NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap"

Transkript

1 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004

2 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart største og mest innflytelsesrike lønnstakerorganisasjonen i landet. LO har en sterk stilling i det norske samfunnet. Organisasjonen har vært med på å prege samfunnsutviklingen i mer enn 100 år. LO har dag ca medlemmer.

3 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Innhold FAGLIG - POLITISK BERETNING 2004 Side Lederen har ordet 5 Forbundets organer 7 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11 Medlemsbevegelsen 12 Rundskriv 12 Hurtiginfo 12 Egen organisasjon 13 Arbeidsmanden 13 Informasjonsvirksomheten 13 Verving 14 Kursvirksomheten 14 Ungdomsutvalget 15 Forbundets samferdselskomite 15 Bergindustrien 15 Svalbard 15 Asfalt 16 Anlegg 16 Kraftlinje 17 Parkering 17 Tunell-, bom og bruselskaper 17 Maskin 17 Vakt 18 Service- og vedlikehold, vaktmesteravtalen m.m. 19 Renhold 19 Fritids- og aktivitetsavtalene 20 Statlig sektor 20 Statsnett Entrepenør A/S 20 NVE 20 Kystverket 20 Forbundets hedersdiplom 21 Side ÅRSOPPGJØR Styrets beretning 23 Resultatregnskap NAF 25 Balanse Forbundet 26 Resultatregnskap konsernet 27 Balanse konsernet 28 Kontantstrømoppstilling 30 Noter 31 Revisjonsberetning 38 Kontrollkomiteens beretning 39 3

4 2004 har vært et spennende år for mange av oss. Det var det første hele sammenhengende året for oss i den nye forbundsledelsen. Vi hadde mange oppgaver foran oss når vi startet på dette året, blant annet utfordringer i egen organisasjon med fokus på økonomi og medlemsutvikling og et tøft tariffoppgjør. Året 2004 besto derfor av mange utfordrende oppgaver som både var knyttet til tariffoppgjøret, forbundets økonomi og organisasjon og den faglig politiske situasjonen i Norge. NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

5 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Lederen har ordet FAGLIG - POLITISK BERETNING 2004 Når vi nå oppsummerer året 2004 kan vi være fornøyde, vi klarte å gjennomføre et godt tariffoppgjør innenfor de ulike medlemssektorene. Noen ville kanskje ønsket seg enda bedre tillegg enn det vi fikk, men vi må huske på at vi greide å få inn krav i våre overenskomster, som andre LO-forbund gikk til streik på. Jeg er derfor godt fornøyd med oppgjøret slik det til slutt ble. Det var også mye spenning knyttet til tarifftillegg hos våre medlemmer i Store Norske Spitsbergen Kulkompani i Heldigvis ordnet også denne kompliserte saken seg gjennom det gode samarbeidet mellom klubben og bedriften. Forbundets økonomi er i forbedring og forbundets økonomiske situasjon ser på nåværende tidspunkt ut til å være tilfredstillende. Både vårt forbund og mange andre forbund har slitt med økonomien i de seinere år, men etter flere år med negative tall har vi nå greid å snu denne utviklingen til å oppnå positive tall for forbundet vårt. Jeg vil rette en takk til alle i organisasjonen som har bidratt til dette gjennom felles løft og tøffe budsjettmessige prioriteringer i Når det gjelder medlemsutviklingen har vi ikke helt greid å nå målet som ble satt, men manglet ca 1000 medlemmer. Utfordringene innefor medlemsverving vil derfor å høy prioritering i tida som kommer, selv om vi ikke nådde helt opp i Men jeg vil understreke at det gjøres en formidabel innsats på vervingsområdet og at vi får inn nye medlemmer hele tiden, men vi har også en del medlemmer som faller ut som følge av jobbskifte etc, slik at trykket videre på medlemsverving må være høyt. Alt i alt holder forbundet god stand, i motsetning til mange andre forbund, så jeg synes vi skal være tilfreds med resultatene så langt var også et år preget av stadige politiske angrep på våre faglige opparbeidede rettigheter. Vi har sett angrep på sykelønnsordningen, pensjonsordningene, arbeidsmiljøloven, skattelovgivningen bl.a. fradrag for kost og reise til jobb. Vi hadde gjennom hele året en høy ledighet på over arbeidsledige hender i Norge. I tillegg har den sittende Bondevik regjeringen redusert de svakes og vanlige arbeidsfolks rettigheter til fordel for den rike elite i Norge gjennom skattelettelser for de rike. Vi i norsk fagbevegelse vil aldri akseptere slik urettferdighet og har gjennom hele året gitt uttrykk for dette gjennom uttalelser og møter med politikere. Høsten 2005 er det Stortingsvalg og jeg håper vi da får en regjering som jobber med oss og ikke mot oss. Jeg synes samholdet i forbundet gjennom hele dette året har vært godt, og vi har markert oss i de sakene som våre medlemmer er opptatt av i hverdagen. Det er helt avgjørende at vi står sammen om de felles mål vi har satt oss og at vi ser tilbake på året 2004 som et år preget av samhold til tross for angrep fra utsiden. Dette blir viktigere også i tiden som kommer. Jeg vil takke alle forbundets tillitsvalgte, ansatte og kontormedarbeidere for god innsats i Jeg vil også takke alle medlemmer, klubber, avdelinger, forbundsstyret og landsstyret for et godt samarbeid. Erna C. Dynge forbundsleder 5

6 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer både innenfor offentlig og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 14 regionaleog fylkesavdelinger i Norge inkl. Svalbard.

7 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Forbundets organer FAGLIG - POLITISK BERETNING 2004 Administrasjonen Erna C. Dynge, forbundsleder, nestleder, tariffansvarlig Kirsti Mandal, organisasjonsleder Svein Johansen, forbundssekretær Lise Solvang, forbundssekretær Trond Karlsen, forbundssekretær Per Arne Berge, forbundssekretær (tom ) Ghulam Abbas, økonomisjef Oddbjørn Nilsen, faglig sekretær Trond Erik Thorvaldsen, informasjonssekretær Forbundsstyret Landsstyret Sissel Tønnesen, Eva Jenssen, Steve Mutch, Thorbjørn Mortensen, Odd Lyngås, Rolf Madsen, Elisabeth Eriksen, Svein Taule, Anita Johansen, Heidi Mortensen, Thorbjørn Jungård, Martin Skårstad, Sør-Vest (renhold) Midt-Norge (renhold) Øst (renhold) Nord (veg) Midt-Norge (veg) Oslo/Akershus (asfalt) Oslo/Akershus (vakt) Vest (private anlegg) Svalbard (bergindustrien) Nordland (renhold) Nord (bergindustrien) Nordland (maskin) Erna C. Dynge Kirsti Mandal Svein Johansen Kjell Borglund, Truls Strand Nilsen, Tommy Nymo, Lisbeth Johansen, Terje Mikkelsen, Karl S. Olsen, Olav Lien, Gunn Stubergh, Vararepresentanter Lise Solvang Trond Karlsen Anders Lefstad, Inge Ramsdal, Johnny Gotteberg, May Brit Nakken, Jan Klemetsen, Hilde Thue, Ingolf Rotlid, Innlandet (maskin) Vest (private anlegg) Nordland (bergindustrien) Nord (renhold) Sør-Vest (vakt) Møre og Romsdal (kyst) Midt-Norge (veg) ansattes representant Midt-Norge (maskin) Sør-Vest (private anlegg) Vest (bergindustrien) Møre og Romsdal (renhold) Oslo/Akershus (vakt) Vest (bom/bru/tunnel) Øst (veg) Vararepresentanter Anne Karin Johannesen, Sør-Vest (renhold) Berit Hovden, Vest (renhold) Thorunn Nerby, Oslo/Akershus (renhold) Sigmund Steinnes, Nord (veg) Kjell Arne Kolden, Øst (veg) Terje Tyriberget, Innlandet (vakt) Pål Framnes, Oslo/Akershus (private anlegg) Geir Wiggo Hanssen, Oslo/Akershus (vakt) Tormod Iddeland, Sør-Vest (kyst) Halldor Skutlaberg, Vest (bergindustrien) Asbjørn Fritsen, Nordland (private anlegg)

8 Kontrollkomitèen Helge Haukeland, Liv Randi Matre, May Hilde Pedersen, Vararepresentanter Gudny Fagerhol, Per Idar Johansen, Bjørn Bratseth, Vest (veg) Sør-Vest (renhold) Nord (kyst) Møre og Romsdal (veg) Midt-Norge (maskin) Øst ( renhold) Forbundets samferdselskomitè Karl Olsen Inge Ramsdal Nils Solevåg Ole Kristoffersen Pål Framnes Bjørn Hundhammer Rune Dale Jens Petter Hermansen Johnny Gotteberg Sentralt ungdomsutvalg Lars Børre Vangen, Helene Moe, Monica Nervik, Hans Tåle Willerud, Anna Nordlund, Nordland (veg) Sør-Vest (vakt) Nord (vakt) Innlandet (maskin) Oslo/Akershus (vakt) Forbundets forsikringskomité Kirsti Mandal Kjell Iversen, distriktssekretær avd. 8 Midt-Norge Kjell Sagstad, distriktssekretær avd. 6 Vest Vararepresentanter Fatima Demic, Kim Eirik Kongshaug, Pål Sture Nilsen, Katrine Toftevåg, Ayna Lund, Sør-Vest (renhold) Møre og Romsdal (asfalt) Midt-Norge (vakt) Vest (vakt) Oslo/Akershus (vakt) 8

9 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg FAGLIG - POLITISK BERETNING 2004 LANDSORGANISASJONEN I NORGE Sekretariatet Erna C. Dynge Representantskapet Samarbeidsrådet LO/DKT: Lise Solvang Samarbeidsrådet LO/HSH: Lise Solvang Samarbeidsrådet LO/SAMFO: Lise Solvang, Kjell Borglund, Helge Haukeland, Jan Klemetsen, Eva Jenssen, Vararepresentanter Tommy Nymo, Børge Kristoffersen, Kjell Magne Svensen, Elisbeth Hagen Eriksen, Arvid Thue, LOs organisasjonskomité Erna C. Dynge Vararepresentant: LOs næringspolitiske utvalg Vararepresentant: Erna C. Dynge forbundet Innlandet (maskin) Vest (private anlegg) Oslo/Akershus (vakt) Midt-Norge (renhold) Nordland (bergindustrien) Nord (maskin) Sør-Vest (private anlegg) Oslo/Akershus (vakt) Møre og Romsdal (bergindustrien) LO Service ( Nedlagt fom ) Styret: Erna C. Dynge Vararepresentant: Luftfartsutvalget: Svein Johansen LO Stat Arbeidsutvalget: Styret: Vararepresentant: Per Arne Berge LO Stat Representantskap LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Oddbjørn Nilsen LOs miljøforum: Erna C. Dynge LOs utdanningsfond: Oddbjørn Nilsen LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe: Per Arne Berge LOs utvalg for miljø- og gjenvinningsbedrifter: Svein Johansen Erna C. Dynge,, Thorbjørn Mortensen, Kristoffer Skjørestad, Karl S. Olsen, Lars Børseth, Gudny Fagerhol, forbundet forbundet Nord (veg) Sør-Vest (veg) Møre og Romsdal (kyst) Midt-Norge (veg) Møre og Romsdal (veg) 9

10 Vararepresentanter Kirsti Mandal, Svein Johansen, Britt Larsen, Torgeir Nygård, Jens Magnar Lindland, Runar Engebretsen, Forbundet Forbundet Møre og Romsdal (kyst) Vest (kyst) Sør-Vest (veg) Øst (veg) Offentlige utvalg Kontaktutvalg mot ran i pengeinstitusjoner, Justisdepartementet: Trond Karlsen Rådgivende utvalg for Kystdirektoratet, Fiskeridepartementet: LO Stats studieråd: Oddbjørn Nilsen Internasjonale organisasjoner ICEM, Kjemi-, energi-, gruveog fabrikkarbeiderinternasjonalen: Eksekutivkomitéen, vararepresentant: Erna C. Dynge IBTU, Internasjonalen for bygg og tre: vararepresentant: Erna C. Dynge/Svein Johansen EBTU, Europas føderasjon for bygg og tre: vararepresentant: Erna C. Dynge/Svein Johansen NBTF, Nordiske føderasjon for bygg og tre: Vararepresentant til styret: Erna C. Dynge Byggekomitéen: Service- og tjenestebransjens Union i Norden: Styret: Erna C. Dynge Renhold: Lise Solvang Vakt: Trond Karlsen Nordisk Veg- og Anleggsarbeiderunion: Per Arne Berge Fagopplæring Opplæringsrådet for bygg-, berg- og anleggsfag, styret: Erna C. Dynge Vararepresentant: Svein Johansen Trond Karlsen Opplæringsrådet for Servicefag: Svein Johansen Vararepresentant: Lise Solvang Kompetanseregisteret AS: Kompetansesenteret for arbeidsutstyr (KOSAR): Oddbjørn Nilsen Statens vegvesen Det sentrale tilsettingsråd: Kystverket Det sentrale tilsettingsråd: Karl S. Olsen Per A. Berge Rådgivende utvalg Produksjon: Rådgivende utvalg Rederi: 10

11 Diverse utvalg Møllergt 3 A/S, styret Erna C. Dynge Kirsti Mandal Vararepresentanter: Svein Johansen Fellesutvalget, Møllergt. 1-3, Styret Kirsti Mandal Ghulam Abbas LO Media, styret: Erna C. Dynge Vararepresentant: Folkeferien Kirsti Mandal vararepresentant til styret AOFs forretningsutvalg Erna C. Dynge Sparebank 1, livsforsikring: Vararepresentant til styret: Styrerepresentant Erna C. Dynge Sparebank 1, fellesutvalget for LO favørprodukter: Kirsti Mandal Fondsstyret for de regionale verneombud: Vararepresentant: Erna C. Dynge Sikker vakt: Trond Karlsen Norsk Fjellsprengningsmuseum, styret: Vararepresentant: Svein Johansen Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner: Rådet for fjellsprengning Representasjon 1. Metallarbetarkongress Sverige 2004 Per Arne Berge 2. Landsmøte i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund 30. okt 2. nov Landsmøte i Norsk Treindustriarbeiderforbund mai 2004 Kirsti Mandal 4. Landsmøte i Handel og Kontor, september 2004 Per Arne Berge 5. Landsmøte i Norsk Jernbaneforbund, oktober 2004 Trond Karlsen 6. Landsmøte i Norsk Kjemiskindustriarbeiderforbund november 2004 Lise Solvang Delegater - Internasjonale kongresser Det var ikke deltakelse på internasjonale kongresser i Forbunds- og landsstyremøter Det er i år avholdt 8 forbundsstyremøter og 1 landsstyremøte i Forbundsstyret har behandlet i alt 177 saker, herav 97 referatsaker og 80 behandlingssaker Landsstyremøtet 10. juni 2004, Oslo, behandlet følgende saker: Årsberetning og resultatregnskap 2003 Pensjonskommisjonens innstilling Tariffoppgjøret Ny lov for arbeidslivet Faglig politisk beretning

12 12 Medlemsbevegelsen Aktive medlemmer Kvinner Menn Til sammen: Pensjonister Kvinner Menn Til sammen Totalt medlemstall Kvinner Menn Til sammen: Rundskriv 2004 Nr. Dato Innhold Nedgang i prisen på gruppelivsforsikringen Utbetaling av rettigheter i FSK nye rutinger Bimedlemskap - Kontingent Innsyn i lønnsopplysninger i forbindelse med lønnsforhandlinger Takseringsregler til bruk v/ligningen Aktivitetsfondet - Kriterier for tilskudd Informasjonskonferanser om pensjonsreformen, sosial dumping og Arbeidslivslovutvalgets innstillinger Lønnsstatistikk LO-NHO Forskuddsrettigheter i FSK Forbundets vedtekter VIII Lov om lønnsplikt under permittering Overføring av forvaltningsansvar til Aetat Strategidokumenter LOs 31. ordinære kongress 2005 Forslag LOs 31. ordinære kongress 2005 Forslag på kandidater Informasjon om forskrift om kart- og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandling Solidaritetsaksjon Jan Stankos etterlatte Tapt arbeidsfortjeneste Forbundsstyrets medlemmer Særavtale for lærlinger og lærekandidater Prolongering Rapport fra utdanningsstipendet i år Vedr. rundskriv nr. B-04/102 Implementering av diverse direktiver Du bestemmer LO på din side LOs Kulturpris Reforhandling av Avtale om godtgjørelse på tokt Hurtiginfo 2004 Nr. Dato Innhold Tarifforhandlingene er i gang rett over påske! Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for private anlegg Brudd i forhandlingene på vekteroverenskomsten Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for renhold Fritidsforsikringen gjelder for medlemmer i Mesta 7./ Hovedmomenter i utkast til revidert forslag for Bergverksoverenskomsten Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for Service og vedlikehold Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for Tunnel- bom og broselskaper Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for Maskinentreprenørbransjen Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for Parkeringsselskaper (NAF/SBL) Brudd i staten: Uakseptabelt fra arbeidsgiver Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for Kraftlinjefirmaene Brudd i forhandlingene om serviceavtalen for Svalbard Forslag til revidert overenskomst for Svalbard Samfunnsdrift AS Uravstemmingsresultater Renhold, Parkering og Bom/bro Uravstemmingsresultater Service og vedlikehold Private anlegg - Bergindustrien Svalbard Anbefalt forslag til overenskomst for vaktselskapene Uravstemmingsresultater Store Norske Spitsbergen Kulkompani Svalbard Forslag til tariffrevisjon 2004 Serviceoverenskomsten for Svalbard Avdelinger og tillitsvalgte til orientering Forbundets videre oppfølging i Mestasaken Uravstemmingsresultater Vekteroverenskomsten Hustad Marmor Uravstemmingsresultater Maskinentreprenørbransjen Regjeringen foreslår omfattende endringer i tjenestemannsloven Uravstemmingsresultater Anticimex HSH, Renhold HSH avdeling 1 og 5 - Vaktmester HSH avdeling 5 og Uravstemmingsresultater Serviceoverenskomsten for Svalbard Uravstemmingsresultater Overenskomst for renhold på land i egen regi Hovedmomenter i utkast til revidert overenskomst for Fritids- og aktivitetsavtalen I s m L t v f A R d a r s k a p I h i p u s i r G n v j D k o H l a s m A g u

13 Justeringsoppgjøret 2004 i staten er endelig i havn Uravstemmingsresultat Leonhard Nilsen & Sønner Forslag om omdanning av Kystverkets Produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap Egen organisasjon I inneværende periode er det ikke foretatt større endringer i organisasjonen. Det er opprettet en økonomiavdeling ved forbundskontoret, med økonomisjefen som leder. Etter anmodning fra avd. 220 Linjearbeiderforeningen vedtok forbundsstyret å godkjenne et årsmøtevedtak om å legge ned avdelingen og opprette en klubb. Årsmøtet var planlagt avholdt i desember, men det ble utsatt. I september vedtok forbundsstyret å opprette en organisasjonsarbeiderstilling i avd. 2 Oslo/ Akershus. Regnskapet for flere avdelinger er flyttet inn til forbundet sentralt, og det tas inn for de øvrige avdelingene fra årsskiftet. Dette er i tråd med anbefalingene fra utredningskomiteen og etter sterk anmodning fra revisor om å føre regnskapet på ett sted ettersom det føres som konsernregnskap. Dette har medført noe endring i rutiner og oppgaver for kontorsekretærene i avdelingene. Målsettingen er å frigjøre mer tid i avdelingene til å drive medlemsrettet arbeid, og det er stor velvilje til å prøve seg på andre arbeidsoppgaver. Innføringen av pensjonistkontingent har gått greit. Det var mange henvendelser og protester både til forbundskontoret og til avdelingene i starten på året, og vi har som ventet hatt noen utmeldinger. Antallet pensjonister er redusert med ca Inntrykket er likevel at det er en utbredt forståelse for at dette var et nødvendig tiltak. All innkreving skjer sentralt, noe som har medført en god del nye arbeidsoppgaver i økonomiavdelingen, samt noe endring på datasiden for å håndtere registrering av innbetalingene. Gjennom hele året har det pågått arbeid med utvikling og innføring av nytt medlemssystem. Opplæring ble foretatt i november og idriftsetting var planlagt til desember. Dette måtte imidlertid utsettes til slutten av januar. Det er jevnlig avholdt møter med de tillitsvalgte for HK, distriktssekretærene og de regionale verneombudene for informasjon, drøfting og forhandlinger. Dialogen og samarbeidet fungerer meget godt. De HK-organiserte har samlet seg i en klubb som nå omfatter både avdelingene og hovedkontoret. Det hadde over tid blitt noen variasjoner i arbeidstid på de forskjellige avdelingskontorene. Som et ledd i det å skape like forhold for alle ble det ført forhandlinger om lik arbeidstid med HK-klubben. Dette ble innført fra årsskiftet. AMU har besluttet at det som et ledd i forbedring av arbeidsmiljøet skal gjennomføres medarbeidersamtaler for alle ansatte årlig. Med noen få unntak ble dette gjennomført innen utgangen av året. I år ble medarbeidersamlingen holdt på Sanderstølen i dagene desember. Stemningen var upåklagelig, og vi anser dette som et viktig virkemiddel i arbeidet for å få oss mer sammenspleiset. Arbeidsmanden Fagbladet utkom med ti nummer i 2004, med ny redaktør og etter hvert med nytt utseende. Forholdene i renholdsbransjen, omstilling, nedbemanning, verveinnsats og ikke minst LO-kampanjen for en ny politisk retning har preget bladet. Samarbeidet med miljøet i Stiftelsen Fri Fagbevegelse - LO Media må framheves. Reportasjer, artikler og bilder stilles fritt til rådighet for alle fagbladene i privat sektor som utgis fra fellesskapet i Møllergata 39 i Oslo. Etter at bladet i mange år har vært trykket i Aktietrykkeriet, ble det i desember inngått en toårig trykkeavtale med Hjemmet Mortensen Trykkeri AS. Informasjonsvirksomheten Informasjonsvirksomheten i forbundet har i 2004 utarbeidet ny hovedbrosjyre, ny vervebrosjyre innenfor maskinentreprenørbransjen, kampanjebrosjyre for prosjekt 05 Du bestemmer LO på din side. Videre er det utarbeidet beretning, med ny grafisk profil. Det er også produsert en egen forbundsbrosjyre om regler for arbeid i norden. Informasjonsvirksomheten har stått ansvarlig for betydelig produksjon av strøartikler klistremerker, tekstilartikler og andre profileringsartikler til forbundets profileringsbutikk. Det har også blitt produsert nytt standsmateriell (Roll ups), som også har blitt tilbudt avdelingene for innkjøp. I 2004 ble det vært løpende informasjon til avdelinger og tillitsvalgte bl.a. gjennom hurtiginfo og det har løpende blitt utsendt informasjonsmateriale om forbundets aktiviteter på ulike nivåer. Forbundet har hatt ca 350 oppslag i ulike medier i løpet av 2004, både i tilknytning til tariffoppgjøret og i tilknytning til politiske saker som f.eks svart arbeid i renholdsbransjen og sosial dumping. Forbundet har i løpet av 2004 sendt ut 26 riksdekkende pressemeldinger. Det har vært utarbeidet eget informasjonsmateriale i tilknytning til tariffoppgjøret og informasjonssekretæren har bistått tariffavdelingen med dette arbeidet. Informasjonsenheten har også iverksatt egenproduksjon av overenskomster med eget trykkeutstyr. Det har blitt etablert egen prosjektgruppe og iverksetting av utvikling av ny og mer brukervennlig webside for forbundet. De eksisterende 13

14 websider har blitt løpende oppdatert av ansvarlig webredaktør for siden som er informasjonssekretæren. For øvrig har informasjonssekretæren bistått forbundsledelsen med politisk rådgivning, saksbehandling og myndighetskontakt, samt annen tilrettelegging for forbundsledelsen, ansatte og medlemmer. Verving Målet for medlemsvekst, som sa at vi skulle være aktive medlemmer innen utgangen av 2004, ble dessverre ikke innfridd. Det var fin økning i første halvdel av året, men en tilsvarende tilbakegang i andre halvdel. Noe av tilbakegangen kan skyldes opprydding i medlemsregisteret. Under arbeidet med overgang til nytt medlemssystem ble det avdekket en del medlemmer som skulle ha vært strøket for lenge siden, på grunn av manglende kontingentinnbetaling. Forbundsstyret vedtok kriterier for tildeling fra Aktivitetsfondet, og de første tildelingene ble foretatt i mai måned. Det har vist seg at det samlet sett tok for lang tid å få de tildelte midlene i omløp. Flere avdelinger hadde problem med å komme i gang med sine verveprosjekt, og dette har naturligvis også innvirkning på resultatet. Det ble utlovt en premie til den avdelingen som fikk størst prosentvis økning i medlemstallet fra personalsamlingen i 2003 til samlingen i år. Avd. 142 Longyearbyen Arbeiderforening gikk av med seieren. Verv og vinn har hatt en gledelig økning i oppslutningen i år. Da hovedpremien ble trekt var antallet ververe økt fra 478 til 581 sammenlignet med foregående år. Etter lang tids omtale ble det satt i gang aktivitet på storbyprosjekt i Bergen og Stavanger i april måned. Formålet med prosjektet er å se om aktivt arbeid på en annen måte enn vanlig for kontorsekretærene kan føre til gode resultater i form av flere medlemmer, få i gang tillitsvalgt- og klubbapparat, samt bidra til å styrke de tillitsvalgte. Kontorsekretærene Bente Blindheim Hansen og Anne-Lise Thorske har fått ansvar for noen navngitte bedrifter innen renhold. Kursvirksomheten Forbundets sentrale og avdelingenes samlede kursvirksomhet har i 2004 vært preget av omstruktureringen av kursvirksomheten i LO forbundene og AOF. Mye usikkerhet og forsinkelser i prosessen har vært en serk medvirkende årsak til dette. Forsinkelser i utviklingen av ny NAF forbundsskolen gjennom AOF har medført at det ikke er gjennomført kurs i denne i løpet av året. I samarbeid med AOF LO kompetanse er det igangsatt et arbeide med sikte på å styrke studie / kurs aktiviteten ikke minst lokalt. Dette med sikte på å nå flere medlemmer og tillitsvalgte med riktig tilbud om opplæring til riktig tid. Kortkurs /helgekurs / ukekurs gjennomført av forbundet og avdelingene: Antall kurs Kvinner Menn I alt NAF avd. 1 Øst NAF avd. 2 Oslo/Akershus NAF avd. 3 Møre og Romsdal NAF avd. 4 Nordland NAF avd. 5 Innlandet NAF avd. 6 Vest NAF avd. 7 Sør-Vest NAF avd. 8 Midt-Norge NAF sentralt Det er ellers gitt stipend til deltagelse på kurs i regi av AOF, LO Stat og toppskolering på Sørmarka. Etter og videreutdanning NAFs utdanningsfond I alt er det utbetalt kr ,- i utdanningsstipend fordelt på 103 søkere. Disse fordeler seg på 30 kvinner og 73 menn. Flere av de som er tildelt stipend har, eller er i ferd med å ta fagbrev innenfor sine yrker. (Praksiskandidater 3.5). Av disse er fortsatt fagbrev innen renhold den største gruppen. LOs Utdanningsfond I alt 174 av NAFs medlemmer er tildelt stipend fra Los Utdanningsfond i Disse fordeler seg på 53 kvinner og 121 menn. Av disse er 25 innvilget stipend i forbindelse med helårig utdanning og149 er innvilget stipend i forbindelse kortere opplæring som fagopplæring og annet. I alt har disse til sammen mottatt kr ,- dette utgjør 5,31 % av fondets samlede utbetaling. Dette er en liten nedgang i forhold til LO Stats Utdanningsfond På grunn av LO Stats systemer har det ikke vært mulig å frambringe tallene for gitte stipender i

15 Ungdomsutvalget Ved utgangen av perioden var det registrert 7358 medlemmer under 35 år i forbundet. Ungdomsutvalget har arbeidet godt og målrettet for å øke engasjementet blant ungdommene i forbundet i perioden. Mye arbeid gjenstår, det må arbeides målrettet over tid for å oppnå resultater. Det har vært avholdt 4 møter i Norsk Arbeidsmandsforbund deltok på LOs sommerpatrulje i perioden. I september ble det avholdt en helgesamling for alle avdelingenes ungdomskontakter. Tema på samlingen var å øke engasjement blant unge medlemmer i forbundet. 16 deltakere deltok og kun en avdeling var ikke representert på samlingen. Forbundets samferdselskomité Det er avholdt 6 møter i 2004 med fokus på samferdsel og bedring av rammevilkårene til anleggsbransjen. Frammøte og engasjementet har vært bra og komiteen har arbeidet etter handlingsplan, som er godkjent i forbundsstyret. Det er jobbet aktivt for å få Statens Vegvesen, som byggherre, til ta bedre ansvar for HMS, slik at konkurranseforholdene blir mer like innen anleggsbransjen. Komiteen har hatt en god dialog med politikerne på stortinget. Komiteen har bidratt med argumenter og dokumentasjon når vi har vært på høring i både samferdselskomiteen og finanskomiteen for å fremme våre medlemmers syn i ulike saker. Blant annet i tilknytning til samferdseslbevilgninger på statsbudsjettet, skatteforslag i tilknytning til fradrag for pendling, kost og overnatting. Vi kan nevne permitteringsloven, økning av st. budsjettet til samferdsel, kalkulasjonsrenta, styrking av arbeidstilsynet, bevaring av landslinjene, utbytte i statlige aksjeselskaper og ikke minst arbeidet vi for at momsen skulle ikke økes. Bergindustrien Bergindustrien var også i 2004 preget av nedgang i medlemstallet. Det var ved utgangen av 2004 registrert 1547 medlemmer. Dette er en nedgang på 102 medlemmer. Disse er fordelt på 22 bedrifter som har tariffavtale, og 11 bedrifter som går på erklæring. North Cape Minerals AS, som har sin virksomhet i Finnmark, vedtok på slutten av året en samordning av Industrimineraler AS og AS Olivin. Modellen som ble utarbeidet innebar at Industrimineraler AS først skulle overdras til Olivin AS. Deretter ble hele virksomheten i Olivin AS overført til North Cape Minerals. Industrimineraler AS og As Olivin har sin virksomhet i Møre og Romsdal. Sammenslåingen skapte mye uro i bedriftene, men takket være meget godt arbeid av tillitsvalgte i de respektive bedrifter, så gikk prosessen veldig bra. Det har i løpet av året vært 5 yrkesskadesaker til juridisk behandling i LO. Alle disse sakene er avsluttet med et positivt utfall for våre medlemmer. Det har vært 2 tvistesaker av forskjellig karakter til behandling i forbundet. Lønnsoppgjøret for 2004 ga følgende resultat: Generelt tillegg kr. 1.- Fagbrevtillegget økes til kr Minstelønnssatsen økes til kr Matpengesatsen økes til kr Mulighet for lokalt tillegg for ansatte med 25 års praksis, og som har fylt 55 år. Lønnsoppgjøret ble vedtatt med 82 % ja stemmer, mens 17 % stemte nei. 1 % ble forkastet. Stemmeoppslutningen var på 65 %. Svalbard Beretning 2004 Store Norske Spitsbergen Grubekompani. (SNSG) SNSG har også i år hatt en veldig positiv utvikling driftsmessig. Det er stabilt forhold når det gjelder antall medlemmer. I forbindelse med framlegg av statsbudsjettet for 2005 har forbundets ledelse vært i møter både med enkeltrepresentanter på Stortinget og Stortingets finanskomite angående regjeringens negative utbyttepolitikk ovenfor SNSG. Det er pr registrert 176 medlemmer i bedriften. Det har ikke vært tvistesaker til behandling i forbundet i løpet av Lønnsoppgjøret ga følgende resultat for de ansatte: Generelt tillegg kr. 1.- Det ble gjort en rekke endringer på klokkeslett og andre tekstendringer som til sammen gir økning i lønnssatser. Ny paragraf som inneholder retningslinjer for innleie av arbeidskraft og lignende. Godtgjørelse for medlemskap i gruvens redningskorps eller akuttberedskapen. Godtgjørelse for verneombud. 15

16 Det ble også avtalt et tillegg på kr pr. måned for de fagorganiserte ved bedriften. Dette tillegget ble i et styrevedtak senere fjernet igjen. Dette med bakgrunn i store protester fra NHO. Lønnsoppgjøret ble vedtatt med 82 % ja stemmer, og 17 % nei stemmer. Stemmeoppslutningen var på 80 %, noe som er et godt resultat sett i forhold til andre overenskomstområder. Serviceoverenskomst for Svalbard Denne overenskomsten omfatter alle ansatte innenfor hoteller, restauranter, renhold, reisebyrå, kafé og bakeri. Innenfor hotellvirksomheten på Svalbard ble Spitsbergen hotel stengt fra sesongslutt, og de fleste ansatte ble overført til arbeidsoppgaver på Radisson SAS Polar hotell Spitsbergen. I lønnsoppgjøret kom Norsk Arbeidsmandsforbund ikke til enighet med Reiselivsbedriftenes Landsforening om en ny avtale. Etter to dagers intense forhandlinger ble det brudd i forhandlingene, og Riksmeklingsmannen var neste instans. Mekling foregikk i Oslo 14. og 15. juni Meklingsmannens forslag lød som følger: Generelt tillegg kr Lavlønnstillegg kr Normallønnsatser heves med kr. 3,- pr. time. Ansiennitetstrinn for mer enn 8 års praksis kr. 3.- pr. time. Div. andre tillegg. Ved uravstemningen ble det avgitt 95 % ja stemmer, og 2 % nei stemmer. Stemmeoppslutningen var på 59 %. Svalbard Samfunnsdrift Innenfor dette overenskomstområdet på Svalbard er det stabilt og lite bevegelse i medlemsmassen. Det er registrert 18 medlemmer på bedriften. Det har i 2004 ikke vært noen tvistesaker til behandling i forbundet. Lønnsoppgjøret ga følgende resultat for de ansatte: Generelt tillegg på kr. 1.- Matpengesatsen ble hevet til kr Fagtillegget ble hevet til kr Grunnlaget for skifttillegg økes til kr Tekstformulering om innleie av arbeidskraft ble tatt inn. Lønnsoppgjøret ble vedtatt med 75 % ja stemmer, og 25 % nei. Stemmeoppslutningen var på 80 %. Leonhard Nilsen Store Norske(LNSN) Overenskomsten omhandler arbeidstaker knyttet til transportvirksomhet for SNSG på Svalbard. Lønnsoppgjøret ble vedtatt med 91,5 % ja stemmer, og 8, 5 % nei Stemmeoppslutningen var på 79,7% Det ble gitt et generelt tillegg på kr 3. Det ble foretatt endringer i omfangsbestemmelsens 1A: Etter Svalbard Auto AS tilføydes Svalbard Busservice AS. En del tillegg i overenskomsten ble oppjustert. Asfalt og Veivedlikehold Medlemstallet er stabilt. Det ble gitt et generelt tilegg på kr 1 pr time for alle arbeidstakere. Flere satser i overenskomsten ble øket, blant annet fagarbeidertillegget, bastillegget, matpengene og satsen for kost og losji. Det ble ved tariffrevisjon satt ned et utvalg for å overvåke sosial dumping og de utfordringene som følger med det. Det ble også gitt gjennomslag for tjenestepensjon ved at regjeringen forpliktet seg til å komme tilbake til dette i løpet av perioden. Forbundet har, sammen med andre forbund, arbeidet aktivt for å bedre permitteringsreglene som regjeringen endret. Vi har satt i gang en kartlegging av useriøsitet inne asfaltsektoren i østlandsområdet for å synliggjøre skjev konkurranse, skatteunndragelse og sosial dumping. Det er avholdt bransjekurs i sammen med maskin og asfalt med fokus på HMS ansvaret til byggherre, pensjon og valget høsten Anlegg Medlemsutvikling og aktivitet Det er nedgang i medlemstallet innen anlegg, noe som kan forklares med førtidspensjonering og nedbemanning innen Mesta. Det ble gitt et tilegg på kr 1 pr time til alle arbeidstakere og flere av satsene i overenskomsten ble øket, blant annet matpenger, tarifftillegg, overtidsgrunnlag, kilometergodtgjørelse, lagbas-, skytebas- og verktøygodtgjørelse. Det ble også gitt gjennomslag for tjenestepensjon ved at regjeringen forpliktet seg til å komme tilbake til dette i løpet av perioden. Forbundet deltar nå i styringsgruppe og arbeidsgruppe for seriøsitet i bygg- og anleggssektoren og det arbeides aktivt for å bedre forholdene. 16

17 Det er flere store anlegg i gang, bl.a. Ormen Lange, Snøhvit, utbygging av E39 i Kvinesdal og utbygging av E 6 Trondheim. Det har i 2004 vært mye fokus på å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med vilkår som de norske arbeidstakerne har. Dette har medført at forbundet følger situasjonen og vurderer allmenngjøring av tariffavtalen i samråd med resten av forbundene og LO. Det er avholdt bransjekurs i sammen med maskin og asfalt. Kraftlinje Medlemsutvikling og aktivitet Det er for dette området liten bevegelse i aktivitet også i år. Medlemstallet er stabilt sammenliknet med året før. Det er ved utgangen av året registrert 66 medlemmer innenfor dette området. Det har ikke vært noen tvistesaker eller andre former for konflikter i denne bransjen i Lønnsoppgjøret ga følgende resultat: Generelt tilegg på kr. 1.- pr. time. Fagarbeidertillegget økes til kr. 5.- pr. time. Tillegg for montørsertifikat økes til kr. 7.- pr. time. Matpengesatsen økes til kr Lønnsoppgjøret ble vedtatt med 73 % ja stemmer. Stemmeoppslutningen var på 48 %. Parkering Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 4 bedrifter, hvorav 2 er tilsluttet SBL / NHO og 2 er erklæringsbedrifter. Ved årets slutt var det registrert 82 medlemmer innenfor parkeringsoverenskomsten. Medlemstallet har økt med noen medlemmer i løpet av året. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i Forbundet har i perioden arbeidet opp i mot Politidirektoratet for å få en avklaring på om virksomheter innenfor parkering er underlagt bestemmelsene i Lov om vaktvirksomhet. Det foreligger ingen endelig avklaring. Forbundet har registrert en utvikling innenfor bransjen der finansinstitusjoner også utenlandske overtar eierinteressene for parkeringsselskapene. Tariffoppgjør 2004 Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst med lokal forhandlingsrett. Lønnssatsene ble økt med kroner 1,00 pr. time for alle. I tillegg kom et garantitillegg på kroner 1,95 pr. time for alle voksne arbeidstakere. Avtalen inneholder også en ny klausul om forebygging og ettervern foransatte som utsettes for ran, vold og trusler. Ved svarfristens utløp hadde 46 % av de stemmeberettigede deltatt, av disse stemte 83 % ja. Denne tariffavtalen er basert på en minstelønns avtale, men på enkelte plasser er det problematisk å få gjennomført lokale forhandlinger. De steder det avholdes lokale forhandlinger er uttellingen meget liten. Tunnel-, bom- og bruselskaper Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 9 bedrifter, hvorav 8 er tilsluttet SBL / NHO og 1 er erklæringsbedrifter. Ved årets slutt var det registrert 149 medlemmer innenfor overenskomsten for Tunnel-, bom- og broselskaper. Medlemstallet er redusert med noen medlemmer i løpet av året. Aktiviteter Vi har behandlet og avsluttet 1 tvistesak i Nye bomstasjoner i landet blir i all hovedsak oppført som ubemannede stasjoner. Flere av de etablerte stasjonene omlegges helt eller delvis slik at elektronikk erstatter bemanning. Bemanningen på nye stasjoner skjer i all hovedsak av kommunalt ansatte eller ansatte tilknyttet vaktselskaper. Tariffoppgjør 2004 Lønnssatsene ble økt med kroner 1,50 pr. time for alle. I tillegg kom et garantitillegg på kroner 0,38 pr. time for alle voksne arbeidstakere. Ved svarfristens utløp hadde 64 % av de stemmeberettigede deltatt, av disse stemte 87 % ja. Maskin Medlemsutvikling og aktivitet Den positive utviklingen som vi har sett de senere årene har også fortsatt i Dette gjelder både i forbindelse med økning i medlemstallet, og økning i antall tariffavtaler. 17

18 Ved utgangen av året er det registrert 2244 medlemmer i bransjen. Dette er en økning på 9 medlemmer fra 1. januar. Pr er det registrert 148 bedrifter med tariffavtale, og 35 bedrifter som går på erklæring. Selv om vi registrerer en positiv utvikling på dette området, så burde det vært større økning både på antall medlemmer og antall inngåtte tariffavtaler. Det er i løpet av året behandlet 7 tvistesaker mot MEF, og det er 8 yrkesskadesaker som har vært til behandling. De fleste sakene har gitt positive utslag for våre medlemmer, men mange saker går vider inn i Lønnsoppgjøret som var et forbundsvist oppgjør medførte at det ble et historisk oppgjør for denne bransjen. Det ble inngått avtale om å tarifffeste avtale om pensjonsordning for ansatte i bransjen. Dette er den første avtalen innenfor vårt område hvor dette nedfelles. Ordningen er innskuddsbasert, og trer i kraft fra 1. mai I tillegg til dette ga lønnsoppgjøret et generelt tillegg på kr. 1.- Grunnlønnen heves til kr pr. time. Det ble også gitt flere andre tillegg som slår positivt ut for bransjen. Antall frie hjemreiser økes til 15. Lønnsoppgjøret ble vedtatt med 84 % som stemte ja, og 14 % stemte nei. Oppslutningen på avstemningen var på 41 % Det er et stort potensial innenfor bransjen med tanke på nye medlemmer og tariffavtaler, så her ligger det mange utfordringer. Vakt Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 29 bedrifter, hvorav 18 er tilsluttet SBL / NHO og 11 er erklæringsbedrifter. Ved årets slutt var det registrert 3493 medlemmer innenfor Vekteroverenskomsten. Medlemstallet har økt med over 400 medlemmer i løpet av året. Turnover i bransjen gjør at det faktisk sett må tilkomme et vesentlig antall nye medlemmer for å opprettholde medlemsantallet. I 2004 er det vervet over 1000 nye medlemmer. Vaktbransjen er fremdeles i vekst, og potensialet er stort. Aktiviteter NAF har behandlet og avsluttet 27 tvistes aker i Det har vært avholdt 5 møter i godkjenningsnemnda Sikker Vakt. Det er også avholdt flere møter med kontrollørene for å styrke de tillitsvalgtes posisjon som høringsinstans i godkjenningsprosessen. En virksomhet er i perioden fratatt godkjennelsen. Det har vært avholdt to møter i utvalget for forebygging av ran. Antall ran der vektere blir berørt er kraftig redusert det siste året. Det har vært avholdt et bransjekurs med 24 deltakere for vakt i Over 60 personer meldte sin interesse for kurset. Det har også blitt avholdt en nordisk vekterkonferanse der forbundet var representert med 8 tillitsvalgte fra bransjen. I tillegg har SUN - vakt avholdt 3 styremøter. Avtale vedrørende Vekterskolen ble underskrevet i juni. Avtalen inneholder bestemmelser om økonomisk godtgjørelse under opplæring. Styret er partsammensatt og forbundet er representert med 3 personer. Det har vært avholdt 5 styremøter. Tariffoppgjør 2004 Partene kom til enighet ved mekling hos riksmeklingsmannen. Lønnssatsene ble økt med mellom kroner 2,50,- og 6,00,- pr. time avhengig av lønnstrinn. I tillegg kom et garantitillegg på kroner 0,80 pr. time for alle. Det ble innført nye tjenestetillegg: Bom (for ansatte på dagtid) Kr 150,- pr. mnd Mobil Kr 150,- pr. mnd Område og sentervakt Kr 150,- pr. mnd Svinn Kr 450,- pr. mnd Tillegget for fagbrev ble økt til kr. 5,- og tapt arbeidsfortjeneste for 2 dager dekkes ved avleggelse av fagprøven. Overenskomsten har fått en ny bestemmelse om forebygging og ettervern for vektere som utsettes for ran, vold og trusler. Arbeidsgiver skal ivareta rettsikkerheten ved anmeldelse som følge av tjenesteutførelse, samt at det skal jobbes med vektersikkerheten i perioden. Ved svarfristens utløp hadde 45 % av de stemmeberettigede deltatt, av disse stemte 73 % ja. Bransjens utvikling Vaktbransjen er fremdeles i vekst, og potensialet er stort. Organisasjonsprosenten innen vakt antas å være kun ca 35 %. Samarbeidet mellom NAF og SBL vedrørende vekterskolen har pågått hele året. Prosjektet igangsatt med planlagt oppstart av skolen mai

19 Variasjonen i arbeidsforholdene og avlønning til de tillitsvalgte er stor. Tiltak har medført at de tillitsvalgte fra forskjellige selskaper har samarbeidet og hatt jevnlige møter og kontakt. Dette har medført en større bevissthet om de faktiske arbeidsforhold og de felles utfordringer som er innen bransjen. Antall vektere som tar fagbrev har økt kraftig. Dette antas i første rekke å skylles krav om fagvektere fra enkelte kunder av vaktbransjen, samt økonomisk støtte fra partene i arbeidslivet. Vi sliter i et par selskap med å få arbeidsgiver til å betale lovpålagt opplæring for ansatte, og vi sliter fortsatt med å få til levelige arbeidsforhold for de tillitsvalgte. Service- og vedlikeholdsavtalen og vaktmesteravtalen m.m. Medlemsutvikling og aktivitet Overenskomsten gjelder for følgende bransjer: Flyrenhold Skadesanering Vaktmestere Industriservice Ved utgangen av perioden er det registret 474 medlemmer innenfor avtalene. Det har vært en økning på 22 medlemmer innen vaktmesterbransjen. NAF hadde ved utgangen av året tariffavtale med 30 bedrifter hvorav 8 var medlem av NHO Det er behandlet og avsluttet 5 tvistesaker i perioden. Denne overenskomst er en blanding av normallønnsavtale og en minstelønnsavtale. Lønnsoppgjøret i 2004 ga følgende tillegg: Flyvedlikehold og vaktmestere fikk et tillegg på kr. 1,50 pr. time Skadesanering og Industriservice fikk et tillegg på kr. 1,00 pr.time Bransjens utvikling Det er få tillitsvalgte innenfor overenskomstens områder. Bransjene lever av anbud, når mange bedrifter legger inn tilbud blir prisene på oppdragene lave. De ansatte utfører sitt arbeid hos kundene og har ingen felles oppmøteplass. Dette medfører store utfordringer for de tillitsvalgte. Renhold Medlemsutvikling og aktivitet Ved årets slutt var det registrert 6182 medlemmer. Medlemsmassen har i 2004 økt med 34 medlemmer. Stor turnover i bransjen gjør at det må verves et vesentlig antall nye medlemmer for å opprettholde medlemstallet. Vi har ved utgangen av året tariffavtaler med 150 bedrifter, hvorav 61 tilsluttet NHO. Det er i gjennomsnitt 40 % organiserte i de bedrifter vi har tariffavtale med. Vi har et stort medlemspotensiale innen bransjen, spesielt i byer og tettsteder. Det ble behandlet og avsluttet 46 tvistesaker i Dette er en økning fra forrige periode på mer enn 50 %. Over halvparten av tvistesakene var oppsigelser. Lønnsoppgjøret i 2004 ga følgende lønnstillegg: Alle timesatser økte med kr. 2,80 pr. time. Partene kom til enighet om å se på muligheten for å få etablert regionale verneombud i bransjen. Det er i 2004 avholdt ukekurs for 22 tillitsvalgte på Sanderstølen. Tema var bl.a. utfordringer som tillitsvalgte møter i hverdagen. Bransjens Utfordringer Bransjen er preget av mange useriøse bedrifter. Flere eksempler på bedrifter som ikke betaler moms og avgifter er avdekket i løpet av året. Norsk Arbeidsmandsforbund og Servicebedriftenes Landsforening har arbeidet for å få opprettet godkjenningsordningen Ren Utvikling igjen. Ved utgangen av året var partene ikke kommet til enighet om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å kunne søke om godkjenning i Ren Utvikling. Renholdsbransjen har mange belastningslidelser, stor fokus på ytelser og høyt sykefravær er noen av utfordringene bransjen sliter med. Det er derfor viktig og riktig å sette fokus på arbeidsmiljøet i bransjen. Partene ble ved årets lønnoppgjør enige om å arbeide for å få opprettet regionale verneombud i bransjen. Flere møter er avholdt og arbeidet er rettet mot arbeids og sosialdepartementet for å synliggjøre behovet for regionale verneombud i bransjen. Det er få, men ganske stabile tillitsvalgte i bransjen når vi ser på den store turnover som bransjen har. De mange utfordringer som bransjen sliter med er med på å gjøre vervet som tillitsvalgt svært krevende og behov for opplæring er stort. NAF erfarer at tillitsvalgte ofte ikke blir tatt med på drøftelser etter Hovedavtalens bestemmelser. De tillitsvalgte blir involvert i sakene når konflikt er et faktum. Det må arbeides målrettet for å få bedriftene til å bruke de tillitsvalgte mer forebyggende i bedriftene. 19

20 Fritids- og aktivitetsavtalene Medlemsutvikling og aktivitet Gjelder for følgende områder: Bowlinghaller Treningsstudioer Badeland Dyreparken Fornøyelsesparker og lignende Vi har ved årets slutt registrert 182 medlemmer innenfor overenskomstområdene. Dette er en økning på 68 medlemmer fra forrige periode. Ved utgangen av perioden hadde vi 15 tariffavtaler hvorav 4 er tilsluttet NHO. Det er behandlet og avsluttet 2 saker i perioden innenfor avtaleområdet. Lønnsoppgjøret ga følgende tillegg: Det ble gitt et tillegg på kr. 2,00 på alle lønnssatsene innefor overenskomstgruppene. Bransjens utvikling Det er få tillitsvalgte i bransjene, mange av de ansatter er studenter med små stillinger. Arbeidstiden er varierende, det er derfor vanskelig å drive oppsøkende virksomhet innenfor overenskomstens områder. Statlig sektor 2004 Lønnsoppgjøret i Staten 2004 gikk etter tunge forhandlinger til mekling hos Riksmeklingsmannen. Resultatet ble etter dette et generelt tillegg pr. 1. mai på kr. 6500,- til alle på lønnstrinn 1 30, og videre 2,6 % tillegg på lønnstrinn Til sentrale justeringer pr. 1. juni ble det avsatt 0,41 % av lønnsmassen og til lokale forhandlinger pr. 1.juni ble det avsatt 0,9 % av lønnsmassen. I tillegg ble det tilført 0,1 % av resirkulerte midler. Utenom dette ble det endringer i en del lønnsrammer og lønnspenn. Vegsektoren Mesta har vært igjennom en større tilpasningsprosess både i henhold til bemanning og avtale/regelverk. Antall årsverk har siden utskillelsen 1. januar 2003 blitt redusert med Det ble i juni oppsagt 113 ansatte, de fleste gikk over på ventelønn og sluttpakker. Tilpasningsforhandlingene rundt avtaleverket ble sluttført med full virkning fra 1. juli I Statens vegvesen foregår det fortsatt en videre omorganisering og tilpasning i forhold til krav om bemanningsreduksjon og effektivisering frå Regjeringen. Forbundet er fortsatt med på hovedavtalemøter i Vegdirektoratet gjennom en avtale mellom LO forbundene. Det ble gjennomført lokale forhandlinger pr. 1. juni høsten Individuelle lønnstillegg ble i stor grad resultatet for NAF sine medlemmer. Statnett entreprenør A/S Statnett Entreprenør er nå solgt til Eltel Networks AS,som er et konsern som vil bestå av Statnett, Linjebygg, Tel-Nett, Elkom og Aga. Med dette vil tidligere Linjebygg og Statnett Entreprenør komme sammen i en bedrift. Linjebygging og vedlikehold vil med dette oppkjøpet bli monopolisert. Det har i 2004 vært gjennomført tilpasningsforhandlinger for å tilpasse avtaleverket til ny overenskomst. NVE Medlemstallet har holdt seg stabilt dette året innen NVE. Lokale forhandlinger pr.1. september 2004 ble gjennomført i desember 2004 med forhandlingsmøte mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Det ble fremforhandlet individuelle lønnstillegg i tillegg til forholdsvis bra økning av særavtaletillegg og endringer i denne. Kystverket Produksjon. Regjeringen vedtok i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2004, at produksjon skal konkurranseutsettes og skilles ut som et statlig aksjeselskap med virkning fra 1.januar Dette er ikke i tråd med Forbundets syn i denne saken, da NAF har gått for at ved en eventuell konkurranseutsetting, burde både produksjon og alt vedlikehold settes ut på kontrakter. Forbundet presenterte sitt syn ovenfor representanter på Stortinget under prosessen. Forbundets syn var og at Rederiet og Produksjon ved et slikt vedtak eventuelt burde blitt en del av Mesta AS, dette for å stå sterkere ved en konkurranseutsetting. 20

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer