Årsmøte Svolvær Idrettslag Torsdag 20. Mars Klubbhuset, Stranda stadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion"

Transkript

1 Velkommen ved Edd. Saksliste: Årsmøte Svolvær Idrettslag Torsdag 20. Mars Klubbhuset, Stranda stadion 1. Møteinnkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste Møteleder: Marit Gjelle 2. Sekretær: Børge Alex. Høyvik 3. Protokoll: Svein Anders Olsen Linn Krogstad Alle valg taes til slutt. Framskyndet 2-xtra - Børge Larsen, Leder Vågan Høyre. Orientering om Høyres idrettspolitikk. Introduksjon - Gi enkeltmennesker og -organisasjoner muligheter. Fjerne skjemaveldet og forenkle regelverket. Kommunen: Drift, vedlikehold og utbygging. Skal ansettes en park-,idrett- og anleggskonsulent etter at n.v. idrettskonsulent trer inn i pensjonistenes rekker. Stillingen er utlyst, men ikke utformet. Prioritert gratis anlegg for barn og unge under 18 år per i dag bare for drift av svømmehallen. Hvordan bidra for å organisere idretten utover hardware - anlegg. Likhetsprinsippet bør gjelde. Når politikken med gratis halleie fungerer så bra, hvorfor endre? For å bedre og øke vedlikeholdet og ha økte midler til utbygging. Er det regnet på folkehelsekostnaden ift vedlikehold- og utbyggingskostnader? Nei, ganske sikker på at det ikke er regna på dette. Fri halleie for barn og unge dekker ikke opp for kamper/turneringer - dreper frivilligheten. Samarbeidet er det viktigste. Samme rederi og kanskje samme båt... Skulle hatt en politisk debatt med flere politiske partier om temaet... (bør SIL initiere en slik?) 3. Trimgruppa:

2 4. Svømmegruppa: 5. Håndballgruppa: 6. Fotballgruppa: 7. Hovedlaget: 8. Årsmøtesaker: 1. Fordeling LAM. Ønske fra svømming om endring av fordelingsnøkkelen for tilskudd. Bedt om å søke tilskudd til hovedstyret istedet for endring av nøkkel. Evt. forberedes som sak ved senere årsmøte. 2. Idrettsskole i SIL. Visjon Gjennom idrettsskolen skal Svolvær Idrettslag gi barn og unge i Svolvær et bredere idrettstilbud. Mål Svolvær Idrettslag har som overordnet mål: - Sørge for aktiviteter som fremmer trygghet, trivsel og sunn helse. - Ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. - Være en sentral støttespiller for Svolværs befolkning. Idrettsskolen i SIL skal underbygge disse målene ved å: 1. La barn få utfolde seg i flest mulige aktiviteter og idretter. 2. Legge til rette for et tilbud som ikke er dyrt å delta i. Bakgrunn I 2012 ble idrettslaget kontaktet av Bjørn Kirkhaug og Linn Krogstad, med et forslag om at SIL startet en idrettsskole. De mente dette ville være en mulighet til å gi barn og unge et nytt og bredt tilbud, og at en idrettsskole også ville være med på å styrke idrettslagets omdømme og rekruttering. Saksbehandling Idrettsskole har vært diskutert i hovedstyret i flere møter. Forslagsstillerne har laget et utkast til rammeverk for idrettsskolen, og de fire gruppene i SIL har behandlet saken og gitt ideen sin tilslutning. Det har i denne prosessen hele tiden vært en forutsetning at idrettsskole ikke skal komme i stedet for dagens tilbud til barn og

3 unge, men i tillegg til de tilbud SIL allerede har. Samtidig vil ikke en idrettsskole kunne overleve uten at idrettslaget står samlet bak. Dersom årsmøtet vedtar å starte idrettsskole vil hovedstyret oppfordre undergruppene i SIL til å støtte opp om gjennomføringen. Høsten 2013 ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe på fire personer, som skulle forberede saken for årsmøtet i Gruppen har bestått av Linn Krogstad, Bjørn Kirkhaug, Jan-Levi Brinchmann fra trimgruppen og Edd Meby, leder i Svolvær IL. Gruppens mandat har vært å utarbeide et beslutningsgrunnlag og komme med en innstilling til årsmøtet. Følgende vedtak i hovedstyret 27. oktober 2013 ligger til grunn for gruppens arbeid: Organisering: Idrettsskole organiseres som prosjekt, direkte underlagt hovedstyret. Prosjektet må ha en egen styringsgruppe med en leder. SIL ønsker at Bjørn Kirkhaug og Linn Krogstad er med i driften av idrettsskolen. Tidsaspekt: Idrettsskolen starter med en prøveperiode på 2 år. Økonomi: Idrettsskolen får et starttilskudd fra hovedstyret, men må ellers sørge for sin egen økonomi. Anlegg: Idrettsskolen vil i samråd med SIL kunne benytte Stranda stadion og Svenningsletta. Rapportering: Prosjektledelsen har i prøveperioden møterett, men ikke stemmerett i hovedstyret. Prosjektledelsen lager årsrapport og fører regnskap som behandles på årsmøtet. Vurdering Arbeidsgruppen har siden høsten 2013 konsentrert sitt arbeid for idrettsskolen om disse punktene: 1. Anlegg. 2. Økonomi. 3. Tillitsvalgte. 4. Organisering og drift 1. Anlegg Stranda stadion, Våganhallen, Kong Øisteins hall, Kongstinden, Svolvær skole, svømmehallen er anlegg som vil kunne benyttes. Det er viktig med god dialog med de andre gruppene. Treningstimer fordeles av Vågan Eiendom KF, som har fordelingsmøte i juni. Da fordeles timer for de neste 12 månedene. Stranda stadion er base for idrettsskolen, og vi ønsker at de fleste treningene er på Svolvær skole. Økonomi Utgangspunktet er at aktiviteten ikke er større og dyrere enn at man kan holde en lav kontingent og lite dugnadspress på foreldrene. Kostnadene vil være kjøp av utstyr og tjenester. Norges Idrettsforbund gir til skudd på kroner for idrettsskoler under 50 barn. Hovedstyret vil gi et årlig tilskudd på kroner fra Svolvær IL i prosjektperioden. Andre inntekter vil være sponsorinntekter, søknader til Andefondet, Lofotkraftfondet og andre fond. Utkastet til budsjett viser at SIL vil kunne starte idrettsskolen med et budsjett på kroner. Tillitsvalgte I prosjektperioden drives idrettsskolen av en prosjektledelse på tre personer. I tillegg trenges en gruppe med 6 hovedtrenere, samt et ukjent antall hjelpere. Vi skal rekruttere fra foreldregruppen, folk som driver med andre idretter, foreldre med idrettsbakgrunn, elever fra folkehøgskole og videregående. Og vi drar veksler på andre lag og foreninger, samt trenere i våre egne grupper svømming, trim, håndball og fotball. Det er et mål at alle instruktører gjennomgår aktivitetslederkurs før skolen starter. Vi ønsker å få dette til tidlig i september, med et kurs levert fra Nordland Idrettskrets. Organisering Prosjektledelse er på tre personer, og består av Linn Krogstad, Marit Gjelle og Bjørn Kirkhaug. Prosjektgruppen konstituerer seg selv og velger en leder. Leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett, i hovedstyret i SIL, og idrettsskolen er i prosjektperioden direkte underlagt hovedstyret. Aktivitetene drives av en gruppe hovedtrenere

4 på 6 personer, som rekrutteres av idrettsskolens ledelse. Det er en forutsetning at de som deltar og er instruktører i idrettsskolen er medlemmer i Svolvær IL. Drift Idrettsskolen er for barn fra 6-10 år, og disse deles inn i to grupper, 6-8 år og 8-10 år. Antall instruktører og tilgang til anlegg vil legge føringer for antall barn. Det skal være én aktivitet i uken første skoleår. Idrettsskolen følger skoleåret, og varer i ca 30 uker, med bolker med forskjellige idretter. Påmelding skjer på våren, med frist rundt 20. juni. Innstilling til vedtak 1. Svolvær IL oppretter idrettsskole. Skolen starter i september 2014 og påmelding skjer våren Idrettsskolen kommer i tillegg til ikke i stedet for de allerede eksisterende aktiviteter i SIL. 3. Idrettsskolen er organisert som et prosjekt underlagt hovedstyret i SIL. Idrettsskolen har møte og talerett i styret, men ikke stemmerett. Prosjektperioden er fra mars 2014 til mars Idrettsskolen er ansvarlig for sin egen økonomi, fører regnskap og avlegger rapport til årsmøtet. 5. Hovedstyret bevilger kr til idrettsskole hvert av de to prosjektårene. Første utbetaling skjer i april 2014 og andre utbetaling i april Enstemmig vedtatt. 9. VALG. Hovedstyret Leder Edd Meby 2 år Nestleder Gry Helmersen Lind 1 år Kasserer Ole Marhaug 1 år Styremedlem Nina Jensen 2 år Trim: Kasserer Jan - Levi Brinchmann 1 år Styremedlem Magne Johnsen 1 år Styremedlem Tone Hansen 2 år Styremedlem N.N. 2 år Frist, 25. april, finne nytt styremedlem. Håndball: Leder Jøran Hansen 1 år Kasserer N.N. (Må være en kvinne) Styremedlem Pål Christensen 2 år Styremedlem Geir Rishaug 1 år Styremedlem John Arne Edvardsen 2 år Styremedlem Steffen Ravnåsen 1 år Frist, 25. april, finne ny kasserer

5 Fotball: Leder Fredrik Aagaard Nilsen 1 år Kasserer Stig Rasmussen 2 år Styremedlem Mette Eide 1 år Styremedlem Trine Arntsen 2 år Styremedlem Marit Nordby 1 år Styremedlem Svenn Anders Olsen 2 år Styremedlem Håkon Gjertsen 1 år Svømming: Leder Børge Høyvik 1 år Kasserer N.N. Styremedlem Roar Ellingsen 1 år Styremedlem Karianne Steen 2 år Styremedlem Gaute Wahl 1 år Frist, 25. April for å finne ny kasserer. Valgkommite: Harry Strøm, Lena Sundklakk, Marit S. Nordby, Pål Christensen Ihh til innstilling. 10. Orienteringer. Trond Seloter - Kraftinor. Kraft til idretten Anerkjennelser. Blomster til Lene Fredriksen (trim), Rune Sjøstrand (trim), Rita Holst (hovedstyret), Eirin Rønning (svømming), Lill Tove Halden (svømming), Hege Christoffersen (håndball), Maria Okkenhaug (håndball), Kim Tophøy (håndball). Bjørn Kirkhaug og Linn Krogstad for idrettsskolen. Bokkomiteen. Jubileumskomiteen. Svein Anders Olsen Sign. Linn Krogstad Sign.

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 Dato: 31/1-2006 kl. 19.00 STED: Den Gyldne Oter. TILSTEDE: Ca. 20 stykker Saksliste Sak 1 Åpning v/ avtroppende leder Karina Sørensen Sak 2 Valg av møteleder og referent. Petter

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer