MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE"

Transkript

1 MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MALIN ERSLAND BJØRGEN NOROFF NETTSTUDIER GRAFISK DESIGN 1

2 Rapport Mandatory Assignment 05 Malin Ersland Bjørgen, , rev Innleiing Tolking av oppgåva Eg tolka den første delen av oppgåva som tredelt: a) definere målgruppe og produkt, b) designe produktets emballasje, c) designe webside for produktets lansering. Her valde eg å bruke mest til på del b) og c) då det føltes naturleg i forhold til oppgåva. Eg jobba med b) og c) samstundes, då eg ynskja å få til ein heilskap mellom innpakning og vevside. Den andre delen av oppgåva tolka eg som at fokuset låg på meir på funksjon og mindre på design, og difor valde eg å fokusere lite på designbiten når eg laga vevsida. Eg kjem derimot til å gi vevsida ei grafisk overhaling I forkant av portfolio. Vevsida slik ho framstår no kan sjåast her: Research og arbeidsprosess - innpakning Definisjona av produkt og målgruppe Etter å ha vore innom fleire idear som t.d. dessertbrød, bakesett (liknande Toro), fall eg ned på ideen med fersk, pakka deig. Gjennom heile tankeprosessen nytta eg meg sjølv som «peikepinn», ved å tenke kva produkt eg hadde vore glad for å hatt på marknaden. Målgruppa vart dermed dei andre som meg: studentar, unge voksne, dei som ikkje har mykje tid til overs til baking. Med dette i tankane landa eg på ideen med fersk, vakuumpakka deig. Dette er deig som vert laga hjå bakaren på gamle måten, før han vert vakuumpakka i passeleg store deigemne og vidareseld. Av eigen erfaring med deig så vonar eg haldbarheita på eit slikt produkt til 4-7 dagar, noko som er vanleg med ferskvare. For å oppsummere min definisjon så er målgruppa: Unge vaksne og studentar som ikkje «har tid» til baking ellers. Produktet er dermed ypperleg då du berre tar det ut av pakken, legg det i brødform (eller andre formar, alt etter produkt) og har det i omnen. Ein moglegheit for dei i «tidsklemma» å få nybakt brød ut av omnen, når dei vil. Val av bedrift og logo Til denne oppgåva laga eg det oppdikta bakeriet «Fjellhaugen konditori», som ein liten hyllest til bygdebakaren. Namnet, Fjellhaugen, er henta frå den lokale skistaden. Når eg skulle lage logoen valde eg å gjere han enkel, med skisse av eit brød i kvitt på grå bakgrunn, og med bakeriets namn i fin skrift under. Brødet er teikna av frå ei skisse eg fann på nett (sjå lenk i kjeldelista). Research og inspirasjon I første delen av arbeidet mitt så brukte eg litt tid på å kike i butikkar og på nett kva som allereie eksisterte av produkt, og då fann eg ut av denne typen vare: ferskpakka deig, ikkje var særleg vanleg. Unntaket var pepperkakedeig og enkelte kaker som kunne kjøpast i pose eller på boks, men dette var ikkje «ferskvare», men maskinprodusert med konserveringsmiddel for lang dato. Difor hald teg fram med denne tanken inn mot heimelaga og fersk, og konkluderte med at eg ville ta ideen vidare. Når eg skulle designe emballasjen til produktet var eg opptatt av at eg ville gjere det annleis enn slik innpakningar flest var. Eg ville ikkje har ein vanleg, firkanta eske eller boks, men heller ikkje den

3 typiske «kremmarhusposen» som har vorten vanleg. Etter å ha vurdert ulike alternativ så teikna eg opp ein ide om ei delvis pyramide-forma eske som eg vart nøgd med, og arbeida vidare med denne. Ovanfor: Kladd fra Photoshop i første ledd av idefasen. Blei tatt vidare i skissefasen. Til høgre: Skisse 1 og skisse 2 på papir. Skisse 1 (øvst) blei vidareført til endeleg design. Merk at produktet vart endra frå «Kanelbrød» til «Vørterbrød» i mellom skisse og Illustrator. Her arbeida eg først i skisseform, før eg tok det vidare i Illustrator. Eska er tenkt slik at du fester baksida med dei små sidene først, deretter har produktet inni, før ein stengjer framsida. Øverst på eska er det «bære-hòl». Eska er tiltenkt i storleik slik at grunnflata (i midten på malen under) skal svare til 9x22 cm, slik at det er god plass til deigemne. Til portfolio vil eg vurdere å få ordna ei skikkeleg 3D-teikning av innpakninga, slik at ein får god framstilling av korleis han ser ut. Eg har òg laga ein printmal som eg har skreven ut og laga ein «prototype» med (sjå bilete på neste side).

4 Oppskrifta soŵ er på desigŷet er heŷta frå «WeŶche s kjøkkeŷ» på TV2.Ŷo ;leŷkje i kjeldelista. Nedanfor: printmal for emballasjen.

5 Ovanfor: Utskreven prototype før klipping og liming. Nedanfor: Prototype, klypt og limt. Noko fargefeil i forhold til malen pga. dårlig blekk i printeren.

6 Ovanfor: Bakside av prototype m/ oppskrift og haldbarheitsdato. Val av farge, font og bildebruk I starten av den delen av arbeidet som gjekk på design hadde eg laga logoen til bakeriet, med ein varm, dus gråfarge som bakgrunn. Eg bestemde meg for å spele vidare på denne paletten, med dei typiske «papirpose»-fargane ein ville funne i eit bygdebakeri. Difor vart paletten av lys brun og grå, med svart tekst. Når eg valde skrifttypen såg igjennom fleire alternativ, men fall til slutt ned på «Gabriola». Dette var fordi eg følte denne fonten passa godt inn og gav det rette inntrykket som eg ville få fram, og sjølv om eg prøve fleire typar seinare, så gjekk eg tilbake til Gabriola når innleveringa skulle ferdigstillast. Med designet på innpakninga bestemde eg meg for å gå den andre vegen i forhold til det mange andre gjer med innpakning i dag nemleg ved å minimisere bildebruken til kun logoen og tekst. Difor har innpakninga eit enkelt innhald: logo, namn, oppskrift/innhald på baksida, samt steikeinstruksar på sida. Eit enkelt design til eit enkelt produkt, som ivaretar «bygdebakeri»-stilen i arbeidet.

7 Research og arbeidsprosess - vevside Vevsidedesign Med vevsida valde eg å gå for ei enkel løysing, samtidig som den hadde eit «heimekoseleg» design og var praktisk. Eg ville unngå å lage eit «standard» design på både innpakning og sjølve nettsida og endte difor opp med konseptet om å ha brødskiver som «knappar» inne på sida, kor ein trykker for å få meir informasjon om dei forskjellige punkta innpå der. Samtidig ville eg at sida skulle gjenspeila produktet både med fargar og logoen på innpakninga. Her hadde eg tidleg ein konkret ide om korleis eg ville at sida skulle sjå ut, som eg modifiserte litt undervegs. Eg nytta òg Smashing book litt i inspirasjonsfasen, men i stor grad kom det meste til frontenden som følge av eigne idear. Arbeidsprosess med vevsida Det første eg gjorde var å lage meg grovskisser av korleis eg ville at sida skulle sjå ut. Her var eg innom mange idear før eg teikna ned den eg lika best, som eg arbeida vidare med til ei skisse nr 2. Etter at eg var nøgd arbeida eg vidare på PC, kor eg laga ein enkel wireframe i Illustrator. Ovanfor: Fargekoda wireframe laga i Illustrator basert på skissene mine. Etter at eg hadde laga denne så gjekk eg tilbake til paletten og arbeidet eg hadde gjort med innpakninga, for å forsøke å videreføre dette inn mot vevsida for å skape eit grafisk mockup av korleis eg ville at sida skulle sjå ut.

8 Val av fargar Som nevnt ovanfor var eg opptatt av heilskap mellom produkt og vevside. Eg valde difor å nytte den same paletten av lys brun og grå både i logo, produkt og vevside. Val av font Som nevnt ovanfor nytta eg «Gabriola» på innpakninga, og denne vidareførte eg og til vevsida. Til knappane og overskriftene følte eg derimot at denne vart litt «svak», og valde difor å nytte «Impact» på overskrifter og knappar (sjå bilete under). Ovanfor: Mockup av planlagt side slik ho framstår til vanleg (inaktiv).

9 Ovanfor: Sida med knappen for «PRIS» markert. Tydeleg fargeforskjell. Nedanfor: Sida med pop-up info for «PRIS» oppe. Knappen er framleis merka som aktiv.

10 Funksjonalitet Sida har toppheader og meny med dropdownknappar. Eg har ikkje illustrert menyen i detalj då eg ikkje såg det som relevant til oppgåva. Produktsida er tenkt slik at det er seks knappar, tre på kver side, av eit statisk bilete av innpakninga (evt. flashanimasjon i ferdig utgåve). Når ein held musa over knappane (hover) vert dei mørkare/markert, og ved klikk kjem det eit vindauge over bilete med informasjon som høyrer til knappen. Når du trykker på knappen ein gong til forsvinn vindauget. Dette er illustrert på dei to foregåande sidene med frontend mockups laga i Photoshop. Sitemap og oppbygging Sitemapet til sida var det siste eg laga, men eg hadde planen klar tidleg. Eg ville at sida skulle vere både ei side for bakeriet men òg for produktet, og det følte eg at eg løyste på ein grei måte. Ovanfor: Opprinneleg sitemap for sida, med produktet merka i blå gradient. I første versjonen av vevsida vart dropdown-funksjonaliteten ikkje teke med, dette blir revidert I portfolio. Oppsett av sida HTML og CSS Ettersom eg hadde null erfaring med HTML frå før starta eg med å sjå James Williamson sitt kurs på Lynda.com, eit kurs eg òg nytta under arbeidet. Eg brukte i tillegg vevsida HTMLdog.com, som eg blei anbefala, som støtte i arbeidet. Med kunnskapen i bakhovudet satte eg opp ei grunnside, og i denne laga eg header, meny og bakgrunn basert på dei skissene eg hadde laga frå før. Grunna eit systemkræsj i fjor (etter eg leverte del 1) så hadde eg ikkje lengre all originalgrafikken frå mockups, så difor valde eg å nytte mellombels grafikk i denne delen av oppgåva, for å heller ta meg til til ei grafisk overhaling i forkant av portfolio. Grafikken henta frå mockups vart difor nytta til å lage tre bildefiler: header.jpg, menu.jpg og bg.jpg. Når eg satte opp grunnmuren for sida valde eg å nytte fixed-wrapper med breidde 1000 px, då det var ei breidde som såg bra ut både på stor og liten skjerm, samt på smarttelefon, kor wrapperen då tok heile breidda av skjermen. Bak/på sidene av wrapperen er bg.jpg satt opp med repeat-x (horisontalt) og med bakgrunnsfarge som glir inn i bildefila dersom ein får sider som er lange / krevjer scrolling. For å gjere tekst og innhald meir tydeleg satte eg det inn i ein container som tok heile den tiltenkte breidda (1000 px) med kvit bakgrunn, for å få grunndesignet som eg hadde skissert. Header ligg på topp på alle sider og er eit bilete utan funksjonalitet. Menu ligg under header, og er ein bildefil kor eg valde å nytte imagemap i html for å definere kor knappane skulle vere. Dette følte eg blei sjåande betre ut i ferdig utgåve, i tillegg til at ein eliminerte problem med grafisk ujamnheit

11 mellom knappane. Eg vurderte å bruke CSS til å lage ein meir grafisk flott dropdown-meny, men etter fleire forsøk utan hell valde eg å leggje dette fekk inntil vidare. Eg kjem til å forsøke vidare med dette til portfolio. Dette medførste at undersidene som var skissert i original sitemap ikkje blei tatt med på vevsida i denne omgang, men alle sidene som oppgåva krevjer er framleis inkludert. For å fylle ut sida litt meir så satte eg inn litt brødtekst på dei andre sidene i form av opningstider, litt oppdikta historikk og eit bilde på framsida. Fokuset har vore på produktsida. I den opprinnelege mockupen eg laga var det som tilslutt vart produktsida tiltenkt meir som ei framside, men dette valde eg å gå bort i frå då eg følte produktsida gav litt for store inntrykk i forhold til å vere ei framside. Produktsida blei i stor grad konstruert slik som mockup og skisser tilsa. For å få det designet eg ynskja i skissene og mockups så brukte eg columns med fixed-width for å dele containeren i tre, då med mindre breidd på left- og right-column og fokus på center-column. Ettersom eg ynskja å unngå Javascript og/eller Flash valde eg difor å nytte mykje bilete og grafikk for å få det tiltenkte designet. Dei seks knappane på sidene består av to bildefiler som vert «aktivert» av mouseover, noko eg i starten sleit med å få til då guiden eg nytta hadde feil i koden dei oppgav. Dette løyste seg med litt eksperimentering. I forhold til mockups var det lite som vart endra til den ferdige nettsida. Det første var at dropdownmenyen vart skrapa, dog midlertidig som eg sa tidlegare, i tillegg til at produktsida vart bygd på bilete og html istadenfor å bruke Flash som eg eigentleg tenkte. Konsekvensen av det blei då at det blei mange fleire html-filer enn planlagt, men eg er framleis nøgd med resultatet. For meir detaljer henviser eg til vevsida, som er tilgjengeleg her:

12 Konklusjon Alt i alt så er eg passeleg nøgd, sjølv om eg føler eg kunne gjort mykje betre. Eg var ikkje nøgd med framstillinga av emballasjen, og dette er nok då eg framleis er ganske «rusten» i bruk av Illustrator og ofte føler eg ikkje får ting heilt til slik om eg vil. Eg vil truleg forsøke å få på plass ein skikkelig 3Drendering av boksen, evt. få laga ein skikkelig prototype, til portfolio. Designet er eg ganske nøgd med, eg føler eg har klart målet eg satte meg ved å lage eit enkelt, men ikkje vanleg, design som tok vare på «bygdebakeri»-følelsen i arbeidet. Dette føler eg at valet av fargar og fontar har vore med å bidra til. Når det kjem til vevsida er eg nøgd, sjølv om ho kanskje er litt enkel. Eg har forsøkt å gjere ho enkel, stilrein og brukarvennleg og føler at eg har klart å lage ei vevside som stemmer ganske bra både med dei ideane eg hadde og mockups eg laga. Til å vere første gongen eg arbeidar skikkeleg med HTML føler eg at eg har fått til eit bra resultat. Eigenvurdering og utvikling Eg føler eg har lært litt om praktisk tenking rundt webdesign av denne oppgåva, sjølv om eg har mykje igjen å lære framleis. Eg har fått prøve meg med ulike verktøy og tenkemåtar, og synest sjølv at eg byrjar å bli flinkaretil denne typen arbeid. Det eg sjølv føler at eg har lært mest av er å arbeide med HTML, noko som var både spennande, lærerikt og interessant, og eg gleder meg til å arbeide vidare med dette. Om eg skal komme med sjølvkritikk og «framovertenking» så har eg framleis mykje å hente i Illustrator. Det er eit program eg sjølv føler eg slit med, og må jobbe meir med, spesielt etter å ha vore vekke frå det i lengre tid. Eg føler eg er blitt mykje flinkare i å planleggje oppgåver og arbeid, og på den måten får eg strukturert arbeidet på ein slik måte at eg vert nøgd.

13 Kjeldeliste: The Smashing Book Smashing Media (Lubeck). HTML Essential Training James Williamson (Lynda.com). Henta frå: Ekstra hjelp til HTML: Oppskrift på emballasje: html Skisse brukt som utgangspunkt i logoen: Bilde brukt på framsida av vevside:

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

«Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga

«Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga «Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga Utvikling av skriftspråkskompetanse i nynorsk som del av generell skrivekompetanse og utvikling av didaktisk kompetanse modell

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer