Sjangerteori. Sjangeranalyse av nettsteder. av Egil Jacobsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjangerteori. Sjangeranalyse av nettsteder. av Egil Jacobsen"

Transkript

1 Sjangerteori. Sjangeranalyse av nettsteder av Egil Jacobsen

2 Hva er sjanger? Etymologien: Sjanger genre (fr.) genus (lat) = Slekt (-skap) = Tekster som likner hverandre. Aristoteles Poetikken: Epikk, drama og lyrikk Trekk ved teksten er det avgjørende. Retorikken - De tre talesjangrene: rettstalen, lov(prisnings)-/festtalen den rådgivende talen. Kairos dvs situasjonen er det avgjørende.

3 Hva er sjanger? Den moderne sjangerforståelsen: Sjanger handler ikke lenger først og fremst om litteratur, men om film, bilder, samtaler, radio og om hverdagslivets multimodale tekster En aktuelle diskusjonen hva er konstituerende for en sjanger: Det tekstinterne vs det teksteksterne Karakter av lovmessighet/stabilitet vs karakter av intersubjektiv forventning, sosial interaksjon og medieutvikling. Eksempel: Forelesningen som sjanger.

4 Moderne sjangerteori Den sosiale kontekstens betydning - Carolyn Miller. Språket er i bruk i sosiale situasjoner, er basert på våre forventninger i disse og preget av sterke institusjonelle normer. Typifiserte, gjentakende handlinger fører til typifiserte, gjentakende tekster/språkbruk. Sjanger kan derfor forstås som en relasjon - mellom tekstuelle strukturer og situasjonskonteksten.

5 Moderne sjangerteori Det kommunikative formålets betydning Bhatia. Sjanger er en gjenkjennbar kommunikativ hendelse med et sett av kommunikative formål. Formålene blir identifisert og forstått av alle som inngår i det aktuelle språkbruksmiljøet (diskursfellesskapet) Det er formålene som skaper sjangeren og som gjør at den får en bestemt intern struktur. En større endring av et kommunikativt formål fører til oppkomsten av nye sjangere. Sjangeren strukturerer teksten ved å legge begrensinger vha konvensjoner for struktur, form og språklige/retoriske strategier.

6 Moderne sjangerteori Sjanger foreløpig oppsummert: En likhet, et slektskap er avgjørende. Likhet i situasjon og formål blir realisert språklig. Tekstutformingen bindes og som tekstprodusenter binder vi oss ved å ta i bruk sjangere. Men hvordan identifisere vi faktisk en sjanger? Komplekse (og ubevisste) koblinger mellom: Innhold?, Form? Medium?, Formålet? Funksjonen? Strukturen/ designet? Filmsjangere kan illustrere noen utfordringer: Musical og Western. Hva er det avgjørende kriteriet?

7 Web og sjanger Mediets muligheter: Nye sjangere? Nye sjangerkombinasjoner? Anders Fagerjord opererer i boka WEB-Medier med 15 websjangere. Inndelingen er basert på det han kaller likhetstrekk. Blogg Brukergenererte tidskrifter Fotosamlinger Hypertekstlitteratur Firmahjemmesider Interaktiv grafikk Nettavis Nettmagasiner Personlige hjemmesider Portaler Søkemotorer Web-TV og nettradio Wikier

8 Web og sjanger The consept of genre is a mulitimodal consept. Theo van Leeuwen Theo van Leeuwen sjanger i nye medier: Sjanger som mal for kommunikativ handling Sjanger som mal for visuell gjenkjennbarhet Sjanger innebærer likhet i format Sjanger kan være likhet i tematisk innhold, men er IKKE likhet mht ideologi, tro eller meningsinnhold Sjanger betyr IKKE at språklige trekk er like, men at de relativt sett er homogene.

9 Web og sjanger Sjangerkompetanse støtte eller feilspor? Informasjonsarkitekturen: If you are building a web site for a music store, it`s important to know the genres of music. Chistiana Wodtke(2003) Information architecture. Design og utforming Relay on Recognition Rather than on Recall Innholdsproduksjon og websidenes delsjangere En nyhetsartikkel er ikke en fagartikkel Feilspor? Faren for kopiering. Det uoriginales kjedsommelighet eller hva som skjer når konvensjonene stopper kreativiteten. Klisjeer? Bevisst utfordre, bryte med sjangeren for å skape noe bra?

10 Sjangeranalyse av nettsteder hvordan? En tenkt problemstilling Har forskningsinstitusjoner som VF, ØF, ISF osv utviklet en egen sjanger med eventuelle undersjangere på sine nettsteder? Altså: Finnes det en sjanger vi kan kalle forskningsweb? Hvordan kan vi gjennomføre en analyse for å kunne svare?

11 Har vi en sjanger her?

12 Sjangeranalyse hvordan? En heuristikk der vi på en systematisk måte stiller ulike spørsmål til teksten og konteksten for eksempel om: Kommunikative formål Hvilke intensjoner/formål kan vi identifisere hos adressent og adressat? Kontekstuelle faktorer: Hvilke institusjoner er involvert?, hvem deltar i produksjon, distribusjon og konsumpsjon? Hvilke språkbruksmiljøer er involvert? Innhold Hvilke tema handler det om? Den visuelle overflaten Hvordan er forholdet tekst bilder? Hvordan er komposisjonen? Tekstinterne trekk Hvilke ord, register, språkhandlinger, setningsformer, teksttyper og sammenbinderinger er i bruk?

13 Sjangeranalyse hvordan? Et mulig utgangspunkt: Norman Faircloughs modell for diskursanalyse Sosial praksis - kulturkontekst Tekst / Websider Diskursiv praksis / Situasjonskontekst

14 Skrittene Sjangeranalyse av forskningsweb skritt for skritt Hva vi gjør 1. Valg av undersøkelsesobjekter. 2. Få et førsteinntrykk av situasjonskonteksten og kommunikative formål. 3. Få kunnskap om kulturkonteksten Velger ut 4 5 aktuelle nettsteder. Gjennomgang av nettstedene, pluss annet info-materiale fra institusjonene. Hva skjer? Hvem deltar? Er det tydelige intertekstuelle spor? Hvilke fagområder profileres? Hvilke kommunikative hovedformål har nettstedene? Gjennomføre en institusjonell analyse. Lesing av virksomhetsplaner, årsmeldinger, informasjonsstrategier, opplæringsdokumenter, Finne ut om lokalisering, finansiering, oppdragsinnhenting, bånd til andre institusjoner ol

15 Sjangeranalyse av forskningsweb skritt for skritt Skrittene Hva vi gjør 4. Analyse av den visuelle overflaten 5. Trekkanalyse: Hvilke kommunikative enheter /elementer finnes og hvilke oppgaver har disse? Komposisjonsanalyse: Framheving, innramming og informasjonsverdi. Kartlegge hvilke semiotiske ressurser som er i bruk og hvordan de brukes. Sammenlikne. Identifisere de ulike kommunikative enhetene. Gjennomføre funksjonell analyse av disse. Beskrive den strukturen som de utgjør. Sammenlikne. 6. Retorisk analyse Kartlegge bruk av retoriske og språklige virkemidler. F.eks etosoppbygging og metaforanalyse. Sammenlikne.

16 Sjangeranalyse av forskningsweb skritt for skritt Skrittene Hva vi gjør 7. Tekstintern analyse. Se på ordbruk, språkhandlinger, tekstsammenbindingen, modalitet, aktiv/passiv, referentkjeder osv. Sammenlikne. Vurdere grad av homogenitet. 8. Tematisk innhold Identifisere og beskrive det tematiske innholdet. Se på både tekst og bilder og samspillet mellom dem. Sammenlikne. 9. Konklusjon: Har vi en sjanger (med eventuelle under-sjangere her?) Summere opp likheter og forskjeller. Se på nytt på kommunikative formål. Trekke en konklusjon.

17 Moderne sjangerteori Avslutning: Hvorfor er sjanger interessant i forhold til web? Sjanger muliggjør gjenkjenning av kommunikativ formål og oppgaver. Sjanger etablerer felles forventningshorisont hos adressent og adressat Sjanger er kulturell ressurs tilbyr tekstnormer og forenkler vurderingen av nettstedets tekstverdi Sjanger kan effektivisere kommunikasjon fordi den økonomiserer og forenkler. Sjanger er en i seg selv en viktig semiotiske ressurs som kan bidra til å realisere mening. Sjangerkompetanse er etter min mening et viktig verktøy i kommunikasjonssituasjonen. Kan slik kompetanse dermed være et verktøy i arbeidet med å utvikle og forbedre nettsteder?

18 Vil du lese mer om sjanger? start her: RETORICA SCANDINAVICA Nr. 18. Temanummer Om sjanger.

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

RETTE ORD TIL RETT TID

RETTE ORD TIL RETT TID RETTE ORD TIL RETT TID En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Eline Stien Veileder Elise Seip Tønnessen Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

spørsmålene vi stilte

spørsmålene vi stilte I denne artikkelen skal jeg presentere et forskningsprosjekt med tittelen Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring (SKRIV). Da blir det viktig for meg å starte med å si noe om hva vi i SKRIV

Detaljer

Multimodalitet og multimodale tekster

Multimodalitet og multimodale tekster Multimodalitet og multimodale tekster AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. ART. VED UNIVERSITETET I AGDER Multimodale tekster er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medier som aviser, tv og bøker har

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar Lydia Aud Marit Eidsnes Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske stadium Universitetet i

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Fagskriving er en tverrfaglig disiplin. God fagskriving er viktig for å lykkes i de aller fleste fag. En felles utfordring for lærerne er hvordan

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Organisasjonskultur. Artikkelen er skrevet av Marthe Amundsen

Organisasjonskultur. Artikkelen er skrevet av Marthe Amundsen Organisasjonskultur Artikkelen er skrevet av Marthe Amundsen I denne artikkelen kan du lese om begrepet organisasjonskultur. Artikkelen er utarbeidet til bruk i Studentlivs lederkurs, men kan også fungere

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet fagfellevurdert artikkel «Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet Illustrasjonsfoto: Shutterstock Av Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen Kunne vi tenke oss en

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM. Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser

Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM. Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser Tapir_BergDale.fm Page 2 Friday, February 8, 2013 9:04 AM Tapir_BergDale.fm Page 3 Friday,

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

1 H VA ER LITTERATUR?

1 H VA ER LITTERATUR? 1 H VA ER LITTERATUR? Etter å ha arbeidet med dette kapittelet har du kunnskap om hva slags grunner vi kan ha for å lese litteratur, hva litteratur er, hvordan den kan deles inn i hovedsjangrer, og hvilken

Detaljer

Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse

Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse Samhandling med, foran og via skjermen Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse FORFATTERE Lise Alant Bengt Engan Hildegunn Otnes Margareth Sandvik Ture Schwebs FORSKNINGS- OG KOMPETANSENETTVERK FOR

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler.

Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. Helge Øye: Mamp -05 Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. Det er torsdag på Fjordheim barneskole, klokka er 09.00, stedet er gymsalen.

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Berge: Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve 1 Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer