ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2012."

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR , STYRET GENERELT: Styret har i perioden bestått av: Leder Stein Erik Ramsøy Nestleder Tove Dønnum Jensen Sekretær Kjell Tore Holmestrand Kasserer Marwell Myrvang Styremedlem John Inge Eklund Styremedlem Bjørn Ove Myrvang Sportslig gruppe: (Møterett i styremøter) Inger Johanne Dønnum Jensen John Inge Eklund Runa Ludvigsen Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter, og behandlet 55 saker. Styret har i tillegg til disse møtene hatt kontakt med Eidsvoll kommune vedrørende drift av folkebad, timeplan samt andre saker vedrørende svømmehallen i Eidsvoll og nye Råholt bad. Eidsvoll Idrettsråd innførte i 2012 søknadsplikt også for brukere av svømmehaller på lik linje med andre idrettsanlegg. Søknaden sendes inn før sommerferien og tildeling av timer gjelder per skoleår. Klubben ansatte per Bjarte Nævdal som daglig leder i 50 % stilling. Dette har forenklet jobben for styret betraktelig. Samtidig merker vi at det har blitt høyere aktivitet i klubben. I mars 2012 byttet klubben hjemmesideleverandør og registrar for domenenavnet «esk». Vi skiftet registrar fra mammut til lofotnett og hjemmesideløsning fra klubben online til Gbweb pro som også leier serverplass hos lofotnett. Hjemmesideløsningen er laget av Bjørn Hytjanstorp. Han er medlem i mastersgruppa og driver firmaet GBweb pro. Den nye løsningen er bedre og billigere enn den gamle. Bjarte har fått opplæring av Bjørn i redigering av hjemmesiden og har sørget for at siden til en hver tid har vært oppdatert. Bruk siden, den har mye nyttig informasjon.

2 På Idrettstinget ble det vedtatt en rekke lovendringer som har betydning for alle landets idrettslag. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det utarbeidet en ny lovnorm som inneholder et minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Klubbens nye lover ble sendt til Akershus Idrettskrets (AIK) for godkjenning og ble godkjent der den 25.mai. På årsmøtet i 2012 ble det bestemt å sette opp behandling av handlingsplan som et fast punkt på agendaen til årsmøtene. Årsmøtet i 2012 bestemte at klubben skulle lage en virksomhetsplan og at denne skulle godkjennes av styret innen utgangen av året. Alle medlemmer over 13 år ble derfor invitert til klubbkveld den 2. mai, der de fikk komme med ønsker og innspill i forhold til innhold i planen. Sentrale punkt i møtet var å få frem medlemmenes ønske om hva klubben skal drive med i fremtiden, mål, visjoner og verdier. På møtet var det 16 deltagere som kom med mange gode forslag. Møtet ble ledet av klubbveileder Stein Erik Halck fra AIK. En ressursgruppe på fem medlemmer ble opprettet for å jobbe videre med utarbeidelsen av planen. Disse var: Birgit Dønnum Jensen, Mari Dønnum, Birgit Ulvin Bjerke, Johanne Skjærbekk Ramsøy og Kristin Øvergaard. Ressursgruppa hadde i løpet av høsten 2012 to møter, der de jobbet videre med innspillene som kom på klubbkvelden. Daglig leder, Bjarte Nævdal, deltok også på møtene. Han har vært sekretær og hatt ansvar for å lage ferdig utkast til plan. Jobben til ressursgruppa ble ferdig i november. Styret skulle behandle virksomhetsplanen i sitt siste møte før jul den 10.desember. Dessverre ble det ikke nok tid på dette møtet. Behandlingen av virksomhetsplanen ble derfor utsatt til ett nytt møte den 7. januar Virksomhetsplanen ble da, med noen små justeringer og litt forsinket godkjent av styret. Handlingsplanen i dokumentet beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Delmål skal oppdateres hvert år. Innen 1. juni hvert år må styreleder ta ansvar for å nedsette en gruppe som utover høsten skal oppdatere handlingsplanen for det kommende året. Virksomhetsplanen tas opp til fornyet behandling på hvert årsmøte, og den skal alltid tas opp på første styremøte etter årsmøtet. ESK har vært representert med vararepresentant Gunnar Sletten i Eidsvoll Idrettsråd i ÅRSBERETNING FRA SPORTSLIG GRUPPE. Testsvømminger er gjennomført slik: År Antall Deltakere Starter Perser

3 Testsvømminger har i 2012 har blitt avviklet i Eidsvollhallen. Vandrepokal til odel og eie ble delt ut til en utøver i hver gruppe på juleavslutningen den 3.desember Pokalene er tildelt følgende utøvere: Gruppe 1: Andrea Dønnum Engebretsen og Brede Dønnum Jensen 2 napp hver. Gruppe 2. Isabel Svindal Finstad 2 napp Gruppe 3. Peder Mossing 3 napp Gruppe 4. Johanne Sjærbekk Ramsøy 2 napp Det har i gjennomsnitt vært mellom 55 og 60 deltagere på samlinger etterpå. Klubben har deltatt på 13 stevner utenfor Eidsvoll hvorav 2 stevner i 50 m basseng. (Mjøs svøm, og VM Masters). Det har vært totalt 76 deltagere, 195 starter, 14 stafetter og 123 perser. Det er satt 3 senior klubbrekorder og 0 juniorrekorder. Antall medlemmer var ved siste årsskifte 546. På det sportslige plan vil styret få rette takk til trenere og instruktører som holder hjulene i gang på bassengkanten. Det holdes trenerforum for interne møter to ganger i året. Vi har i år prøvd å få til gode samtaler trenere i mellom slik at opprykk til nye grupper har fungert bedre. John Inge Eklund og Ole Nævdal har gjort en god jobb rundt dette temaet. Styret har inntrykk av at det er en positiv utvikling på gang i gruppene. BABYSVØMMING: Det har ikke blitt avholdt kurs for baby og småbarn i Årsak til det er mangel på instruktører. Høsten 2012 gjennomgikk Anett Kittelsen og Linda Schoultz instruktørkurs for baby og småbarn svømming. De hadde 2 kurshelger i Oslo samt praksis hos både Skjetten og Gjøvik svømmeklubb. Etter bestått eksamen fikk begge to kompetansebevis i desember Nye kurs på Råholt bad og Feiringklinikken med oppstart i januar 2013, ble lagt ut for påmelding på i begynnelsen av desember. NORGES SVØMMESKOLER: Det har skjedd store forandringer i svømmeskolen dette året. Vi hadde Norges Svømmeskolebesøk den 19.november Besøket var et gratis tilbud fra NSF til alle Norges Svømmeskole klubber. Hensikten var å sette fokus på kvaliteten i svømmeskolen vår, kartlegge hva vi er gode på og hva som kan gjøres bedre. Trenere, instruktører og styremedlemmer deltok på møtet som ble ledet av klubbveileder Svein Harald Afdal, fra NSF.

4 Svømmeskolebesøket resulterte i at vi fra januar 2012 startet med soneinndeling av kursene våre. Det betyr at vi deler bassenget inn i flere soner og har flere forskjellige kurs på samme tidspunkt. Det er en instruktør i hver sone som har ansvar for sine barn. På hval og skilpaddekursene er det plass til 5 barn og på pingvin, selunge og crawlkurs er det plass til 8 barn. Noen av fordelene med sonedeling er at instruktørene blir bedre kjent med sine elever samtidig som barna føler seg tryggere og bedre sett av instruktørene. Det er også enklere å flytte deltagere til riktig nivå etter hvert som ferdighetsmålene for hvert kurs oppnås. Norges Svømmeskolebesøket førte også til at vi satte større fokus på instruktørene i klubben. Det ble laget en infofolder som deles ut til alle nye instruktører. Det er viktig å følge dem opp og ta godt vare på dem. Styret bestemte også at klubben skal spandere felles middag etter hver kursrunde på alle instruktører som har hatt kurs. Dette er hyggelig og sosialt for instruktørene, samtidig som det skaper bedre samhold. Som enda et ledd i forbedringen av svømmekursene laget svømmeskoleansvarlig kurs maler for alle kursene, slik at kursene av samme type fikk likt innhold uansett instruktør. Hvert kurs består av 15 timer á 30 minutter. Klubben har også hatt vanntilvenningskurs for barn over 4 år med foreldre i bassenget, samt voksenkurs for damer. Disse kursene har foregått uten sonedeling. Etter høstferien startet vi også opp svømmekurs på Feiringklinikken. Der har vi leid bassenget en time per uke. I Feiring gjennomførte vi ett vanntilvenningskurs med foreldre samt ett hval og ett skilpaddekurs. Med unntak av disse 3 kursene har alle andre kurs foregått i Eidsvollhallen. Svømmekursene gikk 2 runder i løpet av året. Den første fra januar til juni og den andre fra september til desember. I tabellen under beskrives antall kurs klubben har hatt i Periode år 6-12 år år Over 20 år Totalt antall brukte plasser Totalt antall kurs Fulle kurs Totalt antall plasser Totalt ledige plasser 1. halvår halvår Totalt Detagere med mer enn ett kurs. Ser vi på statistikken har ca. 66 % av deltagerne gått på mer enn ett kurs i løpet av året. Samtidig er det slik at vi har mange ledige plasser. De ledige plassene er for det meste å finne på kursene for pingvin, selunge og crawl mens kursene for de minste, vanntilvenning, hval og skilpadde, stort sett er fulle.

5 Instruktører og svømmeskoleansvarlig er godt fornøyd med innføringen av sonedeling. Samtidig er det slik at vi må regne med å ha ledige plasser så lenge vi skal kunne tilby flere kurstyper samtidig i bassenget. Slik sett er det nok en høyere kostnad knyttet til denne måten å drive svømmeopplæring på. Til gjengjeld blir kvaliteten mye bedre. Prisen på kursene har vært uendret og ligger i snitt på kr.75,- per time. I tillegg betaler alle kursdeltagere medlemskontingent på kr.200,- per år. I april hadde vi instruktørkurs i Eidsvoll for nybegynnerinstruktører, se punkt 6 i beretningen. De videregående kursene, sel, sjøløve, delfin og hai, har vi ikke tatt i bruk ennå. Det er flere grunner til det. Blant annet må instruktørene ta nytt kurs for å bli videregående instruktører. I tillegg har NSF jobbet med fornyelse av undervisningsmål, og kjerneøvelser for disse kursene som skulle være klart til høsten Dessverre ble forbundet forsinket med dette slik at opplegget ikke er klart før i Vi planlegger å arrangere eget videregående instruktørkurs i Eidsvoll i Vi har derfor valgt å fortsette med crawlkurs som vårt eneste videregående kurs. ESK deltok i svømmeaksjonen i I uke 25 arrangerte klubben fem svømmekurs á 10 timer for til sammen 78 førskolebarn. I tillegg fikk vi tildelt 2 svømmekurs i høstferien der 30 barn i alderen 5-9 år var med. Svømmeaksjonen er et samarbeid mellom NSF og Gjensidigestiftelsen. Norges svømmeskoleklubber kan søke om å få arrangere gratis intensivt svømmekurs for barn mellom 6-10 år. Klubbene får ,- kroner for hvert gjennomført kurs. Aksjonen går normalt i perioden uke 20-26, og hvert kurs har 15 deltagere. Det er tilsammen 10 timer undervisning ved og i basseng, fordelt på 2 timer hver dag i en og samme uke. Deltagerne (ildsjelene) må søke Gjensidigestiftelsen om å få gratis svømmekurs, og svømmeklubbene må søke NSF om å få tildelt kurs. ESK søkte i september NSF om midler til ett svømmekurs for voksne menn og ungdommer med minoritetsbakgrunn. Vi hadde på forhånd kontaktet frivilligsentralen i kommunen og fått navn på 14 deltagere. Klubben fikk tildelt ett kurs som skulle bestå av 15 klokketimer. Kurset var gratis for deltagerne. Etter oppstart viste det seg imidlertid at de fleste påmeldte aldri dukket opp på kurset. Etter å ha rapportert dette til NSF og frivilligsentralen, ble kurset avsluttet etter time 7. Det hadde da aldri vært mer enn 6 deltagere på kurset. På time 5 dukket ingen opp, og de 2 siste timene var kun 4 deltagere med. Klubben fikk likevel midlene fra NSF på kr ,-. Vi ble rådet til å kreve en liten egenandel av deltagerne hvis vi skulle sette opp slike kurs igjen. Det forplikter mer når man må betale litt selv. Svømmeskolen er viktig for rekrutteringen til den aktive svømmingen. Samtidig er den en av klubbens viktigste inntektskilder. Instruktører i 2012 har vært: Tove Dønnum Jensen, Runa og Guro Ludvigsen, Tonje Kjøniksen, Ingebjørg Baadshaug, John Inge Eklund, Joa Lysgaard, Mari Moum Røsåsen, Linda Schoultz, Mari Dønnum, Åse Karin Nerbø, Ragnhild Olsby, Emilie Skjærbekk Ramsøy, Caroline Taraldsen, Halvor Aalborg, Karoline, Ole og Bjarte Nævdal. Styret retter en stor takk til alle sammen for den gode innsatsen de har gjort med svømmekursene.

6 GRUPPE 3 OG 4 John Inge Eklund er trener for gruppe 3 og 4. Gruppene har hatt felles bassengtrening 4 dager i uken på Råholt bad, men med differensierte opplegg. De utøverne som har ønsket mer trening har hatt tilbud om å være med Masters på lørdager og morgentrening tirsdager og torsdager. Det er imidlertid ingen som har benyttet seg noe særlig av dette. Eklund har gjort en meget god jobb med utøverne. De utøverne som har ønsket det, har også hatt en styrketrening i uka. ESK har gjort en avtale med Eidsvoll Gym, der klubben kjøper årskort for de utøverne som ønsker å trene styrke. I år har det vært delt ut 6 kort, utøverne betaler en egenandel på kr.75,- per måned for kortet og kan da trene når de vil. Trener for styrketreningen har vært Mari Dønnum, hun har vært til stede på felles styrketrening hver onsdag ettermiddag. Følgende utøvere har konkurrert i 2012: Peder Mossing (1996) Guro Ludvigsen (1998) Emilie Skjærbekk Ramsøy (1997) Johanne Skjærbekk Ramsøy (1998) Runa Ludvigsen (1995) Mari Moum Røsåsen (1994) Ragnhild Olsby (1998) Maja Kristine Midthjell (1996) Karoline Holmestrand (1997) De har deltatt på følgende stevner: Meny Open (Skjetten), Gjøvik Open, Romeriksmeterskapet (Lørenskog), Mjøs-Svøm (Hamar), Fjellsvøm (Gjøvik), Speed Open (Oslo), og Julesvøm på Elverum. Følgende av disse svømmere har sluttet i ESK: Karoline Holmestrand og Mari Moum Røsåsen. Det var i slutten av 2012 ca.10 svømmere (med varierende fremmøte) i disse gruppene. Antall svømmere i disse gruppene som ønsker å satse, har vært synkende. Sportslig utvalg og styret bestemte derfor å flytte alle på gruppe 4 ned til gruppe 3 fra Gruppe 4 vil bli gjenopprettet så fort behovet melder seg. GRUPPE 2: Fra januar 2012 fikk denne gruppa 3 økter i uka, alle på Råholt bad sammen med gruppe 3 og 4. John Inge Eklund har hatt trenerjobben for denne gruppa. Mange i gruppa har hatt stor teknisk fremgang i 2012, men bare 2 av deltagerne har vært med på svømmestevner. Det er viktig å delta på stevner fra ung alder for å finne motivasjon til å fortsette med treningen. Vi jobber videre med å motivere for dette. I løpet av året har 10 utøvere sluttet, fem av dem har gått over til trimgruppa for ungdom. Det var i slutten av året ca.10 svømmere (med varierende fremmøte) i denne gruppen.

7 GRUPPE 1A og 1B: Gruppe 1A hadde før sommerferien trening i Eidsvollhallen på tirsdager og torsdager. Etter sommerferien fikk gruppa tilbud om trening 3 ganger i uka, tirsdager og fredager på Råholt og torsdager i Eidsvoll. Det er Ole Nævdal som har vært trener for gruppa. Av gruppas 15 medlemmer har ca.10 deltatt på stevner. Gruppe 1B har hatt trening i Eidsvoll tirsdager og torsdager gjennom hele Trener for gruppa før sommerferien var Ole Nævdal. Etter sommerferien kom mange nye deltagere fra kursene inn i gruppa. Birgit Dønnum Jensen tok da over treneransvaret med bistand fra Inger Johanne Dønnum Jensen på tirsdager og Ole Nævdal på torsdager. Ved utgangen av 2012 var det ca.25 utøvere på gruppa, de fleste av dem har deltatt på testsvømminger. DAMEGRUPPA: Gruppa består av godt voksne damer og er ei aktiv gruppe hvor antall trimere per gang varierer fra Totalt har gruppa registrert 18 medlemmer. Gruppa svømmer i Eidsvollhallen på mandager og torsdager. Begge dagene fra kl.15:30-16:30. Gruppa har egen badevaktordning og har satt opp vaktliste der alle får vakt ca. 2 uker i året. Antall aktive medlemmer er stort sett stabilt. Kontaktperson i gruppa har vært Wenche Limbodal. MASTERS: Medlemmer. Vi er i Masters 41 medlemmer på lista, 12 av disse har vært med på konkurranse i Stevner. Vi har deltatt på tre stevner i løpet av 2012: - NM i Bergen mars 2012, med 10 deltakere. - VM for masters i Italia, juni 2012, med 1 deltager. - København Open, 3. november 2012, med 5 deltagere. NM i Bergen. Som nevnt var 10 deltakere på NM i Bergen. Deltakere var Birgit Dønnum jensen, Inger Johanne Dønnum Jensen, Lisbet Dønnum Jensen, John Inge Eklund, Stein Gundersen, Gunn Sunde, Elisabeth Thaule, Monica Spord Molstad, Eirik Vågshaug og Ole Jan Halvorsen. Medaljer til ESK ble følgende: Gull Sølv Bronse Individuelt Lag Totalt Individuelt: John Inge Lisbeth Birgit Elisabeth

8 Med totalt 11 medaljer plasserte Eidsvoll svømmeklubb seg på en 22.plass i den totale medaljekonkurransen og ESK kom på 17. plass i poengkonkurransen med 87 poeng. VM i Riccione, Italia. Bjørn Ove Myrvang deltok for ESK og hadde følgende flotte plasseringer: 50 m bryst 40,50 26.plass av m bryst 1.21,37 20.plass av m bryst 3.25,18 18.plass av 36 København Open. Her deltok Beda Leirvaag, Bjørn Ove Myrvang, Ole Jan Halvorsen, Birgit og Inger Johanne Dønnum Jensen og ESK tok en 1. plass på 4 x 50 medley mix klasse TRIMGRUPPA FOR UNGDOM: ESK opprettet i februar 2012 en egen trimgruppe for ungdom. Klubben ønsker å ta vare på de unge utøverne som gjerne vil fortsette å svømme uten å ha så mye fokus på teknikk og hard trening. Trimgruppa har bassengtid 1 time på tirsdager og torsdager i Eidsvollhallen. Axel Dønnum Jensen har hatt ansvar for gruppa, og han har også trent selv. De gangene han ikke har hatt mulighet til å være der, har han sørget for å skaffe vikar. Deltagerne får ikke presentert noe treningsprogram og kan derfor fritt svømme hva de vil disse timene. Gruppa besto av 13 medlemmer per TRIMGRUPPE FOR VOKSNE: Denne gruppa ble opprettet som erstatning for det tapte folkebadet i Eidsvollhallen. Gruppa kom først i gang etter høstferien. Det står mer om bakgrunnen for opprettelsen av gruppa under årsberetningen for Eidsvollhallen. Gruppa har trening kl.19:00 21:00 på onsdager og fredager. Ved årsskiftet besto gruppa av ca.25 medlemmer. TRENINGSLEIRE: I august 2012 inviterte vi alle klubbens svømmere til treningsleir i Løkken, Danmark. Til sammen var vi 19 svømmere, 2 trenere, 2 ledere og 6 foreldre. Det ble trent 2 økter per dag i bassenget. Det ble også plass i bassenget til trim for foresatte. Vi hadde felles aktiviteter mellom øktene. Vi spilte volleyball, hadde quiz, badet på stranda, og de som ville fikk på egen regning kjøre go-cart. Turen var vellykket og alle var meget godt fornøyd med oppholdet. 3, ÅRSBERETNING DRIFT EIDSVOLL HALLEN. Når det gjelder drift av folkebadet i Eidsvoll hallen, så ble det som kjent avsluttet til sommerferien i Klubben hadde da i samarbeid med dykkeklubben drevet dette for kommunen i tilsammen 25 år. Kommunen informerte oss tidligere om at de ikke ønsket å opprettholde folkebadet i Eidsvollhallen etter at Råholt bad sto ferdigstilt høsten 2011.

9 Etter påtrykk fra befolkningen i Eidsvoll vedtok kommunestyret likevel at de ville gjennomføre en prøveperiode med folkebad i Eidsvollhallen fra nyttår 2012 og frem til sommerferien. Styrene i ESK og EDK, forlangte en garantisum av kommunen for å være med på dette. Den lød på kr ,- til hver av klubbene og ble akseptert av kommunen. Bjarte Nævdal organiserte vaktlister dette halvåret, alle vaktene ble tatt på dugnad. De som ville fikk kjøpe seg fri mot betaling direkte til de som tok vaktene. Det ble innført en ordning der kassen hele tiden ble overlevert til den som skulle ha vaktene neste uke. På denne måten var det ingen som «glemte vaktene sine». Kommunen innførte nye billett priser som økte med ca.50 %. Vi førte statistikk over besøkstallene. Den viste at de fleste besøkende var voksne. Totalt ble det solgt billetter for ca. kr ,- dette halvåret. Det ble således en kostnad for kommunen å opprettholde tilbudet. Kommunestyret vedtok da å legge ned tilbudet. Samtidig fikk svømmeklubben mulighet til å benytte de ledige timene. Betingelsen for dette var at svømmeklubben opprettet en gruppe for voksne trimere. Styret i ESK gikk med på dette og gikk før sommeren ut med informasjon både i avisen og på nettsiden Tanken var å få til en selvgående gruppe der noen kunne ta livredningsprøve, få nøkkel og ta ansvar for å være tilstede i hallen. Etter sommerferien hadde vi kun mottatt 3 forespørsler fra folk som ville være med i gruppa, noe som var for lite til å starte opp aktiviteten. Da høsten kom var det flere som savnet tilbudet og tok kontakt med klubben. Etter hvert var det 12 stykker på listen. Bjarte Nævdal innkalte da alle til møte i hallen for å snakke med dem om hvordan man skulle komme i gang, hvem som skulle ta livredningsprøve, ha nøkler, ansvar osv. Det var 8 medlemmer i gruppa som ville avlegge livredningsprøve, 6 av dem besto prøven. Tre av disse fikk utdelt nøkkel og har ansvar for å låse opp hallen og sørge for at livreddere alltid er til stede. De tre er Dag Sindsen, Vidar Sannerhaugen og Ingvild Askheim. 4, ÅRSBERETNING RÅHOLT BAD Første halvår 2012 hadde vi tilgang til to baner 10 timer i uka. Timene ble brukt av gruppe 2, 3, 4 og Masters. Fra høsten 2012 fikk vi økt tilgangen til bassenget til 13 timer i uka. Timene vi fikk i tillegg ble benyttet av gruppe 1A. Vi må sende oppdaterte navnelister til badet hvert halvår. De aktive som trener der, må betale et depositum på kr.75,- for en inngangschip som gir dem gratis inngang på tidspunktene de har trening. Samarbeidet med Råholt bad har fungert meget bra. 5, ØKONOMI Klubbens økonomi er god, og vi har god likviditet. Det gjør at klubben har stor handlefrihet. Driften i 2012 har gått med et betydelig overskudd på vel kroner. Som følge av den nye svømmehallen og overgang til Norges Svømmeskole får klubben et høyere aktivitetsnivå. Med en ansatt i 50 % og lønninger til trenere og instruktører, endte lønnskostnadene så høyt i 2012 at vi ble pliktige arbeidsgiveravgift for alle utbetalingene.

10 Av kilder som bidrar vesentlig til klubbens drift kan nevnes: Svømmeskole, medlemskontingent, kommunal støtte, tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité, utleie av lotteriløyve, sponsormidler, grasrotandel og renter av innskudd. 6, ÅRSBERETNING KURS / UTDANNING Knapt noe år tidligere har klubben hatt en så stor aktivitet hva gjelder trener-, leder- og instruktørutdanning. Dette gjenspeiles også i regnskapets Prosjekt 06 som i 2012 har hatt et betydelig overforbruk i forhold til budsjett. Styret betegner denne overskridelsen som positiv for klubben. I april hadde vi eget instruktørkurs i Eidsvoll for nybegynnerinstruktører. Kursleder fra NSF var Audhild Køhl. Det var 17 deltagere på kurset, hele 11 av dem var fra ESK: Linda Schoultz, Anett Kittelsen, Åse Karin Nerbø, Ole Johan Aasen, Ragnhild Olsby, Halvor Aalborg, Caroline Taraldsen, Joa Lysgaard, John Inge Eklund, Mari Dønnum og Emilie Skjærbekk Ramsøy. (De øvrige 6 deltagerne var fra Brevik.) I tillegg tok Guro Ludviksen og Johanne Skjærbekk Ramsøy instruktørkurs hos Ullensaker høsten Følgende personer har i tillegg tatt instruktørkurs for baby og småbarnsvømming: Anett Kittelsen og Linda Schoultz. Runa Ludvigsen og Karoline Nævdal har i 2012 deltatt på lederkurs for ungdom. Johanna Lysgård og Bjarte Nævdal har deltatt på Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp / Instruktørkurs Førstehjelp Barn. De er begge godkjente skolekontrollører og kan holde årlig livredningskurs for de som har ansvar i bassenget. John Inge Eklund og Bjarte Nævdal deltok på NSF trener/lederkonferanse som ble arrangert på Gardermoen i september Bjarte fikk som klubbens svømmeskoleansvarlig dekket deltakeravgiften av NSF. Ved avslutningen av arbeidsåret vil klubbens leder igjen få takke alle i styret, trenere/instruktører, alle med verv i komiteer og grupper, for at dere bidrar på så mange ulike områder for å holde hjulene i gang i klubben. Uten alle dere ville ikke klubben ha fungert. Eidsvoll, den 25. februar For styret Stein Erik Ramsøy

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2011.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2011. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2011. 1, STYRET GENERELT: Styret har i perioden bestått av: Leder Bjarte Nævdal Nestformann Tove Dønnum Jensen Sekretær Kjell Tore Holmestrand

Detaljer

Årsberetning. Eidsvoll Svømmeklubb

Årsberetning. Eidsvoll Svømmeklubb Årsberetning Eidsvoll Svømmeklubb 2014 1. Klubbens visjon «Best på svømming - klubben for alle.» Visjonen står i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den sier noe om hva klubben skal arbeide

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Infoskriv til foreldre og foresatte

Infoskriv til foreldre og foresatte Infoskriv til foreldre og foresatte Velkommen til svømmekurs! I Oslo Idrettslag Svømming er vi opptatt av å gi et godt svømmeopplæringstilbud. Vi er opptatt av kvalitet, hvor våre instruktører er utdannet

Detaljer

Svømmeskolehåndbok. Kolbotn IL. Bendik Ahlstrøm Leder svømmeskolen Kolbotn IL

Svømmeskolehåndbok. Kolbotn IL. Bendik Ahlstrøm Leder svømmeskolen Kolbotn IL Svømmeskolehåndbok Kolbotn IL Bendik Ahlstrøm Leder svømmeskolen Kolbotn IL Hvem er vi Bendik Ahlstrøm Arbeidet i Kolbotn IL svømmeskole 7 år Leder i 2 år Utdannelse innen Coaching Studerer ved Norges

Detaljer

Svømmeaktiviteter for Voksne BS-LK

Svømmeaktiviteter for Voksne BS-LK Svømmeaktiviteter for Voksne BS-LK BS-LK kurs struktur 22 instruktører 4 forskjellige basseng 100 kurs pr kursrunde fra babysvømming - voksne Ca. 600 deltakere pr kursrunde BS-LK Tilbud for voksne Vi har

Detaljer

SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG

SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG AGENDA Forskjeller og likheter mellom svømmeskolen og rollen som svømmeskoleansvarlig i

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

Oppdatert Februar

Oppdatert Februar Oppdatert Februar 2014-04 Krav til forskjellige treningspartier Utøverløypa Skrevet av: Bjørn Harald Olstad / Svein-Harald Afdal 1. Dokumentinformasjon 1.1. Revisjonsliste Revisjonsliste Rev. Dato Laget

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere. Stiftet 4. september 1969

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere. Stiftet 4. september 1969 Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere Stiftet 4. september 1969 Visjon Bærumsvømmerne skaper svømmeglede og mestring i et godt miljø og ved mangfold i tilbudene. Sånn skaper vi vinnere på alle

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Organisering Norges Svømmeskole. Av Svein-Harald Afdal Leder Norges Svømmskole UllensakerSvømmerne

Organisering Norges Svømmeskole. Av Svein-Harald Afdal Leder Norges Svømmskole UllensakerSvømmerne Organisering Norges Svømmeskole Av Svein-Harald Afdal Leder Norges Svømmskole UllensakerSvømmerne Agenda Veien fra 2004 til 2010 og organisering Virksomhetsstyring av NSS Aktiv rekruttering av instruktører

Detaljer

Svømmekursene for svømmeopplæring av barn vil være på mandager eller torsdager og varer i 30 min hver gang. Oppmøte 15 min før oppsatt tid.

Svømmekursene for svømmeopplæring av barn vil være på mandager eller torsdager og varer i 30 min hver gang. Oppmøte 15 min før oppsatt tid. Oppstart nye svømmekurs! Sommeren er her og vi må begynne å melde på til nye svømmekurs. Kursdagene blir mandager eller torsdager. Vi har oppstart av nye kurs i uke 35, mandag 25. eller torsdag 28. august.

Detaljer

Årsberetning. Strand karateklubb

Årsberetning. Strand karateklubb Årsberetning Strand karateklubb 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Kjell Vidar Hantho Styremedlemmer: Gunn Hauge Voster (materialforvalter), Vibeke Bolme (kasserer, sekretær) og Ragnhild Kvist (ungdomsrepresentant).

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Organisering av klubbens aktivitet

Organisering av klubbens aktivitet Mål for Modul C Bli kjent oppbygningen av en klubbs aktivitetstilbud Bli kjent med roller innen aktivitet Bli kjent med strategier for oppbygning/utvikling av aktiviststilbud Tanker om utvikling egen klubbs

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Invitasjon til Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig På vegne av Norges Svømmeforbund inviterer ROMA til ÅPENT

Detaljer

Årsmøte. Eidsvoll Svømmeklubb. 1 mars 2017 Vilberg ungdomsskole Klokken 19:30. Årsmøtedokumenter 1. Mars 2017 Kl 19:30. Side0

Årsmøte. Eidsvoll Svømmeklubb. 1 mars 2017 Vilberg ungdomsskole Klokken 19:30. Årsmøtedokumenter 1. Mars 2017 Kl 19:30. Side0 Årsmøtedokumenter 1. Mars 2017 Kl 19:30 Årsmøte Eidsvoll Svømmeklubb 1 mars 2017 Vilberg ungdomsskole Klokken 19:30 Side0 Innholdsfortegnelse Velkommen... 2 Forord... 3 Saksliste... 4 Årsberetning... 6

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2013 Side 1 av 9 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen Kasserer : Vera NowbuthThoresen Styremedlem: Roger

Detaljer

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Revidert Begynnerinstruktørkurs Nytt: > E-læring, generell del og spesifikk del, https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91 > E-læringsmodulen

Detaljer

Foto: Rune Helliesen

Foto: Rune Helliesen Foto: Rune Helliesen Innhold Klepp Svømme- og Stupeklubb (KSSK) Stupskolen KSSK Fordeler og ulemper med å være en svømme- og stupeklubb Organisering Stupskolen Norges Stupskole Fakta om KSSK 370 medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET Høst 2017 / Vår 2018 1) KURS 3) KONKURRANSESVØMMING 2) REKRUTTSVØMMING 4) TRENING/MOSJON (Oppdatert 14.09.17) 1 1) KURS Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne

Svømmeopplæring for ungdom og voksne Svømmeopplæring for ungdom og voksne Prosjektnummer: 2015/FB7988 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite Virksomhetsområde: Forebygging 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 25.-28. september 2008 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB ! Årsberetning for 2014/ Kirkenes Svømmeklubb Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2014 Side! 1 av! 10 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017 Årsmøte Vadsø svømmeklubb Onsdag 29. mars 2017 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2011

Innbydelse til Høstjakta 2011 Innbydelse til Høstjakta 2011 24. og 25. September 2011 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2011 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

STRUKTUR. Vannmerket Vanntilvending Hvalmerket Dykke Skilpadde Flyte Pingvin Gli Selungen Fremdrift

STRUKTUR. Vannmerket Vanntilvending Hvalmerket Dykke Skilpadde Flyte Pingvin Gli Selungen Fremdrift IMPULSUKA 2013 AGENDA 1700 Registrering og litt mat 1710 Velkommen 1715 Instruktørrollen 1730 Pedagogikk for svømmeskoleinstruktører 1815 Pause med frukt 1830 - Pedagogikk fortsetter 1915 Pause 1930 Gruppeoppgaver

Detaljer

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb Sist oppdatert 02.2015 Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2012

Innbydelse til Høstjakta 2012 Innbydelse til Høstjakta 2012 22. og 23. September 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Styrets sammensetning. Styrets arbeid

Styrets sammensetning. Styrets arbeid Årsberetning 2011 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet

Detaljer

Stavanger Svømme Club ønsker herved velkommen til SOMMERSTEVNE. Søndag 25. juni 2017 i Hundvåg Svømmehall

Stavanger Svømme Club ønsker herved velkommen til SOMMERSTEVNE. Søndag 25. juni 2017 i Hundvåg Svømmehall Stavanger Svømme Club ønsker herved velkommen til SOMMERSTEVNE Søndag 25. juni 2017 i Hundvåg Svømmehall Invitasjon til Sommerstevne 2017 Med NSFs godkjennelse og etter NSFs lover og regler, har Stavanger

Detaljer

Brevik idrettslag ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter!

Brevik idrettslag ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter! Brevik idrettslag ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter! Fotball Turn - Svømming Følg med på hjemmesiden vår: www.brevikil.no Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen! Fotballgruppa Fotballgruppa

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER Open Water aktiviteter i klubb Oppvarmingsseminar Trener og Lederkonferansen 2016 Program Fredag 2. september kl 10.00-15.00 Møterom:

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

Bergen. Swim Festival. Bergen. Bergen. Swim Festival 4. - 6. mai 2007. Swim Festival 4. - 6. mai 2007

Bergen. Swim Festival. Bergen. Bergen. Swim Festival 4. - 6. mai 2007. Swim Festival 4. - 6. mai 2007 Swimfe st iva l 2007 For første gang noensinne har svømmerne med moderklubber æren av å invitere til Swimfestival 2007. I h åp om å få til et stevne med internasjonal deltagelse inviteres dere til stevne

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 for junior, senior og funksjonshemmede i Tøyenbadet i Oslo lørdag 11.- tirsdag 14.juli 2009 Innbydelse NM i svømming langbane 2009 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Viktig i Vågsbygd Best i byen KORT OM KLUBBEN Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (VSLK) har siden oppstarten i 1968 vokst seg

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 4.-7. oktober 2007 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet rekruttstevne

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

NSF s TRENER/LEDER KONFERANSEN 2009: Fra Norges Svømmeskole til de første trenings-årene

NSF s TRENER/LEDER KONFERANSEN 2009: Fra Norges Svømmeskole til de første trenings-årene NSF s TRENER/LEDER KONFERANSEN 2009: Fra Norges Svømmeskole til de første trenings-årene Norges Svømmeskoles mål: -fornøyde elever: de som stadig mestrer nye utfordringer i et lekende miljø. kommer tilbake

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer