ÅRSREGNSKAP FOR Trondhjems Turistforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening"

Transkript

1 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank Vekselobligasjon i Realkreditbanken... Rentefritt lån i D. N. T.... Kassakreditt , , ,00 28,650, , ,45 kr ,45 ÅRSREGNSKAP FOR 1939 Inntekter: Medlemskontingent... kr ,00 Losjiavgift...» 4.830,50 Annonser i årboken...» 2.865,00 Bidrag frå Trondhjems Sparebank...» 600,00 Bevertning... kr ,08 ^-» 9.154,46» 1.482,62 Badstua Nedalen: salg av merker...» 785,00 Førerpenge og teltleie...» 7,00 Telefon:: Storerikvold: Bidrag Turkomitéen... kr 1.000,00 Uttatt av Realkreditbanken...» 942,63» 1.942,63 Diverse...» 35,23 Økning av kassakreditten...» 751,48 kr ,46

2 84 Trondhjems Turistforening Utgifter: Administrasj on: Sekretærlønn... kr. 800,00 Inkasso, medlemskontingent og utbringelse av årbok...» 619,25 Telefon, porto og trykksaker...» 692,93 Annonser...» 381,46 Inspeksjon, reiser og representasjon...» 583,92 kr ,56 Varding, klopper...» 633,17 Hyttene: Driften... kr ,64 Assuranse...» 548,99 Inventar...» 1.381,10 Vedlikehold og nybygg...» 1.796,06» 7.571,79 Renter av lån...» 2.434,35 Nedal gård...» 70,00 Årboken...» 5.093,98 Bidrag, kvarterer m. v....» 380,00 Generalforsamlinger, møter...» 200,77 Telefon Storerikvold (rest)...» 3,191,08 Skatter...» 25,60 Diverse...» 161,16 kr ,46 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Mottar innskudd på 6 Mdrs. opsigelse, Sparebankvilkår og Folio samt utfører alle vanlige Sparebankforretninger. SIKKERHETSBQKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Trondhjem, oktober Olaf Jenssen. Revidert: R. Rognhaug. Olaf Jenssen. Feriereisende anbefales vårt hvelv for opbevaring av sølvtøi og andre verdigjenstande.

3 Vi utfører: Vi fører: Kaier, Kraftanlegg, Tuneller, Dammer, Fabrikkanlegg og forøvrig alle slags gravings-, sprengings-, fundamenteringa-, betong- og jernbetongarbeider, over- og undervanns. Alle slags bygningsartikler. "/s BETONGBYGG INGENIØR-, ENTREPRENØR- OG BYGNINGS AHTIKK;ELF ORRETNING Fjordgt. 15. Tlf. 4918, 1390, 2338, TRONDHEIM D.J,,ORKLA" OG THAMSHAVNBANEN Trondheim Geitastrand Thamshavn Løkken EKSPEDISJON I TRONDHEIM: JERNBANEKAIEN TELEFON 2036 CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'5 COMMUNIKASJONS AKTIESELSKAB THAMSHAVN Manufaktur, Dame- og Herreartikler «RflHfllMII En gros RIANHJØRNET En detail Telf Etabl Telegr.adr :,,Manufaktur" A.S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN Bussruter: Trondheim Orkanger Løkken Berkåk Trondheim Buvika Børsa Skaun Passasjerer og post Ilgods og fraktgods STASJONER I TRONDHEIM For passasjerer og ilgods: Søndre gt. 11. Tlf For fraktgods: D/S,,Orkla"s eksped. Tlf

4 DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM OPRETTET Aksjekapital og fonds kr. 5,140,000. INNSKUDD.MOTTAS LÅN BEVILGES - INKASSO Så tørst risikerer De å bli hvis De ikke har en eske Lakeroltabletter i lommen når De drar på tur. FORMUESFORVALTNING

5 A.s Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessøns gt. 28. Telef.: Centralbord Prima håndbanket mursten, og fasadesten, H-P-kalk, stenkalk og gjødningskalk anbefaler AKTIESELSKAPET Tangen Bruk Tlf. 28 STJØRDAL Tlf. 98 Undersøk våre priser. Lager a alt i bygningsartikler. En god følgesvenn på turen er Trondhjems Meieris «Kaffefløte». Trondhjems Meieri ERLING SKAKKES GT. 25 H O L D B A R ØKONOMISK Telefon L >T TRONDHEI/A Forvaltningskapital ca. kr. 1 0,000,000 oo. Egen formue ca. kr oo.

6 Vs Trondhjems Realkreditbank OPRETTET 1874 Mottar alm. bankinnskudd, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligasjoner. Bevilger pantelån, byggelån og alm. banklån. Besørger innenl. inkasso. Formuesbestyrelse. C. LUND Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien T R O N D H J E M Telegramadr. «Shippinglund» DAM P SKIBSEKSPEDISJON SPEDISJON ASSURANSE SPORTSFISKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR A.s Emil Grønning Telefon TRONDHEIM - Telefon 286. for vinter- og sommersport i stort utvalg. H. Iversen Iste kl. optisk forretning Trondhjem Alle Zeiss fabrikata. Snebriller i stort utvalg. Termometre - barometre. JERN - STAL JERNVARER CHR. THÅULOW & SØN EFTF. A.S i Ravnkloa siden 1831.

7 fauk Innlagt vann frå egen brønn De slipper den tunge vannbæring, og den innsparte tid kan nyttes for annet lønnsomt arbeide. Om sommeren kan pumpen også brukes til hagevanning. 100 bøtter vann pumpes op for bare noen øres strømutgift. til Trondheim Elektrisitetsverk Hermann Mielsen Farvehandel hj. Innherredsv./Kirkegt. SIEMENS selvsugende Elmo-pumpe med elektromotor er rimelig i anskaffelse og anerkjent for sin. drlftsikkerhet og holdbarhet. - JTorlang referanseliste. SIEMENS NORSKAKTIESELSKAP Schultzgt Trondheim - Telefon 311 H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER, LINOLEUM, TAPETER, VOKSDUKER Telefon 458. Utsalg: Voldsminde Farvehandel (Voldsmindekomplekset) ANORAKKER VINDJAKKER SPORTSSKJORTER M. M. ' Frå lager og efter mål. NISSENS 1MÆEIDSHUS

8 Badstubad F o r l a n g tilbud DJØNNE & CO. TRONDHEIM Frukt - grønnsaker - ^otfrukter Telefon 1544, 1569, Kontoret Telegr.adr, DJØNNE - Broderiforretning & K. LUND Is RØRLEGGERFORRETNING ETABL TELF k Matkilde Evjen A.s Schreinergården (mot Jomfrugaten) Telefon ^ En god følgesvenn tilfjells er,,n A T U R F L Ø T E NR. 1" i bokser. Fortrinlig til kaffefløte og ellers til bruk i husholdningen. Glem den endelig ikke på proviantlisten. Varemerke S^Æ-pETJÆRETlED 1 "" Efter tur stor vask til kroppen og Henter og bringer. til tøiet. Telefon: R O K O F A A.s Trondhjems Konfeksjonsfabrik

9 a s TRONDHEIM Telefoner: E N Y T T ENNETTS ILLETTER ved alle reiser Vi skaffer Dem alt i nøkler med byens eneste hypermoderne nøkkelfilemasltin. OSKAR VÆRNES A 4 KJØKKENUTSTYR - BYGNINGSBESLAG - VERKTØI SØNDRE GATE 20 TELEFON 1420 Trondhjems Haandverk- og Industribank OPRETTET 1848 Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondheim INNSKUDD SPAREBØSSER PANSERBOKSER MOTTAS UTLÅNES TIL LEIE Ått slags fotografering utføres, samt Igsbilleder. For øvrig utføres alle vanlige bankforretninger MASKE Telefon 550 Etabl Jomfrugt. 2-4 Bokbinderi - Protokollfabrikk - Linjeranstalt Eskéfabrikk - Lager og omsetning av papp og papir fapp og Papirindustri - Brevordnere - Reklamebokstaver

10 Jleis med med La veien gå hvor hen den vil i utstyr frå Ole Da Kl Sports- og idrettsutstyr for damer og herrer. A.S RIEBER & CO. Trondheim. Dra ikke på tur før De har tegnet en ulykkesforsikring Til sport, til daglig, til fest, ekviper Dem hos oss, vi er best!.dam*(o Mathesongården FORSIKRINGSSELSKAP Telefon

11 Kan også brukes enkeltvis Odin Skavhaug & Co. Telefon 2450 Fabr. av jernsenger og kjedemadrasser Fjordgt. 19 h), av Søndre I.C.Piene&SønA.s' nye kornsilo i Buvik. A.S NORSK STAALTAUGFABRIK A.S NORSK MANILLAINDUSTR! TRONDHEIM Telegramadresse: «Staaltaug» og- «Manilla». Telefoner: 2657 k AN i siålfaug & manilla. Kåper, Hatter Golfjakker, Jumpers, Knickers, Pullover, Vester, Strømper, Vanter Undertøi for Damer, Herrer og Barn Plaid, Dunlærred, Fjær, Dun, Vattepper, billigst. A. F. Wigen Munkegt. 50.

12 P. 6. TORVET TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse: «P EGE» Ved innkjøp av: MANUFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørends branchen. Høieste kvalitet -Største erfaring kjennetegner vedgassgenerator Kjøle- og filtreringsanlegget er utprøvet for norsk klima og norsk ved. Generatoren er basert på erfaring i Finnland og Norge millioner av km gjennem flere år. Lett start med Strømmens nye patenterte luftreguleringsventil. "/sanco Verftstomten Telefon 4155 OLM & Co. A.s Kolonial en gros. TELEFONE R: 137 K 237 K 2245 n god tur avhengig av godt skotøi Soria flloria a S SKOHJØRNET VED BAKKE BRO E. FJELDSETH TRONDHEIM - TELEFON 2O14 - l 164-1O89 Leverer alt i materiell og utstyr. FABRIKASJON AV: VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE CIRKULASJONSRØR SKIBSUTSTYR Etabl Kolonial & Fetevarer Turproviant er en av våre spesialiteter.

13 A.S ANLEGG Ingeniør - Entreprenør - og Bygningsartikkelforretning. Trondheim. MØBELFORRETNING ANBEFALES Søndregt. 7. Telefon: 1865, 1522, 3274 L u FARVEHANDEL OLJER - FARVER - LAKKER KUNSTMALERARTIKLER DROGER - KJEMIKALIER VASKE- OG PUSSEARTIKLER EN GROS - EN DETAIL TELEFON 180 Dronningens gt. 8 (ved Posthuset). Utsalg: Vår frue gt Telefon Verksted: Danielsveiten 15. Telefon B Kontormøbler av tre og stål Kartoteker Kontormaskiner - Vekter Butikkmaskiner Stålrørsmøbler Kjøle og fryseanlegg - Elektriske panelovne - Kontorlamperelc - Brandslukningsmateriell. Leverpostei - wienerwurst - campingpølser - kjøttboller kjøttkaker - turistproviant - m. m. «Lettvint å bruke inne som ute» SflLGSLflG X. 71. Jc/i/øsser Møllet T r o n d h e i m Største spesialfirma nordenfjelds.

14 Gullsmeder Gullsmeder Ole Aas A.s Dronningens gt. 24 Tell. 730 Ola Dahlsveen Ths. Angells gt. 19. Telf Fritz Domaas Jomfrugt. 7 Telf Odin Domaas Munkegt. 34 Telf 1245 Munkegt. 62 Arne Hansen Telf k H. P. Henriksen Nordre gt. 1 5 Telf. 898 Nordre gt. Fridtjof Morken Telf ' 67 Møllers Gullsmedforretning A.s Dronningens gt. 16 Telf. 451 E. Schancke & Søn A.s Munkegt. 25 Telf P. Skarsten Munkegt. 60 Telf Axel & Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Sverre Haarstad Bikuben Torvet Telefon 4939 Tannlæge Ole Omdal MUNKEGT. NR. 9 (Mellem Torvet og Domkirken) Kontortid: 9-1, (5-7) Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40 Telefon 160 Kongens gt. 10 Anna Solstad H. Selmer Bergersen Brinchmanngården Telefon 4557 k Nordre gt K. Staudenmann Telf ' 2093 O. Trygvessøns gt. 6 Telefon 4920 W. Svendsen A.s O Tryggv. gt. 24 Telf. 799 Sølvsmia As O. Tryggv. gt. 28 Telf. 3134

15 K. MYKLEBOST SKREDDERFORRETN1NG T h s. Angellsgate 16 TELEFON 4761 En ypperlig kvalitet! Sailor margarin og D u C a t margarin JOHANNES MOE /S TRONDHEIM Bygnings- og Spør alltid etter Entreprenør forretning beksømstøvler Ypperlig kvalitet og passform Trondhjem Skofabrikken Nidaros, Trondheim

16 Det beste som kan skaffes i herreklær M u n ke g åta AVDELING FOR KORPULENTE JERNBETON TRONDHJEM ingeniør & Entreprenørforretning Kontor: LYSHOLMGÅRDEN TRONDHEIM Byggearbeider utføres over hele landet

17 Si det med blomster frå L J. Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården - Telegramadresse Cederpalm Blomsterhilsener besørges. VALLØ-TAPETER Det store utvalg i tapeter ffcfi finner De hos Se vindusufctillingen. Trøndelag Per Vinje Mineralvannfabrikk Trondhjem R B. PAULSEN d Co. ^ Forsikringsgården Sondre gt. 14 RKelcldbc* TRONDHJEM Kjent for kvalitet siden 1856

18 Vi leverer alt i J E R N - STÅL M E T L L E R Bygningsartikler Anleggsmateriell Sportsutstyr for damer» herrer» b a ru for sport Læger og erfarne idrettsmenn hevder at ull er langt å foretrekke, spesielt for turbruk i skiftende vær og temperatur. De har størst glede av Deres friluftsliv ved å bruke ullundertøi frå sjy.r Jens Hoff ETNINO FRÅ LAGER OG FRÅ VERK Innhent tilbud. 11 n in m* im i TRONDHEIM A.S Trondhjems Jernindustri Trådstift - Gjerder - Flettverk Jernsenger Stålrørsmøbler. Tobias Lund Lysholmgården Tlf \G\& Telefoner Liv Skade 155 Personlig Bolig 153

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER STUDENTERREVYEN 1937 VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER ti, Bort fra hverdagens pjuskede grå Bli velkledt og velsett - Produsent: S. I. T Manuskript: Hihofei Øftalvbæbra. Instruksjon: Instruktøren. Musikalsk ledelse:

Detaljer

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77 76 Trondhjems Turistforenings årbok FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1931 Været i påsken må stort sett betegnes som godt. Passe sne, passe koldt, klart vær fna palmesøndag ihelt

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

FRANKERINGSMASKIENSTEMPLENE NR. 1 1000

FRANKERINGSMASKIENSTEMPLENE NR. 1 1000 SJEKK-LISTE FOR FRANKERINGSMASKIENSTEMPLENE MELLOM NR. 1 1000 UTARBEID AV Svein Svendsen FRANCOTYP 1a [ ] * OSLO Agra Margarinfabrikk 1926 1960 X [ ] Melange \MARGARINEN MED MERSMAK + "ku med palmehorn"

Detaljer

NÆMESIS B I. '1' 11 INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING FJORDGT. 15. TELEFONER CENTRALBORD: 4918, 1390, 2338. TRONDHEIM EN REVY STUDENTERREVYEN 1 9 3 3

NÆMESIS B I. '1' 11 INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING FJORDGT. 15. TELEFONER CENTRALBORD: 4918, 1390, 2338. TRONDHEIM EN REVY STUDENTERREVYEN 1 9 3 3 STUDENTERREVYEN 1 9 3 3 EN REVY over endel av de bygg vi har hatt i de senere år: Studentersamfundet i Trondhjem, Sildoljefabrikk i Siglufjord, Island, Møllebygning for I. C. Piene & Søn, Buviken, Kraftanlegget

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluftsklubben i Oslo Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø

Detaljer

m Nasjonalbiblioteket

m Nasjonalbiblioteket m Nasjonalbiblioteket Oslo VERDALSBOKA VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING AV ERLING AURSTAD UTGITT AV VERDAL SAMVIRKELAG I SAMARBEID MED BYGDEBOKNEMNDA VERDAL 1988 Sats og trykk: Verdal

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814.

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Kundebladet Nr. 2 2014 Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Bankens «husfotografer» Orsolya og Erlend Haarberg. Omslagsbildet og

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

02-2010. Lokalbanken

02-2010. Lokalbanken 02-2010 Lokalbanken Ny logo....side 2 Livet kan by på mange overraskelser...side 4 Åpen bank lørdag 30 oktober.....side 5 Dokka Sportsklubb - der fotball er alt...side 6 Etnedal Bilverksted AS - lokal

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

FRANKERINGSMASKISTEMPLENE NR. 9001-10000

FRANKERINGSMASKISTEMPLENE NR. 9001-10000 SJEKK - LISTE FOR FRANKERINGSMASKISTEMPLENE MELLOM NR. 9001-10000 UTARBEID AV Svein Svendsen 08/11/03==================================================================================Svein Svendsen== Pnr.

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Høna og eggene Hovde Hønseri ble startet av Geir Yngve Hovdes bestefar, Yngve Hovde, i 1976. I dag har eggprodusenten tre ansatte og noe periodehjelp gjennom året. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: "Hvordan har du det?", er svaret ofte "Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden.

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: Hvordan har du det?, er svaret ofte Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden. Sommer i Rennebu Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2005 10. juni Årg. 28 - også Kvikne.. Denne sommerutgaven av går som vanlig ut til alle som har hytte i Rennebu. I tillegg sendes den ut til alle

Detaljer

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN HERØYA 30 ÅR KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN OSLO SPORVEISBETJ ENI NGS FERIEHJEM HERØ YA JO Å R KJEHOLMEN ID AR VED G EORG SVENDSEN UTG!TT AV FERIEHJEMMENES STYRE OSLO t 950 AASENS BOKTRYKKI!RI

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer