RUBRIK FORVANDLE SMÅ SAMTALER TIL STORE NYHETER. En førsteklasses hørselsopplevelse JUNA 9 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUBRIK FORVANDLE SMÅ SAMTALER TIL STORE NYHETER. En førsteklasses hørselsopplevelse JUNA 9 7"

Transkript

1 RUBRIK FORVANDLE SMÅ SAMTALER TIL STORE NYHETER En førsteklasses hørselsopplevelse JUNA 9 7 1

2 RUBRIK FORVANDLE INNOVATIV TEKNOLOGI TIL EN FØRSTEKLASSES HØRSELSOPPLEVELSE 2

3 RUBRIK Med eksepsjonell taleforståelse, imponerende lyttekomfort og et rikt utvalg å velge fra, leverer Bernafon det som forventes av en førsteklasses høreapparatfamilie. Dette er vårt løfte til deg og dine pasienter når du har valgt å bruke Juna. Juna tilbyr avanserte funksjoner og tilbehør utviklet i Sveits. Bernafons Audio Efficiency koordinerer samhandlingen mellom etablerte og nye funksjoner. Dette resulterer i en førsteklasses hørselsopplevelse. Med et enda større utvalg ITE-apparater har du stor fleksibilitet i dine høreapparattilpasninger. Du vil også bli introdusert for Bernafons nye tilbehør, SoundGate Mikrofon og RC-N fjernkontroll. I tillegg er det en helt ny SoundGate App som er kompatibel med alle Bernafons høreapparater med trådløs funksjonalitet. Få mer ut av hver enkelt lyd. Med Juna. Ditt førstevalg. 3

4 REDUSERE ETTERKLANG Forvandle dårlig akustikk til god lyd Etterklang er et fysisk fenomen og finnes i mange lyttemiljø. Små møblerte stuer har en begrenset mengde etterklang. Store bygninger som idrettshaller eller kirker har større grad av etterklang (se Figur 1). Mengde etterklang avgjøres av rommets akustikk (bestemt ut fra rommets størrelse og refleksjoner fra byggematerialer) og avstanden fra den som snakker til den som lytter. I lokaler med stor grad av etterklang kan refleksjoner av lyd oppfattes som støy. Refleksjonene kan ha negativ effekt på taleforståelse og lyttekomfort. Slike refleksjoner påvirker i større grad personer med et hørselstap, også når de bruker høreapparat. Nivå (db SPL) Lydkilde AV Etterklang i en stue Etterklang i en kirke Lydkilde Mengde etterklang i en stue Mengde etterklang i en kirke Tid (sek) Figur 1: Sammenligning mellom etterklang i en stue og i en kirke 4

5 REDUSERE ETTERKLANG Nivå (db SPL) Input-signal Reduksjon av etterklang PÅ Reduksjon av etterklang AV Tid (sek) Figur 2: Sammenligning mellom Bernafons Reduksjon av etterklang PÅ og AV Bernafons Reduksjon av etterklang er en algoritme som først oppdager etterklang og dens spesielle karakteristikk. Systemet er alltid aktivt og beregner sannsynligheten for etterklang i signalet. Systemet vil deretter dempe denne delen av signalet, men beholde viktige talelyder (se Figur 2). Dette betyr at den oppfattede mengden etterklang blir redusert og at lyttekomforten bedres. 5

6 i-vc Forvandle det vanlige til noe unikt Tradisjonell volumkontroll justerer volumet jevnt over hele frekvensspekteret. Den tar ikke hensyn til at noen frekvensbånd er viktigere enn andre for taleforståelsen, derfor blir ikke de viktigste talefrekvensene vektlagt. I vanskelige lyttemiljøer ønsker noen pasienter å ha muligheten til å justere volumet manuelt. Med Bernafons intelligente volumkontroll, i-vk, er volumjusteringer frekvensbasert. Når volumet økes tilfører i-vk mer forsterkning i de viktige talefrekvensbåndene. Output db SPL 800 De viktigste frekvensene for taleforståelse 4000 Figur 3: viser hvordan i-vk virker når man øker volumet Referanse i-vk Tradisjonell VK Frekvens Hz Output db SPL Referanse i-vk Tradisjonell VK Dette resulterer i økt taleforståelse og klarere lyd (se Figur 3). Når pasienten justerer ned volumet for å øke komforten, vil i-vk redusere forsterkningen i større grad utenfor de viktige talefrekvensbåndene og samtidig beholde forsterkningen i de viktige frekvensene. (se Figur 4). Med Juna kan en vanlig volumkontroll bli en unik volumkontroll. De viktigste frekvensene or taleforståelse Figur 4: viser hvordan i-vk virker når man reduserer volumet Frekvens Hz 6

7 RUBRIK FORVANDLE 20 KRAFTIGE STEMMER TIL GRATULERER MED DAGEN 7

8 SPEECH CUE PRIORITY Forvandle tilfeldige lyder til betydningsfulle ord Forskning (bl.a. Moore, 2014) sier at hørselshemmede kan dra nytte av ulike forsterkningsstrategier. En strategi går ut på å gjøre alle deler av talesignalet hørbart og å tilby mest mulig informasjon. Deler av talesignalet (fonemer) varierer i intensitet, og de svakeste kan falle til et nivå hvor de ikke er hørbare (se Figur 5). Å forsterke alle fonemer vil derfor sikre at selv de minste detaljene i talesignalet er tilgjengelige for lytteren. Denne forsterkningsstrategien er mest fordelaktig for de hørselshemmede som er i stand til å nyttiggjøre seg alle detaljene i talesignalet. Resultatet er forbedret taleforståelse. Men det er en annen gruppe hørselshemmede som ikke drar nytte av en slik detaljert forsterkning. Avhengig av deres alder og grad av hørselstap, kan de ha problemer med å tilegne seg de fine detaljene i talesignalet. Som en regel kan man si at jo eldre brukeren er, og/eller det større hørselstapet er, jo større er sannsynligheten for at disse brukerne må benytte tale-envelopen for å forstå hva som blir sagt. (se Figur 6). For denne gruppen hørselshemmede kan en annen forsterkningsstrategi være fordelaktig. Nøkkelen for disse pasientene er kontrastene i intensiteten i talelydene. Intensitet Tid Fonemisk informasjon av det originale signalet Figur 5: Fonemer har stor variasjon i intensitet over tid Intensitet Tid Envelope av det originale signalet Figur 6: Envelopen har mindre variasjoner i intensitet over tid Moore B.C.J. (2014). Auditory Processing of Temporal Fine Structure: Effects of Age and Hearing Loss. World Scientific, Singapore. 8

9 SPEECH CUE PRIORITY Strategien som heter Envelope prioritert er utviklet for den andre gruppen hørselshemmede de som baserer seg på informasjonen fra envelopen for best mulig taleforståelse. Denne strategien tilfører færre endringer i forsterkningen av talesignalet og beholder de viktige kontrastene i intensitet (se Figur 8). Benytt Fonem prioritert eller Envelope prioritert for best å møte din pasients behov. Intensity Bernafons Speech Cue Priority har en løsning for begge gruppene, en løsning som tilbyr to alternative forsterkningsstrategier. Strategien som heter Fonem prioritert fokuserer på maksimal hørbarhet av alle de små detaljene i talesignalet. Denne strategien justerer hurtig forsterkningen for å tilføre nøyaktig mengde forsterkning til hvert enkelt fonem (se Figur 7). Dette gjør at pasienten kan dra nytte av all informasjon i talesignalet som resulterer i bedre taleforståelse. Igjen dette er en strategi egnet for de hørselshemmede som fortsatt klarer å oppfatte de små detaljene. FONEM PRIORITERT Figur 7: Max forsterk ning for hvert fonem gjør alle lyder hørbare. Kontrasten mellom svake og sterke lyder blir redusert. Phonemic information of the original signal Intensity Intensity Time ENVELOPE PRIORITERT Figur 8: Forsterkning av envelopen beholder kontrasten mellom svake og sterke lyder. Intensity Origin Outpu Opprinnelig signal Signal etter forsterkning ved hjelp av Fonem prioritert Opprinnelig signal Signal etter forsterkning ved hjelp av Envelope prioritert Envelope med Envelope prioritert Envelope av det opprinnelige signalet Time Time Time 9

10 RUBRIK 10

11 ANR PLUS Forvandle bakgrunnsstøy til en komfortabel opplevelse Bakgrunnsstøy er blant de vanskeligste lydene for høreapparatbrukere å venne seg til. Moderne høreapparatteknologi kommer med adaptive algoritmer. Disse algoritmene kan redusere uønsket støy, som f.eks. trafikkstøy. Selv i svært vanskelige lyttemiljøer er det viktig at taleinformasjon blir opprettholdt. I lyttemiljøer med svært kraftig bakgrunnsstøy vil Bernafons Adaptiv Støyreduksjon Pluss identifisere det lave signal-støyforholdet og redusere støyen så mye som mulig for å oppnå en høy lyttekomfort. Motsatt, når Adaptiv Støyreduksjon Pluss identifiserer et høyere signal-støyforhold, vil den raskt justere ned nivået av demping. Dette forsikrer at viktig taleinformasjon kan bli hørt og forstått (se Figur 9 og 10). Med Juna introduserer Bernafon enda et nivå innen støydemping kalt Ultra-komfort. Dette nivået er ideelt for særs støyende omgivelser. Amplitude Amplitude Tid Tid Figur 9: Adaptiv Støyreduksjon Pluss AV Figur 10: Adaptiv Støyreduksjon Pluss PÅ 11

12 RUBRIK FORVANDLE EN LITEN BEMERKNING OM TIL EN KVELD MED LATTER 12

13 RUBRIK 13

14 KOMFORT PÅ FLY Forvandle en bråkete verden til et stille rom Dine pasienters liv kan være veldig forskjellige. Å reise er sannsynligvis en ting de har til felles. Pendling med tog, ta en taxi på lørdagskvelden eller sitte på et fly til neste ferieopphold er bare noen eksempler på hvordan vi reiser i dag. Disse lydmiljøene kan være veldig støyende. På grunn av dette har Bernafon implementert flere ulike lytteprogrammer i sine høreapparater for å gjøre vanlige situasjoner mer komfortable for dine pasienter. Bernafons siste lytteprogram er dedikert til flyreiser. Ombord i fly blir passasjerer utsatt for støy fra flere spesifikke lydkilder som propeller, motorer og høyhastighetsturbulens. Disse kildene genererer mye støy som til tider kan overstige 80dB(A) (Ozcan & Nemlioglu, 2006) (se Figur 11). Det er vel dokumentert at slik støy over tid har negativ effekt på helse, komfort og psykisk velbehag. Støy db(a) Sammenhengende støy Parkering Taxing I lufta Taxing Parkering Tid Figur 11: Vanlige støynivå i fly Med tanke på dette har Bernafon laget lytteprogrammet Komfort på fly. Dette programmet brukes på flyreiser. Når dette programmet er valgt vil forsterkning, støyreduksjon og direksjonalitet justeres slik at støy reduseres og lyttekomforten øker. Ozcan, H.K., & Nemlioglu, S. (2006). In-Cabin Noise Levels During Commercial Aircraft Flights. Canadian Acoustics, 34(4),

15 FORVANDLE FUGLEKVITTER TIL EN MORGENKONSERT RUBRIK 15

16 RUBRIK 16

17 OASIS Forvandle en tidkrevende tilpasning til en effektiv en Med Bernafons tilpasnings-software Oasis ønsker vi å gjøre tilpasningen så enkel som mulig for deg. Overfør tilpasning gjør det mulig å kopiere en komplett tilpasning fra et høreapparat til et annet. Dette er spesielt smart når: Din pasient vil bytte til et nytt høreapparat men fortsatt ha likt lydbilde som før Din pasient prøver flere høreapparater. Her kan du kopiere pasientens foretrukne innstillinger fra en høreapparatfamilie til en annen, eller fra en type modell til en annen. Din pasient ble monoauralt tilpasset og ønsker nå å skaffe seg apparat på det andre øret. Overfør tilpasning gjør det mulig å kopiere innstillinger fra høyre over til venstre og motsatt. La dine pasienter prøve forskjellige modeller, samtidig som du gjør det enkelt for deg selv. Med kun få klikk gjør du tilpasningen fleksibel, mer effektiv og raskere. Lydavspilleren i Oasis gir deg muligheten til å simulere vanlige lyttesituasjoner. Lyder som trafikkstøy, tale i forskjellige situasjoner, musikk osv. kan du nå spille for dine pasienter. Dette kan være et fint hjelpemiddel under tilpasningen og kan føre til færre oppfølgingstimer. 17

18 TRÅDLØS TILKOBLING Forvandle vanskelige situasjoner til personlige triumfer Å spise på restaurant, sitte i en bil eller lytte til en presentasjon kan være vanskelige lyttesituasjoner for dine pasienter. For disse situasjonene har Bernafon utvidet sin rekke av trådløst tilbehør til å omfatte SoundGate Mikrofon. Dette tilbehøret er en liten mikrofon som kan bæres av en utvalgt taler. Koblet til SoundGate 3, blir talesignalet overført direkte til høreapparatet. Rekkevidden mellom SoundGate Mikrofon og SoundGate 3 er opp til 15 meter, noe som gjør samtale og lytting over distanse tydeligere og lettere. SoundGate Mikrofon SoundGate 3 Bernafon høreapparater Høreapparatbrukerne har stor fleksibillitet når de betjener SoundGate Mikrofon med SoundGate 3. Med en totalvekt på bare 13 gram, en klassisk svart design og seks timer sammenhengende samtaletid er SoundGate Mikrofon en lett og diskre, men samtidig kraftfull, enhet. 18

19 iphone APP Med SoundGate App går Bernafon ut over den vanlige måten å betjene et høreapparat på. Å bytte program, justere volum opp eller ned eller koble til tilbehør har aldri vært så enkelt og diskret som nå. Brukervennlighet ble vektlagt ved utviklingen av SoundGate App. Utformingen ble designet for å være så enkel og selvforklarende som mulig akkurat som du forventer når du bruker enhver annen app. SoundGate App er kompatibel med iphone (iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, iphone 4s og iphone 4), i kombinasjon med alle Bernafons høreapparater som kan benytte trådløst tilbehør og SoundGate 3. Et annet alternativ for enkel og diskret justering av høreapparatet er den nye lette fjernkontrollen RC-N. Pasienter som ikke har, eller ønsker å ha, muligheten til å justere volum og bytte program på selve høreapparatet, kan benytte denne. Med tydelige berøringsknapper og lavt strømforbruk vil RC-N bli en fjernkontroll dine pasienter har lyst på. Juna CICx nå trådløs Apple, Apple sin logo og iphone er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke fra Apple Inc. 19

20 MODELLER OG FARGER UNDERSKALL METALLIC SILVER (MSIL) UNDERSKALL METALLIC ANTHRACITE (MAC) COBALT BLUE COBU METALLIC ANTHRACITE MAC JET BLACK JEBL ANTIQUE BRONZE ANBR METALLIC ANTHRACITE MAC SAND BEIGE SABE COCOA BROWN COBR METALLIC SILVER MSIL SAND BEIGE SABE 20

21 STYLES AND COLORS Forvandle et høreapparat til din favoritt Juna familien består av 9 forskjellige ITE-apparater for å imøtekomme alle behov. De mest kraftfulle ITE-løsningene er ITEPD (13 batteri) og ITCPD (312 batteri). Begge kan tilpasses med trådløst tilbehør. De små apparatene CICP og CICx, begge med batteristørrelse 10, kan nå også benytte seg av trådløst tilbehør og de fordelene dette medfører. Alle BTE-apparatene kommer nå med helt nye farger. Med 9 farger og muligheten til å kombinere disse på forskjellige måter finnes det noe for enhver smak. Med dette konseptet kan høreapparater tilpasses dine pasienters individuelle ønsker. 21

22 EGENSKAPER Forvandle produkter og egenskaper til en totalpakke JUNA 9 JUNA 7 SIGNALBEHANDLING ChannelFree Speech Cue Priority Frequency Composition Frekvensbåndbredde 10 khz 10 khz LYTTEKOMFORT Adaptiv Støybegrenser Pluss (ANR Pluss) 5 nivå 4 nivå Impulsstøyreduksjon Adaptiv Feedback-kansellering Pluss Vindstøy-monitor Prioritert lyttemiljø 1/4 1/1 Avansert Reduksjon av svak støy Reduksjon av etterklang i-vk BINAURAL KOORDINERING Volumkontroll, programbytte Klassifisering av lydmiljø Demping av motsatt telefonøre (Auto-T) UNDERHOLDNING Live musikk-program Kino-program DIREKSJONALITET Adaptiv direksjonalitet Adaptiv høyfrekvent direksjonalitet True Directionality OPSJONER VK-klikk Mute via trykknapp Programmerbar forsinkelse ved oppstart TILPASNING Programvalg 16/4 15/4 Adaptivitetskontroll Datalogging VK-læring Smart VK Språkspesifikk målforsterkning REMfit Justeringsguide Program for komfort på fly 22

23 MODELLOVERSIKT COMPACT POWER PLUS COMPACT POWER NANO NANO RITE ITEPD/ITED ITCPD/ITCD ITC CICP CICx CIC IIC ** HARDWARE Direksjonalitet dual omni dir dir dir dir dir omni omni omni omni omni Batteristørrelse Programvelger Volumkontroll * * * * * * IP57-sertifisert TILBEHØR RC-N fjernkontroll SoundGate 3 SoundGate Mikrofon SoundGate App TV-adapter 2 Telefonadapter 2 FM/DAI Adapter PERFORMANCE (EAR SIMULATOR) OSPL 90, Peak db SPL OSPL 90, 1600 Hz db SPL Full-On Gain, Peak db Full-On Gain, 1600 Hz db Reference Test Gain P-lydgiver M-lydgiver standard valgfri *Programbryter kan programmers til å fungere som volumkontroll **Bare Juna 9 ITEPD ITED ITCPD ITCD 23

24 Helt siden 1946 har vi vært lidenskapelig opptatt av å utvikle høreapparater som gir mennesker med nedsatt hørsel muligheten til å glede seg over lytteopplevelser av høy kvalitet. Med sveitsisk kvalitet, teknologi og vårt ønske om personlig service, gjør vi alt vi kan for å tilfredsstille kundenes forventninger. Vårt mål er å kunne tilby våre samarbeidspartnere mer enn de forventer hver dag. Bernafons representanter og ansatte i over 70 land oppfyller vår visjon om å hjelpe hørselshemmede til igjen å kunne kommunisere uten begrensninger. Hovedkontor Sveits Bernafon AG Morgenstrasse Bern Telefon Telefaks Norge Gewa AS Postboks 626, 1411 KOLBOTN Besøksadresse: Trollåsveien 8 Telefon Telefaks Bernafon Companies Australia Canada China Denmark Finland France Germany Italy Japan Korea Netherlands New Zealand Poland Spain Sweden Switzerland Turkey UK USA 10.14/BAG/143179/NO/subject to change 24

Produktinformasjon JUNA 9 7

Produktinformasjon JUNA 9 7 Produktinformasjon JUNA 9 7 Juna er en komplett høreapparatserie som passer brukere med milde til store hørselstap. Juna ITEapparater kommer nå med mer forsterkning, og trådløst tilleggsutstyr er tilgjengelig

Detaljer

FORVANDLE EN LITEN TONE TIL REN HARMONI

FORVANDLE EN LITEN TONE TIL REN HARMONI FORVANDLE EN LITEN TONE TIL REN HARMONI For en førsteklasses hørselsopplevelse JUNA 9 7 PICO RITE 1 2 Bernafon er stolte over å kunne introdusere vårt nye Juna Pico RITE (receiver-in-the-ear) høreapparat

Detaljer

AR9 CPx AR9 CP AR9 NR AR9 ITCD AR9 ITC AR9 CIC AUDIO EFFICIENCY 2.0

AR9 CPx AR9 CP AR9 NR AR9 ITCD AR9 ITC AR9 CIC AUDIO EFFICIENCY 2.0 BERNAFON ACRIVA 9 Produktinformasjon ACRIVA 9 AR9 CPx AR9 CP AR9 NR AR9 ITCD AR9 ITC AR9 CIC BESKRIVELSE Bernafon Acriva 9 er en komplett høreapparatserie som passer for brukere med milde til kraftige

Detaljer

Biel / Bienne, Switzerland CHRONOS 9 7 5 AUDIO EFFICIENCY TM. www.gewa.no

Biel / Bienne, Switzerland CHRONOS 9 7 5 AUDIO EFFICIENCY TM. www.gewa.no Biel / Bienne, Switzerland The Time is now CHRONOS 9 7 5 AUDIO EFFICIENCY TM www.gewa.no Chronos Lyd til rett tid Du vet hva du kan forvente av sveitsiske høykvalitetsinstrumenter: presisjon, pålitelighet

Detaljer

ZERENA THE NEW DYNAMICS OF HEARING

ZERENA THE NEW DYNAMICS OF HEARING ZERENA 9 7 5 THE NEW DYNAMICS OF HEARING SØMLØS OG GRENSELØS HØRSEL. NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST. I det virkelige liv er omgivelsene i stadig endring. Omgivelsene kan skifte fra stille og rolig til hektisk

Detaljer

CHRONOS 9 PRODUKTINFORMASJON INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER CHRONOS 9

CHRONOS 9 PRODUKTINFORMASJON INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER CHRONOS 9 CHRONOS 9 PRODUKTINFORMASJON CHRONOS 9 CN9 CPx CN9 CP CN9 M CN9 ITCD CN9 ITCP CN9 CIC BESKRIVELSE TILPASNINGSOMRÅDE Bernafon er stolt av å introdusere Audio Efficiency i hele Chronos familien. Audio Efficiency

Detaljer

Tilpasningsguide I-ØRET-APPARATER. For Juna, Acriva, og Carista

Tilpasningsguide I-ØRET-APPARATER. For Juna, Acriva, og Carista Tilpasningsguide I-ØRET-PPRTER For Juna, criva, og Carista Innhold Oversikt 4 Tilpasningsområde 5 Voksfilter 6 Mikrofonbeskyttelse 8 Tilpasse en IIC modell 0 Tilpasse et ITE i Oasis Bestillingsinformasjon

Detaljer

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER Super Power BTE SUPER POWER HØREAPPARAT Tilpasningsguide Super Power BTE høreapparater Innhold Oversikt 5 Tilpasningsområde 5 Montere høyre/venstre-markering 6

Detaljer

High end teknologi under prisgrensen

High end teknologi under prisgrensen High end teknologi under prisgrensen Connected to the world Innovative Hearing Solutions Oppdag en ny verden av tekniske løsninger med Neo Connected to the world Hvilke funksjoner øker muligheten for en

Detaljer

GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll

GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Hensikt I denne guiden vil du finne

Detaljer

Produktinformasjon. Neo 202 ITE Neo 322 ITC Neo 301 ITC / Neo 302 ITC Neo 401 CIC / Neo 411 MC. Neo 315 ITC DM

Produktinformasjon. Neo 202 ITE Neo 322 ITC Neo 301 ITC / Neo 302 ITC Neo 401 CIC / Neo 411 MC. Neo 315 ITC DM Produktinformasjon Neo 2 ITE Neo 322 ITC Neo 1 ITC / Neo 2 ITC Neo 1 CIC / Neo 411 MC Neo 315 ITC DM db HL CIC / MC ITC Neo, førsteklasses løsninger i prisgunstige apparater, med perfekt kombinasjon av

Detaljer

Produktinformasjon ICOS 205 ITE DM VK ICOS 315 ITC DM VK ICOS 305 ITC DM ICOS 415 MC DM ICOS 410 MC / ICOS 400 CIC ICOS 205 ITE DM VK

Produktinformasjon ICOS 205 ITE DM VK ICOS 315 ITC DM VK ICOS 305 ITC DM ICOS 415 MC DM ICOS 410 MC / ICOS 400 CIC ICOS 205 ITE DM VK Produktinformasjon ICOS 5 ITE DM VK ICOS 315 ITC DM VK ICOS 5 ITC DM ICOS 415 MC DM ICOS 4 MC / ICOS CIC ICOS: Det første høreapparatet med Personalized Audio Navigation TM Brukerprofil Kombinasjonen av

Detaljer

Glacier 3000, Diablerets-Gstaad, Sveits. VEras 9 7 5

Glacier 3000, Diablerets-Gstaad, Sveits. VEras 9 7 5 Glacier 3000, Diablerets-Gstaad, Sveits EN NY OPPLEVELSE VEras 9 7 5 Ytelse Design Fleksibilitet En ny opplevelse Noen ganger kan en ny idé eller opplevelse få oss til fullstendig å forandre synspunkt.

Detaljer

Å forstå et hørselstap

Å forstå et hørselstap Å forstå et hørselstap www.gewa.no Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis slik at du ikke oppdager det før det blir

Detaljer

Når noen du kjenner hører dårlig

Når noen du kjenner hører dårlig Når noen du kjenner hører dårlig www.gewa.no Ta det første skrittet Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie,

Detaljer

Tilpasningsguide BAK-ØRET-APPARATER. Pico RITE høreapparater

Tilpasningsguide BAK-ØRET-APPARATER. Pico RITE høreapparater Tilpasningsguide BAK-ØRET-APPARATER Pico RITE høreapparater PICO RITE Tilpasningsguide Pico RITE høreapparater Innhold Pico RITE høreapparater Oversikt 5 Akustiske muligheter 6 Tilpasningsområder 7 Velg

Detaljer

TILPASNINGSGUIDE VERAS HØREAPPARATER

TILPASNINGSGUIDE VERAS HØREAPPARATER TILPASNINGSGUIDE VERAS HØREAPPARATER www.bernafon.com BERNAFON VERAS Veras 9 7 5 Tilpasningsguide Innhold Oversikt 4 Veras BTE Veras ITE Sette på og fjerne Spira Flex adapter og hook 6 Bytte Spira Flex

Detaljer

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT Skal du prøve høreapparater for første gang? Høreapparatene hjelper deg å høre de fleste lyder bedre, og tale blir enklere å forstå. En liten bedring i hørselen kan bety mye.

Detaljer

Produktinformasjon. Høreapparatets funksjoner. Individuelle funksjoner. Innovative Hearing Solutions

Produktinformasjon. Høreapparatets funksjoner. Individuelle funksjoner. Innovative Hearing Solutions Produktinformasjon PRIO 112 BTE VK PRIO 112 er et sterkt, omni-direksjonelt høreapparat som dekker et stort tilpasningsområde. PRIO tilbyr et unikt, individualisert automatisk programkonsept, med en rekke

Detaljer

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider Bedre sammen Hør livet fra begge sider Livet skal ikke behøve å velge side Det å ikke ha brukbar hørsel på det ene øret kan være vanskelig og kan hindre deg fra å ta ordentlig del i livet. Begrensninger

Detaljer

Høreapparater. Vi har markedets beste høreapparater og eget laboratorium for produksjon og service.

Høreapparater. Vi har markedets beste høreapparater og eget laboratorium for produksjon og service. Høreapparater La ikke et hørselstap gi deg redusert livskvalitet. Det finnes hjelpemidler som både gjør tilværelsen enklere og sørger for at du igjen kan glede deg over den gode samtalen og barnelatter.

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

X marks the spot. Digitale høreapparater

X marks the spot. Digitale høreapparater X marks the spot Digitale høreapparater Alt du ønsker deg i et høreapparat. Og litt til. Dette er X Series, Starkeys nyeste, mest omfattende, digitale høreapparatfamilie. Med en slank og moderne design

Detaljer

Høreapparatet som åpner opp din verden

Høreapparatet som åpner opp din verden Høreapparatet som åpner opp din verden Tradisjonell teknologi Fokuserer på en taler, undertrykker alle andre Ny teknologi Åpner opp lydbildet for å omfavne flere lykilder Du kjenner sikkert følelsen. Du

Detaljer

Elegant styrke. Plus Power. Plus Power. Verdens minste BTE13 høreapparat med en MPO på 138 db SPL. Premium. Avansert. Essensielt.

Elegant styrke. Plus Power. Plus Power. Verdens minste BTE13 høreapparat med en MPO på 138 db SPL. Premium. Avansert. Essensielt. Elegant styrke Premium Avansert Essensielt Basis Verdens minste BTE13 høreapparat med en MPO på 138 db SPL Hvor stor styrke møter god lydkvalitet MPO db SPL 138 138 138 Oticon 136 Konkurrent 1 134 135

Detaljer

X marks the spot. Digitale høreapparater

X marks the spot. Digitale høreapparater X marks the spot Digitale høreapparater Dette er X Series, Starkeys nyeste, mest avanserte, digitale høreapparatfamilie. Med en slank og moderne design fullpakket med vår innovative teknologi, gir X Series

Detaljer

Den ultimate åpne løsningen

Den ultimate åpne løsningen Den ultimate åpne løsningen Når et teknisk forsprang er overordnet Den sveitsiske tradisjonen innenfor presisjonsteknologi fortsetter. Med SwissEar tar Bernafon et skritt videre som kontinuitetsbærer innenfor

Detaljer

Tilpasningsguide BAK-ØRET-APPARATER. Compact Power Plus BTE Compact Power BTE Micro BTE Power BTE Nano BTE

Tilpasningsguide BAK-ØRET-APPARATER. Compact Power Plus BTE Compact Power BTE Micro BTE Power BTE Nano BTE Tilpasningsguide BAK-ØRET-APPARATER Compact Power Plus BTE Compact Power BTE Micro BTE Power BTE Nano BTE COMPACT POWER PLUS, COMPACT POWER, MICRO, POWER, NANO Tilpasningsguide Compact Power Plus, Compact

Detaljer

Wi Series Trådløse høreapparater

Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series er Starkeys mest avanserte høreapparat på markedet. Det inneholder vårt unike system for støydemping og bevaring av tale, i tillegg til at det fjerner så godt

Detaljer

Brosjyre. Fra revolusjon til suksess Symbio XT og ChannelFree. Symbio høreapparater

Brosjyre. Fra revolusjon til suksess Symbio XT og ChannelFree. Symbio høreapparater Symbio høreapparater Brosjyre Fra revolusjon til suksess Symbio XT og ChannelFree Fra revolusjon til suksess Symbio XT og ChannelFree... 1 Symbio XT fra revolusjon til suksess... 2 ChannelFree enkelt og

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

TILPASNINGSGUIDE BAK-ØRET-APPARATER. Nano RITE høreapparater

TILPASNINGSGUIDE BAK-ØRET-APPARATER. Nano RITE høreapparater TILPASNINGSGUIDE BAK-ØRET-APPARATER Nano RITE høreapparater NANO RITE HØREAPPARATER Tilpasningsguide Nano RITE høreapparater Innhold Nano RITE høreapparater Oversikt 5 Akustiske muligheter 6 Tilpasningsområder

Detaljer

VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER

VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 INDIVIDUELLE EGENSKAPER TEKNISKE EGENSKAPER VERAS 9 PRODUKTINFORMASJON VERAS 9 VR9 M VR9 ITCD VR9 ITC VR9 CIC BESKRIVELSE TILPASNINGSOMRÅDE Veras 9 er en avansert høreapparatserie med unike egenskaper som tipasser seg ethvert ydmijø. Bernafons ChanneFree

Detaljer

SoundLens Synergy. Det usynlige, formstøpte trådløse høreapparatet

SoundLens Synergy. Det usynlige, formstøpte trådløse høreapparatet SoundLens Synergy Det usynlige, formstøpte trådløse høreapparatet Laget for usynlighet. Vi er stolte av å presentere SoundLens Synergy. Den mest avanserte teknologien som finnes, i vår mest populære, usynlige

Detaljer

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innhold Modelloversikt 6 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 9 Advarsler 9 Sikkerhetsforskrifter 13 Beskrivelse av høreapparatet

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre Roger TM på jobb Fokuser på det som sies, ikke på å høre Kommuniser, delta, bidra Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig.

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

Trådløse hørselsløsninger Laget for livet.

Trådløse hørselsløsninger Laget for livet. Trådløse hørselsløsninger Laget for livet. Laget for livet Muse høreapparater er laget for livet. Det er dokumentert at hørselshelse har en direkte sammenheng med generell helse og velvære. Når du er i

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING. resound.com. Utvid din høreopplevelse

TRÅDLØS TILKOBLING. resound.com. Utvid din høreopplevelse TRÅDLØS TILKOBLING resound.com Utvid din høreopplevelse Opplev fordelene med Smart Hearing Smart Hearing kobler deg til verden og hjelper deg med å leve livet slik du ønsker. Tenk deg å besøke en travel

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer

Power your brain POWER LINE. Mer detaljrikdom i talesignalet - delta mer og bedre i samtalen

Power your brain POWER LINE. Mer detaljrikdom i talesignalet - delta mer og bedre i samtalen Power your brain POWER LINE Mer detaljrikdom i talesignalet - delta mer og bedre i samtalen POWER YOUR BRAIN Den aller beste venn i hverdagen De fleste mennesker med store hørselstap bruker de samme høreapparatene

Detaljer

Trådløse hørselsløsninger Laget for livet.

Trådløse hørselsløsninger Laget for livet. Trådløse hørselsløsninger Laget for livet. Laget for livet Det er dokumentert at hørselshelse har en direkte sammenheng med generell helse og velvære. Når du er i stand til å høre og engasjere deg med

Detaljer

Utvid din høreopplevelse

Utvid din høreopplevelse ReSound hjelper mennesker med å høre bedre med høreapparater som etterligner virkemåten til det naturlige øret. Vårt mål er å gi deg muligheten til å leve et rikt, aktivt og komplett liv, som ikke blir

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Sikker tilkobling. Det eneste tilbehøret som kan gjøre alt.

Sikker tilkobling. Det eneste tilbehøret som kan gjøre alt. Mobil Restaurant Forelesning Sikker tilkobling SurfLink Mobil 2 er en hands-free mobilstreamer, samtaleforsterker, mediastreamer og fjernkontroll til høreapparat, alt i en stilig innpakning. Når den er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Det første høreapparatet med Personalized Audio Navigation TM. Innovative Hearing Solutions

Det første høreapparatet med Personalized Audio Navigation TM. Innovative Hearing Solutions Det første høreapparatet med Personalized Audio Navigation TM Innovative Hearing Solutions Med ICOS blir det mer personlig, basert på brukerens ønsker og behov. ICOS Individual Client Oriented Solutions

Detaljer

En smart løsning for tinnitushåndtering

En smart løsning for tinnitushåndtering AUDIOLOGI TILKOBLING DESIGN APPER resound.com En smart løsning for tinnitushåndtering seks beroligende Nature Sounds for å finne den lydbehandlingen som passer best til deg. Du kan også strømme all lyd

Detaljer

Quantum. Drevet av Era. Hearing matters

Quantum. Drevet av Era. Hearing matters Quantum Drevet av Era Hearing matters Quantum er starten på hørsel i hi-fi-kvalitet, slik naturen hadde tenkt det. Quantum Era er Unitrons kraftige, nye lydbehandlingsplattform som får fantastiske ting

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

HURTIGGUIDE BEYOND APP

HURTIGGUIDE BEYOND APP HURTIGGUIDE BEYOND APP KOM I GANG MED BEYOND APP BEYOND TM høreapparat fra WIdex og Bluetooth-tilkobling, gir deg den best mulige lydopplevelse der du er, det være seg i bilen, på konsert eller i en travel

Detaljer

La samtalen begynne.

La samtalen begynne. La samtalen begynne. Restaurant? Forsamlinger? Bilkjøring? Ikke noe problem. Demper støy. Bevarer tale. Støy er ikke noe problem med den nye S Series iq. Først eliminerte vi feedback. Med S Series iq har

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Life sounds brilliant. Hør lydens farger. Tilbehør for høreapparater. Hearing Systems. signia-hearing.no/ apps-and-accessories

Life sounds brilliant. Hør lydens farger. Tilbehør for høreapparater. Hearing Systems. signia-hearing.no/ apps-and-accessories Hør lydens farger. Tilbehør for høreapparater. Life sounds brilliant. Hearing Systems signia-hearing.no/ apps-and-accessories Tilpass hørselsopplevelsen. Følg barna til skolen om morgenen, møt venner til

Detaljer

BENFORANKRET HØRESYSTEM. Ponto 3 Definisjonen av Power

BENFORANKRET HØRESYSTEM. Ponto 3 Definisjonen av Power BENFORANKRET HØRESYSTEM Ponto 3 Definisjonen av Power Ponto 3 Definisjonen av kraft I benforankret hørsel er kraft nøkkelen til å kunne høre og forstå flere lyder. Ponto 3 er verdens kraftigste lydprosessorfamilie

Detaljer

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger Ponto for et rikere liv Ponto for et rikere liv Oticon Medical bringer den nyeste teknologien til brukere av benforankrede høresystemer og gir dem

Detaljer

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger Ponto for et rikere liv Ponto for et rikere liv Oticon Medical bringer den nyeste teknologien til brukere av benforankrede høresystemer og gir dem

Detaljer

Tilpasningsguide for ReSound LiNX 3D. En guide for profesjonelle

Tilpasningsguide for ReSound LiNX 3D. En guide for profesjonelle Tilpasningsguide for ReSound LiNX 3D En guide for profesjonelle Første tilpasning med ReSound Smart Fit TM 1.0 Denne tilpasningsguiden gir en oversikt over hvordan du tilpasser ReSound LiNX 3D trådløse

Detaljer

Hør bedre på jobb. Life is on. www.phonak.com

Hør bedre på jobb. Life is on. www.phonak.com Hør bedre på jobb Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil vi tilby innovative og

Detaljer

Få det beste ut av livet. ReSound Unite trådløst tilbehør

Få det beste ut av livet. ReSound Unite trådløst tilbehør Få det beste ut av livet ReSound Unite trådløst tilbehør Utvid mulighetene Inspirert innovasjon - for et inspirert liv ReSound Unite trådløst tilbehør øker brukerens mulighet til å delta i utfordrende

Detaljer

Hva er et hørselstap?

Hva er et hørselstap? Hva er et hørselstap? Og hvorfor hjelper ikke all5d hjelpemidler? Peder O. Laugen Heggdal Hva er hørsel? Formen på ytre øret påvirker lyden vi 5l slu@ hører Lydene spre@er fram og 5lbake i hudfoldene Noen

Detaljer

Wi Series Trådløse høreapparater

Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series er Starkeys mest avanserte høreapparat på markedet. Det inneholder vårt unike system for støydemping og bevaring av tale, i tillegg til at det fjerner så godt

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

ReSound Assist hurtigguide. En guide for profesjonelle

ReSound Assist hurtigguide. En guide for profesjonelle ReSound Assist hurtigguide En guide for profesjonelle Slik gjennomfører du en ReSound Assist fininnstilling Denne hurtigguiden inneholder en oversikt over hvordan du gjennomfører en fininnstilling i ReSound

Detaljer

Produktinformasjon. Ponto 3, Ponto 3 Power & Ponto 3 SuperPower. Ponto 3 Definisjonen av Power

Produktinformasjon. Ponto 3, Ponto 3 Power & Ponto 3 SuperPower. Ponto 3 Definisjonen av Power Ponto 3, Ponto 3 Power & Ponto 3 SuperPower Produktinformasjon Ponto 3 Definisjonen av Power Ponto 3 er den kraftigste familien av benforankrede lydprosessorer på abutment-nivå på markedet og gjør at kandidater

Detaljer

4.2. Tilpasningsveiledning. Innhold. August 2015. Denne veilederen gir detaljert introduksjon til tilpasning av høreapparat med Phonak Target.

4.2. Tilpasningsveiledning. Innhold. August 2015. Denne veilederen gir detaljert introduksjon til tilpasning av høreapparat med Phonak Target. 4.2 August 2015 Tilpasningsveiledning Denne veilederen gir detaljert introduksjon til tilpasning av høreapparat med Phonak Target. www.phonakpro.com/target_guide Se også [Nyheter] i oppstartskjermbildet

Detaljer

Fremtidens Smart Hearing er her

Fremtidens Smart Hearing er her Fremtidens Smart Hearing er her Smart Hearing Fremtiden er her Smart Hearing har endret hvordan man tenker på høreapparater. De tilpasser seg deg i stedet for at du må tilpasse deg dem. Enten du er på

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

Alt du behøver og litt til

Alt du behøver og litt til Alt du behøver og litt til 1 VÅR MEST PRODUKT STARTER innhold modeller.... 3 oversikt.... 4 ric 13.... 5 ric xino.... 6 hydrashield2.... 7 spektral iq... 8 voice iq2... 9 ric 13 datablad.... ric datablad....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Smart app. iphone ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone

BRUKERVEILEDNING. ReSound Smart app. iphone ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone BRUKERVEILEDNING ReSound Smart app iphone ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Android Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android iphone BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone

Detaljer

Oppdag Discover hørselen your hearing. Informasjon om hørselstap

Oppdag Discover hørselen your hearing. Informasjon om hørselstap Oppdag Discover hørselen your hearing Informasjon om hørselstap Forståelse En stemme kan være svært beveget og avsløre tanker, sinnsstemning og følelser. Alle talte ord består av lyder og toner som skaper

Detaljer

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene.

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Støypropper Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Alle

Detaljer

Lexis FM-system. Brukerveiledning. Lexis FM-system. FM-sender/mikrofon Art. nr.: 1105061 FM-mottaker Art. nr.: 1105060

Lexis FM-system. Brukerveiledning. Lexis FM-system. FM-sender/mikrofon Art. nr.: 1105061 FM-mottaker Art. nr.: 1105060 Lexis FM-system Brukerveiledning Lexis FM-system FM-sender/mikrofon Art. nr.: 1105061 FM-mottaker Art. nr.: 1105060 ...... Innovative Hearing Solutions................................... Bruksanvisning..........

Detaljer

028-6044-10_PassportTechBro_NOR_Layout 1 04/12/12 3:07 PM Page 1

028-6044-10_PassportTechBro_NOR_Layout 1 04/12/12 3:07 PM Page 1 028-6044-10_PassportTechBro_NOR_Layout 1 04/12/12 3:07 PM Page 1 028-6044-10_PassportTechBro_NOR_Layout 1 04/12/12 3:07 PM Page 2 Passport gjør det mulig for kunder å kommunisere med suksess Passport har

Detaljer

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning ................. Innovative Hearing Solutions................................................ Bak-øret høreapparater Bruksanvisning.................... Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

resound.com Opplev Smart Hearing

resound.com Opplev Smart Hearing AUDIOLOGI TILKOBLING DESIGN APPER resound.com Opplev Smart Hearing RESOUND LiNX2 Hørsel har aldri vært enklere Slå på dine helt nye ReSound LiNX2 høreapparater og oppdag fordelene med Smart Hearing. Nyt

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano RITE Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Tinnitus. Teknologiprodukter for deg og de du bryr deg om

Tinnitus. Teknologiprodukter for deg og de du bryr deg om Tinnitus Teknologiprodukter for deg og de du bryr deg om Hva du bør vite om tinnitus Lider du eller noen du kjenner av konstant ringing i ørene? Det er kanskje ikke riktig å si ringing. Noen beskriver

Detaljer

handsfree BTE induktor for mobiltelefoner

handsfree BTE induktor for mobiltelefoner handsfree BTE induktor for mobiltelefoner N bruksanvisning andre ressurser finner du på www.phonicear.dk innholdsfortegnelse SILHOUETTE funksjon............................ 1 SILHOUETTE utstyr..............................

Detaljer

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Produktinformasjon Dette kapitlet omfatter generell informasjon om høreapparater, ørepropper, batterier og annet tilbehør, samt tinnitusmaskerere. Høreapparat Et høreapparat gir forsterkning av lyd. Forsterkningen

Detaljer

TA VARE PÅ HØRSELEN DIN

TA VARE PÅ HØRSELEN DIN TA VARE PÅ HØRSELEN DIN TA VARE PÅ HØRSELEN Er du ofte på konserter? Har du høy lyd på Mp3-spilleren? Utsettes du for støy i andre sammenhenger? Er du klar over at svært høy lyd eller støyende omgivelser

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Juna Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse av høreapparatet 14 Batteristørrelse

Detaljer

HINT- Hearing in Noise Test på norsk

HINT- Hearing in Noise Test på norsk HINT- Hearing in Noise Test på norsk Hell 26. oktober 2007 Marte Myhrum Sivilingeniør Elektronikk, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo HINT PRO Startbilde 2 I dag Gjennomgang av hvordan HINT er utviklet

Detaljer

QUIETPRO QP100Ex. Connect and protect

QUIETPRO QP100Ex. Connect and protect QUIETPRO QP100Ex Intelligent hørselsvernog kommunikasjonssystem Connect and protect Connect and protect : Livsviktig kommunikasjon og intelligent, verifiserbart hørselsvern For personer som jobber i svært

Detaljer

3M Littmann Stetoskop

3M Littmann Stetoskop Stetoskop 2005 For store og små hjerter www.3m.com/no/littmann Helse Stetoskop Navnet Littmann er din garanti for uovertruffen kvalitet. Stetoskopene er verdenskjent for suveren akustikk, høy kvalitet

Detaljer

ACRIVA 9 ITE. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

ACRIVA 9 ITE. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING ACRIVA 9 ITE I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Advarsler og sikkerhetsforskrifter 7 Introduksjon 12 Beskrivelse 13 Plassering av høreapparatet 15 Fjerning av høreapparatet 16 Betjening av høreapparatene

Detaljer

COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet

COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet Det er mange forskjellige lydmiljøer i arbeidslivet. Lyd kan være anstrengende for personer som bruker høreapparat eller hørselsimplantat.

Detaljer

Det åpne lydparadigmet fortsetter ekspansjonen

Det åpne lydparadigmet fortsetter ekspansjonen Det åpne lydparadigmet fortsetter ekspansjonen Oticon Opn Nå med nye styles og egenskaper Open up to the world Et revolusjonerende høreapparat fortsetter å åpne opp verden Etter en særdeles vellykket global

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Z SERIES TRÅDLØSE HØRSELSLØSNINGER

Z SERIES TRÅDLØSE HØRSELSLØSNINGER Z SERIES TRÅDLØSE HØRSELSLØSNINGER VISSTEDUAT? Ubehandlet hørselstap påvirker din generelle helse? Bedre hørsel, helse og velvære starter her I dag er det anerkjent at god helse er den viktigste faktoren

Detaljer

Ett komplett varslingssystem med markedets beste teknikk og muligheter.

Ett komplett varslingssystem med markedets beste teknikk og muligheter. Ett komplett varslingssystem med markedets beste teknikk og muligheter. Alle har rett til trygghet. Med en diskret varsler på håndleddet kan du koble av. Lynx MiniVib er markedets mest innovative varslingsprodukt.

Detaljer