Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i 1918. Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel."

Transkript

1 Historie :39:26 Dei første skulane i Årdal Tekstene og bileta er brukt med løyve frå Steinar Lægreid. Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel. Den første skuleordninga for Årdal vart organsiert i Det skjedde på eit møte som sokneprest Jonas Leyerdal skipa til på Solvorn for "Lærdals Præstegjeld", som Årdal då høyrde under. Årdal vart då delt inn i to skulekrinsar - ein for bygder ved Årdalsfjorden og ein for øvre ovanfor Årdalsvatnet. Jens Bache vart første lærar, og hadde plikt til å gjennomføre 8 vekers skule i fjordbygdene og 16 veker i bygdene ovanfor vatnet. Årdal vart skild frå Lærdal som eigen kommune i 1860, men først ved deling av prestegjeldet i 1863 vart Årdal sjølvstendig skulekommune. Kommunen hadde to lærarar på fastskule og to omgangsskulelærarar. I dei komande åra vart omgangsskulen gradvis avløyst av fastskule i bygdene. I tillegg til hovudbygdene Tangen og Farnes, vart det etter kvart eigne skulekrinsar i grendene Ofredal, Naddvik, Ve, Utladal, Vetti, Eldegard, Bergmål, Avdal, Seimsdal, Nundal og Fardal. Det første skulehuset vart bygd på Tangen i Farnes fekk skulehus i 1876, Vikadal 1878, Seimsdal 1883 og Ofredal 1903.

2 Etter mykje strid vart det ved dei største skulane innført prøve med dagleg skule i Dei eldste elevane gjekk på føremiddagen og dei minste på ettermiddagen, men etter sterke protestar frå foreldre vart ordninga etter kort tid avvikla. Nedlegging av grendaskulane starta på 1950-talet og var avslutta i Dette biletet er teke utanfor "gamleskulen i Skulehusbakken", som det vart kalla blandt bygdefolket. Framhaldsskule i Årdal Framhaldsskule vart innført i Årdal i Kurset heldt til på Årdalstangen og varte åtte veker. Frå 1930 fekk framhaldsskulen også praktiske fag.framhaldsskulen vart gjort obligatorisk i Øvre Årdal og Årdalstangen frå 1955, og vart avvikla ved overgangen til ungdomsskule i Bilete frå framhaldskulen i Øvre Årdal tidleg i 60-åra. Elevar og lærarar sit her på trappa ved gamleskulen på Farnes. Målføret i skulen Lærar Thomas Kilen freista tidleg på 1880-talet å innføre nynorsk i undervisninga i Årdal, men kom på kant med ordførar Endre Offerdal I 1881 fekk Kilen hard refs. Men då målmannen Per Klingenberg Hestetun engasjerte seg i politikken, vart nynorsk innført som skulemål i alle

3 krinsar i Då han vart ordførar i 1908, vart nynorsk kommunalt administrasjonsmål. Den første skuleboksamlinga kom på Tangen i Støtte til skulehus på Farnes og Tangen A/S Tyinfaldene gav kommunen eit rentefritt lån på til saman kroner då skulehusa på Farnes og Tangen vart bygde i 1918 og Byggmeister for skulehusa var Ola Hestetun, som og bygde Lærdal Sjukehus Tangen fekk ny skule i 1955, og den gamle vart ombygd til helsehus. Den nye skulen fekk tilbygg i 1967 med m.a. symjehall og andre spesialrom. Farnes skule fekk nybygg i 1956, og i seinare byggjesteg i 1961 fekk skulen m.a. gymnastikksal med scene og garderobar som stetta Riksteatret sine krav. I 1962 vart symjehallen opna. Årdal realskule Årdal realskule vart starta som to-årig skule på Farnes i 1943: Seinare skuledirektør i Sogn og Fjordane, Olav Åm, var første styrar. Realskulen vart 3-årig frå 1947, og fekk eksamenrett i Kommunen finansierte skuledrifta fram til 1951, då Staten ytte tilskot. Realskulen vart lagt ned i 1961 då ungdomsskulen vart innført. Lærlingskulen i Årdal I 1947 vart det i samarbeid mellom Årdal verk og kommunen starta læringskular både på Tangen og i Øvre Årdal. Skulane hadde forutan "hovudlinene" i mekanikk og elektronikk også undervisning i andre praktiske fag. Det var tilsette ved verket som underviste. Skulen var 3-årig med to timars kveldsundervisning fem gonger i veka. Ni-årig skule i Årdal Dei første forsøka med 9-årig barne- og ungdomsskule kom i gang i Noreg i i 1957 vart Ungdomsskulesaka reist i Årdal for første gong. Årdal starta forsøk med 9-årig skule i Det siste skuleåret kunne elevane velje mellom gymnasførebuande line og ei yrkesførebuande line. Den siste fekk høgast prioritet i industrikommunen, og undervisninga vart kombinert med utplassering i yrkeslivet. Born frå dei avsides gardane Avdal, Vetti, Eldegard og Nundal vart innlosjerte på internat på Farnes. Frå 1967 vart grunnskulen organisert i ei ordning. Linedelinga fall bort og dei to hovudskulane vart Tangen kombinerte barne- og ungdomsskule og Øvre Årdal ungdomsskule, som fekk nybygg i 1962.

4 1971 hadde den niårige skulen i Årdal det høgste barnetalet med 1399 elevar. I samband med overgang til 5-dagars arbeidsveke ved Årdal verk frå 1968, vart det gjennomført 5-dagars skuleveke i grunnskulen frå I 1964 vart det starta skulehage ved Farnes skule. Her dyrka borna eigne grønsaker. Årdal kommune fekk leirskule for skuleborn i Valdres i Då gjorde Årdal avtale med Vang kommune om å leige Åsvang skule til føremålet. Åsvang vart også brukt til kurs for lærarar og idrettslag fram til den vart avvikla i Då hadde 3300 Årdalselevar hatt opphald på leirskulen i Valdres. Dei seinare åra har elevane frå Årdal hatt leirskuleopphaldet sitt ved Kringsjå i Balestrand. Yrkesskulen I 1965 vart det starta forsøksordning med yrkesskule i handel- og kontor i det gamle skulehuset på Farnes i Øvre Årdal. Skulen fekk vidaregåande rekneskaps- og økonomiklasse i Husstellskule vart starta som kommunal skule på Farnes i Fylket tok over drifta i 1978 som ein del av det vidaregåande skuleverket Pedagogisk servicesenter Årdal fekk pedagogisk servicesenter i 1974, og pedagogisk-psykologisk tenestekontor PPT har no tilhald i Gamleskulen i Øvre Årdal. Gymnas og vidaregåande skule i Årdal Ideen om eige gymnas i Årdal kom opp i 1958, då foreldrelaget ved realskulen sende ei oppmoding til kommunen. Då Årdal yrkesskule for handel og kontor starta i 1965, søkte kommunen om å få starte ein økonomisk gymnasklasse, men fekk avslag. I 1967 fekk Årdal kommune mellombels løyve til å starte vanlege gymnasklassar knytte til Sogndal gymnas. Kommunen heldt lokale og utstyr og Oskar Skaar vart dagleg leiar. Gymnasordninga vart integrert i Årdal vidaregåande skule då den kom i gang i Også dei yrkesretta skulane i kommunen vart integrert i den vidaregåande skulen, som flytta inn i nytt skulesenter i Hjelpepleiarskulen i Lærdal sorterer administrativt under Årdal vidaregåande skule.

5 Dette biletet har og blitt historie. Vi ser læraranepå "Øvre Årdal Ungdomsskule" slik dei var i Dei var litt brunare i håret den gong!

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar Evaluering av skular bygde av Norsk Pinsemisjon i forskjellege indianarkoloniar i Paraguay. Gjennomført i mars/april 2006. 1 Innleiing. Underskrivne vart beden av PYM om å leia ei evaluering av dei skulane

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON

Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 ;Y Høgskolen i Telemark Fellesadministrasjonen Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer