Rommet som den 3. pedagog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rommet som den 3. pedagog"

Transkript

1 Rommet som den 3. pedagog - Kanonhaugen Barnehage Masteroppgave NTNU - Høst 2012 Eva Kristine Overå Letnes Veildedere: Eileen Garmann Johnsen & Steffen Wellinger

2 Side 1 av 7 Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning - program barnehage i Trondheim Oppgave Min masteroppgave baserer seg på en ferdigprogramert opppgave kalt Rommet som den tredje pedagog - Barnehage i Trondheim, forfattet av Geir Karsten Hansen ved Institutt for Byggekunst, Prosjektering og Forvaltning. Oppgaven består i å utforme en barnehage for 72 barn med tilhørende uteområder i Trondheim. PROGRAM Rommet som den tredje pedagog barnehage i Trondheim Diplomoppgave - juni 2011

3 Rommet som den 3. pedagog I innledningen til Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim står følgende: Barnehagens fysiske rammer skal støtte opp under lek og læring. Reggio Emilia-pedagogikkens grunnlegger, italieneren Malaguzzi, tillegger rommet så stor betydning i det pedagogiske arbeidet at han har lansert begrepet «den tredje pedagog». Den første er den «vanlige» pedagogen. Barnet er den andre. Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim Jeg har i mitt prosjekt søkt å skape et utvalg av rom med ulik karakter, både inne og ute, som kan by på en varierende grad og trygghet, utfordring og spenning. September 2005

4 Tilleggsprogram Ut over det programmet som fremgår av oppgavebeskrivelsen, har jeg valgt å jobbe med matkultur og dyrking som en del av barnehagens pedagogiske plattform. Dette vil medføre et tilleggsprogram for innendørs dyrking, hvilket vil gi seg uttrykk i form av halvklimatisert areal, samt et noe utvidet kjøkkenog spiseareal. Jeg tror at prosessen med å så, stelle og høste råvarer, for så å bearbeide, tilberede og spise sin egen mat kan være et nyttig pedagogisk verktøy for å skape undring og facinasjon, og utvilke noen av barnets 100 språk (Ref. Et barn har 100 språk, Loris Malaguzzi) Arbeidet med dyrking og matkultur vil også gi kompetanse innenfor fagområdene Kropp, bevegelse og helse og Natur, miljø og teknikk. (Ref. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 3 Fagområdene, Kunnskapsdepartementet) Fra Polarflokken Barnehage, Svalbard

5 Beliggenhet Tomta ligger på Ladehalvøya, øst for Trondheim sentrum. Tomta ligger ved foten av et offentlige friområdet Kanonhaugen. Her ligger i dag Tiriltoppen Barnehage, som er planlagt revet, og tomta er regulert for videre bruk til barnehageformål.

6 Tomtekvaliteter Tomta er todelt, mot vest ligger en stor lun flate, og en gresskledt bakke stiger mot øst.vest for tomta faller terreng og bebyggelse ned mot sjøen, hvilket gir en vid utsikt over fjorden og over mot Fosenhalvøya. Variert topografi og vegetasjon gir muligheter for et spennende og mangfoldig uteareal. Nord på tomta står to flotte, gamle, krokete lerketrær, hvis røtter danner et spennende mikrolandskap, og et naturlig amfi i skråningen.

7 Grep på tomta Bygget er plassert som et langstrakt volum i øst-vest retning, trukket mot nord for å frigjøre attraktive oppholdsarealer mot sør. Bygget legger seg inn i bakken mot øst og knytter på denne måten skråningen og flata sammen.

8 Uteområde Uteområdet er delt i soner slik at leken blir røffere jo lengre unna bygget man kommer. Flata er møblert med lekeapparter og dyrkesoner, mens skråningen har fått være mer ubearbeidet. Bak barnehagen, mot nordøst, ligger Trollskogen med de gamle lerketrærne. Uteområdet begrenses av et transparent nettinggjerde ut mot det omkringliggende landskapet. Mot gangveien er gjerdet delvis tett, og bidrar til å skape små uterom, samt inneholder hagebod og hus for høner og kaniner.

9 Sit.plan 1:3000

10 Landskapssnitt 1:500 Nedskalert til ca 1:1000

11 Parkering for besøkende Søppelbod Sykkelparkering Adkomstplass Trollskogen Kiss n Ride Paviljong Torg Dyrkesoner Gyngedyr Vannlek Pullertarmatur Frukttrær Rødhuset Torg Leke/Utstyrsbod med HCWC Dumphuske Sykkelløype i grus Sklier i terreng Gangvei Hagebod Huske Bærbusker Kaninhus Dyrkesoner Bålplass Lavvo Hønsehus Utomhusplan 1:200 Nedskalert til 1:800

12 Snitt gjennom uteområde 1:200 Nedskalert til 1:400

13 PRINSIPPER Hovedgrep Bygget bygges opp av tre tette servicebokser mot nord, som har sitt motsvar i form av glassbokser med tilsvarende format mot sør. Mot øst er en større serviceboks som ivaretar mer plasskrevende funksjoner. En enkelt langsgående ganglinje bringer en mellom de ulike boksene, og åpner seg i større romsoner.

14 Sikt og transparens Strukturen i bygget gir god kontakt mellom de ulike romsonene, utsikt og sikt gjennom bygget i flere retninger. Dette er i godt samsvar med Reggio Emilia Pedagogikkens forståelse av transparens som et sentralt begrep.

15 Servicebokser De små tette boksene innholder alt av små, betjendende funksjoner, som toaletter, stellerom, heis og kjøkken, samt mindre prosjektrom. I det større volumet mot øst finnes garderober, sovesal, lager og teknikk i første etasje. Opp trappa ligger personalets funksjoner, samt amfirommet som gir mulighet for å samle større barnegrupper, og innbyr til kulturell utfoldelse i form av musikk og teater.

16 Grønthus Mot sør ligger tre dobbelthøye glassvolum som gir mulighet for dyrking året rundt. Dette er halvklimatiserte areal med litt røffere matrialbruk. Grønthusene inneholder forskjellige typer vekster i ulike formater og framtoninger, og kan også når via mezzaniner på andreetasje plan. Det vestligste volumet inneholder en bitrapp som letter kommunikasjon mellom kjøkken og spiserom og hjemmebasene i andre etasje.

17 Basestruktur Barnehagen er planlagt for fire aldersdelte barnegrupper som har tilhold i hver sin hjemmebase beliggende i de åpne romsonene. De yngste barna har sine baser i første etasje. Alle har tilgang til toaletter, eventuelt stellerom, i serviceboksen som skiller hjemmebasene. Enkelte mindre rom i serviceboksene har også adkomst fra hjemmebasene, og er på dette viset privatiserte.

18 Atelier I framkant av hjemmebasen i første etasje ligger to atelier, for henholdsvis små og store barn. Dobbelthøye vinduer gir godt med lys og kontakt med uteområdet. Det er etablert to atelier fordi de ulike aldersgruppene jobber med vidt forskjeelige metoder og materialer. Atelierene er i utgangspunktet åpne romsoner, men kan ved behov stenges av med skyvedører i glass, for å beskytte prosjekter som jobbes med over flere dager, og derfor må stå fremme. Materialer oppbevares i skuffer og hyller under arbeidsbenkene ved vinduet, slik at barna selv kan finne fram det de trenger.

19 Foajéen En stor peis med lave sittebenker rundt setter sitt preg på adkomstromet i barnehagen. Rommet er delvis dobbelthøyt, med kontakt opp mot andre etasje.

20 Spiserommet Lengst vest i bygget munner ganglinjen ut i et romslig dobbelthøyt spiserom med sikt mot fjorden. Her vil alle dagens måltid inntas. Rommet er stort nok til at alle barna kan samles her ved spesielle anledninger. Spiserommet betjenes av kjøkken i tilliggende serviceboks. Her er barnetilpassede benker, slik at barna kan delta i matlagingen. ved større prosjekter kan også deler av spiserommet tas i bruk til bearbeiding av råvarer.

21 Utstillingsvegger Pedagogisk dokumentasjon av barnas prosjekter er et viktig vertøy i Reggio Emilia tradisjonen. Dette er både barnas egne arbeier, og voksens tolkning av disse. Det er avsatt plass til utstilling av dokumentasjon på tverrveggen av to av serviceboksene i hver etasje. Disse blir lyssatt av spot er ved siden av himling.

22 Fingarderober Jeg har valgt å legge fingarderobefunksjonen inn i den enkelte hjemmebase i form av lave skap. Skapene er med på å lage skjermede romsoner for barna, mens voksne har god oversikt over. Skapet blir det enkelte barns egen lille skattekiste, med rom for personlige ting, i tillegg til nødvendig skiftetøy etc.

23 Regnvann Overflatevann fra taket føres ned via innvendig nedløp og inn i grønthusene der det gjenbrukes til vanning. Slik kan barna oppleve regnet også innomhus.

24 Varme og ventilasjon Bygget varmes i hovedsak opp med vannbåren varme som forsynes av en luft-til-vann varmepumpe uten utedel som befinner seg i teknisk rom, og fordeles via slynger i gulv. Hovedføring for vantliasjon går over himling over gangsone. Sjakter finnes over teknisk rom og bak heis.

25 Solavskjerming og klimastyring Sollyset slippes inn i bygget for å utnytte den varmen det representerer. Mye vil bli filtret gjennom vegetasjon i og utenfor bygget. For å kontrollere mengden sollys som slippes helt inni rommene, tenkes en innvendig solavskjerming i form av canvasgardin med motorstyring. Åpningsvindu i topp og bunn av høye glassfelt gir mulighet for regulering av temperatur.

26 Materialer Bygget kles utvendig i låvepanel beiset i grått og brunt. Inne brukes ask på gulv. Det benyttes sedum på flate tak, mens skrå tak båndtekkes. Himlinger utføres i beiset treverk. Slett, malt panel på vegger, med unntak av vegger som dekoreres, eks. veggen bak hovedtrappa, her kles med gipsplater. I Grønthus består golv av terracottaheller satt i sand.

27 Fasade Sør 1:200

28 Fasade Vest 1:200

29 Fasade Nord 1:200

30 Fasade Øst 1:200

31 C B A Matlager Hvilerom Posegarderobe Sovesal Teknisk rom Spise-/allrom Kjøkken Hjemmebase 1-2 år Stellerom Hjemmebase 2-3 år Vannlek Vaskesentral Lager D D Atelier store Atelier små Foaje med peis Grovgarderobe Dusj/HCWC Spylesone med rist Tørkeskap Grovgard. for personal Sandkasser C B A Plan 1. Etg 1:100 Nedskalert til 1:200

32 C B A Benk Dusjsone Møterom Høye materialhyller Prosjektrom Høye materialhyller Lave hyller h=60cm Prosjektrom Pauserom Dusj/HCWC Lave hyller h=60cm Arbeidsstasjon Speilhjørner Hjemmebase 3-4 år Fingarderobe (18stk) Arbeidsstasjon Speilhjørner Hjemmebase 4-5 år Fingarderobe (18stk) Foajé Personalgarderobe Kontor/Adm. D D Oppbevaringsvegg m/kostymer og instumenter Amfirom Lerret for projeksjon Projektor i tak Speilegg-matte C B A Plan 2. Etg 1:100 Nedskalert til 1:200

33 Snitt D-D 1:100 Nedskalert til 1:200

34 Snitt A-A 1:50 Nedskalert til 1:100

35 Snitt B-B 1:50 Nedskalert til 1:100

36 Snitt C-C 1:50 Nedskalert til 1:100

37 Beslag med stangfals 18 mm OSB plate Bordkledning 30 mm lufting GU vindsperre 30 mm Sedum i lettvektsjord 10 mm filt 25 mm drenerende plate Rotfast membran 100 mm i snitt mineralull 200 mm mineralull Dampsperre 200 mm massivtredekke Utvendig kledning 30 mm lufting mm mineralull Dampsperre 50 mm mineralull Innvendig platekledning Plate Spilehimling Arbeidsbord Gelender av herdet, laminert glass 21x98 mm terrassebord kebonyimpregnert 48x98 mm spikerslag Sand Grunnmursplate 50 mm trykkfast iso. 22 mm massiv ask 6 mm gipsplate 24 mm Silencio Thermo rør for vannbåren varme 200 mm massivtreeement Arbeidsbenk Sittebenk 22 mm massiv ask 6 mm gipsplate 24 mm Silencio Thermo rør for vannbåren varme 100 mm betong 100 mm trykfast isolasjon radon og fuktsperre 100 mm trykkfast isolasjon Skyvedør i glass Tresøyle Vertikalt detaljsnitt 1:10 Horisontalt detaljsnitt 1:10 * Vinduskarmdetalj i grønthus lånt fra trappekarnapp utarbeidet av Eileen G. Johnsen. Nedskalert til 1:20

38 Mot garderobeinngang

39 Sikt mot nordvest

40 Perspektiv fra hovedinngang

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

LEVANDESKULE....å ta skrittet ut. Redaktør: Aksel Hugo Prosjektrapport: Levande skule (1996-2000) Del 1: Utearealet som læringsarena

LEVANDESKULE....å ta skrittet ut. Redaktør: Aksel Hugo Prosjektrapport: Levande skule (1996-2000) Del 1: Utearealet som læringsarena LEVANDESKULE...å ta skrittet ut. Redaktør: Aksel Hugo Prosjektrapport: Levande skule (1996-2000) Del 1: Utearealet som læringsarena Forord For barn er skolegården det første møte med skolen som institusjon,

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Prosjekt Den lille larven aldrimett

Prosjekt Den lille larven aldrimett Prosjekt Den lille larven aldrimett Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder.

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

BYGGENE OG UTOMHUSANLEGGET TAR FORM

BYGGENE OG UTOMHUSANLEGGET TAR FORM Illustrasjon av studenthuset. Illustrasjon: HLM arkitektur/mir NYHETS- BREV HØGSKOLEN I BERGEN 1/2013 ETT ÅR IGJEN Statsbygg har fått i oppgave fra Kunnskapsdepartementet å bygge Høgskolen i Bergen. Bygget

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M

S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M R A U L A N D F J E L L K y R K j E K O N S E P T K I S S E 0 1. 0 3. 2 0 1 1 SNØHETTA AS h i s t o r i e 1 4 + 1 Å

Detaljer