rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000"

Transkript

1 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/ rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.404b. Med talong no.418b NPS.1 RS.3 1+/ Talong til 25 rigsdaler/kroner No.349B

2 Norges første pengesedler I 1695 ga kong Christian V sin venn skipsreder Jørgen thor Møhlen rett til å utstede pengesedler. Dette var en håndsrekning til Møhlen for at han skulle komme over en likviditetskrise etter skipsforlis og tap i Vestindien, som delvis skyldtes kongens politikk. Tillatelsen til å trykke sedler skulle fungere som et rentefritt lån som ville gi Møhlen mulighet til å bygge opp igjen forretningsdriften. Tiltroen til disse sedlene var så lav at folk krevde innløsning etter kort tid. Møhlen hadde håpet sedlene skulle holde seg i omløp noen år, og klarte ikke å løse inn sedlene. Møhlen døde lutfattig i 1708 etter å ha vært en av Norges rikeste menn. Det møhlenske seddeleventyret hadde slike katastrofale følger at det skulle gå en generasjon før de neste seddelutgivelsene i det dansknorske kongeriket. DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3. UTGAVE rigsdaler courant No NPS.36 RS.36 DOP.32 1/ DANSK NORSKE SPECIEBANK rigsdaler species No RRR. Store brettrifter/large fold tears Sign.30. Vm.18 NPS.43 RS.45 DOP

3 NORGE/NORWAY RIGSBANKDALER rigsbankdaler 3. jan No a. Hull i blindsegl og liten hjørnedel mangler/hole in blindseal and small cornerpart missing. Vign.13 NPS.57c 1+/ Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel as nr.57 6/ nr rigsbankdaler 7.jan No b. Vign.24 NPS.55d UTGAVE kroner Soelberg. RR. 1/ Vannmerkeblankett for 10 kroner Vannmerkeblankett for 5 kroner

4 2. UTGAVE kroner A RR. Stemplet makulert og hullmakulert med 22 hull/stamped cancelled and holecancelled with 22 holes kroner A kroner A RR. Hull og rifter/holes and tears kroner A / kroner A Stemplet makulert og hullmakulert med 14 hull/stamped cancelled and holecancelled with 14 holes

5 kroner A kroner A R. Stemplet makulert og hullmakulert med 17 hull/stamped cancelled and holecancelled with 17 holes kroner A kroner A R. 0/ kroner A / kroner E kroner M kroner V kroner E kroner B kroner D (Antikva seddelnummer). RRR kroner F / kroner K kroner V / kroner V

6 2. UTGAVE SPECIMEN kroner A / kroner A / kroner C / kroner D Liten rift i øvre høyre hjørne/minor tear in upper right corner 0/ kroner F / kroner W / PRØVESEDLER/ORIGINALUTKAST UTFØRT AV BRADBURY & WILKINSON kroner (ca.1900). Originalutkast/printers proof. RRR. Stemplet/stamped cancelled kroner (ca.1900). Originalutkast/printers proof. RRR. Stemplet/stamped cancelled. Øverste venstre hjørne er skadet/damage on upper left corner kroner (ca.1900). Originalutkast/printers proof. RRR. Stemplet/stamped cancelled

7 3. UTGAVE kroner A kroner C kroner B kroner B kroner A kroner B / kroner I / Lot 2 stk. 10 kroner 1950 N og 1951 R 01 og kroner P / kroner S kroner Y / kroner A /

8 4. UTGAVE kroner G Erstatningsseddel/replacement note. R kroner A kroner G Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner A kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. (Brofoss/Thorp). RR. Flekk/spot 1/ kroner E kroner C kroner F / Lot 4 stk. 10 kroner 1954 A og B, 1955 G og 1957 J 0/ kroner Z Erstatningsseddel/replacement note kroner F / kroner I / kroner J / kroner K kroner K / UTGAVE kroner X Erstatningsseddel/replacement note kroner F kroner P kroner HC Erstatningsseddel/replacement note kroner HF Erstatningsseddel/replacement note kroner HI Erstatningsseddel/replacement note kroner HL Erstatningsseddel/replacement note kroner HX Erstatningsseddel/replacement note kroner HÅ Erstatningsseddel/replacement note UTGAVE kroner Spesialtrykk, NBS Familiedag (Se Norske Pengesedler s.170 og 217)

9 SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner B / kroner F / krone F krone G krone L / NØDSEDLER Bergen Kommune, 5 kroner. No A RN Narvik Sparebank, 5 kroner 15.mai No RN.39 0/ Stord Herad, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940 RN Stord Herad, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940 RN General Steffens, 5 kroner 14.april Litr.A No.3708 RN KREDITTMERKER 236 Fabritius - Egen Mynt, lot 5 stk. 1 krone, 50-, 25-, 10- og 5 øre

10 ANVISNINGER 237 Sande Provianteringsråd, rabattmerke 5 kroner K.Grudes Konfeksjonsfabrikk, Stavanger. 25 kroner 7/ Nr Sarpsborg Sparebank, 25 kroner 16.mai No.802. Hullmakulert med fire hull/holecancelled with four holes 0/ LONDONSEDLER kroner Y kroner Z KINGS BAY KULKOMPANI øre 1947/48. Serie A Nr RR øre 1947/48. Serie A Nr RR

11 DET NORSKE SPITSBERGENSYNDIKAT øre 1916/17. Serie A Nr RR øre 1916/17. Serie A Nr / STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI A/S kroner Serie Rr Nr (Rød) kroner Serie Ss Nr kroner Serie Qq Nr / kroner Serie Rr Nr / kroner Serie Pq Nr / kroner Serie Qq Nr kroner 1920/21 Serie E Nr,-. Blankett kroner 1932/33 Serie R Nr UNIK/UNIQUE kroner Serie Qq Nr kroner 1917/18 Serie B Nr.-. Blankett kroner 1920/21 Serie E Nr.-. Blankett kroner Serie Pp Nr kroner Serie Qq Nr krone 1917/18 Serie B Nr.-. Blankett krone 1918/19 Serie C Nr.-. Blankett krone 1954/55. Serie Hh. Nr

12 øre 1922/23. Serie G Nr øre 1938/39. Serie X Nr.741. RRR øre 1917/18. Serie B Nr.-. Blankett øre 1918/19. Serie C Nr øre 1920/21. Serie E Nr.-. Blankett øre 1922/23. Serie G Nr.7 1+/ øre 1932/33 Serie R Nr BJØRNØEN kroner Serie A Nr.-. Blankett 0/ ARKTIK UGOL rubel No kopek No kopek No DANMARK/DENMARK rigsbankdaler No Flekker og hull/spots and holes DOP rigsbankdaler No Små rifter/minor tears DOP

13 DANSK VESTINDIEN/DANISH WEST INDIES francs St.Thomas Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RRR. P francs St.Thomas Prøvetrykk av for- og bakside/printers proof of obverse and reverse. RRR. Hullmakulert/hole cancelled P.19 0/ ENGLAND pund K P Laget i Tyskland under 2.verdenskrig for å ødelegg den engelske økonomien. Operasjon Bernhard ble iverksatt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Det må ha vært verdens største falskmyntneroperasjon. FINLAND markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P

14 markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled Defekt nedre høyre hjørne/damaged lower right corner P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P markkaa Ark med to prøvetrykk av forside/sheet with two printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av advers/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Stemplet/stamped cancelled P markkaa Prøvetrykk av forside/printers proof of obverse. RR. Hullmakulert/hole cancelled P

15 SVERIGE/SWEDEN 288 Göteborgs Enskilda Bank, 100 kronor Litt.B No Makulert ved at signaturene er klippet bort/cancelled by cutting of the signatures Pl Mälare Provinsernas Enskilda Bank, 50 kronor Litt.A. Blankett Pl.18 0/ Uplands Enskilda Bank, 50 kronor Blankett. Hullmakulert/hole cancelled Pl

16 SEDLER FRA PEDER S. MADSENS SAMLING DEL 2 PART 2 OF THE PEDER S. MADSEN BANKNOTE COLLECTION DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY rigsdaler courant Nr RR. (Krefting og Tyrholm Hansen) NPS.32c RS.29c DOP.27 1/ Ex. Johan Chr.Holms samling. Disse sedlene ble produsert av brødrene Herman Krefting og Ivar Tyrholm Hansen på Jeløya ved Moss. Norges mest berømte seddelforfalskninger. Tilsvarende seddel er avbildet i Bjørn R. Rønnings bok på s NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT rigsdaler courant No R. Blyantskrift på revers, rifter/pencilwriting on reverse, tears NPS.53a Ex. Georg Pflumer og via auksjon i Düsseldorf i 1977 og en svensk mynthandler til Oslo Mynthandel as nr.9 2/ nr rigsdaler courant No UNIK/UNIQUE. Blekkskrift på advers og revers og ujevn tekst i skrift/inkwriting on obverse and revers and uneven text in lettering. SAMTIDIG FORFALSKNING/CONTEMPORARY COUNTERFEIT Beskrevet som falsk på advers/inscribed as false on obverse NPS.53b Merket falsk, feil papir og vannmerke, falske signaturer/signed false, wrong paper and watermark, false signatures Av denne utgaven er det som oftest 5- og 10 rigsdalere vi ser falske, svært sjelden100 rigsdalere/of this edition it is always 5- and 10 rigsdalers we see false, never the 100 rigsdaler. 37

17 rigsdaler courant No.600. RRR. NPS Ex. Johan Chr. Holms samling Blant de norske sedlene før Norges Bank ble etablert i 1816 er det to typer som er i en særskilt klasse, Madsen har begge. Denne gangen vil vi presentere 50 rigsdaleren fra 1807 og på vår neste auksjon vil vi presentere den unike 100 rigsbankdaler sedlen fra Det er kun registrert to stk. 50 rigsdalere fra Det vesentlig dårligere eksemplaret avbildet på side 66 i Karl Sæthres katalog Norges Pengesedler og dette eksemplaret. I offentlig eie finnes kun en blankett på Folkemuseet på Bygdøy. Among the norwegian banknotes prior to the establishment of Norges Bank in 1816, two notes are in a special class and Madsen has both of them. This time we will present the 50 rigsdaler of 1807 and on our next auction we will present the unique 100 rigsbankdaler from Only two 50 rigsdalers of 1807 are known, the more worn note pictured on page 66 in Karl Sæthres book Norges Pengesedler and this note. In public collections only a planchet is known in Folkemuseet at Bygdøy rigsdaler courant No Små riper/minor tears NPS Ex. Phillips 3/ rigsdaler No A. Tape på revers, små rifter/tapespot on reverse, minor tearsnps.49b

18 SKILLEMYNTSEDLER skilling No A. Vannmerke 1 NPS.54b skilling No A. Vannmerke V NPS.54b skilling No B. Vannmerke X NPS.54c Ex. Georg Pflumer og via auksjon i Düsseldorf i 1977 og en svensk mynthandler til Oslo Mynthandel as nr.9 2/ nr.907 Skillemyntsedler Nedleggelse av Den Kongelige Mynt på Kongsberg våren 1806, den siste utmyntingen var avsluttet før årskiftet 1805/06, forårsaket mangel på skillemynt i Norge. Det skortet nå på myntmetall, teknisk utstyr og fagfolk. Frem til 1820-årene ble det bare utgitt enkelte serier med skillemynt i Norge (2 skilling 1807, 1, 4 og 8 skilling 1809, 2 og 4 skilling 1810, 2 skilling 1811, 1 skilling 1812 og 1816, og 8 skilling 1817). Det ble sendt krav fra Norge i 1810 om å få skillemyntsedler, og regjeringskommisjonen ble bemyndiget til å utgi 12 skillingssedler i et antall av , som tilsvarte riksdaler. Stattholderen utstedte 12 skillingssedler for samme sum i Kurantbankens, Regjeringskommisjonens og Norges midlertidige Rigsbanks utstedelse av skillemyntsedler, henholdsvis 8 skilling kurant 1809, 12 skilling kurant 1810, og 3, 6, 8,16 og 48 skilling 1814, for å avhjelpe skillemyntmangelen er representert. Dette er nesten en komplett typesamling av offisielle skillemyntsedler som ble utstedt i de årene hvor pengeforholdene i landet var svært vanskelig. RIGSBANKDALER rigsbankdaler 3.jan No a. Små hull, flekker, blekkskrift på revers/minor holes, spots, inkwriting on reverse. Vign.15 NPS.57c rigsbankdaler 9.nov No Stort hull ved blindsegl frynsete kanter/large hole by blindseal, frayed edges. Vign.19 NPS.56b

19 303 5 rigsbankdaler 27.des No Vign.20 NPS.56b rigsbankdaler 12.jan No a. Hull ved blindsegl/hole by blindseal. Vign.19 NPS.56c rigsbankdaler 12.jan No a. Vign.19. Prakteksemplar/choice NPS.56c 1+/ rigsbankdaler 6.jan No a. Vign.24 NPS.55c Alle eldre norske sedler er selvsagt uhyre sjeldne i kvalitet rigsbankdaler 6.jan No a. Vign.23 NPS.55c rigsbankdaler 7.jan No b. Svakt tapet, små hull/slightly taped, minor holes. Vign.24 NPS.55d rigsbankdaler 7.jan No A. Stor hjørnedel mangler, blekkskrift på revers/large cornerpart missing, inkwriting on reverse. Vign.23 NPS.55e

20 rigsbankdaler 7.jan No A. Vign.24 NPS.55e 1+/ rigsbankdaler 7.ja No a. UNIK/UNIQUE. Vign.24 SAMTIDIG FORFALSKNING/CONTEMPORARY COUNTERFEIT Som NPS.55c,d,e 1/ Ex. Johan Chr. Holms samling Falsk, feil årstall og litra ( for 7.jan.), falskt papir og signatur/false, wrong date and litra ( for Jan.7th.), wrong paper and signature Dette er i Madsens oppfatning den viktigste 1 rigsbankdaleren i hans samling. PRIVATSEDLER 312 1/2 speciedaler/5 rigsbankdaler Christiansand No Blekkskrift på revers, liten kantdel borte/inkwriting on reverse, small edgepart missing FM NORGES BANK /2 SPECIEDALERE, TYPE /2 speciedaler No RRR. Små rifter, kantdeler borte/minot tears, edge parts missing NPS.82a

21 1/2 SPECIEDALERE, TYPE /2 speciedaler No RR. Del av kanten mangler, flekker/part of edge missing, spots NPS SKILLINGER, TYPE skilling No RR. Tapet og flekker/taped and spots NPS.80a SKILLINGER, TYPE skilling No R. Limrest på revers/gluespot on reverse NPS.81a 1/ Ex. ANA, New York skilling No UNIK/UNIQUE. Tapet på revers/taped on reverse NPS.81b

22 SPECIEDALER 2. UTGAVE speciedaler No RR. Små brettrifter/minor foldtears NPS.91 1/ Vesentlig bedre årstall enn Fantastisk vannmerke 3. UTGAVE 319 Speciedaler No RR. Kantrifter, tapet på revers/edgetears, taped on reverse NPS UTGAVE, TYPE Speciedaler No RR. Rift reparert/tear repaired NPS.88a

23 5. UTGAVE, TYPE 3 (VANNMERKE TYPE 2) Speciedaler No RR. Rifter/tears NPS.88c Speciedaler No RRR. Liten kantdel borte/small edgepart missing NPS.88c UTGAVE speciedaler No UNIK/UNIQUE NPS.94 1/ Myntgalleriet auksjon nr.1 mai Speciedaler No R. NPS.89 1/ Ex. Oslo Mynthandel as nr.5 12/ nr.428 og Oslo Mynthandel as nr.8 17/ nr Speciedaler 187(4). No R. Hullmakulert med to hull/holecancelled with two holes NPS Speciedaler No RR. NPS

24 327 Speciedaler No NPS KRONESEDLER 1. UTGAVE kroner Moe. R. Tape på revers, liten kantdel borte/tape on reverse, small edge parts missing 1+/ Denne seddelen stammer fra partiet som ble funnet på gården til Gulbrand Piltingsrud i Bagn i Valdres sammen med blant annet en ikke hullmakulert 500 kroner 1879 (nå i Norges Banks samling) 2. UTGAVE kroner A /

25 kroner A R kroner A R kroner A kroner A kroner B kroner B kroner B kroner B kroner B kroner B / kroner Uten nummer/no number. Hullmakulert med fire hull/holecancelled with four holes. Prøvetrykk utført i London/printers proof made in London. UNIK/UNIQUE Se artikkel av Bjørn R. Rønning i vår auksjonskatalog nr.31 24/ side kroner C

26 kroner A kroner A / kroner B kroner B Ex. Th. Frogn kroner C kroner C (Antikva seddelnummer) kroner D kroner F / kroner G kroner G kroner H / kroner H kroner H kroner J kroner K / kroner L / Ex. Mogens Christensen kroner M R kroner N / kroner O

27 kroner O kroner P kroner R kroner S kroner S kroner T kroner T kroner T / kroner U kroner W / kroner X kroner Y / kroner Z kroner Æ / kroner Æ / kroner Å / kroner A kroner B kroner C kroner C kroner D kroner E kroner E / kroner F / kroner B kroner C RR kroner D / kroner G /

28 389 5 kroner H kroner J kroner K kroner K / kroner L / kroner M kroner N kroner O kroner P kroner R kroner R / kroner S / kroner T / kroner U kroner W / UTGAVE kroner A / Avbildet i Hvem Hva Hvor i kroner B / kroner A kroner E (Thorp) kroner Z (Thorp). Erstatningsseddel/replacement note. UNIK/UNIQUE 0/ kroner E kroner J kroner M / kroner R kroner U kroner V kroner B kroner C /

29 417 5 kroner D kroner D kroner E kroner E kroner F kroner G kroner H / kroner H Små blekkflekker/minor ink spots 0/ kroner I / kroner J kroner K / UTGAVE SPECIMEN kroner A R kroner X kroner X

30 kroner X kroner X UTGAVE kroner A Meget sjelden i denne kvalitet/very rare in this condition 0/ kroner A / kroner A / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RRR kroner B Liten kantrift/minor edge tear 0/ kroner D kroner F / kroner F / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 1/ kroner H * 50 kroner A

31 kroner A / kroner C (Vannmerke type 1) kroner E / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner Z ( Jahn/Thorp). Erstatningsseddel/replacement note. R. 0/ kroner H / kroner I kroner N kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R. 1/ kroner X Erstatningsseddel/replacement note kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner A kroner B kroner C kroner E kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner G / kroner H kroner J kroner K /

32 5. UTGAVE kroner A kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 1/ kroner Z Erstatningsseddel/replacement note kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R kroner Z Erstatningsseddel/replacement note kroner B kroner X Erstatningsseddel/replacement note. R kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner F kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. R. 1/ kroner P SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner / krone / krone B krone E TYPE kroner A / kroner B / kroner D / kroner E / kroner F /

33 485 2 kroner G krone A Avbildet i Hvem Hva Hvor i 1974 og i Madsen og Christensen seddelkatalog nr krone C krone D krone E / krone F krone H krone K / krone Z Erstatningssedler/replacement note. RRR krone M NØDSEDLER Brandtzæg Canning, Abelvær, 10 kroner 15.april Nr RR. RN.5 1+/ Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Narvik, 10 kroner 24.april No RR. Hullmakulert og limrest på revers/holecancelled and gluespot on reverse RN Narvik Sparebank, 5 kroner 15.mai No RN.39 0/ Romsdal Fellesbank, 50 kroner 11.april No.094 RN.57A General Steffens, 10 kroner Voss 14.april Litr.B No.3979 RN

34 ANVISNINGER 500* Drammen Kommune, blankett uten valør april Konfeksjonsfabrikken, Norge, Ko-Fa-No, Drammen 6,94 kroner april Nr.9. Påskrevet betalt Se interessant informasjon skrevet med maskin på revers 502 Hønefoss By og Ringerikes Meieri, 5 kroner blankett 1.august Nr

35 Langesund Kommune, lot 2 stk. blanketter 1 krone (Nr.3980) og uten verdi. En fra Kemner og en fra Ordfører Det Norske Zinkkompani, Odda, 50 kroner 4.mai Nr / K. Grudes Konfeksjonsfabrikk, Stavanger, 10 kroner 6.mai Nr.223 0/ K. Grudes Konfeksjonsfabrikk, Stavanger, 5 kroner 5.mai Nr.264 0/ Mikelsens Møbelfabrik, Sandnes, 5 kroner blankett. Nr Polaris Fabrikker, Sandnes, 10 kroner 10.mai Nr.424 0/ Polaris Fabrikker, Sandnes, 5 kroner. Signert, ikke datert. Nr.74 0/ Sandnes Kamgarn Spinneri, 10 kroner blankett. Nr Sandnes Uldvarefabrik, 10 kroner 20.april Nr Makulert

36 512 Jonas Øglænd, Sandnes, 10 kroner 15.april Nr / Sarpsborg Kommune, 25 kroner 15.mai Nr.519 0/ Sarpsborg Kommune, 1,25 kroner 8.mai Nr Sarpsborg Sparebank, 10 kroner blankett. Nr / Sarpsborg og Oplands Kreditbank as, 5 kroner blankett. Nr Skjeberg Kommune, 10 kroner 1.mai No / Skjeberg Nye Sparebank, Sarpsborg, 25 kroner blankett. Nr.103 0/

37 519 Sulitjelma Gruber, 25 kroner 17.april Folionummer Sulitjelma Gruber, 10 kroner 30.april Folionummer Tune Kommune, 5 kroner blankett. Nr Påskrevet på baksiden Ubrukbar og stemplet Tune Kommunerevisjon 0/ Det Norske Nitridaktieselskap, Tyssedal, 50 kroner 30.april / Det Norske Nitridaktieselskap, Tyssedal, 10 kroner 23.april / Tyssefaldene, Tyssedal, 50 kroner 4.mai Påskrevet Kopi (men seddelen er ekte) 0/ Tyssefaldene, Tyssedal, 27,38 kroner 4.mai Påskrevet Kopi (men seddelen er ekte) 0/ A/S Østfold Privatbank for A/S Askim Gummivarefabrik, lot 2 stk. kr.0,47 19.nov.1943 Nr og og blankett uten pålydende. Nr og

38 527 Aktieselskapet Klevfoss Cellulose & Papirfabrik, Ådalsbruk, kr.0,00 12.mai / Diverse tilgodelapper, anvisninger, kvitteringer og pantemerker. I alt 20 stk. VK 600 KREDITTMERKER 529 Flisa Meieri, 1 ark. Med 4 stk. 10 ører, 10 stk. 5 ører, 10 stk. 2 ører og 10 stk. 1 ører. I alt 34 stk. RK.5 0/ Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, 20 øre. Nr.0520 RK Rødskog Brug og Guldlistefabrik, Gulskogen, 5 øre RK Halvor J. Aasland, Skien, 10-, 5- og 2 øre RK Th.Thorsen, 1 øre. No.1001 RK Holla Sparebank, Ulefoss, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre 1941 RK Andelsmeieriet, Farsund, ark med 3 stk. 1 ører RK Arne O. Eide, Heskestad, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre RK T. T. Njaa, Flekkefjord, 10 øre Som RK Høylands Meieri, 2 øre. Signert RK Nils Vattekar, Vadheim, 25 øre RK Støren Samvirkelag, 10 øre RK Selbu Sparebank, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre RK Buvarps Frukt & Tobak, - øre Som RK Stjørdal Samvirkelag, 10-, 5-, 2- og 1 øre RK.68 1 til

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 2 februar 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 2 februar 2015 www.skanfil.no Nr. 2 februar 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA LØRDAG 25. OKTOBER ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 NORGE

SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA LØRDAG 25. OKTOBER ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 NORGE SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA LØRDAG 25. OKTOBER ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 NORGE Veien mot 1814 og kursen videre Kunst og kulturobjekter i nasjonsbyggingens tjeneste SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 7 juli 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 7 juli 2014 www.skanfil.no Nr. 7 juli 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post: sarpsborg@skanfil.no

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 3 mars 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 3 mars 2014 www.skanfil.no Nr. 3 mars 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post: sarpsborg@skanfil.no

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2013

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2013 www.skanfil.no Nr. 8 august 2013 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015 www.skanfil.no Nr. 8 august 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 E-post:

Detaljer

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Overgangen til inflasjonsstyring, som for vår del skjedde i 21, fortonte seg kanskje der og da som overgang til et nytt og

Detaljer

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Katalog 20 Varia for samlere Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Kjære bokvenn! Jeg har satt sammen en liten variert juleliste fra Antikvariat Bryggen. Det har ikke vært så

Detaljer

Informasjon VINTER 2008

Informasjon VINTER 2008 Informasjon VINTER 2008 Informasjon Informasjon utgis tre til fire ganger i året. Alle kunder som handler hos Myntverket regelmessig mottar magasinet gratis i posten. Myntverket er ikke ansvarlig for trykkfeil

Detaljer

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5%

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% Fabian var spent og øvde seg enda en gang på talen han skulle holde for folkemengden som sikkert ville møte opp i morgen. Han hadde alltid ønsket seg prestisje og makt

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900

Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900 Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900 Av Tore Gjelsvik De postale spor etter Throndhjems postkontor kan følges meget langt tilbake i tiden. Fra de første drøye 150 år fra 1647

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Cadillac friends Norway 30,-

Cadillac friends Norway 30,- Cadillac friends Norway 30,- 2-2009 Cruise night Lillestrøm 4th july CFN Treff på Dovre Hot August night i Trondheim Cruise night 4 July Lillestrøm Garasje runde Nyrestaurert Eldorado 1971 Motorvecan i

Detaljer

Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt!

Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt! Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt! av Geir Sør-Reime I NFT nr. 6/2012 har vi sett på avgiftsmerkene for å lytte på radio. Uten kontrollert omsetning

Detaljer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer Løssalg kr. 35,- Bedriftsetikk Gullstandard DIM-hypotesen Kommende grunnlovsendringer Leder I dette nummeret av LIBERAL vil man først finne en artikkel om det viktige temaet bedriftsetikk: er det mulig

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Hvor mange alkoholikere har vi?

Hvor mange alkoholikere har vi? Norsk Epidemiologi 1996; 6 (1): 23-28 23 Hvor mange alkoholikere har vi? Alkoholproblemer i Oslos befolkning Hans Olav Fekjær Rusmiddelsekretariatet, Oslo kommune, Postboks 4662 Sofienberg, 0506 Oslo SAMMENDRAG

Detaljer

Innhold. Kilder og litteratur...132 Kilder... 132 Litteratur... 135

Innhold. Kilder og litteratur...132 Kilder... 132 Litteratur... 135 Forord Selv om de døde for nesten 200 år siden vil jeg takke lensmann Ole Evenstad, kapellan Andreas Wulfsberg og alle de andre som var med å starte Enigheten. Større inspiratorer er vanskelig å finne.

Detaljer

Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service. Endelig rapport 25. juni 2013

Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service. Endelig rapport 25. juni 2013 Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service Endelig rapport 25. juni 2013 KPMG P.O. Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo Norway Tel +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

HUSK AT BUD PÅ OBJEKT 1 555 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.13.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD.

HUSK AT BUD PÅ OBJEKT 1 555 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.13.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD. FREDAG 13. MARS KL. 18.00 All nos are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates. 'BID' (GI

Detaljer