Forprosjekt. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen"

Transkript

1 Forprosjekt Dat 219 BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen 23. mars 2011

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Utviklingsmetodikk 2. Målsetninger og rammebetingelser 2.1 Målsetninger 2.1.1Primærmål Sekundærmål Tertiærmål 2.2 Avgrensninger 2.3 Forutsetninger 3. Websiden 3.1 Roller Administrator User Anonymous 3.2 Pages Loginpage Registerpage Newspage Infopage Picturepage UnderLanpage SeatingChartpage Compopage LanRules&Infopage Adminpage MyPagepage 3.3 Funksjoner Shoutbox Aktivere/Deaktivere lanrelevante sider Achievements 3.4 Databasen 3.5 Design 3.6 Navigasjon 4. Samarbeid 4.1 Standarder 4.2 Kontrakt 4.3 Tidsplan 5. Kilder

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I faget Dat219 skal alle elever utføre et prosjekt, hvor de viser at de har lært å bruke verktøy vi har lært om og brukt i løpet av semesteret. Prosjektet kan være omtrent hva som helst, men det må være rettet mot web og webapplikasjoner. Tidligere eksempler er nettbutikker, browser-spill og webapplikasjon for spørreundersøkelser. Elementer som database, innloggingssystem, masterpages, AJAX og UserControls er veldig aktuelle, og bør brukes, i hvert fall vurderes brukt. Beta Engineering and Technology Association (BETA) er linjeforeningen for Dataingeniører ved UiA. Linjeforeningen arrangerer bl.a. BetaLan hvert semester, med 77 deltakere ved neste dataparty. Beta har en separat nettside for lanet, som er av relativt høy kvalitet, men selve Betanettsiden er ren html-koding. Beta hadde faktisk et håp om at nettsiden kunne bli lagd av multimediestudenter som bacheloroppgave, men det viste seg at det ikke var noen interesserte i I og med at to av oss i prosjektet er med i styret for Beta, tenkte vi at det kunne være en god idé å lage en webside, med integrasjon av lansiden. 1.2 Utviklingsmetodikk Vi har valgt "Iterative and incremental development"-modellen. Den er en sirkulær modell. Den består i å først planlegge hva hele prosjektet skal gå ut på. Deretter går vi inn i en sirkel som begynner ved å planlegge hvordan man skal implementere funksjoner, etterpå tester man den funksjonen man har lagt til. Når funskjonen er ferdig testet evaluerer man om det er noe mer man kan legge til på funksjonen. Etter evalueringen begynner man på planleggingen av en ny funksjon slik at man går i sirkel. Når alle funksjonene er på plass kan vi levere prosjektet.

4 2. Målsetninger og rammebetingelser 2.1 Målsetninger Betasiden bør være klar og tydelig når det gjelder informasjon om Beta og arrangementer. Siden må være synlig for alle, men kun administratorer skal kunne legge inn nyheter og arrangementer. Brukere av siden skal kunne logge seg inn, registrere seg til lan og lese informasjonen. Bildegalleri, shoutbox, setekart og "Min side" er funksjoner vi ønsker å legge til Primærmål Websiden må ha et rollesystem, med distinksjon mellom administrator og bruker. Websiden må ha et loginsystem, koblet til databasen. Websiden må inneholde informasjon om Beta og BetaLan. Administratorer må kunne legge ut nyheter og arrangementer. En egen side skal være tilgjengelig under lanet, hvor administratorer kan legge ut detaljert informasjon og tidspunkt for compoer og andre ting som skjer. Websiden skal fungere i Internet Explorer, Firefox, Opera og Chrome Sekundærmål Websiden bør ha med en shoutbox for brukere. Websiden bør ha med et bildegalleri. Websiden bør ha med et setekart. Websiden bør kunne slette informasjon fra forrige lan, for å klargjøre til neste gang Tertiærmål Setekartet kan utvides til et dynamisk setekart, med hensyn til bruk av forskjellige lokaler. Websiden kan gi brukere mulighet til å ha en egen side. Websiden kan ta vare på informasjon fra tidligere lan, og evt. distribuere ut relevant informasjon til brukere. Websiden kan ha et eget achievement-system, hvor brukere får se ulike oppnåelser eller utmerkelser ved lan, slik som "Vinner av Mario-Kart 2009". Websiden kan ha en betalingsfunksjon. 2.2 Avgrensninger Vi i prosjekt-brorskapet blir ikke skuffet om Beta ikke tar i bruk websiden vi lager. Websiden lages i all hovedsak "for educational purposes", og er ment til at vi skal lære noe, samt få en erfaring med webprosjekt. Designmessig, så vil Beta kunne leie inn mennesker med kunstnerisk smak, om siden faktisk skulle taes i bruk, men vi vil selvsagt gjøre vårt beste for at siden skal bli fin. Fokuset vil heller ligge i å gjøre siden brukervennlig og lett å vedlikeholde. 2.3 Forutsetninger Prosjektet kommer i all hovedsak til å lages vha Visual Studio og.net 3.5 (evt 4.0). MySQL kommer muligens til å brukes til visuell databasemodellering. Tortoise SVN og code.google.com brukes som versjonskontroll.

5 3. Websiden 3.1 Roller Vi blir nødt til å bruke roller for å hindre brukere, eller gjester, i å ødelegge siden vår. Derfor må vi minimum bruke en administrator funksjon. Men ettersom klienter skal kunne registrere seg til lan, må vi kunne skille dem fra hverandre, og vi finner det derfor lurt å la klientene logge seg inn med eget brukernavn og passord, som brukere. Gjester skal naturligvis ha tilgang til det meste av informasjon, ettersom Betasiden skal være informerende Administrator Finne, slette og se på brukere. Legge ut og slette nyheter. Legge ut, endre og slette informasjon. Legge ut og slette bilder, samt beskrivelse. Slette ting i shoutbox. Legge ut og slette kalender hendelser. Endre underlan. Reise opp og sette ned Users på setekart. Deaktivere og aktivere lanrelevante pages User Gå inn på "min side" Skrive i shoutbox. Sette/Reise seg på setekartet. Logge ut Anonymous Logge seg inn. Lese nyheter og informasjon. Se på bilder og kalender. Lese shoutbox. Se på setekart.

6 3.2 Pages Loginpage En page hvor du får lov til å logge inn med brukernavn og passord, evt navigere til registrering av ny bruker. Brukere som allerede er logget inn skal ikke få tilgang til denne siden, uten å logges ut først. Sjekker om brukernavn og passord matcher det som finnes i databasen. Hvis det gjør det, er bruker logget inn Registerpage Skjema til utfylling med navn, brukernavn, passord og student epost. Registrerer ny bruker som kan logge inn. Lagrer personalia i databasen. Bruker hashing for å kryptere passord. Sender evt epost til bruker for aktivering, om dette er nødvendig Newspage Viser de siste nyhetene, og gir mulighet for administrator å legge ut nyheter Infopage Viser kontaktinfo og generell informasjon om Beta Picturepage Galleri med bilder som administrator kan laste opp UnderLanpage Page som kun er aktiv under lanet. Inneholder info om når compoer starter og ting som skjer under lanet SeatingChartpage Et setekart med mulighet for å sette seg, fjerne seg fra plassen og flytte seg til ett annet sete. Bruker skal kunne se hvilke seter som allerede er tatt, og av hvem. Setene skal være nummererte. Ikke aktiv utenom Lan Compopage En side må en liste over alle spillene det skal konkurreres i, gjerne vha en DropDownList. Informasjon og regler for hver compo finnes her. Det skal også gå an å melde seg på her. Ikke aktiv utenom Lan LanRules&Infopage Generelle regler og informasjon om lanet. Ikke aktiv utenom Lan Adminpage Side med funksjoner, som kun er tilgjengelig for administratorer. Muligens må vi dele opp i flere adminpages, hvis det blir for mange funksjoner MyPagepage Side med info om brukeren, hvilke lan de har vært med på tidligere, og eventuelle utmerkelser.

7 3.3 Funksjoner Shoutbox En boks som brukere kan skrive inn kortere innlegg, administrator skal kunne slette innleggene. Tilgang hvor enn du er på nettsiden Aktivere/Deaktivere lanrelevante sider UnderLanpage, SeatingChartpage, Compopage og LanRules&Infopage skal kunne stenges ned, samt skjule evt navigeringslinker hit, når det ikke er noe lan oppe Achievements Hvilke compoer/konkurranser hvilke brukere har vunnet, evt. andre utmerkelser. Eks. "Vinner av Mario Kart compo 2009". Muligens (sannsynligvis ikke) bruke et poengsystem. 3.4 Databasen Databasen inneholder all login og brukerinformasjon. I tillegg lagres bildeurler og nyheter (hele nyheten) i databasen. Gammel lan informasjon kan lagres her, samt mer. Når det gjelder login og bruk av MS sin database, satser vi på å bruke vår egen logindatabase, men bruke MS sin til å definere roller, med andre ord, to databaser. Om vi finner dette tungvint, kommer vi til å velge en annen løsning. Her følger et bilde av databasen, modellert i MySQL:

8 3.5 Design For å få en fin visuell flyt gjennom alle sidene på nettstedet vårt tenker vi å bruke en masterpage for å definere det generelle utseende, samt at alle individuelle sider skal ha et rimelig likt oppsett. Øverst på alle sider vil Beta logoen og navigasjonsmenyen vises, på de sidene som tilhører BetaLan vil logoen endres for å reflektere dette. Innhold i de individuelle sidene blir plassert i feltet hvor det står ContentPlaceHolder i skissen nedenfor. Utkast til design:

9 3.6 Navigasjon Navigasjonen mellom sidene vil hovedsaklig foregå ved hjelp av en meny vi bygger inn i masterpagen, denne menyen vil bestå av linker til de forskjellige sidene. I tillegg er det mulig vi skal linke til eksterne websider i noen av våre sider, disse sidene vil i så fall åpnes i en ny tab/nytt vindu. Formålet med layouten er at det skal være enkelt å se at man er på Beta sine sider, samt at navigasjonen mellom sidene på serveren skal være enkel og forståelig.

10 4. Samarbeid 4.1 Standarder Forklarende variabelnavn Konstanter i STORE BOKSTAVER Klasser og Variabler begynner med stor forbokstav etter prefix/forkortelse [if/while/for] [tester/sløyfer] skal se slik ut if([txthere]) { [moretxthere] }//end if([txthere]) Variabelnavn skal begynne med en prefix int nlaser String slaser boolean blaser Objektnavn skal begynne med en forkortelse som f.eks. Button btnlaser Label lbllaser Textbox txblaser Koden skrives på engelsk 4.2 Kontrakt Møtetidspunkt: Mandag Torsdag Vi 3 i brorskapet, Torgeir, Tor-Erik og Jon Vegard lover på tro og ære at vi skal møte til gitte tidspunkter. Hvis man blir mer enn 10min forsinket, skal resten ha beskjed minst 30min før. Hvis man blir mindre enn 10min forsinket, holder det å sende melding når man er på vei. Om man ikke møter i det hele tatt, får det konsekvenser for neste gang, ved følgende. Straff: Vedkommende skal fylle vannflaska, resten av dagen, til de andre to, samt kjøpe ett stk frukt til hver fra kantina, bestemt av mottaker.

11 4.3 Tidsplan Dette er tidsplanen vår for prosjektet. Forhåpentligvis klarer vi å følge den sånn tålig. Ferdig til uke: Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Forprosjekt Primærmål Sekundærmål Tertiærmål Testing Bugfiksing Innlevering Testing vil foregå gjennom hele prosjektet, og innebærer at alle funksjoner vi lager/legger til skal fungere som planlagt. Bugfiksing betyr at vi skal prøve å ordne funksjoner som fungerer, men kan utnyttes eller kræsje.

12 5. Kilder Strukturen på forprosjektet er hentet fra: Å. Lobben. Forprosjekt, Datalinjen Fronter Dat219 (hentet ).

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer