Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken 16.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A1 1

2 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA VÅRENS GENERALFORSAMLING SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2013 SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR VÅREN 2013 SAK 7 BEHANDLING/GODKJENNING AV REVIDERT BUDSJETT HØST 2013 OG BUDSJETT 2014 SAK 8 BEHANDLING/GODKJENNING AV SAMMENSLÅING AV KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITEEN OG VALGKOMITEEN TIL HR-ANSVARLIG BIS LA SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS HR-ANSVARLIG BIS LA SAK 10 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE SAK 11 BEHANDLING/FULLMAKT TIL SITTENDE STYRE TIL Å KONSTITUERE EVENTUELT MANGLENDE TILLITSVERV SAK 12 EVENTUELT VEDLEGG 1: REFERAT GF VÅR 2013 VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2013 VEDLEGG 3: REGNSKAP FOR VÅR 2013 VEDLEGG 4: REVIDERT BUDSJETT FOR HØST 2013 VEDLEGG 5: BUDSJETT 2014 VEDLEGG 6: STILLINGSINSTRUKS HR-ANSVARLIG 2

3 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer: Anders Bjørnbeth Bisitter: Caspar Vere 2 personer til å utgjøre referenter: Aleksander Øverby, Erik Eieland 3 personer til å utgjøre tellekorps: Marika Lervåg, Helle Vollan Pedersen, Anette Helen Karlsen 2 personer til å undertegne protokollen: Stian Smedsrud, Sondre Jentoft Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. Kontroll og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra generalforsamling Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. 3

4 Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Sak 7 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2013 og forslag til budsjett for 2014 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har revidert budsjettet for inneværende halvår, og utarbeidet budsjett for kommende år. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret i BIS Trondheim for generalforsamlingen. Vedlegg: 4 og 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2012 og budsjett for

5 Sak 8 Behandling/ Godkjenning av sammenslåing av Kontroll og vedtektskomiteen og Valgkomiteen til HR ansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Etter å ha vurdert det 42. Landsmøte sin beslutning om å slå sammen KVK og VK i Sentralledelsen, sett dette opp i mot situasjonen på vår egen lokalavdeling, ser styret i BIS Trondheim et behov for endring i organisasjonsstrukturen. Vervet skal være et HR organ som innehar alle arbeidsoppgavene til KVK og VK. Styret ønsker en sammenslåing da HR organet er en mer tidsriktig stilling, og ser en forventet økning i effektivitet ved å slå sammen de respektive vervene. HR vervet vil bestå av tre 3 HR ansvarlige, der en 1 kandidat settes på høstens generalforsamling, mens to 2 kandidater settes ved generalforsamlingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner sammenslåing av VK og KVK til et HR verv. Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks HR ansvarlig BIS LA Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av sak 8. Stillingsinstruks ligger vedlagt Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen Sak 10 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: HR Ansvarlig (1 representant) (forutsatt at godkjenning av sak 8) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Sak 11 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Sak 12 Eventuelt Vedlegg 1: Referat GF Vår

6 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Start: Slutt: 19:54 Sted: A1 Antall personer tilstede ved start: 110 6

7 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE 3 SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT 3 SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA HØSTENS GENERALFORSAMLING 3 SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR SAK 7 BEHANDLING/GODKJENNING AV BUDSJETT FOR SAK 8 BEHANDLING/ GODKJENNING AV STILLINGINNSTRUKS FOR VALGKOMITEEN BIS LA 4 SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS FOR MARKEDSANSVARLIG BIS LA 5 SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV VEDTEKTSENDRINGER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN 5 SAK 11 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS LEDER BI U20 5 SAK 12 ORIENTERING/BIS BOLIG 6 SAK 13 ORIENTERING/SIT PROSESSEN 6 SAK 14 BEHANDLING/GODKJENNING ORGANISASJONSSTRUKTUR 6 SAK 15 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS LEDER BI U20 6 SAK 16 BEHANDLIG/VALG AV TILLITSVALGTE BIS TRONDHEIM 7 SAK 17 EVENTUELT 7 VEDLEGG 1: REFERAT GENERALFORSAMLING HØST VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2012/ VEDLEGG 3: RESULTAT OG BALANSE BIS TRONDHEIM VEDLEGG 4: BUDSJETT BIS TRONDHEIM VEDLEGG 5: OPPDATERT STILLINGINNSTRUKS VALGKOMITÉ BIS LA 58 VEDLEGG 6: OPPDATERT STILLINGSINNSTRUKS MARKEDSANSVARLIG BIS LA 59 VEDLEGG 7: ENDRING AV STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTER 60 VEDLEGG 8: ENDRING VEDTEKTER GJENNOMFØRING AV KONSTITUSJONER 61 VEDLEGG 9: STILLINGINNSTRUKS LEDER BIS U20 62 VEDLEGG 10: BIS TRONDHEIM - ORGANISASJONSKART 63 7

8 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Leder: Ønsker velkommen, og forklarer hvordan dagen skal foregå. Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer Nils Christian de Lange Bisitter Anders Bjørnbeth 1 personer til å utgjøre referenter Marius Dahl 3 personer til å utgjøre tellekorps Marika Lervåg, Knut Aardal, Kathrine Nilsen 2 personer til å undertegne protokollen Håkon Berge Sæther, Rune Presthus Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Leder nevner de som er innstilt, ingen endringer. Enstemmig vedtatt Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 17. Kontroll og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen ved denne Generalforsamling Ordstyrer presenterer seg selv og bisitter, opplyser om hvordan man bruker delegatskiltene for at de skal ha riktig funksjon, i tillegg til ordning ved pauser, mat og valg. Det nevnes også at de som skal holde appell og benytte powerpoint bør ordne dette i løpet av pausen. 8

9 1 Sak Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra høstens generalforsamling. Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Ordstyrer henviser til saksliste Enstemmig vedtatt Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2012/2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: I sakspapirene har styret og ledelsen redegjort for sin aktivitet siden sist generalforsamling. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Leder: Poengterer at styret har skrevet avhandlinger og at spørsmål kan stilles. Fra sal: Spørsmål om tv skjermer Leder: Omfattende sak, ikke mulighet til å få igjennom, administrasjon ikke medgjørlig. Fremhever markedsavtavlen som en felles informasjonskanal. Fra sal: Hva har BIS ikke gjort? Leder: Da bør man lese avhandlingene, grunnet at planer blir endret. Det kan også spørsmål i ettertid. sendes Ordstyrer: Nåværende styret sitter til Enstemmig vedtatt Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. 9

10 Bakgrunn: Regnskapsåret er avsluttet, og økonomiansvarlig redegjør for den økonomiske perioden Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for Økonomiansvarlig: Tar en kjapp gjennomgang. Tar for meg de største avvikspostene, hvorav markedsstøtte til NLD, der standplass ikke ble solgt i fjor, men solgt i høst. Ingen solgte bedriftspresentasjoner. Ingen inntekter fra BISSI, mye grunnet ikke utgitt eksemplar. Annen inntektspost endret grunnet dobbeltførte regninger. Tar for seg kontoplan. Stort kontrollert tap på ball. Temakveld høst må kuttes ned grunnet overbruk av budsjett. Uforutsette regninger og nyetablerte utvalg grunn til tap (underskudd). Cheerleading ikke startet. Tap på fordringer som følge av opprydding i balansen, dette har ingen likviditetsmessig virkning. Fra sal: Hvorfor så stor kostnad på mobilrefusjon? Økonomiansvarlig: Kostnader 2011 ikke periodisert, dermed kostnadsført i Fra sal: Hvem går det til? Økonomiansvarlig: Det går til de som har størst mobilutgifter. Fra sal: Hvordan var budsjettet i fjor? Økonomiansvarlig: i pluss Enstemmig vedtatt Sak 7 Behandling/Godkjenning av budsjett for vår 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet revidert budsjett for 2013 og vil redegjøre for de endringene som er foreslått. Vedlegg: 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for vår ØA: Har gjort små endringer i forhold til budsjettet i forhold til hva som er satt. Stort sett likt som 2012, små endringer. Fra Sal: Med ny organisasjonsstruktur, får LU flere midler? ØA: Ja Fra Sal: Hvordan får man midler til LU? ØA: Man søker om midlertidig ved hvert arrangement. 10

11 Enstemmig vedtatt Sak 8 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Valgkomiteen Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Punkt 8 er blitt lagt til i stillingsinstruksen. Den gir valgkomiteen en aktiv rolle i promoteringen av generalforsamling. Vedlegg: 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Valgkomiteen. KVK: viser til vedlegg 5 hvor instruksen står oppført. VK har hatt en rolle i promoteringen tidligere, denne endringen gjør det bare offisielt. Enstemmig vedtatt Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Det er blitt lagt til et avsnitt under punkt 1 ansvars og myndighetsområde, i stillingsinstruksen. Dette avsnittet gjør markedsansvarlig ansvarlig for at eventuelle samarbeidsavtaler linjeutvalg, undergrupper o.l. inngår ikke strider med andre avtaler inngått på et tidligere tidspunkt. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsansvarlig. KVK: Endringen klargjør at ansvaret for alle samarbeidsavtaler ligger hos MA. Viser til vedlegg 6 i stillingsinstruks Enstemmig vedtatt Sak 10 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte lokale vedtektsendringer. Disse omhandler BIS sin strategi, retningslinjer ved valg, retningslinjer ved disiplinærsaker, generalforsamlingen og gjennomføring av konstitusjoner. Vedlegg: 7 og 8 11

12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. KVK: Styringsgruppen foretok diverse endringer på de standardiserte lokale vedtektene i november i fjor. Disse vedtektene omhandler BIS sin strategi, retningslinjer ved valg, disiplinærsaker og generalforsamling. Endringene er å finne i vedlegg 7. I tillegg ble det gjort endringer på gjennomføring av konstitusjoner. Disse endringene er å finne i vedlegg 8. Enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks Leder BIS U20 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Etter ønske fra studentmassen i BIS Trondheim ble det i høst opprettet en ny undergruppe i BIS Trondheim, ved navn BIS U20. Hovedoppgaven til denne undergruppen vil være å gjøre det sosiale tilbudet til studenter tilhørende BIS Trondheim under 20 år bedre enn tidligere. Vedlegg: 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen til leder BIS U20 KVK: I fjor høst ble det opprettet en Facebook gruppe som en liten protest på at nesten alle arrangement i regi av BIS har 20 års aldersgrense. Styret, i samarbeid med initiativtaker til den gruppen opprettet så en undergruppe under UA. Poenget med denne undergruppen er å skape et sosialt tilbud til de medlemmene i BIS under 20 år. Stillingsinstruksen er dermed en måte å gjøre leder BIS U20 offisielt til en engasjert i BIS, og definere hvilken rolle denne personen skal ha. Enstemmig vedtatt Sak 12 Orientering/BIS Bolig Forslagsstiller: Leder BIS Trondheim Bakgrunn: Styret fikk i høst en henvendelse fra en utbygger som var i gang med restaurering av vandrehjemmet på Rosenborg. Når det nye bygget stod ferdig skulle dette være et kombinert vandrehjem og studentboliger. Til studentboligene ønsket de en homogen studentmasse, og så på BI studenter som ønsket målgruppe. På bakgrunn av dette ønsket de et samarbeid med oss. Undertegnede vil presentere denne prosessen og hvilke muligheter det gir oss for generalforsamlingen. Leder: Spennende prosjekt som kom på banen i høst. De ønsket en homogen gruppe og da ble BI studenter valgt. Ble kontaktet i går av daglig leder for prosjektet. Han fortalte at styret i TV 12

13 hadde valgt å gå bort fra denne løsningen, fordi de heller ville satse på det åpne markedet. Saken er dermed utgått. Sak 13 Orientering/SiT prosessen Forslagsstiller: Leder BIS Trondheim Bakgrunn: På generalforsamlingen høsten 2012 ble det flertall for at styret skulle jobbe med å få BI tilknyttet SiT. Siden den gang har mye skjedd, og man står nå med et mål om at BI skal være tilknyttet fra og med skolestart høsten Undertegnede vil presentere prosessen og åpne for spørsmål. Leder: Dere ville inn i SiT, en sak som har pågått i mange år. Har vært i dialog med BI og SiT. BIS vil ikke ha noen aktiv rolle i saken, saken ser positiv ut på mange plan. Vi er med fra og med høst 2013, det vil komme informasjon, når denne avtalen trer i kraft. Fra Sal: Er det noen regler hvis man vil tre ut av SiT? Leder: Det må man søke om, men det er noe som er lite sannsynlig. Sak 14 Behandling/Endring organisasjonsstruktur Forslagsstiller: Leder BIS Trondheim Bakgrunn: Styret mener det er på tide å fornye organisasjonens struktur, og har utarbeidet et forslag til hvilke endringer som må til for å få en mer fornuftig, effektiv og ryddig struktur. Undertegnede vil presentere og forklare den nye strukturen. Vedlegg: 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringene i organisasjonsstrukturen med de vedtektsendringer dette måtte medføre Leder: (viser organisasjonskartet), Situasjonen er dessverre slik at i dag kolliderer flere av aktivitetene, strukturen oppleves som rigid. Linjeutvalget får en representant pr. linje i 13

14 Næringslivsutvalg og Sosialutvalg for å bedre kommunikasjonen. Vil gjøre ting mer effektivt, og mange vedtektsendringer som ikke blir fremlagt. Fra sal: Blir det ikke mye rot? Leder: Ved at det er representantene selv får ansvaret for å velge hvem som skal inn i SU og NU og hvordan de vil organisere dette, håper vi å unngå rot. FA: Mer fleksibilitet ved at LU selv får bestemme hvem som skal representere MA: Vi så på muligheten for MU ble organisert på denne måten også, men valgte å gå bort fra den, da det ikke ble ansett som hensiktsmessig. Enstemmig vedtatt Sak 15 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Enstemmig vedtatt Forslag fra leder om å ta sak 17 før sak 16 (ingen motsigelser) PAUSE (kl 14:16) OPPSTART (kl 14:33) Antall i salen ved oppstart: 110 Sak 17 Eventuelt Orientering fra MA om markedsdagene som skal pågå ca 8. April med samarbeidspartnere og sosiale events. Mer informasjon vil komme og nevner også at det er begrensede plasser Fra Sal: Koster det for kursene? MA: Stort sett lav egenandel Fra Sal: Hvordan foregår påmelding? MA: Gjennom TicketGo, for å ha et estimat og mer struktur 14

15 Fra Sal: Aldersgrense? MA 18 år, grunnet samarbeidsavtale Fra Sal: Begrensede plasser på vin og ølkurs? MA: Ja, for å holde en god kvalitet på kursene Sak 16 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: Økonomiansvarlig Sosialansvarlig Kontroll og vedtektskomité (1 representant) Leder NLD Fagansvarlig (pause) Leder Næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Undergruppeansvarlig (pause) Markedsansvarlig Valgkomité (2 representanter) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Økonomiansvarlig: Kandidat 1: Per Joachim Kibsgaard Pedersen Jeg heter Per Joachim og er 21 år, går 1.år på BI, har gått folkehøgskole, vært linjerepresentant, er strukturert, tør å si min mening liker å ha ansvar, noe som er en viktig egenskap som ØA. Har sittet i skolestyret tidligere på VGS, og har samarbeidet med ulike typer mennesker og har erfaring derfra, så håper det skal gå bra. Har relevant erfaring fra tidligere og har et godt utgangspunkt. Mener jeg har de egenskapene som trengs. Er jordnær og en støttespiller. Kjernesaken min er at studentene skal ha en så liten egenandel som mulig. Helst gratis arrangement. Mener det er fullt mulig, og jeg er topp engasjert for å få til dette. Til slutt vil jeg bare si: Stem smart, stem økonomisk, stem Joachim! Spørsmålsrunde Per Joachim Kibsgaard Pedersen 1. Hvilke forbedringer ser du? Svar: Avvik kan bli bedre, samt at flere benytter seg av helse ref. 15

16 2. Med tanke på neste år har du tenkt på hvordan man skal behandle inntekter og kostnader? Svar: Viktig med sikkerhets nett, vil generere mer inntekt. 3. Hvor vil du hente kapital til å redusere priser? Svar: De pengene BIS har til rådighet skal gå til studentene 4. Ønsker flere benytter seg av helse ref, men også gratis arrangement, hvordan skal dette gå opp? Svar: Vi må generere flere og større inntekter. 5. Hvordan vil du skaffe mer inntekter? Svar: Må få inn konkrete forslag, har ikke klart svar på dette nå 6. Hvordan håndterer du sosialansvarlig? Svar: Det kommer an på hva SA vil ha av ressurser, men jeg er ikke redd for å sette ned foten. 7. Hva er største utfordingen? Svar: Føre regnskapene, vanskelig å vite, mye ansvar, må stå på. 8. Er du klar til på stå på? Svar: Ja 9. Hvordan vil ditt samarbeid med markedsansvarlig gå? Svar: Vil ha et godt samarbeid med MA og NLD. (Tiden er ute.) Kandidat 2: Minh Ba Nguyen Heter Minh, 21 år, går 1.året økonomi og administrasjon. Født i Trondheim, jobbet i Nidar og nå i Tine. Er strukturert og jobber mot et mål. Er riktig som ØA fordi; jeg har vært leder for unge katolikker i 2009 og gjenvalgt i 2011, har tatt tunge avgjørelser og har utarbeidet evnen til å ta kontroll. Har også mye selvdisiplin, fremhever disiplin og kontroll, fører selv budsjett og regnskap for å holde kontroll på egen økonomi. Ønsker å ha et verv, men ventet til nå for å finne ut hva BIS er. Det er grunnleggende kunnskap som kan bygges videre på fra meg som brenner for å ta ansvaret. Vil leve flittig og støtte organisasjonen. Spørsmålsrunde for Minh Ba Nguyen 1. For at alt skal være på plass hvorfor velges? Svar: Leder for unge katolikker, vet hva som kreves av organisering og av verv, har sett på økonomi og satt meg et mål. 2. Hvordan vil du redusere kostnadene på arrangement uten å redusere kvaliteten? 16

17 Svar: Inntektene: fikk ikke solgt standplasser, det er tapt inntekt og vil følge opp dette Vil også være en støttespiller for de andre i BIS. Kort oppsummert; Egnet pga ansvar, kontroll og selvdisiplin. 3. Har du det som skal til for å sitte som ØA? Svar: Mener det har oppnådd gode karakter og mener at arbeidet er meget selvstendig 4. Har du mulighet til å gi svar meget fort på om du har tid til å være med på majoriteten av arrangement og events, og samtidig for å føre regnskap? Svar: Utenom skole har jeg meget god tid. Bare å benytte tiden som jeg har til rådighet. 5. Hvordan øke inntektene på stand eller andre inntekter? Svar: Har har ikke sett for mye på det, men mener at det er forbedringspotensiale i forhold SiT, til og med helseref. 6. Har du kontroll på kostnadsføring? Svar: Har det grunnleggende og er kjapp til å lære. Ser frem til å jobbe med nåværende ØA! 7. Hva synes du om at styret bruker penger på seg selv? Svar: Har ikke tenkt så mye på det. Har vært et uforandret verv lang tid, mener dog at overlappingshelg er nødvendig. (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: Innstiller Per Joachim Kibsgaard Pedersen Avstemming: Per Joachim Kibsgaard Pedersen (69) Minh Ba Nguyen (28) Blank (13) Antall i salen (105) Per Joachim Kibsgaard Pedersen er økonomiansvarlig BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Sosialansvarlig: Kandidat 1: Tone C. Smogeli Er 23 år, går 1.året økonomi og administrasjon. Er det noen som kan si ifra hvis jeg snakker for lavt? Jeg kan ikke beskrives, jeg må opplevelse. Alt i livet mitt ender opp som en komedie, blir ofte påkjørt, knekt både armer og ribben siste tiden. Når jeg søkte på stillingen som linjerepresentant, fikk jeg denne linjen foran meg(tegner linje). Men jeg er både særdeles sosial og meget strukturert, samt at jeg og har høye forventninger til meg selv. Erfaring; jeg har hatt mange forskjellige verv 17

18 gjennom tidene. Har irritert meg over ting som ikke har fungert. SA skal stå for større arrangement som nevnt. Vil ikke ha arrangement for få, men for alle. Vil gi ut en kalender som alle kan se på, med oversikt over datoer for større arrangement. Erfaring fra i år, bruke tid på de rette personene. Vet hvor mye tid det tar, har struktur og dette gjør meg til den utvalgte. Spørsmålsrunde Tone C. Smogeli 8. Kan du slå av en 10 sekunders dans Svar: Med glede (danser synkronsvømming dansen) 9. Hvordan vil du benytte de av andre organene i organisasjonen? Svar: Har litt erfaring fra verv i år. Hva står i kontraktene og sørger for at det ikke blir noe kluss. 10. Hvordan vil du takle det å ha ansvar når det er dritt? Svar: Vil ha det moro uansett og behandle saken på god måte 11. Hvordan takle LU? Svar: Ser ikke noe problem med at de blir en del av SU 12. Kalenderen og datoer, hvordan løse dette? Svar: Ser ikke problemet, men vil påpeke at mange datoer blir satt av seg selv. 13. Hvordan vil du håndtere dårlig oppmøte på arrangement? Svar: Klassemøter med LU og høre på hva folk vil ha av arrangement osv. (Tiden er ute) Kandidat 2: Espen Almqvist Mitt navn er Espen, er 21 år kommer fra Oslo. Går 1.år. Ikke skuffet over studentlivet. Hva SA bør stå for handler om oss og hva vi ønsker og vil ha. Kommunikasjon til studentmassen. Vil skape et bra studieliv. Skal være åpen og inkluderende. Skal sette standarden for studentlivet i Trondheim. Hva har jeg? Jeg er handlekraftig, lett å lese, er åpen. På BI skjer det og vil sette standarden. Vil sette en stor rolle til sosialutvalget og mener de er veldig viktige. Vil ikke si hva som skal skje velger ikke bare han men velger et SU som står for alle sammen. Fokusere på de som står utenfor de sosiale aktivitetene og skape tilhørighet. Spørsmålsrunde Espen Almquist 1. Kan du slå av en 10 sekunders dans? Svar: Ja (danser uvisst dans) 2. Hvordan løser du det faktum at LU blir mer selvstendig? Svar: Skaper tilhørighet, ønsker velkommen og utelukker ikke det faktum at det er på samme skole 18

19 3. Hvordan skal BI sette standarden? Svar: Når de kommer hit kjenner de noen, radikale forandringer i fadderuken, og fokus på faddere og ikke gjøre livet truende. Fremhever fadderuken. 4. Vil du lede fadderuken selv? Svar: Vil skape et mangfoldig syn på fadderuken. 5. Hvordan få folk til å bli med? Svar: Vil ikke tvinge folk til å bli med. 6. Hva med de eldre? Ikke bare under 20 som er misfornøyd med arrangement. Svar: Mange andre tilbud som er attraktivt kaffebarer osv. (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Tone C. Smogeli Avstemming: Tone (85) Espen (23) Blank (2) Antall i salen: (110) Tone C. Smogeli er sosialansvarlig BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Kontroll og Vedtektskomité Kandidat 1: Christian Vehn Breida Er 21 år og snakker raskt. Går 1.år eiendom og oppvokst i Trondheim. Jobber på location og har gått restaurant. Stasjonert i Bodø under førstegangstjenesten, og var innstilt som korporal i troppen. Stiller som KVK fordi jeg vil forme studentene på BI, står for mine meninger vil stå for BIS sine meninger. Vil mestre vervet på en god måte, trives i roller hvor man utfordres. Mener det kan forbedres, men vil sørge for at det holdes ordentlig, vil fremheve KVK og bruke KVK som et støtte verv og fokusere på dialog og samarbeid. 19

20 Spørsmålsrunde Christian Vehn Breida 1. Har du tid til dette? Svar: Ja, hvis jeg kutter ned på jobb så får jeg tid. Samtidig som jeg også kutter ned på skole 2. Kommer du til å klare å opprettholde motivasjonen gjennom året? Svar: Ja 3. Det er mye dokumentarbeid, hvordan vil du se på dette? Svar: Liker å lese og bli kjent med stoff 4. Som KVK er du en tillitsperson, hvordan vil du løse denne oppgaven? Svar: Vil gå inn rolig og finne grunnlaget. Vil jobbe derfra og finne beste måte for personen at kommer seg videre, og ikke må jobbe for mye. 5. Hvordan vil du løse en personkonflikt? Svar: Vil sitte nøytral og håndtere det på best måte. 6. Har du stemmerett? Svar: Nei 7. Vil du klare å skille mellom person og sak? Svar: Ja 8. Hvorfor har du søkt akkurat KVK? Svar: Liker å sitte bak kulissene, og det gjør man i KVK. 9. Er du i stand til å overholde taushetsplikten? Svar: Ja har hatt det tidligere og ser ikke problemet (Tiden er ute) Kandidat 2: Valeria Roustamova 20 år, går internasjonal markedsføring. Vil jobbe som KVK for å jobbe med entusiastiske mennesker som BIS kan generere. Har hatt erfaring fara elevråd og russestyret. Egenskaper er at jeg er saklig, ryddig og bestemt. Kan være at stillingen går fra KVK til KGB, hehe.. Spørsmålsrunde Valeria Roustamova 20

21 1. Hva blir den største utfordring? Svar: Sette ned foten og forholde seg nøytral 2. Har du stemmerett? Svar: Nei 3. Hvorfor valgte du å søke KVK? Svar: Jeg er pliktoppfyllende 4. Hvordan takle en konflikt mellom to personer? Svar: Må høre begge sider av saken og må sette ned foten å være litt bestemt 5. Hvordan vil du takle konflikt/venn situasjon? Svar: Må være streng. 6. Ser du noen forbedringspotensial i vervet? Svar: Må se på vedtektene og hva som bør endres 7. Hvordan skille ut venner fra andre mennesker? Svar. Påpeke at det ikke er personlig, men faglig 8. Du har mye innsikt i det som foregår, hva er din motivasjon for dette når du ikke skal være synlig? Svar: er ikke synligheten som er min motivasjon. Heller mer mot indre motivasjon. 9. Kontroll av regnskap, hvordan vil det gå? Svar: kommer til å gå seg til. 10. Har du som KVK taushetsplikt Svar: Ja (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller ingen 1. Avstemning Valeria Roustamova: (24) Christian (41) Blank: (45) Antall i salen (110) 21

22 (absolutt flertall ikke oppnådd og dermed ingen valgt i henhold til vedtekt Valeria Roustamova ut og omvalg blir holdt) 2. Avstemming Christian Vehn Breida (49) Blank (61) Antall i salen (110) (absolutt flertall er oppnådd, ingen blir satt inn som Kontroll og Vedtektskomité BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014. Styret har fullmakt til å konstituere vervet ved senere anledning) Leder NLD Kandidat 1: Tiril Sulland 22 år, går 2.år økonomi og administrasjon, jobber på location. Ville være leder siden arrangementet på Rica Nidelven i Vært med i kommunikasjon og møtt mange spennende mennesker og har et øye for detaljer. Skal lede en NLD komité, vil utvide budsjettet, og ha billigere billettpris. Mange 22

23 arrangement har forbedringspotensial, men vil definitivt beholde Clarion som lokale. Vil utarbeide klare retningslinjer for arrangementet for å unngå komplikasjoner. Vil beholde NLD uka, vil ha en fest, mener det er muligheter og stort spillerom. Her kan vi lære utrolig mye. Vil har klare roller i gruppa. Vil har en egen teknisk ansvarlig. Vil at alle meninger skal bli hørt ang arrangementet. Vet jeg klarer det. Vil skape et arrangement hvor vi blir inspirert til å tenke videre på karriere. Spørsmålsrunde Tiril Sulland 1. Du vil lage et større arrangement enn i fjor, vil du gjøre det større enn TØH? Svar: Mener NLD allerede er større enn TØH, men vil sjekke videre rundt dette. 2. Har du tenkt på sponsorer? Svar: Sammen med TØH kan vi selge en sterkere merkevare og doble antall gjester. Dagen deres er mye billigere. 3. NLD kick off? Svar: NLD uke stor fordel fremfor kick off, får inn elementer som kurs og foredrag. Fårmye større kjennskap til NLD. Gjør arrangement litt stort. 4. Vil du utvide NLD? Svar: Ja, vil gjøre arrangementet større 5. Hvordan vil du forholde deg til markedsføringgruppa/utvalget? Svar: Vil at alle medlemmene skal ha sine ansvarsområder, vil gjøre hvert enkelts arbeid synlig (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Tiril Sulland Avstemming Tiril Sulland (101) Blank (9) Tiril Sulland er Leder NLD BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Fagansvarlig Kandidat 1: André Kristiansen Sitter for tiden med vervet som linjeutvalg for internasjonal markedsføring. Har tidligere hatt verv under vgs. Har sett opp til Tina og det hun har gjort i vervet i år. Synes det meste har gått bra. Spørsmål? Spørsmålsrunde André Kristiansen 23

24 1. Har du virkelig lyst på dette vervet? Svar: Ja 2. Ser du virkelig ikke for deg noen endringer? Svar: Nei, ikke egentlig 3. Mener du LU bør melde opp til fagansvarlig? Svar: Ja 4. Ser du for deg noen andre utfordringer i vervet? Svar: Kun ved summative kursevalueringer 5. Hvordan vil du løse konflikter med forelesere? Svar: Har ikke svar 6. Hvordan vil du ha kommunikasjonen til LU? Svar: Satser på at prøveordningen blir innført 7. Hvordan vil du kommunisere med de andre vervene? Svar: Vil ha kontaktpunkt (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: Innstilling fra VK er André W. Kristiansen Avstemming Andre Kristiansen (46) Blank (64) Antall i salen (110) (absolutt flertall oppnådd, ingen blir satt inn som Fagansvarlig i BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014. Styret har fullmakt til å konstituere vervet ved senere anledning) Leder Kandidat 1: Tina W. Jacobsen 23 år, går 2.året økonomi og administrasjon. Kommer fra Steinkjær, alltid likt å være en bidragsgiver og motivasjonsyter, har nå/tidligere sittet som fagansvarlig og i revyen, har fikset arrangement og ledet LU. Har observert områder som krever forbedringer. Må løfte oss i løpet av neste år. Problem: hvis vi ser bort ifra de største arrangement så har vi kun to arrangement som de fleste 24

25 studenter deltar på. Mitt mål er å øke deltagelsen med 50 %. Ønsker du for et godt treningstilbud så skal du få det, osv. Jeg vil flytte BIS kontoret ned til 1.etasje. Vil ha kontoret på en lett tilgjengelig plass. Vil disponere fellesareal. Vil ha kvalitet på arrangementene, spesielt på de som vi kan best. Vil gjennomføre et større faglig arrangement som skal motivere og engasjere studentene. Det skal være gratis arrangement. Vil ha arrangementene mer spesifikk. Vil presisere at alt som BIS gjør skal være med tanke på studentene. Vil forbedre tiden for medstudenter. Vil at samtlige skal være til stede for dere. Spørsmålsrunde Tina W. Jacobsen 1. Hvilken type leder vil du være? Svar: Vil hente alle innspill. Vil inspirere styret slik at de er topp motivert 2. Vil det løse problemene å flytte kontoret? Svar: Det vil senke terskelen for å besøke BIS. Vil gjøres som en helhetlig skole 3. Karrieredag vs temakveld? Svar: Føler ikke vi har kapasitet til å gjennomføre karrieredag. Vi begynner med NLD så kan karrieredag være noe vi ser på på sikt 4. Tidkrevende verv, har du tid? Svar: Ser ikke på dette som et utfordring, vil bruke tiden på å utvikle styret på skolen 5. Hvordan vil dette påvirke styret? Svar: I dette vervet er vesentlig å være synlig 6. Hva med undergruppeansvarlig? Svar: De som leder utvalgene er kapable nok til å kommunisere uten et mellomledd 7. Hva blir din største utfordring? Svar: Klare å motivere de andre og få de til å fungere sammen (Tiden er ute) Kandidat 2: Stian Smedsrud Det er en stor glede å stå her som kandidat til leder. Det er to ord som er viktig for meg i denne valgkampen og i rollen som leder, og for dette styret. Åpenhet og engasjement. Sitter igjen etter et år som engasjert, med stort engasjement og mye nettverk. Har startet opp BIS golf og innebandy og har vært økonomiansvarlig i NLD. Mye som BIS gjør er velfungerende, og vil videreutvikle tilbudene og arrangementene. Vil bedre kommunikasjonen til studentene. Vil knytte BIS tettere opp mot studentlivet. Et mål fremover er at studenter kan komme med tilbakemeldinger. Er ambisiøs og vil ta 25

26 med dette videre. Vil kjempe for en sofalounge med en kaffeavtale utenfor BIS kontoret. Oppstart med et prosjekt som heter BIS Trondheim consulting, gjøre BI mer kjent i næringslivet, BIS bar et samlingspunkt for studentene og vil fortsette med disse. Vil forbedre alle tilbudene generelt til BI Trondheim. Spørsmålsrunde Stian Smedsrud 1. Hvorfor bruke mer tid på NLD? Svar: Det vil komme mye positivt ut av dette og vil få en større kontakt med næringslivet. Tro at NU vil komme til et nytt nivå 2. Hva ville du ha lagt vekt på først av de punktene? Svar: Snakke varmt om hvor mye det har å si å engasjere seg 3. Negativt med sofalounge, ny samlingsplass for de engasjerte? Svar: Skal være for studenter, ikke for engasjerte i BIS 4. Hvilken rolle vil du ta i styringsgruppen i BIS Svar: Vil få med seg alle sine meninger. 5. Hva tenker du om Åre tur kontra Hemsedal? Svar: Er veldig for muligheten for å dra til Åre, har snakket med sentralt om dette og vurderer muligheten for å ordne et ekstra arrangement, mindre reisetid og lavere pris. Har godt av å bli kjent med de andre BI områdene 6. Lokale for bis bar? Svar: Ingen passende lokaler enda, har tatt kontakt med E.C. Dahls eiendom og hørt hva de har å komme med. Leter enda (tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Stian Smedsrud Avstemming Tina W. Jacobsen (21) Stian Smedsrud (86) Blank (0) Antall i salen (107) Stian Smedsrud er Leder BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Næringslivsansvarlig Kandidat 1: Per Olav Aamlid 20 år og kommer far Arendal. Går 1.år økonomi og administrasjon, er pr i dag medlem i NU og jobber i møller bil. Vil ta mitt engasjement til et helt nytt nivå. Er selger, har rikelig med selgererfaring. Viktig forutsetning er resultater fra NU i år som har ført til store inntekter i BIS. Ansvarlig for å 26

27 bringe inn Google som samarbeidspartner. Store ambisjoner, tenker å gjennomføre minst én bedriftspresentasjon månedlig. Vil ha stor aktivitet og ha en høy kontakt med næringslivet. Vil nedjustere antall medlemmer til komiteen og skape bedre struktur. Vil legge stor vekt på salgtrening i starten og få rikelig med erfaring. Det er enkelt å bli en i bunken å forsvinne i mengden, har motivasjonen og egenskapene og de erfaringene som trengs. Vet at vi kan tilføre næringslivet mye bra. Spørsmålsrunde Per Olav Aamlid 1. Hvordan ser du på å jobbe med MA/MU? Svar: Viktig å jobbe sammen og utveksle erfaringer, bedre nå enn før, men vil bedre kommunikasjon ytterligere. 2. Bedrifter legger langsiktige planer, har du en spesifikk plan for hvordan du vil hente inn nye? Svar: Har allerede gjort det henviser til Google 3. Har du et levende bevis på hva du har av erfaring: Svar: Demonstrer hvordan han ville solgt BI studenter til næringslivet. 4. Er BI studenter mindre attraktive pga. ingen master tilbud? Svar: Ja, men det kan det gjøres noe med. Har allerede bevisst det gjennom NLD og vil fortsette med dette utgangspunktet. 5. Du vil ha ansvar for NLD hvordan vil du fremstå dette? Svar: Vil delta på alle møter og gi NLD leder den jobben personen har tilegnet deg 6. Fremgangsmetode? Svar: Alle jobber med NLD og det som skjer på skolen. (tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Per Olav Aamlid Avstemming Per Olav Aamlid (104) Blank (3) Antall i salen (107) Per Olav Aamlid er Næringslivsansvarlig BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Kommunikasjonsansvarlig 27

28 Kandidat 1: Sandra Christine Hamborg 22 år. 2.år markedskommunikasjon. Har fått en smakebit på BIS og synes det er spennende. Kommunikasjon er spennende og synes dette vervet vil gi en praktisk tilnærming til arbeidslivet. Synergien av å jobbe sammen er det som trengs, men er også vant til å jobbe alene. For mye og for lite info på en gang vil være negativt, det må planlegges med en lengre tidshorisont. Vil bedre kommunikasjon som ikke har et klart budskap. Vil ha en godt utviklet og tidsmessig kommunikasjon. Retningslinjer og strategi på et godt nivå. Man kan unngå unødig kommunikasjon og ha mer kontroll på kommunikasjonen som skal ut. Vil være streng. Vil ha ting oversiktlig og ryddig. Vil ha BIS mer åpent utad. BIS skal lage et godt samfunn med god kommunikasjon. Informasjon i rett tid som tjener dere som studenter. Spørsmålsrunde Sandra Christine Hamborg 1. Hvordan vil du bruke utvalget ditt aktivt for å unngå for mye arbeid? Svar: Vil delegere på en god måte 2. Hvordan vil du takle ulike utfordringer? Svar: Vil takle det ved å jobbe med meg selv og andre 3. Hvordan gjøre nettsiden attraktiv? Svar: Den nye som kom nå er mer oversiktlig 4. Hvilken kanal fungerer best? Svar: Sørge for at folk ikke blir spammet på facebook 5. Hvordan bedre det som er gjort? Svar: Skal ha et felles mål i styret for å kunne bedre kommunikasjonen til studentene. Samfunnet er større enn det mange tror og skal ikke være noe problem å få ut dett 6. Hvor fort vil du ha denne kalenderen? Svar: Så fort som mulig, men stort sett med de store arrangementene 7. Er du tilgjengelig? Har du tid? Svar: Ja (Tiden er ute.) (1 kandidat til å benke) Benker: Karita Løken 19 år 1.år internasjonal markedsføring. Er engasjert og har bein i nesa. Har erfaring fra BIS og mye engasjement. Benker i dag fordi jeg føler jeg har noe å gi. Vil se flere studenter som bidrar til arrangement. Kommer til å bli et krevende verv. Vil prøve å realisere ønsker på best mulig måte. Vil at komiteene og undergruppene skal få bedre innsikt i deres studiehverdag. Vil være en som følger opp og samtidig gir litt slipp og stoler på de rundt meg. Vil ha en semesterplan, ikke detaljert, men med tidspunkt og dato, dette for studenter og næringslivet. Semesterplan har blitt satt i gang men ikke synlig nok. Har fått opp ny nettside, men ikke synlig nok for studentene. Å gå inn på en nettside skal være det eneste en student trenger for å holde seg oppdatert, men også benytte de andre 28

29 kommunikasjonskanalene. Vil fremheve LU, facebook, BIS Brede og plakater. Alle engasjerte må ha kunnskap om hva som skjer videre og til enhver tid om hva som skjer i BIS. Vil at alle skal ha et inntrykk av meg som tydelig kommunikasjonsflyt og større tilgjengelighet for studentene. Spørsmålsrunde Karita Løken 1. Hvorfor søkte du ikke til fristen? Svar: Var ikke 100% sikker på hva stillingen inngikk. 2. Hvordan vil du forholde deg i styret situasjoner? Svar: Vil ikke få for mye inntrykk av dette. Vil ha en kommunikasjonsansvarlig i hver komité. 3. Vil du ikke ha en egen i underguppene/komiteene? Svar: Vil at det ikke skal bli for mange engasjerte. 4. Hvorfor er du bedre enn Sandra? Savar: Har ikke svar, men vil få mer innsikt i hva som skjer 5. Hvordan vil du sette utvalget ditt og benytte deres ressurser? Svar: Dette er stort arbeid og må gå sammen med VK om hvordan dette skal settes sammen 6. Hvis tiltakene ikke fungerer, hva vil du gjøre da? Svar: Ha en detaljert plan om hva som skjer til de andre aktørene. Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Sandra Avstemming Sandra (33) Karita (67) Blank (7) Antall i salen (107) Karita Løken er Kommunikasjonsansvarlig BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Undergruppeansvarlig Kandidat 1: Kristin Lavransdatter 22 år, kommer fra Ørlandet, går 1.år markedsføring. Vil gjøre mer enn å bare være student og synes vervet passer til meg selv. Hatt ansvar i forsvaret og egenskaper som kommunikasjon, struktur og serviceinnstilt er egenskaper som er viktige. Hvis jeg blir valgt vil jeg bidra med positivitet og bidra med sitt der jeg kan. Spørsmålsrunde Kristin Lavransdatter 1. Hvordan videreutvikle vervet? Svar: Ser på det som en servicestilling og vil ta meg en prat med undergruppene for å finne ut hva de ønsker. 29

30 2. Hva er den største utfordringen med dette vervet mener du? Svar: Du skal ha kontroll på hva du ulike gruppene driver med og hvordan de skal gjennomføre det. Vil ha fast opplegg på kommunikasjon. 3. Hvorfor tror du dette vervet er viktig for deg? Svar: Fra den jobben jeg hadde i Norad erfarte jeg at det er viktig å ha en sjef over undergruppene som rapporterer videre til ledelsen. 4. Har du noe inntrykk av hvordan det ligger an og hva som kan gjøres annerledes? Svar: Annerledes vil jeg gjøre dette til en prosess hvor undergruppene bestemmer hva som skal gjøres. (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Kristin Avstemming Kristin (72) Blank (13) Antall i salen (85) Kristin Lavransdatter er Undergruppeansvarlig BI Studentsamfunn Trondheim 2013/2014 Markedsansvarlig Kandidat 1: Simen E. Slotsvig 20 år, går 1.året internasjonal markedsføring. Søkte MA fordi jeg har hatt et fantastisk år i VK og lært utrolig mye om rekruttering og mye mer. Det sies at jeg er en kontaktsøkende person, tillitsfull, rettferdig og objektiv. Har jobbet som selger på klesbutikk. Tre kjernesaker; DNB er vår største hovedsponsor en bedrift som appellerer til alle unntatt markedsføringsstudenter. En bedrift klarer seg ikke uten markedsføring dog. Vil anskaffe en studentavis. Vil jobbe for at kostnadene er forsvarlige og vil jobbe mot Samfundet. Nå så jobbes det mye innenfor MU som skal benytte surveymonkey veldig målbevisst. Å sette opp ønsker fra studentene skal være optimalt og kunne legge til rette for flere aktører. Har brukt tid på alle plan og har god innsikt på hva som skjer. Vil høre alle sine meninger og er ærlig og redelig. 30

31 Spørsmålsrunde Simen E. Slotsvig 1. Hvordan vil du veie opp inntekter og fordeler? Svar: Det å legge BIS på anbud vil veie opp til det som studentene vil ha og kunne bidra til merverdi. 2. Hvordan implementere Studentersamfundet? Svar: Benytte nåværende kontakter, danne et godt forhold til de og kunne legge flere arrangement dit fremfor andre plasser 3. Vil du ha en stor aktør eller flere mindre aktører? Svar: Vil lytte til studentene, kultur på BI er å danne en felles plass for studentene. 4. Hvilke utesteder? Svar: Studio 26, ikke sett på mange plasser 5. Er du redd for at samarbeidspartnerne er for ''lame'' for studentene? Svar: Alle har sitt toppunkt, skal passe på å ikke bli en nikkedukke. (Tiden er ute) Kandidat 2: Christian Hjort Jeg er en gladgutt fra Tromsø, har dedikert livet til fotball og har sittet i MU siden i høst. Min største drivkraft er å påvirke hverdagen til studentene på skolen. Har lest kontraktene og forhandlet med bedrifter. Har allerede startet en positiv trend. Ting kan/bør bli bedre, men fire ting fremstår, hva bruker vi hver dag? Om vi kunne tilby en studentvennlig kaffeavtale og mat i kantina. Vil ha en deal for markedsførerne på skolen. Samarbeid med Samfundet både til arrangement, LU fest, fadderuka osv. Samfundet vil ha oss og da kan vi ta del i noe større enn det vi er med på dag. Markedsutvalget må synliggjør seg mer og bli mer åpen for massen. Hva er dere misfornøyd/fornøyd med. Grep kan tas og kan minske avstanden for øvrige. Elsker å ha ansvar og er hardt arbeidende. Skyhøye ambisjoner. Har lyst til å gjøre en ufattelig god jobb med vervet. Spørsmålsrunde Christian Hjort 31

32 1. Hvordan vil du samarbeide med KA? Svar: Få opp en forslagspost som studentene kan bruke. Nettsiden kan brukes smart. 2. Spørsmål: Hvilken avtale vil du ha for de som ikke er med på arrangement? Svar: Avtalen med Club Gossip er veldig god, men synes det skal være mulig og finne et substitutt. Har ordnet et samarbeid med Vega. 3. Spørsmål: Hvordan vil du kombinere det å generere inntekter og få gode avtaler for studentene? Svar: DnB og Academic Work som generer bra i dag, og samtidig gange studentene. 4. Spørsmål: Du nevnte at du brukte mye tid på fotball, har du tid til å sitte som MA? Svar: Er villig til å prioritere MA, og gi opp drømmen om å bli fotballproff 5. Spørsmål: Hva vil du ha? Svar: Hva vil dere ha? (Tiden er ute) Kandidat 3: Daniel Norum Går 1.år eiendomsmegling. Fra Trondheim. Mener at det er viktig å ha en selger inne i seg og å ha nettverk i byen. Viktig å få inn friskt blod i styret og få inn nye personer. Har vært beste selger i alle jobber jeg har hatt. Har solgt mye gjennom telefon. Har booket møter og solgt til bedrifter. En ting er å finne sponsorer og avtaler men noe annet er å forhandle seg frem til en veldig god avtale. BI Trondheim er et produkt som kan selges til de lokale bedriftene. Har hatt leder erfaring som teamleder. Nå har MU hatt god kontroll på sine nåværende avtaler. Men dette skal toppes og gjøres bedre enn i fjor. Bedre utelivsfront enn det som det har vært tidligere. Det er viktig at vi har en plass hvor vi møtes og blir kjent på. Turbotorsdag, når BI hadde samarbeid med Crash, at det må oppnås noe slikt på nytt igjen. Jeg har et stort nettverk innenfor utelivet og kan fikse noe. Hvis dere vil bort fra Gossip og få inn friskt blod i BIS velg meg. Spørsmålsrunde Daniel Norum 32

33 1. Spørsmål: Hva er motivasjonen? Svar: Vil ha større utfordringer. 2. Spørsmål: Hva utgjør en god utelivsavtale? Svar: Ingen vil dra på Gossip 3. Spørsmål: For de som ikke bryr seg så mye om uteliv, hva vil du da tilby? Svar: Det er mange andre avtaler å jobbe ut fra. Og det er mye å ta tak i 4. Spørsmål: Hvordan finne ut hva andre vil ha? Svar: Må rettes til KA. 5. Spørsmål: Hva blir den største utfordringen? Svar: Ikke å gape over for mye, men ta tak i de små tingene 6. Spørsmål: Hva med Samfundet? Svar: Ja, det kan utnyttes bedre enn det blir i dag. 7. Spørsmål: Vi arrangerer flere kvelder og lignende, hva vil du få ut av disse? Svar: Liker å holde på med dette (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Christian Hjort. Avstemming Simen E. Slotsvig (13) Christian Hjort (56) Daniel Norum (13) Blank (3) Antall i salen (85) Valgkomité Kandidat 1: Annelie Öfverdahl Annelie: 23 år og er svensk. Stor interesse for sport, er en lagspiller og støtter opp de rundt meg. Liker å være engasjert og har deltatt i SU, og funnet ut hva jeg vil forbedre i BIS. Elsker å ha kontakt med folk. Det å være på stand er en god erfaring når det skal velges nye verv igjen. Det jeg vil jobbe mer med er å gjøre VK mer synlig. Få et samarbeid med MU og holde konkurranser. Velger dere meg får dere en glad tjei! Spørsmålsrunde Annelie Öfverdahl 33

34 1. Spørsmål: Hvor vil du legge vekten mellom debatt og valgkamp? Svar: Vil benytte mye tid på dette samt bruke mer tid på å promotere flere verv 2. Største utfordringer? Svar: At studentene skal få et positivt blikk på BIS 3. Spørsmål: Hvordan vil du få folk til å søke? Svar: Via nettverk og huke tak i folk gjennom bekjentskap 4. Spørsmål: Hva gjør du dersom konflikt? Svar: Vil jobbe hardt og ta det opp med KVK 5. Spørsmål: Vil du støtte opp som der det trengs? Svar: Ja på alt 6. Spørsmål: Vil du delta på styremøtene? Var: Ja så mye som jeg kan 7. Spørsmål: Hvordan vil du dra inn folk til å søke verv? Svar: Fokusere på det positive. (Tiden er ute) Kandidat 2: Rikke Marlene Røhme Rikke: Har søkt VK fordi jeg har en genuin interesse for å velge inn folk i verv. Vil utbedre VK til å bli en større del av BIS enn det det er i dag. Jobber i Academic Work i dag og er vant til å rekruttere folk til stillinger. Er vant til å finne gullkandidatene og vil bruke erfaringer fra nåværende jobb og tidligere selgerjobb for å bedre VK. Man må huske at alle er forskjellig og at alle kan være bra til stillingen som utlyses. Vil avslutte myter om BIS og få intervjuet til å bli en positiv opplevelse. Innser at det er mye ansvar i stillingen og vil at organisasjonen skal få mer kjøtt på beina. En annen motivasjon er at jeg selv skal få et bedre sosialt liv på BI. 1. Spørsmål: Vet du hva som skal til for at andre skal søke? Svar: Mange er beskjedne og vil ikke. Men skal gå til dem å få kontakt med dem. 34

35 2. Spørsmål: Vil du møte opp på styremøtene? Svar: Ja 3. Spørsmål: Hvordan fylle GF? Svar: Få flere til å søke, og flere til å engasjere seg 4. Spørsmål: Er ikke alle verv som har søkere, hvordan bedre dette? Svar: Må være aktiv å få kontakt med massen 5. Spørsmål: Vil du være delaktig i de fleste prosesser? Svar: Ja 6. Spørsmål: Ser du utfordringer ved dagens VK struktur Svar: Synes det fungerer bra i dag 7. Spørsmål: Hvordan løse konflikter? Svar: Løse det upartisk 8. Spørsmål: Flette inn flere verv? Svar: Ønsker ikke å flette inn flere verv. 9. Spørsmål: Har du tid? Svar: Ja 10. Spørsmål: Hvordan vil du opprettholde fokus på de andre verv enn leder? Svar: De fleste er også interessert i de andre vervene 11. Spørsmål: Bør søkerne være offentlig? Svar: Nei (Tiden er ute) (ingen til å benke) Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Annelie Öfverdahl Avstemming Annelie Öfverdahl (53) Rikke Marlene Røhme (29) Blank (3) Antall i salen (85) (Annelie Öfverdahl vant avstemmingen, men siden 2 plasser skal fylles skal det nå stemmes mellom Rikke Marlene Røhme og blank.) 35

36 Innstilling fra VK v/kvk: VK innstiller Rikke Marlene Røhme Avstemming Rikke Marlene Røhme (85) Blank (0) Antall i salen (85) Generalforsamling avsluttet kl 19:54 36

37 37

38 Vedlegg 2: Redegjørelse fra styret og ledelsen i BIS Trondheim 2013/2014 Redegjørelse fra Leder ved BIS Trondheim 13/14 Stian Smedsrud Jeg ønsker å starte med å takke for tilliten som Generalforsamling viste meg og mitt styre og ledelse tidligere i år. Det er en dyktig og engasjert gruppe som arbeider for studentene ved BI Trondheim dette kommende skoleåret. Vi har også i år valgt å gi de engasjerte i BI Studentsamfunn Trondheim egne gensere, som har som formål å tydeligjøre deres arbeidsområde ovenfor studentene. De er tildelt i forskjellige farger for å skille de ulike utvalgene. Mange spennende stillinger er lyst ut til studentene, både over hjemmeside og Facebook i god tid før søknadsfrist, og det vil også komme flere stillingsutlysninger. Jeg ønsker å rette en stor takk til Valgkomiteen som har gjort en flott jobb i dette prosessen. Fadderuken hadde i år rekordsalg av fadderbånd og vi ser frem mot stor utvidelse også av NLD og vårball. Årets Næringsutvalg med Per Olav i spissen har avtalt et rekordantall av bedriftspresentasjoner, hvor det allerede i september ble arrangert 3 stk. Ut fra dette ser også Næringslivsdagen ut til å nå nye høyder det kommende året, noe som er en utelukkende positiv nyhet. BIs sin velkjente fordel, setter studentene i kontakt med næringslivet, er et stort fokusområdet fra BIS Trondheim sin side i år. Miljøet på skolen viser til mye positivitet og ingen utfordringer foreløpig. En av mine fanesaker på våres Generalforsamling tidligere i år, var å få på plass et sofa lounge område der blåsofaene står i dag. Dette er en påstartet prosess, men er av den type at det tar litt tid. Målet er å få dette på plass til høstens eksamensperiode, da flertallet av studentene gjerne har spesielt behov for å oppholde seg lenger i skolens lokaler. Linjeutvalgene er satt og representantene jobber aktivt ut mot hver klasse og studieretning. Ettersom linjeutvalgene var nytt av året i fjor, har vi målsatt oss om å få dette til å bli en naturlig del av studietiden også ved BI Trondheim. I september ble det gjennomført klassefester for de ulike linjeutvalgene. Det vil gjennom året komme flere arrangementer i regi av linjeutvalgene. Med fjorårets Fagansvarlig, som ansvarlig også i år, har jeg stor tro på at dette blir et kjempe spennende år. Vi ønsker høy aktivitet også for hver enkelt linje, ved siden av arrangementer som skal samle oss alle. Fadderuken gikk som sagt med et rekordsalg av bånd og fra min side har jeg sett mange blide og fornøyde fadderbarn og faddere. Gjennomføringen av årets Fadderuke ble noe annerledes i år enn tidligere da vår kjære Sosialansvarlig, Tone Colette Smogeli, ble mor. Tone tok tak i situasjonen da hun så at hun ikke kunne være årets Faddersjef, og la ansvaret for det tunge prosjektet over til Julie Evensen. Jeg synes Julie gjorde en flott innsats og leverte en spennende, 2 uker lang Fadderuke. Som også fra tidligere år har vi bemerket oss ulike problemområder, som kommer til å komme godt frem for neste års Faddersjef. På markedssiden med Christian Hjort og hans utvalg, har vi mye spennende i vente. Avtalene er blitt både forbedret, fornyet og økt i antall og Marked jobber knallhardt for flere og bedre avtaler for oss alle det kommende året. Informasjonstavlen nede ved inngangspartiet opprettholdes som en viktig del av kommunikasjonen av våre tilbud til studentene. På kommunikasjonssiden er det som alltid stadig utfordringer. Det er blitt lagt ned utallige timer både med intern og ekstern kommunikasjon dette året, og med store forhåpninger merker dere en forbedring ut over dette året. Ny nettside har kommet opp, med funksjoner som bedrer ulike situasjoner for oss, blant annet en kalender vi har kjempet lenge for. Det jobbes for å få ut mer informasjon på skjermen i kantina og det er satt ned gode retningslinjer for kommunikasjonen som kommer gjennom Facebook og hjemmeside. 38

39 Det kan også informeres om jobben og undersøkelsen rundt BIS Bar. Jeg søker stadig etter lokaler og har hentet mye inspirasjon fra de andre lokalavdelingene i BI. Arbeidet med BIS Bar i Trondheim vil fortsette utover dette skoleåret, men som mange av dere sikkert forstår er dette en prosess som må gjøres over flere skolesemester enn jeg har til disposisjon i min tid som Leder. Et viktig poeng er at jeg vil legge godt til rette for at mitt påstartede arbeid fortsettes fra neste års Leder. Ellers er det deilig å kjenne at skoleåret er godt i gang og at vi stadig nærmer oss flere spennende arrangementer. Jeg oppfordrer alle til å følge oss på Facebook og å følge med på hjemmesiden vår for å benytte seg av de ulike tilbudene vi alle har. Jeg og resten av årets engasjerte, på omkring hundre studenter, gleder oss til å lede vår lokalavdeling i Trondheim til nye høyder det kommende skoleåret. Skulle det være noe du lurer på, må du bare ta kontakt! Redegjørelse fra Økonomiansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Joachim Kibsgaard Økonomien til BIS Trondheim er i skrivende stund god med ca. kr på bok. Etter jeg, Joachim Kibsgaard Petersen, ble valgt inn i vervet som økonomiansvarlig i BIS Trondheim har aktivitetsnivået vært høyt. Overlapping begynte tidlig og jeg fikk grundig opplæring i regnskapsføringsrutiner og system. I mai begynte arbeidet med budsjettet til Fadderuka Da jeg overtok som økonomiansvarlig 1. juli begynte jeg med å behandle helserefusjoner for våren Her ble det utbetalt kr ,6 av en søkt sum på kr Dette utgjør en utbetalingssum på ca. 42 %. Viktig å merke seg: Ettersom vi nå er medlem av SiT vil fremtidige helserefusjonssøknader sendes inn til SiT og ikke BIS. Jeg oppfordrer samtlige studenter om å søke helserefusjon dersom helseutgifter har oppstått. Frist for innsending av helserefusjonssøknad til SiT er 31. januar. For mer informasjon: Fadderuka er per dags dato ikke ferdig regnskapsført grunnet vi fremdeles mangler noen regninger. Estimert resultat til fadderuken er ca. kr i minus. Med andre ord kr bedre enn budsjettert. Vi solgte nærmere 490 fadderbånd, noe som er en liten økning fra i fjor. Min oppfatning er at både faddere (200, ) og fadderbarn (450, ) fikk et fantastisk rikt opplegg for den summen de måtte ut med for å være med i år. Ellers har jeg arbeidet med LNU midler og søknadsprosessen knyttet til dette, skaputleie og daglig drift av økonomien. 6 8 september var jeg på Nasjonalt Styreforum i Drammen som var både lærerikt og motiverende. Her ble det utvekslet erfaringer og jeg fikk nyttig innsikt i de andre lokalavdelingene. Fremover skal jeg sette meg inn i det nye regnskapssystemet fra Mamut vi skal benytte oss av. Denne overgangen skjer i løpet av september oktober og i tett samarbeid med økonomiansvarlig sentralt og de andre lokalavdelingene. Redegjørelse fra Kommunikasjonsansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Karita Løken Året har så vidt begynt, men det skjer ting på kommunikasjonsfronten. I skrivende stund jobbes det på spreng med en ny nettside. Det var dessverre litt vanskeligheter med den som ble oppdatert i fjor, og vi har derfor valgt å skifte administrasjon panel slik at vi som er KA kan styre ALT inne på siden. En spennende endring fra sentralt, som gir oss mye frihet så, stay tuned!vi startet året med en fantastisk fadderuke. Jeg hadde allerede fått med en grafisk ansvarlig på teamet som designet plakater og laget infobladet. Under fadderuken var det mye 39

40 jobb med både Facebook, daværende nettside, plakater, t skjorter og infoblad. Nå har noen måneder gått, og kommunikasjonsutvalget har vokst med enda en grafisk ansvarlig og en kommunikasjonsassistent. Vi i styret og ledelsen har også sett behovet for et fotoutvalg, som til i dag ser ut til å være på to studenter. Stillingene vil bli utlyst i nærmeste fremtid, noe jeg gleder meg veldig til! En god bildebank trenger vi sårt. Videre er det jobbet mye med internkommunikasjon fra alle i styret. All informasjon, datoer, tekster og verdipapirer finnes i Gmail systemet vårt. Dette virker til å fungere ypperlig, noe leder gleder seg svært over. Jeg har i år veldig stor fokus på å ta i bruk den nye nettsiden som vår hovedkommunikasjonskanal. Alt av informasjon, dokumenter, kontaktinformasjon, bilder(som sømmer seg på en nettsiden) skal både studenter og næringslivet finne der. Men det betyr ikke at Facebook blir nedprioritert. Facebook er en god kommunikasjonskanal på skolen, som når frem til mange. Jeg vil bruke Facebook mye mer uformelt enn tidligere. Korte konkrete tekster som linkes til nettsiden. Videosnutter, bilder og konkurranser vil postes på Facebook. Jeg gleder meg til fortsettelsen! J Redegjørelse fra Sosialansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Tone C. Smogeli Etter at jeg Tone Colette Smogelie ble valgt inn i Generalforsamlingen 2013 har jeg gjort følgende: Da jeg valgte å selv være Faddersjef begynte jeg i vervet mitt tidligere enn 1.juli som er den offisielle datoen jeg tok over vervet som Sosialtansvarlig. Det var mange kandidater som søkte Fadderstyret og jeg fikk satt sammen et ressurssterkt styre. Styret startet å jobbe med fadderuken tidlig i mai og fortsatte arbeidet i sommerferien. Jeg måtte frasi meg rollen som Faddersjef da jeg ble gravid og en av mine to nestleder overtok rollen. Jeg fortsatte bak kulissene og fadderuken ble slik jeg hadde planlagt og ønsket. Etter fadderuken har jeg deltatt på styremøter hver tirsdag og planlagt skoleåret. I tillegg har jeg jobbet med rekruttering av nye verv. Jeg har også deltatt på nasjonalt styreforum i Drammen, noe som har gitt meg masse ny kunnskap som jeg skal ta med meg videre og gjøre endringer der jeg ser vi kan forbedre oss. Videre gleder jeg meg til å sette sosialutvalget slik at vi sammen kan planlegge arrangementer og aktiviteter for studentene. Redegjørelse fra Markedsansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Christian Hjort I denne redegjørelsen vil jeg først og fremst ta utgangspunkt i appellen jeg holdt på generalforsamling i vår. Jeg vil redegjøre for hva som er blitt gjort, hva som ikke har blitt gjort og hva som skal gjøres. Jeg vil også inkludere begrunnelser for de aktivitetene som ikke har blitt gjennomført. Jeg fikk tidlig satt deler av utvalget mitt, etter en god intervjurunde med mange søkere er jeg trygg på at de to personene som ble satt til verv i markedsutvalget er veldig kompetente og trygge. 40

41 Først og fremst vil jeg ta for meg porteføljen av samarbeidspartnere. De viktigste samarbeidsavtalene fikk jeg signert på nytt, i god tid før sommeren. De viktigste samarbeidsavtalene anser jeg som utelivsavtalen med Club Gossip, og avtalen med hovedsamarbeidspartner DNB. Etter en rimelig kort sommerferie startet arbeidet med å signere/reforhandle avtalene som forelå fra fjoråret, samt få inn noen nye samarbeidspartnere. Porteføljen er utvidet med noen aktører som Wok Away, Sushime (etter ønske fra studenter), Graffi og utestedet Vega med mer. Jeg har også avsluttet samarbeidet med Dromedar, og fått inn Choco Boco som vår nye partner innenfor kaffe/cafébransjen. I min appell sa jeg også klart i fra at jeg ville kunne tilby studentene en kaffeavtale, og mat til en studentvennlig pris i kantina. BI Studenter får nå 20% rabatt på alt, inkludert kaffe hos nevnte samarbeidspartner, Choco Boco. Choco Boco har caféer både i midtbyen (nordre) og på solsiden i umiddelbar nærhet til skolen. I en ideell situasjon skulle vi ha hatt kaffe direkte tilgjengelig på skolen, men Rema 1000 har nå opprettet en ordning hvor man får en kopp kaffe for 10 kroner, og uansett vil det være vanskelig å kunne forhandle seg til noe billigere alternativ. Hva gjelder studentvennlig pris i kantina er dette en situasjon som er ekstremt vanskelig å gjøre noe med. Samtidig er vi nå blitt medlem av SIT, og kantineordningene de kan tilby vil være ekstremt spennende i fremtiden. Jeg har i tillegg fått til et veldig givende samarbeid med Clarion, hvor lunsj/frokostbuffé vil være tilgjengelig til en veldig billig penge i forhold til hva det er vi blir tilbudt. I min appell la jeg også stor vekt på å få til et samarbeid med en samarbeidspartner som markedsførerne kunne relatere direkte til. Jeg tar selvkritikk for at det ikke har skjedd noe på den fronten enda, dette er grunnet en periode før/under og etter fadderuken som har vært preget av veldig mye stress og generelt mye på agendaen. Jeg har nå tatt opp dialogen med HK reklamebyrå, og jeg er sikker på at jeg skal få til et givende samarbeid med de. Et annet tema jeg snakket om på appellen min var et gjensidig givende samarbeid med Studentersamfundet i Trondheim. Arbeidet med å få til akkurat dette startet allerede i fadderuka, da en av arrangementene ble gjennomført på Samfundet. Samfundet har også fått fri tilgang til skolens markedsplass, for å øke bevisstheten rundt det de står for og markedsføring av spesielt UKA. Et annet ledd i planen min om å få BI studenter på samfundet er å arrangere blant annet linjeforeningsfester der. Sist men ikke minst er min hjertesak, nemlig markedsutvalgets dialog med studentene. I min tale og gjennomgang av samarbeidspartnere for alle de nye studentene, spesifiserte jeg innstendig at jeg er mer enn åpen for forslag, ros og ris. I nærmeste fremtid vil jeg også publisere en spørreundersøkelse via nettsiden vår, for å få en mer åpen dialog. Jeg vil også, når det fullstendige utvalget mitt er satt, gå rundt i klassene med evalueringsark. Som en oppsummering vil jeg si at selv om mye er gjort, er det et veldig stort rom for forbedring. Studenter på BI Trondheim vil oppleve en enda større portefølje av samarbeidspartnere innen. Målet mitt er å kunne tilby den beste, største og mest relevante markedsporteføljen BI Trondheim noen gang har sett. 41

42 Redegjørelse fra Fagansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Tina W. Jacobsen Jeg, Tina Wang Jacobsen, er nå i gang med mitt andre år som fagansvarlig i BI Studentsamfunn Trondheim. Siden jeg ble gjenvalgt har fokuset ligget på skolestart, og det å få alt på plass til både gamle og nye studenters oppstart ved BI Trondheim. Det ble valgt klassekontakter i de fleste 2. og 3. klassene allerede før sommeren, og nå i høst ble det ordnet med klassekontakter til de resterende klassene og 1. klassene. Som fagansvarlig er hovedoppgaven å opprettholde den faglige kvaliteten og sørge for et godt læringsmiljø, slik at alt blir best mulig tilrettelagt for deg som student. Dermed har man også et overordnet ansvar for tilsammen 15 klassekontakter, som har som oppgave å se til at det er et godt faglig og sosialt miljø i hver klasse. På BI Trondheim har vi 6 forskjellige studieretninger, med de forskjellige hovedretningene økonomi, markedsføring og eiendomsmegling. De tre hovedretningene har hvert sitt tilhørende linjeutvalg, der alle klassekontakter fra de forskjellige studiene jobber sammen for å kunne tilby aktiviteter som er av interesse for studentene. På denne måten er det enklere å kunne skreddersy aktiviteter som bygger på studentenes interesser, basert på hva man studerer og det man felles interesserer seg for. Linjeutvalgene åpner også opp muligheten for arrangementer for klassene, og for linjene som er med på å bygge relasjoner mellom studentene. Dette gir et unikt grunnlag for nettverksbygging og et enda bedre studiemiljø. Tanken bak linjeutvalgene er at de skal kunne utvikle seg forskjellig, og skape egne særpreg og tradisjoner. Dette er ikke gjort i løpet av ett år, men så langt ser utviklingen lovende ut. I løpet av denne korte tiden har vi allerede rukket å arrangere en temakveld, linjedag i fadderruka og linjefester. Vi har også gjennomført formative evalueringer og tatt et besøk på MOT campen sammen med administrasjonen. Tiden har gått fort, og selv med mange baller i luften samtidig, har vi fått utrettet mye på kort tid. Da vi begynte planleggingen av skoleåret, var målet å komme med tilbud som skulle gagne alle. Vi skulle ha god gjennomføringsevne, og det skulle være god informasjonsflyt til studentene. Når vi ser oss tilbake så har nok informasjonsflyten til studentene ikke svart helt til forventningene, og vi ser at vi her har et stort forbedringspotensial som vi må ta tak i. I tiden fremover kommer jeg som fagansvarlig til å stå for gjennomføringen av Temakveldene. Den neste Temakvelden vil være 7.november, og de to påfølgende i februar og april. Vi er også midt i planleggingen av et større arrangement i regi av administrasjonen. Datoen er satt til 18. oktober, og jeg tror dette kommer til å bli et veldig givende og spennende arrangement! Linjeutvalgene kommer til å fokusere på linjefester og faglige arrangementer med spennende temaer. Målet er å ha to linjefester og en fagkveld i semesteret, noe vi ser på som overkommelig å gjennomføre. Ellers vil jeg benytte anledningen til å oppfordre dere alle til å bruke både meg og klassekontaktene til det vi er her for. Dersom noe ikke fungerer optimalt, eller burde vært annerledes, må du ta kontakt med din klassekontakt eller med meg. Vi vil deretter bringe saken videre til administrasjonen, eller eventuelt sentralt, for å få ordnet opp. BI er kjent for god kvalitet på undervisningen, og dette er noe som absolutt ikke skal bli dårligere med tiden. Lykke til med studiene å ha et fortsatt flott semester! 42

43 Redegjørelse fra Næringslivsansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Per Olav Aamlid Etter jeg, Per Olav B. Aamlid, ble valgt inn i vervet som Næringslivsansvarlig i BIS Trondheim har aktiviteten og innsatsen vært høy. Jeg har satt både nestleder og utvalget mitt, og er særdeles tilfreds med valget. Utvalget består av totalt ni studenter, og sammen utgjør vi et godt team. Næringslivsutvalget har frem til nå jobbet intensivt for å sikre gode forbindelser mellom studentene og næringslivet. Vi har valgt å ha ukentlige møter for å sikre en høy aktivitet. Frem til nå har vi fokusert mye på bedriftspresentasjoner, noe som har gitt tydelige resultater. Antallet bedriftspresentasjoner i høst er høyere enn på mange år. I appellen min på generalforsamlingen våren 2013 sa jeg at vi skulle arrangere minimum en månedlig bedriftspresentasjon, noe vi har oppnådd med god margin. Vi arrangerte i september bedriftspresentasjoner med PwC (sammen med HHiT Handelshøyskolen i Trondheim), Visma og Google. Oktober har så langt kunne by på presentasjoner av Nordea og Norgesgruppen. Vi har merket oss at det å arrangere bedriftspresentasjoner klokken 16:30 på tirsdager ikke har vært optimalt, da det på samme tidspunkt har blitt arrangert øvinger for 1.klasse. Vi vil gjøre vårt ytterste for at en slik dobbeltbooking ikke finner sted i fremtiden. I tiden fremover vil vi rette et større fokus mot NLD, og vi har store planer for vår del av arrangementet. Vi har en målsetning om å ha 30 bedrifter på stand under NLD. Dersom vi oppnår dette vil antallet bedrifter tilstede være høyere enn noen gang. Vi er også opptatt av at alle studentene på BI skal finne bedrifter som passer deres studieretning og ambisjoner. Jeg vil også benytte anledningen til å informere om at det jobbes med å få på plass en større samarbeidspartner til arrangementet. Dette vil være en viktig del av det å vokse som arrangement. I starten av september deltok jeg på Nasjonalt Styreforum i Drammen, hvor jeg fikk utvekslet tanker og erfaringer med andre dyktige BIS ere. Denne helgen har gitt meg motivasjon og pågangsmot til å ta Næringslivutvalgets arbeid til nye høyder. NLD leder og jeg har også deltatt på Karrieredagene ved BI Nydalen. Dette var et imponerende arrangement som har gitt oss mange ideer og store mengder inspirasjon for vårt arbeid videre. Jeg ser frem til fortsettelsen på min periode som Næringslivsansvarlig i BIS Trondheim. Jeg trives i stillingen, og håper at studentene ser tydelige resultater av utvalgets iherdige arbeid. Jeg vil avslutte med å si det jeg sa på generalforsamlingen i vår: Bedriftene der ute skal vite hvem studentene fra BI Trondheim er, og hva vi som studenter kan tilby dem. Sammen kan tilføre næringslivet uendelig mye bra! Redegjørelse fra Valgkomitéen ved BIS Trondheim 13/14 Simen E. Slotsvig, Annelié Öfverdahl, Rikke M. Røhme Valgkomitéen består av 3 personer, Simen, Rikke og Annelie. Rikke og Annelie ble valgt inn ved vårens generalforsamling. Etter at Rikke og Annelie ble valgt inn har vi vært på overlappingstur, hvor vi fikk opplæring fra den sittende valgkomitéen. Vi har deltatt på de fleste styremøter, og har satt oss inn i våre verv. Ved semesterstart deltok vi under fadderuken, Simen som fadder, Annelie som 43

44 eventansvarlig i fadderstyret og som promotører for BIS. Rikke og Annelie har nu i høst skrevet stillingsannonser til de underverv som utlyses og hatt infomøte i A1 om de verv, som utlyses sammen med lederne for de forskjellige utvalgene. Vi har drevet med promotering og hatt stands i kantina. Et av våre mål i år er at vi skal få enda flere søkere og en ryddigere intervju og søknadsprosess. Mandag 16.september skal vi utlyse en ny stilling som HR(Human Resources) som vi har blitt enig om innad i styret skal erstatte en stilling i KVK og en i VK. Dette er en spennende utfordring som vi gleder oss til. Vi skal samarbeide med HR sentralt med å skrive stillingsinstruks. 6 8 september ble det avholdt NSF i Drammen og både Rikke og Annelie deltok. Dette var et arrangement som var både lærerikt og morsomt. Vi blev både bedre kjent med hverandre og med de på de andre lokalavdelingene, og gleder oss til å bytte erfaringer underveis. I samarbeid med markedsansvarlig har Rikke fått til et kurs i intervjuteknikk med Academic Work for alle i styret og ledelsen. Vi håper dette fører til en mer seriøs prosess når utvalgene skal settes. Vi har planer om å gå igjennom de tidligere intervjumaler som finnes og se om vi kan gjøre noen forbedringer. Etter ny HR har blitt satt under Generalforsamlingen nå i høst, skal vi i samarbeid med KVK gjennomføre en god opplæring for den nye ansatte. Redegjørelse fra Kontroll og Vedtektskomitéen ved BIS Trondheim 13/14 Rune Presthus og Sondre Jentoft Sondre ble valgt inn i etterkant av vårens generalforsamling 2013 og skal sitte frem til generalforsamling vår Rune ble valgt inn på generalforsamling vår 2012 og skulle egentlig ha gått av , men grunnet personlige årsaker måtte daværende KVK trekke seg fra stillingen, og den beste løsningen ble da at Rune forsatte et par måneder til, frem til denne generalforsamling. Rune går altså av som KVK etter generalforsamlingen nå, høst Sondre: Jeg ble konstituert som KVK i etterkant av vårens generalforsamling, og startet arbeidet mitt med en overlappingstur sammen med både dette styret og forrige styret. Denne var veldig lærerik på flere måter. Den gjorde meg klarere på hva vervet faktisk innebar i praksis, og hjalp meg å knytte bånd med resten av det nye styret. Dette ble starten på en lærerik overlappingsperiode. Jeg deltok jevnlig på styremøter både blant det avtroppende styret og hos oss i det påtroppende styret for å forberede oss til inntredelsen Rune: Jeg har bistått med rådgivning og erfaring ovenfor det nye styret, men har ikke hatt en like aktiv rolle som i foregående periode. Dette har mye med at Sondre har hatt god kontroll på arbeidsoppgavene, i tillegg har han gått løs på vervet med stor iver. Dessverre hadde jeg ikke anledning til å delta på NSF i år, men slik kan det gå. Litt trist er det at min tid i BIS Trondheim nå snart er forbi, men slik er det. Forøvrig har jeg tiltro til sittende styret, er spent på hva de kommer til å få til fremover. HR ansvarlig Gjennom hele sommeren holdt jeg meg oppdatert i hva som foregikk i organisasjonen. Jeg hadde flere samtaler og møter med leder, og la et grunnlag til de nye studentene kom. Et av 44

45 punktene vi sammen i styret har kommet frem til er nå sammenslåingen av KVK og VK. Disse to vervene bestående av fem personer ønsker vi nå å slå sammen til tre HR ansvarlige. En stilling vi ser på som mer dagsaktuell og tidsriktig. Dette vil si at fremtidige HR ansvarlige vil besitte arbeidsoppgavene til både kontroll og vedtektskomiteen, og valgkomiteen. Vi har vært i flere samtaler med sentralledelsen og jobbet med stillingsinstruks til det nye vervet, men har nå endelig fått gjennomslag og er klar for å utvikle BIS videre. Dette innebærer at det nå settes en HR ansvarlig på denne generalforsamling, for så å settes ytterligere to til våren. Vi har stor tro på dette prosjekt og håper alle blir fornøyd med denne løsningen. NSF september ble det avholdt Nasjonalt Styreforum i Drammen. Dette er et seminar for utvalgte representanter fra styret og ledelsen ved alle BI skolene i landet(med unntak av Oslo). Her møttes omkring 60 dyktige mennesker som hadde masse energi og mye motivasjon å dele. Vi hadde flere spennende foredragsholdere og kurs. Dette gav oss alle stor motivasjon og faglig input til å gjøre en bra jobb for BIS det kommende året. Etter NSF har det meste av tiden gått med til generalforsamlingen. Mye skal være på plass før denne dagen, så det går med en del tid til planlegging. Nå ser det meste ut til å være på plass og i orden, og vi satser på at gjennomføringen går helt strålende og at oppmøte blir meget bra. Alt i alt har det vært en veldig interessant og lærerik start på perioden i vervet. Redegjørelse fra Næringslivsdagen(NLD) ved BIS Trondheim 13/14 Tiril Sulland Startet min periode i vervet med en grundig overlapping med tidligere leder Kine Elise Rød. Hvor vi hat gått gjennom alt fra fjoråret. Før sommern var jeg i forhandlinger med Clarion sammen med Per Olav, (Leder Næringslivsutvalget) hvor vi fikk satt dato, og signert kontrakt. Jeg satt også hele NLD-styret, inkl. nestleder, økonomiansvarlig, foredragsansvarlig, eventansvarlig og markedsansvarlig. August startet med at vi hadde en NLD-post på rebusløpet i fadderuken. Jeg deltok på NSF,, hvor jeg fikk mye bra inspirasjon fra de andre NLD lederene rundt om på de andre BI skolene. Deretter begynte vi å utlyse stillinger til undergruppene, vi hadde stand og infomøte. Alle disse ble intervjuet og satt innen 20.september. Første komitémøtet hadde vi mandag 23.september. Vi har også begynt å planlegge bli kjent turen som skal være september, og jeg har i samarbeid med økonomiansvarlig utarbeidet budsjettet for NLD Redegjørelse fra Undergruppeansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Kristin Lavransdatter Da jeg tok over vervet i sommer startet jeg i et relativt nytt verv. Det hadde kun eksistert i et halvt år før meg, og det var derfor behov for å bygge vervet opp. Min plan var da å ha faste møter med lederne av hver undergruppe annenhver uke, og faste rapporteringer hver mandag på hva de har drevet 45

46 med. Dette for å skape en form rundt det hele, og for å gi undergruppene en sterkere tilhørighet til BIS. Til nå har vi ikke hatt noen felles møter eller ukentlige rapporter. Dette delvis fordi alle ledervervene ikke er satt, men også fordi jeg har greid å etablere en såpas god dialog med de undergruppelederne som er satt at det ikke har vært noe behov ennå. Jeg har vært oppdatert på deres aktivitet uansett. Men møtene og rapporteringen er ikke skrinlagt. På tross av lite felles møter føler jeg uansett at vervet er på god vei mot hvordan det skal være. Vervet skal være en link mellom undergruppene og ledelsen i BIS, og det skal være en pådriver for utvikling. Jeg vil si at jeg er på god vei mot å etablere UA vervet som en leder støtte for undergruppene. Er det spørsmål kommer de til meg. Og den informasjonen som skal deles får undergruppene med seg. Det er fortsatt en lang vei å gå, og vi er fortsatt i startfasen. Når de to siste lederne er på plass skal jeg samle alle for å sette regler for kommunikasjon og videre arbeid. Målet frem til sommeren er å ha etablert et godt samarbeid blant meg og undergruppelederne i BISI, U20, Start BI, SA og Bull Invest, og en god kommunikasjonsrutine. Redegjørelse fra Leder for Bull Invest ved BIS Trondheim 13/14 Fredrik Næss Det har tidligere vært mangel på opplæring av nye medlemmer, samt en manglende plan på hva som skal gjøres fremover i Bull Invest. Jeg ønsker å få aksjeklubben opp enda et nivå, der jeg blant annet vil sørge for at medlemmene får en god opplæring på det grunnleggende innen aksjehandel, noe det har vært mangel på tidligere. Det har allerede vært et opplæringsmøte etter at jeg tok over som midlertidig leder, men det vil komme flere for å dra opp nivået enda mer. Videre vil jeg organisere Bull Invest slik at alle som er medlem blir nødt til å bidra med noe i stedet for å bare møte opp. Med dette tenker jeg på presentasjoner av aksjeanalyser og lignende innad i aksjeklubben. Da det tidligere bare har vært et fåtall som har bidratt med dette. Jeg mener dette vil hjelpe til med å løfte Bull Invest til et mer seriøst nivå enn tidligere. Videre har jeg planer om at vi fokuserer på tre forskjellige bransjer, der vi til en hver tid har penger investert i tre forksjellige selskaper som tilhører disse ulike sektorene. Grunnen til dette er for å minske risikoen for å tape pengene, fordi det er enkelte sektorer som går bra straks en annen går dårlig. For eksempel på høy oljepris går oljeselskaper bra, mens flyselskaper sliter med høye drivstoffutgifter. På Hvert møte tenker jeg at vi tar for oss en sektor av gangen, der alle får i oppgave å ha med en presentasjon/analyse av et selskap som tilhører den sektoren møtet vil dreie seg om. Disse presentasjonene blir da videre tatt opp til vurdering for å investere en del av pengene i. Slike presentasjoner vil det bli mye av ettersom at vi ofte vil bytte ut aksjene vi har investert i, på grunn av at det ofte er selskaper med lite oppside igjen som da må skiftes ut. Etter min mening vil dette bidra til å øke engasjementet og kunnskapen blant medlemmene. Det vil også gjøre at de som er med vil føle seg mer betydelig og inkludert. Redegjørelse fra Idrettsansvarlig ved BIS Trondheim 13/14 Odin Sundland Min første og klare oppgave som idrettsansvarlig var å finne gode og klare ledere for de forskjellige idrettene/gruppene vi har på skolen. Da jeg har troen på at gruppenes «suksess» avhenger svært mye av deres ledere/ledere. Dette har vi sett svært godt i friluftsgruppen hvor Anders Oskar har 46

47 vært en svært dedikert leder, noe som igjen har resultert i at denne gruppen er svært populær og har fungert godt. Dette føler jeg at jeg har lyktes i, og at det er dedikerte ledere i så og si alle gruppene som tar sitt ansvar der det gjelder. Etter det begynte jobben med å rekruttere de nye elevene i 1. klassen. Vi kjørte igang en idrettsstand da idrettsdagen i fadderuka gikk i vasken. Dette resulterte faktisk i at vi fikk inn mange nye folk i de forskjellige lagene vi har, og dagen var en suksess. I fjor merket jeg meg at det var svært mange som vegret seg for å bli med i lag da de var litt usikkre og nye i byen. Denne dagen pushet vi litt på, og de visste seg og være en god vei og gå. Nå har jobben med å ordne halltid til lagene startet. Dette har jeg fått til hos endel av lagene, samtidig som endel ordner seg selv. Men det er litt problematisk å få til da de treningstidene som er ledig ikke passer for alle. Jeg bruker mye tid på å tilfredsstille alle, noe jeg begynner å innse at ikke lengre går. Så iløpet av denne uken vil jeg ha på plass treningstider hos de fleste. Ellers er det endel som lurer på om om de kan få nye klær, baller o.l, noe jeg ikke har svaret på. De har jeg sagt at burde søke gjennom NSI og andre organisasjoner. Jeg savner litt informasjon om hvordan de kan søke om bistand gjennom BIS. Det er svært mange spørsmål til meg nå fortiden, men det løser jeg etterhvert. Ellers ønsker jeg at f.eks friluft får ta en runde rundt hos 1.klassene og vise fram filmen fra Dindalen. Dette vil bli gjort iløpet av denne uken. Målet mitt som idrettsansvarlig er og synliggjøre idrettene på skolen og vise elevene at det er mulig å være med på aktiviteter utenom skolen, og at BI er en idrettsskole med mange muligheter for alle. Det som er alfa omega er at vi får til gode treningsgrupper med mange elever. Dette skal igjen resultere i at vi vinner årsoppgjøret noe som er min våteste drøm. Til slutt er det endel grupper som har dødd ut vil jeg si. Det kommer folk til meg og vil starte nye lag i nye idrettsgrener. Dette har vært helt greit for min del, og jeg har gitt klarsignal til å starte et løpelag blandt annet. Så lenge det ikke er idretter som koster skolen mye penger. Da må elevene isåfall legge ut selv for det nødvendige utstyret. Det er også noen som ønsker å starte en treningsgruppe på ski. Gode ideer synes jeg, og jeg har også sagt at dette er ok. Redegjørelse fra Leder Start BI ved BIS Trondheim 13/14 Alexander Øverby Etter innsettelse våren 2013 har jeg arbeidet med struktur i undergruppen. Årsaken til dette fokuset er å etablere en god grunnmur for de som overtar min stilling senere. Arbeidet omhandler først og fremst rekrutteringsprosessen og struktureringen av medlemmer. Dette har lagt føringen for rekrutteringen som foregår dette semestret. Etter min oppfatning er denne oppgaven helt avgjørende for at gruppen skal kunne fungere effektivt, grunnet krav om kontinuitet i prosjekter til tross for rullering av gruppemedlemmer. Den opparbeide informasjonen vil senere bli lagret i vårt fildelingssystem og interne overlappingsdatabase. Gruppestørrelsen har ekspandert dette halvåret, fokuset for denne rekrutteringsperioden har vært å opprettholde den gode utviklingen og dette vil være viktig for videreføringen av gruppen i fremtiden. Gruppen er i dag inndelt etter prosjekter, hvor hver person innehar en rolle i den aktuelle prosjektgruppen. Prosjektene for dette og neste semester ble startet onsdag 04. september, sammen med samarbeidspartnere og internt i gruppen. Fokuset ved vårt arbeid er å tilrettelegge og bedre kvaliteten for studentene ved BI. Dette innebærer vårt økte engasjement i Venture Cup, planleggingen av et eget arrangement på BI og videreutvikle Kvinnemiddagen. Samarbeidet med de andre lokallagene i Trondheim har blitt forbedret. Dette har ført til Start BI Trondheim nå har en mer sentral rolle i utarbeidelsen av fellesprosjektene, noe som igjen fører til bedre tilretteleggelse imot 47

48 studenter ved BI. I den siste perioden har mitt arbeid bestått av planlegging sammen med samarbeidspartnere og lokallag for arrangementene på nyåret. Som en oppsummering har arbeidet med Start BI omhandlet struktur og organisering. Dermed har ikke innsatsen gitt noen synlige resultater i form av arrangementer dette halvåret. Resultatet av arbeidet i denne perioden vil bli synlig under gjennomføring av arrangementer i vår semestret, samt avtalt promotering av Venture Cup faget. Redegjørelse fra Leder U20 ved BIS Trondheim 13/14 Andrea Dyrendahl Dybdahl Undergruppen er fortsatt i en startsfase. Planer for semesteret er å rekruttere flere medlemmer, noe som ikke ble gjort under Idrettsdagen pga. sykdom. Dette er noe jeg ville satt stor pris på å få litt hjelp til. I dette semesteret ønsker jeg en plan over festlighetene i god tid før, slik at jeg ikke får beskjed på dagen, slik som det er blitt gjort tidligere. Blir dette gjort, er det enklere å planlegge aktiviteter. Jeg har god kontakt med Stian Hoel, eier av Karma, så lokale er ikke noe problem, så lenge det ikke er fredag eller lørdag. Har snakket med Stian om pris, da regnet på personer, der pris blir 100kr per person inkl. garderobe. Vedlegg 3: Regnskap høst 2012 og vår

49 49

50 Noter til regnskap vår 2013 Understreker at regnskapet for våren 2013 kun gjelder for perioden Flere poster vil endres da juni er regnskapsført samt diverse inntekter og kostnader blir periodisert tilbake til våren. 1. Revidert avtale endte med noe høyere inntekter. 2. Sammenlignet med budsjettet er denne posteringen lav. Fjorårets Næringslivsutvalg fokuserte på NLD og skoleaktiviteten ble derfor nedprioritert. 3. Sammenlignet med budsjettet er denne posteringen lav. Fjorårets Næringslivsutvalg fokuserte på NLD og skoleaktiviteten ble derfor nedprioritert. 4. Posten består i sin helhet av solgte billetter til ballet. Styret besluttet at billettprisene skulle være så lave som mulig, og hver billett ble derfor godt subsidiert. Derav avviket mellom budsjettert inntekt og regnskapsført. 5. Ingen inntekt fra BISSI da BISSI ikke er i drift. 6. Medlemskontingent høyere enn antatt. 7. Mindre pågang på skap enn antatt. 8. Grunnet relativt gode søknader til LNU fikk vi noe mer enn budsjettert. 9. Driftsstøtten fra BI administrasjonen er ikke regnskapsført enda. 10. Høyere inntekter grunnet stands som ga høyere inntekter. 11. Redusert inntekter i forbindelse med egenandel. 12. Mottatt egenandel for gensere. 13. Mottatt egenandel fra spillerne på laget i forbindelse med innkjøp av utstyr. 14. Ikke regnskapsført som følge av at kontantene opptjent i forbindelse med arrangementer ble deponert i august september. 15. Reelle inntekter høyere enn budsjettert som følge av postering 1, 6, 8, 12 og 13. Må tas i betraktning at juni ikke er blitt regnskapsført. 16. Innkjøp av flere varer for videresalg i forbindelse med arrangementer enn planlagt. 17. Består hovedsakelig av kostnader knyttet rundt markedsdagene og et søksmål fra Getty Images. 18. Består hovedsakelig av rollup for promotering og driftstilskudd. 19. Innkjøp av stafettpinne. 50

51 20. Består hovedsakelig av fotovegg og ølskole i forbindelse med markedsdagene. 21. Posten består hovedsakelig kostnader knyttet til matservering. 22. Består av Facebook promotering og visittkort. 23. Kostnader knyttet til SMS tjenester for januar mars. 24. Mindre bruk av plakater grunnet høyere bruk av sosiale medier og IT. 25. Består av innkjøp av pizza i forbindelse med paneldebatt. 26. Består hovedsakelig av kostnader knyttet rundt foredragsholdere. LNU dekket en del av kostnadene som resulterer i et positivt avvik i resultatet. 27. Består kun av domene til BISSI, da BISSI ikke lenger er i drift. 28. Motivasjonstiltak for engasjerte. 29. Lavere enn budsjettert grunnet mindre kostnader enn forventet i forbindelse med tur 30. Ikke regnskapsført. I underkant av kr ble utbetalt i august. 31. Ikke regnskapsført. Kr ble utbetalt i juli. 32. Lavere aktivitet enn antatt. 33. Lavere aktivitet enn antatt. 34. Ble ikke kjøpt inn langsiktige investeringer. 35. Består av diverse innkjøp som er nødvendige for drift. 36. Avvik på om lag kr 3000 på grunn av kandidater i forbindelse med ledervervet får innvilget kr 1000 for å drive valgkamp. 37. Budsjettet ble revidert som følge av et ønske om å kjøpe inn mat til etterfesten. 38. Består hovedsakelig av innkjøp av utstyr til innebandy og kostnader rundt årsoppgjøret. 39. Består hovedsakelig av kontingenter, forsikring, baneleie og dommerregninger. En av grunnene til at avviket er så stort er at fotballaget fikk innvilget midler fra LNU og fikk flere midler å bruke. 40. Består hovedsakelig av baneleie og innkjøp av gensere. 41. Utelukkende baneleie. 42. Består av simulatoravgift og kontingent i forbindelse med Studentlekene. 43. Liten aktivitet. 44. Ikke i drift. 45. Består av innkjøp av utstyr og utgifter i forbindelse med turer. 46. Ikke i drift. 47. Består hovedsakelig av baneleie og sesongavgift. Avviket skyldes delvis tildeling av LNU midler. 48. Består hovedsakelig av baneleie og overtrekksgensere. 49. Innkjøp av utstyr er grunnen for avviket. Egenandel ble betalt inn i tillegg til en betydelig sum fra LNU som bidro til å dekke kostnadene. 50. Innebandy ble ikke budsjettert midler, men er avhengig av baneleie for å driftes. 51. Består av domene og diverse innkjøp. 52. Ekstra utgifter da påtroppende leder var deltaker. 53. Avvik skyldes økte bankomkostninger. 54. Mindre kostnader enn antatt. Vedlegg 4: Revidert budsjett høst

52 52

53 53

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.03.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder(Stian), HR(Lisbeth), KVK(Sondre), MK(Christian), SU(Tone), VK(Annelie og Rikke) NLD (Per olav og Tiril) SAK

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, KVK x2, NA, IA, VK (Jarle & Ida), MA, FA, leder StartBI, SA SAK x99-12 Til Behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Stian, Christian, Tone, Joachim, Sondre, Rune, Per Olav, Annelie, Karita. stk. 9 SAK 147 13 Presentasjon fra Sit

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 26.08.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, FA,NA,NLD,KA,MA, HRx3 SA,UA SAK 90 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjon, VKx3, Marked, Økonomi, Bull Invest, Grafisk, Idrett, Fag, Sosialt, Studentaksjonen, Venture Cup,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom

Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom TILSTEDE: Leder, NA, ØA, Sosial, UA, KA, MA, Fag, KVK x 1, MA/NA SL Maja (revysjef), Joachim

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer