Skatte- og avgiftsmessig optimalisering i rehabiliteringsprosjekter. Agnete Haugerud Morten Christophersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatte- og avgiftsmessig optimalisering i rehabiliteringsprosjekter. Agnete Haugerud Morten Christophersen"

Transkript

1 Skatte- og avgiftsmessig optimalisering i rehabiliteringsprosjekter Agnete Haugerud Morten Christophersen

2 Agenda Skattemessig optimalisering Avgiftsmessig optimalisering Samlet skatte- og avgiftsdokumentasjon Side 2

3 Vedlikehold og påkostning Vedlikehold er direkte fradragsberettiget Kostnader for å bringe formuesobjektet tilbake i den stand det tidligere har hatt Som nytt eller etter senere endringer/standardhevinger Relativ standard legges til grunn Påkostning må aktiveres, og utsatt fradragsrett oppnås gjennom avskrivninger Kostnader til å sette formuesobjektet i en bedre stand eller en annen stand (endringsarbeider) enn det tidligere har hatt Side 3

4 Relativ standard Hva ligger i at et bygg kan vedlikeholdes innenfor samme relative standard som det tidligere har hatt? Side 4

5 Tenkt vedlikehold Også omtalt som merutgiftsynspunktet Når det skjer en standardheving eller endring, kan det likevel gis fradrag for tenkt vedlikehold Begrenset oppad til det som det ville ha kostet å vedlikeholde den respektive delen av bygget som den var Tenkt bort standardheving eller endring Begrenset oppad til faktisk påløpte kostnader Ikke mulig med tenkt vedlikehold på: Revet bygg Revet teknisk anlegg hvert enkelt tekniske anlegg skal vurderes for seg selv i forhold til rivning

6 Eksempel Rehabilitering til MNOK 500 Kostnader tekniske anlegg MNOK 250 Kostnader bygg MNOK 250 Side 6

7 Eksempel Forsiktig skattemessig behandling Ofte tilfellet når det ikke er foretatt noen konkret vurdering Man legger seg på en forsiktig linje for å unngå at skattemyndighetene endrer den skattemessig behandlingen av prosjektkostnadene Når regnskapsfører eller revisor har lagt den regnskapsmessige behandlingen til grunn også skattemessig Vedlikehold 20 % av totale kostnader = MNOK 100 Saldo for tekniske installasjoner 40 % = MNOK 200 Saldo for forretningsbygg 40 % = MNOK 200 Nåverdiberegnet: MNOK 290 / MNOK 78 skatteeffekt Forutsatt 5 % diskonteringsrente Selskapsskatt på 27 % (2014) 10 % saldoavskrivninger for tekniske installasjoner 2 % saldoavskrivninger for forretningsbygg Side 7

8 Eksempel Normal skattemessig behandling Foretatt konkrete vurderinger, men ikke kjennskap til alle mulighetene som ligger i skatteregelverket som for eksempel: Tenkt vedlikehold Muligheten for vedlikehold opp til samme relative standard Bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske anlegg på saldo for teknisk Vedlikehold 40 % av totale kostnader = MNOK 200 Saldo for tekniske installasjoner 30 % = MNOK 150 Saldo for forretningsbygg 30 % = MNOK 150 Nåverdiberegnet: MNOK 343 / MNOK 93 skatteeffekt Forutsatt 5 % diskonteringsrente Selskapsskatt på 27 % (2014) 10 % saldoavskrivninger for tekniske installasjoner 2 % saldoavskrivninger for forretningsbygg Side 8

9 Eksempel Optimal skattemessig behandling Foretatt konkrete vurderinger, og utnyttet alle mulighetene som ligger i skatteregelverket som for eksempel: Tenkt vedlikehold Muligheten for vedlikehold opp til samme relative standard Bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske anlegg på saldo for teknisk Vedlikehold 60 % av totale kostnader = MNOK 300 Saldo for tekniske installasjoner 30 % = MNOK 150 Saldo for forretningsbygg 10 % = MNOK 50 Nåverdiberegnet: MNOK 414 / MNOK 112 skatteeffekt Forutsatt 5 % diskonteringsrente Selskapsskatt på 27 % (2014) 10 % saldoavskrivninger for tekniske installasjoner 2 % saldoavskrivninger for forretningsbygg Side 9

10 MVA Noen utgangspunkter MVA-fradrag gjennom frivillig MVA-registrering ved utleie til (helt eller delvis) MVA-pliktige og kompensasjonsberettigede kommuner/fylker Fradrag oppnås først fra og med den avgiftstermin leiekontrakt signeres Tilbakegående avgiftsoppgjør 10 års justeringsperiode Gjelder påkostninger, men ikke vedlikehold «Avgiftsmessig vedlikehold» ved utskiftning av tekniske installasjoner Kritiske frister for fradrag/tilbakegående avgiftsoppgjør 6-måneders frist fra fullføring til signert kontrakt for påkostninger 3-års foreldelsesfrist for vedlikehold, adm.kostnader mv. Strenge dokumentasjonskrav Side 10

11 MVA Viktige tilpasninger i ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter «Første bruk» får større betydning jo større vedlikeholdsandelen er Fullt og endelig MVA-fradrag for vedlikehold hvis første bruker er avgiftspliktig Aldri MVA-fradrag for vedlikehold hvis første bruker er unntatt OBS: Unngå midlertidig utlån! Viktig å kreve fradrag innen utløpet av 3-årsfristen Ellers går fradrag tapt med endelig virkning, også for arealer der leietaker er fullt ut avgiftspliktig Kan være mer lønnsomt å takke ja til en «kortsiktig» avgiftspliktig leietaker enn å vente på en «bedre» leietaker Tilpasningsmuligheter for «kombinerte» leietakere Finansinstitusjoner, foreninger, treningssentre mv. Fellesareal fradrag etter «faktisk bruk» ved ledighet Side 11

12 Noen talleksempler Forutsetninger Byggekostnader er MNOK MNOK 125 i MVA Avgiftsmessig vedlikeholdsandel 90 % (MNOK 112,5 i MVA) Husleie forutsatt MVA-unntatt leietaker: MNOK 50 per år Fullført/utleid fra Avgiftsmessig verdi av kortvarig leieforhold med avgiftspliktig leietaker etter oppstart Endelig fradrag for MNOK 112,5 Noe fradrag + mulighet for rentefritt lån for MNOK 12,5 Verdi av kortvarig leieforhold med avgiftspliktig leietaker som «redder» 10 % av MVA fra foreldelse: MNOK 11,25 Side 12

13 Talleksempel «kombinert leietaker» Finanshus med 5 % avgiftspliktig virksomhet Areal som - direkte eller indirekte - brukes «noe» i avgiftspliktig virksomhet kan omfattes av frivillig registrering Kan gi utleier 100 % fradrag selv om leietakers fradragsprosent er lav Faktiske tilpasninger kan være aktuelt Utgangspunkt uten frivillig registrering Byggekostnad er MNOK 625 / Husleie er MNOK 50 per år Tilpasning med frivillig registrering Frivillig registrering fra «Tap»: Nettohusleie på «bare» litt over MNOK 40 per år i 15 måneder «Gevinst»: Endelig fradrag for MNOK rentefritt lån på MNOK 10 Nåverdiberegnet effekt (5 % rente): Ca. MNOK 103,5 Oppsider for utleier og/eller leietaker ved regelendringer eller ledighet Hvordan bør leiekontrakt utformes i slike tilfeller? Side 13

14 Viktigheten av god dokumentasjon av byggekostnader Reglene stiller store krav til oppsplitting/spesifikasjon Tomt/bygg, påkostning/vedlikehold, bygg/tekniske installasjoner, ulike leietakere og fellesarealer God dokumentasjon for skatte- og avgiftsbehandling av byggeprosjekter er alltid viktig Myndighetskontroll Skattemyndighetene har bevisbyrden når dokumentasjon er på plass Skjønnsgrunnlag for dokumentasjon mangler/er mangelfull Transaksjoner og DD-prosesser Enklere prosesser, bedre priser og færre garantier Dokumentasjonen er særlig viktig hvis man er «offensiv» ift. skatt og avgift Med god dokumentasjon er man ofte bedre rustet enn med mer forsiktig, men dårlig dokumentert, skatte- og avgiftsbehandling Side 14

15 Hvordan dokumentere den skatte- og avgiftsmessige behandlingen? Merverdiavgifts- og skattemessig behandling av rehabiliteringsprosjekt Side 15

16 Hvordan dokumentere den skatte- og avgiftsmessige behandlingen? Side 16

17 Kontaktpersoner i EY Oslo Avgift Agnete Haugerud partner og advokat Telefon: Mobil: E-post: Skatt Morten Christophersen senior manager og advokat Telefon: Mobil: E-post: Side 17

18 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer