TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM FRISBEEKLUBB"

Transkript

1 TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

2 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan" Historikk Ny giv Vedtak av strategiplan for Evaluering og revisjon Visjon og mål Visjon Mål Strategi SWOT-Analyse Hovedområder for satsning Rekruttering Konkurranse Anlegg Omdømme Organisasjon Prosjekt 1 Barneskolekurvene Prosjekt 2 Klubbmesterskap Prosjekt 3 Seriespill Prosjekt 4 Trondheim Open Prosjekt 5 Frisbeegolfens dag Prosjekt 6 Anlegg Othilienborg Prosjekt 7 Anlegg Trondheim Spektrum Prosjekt 8 Anlegg Lade Prosjekt 9 Anlegg Granåsen Prosjekt 10 Hjemmeside/forum Prosjekt 11 Nyetablering av klubben Prosjekt 12 Ultimate Tilleggsinfo Ny konkurranseform Poengring Anlegg utover de i strategi- og handlingsplan Regnskapsføring og budsjettering Vedtak av ny lov for klubben Promotering Sammensetning av styre og komiteer

3 "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan" Historikk Trondheim Frisbeeklubb ble stiftet 9. september Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund, som inkluderer Amerikansk fotball, Cheerleading, Disksport og Lacrosse. Klubben har siden starten praktisert en engangs medlemsavgift på kroner 100,-. Det organisatoriske har inntil nå fungert på et minimum av det som kreves for å holde en klubb i gang. Ny giv På årsmøte 6. oktober 2012 ble det diskutert av de oppmøtte klubbmedlemmene at man hadde et ønske om å utvikle sporten i Trondheim. Nye medlemmer som var kommet inn ønsket å bidra til en ny giv i klubben. Det ble diskutert muligheter både rundt nye baner, flere organiserte konkurranser samt en organisatorisk forbedring. På dette møtet kom det frem at det lå motivasjon til å lage et strategi-dokument for å forsøke å legge en plan for hvordan sporten skulle kunne utvikle seg i Trondheim. De forslagene som ble diskutert på dette møtet er innarbeidet i strategi- og handlingsplanen. Vedtak av strategiplan for Dette dokumentet ble utarbeidet av Hans-Christian Ristad og sendt på høring blant klubbens medlemmer, med intensjon om å vedta planen på årsmøtet i Trondheim Frisbeeklubb Arbeidet med dokumentet startet i november Dokumentet ble sendt på høring januar 2013 med 3 ukers frist til å komme med innspill. Endelig forslag til strategi- og handlingsplan ble sendt ut til medlemmene og lagt frem for vedtak på årsmøte Strategi- og handlingsplanen ble vedtatt uendret/med endringer. Evaluering og revisjon. Strategi- og handlingsplanen evalueres foran hvert årsmøte i perioden. Basert på evalueringen foreslås eventuelle endringer i planen. Ved revisjon kan det foreslås endringer av prosjekter, nye prosjekter eller fjerning av prosjekter. Forslag til revidert plan skal sendes til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Skulle det oppstå særlige behov, kan det også innkalles til ekstraordinært medlemsmøte for revidering av planen. Også her skal forslag til revidert plan sendes til medlemmene senest 14 dager før møtet

4 Visjon og mål Visjon En visjon skal gi uttrykk for en tenkt og ønsket fremtidstilstand. Per i dag er frisbee en lite kjent idrett i Trondheim, og Norge generelt. Samtidig er det en idrett som det er lett å vise frem. Skal idretten vår vokse, må flere folk bli kjent med den. Trondheim Frisbeeklubbs visjon er derfor: «Frisbee skal være Trondheims største småidrett» Mål Mål for klubben skal være målbart. De gir konkret uttrykk for noe som skal bli en realitet driver Trondheim Frisbeeklubb kun med Frisbeegolf, og målene for klubben er: Rekruttering: - Klubben skal nå 200 aktive medlemmer innen Klubben skal nå 350 aktive medlemmer innen Konkurranse: - Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 40 deltakere i Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 75 deltakere i Det skal arrangeres seriespill lokalt i Trondheim - Klubben skal arrangere Trondheim Open hvert år fra «Frisbeegolfens dag» skal trekke 20 nybegynnere våren «Frisbeegolfens dag» skal øke antall nybegynnere med 10 hvert år Anlegg: - Othilienborg: vanlig anlegg 9 kurver innen Trondheim Spektrum: Nybegynneranlegg 9 kurver innen Lade: Nybegynneranlegg 9 kurver (erstatter dagens) innen Granåsen - Profesjonelt anlegg 18 hull, doble utkast, innen eller flere kurver på 50% av Trondheims skoler innen eller flere kurver på 75% av Trondheims skoler innen Omdømme: - 20% av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha prøvd Frisbeegolf i 2016 Organisasjon: - Klubben skal avholde årsmøte etter idrettens reglement, hvert år. - Klubbens styremedlemmer skal ha klart definerte arbeidsområder. - Klubben skal etablere underavdeling for Ultimate senest i Klubben skal ha bygd opp en egenkapital på ,- for å sikre kontinuerlig likviditet. - Klubben skal føre regnskap etter gjeldene reglement og presentere regnskapet ved årsmøte. - Klubben skal ved hvert årsmøte presentere revidert budsjett for inneværende år, samt budsjett for kommende år

5 Strategi SWOT-Analyse SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Når man skal legge en strategi kan det være nyttig å foreta en slik analyse for å finne hvilke områder man kan jobbe med, og hvilke som må ivaretas. Her følger en SWOT-Analyse per av Trondheim Frisbeeklubb og idrettens situasjon i Trondheim. Strengths: Weaknesses: Opportunities: Threats: - Lav inngangspris - Lett å lære - Billige anlegg - Få medlemmer - Lite engasjement - TK positive til nye anlegg - Sune Wentzel - Barneskoler - Ladebanen forsvinner - Andre idretter - Vedlikehold Strengths: Frisbeegolf og Ultimate Frisbee har begge veldig lave inngangspriser. I Frisbeegolf trenger du egentlig bare en frisbee for å spille, men selv et nybegynnersett med en driver, en mid-range og en putter får man for under 300,-. Også anleggene våre er relativt billige. Man kan sette opp en ni hulls bane med kurver, startblokker, teeskilt og infoskilt til ca ,-. I tillegg er sporten lett å lære. Disse styrkene må ivaretas når sporten utvikles videre. Weaknesses: Per i dag er det under 100 medlemmer i Trondheim, en by med ca innbyggere. Det vil si at bare 0.056% av befolkningen er medlem i klubben. I tillegg har engasjementet i klubben vært sentrert på noen få medlemmer. Dette sliter på disse nøkkelpersonene og begrenser hvor mye klubben får gjort over tid. Opportunities: Gjennom det arbeidet som noen av klubbens medlemmer har gjort gjennom flere år har Trondheim Kommune blitt positive til å utvikle anlegg. Sune Wentzel har bidratt i dette arbeidet, og kommunen har vist at de er mer villig til å høre på en «kjendis» enn klubbens egne medlemmer. Siden Sune er positiv til å hjelpe oss, burde vi utnytte denne situasjonen positivt. Videre ser man muligheten til å få på plass utstyr på barneskoler rundt om i Trondheim da skolene er positive til lav-kostnads anlegg. Threats: Større ombygninger av fotballanlegget på Lade ser ut til å true anlegget. Dette vil i så fall bety at vi på kort sikt står uten et 18-hulls anlegg. Kommunen har tidligere vært vanskelige å få i gang i forhold til vedlikehold (heriblant klipping av gress) på Othilienborg og dermed begrenser mulighetene seg en del. I tillegg må man konkurrere med andre klubber om kommunens anleggsmidler og andre midler

6 Hovedområder for satsning Strategiene er delt opp i fem hovedområder: - Rekruttering - Konkurranse - Anlegg - Omdømme - Organisasjon Inndelingen er gjort for å kunne fordele arbeidsoppgaver i styret og de ressurspersonene som støtter styret. Noen av prosjektene beskrevet i handlingsplanen er sentrale i flere av satsningsområdene. Disse er i omtalen under linket opp mot det området hvor de naturlig hører hjemme. I det følgende er det satt opp en oversikt for hvert hovedområde. Nåsituasjonen beskriver kort hva som er dagens situasjon ved vedtakelse av strategi- og handlingsplanen Strategiske mål er gjengitt fra målsetningene beskrevet tidligere i dokumentet. Strategi forklarer kort hvordan man skal nå de respektive målene. Prosjekter lister opp hvilke prosjekter som er direkte relatert til det strategiske området. Rekruttering Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Trondheim Frisbeeklubb teller i dag 76 medlemmer. Klubben skal nå 200 aktive medlemmer innen Klubben skal nå 350 aktive medlemmer innen Sporten må bli mer synlig både for unge og voksne. Ved å innføre en sentralt plassert nybegynnerbane kan man fange opp de voksne. I tillegg må det etableres et tilbud på barneskolene slik at unger introduseres til frisbee tidlig. Ved å økte tilgjengeligheten og synligheten kan sporten vokse. Samtidig må det reklameres for klubben. 1. Barneskolekurvene - 6 -

7 Konkurranse Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Tradisjonelt har klubben arrangert konkurranse for klubbens medlemmer på våren og høsten, samt Trondheim Open Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 40 deltakere i 2014 Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 75 deltakere i 2018 Det skal arrangeres seriespill lokalt i Trondheim Klubben skal arrangere Trondheim Open hvert år fra 2014 «Frisbeegolfens dag» skal trekke 20 nybegynnere våren 2013 «Frisbeegolfens dag» skal øke antall nybegynnere med 10 hvert år Utøvere deles i tre aktivitetsnivå: Nybegynner Ønsker å prøve konkurranse, men uten å bli utklasset og flau. Aktiv på klubbnivå: Vil konkurrere, men neppe reise mye Aktiv på nasjonalt nivå: Reiser gjerne til nasjonale og internasjonale konk. Klubbens konkurranser bør rettes inn mot et enkelt nivå, selv om alle oppfordres til å delta. Frisbeegolfens dag rettes mot nybegynnere, Klubbmesterskap og seriespill mot aktive på klubbnivå mens Trondheim Open rettes mot aktive på nasjonalt nivå. 2. Klubbmesterskap 3. Seriespill 4. Trondheim Open 5. Frisbeegolfens dag Anlegg Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Lade: 9 kurver med doble utkast. Forsvinner mest sannsynlig allerede Othilienborg: 9 kurver. Anlegg under utbedring i samarbeid med TK. Dragvoll: 11 kurver. Noen kurver ikke enda ferdigstilt. Othilienborg: vanlig anlegg 9 kurver innen Trondheim Spektrum: Nybegynneranlegg 9 kurver innen Lade: Nybegynneranlegg 9 kurver (erstatter dagens) innen Granåsen - Profesjonelt anlegg 18 hull, doble utkast, innen eller flere kurver på 50% av Trondheims skoler innen eller flere kurver på 75% av Trondheims skoler innen Anlegget på Lade ser ut til å bli i stor grad utradert på grunn av endringer av det totale området. Det er derfor viktig å ha trykk på utvikling av anlegg i Trondheim og omegn. I første omgang prioriteres å ferdigstille to anlegg (Othilienborg og Dragvoll) som er nesten klare, samt å få på plass et sentralt plassert nybegynneranlegg (Trondheim Spektrum). På lengre sikt ønsker man et mer profesjonelt anlegg i Granåsen, der vi får være i fred fra turgåere og andre idretter. For å bidra til rekruttering blant de yngre jobbes det parallelt med å få på plass kurver på barne- og ungdomsskoler. 6. Anlegg Othilienborg 7. Anlegg Trondheim Spektrum 8. Anlegg Lade 9. Anlegg Granåsen - 7 -

8 Omdømme Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: De færreste som ikke driver med frisbee, kjenner til klubben eller sporten generelt. Det er lite dekning i lokal media. Det er også få som har prøvd sporten uten å enten være aktiv selv, eller kjenne noen som er det. 20% av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha prøvd Frisbeegolf i 2016 Gjennom å etablere et nybegynneranlegg på Trondheim Spektrum, får frisbee et utstillingsvindu sentralt i Trondheim. God skilting rundt anlegget samt utlån av utstyr gir mange muligheten til å prøve det og bli bitt av basillen. Flere hundre trener i Trondheim Spektrum hver dag, og ser dermed anlegget og aktiviteten som pågår der. 10. Hjemmeside/forum Organisasjon Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Styret har stort sett bestått av tre personer, der leder har fungert i stillingen hovedsakelig pro forma. Klubben skal avholde årsmøte etter idrettens reglement, hvert år. Klubbens styremedlemmer skal ha klart definerte arbeidsområder. Klubben skal etablere underavdeling for Ultimate senest i Klubben skal ha bygd opp en egenkapital på ,- for å sikre kontinuerlig likviditet. Klubben skal føre regnskap etter gjeldende reglement og presentere regnskapet ved årsmøte. Klubben skal ved hvert årsmøte presentere revidert regnskap for inneværende år, samt budsjett for kommende år. Gjennom å fordele arbeidsoppgavene i klubben på et lovlig etablert styre, kan driften av klubben sikres på en bedre måte. Mindre arbeidsmengde på hver enkelt gjør det overkommelig å iverksette og sluttføre prosjekter. Etablering av en underavdeling for Ultimate utvider klubbens tilbud, og innbyr til treningskamper mot NTNUI på kort sikt, og eventuelt andre lag på lengre sikt. Ved å heve nivået organisatorisk vil klubben også kunne søke om bingomidler samt andre midler. En oppbygging av egenkapital sikrer at klubben har god likviditet til å gjøre strakstiltak når det er nødvendig. 11. Nyetablering av klubben 12. Ultimate

9 Prosjekt 1 Barneskolekurvene Startdato: Sluttdato: Rekrutteringsansvarlig i styret Ressurspersoner: Anleggsansvarlig, Sune Sport Målene er å ha en kurv på 75% av Trondheims barneskoler innen , med et delmål om 50% innen Det etableres en avtale med leverandør om en «startpakke» bestående av kurv og et gitt antall disker, samt montering av kurven. Rekrutteringsansvarlig tar kontakt med barne- og ungdomsskoler for å anbefale kjøp og montering av pakken. I tillegg anbefales oppmerking av poengring (se side 21). Per i dag finnes det liten aktivitet på yngre nivå innen frisbee i Trondheim. Unger er ikke vant til å bruke frisbee i skolesammenheng. De fleste møter frisbee stort sett bare som en fritidsaktivitet, og det er ikke så veldig vanlig heller. For å kunne etablere et ordentlig miljø, må man ha et grunnlag for rekruttering. Dette får man ved å sørge for at det å kaste frisbee er noe man opplever i skolesammenheng. Ved å vise hvor billig det er å sette opp en kurv, samt kjøpe inn nok disker til at ungene kan få et første møte med bruken av frisbee, kan man komme inn hos skolene. Håpet er at skolene ser muligheten til å øke tilbudet til ungene ved å sette opp et relativt billig anlegg. Kjennskap til en idrett skaper naturlig rekruttering. Unger oppsøker ofte de idrettene som de møter på skolen. Fotball, håndball og i noen grad volleyball, basketball og innebandy, er idretter ungene blir kjent med i skolen. Likeså friidrett. Ved å bli vant med å bruke frisbee tidligere, bør man kunne forvente noe rekruttering blant de som får et møte med idretten i skolen. En bieffekt kan være noe rekruttering blant nysgjerrige skoleansatte og/eller foreldre. Juni 2013 til Aug 2013 Etablere en startpakke som kan tilbys til skolene i samarbeid med leverandør. Aug 2013 til Des 2018 Kontakte skoler og tilby startpakke. Hjelpe skolen med å sette opp anlegget. Ev. avtale om kommisjon fra leverandørs salg. Ingen - 9 -

10 Prosjekt 2 Klubbmesterskap Startdato: Sluttdato: (gjentas årlig) Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Arrangementskomité Klubbmesterskapet er en årlig konkurranse kun åpen for klubbens medlemmer. Dette inkluderer de som melder seg inn i klubben på mesterskapsdagen. Mesterskapet legges til siste helgen i september av to årsaker. For det første sikrer dette at arrangementet ikke kolliderer med høstferien. For det andre unngår man normalt den første snøen, noe som også kan være et hinder for deltakelse. Målene for arrangementet er at stadig flere aktive klubbmedlemmer skal delta i mesterskapet. Måltallene er satt for mesterskapet i 2014 (40 deltakere) og 2018 (75 deltakere). Mesterskapet deles opp i passende grupperinger basert på alder, nivå og kjønn. Datoen for mesterskapet vedtas ved årsmøtet på starten av hver sesong. Det deles ut pokal, medalje eller lignende til de tre beste i hver klasse. For de aktive medlemmene i klubben er det viktig å ha et spesifikt mesterskap å satse mot. Mesterskapet er også en god arena for å knytte bekjentskaper mellom klubbens medlemmer. Ved å holde mesterskapet på slutten av sesongen sikrer man at så mange medlemmer som mulig kan delta. Det er viktig at det deles ut pokal, medalje eller lignende til vinnerne. Dette bidrar til å heve standarden på mesterskapet, og gir det høyere troverdighet. Feb 2013 Dato for mesterskap foreslås for årsmøtet og vedtas April 2013 Skisse for mesterskap lages August 2013 Påmelding åpner. 3 uker før Antatt tidsplan for helgen presenteres. Lokal/regional presse inviteres. 1 uke før Påmelding avsluttes. Oppsett for arrangement sluttføres og offentliggjøres. Sept 2013 Mesterskap avholdes. Pressemelding sendes lokal/regional presse. Okt 2013 Arrangementet evalueres. Arrangementsregnskap gjøres opp. Sponsorer, ev. påmeldingsavgift, kiosksalg Premier/medaljer/pokaler. Varer for salg. Ev. merking

11 Prosjekt 3 Seriespill Startdato: Sluttdato: (gjentas årlig) Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Serieansvarlig Klubbens medlemmer skal ha et serietilbud fra Serien foregår ved at det arrangeres spill til gitte tider 20 enkeltdager i løpet av sommeren. Hver enkeltdag kan det gås inntil to runder. Resultatene fra rundene rapporteres inn til serieansvarlig. Minimumskrav for tellende runde er tre deltakere. Man kan dermed maksimalt gå 40 tellende runder i løpet av en sommer. Det regnes et snitt av de 12 beste rundene til hvert medlem. Minstekrav for tellende rangering i serien er 10 runder. Ved bare 10 runder, teller dårligste resultat 3 ganger når snitt skal regnes ut. Resultater og ranking offentliggjøres på klubbens hjemmeside. Seriespillet deles i klasser basert på alder og kjønn. Seriespill bidrar til å gi de aktive medlemmene en mulighet til å konkurrere lokalt. Dette sikrer at de klubbmedlemmene som ønsker å konkurrere lokalt, har et større tilbud enn bare Frisbeegolfens dag og Klubbmesterskap. Feb 2013 Forslag til serieoppsett presenteres og vedtas på årsmøtet. Mai 2013 Sept 2013 Seriespill avvikles Sept 2013 Seriemestere kåres. Pressemelding sendes lokal/regional presse. Okt 2013 Seriespillet evalueres Sponsorer, ev. deltakeravgift Ev. premier/pokaler/medaljer

12 Prosjekt 4 Trondheim Open Startdato: Sluttdato: Mai 2014 Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Arrangementskomité Trondheim Open skal være klubbens årlige arrangement på nasjonalt nivå, og inngår i Norgescupturneringen. Arrangementet skal bære tydelig preg av å være rettet mot både Norgeseliten. Arrangementet arrangeres i samarbeid med forbundet, i tråd med deres reglement. Trondheim Open har tradisjon for å arrangeres i midten av mai. Det er viktig at klubben har arrangement på alle nivå. I den sammenheng passer det godt å ha en runde i Norgescupen. Klubben har arrangert Trondheim Open rundt denne tiden tidligere, og prosjektet er mer en videreføring av et etablert arrangement enn noe annet. Mars 2014 Mai 2014 Juni 2014 Arrangementet planlegges, offentliggjøres og påmelding starter Arrangementsregnskap gjøres opp. Pressemelding sendes ut. Arrangementet evalueres. Sponsorer, ev. deltakeravgift, støtte fra forbundet? Premier/pokaler/medaljer

13 Prosjekt 5 Frisbeegolfens dag Startdato: Sluttdato: Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Arrangementskomité, Rekrutteringsansvarlig Frisbeegolfens dag er et landsdekkende arrangement der klubbene oppfordres av forbundet til å ha arrangement. Dette skal være et rekrutteringsarrangement for frisbeegolf, hvor nye medlemmer står i fokus. Målet for 2013 er å introdusere 20 personer til idretten gjennom arrangementet. Fra 2014 økes målet med 10, og dette gjentas hvert år. Dette kan gjøres gjennom at klubbens medlemmer inviterer venner til å komme og prøve frisbeegolf. Det kan også gjøres stunt hvor f.eks. Rosenborgs spillere, eller Byåsen håndballs spillere inviteres til å prøve en annen idrett. Arrangementsdato bestemmes av forbundet, og legges til våren eller tidlig sommer for at ev. rekrutterte spillere kan spille mer den sesongen. Deltakere gis anledning til å melde seg inn i klubben. For å sikre lavest mulig list for å delta, tas det IKKE deltakeravgift for nybegynnere. Kun for klubbmedlemmer. Noe av rekrutteringen til klubben vil komme som resultat av kurver som settes om rundt om kring. Det er likevel viktig å ha en turnering hvor det er enkelt å delta, og hvor fokuset er på nybegynnere. Ved å ha større fokus på at det skal være gøy å spille, enn på hvem som vinner, er listen for å delta lagt lavt. April 2013 Planlegging av arrangementet. Invitasjon sendes ut. Pressemelding sendes ut. 14 dager før Tidsskjema publiseres. Juni 2013 Arrangementet gjennomføres. Pressemelding sendes ut. Juni 2013 Arrangementsregnskap gjøres opp. Arrangementet evalueres. Sponsorer. Deltakeravgift fra klubbmedlemmer. Kiosksalg Premier/pokaler/medaljer. Varer for salg

14 Prosjekt 6 Anlegg Othilienborg Startdato: Startet Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. Nyetablering av bane på Othilienborg, med 9 hull. Den tidligere banen endres i samarbeid med Trondheim Kommune og etableres som en 9-hulls bane for middels til erfarne spillere. Trondheim Kommune har i de siste årene ikke klippet i området hvor banen er bygd. Dette har gitt liten mulighet for spill på denne banen. Kommunen har etter påtrykk fra Ingar Ballo og Sune Wentzel sett verdien i å ha en bane som til enhver tid er i bra stand. Frem til Mai 2013 Kommunisere med Trondheim Kommune og ferdigstille endret bane Ikke aktuell Ingen (Flytting av eksisterende kurver utføres av kommunen)

15 Prosjekt 7 Anlegg Trondheim Spektrum Startdato: Startet Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. Etablering av 9 hulls nybegynnerbane rundt Trondheim Spektrum. Det settes opp infoskilt som viser banen, samt informasjon om kasteteknikker og regler. I tillegg settes det opp skilt ved alle tee, med info om hullet, og råd om hvilke kast og disker som funker best for hullet. Alle hull skal i tillegg ha støpt tee, eller merket tee fra asfalt. Det er ønskelig å etablere en nybegynnerbane rundt Trondheim Spektrum. Hullene er relativt korte, og med et fåtall teknisk krevende detaljer. Banen er ment å være et alternativ for spillere som vil få sitt første møte med frisbeegolf, samtidig som det er en artig bane for de noe mer viderekomne. Fokus når banen ble laget var likevel at den skulle være en trygg bane for nybegynnere. Alle hull er lagt opp slik at sjansen for å havne i Nidelven, på parkeringsplass eller på turstier er minimal. Noen av hullene ligger likevel på de mindre brukte stiene rundt Trondheim Spektrum, som krever at man respekterer at turgåere og joggere benytter disse. Trondheim Spektrum er en perfekt plass for en sentral og eksponert nybegynnerbane. Ved å selge den inn til kommunen som et godt alternativ for foreldre som kjører unger til hallen kan man få finansiering. Startet Des 2012 Mar 2013 April 2013 Lage banekart og presentere forslaget til Trondheim Kommune. Sende søknad til kommunen om etablering av banen. Bygge banen. Sette opp skilting. Ikke aktuelt Kurver, skilting og utkast. Finansieres av Trondheim Kommune

16 Prosjekt 8 Anlegg Lade Startdato: Startet Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. En ny 9 hulls bane etableres som erstatning for eksisterende 18 hulls bane. Det skal gjøres større ombygninger av fotballbanene i området. Dette vil mest sannsynlig føre til større bruk av banene, som igjen fører til mindre mulighet for å spille på denne banen. I tillegg er det planlagt klubbhus for Trygg/Lade, samt etablering av barnehage vil også ta av dagens bane. Det vil ikke være mulig å ha en like stor og omfattende bane som dagens bane. Det er viktig å ha fortsatt tilstedeværelse i området. En 9 hulls mindre bane vil sikre at det fortsatt er aktivitet i området, selv om det begrenses i forhold til tidligere. Vår 2014 Gjøre om banen i samarbeid med Trondheim Kommune. Ikke aktuell. Ingen. Kun flytting av kurver/tee i samarbeid med Trondheim Kommune

17 Prosjekt 9 Anlegg Granåsen Startdato: Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. Ståle Stai Hakstad. Etablere to 18 hulls baner (18 kurver, to utkast til hver) i Granåsen. Anlegget etableres med et fokus på å være et utfordrende anlegg for de etablerte utøverne. I dag er Lade den banen som har fungert som hovedanlegg for etablerte utøvere. Når området bygges om, er det nødvendig med et nytt anlegg som erstatter Lade som hovedbane for utfordrende spill, samt for turneringer på nasjonalt nivå. Dagens anlegg på Lade preges også av at man må dele området både med andre idretter, og med folk som går tur med hunder. Det har gjentatte ganger vært hundeavføring rundt kurver på Lade, som medfører en negativ opplevelse for spillerne. Å etablere et større anlegg i Granåsen kan være en god mulighet til å utvikle idretten i Trondheim. Juni 2013 Juni 2013 Juni 2015 Juni 2015 Des 2015 Etablere kontakt med Trondheim Kommune om anlegget Jobbe frem baneforslag i samarbeid med Trondheim Kommune Bygging av anlegg Ikke aktuell. Kurver, utkast og skilting. Dekkes av tippemidler og Trondheim Kommune

18 Prosjekt 10 Hjemmeside/forum Startdato: Startet Sluttdato: Organisasjonsansvarlig Ressurspersoner: Hjemmesideansvarlig Klubben skal ha en hjemmeside som gir to typer informasjon: 1. Statisk informasjon om anlegg, klubben, treninger og lignende 2. Levende informasjon i form av nyheter, resultater og lignende For å sikre stadige nyhetssaker bør klubbens medlemmer gis adgang til å skrive artikler på egen hånd, slik at arbeidsmengden fordeles. Det bør likevel være en hjemmesideansvarlig som godkjenner nyhetene før de publiseres. Dette vil sikre at nyhetene er i tråd med klubbens verdier og holdninger. En god hjemmeside preges av å gi akkurat den informasjonen de besøkende søker. Dette krever en balanse mellom å ha nyttig informasjon om anlegg og klubbens tilbud lett tilgjengelig, samtidig som man presenterer stadig nytt innhold som trekker aktive medlemmer tilbake til siden jevnlig. Klubbens nåværende hjemmeside har et noe gammeldags utseende, og preges av at den sjelden oppdateres. En nyetablering av siden hvor nyheter utgjør en del av siden, uten å gå utover den viktige statiske informasjonen, kan bidra til klubbens og idrettens omdømme. Februar 2013 Fortløpende Utarbeide og publisere en ny hjemmeside Oppdatere nyheter. Sponsorer Ev. webdomene og webhosting

19 Prosjekt 11 Nyetablering av klubben Startdato: Startet Sluttdato: Organisasjonsansvarlig Ressurspersoner: Styret og ressurspersoner For at klubben skal tas seriøs i alle sammenhenger er det viktig at den drives etter gjeldende lover og regler. Det skal derfor jobbes mot å oppfylle alle forpliktelser i forhold til årsmøter, økonomi og generell dokumentasjon. Klubbens økonomi skal også styrkes for å sikre handlingsfrihet. En veldreven klubb er avhengig av å, som et minimum, følge idrettens lover og regler. Dette gjelder i forhold til avholdt årsmøte, føring av regnskap og sammensetning av klubbstyre. En god økonomistyring gir i tillegg muligheten for økt aktivitet, samt raske handlinger. Sammen med ny giv ved årsmøtet høsten 2012, kom muligheten til å bygge opp klubben litt fra grunnen av. Gamle ressurser kombineres med nye, samtidig som det utvikles en plan for fremtiden. Feb 2013 Årsmøte avholdes. Strategi- og handlingsplan vedtas. Styre velges Avholde årlig årsmøte. Følge opp handlingsplan. Ikke aktuell Ikke aktuell

20 Prosjekt 12 Ultimate 2015 Startdato: Sluttdato: Organisasjonsansvarlig Ressurspersoner: Styret Trondheim Frisbeeklubb etablerer avdeling for Ultimate Frisbee i Det spilles jevnlige treningskamper mot NTNUI, med langsiktig mål om etablering av seriespill på nasjonalt nivå i samarbeid med forbundet. Per i dag må de som ønsker å drive med Ultimate Frisbee ha tilknytning til NTNUI. Det er stadig vanskeligere å få medlemskap i klubben uten å være student ved NTNU. Dette er noe som gjør det stadig vanskeligere å gi alle som eventuelt ønsker å utøve idretten et tilbud. Ved å etablere tilbudet også i Trondheim Frisbeeklubb kan man på sikt spille både treningskamper, og forhåpentligvis seriekamper. Nå til Sommer 2014 Årsmøte 2015 Sommer 2015 Samle sammen nok spillere, og forsøke å få til treninger/treningskamper. Vedta opprettelse av undergruppe for Ultimate Frisbee. Etablere lag og delta i Ultimateserien Medlemsavgift Eventuell serieavgift med tiden. Dommerhonorar

21 Tilleggsinfo Ny konkurranseform Poengring I forbindelse med etablering av kurver ved barne- og ungdomsskoler er det ikke realistisk å etablere baner med flere kurver. Samtidig er det behov for et tilbud som går utover én kurv som man kan kaste på. Kurven vil kunne gi noe trening på putting, men skal man også kunne trene på presisjon, trengs et nytt tiltak. Det foreslås derfor å etablere en poengring i forbindelse med skolene. Det tegnes opp en blink på bakken som består av en indre ring med diameter på 2 meter. Utenfor denne tegnes tre ringer med en tykkelse på 1 meter hver, som gir en total diameter på 8 meter. I disse ringene merkes det av for 5, 3, 2 og 1 poeng. Dette åpner for en konkurranseform hvor deltakerne kan velge hvor de kaster fra, hvor mange ganger de kaster, ev. om det er om å gjøre å nå en gitt poengsum. Konkurransen gir deltakerne trening i å treffe innenfor et gitt område, sammenlignbart med approach på kurv. Anlegg utover de i strategi- og handlingsplan Anlegg på Dragvoll forsøkes ferdigstilt senest våren Dette er ikke tatt med i dokumentet da det ferdigstilles uten behov for annen aktivitet enn å sette på plass resterende kurver. I tillegg har et borettslag i utkanten av Trondheim signalisert at de ønsker å bruke midler på å etablere et anlegg. Dette er i skrivende stund for usikkert til å prioriteres i første utgave av planen. Regnskapsføring og budsjettering Norges Idrettsforbund har utviklet en kontoplan. Regnskapet for klubben, samt budsjett, baserer seg på denne kontoplanen for å sikre at regnskapsføringen er i tråd med NIFs regelverk. Kontoplanen med tilhørende informasjon finnes her: Budsjett settes alltid opp for kommende år, samtidig som budsjett for inneværende år revideres. Dette betyr at på årsmøte i 2014 vedtas budsjett for 2015, og revidert budsjett for Vedtak av ny lov for klubben Norges Idrettsforbund har vedtatt ny lovnorm for idrettslag. Ved årsmøtet i 2013 foreslås vedtak av ny lov for klubben. Normen finnes her: Promotering Det er ønskelig å etablere en klar profil i forhold til logo, hjemmeside, og tilgjengelig utstyr. Klubben vil ta stilling til hva som skal være tilgjengelig av klær og utstyr med klubbens logo/navn

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB :00 DMMH Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB :00 DMMH Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 17-02-2016 19:00 DMMH Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkallingen, sakslisten

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Brøttum Idrettslag Stiftet: 1894 Idrett(er): Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim Postadresse: Postboks 62, 2372 Brøttum E-postadresse:

Detaljer

Søknad økonomisk støtte Hemne frisbeegolfbane

Søknad økonomisk støtte Hemne frisbeegolfbane Kyrksæterøra 7.10.16 Søknad økonomisk støtte Hemne frisbeegolfbane John-Are S. Freland, Asle Hammerdal Gruppeprosjekt underlagt Kyrksæterøra idrettslag. Org. 983741983 Søknadssum: kr. 57 498,13 Grunnlag

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbee Klubb

Årsberetning Stovner Frisbee Klubb Årsberetning Stovner Frisbee Klubb 2011 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 1 Valgkomité: Revisorer: Kontrollkomité: 2 Styrets arbeid Styremøter I og med at det har

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse:

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse: SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIF s lovnorm.

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

NTNUI Roings vedtekter

NTNUI Roings vedtekter NTNUI Roings vedtekter Som vedtatt av årsmøtet 23. januar 2016 0 Historie NTNUI roing har siden grunnleggelsen av NTH i 1910 eksistert i mange former. Gruppa som den er i dag har sitt utspring i at den

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Innkommede saker årsmøtet 2017

Innkommede saker årsmøtet 2017 Innkommede saker årsmøtet 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Trening på tvers av idrettene i EIF... 2 2. Bedret sosial profil på treningsavgifter... 3 3. Dalbakken... 4 4. Utvidelse klubbhus/driftsbygning...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb Årsberetning Stovner Frisbeeklubb 2013 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité: Revisor: Revisor: Espen Møkkelgjerd Ragne E Huseby Frank

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør ÅRSBERETNING 2016 Bordtennis Region Sør INNHOLD KAPITTEL I 1.1 Styret, årsmøtevalgte komiteer... 3 1.2 Styreoppnevnte sektoransvarlig og utvalg... 3 KAPITTEL II Beretninger 2.1 Styrets beretning... 4 2.2

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Idrettskoordinatorens oppgaver 2013 Inkludering av området trenere/ledere/trener 1 Trener 1 utdanning Del 1/Del 2 8 RKS Samlinger for Gutter/Jenter 13-16 år 1 Uttakssamling

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , ,

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , , Vedtekter Nordreisa idrettslag Stiftet 17.09.1946 Vedtatt 21.02.1996. Revidert:21.02.1996, 28.02.1997, 05.03.14 1 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettige medlemmer. 2. Godkjenne

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 7.10.2013 n3sport.no/bandy/ski facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2014. I samarbeid med Norges Bandyforbund. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede *Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

ÅRSMØTE Ålen idrettslag

ÅRSMØTE Ålen idrettslag Spenstig, Trygt og Artugt ÅRSMØTE Ålen idrettslag Tirsdag 15. mars 2016 kl.18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Ålen Idrettslag-

Detaljer