GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv"

Transkript

1 Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt deg over alt; det kan være utformingen av melkekartongen på frokostbordet, uteseendet på avisen du leser i, skiltingen til et offentlig kontor, TV-grafikken som gjør NRK gjenkjennelig eller omslaget på din favoritt-cd. Det at bedriften din får et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk er en viktig del av merkevarebyggingen. En god grafisk profil er skreddersydd pakke for din bedrift. Den kan blant annet bestå av logo, bestemte skrifttyper, utvalgte farger, fastsatt fotoregi og mønster. Hensikten er at det visuelle uttrykket skal speile bedriftens identitet og at man skal kunne kjenne igjen bedriftens uttrykk fra webside til annonse, folder eller et skilt. Etter å ha laget en god grafisk profil for bedriften din, har du et verktøy som i lang tid fremover kan hjelpe deg med å holde kursen i markedsføring og merkevarebygging. Dette kapittelet tar for seg hva grafisk design er, hvorfor det er viktig å investere i det og hva slags prosess du bør gå gjennom for å få en god profil. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Grafisk design s 1 Formidling av identitet s 3 10 tips for å lykkes på veien s 3 Hva er en grafisk profil? s 3 Hvorfor skal jeg investere i grafisk design? s 3 Hva er en grafisk designer? s 4 Hvordan lage en grafisk profil? s 4 Designbrief s 5 Hvor finner jeg riktig kompetanse? s 5 Tilbudsforespørsel s 5 Hva koster en grafisk profil? s 5 Designprosessen i 3 faser s 6 Fase 1, utredningsfasen s 6 Fase 2, konseptfasen s 6 Fase 3, produksjon s 6 Elementer i en grafisk profil s 6 Logo s 7 Skrifttyper s 7 Fargepalett s 7 Mønster s 7 Fotobank s 7 Manual s 8 Hvordan bruke en grafisk profil? s 8 Universell utforming s 8 Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 2

3 en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Formidling av identitet Når strategien lagt, definerer man hva den grafiske profilen skal ut- I kapittelet Startprosessen var temaet blant annet å finne ut hva trykke. Og når du har den grafiske profilen på plass, kan du lettere slags produkter du vil tilby og viktigheten av å tydeliggjøre for deg før du gå igang med hjemmeside og annet markedsføringsmateriell, selv hva du vil satse på som identitet for din bedrift. Det er et viktig som beskrevet i kapitlene 3 og 4. poeng at det visuelle uttrykket ( designet eller den grafiske profilen ) skal speile identitet og budskap for nettopp din bedrift og 10 tips for å lykkes på veien til en god grafisk profil: dine produkter. Hvilke verdier er bedriften tuftet på? Hvilke visjo- Sett av tid ner skal den strekke seg etter? Hvilke produkter satser dere på, og Følg prosessen som beskrevet nedenfor hvilke kunder? En bedrift som tilbyr hjemmekoselig overnatting for Inkludér alle beslutningstagere barnefamilier vil for eksempel ha behov for et annet uttrykk enn et Skriv en nøyaktig designbrief høyteknologisk konferansesenter rettet mot øvre sjikt av nærings- Avklar kostnadsnivå opp mot ambisjonsnivå livet. Derfor er det viktig at bedriftens mål, kundegrupper og verdier Be om flere tilbud er kartlagt før man begynner på den grafiske profilen. Bruk profesjonelle Styr unna billigløsninger Tilrettelegg for så mange som mulig (universell utforming) Retning 1 Bruk profilen konsekvent Hva er en grafisk profil? En grafisk profil gir retningslinjer for hvordan bilder, farger og tekst skal brukes og er utgangspunktet for bedriftens visuelle kommuni- Retning 2 kasjon. Det er avgjørende å ha en god grafisk profil for å nå målet om å framstå som tydelig, unik og gjenkjennelig. Det er mange elementer som skal planlegges i sammenheng når Retning 3 man lager en grafisk profil. Noen stikkord er logo, skrifttyper, fotoregi og fargepalett. Det er viktig at du setter deg inn i hva disse Ersgard fikk utarbeidet tre retninger for den grafiske profilen av en designer, en historisk, en fleksibel og en moderne. Illustrasjon/design: Stine Karlsen elementene består i og hvordan de brukes, og du finner mer detaljert informasjon under tittelen Elementer i en grafisk profil senere i dette kapittelet. Det at du har litt innsikt i denne fagterminologien vil også gi deg en mer presis og avklarende dialog med en grafisk designer, som kan lage din grafiske profil for deg. La likevel ikke fagterminologien bli en terskel, det er ingen forutsetning å ha pugget begrepslista. Spør designeren hvis noe er uklart. Hvorfor skal jeg investere i grafisk design? Grunnen til å investere i grafisk design er enkel; det er et godt middel for å nå riktig målgruppe som er villig til å betale ønsket pris for det du tilbyr. Undersøkelser viser at bedrifter som benytter seg av profesjonelle Ersgard valgte den moderne retningen og her er den endelige logoen. illustasjon/design: Stine Karlsen. designere har mellom 20 og 40 prosent høyere vekst enn bedrifter Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s3

4 som ikke bruker design som verktøy (Design Effekt, Norsk Designråd). Det betyr rett og slett at du får et stort fortrinn ved å tydeliggjøre bedriften og produktene dine på en riktig måte visuelt. Ved hjelp av god grafisk design vil bedriften din få utviklet en særegen identitet og fremstå som tydelig og lett gjenkjennelig. Jo tydeligere bedriften er, jo enklere er det for kundene å identifisere din bedrift i jungelen av tilbud. Les mer om strategiarbeidet i kapittelet startprosessen. Hvem som helst kan kalle seg for grafisk designer, så det kan være vanskelig å finne riktig fagkompetanse. Grafisk designer AMG er derimot en beskyttet yrkestittel. For å få denne tittelen kreves det en godkjent utdannelse, på samme måte som for sivilarkitekter eller rørleggere med fagbrev. Design og merkevarebygging er også en intern investering. Alle i bedriften, og bedriftens samarbeidspartnere, vil få en enhetlig forståelse av hva dere står for og hvor dere vil. Dette gjør arbeidet mot mål og visjon enklere, og alle kan dra i samme retning. Hva er en grafisk designer? En grafisk designer jobber med visuell utforming og kommunikasjon. Hans eller hennes vanligste arbeidsoppgaver er å utarbeide grafiske profiler, nettsider og brosjyrer. En grafisk designer må ha estetisk sans, kunnskap innen faghistorie, typografi og tidsepoker og være oppdatert innen trender. Grafiske designere/byråer har erfaring og kompetanse til å lede strategiarbeidet som må ligge til grunn før du begynner å jobbe med den grafiske profilen. Hvordan lage en grafisk profil? Vi har tidligere slått fast at arbeidet med å lage den grafiske profilen må følge strategien man har lagt for bedriften på forhånd. Satsningsområder, målgrupper og verdier må være klart definert hvis du skal lykkes med å nå de kundene du vil ha. Dette finner du mer om i kapittelet Startprosessen. Når strategiprosessen er gjennomført, kan dere gå i gang med anskaffelse av den grafiske profilen. Start med å lage en god designbrief, kartlegg designere/byråer du vil jobbe med og be om tilbud. Dent økte omsetningen drastisk da produktene fikk ny grafisk design. Foto: Brynhild. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 4

5 Designbrief En brief er beskrivelsen av oppdraget/oppgaven man ønsker utført. Designbrief er beskrivelsen av et designoppdrag. Den er et verktøy for å få fram all relevant informasjon som designeren og du trenger for å definere og beskrive hva designeren skal lage. Du må beskrive behov, omfang av oppgaven, tidsramme og hvordan det skal løses, samt gjøre rede for alle relevante detaljer rundt prosjektet og bedriften din. Ansvarsområder, ansvarspersoner og hva som skal leveres må være klart definert. - Tydeliggjør oppgaven som skal utføres ved å beskrive konkret hvilket behov du har. Det kan for eksempel være tilrettelegging av strategiprosess og/eller utarbeiding av grafisk profil. Hvis du senere skal ha laget markedsmateriell, som for eksempel en brosjyre, må du lage en egen brief for det. - Angi tidsramme for oppdraget. Start og slutt. Bakgrunnsinformasjon. Sett opp kontaktopplysinger, selskapsform og organisering. Har dere allerede gjennomført en strategiprosess, må det gjøres rede for hva som er visjonen, målgrupper, kjerneverdier, hovedsatsinger, ønsket marked og så videre. Du bør også nevne hvordan du markedsfører produktet i dag, og hva du tenker om markedsføring i framtiden Hvis dere ønsker å gjøre strategiarbeidet sammen med grafisk designer, bør dere likevel fortelle om bedriften og dens bakgrunn. - Leveranser. Hva skal oppdraget konkret resultere i? Hvis dere for eksempel skal ha hjelp til strategiprosessen og få laget en grafisk profil, kan leveransene være tilrettelegging og ledelse av workshop og grafisk profil med manual. Definér de ulike elementene i profilen sammen med den grafiske designeren slik at det kommer klart frem. - Framdrift, ansvar og tidsfrister. Definér hvem som har ansvar for hva. Hvem lager for ekesmpel strategidokumentet etter at workshopen er gjennomført, og når skal det leveres? Hvis oppdraget er en brosjyre, må det for eksempel klargjøres hvem som leverer tekst og bilder. Sett opp en framdriftsplan for oppdraget. Hvor finner jeg riktig kompetanse? Bruk profesjonelle grafiske designere. De jobber raskest og har erfaring. Benytter du feil kompetanse, ender det ofte med at jobben må gjøres på nytt. Grafiske designere finner du som frilansere, i design-/konsulentbyråer og i reklamebyråer. Velg en designer som har et visuelt uttrykk som du liker. Bruk tid på å se på nettsider, spørre kjente om tips og lete i designbaser (offisielle nettsider som har oversikt over designere som holder et høyt faglig nivå). Eksempler på designbaser er designbasen.no (Norsk Designråd), grafill.no (Fagorganisasjonen Grafill Norske grafiske designere og illustratører) eller regionale ressurser der du bor, som Designregion Bergen (drb.no). Les mer om hvordan finne fagkompetanse i kapittelet Hvordan finne fagkompetanse. Tilbudsforespørsel Be om tilbud fra to-tre designere/byråer før du bestemmer deg. I tillegg til riktig kompetanse er det en fordel med god kjemi. Det er viktig at du føler at designeren forstår oppdraget ditt. Etter at du har sendt ut briefen, kan det være lurt å be om et møte med de aktuelle designerne før du bestemmer deg. Det koster ingenting å ta et uforpliktende møte. Be om å få se arbeidsprøver på lignende jobber de har gjort. Ikke vær redd for å spørre dersom det er noe du ikke skjønner. Husk at det er deg og ditt produkt det handler om. Dersom man skal lage en brosjyre, logo eller visittkort trenger man først å utarbeide en grafisk profil for bedriften. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Hva koster en grafisk profil? En grafisk profil koster fra kroner og oppover. Prisen avhenger av ambisjonsnivå og hvor mye du ønsker å få utarbeidet. Det lønner seg å benytte profesjonelle designere, billigløsninger Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 5

6 blir ofte dyrere på sikt. Det koster mye ikke å nå ut til potensielle kunder. helhet som gjør bedriften lett gjenkjennelig og som kommuniserer riktig budskap. Her går designeren i gang med å lage skisser for løsninger for de ulike elementene i den grafiske profilen (logo, fargepalett, mønster, typografi og så videre.). Til sammen skal elementene utgjøre en I tillegg til grafisk profil vil det koste å få laget websider, brosjyrer Den grafiske designeren jobber gjerne ut to-tre ulike forslag/konsepter som brukes som utgangspunkt for diskusjon. Når du får flere og så videre. Be om tilbud fra designere på det du vil ha laget og presisér i designbriefen at alt som lages skal ta utgangspunkt i den forslag foran deg, kan du lettere se hvilke verdier de forskjellige grafiske profilen. utrykkene kommuniserer. Før du går videre til neste fase, må det treffes beslutninger for valg av retning. Alle beslutningstakere i bedriften må være enige i valgt retning før dere går videre til fase 3. Designprosessen i 3 faser Fase 3, produksjon Vi kan dele designprosessen inn i tre faser: utredningsfasen, konseptfase (skisser og utvelgelse), og produksjonsfasen. ulike elementene i profilen ferdig. Det lages maler og filtyper av Etter at dere har bestemt dere for konsept, lager designeren de elementene ut fra hva du skal bruke det til. Fase 1, utredningsfasen Til slutt må designer og kunde gå gjennom og lese korrektur på alle Før designeren starter med å lage noe visuelt, må det foreligge elementer og filer. Designeren gjør så de siste justeringene fra korrekturen, før oppdraget er avsluttet. relevante opplysninger om bedriften. Opplysningene kommuniseres gjennom designbriefen og et oppstartmøte/workshop. Synes du det er vanskelig å lage briefen selv, kan du gjøre det sammen med designerern. Det er viktig at designeren har alle nødvendige Elementer i en grafisk profil opplysninger for å kunne danne seg riktig bilde og løse oppgaven godt. En grafisk profil inneholder en pakke av flere elementer som blant annet logo, bestemte skrifttyper, fargepalett, mønster, fotoregi og Fase 2, konseptfasen fotobank. Disse kalles også for visuelle eiendeler. Når man får utarbeidet en grafisk profil, skal den leveres med en manual/guide som Logo ble prøvd ut i både vannrett og skråtilt variant. Skråstillingen av logoen understreker den fysiske klatringen opp til Bergsdalstundet, beskriver bruken av ulike elementene. og det gir en god dynamikk til profilen. Bergsdalstunet fikk utarbeidet to retninger for grafisk profil.. De to konseptene skal korrenspondere med Bergsdalstunets kjernevedier friskt, sjarmerende, ekte, gjestrfri. Her ser du retning 1. Illustrasjon/design: Stine Karlsen Retning 2 er frisk og sjarmerende, helt i tråd med Bergsdalstunets kjerneverdier. Traktoren er inspirert av Bergsdalstunet ekte hustraktor. Illustrasjon/design: Stine Karlsen.. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 6 sempel på ulike farger på logo. tirsdag 10. november 2009

7 ut flere fonter til én profil, alt etter bruk. Skrifttyper plukkes ut fordi de underbygger strategien,og skal brukes forskjellig. Et eksempel kan være en etikett til et syltetøyglass, hvor tittelen på varen er satt i en bestemt font som er gjenkjennelig fra bedriftens visuelle profil, og varedeklarasjonen er satt i en annen og mer nøytral font. Hamremoen har fått utviklet en ny logo basert på et navnetrekk fra et gammelt servise. Logoen består av den røde rammen, navnet Hamremoen gård skrevet i en bestemt skrifttype og hva de tilbyr skrevet i en annen skrifttype. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Logo Logoen er det vanligste grafiske elementet som kjennetegner en bedrift, et produkt eller en tjeneste. En logo er et merke som kan inneholde navnet skrevet i en bestemt skrifttype sammen med et symbol, bare navnet eller bare symbolet. Logoen brukes i mange sammenhenger, som i brosjyrer, på hjemmesider og på visittkort. Det må lages ulike datafiler av logoen til forskjellige bruksområder. Du kan ikke bruke en logo som er laget for web når du skal trykke en brosjyre. Forskjellige trykkformer (enfarge/flerfarge/sort-hvitt/digitalt og så videre) krever også ulike logoer. Brukes logo i feil fil og størrelse, kan det lett bli feil farger og dårlig oppløsning. De vanligste filformatene som blir brukt til logo er JPG (bildefil), GIF (web/animasjon) og EPS (vektor). Fargepalett Fargepaletten er en oversikt over de fargene som brukes i en bestemt grafisk profil. Fargene defineres av grafisk designer og velges ut fra de strategiske avklaringene som blir gjort innledningsvis. Fargene skal deretter utarbeides og gjerne testes med hensyn til bruk. Ulik papirkvalitet krever ofte ulike fargekoder. De mest vanlige fargekodene er PMS (spesialfarge), CMYK (firefargetrykk offset), RGB (skjermbasert) Mønster Ofte lages det et eget mønster som brukes til å skape gjenkjennelighet, i tillegg til logo, bilder, farger og skrifttyper. Som med logo, må mønsteret utvikles i ulike filformater. Fotobank Prioritér å ta riktige, gode, høyoppløselige bilder. Det er bedre med fire presise bilder enn 50 upresise. Sett derfor av et eget fotobudsjett tidlig i prosessen. Hvis du ikke selv er profesjonell, bør du prioritere å leie inn en fotograf. Be designeren om råd når det gjelder Det er altså viktig at du får utarbeidet forskjellige varianter av logoen din og du setter deg inn i hvordan de skal brukes. Det skal foreligge en logobank med alle aktuelle formater ved overlevering av en grafisk profil. Skrifttyper Skrifttyper, også kalt fonter, typografi og skriftsnitt, er utseende på bokstaver. Times New Roman er en font, Arial en annen. I tillegg finnes det tusenvis av andre fonter som designeren kan velge mellom. Noen fonter er gratis, mens andre må man betale for. Når man bestemmer skrifttyper i en grafisk profil, definerer man hvilken typografi og skriftstørrelse som skal brukes i overskrifter, hvilken som skal brukes i hovedteksten og så videre. Det velges som oftest Bergsdalstunets fargepalett er basert på bedriftens strategiske valg. Foto/design: Stine Karlsen. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 7

8 Mønsteret i Hamremoen Gårds grafiske profil er stiliserte vaffelhjerter. Mønsteret uttrykker hjemmehygge, som er en av deres verdier og som du finner igjen når du besøker Hamremoen. Det rutete mønsteret vil du også finne igjen på duker, klær og gardiner. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. valg av fotograf. Som oftest har byrå/designer erfaring med hvem som passer best for å få til ønsket uttrykk basert på fotoregi. Sett av penger til et årlig fotobudsjett, slik at du får supplert med gode bilder etter hvert som virksomheten vokser fram. Universell utforming Universell utforming betyr at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke samme omgivelser. Vær tilgjengelig for folk som ser dårlig, er litt dårlig på data eller som er fargeblinde. Når man lager løsninger som er tilpasset grupper med nedsatt funksjonsevne, blir de som regel lettere for alle å bruke. Prinsippet gjelder også innenfor visuell kommunikasjon. Mange fagfolk som designere og arkitekter finner det utfordrende å jobbe med universell utforming. Så hvis du er opptatt av at bedriften din skal fremstå mest mulig tilgjengelig for alle, er dette noe som må understrekes i brief/oppdragsbeskrivelser når du kjøper tjenester. Helsedirektoratet, Deltasenteret har laget veiledere for universell utforming som konkret tar for seg hvordan skriftstørrelser, farger og mønster bør brukes. De har dessuten laget veiledere for lesbarhet på nett. Norsk Designråd har også laget et veileder for universell uforming, kalt Design for alle. Manual En grafisk profil bør ha en manual der retningslinjer for bruken av de ulike elementene samles, eksemplifiseres og beskrives. Retningslinjer for logo kan for eksempel være at logoen alltid skal plasseres nede i venstre hjørne med en gitt avstand til kanten. Retningslinjer for skrifttyper kan være at én font skal brukes i e-post mens en annen skal brukes i brev. Hvordan bruke en grafisk profil? Det viktigste med en grafisk profil er å bruke den. Det er ikke tilfeldig at du vet hvordan logoen til Mac Donalds, Coca Cola eller Apple ser ut. Disse aktørene bruker konsekvent sin grafiske profil for å oppnå gjennkjennelse. Når brosjyrer, hjemmeside og visittkort skal lages, må profilen følges slavisk. Bruk også profesjonelle designere til å lage dette materiellet. I likhet med alle andre tjenester du trenger å få utført på en gård, bør dette arbeidet utføres av kompetente fagfolk. Det tar tid å innarbeide en ny logo og grafisk uttrykk. Stol på profilen din og bruk den riktig. Først etter et års tid vil du se gevinstene av å følge profilen og gjennomføre den på alt fra brevark til skilting. Vær tålmodig. Hamremoens Julemarked søndag 9. november kl Kom i julestemning sammen med oss. Her finner du flotte julegaver til både store og små. Hamremoen Gård Wåla Hjorteoppdrett: Hjortekjøtt og pølser Torill T. Frellumstad: Sølvsmykker Jaaløkka Vaktelgård: Vaktel egg og kjøtt Berit Aars og Jorunn Aannesrad: Porselensmaling, kort og perlesmykker Kongsberg Kjøttindustri: Grilling av tyske pølser Spisestedet er åpent med servering av middag Hamremoen Alex & Diana Gård Wijnans-Ewalds bruker sin grafiske 3618 Kongsberg-Skollenborg profil alle steder der de Tlf. er 32 synlige Her i annonse for et julemarked. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 8

9 en veileder i merkevarebygging av gårdsbedrifter som tar i mot gjester ORDFORKLARINGER Brief Brief er beskrivelsen av oppdraget/oppgaven man ønsker utført. En brief gjør rede for detaljer rundt prosjektet, behov, omfang av oppgaven, tidsramme og hvordan det skal løses. Ansvarsområder, ansvarspersoner og hva som skal leveres/resultater må være klart definert. Design for alle Se Universell utforming. Designbrief Se brief. Fargepalett Fargepalett er en oversikt over de fargene som brukes i en grafisk profil. Fasilitator Fasilitator er en som kan lede et møte, samling, prosess eller lignende med ulike fasiliteringsmetoder. Merkevarebygging Merkevarebygging handler om å tilføre visse egenskaper og fordeler til et produkt eller symbol for å differensiere det fra konkurrenter. Moodboard Moodboard er en collage av bilder som monteres sammen for å visualisere et utrykk. Mønster Mønster kan være et grafisk/visuelt element i en grafisk profil. Mønster brukes ofte i tillegg til logo for å styrke gjenkjenneligheten til en bedrift. Målgruppe Hvem er de viktigste kundene dine? Hvem vil du helst nå? Målgruppene dine er kundene du helst vil nå. Ofte sorteres målgrupper etter ulike produkter og viktighet som primære og sekundære målgrupper. Font Engelsk for skrifttype. Se Skrifttyper. Profil Se Grafisk profil. Fotobank Fotobank inneholder de viktigste bildene du bruker i profilen din. Fotoregi Fotoregi er et bestemt utrykk/stil på bildet og er ofte en del av en grafisk profil. Profilfont Profilfont er den viktigste skrifttypen som brukes i din profil. Ofte brukes en spesiell skrifttype til overskrifter, mens en annen skrifttype blir valgt til brødtekst. Skriftsnitt Se Skrifttyper. Grafisk Profil Grafisk Profil inneholder retningslinjer for den visulle kommunikasjonen for en bedrift eller et produkt. En grafisk profil er en skreddersydd pakke som består av flere elementer, blant annet: logo, bestemte skrifttyper/fonter, fargepalett, mønster, fotoregi, illustrasjoner og symboler. Illustrasjon Illustrasjon visualiserer et budskap eller er et visuelt supplement til et budskap. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold. Kjerneverdier Kjerneverdier sier noe om hvem dere er og ønsker å være. Det kan for eksempel være en formulering av tre oppsummerende ord som beskriver virksomheten og det etterlatte inntrykket dere vil gi til kunden. Kjerneverdiene skal både være beskrivende og noe å strekke seg etter. Skrifttyper Skrifttyper er utseendet på bokstaver, også kalt fonter, skriftsnitt eller typografi. Skrifttyper er et element i en grafisk profil der det defineres hvilke skrifttyper som som brukes hvor og hvordan. Typografi Se Skrifttyper. Universell utforming Universell utforming er et begrep som betyr at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke samme omgivelser. Universell utforming omtales også som design for alle innen designfeltet. Visjon Visjon skal si noe om hvilken posisjon dere ønsker å ta i markedet. Den skal henge høyt og være en ledestjerne som man kan følge og må strekke seg etter. Logo Logo er et grafisk/visuelt merke som kjennetegner en bedrift, organisasjon eller vare/tjeneste. En logo kan inneholde navnet skrevet i en bestemt skrifttype og et symbol, bare navnet eller bare et symbol. Visuell profil Se Grafisk profil. Visuelle eiendeler Visuelle eiendeler er de grafiske/visuelle elementene i en grafisk profil, for eksempel logo, skrifttyper, fotobank og fargepalett. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 9

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Innhold Logo - Profil Norges Bondelag 3 Hvorfor skal Norges Bondelag ha en visuell profil? 4 Hvorfor nek i logoen? 5 Hovedlogo 6 Bilder

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil.

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Grafisk mappe Innledning Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Å arbeide ut fra felles retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

VISUELL IDENTITET STANDARDER

VISUELL IDENTITET STANDARDER VISUELL IDENTITET STANDARDER Denne veiledningen er delt i tre deler: 1. Visuelle konstanter Målsatt logo definert i kontrastfarger. Denne delen viser alle detaljer om logo 2. Grunnleggende elementer Her

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi?

Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi? Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi? Hva er våre styrker og hva er våre svakheter? Har vi konkurrenter

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet ber 2009 Jakten på den gode historien er i gang... Alle kjenner Olaug sin traktor... Denne retningen er en hyllest til

Detaljer

GRAFISK PROFILHÅNDBOK

GRAFISK PROFILHÅNDBOK GRAFISK PROFILHÅNDBOK Revidert april 2016 INNHOLD Introduksjon Brand Grafiske elementer Typografi Farger Maler Profilering Digitalt INTRODUKSJON Dette er en revidert versjon av Ifocus Optikk sin profil

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Nettsideplanleggings Guide

Nettsideplanleggings Guide Nettsideplanleggings Guide Alt du må ta stilling til når du skal planlegge din smaching nye nettside! Introduksjon Hva denne guiden handler om.. Nettsiden din er en viktig del av ditt foretak om ikke den

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Vi vil understreke at det er viktig å gjøre seg kjent med manualen før implementering av de grafiske elementene.

Vi vil understreke at det er viktig å gjøre seg kjent med manualen før implementering av de grafiske elementene. «å meisle ut Raumas veivalg og posisjon. For det handler nettopp om det å ta en posisjon, om å bli tydelig, om å tørre å ta et valg om hva vi vil satse mest på, om hva vi skal gjøre oss kjent som og om

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13 Lunner kommune v. Ole Dæhlen Kapp, 05.04.13 Pristilbud 420022 Vi takker for spennende forespørsel, og kommer med dette med forslag til mulig arbeidsprosess og et tilbud på design av visuell identitet for

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Presentasjon. En introduksjon. Alvor Berg

Presentasjon. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Presentasjon En introduksjon Alvor Berg Innhold Ny presentasjon... 3 Sett inn bilder... 3 Ekstra kommentarer... 4 Overganger... 4 Farge og layout... 4 Fremvisning... 5 Utskrift... 5

Detaljer

Visualisering er den nye grammatikken. Levende bilder utkonkurrerer de lange tekstene... Hvordan kommuniserer vi akademisk kvalitet?

Visualisering er den nye grammatikken. Levende bilder utkonkurrerer de lange tekstene... Hvordan kommuniserer vi akademisk kvalitet? Visualisering er den nye grammatikken. Levende bilder utkonkurrerer de lange tekstene... Hvordan kommuniserer vi akademisk kvalitet? Velkommen til EiT: Modul 1 - Visuell kommunikasjon Karianne Arentz Hagen

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Prøveeksamen høst 2011

Prøveeksamen høst 2011 Prøveeksamen høst 2011 Tverrfaglig prøve MK2 Medier og kommunikasjon Forberedelsesdelen Forberedelsestid ca. 24 timer Utdeling mandag 14.november kl. 08:35 Hjelpemidler: Alle Informasjon Praktisk del Tirsdag

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

I denne boken P R O F I L M A N U A L 1

I denne boken P R O F I L M A N U A L 1 I denne boken P R O F I L M A N U A L 1 2 I N N L E D N I N G I N N H O L D Denne profilmanualen for Pink Slips er et verktøy og hjelpemiddel for utarbeiding av produkter for Pink Slips og gir regler og

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2 INTRODUKSJON Dette er en profilmanual som beskriver identiteten til merket NYT NORGE. Denne manualen har blitt laget for å informere og hjelpe deg til å implementere merket på ulike typer emballasje, med

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT

PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT PROFILMANUAL LOGO OG DESIGNELEMENTER SIRA HUNDEMAT 1 INNHOLD 03. Identitet og eier av varemerket. 04. Fargepalett. 05. Logo varianter. 07. Typografi. 08. Designelementer. 10. Produkteksempler. 2 IDENTITET

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET BRYLLUP Deres bryllup er vår hverdag. Vi vet at dagen skal være så spesiell og minnesrik som mulig. Hva er vel bedre enn en morsom serie kombinert med bilder fra vielsen, timen

Detaljer

PROFILMINUAL. Logo og profilelementer

PROFILMINUAL. Logo og profilelementer PROFILMINUAL Logo og profilelementer Innhold VELKOMMEN TIL VÅR PROFILMINUAL 01 Konsept 02 Logo og symbol 03 Farger 04 Typografi 05 Grafiske elementer 06 Bildestil 07 Språk 08 Brukseksempler VELKOMMEN TIL

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer