Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS"

Transkript

1 MERETE JÅSUND, IGM AS

2 WORKSPACE: WEB Illustrator har et eget workspace, spesiallaget med de panelene du oftest trenger når du jobber mot web. Velg Web, fra rullemenyen til høyre i Kontrollpanelet. OPPRETTE DOKUMENTER Når du oppretter et nytt dokument i Illustrator kan du velge profilen Web, for å få et dokument tilpasset skjerm. TEMPLATE Illustrator har en del ferdige templates bl.a. for bannerannonser. Du åpner dem ved å klikke på Templates, nederst i venstre hjørnet av dialogruten New Document, eller ved å velge File > New from Template. Dette tar deg direkte til Templates-mappen, der du kan velge mellom ferdige maler. Da får du automatisk linjalenhetene i pixler som er vanlig å jobbe i når du lager noe for skjerm. Under Advanced ser du at fargemodus blir satt til RGB og rastereffekter til 72ppi. Under Size får du tilgang til de vanligste skjermstørrelsene. Her er det også automatisk krysset av for Align New Objects to Pixel Grid. Dette gjør at alle objekter du tegner automatisk vil snappe til den nærmeste hele pikselen, slik at du ofte vil unngå antialiasing og få skarpere konturer på det du tegner. (Når dette er valgt, vil alle strektykkelser automatisk rundes av til nærmeste hele piksel). Ferdige maler for webannonser i Illustrator. Hvis du bruker andre sidestørrelser jevnlig, f.eks faste bannerannonsestørrelser, vil det være lurt å lagre dette som en template. Lag dokumentet i den størrelsen og med de innstillngene du trenger. 2

3 Velg File > Save as Template. Du kan velge å legge malfilen i Illustrators Template-mappe, da vil du kunne trykke på Template nederst i vinduet New Document og ledes rett til den mappen. Eller du kan velge å legge de templates du oppretter i en mappe på server, slik at de er tilgjengelige for flere. Da velger du File > Open og navigerer deg selv dit, når du skal opprette et dokument basert på malen. Fordelen med å lagre som en template, er at du aldri overskriver original-filen, den blir alltid lagret ned med et nytt navn. OPPRETTE FLERE ARTBOARDS Du kan opprette flere artboards i et dokument, f.eks. hvis du vil lage en kampanje med flere ulike bannerannonse-størrelser. Dessverre vil ikke nye artboards du oppretter eller endrer størrelse på i Kontroll-panelet, festes til Pixel Grid. Dette gjør at du fort får problemer med å tilpasse bakgrunner og rammer til annonsene. Du kan omgå dette ved å lage et nytt dokument som er så stort at det kan romme de ulike størrelsene du vil bruke. Sørg for at valget Align New Objects to Pixel Grid er valgt. Bruk Rectangel Tool til å tegne opp størrelsen på de bannerannonsene du ønsker i dokumentet. Marker alle rektanglene og velg Object > Artboards > Convert to Artboards. Velg Artboard Tool og slett det originale dokumentet. OPPLØSNING, VISNING OG PIKSLER Når du jobber i Illustrator med vektor, behøver du ikke forholde deg til oppløsning. Men når elementene skal brukes på skjerm, må de i de fleste tilfeller eksporteres i et bitmap-format. Standard oppløsning for bilder som skal vises på skjerm er 72 ppi. Men ingen skjermer har en oppløsning på 72ppi, så det er skjermens oppløsning som bestemmer hvor stor filen vil se ut. På en skjerm med en høyere oppløsning, vil grafikken fylle en mindre del av skjermen, enn på en skjerm med lavere oppløsning. Det vil likevel være lurt av deg å jobbe i 100% visningsstørrelse i Illustrator, det gir deg det nærmeste inntrykket av hvordan dette vil se ut. Snarveien til 100% visning er Kommando + 1 (Mac) eller Ctrl + 1 (PC): FORHÅNDSVISNING AV PIKSLER Hvis du vil se hvordan grafikken din blir seende ut når den eksporteres til et bitmap-format, velger du View > Pixel Preview. Da simulerer Illustrator hvordan objektene kantutjevnes (anti-aliasing). Anti-aliasing Anti-aliasing er metoden som brukes for å gi inntrykk av at buede kanter i bitmap-grafikk er runde og ikke kantede. Den går ut på at kanter blir gjort uklare og gjengis i en fargetone mellom hovedfigurens og bakgrunnens, slik at kantene ser mindre hakkete og ujevne ut. FESTE TIL PIXEL GRID Hvis du har tegnet objekter som ikke er festet til Pixel Grid, kan du markere objektene og hente frem Transform-panelet. Kryss av for Align to Pixel Grid, da flyttes objektene til nærmeste hele piksel. Objekt som er kantutjevnet (anti-aliasing) til venstre og objekt som er festet til Pixel Grid til høyre. 3

4 KANTUTJEVNING AV TEKST I Character-panelet får du valg for å kantutjevne teksten. Du kan velge mellom: None, Sharp, Crisp og Strong. Du kan sette disse valgene for hver enkelt tekstramme. Valgene blir lagret som en del av dokumentet. SYMBOLER I Symbols-panelet kan du lagre elementer du skal bruke flere ganger. Hver symbolforekomst er koblet til symbolet i Symbols-panelet, slik at du kan redigere symbolet og det vil automatisk oppdateres i dokumentet. Symboler kan gi betraktelig redusert filstørrelse, og man kan effektivisere produksjonen der man skal bruke et element flere ganger eller gjenbruke det senere. LAGE SYMBOLER Du kan lage symboler av alle objekter i Illustrator, med unntak av koblede bilder og diagrammer. Symboler kan til og med inneholde redigerbare effekter som penselbaner og overganger eller andre symboler, og integrerte bilder. Du får opp en dialogrute, der noen av valgene er viktigst hvis du skal bruke dette symbolet videre i Flash. Da kan du bestemme allerede her om det skal være Graphic Symbol eller Movie Clip og hvor forankringspunktet skal være. Du bør også velge at symbolet alltid skal justere seg til Pixel Grid (viktig for å få best kantutjevning på skjerm). Du kan også angi at du skal bruke 9-slice scaling. 9-slice scaling kan være nyttig når du lager f.eks. knapper og meny-elementer som skal endre størrelse i en retning, fordi du kan bestemme hvilke deler av symbolet som skal strekkes. Med 9-slice scaling kan lengden på knappene justeres etter tekstlengden, uten at hjørnene strekkes, slik de ville blitt ved normal skalering bare i en retning. For å definere et symbol markerer du objektene du vil bruke som symbol, og trekker dem inn i Symbols-panelet (du kan også klikke på New Symbol på Symbols-panelet). Angi valg for 9-slice scaling Når du har krysset av for 9-slice scaling, må du angi hvor symbolet får lov til å strekkes. Dobbeltklikk på symbolet, i dokumentet eller i Symbols-panelet, for å redigere det. Nå dukker det opp guides som du kan trekke dit du ønsker for å bestemme hvor symbolet skal kunne strekkes. Det er bare området som ligger mellom de fire hjelpelinjen som strekkes. 4

5 BRUKE SYMBOLER Hvis du vil plassere symboler i tegningen, trekker du symbolet fra Symbols-panelet dit du vil i tegningen. Hvis du vil ha flere symboler kan du kopiere dem ved å holde Alt/Option nede. Alle kopiene vil også være koblet mot symbolet i Symbols-panelet, og endres hvis du redigerer det originale symbolet. SYMBOLBIBLIOTEK ENDRE SYMBOLER Du kan bruke de vanlig transformeringene som skalere, rotere osv på symbolene og du kan bruke valg fra Transparency-, Appearance- og Graphic Style-panelet på enkeltsymboler. Hvis du vil endre et symbol, slik at alle forekomstene av det også endres, dobbeltklikker du på symbolet, eller velger Edit Symbol i Kontroll-panelet. Hvis du vil endre et symbol uten at det endres der det er brukt i tegningen, velger du Break Link to Symbol ( ) nederst i Symbols-panelet eller Break Link i Kontroll-panelet. BYTTE ET SYMBOL MOT ET ANNET Du kan bytte en eller flere forekomster av et symbol mot et annet symbol. Marker symbolet du skal bytte ut, i tegningen. Hvis det er flere forekomster av symbolet i dokumentet, kan du så velge Select > Same > Symbol Instance, da markeres alle foreomstene av symbolet. Det ligger med mange symbolbibliotek i Illustrator som du kan plukke symboler fra. Gå nederst til venstre i Symbols-panelet og velg Symbol Libraries Menu. Nå får du frem en liste over alle symbolbibliotekene du kan velge mellom. Bibliotekene du åpner blir liggende i et eget panel. Noen av bibliotekene er laget med ikoner spesielt for bruk på web, somweb Buttons and Bars og Web Icons. Når ett eller flere symboler er markert vises Replace i Kontroll-panelet. Fra popup-menyen kan du velge hvilket av de andre symbolene du vil bytte det ut med. Alle symbolforekomstene byttes med det nye symbolet, men beholder bestillingene som er gjort for dem, som størrelse og vinkel osv. Du kan ikke legge noe til et eksisterende bibliotek, men symboler du velger derfra, legger seg i Symbols-panelet. 5

6 Bygge opp symbolbibliotek Du kan lagre et bibliotek med dine egne symboler, ved å legge inn de symbolene du vil ha i Symbolspanelet (og eventuelt slette dem du ikke trenger). Deretter kan du lagre det som et bibliotek ved å gå i Symbol Libraries Menu og velge Save Symbols. Hvis du legger biblioteket i programmets Symbols-mappe, vil det dukke opp i Symbol Librariesmenyen. Hvis du lagrer det et annet sted, f.eks. på en server, må du velge Symbol Libraries Menu > Other Library, og lete deg frem til der det er lagret. MØNSTER Du kan bruke Pattern-funksjonen i Illustrator til raskt å kreere mønstre som du f.eks. kan legge som bakgrunner. Du kan nå raskt lage kompliserte mønstre og på en enkel måte redigere og endre dem. Du kan bruke et hvilket som helst objekt eller objekter som utgangspunkt for å konstruere et mønster. Swatches-panelet og Swatch Libraries Menu inneholder en del ferdige mønstre, som du kan benytte eller modifisere, men det er enkelt å konstruere sine egne mønstre. Mønstre følger som det meste annet du lager i Illustrator bare dokumentet, men du kan utveksle mønstre mellom dokumenter ved å lagre dem i Swatches Libraries eller ved å åpne dem ved å velge Swatches-panelmeny > Open Swatch Library > Other Library og deretter finne dokumentet de er opprettet i. KONSTRUERE ET MØNSTER Du oppretter et mønster ved å tegne/konstruere/ skrive objektet eller objektene som skal repeteres som et mønster. Deretter definerer du det som et mønster ved å markere objektene og velge Object > Pattern > Define Pattern. Dette åpner dialogruten Pattern Options som lar deg angi innstillingene for hvordan mønsteret skal repeteres. Alternativt kan du hente frem Pattern Optionspanelet ved å velge Window > Pattern Options. Da får du Pattern Options liggende som et åpent panel, som kan lagres som en del av et workspace. Hvis du velger dette, må du definere objekt/ene som mønster ved å gå i Pattern Options-panelet panelmeny og velge Define Pattern. Du ser samtidig at det opprettes en swatch i Swatches-panelet som inneholder mønsteret. Hvis du senere trenger å redigere på mønsteret, kan du dobbeltklikke på det i Swatches-panelet. PATTERNS OPTIONS Skal du lage et enkelt mønster som et stripe- eller rutemønster, trenger du ikke å lage annet enn en firkantet/rektangulær liten rapport, velge Object > Pattern > Define Pattern og gi det et navn. Rapporten vises i 100%, mens forhåndsvisningen av hvordan mønsteret vil repeteres, vises duset ned til 40%. Skal du lage mer kompliserte eller uregelmessig gjentatte mønstre kan du få bruk for de andre valgene i dialogruten. Under Name kan du gi mønsteret et egnet navn. Deretter gjør du endringene du vil i dialogruten, For å lagre endringene du har gjort i mønsteret velger du Done. Hvis du ikke vil lagre endringene velger du Cancel og hvis du vil lage en variant til av mønsteret kan du velge Save a Copy. Når du velger Done eller Cancel lukkes Pattern Options. Ute i dokumentet ser du ikke at du har laget et mønster, bortsett fra i Swatches-panelet. Men for å se hvordan det er blitt kan du tegne opp et objekt og fylle det med mønsteret. 6

7 Åpne Layers-panelet og gi rektangelet navnet «background». Åpne CSS Properties-panelet. Du ser at Illustrator har skrevet CSS-koden for mønsteret. Tile Type Tile Type lar deg velge mellom 5 ulike måter å repetere mønsteret på. Disse kan så modifiseres ytterligere. REDIGERE ET MØNSTER Du vil alltid kunne redigere et mønster ved å dobbeltklikke på swatchen som inneholder mønsteret i Swatches-panelet, det bringer deg inn i Pattern Options igjen. LAGRE MØNSTERRAPPORTEN FOR BRUK PÅ WEB Du kan bruke CSS Properties-panelet for å lagre mønsteret for bruk på web. Lag et rektangel og fyll det med mønsteret. Velg Export Selected CSS nederst i CSS Properties-panelet. Illustrator lagrer CSS-koden og genererer et png-bilde som er mønsterrapporten som skal repeteres. ENDRE FARGE MED RECOLOR ARTWORK Du kan bruke Recolor Artwork til å endre farge på et mønster, (eller en rekke symboler, eller alt annet du har tegnet i Illustrator) og lage en ny fargekombinasjon. Marker et objekt eller en tegning der du har brukt et mønster. Velg Recolor Artwork og endre fargene slik du vil. Husk at du kan begrense fargene til en bestemt palett og at Illustrator som standard- 7

8 innstilling ikke endrer det som er fargelagt med hvitt eller svart. Når du har endret fargene slik du ønsker, velger du bare OK. Det nye mønsteret ligger ferdig lagret i Swatches-panelet. SAVE FOR WEB der du lager overganger mellom bildekantene og bakgrunnsfargen på en nettside. Siden GIF bare beskriver 256 farger egner det seg ikke til bilder, men er best på logoer, strek og tekst, uten forløpninger e.l. Dialogruten Save for web. Du kan lagre bilder for internett som GIF-, JPEGeller PNG-filer, ved hjelp av File > Save for Web. Øverst i den venstre delen av dialogruten kan du velge å se originalen, eller den optimaliserte filen eller to filer opp mot hverandre. Under hvert av bildene, vil det stå hvilket format som er brukt og hvor stor størrelsen blir. Til høyre velger du riktige innstillinger for å optimalisere bildet. Du kan velge mellom ferdige presets (forhåndsinnstillinger) eller tilpasse dem selv. Hvilke filformat du velger er avhengig av originalbildet. GIF GIF-formatet har 8-bits farge og komprimerer områder med heldekkende farge på en effektiv måte, samtidig som det bevarer detaljene som finnes i strektegninger og illustrasjoner med tekst. I tillegg brukes GIF-formatet til å lagre animasjoner. GIF-formatet har en komprimeringsmetode uten tap (lossless), der ingen data utelates ved komprimering, men du kan tillate å komprimere med tap. Du kan redusere antall farger og angi hvordan farger skal spres. GIF-formatet støtter bakgrunner med gjennomsiktige områder og maskeringsfarger JPEG JPEG-formatet støtter 24-bits farge som bevarer de mange ulike variantene av lys og farge i fotografier og andre halvtone-bilder. JPEG komprimerer filstørrelsen ved å utelate valgte data. Ettersom data utelates kalles komprimeringsmetoden lossy (med tap). JPEG kan komprimeres med ulike kvalitetsinnstillinger. Jo høyere kvalitetsinnstilling du har jo færre data utelates. JPEG egner seg best til komprimering av fotografier og tegninger med mange farger som f.eks. forløpninger. Komprimering JPG komprimerer på den måten at det fjerner detaljer i bildet. Bildet pakkes og det pakkes opp i nettleseren. Jo mer detaljer, dess større blir filstørrelsen, uavhengig av bildets fysiske størrelse. Jo lavere komprimeringsprosent du bruker, dess hardere er komprimeringen og jo flere detaljer vil du miste. Målet er alltid å få minst mulig filstørrelse i Kb, men allikevel beholde en god kvalitet. PNG-8 OG PNG-24 PNG-formatene har henholdsvis 8- og 24-bits farger. Dette er formater som komprimerer uten tap. PNG-8 vs PNG-24 PNG-8 støtter 256 farger og PNG-24 støtter 16.7 mill. farger. For vanlig lagring av illustrasjoner er det PNG-8 som gjelder. PNG-24 støtter gjennomsiktighet (transparency). PNG-24 komprimerer ikke mye med mindre det er få farger som er benyttet. PNG-24 kan brukes på bilder der det er ønsket nøyaktig frilegging av objekter som f.eks. hår eller der det er benyttet transparente bakgrunner. F.eks. ved bruk av skygge, forløping og gjennomskinnligehet. PNG-24 har et redusert panel da det ikke er så mye en kan gjøre. 8

9 PNG-8 komprimerer som GIF, bra på strek, logoer og illustrasjoner, og filene kan bli 10% til 30% mindre enn GIF-filer. PNG-24 bevarer både fargeinformasjon (24-bits) som JPEG og bevarer detaljene som finnes i strek, illustrasjoner og logoer som GIF og PNG-8. Siden komprimeringsmetoden er uten tap blir filene vanligvis større enn JPEG-filer av samme bildet. VALG FOR KOMPRIMERINGEN Selective (Selektiv) Tabellen ligner på Perseptuell, men prioriterer brede fargeområder og bevaring av nettsikre farger. Gir vanligvis den beste fargegjengivelsen for bilder. Selektiv er standardvalget. Adaptive (Tilpasset) Lager en egendefinert tabell fra fargespekteret som er mest fremtredende i bildet. De fleste bilder inneholder farger fra bestemte områder i fargespekteret. Custom (Egendefinert) Med dette valget gjør du den gjeldende perseptuelle, selektive eller tilpassede tabellen til en fast palett som ikke oppdateres når du gjør endringer i bildet. Mac OS Bruker Macintosh-systemets standard 8-bits fargetabell. Windows Bruker Windows-systemets standard 8-bits fargetabell. Dither (Spredning) Hvilke valg du får opp når du optimaliserer et bilde, vil variere noe ettersom hvilket filformat du har valgt. Først velger du filformat og eventuelt hvor mye du tillater at det skal komprimeres med tap. Deretter kan du velge mellom ulike fargepaletter. Du har følgende valg: Perceptual (Perseptuell) En tilpasset palett som prioriterer farger menneskeøyet lett kan skjelne mellom. De fleste bilder som vises på internett er opprettet med 24-bits fargevisning. Ikke alle nettlesere viser alle fargene. Det finnes derfor en teknikk som kalles spredning, som brukes av datamaskiner for å simulere farger som ikke er tilgjengelige i fargevisningssystemet. Spredningsteknikken går ut på at det opprettes sammenhengende bildepunkter med forskjellige farger som tilsammen fremstår som en tredje farge. Hvis fargepaletten f.eks ikke inneholder fiolett, kan blått og rødt spres i et mønster som skaper et fiolett inntrykk. Transparency For formater som støtter gjennomsiktighet, kan du velge gjennomsiktig bakgrunn. Du kan også velge å legge inn en bakgrunnsfarge under Matte, da vil myke kanter og skygger, blandes mot denne bakgrunnen. 9

10 Interlaced Hvis du velger Interlaced, vil bildet lastes ned i prosjoner. Image Size Under Image Size, kan du redusere eller øke størrelsen på grafikken, ved å angi en størrelse i piksler eller en %-størrelse. Velger du Clip to Artboard, lagrer Illustrator hele artboardet, er krysset fjernet vil bare den delen som inneholder tegning bli lagret. Redusere farger Du kan markere farger i Color Table. Når du skal reduserer antall farger i en PNG-8 eller GIF med ved å gå ned på antall farger, kan du låse, konvertere til websikre farger (som i dag ikke finnes da maskinene har millioner av farger), legge til farger markert med pipetten (Eye Dropper Tool), kaste farger og gjøre en farge transparent. Disse valgene kan stilles for hver enkelt farge ved å markere dem. SCALEABLE VECTOR GRAPHCS SVG - Scaleable vector graphics er et filformat for lagring på web som lar deg lagre vektorgrafikk til nett. Resultatet er lette grafikkfiler av høy kvalitet, som kan skaleres og kan være responsive (automatisk skaleres med sidestørrelsen). Dette i motsetning til de vanlige bildeformatene for nett; GIF, JPEG og PNG, som lagrer bilder som piksler i et rutenett, og gir tunge filer, selv om de har lav oppløsning. SVG derimot er et vektorformat som beskriver bilder som former, baner, tekst og effekter. Dette gir små filer som lar deg vise høykvalitets grafikk på nett, eller håndholdte enheter som mobil. Leseren kan skalere visningen av bildene uten å miste skarphet og detaljer. SVG har også god støtte for tekst og farger, slik at filene vil vises på skjermen med samme utseende som i Illustrator. SVG-formatet er helt og holdent basert på XML. SVG 1.1 er støttet av de aller fleste nettlesere, både på nett og mobil. Det støttes ikke av IE 8 og Android 2.3 (og tidligere versjoner av disse). TIPS FOR EN BEST MULIG SVG-FIL Organiser tegningen din i lag. Når du lagrer i SVG-formatet, vil hvert lag konverteres til en gruppe (<g>)-element. Nestede lag blir nestede SVG-grupper. Hvis du vil ha objekter på ulike lag transparente, bør du justere opasiteten på det enkelte objekten, ikke opasiteten på laget. Opasitet lagt på laget vil ikke vises i SVG-filen Rasterte objekter er ikke skalerbare i SVG Viewer og kan ikke redigeres som andre SVG-elementer. Prøv derfor å unngå å tegne noe som vil bli rastrert i SVG-filen. Forløpningsnett (Gradient Mesh), og objekter som bruker effektene Rasterize, Artistic, Blur, Brush Strokes, Distort, Pixelate, Sharpen, Sketch, Stylize, Textures og Video Effects vil bli rastrert når du lagrer som SVG. Det samme blir objekter som bruker en grafisk stil som inneholder en av disse effektene. Bruk heller SVG-effekter for å legge til grafiske effekter uten å forårsake rastrering. Bruk symboler der det er mulig, og forenkle banene dine mest mulig (f.eks. med Object > Path > Simplify) for å gi en lettest mulig fil. Av samme årsak bør du unngå å bruke brushes som resulterer i store menger data, slik som Charcoal, Fire Ash og Scroll Pen, hvis nedlastingshastighet er viktig. Husk å tilpasse artboard til størrelsen på tegningen. 10

11 LEGGE TIL SVG-EFFEKTER Du kan bruke SVG-effekter for å legge til grafiske effekter som Drop Shadow. SVG-effekter skiller seg fra bitmap-effekter ved at de er XML-baserte og uavhengige av oppløsning. Illustrator kommer med en serie SVG-effekter. For å legge dem på, markerer du et objekt eller en gruppe, eller gjør laget mottakelig for effekter i Layers-panelet. Hvis det er flere objekter bør du gruppere dem for å få en felles skygge. Velg SVG-effekten fra Effect > SVG Filters > Apply SVG Filters. Velg Edit SVG Filter og rediger koden som dukker opp. Effektene under den øverste skillestreken er ferdige med bestillinger du ikke umiddelbart får tilbud om å endre. Hvis du vil redigere et SVG-filter, er det letteste å legge det på objektet og klikke på effekten i Appearance-panelet. Dette krever litt kunnskap om koding, men det er lov å prøve å endre verdiene og trykke Update Preview for å skje hva som skjer. Hvis du kan kode kan du selv lage nye SVGeffekter, ved å velge Effect > SVG Filters > Apply SVG Filter. I dialogruten klikker du på New SVG Filter-knappen, skriver inn koden og klikker OK. En SVG-effekt må være den siste effekten når et objekt bruker flere effekter, med andre ord må den ligge nederst i Appearance-panelet (rett over Transparency). Hvis en annen effekt ligger etter den, vil effekten rastreres ved eksport. Importere SVG-effekter Hvis du vil importere effekter fra en annen SVGfil, velger du Effect > SVG Filter > Import SVG Filter. Marker filen du vil importere effekten fra og velg Open. 11

12 LAGRE SOM SVG Du kan lagre som SVG både med Save, Save As, og Save A Copy. De øvrige valgene lar deg bygge inn hele fonten, nyttigst hvis SVG-filen er dynamisk og teksten kan bli endret basert på input fra brukeren. Image Location: (Dette gjelder bare hvis filen inneholder bitmap-bilder.) Embed: Sikrer at bildet bygges inn i filen og alltid er med, men gjør filen tyngere. Link: Kan brukes hvis du har mange svg-filer som refererer til en bitmap-fil, så du slipper at den lastes opp mange ganger. Preserve Illustrator Editing Capabilities: Det vil ofte lønne seg å beholde en ai-fil som original og heller fjerne krysset her, for å minske filstørrelsen. Advanced Options CSS Properties: Bestemmer hvordan style attributtes blir lagret i SVG-koden. Decimal Places: Angir presisjonene vektorene blir tegnet ut med. Jo høyere verdi, dess tyngere fil. I de fleste tilfeller vil du kunne bruke 1 for web. SVG Profiles: Velg SVG1.1, nesten alle nettlesere og mobiler støtter denne versjonen. Fonts: Hvis du vil beholde fontenes utseende i alle nettlesere, velger du Convert to outlines. Dette egner seg ikke hvis du har store tekstmengder. Du kan velge SVG, som lar deg bygge inn hele eller en del av fonten under Subsetting. SVG-fonter støttes ikke av Firefox eller IE. Encoding: Bestemmer hvordan tegnene kodes i SVG-filen. Optimize for Adobe SVG Viewer: Det er ikke nødvendig å krysse av for denne, da SVG er støttet av alle nettlesere, uten plug-in. Include slicing data: Inkluderer plaseringen av slices og optimaliseringsinnstillinger. Include XMP: Inkluderer XMP metadata i filen. Velg File > Info eller bruk Bridge for å legge inn metadata. Output fewer <tspan>: Hvis filen din inneholder mye tekst, vil dette valget dramatisk redusere filstørrelsen på svg-filen. Subsetting: None: Bygger ikke inn fonten. Only Glyphs Used: bygger inn de tegnene som er brukt, mest vanlig å bruke siden den ikke øker størrelsen på filen. Use <textpath> element for Text on path: Bør brukes hvis du har tekst langs bane, hvis ikke skrives det en <tspan> pr. bokstav. Responsiv: Krysser du av her, vil SVG-filen tilpasse størrelsen etter størrelsen på nettleservinduet. 12

13 Hvis du vil se koden som genereres for SVG-filen klikker du SVG Code nederst i panelet, da åpnes koden, så du kan se på den. CSS FRA ILLUSTRATOR Det er ikke uvanlig å designe hele nettsider i Illustrator, for så å la en webutvikler kode siden i en HTML-editor. Men å gjenskape siden i HTML med nøyaktig samme utseende og plassering av objektene er en tidkrevende prosess. Du kan minske tiden du bruker på å utvikle nettsider, ved å la Illustrator analysere objektene og trekke ut CSS properties (Cascading Style Sheets). Når du designer en webside i Illustrator CC, kan du generere og eksportere deler av CSS-koden som trengs for å gjenskape utseendet og plasseringer av objekter på siden. CSS lar deg kontrollere utseendet på tekst og objekter (tilsvarende Character Styles og Object Styles). Du kan velge å eksportere CSSkoden for enkelte objekter eller hele siden. Du lager og eksporterer CSS ved hjelp av CSS Properties-panelet. Panelet lar deg gjøre dette: Se CSS-koden for markerte objekter Kopiere CSS-koden for markerte objekter Eksportere en eller flere, eller alle Illustratorobjektene til en CSS-fil Eksportere rastrerte bilder brukt Generere CSS-kode som er spesifikk for ulike nettlesere Se og ekstrahere CSS-kode Åpne panelet CSS Properties med Window > CSS Properties. For å generere CSS-kode, vil det være best at du sørger for at alle objektene er navnet i Lag-panelet Hvis du ønsker å unngå å navne, må du velge Export Options i CSS Properties-panelet og krysse av for Generate CSS for Unnamed Objects. I dokumentet kan du markere et object og CSSkoden for det markerte objektet vil vises i CSS Properties-panelet. Hvis du markerer flere objekter, kan du klikke Generate CSS-knappen nederst i CSS Propertiespanelet. Den genererte koden vil vises i panelet. Nå kan du markere den koden du vil kopiere eller eksportere. Hvis det er en del av koden du vil bruke, markerer du den og velger Copy Selected Style-knappen, eller velger Export Selected CSS fra panelmenyen. Hvis du vil kopiere eller eksportere all koden som er generert, behøver du ikke markere koden, 13

14 IGM AS. Av Merete Jåsund. Juni Mangfoldiggjøring av innholdet, helt eller delvis, er ifølge Lov om opphavsrett av den 12. mai 1961 forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatterne. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, duplisering, stensilering, båndopptak etc. IGM AS Brynsveien Oslo

Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS

Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC LAG I tillegg til de vanlige lagene kan det være smart å ha ett eget lag til pagina, som

Detaljer

Bildebehandling i GIMP

Bildebehandling i GIMP Bildebehandling i GIMP 9.1 Opprette et dokument & 9.2 Bildestørrelse For å opprette et nytt dokument velger du File > New (Fil > Ny...) Da vil følgende vindu dukke opp: Her er bildets oppløsning satt til

Detaljer

Nyheter i Illustrator CC MERETE JÅSUND, IGM AS

Nyheter i Illustrator CC MERETE JÅSUND, IGM AS MERETE JÅSUND, IGM AS Dette er en oversikt over de viktigste nyhetene i Illustrator CC, versjon 17.0 og 17.1. BILDER I BRUSHES BRUSH-VARIANTER Du definerer et bilde som en pensel ved å trekke det inn i

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

Modul 11- Illustrator

Modul 11- Illustrator Modul 11- Illustrator I modul 11 skal foreleser holde et foredrag som viser hva som skal læres om Illustrator. På det kvarteret som er satt av beregnes det at man rekker kun en gjennomgang av programmet,

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide Ulike bildeformater og komprimering Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide I korte trekk Det finnes mange ulike typer bildeformater, og man må kjenne til noen av dem for å gjøre gode valg når man skal

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene.

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene. Magnus Over-Rein / 28.09.2010 T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler

Detaljer

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac EndNote leveres kun et begrenset antall populære stiler. Finner du ikke tidsskriftstilen du trenger, må du gå til EndNote s hjemmeside

Detaljer

Veiledning i GIMP GIF-Animasjon

Veiledning i GIMP GIF-Animasjon Veiledning i GIMP GIF-Animasjon Av Elisabeth Lindberg Kompetansemål etter 10. klasse: Visuell kommunikasjon: Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram Trinn 1: Åpne GIMP For å få verktøykassen (Toolbox),

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.   versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

ANIMASJONSFILM I FLASH EN KORT INNFØRING JOHNNY KREUTZ

ANIMASJONSFILM I FLASH EN KORT INNFØRING JOHNNY KREUTZ ANIMASJONSFILM I FLASH EN KORT INNFØRING JOHNNY KREUTZ Innledning Dette er en kort innføring i hvordan lage en enkel animasjonsfilm i Flash, fra idé til ferdig film. Jeg går ikke så veldig nøye inn på

Detaljer

Lag flere kopier ved å holde ned Alt og speilvende i Kontroll-panelet.

Lag flere kopier ved å holde ned Alt og speilvende i Kontroll-panelet. Julehjerter Hent et bilde fra Adobe Stock og bruk Color Teme Tool til å lage en fargegruppe i Swatches-panelet Velg Ellipse Tool. Hold ned Shift og trekk ut en sirkel og slå to slag med høyrepilen, slik

Detaljer

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus.

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. HamboHus Technical Note Nr 13: Situasjonskart HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 21 A. Cordray Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. Hent kart fra kommunen Situasjonskart

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgave 1 Alt i en mappe Når man skal kode på lyd og video er det lurt å ha disse filene i samme mappa som NVivo-prosjektfila. Opprett en mappe på skrivebordet.

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Flash preloader med actionscript 3.0

Flash preloader med actionscript 3.0 1 Flash preloader med actionscript 3.0 Når en stor flash-film lastes ned fra internett kan det lang tid, særlig om båndbredden er liten. En preloader er en liten film som lastes raskt ned i starten av

Detaljer

Videoredigering med VideoPad

Videoredigering med VideoPad Videoredigering med VideoPad I kapittel 13 i læreboka beskriver vi enkel videoredigering. I denne oppskriften skal vi se på hvordan vi kan redigere videofiler i VideoPad. Vi kommer til å bruke videofilen

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Brukerveiledning www.f3cnorge.info

Brukerveiledning www.f3cnorge.info Brukerveiledning www.f3cnorge.info Pålogging: Etter at du har logget på ser du en Menyblokk til venstre med brukernavnet ditt. I blokken finner du det du har tilgang til å gjøre på site n. Generelt om

Detaljer

VEILEDNING FOR INSTALLASJON AV SIGNALOPPSETT I AUTOCAD

VEILEDNING FOR INSTALLASJON AV SIGNALOPPSETT I AUTOCAD VEILEDNING FOR INSTALLASJON AV SIGNALOPPSETT I AUTOCAD 02E Oppdatert hyperlenke i dokumentet 24.10.2018 LOFJON HENMAG ZACTHO 01E Oppdatert, bedre tilpasset eksterne leverandører 04.05.2018 LOFJON HENMAG

Detaljer

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE ILLUSTRASJONER

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE ILLUSTRASJONER HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE ILLUSTRASJONER Den Norske Dataforening 2014-04-01 AGENDA Bakgrunnsinfo Bildestørrelse og oppløsning Begreper Filformater Komprimering av JPG Legge inn figurer i MS-Word

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

HTML-del. 1. <!-- ikke slett min kode, vær så snill --> er a) en HTML stil-tag b) en CSS stil-tag c) en HTML kommentar-tag d) en CSS kommentar-tag

HTML-del. 1. <!-- ikke slett min kode, vær så snill --> er a) en HTML stil-tag b) en CSS stil-tag c) en HTML kommentar-tag d) en CSS kommentar-tag HTML-del 1. er a) en HTML stil-tag b) en CSS stil-tag c) en HTML kommentar-tag d) en CSS kommentar-tag 2. Grafisk elementer på web skal være a) 72 ppi b) 144

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 1. Forarbeid I god tid før løpet: Få tak i riktig kartutsnitt på Ocad. Dette skaffer normalt Tore AngellPetersen.

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench 21 MYSQL WORKBENCH 207 >>21 Datamodellering i MySQL Workbench I dette kapittelet vil du lære hvordan man lager datamodeller i MySQL Workbench hvordan man overfører en modell til MySQL I tillegg til å være

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Oppgave 1A. Kapittel 1 >> OPPGAVER. Oppgave 1B

Oppgave 1A. Kapittel 1 >> OPPGAVER. Oppgave 1B Kapittel 1 Oppgave 1A Lag et nytt dokument i Flash CS6 og gjør deg kjent med skjermbildet. Prøv å åpne og lukke paneler, og å flytte dem rundt på skjermen. Husk at du alltid kan komme tilbake standard

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Flytte innhold fra Fronter til Canvas

Flytte innhold fra Fronter til Canvas Høgskolen i Innlandet Flytte innhold fra Fronter til Canvas Veiledning og informasjon om konvertering av innhold fra Fronter til Canvas. 07.05.2018 Innhold Fronter... 3 Veien videre... 3 Nedlastning av

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01 ULTIBOARD,11/('1,1* 8OWL%RDUGHUHWSURJUDPIRUODJHXWOHJJIRUP QVWHUNRUWVNRUW9LNDQLPSRUWHUHU NUHWVVNMHPDIUD8OWL&DSHOOHU(OHFWURQLFV:RUNEHQFKVRPJM UGHWPXOLJnWHJQH XWOHJJHWVOLNDWGHWVHQHUHNDQVNULYHVXWSnWUDQVSDUHQWIROLH)

Detaljer

Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning

Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac. Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver.

Detaljer

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop Vi lager en Snemann! Dette er bildet vi skal lage! Her er alle delene vi skal bruke: 1 Vi begynner med å lage et nytt dokument i Photoshop. File - New Størrelsen skal være: bredde 11cm - høyde 15,2cm og

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

SPSS Høgskolen i Innlandet

SPSS Høgskolen i Innlandet SPSS Høgskolen i Innlandet Innhold Mac, tilkobling til SPSS... 2 Tilkobling:... 2 Steg 1.... 2 Steg 2.... 3 Steg 3.... 4 Steg 4... 4 Mac, åpne og lagre filer fra egen datamaskin... 5 Lagre eller åpne filer

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Vetweb Fiskehelse Brukerhåndbok

Vetweb Fiskehelse Brukerhåndbok Vetweb Fiskehelse Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Brukerinnstillinger og digital signatur

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Matematikk, Programmering, Engelsk, Kunst og håndverk Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

CustomPublish.com. Filbehandling. Introduksjon til filbehandling i CustomPublish

CustomPublish.com. Filbehandling. Introduksjon til filbehandling i CustomPublish CustomPublish.com Filbehandling Introduksjon til filbehandling i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Filbehandleren 3. Oppretting av bildeserier 4. Visning av mappeinnhold på side 5. Bruk 1. Innledning

Detaljer

ARCHICAD TIPS & TRIKS

ARCHICAD TIPS & TRIKS ARCHICAD TIPS & TRIKS Kontormal tilbyr oppsett av kontormal som egen konsulenttjeneste da dette kan være omfattende arbeid og er viktig at blir gjort ryddig og ordentlig slik at man unngår unødvendig rot

Detaljer

Steg 1: Vi starter fra toppen

Steg 1: Vi starter fra toppen CSS: Layout Skrevet av: Lars Klingenberg Kurs: Web Tema: Tekstbasert, Nettside Fag: Programmering, Teknologi Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole Introduksjon Målet med oppgaven er å lære hvordan

Detaljer

Steg 1: Vi starter fra toppen

Steg 1: Vi starter fra toppen CSS: Layout Skrevet av: Lars Klingenberg Kurs: Web Tema: Tekstbasert, Nettside Fag: Programmering, Teknologi Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole Introduksjon Målet med oppgaven er å lære hvordan

Detaljer