rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000"

Transkript

1 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/ rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.404b. Med talong no.418b NPS.1 RS.3 1+/ Talong til 25 rigsdaler/kroner No.349B

2 Norges første pengesedler I 1695 ga kong Christian V sin venn skipsreder Jørgen thor Møhlen rett til å utstede pengesedler. Dette var en håndsrekning til Møhlen for at han skulle komme over en likviditetskrise etter skipsforlis og tap i Vestindien, som delvis skyldtes kongens politikk. Tillatelsen til å trykke sedler skulle fungere som et rentefritt lån som ville gi Møhlen mulighet til å bygge opp igjen forretningsdriften. Tiltroen til disse sedlene var så lav at folk krevde innløsning etter kort tid. Møhlen hadde håpet sedlene skulle holde seg i omløp noen år, og klarte ikke å løse inn sedlene. Møhlen døde lutfattig i 1708 etter å ha vært en av Norges rikeste menn. Det møhlenske seddeleventyret hadde slike katastrofale følger at det skulle gå en generasjon før de neste seddelutgivelsene i det dansknorske kongeriket. DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3. UTGAVE rigsdaler courant No NPS.36 RS.36 DOP.32 1/ DANSK NORSKE SPECIEBANK rigsdaler species No RRR. Store brettrifter/large fold tears Sign.30. Vm.18 NPS.43 RS.45 DOP

3 NORGE/NORWAY RIGSBANKDALER rigsbankdaler 3. jan No a. Hull i blindsegl og liten hjørnedel mangler/hole in blindseal and small cornerpart missing. Vign.13 NPS.57c 1+/ Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel as nr.57 6/ nr rigsbankdaler 7.jan No b. Vign.24 NPS.55d UTGAVE kroner Soelberg. RR. 1/ Vannmerkeblankett for 10 kroner Vannmerkeblankett for 5 kroner

4 2. UTGAVE kroner A RR. Stemplet makulert og hullmakulert med 22 hull/stamped cancelled and holecancelled with 22 holes kroner A kroner A RR. Hull og rifter/holes and tears kroner A / kroner A Stemplet makulert og hullmakulert med 14 hull/stamped cancelled and holecancelled with 14 holes

5 kroner A kroner A R. Stemplet makulert og hullmakulert med 17 hull/stamped cancelled and holecancelled with 17 holes kroner A kroner A R. 0/ kroner A / kroner E kroner M kroner V kroner E kroner B kroner D (Antikva seddelnummer). RRR kroner F / kroner K kroner V / kroner V

6 2. UTGAVE SPECIMEN kroner A / kroner A / kroner C / kroner D Liten rift i øvre høyre hjørne/minor tear in upper right corner 0/ kroner F / kroner W / PRØVESEDLER/ORIGINALUTKAST UTFØRT AV BRADBURY & WILKINSON kroner (ca.1900). Originalutkast/printers proof. RRR. Stemplet/stamped cancelled kroner (ca.1900). Originalutkast/printers proof. RRR. Stemplet/stamped cancelled. Øverste venstre hjørne er skadet/damage on upper left corner kroner (ca.1900). Originalutkast/printers proof. RRR. Stemplet/stamped cancelled

7 3. UTGAVE kroner A kroner C kroner B kroner B kroner A kroner B / kroner I / Lot 2 stk. 10 kroner 1950 N og 1951 R 01 og kroner P / kroner S kroner Y / kroner A /

8 4. UTGAVE kroner G Erstatningsseddel/replacement note. R kroner A kroner G Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner A kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. (Brofoss/Thorp). RR. Flekk/spot 1/ kroner E kroner C kroner F / Lot 4 stk. 10 kroner 1954 A og B, 1955 G og 1957 J 0/ kroner Z Erstatningsseddel/replacement note kroner F / kroner I / kroner J / kroner K kroner K / UTGAVE kroner X Erstatningsseddel/replacement note kroner F kroner P kroner HC Erstatningsseddel/replacement note kroner HF Erstatningsseddel/replacement note kroner HI Erstatningsseddel/replacement note kroner HL Erstatningsseddel/replacement note kroner HX Erstatningsseddel/replacement note kroner HÅ Erstatningsseddel/replacement note UTGAVE kroner Spesialtrykk, NBS Familiedag (Se Norske Pengesedler s.170 og 217)

9 SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner B / kroner F / krone F krone G krone L / NØDSEDLER Bergen Kommune, 5 kroner. No A RN Narvik Sparebank, 5 kroner 15.mai No RN.39 0/ Stord Herad, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940 RN Stord Herad, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940 RN General Steffens, 5 kroner 14.april Litr.A No.3708 RN KREDITTMERKER 236 Fabritius - Egen Mynt, lot 5 stk. 1 krone, 50-, 25-, 10- og 5 øre

10 ANVISNINGER 237 Sande Provianteringsråd, rabattmerke 5 kroner K.Grudes Konfeksjonsfabrikk, Stavanger. 25 kroner 7/ Nr Sarpsborg Sparebank, 25 kroner 16.mai No.802. Hullmakulert med fire hull/holecancelled with four holes 0/ LONDONSEDLER kroner Y kroner Z KINGS BAY KULKOMPANI øre 1947/48. Serie A Nr RR øre 1947/48. Serie A Nr RR

11 DET NORSKE SPITSBERGENSYNDIKAT øre 1916/17. Serie A Nr RR øre 1916/17. Serie A Nr / STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI A/S kroner Serie Rr Nr (Rød) kroner Serie Ss Nr kroner Serie Qq Nr / kroner Serie Rr Nr / kroner Serie Pq Nr / kroner Serie Qq Nr kroner 1920/21 Serie E Nr,-. Blankett kroner 1932/33 Serie R Nr UNIK/UNIQUE kroner Serie Qq Nr kroner 1917/18 Serie B Nr.-. Blankett kroner 1920/21 Serie E Nr.-. Blankett kroner Serie Pp Nr kroner Serie Qq Nr krone 1917/18 Serie B Nr.-. Blankett krone 1918/19 Serie C Nr.-. Blankett krone 1954/55. Serie Hh. Nr

12 øre 1922/23. Serie G Nr øre 1938/39. Serie X Nr.741. RRR øre 1917/18. Serie B Nr.-. Blankett øre 1918/19. Serie C Nr øre 1920/21. Serie E Nr.-. Blankett øre 1922/23. Serie G Nr.7 1+/ øre 1932/33 Serie R Nr BJØRNØEN kroner Serie A Nr.-. Blankett 0/ ARKTIK UGOL rubel No kopek No kopek No DANMARK/DENMARK rigsbankdaler No Flekker og hull/spots and holes DOP rigsbankdaler No Små rifter/minor tears DOP

13 DANSK VESTINDIEN/DANISH WEST INDIES francs St.Thomas Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RRR. P francs St.Thomas Prøvetrykk av for- og bakside/printers proof of obverse and reverse. RRR. Hullmakulert/hole cancelled P.19 0/ ENGLAND pund K P Laget i Tyskland under 2.verdenskrig for å ødelegg den engelske økonomien. Operasjon Bernhard ble iverksatt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Det må ha vært verdens største falskmyntneroperasjon. FINLAND markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P

14 markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled Defekt nedre høyre hjørne/damaged lower right corner P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P markkaa Ark med to prøvetrykk av forside/sheet with two printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av advers/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P

15 SVERIGE/SWEDEN 288 Göteborgs Enskilda Bank, 100 kronor Litt.B No Makulert ved at signaturene er klippet bort/cancelled by cutting of the signatures Pl Mälare Provinsernas Enskilda Bank, 50 kronor Litt.A. Blankett Pl.18 0/ Uplands Enskilda Bank, 50 kronor Blankett. Hullmakulert/hole cancelled Pl

16 SEDLER FRA PEDER S. MADSENS SAMLING DEL 2 PART 2 OF THE PEDER S. MADSEN BANKNOTE COLLECTION DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY rigsdaler courant Nr RR. (Krefting og Tyrholm Hansen) NPS.32c RS.29c DOP.27 1/ Ex. Johan Chr.Holms samling. Disse sedlene ble produsert av brødrene Herman Krefting og Ivar Tyrholm Hansen på Jeløya ved Moss. Norges mest berømte seddelforfalskninger. Tilsvarende seddel er avbildet i Bjørn R. Rønnings bok på s NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT rigsdaler courant No R. Blyantskrift på revers, rifter/pencilwriting on reverse, tears NPS.53a Ex. Georg Pflumer og via auksjon i Düsseldorf i 1977 og en svensk mynthandler til Oslo Mynthandel as nr.9 2/ nr rigsdaler courant No UNIK/UNIQUE. Blekkskrift på advers og revers og ujevn tekst i skrift/inkwriting on obverse and revers and uneven text in lettering. SAMTIDIG FORFALSKNING/CONTEMPORARY COUNTERFEIT Beskrevet som falsk på advers/inscribed as false on obverse NPS.53b Merket falsk, feil papir og vannmerke, falske signaturer/signed false, wrong paper and watermark, false signatures Av denne utgaven er det som oftest 5- og 10 rigsdalere vi ser falske, svært sjelden100 rigsdalere/of this edition it is always 5- and 10 rigsdalers we see false, never the 100 rigsdaler. 37

17 rigsdaler courant No.600. RRR. NPS Ex. Johan Chr. Holms samling Blant de norske sedlene før Norges Bank ble etablert i 1816 er det to typer som er i en særskilt klasse, Madsen har begge. Denne gangen vil vi presentere 50 rigsdaleren fra 1807 og på vår neste auksjon vil vi presentere den unike 100 rigsbankdaler sedlen fra Det er kun registrert to stk. 50 rigsdalere fra Det vesentlig dårligere eksemplaret avbildet på side 66 i Karl Sæthres katalog Norges Pengesedler og dette eksemplaret. I offentlig eie finnes kun en blankett på Folkemuseet på Bygdøy. Among the norwegian banknotes prior to the establishment of Norges Bank in 1816, two notes are in a special class and Madsen has both of them. This time we will present the 50 rigsdaler of 1807 and on our next auction we will present the unique 100 rigsbankdaler from Only two 50 rigsdalers of 1807 are known, the more worn note pictured on page 66 in Karl Sæthres book Norges Pengesedler and this note. In public collections only a planchet is known in Folkemuseet at Bygdøy rigsdaler courant No Små riper/minor tears NPS Ex. Phillips 3/ rigsdaler No A. Tape på revers, små rifter/tapespot on reverse, minor tearsnps.49b

18 SKILLEMYNTSEDLER skilling No A. Vannmerke 1 NPS.54b skilling No A. Vannmerke V NPS.54b skilling No B. Vannmerke X NPS.54c Ex. Georg Pflumer og via auksjon i Düsseldorf i 1977 og en svensk mynthandler til Oslo Mynthandel as nr.9 2/ nr.907 Skillemyntsedler Nedleggelse av Den Kongelige Mynt på Kongsberg våren 1806, den siste utmyntingen var avsluttet før årskiftet 1805/06, forårsaket mangel på skillemynt i Norge. Det skortet nå på myntmetall, teknisk utstyr og fagfolk. Frem til 1820-årene ble det bare utgitt enkelte serier med skillemynt i Norge (2 skilling 1807, 1, 4 og 8 skilling 1809, 2 og 4 skilling 1810, 2 skilling 1811, 1 skilling 1812 og 1816, og 8 skilling 1817). Det ble sendt krav fra Norge i 1810 om å få skillemyntsedler, og regjeringskommisjonen ble bemyndiget til å utgi 12 skillingssedler i et antall av , som tilsvarte riksdaler. Stattholderen utstedte 12 skillingssedler for samme sum i Kurantbankens, Regjeringskommisjonens og Norges midlertidige Rigsbanks utstedelse av skillemyntsedler, henholdsvis 8 skilling kurant 1809, 12 skilling kurant 1810, og 3, 6, 8,16 og 48 skilling 1814, for å avhjelpe skillemyntmangelen er representert. Dette er nesten en komplett typesamling av offisielle skillemyntsedler som ble utstedt i de årene hvor pengeforholdene i landet var svært vanskelig. RIGSBANKDALER rigsbankdaler 3.jan No a. Små hull, flekker, blekkskrift på revers/minor holes, spots, inkwriting on reverse. Vign.15 NPS.57c rigsbankdaler 9.nov No Stort hull ved blindsegl frynsete kanter/large hole by blindseal, frayed edges. Vign.19 NPS.56b

19 303 5 rigsbankdaler 27.des No Vign.20 NPS.56b rigsbankdaler 12.jan No a. Hull ved blindsegl/hole by blindseal. Vign.19 NPS.56c rigsbankdaler 12.jan No a. Vign.19. Prakteksemplar/choice NPS.56c 1+/ rigsbankdaler 6.jan No a. Vign.24 NPS.55c Alle eldre norske sedler er selvsagt uhyre sjeldne i kvalitet rigsbankdaler 6.jan No a. Vign.23 NPS.55c rigsbankdaler 7.jan No b. Svakt tapet, små hull/slightly taped, minor holes. Vign.24 NPS.55d rigsbankdaler 7.jan No A. Stor hjørnedel mangler, blekkskrift på revers/large cornerpart missing, inkwriting on reverse. Vign.23 NPS.55e

20 rigsbankdaler 7.jan No A. Vign.24 NPS.55e 1+/ rigsbankdaler 7.ja No a. UNIK/UNIQUE. Vign.24 SAMTIDIG FORFALSKNING/CONTEMPORARY COUNTERFEIT Som NPS.55c,d,e 1/ Ex. Johan Chr. Holms samling Falsk, feil årstall og litra ( for 7.jan.), falskt papir og signatur/false, wrong date and litra ( for Jan.7th.), wrong paper and signature Dette er i Madsens oppfatning den viktigste 1 rigsbankdaleren i hans samling. PRIVATSEDLER 312 1/2 speciedaler/5 rigsbankdaler Christiansand No Blekkskrift på revers, liten kantdel borte/inkwriting on reverse, small edgepart missing FM NORGES BANK /2 SPECIEDALERE, TYPE /2 speciedaler No RRR. Små rifter, kantdeler borte/minot tears, edge parts missing NPS.82a

21 1/2 SPECIEDALERE, TYPE /2 speciedaler No RR. Del av kanten mangler, flekker/part of edge missing, spots NPS SKILLINGER, TYPE skilling No RR. Tapet og flekker/taped and spots NPS.80a SKILLINGER, TYPE skilling No R. Limrest på revers/gluespot on reverse NPS.81a 1/ Ex. ANA, New York skilling No UNIK/UNIQUE. Tapet på revers/taped on reverse NPS.81b

22 SPECIEDALER 2. UTGAVE speciedaler No RR. Små brettrifter/minor foldtears NPS.91 1/ Vesentlig bedre årstall enn Fantastisk vannmerke 3. UTGAVE 319 Speciedaler No RR. Kantrifter, tapet på revers/edgetears, taped on reverse NPS UTGAVE, TYPE Speciedaler No RR. Rift reparert/tear repaired NPS.88a

23 5. UTGAVE, TYPE 3 (VANNMERKE TYPE 2) Speciedaler No RR. Rifter/tears NPS.88c Speciedaler No RRR. Liten kantdel borte/small edgepart missing NPS.88c UTGAVE speciedaler No UNIK/UNIQUE NPS.94 1/ Myntgalleriet auksjon nr.1 mai Speciedaler No R. NPS.89 1/ Ex. Oslo Mynthandel as nr.5 12/ nr.428 og Oslo Mynthandel as nr.8 17/ nr Speciedaler 187(4). No R. Hullmakulert med to hull/holecancelled with two holes NPS Speciedaler No RR. NPS

24 327 Speciedaler No NPS KRONESEDLER 1. UTGAVE kroner Moe. R. Tape på revers, liten kantdel borte/tape on reverse, small edge parts missing 1+/ Denne seddelen stammer fra partiet som ble funnet på gården til Gulbrand Piltingsrud i Bagn i Valdres sammen med blant annet en ikke hullmakulert 500 kroner 1879 (nå i Norges Banks samling) 2. UTGAVE kroner A /

25 kroner A R kroner A R kroner A kroner A kroner B kroner B kroner B kroner B kroner B kroner B / kroner Uten nummer/no number. Hullmakulert med fire hull/holecancelled with four holes. Prøvetrykk utført i London/printers proof made in London. UNIK/UNIQUE Se artikkel av Bjørn R. Rønning i vår auksjonskatalog nr.31 24/ side kroner C

26 kroner A kroner A / kroner B kroner B Ex. Th. Frogn kroner C kroner C (Antikva seddelnummer) kroner D kroner F / kroner G kroner G kroner H / kroner H kroner H kroner J kroner K / kroner L / Ex. Mogens Christensen kroner M R kroner N / kroner O

27 kroner O kroner P kroner R kroner S kroner S kroner T kroner T kroner T / kroner U kroner W / kroner X kroner Y / kroner Z kroner Æ / kroner Æ / kroner Å / kroner A kroner B kroner C kroner C kroner D kroner E kroner E / kroner F / kroner B kroner C RR kroner D / kroner G /

28 389 5 kroner H kroner J kroner K kroner K / kroner L / kroner M kroner N kroner O kroner P kroner R kroner R / kroner S / kroner T / kroner U kroner W / UTGAVE kroner A / Avbildet i Hvem Hva Hvor i kroner B / kroner A kroner E (Thorp) kroner Z (Thorp). Erstatningsseddel/replacement note. UNIK/UNIQUE 0/ kroner E kroner J kroner M / kroner R kroner U kroner V kroner B kroner C /

29 417 5 kroner D kroner D kroner E kroner E kroner F kroner G kroner H / kroner H Små blekkflekker/minor ink spots 0/ kroner I / kroner J kroner K / UTGAVE SPECIMEN kroner A R kroner X kroner X

30 kroner X kroner X UTGAVE kroner A Meget sjelden i denne kvalitet/very rare in this condition 0/ kroner A / kroner A / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RRR kroner B Liten kantrift/minor edge tear 0/ kroner D kroner F / kroner F / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 1/ kroner H * 50 kroner A

31 kroner A / kroner C (Vannmerke type 1) kroner E / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner Z ( Jahn/Thorp). Erstatningsseddel/replacement note. R. 0/ kroner H / kroner I kroner N kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R. 1/ kroner X Erstatningsseddel/replacement note kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner A kroner B kroner C kroner E kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner G / kroner H kroner J kroner K /

32 5. UTGAVE kroner A kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 1/ kroner Z Erstatningsseddel/replacement note kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R kroner Z Erstatningsseddel/replacement note kroner B kroner X Erstatningsseddel/replacement note. R kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner F kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R. 1/ kroner P SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner / krone / krone B krone E TYPE kroner A / kroner B / kroner D / kroner E / kroner F /

33 485 2 kroner G krone A Avbildet i Hvem Hva Hvor i 1974 og i Madsen og Christensen seddelkatalog nr krone C krone D krone E / krone F krone H krone K / krone Z Erstatningssedler/replacement note. RRR krone M NØDSEDLER Brandtzæg Canning, Abelvær, 10 kroner 15.april Nr RR. RN.5 1+/ Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Narvik, 10 kroner 24.april No RR. Hullmakulert og limrest på revers/holecancelled and gluespot on reverse RN Narvik Sparebank, 5 kroner 15.mai No RN.39 0/ Romsdal Fellesbank, 50 kroner 11.april No.094 RN.57A General Steffens, 10 kroner Voss 14.april Litr.B No.3979 RN

34 ANVISNINGER 500* Drammen Kommune, blankett uten valør april Konfeksjonsfabrikken, Norge, Ko-Fa-No, Drammen 6,94 kroner april Nr.9. Påskrevet betalt Se interessant informasjon skrevet med maskin på revers 502 Hønefoss By og Ringerikes Meieri, 5 kroner blankett 1.august Nr

35 Langesund Kommune, lot 2 stk. blanketter 1 krone (Nr.3980) og uten verdi. En fra Kemner og en fra Ordfører Det Norske Zinkkompani, Odda, 50 kroner 4.mai Nr / K. Grudes Konfeksjonsfabrikk, Stavanger, 10 kroner 6.mai Nr.223 0/ K. Grudes Konfeksjonsfabrikk, Stavanger, 5 kroner 5.mai Nr.264 0/ Mikelsens Møbelfabrik, Sandnes, 5 kroner blankett. Nr Polaris Fabrikker, Sandnes, 10 kroner 10.mai Nr.424 0/ Polaris Fabrikker, Sandnes, 5 kroner. Signert, ikke datert. Nr.74 0/ Sandnes Kamgarn Spinneri, 10 kroner blankett. Nr Sandnes Uldvarefabrik, 10 kroner 20.april Nr Makulert

36 512 Jonas Øglænd, Sandnes, 10 kroner 15.april Nr / Sarpsborg Kommune, 25 kroner 15.mai Nr.519 0/ Sarpsborg Kommune, 1,25 kroner 8.mai Nr Sarpsborg Sparebank, 10 kroner blankett. Nr / Sarpsborg og Oplands Kreditbank as, 5 kroner blankett. Nr Skjeberg Kommune, 10 kroner 1.mai No / Skjeberg Nye Sparebank, Sarpsborg, 25 kroner blankett. Nr.103 0/

37 519 Sulitjelma Gruber, 25 kroner 17.april Folionummer Sulitjelma Gruber, 10 kroner 30.april Folionummer Tune Kommune, 5 kroner blankett. Nr Påskrevet på baksiden Ubrukbar og stemplet Tune Kommunerevisjon 0/ Det Norske Nitridaktieselskap, Tyssedal, 50 kroner 30.april / Det Norske Nitridaktieselskap, Tyssedal, 10 kroner 23.april / Tyssefaldene, Tyssedal, 50 kroner 4.mai Påskrevet Kopi (men seddelen er ekte) 0/ Tyssefaldene, Tyssedal, 27,38 kroner 4.mai Påskrevet Kopi (men seddelen er ekte) 0/ A/S Østfold Privatbank for A/S Askim Gummivarefabrik, lot 2 stk. kr.0,47 19.nov.1943 Nr og og blankett uten pålydende. Nr og

38 527 Aktieselskapet Klevfoss Cellulose & Papirfabrik, Ådalsbruk, kr.0,00 12.mai / Diverse tilgodelapper, anvisninger, kvitteringer og pantemerker. I alt 20 stk. VK 600 KREDITTMERKER 529 Flisa Meieri, 1 ark. Med 4 stk. 10 ører, 10 stk. 5 ører, 10 stk. 2 ører og 10 stk. 1 ører. I alt 34 stk. RK.5 0/ Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, 20 øre. Nr.0520 RK Rødskog Brug og Guldlistefabrik, Gulskogen, 5 øre RK Halvor J. Aasland, Skien, 10-, 5- og 2 øre RK Th.Thorsen, 1 øre. No.1001 RK Holla Sparebank, Ulefoss, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre 1941 RK Andelsmeieriet, Farsund, ark med 3 stk. 1 ører RK Arne O. Eide, Heskestad, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre RK T. T. Njaa, Flekkefjord, 10 øre Som RK Høylands Meieri, 2 øre. Signert RK Nils Vattekar, Vadheim, 25 øre RK Støren Samvirkelag, 10 øre RK Selbu Sparebank, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre RK Buvarps Frukt & Tobak, - øre Som RK Stjørdal Samvirkelag, 10-, 5-, 2- og 1 øre RK.68 1 til

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000

48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000 Sedler Banknotes 15 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY Speciedaler - 5. utgave, type 1 48 48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000 6.

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge

Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge Auksjon nr. 4 Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Frederik IV kongens reise i Norge 1421 1422 1429 1431 1452 (3 dobbel) 1454 1486 1488 (dobbel) 1489 (3 dobbel)

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V

Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V Auksjon nr. 6 Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Christian IV Frederik III Christian V 198 200 236 237 240 242 243 348 378 422 500 502 avholder Auksjon nr.

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

Medaljer og poletter Medals and TOkens

Medaljer og poletter Medals and TOkens Medaljer og poletter Medals and TOkens 7 Medaljer/Medals NORGE/NORWAY Eldre norske medaljer/older norwegian medals 1 1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Lite hakk og

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop 1 Danmark 1 skilling 1771 1/1+ 105 2 Danmark 1 skilling 1856 1 25 3 Danmark 1 øre 1916 1+ 20 4 Danmark 1 øre 1921 1+ 15 5 Danmark 1 øre 1933 1+/01 20 6 Danmark

Detaljer

Invitasjon til JULEMØTE i Romsdal Myntforening

Invitasjon til JULEMØTE i Romsdal Myntforening Invitasjon til JULEMØTE i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. desember 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte nærmer seg. Vi følger opp tradisjonen

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. desember 2015, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte står for

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Så er vi endelig snart i gang med et nytt halvår i myntforeninga.

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte og årsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte og årsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte og årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2006, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Sist møte var vi 20 medlemmer tilstede. Auksjonen

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo 548 549 550 551 552 553 554 605 607 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Ja, så kan vi puste lettet ut. 25 års jubileet er overstått med alt det har innebåret.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra parkeringstunnelen

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til:

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til: Invitasjon til Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening Innkalling til årsmøte og auksjon 28. februar 2008 kl. 1900, også med valg. Myntauksjonen innholder 239 objekter, mye bra. Ønsker tilbakemelding om

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. mai 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Medlemsmøtet 1. april var godt besøkt med stor omsetning på auksjonen.

Detaljer

Romsdal Myntforening

Romsdal Myntforening Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN USSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 15. mars 2014 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Denne storauksjonen erstatter medlemsmøte

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til myntmøte Ålesund Numismatikerforening GODT NYTTÅR Velkommen til medlemsmøte torsdag 25. januar 2007 kl 19.00 på IOGT huset, 3 etg. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til møte med

Detaljer

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 * 1002 * 1003 o 1001 Hilsen fra Bergen. K-2/3 Hilsen fra Christiania. Dekorativt kort av Hold to light -typen. K-1 Postkort av Hilsen fra -typen med

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Det nye året startet med et hyggelig januarmøte der Petter Malme fortalte om sin samling og viste fram mange flotte objekter. Auksjonsomsetninga ble ca. kr. 38.000. Meget bra. Styret har vært samlet siden

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. september 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Ja, så er ferietiden over og vi begynner på nytt igjen!

Detaljer

norske Mynter norwegian Coins

norske Mynter norwegian Coins norske Mynter norwegian Coins 51 MYNTER/COINS NORGE/NORWAY Olav Kyrres tid 1067-1093 528 528 Penning (0,80 g). Kantskade/edge crack Schive III:23 1+/01 5 000 Sverre Sigurdsson 1177-1202 529 529 Penning,

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til myntmøte Ålesund Numismatikerforening Velkommen til medlemsmøte torsdag 30. november 2006 kl 19.00 på IOGT huset, 3 etg. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til møte med auksjon.

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

Holte Landpost av Per Erik Knudsen

Holte Landpost av Per Erik Knudsen Holte Landpost av Per Erik Knudsen Det er ingen tvil om at Holte Landpost har eksistert. Det er skrevet artikler som dokumenterer det meste av historien bak postdistribusjonen. Men ingen dokumenterer bruken

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til Medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Ønsker dere velkommen til første medlemsmøte etter sommeren, torsdag 28. august 2008 kl.19.00. Sted som vanlig I.O.G.T. Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje.

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Spitsbergen. Påsatt Spitsbergen-oblat (nr 12) og stemplet "Advent-Bay 1899". K-2 300,- 1002 o Hilsen fra Spitsbergen. Påsatt et Spitsbergen-merke

Detaljer

AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00

AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00 AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00 Del en av vεr store jubileumsauksjon. -1-1 mark(16 sk.) 1644 kv. 1/1+. NM117 Fra Ψ.Vassψys samling. Schou 66-2- 1 mark (16 sk.) 1644 kv. 1/1+

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. november 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde et svært vellykket oktobermøte med hele 25 medlemmer

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

Området for finansiell stabilitet Avdeling for kontante betalingsmidler

Området for finansiell stabilitet Avdeling for kontante betalingsmidler SEDLER OG MYNTER Årsstatistikk 9 (internett) Kobbertrykksylinder kroneseddel med Sigrid Undset Området for finansiell stabilitet Avdeling for kontante betalingsmidler 1 Organiseringen av kontantforsyningen

Detaljer

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 "Hilsen fra Bergen Norge". K-1. 200,- 1002 "Hilsen fra Christiania". Sendt til Arendal i 1908. K-1. 200,- 1003 "Hilsen fra Christiania", stemplet

Detaljer

«Tidlige brev» med Oscar-utgaven

«Tidlige brev» med Oscar-utgaven «Tidlige brev» med Oscar-utgaven Av Georg Størmer De første frimerkene med portrett av Oscar I, 4 skilling og 8 skilling ble levert fra trykkeriet i midten av desember 1856 og mottatt hos Postkassereren

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årsmøtet i februar ble besøkt av 22 medlemmer. Styrets beretning

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 2/2015 Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! 24 1 Ø M E R KE T ILJ 0 Trykksak 6 0 M Trykket hos miljømerket trykkeri Velkommmen til ny butikk

Detaljer

TNF INFORMASJON Møte nr. 462-15.okt. 2007

TNF INFORMASJON Møte nr. 462-15.okt. 2007 Det innkalles til møte i Trøndelag Numismatiske Forening, mandag 15. oktober, kl. 19.30 i 2. etasje over Lille London Pub. Objektene legges ut til gjennomsyn fra kl. 19.00. Auksjonslisten følger vedlagt.

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Kortbrev et interessant og utfordrende samleområde!

Kortbrev et interessant og utfordrende samleområde! Kortbrev et interessant og utfordrende samleområde! av Peer-Christian Ånensen Blant mange helpostsamlere har kortbrevene ofte fått en litt stemodig behandling. Mens brevkortene har blitt studert og forsket

Detaljer

FRA KAOS TIL STABILITET I PENGEVESENET

FRA KAOS TIL STABILITET I PENGEVESENET FRA KAOS TIL STABILITET I PENGEVESENET MEN IKKE UTEN KOSTNADER HØSTKONFERANSEN 7. OKTOBER 214 ØYVIND EITRHEIM Hva er penger? 2 Hva er penger? Sedler og mynt og bankinnskudd (i prosent av M2) 1 8 6 4 2

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. januar 2015, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Godt nytt år og velkommen til vårhalvåret i Romsdal Myntforening.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Velkommen til et nytt år som medlem av Romsdal Myntforening. Året 2008 ble avsluttet med et svært godt besøkt julemøte. 25 medlemmer var til stede. Auksjonsresultatet

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. september 2006, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Nå starter vi høstsesongen i myntforeninga. Siste møte i

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. mars 2006, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste medlemsmøte som også var foreningens årsmøte var 22

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer