Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA GRUPPE 1, SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 Web-basert Sikkerhetskurs F Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN2010 Emne: PRG-106 F1-prosjekt Tittel: Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Rapporten utgjør en del av vurderingsgrunnlaget i emnet. Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet:Åpen Gruppedeltakere: Sjur Sævik Eirik Gudem Wilberg Audun Vesterdal Raymond Ådlansvik Vedran Celebic Hovedveileder: Biveileder: Hans Petter Halvorsen Morten Borg Godkjent for arkivering: Sammendrag: Denne prosjektrapporten tar for seg et web-basert sikkerhetskurs for laboratoriene ved HiT. Formålet med et web-basert sikkerhetskurs er å kunne kutte ut dagens løsning med heldags sikkerhetskurs hver høst, og dermed spare penger og arbeid for HiT. Prosjektgruppen har valgt å lage en enkel prototype på en web-basert løsning. Prototypen er en enkel web-side som viser hvordan et sikkerhetskurs kan se ut, men inneholder ikke alle funksjonene og informasjonen som et ferdig sikkerhetskurs må ha. Rapporten inneholder også forslag til videre arbeid med utvikling av fullverdig sikkerhetskurs. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Forord FORORD Dette er en rapport om som tar for seg hva som er gjort for å få laget en prototype til et webbasert sikkerhetskurs som kan bli brukt for å gi studenter og ansatte adgang til laboratoriene ved HiT. Samt forslag til videre utvikling av et komplett og fullverdig sikkerhets kurs på web. Verktøyet som ble brukt for å lage websiden er et program som heter Kompozer. Gruppen vil takke Hydro for imøtekommende intervju og gjennomføring av sikkerhetskurs for ideer og annen nyttige informasjon ut ifra deres sikkerhetssystem ved Herøya Industripark. Gruppa har i samarbeid med Høgskolen i Telemark sett på ulike problemstillinger som kunne vært modernisert, dette for at vi skulle få en mulighet til å sammenfatte en oppgave som innfrir til kriteriene som er satt til oppgaven. Gruppen vil rette en takk til veileder Hans Petter Halvorsen for god veiledning under prosjekt perioden. Bildet i forordet er tatt av Eirik G. Wilberg. Porsgrunn Sjur Sævik Raymond Ådlansvik Vedran Celebic Eirik Gudem Wilberg Audun Vesterdal F

4 Nomenklaturliste NOMENKLATURLISTE CSS (Cascading Style Sheets) EIK (Elektro, IT og Kybernetikk) FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) FMC (Food Machinery Corporation) HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) HiT (Høgskolen I Telemark) HIP (Herøya Industripark) HTML (HyperText Markup Language) IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) PHP: Hypertext Preprocessor. XHTML (extensible HyperText Markup Language) XML (Extensible Markup Language) XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) MULTIPLE CHOICE (Fler-svars oppgave) F

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Nomenklaturliste... 3 Innholdsfortegnelse Innledning Situasjonsbeskrivelse Nåværende situasjon ved HiT Sikkerhetskurs Problematikk HMS Undersøkelser Generelt Bedriftsbesøk ved Herøya Inspirasjon Sertifikat for bestått kurs Vurderinger KompoZer Microsoft Expression Web Adobe Dreamweaver Lectora E-learning Tenkt løsning Kravspesifikasjon for kurset Utforming Innhold Prototype Prototypen vår Forslag til videreutvikling Konklusjon Referanser Vedlegg F

6 Innledning 1 INNLEDNING Oppgaven Web-basert Sikkerhetskurs går ut på å lage et alternativ eller hvis oppgaven blir utført godt nok, et substans for sikkerhetskurset for laboratoriene som foregår på Høgskolen i Telemark. Sikkerhet er veldig viktig for laboratoriene på grunn av de mange forskjellige ulykkene som kan skje ved bruk av forskjellig utstyr, og det er noen av tingene gruppa skal prøve å bearbeide med dette prosjektet. Å lage et sikkerhetskurs på web med informasjon, selve kurset og en oversikt over laboratoriene på HiT er blant annet noen av de tingene gruppa skal gjøre i løpet av prosjektperioden. Vi skal også forklare og fortelle hvorfor vi nettopp valgte de metodene som ble gjort og spesifisere så mye som mulig med hvorfor vi valgte de forskjellige programmene vi valgte for å lage websiden og alt annet verktøy som blir brukt under prosessen. Hovedmålet med oppgaven er nettopp å få utviklet en web-basert sikkerhetsløsning som elever og ansatte ved Høgskolen i Telemark kan bruke og gjennomføre for å få godkjent kursbevis eller for å være forberedt ved forskjellige situasjoner på et laboratorium. F

7 Situasjonsbeskrivelse 2 SITUASJONSBESKRIVELSE Det er et ønske fra HiT å lage et sikkerhetskurs på web, slik at alle personer som skal oppholde seg i laboratoriene enkelt kan lære om sikkerhet og atferd som er nødvendig for å kunne bruke laboratoriene uten å være en fare for seg selv eller andre. 2.1 Nåværende situasjon ved HiT Alle EIK studenter og ansatte ved Høyskolen i Telemark må gjennomgå et obligatorisk sikkerhetskurs. Dette kurset må gjennomgås og bestås for at ansatte og studenter skal få tilgang til laboratoriene ved skolen. Alle som skal bruke eller oppholde seg i de forskjellige laboratoriene plikter til å følge sikkerhetsbestemmelsene og reglene som gjelder for det bestemte laboratoriet. For at personer som ikke er ansatt eller student ved HiT, avdeling for teknologiske fag, skal få adgang til laboratoriene må personen få spesiell tillatelse fra instituttlederen som er ansvarlig for det aktuelle laboratoriet. Dette kan personen få for eksempel gjennom godkjent samarbeidsavtale. Personen plikter deretter til å følge sikkerhetsbestemmelser og regler som gjelder for det aktuelle laboratoriet. Brudd på sikkerhetsbestemmelser eller regler for et laboratorium skal meldes til instituttleder. Saken vil da bli behandlet som personalsak ovenfor de ansatte. Hvis sikkerhetsregler blir brutt gjentatte ganger av studenter, kan den det gjelder bli nektet å gjennomføre sitt arbeid på laboratoriet. Dette kan medføre at personen ikke kan få mulighet til å gjennomføre det faglige arbeidet, samt eksamen. Generelle sikkerhetsregler og instruksjoner for de forskjellige forsøkshallene og laboratoriene skal oppdateres minst hvert tredje år, eller så ofte det kommer nytt utstyr eller maskiner, nytt materiell, kjemikalier, eller lover og forskrifter gjør det nødvendig. Ansvaret for oppdatering av generell prosedyre ligger hos administrasjonssjefen mens ansvaret for oppdatering av sikkerhetsinstrukser for det aktuelle laboratoriet ligger hos sikkerhetsansvarlig. [1] F

8 Situasjonsbeskrivelse 2.2 Sikkerhetskurs Sikkerhetskurset i dag går over en hel dag og har 4 hoveddeler. Den første delen er sikkerhetskurset, det inneholder interne instrukser og HMS. Studenter og ansatte får informasjon i form av en Powerpoint-presentasjon med tekst og illustrasjoner. Den andre delen er et teoretisk førstehjelpskurs som gjelder alle studenter og lærere. Denne delen av kurset blir holdt av Røde Kors. Den tredje delen er et praktisk førstehjelpskurs som kun gjelder førsteårs studenter. Dette blir også utført av Røde Kors. Den fjerde delen er en web-test som foregår på Høgskolens Fronter-side. Man logger seg inn med brukernavn og passord, for deretter å besvare 20 spørsmål som er relevant for sikkerheten ved laboratoriene. Denne testen må bestås for å få kurset godkjent. I tillegg må alle studenter signere en erklæring om etterlevelse av sikkerhetsregler og levere denne i resepsjonen på skolen. Ansatte gjennomgår et FSE- kurs (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) og trenger ikke ta teoretiske førstehjelp sammen med studentene. 2.3 Problematikk Noe av problematikken med å ha et slikt heldagskurs er det økonomiske med å leie inn folk til å holde kursene. Om en person for eksempel er syk eller av en eller annen grunn ikke kan komme på skolen den dagen, må personen ta kurset på nytt. Hvis personen ikke får tatt sikkerhetskurset får han/hun ikke adgang til de forskjellige laboratoriene. For at da denne personen kan få mulighet til å få adgang til laboratoriene, må HiT sette opp en ekstra dag og leie inn personell til å holde kurs en gang til. Dette kan være en økonomisk og organisatorisk påkjenning for skolen. Det er også problematisk at hele kurset holdes på én dag, med tanke på kandidatenes konsentrasjon utover dagen. Dette kan medføre at de som tar sikkerhetskurset ikke klarer å få med seg alle de viktige sikkerhetsreglene og prosedyrene som blir nevnt og gjennomgått i kurset. 2.4 HMS HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Som navnet sier dreier det seg om å sørge for at helse, trivsel og sikkerhet blir ivaretatt. Dette er blitt satt stor fokus på de seneste årene, også selvfølgelig ved Høgskolen i Telemark. Dette er et tema som er spesielt viktig ved HiT siden det er mange av studentene som vil få seg jobb i bransjer hvor det er veldig stort fokus på HMS. Bransjer hvor det tradisjonelt sett var alt for mange ulykker, der nå HMS nå er det viktigste i hverdagen. I tillegg til å følge norsk lov har HiT interne krav og forskrifter til HMS. [2][3] F

9 Undersøkelser 3 UNDERSØKELSER Grunnet lite erfaring med web-baserte sikkerhetskurs fra før av, valgte gruppen å besøke to bedrifter med fungerende e-læringssystemer for å få nyttig input og inspirasjon til hvordan et slikt kurs kunne se ut for HiT. 3.1 Generelt Gruppa undersøkte Høgskolens nåværende sikkerhetssystem grundig. Gruppen besøkte også Hydro. Ved Hydro blir det daglig brukt et sikkerhetskurs for å gi eksterne arbeidere og nyansatte adgang til Herøya Industripark. Våre egne gruppemedlemmer fikk også muligheten til å gjennomføre denne testen for å ta til seg noen ideer om hvordan den kan lages. Gruppen undersøkte også sikkerhetskurset til FMC i Kongsberg for å se deres interne sikkerhetsrutiner. Det var et web-basert sikkerhetssystem som gikk over internt nettverk noe som fungerte veldig godt med lite feil. Selve sikkerhetskurset og testen ble gjort på internett. Her var det flere ulike sikkerhetstester men allikevel var det noen som ikke var anført der på grunn av at noen spesielle tester trengte personlige forklaringer. Alle ansette hadde et nøkkelkort med personlige krav og opplysninger med kursbevis. Før sikkerhetstesten ble tatt fikk hver ansatt et nøkkelkort som de plasserte i en boks ved siden av datamaskinen som registrerte alt den ansatte gjorte på testen. På den måten fikk de et veldig godt grunnlag for hva som var riktig og galt, og det var veldig vanskelig å jukse på denne testen. Når testen blir fullført kom kortet ut av boksen og hvis personen som tok testen hadde bestått, fikk han tilgang til laboratoriene på bedriften. Ved å dra kortet i en døråpner til forskjellige innganger i bedriften fikk den ansatte tilgang til de forskjellige laboratoriene etter hva som var bestått. Hver sjette måned må de ansatte ta testen på nytt for å vise at de holdt kunnskapene i hevd. Et av gruppemedlemmene var og forhørte med Mesta som også hadde web-basert sikkerhetskurs som kunne minne litt om FMC sitt system, men i dette tilfellet så ble det utskrevet kursbevis som da kvitterte på om personen hadde bestått kurset eller ikke. Hvis kurset ble bestått fikk ansatte en personlig lapp som de måtte vise til en menneskelig rutinekontroll hvor en person står og sjekker at alle som går inn i laboratoriene har en personlig lapp med godkjent kursbevis. F

10 Undersøkelser 3.2 Bedriftsbesøk ved Herøya Gruppen fikk anledning til å besøke Herøya Industripark for å se på Hydros sikkerhetskurs. Grunnen til besøket var for å få inspirasjon til egen løsning, ved å se hvordan en etablert og fungerende løsning var utført. Løsningen som er i bruk ved Herøya industripark er utdatert fordi det er en del fabrikker som ikke lenger er i bruk, noen nye bedrifter og andre sikkerhetsprosedyrer kurset ikke inkluderer, men fungerer likevel meget godt som opplæringsverktøy. Kurset var bygd opp av flere moduler som man kunne navigere fritt i, med krav om at alle modulene måtte gjennomgås før sluttprøven ble låst opp. Kurset var laget både på norsk og engelsk, og man valgte språk før kurset ble satt igang. Modulene inneholdt ulike temaer med informasjon om sikkerhetsrutinene ved HIP. Innholdet i de forskjellige temaene var oversiktskart over Herøya, instruksjoner om sikkerhetsrutiner, mulig utfall ved ulykker og sikkerhetsskjemaer. Modulene inneholdt også gode illustrasjonsvideoer med forklarende tekst og lyd. Etter modul var det et par kontrollspørsmål for å videre hjelpe kandidaten til å huske stoffet i modulen. Under hele kurset var det en navigasjonsramme øverst, hvor man kunne velge moduler fra de forskjellige temaene fritt. Disse var merket med grått om modulen ikke var påbegynt, grønt om den var fullført, og oransje/rød om den var avbrutt. Ved å vise progresjonen på den måten så var det lett å finne moduler man hadde hoppet over eller ikke gjennomført. I kurset brukte man musa til å klikke seg gjennom de forskjellige modulene og krysse av kontrollspørsmålene med. Kontrollspørsmålene hadde flere alternativer og i noen tilfeller kunne flere svaralternativer være riktige. Når det gjelder sluttprøven, var spørsmålene tatt ut ifra tekst og bilder man hadde gjennomgått i modulene. Det var også flere svaralternativer her, slik som i kontrollspørsmålene. Når sluttprøven var gjennomført fikk man opp en prosentvis oversikt over hvor bra kandidaten gjorde det på hvert tema. Om man ikke skulle få bestått første gangen, vil det komme opp hvilke moduler man må gjennomgå på nytt for å få riktig informasjon til sluttprøven. F

11 Undersøkelser 3.3 Inspirasjon Besøket til HIP ga gruppa mye verdifull input og ideer for egen løsning, blant annet moduler, navigasjon og oppbyggingen av kurset ved hjelp av lyd og bilde. Måten Hydroløste bruken av lyd kombinert med bilde, gjør det letter for kandidaten å huske hva som blir gått igjennom i de forskjellige modulene. Det hjelper også på å gjøre kurset litt mer interessant. Kontrollspørsmål underveis hjelper kandidaten til bedre å huske hvilken informasjon som blir gitt i modulen. Navigasjonsrammen øverst på siden gjorde det lett å bla og finne fram i de forskjellige modulene. 3.4 Sertifikat for bestått kurs Ved HIP får hver kursdeltaker et eget deltakernummer som må skrives inn i oppstarten av kurset, og vedkommende må også signere på en logg som dokumenterer tidspunkt, navn og deltakernummer. Ved bestått kurs skrives det ut et diplom for hver enkelt deltaker. Dette diplomet brukes så som dokumentasjon når adgangskortet lages. Disse adgangskortene lages på samme måte som studentkort ved HiT, ved hjelp av en PC, digitalkamera og kortprinter. F

12 Vurderinger 4 VURDERINGER Alle på gruppen har tatt den nåværende sikkerhetsklareringen for elektro lab og alle var enig i at det var langt, tungt, kjedelig og vanskelig å få med seg all informasjonen som ble gitt. Vi ønsker at sikkerhetskurset skal være raskt og enkelt å gjennomføre, samtidig som at kurset er lærerikt og relativt billig for HiT å gjennomføre. Det må også være sikkert slik at det er vanskelig å jukse og at alle som tar kurset faktisk har lært noe. I henhold til dette har vi gått igjennom og prøvd oss fram med forskjellige programmer som kan brukes til utvikling av kurs og sluttprøve. Det er mange gode programmer som kan brukes, noen mer avansert enn andre. Her er de forskjellige programmene gruppen har sett på og vurderinger av disse KompoZer Kompozer er et komplett webverktøy som kombinerer web filbehandling og WYSIWYG (What You See Is What You Get) webside redigering, mye det samme som blir brukt i mer avanserte programmer som Microsoft FrontPage, Adobe DreamWeaver og Microsoft Expression Web. Programmet er bygget opp med stor vekt på brukervennlighet, det gjør dette programmet ideelt for personer med mindre kunnskap om websider til å lage en side med et profesjonelt utseende, uten å kunne HTML- koding. KompoZer er basert på Gecko, som er utsenegeneratoren i Mozilla. Mozilla er et samfunn som lager åpen kilde programmer som fritt kan brukes av andre personer og organisasjoner. KompoZer støtter skript som XML, CSS og Javaskript. Dette gjør programmet til et godt redigerings og utviklings verktøy for websider.[4] Microsoft Expression Web Expression web er et HTML redigerings og webdesign program som inngår i Microsofts Expression Studio serie. Programmet har støtte for vesentlige skript typer som PHP, HTML/XHTML, XML/XSLT, CSS, JavaScript, ASP.NET og ASP.NET AJAX, Silverlight, Flash, Photoshop filer, og video/audio for bruk på websiden. Expression web har et eget system for å finne feil på siden uten å måtte åpne den i en nettleser. Systemet heter SuperPreview og i samarbeid med et annet system i Expression web som heter Snapshot Preview, hjeper den deg til å finne feilen, du måtte ha på siden, raskt og enkelt. Dette gjøres ved at det blir visning av siden som oppdaterer seg samtidig som man endrer kildekoden. Expression web egner seg best for designere eller utviklere, da det er noe mer avansert i bruken.[5] F

13 Vurderinger Adobe Dreamweaver Dreamwaver er et webutviklings verktøy som opprinnelig var skapt av Micromedia, men som nå eies av Adobe Systems. Dreamweaver er, som Expression web, en del av en større pakke. Dette gjør det enkelt å kombinere flere programmer i serien, slik at man får et best mulig gjennomført produkt. I programmet kan man lett bytte mellom å jobbe med HTML-koder og jobbe visuelt i et designvindu. Programmet støtter alle typer skript, på lik linje med Expression web. I tillegg har Dreamweaver støtte for tredjeparts utvidelsesprogrammer, for å utvide funksjonaliteten til programmet. Disse utvidelsene blir laget av eksterne utviklere, som gjør det mulig å bruke utvidelsene i programmet. Dette webverktøyet brukes mest av med erfarne personer, da det krever en del fra brukeren.[6] KompoZer var det webverktøy som egnet seg best for å utvikle prosjektsiden. Dette dels fordi den inngikk i IKT undervisningen og dels fordi dette programmet var enkelt å sette seg inn i. Fordelen med Expression web og Adobe Dreamweaver kontra KompoZer var at de var mer avanserte. Dette medfører større spillerom når det kommer til utvikling og design av websiden Lectora Lektora er et typisk e-læringsverktøy og består av en rekke under verktøyer som Lectora Inspire, Lectora Publisher, Lectora Online og Lectora Integrator. Lectora Inspire er verktøyet der du kan implementere læringsinnhold i forskjellige medier, som video og lyd moduler. Publisher bruker man for å publisere det man har laget. Online er webbasert og kombinerer Lectora Publisher med internett, slik at flere kan jobbe på samme prosjekt samtidig. Lectora Integrator kan raskt omforme PowerPoint lysbilder til hele sider i Lectora. Programmet hjelper deg på vei ved at man kan kjøre en Wizard som vil guide deg, slik at man får konstruert innholdet man ønsker. Lectora krever ingen programmerings kunnskaper, man kan lage alt i et design vindu. Dette gjør det svært enkelt å konstruere det produktet man måtte ønske. Lectora er ikke bare et e- læringsverktøy, man kan også konstruere og designe vanlige websider med dette verktøyet. Programmet har mange maler, slik at man lett kan komme i gang med prosjektet. Etter man har laget en tittel på prosjektet, kan resten av innholdet bli fordelt i kapitler og underkapitler. Programmet støtter også de fleste audio og video formater som lett kan implementeres inn i prosjektet. Når det kommer til e-læring kan man lage forskjellige teste slik som multiple choice, Fleip eller fakta og matching. Det er også mulig å kommunisere med flash - animasjoner for å få informasjon eller løse oppgaver.[7] F

14 Vurderinger E-learning E-læring er en betegnelse på alle typer elektroniske læringsmetoder og er forkortelsen for elektronisk læring. Betegnelsen er mest brukt i forbindelse med teknologiske læringsmetoder. E- læringsverktøy kan være webbasert læring, datamaskinbasert læring eller mulighet for virtuelle klasserom med digitalt samarbeid. Det er vanligste formen for e-læring i dag går via datamaskinen, hvor informasjonen hentes fra internettet. E-læring kom først bare som spesialutviklede programmer og som kurs på CD-ROM. Senere ble E-læring spredt over internett, noe som gjorde tilgang enklere. E-læring var i den tidlige fasen mye brukt hos bedrifter som ønsket å spare penger, med at de ansatte tok et kurs på bedriftene sine PCer istedenfor å dra på dyre firma kurs. Etter hvert har e- læring også blitt implementert i undervisningen på skoler og universiteter. Det finners også en betegnelse for elektronisk læring på mobilt utstyr som lommedatamaskiner og avanserte mobiltelefoner. Da blir betegnelsen m-læring, mobil læring.[8] F

15 Vurderinger 4.2 Tenkt løsning Sidens utforming og design skal inneholde en del informasjon om prosjektoppgaven, gruppen og linker til forskjellige dokumenter samt sikkerhetskurset med sluttprøve. Sikkerhetskurset skal inneholde en del informasjon som er relevant for de spørsmålene som blir stilt på sluttprøven. Denne informasjonen må leses igjennom før sluttprøven kan gjennomføres. Gruppen har også vurdert å ha kontrollspørsmål underveis i kurset. På den måten har kandidaten en større sjanse for å få med seg den viktigste informasjonen og bestå kurset. En mulighet for selve sikkerhetstesten er at den kan foregå i Fronter. Denne testen skal være en flervalgstest og spørsmålene med svar skal rullere i et system slik at man ikke vil få de samme spørsmålene eller svaralternativene hver gang. Hvis kandidaten har fullført testen og ikke fått bestått, vil det da komme opp, med linker til dokumenter/ moduler, hva personen må lese mer på og hva som var godkjent. Videre, etter at kandidaten har fullført testen og bestått, vil personen da få et diplom/kort der det står bestått og signatur fra kandidat må påføres. Dette diplomet/kortet må medbringes når personen skal bruke laboratoriene ved HiT og vil bli kontrollert av sikkerhetsansvarlig for det aktuelle laboratoriet. En annen løsning kan være at når man består sikkerhetskurset blir det implementert i studentkortet, at man har bestått, og man bruker da en form for innstemplingsmetode for hvert laboratorium. Det vil da være en kortleser som man da drar kortet igjennom, man får da adgang til å bruke laboratoriet. Om man ikke har bestått kurset og prøver å skanne kortet, vil man ikke få adgang til det aktuelle laboratoriet. Dette vil muligens bli litt mer omfattende og dyrere med tanke på ny- installasjon av skannere og programvare. En tredje løsning kan være at når sikkerhetskurset er bestått blir studentnummeret godkjent for de forskjellige laboratoriene. Sikkerhetsansvarlig på det aktuelle laboratoriet vil da sjekke hver enkelt student opp mot godkjent studentnummer før de får passere inn og bruke laboratoriet. F

16 Vurderinger 4.3 Kravspesifikasjon for kurset Utforming - multimediapresentasjon (lyd, bilde, video) - lettere å få med seg ting om man bruker lyd aktivt. - flervalgsspørsmål i kontrollspørsmål og sluttprøve - kontrollspørsmål - bør ikke være helt like spørsmål på kontrollspørsmål og i sluttprøven - moduler som kan tas i valgfri rekkefølge, men alle modulene må være gjennomgått før sluttprøven (eget løp for 2. og 3. års studenter som har fritak for enkelte deler) - relevant informasjon for høgskolen (hms, laber osv) - designet bør ha navigasjonslinje øverst for hovedkategorier, navigasjon i moduler til høyre eller som nedtrekksmeny fra hovedkategori-knappene øverst Innhold Det web-baserte kurset bør inneholde alle de samme elementene som det nåværende kurset har, bare tilpasset for et annet format. Her vil det være naturlig å bruke lyd som et sterkt hjelpemiddel. F

17 Prototype 5 PROTOTYPE Denne prototypen inneholder de fleste kravspesifikasjonene som er blitt tildelt i oppgaven. Det er en veldig enkel løsning som krever vesentlig videreutvikling før den eventuelt kan bli tatt i bruk, da enkelte av designelementene er vanskelig å gjennomføre med gruppas nåværende webutviklingskompetanse. 5.1 Prototypen vår Figur 5-1: Prototype (intro) F

18 Prototype Figur 5-2: Prototype (elsikkerhet) F

19 Prototype 5.2 Forslag til videreutvikling Gruppens løsning av sikkerhetskurset er ikke en fullverdig løsning som kan tas rett i bruk. Den kan ses på som en konseptmodell for et fremtidig sikkerhetskurs. For videreutvikling av prototypen, bør programmer som Lectora tas i betraktning. Dette programmet er et avansert webverktøy som egner seg meget godt til å utforme et fullverdig sikkerhetskurs. Programmet gjør det enkelt å kombinere informasjon med kontrollspørsmål og har mange forskjellige funksjoner når det kommet til hvordan sluttprøven skal utformes. Sluttproduktet skal inneholde relevant informasjon rundt de forskjellige laboratoriene samt sikkerhetsregler og prosedyrer. Det bør også inneholde oversiktkart og rømningsplan for de aktuelle laboratoriene. Når det kommer til kostnader, vil det bli en del utgifter på selve utviklingen av sikkerhetskurset, i form av utforming for ønsket formål. Det kommer også an på hvordan HiT ønsker at den endelige løsningen skal være. Forslag til dette er om man da vil ha kortleser som hver enkelt kandidat som ønsker å bruke laboratoriene må bruke for å få adgang. Det kan bli kostnadsrikt om man skal installere disse leserne på hvert laboratorium. Dette er noe HiT må vurdere om det er aktuelt for en endelig løsning. F

20 Konklusjon 6 KONKLUSJON Slik situasjonen er i dag er sikkerhetskurset ved HiT en prosedyre som tar for lang tid og krever for mye planlegging for å få alle elevene på første året bachelor samlet i et lokale. Derfor er nettopp et web-basert sikkerhetskurs en meget god løsning på dette problemet. Fra besøket til Herøya Industripark fikk gruppa mange fine idéer og forslag til hvordan oppgaven med sikkerhetskurs på internett skal fungere, også hvordan sluttprøven på kurset kan se ut. Et sikkerhetskurs på internett som kan brukes av alle elevene ved Høgskolen i Telemark bør være laget på engelsk, alternativt bør den være tospråklig med mulighet for både norsk og engelsk. Prototypen er derfor laget på engelsk. Det ligger mye ekstra arbeid i å lage en tospråklig løsning med mye bruk av lyd og video, så dette bør vurderes nærmere. Det anbefales å dele opp kurset i flere moduler, med kontrollspørsmål etter hver modul. Dette gir erfaringsmessig godt læringsutbytte. Kursbevis for bestått sikkerhetskurs bør man vurdere å bake inn i studentkortet ved hjelp av en magnetstripe eller klistremerke, eller eventuelt ved å ha et eget sertifikat i kredittkortstørrelse med bilde, navn og hvilke type laboratorier kandidaten er klarert for. F

21 Referanser REFERANSER [1] Robert Immerstein ( ) Sikkerhetsregler for arbeid ved laboratoriene. Porsgrunn: HiT. Lokalisert på Verdensveven: 01sikkerhetsregler pdf [2] Marit Wiik Svendsen ( ) HMS krav. Porsgrunn: HiT. Lokalisert på Verdensveven: [3] Marit Wiik Svendsen ( ) Aktuelle lover og forskrifter. Porsgrunn: HiT. Lokalisert på Verdensveven: [4] KompoZer. Lokalisert ( ) på Verdensveven: [5] Expression Web. Lokalisert ( ) på Verdensveven: [6] Adobe Dreamweaver. Lokalisert ( ) på Verdensveven: [7] Lectora. Lokalisert ( ) på Verdensveven: [8] E-learning. Lokalisert ( ) på Verdensveven: F

22 Vedlegg VEDLEGG A: Oppgavetekst B: Framdriftsplan F

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen 23.03.04 3 1 4 SIKKERHETSREGLER FOR ARBEID VED LABORATORIENE. Fastsatt av adm.leder 22.09.99, etter behandling i lokal-amu 21.09.99,AMU-P 8/99. Revidert av mars 2004. Lagt fram i medbestemmelsesmøte 28.04.0.

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost.

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost. Bruksanvisning for Sikkerhetsrommet Denne bruksanvisningen gir deg litt praktisk informasjon om hva som venter deg når du nå tar i bruk Sikkerhetsrommet. Steg Logg inn Det første du må gjøre er å gå til

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING

PROSJEKT TIL FORDYPNING EVA-ANITA THORSEN 2MKA 26.10.09 WEBDESIGN. WEBSIDER. DREAMWEAVER. PROSJEKT. DELRAPPORT. AVSLUTNING. BEGYN- NELSE. TEMPLATES. CSS. HTML. STILARK. KODING. PROSJEKT TIL FORDYPNING DELRAPPORT 0.1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex Brukerdokumentasjon for mappevurdering i Vortex 1 1 Om mappevurdering i Vortex... 3 2 Kurssiden med mappetyper... 3 2.1 Personlige arbeidsmapper... 5 2.2 Gruppemapper... 5 2.3 Innlevering... 5 3 Administrasjon

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Teknologi som støtte for læring Universell utforming av læring og undervisning omfatter mer enn det som foregår i undervisningssituasjonen. Det innebærer

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Newton-modul basedokument med rettledning

Newton-modul basedokument med rettledning Newton-modul basedokument med rettledning En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag, teknologi og design. Det er viktig at undervisningen tilrettelegges på en slik måte

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy Kom i gang med Kreativitet Programmering Gøy Versjon 1.4 Start opp er et nytt programmeringsspråk. Med Scratch kan du lage dine egne interaktive animasjoner, spill og musikk. Scratch er gratis og kan lastes

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 23.11.2011 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Digital kompetanse for TOS. Tonje H. Giæver og Louise Mifsud

Digital kompetanse for TOS. Tonje H. Giæver og Louise Mifsud + Digital kompetanse for TOS Tonje H. Giæver og Louise Mifsud + Oversikt over økten Generell informasjon Studieplan Undervisningsplan Fronter Sett opp refleksjonsblogg Gruppeintervjuer/arbeid med blogg

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2010

Videreutdanning RFK Våren 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. I modulen

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer