HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON : Kreditering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering"

Transkript

1 DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1

2 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB KAPITTEL 6.0 // DESIGN I MILJØ : Om designmanualen : Introduksjon logo : Intro postale trykksaker : Intro informasjonstrykk : Intro webdesign : Intro miljø : Habberstads historie : Hovedsymbol : Intro brevark : Intro stillingsannonse : Regler webside : Regler miljø : Logo : Regler brevark : Regler stillingsannonse : Logo i miljø : Verdiord : Logo sort/hvit : Brevark : Regler stillingsannonse : Minstestørrelse : Intro konvolutt : Regler stillingsannonse : Intro friområde logo : Regler konvolutt front : Regler stillingsannonse : Krav friområde symbol : Regler konvolutt bak : Stillingsannonser : Webside : Krav friområde logo : Konvolutt : Intro fargebruk : Intro visittkort : Intro plakat : Fargekart : Regler visittkort : Regler plakat : Intro papirbruk : Visittkort : Regler papirbruk : Plakater : Bildemaner : Intro brosjyre : Intro typografi : Regler brosjyre : Valgt typografi : Brosjyre : Regler typografi : Intro powerpoint : Intro tilleggselement : Regler powerpoint : Tilleggselement : Powerpoint : Element på bilder 2

3 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 1.0 // FORORD : Logo : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse : Minstestørrelse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Krav friområde symbol : Regler konvolutt bak 3

4 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD : Om designmanualen OM DESIGNMANUALEN : Logo : Logo sort/hvit : Minstestørrelse : Krav friområde symbol De fire klassiske forutsetningene for bedrifter er kapital. produkt, produksjonsmidler og personell. Det femte parameteret er identitet. Uten et bevisst og positivt forhold til eget marked og egen identitet får de fire opprinnelige bestanddelene svekket kraft. På bakgrunn av dette er det derfor viktig at Habberstad får en designmanual som forklarer og forsterker bedriftens verdigrunnlag og målsetting. Denne designmanualen skal fungere som et verktøy : Regler som stillingsannonse skal gi retningslinjer 63. for 5.2: hvordan Regler iphone Habberstads profilelementer skal behandles : Målsettningen Regler stillingsannonse er at all markedskommunikasjon skal styres i en og samme retning så Habbestad fremstår som helhetlig og tydelig. Det er derfor : Regler stillingsannonse viktig at manualen brukes dersom det skal gjøres endringer. Ved å følge manualen vil : Regler konvolutt bak en forsterke Habbestads identitet, noe som vil gi utslag i markedet. Designmanualen ivaretar Habberstad som 48. bedrift, 4.8: Stillingsannonser samtidig som den gir 67. Habbestad 5.3: Tablet et nytt og mer moderne uttrykk. Dette vil synes bedre i markedet og vil 68. også 5.3: å Iphone kunne nå ut til en bredere kundegruppe. Innholdet i Habberstads designmanual er konfidensielt. Designmanualen må derfor ikke komme uvedkommende i hende. Som mottaker av dette eksemplaret eller ved tilgang til Habberstads : Regler digitale plakatversjon, er du 70. ansvarlig 5.3: Webelementer for at dette samletikke skjer. Denne manualen er Habberstads eiendom. 4

5 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD : Habberstads historie HABBERSTADS HISTORIE : Logo : Logo sort/hvit : Minstestørrelse : Krav friområde symbol Habberstad AS er et norsk rådgivnings- og rekrutteringsfirma. De er frittstående, og har ingen bindinger til andre leverandører av produkter eller tjenester. Habberstad AS trekker sin historie tilbake til sivilingeniør Asbjørn Habberstad ( ), som grunnla rådgivingsselskapet AS Asbjørn Habberstad i Virksomheten dreide seg i mange år hovedsakelig om effektivisering og tidsstudier. Mye av metodegrunnlaget ble i disse årene hentet 44. fra 4.4: amerikansk Regler stillingsannonse forskning og 63. praksis, 5.2: Regler særlig iphone Scientific Management, også kalt Taylorisme : etter Regler opphavsmannen, stillingsannonse Frederick : Winslow Regler app Taylor. Slike effek- tiviseringstiltak kunne være kontroversielle, men bidro sterkt til den modernisering av : Regler stillingsannonse næringsliv og offentlig forvaltning som Norge opplevde i etterkrigstiden.etter en oppkjøpsbølge tidlig på 90-tallet var de fleste større konsulentselskapene i Norge eid av : Regler konvolutt bak utenlandske selskaper. Dette : gjaldt Stillingsannonser også AS Asbjørn Habberstad, som ble kjøpt av det amerikanske selskapet A.T. Kearney. Dagens Habberstad : AS Iphone ble etablert av ni tidligere Habberstad-konsulenter for å kunne tilby konsulenttjenester basert på norske verdier og norsk forståelse av utfordringene næringsliv og forvaltning står overfor. 5

6 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD : Bilde av Habberstad 6

7 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD : Verdiord VERDIORD VERDIORDNE FOR HABBERSTADS DESIGN ER KONTAKT, TRYGGHET OG PERSONLIGHET. I BUNN LIGGER MENNESKET OG DERES RELASJONER TIL HVERANDRE. MASKULINITET Kontakt kommer av kontakten mellom mennesker ved et kundemøte. Det hele handler om at mennesker kommer i kontakt med hverandre, gjennom : Logo rådgivning og rekrutering. Trygghet er en følelse som Habberstad skal gi til sine kunder. Når en skal : Logo sort/hvit finne en jobb, skal man også finne en trygghet i : Minstestørrelse livet, endten ved å finne en kandidat til sin bedrift, eller å direkte finne et arbeid. Personlighet kommer frem i designet ved bruk av bilder. Denne ver : Krav friområde symbol dien forandrer Habberstad fra å være upersonlig og difus, til å gi Habberstads profil en følelse av å være noen du har lyst til å kontakte og bli kjent med. Habberstad er ikke lenger bare en bedrift. Habberstad er din personlige venn som står til disposisjon : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse KONTAKT TRYGGHET PERSONLIGHET 7

8 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Logo : Logo sort/hvit : Minstestørrelse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Krav friområde symbol : Regler konvolutt bak 8

9 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Introduksjon logo INTRODUKSJON LOGO & HOVEDSYMBOL En logo er en grafisk figur som kjennetegner en fysisk eller juridisk person som en bedrift. Logo kalles også figurmerke og er for mange virksomheter og produkter også registrert som et varemerke. En logo kan være i en eller flere farger eller flater. En logo kan være basert på bokstaver, tall og liknende tegn, eller være en stilisering av en abstrakt figur fra virkelighetens eller fantasiens verden, men aldri : Logo en reell avbilding av noe. For at det skal være lett for publikum og kunder å gjenkjenne virksomheten : Logo sort/hvit din bør enhver bedrift ha en logo. En logo er en : Minstestørrelse bedrifts kjennemerke utad og er med på å bygge et merkenavn for bedriften. Hensikten med å benytte seg av en logo er også at kunder og publikum : Krav friområde symbol skal kunne kjenne igjen produktene og tjenestene bedriften har å tilby, samt forbinde logoen med bedriftens emosjonelle og positive verdier. Logoen kan inneholde både grafisk symbol og tekst under, over eller på sidene. Et hovedsymbol er derimot det grafiske symbolet i logoen. Det er dette som skal danne selve kjenneteget for logoen : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 9

10 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Hovedsymbol HOVEDSYMBOL - HABBERSTAD Habberstads hovedsymbol spiller på de verdiene som ligger til grunn for dette designet, med verdiordene kontakt, trygghet og personlighet. Logoen viser til kontakten og medmenneskeligheten som bedriften Habberstad utstråler, tryggheten bedriften gir sine kunder og personligheten i bedriften. Selve symbolet i logoen viser to mennesker som tar hverandre i hendene. Det å ta noen i hendene viser til tillitt, kontakt, medmenneskelighet og personlighet, og er i tillegg den mest personlige måten : Logo sort/hvit for to mennesker å hilse på. Symbolet skaper positive verdier som er viktig for en bedrift som Hab : Minstestørrelse berstad å ha da det er relasjon mellom mennesker : Krav friområde symbol som er ligger til grunn for deres produkter og tjenester. Symbolet viser i tillegg en H for Habberstad, noe som styrker symbolets verdi : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 10

11 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Logo LOGO Habberstad sin hovedlogo består av et symbol og et navntrekk. I tillegg er det tatt med Habberstads produkter og tjenester i logoen - rekruttering og rådgivning. Hovedlogoen til Habberstad skal ikke endres på noen måte, d.v.s. at den skal beholde sin grafiske form slik det blir presentert i profilen. Hovedlogoen skal brukes på alt materiel som produseres. Logoen skal primært stå i hvitt på mørk : Logo bakgrunn. Dersom det må benyttes en lysere bakgrunn, skal det legges et mørkere element bak logoen (se tilleggselement) : : Logo sort/hvit Minstestørrelse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Krav friområde symbol : Regler konvolutt bak 11

12 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Logo sort/hvit LOGO SORT/HVIT Logo hvit på sort og logo sort på hvit brukes ved brevark, fax, epost, konvolutt og visittkort : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 12

13 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Minstestørrelse LOGOENS MINSTESTØRRELSE Logoens mistestørrelse betyr den minste størrelsen logoen har lov til å være i. Dersom en logo er for liten, vil den ikke få den oppmerksomheten den fortjener og dette vil da svekke bedriftens verdier og styrke. Minstestørrelsen for denne logoen er 22 mm. Det er satt som regel at logoen ikke har lov til å være mindre enn dette. Den skal ikke på noe tidtspunkt vises i mindre størrelse da den da kan : Logo sort/hvit fremstå uklar og svak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler konvolutt bak 13

14 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Intro friområde logo INTRO LOGOENS FRIOMRÅDE Et friområde/beskyttelsesområde er et definert område rundt logoen der det ikke er lov til å legge andre elementer., et område som altså skal være fri for andre elementer Beskyttelsesområde rundt logoen er viktig for at logoen ikke skal bli forstyrret av andre elementer. Dersom elementer kommer for nære, vil det føre til at logoens styrke svekkes ved at den mister et blikkfang og sin lesbarhet : Logo Et beskyttelseområde favner topp og bunn, samt høyre og venstre side. Det er mange ulike måter : Logo sort/hvit å definere et beskyttelsesområde på. I denne : Minstestørrelse manualen er beskyttelsesområdet definert med oppmålte streker og med bruk av logoen i seg selv : Krav friområde symbol : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 14

15 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Krav friområde symbol KRAV TIL FRIOMRÅDE HOVEDSYMBOL Denne regelen brukes dersom kun logoens symbol blir tatt i bruk. X Friområde topp og bunn: Beskyttelsesområdet for symbolets topp og bunn skal tilsvare 55 % av symboletsreelle størrelse. Figuren til høyre er kun et eksempel dersom logoen er 98 mm. Topp og bunn blir da 43 mm. Topp og bunn skal dermed være ca halvparten av logoens størrelse. Om det blir vanskelig å ta 55 %, er det ok : Logo sort/hvit å ta utgangspunkt i halvparten av logoens størrelse. 43 mm : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse X Friområde høyre og venstre: For at det skal være enklelt å følge reglene for beskyttelsesområde for logoens høyre og venstre side, er det satt en regel for denne logoen om at det skal være plass til en logo i samme størrelse som den brukte logoen på sidene (som vist på bildet). Dette betyr at det ikke er lov til å sette andre elementer der logoene er plassert. 98 mm : Regler konvolutt bak 43 mm : Regler stillingsannonse 15

16 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Krav friområde logo KRAV TIL FRIOMRÅDE LOGO Dette er hovedregelen dersom hele logoen brukes, noe som oftest er tilfelle. Minimumsavstand rundt logoen er laget for å blandt annet forhindre at logoen skal forveksles med andre signaturer, logoer og andre grafiske elementer, og for å forhindre for liten avstand mellom logoen og ytterkanter på aktuelle formater. Minimumsavstanden tar utgangspunkt i mellomrommet symbolet og ordet Habberstad. Andre signaturer eller grafiske elementer skal ikke plasseres nærmere logoen enn de ytterste blå linjene : Logo : Logo sort/hvit : Minstestørrelse E : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse E E : Regler stillingsannonse X E X Det skal være plass til to Eer over og under logoen, og plass til en E på høyre og venstre side av logoen. Det er laget et mellomrom Denne type måling skal til en hver tid brukes til å måle avstanden mellom logo og ytterpunkter : Krav friområde symbol Luft : Regler konvolutt bak E E 16

17 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Intro fargebruk INTRO FARGEBRUK I dagligspråket representerer farge i første rekke et lokalisert utseende. Men ordet kan også ha overførte betydninger som kan beskrive en stemning eller følelse. Bruk av farger er med på å skape en følelse og identitet i profilen. Den følelsen jeg vil skape ved hjelp av farger er maskuliniteten og råskapen i profilen. Ved hjelp av å bruke gråskalafarger skaper en bare ikke et maskulint preg men også et tidløst uttrykk. Gråskalafarger skaper også et rent utseende. Det gir også profilen et modeerne uttrykk. I profilen veksles det mellom, lys grå : Logo sort/hvit og mørkere gråtoner. Dette skaper også en kontrast, noe som er viktig i et design : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse Det skal ikke brukes andre farger enn det som er beskrevet i denne manualen. Bruk av farger vil ødeliegge profilens uttrykk og svekke identiteten. 17

18 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Fargekart FARGEKART Det er en regel at det kun er disse fargene som skal brukes i Habberstads profil. Det er ingen andre farger som skal brukes enn disse. Dette er profilens fargepalett. Habberstad skal kjennetegnes ved at gråtonene står i sentrum. Paletten er laget for å understreke et av Habberstads verdiord; maskulinitet. Fargene skal kunne brukes i fotografier, i logo, eller som bakgrunner i for eksempel powerpointer. Under fargepalettene er fargekodene for CMYK, RGB, HTML og PMS : Logo sort/hvit CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Key Colour, og er navnet på de fire trykksakene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. RGB - farger står for Red, Green og Blue og er et lysfargesystem. RGB - farger benyttes til alle typer skjermbilder som for eksempel web. RGB - farger kan ikke trykkes. HTML - farger eller Webfarger, eller heksadesimalfarger, er koder som benyttes til design av nettsider og som nettleseren konverterer til RGB-verdier. Hovedsakelig er dette sekssifrede heksadesimaler. C 38 M 35 Y 33 K 92 R 61 G 57 B 53 HTML: 3D3935 PMS: BLACK 7C C 44 M 34 Y 22 K 77 R 83 G 86 B 90 HTML: 53565A PMS: COOL GRAY 11C C 23 M 16 Y 13 K 46 R 136 G 139 B 141 HTML: 888B8D PMS: COOL GRAY 8C C 20 M 11 Y 12 K 32 R 147 G : B Regler 152konvolutt bak HTML: PMS: COOL GRAY 8U C 0 M 0 Y 0 K 0 DETTE ER PAPIR. SE EGET KAPITTEL OM PAPIRFARGE OG TYPE : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse COATED COATED COATED UNCOATED UNCOATED 18

19 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Intro papirbruk INTRO PAPIRBRUK Papir selges i forskjellige kvaliteter, tykkelser og størrelser. Det finnes en mengde spesialpapirer med egenskaper som er tilpasset ulike bruksområder. De kan ha forskjellige varenavn og fagbetegnesler etter bruksområde, utseende og kvaliteter. Trykkpapir deles ofte inn i to kategorier; ubetrøket og bestrøket. Ubestrøket papir er uten bestrykning, som da gir en ruere flate. Bestrøket papir har derimot en glatt overflate. Bestrøket papir er basispapir som er belagt med et lag bestrykning, da hovedsaklig leire, kritt eller bindemidler for å forbedre : Logo sort/hvit papirflatens egenskaper. Det er viktig å ta hensyn til papirtype når man skal lage en profil. Ulike trykk oppfører seg forskjellig, alt etter hvordan papir du bruker : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 19

20 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Regler papirbruk REGLER PAPIRBRUK Papiret som skal brukes i Habberstads profil heter MULTIART. Multiart silk er et høybetrøket, matt og trefritt papir med god kvalitet som egner seg for krevende trykksaker med tekst og bilder. Egenet for bruksområdet som kunstbøker, brosjyrer, kataloger, lukseriøse blader, omslag, foldere, kort, innstikk. Multiart silk er et godt valg for krevende trykksaker med tekst og bilder. Arket gir utmerket lesbarhet : Logo sort/hvit Etterbehandling: Egnet for lakkering. Laminering: Egnet Innbinding: Egnet for spiralinnbinding. Bestrykning: Bestrøket Overflate: Silk. Det skal brukes multiart Silk 200 grams papir til alle overflater, bortsett fra visittkort der det skal brukes Multiart Silk 260 grams papir. Tekniske data: Gramvekt Tykkelse micron Opasitet % Hvithet CIE 90 78,3 92, ,0 93, ,5 94, ,9 96, ,5 144,5 174, ,0 4.4: Regler stillingsannonse ,0 4.5: Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 99, : Regler konvolutt bak ,5 99, ,0 99, ,0 99,

21 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Bildemaner BILDEMANER Bildestilen til Habberstad skal ha mennesket i fokus. Kravet til bildenes motiv: Bildene som brukes i Habberstads profil skal være profilbilder av mennesker. Bildene skal inneholde mye personlighet, være naturlige og utypiske., dette for at bildene skal få en effekt i profilen. Det er viktig å slå fast at det ikke skal tas i bruk typiske kontorbilder, bilder med posering eller andre bilder der noen gjør seg til. Det at bildene i profilen er naturlige, og utypiske er viktig for at personligheten i profilen : Logo sort/hvit og kontakten til kundene skal komme klart frem : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse Krav til bildenes tekniske spesifikasjoner: Bildene som brukes i Habberstads profil skal være i sort/hvitt. Bildene skal inneholde mye kontrast og inneholde sort, grå eller hvit bakgrunn. Om bakgrunnen er hvit, er det viktig at det personen har på seg er mørkt, så logoen ikke forsvinner da den står i hvitt. Bildene skal være tatt nært opptil personen, altså et closeup. Det skal ikke være andre elementer i bildet, kun mennesket skal være synlig og eventuell ren bakgrunn. (se bilder) : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse 21

22 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Intro typografi INTRO TYPOGRAFI Typografi er en samlebetegnelse for skrifttypene en bruker. Typografi blir definert som utforming og teknisk behandling av et tekstlig budskap., altså den visuelle formen på en trykt tekst. Sentralproblemstillinger ved typografi er lesbarhet og avpassing av formene til innholdet gjennom valg av skrift, skriftstørrelse og linjeavstand. Utfordringen når det gjelder typografi for Habberstad er at den skal stemme overens med den helhetlige profilen. Typografien må være modeerne og tidløs samtidig : Logo sort/hvit som den må være proffesjonell og seriøs : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler konvolutt bak 22

23 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Valgt typografi VALGT TYPOGRAFI Gill sans light og bold er Habberstad sin brødtekstfont. Gill Sans light og bold slkal være en gjennomgående font gjennom hele Habberstads profil. Den er også heading og ingressfonten i Habberstads profil. Dersom det blir brukt heading og ingress, skal gill sans bold i versaler brukes. Denne fonten blir også brukt som webfont på websiden. aa GILL SANS LIGHT a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å GILL SANS BOLD a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å FUTURIST FIXED FUTURIST FIXED Futurist fixed regular er Habberstad sin promofont og er også den fonten som brukes i logoteksten. Fonten skal brukes på promoplakater og promannonser, der den brukes til slagord. aa : Logo sort/hvit : Regler konvolutt bak : Regler a stillingsannonse b c d e 63. f 5.2: Regler A iphone B C D E 75. F 6.4: Kreditering g h i j k l G H I J K L : Regler stillingsannonse m n o p q r M N O P Q R : Regler s stillingsannonse t u v w 65. x 5.2: Regler S fontbruk T U V W X y z æ ø å Y Z Æ Ø Å Minion Pro er Habberstad sin tallfont ved regelbruk. Den brukes til alle regeltall i denne manualen. Det er viktig å fastslå at denne fonten ikke skal brukes av Habberstad. aa MINION PRO a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å MINION PRO BOLD a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 23

24 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Regler typografi REGLER FOR TYPOGRAFI 1. OVERSKRIFTER: Teksten veksler mellom Gill Sans light og Gill Sans bold med 10 pkt skriftstørrelse og i versaler. 2. MELLOMTITTEL: Teksten skal stå i Gill Sans light med 10 pkt skriftstørrelse og i versaler. 1. DETTE ER EN HEADING DETTE ER EN HEADING 4. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. Dette er brødtekst. 3. INGRESS: : Logo sort/hvit DETTE ER EN MELLOMTITTEL Teksten skal veksle mellom Gill Sans light og Gill : Regler stillingsannonse DETTE ER EN MELLOMTITTEL Sans bold med 8 pkt skriftstørrelse og i versaler : Regler stillingsannonse DETTE 4. BRØDTEKST: teksten skal stå i Gill Sans light med 8 pkt skriftstørrelse. 5. TYPO PÅ PLAKATER: Teksten skal stå i Futurist Fixed regular med 39 pkt skriftstørrelse og i versaler. 6. REGELTEKST: Teksten skal stå i Minion Pro med 12 pkt skriftstørrelse og i fargen cyan : Regler konvolutt bak 3. DETTE ER EN DETTE ER EN INGRESS DETTE ER EN INGRESS : Regler stillingsannonse ER PLAKAT 6. Dette er 70. regeltekst. 5.3: Webelementer Dette samlet er regeltekst. Dette er regeltekst. Dette er regeltekst. Dette er regeltekst. Dette er regeltekst. Dette er regeltekst. Dette er regeltekst. 24

25 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Intro tilleggselement INTRO TILLEGGSELEMENT På fagspråket refererer et tilleggselement til et ekstra grafisk element som understreker de øvrige grafiske elementene som en sterk, dekorativ identitetsmarkør. Et tilleggselement skal ha en sammenheng med det grafiske symbolet i logoen. En skal kunne kjenne igjen logoen ved å se på tilleggselementet, og tilleggselementet skal ikke svekke men derimot forsterke den visuelle identiteten i den grafiske profilen. Å ha et tilleggselement er ikke et krav, men kan være med på å gjøre en profil mer spennende og danne en dynamikk i designet : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler konvolutt bak 25

26 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Tilleggselement TILLEGGSELEMENT Habberstad har et tilleggselement som er laget utifra logoens grafiske symbols form. Det ene tilleggselementet er laget ut ifra de to prikkene plassert over Hen. Det andre tilleggselementet er laget utifra Hens søyler. Tilleggselementet med prikker skal kun brukes på der kun logoen brukes som element, altså der tekst ikke brukes. Dette er for å gjøre designet mer spennende enn å la logoen stå alene, og for å forstreke logoens identitet. Flater der prikkene kan brukes er plakater, brosjyrer, dokumentmapper og andre overflater der tekst ikke : Logo sort/hvit tas i bruk på en flate. Søylen fungerer på motsatt måte som prikkene. Søylen brukes der tekst skal tas i bruk, som på annonser, promoplakater, powerpoint og andre tekstdokumenter. Brevark er her et unntak da den skal beholdes ren : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse Begge tilleggselementer skal til enhver tid settes på venstre side av et dokument. Bredden skal til en hver tid være som anvist på de ulike elementene og gå fra topp til bunn. I det prikkete elementet skal det til en hver tid være 75 prikker. Om det er et mindre dokument skal dermed prikkene formiskes. 26

27 DESIGNMANUAL KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER : Element på bilder ELEMENT PÅ BILDER 1. På bilde en ser man hvordan elementet med prikker skal brukes på et bilde. På A3 plakat har man en marg før prikkene på 40 mm. Selve prikkene utgjør en bredde på 128 mm. VI SER LEDEREN I DEG VI SER LEDEREN I DEG SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m. 2. På dette bildet ser man hvordan tilleggselementet skal brukes på en promoplakat, altså plakat med tekst. Det er en marg på 30,5 mm før søylen. Søylen i seg selv er på 146 mm. Teksten på søyken skal alltid plasseres 59 mm inn på siden. Den hvite : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse søylen skal til en hver tid ha en opacity på 40% : Regler stillingsannonse Den hvite søylen brukes dersom bildene er mørke : Regler stillingsannonse Aktuelle kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp. For mer informasjon om stillingen, gå inn på stillinger. 3. På dette bildet gjelder de samme reglene som på (2). Den mørke søylen skal til en hver tid ha en opacity på 60 % : Regler konvolutt bak 4. På dette bildet ser man hvordan elementet skal brukes i en annonse. Her er søylen 70 mm inn på siden i et dokument som er 246 x 365. De samme reglene for søylen i bilde ( 2 & 3) gjelder også her med en opacity på 60 % på svart søyle og 40 % på hvit søyle. Dersom man skal ha hvit søyle på annonsen typografien være svart, og omvendt. 27

28 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler konvolutt bak 28

29 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Intro postale trykksaker INTRO POSTALE TRYKKSAKER Postale trykksaker er trykte elementer en bedrift trenger på sin arbeidsplass. Dette er en viktig del av en bedrifts profil da dette gis direkte til kunder fra bedriften. Postale trykksaker, også kalt postalia, skal alltid ha en viss sammenheng med hverandre. Om det kun er logoen som lager en sammenheng eller et tilleggselement er opp til den enkelte designer. Det er visse formkrav til de ulike elementene i en postalia som det er viktig å følge. Postale trykksaker sin oppgave er å være til hjelp for bedriften - både for å gjøre deres arbeidsdag så enkel : Logo sort/hvit som mulig, og for å gi kundene et godt inntrykk av bedriften : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 29

30 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Intro brevark INTRO BREVARK Et brevark er det arket du skal skrive på dersom en bedrift skal gi en meddelelse til andre. Det er viktig at logoen er godt synlig på brevarket. Det er også viktig at bedriftens kontaktinformasjon er godt synelig. Det skal alltid være avsenders logo og kontaktinformasjon som skal være på brevarket. Det finnes mange ulike oppsett på brevark, både formelle og uformelle. Da Habberstad er en bedrift, brukes det formelle brevoppsettet. Brevark finnes både digitalt og i papirformat. Når : Logo sort/hvit et brevark er digitalt, er fordelen at en da også kan skrive på brevarket digitalt og deretter printe ut. Dette gjør uttrykket mer formelt og eer derfor anbefalt. Brevarker du her ser finnes derfor også digitalt som automatisk åpnes opp i word der en kan skrive inn det en måtte ønske : Regler konvolutt bak : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 30

31 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Regler brevark REGLER BREVARK 45 mm 37 mm 20 mm 22 mm 25 mm Regelen som er satt for oppsett av brevark skal følges til en hver tid. Formatet for brevarker er A4. 85 mm MARG: Det skal til en hver tid være en 30 mm marg på hver side av dokumentet. Dette er for å skape luft og klarhet i dokumentet. Det skal til en hver tid være 20 mm marg for topp og av dokumentet og 10 mm marg for bunnen av dokumenetet : Logo sort/hvit SKRIFTSTØRRELSE: Brevfonten skal til en hver tid være Minion Pro regular. Adressetekst skal alltid ha 8 pkt skriftstørrelse. Brødtekst skal alltid ha 9 pkt skriftstørrelse. DATO: Dato skal alltid stå til høyre i dokumentet. 100 mm 30 mm : Regler konvolutt bak Ola Normann Kirkegata 1 Tlf Fax Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax Oslo, 19. september 2013 SØKNAD OM VIKARIERENDE BEDRIFTSLEDER HOS SYKEHUSET INNLANDET. Det var engang en bonde som hadde tre sønner; han var i små kår og gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor, god skog, og den ville faren at guttene skulle hugge i, og se å få betalt unna noe på gjelden. Langt om lenge fikk han dem også på det travet, og den eldste skulle ut og hugge først. Da han var kommet bort i skogen og hadde tatt til å hugge på en skjegget gran, kom det et stort, digert troll til 62. ham. «Dersom 5.2: Regler du hugger tablet i min skog, skal jeg drepe deg!» sa trollet. Da gutten hørte det, kastet han øksen og la hjem igjen det beste han kunne. Han kom rent andpusten hjem og fortalte det som hadde hendt ham; men faren sa han var et harehjerte; trollene hadde aldri skremt ham fra å hugge 44. da 4.4: han var Regler ung, mente stillingsannonse han. Dagen etter skulle den andre 63. sønnen avsted, 5.2: Regler og da gikk iphone det nettopp like ens. Da han vel hadde hugget noen hugg i granen, kom trollet til ham med og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» Gutten torde snaut se på ham, han kastet øksen og tok til sprangs likesom broren og vel så fort. Da han kom hjem igjen, ble faren sint, og sa at aldri hadde trollene skremt ham, da han var ung : Regler stillingsannonse Tredje dagen ville Askeladden i vei. «Ja, du!» sa de to eldste, «du skal vel klare det, du som aldri har vært utom stuedøra!» Han svarte ikke 46. større 4.6: på det, Regler Askeladden, stillingsannonse men ba bare om å få dugelig niste 65. med 5.2: seg. Moren Regler hadde fontbruk ingen sul, og så hengte hun på gryta for åbreste litt til ham; det fikk han i skreppen, og la av gårde. Da han hadde hugget en liten stund, kom trollet til ham og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» Men gutten var ikke sen; han sprang bort i skogen etter osten og krystet den så mysa skvatt. «Tier du ikke still,» skrek han til trollet, skal jeg klemme deg, som jeg klemmer vannet av denne hvite steinen!» «Nei, kjære spar meg,» sa trollet, «jeg skal hjelpe deg å hugge.» Ja, på det vilkår sparte gutten ham, og trollet var dyktig til å hugge, så de fikk felt og avhugget mange tylfter om dagen. Da det led mot kvelden, sa trollet: «Nå kan du følge med hjem, det er nærmere til meg enn til deg.» Ja, gutten ble med, og da de kom hjem til trollet, skulle han gjøre opp varme på peisen, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta; men det sto to jernbøtter der, så store og tunge at han ikke orket å lee på dem engang. Så sa gutten: «Det er ikke verdt å ta med disse fingerbølene; jeg går etter hele brønnen jeg.» «Nei, kjære vene,» sa trollet, «jeg kan ikke miste brønnen min; gjør du opp varme, skal jeg gå etter vann.» Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor grautgryte. «Mvh Ola Normann LOGO: Logoen skal alltid være midtstilt og ha 20 mm luft over seg. Logoen skal alltid ha en størrelse på 22 mm som er generel minstestørrelse for logoen til Habberstad. 47 mm 35 mm Ola Normann HABBERSTAD AS Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax fi 10 mm 31

32 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Brevark BREVARK Dette er brevarket til Habberstad. Det har fått et rent design der andre elementer enn tekst ikke skal for mye oppmerksomhet. Det er satt på en fiktiv tekst for å vise hvordan det vil se ut med innhold. Ola Normann Kirkegata 1 Tlf Fax Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax Oslo, 19. september 2013 SØKNAD OM VIKARIERENDE BEDRIFTSLEDER HOS SYKEHUSET INNLANDET. Det var engang en bonde som hadde tre sønner; han var i små kår og gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor, god skog, og den ville faren at guttene skulle hugge i, og se å få betalt unna noe på gjelden. Langt om lenge fikk han dem også på det travet, og den eldste skulle ut og hugge først. Da han var kommet bort i skogen og hadde tatt til å hugge på en skjegget gran, kom det et stort, digert troll til ham. «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» sa 44. trollet. Da 4.4: gutten Regler hørte det, stillingsannonse kastet han øksen og la hjem igjen det beste han kunne. Han kom rent andpusten hjem og fortalte det som hadde hendt ham; men faren sa han var et harehjerte; trollene hadde aldri skremt ham fra å hugge da han var ung, mente han. Dagen etter skulle den andre sønnen avsted, og da gikk det nettopp like ens. Da han vel hadde 45. hugget 4.5: noen Regler hugg i granen, stillingsannonse kom trollet ham med og sa: «Dersom : du hugger Regler i min app skog, skal jeg drepe deg!» Gutten torde snaut se på ham, han kastet øksen og tok til sprangs likesom broren og vel så fort. Da han kom hjem igjen, ble faren sint, og sa at aldri hadde trollene skremt ham, da han var ung : Regler stillingsannonse Tredje dagen ville Askeladden i vei. «Ja, du!» sa de to eldste, «du skal vel klare det, du som aldri har vært utom stuedøra!» Han svarte ikke større på det, Askeladden, men ba bare om å få dugelig niste med seg. Moren hadde ingen sul, og så hengte hun på gryta for åbreste litt til ham; det fikk han i skreppen, og la av gårde. Da han hadde hugget en liten stund, kom trollet til ham og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» Men gutten var ikke sen; han sprang bort i skogen etter osten og krystet den så mysa skvatt. «Tier du ikke still,» skrek han til trollet, skal jeg klemme deg, som jeg klemmer vannet av denne hvite steinen!» «Nei, kjære spar meg,» sa trollet, «jeg skal hjelpe deg å hugge.» Ja, på det vilkår sparte gutten 48. ham, og 4.8: trollet Stillingsannonser var dyktig å hugge, så de fikk felt og avhugget 67. mange tylfter 5.3: Tablet om dagen. Da det led mot kvelden, sa trollet: «Nå kan du følge med hjem, det er nærmere til meg enn til deg.» Ja, gutten ble med, og da de kom hjem til trollet, skulle han gjøre opp varme på peisen, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta; men det sto to jernbøtter der, så store og tunge at han ikke orket å lee på dem engang. Så sa gutten: 68. «Det 5.3: er ikke Iphone verdt å ta med disse fingerbølene; jeg går etter hele brønnen jeg.» «Nei, kjære vene,» sa trollet, «jeg kan ikke miste brønnen min; gjør du opp varme, skal jeg gå etter vann.» Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor grautgryte. « : Logo sort/hvit : Regler konvolutt bak Mvh Ola Normann Ola Normann HABBERSTAD AS Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax

33 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Intro konvolutt INTRO KONVOLUTT En konvolutt eller kuvert er et omslag, vanligvis laget av flatt materiale som papir eller papp, som benyttes til å sende brev i. Papiret er brettet og limt i sidene. Det finnes mange retningslinjer for hvor det er lov og ikke lov til å legge elementer på en konvolutt. Ser man bort i fra de rent tekniske prinsippene, er konvolutten det første bindeleddet mellom leverandør og kunde ved fysisk leveranse. Dette betyr at det er viktig å ha et rent men også stilfult uttrykk så konvolutten blir oversiktlig : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler konvolutt bak 33

34 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Regler konvolutt REGLER KONVOLUTT FRONT Dette er fronten på konvolutten til Habberstad. For at konvolutten skal ha et sterkt og rent uttrykk, er det viktig å fastsette noen regler for konvoluttens design. Konvolutten til Habberstad skal alltid være i svart. Logoen skal alltid settes i venstre hjørne av konvolutten, 15 mm inn på konvoluttens felt. Logoen skal alltid være 22 mm som er minstesrørrelsen for logoen. Adressefeltet er satt under logoen på venstre side. Feltet er satt 40 mm ned på konvolutten. Adressefeltet skal ha en lengde på : Logo sort/hvit 100 mm og en høyde på 30 mm. Ingen andre elementer enn elementene som her er vist skal være på konvolutten, bortsett fra eventuelt frimerke. MÅL: Konvolutt - (h) 223 (b) 97 Adressefelt - (h) 100 (b) 30 Logo - (h) 22 (b) 33 l = 97 mm 40 mm 30 mm 22 mm 15 mm 32 mm : Regler konvolutt bak 100 mm : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse b = 223 mm 34

35 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Regler konvolutt bak REGLER KONVOLUTT BAKSIDE Dette er baksiden på konvolutten til Habberstad. Den sorte fargen går igjen på baksiden. Det er få elementer på konvoluttens bakside. Eneste element er Habberstads kontaktinformasjon. Kontaktinformasjonen er skal være i Gill Sans light 7 pkt skriftstørrelse. Habberstad, over kontaktinformasjonen, skal stå i Futurist Fixed regular 7 pkt skriftstørrelse. Da det er samme konvolutt som forsiden gjelder de samme målene som på fronten : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse MÅL: Konvolutt - (h) 223 (b) 97 Font - Futurist Fixed regular og Gill Sans light Pkt størrelse - 7 pkt skriftstørrelse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax mm 11 mm 29 mm 35

36 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Konvolutt KONVOLUTT Dette er konvolutten til Habberstad. Den svarte fargen får konvolutten til å skille seg ut fra andre bedrifters konvolutter samt at den tar opp et av Habberstads verdiord; maskulinitet : Logo sort/hvit : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler konvolutt bak Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax

37 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Intro visittkort INTRO VISITTKORT I dagens Norge blir betegnelsen visittkort mest brukt om kort med adresse og annen kontaktinformasjon. Et visittkort inneholder vanligvis giverens navn, firmatilknytning (ofte med logo) og kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer. e-postadresse og hjemmeside. Et visittkort er en av de viktigste postaliaelementeme en bedrift har da dette er et kort en bedrift gir til sin kunde ved et personlig møte for å vise sin interesse i at kunder skal ta kontakt. Det er derfor viktig at visittkortet er : Logo sort/hvit tiltalende og personlig : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 37

38 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Regler visittkort REGLER VISITTKORT Det er designet et tosiders visittkort. Femte element er tatt i bruk på baksiden. Alle mål i skal være som vist på visittkortet. På fremsiden er logoen tatt i bruk i minstestørrelsen 22 mm. Typografien skal alltid være skrevet med Gill Sans light i 7 pkt skriftstørrelse. Dersom vittkort med bilde blir brukt, skal logo i hvit brukes på fremsiden. 14 mm 14 mm 29,5 mm 29,5 mm Mål visittkort: Størrelse: B = 55, H = : Logo sort/hvit Hvite bokser B = 14, H = 29,5. Disse skal alltid være midtstilt både over og under som vist på bildet. Logo skal alltid være midtstilt. Den skal plasseres 33 mm fra toppen og 34 mm fra bunn Logo størrelse: B = 26 mm, H = 23 mm Tekstboks bakside: B = 47, H = 21 Trekstboks - skriftstørrelse: 7 pkt Tekstboks font: Gill sans light To prikker over tekstboks. Disse skal alltid plasseres 35 mm fra toppen av visittkortet. 34 mm 23 mm 33 mm : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax fi 55 mm 55 mm 90 mm 38

39 DESIGNMANUAL KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER : Visittkort VISITTKORT Dette er designet til Habberstads visittkort. Visittkortet har fått ulike design, men med samme gjennomgående tema. Stolpen, som er ett av tilleggselementene til Habberstad vises på baksiden av visittkortet. Stolpen er delt opp for å få plass til tekst, og danner da også en spennende effekt, der en H kommer til syne. I tillegg er det tatt i bruk prikker på baksiden, som er det andre tilleggselementet til Habberstad. På forsiden veksler det mellom et to design. Ett med bruk av de : Logo sort/hvit samme stolpene som på baksiden, der fargen skal være motsatt som på baksiden som på bilde 1 & 2. Det andre tar i bruk bildebruk, der logoen står i hvitt. At designet veksler gjør designet spennende og variert. Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax Habberstad AS, Oslo Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo Tlf Fax

40 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONS TRYKK KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONS TRYKK : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 40

41 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Intro informasjonstrykk INTRO INFORMASJONSTRYKK Informasjon, opplysning, underretning, viten formidlet ved hjelp av ulike former for kommunikasjon mellom mennesker. Informasjon kan være mer eller mindre saklig og objektiv, f.eks. i nyhetsformidling, lærebøker, eller den kan være subjektiv og ta sikte på å påvirke mottageren, f.eks. reklame og politisk propaganda. Et informasjonstrykk skal gi informasjon til kunden om bedriften, endten i form av propagandaskriv, utlysning av stillinger eller i form av andre digitale annonser. Det viktigste ved informasjonsskriv er at de skal gi kunden informasjon på en oversiktlig måte som samtidig skaper oppmerksomhet : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 41

42 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Intro stillingsannonse INTRO STILLINGSANNONSE En stillingsannonse skal fungere som et komunikasjonsverktøy til Habberstads potensielle kunder. Gjennom en stillingsannonse kan en utlyse stillinger, eller promotere Habberstad som bedrift. Det er viktig at en stillingsnnonse er nøytral men samtidig skaper en viss oppmerksomhet og skiller seg ut fra andre annonser : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse : Regler stillingsannonse 42

43 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler stillingsannonse REGLER STILLINGSANNONSE (55) B = 246 mm 27 mm 12,7 mm 12,7 mm Dette er reglene for stillingsannonse med stillingsutlysning med modul (55), et format som tilsvarer en høyde på 356 mm og en bredde på 246 mm. I stillingsannonsene til Habberstad vil det bli alltid bli tatt i bruk en 7 x 8 grid. Den som utlyser stillingen, som i dette tilfellet er Avinor, skal alltid stå oppe i venstre hjørne. Habberstads logo skal alltid stå nede i høyre hjørne. Det er kun lov til å legge tekst inne i boksen i venstre felt. Det er ikke lov til å legge tekst utenfor denne. Gill sans bold skal alltid tas i bruk både som heading og brødtekst. Heading: 18 pit skriftstørrelse Brødtekst: 16 pkt skriftstørrelse Gill sans regular sial brukes som brødtekst. Dersom det er en ingress til annonsen spom forteller noe om bedriften, skal dette skrives i bold. Gill sans bold i versaler skal brukes som overskrift. Boksen bak teksten skal alltid være 112 mm bred dersom annonsen er modul 55, og gå fra topp til bunn. Det er viktig at det blir luft i plakaten for at elementene skal bli sterkere. Det er derfor satt 61 mm luftrom i midten av plakaten (som vist på bildet). Her er det ikke lov til å legge noen elementer. Margen på sidene av stillingsannonsen er 12,7. H= 356 mm 97,5 mm 244 mm 24 mm SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m : Aktuelle Regler stillingsannonse kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på : Regler stillingsannonse samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp : Regler stillingsannonse For mer informasjon om stillingen, gå inn på : Stillingsannonser stillinger. 61 mm 29 mm 50 mm 43

44 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler stillingsannonse REGLER STILLINGSANNONSE (55) PROMO De samme reglene som for stillingsannonse (55) gjelder for denne annonsen. Heading: 30 pkt skriftstørrelse Brødtekst: 16 pkt skriftstørrelse Gill sans regular sial brukes som brødtekst. Dersom det er en ingress til annonsen som forteller noe om bedriften, skal dette skrives i regular. Gill sans bold i versaler skal brukes som overskrift. Boksen bak teksten skal alltid være 112 mm bred dersom annonsen er modul 55, og gå fra topp til bunn. Det er viktig at det blir luft i plakaten for at elementene skal bli sterkere. Det er derfor satt 61 mm luftrom i midten av plakaten (som vist på bildet). Her er det ikke lov til å legge noen elementer. Margen på sidene av stillingsannonsen er 12,7. HABBERSTAD SER LEDEREN I DEG Habberstad AS er et rekruttering og rådgivningsfirma med tilhold i Oslo. Vi er norges ledende rekruteringsbyrå og vi har høyt utdannede ansatte til å hjelpe nettopp deg. Rådgivning: Habberstad gir deg effektive og kunnskapsrike konsulenter. For å lede prosjekter, for å styrke bemanningen i en spesielt krevende periode eller for å å dekke et midlertidig behov. Rekruttering: Vi finner de beste kandidatene til leder- og spesialiststillinger. Gode metoder gjør at vi effektiviserer den mest arbeidskrevende fasen. Du kan konsentrere deg om å velge blant kandidater som alle sammen er velkvalifiserte og motiverte. For mer informasjon om stillingen, gå inn på stillinger. 44

45 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler stillingsannonse REGLER STILLINGSANNONSE (24) Dette er reglene for stillingsannonse med stillingsutlysning med modul (24), et format som tilsvarer en høyde på 144 mm og en bredde på 196 mm. I stillingsannonsene til Habberstad vil det bli alltid bli tatt i bruk en 7 x 8 grid. Den som utlyser stillingen, som i dette tilfellet er Avinor, skal alltid stå oppe i venstre hjørne. Habberstads logo skal alltid stå nede i høyre hjørne. Det er kun lov til å legge tekst inne i boksen i venstre felt. Det er ikke lov til å legge tekst utenfor denne. Gill sans bold skal alltid tas i bruk både som heading og brødtekst. 35 mm 64 mm 22,5 mm 77 mm SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES 49 mm Heading: 18 pit skriftstørrelse Brødtekst: 16 pkt skriftstørrelse Gill sans regular sial brukes som brødtekst. Dersom det er en ingress til annonsen som forteller noe om bedriften, skal dette skrives i bold. Gill sans bold i versaler skal brukes som overskrift. Boksen bak teksten skal alltid være 77 mm bred dersom annonsen er modul (24), og gå fra topp til bunn. Det er viktig at det blir luft i plakaten for at elementene skal bli sterkere. Det er derfor satt 57 mm luftrom i midten av plakaten (som vist på bildet). Her er det ikke lov til å legge noen elementer. Margen på sidene av stillingsannonsen er 12,7. h= 144 mm 67 mm l = 196 mm 12,7 mm Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m. Aktuelle kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp. For mer informasjon om stillingen, gå inn på 57 mm 12,7 mm 45 mm 40 mm 45

46 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler stillingsannonse REGLER STILLINGSANNONSE (24) PROMO Dette er reglene for stillingsannonse med promotering, med modul (24), et format som tilsvarer en høyde på 144 mm og en bredde på 196 mm. I promosannonsene til Habberstad vil det bli alltid bli tatt i bruk en 7 x 8 grid. Promoteksten, som her er vi ser lederen i deg, skal alltid stå 26 mm ned og 25 mm inn på siden. Det er kun lov til å legge tekst inne i boksen i venstre felt. Det er ikke lov til å legge tekst utenfor denne. Futurist Fixed regular skal alltid brukes som promotekst. Heading: 24 pkt skriftstørrelse Boksen bak teksten skal alltid være 77 mm bred dersom annonsen er modul (24), og gå fra topp til bunn. Det er viktig at det blir luft i plakaten for at elementene skal bli sterkere. Det er derfor satt 57 mm luftrom i midten av plakaten (som vist på bildet). Her er det ikke lov til å legge noen elementer. Margen på sidene av stillingsannonsen er 12,7. h= 144 mm 26 mm 39 mm 67 mm 25 mm 77 mm VI SER LEDEREN I DEG 45 mm 40 mm l = 196 mm 12,7 mm 48,3 mm 12,7 mm 46

47 HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Stillings annonser STILLINGSANNONSER (55) Dette er stillingsannonsene i modul (55) til Habberstad. HABBERSTAD SER LEDEREN I DEG SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m. Aktuelle kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp. For mer informasjon om stillingen, gå inn på stillinger. Habberstad AS er et rekruttering og rådgivningsfirma med tilhold i Oslo. Vi er norges ledende rekruteringsbyrå og vi har høyt utdannede ansatte til å hjelpe nettopp deg. Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m. Aktuelle kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp. For mer informasjon om stillingen, gå inn på stillinger. Rådgivning: Habberstad gir deg effektive og kunnskapsrike konsulenter. For å lede prosjekter, for å styrke bemanningen i en spesielt krevende periode eller for å å dekke et midlertidig behov. Rekruttering: nner de beste kandidatene til leder Viog fispesialiststillinger. Gode metoder gjør at vi effektiviserer den mest arbeidskrevende fasen. Du kan konsentrere deg om å velge blant kandidater som alle sammen er velkvalifiserte og motiverte. For mer informasjon om stillingen, gå inn på stillinger. 47

48 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Stillings annonser STILLINGSANNONSER (24) Dette er stillingsannonsene i modul (24) til Habberstad. Annonsene over er for stillingsannonser. Annonsene under er for promo/slagord. SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m. Aktuelle kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp. SENIORRÅDGIVERE INNKJØP SØKES Avinors Kompetansesenter for konsernfelles forretningstjenester har to ledige stillinger i Innkjøpsavdelingen. Begge stillingene med eget kategoriansvar. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar bygg og anlegg. Seniorrådgiver innkjøp med kategoriansvar elektro, sikkerhet m.m. Aktuelle kandidater har lang erfaring med innkjøpsfaglig arbeid, god produktkunnskap, er god på samhandling og kan vise til gode resultater på Innkjøp. For mer informasjon om stillingen, gå inn på For mer informasjon om stillingen, gå inn på VI SER LEDEREN I DEG VI SER LEDEREN I 69. DEG 5.3: App 48

49 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Intro plakat INTRO PLAKAT En plakat er et oppslag, oftest med informasjon eller reklame. Plakaten skal vekke oppmerksomhet og kunne sees tydelig på avstand. Den er derfor visuelt gjennomarbeidet med enkle former og sterke farger. Plakaten kan enten være tegnet eller malt eller trykt i flere eksemplarer. Ordet plakat kommer av det nederlandske «plakkaat» som henger sammen med «placken», dvs. klebe eller klistre (tilsvarer det franske «placard»). Opprinnelig betegnet plakat en bekjentgjøring av kongelige forordninger, lover og påbud. En mindre versjon av plakaten, kalles ofte poster etter det engelske ordet for plakat. Plakatene til Habberstad skal promotere Habberstad som bedrift, noe som er viktig i markedføringen av bedriften. Plakatene skal kunne henge på flytog, gardermoen, i kontorlandskap og andre steder der målgruppen ferdes. 49

50 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler plakat REGLER PLAKAT PRIKKER 19 mm 100 mm 12 mm Det er viktig å ha plakater ved promotering av egen bedrift. I en plakat har man mulighet til å være kreativ, og å spille på de emosjonelle aspektene ved bedriften. I en plakat skal man legge vekt på bedriftens logo, og eventuelt slagord. Det er minimalt med informasjon som skal være med. 6 mm I plakatene til Habberstad skal det alltid brukes en grid på 10 x 15. Plakatene skal være i A3. Det skal alltid være bilder i bakgrunnen av mennesker, i sort/hvitt med mye kontrast, da det er viktig å spille på de emosjonelle veridene, noe det gjør med slike bilder. Margen på sidene av plakatene skal være på 12,7 mm. Logoen skal alltid ha en størrelse på 85 mm på plakatene. I plakatene med prikker skal anntallet prikker til en hver tid være 60 stk. Boksen prikkene er satt i skal til en hver tid være 70 mm 85 mm 6 mm 52 mm 50

51 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK 146 mm 12,7 mm REGLER PLAKAT TEKST Det er viktig å ha plakater ved promotering av egen bedrift. I en plakat har man mulighet til å være kreativ, og å spille på de emosjonelle aspektene ved bedriften. I en plakat skal man legge vekt på bedriftens logo, og eventuelt slagord. Det er minimalt med informasjon som skal være med. 68 mm 102 mm VI SER LEDEREN I DEG I plakatene til Habberstad skal det alltid brukes en grid på 10 x 15. Plakatene skal være i A3. Det skal alltid være bilder i bakgrunnen av mennesker, i sort/hvitt med mye kontrast, da det er viktig å spille på de emosjonelle veridene, noe det gjør med slike bilder. Margen på sidene av plakatene skal være på 40 mm på venstre side og 12,7 mm på høyre. Logoen skal alltid ha en størrelse på 85 mm på plakatene. Søylen som er tatt i bruk på plakatene skal til en hver tid være 146 mm. Dersom det brukes et mørkt bilde, skal søylen være hvit med en opacity på 40 %. Dersom bilde er lyst, skal søylen være sort og ha en opacity på 60 %. 70 mm 85 mm På plakater med promotekst skal tekstboksen ha en lengde på 102 mm og en maksbredde på 68 mm. 40 mm 9 mm 51

52 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Plakater PLAKATER Dette er Habberstads plakater. Bildene kan byttes ut etter behov. Over er plakater der kun Habberstads logo skal promoteres. Under er plakater der et slagord i tillegg til Habberstads logo skal frontes. VI SER LEDEREN I DEG VI SER LEDEREN I DEG VI SER LEDEREN I DEG 52

53 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Intro brosjyre BROSJYRE Brosjyre betegner en trykksak, folder eller pamflett, som ofte blir brukt i informasjon- eller reklameøyemed. Den er ofte et kortfattet skriv som avsenderen nytter til å presentere seg selv, et emne eller et produkt for å opplyse eller påvirke leseren. For reklamebrosjyrer er det vanlig å annonsere beliggenhet, arrangementer, produkter, tilbud, og så videre. En brosjyre har vanligvis et konsist språk og et iøynefallende design. Som trykksak ligger en brosjyre i grenselandet mellom avis, blad og bok. De vanligste utforminger av brosjyrer er som enkle ark, eller hefter. Et arks brosjyrer er gjerne foldet dobbelt, eller trippelt. Brosjyrehefter er som regel stiftet i ryggen, og av størrelse A5, da dette er en hendig størrelse som er lettere for en leser å ta med seg. Brosjyrer er ofte trykket som flerfargetrykk på tykkere glanset papir for å gi et førsteinntrykk av kvalitet. Sammenlignet med en løpeseddel, eller et flyveblad vil en brosjyre vanligvis nytte bedre papirkvalitet, mer farge, og vil vanligvis være foldet. 53

54 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler brosjyre REGLER BROSJYRE Reglene for Habberstads brosjyre er at fronten på brosjren skal ha samme layout som plakaten med prikkene. De samme reglene gjelder derfor for utsiden av brosjyren som for plakaten. Eneste forskjell vil være formatet. En må da forminske bildet med formatet. Slagordet skal alltid plasseres på samme måte som på plakatene; på venstre side av dokumentet. De samme reglene som for plakat gjelder også her. Typografien som brukes i brosjyren skal være den samme som brukse på annonsene: gill sans light som brødtekst og gill sans bold som heading i versaler. Annen tekst enn det som allerede står kan legges til. 54

55 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Brosjyre BROSJYRE Dette er Habberstads brosjyre. Den skal brukes til promotering av bedriften. 55

56 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Intro powerpoint POWERPOINT Microsoft Office PowerPoint, også kalt Microsoft PowerPoint, er et dataprogram som kan benyttes for å lage bildepresentasjoner vist på en dataskjerm eller projisert på et lerret. Det har blitt en defacto standard for presentasjoner og brukes utstrakt både i næringslivet og til undervisning. I dette programmet kan man lage, redigere og vise fremvisninger og presentasjoner for lysbildefremvisninger. I tillegg til tekst og bilder, kan man også bruke mediefiler som lyd og video. På denne måten blir det en multimediapresentasjon. Powerpoint er en god måte å fremlegge materiale på. Powerpoint trenger ikke til en hver tid å være kjedelig. En kan lage kreative og inspirerende presentasjoner som vekker oppmerksomhet. 56

57 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Regler powerpoint REGLER POWERPOINT Når det gjelder reglene for powerpoint, går reglene mer ut på hva som skal være på hver side, enn millimetermål. På forsidene kan en velge mellom en forside med bilde bak. Oppsettet skal da være som vist på bilde (1). Dersom en ønsker å ha en renere flate, velger en bilde (2) som forside. På temasiden er søylen fra tilleggselementet tatt opp og lagt med 35 mm marg inn på siden til høyre. Det er også en hvileside med dersom en vil ha pause i teksten. Fonten som skal brukes er Futurist Fixed regular med 18 pkt skriftstørrelse. De to nederste sidene viser tekstsider/agendasider. Disse skal skrives med Futurist Sans regular i 12 pkt skriftstørrelse. Dersom en skal ha brødtekst/mengdetekst inn i prowerpointen, skal det brukes Gill Sans regular 10 pkt skriftstørrelse. FJORÅRETS MÅL FJORÅRETS TALL FREMTIDIG MÅL TEMASIDE 2013 VI SER LEDEREN I DEG FJORÅRETS FJORÅRETS TALL FREMTIDIG MÅL MÅL FORSIDER TEMASIDE & HVILESIDE TEKSTSIDER STATISTIKK STATISTIKK KONKLUSJON KONKLUSJON 57

58 DESIGNMANUAL KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK : Powerpoint POWERPOINT Dette er Habberstad sin powerpoint. Den skal fremstå personlig, oversiktlig og klar. TEMASIDE 2013 VI SER LEDEREN I DEG FJORÅRETS MÅL FJORÅRETS 70. MÅL 5.3: Webelementer samlet FJORÅRETS TALL FJORÅRETS TALL FREMTIDIG MÅL FREMTIDIG MÅL STATISTIKK STATISTIKK KONKLUSJON KONKLUSJON 58

59 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB KAPITTEL 5.0 // WEB 59

60 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB : Intro webdesign INTRO WEBDESIGN Webdesign er design laget for web, altså interaktiv design. Et viktig element i webdesign er såkalte markeringsspråk, som lar en bestemme hvordan elementer på en nettside skal se ut. Den første utgaven av HTML var svært enkel, kun med mulighet for enkle typografiske virkemidler som overskrifter og avsnitt, samt mulighet for å lage hyperlenker. Etterhvert så man nødvendigheten av mer avansert funksjonalitet, og man fikk støtte for å legge til f.eks bilder, tabeller, skjemaer mm. Tabeller var opprinnelig tenkt brukt til visning av tabulære data, men ble raskt omfavnet av designere, som så en mulighet for å benytte tabeller til å lage, etter datidens standard, avansert layout. 60

61 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB : Regler webside REGLER WEBSIDE Websiden til Habberstad skal fremstå som personlig, modeerne og maskulin og ha en kontakt med forbruker. Logostørrelsen som brukes på websiden er 105 mm. i høyden Størrelsen skal være konstant når det dreier seg om desktop. Fargene som brukes i websiden er de samme som i fargekartet. Sort og hvitt dominerer websiden. Bildenet i midten av siden er en bildeslide, noe som betyr at bildene skiftes gjevnlig. Bildene som skal brukes skal være som i resten av profilen (se bildemaner). Teksten med slagord vil ikke endres, men være konstant på alle bildene. Fonten som brukes i heading og brødtekst er Gill Sans regular. Brødteksten har en størrelse på 18 pkt og heading har en størrelse på 24 pkt. Det er ikke lov til å endre disse størrelsene. HJEM OM OSS VI TILBYR ANSATTE LEDIGE STILLINGER KONTAKT VI SER LEDEREN I DEG REKRUTTERING Rekruttering en utfordring og en mulighet. Habberstad Rekruttering har dyktige og erfarne konsulenter med solid innsikt i hvordan krevende rekrutteringsoppdrag kan løses. Executive search og seleksjon er et fag vi behersker, og vi betjener hele landet. LEDIGE STILLINGER Arvid Nillson - Customer Service Manager Asker kommune - Komuneoverlege Norsk Gjenvinning - Driftsjef RÅDGIVNING Bruk av konsulenter kan ikke løse ethvert problem, men kan gi nettopp det tilskuddet av kompetanse og kapasitet som din virksomhet trenger for å komme styrket gjennom en vanskelig situasjon.habberstad har lang erfaring og meget solide referanser fra oppdrag i mange bransjer. 61

62 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB REGLER TABLET På webside vist på tablet skjer det ikke støre endringer. Flaten har blitt litt mindre og smalere, og de ytre hvite punktene er borte. HJEM OM OSS VI TILBYR ANSATTE LEDIGE STILLINGER KONTAKT Logostørrelsen som brukes på tablet er 63 mm. Denne størrelsen skal ikke endres på. De samme fargene brukes her som på websiden på desktop. Den samme fonten som på desktop brukes også her, Gill Sans regular. Fontstørrelse på heading for tablet skal være 18 pkt og for brødtekst skal fontstørrelsen være 14 pkt skriftstørrelse. V V REKRUTTERING LEDIGE STILLINGER RÅDGIVNING Vi finner de beste kandidatene til leder- og spesialiststillinger. Gode metoder gjør at vi effektiviserer den mest arbeidskrevende fasen. Du kan konsentrere deg om å velge blant kandidater som alle sammen er velkvalifiserte og motiverte. ARVID NILSON Customer manager Habberstad gir deg effektive og ASKER KOMMUNE Kommuneoverlege kunnskapsrike konsulenter. For å lede prosjekter, for å styrke SYKEHUSET ÅS Drifsjef bemanningen i en spesielt krevende periode eller for å å ORKLAKONSERN Styreleder dekke et midlertidig behov. OSLO KOMMUNE Driftsjef 62

63 ARVID NILSON ASKER KOMMUNE SYKEHUSET ÅS ORKLAKONSERN OSLO KOMMUNE ARVID NILSON ASKER KOMMUNE SYKEHUSET ÅS ORKLAKONSERN OSLO KOMMUNE KLIKK HER Vi finner de beste kandidatene til leder- og spesialiststillinger. Gode metoder gjør at vi effektiviserer den mest arbeidskrevende fasen. Du kan konsentrere deg om å velge blant kandidater som alle sammen er velkvalifiserte og motiverte. KLIKK HER Habberstad gir deg effektive og kunnskapsrike konsulenter. For å lede prosjekter, for å styrke bemanningen i en spesielt krevende periode eller for å å dekke et midlertidig behov. Vi har ingen juniorer, men er effektive fra første dag KLIKK HER Customer manager Kommuneoverlege Drifsjef Styreleder Driftsjef Customer manager Kommuneoverlege Drifsjef Styreleder Driftsjef KLIKK HER HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB REGLER IPHONE På webside vist på iphone eller android telefon er formatet betydelig forminsket. På bildet til venstre ser du hvordan hele siden vil se ut når man skroller nedover. På bildet til høyre ser du hvordan siden vil se ut når du går inn på siden, før du har manuvrert deg nedover på siden. Linjene oppe i hjørnet til høyre er menyvalgene som på desktop lå under logpen. Målet med dette designet er at det skal skille seg ut, være oversiktlig og være interessant. Jeg har i tillegg til iphone designet laget en app. målet er at det kun er appen som skal tas i bruk, og ikke iphone nettsiden, da appen er mye mer oversiktlig og enkel i sitt design. LEDIGE STILLINGER REKRUTTERING RÅDGIVNING Logostørrelsen på iphoneformatet skal til en hver tid være 84 mm. Fonten som brukes er fortsatt Gill Sans regular. Fontstørrelsen som brukespå heading er 36 pkt og på brødtekst er fontstørrelsen 18 pkt. LEGG INN DIN CV HER LEGG INN DIN CV OG SØKNAD HER 63

64 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB REGLER APP Appen til Habberstad skal fungere som en erstatning for webside på mobil. Dette er en oversiktlig og enkel app der en får dekket alle side beholv dersom man endten vil søke jobb, få hjelp til å finne kandidater eller få generell rådgivning. En kan også legge inn sin CV og søknad direkte på siden. Søknadene og CVene vil bli sendt til en og samme mailadresse, direkte til Habberstad. Dette gjør det enkelt for Habberstad å samle alle søknader. Hver enkel rute er en knapp. Dersom du foreksempel trykker på ledige stillinger, vil du komme rett inn på siden for ledige stillinger. Reglene for web på iphone gjelder også her. Det brukes dermed samme font, fontstørrelse, farger og logostørrelse. LEDIGE STILLINGER HVEM ER VI REKRUTTERING RÅDGIVNING LEGG INN DIN CV HER KONTAKT OSS 64

65 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB REGLER FONTBRUK PÅ WEB Fonten som skal brukes til web er Gill Sans regular. Dette er en anvennelig webfont som ser bra ut på web. Fontstørrelse som skal brukes er forskjellig fra hvilket interaktivt element som brukses. Se de ulike elementene over. GILL SANS REGULAR ab A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å GILL SANS BOLD ab A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

66 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB : Webside HABBERSTADS WEBSIDE Dette er Habberstads webside vist på laptop. Den viser til Habberstads verdiord, maskulin, personlig og kontakt. Bildene og det rene utrykket viser også til det siste verdiordet, trygghet. HJEM OM OSS VI TILBYR ANSATTE LEDIGE STILLINGER KONTAKT VI SER LEDEREN I DEG REKRUTTERING LEDIGE STILLINGER RÅDGIVNING Rekruttering en utfordring og en mulighet. Habberstad Rekruttering har dyktige og erfarne konsulenter med solid innsikt i hvordan krevende rekrutteringsoppdrag kan løses. Executive search og seleksjon er et fag vi behersker, og vi betjener hele landet. Arvid Nillson - Customer Service Manager Asker kommune - Komuneoverlege Norsk Gjenvinning - Driftsjef Bruk av konsulenter kan ikke løse ethvert problem, men kan gi nettopp det tilskuddet av kompetanse og kapasitet som din virksomhet trenger for å komme styrket gjennom en vanskelig situasjon.habberstad har lang erfaring og meget solide referanser fra oppdrag i mange bransjer. 66

67 DESIGNMANUAL KAPITTEL 5.0 // WEB WEBSIDE PÅ TABLET Dette er Habberstads webside vist på tablet. 67

68 DESIGNMANUAL HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET KAPITTEL 5.0 // WEB WEBSIDE PÅ IPHONE Dette er Habberstads webside vist på iphone 5. 68

69 DESIGNMANUAL HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET KAPITTEL 5.0 // WEB HABBERSTADS APP Her ser du Habberstads app på en iphone 5. 69

70 DESIGNMANUAL HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET KAPITTEL 5.0 // WEB : Webelementer samlet WEBELEMENTER SAMLET Her ser du Habberstads interaktibe elementer samlet. HJEM OM OSS VI TILBYR ANSATTE LEDIGE STILLINGER KONTAKT VI SER LEDEREN I DEG REKRUTTERING Rekruttering en utfordring og en mulighet. Habberstad Rekruttering har dyktige og erfarne konsulenter med solid innsikt i hvordan krevende rekrutteringsoppdrag kan løses. Executive search og seleksjon er et fag vi behersker, og vi betjener hele landet. LEDIGE STILLINGER Arvid Nillson - Customer Service Manager Asker kommune - Komuneoverlege Norsk Gjenvinning - Driftsjef RÅDGIVNING Bruk av konsulenter kan ikke løse ethvert problem, men kan gi nettopp det tilskuddet av kompetanse og kapasitet som din virksomhet trenger for å komme styrket gjennom en vanskelig situasjon.habberstad har lang erfaring og meget solide referanser fra oppdrag i mange bransjer. 70

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK 7. SANS // DAGBOK 2013 1 2 JUBILEUMSBOK // RGB DESIGN 5 ÅR, 2008-2013 7. SANS // DAGBOK 2013 Denne boka er produsert av RGB Design. Alt fra layout og trykk er utført i våre lokaler.

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Braign news Tom Atle Bordevik Desember 2009

Braign news Tom Atle Bordevik Desember 2009 Tom Atle Bordevik Desember 2009 Therese Holt & Noen eksempler fra produksjonen i Braign gjennom 2009 2009 et fantastisk år for Braign Velkommen til denne lille avisen. I motsetning til vanlige aviser er

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer