LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar"

Transkript

1 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Januar 2008

2 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som en mulighet du kan benytte hvis du vil. Når du melder deg inn i et LOforbund, får du et LOfavør Medlemskort. Kortet er først og fremst et bevis på medlemskap i ditt respektive forbund. Deretter gir det deg informasjon om hvilke kollektive forsikringer som ligger i medlemskapet, noe som kan variere fra forbund til forbund. Har du for eksempel Kollektiv hjemforsikring, har du kode H på kortet. Kjøper du en av LOfavør sine individuelle forsikringer vil disse ikke bli preget som en kode på kortet, men i stedet får man egne bevis på disse. Kortet gir deg som sagt også tilgang til mange andre goder som du kan velge å benytte individuelt. Vi kan nevne strøm, eiendomsmegling, reiser, kredittkort, individuelle forsikringer m.m. Slik benytter du deg av fordelene I hovedsak bestiller du direkte via LOfavør MedlemsTelefon. Når du ringer , vil du få opplest en meny. Her velger du ut fra hvilke fordeler du ønsker. Vil du kjøpe LOfavør Barneforsikring, taster du 1, deretter 2 og følger den videre henvisningen. Da kommer du til din lokale SpareBank 1-bank. Ønsker du deg for eksempel en ferietur, taster du 4. Har du spørsmål om kontingent, lønns- og arbeidsforhold, inn-/utmelding, adresseendring o.l., taster du 3, deretter 1 til forbundet ditt. LOfavør MedlemsTelefon koster kr 0,55 for oppringing + kr 0,39 pr minutt. I tillegg til egne internett-tilbud vil du på våre internettsider finne alle fordelene som står i dette heftet. På enkelte tjenester må du logge deg inn med medlemsnummeret ditt for å få tilgang. «For dem som aktivt benytter alle LOfavør-tilbudene, er det mange tusen kroner å spare i forhold til ordinære priser» Bente N. Halvorsen, hovedkasserer i LO Januar 2008 Innhold Obligatoriske forsikringer Side 2 Side 3 LOfavør Kollektiv hjemforsikring 4 LOfavør Grunnforsikring 5 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Individuelle/obligatoriske forsikringer Side 7 Side 8 LOfavør Reiseforsikring 9 LOfavør Ulykkesforsikring Individuelle forsikringer Side 10 Side 11 LOfavør Barneforsikring 12 LOfavør Husforsikring 13 LOfavør Bilforsikring Andre fordeler som ligger i kortet Side 14 Side 14 LOfavør Eiendomsmegling EiendomsMegler 1 15 LOfavør Bankfordeler SpareBank 1 16 LOfavør MasterCard EnterCard 17 LOfavør Strøm NorgesEnergi AS 18 LOfavør Telefoni og ADSL Telenor 18 LOfavør Netthandel 19 LOfavør Varmepumper Relacom 19 LOfavør Reisebyrå Folkeferie 20 LOfavør Advokatbistand Advokatfirmaet Legalis AS 20 LOfavør Bonus på drivstoff Shell 21 LOfavør Leiebil Hertz 21 LOfavør Bilvedlikehold Snap Drive 22 LOfavør Hotell Rica Hotels 22 LOfavør Hotell Choice Hotels Scandinavia 23 LOfavør Billån SpareBank 1 Finans Slik går du frem når du skal bestille, kjøpe eller ønsker mer informasjon om et produkt Side 24 LOfavør MedlemsTelefon 25 LOfavør Servicekupong 1

3 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Obligatoriske forsikringer Av de forsikringene som er nevnt under, kan forbundet ditt ha tegnet en eller flere av disse kollektivt for sine medlemmer. Det er da obligatoriske forsikringer som du vil finne kode for på kortet. Disse forsikringene betaler du for inn til forbundet, ofte via kontingent. LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kodebokstav H på kortet) Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Nå dekker innboforsikringen også typiske uhell LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. LOfavør Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke å opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer og/eller takstpapirer. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr ,. Egenandel Egenandelen er kr 3.000,. LOfavør Grunnforsikring (kodebokstav G på kortet) LOfavør Fritidsulykkesforsikring (kodebokstav F på kortet) Forsikringene som er kodet med O, E, A, B eller R er forsikringer som omfatter medlemmer i enkelte forbund. Forsikringene kan ikke kjøpes av medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Skade kan meldes på servicenummer Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør er kun formidler av disse tjenestene. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og LOfavør og er ikke ansvarlig for tjenestene som tilbys, herunder informasjon fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Ved eventuell reklamasjon skal SpareBank 1 Skadeforsikring AS kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1.000,. For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr 1.000,. Registreringsskjema til Falck sykkelregister finner du på Forsikringen dekker... Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade. Tyveri i forbindelse med innbrudd. Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. Låst sykkel hvor som helst (inntil kr , ). Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat (inntil kr , ). Matvarer i fryseboks. Flytteforsikring. Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse. Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ansvar som privatperson. Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Dekk og felger (dekkes av bilforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel. Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent. Kodebokstav H på kortet 2 3

4 LOfavør Grunnforsikring LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Forsikringen dekker... Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopelsadresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Kodebokstav G på kortet Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med kr ,. Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. Alder Medlem med Ektefelle/ Enslig medlem ektefelle/samboer og samboer uten barn enslig medlem med under 21 år barn under 21 år t.o.m. 50 år , , , 51 år , , , 52 år , , , 53 år , , , 54 år , , , 55 år , , , 56 år , , , 57 år , , , 58 år , , , 59 år , , , 60 år , , , 61 år , , , 62 år , , , 63 år , , , 64 år , , 9.132, 65 år , , 8.099, 66 år 9.026, 9.026, 7.066, 67 år og eldre 6.033, 6.033, 6.033, Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: kr , pr barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden. LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor. LOfavør Fritidsulykkesforsikring gjelder fram til du er 70 år. Når forsikringstilfellet oppstår, vil den lokale tillitsvalgte gi nærmere veiledning. Medlem som har ektefelle, samboer 1) eller livsarvinger Enslig medlem Død , , Invaliditet , 2) , 2) Behandlingsutgifter , , 1) Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og felles barn. 2) Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Egenandel (kr 1.000, ) vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter. Forsikringen dekker... Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 70 år. Kodebokstav F på kortet Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse. Elev- og studentmedlemmer. 4 5

5 Individuelle/obligatoriske forsikringer Disse LOfavør-forsikringene kan medlemmet kjøpe hos SpareBank 1. (Du kan allerede være tilsluttet en eller flere av disse, da noen forbund kjøper enkelte forsikringer kollektivt for sine medlemmer. Disse får du da en kode for på kortet ditt.) De LOfavør-forsikringene man selv kjøper vil ikke komme på kortet med en kode. I stedet får medlemmet tilsendt egne forsikringsbevis fra SpareBank 1. Slik bestiller du en eller flere individuelle/frivillige forsikringer: Fordeler for deg som LO-medlem Som LO-medlem har du trolig Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. LOfavør Kollektiv hjemforsikring gir deg i tillegg et forsprang i å oppnå gode betingelser på dine øvrige forsikringer. Samler du bank og forsikring i SpareBank 1 oppnår du våre beste fordeler. I SpareBank 1 kan du oppnå inntil 25 % rabatt på forsikringene dine, om du er både bank- og forsikringskunde hos oss. Ring din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen Oppsøk din SpareBank 1-bank direkte Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Les mer om LOfavør-forsikringene på LOfavør Reiseforsikring LOfavør Ulykkesforsikring Forsikringene kan ikke kjøpes av medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør er kun formidler av disse tjenestene. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og LOfavør og er ikke ansvarlig for tjenestene som tilbys, herunder informasjon fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Ved eventuell reklamasjon skal SpareBank 1 Skadeforsikring AS kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. 6 7

6 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Ulykkesforsikring Det er slett ikke nødvendig å kjøpe reiseforsikring hver gang du pakker kofferten! Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport. Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet Forsikringen dekker... Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst èn overnatting. Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Tyveri av, og skade på, reisegods. Utover dette dekker forsikringen Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp. Reiseansvar med inntil 3 millioner kroner. Reisegods/bagasjeforsikring med inntil kr ,. Tap av verdipapirer, penger. Nødvendige utlegg ved forsinket bagasje m.m. LOfavør Topp Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan utvides både med Toppdekning og med antall reisedager. Her er en pristabell som viser hva du må betale i tillegg til ordinær premie: Dekning 45 dager 90 dager 180 dager LOfavør Reise intet tillegg kr kr Toppsikring kr kr kr Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltakelse i bil- og motorbåtrace. Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt. Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise. Reiseulykke med inntil kr , ved død eller invaliditet før fylte 75 år (kr , ved barns invaliditet). Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall med inntil kr ,. For reisegodsskader og behandlingsutgifter etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000,. Øvrige skadetyper ingen egenandel. De viktigste fordelene ved Toppdekning Gjelder på yrkesreiser Doble dekninger på reisegods, avbestilling, sjekker, billetter, pass, penger etc. Ingen egenandel på reisegods Gjelder dagsreiser (ingen krav til overnatting) Pris per år: Kr 855, Dersom forsikringen er obligatorisk i ditt forbund, er prisen lavere. Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikringen. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. (Gjelder ikke dekning ved barns død). Slik beregnes erstatning ved ulykke Forsikringssummene som er oppgitt her, gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Blir man f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Forsikringssummene er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet, jfr følgende tabell: Familiesammensetning Medisinsk invaliditet på skadetidspunktet Død 100 prosent A Medlem , , Ektefelle/samboer 1) , , Barn under 20 år, pr barn , B Medlem , , Ektefelle/samboer 1) , , C Medlem , , Barn under 20 år, pr barn , D Enslig medlem , , 1) Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og felles barn. Egenandel (kr 1.000, ) vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter. Ved barns død utbetales kr ,. Forsikringen dekker... Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 70 år. Pris pr år: Kr 411, Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse. 8 9

7 LOfavør Barneforsikring Trenger man å forsikre barn da? Individuelle forsikringer LOfavør-forsikringene nevnt under kan medlemmet kjøpe hos SpareBank 1. Disse LOfavør-forsikringene får man ikke en kode for på kortet. I stedet får medlemmet tilsendt egne forsikringsbevis fra SpareBank 1. Slik bestiller du en eller flere individuelle/frivillige forsikringer: Ring din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen Oppsøk din SpareBank 1-bank direkte Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Les mer om LOfavør-forsikringene på LOfavør Barneforsikring LOfavør Husforsikring LOfavør Bilforsikring Forsikringene kan ikke kjøpes av medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør Barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel. LOfavør Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 1 mnd og fram til den dag barnet fyller 16 år, men forsikringen gjelder fram til fylte 20 år. Det kan kun kjøpes en forsikring pr barn. Som medlem i forbundet har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge. Dekker Forsikringssum Livsvarig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller 30 G = kr , ulykke. Beløpet gjelder ved 100 % invaliditet. Blir man f.eks. 50 % invalid, vil erstatningen bli kr , Ombygging av bolig og installering av hjelpemidler i boligen med inntil 1) inntil 3 G = kr , Legebehandling 1) inntil 1 G = kr , Tannlegebehandling ved ulykkesskade 1) inntil 1 G = kr , Dagpenger ved sykehusopphold utover 2 uker, 0,5 % av G = kr 334, maksimalt i 180 dager Barns død 1 G = kr , 1 G = kr , pr ) Fratrukket fastsatt egenandel Hva er medisinsk invaliditet? Med varig medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av personens arbeidsevne. I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør er kun formidler av disse tjenestene. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og LOfavør og er ikke ansvarlig for tjenestene som tilbys, herunder informasjon fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Ved eventuell reklamasjon skal SpareBank 1 Skadeforsikring AS kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Forsikringen dekker... Når sykdom eller ulykke fører til varig medisinsk invaliditet. Dagpenger fra første dag ved sykehusopphold utover 2 uker. Ombygging av bolig og kjøp av tekniske hjelpemidler. Legebehandling ved sykdom og ulykke. Tannlegebehandling ved ulykke. Dødsfall som følge av sykdom eller ulykke. Pris pr år: Kr 1.372, Sykdom som er oppdaget før forsikringen ble kjøpt. Sykdom hvis symptomet på sykdommen oppstår før det har gått 6 måneder etter at forsikringen er kjøpt. Arvelige eller andre medfødte sykdommer hvis symptom har oppstått før fylte 2 år. Utgifter som dekkes av det offentlige eller kan kreves erstattet fra annet hold

8 LOfavør Husforsikring LOfavør Bilforsikring Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring. Bilforsikring utviklet spesielt for LOmedlemmer! Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som en standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Lavere egenandel Sopp- og råtedekning er inkludert i forsikringen Begge husforsikringene dekker bl.a... Full gjenoppbygging av huset ditt når det er fullverdiforsikret. Skader som skyldes brann, vannskader på grunn av rørbrudd, bruddskader på bygningsglass og sanitærporselen, naturskader, skader som skyldes snøtyngde eller takras, samt annen skade på bygning. (Visse unntak gjelder). Merutgifter etter skade som skyldes offentlige påbud. Ansvarsforsikring og rettshjelp. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer. Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drensledning, overvannsledning o.l. Skade på gulv og vegger i selve våtrommet som skyldes at dette ikke er vanntett. Sopp- og råteskader på vinduskarm, dørstokk, rekkverk, balkong o.l. Lavere egenandel Startbonus på 30 prosent Samme bonus på bil nummer to (inntil 70 prosent) Toppvilkår til standard pris Toppvilkårene dekker bl.a... Full kaskoforsikring og leiebildekning i ubegrenset periode etter skade. Høyere erstatningssummer for tilleggsutstyr og løse gjenstander som ligger i bilen. Maskinskade for inntil 8 år gammel bil. Skader på bilen som man selv har forårsaket forsettlig. Skader der fører har vært påvirket av rusmidler. Skader som oppstår under terrengkjøring, hastighetsløp o.l. Maskinskade som skyldes gradvis slitasje, unormal belastning av bilen eller bruk av deler som avviker fra fabrikantens. Ungdomsavtale for deg som er ung bileier under 23 år! Sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en noe dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre. Med vår Ungdomsavtale får du som er ung dette tillegget tilbake med renter, hvis du kjører skadefritt i fem år fra tillegget ble betalt første gang, og hvis du har vært forsikret hos oss i hele perioden. Ungdomsgaranti for deg som har unge sjåfører av bilen! Låner du bort bilen til førere under 23 år, er det økt risiko for at noe kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med kr 6.000,, dersom føreren er under 23 år. Ved å kjøpe vår Ungdomsgaranti for kun kr 900, pr år, beholder du din valgte egenandel ved kaskoskader, uavhengig av hvem som kjørte bilen på skadetidspunktet

9 LOfavør Bankfordeler På de neste sidene kan du lese om de øvrige medlemsfordelene som du har tilknyttet LOfavør. I samarbeid med SpareBank 1-bankene kan vi tilby deg gunstige bankfordeler som: LOfavør Medlemslån Lån til bolig Med gunstige vilkår. Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Flyttes lånet til SpareBank 1, eller tas det opp nytt lån, dekker banken omkostningene inntil kr 1.500,. LOfavør Høyrentekonto Medlemskonto med gunstig rente Høyeste rente fra første krone! Høyrentekonto har som regel trappetrinnsrente. Med LOfavør Høyrentekonto får du likevel høyeste rente fra første krone. Det er ingen krav til minste innestående beløp. Slik kan du bestille eller få mer informasjon om våre øvrige medlemsfordeler: Ring MedlemsTelefonen og tast deg frem til ønsket medlemsfordel. (Se telefonmeny for MedlemsTelefonen side 24) Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Gå inn på LOfavør er kun formidler av de varer og tjenester som tilbys. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og den enkelte leverandør, og LOfavør er ikke ansvarlig for de varer og tjenester som tilbys, herunder informasjon fra leverandør. Ved eventuell reklamasjon skal den enkelte leverandør kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. LOfavør Brukskonto Lønnskonto med gunstige vilkår Personlig kontaktperson i banken som hjelper deg med alle dine behov for finansielle tjenester. SpareBank 1 VISA (årsavgift tilkommer) Reduserte priser på betalingsformidling. Dette gjelder blant annet regningsbetaling og betalingsterminal i butikk. Pris kr 10, per måned. LOfavør Konfliktlån Ved lovlig konflikt kan du søke om Betalingsutsettelse. Konfliktlån. LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån) Din lokale SpareBank 1-bank kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantifondet til ordinær boliglånsrente. (For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos oss). LOfavør Eiendomsmegling Vi har avtale med EiendomsMegler 1. For mer informasjon se Ta kontakt med nærmeste SpareBank 1-bank og be om LOfavør Bankfordeler. SpareBank 1-bankene har over 340 kontorer fordelt over hele landet. Ring MedlemsTelefonen : Tast 1, deretter 1 for Bank. Internett: - meny «Banktjenester». Se også servicekupongen siste side

10 LOfavør MasterCard LOfavør Strøm Et kredittkort for deg som er medlem i LO lønnsomt, trygt og praktisk Lønnsomt Årspris kr 0, Varekjøpsgebyr kr 0, Fakturagebyr kr 0, Etableringsgebyr kr 0, Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse* * Velger du å ikke innbetale alt ved forfall vil det påløpe renter på beløpet fra kjøpsdato. Trygt Du betaler alltid på en trygg måte, enten du handler i utlandet, på Internett, eller et hvilket som helst annet sted. Du får regningen tilsendt i etterkant slik at du kan sjekke at alle beløpene stemmer før du betaler. Du har til enhver tid full oversikt og kontroll over bruken av kortet ved hjelp av Nettsaldo. Praktisk Du kan slå til på gode tilbud selv om lønn eller andre innbetalinger er noen dager unna. Du har alltid en reserve om det skulle oppstå uforutsette utgifter. Du kan fordele utgifter over tid. Du kan benytte kortet på over 20 millioner brukersteder over hele verden. Betingelser - Minibankuttak kr 35, + 1 %. Uttak i bank kr 75, + 1 %. Rente 1,40 % per mnd. Effektiv årlig rente kr 1.000, : 18,16 %, kr , : 18,16 %, kr , : 18,16 %. Min. å betale ved forfall er 2,5 % av utestående saldo, min. kr 250,. Purregebyr kr 56,. Overtrekksgebyr kr 86,. Priser per sept For oppdaterte priser og fullstendige vilkår, se I tillegg følger disse tjenestene med KortAssistanse som kan sperre kortet dersom det blir mistet eller stjålet. KortAssistanse som kan hjelpe med nødkontanter og nødbilletter i løpet av kort tid. Åpent alle dager, døgnet rundt. Fra Norge; ring , tast 2. Fra utlandet; ring LOfavør TOPP 5-GARANTI gir deg en konkurransedyktig strømpris! Din kraftpris vil på årlig basis være én av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene våre listen dekker 4 av 5 av landets husstander Om prisen svinger opp eller ned med årstider og værforhold, gir garantien deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris Garantien vår regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. Du får fullt utbytte ved å være kunde et helt kalenderår For målere med et årlig forbruk under kwh kommer et årlig fastbeløp på kr 190, i tillegg til TOPP 5-GARANTIEN. Bruker du eksempelvis kwh per år, utgjør dette 1,9 øre/kwh. En vanlig husholdning bruker ca kwh per år. Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN Som du sikkert vet er det ikke bare prisen du betaler i øre/kwh som avgjør dine samlede strømkostnader forbruket påvirker jo også dette i like stor grad. I tråd med vårt mål om å redusere kundens strømutgifter gir vi deg nå også muligheten til å redusere selve forbruket, samt bli ivaretatt om uhellet skulle være ute. SPAREPAKKEN inneholder følgende elementer: Betalingsfritak for strømutgifter ved sykdom inntil 3 måneder. Betalingsfritak for strømutgifter ved arbeidsledighet inntil 3 måneder. Betalingsfritak for strømutgifter ved strømskader begrenset oppad til kr 4.000,. Individuell Enøk-Rådgiving - Mulighet til å redusere forbruket med %. Enøk-Butikken - Hos NorgesEnergi får du Enøk-produkter til innkjøpspris. SPAREPAKKEN koster kun 1 krone per dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN, kan du velge dette bort etter bestilling. PRISTAK som gir deg trygghet for at strømprisen ikke går i været! Kraftprisen følger den løpende utviklingen på TOPP 5-GARANTIEN, men ikke høyere enn PRISTAKET uansett hvor høyt prisene i markedet måtte gå! LOfavør Fastpris Gjeldende fastpristilbud finner du på LOfavørs hjemmesider. Ring MedlemsTelefonen : Tast 2 for LOfavør MasterCard (man-fre kl ). Internett: - meny «Kredittkort». Se også servicekupongen siste side. Ring MedlemsTelefonen : Tast 5, deretter 1 for Strøm. Internett: - meny «Strøm». Se også servicekupongen siste side

11 LOfavør Telefoni og ADSL LOfavør Varmepumper Som LO-medlem kan du få gode rabatter på fasttelefoni, mobilabonnement, ADSL og bredbåndstelefoni i Telenor! Fasttelefoni/bredbåndstelefoni % samtalerabatt på trafikk Gratis lørdag (du betaler kun for oppkobling kr 0,59 per samtale) Gjelder basisabonnement Mobiltelefon Fri etablering og innmelding Fra kr 500, til kr 1500, i rabatt avhengig av type abonnement ved 12 måneders binding ADSL Fri etablering med Gjør det selv-pakke 5 15 % rabatt på Online ADSL Basis/Pluss/Ekstra/Max Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler. For bestilling må du Registrere deg på banner-annonsen på Du vil da bli kontaktet av Telenor som hjelper med å tilegne deg rabatten. For fasttelefoni kan du også ringe grønt nummer (du må oppgi ditt medlemsnummer, se medlemskortet). Internett: - meny «Telefoni og ADSL». Se også servicekupongen siste side. Relacom tilbyr varmepumper fra Fujitsu til LO-medlemmer et produkt som raskt blir uunnværlig i hjemmet! Ved å benytte varmepumpen får du tre ganger mer igjen for brukt strøm sammenlignet med panelovner. Du sparer flere tusen kroner i året samtidig som du får en lun varme som sprer seg rundt i huset. Pumpen kan også benyttes til å kjøle ned på varme sommerdager. 3 4 kw kjøling vil bidra til et svalt innemiljø. Varmepumper er god miljøpolitikk og fører til mindre press på utbygging av nye strømkilder. Varmepumper er en investering i din fremtid som kun har positive effekter. Redusert installasjonskostnad fra kr 4500, til kr 3750, Inntil 30 km kjøring, 4 meter med rør samt inntil 5 timers arbeid inkludert i prisen 20 % på overspenningsvern 20 % på serviceavtale 20 % på innbygningskasser (forutsetter montasje samtidig med installasjon av varmepumpe) Ring MedlemsTelefonen : Tast 5, deretter 5 for Varmepumper. Internett: - meny «Varmepumper». Se også servicekupongen siste side. LOfavør Netthandel LOfavør Reisebyrå Kjøp kvalitetsprodukter på nettet. Det er både trygt og praktisk. 5 % rabatt på blekkpatroner og lasertoner til mer enn 1600 skrivere, kopimaskiner og fakser Bokhandel Sikkerhetsprodukter Nettbutikk: Klær, sport & fritid - Lyd & bilde - Hus, hjem & gaveartikler Vår nettbutikk er bygd opp slik at den består av selvstendige leverandører. For deg som kunde betyr det at du må logge deg inn på hver enkelt leverandør bestille og gjøre opp for det du har handlet, før du eventuelt logger deg inn til neste leverandør. Internett: - meny «Nettbutikk». Få rabatt uansett også på kampanjer Er du LO-medlem og ønsker LOfavør fordeler bestill din reise via Folkeferie. Da velger du blant reisemål fra de beste og mest kjente charteroperatører, båtselskaper og reiseleverandører, samtidig som du får rabatt uansett. Fra 5 10 % rabatt gjelder også kampanjer Sol-/badeferie og eksotiske reisemål Byferie eller temareiser Cruise og båtreiser Gruppeturer med buss eller fly Hus- eller hytteleie Charterreiser Ring MedlemsTelefonen : Tast 4, deretter 1 for Feriereiser og Reisebyrå. Internett: - meny «Ferie og fritid». Se også servicekupongen siste side

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer