningen på henholdsvis Hornnes og Hovden. Valle ligger i midten. Valle er et knøttlite samfunn med bare en hovedgate og en håndfull hus. Skolen ligger ca 1 km sør for sentrum og ville nok vært landets minste videregående skole om den hadde vært selvstendig. Kun 13 elever på vg 2 og 11 på vg3 (det er 15 plasser i begge klassene, men pr. i dag er det 13 på vg2 og 11 på vg3), alle på gullsmedfag. Det dreier seg om en landsdekkende Dette er baksiden på et arbeidsstykke. Det lages pyramideformede hull innover i materialet for at mest mulig lys skal slippe inn. linje og elevene kommer fra hele landet, fra Finnmark til hjemfylket Aust-Agder, fra Vestfold til Hordaland. Elevene bor på hybel. Vg2-elevene på skolens hybelhus, vg3-elevene er innlosjert lokalt i bygda. Skolen har 6 lærere, hvorav 3 er gullsmeder, og i tillegg en sekretær (som også er gullsmed!). YRKE kommer på besøk dagen før de 11 elevene på vg3 skal opp til svenneprøven. Nervøsiteten er påtagelig både hos elever og lærere, til tross for en solid opplæringsperiode. - Vg 3 går over 2 år forteller Jacob. - Men de har bare lærerkrefter som til ett år, for halve tida jobber eleven selvstendig i verkstedet. Vi

10 10 YRKE OKTOBER 2011 Tema: gullsmed mener det er helt umulig å lære det de skal på ett år. Grunnen til at eleven får svennebrevet rett fra skolen, er at det er nærmest umulig å få læreplass hos en gullsmed i dag. Til nå har vi tatt opp elever til vg3 bare annet hvert år, siden linja er 2-årig. Men fra høsten av, vil vi ta opp halvparten av elevene hvert år forteller Jacob. Praksis og internasjonalt samarbeid - I dag har vi internasjonalt samarbeid med Nederland, Tyskland og Finland. Vi har lærere her på skolen fra disse landene og har etablert gode forbindelser til skoler der. Lærerne møtes hvert år på en messe i Munchen. 2. året på vg3 er elevene utenlands i 3 mnd. Vi jobber med å etablere liknende forbindelser til Italia, England og Sverige. Første året i vg3 er elevene ute i bedrift på hjemstedet sitt i 8 uker. Alle elevene våre sto til svenneprøven i fjor, men det kan være vanskelig å få jobb her i landet, så mange drar til skoler i utlandet for å videreutdanne seg eller få spisskompetanse. For å rekruttere til skolen, arrangerer vi workshop i februar hvert år. Da kommer interesserte elever fra hele landet for å være her en helg for å bli nærmere kjent med oss og forsikre seg om at det er dette de vil. På høsten har vi workshop for lærere fra andre skoler. Det er for å vise dem hva vi gjør på vg2. Når det gjelder fravær og frafall, så er dette blitt bedre, men til tross for at dette er en landsdekkende linje, så sliter vi med disse problemene på linje med andre skoler. Noe skyldes nok at elevene våre stort sett bor på hybel og mangler en voksenperson til å følge seg opp. Men de som fullfører her får en god utdanning. Forrige gang sto alle til svenneprøven. Selve svenneprøven går slik: Onsdag får Gullsmedlærer Lex de Jung, elev Natalie Bråten, rektor Ann-Christin Jacob og elev Ola Erlandsen Trygstad Dette er forsiden på arbeidsstykket. Baksiden var vel mer imponerende. elevene oppgaven og skal bruke dagen til å tenke. Oppgaven gir dem et tema, ikke en designskisse. (Torsdag var denne gangen Kristi Himmelfartsdag). Fredag skal de planlegge, lage skisse av design, arbeidstegning og arbeidsbeskrivelse. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag skal de produsere. Når fredag er ferdig skal det foreligge et produkt og en dokumentasjon. Kandidater Natalie Bråthen og Ola Erlandsen Trygstad går på vg3 og skal nå opp til svenneprøven etter 3 år på Setesdal vgs., avdeling Valle. De er moderat nervøse, de har stått til alle prøvesvenneprøvene så de mener det er godt håp. - Vi får et tema, og så skal vi lage et smykke etter eget design. Før fikk man en arbeidstegning utlevert, så det er større krav til kreativiteten nå. Vi skal bruke gult gull og hvitt gull og bruke en del faste teknikker. Gult gull er en legering av gull, sølv og kobber. Hvitt gull er en legering av gull og et platinametall. Rent gull brukes kun hvis kunder bestiller det eksplisitt. Rent gull er svært dyrt og dessuten ganske mykt, så det slites fort. Ola bestemte seg for å bli gullsmed da han skulle søke vg2 etter å ha tatt vg1 Design og håndverk ved Romsdal vgs. Jeg har søkt butikkjobb, men tar sikte på å åpne eget verksted sammen med kjæresten som er lærling i filigran i Morgedal. Natalie har søkt allmen-påbygg. Det er forferdelig vanskelig å få jobb, sier hun. Hun bestemte seg for å bli gullsmed en gang hun var i Tyrkia og fikk se produksjon av smykker. De to synes det er litt rart å bo på et så lite sted. Mens vi gikk på vg2, bodde vi på skolens hybelbygg. Da hadde vi mye fellesskap med de andre elevene. Nå bor vi spredt. Men jeg får sett veldig mye film, sier Natalie! De to er likevel helt enige om at dette har vært tre år som de alltid kommer til å huske.

11 mye finmekanikk i smykkeproduksjon Tema: gullsmed YRKE OKTOBER Jeg er opprinnelig utdannet bilmekaniker, sier Ørnulf Hasla. Det er mye finmekanikk, så dette er beslektede fag. Men jeg hadde skade i begge beina, så yrkesutøvelsen ble vanskelig. Så begynte jeg å pusle med smykkeproduksjon for meg selv. Jeg tok læra i Setesdalen og startet opp for meg selv hjemme i kjelleren i Det er vanskelig å starte opp i sølv/gullsmedfagene, for det er store startinvesteringer i utstyr og råvarer. Det var ille nok den gangen, nå er det blitt helt forferdelig, prisen på sølv har gått opp fra 2000 til 8000 kr pr kilo på ett år og gull er nå oppe i pr kilo! Det som først og fremst driver prisene opp er at kineserne kjøper alt de kommer over. Virksomheten her tok skikkelig av i 1988 da vi helt uventet fikk en kjempebestilling fra Disney i forbindelse med Epcon utstillingen. De bestilte mer enn vi noen gang hadde produsert og vi leverer til dem fortsatt. Da investerte vi i ny teknologi og nå er vi ca 15 personer fordelt på 10 årsverk. Jeg er opptatt av innholdet i faget og av å føre faget videre. Derfor deltar jeg i prøvenemndene, er leder både i Aust-Agder, Telemark og Vestfold, og vi har alltid hatt lærlinger. Katrine, som er her nå, er lærling nr 60! Svenneprøve i høst Katrine Askeland forteller at hun begynte som lærling hos Hasla i 2008, men har hatt et avbrekk pga foreldrepermisjon. Hun tente selv på fagområdet mens hun gikk på ungdomsskolen og har en søster som er gullsmed. - Planen var å starte et firma sammen med søsteren min, men så dro hun til England for å gifte seg. Nå er hun bosatt der, men det er mulig at jeg følger etter og blir med i verkstedet hun har etablert der. Her hjemme er det omtrent umulig å få jobb i bransjen og det er tøft å starte opp alene. Brudekrone fra Setesdal Ørnulf Hasla, Tom Ståle Moseid og lærling Katrine Askeland i verkstedet til Hasla i Valle sentrum Jeg skal opp til svenneprøven i filigran i høst. Da skal jeg lage et smykke/sølje fra bunnen av. Jeg kan velge mellom en lett, en middels eller en vanskelig oppgave. Poenget er å bli helt ferdig med det du velger, du må kjenne ditt eget nivå, men klarer du å bli helt ferdig med en vanskelig oppgave, så teller det mye. Vi starter med en plate og en tråd og bygger opp fra dette ved å forme, gravere og lodde. Man tvinner og valser tråden og lager små rosetter, der tomrommene igjen fylles med mindre snurrer eller kuler før det loddes sammen. For 300 millioner hvert år Ørnulf Hasla forteller at man produserer bunadssølv for ca 300 millioner hvert år i Norge. Alt er sølv, men en del av det er forgylt. Rent gull hadde blitt alt for dyrt. 100 gram gull kan forgylle flere tusen gjenstander. Det som kalles doublé er forgylt messing, men med et tykkere gullag. - Filigran kommer av fili for tråd og gran for kule. Det er en sterk filigrantradisjon i Østen og Middelhavsområdet. Kunsten kom til Norge på 1700-tallet på grunn av gruva på Kongsberg. Men man har laget smykker og gjenstander av sølv i Norge helt tilbake til vikingtida. Så ble dette umoderne på 1750-tallet og mye ble kjøpt opp av reisende oppkjøpere. En del av dette ble etter hvert kjøpt opp av Nordiska Museet i Sverige og slik ble det tatt vare på. Det som ble igjen her i Norge ble stort sett smeltet om i forbindelse med innkreving av sølvskatten da nasjonen Norge skulle bygge opp Norges banks metallbeholdning fra 1814.

12 12 YRKE OKTOBER 2011 Tema: gullsmed Moderne igjen etter 1905 Nå har vi fått tilbake noen av gjenstandene fra Sverige, evnt kopier, og en ny tradisjon er bygd opp de seinere åra. Bunader og bunadssølv ble moderne igjen fra selvstendigheten i 1905, men hovedmotivene ble hentet fra gamle gjenstander. - Da vi skulle ha ny lærling, tok vi kontakt med skolen her for å finne en som hadde lavt fravær og hadde utvist stor aktivitet i timene. Slik fant vi Katrine. Vi kan ikke velge etter hva de har laget på Vg2, for det gir for dårlig grunnlag. Egentlig foretrakk jeg modellen med 3 år i bedrift, men vi kan eventuelt også hente fra Vg1, for å forsikre oss om at de har interessen. Skole kan aldri erstatte opplæring i bedrift, men i dag må det være sånn. Det er også et faktum at 70% faller ut av faget, bl a fordi de ikke får jobb. Det lages så å si ikke gullsmykker i Norge lenger. Vi har en egen designavdeling (ledet av datteren!) og produserer noe gullsmykker, men mest sølv. En sølje tar det fra 10 til 100 timer å lage. Tom Ståle Moseids svennestykke i filigransarbeid, en bolesølje satt sammen av ca 900 deler (foto: Ørnulf Hasla) Ordførerkjeder - Av og til får vi bestilling på ordførerkjeder. Det er artige jobber. Prisen på en fullprodusert kjede varierer veldig med hva den skal inneholde, men kan ligge rundt kroner. - Jeg har aldri jobba med gull, forteller Katrine. Gull er veldig dyrt. Vg3 elevene på Valle vgs betaler kr i materiellkostnader for å kunne få noe trening med gull det siste halve året på skolen. Fram til da har de jobba med teknikker, men ikke med det ekte metallet. - Når elevene er ferdige på Valle, så får nok de fleste svennebrevet, sier Ørnulf Hasla. Men de er ikke ferdig utviklet faglig sett og bør ta seg noen år utenlands for å få spisskompetanse. Tyskland har et veldig sterkt faglig miljø innen gullsmedfaget, her kan man f eks bli gravør, fatter, siselør, fag som vi ikke har i Norge. Referanser fra et slikt opphold kan telle tungt når man senere søker jobb. Det å ha vært lærling her, teller nok også positivt, men noen jobbgaranti har vi ikke, smiler Hasla til Katrine.

13 Tom Ståle Moseid er gullsmed, sølvsmed og filigranarbeider. (Foto Ørnulf Hasla) 3 svennebrev Ved siden av Katrine i verkstedet hos Hasla sitter Tom Ståle Moseid. Han er ikke bare faglært gullsmed. I tillegg har han svennebrev som sølvsmed og filigranarbeider. Han tok allmennfag på vidergående, men søkte sommerjobb hos Hasla sommeren Jeg har alltid hatt interesse for håndarbeid, og den sommerjobben fikk meg til å tenne på gullsmedfagene. Jeg fikk læreplass i filigranfaget og læretida ble 3,5 år, siden jeg ikke hadde noe fra videregående i denne retningen. Svenneprøven ble bestått med meget godt og produktet var en vakker bolesølge med ca 900 enkeltdeler. Svennestykket i korpus, eller sølvsmedfaget Lærte meg korpus... - Etter svenneprøven søkte jeg om læreplass i gullsmedfaget, uten å få napp noen steder, så det ble PLUS-skolen i Fredrikstad. Etter svennebrev som gullsmed vendte jeg tilbake til Valle i Setesdalen og Hasla, denne gang som ansatt. Etter hvert kom jeg i kontakt med Jan Erik Gjerrud som var gullsmedlærer på Valle videregående skole, men som også var sølvsmedmester med utdanning fra Tyskland. Han begynte å lære meg korpus, eller sølvsmedfaget, og på kveldstid ble det tid til svennebrev nr 3. Det er relativt mange som har svennebrev både innen filigran og gull, men alle 3 er litt uvanlig, sier han beskjedent. - Jeg har hele livet hatt en hang til å lære mer og søker variasjon i arbeidet og det har nok vært de viktigste drivkreftene bak de 3 svennebrevene. Jeg har likevel aldri hatt noen motivasjon til å dra utenlands, selv om det kanskje kunne vært naturlig nå. De 3 svennebrevene gir meg jo stort utsyn over helheten i fagfeltet og det er veldig nyttig. Det er helt klart innen sølv jeg fortsatt har mest å lære, så her har jeg utviklingsmuligheter avslutter Tom Ståle Moseid.

14 14 YRKE OKTOBER 2011 Tema: gullsmed problemer med tiden Tiden er et stort problem for oss kommende gullsmeder, sier Serhat Turan. Han går på Vg3 Gullsmedlinja på Elvebakken videregående skole i Oslo. For det første er det for tiden veldig vanskelig å få læreplass, det er derfor jeg går her på Vg3. For det andre er prisen på gull for tiden veldig høy. Og det fører til at smykkene vi lager blir veldig dyre hvis vi bruker mye tid på å lage dem. Jeg har ikke noe særlig håp om å få jobb i et gullsmedfirma når jeg har fått svennebrevet, men jeg vil forsøke å starte opp for meg selv. - Først vil jeg ta noe tilleggsutdanning. Jeg vil ta et fagbrev til, nemlig som fatter. Det må jeg til Tyskland for å få. Og så vil jeg ta noe utdanning innen geologi for å få litt dypere kunnskaper om steiner. Lisbeth Somby er på Vg1, Design og håndverk, men har bestemt seg for å bli gullsmed. Hun er nå i en PTF periode på skolen og lager små sølvskåler til en kjole. Det er ikke bunadssøljer, men det er ikke stor forskjell, sier hun. Lisbeth er klar over at det er en lang vei å gå fram til gullsmedyrket, men likevel er det det hun vil. Foreløpig synes hun det er litt vanskelig å smi, mens hun er fascinert av filigransarbeide. Lærer Gunhild Evju Stor søking lite frafall Avdelingsleder Jorun Kristoffersen forteller at det er stor søking til gullsmedutdanningen på Elvebakken. Vi er en landslinje og det finnes bare to andre steder i Norge du kan få gullsmedutdanning i dag, nemlig på Valle i Setesdal og PLUS-skolen i Fredrikstad. I dag går det 16 elever på Vg2 Design og gullsmedhåndverk. Vi hadde 30 søkere og tok opp 17. Siden vi er en landslinje hender det av og til at noen trekker seg etter oppstart fordi de må bo veldig langt hjemmefra. Ellers er frafallet nær null. Så har vi 7 elever på VG3, som fra neste år skal bli 2-årig. - Vi starter alltid skoleåret med en overnattingstur til Hvitsten ved Oslofjorden, noen mil sør for Oslo. Her blir elever og lærere bedre kjent, og det er ikke minst viktig for en landslinje. Godt utdannet Faglærer Gunhild Evju underviser på Elvebakken 2 dager i uka, de andre dagene driver hun eget gullsmedverksted på Notodden. Hun har svennebrev i filigransarbeid, men hun har også diplomutdanning fra Kunst- og Håndverksskolen og en master i metallarbeid fra Høyskolen i Telemark. Eget verksted har hun drevet siden Jeg lærer mye av å være lærer, for du får nye Elevarbeider fra gullsmedlinja på Elvebakken vgs innfallsvinkler til arbeidet gjennom elevene, sier hun. jeg får brukt meg selv på nye måter. Etter Reform 94 ble elevene yngre. For å kunne bli gullsmed må du være god i finmekanikk, du må ha tålmodighet, konsentrasjonsevne og godt håndlag. Du bør dessuten være iderik og evne å ta hele prosessen fra ide til ferdig produkt. Jeg har selv aldri hatt lærling, det går ikke i enmannsbedrifter. Og dessverre er flere av de større bedriftene nedlagt i det siste, så det er veldig vanskelig å få læreplass. De 23 elevene i de store verkstedlokale på skolen arbeider stille og konsentrert, det pustes i slanger som får ild til å blusse opp, det sages, slipes og drilles. På et av rommene trener man i voksstøping, en eldgammel teknikk som er fullt levende i dag. Her gjør man hele prosessen fra skisse til slynga som får sentrifugalkraften til å presse det smeltede sølvet ut i de aller fineste kanalene i gipsformene.

Programområde for design og gullsmedhåndverk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for design og gullsmedhåndverk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for design og gullsmedhåndverk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO Norge til topps i VM i yrkesfag Etter knallhard konkurranse dro Norge i land én gull og to bronse i VM i yrkesfag i London i helgen! Kokken Øyvind

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Planlegging og forberedelse Sveiseteknikk Ordning Alle skal opp til fagprøve, som

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med design og håndverk versjon

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: 200806239 Oslo, 19. juni 2008 Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Vi viser til departementets

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN ( OA)

FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN ( OA) FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN (26.03.2015 OA) Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag ønsker saken behandlet på Utdanningsforbundets landsmøte høsten 2015 med mål om en mer enhetlig og synlig

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Programområde for ur- og instrumentmaker - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ur- og instrumentmaker - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ur- og instrumentmaker - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Yrkesfagkonferansen 1. februar 2017 Klara Rokkones Jarle Landro 1 Dette tar vi opp: Yrkesfaglærerløftet Tilbud ved NTNU: Utdanning av yrkesfaglærere to grunnutdanninger

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Hvordan yrkesrette undervisningen?

Hvordan yrkesrette undervisningen? Hvordan yrkesrette undervisningen? Kristiansund Masteroppgave HIOA 2015 Elin Nålsund og Dina Gaupseth Dagen i dag Hvorfor yrkesrette undervisningen Erfaring fra yrkesretting fra vg1 Pause Oppgaveløsing

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer