TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM FRISBEEKLUBB"

Transkript

1 TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

2 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan" Historikk Ny giv Vedtak av strategiplan for Evaluering og revisjon Visjon og mål Visjon Mål Strategi SWOT-Analyse Hovedområder for satsning Rekruttering Konkurranse Anlegg Omdømme Organisasjon Prosjekt 1 Barneskolekurvene Prosjekt 2 Klubbmesterskap Prosjekt 3 Seriespill Prosjekt 4 Trondheim Open Prosjekt 5 Frisbeegolfens dag Prosjekt 6 Anlegg Othilienborg Prosjekt 7 Anlegg Trondheim Spektrum Prosjekt 8 Anlegg Lade Prosjekt 9 Anlegg Granåsen Prosjekt 10 Hjemmeside/forum Prosjekt 11 Nyetablering av klubben Prosjekt 12 Ultimate Tilleggsinfo Ny konkurranseform Poengring Anlegg utover de i strategi- og handlingsplan Regnskapsføring og budsjettering Vedtak av ny lov for klubben Promotering Sammensetning av styre og komiteer

3 "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan" Historikk Trondheim Frisbeeklubb ble stiftet 9. september Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund, som inkluderer Amerikansk fotball, Cheerleading, Disksport og Lacrosse. Klubben har siden starten praktisert en engangs medlemsavgift på kroner 100,-. Det organisatoriske har inntil nå fungert på et minimum av det som kreves for å holde en klubb i gang. Ny giv På årsmøte 6. oktober 2012 ble det diskutert av de oppmøtte klubbmedlemmene at man hadde et ønske om å utvikle sporten i Trondheim. Nye medlemmer som var kommet inn ønsket å bidra til en ny giv i klubben. Det ble diskutert muligheter både rundt nye baner, flere organiserte konkurranser samt en organisatorisk forbedring. På dette møtet kom det frem at det lå motivasjon til å lage et strategi-dokument for å forsøke å legge en plan for hvordan sporten skulle kunne utvikle seg i Trondheim. De forslagene som ble diskutert på dette møtet er innarbeidet i strategi- og handlingsplanen. Vedtak av strategiplan for Dette dokumentet ble utarbeidet av Hans-Christian Ristad og sendt på høring blant klubbens medlemmer, med intensjon om å vedta planen på årsmøtet i Trondheim Frisbeeklubb Arbeidet med dokumentet startet i november Dokumentet ble sendt på høring januar 2013 med 3 ukers frist til å komme med innspill. Endelig forslag til strategi- og handlingsplan ble sendt ut til medlemmene og lagt frem for vedtak på årsmøte Strategi- og handlingsplanen ble vedtatt uendret/med endringer. Evaluering og revisjon. Strategi- og handlingsplanen evalueres foran hvert årsmøte i perioden. Basert på evalueringen foreslås eventuelle endringer i planen. Ved revisjon kan det foreslås endringer av prosjekter, nye prosjekter eller fjerning av prosjekter. Forslag til revidert plan skal sendes til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Skulle det oppstå særlige behov, kan det også innkalles til ekstraordinært medlemsmøte for revidering av planen. Også her skal forslag til revidert plan sendes til medlemmene senest 14 dager før møtet

4 Visjon og mål Visjon En visjon skal gi uttrykk for en tenkt og ønsket fremtidstilstand. Per i dag er frisbee en lite kjent idrett i Trondheim, og Norge generelt. Samtidig er det en idrett som det er lett å vise frem. Skal idretten vår vokse, må flere folk bli kjent med den. Trondheim Frisbeeklubbs visjon er derfor: «Frisbee skal være Trondheims største småidrett» Mål Mål for klubben skal være målbart. De gir konkret uttrykk for noe som skal bli en realitet driver Trondheim Frisbeeklubb kun med Frisbeegolf, og målene for klubben er: Rekruttering: - Klubben skal nå 200 aktive medlemmer innen Klubben skal nå 350 aktive medlemmer innen Konkurranse: - Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 40 deltakere i Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 75 deltakere i Det skal arrangeres seriespill lokalt i Trondheim - Klubben skal arrangere Trondheim Open hvert år fra «Frisbeegolfens dag» skal trekke 20 nybegynnere våren «Frisbeegolfens dag» skal øke antall nybegynnere med 10 hvert år Anlegg: - Othilienborg: vanlig anlegg 9 kurver innen Trondheim Spektrum: Nybegynneranlegg 9 kurver innen Lade: Nybegynneranlegg 9 kurver (erstatter dagens) innen Granåsen - Profesjonelt anlegg 18 hull, doble utkast, innen eller flere kurver på 50% av Trondheims skoler innen eller flere kurver på 75% av Trondheims skoler innen Omdømme: - 20% av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha prøvd Frisbeegolf i 2016 Organisasjon: - Klubben skal avholde årsmøte etter idrettens reglement, hvert år. - Klubbens styremedlemmer skal ha klart definerte arbeidsområder. - Klubben skal etablere underavdeling for Ultimate senest i Klubben skal ha bygd opp en egenkapital på ,- for å sikre kontinuerlig likviditet. - Klubben skal føre regnskap etter gjeldene reglement og presentere regnskapet ved årsmøte. - Klubben skal ved hvert årsmøte presentere revidert budsjett for inneværende år, samt budsjett for kommende år

5 Strategi SWOT-Analyse SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Når man skal legge en strategi kan det være nyttig å foreta en slik analyse for å finne hvilke områder man kan jobbe med, og hvilke som må ivaretas. Her følger en SWOT-Analyse per av Trondheim Frisbeeklubb og idrettens situasjon i Trondheim. Strengths: Weaknesses: Opportunities: Threats: - Lav inngangspris - Lett å lære - Billige anlegg - Få medlemmer - Lite engasjement - TK positive til nye anlegg - Sune Wentzel - Barneskoler - Ladebanen forsvinner - Andre idretter - Vedlikehold Strengths: Frisbeegolf og Ultimate Frisbee har begge veldig lave inngangspriser. I Frisbeegolf trenger du egentlig bare en frisbee for å spille, men selv et nybegynnersett med en driver, en mid-range og en putter får man for under 300,-. Også anleggene våre er relativt billige. Man kan sette opp en ni hulls bane med kurver, startblokker, teeskilt og infoskilt til ca ,-. I tillegg er sporten lett å lære. Disse styrkene må ivaretas når sporten utvikles videre. Weaknesses: Per i dag er det under 100 medlemmer i Trondheim, en by med ca innbyggere. Det vil si at bare 0.056% av befolkningen er medlem i klubben. I tillegg har engasjementet i klubben vært sentrert på noen få medlemmer. Dette sliter på disse nøkkelpersonene og begrenser hvor mye klubben får gjort over tid. Opportunities: Gjennom det arbeidet som noen av klubbens medlemmer har gjort gjennom flere år har Trondheim Kommune blitt positive til å utvikle anlegg. Sune Wentzel har bidratt i dette arbeidet, og kommunen har vist at de er mer villig til å høre på en «kjendis» enn klubbens egne medlemmer. Siden Sune er positiv til å hjelpe oss, burde vi utnytte denne situasjonen positivt. Videre ser man muligheten til å få på plass utstyr på barneskoler rundt om i Trondheim da skolene er positive til lav-kostnads anlegg. Threats: Større ombygninger av fotballanlegget på Lade ser ut til å true anlegget. Dette vil i så fall bety at vi på kort sikt står uten et 18-hulls anlegg. Kommunen har tidligere vært vanskelige å få i gang i forhold til vedlikehold (heriblant klipping av gress) på Othilienborg og dermed begrenser mulighetene seg en del. I tillegg må man konkurrere med andre klubber om kommunens anleggsmidler og andre midler

6 Hovedområder for satsning Strategiene er delt opp i fem hovedområder: - Rekruttering - Konkurranse - Anlegg - Omdømme - Organisasjon Inndelingen er gjort for å kunne fordele arbeidsoppgaver i styret og de ressurspersonene som støtter styret. Noen av prosjektene beskrevet i handlingsplanen er sentrale i flere av satsningsområdene. Disse er i omtalen under linket opp mot det området hvor de naturlig hører hjemme. I det følgende er det satt opp en oversikt for hvert hovedområde. Nåsituasjonen beskriver kort hva som er dagens situasjon ved vedtakelse av strategi- og handlingsplanen Strategiske mål er gjengitt fra målsetningene beskrevet tidligere i dokumentet. Strategi forklarer kort hvordan man skal nå de respektive målene. Prosjekter lister opp hvilke prosjekter som er direkte relatert til det strategiske området. Rekruttering Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Trondheim Frisbeeklubb teller i dag 76 medlemmer. Klubben skal nå 200 aktive medlemmer innen Klubben skal nå 350 aktive medlemmer innen Sporten må bli mer synlig både for unge og voksne. Ved å innføre en sentralt plassert nybegynnerbane kan man fange opp de voksne. I tillegg må det etableres et tilbud på barneskolene slik at unger introduseres til frisbee tidlig. Ved å økte tilgjengeligheten og synligheten kan sporten vokse. Samtidig må det reklameres for klubben. 1. Barneskolekurvene - 6 -

7 Konkurranse Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Tradisjonelt har klubben arrangert konkurranse for klubbens medlemmer på våren og høsten, samt Trondheim Open Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 40 deltakere i 2014 Klubbmesterskap på høsten skal ha minimum 75 deltakere i 2018 Det skal arrangeres seriespill lokalt i Trondheim Klubben skal arrangere Trondheim Open hvert år fra 2014 «Frisbeegolfens dag» skal trekke 20 nybegynnere våren 2013 «Frisbeegolfens dag» skal øke antall nybegynnere med 10 hvert år Utøvere deles i tre aktivitetsnivå: Nybegynner Ønsker å prøve konkurranse, men uten å bli utklasset og flau. Aktiv på klubbnivå: Vil konkurrere, men neppe reise mye Aktiv på nasjonalt nivå: Reiser gjerne til nasjonale og internasjonale konk. Klubbens konkurranser bør rettes inn mot et enkelt nivå, selv om alle oppfordres til å delta. Frisbeegolfens dag rettes mot nybegynnere, Klubbmesterskap og seriespill mot aktive på klubbnivå mens Trondheim Open rettes mot aktive på nasjonalt nivå. 2. Klubbmesterskap 3. Seriespill 4. Trondheim Open 5. Frisbeegolfens dag Anlegg Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Lade: 9 kurver med doble utkast. Forsvinner mest sannsynlig allerede Othilienborg: 9 kurver. Anlegg under utbedring i samarbeid med TK. Dragvoll: 11 kurver. Noen kurver ikke enda ferdigstilt. Othilienborg: vanlig anlegg 9 kurver innen Trondheim Spektrum: Nybegynneranlegg 9 kurver innen Lade: Nybegynneranlegg 9 kurver (erstatter dagens) innen Granåsen - Profesjonelt anlegg 18 hull, doble utkast, innen eller flere kurver på 50% av Trondheims skoler innen eller flere kurver på 75% av Trondheims skoler innen Anlegget på Lade ser ut til å bli i stor grad utradert på grunn av endringer av det totale området. Det er derfor viktig å ha trykk på utvikling av anlegg i Trondheim og omegn. I første omgang prioriteres å ferdigstille to anlegg (Othilienborg og Dragvoll) som er nesten klare, samt å få på plass et sentralt plassert nybegynneranlegg (Trondheim Spektrum). På lengre sikt ønsker man et mer profesjonelt anlegg i Granåsen, der vi får være i fred fra turgåere og andre idretter. For å bidra til rekruttering blant de yngre jobbes det parallelt med å få på plass kurver på barne- og ungdomsskoler. 6. Anlegg Othilienborg 7. Anlegg Trondheim Spektrum 8. Anlegg Lade 9. Anlegg Granåsen - 7 -

8 Omdømme Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: De færreste som ikke driver med frisbee, kjenner til klubben eller sporten generelt. Det er lite dekning i lokal media. Det er også få som har prøvd sporten uten å enten være aktiv selv, eller kjenne noen som er det. 20% av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha kjennskap til Frisbeegolf i % av Trondheims befolkning skal ha prøvd Frisbeegolf i 2016 Gjennom å etablere et nybegynneranlegg på Trondheim Spektrum, får frisbee et utstillingsvindu sentralt i Trondheim. God skilting rundt anlegget samt utlån av utstyr gir mange muligheten til å prøve det og bli bitt av basillen. Flere hundre trener i Trondheim Spektrum hver dag, og ser dermed anlegget og aktiviteten som pågår der. 10. Hjemmeside/forum Organisasjon Nåsituasjon: Strategisk mål: Strategi: Prosjekter: Styret har stort sett bestått av tre personer, der leder har fungert i stillingen hovedsakelig pro forma. Klubben skal avholde årsmøte etter idrettens reglement, hvert år. Klubbens styremedlemmer skal ha klart definerte arbeidsområder. Klubben skal etablere underavdeling for Ultimate senest i Klubben skal ha bygd opp en egenkapital på ,- for å sikre kontinuerlig likviditet. Klubben skal føre regnskap etter gjeldende reglement og presentere regnskapet ved årsmøte. Klubben skal ved hvert årsmøte presentere revidert regnskap for inneværende år, samt budsjett for kommende år. Gjennom å fordele arbeidsoppgavene i klubben på et lovlig etablert styre, kan driften av klubben sikres på en bedre måte. Mindre arbeidsmengde på hver enkelt gjør det overkommelig å iverksette og sluttføre prosjekter. Etablering av en underavdeling for Ultimate utvider klubbens tilbud, og innbyr til treningskamper mot NTNUI på kort sikt, og eventuelt andre lag på lengre sikt. Ved å heve nivået organisatorisk vil klubben også kunne søke om bingomidler samt andre midler. En oppbygging av egenkapital sikrer at klubben har god likviditet til å gjøre strakstiltak når det er nødvendig. 11. Nyetablering av klubben 12. Ultimate

9 Prosjekt 1 Barneskolekurvene Startdato: Sluttdato: Rekrutteringsansvarlig i styret Ressurspersoner: Anleggsansvarlig, Sune Sport Målene er å ha en kurv på 75% av Trondheims barneskoler innen , med et delmål om 50% innen Det etableres en avtale med leverandør om en «startpakke» bestående av kurv og et gitt antall disker, samt montering av kurven. Rekrutteringsansvarlig tar kontakt med barne- og ungdomsskoler for å anbefale kjøp og montering av pakken. I tillegg anbefales oppmerking av poengring (se side 21). Per i dag finnes det liten aktivitet på yngre nivå innen frisbee i Trondheim. Unger er ikke vant til å bruke frisbee i skolesammenheng. De fleste møter frisbee stort sett bare som en fritidsaktivitet, og det er ikke så veldig vanlig heller. For å kunne etablere et ordentlig miljø, må man ha et grunnlag for rekruttering. Dette får man ved å sørge for at det å kaste frisbee er noe man opplever i skolesammenheng. Ved å vise hvor billig det er å sette opp en kurv, samt kjøpe inn nok disker til at ungene kan få et første møte med bruken av frisbee, kan man komme inn hos skolene. Håpet er at skolene ser muligheten til å øke tilbudet til ungene ved å sette opp et relativt billig anlegg. Kjennskap til en idrett skaper naturlig rekruttering. Unger oppsøker ofte de idrettene som de møter på skolen. Fotball, håndball og i noen grad volleyball, basketball og innebandy, er idretter ungene blir kjent med i skolen. Likeså friidrett. Ved å bli vant med å bruke frisbee tidligere, bør man kunne forvente noe rekruttering blant de som får et møte med idretten i skolen. En bieffekt kan være noe rekruttering blant nysgjerrige skoleansatte og/eller foreldre. Juni 2013 til Aug 2013 Etablere en startpakke som kan tilbys til skolene i samarbeid med leverandør. Aug 2013 til Des 2018 Kontakte skoler og tilby startpakke. Hjelpe skolen med å sette opp anlegget. Ev. avtale om kommisjon fra leverandørs salg. Ingen - 9 -

10 Prosjekt 2 Klubbmesterskap Startdato: Sluttdato: (gjentas årlig) Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Arrangementskomité Klubbmesterskapet er en årlig konkurranse kun åpen for klubbens medlemmer. Dette inkluderer de som melder seg inn i klubben på mesterskapsdagen. Mesterskapet legges til siste helgen i september av to årsaker. For det første sikrer dette at arrangementet ikke kolliderer med høstferien. For det andre unngår man normalt den første snøen, noe som også kan være et hinder for deltakelse. Målene for arrangementet er at stadig flere aktive klubbmedlemmer skal delta i mesterskapet. Måltallene er satt for mesterskapet i 2014 (40 deltakere) og 2018 (75 deltakere). Mesterskapet deles opp i passende grupperinger basert på alder, nivå og kjønn. Datoen for mesterskapet vedtas ved årsmøtet på starten av hver sesong. Det deles ut pokal, medalje eller lignende til de tre beste i hver klasse. For de aktive medlemmene i klubben er det viktig å ha et spesifikt mesterskap å satse mot. Mesterskapet er også en god arena for å knytte bekjentskaper mellom klubbens medlemmer. Ved å holde mesterskapet på slutten av sesongen sikrer man at så mange medlemmer som mulig kan delta. Det er viktig at det deles ut pokal, medalje eller lignende til vinnerne. Dette bidrar til å heve standarden på mesterskapet, og gir det høyere troverdighet. Feb 2013 Dato for mesterskap foreslås for årsmøtet og vedtas April 2013 Skisse for mesterskap lages August 2013 Påmelding åpner. 3 uker før Antatt tidsplan for helgen presenteres. Lokal/regional presse inviteres. 1 uke før Påmelding avsluttes. Oppsett for arrangement sluttføres og offentliggjøres. Sept 2013 Mesterskap avholdes. Pressemelding sendes lokal/regional presse. Okt 2013 Arrangementet evalueres. Arrangementsregnskap gjøres opp. Sponsorer, ev. påmeldingsavgift, kiosksalg Premier/medaljer/pokaler. Varer for salg. Ev. merking

11 Prosjekt 3 Seriespill Startdato: Sluttdato: (gjentas årlig) Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Serieansvarlig Klubbens medlemmer skal ha et serietilbud fra Serien foregår ved at det arrangeres spill til gitte tider 20 enkeltdager i løpet av sommeren. Hver enkeltdag kan det gås inntil to runder. Resultatene fra rundene rapporteres inn til serieansvarlig. Minimumskrav for tellende runde er tre deltakere. Man kan dermed maksimalt gå 40 tellende runder i løpet av en sommer. Det regnes et snitt av de 12 beste rundene til hvert medlem. Minstekrav for tellende rangering i serien er 10 runder. Ved bare 10 runder, teller dårligste resultat 3 ganger når snitt skal regnes ut. Resultater og ranking offentliggjøres på klubbens hjemmeside. Seriespillet deles i klasser basert på alder og kjønn. Seriespill bidrar til å gi de aktive medlemmene en mulighet til å konkurrere lokalt. Dette sikrer at de klubbmedlemmene som ønsker å konkurrere lokalt, har et større tilbud enn bare Frisbeegolfens dag og Klubbmesterskap. Feb 2013 Forslag til serieoppsett presenteres og vedtas på årsmøtet. Mai 2013 Sept 2013 Seriespill avvikles Sept 2013 Seriemestere kåres. Pressemelding sendes lokal/regional presse. Okt 2013 Seriespillet evalueres Sponsorer, ev. deltakeravgift Ev. premier/pokaler/medaljer

12 Prosjekt 4 Trondheim Open Startdato: Sluttdato: Mai 2014 Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Arrangementskomité Trondheim Open skal være klubbens årlige arrangement på nasjonalt nivå, og inngår i Norgescupturneringen. Arrangementet skal bære tydelig preg av å være rettet mot både Norgeseliten. Arrangementet arrangeres i samarbeid med forbundet, i tråd med deres reglement. Trondheim Open har tradisjon for å arrangeres i midten av mai. Det er viktig at klubben har arrangement på alle nivå. I den sammenheng passer det godt å ha en runde i Norgescupen. Klubben har arrangert Trondheim Open rundt denne tiden tidligere, og prosjektet er mer en videreføring av et etablert arrangement enn noe annet. Mars 2014 Mai 2014 Juni 2014 Arrangementet planlegges, offentliggjøres og påmelding starter Arrangementsregnskap gjøres opp. Pressemelding sendes ut. Arrangementet evalueres. Sponsorer, ev. deltakeravgift, støtte fra forbundet? Premier/pokaler/medaljer

13 Prosjekt 5 Frisbeegolfens dag Startdato: Sluttdato: Arrangementsansvarlig Ressurspersoner: Arrangementskomité, Rekrutteringsansvarlig Frisbeegolfens dag er et landsdekkende arrangement der klubbene oppfordres av forbundet til å ha arrangement. Dette skal være et rekrutteringsarrangement for frisbeegolf, hvor nye medlemmer står i fokus. Målet for 2013 er å introdusere 20 personer til idretten gjennom arrangementet. Fra 2014 økes målet med 10, og dette gjentas hvert år. Dette kan gjøres gjennom at klubbens medlemmer inviterer venner til å komme og prøve frisbeegolf. Det kan også gjøres stunt hvor f.eks. Rosenborgs spillere, eller Byåsen håndballs spillere inviteres til å prøve en annen idrett. Arrangementsdato bestemmes av forbundet, og legges til våren eller tidlig sommer for at ev. rekrutterte spillere kan spille mer den sesongen. Deltakere gis anledning til å melde seg inn i klubben. For å sikre lavest mulig list for å delta, tas det IKKE deltakeravgift for nybegynnere. Kun for klubbmedlemmer. Noe av rekrutteringen til klubben vil komme som resultat av kurver som settes om rundt om kring. Det er likevel viktig å ha en turnering hvor det er enkelt å delta, og hvor fokuset er på nybegynnere. Ved å ha større fokus på at det skal være gøy å spille, enn på hvem som vinner, er listen for å delta lagt lavt. April 2013 Planlegging av arrangementet. Invitasjon sendes ut. Pressemelding sendes ut. 14 dager før Tidsskjema publiseres. Juni 2013 Arrangementet gjennomføres. Pressemelding sendes ut. Juni 2013 Arrangementsregnskap gjøres opp. Arrangementet evalueres. Sponsorer. Deltakeravgift fra klubbmedlemmer. Kiosksalg Premier/pokaler/medaljer. Varer for salg

14 Prosjekt 6 Anlegg Othilienborg Startdato: Startet Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. Nyetablering av bane på Othilienborg, med 9 hull. Den tidligere banen endres i samarbeid med Trondheim Kommune og etableres som en 9-hulls bane for middels til erfarne spillere. Trondheim Kommune har i de siste årene ikke klippet i området hvor banen er bygd. Dette har gitt liten mulighet for spill på denne banen. Kommunen har etter påtrykk fra Ingar Ballo og Sune Wentzel sett verdien i å ha en bane som til enhver tid er i bra stand. Frem til Mai 2013 Kommunisere med Trondheim Kommune og ferdigstille endret bane Ikke aktuell Ingen (Flytting av eksisterende kurver utføres av kommunen)

15 Prosjekt 7 Anlegg Trondheim Spektrum Startdato: Startet Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. Etablering av 9 hulls nybegynnerbane rundt Trondheim Spektrum. Det settes opp infoskilt som viser banen, samt informasjon om kasteteknikker og regler. I tillegg settes det opp skilt ved alle tee, med info om hullet, og råd om hvilke kast og disker som funker best for hullet. Alle hull skal i tillegg ha støpt tee, eller merket tee fra asfalt. Det er ønskelig å etablere en nybegynnerbane rundt Trondheim Spektrum. Hullene er relativt korte, og med et fåtall teknisk krevende detaljer. Banen er ment å være et alternativ for spillere som vil få sitt første møte med frisbeegolf, samtidig som det er en artig bane for de noe mer viderekomne. Fokus når banen ble laget var likevel at den skulle være en trygg bane for nybegynnere. Alle hull er lagt opp slik at sjansen for å havne i Nidelven, på parkeringsplass eller på turstier er minimal. Noen av hullene ligger likevel på de mindre brukte stiene rundt Trondheim Spektrum, som krever at man respekterer at turgåere og joggere benytter disse. Trondheim Spektrum er en perfekt plass for en sentral og eksponert nybegynnerbane. Ved å selge den inn til kommunen som et godt alternativ for foreldre som kjører unger til hallen kan man få finansiering. Startet Des 2012 Mar 2013 April 2013 Lage banekart og presentere forslaget til Trondheim Kommune. Sende søknad til kommunen om etablering av banen. Bygge banen. Sette opp skilting. Ikke aktuelt Kurver, skilting og utkast. Finansieres av Trondheim Kommune

16 Prosjekt 8 Anlegg Lade Startdato: Startet Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. En ny 9 hulls bane etableres som erstatning for eksisterende 18 hulls bane. Det skal gjøres større ombygninger av fotballbanene i området. Dette vil mest sannsynlig føre til større bruk av banene, som igjen fører til mindre mulighet for å spille på denne banen. I tillegg er det planlagt klubbhus for Trygg/Lade, samt etablering av barnehage vil også ta av dagens bane. Det vil ikke være mulig å ha en like stor og omfattende bane som dagens bane. Det er viktig å ha fortsatt tilstedeværelse i området. En 9 hulls mindre bane vil sikre at det fortsatt er aktivitet i området, selv om det begrenses i forhold til tidligere. Vår 2014 Gjøre om banen i samarbeid med Trondheim Kommune. Ikke aktuell. Ingen. Kun flytting av kurver/tee i samarbeid med Trondheim Kommune

17 Prosjekt 9 Anlegg Granåsen Startdato: Sluttdato: Anleggsansvarlig Ressurspersoner: Styreleder. Sune Wentzel. Ståle Stai Hakstad. Etablere to 18 hulls baner (18 kurver, to utkast til hver) i Granåsen. Anlegget etableres med et fokus på å være et utfordrende anlegg for de etablerte utøverne. I dag er Lade den banen som har fungert som hovedanlegg for etablerte utøvere. Når området bygges om, er det nødvendig med et nytt anlegg som erstatter Lade som hovedbane for utfordrende spill, samt for turneringer på nasjonalt nivå. Dagens anlegg på Lade preges også av at man må dele området både med andre idretter, og med folk som går tur med hunder. Det har gjentatte ganger vært hundeavføring rundt kurver på Lade, som medfører en negativ opplevelse for spillerne. Å etablere et større anlegg i Granåsen kan være en god mulighet til å utvikle idretten i Trondheim. Juni 2013 Juni 2013 Juni 2015 Juni 2015 Des 2015 Etablere kontakt med Trondheim Kommune om anlegget Jobbe frem baneforslag i samarbeid med Trondheim Kommune Bygging av anlegg Ikke aktuell. Kurver, utkast og skilting. Dekkes av tippemidler og Trondheim Kommune

18 Prosjekt 10 Hjemmeside/forum Startdato: Startet Sluttdato: Organisasjonsansvarlig Ressurspersoner: Hjemmesideansvarlig Klubben skal ha en hjemmeside som gir to typer informasjon: 1. Statisk informasjon om anlegg, klubben, treninger og lignende 2. Levende informasjon i form av nyheter, resultater og lignende For å sikre stadige nyhetssaker bør klubbens medlemmer gis adgang til å skrive artikler på egen hånd, slik at arbeidsmengden fordeles. Det bør likevel være en hjemmesideansvarlig som godkjenner nyhetene før de publiseres. Dette vil sikre at nyhetene er i tråd med klubbens verdier og holdninger. En god hjemmeside preges av å gi akkurat den informasjonen de besøkende søker. Dette krever en balanse mellom å ha nyttig informasjon om anlegg og klubbens tilbud lett tilgjengelig, samtidig som man presenterer stadig nytt innhold som trekker aktive medlemmer tilbake til siden jevnlig. Klubbens nåværende hjemmeside har et noe gammeldags utseende, og preges av at den sjelden oppdateres. En nyetablering av siden hvor nyheter utgjør en del av siden, uten å gå utover den viktige statiske informasjonen, kan bidra til klubbens og idrettens omdømme. Februar 2013 Fortløpende Utarbeide og publisere en ny hjemmeside Oppdatere nyheter. Sponsorer Ev. webdomene og webhosting

19 Prosjekt 11 Nyetablering av klubben Startdato: Startet Sluttdato: Organisasjonsansvarlig Ressurspersoner: Styret og ressurspersoner For at klubben skal tas seriøs i alle sammenhenger er det viktig at den drives etter gjeldende lover og regler. Det skal derfor jobbes mot å oppfylle alle forpliktelser i forhold til årsmøter, økonomi og generell dokumentasjon. Klubbens økonomi skal også styrkes for å sikre handlingsfrihet. En veldreven klubb er avhengig av å, som et minimum, følge idrettens lover og regler. Dette gjelder i forhold til avholdt årsmøte, føring av regnskap og sammensetning av klubbstyre. En god økonomistyring gir i tillegg muligheten for økt aktivitet, samt raske handlinger. Sammen med ny giv ved årsmøtet høsten 2012, kom muligheten til å bygge opp klubben litt fra grunnen av. Gamle ressurser kombineres med nye, samtidig som det utvikles en plan for fremtiden. Feb 2013 Årsmøte avholdes. Strategi- og handlingsplan vedtas. Styre velges Avholde årlig årsmøte. Følge opp handlingsplan. Ikke aktuell Ikke aktuell

20 Prosjekt 12 Ultimate 2015 Startdato: Sluttdato: Organisasjonsansvarlig Ressurspersoner: Styret Trondheim Frisbeeklubb etablerer avdeling for Ultimate Frisbee i Det spilles jevnlige treningskamper mot NTNUI, med langsiktig mål om etablering av seriespill på nasjonalt nivå i samarbeid med forbundet. Per i dag må de som ønsker å drive med Ultimate Frisbee ha tilknytning til NTNUI. Det er stadig vanskeligere å få medlemskap i klubben uten å være student ved NTNU. Dette er noe som gjør det stadig vanskeligere å gi alle som eventuelt ønsker å utøve idretten et tilbud. Ved å etablere tilbudet også i Trondheim Frisbeeklubb kan man på sikt spille både treningskamper, og forhåpentligvis seriekamper. Nå til Sommer 2014 Årsmøte 2015 Sommer 2015 Samle sammen nok spillere, og forsøke å få til treninger/treningskamper. Vedta opprettelse av undergruppe for Ultimate Frisbee. Etablere lag og delta i Ultimateserien Medlemsavgift Eventuell serieavgift med tiden. Dommerhonorar

21 Tilleggsinfo Ny konkurranseform Poengring I forbindelse med etablering av kurver ved barne- og ungdomsskoler er det ikke realistisk å etablere baner med flere kurver. Samtidig er det behov for et tilbud som går utover én kurv som man kan kaste på. Kurven vil kunne gi noe trening på putting, men skal man også kunne trene på presisjon, trengs et nytt tiltak. Det foreslås derfor å etablere en poengring i forbindelse med skolene. Det tegnes opp en blink på bakken som består av en indre ring med diameter på 2 meter. Utenfor denne tegnes tre ringer med en tykkelse på 1 meter hver, som gir en total diameter på 8 meter. I disse ringene merkes det av for 5, 3, 2 og 1 poeng. Dette åpner for en konkurranseform hvor deltakerne kan velge hvor de kaster fra, hvor mange ganger de kaster, ev. om det er om å gjøre å nå en gitt poengsum. Konkurransen gir deltakerne trening i å treffe innenfor et gitt område, sammenlignbart med approach på kurv. Anlegg utover de i strategi- og handlingsplan Anlegg på Dragvoll forsøkes ferdigstilt senest våren Dette er ikke tatt med i dokumentet da det ferdigstilles uten behov for annen aktivitet enn å sette på plass resterende kurver. I tillegg har et borettslag i utkanten av Trondheim signalisert at de ønsker å bruke midler på å etablere et anlegg. Dette er i skrivende stund for usikkert til å prioriteres i første utgave av planen. Regnskapsføring og budsjettering Norges Idrettsforbund har utviklet en kontoplan. Regnskapet for klubben, samt budsjett, baserer seg på denne kontoplanen for å sikre at regnskapsføringen er i tråd med NIFs regelverk. Kontoplanen med tilhørende informasjon finnes her: Budsjett settes alltid opp for kommende år, samtidig som budsjett for inneværende år revideres. Dette betyr at på årsmøte i 2014 vedtas budsjett for 2015, og revidert budsjett for Vedtak av ny lov for klubben Norges Idrettsforbund har vedtatt ny lovnorm for idrettslag. Ved årsmøtet i 2013 foreslås vedtak av ny lov for klubben. Normen finnes her: Promotering Det er ønskelig å etablere en klar profil i forhold til logo, hjemmeside, og tilgjengelig utstyr. Klubben vil ta stilling til hva som skal være tilgjengelig av klær og utstyr med klubbens logo/navn

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21.

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Statutter for medlemskap...

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer