Norges InformasjonsTeknologiske Høyskole Prosjekteksamen i Kreative utviklingsprosjekter Gruppe 38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges InformasjonsTeknologiske Høyskole Prosjekteksamen i Kreative utviklingsprosjekter Gruppe 38"

Transkript

1 Norges InformasjonsTeknologiske Høyskole Prosjekteksamen i Kreative utviklingsprosjekter Gruppe 38 Marius Nielsen Jeanette Stavsholt Tore Iversen Joachim Veiby Magnus Skjelbek Andre Chr. Nygård Odinsen

2 Norges InformasjonsTeknologiske Høyskole (NITH) Eksamen i faget Kreative utviklingsprosjekter (PJ110) To ukers prosjekteksamen for gruppe 38. Prosjekt start: mandag, kl. 10:00 Prosjekt slutt: torsdag, kl. 23:59 HANDLINGSPLAN: 1. OPPGAVEN: Imagine a world where technology helps solve the toughest problems. Den enkelte prosjektgruppe skal vise at man ikke bare er strukturert, men også kreativ. Dette skal gjøres ved å presentere en løsning basert på ett av temaene fra Imagine cup som bygger på FNs Millennium Development Goals. Løsningen skal være en klikkbar HTML-løsning. Utlevert: mandag kl. 10:00 Uke 1) Kandidatene skal gjennom anvendelse av teknikker og CPS tilegnet gjennom kurset lage en handlingsplan for hvordan de ønsker å løse caseoppgaven. Handlingsplanen skal ha følgende innhold: 1. Skisse til løsning/konsept (hva skal lages), beskrevet med ord og tegning 2. Gjennomføringsplan (hvordan/når skal løsningen lages, hvem gjennomfører de ulike aktivitetene) Handlingsplanen og skissen skal være et elektronisk dokument som lastes opp via emnesiden på It s learning fredagen i prosjektuke 1 (frist kl den ). Uke 2) Basert på informasjonen gitt i caseoppgaven skal kandidatene lage en klikkbar presentasjon av gruppens løsning som lastes opp via emnesiden på It s learning innen følgende rammer (frist klokken den ): Rammer for løsningen: 1. Det kan ikke benyttes kodegeneratorer (for eksempel MS Frontpage, Dreamweaver og lignende) 2. CSS er ikke tillatt 3. Tillatte tagger er tilgjengelig via mal som legges under ressurser på emnesiden 4. Det er ikke tillatt å bruke scriptspråk (for eksempel javascript, ruby, php etc.) 5. Ingen eksterne lenker 6. Løsningen kan ikke overstige 10 Mb 2. KREATIVE PROSESSER, UKE 1: - BrainWriting Gav oss idéer og assosiasjoner til punktene 7 og 8 i FN s tusenårserklæring. - BrainStorming Gav oss idéer til løsninger basert på punktene fra BrainWritingen fra dag 1. Vi brukte BrainStorming med Gordon metode : (home.chello.no/~evert/kreativitet/kreative_metoder_teknikker.htm) - The Holy Pen Vi brukte denne teknikken for å plukke ut deler av løsningforslagene fra dag 1, slik at vi endte opp med den endelige løsningen vi skal lage. - Petter Smart metoden Etter ekskursjonen til Teknisk Museum brukte vi en kombinasjon av Hvordan ville og Hva / Hvis analyse Petter Smart løst dette-metoden og Hva / Hvis-analyse. Vi skulle komme opp med oppfinnelser inspirert av mulighetene vi hadde sett på Teknisk museum. 2

3 3. VEIEN MOT ENDELIG LØSNING: Den endelige løsningen ble en kombinasjon av flere av de beste løsningsforslagene vi målte kriteriene vi satte for å få til en god løsning (se vedlegg nr. 1). Vi har brukt hele tre forskjellige kreative teknikker for å komme frem til løsningen vi har valgt. I tillegg har vi brukt ulike former for stimuli og kilder til inspirasjon. Vi har sett videoer på YouTube fra FN og fra DAVOS-møtet i 2008, hvor FN s tusenårsmål (milleniumsmålene) har blitt diskutert. Videre har vi vært i kontakt med Innovasjon Norge og snakket med disse om miljø og energi. Vi har vært på ekskursjon til Miljø X utstillingen ved Teknisk Museum i Oslo. Dette gav gruppen masser av inspirasjon til å fokusere på miljøet og hva vi kan bidra med for å løse noen av verdens vanskeligste miljøproblemer. Vi gikk i gang med å bruke to forskjellige kreative teknikker, mens vi fortsatt var på Teknisk museum, slik at hadde alle inntrykkene intakt. Idéene og kom strømmende, og alle var enige om at besøket på Teknisk museum var en stor suksess. Vi har brukt hele CPS modellen, hvor vi har søkt fakta, problem, idéer, løsning og aksept. Vi har fulgt konseptet med divergens fulgt av konvergens, og jobbet oss ut og inn igjen gjennom hvert ledd av prosessen. Når vi nå har falt ned på løsningen vi har gjort, er dette er resultat av godt gruppearbeid, hvor alle har bidratt på alle stadier. Vi har gått for en løsning hvor vi har tilfredsstilt oppgaven i sin helhet, deltagernes egne forventninger og kriterier, en allmenn aksept i at løsningen vil kunne tenkes å ha en nytteeffekt ute i samfunnet. 4. PRESENTASJON AV LØSNING: Løsningen vår er enkel, men genial. Det er et konsept, en merkevare Global Green Alliance, som lanseres på internett. En gruppe uavhengige norske forskere har gått sammen om å finne opp ny teknologi for å løse verdens klima og miljøproblemer. Kollegiale av forskerne ønsker å utvikle teknologi, men dette koster penger. Løsningen blir da å selge produkter og tjenester på nettet. Dette kan være for eksempel være betalingskort, mobilabonnement og andre tekniske forbrukerartikler hvor leverandøren og sluttbrukeren sammen har blitt enige om at forbruket skal generere en økonomisk avkastning. Dette skal igjen finansiere forskningen og utviklingen av bærekraftig og miljøvennlig teknologi i tråd med pnk. 7 i FN s tusenårserklæring. Løsningen er et globalt konsept, og må derfor presenteres på engelsk. Videre er Global Green Alliance også en holdningsskapende kampanje, hvor verdens borgere inviteres til å ta ansvar for miljøet. Vår merkevare skal ha et kult image, og skal ha en positiv signaleffekt. Som inspirasjon kan vi her nevne LiveStrong -kampanje til syklisten Lance Armstrong, som kom tilbake og vant Tour de France 7 ganger etter å ha overlevd kreftsykdom. Når det gjelder oppfinnelsene de norske forskerne har stått for, så er det skissert opp tre prosjekt. Et en de største miljømessige utfordringene i verden er tilgangen til rent vann. I forhold til pkt. 7 i FN s tusenårserklæring er det dette problemet som nå viser seg å kunne løses. Det er blitt utviklet en teknisk løsning hvor grunnvann borres opp, for så pumpes og vannmolekylene spaltes og klones opp slik at man av 1 liter oppumpet vann kan lages 100 liter med rent drikkevann. Metoden er testet og viser seg, til tross for kloningen, å være etisk forsvarlig. Den andre oppfinnelsen som skal presenteres løser problemet med global oppvarming og smelting på isen i polområdene. Det er utviklet et system som transporterer kulde fra verdensrommet, som via moduler i verdensrommet kan styres til å treffe polområdene. Polområdene kan da holde en konstant lav temperatur. Til slutt er det funnes om en form for lakk eller belegg som absorberer sollys og omdanner dette til energi. Elbiler som er lakkert med belegget vil i fremtiden ikke trenge å lade batteriene via nettstyrt elektrisitet. Normalt daglys vil holde til å fullade en normal bil på få timer. En idé med lakken, vil være at man i fremtiden skal kunne lakkere hele hus for å forsyne det med strøm, og samtidig for eksempel lakkere skillestripene i veien med belegget, slik at de samler opp nok strøm til å drive gatelys etc. 3

4 5. SKISSEUTKAST: Skisse av layout for webside. Skisse til logo; Global Green Alliance. Skissene som legges ved i denne handlingsplanen er noe spede, men det er nettopp derfor det kun er skisser, men det vil gi et godt innblikk for hva vi skal levere i den produktive uken. Vi skal kjøre på med flere kreative teknikker for å finne ut hva slags produkter vi skal finne opp, utvikle og grafisk presentere på webside. Vi vil også i løsningen prøve å fremstille idéene våre i en fremtidsvisjon, hvilken effekt vil våre oppfinnelser faktisk ha hatt på miljøet. Bilde nr. 1 Bilde nr. 2 Bilde nr. 3 Over legger vi ved de første utkastene / idéene til oppfinnelsene våre. Bilde nr. 1 viser oppfinnelsen som borer etter grunnvann, for så å spalte 1 liter til 100 liter drikkeferdig vann. Bilde nr. 2 viser kuldepupmen var som frakter kulde fra verdensrommet til polområdene. Bilde nr. 3 viser en enkel idé om ting som bruker solabsorberende lakk / belegg som mottaker av energi. Vi har digitalisert idéene våre i Illustrator (se vedlegg nr. 2). Se vedlagt forslag til html-kode for side oppsettet (se vedlegg nr. 3), og vi kan se på skissen av vi holder oss godt innenfor de tillatte rammene for html-tags. Vi velger å fremstille alt materiell grafisk i den klikkbare løsningen. 6. RESSURSER: I forhold de ressursene som trengs for å løse oppgaven er vi godt i rute. Vi bruker vårt egne computere, kameraer, skrivere. Skanner til å digitalisere arbeidsnotater har vi lånt i skolens bibliotek. Utgifter til papir, post-it blokker osv, museumsbesøk dekkes av egne lommer, men er likevel innenfor rammen av hva som er akseptabelt for eksamensoppgave. Av software, bruker vi skolelinsensert Microsoft Office 2007 / 2008 til å behandle tekst og tall. Adobe Photoshop og Illustrator til billedbehandling er linsensert privat av deltagerne. Vi har optimalisert løsningen vår for Mozilla Firefox 3.5, som lastes ned fra nettet som freeware. Til å kode HTML, har vi valgt å bruke NotePad som følger med gratis i Windows XP/Vista/7, som igjen er lastet ned som skolelinsens eller utstedt i privat eie ved kjøp av ny maskin. 4

5 7. ARBEIDSPLAN: Alle gruppemedlemmer skal jobbe sammen, eller oppdelt i mindre team. Hver enkelt deltager har fått tildelt sine ansvarsområder, og har videre ansvaret for at gruppa har kommet i mål med arbeidsoppgavene til rett tid. Deltager: Arbeidsoppgave / Ansvar: Verktøy / måte: Frist / ferdig: Tore Fullføre handlingsplan Word Fre. 13/11 Marius (gruppeleder) Levere oppgaven, del 1 It s Learning Fre. 13/11 Alle deltagere!!! Forberede uke 2 av eksamen, og Det som er nødvendig Søn. 15/11 skissere ut løsningsforslag til arbeidsoppgaver som er tildelt Tore Analyse web/funksjon/behov Word, Excel Søn. 15/11 Andre Merkevare, utvikle og designe Photoshop, Word Man. 16/11 Andre og Tore Produkter for web, Photoshop, Word Tirs. 17/11 utvikle og designe Andre og Tore Tjenester for web, Photoshop, Word Tirs. 17/11 Jeanette og Joachim utvikle og designe Oppfinnelser, utvikle og designe, komme med skisser og ferdige oppfinneler. Photoshop, Illustrator, Word Tirs. 17/11 Tore Tekst til websider Word Tirs. 18/11 Magnus Designe grafiske løsninger for Photoshop, Illustrator Ons. 18/11 websiden. Marius HTML kode web side, og NotePad, Photoshop Ons. 18/11 implementere grafikk til sidene Tore Tekst til produktbeskrivelser Word Ons. 18/11 Marius (gruppeleder) Levere oppgaven, del 2 It Learning Tors. 19/11 8. ØVRIGE KOMMENTARER: Gruppen er svært god fornøyd med uke 1 av eksamen i PJ110, og samarbeidet i gruppen har vært veldig bra. Vi har utvist trygghet i forhold til faget PJ110, vært på ekskursjon for å få stimuli, og gleder oss til å ta fatt på utfordringene i uke 2. Vi satser på å sette av tid til en ny inspirasjonstur i løpet av andre prosjektuke. Skulle det være spørsmål, er det bare å ta kontakt med en av gruppedeltagerne. GRUPPE 38, Marius Nielsen Tore Iversen Jeanette Stavsholt Tlf: Tlf: Tlf: niemar09nith.no ivetor09nith.no stajea09nith.no (gruppeleder) Magnus Skjelbek Andre Chr. Nygård Odinsen Joachim Veiby Tlf: Tlf: Tlf: skjmag09nith.no odiand09nith.no veijoa09nith.no 5

6 Vedlegg nr. 1: Skisse for løsningsforslag / vurderingskriterier for en god løsning. Vedlegg nr. 2: Foreslåtte løsninger på oppfinnelser (enkle skisser laget i Illustrator): Digital skisse nr. 1: Vannpumpen som kloner rent drikkevann. Digital skisse nr. 2: Kuldepumpen. Digital skisse nr. 1: Solabsorberende belegg. 6

7 Vedlegg nr. 3: HTML-kode for foreslått løsningsskisse: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://wwww.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://wwww.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no" lang="no"> <head> <title>title?</title> </head> <p><img src="images/logo2.png" alt="logo" /></p> <p><img src="images/menyknapp1-2.png" alt="menyknapp 1" /> <img src="images/menyknapp2-2.png" alt="menyknapp 2" /> <img src="images/menyknapp3-2.png" alt="menyknapp 3" /> <img src="images/menyknapp4-2.png" alt="menyknapp 4" /></p> <p><img src="images/innhold2.png" alt="innhold" /></p> <p><img src="images/footer2.png" alt="footer" /></p> </body> </html> Dette vil gi følgende grafiske fremstilling: 7

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER. Verktøykasse for aktiv læring #4

RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER. Verktøykasse for aktiv læring #4 RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER Verktøykasse for aktiv læring #4 1 1 Ressursbruk Tid som ressurs Bilder og gjenstander Verktøykasse for aktiv læring #4 Utgitt første gang i 2012 av PERL

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer