GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv"

Transkript

1 Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt deg over alt; det kan være utformingen av melkekartongen på frokostbordet, uteseendet på avisen du leser i, skiltingen til et offentlig kontor, TV-grafikken som gjør NRK gjenkjennelig eller omslaget på din favoritt-cd. Det at bedriften din får et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk er en viktig del av merkevarebyggingen. En god grafisk profil er skreddersydd pakke for din bedrift. Den kan blant annet bestå av logo, bestemte skrifttyper, utvalgte farger, fastsatt fotoregi og mønster. Hensikten er at det visuelle uttrykket skal speile bedriftens identitet og at man skal kunne kjenne igjen bedriftens uttrykk fra webside til annonse, folder eller et skilt. Etter å ha laget en god grafisk profil for bedriften din, har du et verktøy som i lang tid fremover kan hjelpe deg med å holde kursen i markedsføring og merkevarebygging. Dette kapittelet tar for seg hva grafisk design er, hvorfor det er viktig å investere i det og hva slags prosess du bør gå gjennom for å få en god profil. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Grafisk design s 1 Formidling av identitet s 3 10 tips for å lykkes på veien s 3 Hva er en grafisk profil? s 3 Hvorfor skal jeg investere i grafisk design? s 3 Hva er en grafisk designer? s 4 Hvordan lage en grafisk profil? s 4 Designbrief s 5 Hvor finner jeg riktig kompetanse? s 5 Tilbudsforespørsel s 5 Hva koster en grafisk profil? s 5 Designprosessen i 3 faser s 6 Fase 1, utredningsfasen s 6 Fase 2, konseptfasen s 6 Fase 3, produksjon s 6 Elementer i en grafisk profil s 6 Logo s 7 Skrifttyper s 7 Fargepalett s 7 Mønster s 7 Fotobank s 7 Manual s 8 Hvordan bruke en grafisk profil? s 8 Universell utforming s 8 Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 2

3 en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Formidling av identitet Når strategien lagt, definerer man hva den grafiske profilen skal ut- I kapittelet Startprosessen var temaet blant annet å finne ut hva trykke. Og når du har den grafiske profilen på plass, kan du lettere slags produkter du vil tilby og viktigheten av å tydeliggjøre for deg før du gå igang med hjemmeside og annet markedsføringsmateriell, selv hva du vil satse på som identitet for din bedrift. Det er et viktig som beskrevet i kapitlene 3 og 4. poeng at det visuelle uttrykket ( designet eller den grafiske profilen ) skal speile identitet og budskap for nettopp din bedrift og 10 tips for å lykkes på veien til en god grafisk profil: dine produkter. Hvilke verdier er bedriften tuftet på? Hvilke visjo- Sett av tid ner skal den strekke seg etter? Hvilke produkter satser dere på, og Følg prosessen som beskrevet nedenfor hvilke kunder? En bedrift som tilbyr hjemmekoselig overnatting for Inkludér alle beslutningstagere barnefamilier vil for eksempel ha behov for et annet uttrykk enn et Skriv en nøyaktig designbrief høyteknologisk konferansesenter rettet mot øvre sjikt av nærings- Avklar kostnadsnivå opp mot ambisjonsnivå livet. Derfor er det viktig at bedriftens mål, kundegrupper og verdier Be om flere tilbud er kartlagt før man begynner på den grafiske profilen. Bruk profesjonelle Styr unna billigløsninger Tilrettelegg for så mange som mulig (universell utforming) Retning 1 Bruk profilen konsekvent Hva er en grafisk profil? En grafisk profil gir retningslinjer for hvordan bilder, farger og tekst skal brukes og er utgangspunktet for bedriftens visuelle kommuni- Retning 2 kasjon. Det er avgjørende å ha en god grafisk profil for å nå målet om å framstå som tydelig, unik og gjenkjennelig. Det er mange elementer som skal planlegges i sammenheng når Retning 3 man lager en grafisk profil. Noen stikkord er logo, skrifttyper, fotoregi og fargepalett. Det er viktig at du setter deg inn i hva disse Ersgard fikk utarbeidet tre retninger for den grafiske profilen av en designer, en historisk, en fleksibel og en moderne. Illustrasjon/design: Stine Karlsen elementene består i og hvordan de brukes, og du finner mer detaljert informasjon under tittelen Elementer i en grafisk profil senere i dette kapittelet. Det at du har litt innsikt i denne fagterminologien vil også gi deg en mer presis og avklarende dialog med en grafisk designer, som kan lage din grafiske profil for deg. La likevel ikke fagterminologien bli en terskel, det er ingen forutsetning å ha pugget begrepslista. Spør designeren hvis noe er uklart. Hvorfor skal jeg investere i grafisk design? Grunnen til å investere i grafisk design er enkel; det er et godt middel for å nå riktig målgruppe som er villig til å betale ønsket pris for det du tilbyr. Undersøkelser viser at bedrifter som benytter seg av profesjonelle Ersgard valgte den moderne retningen og her er den endelige logoen. illustasjon/design: Stine Karlsen. designere har mellom 20 og 40 prosent høyere vekst enn bedrifter Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s3

4 som ikke bruker design som verktøy (Design Effekt, Norsk Designråd). Det betyr rett og slett at du får et stort fortrinn ved å tydeliggjøre bedriften og produktene dine på en riktig måte visuelt. Ved hjelp av god grafisk design vil bedriften din få utviklet en særegen identitet og fremstå som tydelig og lett gjenkjennelig. Jo tydeligere bedriften er, jo enklere er det for kundene å identifisere din bedrift i jungelen av tilbud. Les mer om strategiarbeidet i kapittelet startprosessen. Hvem som helst kan kalle seg for grafisk designer, så det kan være vanskelig å finne riktig fagkompetanse. Grafisk designer AMG er derimot en beskyttet yrkestittel. For å få denne tittelen kreves det en godkjent utdannelse, på samme måte som for sivilarkitekter eller rørleggere med fagbrev. Design og merkevarebygging er også en intern investering. Alle i bedriften, og bedriftens samarbeidspartnere, vil få en enhetlig forståelse av hva dere står for og hvor dere vil. Dette gjør arbeidet mot mål og visjon enklere, og alle kan dra i samme retning. Hva er en grafisk designer? En grafisk designer jobber med visuell utforming og kommunikasjon. Hans eller hennes vanligste arbeidsoppgaver er å utarbeide grafiske profiler, nettsider og brosjyrer. En grafisk designer må ha estetisk sans, kunnskap innen faghistorie, typografi og tidsepoker og være oppdatert innen trender. Grafiske designere/byråer har erfaring og kompetanse til å lede strategiarbeidet som må ligge til grunn før du begynner å jobbe med den grafiske profilen. Hvordan lage en grafisk profil? Vi har tidligere slått fast at arbeidet med å lage den grafiske profilen må følge strategien man har lagt for bedriften på forhånd. Satsningsområder, målgrupper og verdier må være klart definert hvis du skal lykkes med å nå de kundene du vil ha. Dette finner du mer om i kapittelet Startprosessen. Når strategiprosessen er gjennomført, kan dere gå i gang med anskaffelse av den grafiske profilen. Start med å lage en god designbrief, kartlegg designere/byråer du vil jobbe med og be om tilbud. Dent økte omsetningen drastisk da produktene fikk ny grafisk design. Foto: Brynhild. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 4

5 Designbrief En brief er beskrivelsen av oppdraget/oppgaven man ønsker utført. Designbrief er beskrivelsen av et designoppdrag. Den er et verktøy for å få fram all relevant informasjon som designeren og du trenger for å definere og beskrive hva designeren skal lage. Du må beskrive behov, omfang av oppgaven, tidsramme og hvordan det skal løses, samt gjøre rede for alle relevante detaljer rundt prosjektet og bedriften din. Ansvarsområder, ansvarspersoner og hva som skal leveres må være klart definert. - Tydeliggjør oppgaven som skal utføres ved å beskrive konkret hvilket behov du har. Det kan for eksempel være tilrettelegging av strategiprosess og/eller utarbeiding av grafisk profil. Hvis du senere skal ha laget markedsmateriell, som for eksempel en brosjyre, må du lage en egen brief for det. - Angi tidsramme for oppdraget. Start og slutt. Bakgrunnsinformasjon. Sett opp kontaktopplysinger, selskapsform og organisering. Har dere allerede gjennomført en strategiprosess, må det gjøres rede for hva som er visjonen, målgrupper, kjerneverdier, hovedsatsinger, ønsket marked og så videre. Du bør også nevne hvordan du markedsfører produktet i dag, og hva du tenker om markedsføring i framtiden Hvis dere ønsker å gjøre strategiarbeidet sammen med grafisk designer, bør dere likevel fortelle om bedriften og dens bakgrunn. - Leveranser. Hva skal oppdraget konkret resultere i? Hvis dere for eksempel skal ha hjelp til strategiprosessen og få laget en grafisk profil, kan leveransene være tilrettelegging og ledelse av workshop og grafisk profil med manual. Definér de ulike elementene i profilen sammen med den grafiske designeren slik at det kommer klart frem. - Framdrift, ansvar og tidsfrister. Definér hvem som har ansvar for hva. Hvem lager for ekesmpel strategidokumentet etter at workshopen er gjennomført, og når skal det leveres? Hvis oppdraget er en brosjyre, må det for eksempel klargjøres hvem som leverer tekst og bilder. Sett opp en framdriftsplan for oppdraget. Hvor finner jeg riktig kompetanse? Bruk profesjonelle grafiske designere. De jobber raskest og har erfaring. Benytter du feil kompetanse, ender det ofte med at jobben må gjøres på nytt. Grafiske designere finner du som frilansere, i design-/konsulentbyråer og i reklamebyråer. Velg en designer som har et visuelt uttrykk som du liker. Bruk tid på å se på nettsider, spørre kjente om tips og lete i designbaser (offisielle nettsider som har oversikt over designere som holder et høyt faglig nivå). Eksempler på designbaser er designbasen.no (Norsk Designråd), grafill.no (Fagorganisasjonen Grafill Norske grafiske designere og illustratører) eller regionale ressurser der du bor, som Designregion Bergen (drb.no). Les mer om hvordan finne fagkompetanse i kapittelet Hvordan finne fagkompetanse. Tilbudsforespørsel Be om tilbud fra to-tre designere/byråer før du bestemmer deg. I tillegg til riktig kompetanse er det en fordel med god kjemi. Det er viktig at du føler at designeren forstår oppdraget ditt. Etter at du har sendt ut briefen, kan det være lurt å be om et møte med de aktuelle designerne før du bestemmer deg. Det koster ingenting å ta et uforpliktende møte. Be om å få se arbeidsprøver på lignende jobber de har gjort. Ikke vær redd for å spørre dersom det er noe du ikke skjønner. Husk at det er deg og ditt produkt det handler om. Dersom man skal lage en brosjyre, logo eller visittkort trenger man først å utarbeide en grafisk profil for bedriften. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Hva koster en grafisk profil? En grafisk profil koster fra kroner og oppover. Prisen avhenger av ambisjonsnivå og hvor mye du ønsker å få utarbeidet. Det lønner seg å benytte profesjonelle designere, billigløsninger Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 5

6 blir ofte dyrere på sikt. Det koster mye ikke å nå ut til potensielle kunder. helhet som gjør bedriften lett gjenkjennelig og som kommuniserer riktig budskap. Her går designeren i gang med å lage skisser for løsninger for de ulike elementene i den grafiske profilen (logo, fargepalett, mønster, typografi og så videre.). Til sammen skal elementene utgjøre en I tillegg til grafisk profil vil det koste å få laget websider, brosjyrer Den grafiske designeren jobber gjerne ut to-tre ulike forslag/konsepter som brukes som utgangspunkt for diskusjon. Når du får flere og så videre. Be om tilbud fra designere på det du vil ha laget og presisér i designbriefen at alt som lages skal ta utgangspunkt i den forslag foran deg, kan du lettere se hvilke verdier de forskjellige grafiske profilen. utrykkene kommuniserer. Før du går videre til neste fase, må det treffes beslutninger for valg av retning. Alle beslutningstakere i bedriften må være enige i valgt retning før dere går videre til fase 3. Designprosessen i 3 faser Fase 3, produksjon Vi kan dele designprosessen inn i tre faser: utredningsfasen, konseptfase (skisser og utvelgelse), og produksjonsfasen. ulike elementene i profilen ferdig. Det lages maler og filtyper av Etter at dere har bestemt dere for konsept, lager designeren de elementene ut fra hva du skal bruke det til. Fase 1, utredningsfasen Til slutt må designer og kunde gå gjennom og lese korrektur på alle Før designeren starter med å lage noe visuelt, må det foreligge elementer og filer. Designeren gjør så de siste justeringene fra korrekturen, før oppdraget er avsluttet. relevante opplysninger om bedriften. Opplysningene kommuniseres gjennom designbriefen og et oppstartmøte/workshop. Synes du det er vanskelig å lage briefen selv, kan du gjøre det sammen med designerern. Det er viktig at designeren har alle nødvendige Elementer i en grafisk profil opplysninger for å kunne danne seg riktig bilde og løse oppgaven godt. En grafisk profil inneholder en pakke av flere elementer som blant annet logo, bestemte skrifttyper, fargepalett, mønster, fotoregi og Fase 2, konseptfasen fotobank. Disse kalles også for visuelle eiendeler. Når man får utarbeidet en grafisk profil, skal den leveres med en manual/guide som Logo ble prøvd ut i både vannrett og skråtilt variant. Skråstillingen av logoen understreker den fysiske klatringen opp til Bergsdalstundet, beskriver bruken av ulike elementene. og det gir en god dynamikk til profilen. Bergsdalstunet fikk utarbeidet to retninger for grafisk profil.. De to konseptene skal korrenspondere med Bergsdalstunets kjernevedier friskt, sjarmerende, ekte, gjestrfri. Her ser du retning 1. Illustrasjon/design: Stine Karlsen Retning 2 er frisk og sjarmerende, helt i tråd med Bergsdalstunets kjerneverdier. Traktoren er inspirert av Bergsdalstunet ekte hustraktor. Illustrasjon/design: Stine Karlsen.. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 6 sempel på ulike farger på logo. tirsdag 10. november 2009

7 ut flere fonter til én profil, alt etter bruk. Skrifttyper plukkes ut fordi de underbygger strategien,og skal brukes forskjellig. Et eksempel kan være en etikett til et syltetøyglass, hvor tittelen på varen er satt i en bestemt font som er gjenkjennelig fra bedriftens visuelle profil, og varedeklarasjonen er satt i en annen og mer nøytral font. Hamremoen har fått utviklet en ny logo basert på et navnetrekk fra et gammelt servise. Logoen består av den røde rammen, navnet Hamremoen gård skrevet i en bestemt skrifttype og hva de tilbyr skrevet i en annen skrifttype. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Logo Logoen er det vanligste grafiske elementet som kjennetegner en bedrift, et produkt eller en tjeneste. En logo er et merke som kan inneholde navnet skrevet i en bestemt skrifttype sammen med et symbol, bare navnet eller bare symbolet. Logoen brukes i mange sammenhenger, som i brosjyrer, på hjemmesider og på visittkort. Det må lages ulike datafiler av logoen til forskjellige bruksområder. Du kan ikke bruke en logo som er laget for web når du skal trykke en brosjyre. Forskjellige trykkformer (enfarge/flerfarge/sort-hvitt/digitalt og så videre) krever også ulike logoer. Brukes logo i feil fil og størrelse, kan det lett bli feil farger og dårlig oppløsning. De vanligste filformatene som blir brukt til logo er JPG (bildefil), GIF (web/animasjon) og EPS (vektor). Fargepalett Fargepaletten er en oversikt over de fargene som brukes i en bestemt grafisk profil. Fargene defineres av grafisk designer og velges ut fra de strategiske avklaringene som blir gjort innledningsvis. Fargene skal deretter utarbeides og gjerne testes med hensyn til bruk. Ulik papirkvalitet krever ofte ulike fargekoder. De mest vanlige fargekodene er PMS (spesialfarge), CMYK (firefargetrykk offset), RGB (skjermbasert) Mønster Ofte lages det et eget mønster som brukes til å skape gjenkjennelighet, i tillegg til logo, bilder, farger og skrifttyper. Som med logo, må mønsteret utvikles i ulike filformater. Fotobank Prioritér å ta riktige, gode, høyoppløselige bilder. Det er bedre med fire presise bilder enn 50 upresise. Sett derfor av et eget fotobudsjett tidlig i prosessen. Hvis du ikke selv er profesjonell, bør du prioritere å leie inn en fotograf. Be designeren om råd når det gjelder Det er altså viktig at du får utarbeidet forskjellige varianter av logoen din og du setter deg inn i hvordan de skal brukes. Det skal foreligge en logobank med alle aktuelle formater ved overlevering av en grafisk profil. Skrifttyper Skrifttyper, også kalt fonter, typografi og skriftsnitt, er utseende på bokstaver. Times New Roman er en font, Arial en annen. I tillegg finnes det tusenvis av andre fonter som designeren kan velge mellom. Noen fonter er gratis, mens andre må man betale for. Når man bestemmer skrifttyper i en grafisk profil, definerer man hvilken typografi og skriftstørrelse som skal brukes i overskrifter, hvilken som skal brukes i hovedteksten og så videre. Det velges som oftest Bergsdalstunets fargepalett er basert på bedriftens strategiske valg. Foto/design: Stine Karlsen. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 7

8 Mønsteret i Hamremoen Gårds grafiske profil er stiliserte vaffelhjerter. Mønsteret uttrykker hjemmehygge, som er en av deres verdier og som du finner igjen når du besøker Hamremoen. Det rutete mønsteret vil du også finne igjen på duker, klær og gardiner. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. valg av fotograf. Som oftest har byrå/designer erfaring med hvem som passer best for å få til ønsket uttrykk basert på fotoregi. Sett av penger til et årlig fotobudsjett, slik at du får supplert med gode bilder etter hvert som virksomheten vokser fram. Universell utforming Universell utforming betyr at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke samme omgivelser. Vær tilgjengelig for folk som ser dårlig, er litt dårlig på data eller som er fargeblinde. Når man lager løsninger som er tilpasset grupper med nedsatt funksjonsevne, blir de som regel lettere for alle å bruke. Prinsippet gjelder også innenfor visuell kommunikasjon. Mange fagfolk som designere og arkitekter finner det utfordrende å jobbe med universell utforming. Så hvis du er opptatt av at bedriften din skal fremstå mest mulig tilgjengelig for alle, er dette noe som må understrekes i brief/oppdragsbeskrivelser når du kjøper tjenester. Helsedirektoratet, Deltasenteret har laget veiledere for universell utforming som konkret tar for seg hvordan skriftstørrelser, farger og mønster bør brukes. De har dessuten laget veiledere for lesbarhet på nett. Norsk Designråd har også laget et veileder for universell uforming, kalt Design for alle. Manual En grafisk profil bør ha en manual der retningslinjer for bruken av de ulike elementene samles, eksemplifiseres og beskrives. Retningslinjer for logo kan for eksempel være at logoen alltid skal plasseres nede i venstre hjørne med en gitt avstand til kanten. Retningslinjer for skrifttyper kan være at én font skal brukes i e-post mens en annen skal brukes i brev. Hvordan bruke en grafisk profil? Det viktigste med en grafisk profil er å bruke den. Det er ikke tilfeldig at du vet hvordan logoen til Mac Donalds, Coca Cola eller Apple ser ut. Disse aktørene bruker konsekvent sin grafiske profil for å oppnå gjennkjennelse. Når brosjyrer, hjemmeside og visittkort skal lages, må profilen følges slavisk. Bruk også profesjonelle designere til å lage dette materiellet. I likhet med alle andre tjenester du trenger å få utført på en gård, bør dette arbeidet utføres av kompetente fagfolk. Det tar tid å innarbeide en ny logo og grafisk uttrykk. Stol på profilen din og bruk den riktig. Først etter et års tid vil du se gevinstene av å følge profilen og gjennomføre den på alt fra brevark til skilting. Vær tålmodig. Hamremoens Julemarked søndag 9. november kl Kom i julestemning sammen med oss. Her finner du flotte julegaver til både store og små. Hamremoen Gård Wåla Hjorteoppdrett: Hjortekjøtt og pølser Torill T. Frellumstad: Sølvsmykker Jaaløkka Vaktelgård: Vaktel egg og kjøtt Berit Aars og Jorunn Aannesrad: Porselensmaling, kort og perlesmykker Kongsberg Kjøttindustri: Grilling av tyske pølser Spisestedet er åpent med servering av middag Hamremoen Alex & Diana Gård Wijnans-Ewalds bruker sin grafiske 3618 Kongsberg-Skollenborg profil alle steder der de Tlf. er 32 synlige Her i annonse for et julemarked. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 8

9 en veileder i merkevarebygging av gårdsbedrifter som tar i mot gjester ORDFORKLARINGER Brief Brief er beskrivelsen av oppdraget/oppgaven man ønsker utført. En brief gjør rede for detaljer rundt prosjektet, behov, omfang av oppgaven, tidsramme og hvordan det skal løses. Ansvarsområder, ansvarspersoner og hva som skal leveres/resultater må være klart definert. Design for alle Se Universell utforming. Designbrief Se brief. Fargepalett Fargepalett er en oversikt over de fargene som brukes i en grafisk profil. Fasilitator Fasilitator er en som kan lede et møte, samling, prosess eller lignende med ulike fasiliteringsmetoder. Merkevarebygging Merkevarebygging handler om å tilføre visse egenskaper og fordeler til et produkt eller symbol for å differensiere det fra konkurrenter. Moodboard Moodboard er en collage av bilder som monteres sammen for å visualisere et utrykk. Mønster Mønster kan være et grafisk/visuelt element i en grafisk profil. Mønster brukes ofte i tillegg til logo for å styrke gjenkjenneligheten til en bedrift. Målgruppe Hvem er de viktigste kundene dine? Hvem vil du helst nå? Målgruppene dine er kundene du helst vil nå. Ofte sorteres målgrupper etter ulike produkter og viktighet som primære og sekundære målgrupper. Font Engelsk for skrifttype. Se Skrifttyper. Profil Se Grafisk profil. Fotobank Fotobank inneholder de viktigste bildene du bruker i profilen din. Fotoregi Fotoregi er et bestemt utrykk/stil på bildet og er ofte en del av en grafisk profil. Profilfont Profilfont er den viktigste skrifttypen som brukes i din profil. Ofte brukes en spesiell skrifttype til overskrifter, mens en annen skrifttype blir valgt til brødtekst. Skriftsnitt Se Skrifttyper. Grafisk Profil Grafisk Profil inneholder retningslinjer for den visulle kommunikasjonen for en bedrift eller et produkt. En grafisk profil er en skreddersydd pakke som består av flere elementer, blant annet: logo, bestemte skrifttyper/fonter, fargepalett, mønster, fotoregi, illustrasjoner og symboler. Illustrasjon Illustrasjon visualiserer et budskap eller er et visuelt supplement til et budskap. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold. Kjerneverdier Kjerneverdier sier noe om hvem dere er og ønsker å være. Det kan for eksempel være en formulering av tre oppsummerende ord som beskriver virksomheten og det etterlatte inntrykket dere vil gi til kunden. Kjerneverdiene skal både være beskrivende og noe å strekke seg etter. Skrifttyper Skrifttyper er utseendet på bokstaver, også kalt fonter, skriftsnitt eller typografi. Skrifttyper er et element i en grafisk profil der det defineres hvilke skrifttyper som som brukes hvor og hvordan. Typografi Se Skrifttyper. Universell utforming Universell utforming er et begrep som betyr at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke samme omgivelser. Universell utforming omtales også som design for alle innen designfeltet. Visjon Visjon skal si noe om hvilken posisjon dere ønsker å ta i markedet. Den skal henge høyt og være en ledestjerne som man kan følge og må strekke seg etter. Logo Logo er et grafisk/visuelt merke som kjennetegner en bedrift, organisasjon eller vare/tjeneste. En logo kan inneholde navnet skrevet i en bestemt skrifttype og et symbol, bare navnet eller bare et symbol. Visuell profil Se Grafisk profil. Visuelle eiendeler Visuelle eiendeler er de grafiske/visuelle elementene i en grafisk profil, for eksempel logo, skrifttyper, fotobank og fargepalett. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 9

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett.

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett. «Fra mistenkelig lave priser og salgspress, til nerdete teknikere og nær verdiløse nettsider, hvordan skal du noen gang klare å finne en kvalifisert, kompetent, profesjonell webdesigner?» Kjære bedriftsleder

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer