Årsmøte. Søndag 22. mars Kl Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no"

Transkript

1 INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. 1

2 Forsamlingslederen har ordet Stor virksomhet med mange tjenester Det er mye som allerede har skjedd i år! Etter oppstart og samlingsfest 4. januar, gikk vi videre på evangelisk aksjon som begynte 9. januar. Her var det Ruben Lie Monsen og Gunnar Eldevik som var forkynnere. Det ble gode møter, både til ransaking og oppbyggelse. På ukedagene var det et gjennomsnittlig frammøte på 39 personer. Men siste aksjonsdag, søndag 18. januar, var vi totalt 167 personer. Her fikk vi også Vestborgrussen på besøk. Det ble en fin avslutning på en innholdsrik uke! Elever på bibelskolen på Bildøy var sammen med oss 25. januar. Det har blitt en tradisjon at de kommer på besøk i forbindelse med at de er med på familieleiren på Frænabu! Men vi har også spennende samlinger å se frem mot! Søndag 22. februar blir det medlemsmøte kl i peisestuen. Her skal vi blant annet presentere fem mulige planløsninger i forhold til nybygg. Dette vil også bli gjennomgått på årsmøtet vårt 22. mars, men det er greit at vi allerede nå får presentert planene og samtalt over dette. 1. mars skal vi ha misjonsmøte med fokus på misjonsprosjektet vårt. Aleksander Knudsen kommer og har andakt for oss. Dette blir en samling tilrettelagt for alle aldersgrupper mars får vi besøk av Kurt Urhaug, som nå jobber som redaktør for avisen «Evangelisten». Kurt Urhaug er en meget god forkynner og vil denne helgen spesielt tale over temaet «Israel». Jeg vil oppfordre sterkt til å komme på disse samlingene! Det er mange tjenester og nådegaver som er virksom i forsamlingen vår. Vi har en stor virksomhet med mange ulike tjenester. Det er alltid en fare for å tjene i egen kraft, og da kan det være lett for at tjenesten bare blir en «aktivitet». Det er viktig at vi minner hverandre om det som står i Ef 6:7: Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. Vi er takknemlig for alle som står i de ulike tjenestene, og jeg håper dere kjenner på Guds velsignelse ved å stå i tjenesten. Dette nummeret av «MI-nytt» vil i all hovedsak handle om det vi skal legge frem på årsmøtet vårt 22. mars. Spesielt er det viktig å sette seg inn i planene for nybygg. Håper dere tar dere tid til å lese hva som står skrevet her, også med tanke på de ulike vedtakene som skal bli gjort. Etter en felles start, vil barna på årsmøtet bli delt i to aldersgrupper, og det blir kino og popcorn. Velkommen til en spennende og innholdsrik dag på Molde bedehus. Vi minner om at årsmøtet begynner kl Audun Vesetvik

3 Bønneemner: Takk for alle samlingene vi har hatt i Takk for muligheten til å samles rundt Guds Ord Be for årsmøtet og prosessen rundt den videre virksomheten i MI Be om en god økonomi slik at vi kan drive et godt og tjenlig indremisjonsarbeid Be om Guds kraft, nåde og utrustning over den enkelte i forsamlingen Be om at vi gjør vå tjeneste med» et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker» Be for de forfulgte kristne, de som syk og de som på ulike måter lider Be om at mennesker må bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Ønsker du å gi en gave til MI? Ønsker du å gi en gave til Molde Indremisjon? Kontonummeret er: Ta kontakt med kontoret om du vil opprette fast givertjeneste eller om du vil øke beløpet på givertjenesten din. Takk til alle som er med å gi, Gud velsigne dere! Vi gratulerer!! Per Jostein Orten 55 år Ragnar Sekkeseter Åshild Stige Roger André Haugland Solveig Horsgård Jostein Solbakken Terje Kolstad Lidvard André Emblem Aashild Elvsaas

4 Program for mars SØNDAG 1700 SiB, familiemøte, fokus på misjonsprosjektet 4.3. ONSDAG 1900 Bønnemøte 5.3. TORSDAG 1100 Formiddagstreff 6.3. FREDAG 1900 og 2015 Bibelhelg om Israel v/kurt Urhaug 7.3. LØRDAG 1600 og 1730 Bibelhelg om Israel v/kurt Urhaug 8.3. SØNDAG 1700 SiB, avsl. Bibelhelg, nattverd, ssk/ta/ts ONSDAG 1800 Kvelden for alle TORSDAG 1030 MiniMidiSang FREDAG 1800 VIP FREDAG 2000 VIP-night SØNDAG 1700 SiB, ssk/ta/ts, sang og musikk-møte ONSDAG 1900 Bønnemøte TORSDAG 1100 Formiddagstreff SØNDAG 1600 Årsmøte NB: Tidspunkt ONSDAG 1900 Bønnemøte TORSDAG 1030 MiniMidiSang TORSDAG 1800 Dugnadskveld FREDAG 1800 VIP FREDAG 2000 VIP-night SØNDAG 1200 Palmesøndag på Frænabu, familiemøte 4 Redaksjonskomite: Styret i MI og forsamlingsleder Audun Vesetvik Molde Indremisjon Fannestrandveien 4, 6415 Molde, Tlf: , På kontoret: Audun Vesetvik (Forsamlingsleder) Rigmor Hatlen (Sang og musikkleder) Erna Sættem (Kontorassistent) Yngvar Holtskog (Frivillig kontormedhjelper) Fast kontortid er mandag og onsdag fra kl

5 Molde Indremisjons årsmøte 22. mars 2015 kl Saksdokumenter Program for årsmøtet. Årsmelding fra styret. Årsrapporter fra underavdelinger. Forslag fra valgkomiteen. Årsregnskap for 2014 Program for årsmøtet i Molde Indremisjon søndag 22. mars 2015 kl Åpningssang 2. Velkomstord/ andakt ved forsamlingsleder 3. Sang m/ kollekt 4. Bevertning 5. Barneopplegg i peisestuen 6. Konstituering av årsmøtet. a) Valg av møtedirigent b) Valg av varadirigent c) Valg av møtereferent d) Valg av tellekorps e) Valg av to personer til å underskrive protokollen. 7. Årsmøtesakene: Møtedirigent leder videre a) Årsmelding for b) Årsregnskap for 2014 c) Årsmelding for 2014 fra Bjørset barnehage. d) Antall styremedlemmer og sammensetning av hyrderådet i Molde Indremisjon forlenget prøveordning e) Supplering av hyrderådet f) Nybygg til erstatning av den eldste delen av bedehuset godkjenning av foreløpige planer De fem ulike bygg alternativene med diverse beskrivelse De fem ulike bygg alternativene i exel med arealbeskrivelse Plantegninger 5

6 Nybygg til erstatning av den eldste delen av bedehuset godkjenning av foreløpige planer 8. Valg. v/ leder i valgkomiteen. a) Valg av medlemmer til MI-styret. b) Valg av varamedlemmer til MI-styret c) Valg av medlemmer til eierstyret for barnehagen d) Valg av varamedlemmer til eierstyret 9. Valg av medlemmer til valgkomite for årsmøtet i Samtale om arbeidet og årsmeldingene... Årsmelding fra styret i Molde Indremisjon for Årsmeldinga er skrevet av forsamlingsleder og godkjent av styret Bakgrunn og grunnlag. Molde Indremisjon (MI) ble stiftet 23. oktober Denne årsmeldinga gjelder for det 137. arbeidsår. Foreningen drives etter lover som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25. oktober Innledning. Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styrets årsmelding er det dokument som årsmøtet bl.a. skal bruke for å vurdere styrets arbeid og ledelse. Derfor er årsmeldinga også viktig som historisk kilde. 2. Heimlov. Vi minnes i takknemlighet de av våre medlemmer som har flyttet hjem til Gud i 2014: Karl Elde (april), Kåre Elvsaas (juni), Bernhard Sandblåst (juli), Anna Lervik (august). Salig er den som når alt farer hen har Jesus og Himlen igjen. 3. Møter og samlinger i regi av MI. 3.1 Bønnemøter og Åpen bibelgruppe. Det har vært bønnemøter hver onsdag kl utenom sommermøtetiden, da er det bønnesamling en halvtime i forkant av søndagsmøtene. Bønnerommet er åpent i forkant av de vanlige søndagsmøtene, men svært få benytter denne muligheten. Våren 2014 gjennomførte vi 9 samlinger med «Åpen bibelgruppe». Siden forsamlingsleder var borte 6 uker i begynnelsen av høstsemesteret, og på grunn av lavt oppmøte, ble det vedtatt ikke å gjennomføre noen samlinger denne høsten. Oppmøtet har hele veien vært på ca. 10 personer. 3.2 Søndag i bedehuset. Søndagsmøtene er grunnfjellet i vårt foreningsarbeid. Alle søndagsmøter er lagt til kl 17.00, men møter med dåp blir lagt til kl Vi har forsøkt å tilrettelegge de møtene der det ikke er ssk/ta. Da begynte vi møtene felles, deretter kunne barna leke nede i peisestuen. Foreldrene hadde selv ansvar for barna sine, men en voksen hadde hovedansvar for å ordne til og være sammen med barna. 6

7 Det har vært veldig variabelt oppmøte på disse samlingene, og vi ser at det ikke har fungert slik vi håpte på. Hvis vi skiller mellom to kategorier søndagsmøter, de med ssk/ta og andre møter, så er statistikken slik: Det har vært 17 søndager med ssk/ta og 19 søndager uten. I 2014 har vi hatt 3 dåpssøndager. Det har vært stor variasjon i oppmøte. De gangene det er ssk/ta ligger gjennomsnittstallet på 118 personer. Når det ikke er ssk/ta ligger gjennomsnittstallet på 60 personer. Det har vært 8 møter med nattverd i 2014, derav 6 med kontinuerlig nattverd. Det føres ikke statistikk over nattverdgjester, men deltakelsen er omtrent som forrige år. Vi har gjennom 2014 hatt to forsangerteam. Disse har deltatt på til sammen 16 søndagsmøter, inkludert huskonsert i mai, førjulstoner og julefest i desember. I tillegg til team-pianistene har vi hatt seks aktive pianister på søndagsmøter/bibelhelger/møteuker. Høsten 2014 ble det også satt opp tre søndagssamlinger kalt «Tema og smågruppe». To samlinger ble gjennomført, siden vi arrangerte julekonsert da en slik samling egentlig var satt opp. Tanken her var at det skulle forkynnes over et tema som man etterpå kunne samtale om i grupper, der taleren hadde laget noen punkt man kunne snakke om. Oppmøte disse samlingene var på ca. 30 personer. På disse søndagene var det også planlagt å ha «åpne hjem» kl hos en eller flere personer, der både det åndelige og sosiale var viktige faktorer. Av ulike årsaker ble bare en samling gjennomført, men med positive tilbakemeldinger. I forhold til matservering på søndagsmøtene, har vi videreført oppsettet fra høsten 2013 med få kjøkkenansvarlige og mange bakere. Dette har fungert godt. Vi har hatt kaffeservering på til sammen 26 møter (inkl.bibelhelger). I tillegg var det servering av både middag og kaffe både under vår forsamlingsmiddag 31/8 og på høstmøtet til NRI. Det har vært større matkomiteer på årsmøtet, nasjonalfesten og de to samlingene med middag. I tillegg har det vært pynte/ryddekomite både på årsmøtet og nasjonalfesten. 3.3 Årsmøtet. Årsmøtet ble avholdt 16. mars. Audun Vesetvik hadde andakt og innledning til samtale. Oppmøtet var på 50 voksne og 10 barn. Det var barneaktiviteter i peisestuen. På årsmøtet ble det vedtatt en prøveordning, der antall styremedlemmer ble satt til 5 personer, siden det er vanskelig å få fulltallig styre som skal bestå av 7 styremedlemmer. Etter valget ble det valgt inn 4 styremedlemmer. Det ble også valgt 2 kvinnelige vararepresentanter og 2 varamenn. En av varamennene har alltid vært til stede på styremøtene. Det ble også vedtatt at medlemskontingenten skulle økes til 200 kr. 30. mars måtte vi ha et ekstraordinært årsmøte der vi kunne få valgt inn en kandidat til hyrderådet. Bård Heiseldal ble valgt inn for ett år. Siden det var så få mannlige styremedlemmer dette året, ble det vanskelig å få inn noen flere enn Bjørn Nerland. Siden han ble valgt som formann, ble han automatisk med i hyrderådet. 3.4 Medlemsmøte Vi har hatt 6 medlemsmøter i Vi har her samtalt om arbeidet og fått opplysninger fra styret. Vi har også andakt og bevertning. Dette året ble det lagt frem en strategiplan for arbeidet vårt frem mot Her ble det da presentert både visjon, verdier og ulike satsningsområder for arbeidet vårt. Plankomiteen har også presentert planer i forhold til rivning og nybygg av gamledelen på bedehuset. 7

8 3.5 Påskefeiring. Sammen med kretsen arrangerte vi møte kl på palmesøndag. Samlingen var en del av påskemøtene på Frænabu denne påsken. Mange av våre medlemmer deltok på samlingen, og til sammen var vi ca. 150 personer. Dette året hadde vi påskemøte 2. påskedag, og oppmøtet her var på 41 personer. 3.6 Bibelhelger og møteuker. Vi hadde evangelisk aksjon januar. Steinar Harila var taler. Oppmøtet var bra og det var forkynnelse til vekkelse. En person ble bedt til frelse under denne aksjonen. 28. februar 2. mars hadde vi Åpne Dører - seminar med Øivind Benestad som taler. Det var da 150 personer på avslutningsmøtet søndagen. God forkynnelse med fokus på de forfulgte kristne og det «å stå sterke i stormen» april hadde vi bibelhelg med Arne Pareli Pedersen. En meget god sanger og taler. Han talte over semesterteamet vårt «En våken disippel». Ca. 30 personer fikk med seg samlingene på fredag og lørdag. 85 personer kom på søndagsmøtet. 19. september og 21. september arrangerte vi Finnmarksmøte, der Roald Evensen var taler september hadde vi Bibelhelg med Johan Halsne som taler. Oppmøtet lå på ca. 40 personer, men på søndagsmøtet kom det 101 personer. God forkynnelse med mye bruk av powerpoint. Felles bibelhelg med NLM er blitt en fast ordning. Taler denne gang var Asbjørn Kvalbein. Møtene fant sted oktober. På kveldsmøtet fredag var oppmøtetallet på ca. 65 personer og på lørdag kom det ca. 90 personer. På søndagen var vi 140 personer. God og aktuell forkynnelse. 3.7 Nasjonalfest 17. mai. Festtaler var Edgar Fredriksen. Oppmøtet var på ca. 80 personer. Året før var oppmøtet på ca. 75 personer. 3.8 Forsamlingstur. Dette året tok vi først turen til søndagsmøtet til NLM i Bergmo småkirke kl Her var det møte og søndagsskoleopplegg. Ca. 80 personer fra vår forsamling deltok her. Etterpå gikk turen videre til barnehagen vår på Bjørset. Her ble det ulike aktiviteter og grilling. 3.9 Sommermøtene. Sommermøtene er lagt til kl med bønnesamvær i forkant, som tidligere. Det ble 7 møter med et registrert oppmøte på mellom 19 og 40 personer Samlingsfesten i august. Vi åpnet høstsemesteret med fest den 17. august. Audun Vesetvik talte. Det var sang ved PRIMA. Oppmøtet var på ca. 140 med smått og stort. Året før var oppmøtet

9 3.11 Formiddagstreffene. Som de foregående år er det treff annenhver torsdag kl Oppmøtet er svært godt. Det er vanlig med personer til stede. Andakt, servering og sanginnslag er faste poster. En egen komite administrerer og leder formiddagstreffene. Disse gjør en god og viktig jobb Stand og utadrettet virksomhet. Vi har også drevet litt med utadrettet virksomhet dette året også. Vi var blant annet på Torget når det var innflytterdagen. Vi har også hatt stand og utadrettet virksomhet i forbindelse med evangelisk aksjon med Steinar Harila. Vi håper at denne delen av arbeidet vårt skal vokse seg sterkere. VIP- night har tidligere kjøpt inn telt, bord, banner, roll-up, stoler og vaffeljern med tanke på dette arbeidet. 28. september arrangerte vi nabofest, der innbydelse ble delt ut til postkassene i vårt nærområde. Velforeningen ble også invitert og de kom med info om deres arbeid. 93 personer møtte opp denne dagen, selv om de fleste ansiktene var kjente Forsamlingsmiddag 31. august arrangerte vi forsamlingsmiddag kl i forkant av et medlemsmøte. Vi bestilte gryterett som ble laget og levert av de som jobber på Frænabu. Ca. 70 voksne og barn spiste middag, mens noen bare kom til medlemsmøtet og kaffen som begynte kl Det ble en vellykket forsamlingsmiddag og mange syntes dette var et godt tiltak som fristet til gjentagelse Julekonsert 07. desember arrangerte vi julekonsert med Arne Pareli m/ band. Dette ble en veldig fin konsert. Vi avlyste det oppsatte møtet med «tema og smågrupper» siden vi plutselig fikk muligheten til å arrangere denne konserten. Oppmøtet var på 90 personer. Overskuddet av konserten på ca. kr ble gitt som gave til NRI Julefesten 28. desember. Fjerdedag jul er fast julefestdag på Molde bedehus. Det var satt ned en komite bestående av Rigmor Hatlen, Ottar Schjølberg og Audun Vesetvik. Ottar ledet og Audun hadde andakt. Konkurranse på podiet ved Tor Rolv Time. Torgunn Nerland kom utkledd som teskjekjerringa. Rigmor Hatlen ledet sangen og musikken. Det ble juletregang og ca. 50 godteposer utdelt. En fin julefest dette året også! Takk til alle som bidro Andre arrangementer. Det er arrangert flere store sammenkomster i 2014, og omtalen av disse er omtalt i rapportene fra underavdelingene. 4. Andre møter og samlinger 4.1 Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) MI har et nært samarbeid med NRI mht talere, leirledere, leirdeltakere og når vi setter opp kalenderen for våre ulike møter. Disse var MIs utsendinger til NRI-årsmøte våren 2014: 9

10 Audun Vesetvik(forsamlingsleder), Tor Rolv Time, Iren Schjølberg, Tormod Bjerkeland, Terje Kolstad, Solfrid Bjerkestrand, Inge Palmar Solem, (MI). Sofie Ørjavik og Astrid Sotnakk (kvinneforeningen). Ingeborg Solem, Gerd Gussiås og Annlaug Talsethagen (Syforeningen). Vi vil oppfordre at flere personer fra de ulike underavdelingene til MI stiller som utsendinger på årsmøtet til NRI. NRI hadde ekstraordinært årsmøte 18. oktober på Molde bedehus, der fokuset var på kretsens vanskelige økonomi. 4.2 Indremisjonsforbundet (ImF) MI er direkte knyttet opp til ImF som større byforening. Vi har et nært samarbeid med ImF når det gjelder talere og regnskap. 5. Ansatte. Audun Vesetvik er forsamlingsleder i 100 %. Rigmor W. Hatlen har vært ansatt som sang- og musikkleder i 50 % stilling, men har også tatt noen av Marianne sine oppgaver etter at hun sluttet sommeren Erna Sættem er kontorassistent og har blant annet oppgaver rettet mot det økonomiske. Dette er vi veldig takknemlig for. Erna jobber frivillig og er ulønnet. Yngvar Holtskog har også dette året jobbet ulønnet som kontormedarbeider en onsdag i uken, noe vi er veldig takknemlig for. Else Karin Jacobsen har også dette året vært tilsatt som renholder på timebasis. Erna, Rigmor og Audun har faste kontordager mandag og onsdag. 6. Tjenestegrupper, foreninger og komiteer. 6.1 MI-styret. Etter årsmøtevalgene våren 2014 har styret vært: Bjørn Nerland (formann og medlem i Hyrderådet ) Elin Bjerkestrand (styremedlem), Inge Palmar Solem (kasserer og nestleder) og Solveig Ørjavik (styremedlem og medlem i barnehagestyret). Audun Vesetvik har vært med som forsamlingsleder uten stemmerett. Ragnar Sekkeseter og Tormod Bjerkeland har byttet på som fast vararepresentant på styremøtene, siden vi har vært for få styremedlemmer etter lovene. Birgit Jordet og Else Karin Jacobsen har vært kvinnelige vararepresentanter, og har delt oppgaven mellom seg ved å ha ansvar for hvert sitt semester. Vi har hatt 12 styremøter og bokført 70 saksnummer, mot 12 styremøter og 88 saksnummer året før. På hvert styremøte har forsamlingsleder kommet med en rapport og oppdatering i forhold til arbeidet og de ulike styresakene. På den måten trenger vi ikke så mange saksnummer for hvert møte. Det har vært gode styremøter med godt samarbeid, der mange aktuelle saker har vært oppe. Vi har blant annet sett på helheten på arbeidet i MI, og har i samarbeid med Hyrderådet laget en strategiplan frem mot 2020 bestående av visjon, verdier og ulike satsningsområder. Styret satte også ned en plankomite som skulle se på muligheten for rivning og nybygg i forhold til gamledelen av bedehuset. Denne prosessen vil fortsette i Etter flere innspill og vurderinger valgte styret at vi som en prøveordning skal ha søndagsmøte kl og 1700 annenhver søndag fra høsten Vi har også tilbudt Moldefellesskapet å låne våre lokaler midlertidig, og utarbeidet en leieavtale som først gjaldt for høstsemesteret Utleiepris for høstsemesteret var på kroner. Forsamlingsleder har fulgt opp vedtakene fra styret ved hjelp av de på kontoret, formann og styremedlemmene. 10

11 6.2 Hyrderådet. Hyrderådet har bestått av: Leder Ragnar Sekkeseter, som ble valgt på ekstraordinært årsmøte , Kåre Eikrem årsmøtevalgt i 2013 (syk hele 2014), Bård Heiseldal, som ble valgt på ekstraordinært årsmøte , Bjørn Nerland møtereferent og valgt som følge av formannsvervet i MI og Audun Vesetvik som forsamlingsleder. Hyrderådet har hatt 11 møter i Hyrderådet har arbeidet med diverse saker dette året, bl.a. Forkynnelsen Strategiplan Konfirmasjonsopplegg Spørsmålet om skilsmisse/ gjengifte Møteformene tilrettelegging for utvikling av nådegaver m.v Når det gjelder forkynnelsen har hyrderådet valgt «søndagens tekst» som tema for vårsemesteret 2015 for de talerne som kan tenke seg dette. Dessuten er det ønskelig at visjonen vår «satt fri til å tjene» blir trekt inn på en eller annen måte. Hyrderådet har ansvaret for å sette opp nattverdledere og lede det liturgiske når det er dåp. Den åndelige situasjonen: For våren 2014 var temaet «En våken disippel». Det er viktig at vi forkynner til vekkelse, slik at vi som Jesu disipler i dag er våkne og bevisst på kallet og oppdraget vårt. Det sentrale er hva Jesus gjorde for oss på Golgata. I 1Joh 2:2 står det: Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dette er det budskapet som vi er kalt til å gå ut med, for bare dette budskapet kan sette mennesker i frihet. Jesus satte oss i frihet ved å tjene oss med sitt liv og ved sin død og oppstandelse. Og når Jesus vasket føttene til disiplene, sa han: For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere (Joh 13:15). På bakgrunn av dette har temaet for høsten 2014 vært «Satt fri til å tjene». Dette har også blitt visjonen for Molde Indremisjon. Det er mange tjenester og nådegaver som er virksom i forsamlingen vår. Vi har en stor virksomhet med mange ulike tjenester. Det er alltid en fare for å tjene i egen kraft, og da kan det være lett for at tjenesten bare blir en «aktivitet». Det er viktig at vi minner hverandre om det som står i Ef 6:7: Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. Vi er takknemlig for alle som står i de ulike tjenestene, og det er vår bønn at dere må kjenne på Guds velsignelse i tjenesten. De ulike tjenestene fører også til ulike frukter. Vi vil spesielt trekke frem arbeidet som blir gjort i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Det er gode samlinger for søndagsskolen og tårnagentene. De fra 7. klasse og oppover samler seg under navnet «Truth seekers», oversatt til norsk: «Sannhets søkerne». Her er bønn og bibelstudie en viktig del av samlingen. Vi har også flere lag innmeldt i bibelkonkurransen «Salomokonkurransen». VIP klubben har god 11

12 oppslutning, og det kan være opp mot 40 barn på samlingene. Vip night har også hatt en økning i antall deltakere, og det kan være opp mot 20 personer på samlingene. God kontakt med Molde Friskole er en av årsakene til dette. En gruppe vi ikke har tilrettelagt arbeid inn mot, er studentene og de fra 16 år og oppover. Det er viktig at vi hjelper hverandre til å være våkne disipler, og det gjør vi ved å feste blikket på Jesus. I det navnet ligger også kraften til å tjene! 6.3 Vaktmestertjenesten. Vaktmesterarbeidet utføres av et team på 11 par/ enkeltpersoner som settes opp på turnus av Yngvar Holtskog. Disse er med på jobben: Ingeborg og Inge Palmar Solem, Lill og Jarle Tufte, Bjørn Nerland, Sofie og Asbjørn Ørjavik, Borghild og Gudmund Hol, Gunlaug og Oddvar Sæter, Unni og Erling Holen, Solfrid og Oddleif Bjerkestrand, Åse og Per Jostein Orten, Solveig og Oddvar Opstad og Bibbi og Tormod Bjerkeland. Det er stort sett de samme personene fra år til år. Vaktmestertjenesten på dugnad startet opp i 1996 og fungerer bra pga at vi har et pliktoppfyllende team, men vi gjør oppmerksom på at det er et stort behov for at flere medlemmer deltar i denne tjenesten. 6.4 Bedehuset. Molde bedehus ble tatt i bruk høsten 1877, og er dermed 136 år. Det er et godt og tjenlig hus på mange områder. Tilstanden til lillesalen/den eldste delen av huset fra 1877 er ikke god med tanke på isolering og vindu, bare for å nevne noe. Høsten 2014 ble det satt ned en plankomite av styret, som skal se på muligheten for rivning og nybygg i forhold til gamledelen. Hver vår er det dugnad over to dager, ellers er det teknisk styre og vaktmestrene som passer på at huset er i orden både innvendig og utendørs. Disse personene gjør en utmerket god jobb. Vi har en del inntekt på utleie av lokaler og parkeringsplasser. Terje Kolstad er en pliktoppfyllende brannvernleder for bedehuset. 7. Økonomi. Det vises til årsregnskap for Regnskapet som sendes ut her er foreløpig og ikke revidert. Endelige regnskapstall blir delt ut på årsmøtet. 7.1 Den økonomiske situasjonen. Den økonomiske situasjonen er forholdsvis god. Kollektinntektene er på kr Dette er en økning på kr fra året før. På to år har kollekten økt med kr Når det gjelder andre gaver har vi fått inn kr Dette er en økning på kr fra Vi har også fått inn kr på utleie. Dette er en økning på kr fra For året 2014 har MI et driftsoverskudd på kr Vi har ca. 3 millioner kr. i banken. Vi ønsker å uttrykke stor takknemlighet for at vi har fått en god drift som ikke går i underskudd. Likevel er vi avhengig av å ha en god økonomi for å kunne drive et godt og utadrettet indremisjonsarbeid uten å bruke oppsparte midler til drift. Vi har også en stor utgiftspost når det gjelder renovering av gamledelen på bedehuset. Derfor oppfordrer styret medlemmene i MI om å fortsette med å gi gode pengegaver i form av kollekt, en enkelt gave eller ved å opprette fast givertjeneste/ eventuelt øke beløpet på denne. Vi ønsker også å løfte frem muligheten for testamentariske gaver. 12

13 7.2 Fast givertjeneste. Regnskapsposten viser at den faste givertjenesten har økt med kr fra året før. Takk til alle som har bidratt med dette. Det har kommet inn kr i fast givertjeneste for året Dette er en god ordning som også gir skattelette for giveren. 8. Medlemmer og døpte. 8.1 Medlemmer. Ved slutten av 2014 var det registrert 153 medlemmer i MI. Året før var det 151 medlemmer. Antall barn som er med i forsamlinga er betydelig i forhold til voksne medlemmer. Grovt regnet har medlemmene 60 barn i grunnskolealder og nedover. 8.2 Døpte i forsamlingen. Det var 3 barn som ble døpt i Til sammen er nå 21 barn døpt her fra Barnehagen. Vi har en barnehage som fungerer godt. Borgny Remen Evensen gjør en veldig god jobb som styrer for Bjørset barnehage. Både oppslutningen og økonomien er bra. Se mer under egen årsmelding for barnehagen. 10. Takk. Styret ønsker å rette en takk til alle våre medlemmer for omtanke og forbønn, og for den økonomiske støtten i kollekter, gaver og fast givertjeneste. Takk til dere som er med i ulike komiteer og underavdelinger. Takk til talere fra ImF og NRI, men også til dere talere som er MI-medlemmer. Takk Rigmor, Erna, Yngvar og Audun som har jobbet og vært virksomme på kontoret dette året. Takk til Else Karin som gjør en god jobb som renholder. Takk til Borgny Remen Evensen og alle de andre som jobber i barnehagen vår. Takk til ImF, NRI og leirstedene, Molde Friskole, Høgtun folkehøyskole og Molde folkehøyskole for godt samarbeid i Takk for det gode vennesamfunnet på Molde bedehus. La oss fortsette med å vise kjærlighet og omsorg for hverandre, slik at også nye som kommer innom merker at de er varmt velkommen inn i fellesskapet vårt. 13

14 11. Årsrapporter fra underavdelinger: 11.1 Årsmelding for Teknisk styre 2014 Komite for nedvask på våren, duker og kjøkkenutstyr. (Ingeborg Solem og Solfrid Bjerkestrand). Komite for vedlikehold av hus og eiendom. (Oddleif Bjerkestrand og Oddvar Opstad). Komite for teknikk, lyd og strøm. (Helge Hatlen og Per-Inge Orø). Vi besluttet å starte med faste dugnadskvelder (siste torsdag i hver måned), i et forsøk på å få et oppsving på deltakelsen på vedlikehold og oppgraderinger av forsamlingshuset vårt. Vi opplyste om datoene i medlemsbladet og søndagsmøtene våre. Oppdragsliste henger på tavle i gangen, for den som ønsker å bidra, men også for å fylle inn forbedringer, ønsker Vi er veldig glade for hver som møtte opp og tok en oppgave i det året som har gått. Vi synes det er godt å arbeide sammen, og mye velsignelse å få i arbeidet. Men ettersom oppmøtet ikke ble særlig større på de faste dugnadskveldene, og det ble litt utfordrende for de av oss som er småbarnsforeldre, så gikk vi over til å ta oppmøte når det passer inn i tidskjemaet til familien. Dette er noe som har blitt gjort i 2014: Loftet bak kontoret er ryddet og isolert, så de på kontoret blir mindre utsatt for trekk. Vi sparer nok noe i strømforbruk også. Hyller er satt opp, men ting kan alltids bli bedre organisert. Rommet over gangen i storsalen er ryddet og hyller montert. Regnskap er plassert her i denne «bunkersen». Vaskedugnaden er godt innarbeidet og gjennomført etter planen. Betongfasader som er skallet av, er pusset inn og malt opp igjen. Vaskerommet er snudd om for å bli mere brukervennlig. Peisestuen: Scene er montert. Brukervennlig sang/tale-anlegg er montert. Det er utført oppgraderinger på andre tekniske installasjoner på huset, som datanettverk og teleslynger. Hagen er stelt og holdt ved like. Det er også utført andre små reparasjoner og vedlikehold. Molde-fellesskapet har kommet inn som leietaker. Vi har vært involvert i samkjøring av leieavtaler og bidratt i praktisk avvikling av arrangement i begge forsamlingene. Både som opplæring og som kjente på huset, så arrangementene og igangkjøringsperioden skal gå greit for leietakerne våre. Utfordrende å være tekniker på arrangement og teknisk ansvarlig med overordnet ansvar, da brukerne er flere, og ting skal virke for alle til enhver tid. Samarbeidet har gått bra så langt. Vi har selvfølgelig spart noe arbeid til 2015 som vi vil dele med dere andre. Vi er veldig glade for alle vaktmestrene som også ser etter hus og eiendom. For teknisk styre Helge Hatlen / Per-Inge Orø 14

15 11.2 Årsmelding for søndagsskolen og Tårnagentene 2014 Søndagsskolen og tårnagentenes samlinger er en del av MI sine søndagsmøter. Det er flott å kunne være samlet både store og små en del av møtet før barn og ledere går til egne grupper. I 2014 sa vi opp abonnementet på «Sprell Levende» etter ønske fra lederne i SSK/TA. De ønsket videre å forme undervisningsopplegget selv, ut ifra hva de ser mest tjenlig for gruppene. Det er bl.a. mer temabasert undervisning på tårnagentene, mens det på søndagsskolen legges vekt på å formidle ulike bibelhistorier. Barna i vår søndagsskole er fra 0-6 år, og benytter lillesalen. Foreløpig har vi ikke hatt egne samlinger for de minste (0-3) parallelt med søndagsskolen. Årsaken er delvis rommangel og ledermangel, og delvis at flere av de minste har søsken på søndagsskolen som vil ha en forelder der. I gruppene er det andakt, sang, leik og aktivitet. 2 team à 2 ledere har byttet på ansvaret på søndagsskolen, hvor det jevnlig er barn. Tårnagentklubben er for barn 7-11 år, og har sine samlinger i peisestua. Her er det også to lederteam. I høst måtte èn av lederne ha ansvar på begge gruppene pga. ledermangel, slik at de var to voksne hver gang. Det kommer jevnlig barn på tårnagentklubben vår. I 2014 var det tilsammen 16 samlinger, 12 av disse på 17-møter og 4 på 11-møter. Takk til alle dere som ber for barna og lederne på søndagsskolen. For søndagsskolen/tårnagentene Rigmor Hatlen (hovedleder) 11.3 Årsmelding for Truth seekers 2014 Dette er en del av søndagmøtevirksomheten på bedehuset. Samlingene skjer nede i Cafeen under søndagsmøtene, og er rettet mot barna fra 7. klasse og oppover. Vi har hatt 16 samlinger i Utlegging av og samtale omkring Guds ord og bønn står sentralt i samlingene, og vi prøver å utfordre barna og hverandre til på forskjellig vis å leve ut Jesus livet både under møtene og i hverdagen. Vi tar oss også alltid tid til en leik eller konkurranse i løpet av samlingene. Jevnt over er det pluss/ minus 6 deltakere, men vi har vært nede i 2 og oppe i 12. Lederne her er Åshild Stige, Håkon-Inge Græsdal og Ottar Schjølberg. Disse legger også til rette for at barna kan ha mer uformelle treff hos hverandre på kveldstid, her står det sosiale i høysetet, men Guds ord og bønn er også fast på programmet. Slike samlinger har vi hatt knapt en kveld i måneden. V/ Ottar Schjølberg 11.4 Årsmelding for VIP-klubben 2014 VIP-klubben har hatt 12 samlinger dette året. Det er fredag som er kvelden for aldersgruppen klasse. Fremmøtet har vært veldig bra. Det kommer jevnlig jenter og gutter til samlingene. I noen tilfeller er det oppmøtet opp mot 40 personer. Strålende! Over 100 VIP deltakere har møtt opp på VIP i løpet av 2014, noe som er ny rekord og svært gledelig. Antall betalende medlemmer ble 32. Vi jobber for å øke dette tallet i løpet av Aktivitetsnivået er høyt, og lederne har hendene fulle. Aktviteter som innebandy, biljard, bordtennis, airhockey, radiostyrte biler og hobbyarbeid står fortsatt på programmet. I løpet av året er det også kjøpt Cuboro byggeklosser og et solid fotballspill. 15

16 Dette er kvalitetsleker som har blitt godt mottatt og er kjøpt fra gavemidler som MI har fått etter å ha sendt inn søknader på vegne av VIP. Tusen takk for det! Kiosken er åpen hver gang, og lederne serverer boller og saft. Iblant overrasker vi deltagerne med pølse eller pizza. Vi har utlodning hver gang. Det er fortsatt kjempepopulært! Hovedsaken for oss ledere er at vi få gi disse unge evangeliet om Jesus. Hver gang samles vi til VIP-hjørne. Da deler vi Guds Ord med dem og samtaler litt. En del av de som går på VIPklubben har ingen bakgrunn fra kristent barnearbeid, og vi gleder oss over at vi får nå disse på fredagskveldene. Ofte kommer de til oss voksne for å prate og stille spørsmål om det som har med bibelen og Gud å gjøre. Vi kjenner oss privilegert som får lov å møte disse unge og gå noen trosskritt sammen med dem. Vi har også mange av våre egne med oss på VIP. Det er viktig at Molde Indremisjon har et tilbud som passer for denne aldersgruppen dersom vi skal beholde de unge i forsamlingen vår. Vi ønsker at de skal kjenne seg verdsatt og viktige i Molde bedehus. Ledere dette året har vært: Vår- og høstsemester: Iren Schjølberg, Sigbjørn Ørjavik, Tor Rolv Time (kasserer), Olav Astad, Ingunn Folde og Stig-Einar Sørensen (hov.leder) Randi Marie Solbakken har stilt som andaktsholder på vårsemesteret. VIP-klubben er tilsluttet Romsdal Søndagsskolekrets og Indremisjonsforbundet og får frifondmidler fra Norsk Søndagsskoleforbund. v/ Stig-Einar Sørensen 11.5 Årsmelding for Vip-Night 2014 Vip-Night er et ungdomstilbud på bedehuset for de som går i 7. og oppover. Vi har i 2014 hatt samlingene på fredager fra kl. 20:00-22:30 etter at vip var ferdig. I forkant av hver samling var lederne samlet i bønn. Til sammen i 2014 var det 19 samlinger, 10 på vår-halvåret og 9 på høst-halvåret. Det har blitt noen ekstra samlinger siden ungdommene ga utrykk for det. Antall ungdommer er gått opp og ligger nå på rundt 17 stk. per samling. Flere har tatt med seg venner og ikke alle har samme bedehus bakgrunn. Det er blitt en forandring blant lederne. Elin Bjerkestrand er kommet inn som leder og Audun Vesetvik sluttet, men kommer innom og har andakter Vi er veldig takknemlig for at Elin takket ja og det bidrag hun har kommet med i Aktivitetene dette året har vært variert med tradisjoner som: bilrebus, filmkveld og bowling til nyheter som: marsmellows konkurranse og sang konkurranse. På nesten hver samling har vi kiosk, der vi selger snacks og diverse varmmat. Foruten kiosken så ble det lagt opp til mat enkelte ganger som pizza, is og vafler. Det ble også utlodning men ikke på hver samling. Sommeravslutningen blir nok husket selv om den gikk til hjertøya i år og. Det ble grilling, bading og rebus tross regnvær. Myggen kom og vi måtte evakuere noe før tiden Vi har hatt fokus på å være der for ungdommene ved å svare på spørsmål ang. forkynnelsen og andre spørsmål om trua på Jesus. Møtedelen med andakt er viktig i arbeidet vårt. Takk til alle som var villige til å stille som andaktsholdere på vip night 2014 og lederne som står i tjenesten. Lederne dette året har vert: Nils Martin Sandven, Terje Kolstad, Oddbjørn Tislavoll og Elin Bjerkestrand. v/ Oddbjørn Tislavoll 16

17 11.6 Årsmelding for MiniMidisang 2014 MiniMidiSang er et «drop-in» tilbud for 0-3 åringer annenhver torsdag formiddag. Vi samles til sangstund, nistelunsj og leik. Sangstundene varer ca. en halv time. Her er det både kristne og tradisjonelle barnesanger, regler, sangleker, nytt og godt kjent stoff. Vi bruker ulike effekter i programmet, for eksempel sjøteppe, vuggelaken, instrumenter, cd og såpebobler. Hele dette året har vi hatt alle sammen i en gruppe, for det har vært få små babyer. Vi har en frivillig kontingent, og dette året står 23 barn på medlemslisten vår. Noen flere har i tillegg vært innom på enkelte av samlingene. Vårsemesteret var vi samlet 9 ganger, og 8 i høstsemesteret. Også dette året har vi vært velsigna med flotte reservebesteforeldre; Oddbjørg Solheim, Sofie Ørjavik, Astrid Sotnakk og Solfrid Bjerkestrand. Malfrid Gussiås har vært vikar for Solfrid noen ganger i høst. De er til stor hjelp, og vi hadde ikke klart oss uten! De dekker bord, ordner med drikke, skjærer opp frukt, passer barn, bidrar med rydding, smil og gode ord. Siste samling hvert semester har vi servert pizza og dessert. Jeg har en engel som følger meg om jeg sitter eller står, om jeg springer eller går og jeg er trygg både dag og natt! Vær med i bønn om at alle som er innom oss må få se og kjenne Guds fred og nåde. En stor takk til alle som har vært i forbønn for oss gjennom For MiniMidiSang Rigmor Hatlen, leder 11.7 Årsmelding for Omsorgskomiteen 2014 I komiteen har det vært 9 medlemmer. Asbjørn Ørjavik, leder. Gered Gussiås, kasserer. Anna Marie Sætem, sekretær. Solveig Opstad, Borghild Hol, Edel Farnes, Birgit Jordet, Oddleif Bjerkestrand og Erling Holen. Det er avholdt tre komitemøter. Høstturen ble avviklet 23. august med busstur til/rundt Averøya over Atlanterhavsveien. Vi haddde god guiding av Kornelius Gustad. Første stopp på turen ble hytta til Gustad, en idyllisk plass på Sandøya, og der hadde vi andakt ved Randi Hatlen. Deretter kjørte vi til Kvernes stavkirke og Gamle Kvernes museum hvor vi fikk omvisning og historier. Middag hadde vi på Bjartmars favorittkro, og senere picnicservering på Eldhusøya, der vi også gikk rundt på de nye fotturistbroene. Heimturen gikk om Eide. Det var sol og fint vær og hele turen var en stor opplevelse. I år ble julestjerner med julehilsen delt ut til 37 personer, og det ble gjort uka før første søndag i advent. Vi får tilbakemeldinger som viser at mottakerne setter pris på å få en hilsen fra oss. Komiteen legger kranser på to gravminner. Vi sender også julehilsen, uten blomster, til noen få personer. Førjulstoner, komiteens storsamling, ble avviklet 3. søndag i advent. Rigmor hadde ordnet et variert og fint program. Bedehusets egne sangere, barne- og ungdomsteam stor for det meste. Det var mye vakker sang av både barn og voksne. Alice Enger Nesje las dikt av Prøysen. Taler var Andreas Lima. Det var godt frammøte og god adventsstemning. V/ Anna Marie Sættem. 17

18 11.8 Årsmelding for MI-nytt 2014 Medlemsbladet vårt MI-nytt kom ut med totalt 8 nummer dette året. Tanken er at dette skal være et månedlig medlemsblad, der medlemmene fortløpende kan lese om hva som skjer/ hva som har skjedd i MI. Her har forsamlingsleder ordet, Styret i MI kommer med aktuell informasjon, det er bønneemner, møteprogram og oversikt over bursdager, for å nevne noe. Håpet er at dette medlemsbladet kan binde medlemmene enda mer sammen, ved at vi vet om hverandre og er oppdatert på hva som skjer. Redaksjonskomite er styret i MI og forsamlingsleder, men det er forsamlingsleder som sørger for layout og innhold. Bladet består av to A4 sider som er brettet, slik at det utgjør 8 sider. MI-nytt har blitt trykket opp i ca. 50 fargeeksemplar. Etter at MI gikk til innkjøp av «ny» kopimaskin høsten 2013, står vi selv ansvarlig for trykkingen. Noen av medlemmene får MI-nytt tilsendt hjem per post, og noen får det tilsendt på epost. Alle utgavene av MI-nytt kan også lastes ned og leses fra hjemmesiden vår Dette året har vi aktivt brukt hjemmesiden vår for å formidle utad hva som skjer her på bedehuset. I tillegg annonserer vi fast hver lørdag i Romsdal budstikke. v/ Audun Vesetvik 11.9 Årsmelding for Kvinneforeningen 2014 «Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse» Salm Anna Lervik, medlem av kvinneforeningen i mange år, døde i sommer. Vi takker for det hun har vært for foreningen og lyser fred over hennes minne. Den 20. mai inviterte vi syforeninga til møte på Frænabu. Det har blitt en fin tradisjon med et fellesmøte for året, og også i år fikk vi en fin kveld sammen. Randi Marie Solbakken var med, og hun både sang og hadde andakt. På en slik kveld hører også god bevertning med. Kollekten kr ble gitt til Frænabu. I år hadde vi bare to ukes basar, uke 37 på Mega og uke 38 på Moldetorget. «Kvelden for alle» var 1. oktober. Godt å se at også denne gangen fyltes peisestuen. Ingunn Nerland hadde andakt og ellers var det åresalg, et lotteri spesielt for barn og trekning av basaren. Og selvfølgelig god bevertning. På basaren kom det inn kr ,- og på «kvelden for alle» kr Vi er takknemlig for all støtte vi får. Til Molde indremisjon er overført kr Utsendinger til NRI sitt årsmøte på Høgtun var Sofie Ørjavik og Astrid Sotnak. I styret for 2014: Sonja Bøe (leder), Sofie Ørjavik ( nestleder), Astrid Sotnak (kasserer), Oddbjørg Solheim (sekretær), Helga Gussiås (styremedlem) og Birgit Jordet (varamedlem). V/ Oddbjørg Solheim Årsmelding for Syforeninga 2014 Det er nåde i fra Gud den hele vei! 7. januar var det styremøte hos Annlaug der vi planla møta for våren. Berre 2 veker basar i år. Veke 8 Moldetorget og veke 9 Coop Mega. Trekning av basaren på Kvelden for alle onsdag 12.mars kl 18. Grethe Marita Heiseldal hadde andakt og mannen, Bård sang ein fin sang som streka under det ho hadde sagt. Synne, Hannah og Tobias gledde oss med fin musikk. Triveleg når peisestova er fullsatt og vi kosa oss med servering av heimebakt. To omg. med åresalg før trekning av basaren. I kveld kom det inn kr og på basaren i forretningane kr Hjartans takk til alle som er med og støtta arbeidet! Kvinneforeninga inviterte oss til fellesmøte på Frænabu 20. mai. Randi Marie Solbakken var med og ho formidla mykje godt ut fra Guds ord, både gjennom tale og sang/musikk. Kaffe, smørbrød og gode kaker er sjølsagt med i slikt godt lag. Kollekten, 2.600,- ga vi til Frænabu. 18

19 Siste møte før ferien, 5. juni, inviterte Solveig oss til Reiten gård. Alltid godt å kome hit, og vi fekk ein kjempefin kveld saman, ein god avslutning på vårsemesteret. Ingeborg Solem, Gerd Gussiås og Annlaug Talsethagen var utsendingar til NRI sitt årsmøte på Høgtun f.h.sk. 7. juni og til NRI sitt ekstra ordinære årsmøte i Molde var det Gerd, Annlaug og Solfrid Bjerkestrand som møtte. Styremøte 11. august der vi planla syforeningsmøta for hausten og julemessa. 12 foreningsmøter dette året. 21. august inviterte Margrete oss til Sekken. Godt å kome inn i den lune heimen og ho diska opp med salater og rundstykker, kaffe og kaker. Alle 15 som var der var glade for ein god og triveleg kveld saman. Julemessa, laurdag 15. november opna vi for salg kl. 10. Familiemøte kl. 12 der G. M. Heiseldal ha andakt. 2 omg. med årer. Borna samla seg rundt tombolaen. Servering av rømmegraut kl Godt kåseri av tidl.fylkesmann Befring, god sang av Moldekoret på samlinga kl Her var det ein omg. med årer og ein omg. med gullårer med fenalår, kransekaker og fine blomsteroppsatser som gevinster. Else Karin Jacobsen leia begge møta. Også i år fekk vi god hjelp av yngre krefter til åresalg og tombolaen. Trekning av basaren til slutt. Stort frammøte heile dagen og veldig godt salg av varene, baksten forsvant. Det kom inn rekord mykje, kr ,- Overført MI ,- Foreningsgave NRI kr ,- Vimpel Visthus 2.900,- Bildøy b.sk ,- Overf MI ,- Regnskapsoversikt levert MI. Årsmøte : Annlaug og Solfrid stod på valg, men vart gjenvalgt. Hanna og Malfrid ba om fritak. Reidun og Margrete var villig å gå inn i deira stad. Styret 2014: Annlaug Talsethagen, form, Ingeborg Solem, nestf., Solfrid Bjerkestrand, sekr., Gerd Gussiås, kass., Borghild Hol, st.medl. Vara: Hanna Eikrem og Malfrid Gussiås. V/Annlaug Talsethagen Årsmelding for Bjørset barnehage Eierstyret har hatt 7 styremøte. Styret følger barnehageåret, derfor nevnes to styre i årsmeldingen. Det har vært et år uten store saker. Styret fram til Else Karin Jacobsen, leder, Åse Karin Orten, nestleder, Trond Stige og Rigmor Hatlen. Elin Romarheim ble valgt som fast medlem og Rigmor Hatlen som1.vara på siste årsmøte. Rigmor har gått inn som fast styremedlem fordi Elin Romarheim ba om fritak. Solveig Ørjavik, MIrepr. Vara: 1. Erna Sættem, 2. Malfrid Gussiås Representanter i samarbeidsutvalget: Rigmor Hatlen og Solveig Ørjavik. Vara: Åse Karin Orten Styret fra Samme styre. Rigmor Hatlen ble valgt for 1 år slik at en kommer i rute igjen med valg av 2 representanter for toårsperioder fra årsmøtet

20 Personaltreff på bedehuset I vår inviterte eierstyret barnehagepersonalet til fest i peisestua med Bacalao og kaker. Personalet gir uttrykk for at dette setter de pris på. Barnehagen på besøk på bedehuset Alle barna og ansatte i barnehagen er på besøk hver høst, og i januar er det juletrefest for barna m/ familie. Her deltar også de ansatte. Utført arbeid Ingen store utbedringer denne året, men badet mot øst har fått nytt gulvbelegg. Det er også utført radonmåling. Antall barn 38 barn fordelt på to avdelinger, 15 familier har ett barn, 10 familier har to barn og en familie har tre barn som går i barnehagen. Personalsituasjonen Barnehagen har ti ansatte, derav har to vært ute i morspermisjon. En av disse var på plass igjen i okt. En er langtidssykmeldt. Kjøkkenassistent hjelper oss to timer hver dag, noe som blir satt pris på. Økonomi Økonomisk går barnehagen veldig godt. Overskuddet er på kr Vi har mottatt nesten kr i statstilskudd som gjelder tidligere år. På lønn/arb.avg. har vi besparelse/tilskudd til spes.ped ca. kr Som det står i årsmeldingen har det vært langtidssykmelding og permisjon av ped.ledere. Vikarene har hatt lavere lønn siden de ikke har høgskoleutdanning. Dette er med å forklarer overskuddet. Takk Eierstyret vil takke styrer, alle ansatte, vaktmester, Molde Indremisjon og alle frivillige for samarbeid og godt utført arbeid også dette året. Signal fra foreldrene er fortsatt bare positive. Barnehagen har et godt renomè. For Eierstyret Else Karin Jacobsen 20

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer