Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake."

Transkript

1 Region Sør 10. februar 122. Årgang Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det inn over 25 millioner på Misjonssambandets giverkonto. Foreløpige tall tyder på at budsjettet på 118 millioner blir nådd. SIDE 4 5 Foto: Bård Kristian Bøe Nytt fra Region Sør Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Et herlig år Edith Grindland er ettåring i Indonesia. RegionSIDE 3 RegionsIDE 6 side 23

2 1 Region Sør Innspill Eivind Gjerde Lektor på Kvitsund Nestleder i regionstyret Forkynnelsens dårskap «For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.» 1Kor 1,21 Norsk Luthersk Misjonssamband har helt fra grunnleggelsen i Bergen i 1891, vært en forkynnerbevegelse. Slik må det fortsatt være. Vi i Region Sør må prioritere forkynnelsen av Gud Ord i vår virksomhet. «De som dør som ufrelste vil møte Gud som dommer. Tusener dør hver dag, uten håp og uten Gud i verden.» Vi lever i en verden som er i krise på mange områder. Den egentlige nøden, er dessverre de aller fleste mennesker blinde for. Krisen for et ufrelst menneske er at det er skyldig overfor Gud. Det er vårt ansvar som kristne å fortelle de ufrelste menneskene dette, samtidig som vi forkynner evangeliet om Jesus til dem. Det er bare evangeliet som kan frelse! Verdens mennesker er i dødsfare. De som dør som ufrelste vil møte Gud som dommer. Tusener dør hver dag, uten håp og uten Gud i verden (Ef 2,12). Dette alvoret har vi ikke lov til å glemme. Denne sannheten må vi tale om. Hvordan nå den ufrelste verden? Ordet i første brev til korinterne sier at Gud frelser ved forkynnelsens dårskap. Kan Gud virkelig utrette så store ting ved at vi vitner og taler Guds Ord? Ja, Gud bruker forkynnelsen som virkemiddel for å frelse mennesker! For det andre skal vi merke oss forkynnelsens innhold. Gud frelser slettes ikke ved hvilket som helst budskap. Forkynnelsen må være i samsvar med Guds ord. Derfor sier Bibelen: «Om noen taler, han tale som Guds ord.» 1 Pet 4,11 «Sentrum i forkynnelsen skal være ordet om korset. Uten en klar forkynnelse av korsets budskap, blir ikke mennesker frelst!» Sentrum i forkynnelsen skal være ordet om korset. Uten en klar forkynnelse av korsets budskap, blir ikke mennesker frelst! «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1 Kor 1,18 Audun Raen begynner som rektor på Drottningborg i Grimstad den 1. august. Foto: Region Sør Ny rektor ved Drottningborg Styret for skolen har ansatt Audun Raen som ny rektor fra 1. august Han er nå lærer på skolen og har tidligere vært misjonær. Audun Raen er 40 år. Han er gift og har fire barn. Raen har arbeidet ved Drottningborg siden De siste årene har han hatt ansvar for spesialundervisningen. Av utdanning er han allmennlærer med flere tilleggsfag, og våren 2012 avslutter han en mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Sammen med kona, Mari-Ann, har han vært misjonærer i Peru for Drottningborgs eierorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband. Han var da rektor ved den norske skolen i Arequipa. Raen har vært medlem og formann av kretsstyret i tidligere Agder krets. Jeg er takknemlig for tilliten som styret har vist meg og ser frem til å ta fatt på oppgavene. Drottningborg er en veldrevet skole med god elevsøkning, og jeg håper å kunne bidra til en positiv utvikling, sier Audun Raen. Styreleder Dag Røise er meget tilfreds med at rektorspørsmålet har funnet sin løsning. Vi mottok åtte søknader og hadde fire personer inne til intervju. Audun Raens utdanning, erfaring og personlige egnethet var utslagsgivende for valget. Vi har fått på plass en dyktig pedagog med solid og allsidig erfaring, sier han. Nåværende rektor ved Drottningborg, Ketil Jensen, har sagt opp etter eget ønske for å bli rektor ved Bibelskolen Fjellhaug i Oslo, som også er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. drottningborg.vgs.no Region Sør Postadresse: Postboks 650, 4666 Kristiansand Besøksadresse: Kristian IV gate 35, Kristiansand Telefon: E-post: Internett: nlm.no/sor Regionleder og ansvarlig redaktør: Jakob Hånes Region-Utsyn i 2012 Også i 2012 kommer «Region-Utsyn» ut seks ganger og følgende frister gjelder om du ønsker å ha noe på trykk: Nummer frist til regionen i postkassen 2 (7) 19/3 (9/4) 27/4 3 (11) 28/5 22/6 4 (16) 20/8 14/9 5 (19) 1/10 26/10 6 (22) 12/11 7/12

3 Regionmøtet må berøre oss Regionmøtet skal i år være på Evjetun mai. Som Anders Martin Pedersen fortalte i forrige region-utsyn, legges det opp til et regionmøte med godt åndelig innhold både for voksne og barn. Regionmøtet blir litt annerledes, med noen seminarer, og vi satser ekstra på de unge. Vi kan forvente oss en helg der fokuset er på hele familien, og der vi er samlet om misjon. Som det går fram av programmet, starter vi på fredag med besøk av barneevangelist Jarle Waldemar. Fullstendig program/brosjyre blir lagt ut på hjemmesiden nlm.no/sor og brosjyre sendes alle foreninger. Der blir det også informasjon om påmelding og om familievennlige priser. Sven Åge Solli Aktiviteter (foreløpig oversikt): Gocart (værforbehold), fotball, bowling, mineralsenter, padling, hobbyaktiviteter og lekepark. Seminarer, disse er klare: Superblink/makshjelp v/grete Martinsen, Bibeloversettelse v/hans Johan Sagrusten og Hva vil det si å være luthersk? v/jon Kvalbein. Dag/kl. 0(3) 5 år 6 11 år år voksne Fre. 4/ Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! 1830 Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat 2000 Konsert/inspirasjon Jarle Waldemar Konsert/inspirasjon Jarle Waldemar Konsert/inspirasjon Jarle Waldemar Konsert/inspirasjon Jarle Waldemar 2130 Grilling Grilling Grilling Grilling Lør. 5/ Fleksifrokost Fleksifrokost Fleksifrokost Fleksifrokost 1000 Velkommen/saft foreldre og barna går hver til sitt Velkommen/saft foreldre og barna går hver til sitt Velkommen/saft foreldre og ungdom går hver til sitt Bibeltime v/ Anders Martin Pedersen Velkommen/kaffe 1100 Bibeltime Bibeltime v/ Livar Veggeland 1230 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Seminarer 1345 Middag Middag Middag Middag 1500 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Årsmøte 1645 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Seminarer 1800 Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Bibeltime v/ Jonny Vågen 1930 Kveldsmøte v/ketil Jensen Kveldsmøte v/ketil Jensen Kveldsmøte v/ketil Jensen Kveldsmøte v/ketil Jensen 2130 Ungdomstreff m/pizza Kaffe, kaker, grilling... Søn. 6/ Fleksifrokost Fleksifrokost Fleksifrokost Fleksifrokost 1100 Bibeltime Bibeltime v/ Livar Veggeland Bibeltime v/ Anders Martin Pedersen Bibeltime v/jonny Vågen m/nattverd 1300 Middag Middag Middag Middag 1430 Familiemøte v/grete Martinsen Familiemøte v/grete Martinsen Familiemøte v/grete Martinsen Familiemøte v/grete Martinsen BIBELTIMER. Jonny Vågen har bibeltimene for de voksne. FOR DE UNGE. Anders Martin Pedersen er bibeltimeholder for aldersgruppen år. Foto: Sven Åge Solli Frelse og forsoning i fokus januar var 32 unge voksne samlet til bibelhelg på Norsjø Vandrerhjem og Ungdomssenter. Det ble en helg der Bibelen var i sentrum både i forkynnelse og i samtale. Anders Martin Pedersen Tema for helga var «Jeg tror på Jesus Kristus». Steffen Stensland hadde tre bibeltimer der han gikk igjennom Kolosserbrevet. Første time hadde overskriften «Frelse i Kolosserbrevet» og andre timen «Det kristne livet». Vi fikk høre at en kristen er en som har syndenes forlatelse. Gud er forlikt med menneskene fordi Jesus ordnet opp. Det finnes ikke noe A-lag blant de kristne, det er forsoningen som er det vi alltid kommer tilbake til, og som er grunnvollen i en kristens liv. På ettermiddagen hadde Steffen en samling om bibellesning utfra temaet «La Kristi ord bo rikelig iblant dere». Der ble det delt erfaringer om hvordan man kan sette av tid til å lese Bibelen. Lørdag kveld var det misjonskveld der temaet var «Asbjørn Aavik». Vi takker for en helg der vi fikk bruke tid med Guds ord og ha godt sosialt samvær. FORKYNNELSE. Den oppvoksende slekt fikk høre god og solid forkynnelse. Foto: Anders Martin Pedersen

4 3 Region Sør Jakob Hånes slutter til sommeren Jakob Hånes har sagt opp sin stilling som regionleder i Region Sør til sommeren. Da har han hatt denne stillingen i fjorten år. Sven Åge Solli Før Jakob Hånes begynte i denne stillingen, var han kretsleder i Oslo krets og Sunnmøre og Romsdal krets. Landsungdomssekretær, forkynner og ungdomsarbeider har han også vært. Han har arbeidet i NLM i hele sitt yrkesaktive liv og hadde sin første tilsetting som 17-åring. Du er ved et veiskille, er det noe du opplever å ha fått til i arbeidet ditt? Mine fleste år i misjonen har jeg hatt i lederstillinger. Jeg har sett at det viktigste jeg gjør, gjør jeg gjennom andre. Jeg har sett stort på å få være med i arbeidet gjennom planlegging, ansettelse av folk og oppfølging. Det har vært godt å se at de lykkes, og at Guds ord når fram gjennom det vi holder på med som team og fellesskap. Er det noe du angrer på? Jeg har hatt travle dager mye av livet, og om jeg tenker på noe jeg burde prioritert annerledes, så er det kanskje at jeg ikke skulle jobbet så mye, men tatt litt mer tid i stillhet med bibel og bønn. Jakob forteller at han har trivdes i alle sine arbeidsoppgaver, og at han ser tilbake på det han har vært med på med glede. Et paradoks er at Norge er på topp i verden økonomisk, men at misjonen likevel sliter med økonomien. Ellers er jeg lei for at skolen på Kvås ble nedlagt. Vi forsøkte å berge den, men lyktes ikke. Det er jeg lei meg for, sier han. Noe du blir frustrert over? Det sliter at det er vanskelig å få med folk i styrer. Vi har mange tiltak som betyr mye for mange, med det er uhyre vanskelig å få folk i styrer. Folk SLUTTER. Jeg har sett at det viktigste jeg gjør, gjør jeg gjennom andre, sier Jakob Hånes. skulle ant hvor mange telefoner vi må ta. Hva skal du gjøre fra høsten? Jeg har fått ett års permisjon fra NLM. Nå føler jeg det rett å finne noe annet å gjøre en stund, og å være med i misjonen på fritiden. Det er ikke avklart hva jeg skal gjøre etter ferien. Er det sannsynlig at vi får se deg bak rattet på en buss? Jeg liker godt å kjøre store biler. Vi har gått fra kretser til region. Hva er du mest fornøyd med når det gjelder det? Vi har møtt velvilje blant folk, og jeg tror dette var noe mange ventet på. Fra mitt ståsted mener jeg at etableringen i Region Sør har vært vellykket, rent teknisk. Det er lett å skylde på at vi er blitt store, når vi opplever at arbeidet stagnerer. Nedgangen Foto: Sven Åge Solli begynte lenge før noen tenkte på regioner. Nå har vi slått sammen ressursene og kan dele på dem. Jeg tror det var til det beste det som skjedde. Nå må vi fylle regionen med gode tiltak. Skulle jeg gjort noe om igjen nå, ville jeg arbeidet sterkere med fordeling av folk til områdene fra dag én. Her er vi ikke på plass som vi skal være. Hvordan ser regionen ut om ti år? Dersom Jesus ikke er kommet igjen innen den tid, ser jeg for meg at regionen har en sterk ytremisjonsprofil. Jeg ser for meg at vi har et sterkt barneog ungsomarbeid som rekrutterer barn og ungdom inn i vårt arbeid, og jeg ser for meg flere blomstrende forsamlinger der folk i alle aldre er sammen i det kristne fellesskapet. Godt år for gjenbruksbutikken I september feiret vi femårsjubileum for gjenbruk i Lillesand. Vi erfarer sannheten i utsagnet om at tida går fort, men er takknemlige for å være i det sjette året. Anne Veggeland Nesbu 2011 har vært et godt år for butikken vår. Det kan vi takke alle de trofaste medarbeiderne for. De stiller opp dag etter dag. Jeg tror at vi alle kjenner gleden og velsignelsen ved å være med i arbeidet for misjonen på denne måten. Når det gjelder den økonomiske siden, er resultatet det beste siden vi startet. Det er vi veldig takknemlige for. Det er godt å se at arbeidet gir uttelling også på det området. ARBEIDSGLEDE. Vi er en glad arbeidsgjeng på gjenbruksbutikken i Lillesand. Foto: Anne Veggeland Nesbu En stor takk til alle som bidrar med det praktiske, men ikke minst til alle som husker oss i bønn. Vi ber om at dette må være et godt sted å være for alle, og at Guds ånd må være til stede i butikken. Da er det godt å få tilbakemeldingen: «Det er så godt å være her». At også våre nye landsmenn finner veien til oss, er en glede på mange måter. Vi har hele tiden ønsket å få flere medarbeidere. Dette siste året er vi så heldige at vi har fått med oss noen nye. Det er vi veldig takknemlige for. Vi kan også glede oss over alle de som ser verdien av gjenbruk og derfor kommer til oss med det de ikke har bruk for, og som på den måten gir penger til misjonen. I september kunne vi feire vårt femårsjubileum. Vi erfarer sannheten i utsagnet om at tida går fort, men nå er vi takknemlige for at vi kan starte på det sjette året. En hilsen fra oss i gjenbruksbutikken på Tingsaker.

5 Region Sør Et herlig år i Indonesia Jeg er ettåring i Indonesia og stortrives. Maten er god og varmen herlig, folket er fascinerende og veldig annerledes enn Ola Normann. Som ettåring i Indonesia, utsendt av Misjonssambandet, får jeg være med på utrolig mye forskjellig. Men grunnen til at jeg er her og får lønn, er at jeg og sjåføren vår kjører ut til skolen tre ganger om dagen for å bringe og hente misjonærbarna. I tillegg har jeg globalskole sammen med Elisabeth én time i uka og er ute på Simpangkongsi, der jeg er med på engelskundervisning for indonesiske barn. KAFFE. Det var kirkekaffe etter julegudstjenesten. Foto: Kjetil Jonasmo TRIVES. Edith Grindland stortrives som ettåring i Indonesia. Foto: Ingvild Bergmann Tilbakeblikk på den mongolske jula For oss nordmenn er det desember som er julemåneden. Men rundt oss her i Khovd var det lite som tydet på jul. Rita Jonasmo Det ble solgt litt julepynt og enkelte juletrær, men for det mongolske folket generelt oppfattes dette som nyttårspynt. De feirer nyttår, gjerne både ved vårt årsskifte og i alle fall i februar, når det er nyttår etter månekalenderen. Men for de som er kristne, er det naturlig å feire jula. I år falt første juledag på en søndag, og dermed på en fridag som ga fin anledning til å ha julegudstjeneste i Bayriin Medee-kirka her i Khovd, som er den kirka NLM samarbeider med i Mongolia. Gudstjenesten startet noe over klokka ett, og vi var i alt cirka 40 samlet. Ti av oss var norske. Det er mye sang på en gudstjeneste her, oftest akkompagnert av gitar. Denne dagen ble det også sunget julesanger. I tillegg til tale, er det alltid presentasjon av eventuelle nye, som ikke har vært i kirka før. Det synges en velsignelsessang til disse. Det er også kollekt, og alltid mulighet til å ha vitnesbyrd. Siden det var julegudstjeneste, var det denne dagen mat etterpå: kaker, frukt, sjokolade, brus og varm saft. Vi var hjemme igjen i firetida. Vi følte vi hadde vært på en fin julegudstjeneste. Måten julefeiringa skjer på er likevel ikke avgjørende. Det viktigste er at flere må bli kjent med Jesus Kristus. I 1Tim 2,4 står det: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Ellers fylles dagene opp med verdens beste kaffe hos Birkeli, lunsj hos Stavland, prating med hushjelpa, sykkeltur med ungene og en becak ut til «byen». Jeg stortrives i Indonesia. Maten er god, varmen er herlig og folket er fascinerende og veldig annerledes enn Ola Nordmann. I skrivende stund er hverdagen min helt annerledes. Jeg er nå på besøk hos familien Helland og skal bo og jobbe her i to uker. Den største utfordringen jeg har hatt, er at jeg ikke har en introvert side jeg må pleie. Fire år på internatskole har hatt sin påvirkning, og det har vært en overgang å skulle bo alene. Men heldigvis er jeg hos noen fantastiske familier her nede. De har tatt meg inn som en del av familien deres, og jeg føler meg like mye hjemme hos dem som hos meg selv. Og nå har også Målfrid Kolbrek og familien Rifsgård endelig kommet til Medan, så nå blir det fest og basar! Hilsen Edith Grindland

6 5 Region Sør Foreningsglimt fra Hægebostad Det kontinuerlige arbeidet blant barn og unge er viktig. Samlingene om Guds ord og misjon må videre fra generasjon til generasjon. Vi trenger å be om vekkelse. Lyder Kjellingland Misjonslaget ble stiftet i 1906 etter en vekkelse i bygda. Det dekker søndre del av Hægebostad kommune. I den senere tid har vi hatt en eller to møteuker vinter og høst og/eller flere bibeltimer spredd over et lengre tidsrom. Vi har også en tradisjon med adventmøte og påskemøte. Samlingene holdes på to bedehus, der flere organisasjoner har sine møter. Snekkergjengen samler mange Misjonslaget ser stort på det kontinuerlige arbeidet blant barn og unge. Hver 14. dag samles barne- og jenteforeningen, som drives sammen med NMS. Samlingene inneholder andakt, sang/barnekor og formingsaktiviteter. I november arrangerer de den populære Barnas julemesse. Svært mange av elevene fra fjerde klasse og oppover samles annenhver fredagskveld på Kollemo barneskole til Snekkergjengen. Her er det først andakt, så ulike aktiviteter som sløyd (halvfabrikata), ballspill, luftgeværskyting m.m. Om våren arrangeres det stor Snekkergjengbasar på skolen. Tilgangen på mannlige ledere har vært god, og noen av ungdommene går etter hvert over til å bli hjelpeledere. Evangeliet må lenger ut I 1995 reiste Grete Hamran Lia, ei jente fra bygda vår, ut som misjonær til Bolivia. Da ble FORKYNNELSE. Andakten er viktig, også på Snekkergjengen. Boliviagruppa startet. Medlemmene samles i hjemmene. Da Svanhild Fidjeland noe senere reiste til Elfenbenskysten/Mali, ble Boliviagruppa også støttegruppe for arbeidet der. Vi har ikke så mange basarer som før. Den gode, gamle strikkeog syforeningen er i dag på vei ut. Å holde oppe basarene er derfor en stor utfordring. De to siste årene har vi arrangert utendørs konsert i country/gospel-stil i juni. Vi har vært samlet ved Bjærum skole, en nedlagt grendeskole. Her har vi hatt andakt, utlodning og matsalg. Responsen har vært god. Samlingene om Guds ord og misjon må føres videre fra generasjon til generasjon. La oss be om vekkelse i landet vårt og at evangeliet om Jesus må nå enda lenger ut. Foto: Tor Aril Hopland SNEKRING. Gøy på Snekkergjengen på Kollemo barneskole. Foto: Tor Aril Hopland Nytt hus og nye moglegheiter i Bø Bø misjonsforening har seld forsamlingslokalet sitt, Oterholt bedehus, og held nå til i nyombygde Bø bedehus, som er eigd av Bø Normisjon. Halgeir Vreim Bø misjonsforening vart stifta i I starten, som i mange andre lag og foreiningar, vart møta haldne i heimane. På sekstitalet vart Oterholt bedehus bygd på dugnad. Det ligg ca. tre km frå sentrum i Bø. Her har det vore mykje aktivitet med møter, festar, stemne og møteveker. Ein kan seie at huset har vore eit godt reiskap for arbeidet. I den seinare tid har aktiviteten gått mykje ned, men framleis var det nokre som heldt arbeidet i gang. Bedehuset kravde naturleg nok meir vedlikehald, og med få og eldre medlemmer vart det tungt å drive. Bø Speidargruppe, som driv eit stort og viktig arbeid blant barn og unge i Bø, kom inn som leigetakar. For vel eitt år sidan kjøpte speidargruppa Oterholt bedehus (nå speidarhuset), og salssummen har misjonsforeninga lagt inn i Bø bedehus som er OMBYGD HUS. Bø bedehus har etter ombygginga blitt eit godt egna hus for mange aktivitetar. Foto: Halgeir Vreim forsamlingslokalet til Bø Normisjon. Dette huset ligg mykje meir sentralt, rett ved Bø vidaregåande skule. Liten, men trufast flokk Bø bedehus har nyleg vore gjennom ei omfattande ombygging og påbygging og står nå fram som eit nytt og funksjonelt hus. Her er det stor aktivitet for alle aldersgrupper. Misjonsforeininga har avtale om rett til bruk av huset, og dersom foreininga skulle bli nedlagt, ligg retten der for eit eventuelt nytt NLMlag i Bø. Bø misjonsforeining sitt arbeid har nå auka litt og blitt meir fast. Det er møte bortimot annan kvar torsdagskveld og Normisjon har møter dei andre torsdagane. Mykje av dei same folka går på desse møta og dette har teke seg opp etter at verksemda vart flytta. Ei utfordring framover Å samlast om misjonen og Guds ord har vore og vil alltid vera det viktigaste. Men for å sikre nyrekruttering blir det viktig framover å ikkje bare legge opp til ei møteform og ein stil som passar dei godt vaksne. Dette er ei utfordring der det må byggast stein på stein. Så får vi i mellomtida gle oss over den store aktiviteten som skjer på huset, ikkje minst for barn og ungdom. Bø misjonsforeining helsar til misjonsvennene i heile regionen. Ta gjerne ein tur innom nettsida vår:

7 Region Sør NYTT HUS. Nybygget på Kvitsund, ved arkitektfirma Søndergaard Rickfelt as. Planer om nybygg på Kvitsund Jeg tror det blir ny matsal og nytt internat nå. Vi trenger det sårt, sier pensjonist og nylig avgått rektor Jonn Foldøy. Han var ansatt på Kvitsund i 34 år, fram til sist sommer. Forhåpentligvis settes det første spadetaket i jorda til sommeren. Kristen Salmelid Det nye bygget blir et gedigent løft for framtida. Det skal inneholde matsal og kjøkken, 25 internatplasser og flere andre funksjoner. Dagens matsal får nye bruksområder. Men Tunhuset må vike før byggestart, og internatene Hagebu og Sundbu når nybygget står klart. Til dette trenger vi ti millioner kroner i tilskudd, private gaver og lån for å komme i havn. I motsetning til offentlige videregående skoler, får vi ikke en krone i støtte til drift og nybygg. Om vi ikke greier alt nå på en gang, er noe av bygget tenkt ferdigstilt innvendig senere. En rik far Styret for Kvitsund har vedtatt en øvre låneramme på 30 millioner kroner i rentebærende lån. Det er det skolens økonomi kan bære. Resten må altså bli tilskudd, gaver og rentefrie lån. Dette er dristig, men vi har en rik far! sier Jonn Foldøy og siterer NLMhøvding Gabriel Eikli. I tillegg har vi, håper jeg, mange hundre tidligere elever som er takknemlige for det de fikk på Kvitsund. Nå kan de få være med og gi noe tilbake! Om ikke alle er like rike, har mange god råd til å støtte Kvitsund i denne byggesaken, tror han. En gave på kroner og et lån på kroner kom få dager etter at en mann hørte om byggeplanene. Han har hatt både barn og barnebarn på skolen. Takknemlige venner Vi håper det kan finnes mange slike takknemlige og sjenerøse venner av Kvitsund, sier ny-rektoren fra dette skoleåret, Hans Johan Sagrusten. Han er likevel ikke kommet til Kvitsund for å bygge hus, men for bygge mennesker. Vil du støtte dette store prosjektet, kan penger sendes rett til Kvitsunds konto For større gaver eller lån, kontakt gjerne administrasjonsleder Kristen Salmelid på eller Kvitsunds nye rektor, Hans Johan Sagrusten. Foto: Kurt Nødland Jonn Foldøy er formann i byggekomiteen. Foto: Kurt Nødland

8 Region Sør Foto Yuri Arcurs / Fotolia.com Neste utsyn Utgivelsesdag: 24. februar I dette nummeret blir det blant annet stoff fra Tanzania. Dette er «månedens misjonsland» i NLM i februar. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) JUBILEUM. I radiosammenheng er 30 år en lang periode, sier redaktør og daglig leder i Gimlekollen Radio, Kai-Steinar Vangen. Foto: Sven Åge Solli Gimra fyller 30 år Gimlekollen Radio fyller 30 år og slår på stortromma med to jubileumsdager i Kristiansand, 18. og 19. februar. Sven Åge Solli I radiosammenheng er 30 år en lang periode, sier redaktør og daglig leder i Gimlekollen Radio, Kai- Steinar Vangen. I begynnelsen ble den faktisk kalt øvingsradio, for den var knyttet opp mot medieskolen. Det var skikkelig nærradio med prøving og feiling. Men den hadde nyhetens interesse, og mange følte at radioen fylte et behov. Folk var takknemlige over å få forkynnelse. Sier du at radioen har bedre kvalitet nå? Det kan vi nok si. Vi vennet oss tidlig på å evaluere program og programarbeid, og bevisstheten for godt arbeid har ligget der hele tiden. Det koster å drive radio. På begynnelsen av 90-tallet ble Gimraklubben startet og den har betydd mye. Ikke bare økonomisk, den knyttet også venner til radioen. I 2003 begynte vi de store Respons-aksjonene. Vi fikk inspirasjon etter en tur til USA, forteller Vangen. Vi har satt opp store mål, og har klart målene hvert år. Dette er innsamlingsaksjoner der vi får inn betydelige beløp fra lyttere og sponsorer. I fjor fikk vi inn kroner, og vi er svært takknemlige til alle som bidrar. Respons-dagene med lange sendeflater og åpne telefonlinjer betyr mye for følelsen av å stå sammen med mange. Vi er to ansatte på fulltid, Ingunn Olsson Mercer og jeg, og vi har et godt samarbeid med Norea om personell og program. Hva gleder deg? Vi vet ikke hvor mange som blir frelst og fornyet gjennom sendingene. Men vi vet noe og får jevnlig takk for programmene. Vi vil være en kristen formidler, og vi prøver å dekke det brede spekteret som vi har i landet vårt. Vi har stoff fra store deler av kristen-norge og samarbeider med de andre store radioene i Norea-gruppen. Hver dag begynner vi dagen med morgenmøter. Da fastlegger Gimra-fakta Begynte i 1982 som en av de første lokalradioer i Norge Har konsesjon for Kristiansand kommune Regner med ca 5000 lyttere i Kristiansand i tillegg; lyttere i omegnskommuner Er eid av Norea Mediemisjon vi det som skal på lufta den dagen. Jeg synes dette er hel topp, vi får mye godt stoff med mye mindre ressurser. For en del år siden begynte vi med morgensendingen «syv-te-ni», som nå er felles i flere radioer i gruppen. Her er målgruppen 35 til 50. Etter ni tenker vi mer på de som er hjemme om dagen og har tid til å sitte ned for å høre. Regionen har bidratt økonomisk til radioen siden begynnelsen, og dette er vi takknemlige for. Vi føler tilhørighet til Region Sør og sender mye NLM-stoff. Det vil vi fortsette med. På jubileumsdagene slår vi på stortromma! sier Vangen. Vi føler at tretti år er verdt å feire. Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Sør Regionkonferansen Norsjø mars Talere og ledere blir leder av NLM Norge, Ernst Jan Halsne, Ung-leder Anders Martin Pedersen og regionleder Jakob Hånes. Program Fredag 19:30 Frammøte og kveldsmat Velkomstmøte for alle Arrangement framover Februar: 20.2.: Områdemøte for midtre Agder i Misjonshuset, Kristiansand 29.2.: Områdemøte for Vest-Telemark på Kvitsund Gymnas Mars: 3.3.: Kvinnestevne i Misjonshuset, Skien : Regionkonferanse på Norsjø 27.3.: Kvinnesamling på Flekkerøy bedehus : Påskeleir klasse, Evjetun Lørdag April: Frokost 10:00 Bibeltime ved Jakob Hånes, «Kallet og ansvaret» 16.4.: Kvinnestevne i Misjonssalen, Grimstad : Med bestemor/bestefar på leir 3 10 år, Evjetun 10:00 Bibeltime for de yngre v/anders Martin Pedersen Mai: : Regionårsmøte på Evjetun 11:30 Tilbud til unge i henhold til vær og føre. Følg med på nlm.no om nærmere opplysninger når tiden nærmer seg Ernst Jan Halsne foto: nlm Arkiv Foto: Gautestad.no 11:30 Hovedtema: «NLM hva vi er og hva vi vil». v/ernst Jan Halsne 13:00 Middag 14:30 «Hvor går veien? Spørsmålet om trossamfunn og veien videre for NLM, og andre aktuelle tema» 19:00 Kveldsmat 20:00 Trygve Bjerkrheim-kveld med koret «Emmaus» Søndag Frokost 11:00 Formiddagsmøte v/ernst Jan Halsne 11:00 Bibeltime for de unge v/anders M. Pedersen Gautestad kursog misjonssenter Familieleir februar Talere/ledere: Roald Arnesen, Stine Olsen og Hege S. Instanes 13:00 Middag og avreise Påmelding og annen informasjon: eller Anders Martin Pedersen Foto: Sven Åge Solli Påskesamling april Talere/ledere: Arne Arnesen og Nils Kåre Strøm Info/påmelding: eller tlf

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Grensetreff i Elgå 5. - 6. mai Tekst og foto: Jon Amundal 2 Også dette året var det grensetreff i Valdalen og Elgå. Det var omreisende sameprest i Sverige,

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer