Knut Sandal, Norges Bank. Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Sandal, Norges Bank. Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3."

Transkript

1 Knut Sandal, Norges Bank Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3. mai 2012

2 Agenda Oversikt over betalingssystemet Norges Banks ansvar på betalingsområdet Rolledeling og samarbeid med Finanstilsynet Noen temaer i kommende Årsrapport om betalingssystem Publiseres 30. mai Ikke nye policyutsagn i dag 2

3 Oversikt over betalingssystemet Betalingsmidler Kontanter Kontopenger Betalingsinstrumenter Kontanter Betalingskort, nettbankgiro,.(bruker kontopenger) 3

4 Oppgjør av en betaling Oppgjør i Norges Bank (Justerer saldo på bankenes konti i NB) NICS Avregning (Beregner nettoposisjon) Bank A Person X Bank B Person Y Norges Bank Finansiell stabilitet

5 Oppgjør av en betaling Oppgjør i Norges Bank (Justerer saldo på bankenes konti i NB) NICS Avregning (Beregner nettoposisjon) Saldo reduseres Bank A Person X Bank B Person Y Saldo øker (etter bankoppgjør) Norges Bank Finansiell stabilitet

6 Interbanksystemene Verdipapirregister Oppgjer i Noregs Bank NBO Andre sentralbankar Oppgjør i Norges Bank Avrekning VPO CCP NICS CLS NICS Avregning Verdipapirføretak Direkte deltakarar: Bankar/private oppgjersbankar Indirekte deltakarar: Bankar Utanlandske bankar Bank A Person X Bank B Person Y Poeng: Hvert ledd i en lang kjede må fungere 6

7 Norges Banks ansvar Sentralbankloven 1: Norges Bank skal fremme et effektivt betalingssystem Norges Bank gjør det på tre måter Sikkert og effektivt oppgjør av betalinger mellom bankene på deres konti hos oss Sørger for tilgang på norske sedler og mynter på en måte som fremmer et effektivt betalingssystem og gir god sikkerhet mot forfalskning Overvåker viktige utviklingstrekk i betalingssystemet og ser på hvordan det kan bli mer robust og effektivt 7

8 Norges Banks ansvar Betalingssystemloven gir Norges Bank ansvar for konsesjon og tilsyn med viktige interbanksystemer Systemer for avregning og oppgjør av pengeoverføringer mellom bankene 8

9 Norges Banks ansvar Betalingssystemloven gir Norges Bank ansvar for konsesjon og tilsyn med viktige interbanksystem Systemer for avregning og oppgjør av pengeoverføringer mellom bankene Oppgjør i Norges Bank NICS Avregning Interbanksystemer Bank A Person X Bank B Person Y Kunderettede systemer 9

10 Norges Bank og Finanstilsynet rolledeling og samarbeid Betalingssystemloven gir NB hovedansvaret for å følge opp interbanksystemer FT hovedansvaret for å følge opp kunderettede systemer for betalingstjenester Samtidig NB overvåker effektiviteten i betalingssystemet under ett iht sentralbankloven FT følger opp IKT-virksomhet i interbanksystemene iht tilsynsloven og IKT-forskriften mv. 10

11 Norges Bank og Finanstilsynet rolledeling og samarbeid Klargjøring av oppgavene i to felles notater om samarbeid og ansvarsfordeling Regelmessige kontaktmøter og utveksling av informasjon 11

12 Kontanter som del av betalingsmidler (M1) i utvalgte land. Prosent USA Hong Kong Singapore Euroområdet Japan Sveits Canada Island Danmark Noreg Sverige Storbritannia

13 Antall korttransaksjoner per innbygger. Betalinger og kontantuttak Island Noreg Noreg USA Canada Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Belgia Irland Sveits Singapore Tyskland Polen

14 Bruk av betalingskort. Milliarder kroner Nasjonale kredittkort 600 Internasjonale betalingskort BankAxept-kort

15 Betalingstjenester rettet mot personkunder for betaling av regninger mv. Millioner transaksjoner Brevgiro Nettbank AvtaleGiro Telegiro

16 Betalingstjenestene endrer seg Noen drivkrefter: Ny teknologi Nye måter å handle på, bl.a. gjennom internett Nye aktører: PayPal, Google Teleselskaper partnerskap med finansinstitusjoner Betalingsforetak Bankene utvikler også tjenester som gjør betalingsformidlingen raskere 16

17 Betalingsløsninger gjennom å bruke mobiltelefon Kommunikasjon med banken for å få informasjon og utføre kontobetalinger Betalinger ved at brukeren benytter mobilabonnement, f.eks ved å sende en SMS. Tjenesten blir betalt via telefonregningen Kontaktløse betalinger 17

18 Kontaktløse betalinger NFC-teknologi Holder mobiltelefon (betalingskort) tett inntil betalingsterminal Trenger ikke PIN innenfor beløpsgrenser Steder der mange kunder utfører transaksjoner med lav verdi Banker tester ut kontaktløse betalinger nå DNB (Tap2pay) Sparebank1 SMN (Blunk) Hol Sparebank i samarbeid med Terra Kort 18

19 Effektiv betalingsformidling Betalingsformidlingen i Norge er effektiv sammenlignet med mange andre land Noen forbedringspunkter Mer bruk av elektronisk faktura Bankene må ta tydeligere ansvar for tjenester som blir driftet av eksterne leverandører, jf FTs rundskriv 20/

20 Interbanksystemene Verdipapirregister Oppgjer i Noregs Bank NBO Andre sentralbankar Oppgjør i Norges Bank Avrekning VPO CCP NICS CLS NICS Avregning Verdipapirføretak Direkte deltakarar: Bankar/private oppgjersbankar Indirekte deltakarar: Bankar Utanlandske bankar Bank A Person X Bank B Person Y 20

21 Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Nesten 200 mrd kr flyttes hver dag i NBO Bankoppgjør krever at bankene har innskudd/låneadgang

22 Bankenes likviditet i Norges Bank Bankenes samlede innskudd og ubenyttet låneadgang i Norges Bank. Milliarder kroner Unytta høve til lån Samla innskot jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 22

23 Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Nesten 200 mrd kr flyttes hver dag i NBO Bankoppgjør krever at bankene har innskudd/låneadgang Kan risikere at likviditetsproblemer spres

24 Verdi av betalinger i NBO som blir direkte berørt av et operasjonelt problem i en bank. Milliarder kroner Maksimal verdi Gjennomsnittlig verdi Avvikets lengde 1 time 5 timer Hele dagen

25 Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Nesten 200 mrd kr flyttes hver dag i NBO Bankoppgjør krever at bankene har innskudd/låneadgang Kan risikere at likviditetsproblemer spres NBO har vært stabilt både likviditetsmessig og operasjonelt svært lenge

26 300 Avvik i NICS-drift. Talet på feil og feilpoeng Talet på feil Talet på feilpoeng

27 Stabil drift i interbanksystemene Generelt stabil drift i interbanksystemene, til tross for betydelige systemendringer de siste årene Endringer i og rundt systemene i 2011: Nytt likviditetsstyringssystem i Norges Bank Ny løsning for oppgjør av betalinger for staten 27

28 Tilsyn/overvåking av interbanksystemer Konsesjonsbetingelser, rapporteringskrav Betalingssystemloven Måling mot internasjonale standarder 28

29 Nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur fra CPSS/IOSCO Prinsipper = tilrådninger om hvordan en infrastruktur bør utformes og drives Finansiell infrastruktur = Betalingssystemer Verdipapiroppgjørssystemer Verdipapirregistre Sentrale motparter Handelsregistre CPSS = Committee on Payment and Settlement Systems, i BIS-systemet IOSCO = International Organization of Securities Commissions 29

30 Nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur fra CPSS/IOSCO Formål Bidra til robust og effektiv finansiell infrastruktur Redusere risikoen for at finansielle problemer smitter mellom ulike aktører Aktører skal ikke stenges ute fra infrastrukturen uten god grunn Bakgrunn for endringer Erfaringer fra finanskrisen Erfaringer med de gamle standardene 30

31 Nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur fra CPSS/IOSCO Bygger på eksisterende standarder, men en god del nytt Felles prinsipper for all finansiell infrastruktur Noen av prinsippene er blitt mer detaljerte/eksplisitte, bl.a. om styringsstruktur, kreditt- og likviditetsrisiko og operasjonell risiko Nye prinsipper om bl.a. pant, sammenknytninger mellom systemer og indirekte deltakelse Prosess Publisert To tilhørende dokumenter på høring Ambisjon: Benyttes i tilsyn/overvåking innen årsskiftet Selvevalueringer utført av systemeierne 31

32 Presentasjonen i et nøtteskall Rolledeling og godt samarbeid NB-FT Effektiv betalingsformidling, men forbedringspkt. Nye betalingstjenester kommer Stabil drift i interbanksystemene Nye internasjonale prinsipper 32

Årsrapport om betalingsformidling

Årsrapport om betalingsformidling Årsrapport om betalingsformidling 23 m a i 2 4 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Betalingsformidling. Rapport 1999

Betalingsformidling. Rapport 1999 Betalingsformidling Rapport 1999 Oslo, juni 2000 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling for 1999 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling er gratis og kan bestilles fra: Norges Bank Abonnementsservice

Detaljer

Forkortelser og definisjoner

Forkortelser og definisjoner Forkortelser og definisjoner ABM Autogiro Avregning Avtalegiro B2B, B2C, B2G, G2C BACS BALTUS BANK BankAxept-kort BankAxess Bankforeningen BankID BAST BAX BBS BCBS Bedriftsterminalgiro Alternative Bond

Detaljer

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Gunnvald Grønvik og Eline Vedel 1 Sentralbanken er bankenes bank og har dermed en viktig oppgave som oppgjørsbank, det vil si som formidler av betalinger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service. Endelig rapport 25. juni 2013

Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service. Endelig rapport 25. juni 2013 Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service Endelig rapport 25. juni 2013 KPMG P.O. Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo Norway Tel +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

Bankenes sikringsfond 9. september 2014

Bankenes sikringsfond 9. september 2014 Bankenes sikringsfond 9. september 2014 Risiko ved norsk finansiell infrastruktur og stabilitet knyttet til bankenes IKT-virksomhet Frank Robert Berg - Bankenes IKT Finanstilsynets årlige risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Pengeflytting før og nå

Pengeflytting før og nå Pengeflytting før og nå Gunnvald Grønvik og Leif Veggum 1 I løpet av 100 år har det skjedd store endringer i måten betalinger skjer på. Det har skjedd endringer i hva slags penger som blir brukt i det

Detaljer

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Economics rapport 5-2014 Analyse i markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Kostnader ved store aksjehandler

Kostnader ved store aksjehandler 38.................................................................................................................................................................................................... Kostnader

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Norges Banks system for å styre renten

Norges Banks system for å styre renten Norges Banks system for å styre renten Lars-Christian Kran, konsulent i Markedsoperasjonsavdelingen, Grete Øwre, kontorsjef i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingsmidler 1 I artikkelen gjør

Detaljer

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk Årsmelding 2013 Innhald Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, betalingsføretak, forsikringsselskap, pensjonskassar og -fond, forsikringsformidlarar, verdipapirføretak,

Detaljer

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks?

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Olaf Gresvik og Aris Kaloudis, konsulenter i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer 1 I Norge har den utestående kontantbeholdningen

Detaljer

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer