X100T. Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x."

Transkript

1 BL04650-E01 NO DIGITAL CAMERA X100T Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder Kameraets deler Menyer Vedlegg For din sikkerhet Ekstra informasjon finnes i online-bruksanvisningene som er tilgjengelige fra:

2 Før du starter Medfølgende tilbehør Følgende deler leveres sammen med kameraet: Oppladbart batteri NP-95 BC-65N batterilader USB-kabel Beskyttelsesark ( 2) Skulderstropp Brukermanual (denne veiledningen) Objektivdeksel Verktøy til å feste klyper Metallklyper ( 2) 2

3 Om denne manualen Symboler og konvensjoner Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen: Q Denne informasjonen bør leses før bruk for å sikre korrekt bruk. R Ytterligere informasjon som kan være nyttig ved bruk av kameraet. Minnekort Bildene lagres på SD, SDHC eller SDXC minnekort, disse refereres til som minnekort i denne brukerveiledningen. Før du starter 3

4 4 Produktpleie For varig nytte av ditt kamera, bruker du en myk, tørr klut til å rengjøre kamerahuset etter hver bruk. Bruk ikke sprit, tynner eller flyktige kjemikalier som kan misfarge eller deformere læret på kamerahuset. All væske på kameraet må fjernes umiddelbart med en myk, tørr klut. Bruk en vifte til å fjerne støv fra linsen og monitoren, tørk deretter forsiktig av med en myk og tørr klut. Gjenstående flekker kan fjernes ved å tørke forsiktig med en bit FUJIFILM linsepapir der du kan legge til en liten mengde linserenser. Vær forsiktig slik at du unngår striper på linsen eller skjermen.

5 Innholdsfortegnelse Før du starter Medfølgende tilbehør...2 Om denne manualen...3 Symboler og konvensjoner...3 Minnekort...3 Produktpleie...4 Første trinn Feste bærestroppen...6 Lade batteriet...8 Sette inn batteriet og et minnekort Slå kameraet på og av Grunnleggende innstilling Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder Ta fotografier Vise bilder Vise bilder på fullskjerm Vise fotoinformasjon Avspillingszoom Visning av flere bilder samtidig Slette bilder BILDE VALGTE BILDER ALLE BILDER Grunnleggende filmopptak og avspilling Ta opp høydefinisjons (HD) filmer Vise filmer Se bilder på en datamaskin Kameraets deler Kameraets deler Kameravisninger Menyer Bruke menyene: Opptaksmodus Bruke opptaksmenyen Alternativer på opptaksmenyen Bruke menyene: Avspillingsmodus Bruke avspillingsmenyen Avspillingsmenyens alternativer Oppsettsmenyen Bruke oppsettsmenyen Oppsettsmenyens alternativer Vedlegg FUJIFILM X100T Produktinformasjon Gratis FUJIFILM -apper Vedlikehold av kameraet Oppbevaring og bruk På reise For din sikkerhet Sikkerhetsmerknader MERKNADER Før du starter 5

6 Første trinn Feste bærestroppen Fest klypene til kameraet, og fest deretter stroppen. 1 Åpne en klype. Bruk verktøyet for festing av klyper for å åpne en klype. Se til at verktøyet og klypen er orientert som vist. 2 Plasser klypen på et festeøye. Hekt festeøyet klypens åpning. Fjern verktøyet mens du bruker den andre hånden til å holde klypen på plass. Q Oppbevar verktøyet på et trygt sted. Du trenger det til å åpne klypene når du vil fjerne stroppen. 3 Trekk klypen gjennom festeøyet. Roter klypen hele veien gjennom festeøyet til den lukker seg med et klikk. 6

7 4 Fest et beskyttelsesdeksel. Legg beskyttelsesdekselet over festeøyet som vist, med dekselets svarte side mot kameraet. Gjenta trinn 1 4 for det andre festeøyet. Feste bærestroppen 6 Fest stroppen. Fest stroppen som vist. Gjenta trinn 5 6 for det andre festeøyet. 5 Sett i stroppen. Sett inn stroppen gjennom et beskyttelsesdeksel og en klype. Q Sørg for at stroppen er riktig festet for å unngå å miste kameraet. Første trinn 7

8 Lade batteriet Batteriet er ikke ladet ved forsendelsen. Lad batteriet før bruk. Kameraet bruker et NP-95 oppladbart batteri. Batteriet lades helt opp på cirka 4 timer. 8 1 Legg batteriet ibatteriladeren. Sett inn batteriet snudd slik som angitt med DFC etikettene. Batteri Ladelampe Pil DFCetikett Batterilader R Fest adapteren som fulgte med før du lader batteriet (adapteren medfølger). DFC-etikett Adapter R Den medfølgende vekselstrømledningen er utelukkende for bruk sammen med den medfølgende batteriladeren. Ikke bruk den medfølgende laderen med andre kabler eller den medfølgende kabelen med andre enheter. 2 Sett inn laderen. Koble laderen til en veggkontakt innendørs. Ladeindikatoren tennes. Ladeindikatoren Ladeindikatoren viser batteriets ladestatus som følger: Ladeindikator Av På Blinker Batteristatus Batteriet er ikke satt inn. Batteriet er helt oppladet. Tiltak Sett inn batteriet. Ta ut batteriet. Batteriet lades. Batterifeil. Kople fra laderen og ta ut batteriet. 3 Lad batteriet. Ta ut batteriet når ladingen er fullført. Se spesifikasjonene for ladetider (merk at ladetiden øker ved lave temperaturer).

9 Lade batteriet Q Kople fra laderen når den ikke er i bruk. Q Fjern urenheter fra batteripolene med en ren, tørr klut. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan forhindre at batteriet lades. Q Ikke sett på klistremerker eller andre ting på batteriet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan gjøre det umulig å ta batteriet ut av kameraet. Q Ikke kortslutt batteripolene. Batteriet kan bli overopphetet. Q Les advarslene i Batteriet og strømforsyningen. Q Bruk bare batteriladere som er beregnet til dette batteriet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til feilfunksjon i produktet. Q Ikke prøv å fjerne merkelapper på batteriet eller prøve å dele eller skille det ytre dekslet. Q Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet i en eller to dager før bruk. Q Ladetiden kan øke under svært lave eller høye temperaturer. Første trinn Lading via en datamaskin Batteriet kan lades ved å koble kameraet til en datamaskin. Koble den medfølgende USB-kabelen som vist, kontroller at kontaktene er satt skikkelig i. Q Koble kameraet direkte til datamaskinen, bruk ikke en USB hub eller tastatur. Q Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus under lading, vil ladingen stoppe. For å fortsette lading må hvilemodus avsluttes på datamaskinen og USB-kabelen kobles til. Q Lading kan være umulig, avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, innstillinger eller forhold. R Når kameraet er slått på vises batteriets ladestatus ved batteristatusikonet, og når kameraet er slått av vises ladestatusen ved indikatorlampen. Batteristatusikon når kameraet er på Y (gul) N (grønn) Z (rød) Indikatorlampe når kameraet er av På Av Blinker Batteristatus Batterilading. Lading fullført. Batterifeil. 9

10 Sette inn batteriet og et minnekort Sett inn batteriet og minnekortet som beskrevet over. 1 Åpne dekslet til batterikammeret. Skyv batterikammerets lås som vist og åpne dekslet til batterikammeret. 2 Sett inn batteriet. Bruk batteriet til å presse låsen til den ene siden. Sett inn batterikontaktene først i retningen som pilen viser. Kontroller at batteriet er trygt festet. Pil Q Ikke åpne dekselet til batterikammeret når kameraet er slått på. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt, kan bildefilene eller minnekortene bli skadet. Q Ikke bruk overdreven kraft når du åpner/lukker batteridekslet. Batterilås Q Sett inn batteriet i retningen som vises. Ikke bruk makt og forsøk heller ikke å sette inn batteriet opp ned eller bakvendt. Batteriet vil i riktig retning gli lett inn i batterisporet. 10

11 Sette inn batteriet og et minnekort 3 Sett inn minnekortet. Hold minnekortet i retningen som vises, og skyv det inn til det klikker på plass bakerst i sporet. 4 Lukk dekslet til batterikammeret. Klikk! Q Pass på at kortet er i riktig retning; ikke sett det inn skjevt eller bruk makt. Minnekortet er ikke satt inn riktig, eller det er ikke satt inn minnekort, a vil vises i LCD-skjermen og det interne minnet vil bli brukt for lagring og avspilling. Ta ut batteriet og minnetkortet Før du tar ut batteriet eller minnekortet, må du slå av kameraet og åpne batteridekslet. For å ta ut batteriet, må du skyve batterilåsen til siden, og skyve batteriet ut av kameraet som vist. Batterilås For å ta ut minnekortet, trykker du det inn og slipper det sakte ut. Kortet kan så fjernes for hånd. Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut. Første trinn 11

12 Slå kameraet på og av Drei ON/OFF-bryteren til ON for å slå på kameraet. Velg OFF for å slå av kameraet. Batterinivå Etter at du har skrudd på kameraet, sjekk batterinivået på displayet. R Trykk på a-knappen for å starte avspillingen. Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus. R Kameraet slår seg automatisk av hvis ingen operasjoner utføres i tidsrommet angitt for Z STRØMSTY- RING > AUTOM. AVSLÅING i oppsettmenyen. For å aktivere kameraet på nytt hvis det har slått seg av automatisk, trykk utløserknappen halvveis ned eller slå ON/OFF-bryteren på OFF og så tilbake på ON. Q Fingeravtrykk og andre merker på objektivlinsen eller søkeren innvirke på bildene eller visningen gjennom søkeren. Hold objektivlinsen og søkeren rene. Indikator N L J J (rød) Beskrivelse Batteriet er nesten fullt oppladet. Batteriet er omtrent to tredjedeler oppladet. Batteriet er omtrent en tredjedel oppladet. Lad så snart som mulig. Batteriet er utladet. Slå av kameraet og lad batteriet på nytt. 12

13 Grunnleggende innstilling En dialogboks for språkvalg vises første gang kameraet slås på. Klargjør kameraet som beskrevet nedenfor (du kan når som helst nullstille klokken eller endre språk ved å bruke F DATO/TID eller Q a-alternativene i oppsettsmenyen). Bruke velgeren Trykk velgeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å markere elementer, og trykk på MENU/OK for å velge. Flytt markøren opp Velg det markerte elementet Flytt markøren til venstre 1 Slå på kameraet. Flytt markøren ned Flytt markøren til høyre 2 Marker et språk og trykk på MENU/OK. START MENU ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH SET NO R Trykk på DISP/BACK for å hoppe over trinnet. De trinnene du hopper over vil bli vist neste gang kameraet slås på. 3 Dato og klokkeslett blir vist. Trykk valgknappen mot venstre eller høyre for å markere år, måned, dag, time eller minutt og trykk opp eller ned DATO/TID IKKE STILT INN ÅÅ. MM. DD STILL INN : AM 2012 for å endre. Uthev datoformat og trykk valgknappen opp eller ned for å endre visningsrekkefølgen for år, måned og dag. Trykk på MENU/OK når du er ferdig med innstillingene. R Hvis batteriet fjernes i lengre tid, vil kameraklokken bli nullstilt, og språkvalgdialogen vises når kameraet slås på. NEI Første trinn 13

14 Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder Ta fotografier Denne delen beskriver hvordan man tar bilder ved hjelp av program AE (modus P). 1 Tilpass innstillingene for program AE. B A A Lukkerhast. : Velg A (auto) B Eksponeringskompensasjon : Velg ±0 C Fokusfunksjon : Velg S (enkel AF) D Blenderåpning : Velg A (auto) Bekreft at P vises på displayet. F C P AUTO 800 OVF P EVF/LCD D Valg av søkervisning Valg av søkervisning Bruk søkervisningsvelgeren til å veksle mellom optisk søker (OVF) og elektronisk søker (EVF). 14

15 2 Klargjør kameraet. Hold kameraet stødig i begge hender og støtt albuene mot siden. Risting eller ustødige hender kan gjøre bildene dine uskarpe. Hold fingre og andre objekter unna objektivet og blitsen for å unngå bilder som ikke er i fokus eller som er for mørke (undereksponerte). 3 Fokuser. Komponer bildet med motivet ditt i visningens sentrum, og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere. Hvis kameraet klarer å fokusere, vil det pipe to ganger, og fokusområdet vil lyse grønt. Fokus og eksponering vil låses mens utløseren er trykket halvveis ned. Dersom kameraet er ikke kan fokusere, vil fokusrammen bli rød, og s vil vises. Hvis motivet er nær kameraet, velg makromodus og prøv på nytt. Fokusramme P AUTO 800 OVF F P Fokusramme EVF/LCD Ta fotografier R Hvis motivet er dårlig belyst, kan det hende at AFfølgelyset tennes. 4 Ta bildet. Trykk utløseren rolig resten av veien ned for å ta bildet. R Blitsen kan avfyres hvis belysningen er utilstrekkelig. Kamerainnstillingene kan endres for å forhindre at blitsen avfyres. Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder 15

16 Vise bilder Vise bilder på fullskjerm For å vise bilder på fullskjerm, trykk på a Flere bilder kan vises ved å trykke velgeren mot venstre eller høyre eller ved å vri på fokusringen. Trykk velgeren eller vri ringen mot høyre for å vise bilder i rekkefølgen de ble tatt, eller mot venstre for å vise bilder i omvendt rekkefølge. Hold kommandohjulet inne for å bla fort til ønsket bilde. R Bilder tatt med andre kameraer indikeres med et m ( gavebilde )-ikon ved avspilling. Favoritter: Rangere bilder Favoritter: Rangere bilder For å rangere nåværende bilde, trykk på DISP/BACK og trykk velgeren opp og ned for å velge fra null til fem stjerner. 16

17 Vise fotoinformasjon Visningen av fotoinformasjon endres hver gang velgeren trykkes opp. Vise bilder Grunnleggende data Infovisning 1 Infovisning 2 12/31/ :00 AM 12/31/ :00 AM R Trykk velgeren til venstre eller høyre eller vri fokusringen for å vise andre bilder. NESTE LENS FOCAL LENGTH COLOR SPACE LENS MODULATION OPT. Zoome inn på fokuspunktet Zoome inn på fokuspunktet Trykk midt på kommandohjulet for å zoome inn på fokuspunktet. Trykk midt på kommandohjulet igjen for å gå tilbake til fullskjermsavspilling. 23.0mm F mm srgb ON TILBAKE Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder 17

18 Vise bilder Avspillingszoom Drei kommandohjulet til høyre for å zoome inn på gjeldende bilde, til venstre for å zoome ut (for å vise flere bilder dreier du hjulet til venstre når bildet vises på full skjerm). Trykk på DISP/BACK eller MENU/OK for å avslutte zoomingen. Drei til høyre Drei til høyre Zoomindikator Drei til venstre R Maksimal zoom varierer med bildestørrelsen. Avspillingszoom er ikke tilgjengelig med beskårne kopier, eller kopier med endret størrelse, som er lagret med størrelsen a. The Navigation Window Når bildet er zoomet inn, kan velgeren benyttes for å vise deler av bildet som ikke er synlig på displayet for tilfellet. Navigeringsvinduet viser delen av bildet som vises for øyeblikket 18

19 Vise bilder Visning av flere bilder samtidig For å endre antallet bilder som vises samtidig, dreier du kommandohjulet til venstre når et bilde vises på full skjerm Drei til venstre for å vise flere bilder. Drei til høyre for å vise færre bilder. Bruk velgeren til å markere bilder og trykk på MENU/OK for å vise det markerte bildet på fullskjerm (for å zoome inn på det valgte bildet, dreier du kommandohjulet til høyre når bildet vises på full skjerm). I ni- og hundrebilders visning, kan du trykke velgeren opp eller ned for å vise flere bilder. Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder 19

20 Slette bilder For å slette enkeltbilder, flere valgte bilder eller alle bilder, trykk på b-knappen når et bilde vises i fullskjerm og velg blant alternativene på de følgende sidene. Vær oppmerksom på at slettede bilder ikke kan gjenopprettes. Kopier viktige bilder til en datamaskin eller en annen lagringsenhet før du fortsetter. BILDE Slette ett bilde om gangen. 1 Trykk på b-knappen mens du spiller av i fullskjerm og velg BILDE. 2 Trykk velgeren til høyre eller venstre for å bla gjennom bildene, og trykk på MENU/OK for å slette (bekreftelsesdialogboks vises ikke). Gjenta for å slette flere bilder. SLETT BILDE VALGTE BILDER ALLE BILDER R Beskyttede bilder kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen fra alle bilder du ønsker å slette. R Dersom en melding vises, som sier at valgte bilder ligger i DPOF-fotobestilling, trykker du på MENU/OK for å slette bildene. R Dersom det er satt inn et minnekort, vil bilder bli slettet fra minnekortet. Ellers vil bilder bli slettet fra det interne minnet. 20

21 VALGTE BILDER Slett flere valgte bilder. 1 Trykk på b-knappen mens du spiller av i fullskjerm og velg VALGTE BILDER. 2 Marker bilder og trykk på MENU/OK for å velge eller velge bort (bilder i album eller utskriftskø vises med S). 3 Når operasjonen er fullført, trykk på DISP/BACK for å vise en bekreftelsesdialogboks. 4 Marker OK og trykk på MENU/OK for å slette valgte bilder. Slette bilder ALLE BILDER Slette alle bilder som ikke er beskyttet. 1 Trykk på b-knappen mens du spiller av i fullskjerm og velg ALLE BILDER. 2 En bekreftelsesdialogboks vises. Marker OK og trykk på MENU/OK for å slette alle ubeskyttede bilder. Trykker du på DISP/BACK avbrytes slettingen; merk at ingen bilder som ble slettet før avbrytelsen kan gjenopprettes. Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder 21

22 Grunnleggende filmopptak og avspilling Ta opp høydefinisjons (HD) filmer Kameraet kan benyttes til å ta opp korte høydefinisjonsfilmer. 1 Trykk på Fn-knappen (funksjonsknapp 1) for å starte opptaket. Opptaksindikator Gjenværende tid Vise filmer Under avspilling vises filmer som vist til høyre. Følgende handlinger kan utføres mens en film vises: Handling Starte/stanse avspilling 12/31/ :00 AM Filmikon ±0 SPILL AV Beskrivelse Trykk velgeren ned for å starte avspilling. Trykk en gang til for å ta en pause. Mens det er pause i avspillingen, kan du trykke velgeren mot venstre eller høyre for å spole tilbake eller fremover ett og ett bilde. Avslutt Trykk velgeren opp for å avslutte avspillingen. avspilling Trykk velgeren til venstre eller høyre for å justere Juster hastighet avspillingshastigheten under avspilling. 2 Trykk på knappen igjen for å avslutte opptaket. Opptaket slutter automatisk når den maksimale størrelsen nås eller minnekortet er fullt. Q Indikatorlampen lyser mens du tar opp film. 22

23 Se bilder på en datamaskin Koble til kameraet med den medfølgende USB-kabelen og kopier bilder til datamaskinen. Q Kople kameraet direkte til datamaskinen, ikke bruk noen USB-hub eller tastatur. Windows MyFinePix Studio (tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden nedenfor) kan brukes til å kopiere bilder til en datamaskin, hvor de kan lagres, vises, organiseres og skrives ut. RAW FILE CONVERTER (tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden nedenfor) kan brukes til å se bilder i RAW -format på datamaskinen. Mac OS Mac OS RAW FILE CONVERTER (tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden nedenfor) kan brukes til å se bilder i RAW -format på datamaskinen. Grunnleggende fotografering og gjennomsyn av bilder 23

24 Kameraets deler Kameraets deler 24

25 A Utløser B Eksponeringskompensasjons-hjul C Programhjul D Blitssko E Blits F Mikrofon (V) G Søkervindu H Stroppefeste I Velger for fokusmodus J Blenderring K Fokusring L Objektiv M Frontring N Autofokuseringslys Selvutløserlampe O Søkervelger P Mikrofon (H) Q ON/OFF-knapp R Fn-knapp (funksjonsknapp 1) S Batterilås T Spor til minnekort U Batterirom V Øyesensor W Kommandohjul X Tilkoplingsdeksel Y Deksel over strømtilkobling Z Lås til batterideksel a Batterideksel b Montering av et stativ c Høyttaler d LCD-skjerm e Mikrofon-/fjernutløserkontakt f Mikro-USB-kontakt g Mikro-HDMI-kontakt * * Bruk en HDMI-kabel som ikke er mer enn 1,5 m lang. Kameraets deler h Diopterkontroll i VIEW MODE-knapp j a (avspilling)-knapp k b (slett)-knapp (avspillingsmodus) Fn-knapp (funksjonsknapp 6) l Wi-Fi-knapp Fn-knapp (funksjonsknapp 7) m DRIVE-knapp n AEL/AFL (autoeksponering/autofokuslås)-knapp o Indikatorlys p Q (hurtigmeny)-knapp q Valgknapp (se nedenfor) r DISP (display)/back-knapp Kameraets deler 25

26 Kameraets deler Velgerknappen Trykk velgeren opp (w), til venstre (e), til høyre (r), eller ned (t) for å markere elementer og trykk på MENU/OK (q) for å velge. Opp-, venstre-, høyre- og ned-knappene fungerer også som henholdsvis makro-, filmsimulering-, hvitbalanse- og valg av fokusområde-knapper og som funksjonsknappene 2 til 5. Kommandohjulet Kommandohjulet kan brukes til å navigere i menyene, for å zoome inn og ut og velge antall bilder som vises under avspilling og for å velge alternativer i hurtigmenyvisningen. Trykk midt på kommandohjulet for å zoome inn på det aktive fokusområdet under opptak eller avspilling. 26

27 Blenderringen og lukkertidshjulet Bruk blenderringen og lukkertidshjulet til å velge mellom eksponeringskontroll P, S, A og M. Programhjul Kameraets deler Eksponeringskontroll S: Lukkerprioritert AE Ta bilder ved den valgte lukkertiden. Kameraet justerer blenderåpningen automatisk. Eksponeringskontroll P: Program AE Blenderåpning og lukkertid kan justeres ved bruk av programskifte. Lukkerhast.: A Blenderring Blenderåpning: A Lukkerhast.: A Blenderåpning: s Eksponeringskontroll A: Blenderprioritert AE Ta bilder ved den valgte blenderåpningen. Kameraet justerer lukkertiden automatisk. Lukkerhast.: f/5.6 Blenderåpning: A Eksponeringskontroll M: Manuell eksponering Ta bilder ved den valgte blenderåpningen og lukkertiden. Kameraets deler Lukkerhast.: f/5.6 Blenderåpning: s 27

28 Kameraets deler VIEW MODE-knappen Trykk på VIEW MODE-knappen for å bla gjennom visningene som vist nedenfor. E ØYESENS.: Automatisk valg av visning med øyesensoren VIEW FINDER LCD VIEW FINDER KUN SØKER: Kun søker KUN SØKER + E: Kun søker; øyesensoren slår visningen på eller av VIEW FINDER LCD KUN LCD: Kun LCD-skjerm Øyesensoren Øyesensoren slår søkeren på når du legger øyet mot søkeren og slår den av når du tar øyet vekk (merk at øyesensoren kan reagere på andre gjenstander enn øyet ditt eller på lys som skinner direkte på sensoren). Dersom automatisk valg av visning er valgt, slås LCD-skjermen på når søkeren slår seg av. 28

29 Kameraets deler Søkervisningsvelgeren Bruk søkervisningsvelgeren til å veksle mellom den elektroniske søkeren (EVF), den optiske søkeren (OVF) og OVF dobbel visning. F P P AUTO 800 EVF OVF Dobbel visning Hybridsøkeren (EVF/OVF/dobbel visning) De forskjellige søkervisningsfunksjonene er beskrevet nedenfor. Visning OVF EVF Beskrivelse Den optiske visningen er skarp og fri for uskarpheter slik at motivets uttrykk alltid er synlig. I tillegg viser OVF området like utenfor bildefeltet, noe som gjør det enklere å komponere bilder i farten. Fordi søkervinduet er i liten avstand fra objektivet, kan området som er synlig i fotografier være litt forskjellig fra visningen i søkeren på grunn av parallaksen. Live view-visningen gir deg en forhåndsvisning av det endelige bildet (inkludert dybdeskarphet, fokusering, eksponering og hvitbalanse) med nøyaktig den samme bildefeltdekningen. Dobbel visning Som for den optiske søkeren, men med en fokusforhåndsvisning. P Kameraets deler 29

30 Kameraets deler DISP/BACK-knappen DISP/BACK-knappen kontrollerer visning av indikatorene i søkeren og på LCD-skjermen. Opptak: Optisk søker Standard F Informasjon Av P AUTO 800 Opptak: Elektronisk søker Standard Informasjon Av P 30

31 Opptak: LCD-skjerm Standard Informasjon Av Kameraets deler Avspilling: Elektronisk søker/lcd-skjerm Standard Informasjon Av 12/31/ :00 AM P 12/31/ :00 AM 12/31/ :00 AM Infovisning FAVORITTER NESTE Favoritter Infovisning Q Den optiske søkeren kan ikke brukes for avspilling. Kameraets deler 31

32 Kameraets deler Fokusmodusvelger Velg hvordan kameraet skal fokusere. M (manuell): Fokuser manuelt ved hjelp av objektivets fokusring. Velg for manuell fokuskontroll, eller i situasjoner der kameraet ikke klarer å fokusere med autofokus. Fokusring C (kontinuerlig AF): Fokus justeres kontinuerlig for å gjenspeile endringer i avstanden til motivet mens utløseren er trykket halvveis ned. Brukes til motiver i bevegelse. S (enkel AF): Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned. Velg for stillestående motiver. 32

33 Diopterjustering Kameraet er utstyrt med diopterjustering slik at søkeren kan tilpasses individuelle synsforskjeller. Roter diopterjusteringskontrollen til søkerdisplayet er i skarpt fokus. Indikatorlampen Kameraets deler Indikatorlyset viser kamerastatus som følger: Indikatorlampe Kamerastatus Lyser grønt Fokus låst. Blinker grønt Blinker grønt og oransje Lyser oransje Varsel for uskarphet, fokus eller eksponering. Bilde kan tas. Lagrer bilder. Flere bilder kan tas. Lagrer bilder. Ingen flere bilder kan tas på nåværende tidspunkt. Blinker oransje Blits lader; blitsen vil ikke avfyres når et bilde tas. Blinker rødt Objektiv- eller minnefeil. R Advarsler kan også vises på displayet. Kameraets deler 33

34 Kameraets deler DRIVE-knappen AEL/AFL-knappen Drive-innstillingene inkluderer serieopptak og opptak med alternative eksponeringer. Lås eksponering og/eller fokusering. 34

35 Q-knappen Wi-Fi-knappen Kameraets deler Vis og endre kamerainnstillinger. Marker elementer ved bruk av velgeren og bruk kommandohjulet for å velge et alternativ. Koble kameraet via Wi-Fi til smarttelefoner ved å kjøre den gratis FUJIFILM -smarttelefon-app-en. Kameraets deler 35

36 Kameravisninger Følgende indikeringer kan vises under opptak og avspilling. I beskrivelsen som følger er alle tilgjengelige indikatorer vist i illustrasjonsøyemed; indikatorene som faktisk vises, varierer med kamerainnstillingene. Opptak: Optisk søker P * a: Indikerer at minnekort ikke er satt i og at bilder vil lagres i kameraets internminne. 36

37 A ND (nøytral densitet)-filterindikator B Feltdybde forhåndsvisning C Konverteringslinse D Nedlastningsstatus for posisjonsdata E LCD-sollys-modus F Film-modus G Gjenværende tid H Indikator for internt minne * I Antall tilgjengelige bilder J Bildestørrelse/Kvalitet K Batterinivå L Lyst bilde M Fokusramme N Fokusadvarsel O Temperaturadvarsel P Elektronisk nivå Q Avstandsindikator R Følsomhet S Eksponeringsindikator T Blenderåpning U Lukkertid V AE låseindikator W Måling X Opptaksmodus Y Fokusindikator Z Manuell fokusindikator a Fokusfunksjon b Histogram c Indikator for stillemodus d Kontroll-lås e Dynamisk rekkevidde f Filmsimulering g Hvitbalanse h Lukkertype i Modus for serieopptak j Serieopptak k Makro- (nærbilde) modus l Mikrofon/fjernutløser m Blitsmodus/Blitskompensasjon Kameravisninger Kameraets deler 37

38 Kameravisninger Opptak: Elektronisk søker/lcd-skjerm P * a: Indikerer at minnekort ikke er satt i og at bilder vil lagres i kameraets internminne. 38

39 A ND (nøytral densitet)-filterindikator B Fokussjekk C Feltdybde forhåndsvisning D Konverteringslinse E Nedlastningsstatus for posisjonsdata F LCD-sollys-modus G Film-modus H Gjenværende tid I Indikator for internt minne * J Antall tilgjengelige bilder K Bildestørrelse/Kvalitet L Dato og tid M Fokusramme N Hvitbalanse O Filmsimulering P Dynamisk rekkevidde Q Fokusadvarsel R Temperaturadvarsel S Kontroll-lås T Indikator for stillemodus U Histogram V Avstandsindikator W Batterinivå X Følsomhet Y Eksponeringsindikator Z Blenderåpning a Lukkertid b AE låseindikator c Måling d Opptaksmodus e Fokusindikator f Manuell fokusindikator g Fokusfunksjon h Lukkertype i Modus for serieopptak j Serieopptak k Makro- (nærbilde) modus l Mikrofon/fjernutløser m Blitsmodus/Blitskompensasjon n Elektronisk nivå Kameravisninger Kameraets deler Søkervisningen Når PÅ er valgt for A SKJERMOPPSETT > AUTOROT. EVF-VISN. i oppsettsmenyen, dreies indikatorene i søkeren automatisk for å passe til kameraretningen. Q LCD-skjermens visning påvirkes ikke. 39

40 Kameravisninger Avspilling: Elektronisk søker/lcd-skjerm Q Den optiske søkeren kan ikke brukes for avspilling. 12/31/ :00 AM

41 A Dato og tid B Indikator for intelligent ansiktsgjenkjenning C Indikator for fjerning av røde øyne D Pro-fokusmodus, pro lavlys-modus E Posisjonsdata F Beskyttet bilde G Indikator for stillemodus H Indikator for internt minne I Bildenummer J Gavebilde K Fotobokhjelp L Indikator for DPOF-utskrift M Batterinivå N Bildestørrelse/Kvalitet O Filmsimulering P Dynamisk rekkevidde Q Hvitbalanse R Følsomhet S Eksponeringskompensasjon T Blenderåpning U Lukkertid V Indikator for avspillingsmodus W Merke for opplasting til X Favoritter Kameravisninger Kameraets deler 41

42 Menyer Bruke menyene: Opptaksmodus Bruk opptaksmodusmenyene for å justere innstillinger for opptaksmodus. Valgene tilgjengelig varierer med valgt opptaksmodus. Bruke opptaksmenyen 1 Trykk på MENU/OK for å vise opptaksmenyen. P OPPTAKSSMENY AUTOFOKUSINNST. ISO BILDESTØRRELSE BILDEKVALITET DYNAMISK OMFANG FILMSIMULERING FILMSIMULERING BKT AVSLUTT :2 F 3 Trykk velgeren mot høyre for å vise alternativer for markert punkt. P OPPTAKSSMENY ISO :2 250 F 200 L (100) AUTO1 OFF :2 F 2 Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket menypunkt. 4 Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket alternativ. 5 Trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet. 6 Trykk på DISP/BACK for å gå ut av menyen. 42

43 Alternativer på opptaksmenyen G AUTOFOKUSINNST. Juster autofokusinnstillingene. N ISO Kontrollerer kameraets lysfølsomhet. O BILDESTØRRELSE Velg størrelse og sideforhold for tagning av stillbilder. T BILDEKVALITET Velg et filformat og en komprimeringsgrad. U DYNAMISK OMFANG Bestemmer kontrasten. P FILMSIMULERING Simuler effektene hos forskjellige filmtyper. X FILMSIMULERING BKT Velg filmtyper for alternativ filmsimulering. t ND-FILTER Aktiver eller deaktiver ND-filteret. f FARGE Juster fargetettheten. q SKARPHET Gjør konturer skarpere eller mykere. r HØYLYS NIVÅ Juster hvordan høydeområder vises. s SKYGGE NIVÅ Juster hvordan skygger vises. Bruke menyene: Opptaksmodus h STØYREDUSERING Reduser støy i bilder tatt med høy følsomhet. K LANG EKSPONERING Reduser marmorering i langtidseksponeringer. D HVITBALANSE Juster fargene til å passe lyskilden. u VELG TILPAS. INNST. Finn igjen lagrede innstillinger med K ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.. K ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST. Lagre innstillinger. F FUNK. (Fn) INNST. FUNK. (Fn) INNST. Velg hvilke roller funksjonsknappene skal ha. Menyer 43

44 Bruke menyene: Opptaksmodus v TILPASSET BILDE INNST Velg gjenstandene vist i søkeren og LCD-skjermen. Y KONVERTERINGSLINSE Juster innstillingene for konverteringsadaptere (ekstrautstyr). c MF-HJELP Velg hvordan fokus skal vises i manuell fokusmodus. d AVANSERT FILTER Ta bilder med filtereffekter. o OPPT. M. INTERV.-TIDTAKER Juster innstillingene for fotografering med intervallutløser. B SELVUTLØSER Ta bilder med selvutløseren. k AE/AF-LÅSEMODUS Velg hvilken rolle AEL/AFL-knappen skal ha. v AE/AF-LÅSEKNAPP Velg om AEL/AFL-knappen kun låser eksponering, kun fokus eller både eksponering og fokus. C LYSMÅLING Velg hvordan kameraet måler motivets lysstyrke. v KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR Velg om kameraet måler gjeldende fokusbilde når p SPOT er valgt for C LYSMÅLING. B FJERN RØDE ØYNE Fjern røde øyne som forårsakes av blitsen. n LAGRE ORG.-BILDE Velg om du vil lagre ubehandlede kopier av bilder tatt med B FJERN RØDE ØYNE. p BLITSMODUS Velg en blitsmodus. I BLITSKOMPENSASJON Juster blitsens blinkstyrke. x LUKKERTYPE Velg lukkertype. W FILMOPPSETT Juster filminnstillingene. r TRÅDLØS KOMMUNIK. TRÅDLØS KOMMUNIK. Koble til en smarttelefon eller et nettbrett over et trådløst nettverk. 44

45 Bruke menyene: Avspillingsmodus Bruke avspillingsmenyen 1 Trykk på a for å gå inn i avspillingsmodus. 2 Trykk på MENU/OK for å vise avspillingsmenyen. AVSPILLINGSMENY RAW-KONVERTERING SLETT BESKJÆR BILDE ENDRE STØRRELSE BESKYTT ROTER BILDE FJERN RØDE ØYNE AVSLUTT 5 Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket alternativ. 6 Trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet. 7 Trykk på DISP/BACK for å gå ut av menyen. 3 Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket menypunkt. 4 Trykk velgeren mot høyre for å vise alternativer for markert punkt. Menyer 45

46 Bruke menyene: Avspillingsmodus Avspillingsmenyens alternativer j RAW-KONVERTERING Lag JPEG-kopier av RAW-bilder. A SLETT Slett bilder. G BESKJÆR BILDE Lag en beskåret kopi av aktuelt bilde. e ENDRE STØRRELSE Lag en beskåret kopi av aktuelt bilde. D BESKYTT Beskytt bilder fra utilsiktet sletting. C ROTER BILDE Roter bilder. B FJERN RØDE ØYNE Fjern røde øyne fra portretter. I BILDEFRAMVISNING Vis bilder i en automatisk lysbildevisning. m FOTOBOKHJELP Opprett bøker med dine yndlingsfotografier. j MERKE FOR OPPL. Velg bilder for opplasting til YouTube, Facebook eller MyFinePix.com med MyFinePix Studio (kun Windows). b BILDESØK Søk etter bilder. E KOPIER Kopierer bilder fra internminne til et minnekort. K FOTOBESTIL. (DPOF) Velg bilder som skal skrives ut på DPOF- og PictBridgekompatible enheter. V UTSK. M. instax-skriver Skrive ut bilder på separate FUJIFILM instax SHAREskrivere. J BILDEFORHOLD Velg hvordan High Definition (HD)-enheter skal vise bilder med et sideforhold på 3 : 2. r TRÅDLØS KOMMUNIK. Koble til en smarttelefon eller et nettbrett over et trådløst nettverk. s PC AUTOLAGRE PC AUTOLAGRE Last opp bilder til en datamaskin over et trådløst nettverk. 46

47 Oppsettsmenyen Bruke oppsettsmenyen 1 Vis oppsettsmenyen. 1.1 Trykk på MENU/OK for å vise menyen for gjeldende modus. 1.2 Trykk velgeren til venstre for å markere fanen for den gjeldende menyen. P OPPTAKSSMENY AUTOFOKUSINNST. ISO BILDESTØRRELSE BILDEKVALITET DYNAMISK OMFANG FILMSIMULERING FILMSIMULERING BKT AVSLUTT :2 F 1.3 Trykk velgeren ned for å markere oppsettsmenyfanen som inneholder ønsket alternativ. INNSTILLINGER DATO/TID TIDSFORSKJELL TILBAKESTILL STILLE MODUS BILDENUMMER FOKUSRING AVSLUTT NORSK AV KONT. 1.4 Trykk velgeren til høyre for å plassere markøren i oppsettsmenyen. 2 Tilpass innstillingene. 2.1 Trykk valgknappen opp eller ned for å markere et menypunkt. INNSTILLINGER DATO/TID TIDSFORSKJELL TILBAKESTILL STILLE MODUS BILDENUMMER FOKUSRING AVSLUTT NORSK AV KONT. 2.2 Trykk valgknappen mot høyre for å vise alternativer for markert punkt. INNSTILLINGER DATO/TID TIDSFORSKJELL HJEMME TILBAKESTILLOKAL STILLE MODUS BILDENUMMER FOKUSRING NORSK OFF AV KONT. 2.3 Trykk valgknappen opp eller ned for å markere et alternativ. 2.4 Trykk MENU/OK for å velge markert alternativ. 2.5 Trykk på DISP/BACK for å gå ut av menyen. Menyer 47

48 Oppsettsmenyen Oppsettsmenyens alternativer F DATO/TID Still kameraklokken. N TIDSFORSKJELL Still kameraklokken straks fra din tidssone hjemme til den lokale tiden ved din destinasjon når du reiser. Q a Velg et språk. R TILBAKESTILL Tilbakestill opptaks- eller oppsettsmenyens innstillinger til standardverdiene. o STILLE MODUS Aktiver eller deaktiver stillemodus. B BILDENUMMER Velg hvordan filer navngis. I FOKUSRING Velg retningen som fokusringen vris i for å øke fokusavstanden. j FOKUSSJEKK Bildet vil automatisk forstørres på skjermen for å underlette fokusering når du vrir fokusringen i manuell fokusmodus. b LYDOPPSETT Juster lydinnstillingene. A SKJERMOPPSETT Juster displayinnstillingene. h VELGERKNAPPINNSTILLING Velg hvilke funksjoner knappene på velgeren skal ha. g RED./LAGRE HURTIGMENY Velg alternativene som vises i hurtigmenyen. Z STRØMSTYRING Juster strømstyringsinnstillingene. 48

49 c LUKKERTELLING Vis omtrentlig antall ganger lukkeren har blitt utløst. Andre handlinger kan også øke telleren, for eksempel når du slår kameraet av, endrer søkervisningsvalg eller velger avspillingsmodus. f FILNAVNREDIGERING Endre filnavnets prefiks. r TRÅDLØS INNST. Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk. s AUTOLAGRE INNST. Velg et mål for opplastingen. U GEOTAGG-OPPSETT Velg hvordan stedsdata lastet ned fra en smarttelefon skal brukes. Oppsettsmenyen V TIL.-INN. instax-skriv. Juster innstillinger for tilkobling til separate FUJIFILM instax SHARE-skrivere. J FARGEROM Velg fargeskalaen tilgjengelig for fargereproduksjon. K FORMATERE Hvis et minnekort blir satt inn i kameraet, vil dette alternativet formatere minnekortet. Hvis det ikke er satt inn et minnekort, vil dette alternativet formatere det interne minnet. Menyer 49

50 Vedlegg For mer informasjon om FUJIFILM s digitalkamera, se nettsidene som er listet opp nedenfor. FUJIFILM X100T Produktinformasjon Ekstra tilbehør og kundestøtteinformasjon kan finnes på følgende nettside. fujifilm X100T Gratis FUJIFILM -apper FUJIFILM -apper gir deg flere muligheter til å nyte dine bilder på smarttelefoner, nettbrett, og datamaskiner. fujifilm Wi-Fi app MyFinePix Studio (kun Windows) kan brukes til å kopiere bilder til en datamaskin, hvor de kan lagres, vises, organiseres og skrives ut. fujifilm mfs RAW FILE CONVERTER kan brukes til å se bilder i RAW -format på datamaskinen. fujifilm rfc 50

51 Vedlikehold av kameraet For å sikre at du har uavbrutt glede av produktet, må du overholde følgende forholdsregler. Oppbevaring og bruk Dersom kameraet ikke skal brukes i en lengre periode bør batteriet og minnekortet fjernes. Kameraet bør ikke brukes eller lagres på steder som er: utsatt for regn, damp eller røyk meget fuktige eller ekstremt støvete utsatt for direkte sollys eller meget høye temperaturer, slik som i et lukket kjøretøy på en solrik dag ekstrem kulde utsatt for sterke vibrasjoner utsatt for sterke magnetfelt, slik som nær en kringkastingsantenne, kraftledninger, radarsendere, motorer, transformatorer eller magneter i kontakt med flyktige kjemikalier, slik som sprøytemidler nær gummi- eller vinylprodukter Vann og sand Vann og sand kan også skade kameraet og dets innvendige kretser og mekanismer. Når kameraet brukes på stranden eller ved sjøen må du unngå å utsette kameraet for vann eller sand. Plasser ikke kameraet på en våt overflate. Kondens Plutselige stigninger i temperaturen, for eksempel når man går inn i en varm bygning på en kald dag, kan føre til kondens inne i kameraet. Dersom dette skjer, slå av kameraet og vent en time før du slår det på igjen. Dersom kondens legger seg på minnekortet, fjern kortet og vent til kondensen forsvinner. På reise På reise Oppbevar kameraet i din håndbagasje. Innsjekket bagasje kan bli utsatt for kraftige støt som kan skade kameraet. Vedlegg 51

52 52 For din sikkerhet Sørg for å lese disse merknadene før bruk Sikkerhetsmerknader Se til at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og brukerveiledningen før bruk. Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted. Om ikonene Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat. Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet ADVARSEL hvis informasjonen ignoreres. Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå FORSIKTIG hvis informasjonen ignoreres. Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges. Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ( Viktig ). Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ( Forbudt ). Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres ( Obligatorisk ). ADVARSEL Hvis det oppstår et problem, slå av kameraet, fjern batteriet, og koble fra og trekk ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet når det slipper ut røyk, slipper ut uvanlig lukt eller befinner seg i en annen unormal tilstand kan forårsake Koble fra strømuttaket. brann eller elektrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler. Ikke la vann eller fremmedlegemer komme i kameraet. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i kameraet, slå det av, fjern batteriet, og koble fra og trekk ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet kan forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler. Skal ikke brukes på badet eller i dusjen Ikke bruk kameraet på badet eller i dusjen. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Skal ikke demonteres. ADVARSEL Aldri prøv å endre på eller ta fra hverandre kameraet (aldri åpne kamerahuset). Dersom denne foranstaltningen ikke følges, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre Interne elektriske støt eller skader som følge av å skadde deler berøres. Fjern batteriet deler må ikke med en gang, pass på å unngå skader eller elektriske støt, og ta produktet berøres med til kjøpsstedet for konsultasjon. Strømledningen må ikke endres, varmes opp, eller vris eller trekkes i mer enn nødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen. Disse handligene kan skade strømledningen og forårsake brann eller elekrisk sjokk. Hvis strømledningen er skadet, ta kontakt med din FUJIFILM- forhandler. Ikke plasser kameraet på en ustabil overflate. Dette kan gjøre at kameraet faller eller velter og forårsaker skade. Gjør aldri forsøk på å ta bilder mens du beveger deg. Ikke bruk kameraet mens du går eller kjører. Dette kan føre til at du faller eller at du blir involvert i en trafikkulykke. Ikke berør noen metalldeler av kameraet under tordenvær. Dette kan forårsake elektrisk sjokk pga. indusert strøm fra lynutladning. Ikke bruk batteriet unntatt slik det er spesifisert. Legg inn batteriet som vist av indikatoren. Ikke varm opp, skift ut eller demonter batteriet. Ikke slipp eller utsett batteriet for støt. Ikke lagre batteriet med metallprodukter. En hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre at batteriet sprekker eller lekker og føre til brann eller skade. Bruk kun batterier og vekselstrømsadaptere som er spesifisert for bruk med dette kameraet. Ikke bruk andre spenninger enn den strømforsyningsspenningen som er vist. Bruk av andre strømkilder kan forårsake brann. Dersom batteriet lekker, og væsken kommer i kontakt med øynene, huden eller klærne dine, skyll området med rent vann, og oppsøk legehjelp eller ring et nødnummer umiddelbart. Ikke bruk laderen til å lade andre batterier enn de som er spesifisert her. Den medfølgende laderen skal kun brukes til batterier av den typen som fulgte med kameraet. Bruk av laderen til å lade opp konvensjonelle batterier eller andre typer oppladbare batterier kan gjøre at batteriet lekker, overopphetes eller sprekker. Ikke bruk i nærheten av brennbare objekter, eksplosive gasser eller støv.

53 For din sikkerhet ADVARSEL Ved bæring av batteriet skal det installeres i et digitalt kamera eller beholdes i den harde esken. Ved oppbevaring av batteriet skal det beholdes i den harde esken. Ved kassering skal batteriterminalene tildekkes med isolasjonstape. Kontakt med andre metalliske gjenstander eller batterier kan føre til at batteriet antennes eller eksploderer. Minnekortene skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Siden minnekortene er små, kan de svelges av barn. Sørg for at minnekortene oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis et barn svelger et minnekort, må lege oppsøkes eller ring et nødnummer. Skru av kameraet i folkemengder. Kameraet sender ut radiofrekvent stråling som kan forstyrre pacemakere. Skru av kameraet i nærheten av automatiske dører, PA-systemer og andre automatisk kontrollerte enheter. Kameraet sender ut radiofrekvent stråling som kan føre til funksjonsfeil hos disse enhetene. Hold kameraet minst 22 cm unna folk med pacemakere. Kameraet sender ut radiofrekvent stråling som kan forstyrre pacemakere. FORSIKTIG Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av oljeavgasser, damp, fuktighet eller støv. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ikke la kameraet ligge på steder som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Ikke la kameraet ligge på steder som f.eks. en lukket bil eller i direkte sollys. Dette kan forårsake brann. Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn. Ikke plasser tunge gjenstander på kameraet. Dette kan gjøre at den tunge gjenstanden velter eller faller og forårsaker skade. Ikke flytt kameraet mens strømadapteren er tilkoplet. Ikke trekk i ledningen for å kople fra strømadapteren. Dette kan skade strømledningen eller kablene og forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og misforme huset eller forårsake brann. Når du rengjør kameraet, eller du ikke har planer om å bruke kameraet over lang tid, fjern batteriet og koble fra og trekk ut strømadapteren. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det forårsake brann eller elektrisk sjokk. Når ladingen er ferdig, kobl laderen fra strømuttaket. Hvis du lar laderen være tilkoplet strømuttaket, kan dette forårsake brann. Bruk av blits for nært øynene til en person kan påvirke synet til vedkommende midlertidig. Vær spesielt forsiktig ved fotografering av spedbarn og unge barn. Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut. Skader kan oppstå dersom noen treffes av det utsendte kortet. Be om regelmessig innvendig testing og rengjøring av kameraet. Støvoppsamling i kameraet kan forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler for å be om innvendig rengjøring hvert andre år. Vennligst merk at dette ikke er en gratis tjeneste. Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke blir byttet korrekt. Bytt kun med batterier av samme type. Ta fingrene dine bort fra blitsen før blitsen går av. Å ikke etterfølge denne forholdsregelen kan føre til brannskader. Hold blitsvinduet rent og ikke bruk blitsen hvis vinduet er tildekket. Å ikke etterfølge denne forholdsregelen kan føre til røyk eller misfarging. For din sikkerhet 53

54 54 For din sikkerhet Batteriet og strømtilførselen Merk: Sjekk typen batteri som brukes i ditt kamera, og les de gjeldende avsnittene. Følgende forklarer riktig bruk av batterier, og hvordan du forlenger batteriets levetid. Feilaktig bruk kan korte ned batteriets levetid, eller forårsake lekkasje, overoppheting, brann eller eksplosjon. Li-ion-batterier Les dette avsnittet dersom kameraet ditt bruker et oppladbart Li-ion-batteri. Batteriet er ikke ladet ved forsendelse. Lad batteriet før bruk. Oppbevar batteriet i holderen sin når det ikke er i bruk. Merknader om batteriet Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet i en eller to dager før bruk. Batteriets levetid kan forlenges ved å slå kameraet av når det ikke er i bruk. Batterikapasiteten minsker ved lave temperaturer; et nær utladet batteri kan slutte å fungere når det er kaldt. Oppbevar et fulladet reservebatteri på et varmt sted og skift batteri etter behov, eller oppbevar batteriet i lomma eller på et annet varmt sted, og sett det i kameraet først idet du skal ta bilder. Ikke plasser batteriet i direkte kontakt med håndvarmere eller andre oppvarmingsenheter. Lade batteriet Ladetiden øker ved lufttemperaturer under +10 C eller over +35 C. Ikke forsøk å lade batteriet ved temperaturer over +40 C, ved temperaturer under 0 C vil ikke batteriet lade. Ikke forsøk å lade opp et fulladet batteri. Derimot behøver ikke batteriet å være helt utladet før lading. Batteriet kan være varmt å ta på umiddelbart etter lading eller bruk. Dette er normalt. Batteriets levetid Ved normale temperaturer kan batteriet lades omtrent 300 ganger. En merkbar nedgang i tiden batteriet vil holde på ladning indikerer at det har nådd slutten på sitt funksjonelle liv, og bør skiftes ut. Lagring Ytelsen kan bli dårligere dersom batteriet blir liggende ubrukt over lengre tid når det er fulladet. Utlad batteriet til det er flatt før du lagrer det. Dersom kameraet ikke skal brukes over en lengre periode, fjern batteriet og lagre det på et tørt sted med lufttemperatur mellom +15 C og +25 C. Ikke lagre batteriet på steder som er utsatt for ekstreme temperaturer. Forsiktighetsregler: Håndtere batteriet Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker eller hårnåler. Ikke utsett for flammer eller varme. Skal ikke demonteres eller endres. Brukes kun sammen med angitte ladere. Kast brukte batterier med en gang. Ikke mist, eller utsett for harde fysiske støt. Ikke utsett for vann. Hold terminalene rene. Batteriet og kamerahuset kan føles varme etter ekstensiv bruk. Dette er normalt. Alkaliske AA-/Oppladbare Ni-MH-batterier Les dette avsnittet dersom kameraet ditt bruker alkaliske AA- eller oppladbare AA Ni-MH-batterier. Informasjon om kompatible batterityper kan finnes andre steder i kameraveiledningen. Forsiktighetsregler: Håndtere batteriene Ikke utsett for vann, flamme eller varme, eller lagre i varme eller fuktige omgivelser. Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker eller hårnåler. Ikke demonter eller endre på batteriene eller batterikassen. Ikke utsett for harde fysiske støt. Ikke bruk batterier som lekker, er deformerte eller misfargede. Oppbevares utilgjengelig for spedbarn og små barn. Sett inn batteriene i riktig retning. Ikke bland gamle og nye batterier, batterier med forskjellige ladenivåer, eller batterier av forskjellige typer. Dersom dette kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, bør batteriene fjernes. Merk at kameraklokken vil bli nullstilt. Batteriene kan være varme å ta på umiddelbart etter bruk. Slå av kameraet og vent til batteriene kjøler seg ned før du tar på dem. Batterikapasiteten blir gjerne dårligere ved lave temperaturer. Oppbevar reservebatterier i lomma, eller et annet varmt sted, og skift dem ut etter behov. Kalde batterier kan få igjen noe av ladningen når de varmes opp.

55 For din sikkerhet Fingeravtrykk og andre flekker på batteriterminalene kan svekke batteriytelsen. Rens terminalene grundig med en myk, tørr klut før du setter batteriene i kameraet. Dersom batteriene lekker, rengjør batterirommet grundig før du setter i nye batterier. Dersom væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, skyll området med vann. Dersom væsken kommer inn i øynene, skyll umiddelbart med vann og oppsøk legehjelp. Ikke gni deg i øynene. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til permanent nedsatt syn. Ni-MH-batterier Kapasiteten til Ni-MH-batterier kan være midlertidig redusert når de er nye, etter lange perioder uten bruk, eller dersom de gjentatte ganger lades før de er fullt utladet. Dette er normalt og angir ikke en funksjonsfeil. Kapasiteten kan økes ved å flere ganger lade ut batteriene med utladings-alternativet i kameraets oppsettsmeny, og lade dem med en batterilader. Q FORSIKTIG: Ikke bruk utladings-funksjonen med alkaliske batterier. Kameraet trekker litt strøm selv når det er slått av. Ni-MH-batterier som har blitt liggende i kameraet over lengre tid kan være utladet til et punkt der de ikke lenger holder på ladning. Batteriytelse kan også gå ned dersom batteriene blir kjørt ned i en enhet slik som en lommelykt. Bruk utladings-funksjonen i kameraets oppsettsmeny for å lade ut Ni-MH-batterier. Batterier som ikke lenger holder på ladning, selv etter gjentatt utlading og opplading, har nådd slutten på sitt funksjonelle liv, og må byttes ut. Ni-MH-batterier kan lades i en batterilader (selges separat). Batterier kan være varme å ta på etter lading. Se instruksjonene som følger med laderen for mer informasjon. Bruk laderen kun med kompatible batterier. Ni-MH-batterier taper gradvis ladningen når de ikke er i bruk. Kassering FORSIKTIG: Kasser brukte batterier i henhold til lokale retningslinjer. Vekselstrømsadaptere (selges separat) Vekselstrømsadaptere (selges separat) Dette avsnittet gjelder for alle kameramodeller. Bruk kun FUJIFILM-vekselstrømsadaptere som er spesifisert for bruk med dette kameraet. Andre adaptere kan skade kameraet. Vekselstrømsadapteren er kun for innendørs bruk. Sørg for at likestrømspluggen er festet ordentlig i kameraet. Skru kameraet av før du kobler fra adapteren. Koble fra adapteren med pluggen, ikke kabelen. Må ikke brukes sammen med andre enheter. Skal ikke demonteres. Må ikke utsettes for høy varme eller fuktighet. Ikke utsett for harde fysiske støt. Adapteren kan summe eller bli varm å ta på under bruk. Dette er normalt. Dersom adapteren forårsaker radiointerferens, snu eller flytt på mottakerantennen. For din sikkerhet 55

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger FUJIFILM X100T bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF, tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04815-100 NO DIGITAL CAMERA X30 Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering

Detaljer

Om ikonene. Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.

Om ikonene. Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges. Sørg for å lese disse merknadene før bruk Sikkerhetsmerknader Se til at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og brukerveiledningen før bruk. Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene,

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E03 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

X-Pro2. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-pro2/

X-Pro2. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-pro2/ BL00004725-E02 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-Pro2 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-e2s/

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-e2s/ BL00004738-E00 NO DIGITAL CAMERA X-E2S Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-E2S digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukermanual. DIGITAL CAMERA FINEPIX S4500-Serien FINEPIX S4400-Serien FINEPIX S4300-Serien FINEPIX S4200-Serien. Før du starter.

Brukermanual. DIGITAL CAMERA FINEPIX S4500-Serien FINEPIX S4400-Serien FINEPIX S4300-Serien FINEPIX S4200-Serien. Før du starter. BL01614-G01 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX S4500-Serien FINEPIX S4400-Serien FINEPIX S4300-Serien FINEPIX S4200-Serien Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne manualen forklarer hvordan ditt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

Nye funksjoner BL E00

Nye funksjoner BL E00 Nye funksjoner Versjon 1.10 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer batterier INNLEDNING

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA FUN CAMERA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA FUN CAMERA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer