Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95"

Transkript

1 Menighetsbudet Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95 «Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.» 1. Mos 9,13 Regnbuen Du spør meg, mitt barn, hva en regnbue er? Nei, tenk, det er mer enn jeg vet. De kloke forstår det? - Det tror vel enhver, men regnbuen kommer man aldri så nær at man fanger dens hemmelighet. Ja, vel er jeg klok som en visdommens bok og kjenner all verden til fjerneste krok, men helt uten hell har jeg søkt å få svar på hva regnbuen var. Å fange dens farver, - det prøvet jeg vel engang før min barndom forsvant. Jeg satt i en have en regnsommerkveld og lekte i gresset en lek med meg selv, - det gjør jeg jo ennu iblant- All verden var våt under himmelens gråt, og jeg var kaptein i en smørkassebåt som seilte omkring på den svømmende jord med all skapning ombord. Jeg lekte at regnet som druknet min mark, var virkelig syndeflodsregn, og selv var jeg Noah i Noahs ark; jeg satt som hin bibelske urpatriark og ventet på himmelens tegn. Og tegnet, det kom: det var regnbuen som sprang ut som en rose i vannenes flom og hvelvet sin veldige solstengel opp over Ararats topp! Den var solmorgenrøden, den var sommernattsblå, den var hvit som en lilje så svai. Hva kunne det være? Jeg tenkte som så: Det er vel den sløyfen Vårherre tar på hver gang himlen har syttende mai... Å nei, jeg forstod; det var saktens en bro som Gud mellom jorden og stjernene slo og lot den da selvsagt begynne sin vei her i haven hos meg. Forts side 3.

2 Redaktørens hjørne I dette nummeret skal ikke redaktøren skrive noen ting om sommerværet. Det temaet er det skrevet og sagt nok om allerede. Punktum finale! Derimot skal vi i denne spalten denne gang sette fokus på at det nå starter opp et nytt semester med nye muligheter og nye «koster». Koster i denne sammenhengen er at det bemanningsmessig vil bli mange «nye» prester og forholde seg til. Vi vil helt sikkert kjenne på et savn etter Knut prest. En avholdt prest, det ga oppslutningen ved avskjedsgudstjeneste og fest bud om. Men hans tjenestetid i Biri er nå over og ny «kost» er på plass. Nå er det Hanne Moesgaard Skjesol som tar over. Det betyr også at en ny familie har etablert seg i presteboligen. Ta godt imot Hanne prest og hennes familie. Som dere vil se annet sted i Menighetsbudet har Terje Hansen avsluttet tjenesten som sokneprest i Snertingdal. Det vil si at det etter hvert kommer ny «kost» også i Snertingdal. Og fortsatt vil det være slik at prestene i Biri og Snertingdal vil ha «tjenesteuker» og gudstjenester i begge sokn. Dermed vil det bli enda en ny «kost» i Biri, men den nye presten i Snertingdal vil vel ikke være på plass før vi er kommet godt i gang med et nytt år. I tillegg til dette så har også prostiprest Karen Sidsel Solberg, som også har hatt en rekke tjenester i Biri, også gått over i pensjonistenes rekker i sommer. Ole Jacob Nyhus er tilsatt som ny prostiprest. Han kommer fra stillingen som sokneprest i Kapp og Nordlia, men tiltrer ikke stillingen før på tampen av året. Den nye prosten i Toten har også begynt i stillingen. Fra 1.juli har Stein Ovesen vært på plass som ny «kost» i prostestolen. 2 I en overgangsperiode til alle nye «koster» er på plass i sine funksjoner vil menighetene bli betjent av prestene i prostiet og i noe grad av vikarer. Det vil bli mange nye «fjes» å forholde seg til i en periode, men etter hvert blir man kjent også med de nye. Semesterstart med nye utfordringer. Ja det er alltid nye utfordringer og nye muligheter med et nytt semester. Virksomheten starter opp igjen etter ferietid. De nye mulighetene ligger i å delta i aktivitetene så som gudstjenester, formiddagstreff, møter, babysanggruppe, småbarnstrall eller søndagsskole. Utfordringen ligger i å faktisk gripe mulighetene til å delta i menighetens arbeid. Men her vil vi også utfordre til tjeneste. Vi trenger flere personer som kan gjøre en frivillig tjeneste som kirkevert ved gudstjenester. Oppgaven består i å ta imot de som kommer til kirka, dele ut salmebøker etc, være med å samle inn takkofferet og ved opptellingen. Ingen kjempestor oppgave, men en viktig oppgave. Kanskje er dette en oppgave for deg? Ta kontakt med kirkekontoret og meld deg til tjeneste. Ja, dette er en utfordring til deg som leser dette akkurat nå! Eller kanskje det var å bli utfordret til å synge i kor, du venter på? Da kommer den utfordringen til deg her og nå. Biri Snertingdal kantori ønsker seg flere sangere. Alle stemmer er velkomne, men ikke minst etterlyses herrestemmer. Semesterstart gir nye muligheter som korsanger. Ta kontakt med kantor umiddelbart. Semesterstart med nye utfordringer og nye muligheter. Det er også mulighet for å gripe evangeliet håpet og løftet om alt som skal bli nytt! Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Sina Tømte Ottosen Sigurd Nersveen Økesveen Kine Steinstad Nilsen Andrine de Wit Ørjan Øverstuen Kjelsrud Mathilde Holmestad døpt i Gjøvik kirke Sina Amundsen Tranberg Matheo Ødegård Mælingen Vigde Maria Haug og Vegar Engerengen Slåttum Line Skullerud og Stian Lindokken Eli Olstad og Torolf Røhr Kjendseth Hanne Skoglund og Jørgen Heid Inger Johanne Gjøvik Andresen og Torstein Risberg Hege Silli og Erland Lie Killi Døde Håkon Martinsen Odd Larsen Sverre Bergum Tora Riise Håkon Bilit Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Johannes Åpenbaring 21, 1-7

3 Sokneprest i Snertingdal Terje Hansen sluttet i stillingen 1. august Da han ble tilsatt i høsten 2002 var stillingen kapellan i Biri prestegjeld. Senere er stillingen endret til sokneprest i Snertingdal. Men om det har vært formell endring i stillingsbenevnelse, så har oppgavene vært de samme med tjenesteuker i begge menigheter og også ansvarlig for gudstjenester også i Biri menighet. Biri menighet takker Terje Hansen for det arbeidet han har utført i menigheten. Ved avskjedsgudstjenesten i Seegård kirke 19.august var menigheten representert med blant menighetsrådets leder, Jarle Hillestad. Han bar fram hilsen og takk fra Biri menighet og overrakte avskjedsgave, et tresnitt laget av Einar Sigstad. Forts fra side 1 Men var den av gull, eller var den av glass eller kanskje av solsilkebånd? Og førte den opp i et himmelpalass hvor Herren, han står på sin syvstjerneplass og øser dens lys med sin hånd? Jeg fikk nok et svar hvis jeg bare var snar og løp og la hånd på den der hvor den var. Du spør om jeg sprang? Ja, men luften ble tom i det samme jeg kom Den var her ista, - men så løp den sin vei? Nei, stopp - den var ennu å se der rett bortved bekken. Jeg tenkte: å nei, du narrer nok mange, men slett ikke meg, så satte jeg atter avsted over gress, over grus, i en regnbuerus, nu skulle jeg fange den, få den i hus! Det var en vidunderlig sommerkveldslek. Men regnbuen vek... Slik gikk det meg da. Og slik går det meg nu på min daglige regnbuejakt. Velkommen til ny Den virker som før. Og jeg burde vel snu? Nei, vit at det kan hverken jeg eller du sokneprest! når vi først er i skjønnhetens makt. Jeg må og jeg vil nok forfølge dens ild Hanne Moesgaard så lenge det ennu er regnbuer til; Skjesol ble av Hamar den leken vil vare til jeg ikke ser bispedømmeråd den noen sommerkveld mer. 30.mai 2012 tilsatt som sokneprest i Toten prosti Hva regnbuen er? Den er lengsel, min venn, med tjenestested Biri sokn. den er alt som vi ingen gang fikk. Og hun tiltrer stillingen Selv i syndeflodstider står håpet igjen 1. september så lenge et lengselens regnbuespenn Det betyr at familien Skjesol har etablert seg i presteboligen i Biri når dette leses. Hanne Moesgaard Skjesol ble det av vi Hamar søker bispedømmeråd å nå, men aldri skal den 30.mai få, 2012 tilsatt som so kan hvelve seg fjernt for vårt blikk, Hanne Moesgaard Skjesol Toten er født prosti og med oppvokst tjenestested i ti Biri foran sokn. oss Og skal hun den tiltrer bestandig stillingen stå 1.september Danmark, men har presteutdanning Det betyr fra at Norge. familien Hun Skjesol har og være etablert vår seg bro i mot presteboligen den flimrende i Biri strand når dette leses. har tidligere vært sokneprest Hanne i Snåsa Moesgaard i 7 1/2 år. Skjesol De er født og oppvokst i Danmark, men har presteutdanning fra N i et fremtidens land--- siste årene, snaut 8, har hun hatt Hun prestestilling har tidligere vært i Danmark, sognepræst i Mou sogn, prestestilling som hører til i Danmark, Aalborg sognepræst i Mou sogn, som hører til Aalborg kommune. sokneprest i Snåsa i 7 1/2 år. De siste årene, snaut 8, har hun hatt Av Andre Bjerke kommune. For de som tror at Biri nå får en dansktalende prest som de ikke vil forstå, kan vi berolig For de som tror at Biri nå får si at en hun dansktalende snakker norsk prest (muligens Fra diktsamlingen med litt trønderaksent)! Regnbuen 1946 som de ikke vil forstå, kan vi Hanne berolige Moesgaard med å si at Skjesol hun er 43 år og gift med trønderen Sveinung. Til familien hører og snakker norsk (muligens med Fride litt trønderaksent)! (15), Halfdan (13) og Bjarke (10). Hanne Moesgaard Skjesol Vi er ønsker 43 år hele og familien gift med velkommen til Biri og håper de vil finne seg godt til rette her - o oss til å bli kjent vår nye sokneprest. trønderen Sveinung. Til familien hører også barna: Fride (15), Halfdan (13) og Bjarke (10). Vi ønsker hele familien velkommen til Biri og håper de vil finne seg godt til rette her - og gleder oss til å bli kjent vår nye sokneprest. Velkommen til ny soknepre 3

4 Denne salmen er jeg glad i Da Guro Kirkerud spurte om jeg ville ta utfordringen, var jeg aldri tvil om hvilken salme jeg skulle velge! Jeg er glad i salmer og jeg liker godt å synge salmer i kirken eller andre steder. Kirken har alltid vært to ting for meg: Det har vært Kirken som min fars hus med troen, Gudstjenesten og alle ritualer og sakramenter; men også kirken som hus og historisk bygning. Mitt bevisste forhold til kirken begynte med vakre, gamle Seegård kirke, hvor jeg ble konfirmert, min søster ble gift og mine nevøer døpt. Da jeg flyttet til Oslo fikk jeg Gamle Aker kirke som sognekirke. Senere flyttet jeg utenlands og hadde i mange år Roskilde Domkirke som min kirke. Da jeg kom hjem etter mange år endte jeg her på Biri, med Biri kirke. I begynnelsen var den voldsom og overveldende, med så mye indre gull og glans at jeg nesten tapte Gud av syne. Etter hvert er den blitt en av de vakreste kirker jeg har kjent. Men øverst på listen står fortsatt min barndoms Seegård, med sitt enkle interiør og Thorvaldsens Kristus over alteret. Alle disse gamle ærverdige kirker som rommer mye historie og mange skjebner. Salmen jeg har valgt har alltid betydd mye for meg, det er Grundtvigs( ) vakre og innholdsrike Kirken den er et gammelt hus. Selv om jeg ikke akkurat er noen typisk Grundtvigianer, har jeg alltid satt pris på Grundtvigs salmer. De har fulgt meg i min barndoms kirke, på folkehøyskole i Danmark og siden i danske og norske kirker i mitt voksne liv. Min danske eksmann Aage, er historiker med kirker som spesiale. Hvert år reiste vi rundt i landet, og jeg har sett og lært om de aller, aller fleste gamle hvitkalkede landsbykirker i Danmark. Gamle middelalderkirker med kalkmalerier og flotte altre og mye historie. Kirkearkitektur interesserte meg voldsomt etter en tid, jo mer jeg lærte om apsis, kor, skip, romerske og gotiske buer kvinnedører og andre detaljer Etter mange år i Norge møtte jeg Bjørn, som var utmeldt av Kirken og medlem av Human Etisk Forbund men med en voldsom interesse for og en enorm viten om kirker. Ikke bare de historiske bygningene, men også innholdet var han opptatt av. Ikke bare skrev han bøker om kirkehistorie, Ateisten hadde også detaljert planlagt sin egen kirkelige begravelse Vi reiste også rundt i landet hver sommer og besøkte alle kirker vi kunne komme inn i. Og hver gang vi kom inn i en stille, tom eller halvtom kirke, stilte vi oss midt på gulvet og sang Kirken den er et gammelt hus fritt og frimodig, med de stemmene vi nå engang hadde fått utdelt! Jo, DENNE salmen er jeg glad i! Jeg utfordrer Ann Christin Ottosen som bidragsyter i denne spalten neste gang. Kirsti Nylander Kirken den er et gammelt hus 1)Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller; Tårner full mange falt i grus, Klokker enn kimer og kaller, Kaller på gammel og på ung, mest dog på sjelen trett og tung, Syk for den evige hvile. 3) Vi er Guds hus og kirke nu, Bygget av levende stener, Som under kors med ærlig hu Troen og dåpen forener, Var vi på jord ei mer enn to, Bygge dog vilde han og bo Hos oss med hele sin nåde. 6)Fonten oss minner om vår dåp, Altret om nadverdens nåde, Alt med Guds ord om tro og håp, Og om Guds kjørlighets gåte, Huset om ham hvis ord består: Kristus, i dag alt som i går, Evig Guds Sønn, vår gjenløser. 7)Give da Gud, hvor vi skal bo, Alltid når klokkene ringer, Folket må samles i Jesu tro, Der hvor fra oven det klinger: Verden vel ei, men I meg ser, Alt hva jeg sier, se det skjer! Fred være med eder alle! 4

5 Bildekavalkade fra avskjedsgudstjeneste og fest for Knut prest den 17. juni. Musikere fra Gjøvik Spelemannslag deltok på Folketonemessen sammen med Biri og Snertingdal kantori. En velfylt Biri kirke lytter til Knuts avskjedspreken. Asmund Hellerud deltok med sin fiolin - - og Sissel Morken Gullord spilte på bukkehorn. 8 5

6 Festen ble blåst i gang med musikk ved Jarle o Åse Engen takket på vegne av Snertingdal menig På Herredshuset fyltes det opp ved bordene - - da menighetsrådet inviterte til fest med rikelig serv 6

7 g Inger. - en flott stol til pensjonisten. hetsråd og avduket avskjedsgave Barn og barnebarn hyllet pensjonisten. ering. Her overrekkes en velbrukt presteskjorte som også pensjoneres. 8 7

8 Henning Hvalbye var en av mange som bar fram gode ord til Knut Menighetsrådsleder Jarle Hillestad var sistemann på talerlista. På vegne av Biri menighet overrakte han et Madonnabilde laget i gyldenlær av Marit Furulund fra Ottestad. Hovedpersonen så ut til å ha det helmaks på festen En strålende opplagt og fornøyd pensjonist fikk siste ordet. 8

9 Årets konfirmanter Også i år er det to konfirmasjonsgudstjenester i Biri kirke. Den 2. september er det 19 ungdommer som skal konfirmeres og den 16. september er det de resterende 15 konfirmantene som har avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste. Konfirmasjonsgudstjenestene er kl Tradisjonen tro vil det bli sørget for telegramservice i forbindelse med konfirmasjonsgudstjenestene. Det vil bli hengt opp poser til alle konfirmanter på uthusveggen ved kirka der det kan legges hilsener til konfirmantene. Det vil være vakthold, men vi anbefaler ikke at verdifulle gaver legges i disse posene. Posene vil være opphengt ca. kl De som bare skal benytte telegramservicen og ikke skal delta i gudstjenesten bes om å komme før kl dette for å unngå trafikk-kaos på kirkevangen. Konfirmantenes navn følger under. Konfirmasjon 2.september kl.1100 Stian Bakke Kristoffer Aarum Bjeglerud Lisa Marie Bjerke Christensen Karoline Elverum Anne Forfang Lene Marie Frydenberg Mette Hanssveen Emilie Hovsveen Holen Thomas Jevnesveen André Kalløkkebakken Jonas Terjessønn Maudal Ingvild Jøndal Ringen Aina Jostad Ringvold Frida Martinsen Smerud Tormod Moseng Stumlien Magnus Svendsen Synne Thomte Malin Ødegård Malin Skarsethstuen Øveråsen Konfirmasjon 16.september kl.1100 Mathias Håkonsen Bergum Villemo Botten Bjorli Amanda Andersen Bjørge Oda Aas Hegg Jane Henriksen Ida Kalløkkebakken Vetle Kletthagen Emilie Ødegård Mortensen Martin Berg Onsrud Elin Sletten Fredrik Hoffsbakken Slaatsveen Even Riise Thorstad Isak Bruun Torvik Elida Wirkola Jon Sigurd Ødegårdstuen Høstkonsert i Biri kirke En fin konsertopplevelse står for tur søndag 9.september. Da kommer sangeren Solveig Slettahjell og pianisten Morten Qvenlid til Biri kirke. Dette er en skikkelig godbit å ta med seg ved inngangen til høsten. Solveig Slettahjell er en av våre fremste og mest anerkjente sangere og har gjennom ti år som plateartist satt tydelige spor hos både publikum og presse over hele verden. Hun har alltid sunget og har gjennom årene befattet seg med et bredt utvalg sjangere, først og fremst jazz og jazzrelatert musikk. I tillegg er det nære forholdet til norske salmer og amerikanske spirituals fra oppveksten klart tilstede i uttrykket hennes. Mange kjenner henne fra tolkningen av Erik Bye og Hennings Sommerros «Blå salme», som hun også deltar med på Kronprinsesse Mette-Marits Utvalgte Salmer (2008) Sist høst gav hun ut albumet Antalogie sammen med pianist Morten Qvenlid. De har plukket ut egne favoritter fra musikkhistorien til et album som har blitt intimt, nært og veldig vakkert! En del av programmet denne kvelden er hentet fra dette albumet. møtekalender blå kors håpet, biri Møtene er på Bethel kl Torsdag 20. september: Ruth og Bjørn Nordengen deltar. Torsdag 18. oktober: Per Tagseth og Biri Sanglag deltar. Torsdag 15. november: Ann Helen Aaslund og Magnar Jystad deltar. Torsdag 20. desember: Førjulsfest Magnar Jystad med flere deltar. Kontaktperson: Jan Draumås mobtlf møtekalender formiddagstreffet samarbeid Biri Normisjon og Biri menighet Treffet er på Bethel kl på følgende datoer: Tirsdag 11. september: Thor Lindstad deltar Tirsdag 9. oktober: Randi Korsveien deltar Tirsdag 13. november: Arne Bøe deltar Tirsdag 11. desember: Menighetsstaben deltar 9

10 MENIGHETSBUDET Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 200, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 250, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Strandgata 13 A 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri menighetsråd: Jarle Hillestad leder Inger-Johanne Strandbakke nestleder Anders Brovold repr. i fellesrådet Ansatte:.. sokneprest Inger Schiager... kantor John Olav Skard... soknediakon Sven Feiring... kirketjener Gunhild Ekerhaugen... saksbehandler Biri Menighetskontor Birivegen 101, 2836 Biri Åpent torsdager...kl ,00 Treffetider: Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl ellers etter avtale. Saksbehandler har fast treffetid på Birikontoret torsdager...kl øvrige dager på Gjøvikkontoret...kl Kontortelefon Kirketjener E-postadresser: GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Line Langseth Bakkum Kirkeverge... Dag Landmark Konsulent kirkegård. Marit Aaslund Besøksadresse...Strandgata 13 A, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Bladpenger. Menighetsbudet sendes uadressert til alle husstander i Biri og utgis med 4 nummer i året. Bladet finansieres gjennom kontingent og annonseinntekter. Det budsjetteres årlig med kr i bladpengeinntekter for å få regnskapet i balanse. I fjor ble ikke dette målet nådd og bladet gikk i underskudd med ca. kr Vi håper derfor at flere vil sende et bidrag til bladets drift dette året. Bladpengeinnbetalingene er selvfølgelig frivillig, men vi håper på god respons for å få regnskapet i balanse. Anbefalt gaveabonnementspris kr pr.år, men alle beløp store eller små mottas med takknemlighet. Vedlagt i dette bladet finnes en innbetalingsgiro som kan benyttes til bladpengeinnbetalingen. Bladets kontonummer er Hvis nettbank benyttes så merk innbetalingen med Bladpenger. For våre utenbygdsboende abbonenter eller andre som ønsker adressert utsending, er abonnementsprisen kr pr.år På innbetalingsmeldingen må navn og fullstendig adresse oppgis, for at vi kan få til adresserte utsendinger. Husk også å melde eventuelle adresseendringer. Hjertelig takk for ditt bidrag til bladets drift! Hjertelig takk for minnegaven ved Sverre Bergums begravelse Hjemmetjenesten i Biri. På oppslagtavla Grunnlovsendringer - Ikke lenger statskirke Den 21.mai 2012 vedtok Norges Storting historiske endringer av Grunnloven. Relasjonen mellom stat og kirke er endret og det statlige kirkestyret avviklet. Kirkens demokratisk valgte organer overtar nå mange av de oppgavene staten til nå har hatt ansvaret for, - for eksempel tilsetting av proster og biskoper. I den nye grunnlovsteksten står det at Den norske kirke forbliver Norges Folkekirke. Det er den samme kirken som går videre etter grunnlovsendringene. I menighetene vil ikke endringene merkes i det daglige arbeidet. Det er å håpe at når båndene mellom stat og kirke svekkes, så skal båndene mellom kirken og folk flest styrkes. I 2 i Grunnloven står det ikke lenger at den evangelisklutherske religion er statens offentlige religion. Den nye 2 er Grunnlovens verdiparagraf og det heter nå: Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne. Fortsatt vil forholdet mellom Den norske kirke og staten være annerledes enn statens forhold til andre tros- og livssynssamfunn. Stortinget vedtar Kirkeloven som gir rammene for kirkens virksomhet, og kirkens økonomi skal fortsatt være basert på offentlige bevilgninger. Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 15. desember. Innleveringsfrist for bidrag er 10. november. På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag i bladet! 10

11 Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Birivegen BIRI Telefon Telefaks Storgata 72, Moelv Tlf Banken i Biri BIRI FOTTERAPI Hennie Irene Snuggerud Besøkadresse: Birivegen 77 Timebestilling: Tlf eller Dere finner oss i COOP-bygget Tlf Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA og MATBAR med god og variert meny OVERNATTING Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Ledig annonseplass Gudstjenesteoversikten finner du i 11

12 Returadresse: Biri Menighet, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik. Kirkekalender 18. november 25. s. i Treenighetstiden Matt 14, Høymesse. Nattverd. Takkoffer: Blå Kors Norge. SEPTEMBER 2. september 14. s. i Treenighetstiden Luk 17,7-10 Biri kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Knut Sønstegaard og Hilde Engevold. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 9. september 15. s. i Treenighetstiden Luk 10,38-42 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Sjømannskirken. 16. september 16. s. i Treenighetstiden Matt 5,10-12 Biri kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Knut Sønstegaard og Hilde Engevold. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 23. september 17. s. i Treenighetstiden Luk 7,11-17 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Kirkens Bymisjon. 30. september 18. s. i Treenighetstiden Matt 8,5-13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Menighetsbladet. 50-års konfirmantjubileum. OKTOBER 7. oktober 19. s. i Treenighetstiden Joh 7,14-17 Biri kirke kl Gudstjeneste med nattverd. Innsettelse av sokneprest Hanne Moesgaard Skjesol. Prost Stein Ovesen. Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. 14. oktober 20. s. i treenighetstiden Mark 10,2-9 Familiegudstjeneste/Høsttakkefest. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. Kirkekaffe. 21. oktober 21. s. i Treenighetstiden Luk 16,19-31 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: TV-aksjonen. 28. oktober Bots- og bønnedag Luk 18,9-14 Høymesse. Nattverd. Johs. Fjellseth. Takkoffer: Menighetsarbeidet. NOVEMBER 4. november Alle helgens dag Matt Allehelgensmesse. Nattverd. Hanne Moesgaard Skjesol, John Olav Skard. Biri Snertingdal kantori. Takkoffer: Diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 11. november 24. s. i Treenighetstiden Luk 12,35-40 Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av Kirkeboka til 4-åringer. Takkoffer: Menighetsbladet. Kirkekaffe. 25. november Domssøndag/Kristi kongedag Matt 25, 1-13 Høymesse. Nattverd. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. DESEMBER 2. desember - 1. s. i adventstiden Matt 21,10-17 Familiegudstjeneste/LysVåkengudstjeneste. Dåp. Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet. Biri kirke kl Lysmesse. Hanne Moesgaard Skjesol og Birispeidere. Takkoffer: Birispeidern. 9. desember 2. s. i adventstiden Joh 16,21-24 Høymesse. Nattverd. Takkoffer: Det Norske Menneskerettighetsfond. 16. desember 3. s. i adventstiden Joh 5,31-36 Familiegudstjeneste. Dåp. Babysang, Småbarnstrall og søndagsskolen deltar. Aftenbønncd til 2-åringer. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 23. desember 4. s. i adventstiden Matt 1,18-25 Øverbygda Bedehus kl Adventsgudstjeneste. Takkoffer: Bedehuset. Kirkekaffe. Alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste Willy Berg Grafisk AS tlf ak0812

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90

Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90 Menighetsbudet Høsten 2007 Nr. 3/07 Årgang 90 Halleluja!. Salig er den som frykter Herren og har sin store glede i hans bud!. Salme 112,1. Rundt 80 barn var samlet til blomstergudstjeneste i kirkehagen

Detaljer

Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1. Knut prest blir pensjonist

Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1. Knut prest blir pensjonist Menighetsbudet Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95 Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1 Knut prest blir pensjonist Søndag 17. juni har Knut Sønstegaard avskjedsgudstjeneste

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Menighetsbudet. Vårsøg. Sommeren 2011 Nr. 2/11 Årgang 94

Menighetsbudet. Vårsøg. Sommeren 2011 Nr. 2/11 Årgang 94 Menighetsbudet Sommeren 2011 Nr. 2/11 Årgang 94 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Salme 23,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Menighetsbudet. Velsignet julehøytid! Det hev ei rose sprunge

Menighetsbudet. Velsignet julehøytid! Det hev ei rose sprunge Menighetsbudet Julen 2014 Nr. 4/14 Årgang 97 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Jes 7,14.. Det hev ei rose

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer