Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog"

Transkript

1 Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84 betalende medlemmer i 2011 til omlag 123 betalende medlemmer ved utgangen Dette er en utvikling vi er meget godt fornøyd med og som også gjenspeiler seg i aktiviteten til laget. Styrets arbeid Styret som ble valgt på årsmøtet 2012, har bestått av: Tom Hetty Olsen Leder Anita Hansen Nestleder Lasse Olsen Økonomiansvarlig Inger Furmyr Medlemsansvarlig Beathe Halvorsen Sekretær Linn Irene Larsen 1. styremedlem og sanitetsansvarlig Frank Næss 2. styremedlem Varamedlemmer: Roy Hansen Berit Tomter Nina Wahl 1. varamedlem og søk og redningsansvarlig (Beredskapsleder) 2. varamedlem og ungdomsansvarlig 3. varamedlem og ambulanseansvarlig Styret har i perioden behandlet ca. 80 saker fordelt på 11 styremøter (hvorav 2 styremøter og 12 saker av det "gamle" styret før årsmøtet i 2012). I løpet av perioden har Linn Irene Larsen bedt seg fritatt fra vervet som styremedlem og sanitetsleder pga. personlige årsaker, og styret besluttet at Inger Furmyr overtok som sanitetsleder i tillegg til vervet som medlemsansvarlig. Roy Hansen rykket opp som nytt styremedlem og Linn Irene Larsen sa seg villig til å være 3. vararepresentant til styret. Vararepresentantene har hatt møterett på alle styremøtene. Styret har nedlagt et omfattende arbeid i å bedre rutinene i laget og utarbeide nye der det var nødvendig. Det er fordelt oppgaver og ansvarsområder i styret som følger (i tillegg til styrets valgte oppgaver): Ansvar Biler Frank Næss Ansvar Uniformer Frank Næss Ansvar Lokaler Floka Anita Hansen Ansvar Tilhenger og snøscooter Roy Hansen Ansvar "Stands" Anita Hansen Ansvar WEB (hjemmesider) Tom Hetty Olsen Ansvar Facebook Inger Furmyr Ansvar Medlemsmøter Inger Furmyr Ansvar Sambandsutstyr Roy Hansen Av større saker styret har arbeidet med i perioden kan nevnes: Politiattest. Det er hentet inn politiattest for alle medlemmer av styret samt andre tillitsvalgte og ledere i ungdomsutvalget. Regnskapsførsel. Styret vedtok å føre regnskapet selv, for gjennom det å bedre kvaliteten, styrke kontrollen og redusere utgiftene. Se egen omtale i beretningen.

2 Hjemmesider. Lørenskog har nå fått en egen hjemmeside som oppdateres jevnlig. Styret har besluttet at hjemmesiden skal være lagets hovedkommunikasjonskanal til medlemmer og sympatisører, og at den skal være på samme mal som hovedkontorets hjemmesider. Hjemmesiden inneholder informasjon om alle lagets aktiviteter og områder. Facebook. Styret har opprettet en "offisiell" side for Norsk Folkehjelp Lørenskog, og avviklet alle andre diskusjonsgrupper i lagets navn. Facebooksiden skal være vår informasjonskilde på Facebook mot venner og sympatisører. Lokalt medlemsregister. Styret har vedtatt å opprette et lokalt medlemsregister for bruk i laget, hvor medlemmenes kurs, tjenester og støtte til uniformer kan registreres, samt muligheter for kommunikasjon til grupper i laget via SMS og E-post, m.m. Medlemsprogrammet skal baseres på opplysninger fra det sentrale medlemsarkivet og det er beregnet tatt i bruk i første halvdel av Nytt datasystem på Floka. Styret vedtok å opprette et nytt datasystem på Floka med eget nettverk og en dataserver. Samtidig avviklet styret all støtte til internett- og data kostnader for styremedlemmene. Floka er nå kablet med nettverk og det er etablert et trådløst nettverk. Arbeidet er i stor grad utført på dugnad og mesteparten av datautstyret er mottatt som gaver fra sympatisører. Nytt telefonsystem. Styret vedtok å samle og effektivisere lagets telefonabonnementer. Tidligere fastlinje gjennom Telenor er sagt opp og hovednummeret er nå et "virtuelt sentralbord" hvor man kan bli satt over til lagets mobiltelefoner. Laget har nå 3 mobiltelefoner, (Sanitetstelefon, ambulanse og beredskapstelefon). Abonnementene er samlet hos NetCom sammen med et mobilt nettverksabonnement. Oppussing av Floka. Lokalene utvendig og innvendig var i en dårlig forfatning. Styret vedtok å gjennomføre en utbedring og oppussing av lokalene, slik at de skulle framstå mer presentable. Floka ble malt utvendig i 2012, garasjetaket til ambulansen ble skiftet og erstattet med et nytt, samt at innvendige møbler og utstyr er skiftet. Alt er utført på dugnad og nytt inventar og utstyr er gaver fra sympatisører. Markedsføring av NF Lørenskog. Styret har arbeidet med å markedsføre laget i nærmiljøet. Vi har holdt appell på 1. mai arrangement om Norsk Folkehjelp, hatt innsamling til Norsk Folkehjelp sentralt 1. mai i Lørenskog, fått satt inn gratis annonser i Romerikes blad om NF Lørenskog, kjøpt inn nytt "displaymateriale" (beachflagg og rollups) til bruk på tjenester og stands m.m. Vi har samarbeidet med andre lokale organisasjoner som Kurland Framlag, LHL Lørenskog, Hjelp oss å hjelpe, Frivilligsentralen, Nitor AS, Kvinneklubben, m.m. Vi har lykkes å få en stor omtale over to sider i Romerikes Blad av laget vårt og virksomheten vi driver. Medlemsutvalg. Styret har vedtatt å opprette et medlemsutvalg blant styrets medlemmer som skal behandle alle eventuelle uoverensstemmelser og klager på tillitsvalgte og medlemmer. Styret vedtok også retningslinjer for utvalgets arbeid. Nye uniforms-rutiner. Styret har vedtatt nye uniforms-rutiner med regler for lagets subsidiering av uniformer til lagets medlemmer. Alle typer uniformer skal behandles likt, og det er fastsatt visse forpliktelser for medlemmer som får subsidierte uniformer av laget. Lokal beredskapsplan. Laget har hatt en lokal beredskapsplan som ikke har vært oppdatert på en del år. Styret har satt i gang arbeid med å oppdatere planen og ajourføre lagets beredskap. Kurs / Representasjon Vi har i 2012 arrangert flere kurs for våre medlemmer. På våren arrangerte vi et 32 timers Søk og redningskurs, samt et 6 timers NGF førstehjelpskurs, begge med god deltakelse.

3 Lagets medlemmer og tillitsvalgte har deltatt på en rekke kurs og konferanser i 2012: Grunnkurs instruksjon Tom Hetty Olsen Søk og rednings instruktør Tom Hetty Olsen Grunnkurs ledelse Berit Tomter og Roy Hansen Kvalifisert nivå førstehjelp Lasse Olsen, Nina Hovensjø og Bjørn Magne Henriksen Radio og sambandskurs Roy Hansen Ambulansekurs Nina Wahl og Ann Mari Holter Årsmøte region Tom Hetty Olsen og Beathe Halvorsen Aktivitetskonferanse Inger Furmyr, Linn Irene Larsen og Tom Hetty Olsen Ungdomslederkonferanse Berit Tomter og Ann Mari Holter Kickoff Ungdomskampanje Berit Tomter og Ann Mari Holter Beredskapslederkonferanse Tom Hetty Olsen Norway Cup Anita Hansen Bjørn Magne Henriksen, Roy Hansen, Berit Tomter, Ingar Øien, Opstad, Linn Irene Larsen, Ann Mari Holter og Beathe Halvorsen Regnskapsføringen Norsk Folkehjelp Lørenskog har ført regnskap selv fra og med 01/ Arbeidet som Feiring Regnskapstjeneste ANS har utført de siste årene ble sagt opp i brev av 06/ Det ble innhentet tilbud på eget regnskapssystem fra to leverandører - Mamut og Akelius. Sistnevnte ble valgt på grunn av et solid enkelt system og at vi ikke behøvde å binde oss til framtidige supportkontrakter som ville påført laget varige årlige kostnader. Kjøpet ble stadfestet 23. mars og arbeidet med oppbyggingen av konto- og avdelingsstruktur var klar før utgangen av måneden. Engangskostnaden for programmet inklusiv 9 måneders support ble kr 4.726,25. Systemet ligger installert på vår egen server og vi har passordkontroll på hvem som har tilgang. Rutinen med brevgiro for å betale regninger ble avviklet, og det er i stedet opprettet nettbank med Sparebank 1. Betaling av regninger foregår nå til laveste transaksjonskostnad for bedriftskunder. Alle kontoutdrag og kvitteringer hentes ut fra banken via internett. Økonomiansvarlig er opprettet som «superbruker» og kan delegere tilgang og roller. Regnskapet føres etter standard kontoplan og det er opprettet kunde- og leverandørreskontroer, slik at oppfølging av gjeld og fordringer foregår fortløpende. Våre fakturaer produseres nå i regnskapssystemet og blir automatisk inntektsført på forhåndsvalgt konto og avdeling. Regnskapet er derfor alltid oppdatert. Ubetalte fordringer eller leverandørgjeld framkommer i regnskapet enten som kortsiktig fordring eller -gjeld. Det er i regnskapet opprettet avdelinger (kostnadssteder) og alle kostnader/inntekter blir belastet eller godskrevet en avdeling i tillegg til konto. Hovedgrupperingen ser slik ut: Gruppe 1 Administrasjon - Styret Gruppe 2 Sanitet Gruppe 3 Ambulanse Gruppe 4 Mannskapsbil, Tilhenger, Snøscooter Gruppe 5 Søk og redning Gruppe 6 Lokalt arbeid Gruppe 7 Medlemspleie - Informasjon Gruppe 8 Ungdom Gruppe 9 Sponsorinntekter

4 I hver gruppe er det opprettet et antall tresifrede avdelingsnummer etter fast mønster. Et eksempel på avdeling er «100 Administrasjon/Styret». Her fører vi nå alle direkte kostnader ledelsen av laget genererer. Eksempler på dette er telefon, datakostnader, kontorutgifter, felles porto etc. Regnskapssystemet kan i tillegg til avdelinger spesifisere prosjekter som tilleggs-begreper. Vi er derfor godt forberedt om vi skulle bli pålagt å føre «aktivitetsregnskap». Vi har fått informasjon om at alle som fakturerer staten eller statlige virksomheter fra og med januar 2013 må gå over til elektronisk fakturering. For oss må dette gjelde fakturaene vi sender til Oslo universitetssykehus, til politikamrene eller Hovedredningssentralen. Vi har begynt arbeidet med å finne ut hvordan vi skal løse dette. Vårt regnskapssystem kan ikke levere elektroniske fakturaer. Det er mulig vi må kjøpe disse tjenestene fra eksterne aktører. I så fall må vi legge inn fakturagebyr- og porto som tilleggskostnad når vi fakturerer. Biler og utstyr Årsmøtet 2011 vedtok å sette i gang arbeidet med å skaffe sponsorer til ny (brukt) ambulanse og ny mannskapsbil. Dette arbeidet er i gang og styret legger fram forslag om oppfølging av arbeidet til årsmøtet Både ambulanse og mannskapsbil har gjennomgått EU-kontroll i 2012 uten merknader. Det har ikke vært reparasjoner på mannskapsbilen i året, og på ambulansen er det bare småting som har vært nødvendig å reparere. Det har derfor vært mindre utgifter til reparasjoner i 2012 enn på mange år. Snøscooteren fikk noen mindre skader vinteren 2012 og reparasjon av dette beløp seg til ca. kr 2.000,- På annet utstyr har det ikke vært vesentlige skader og derfor ikke behov for vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Søk- og redning Roy Hansen ble valgt som leder av søk- og redningsgruppa (SR-gruppa) av styret, og har ledet gruppa sammen med Tom Hetty Olsen. Det har vært et meget aktivt år for SR-gruppa med mange nye medlemmer, kurs, møteaktivitet, øvelser samt søk og redningsoppdrag. Totalt sett er laget for dårlig utrustet med utstyr i forhold til aktiviteter og oppgaver. Dette gjelder først og fremst kommunikasjonsutstyr, leteutstyr (lys, GPS, m.m.), samt førstehjelpsutstyr som utstyr til å spjelke brudd, m.m. Våren 2012 ble det arrangert Søk- og redningskurs, grunnkurset for redningsmannskap. Kurset er på ca. 32 timer og ble gjennomført i samarbeid med regionens instruktører og lagets egne ressurser. Det var 12 deltakere på SR kurset, som ble avsluttet med praktisk test og prøve i mai. Leteaksjoner Det har vært mange leteaksjoner i løpet av 2012 hvor Lørenskog har deltatt med letemannskap. Totalt har 11 medlemmer av SR-gruppa deltatt på disse aksjonene, som blant annet var følgende: Dato ukjent Nittedal, par som gikk seg bort 21/04 Hagan, dement person savnet 31/05 Grimyr kirke, ung mor med nyfødt barn savnet 31/05 Frognerseteren, ung dame savnet 01/06 Skistua Lørenskog, jente 17 år savnet

5 03/06 Follo, mann i slutten av 20 åra savnet 05/06 Norby skole, dame gått seg vill 21/06 Lommedalen 12/07 Bekkestua 13/07 Hokksund, ung jente savnet 06-07/08 Skullerudstua, ung jente savnet 16/10 Helsethallen, jente savnet 01/11 Maridalen, mann savnet Følgende mannskap har deltatt i søk- og redningsoppdrag i 2012: Roy Hansen, Tom Hetty Olsen, Bjørn Magne Henriksen, Lasse Olsen, Frank Næss, Kjell Aasum, Inger Furmyr, Berit Tomter, Erik F. Næss og Ida Marie Watterud. Totalt sett har SR-gruppa hatt et meget aktivt år når det gjelder søk- og redningsoperasjoner, noe som ikke minst skyldes gruppas økende kapasitet og kompetanse. Møter og temakvelder SR I 2012 hadde SR-gruppa 24 møter hvorav 7 var kurs i SR. Møtene ble holdt annenhver tirsdag i tillegg til en del helger. Tema på møtene har vært kart og kompass, personlig beredskap, samband, orientering/gps, TASS (transport av syke og skadde), redningstjenesten/sikkerhet, leteaksjoner og annen faglig oppdatering. I tillegg har noen kvelder vært aktivitetskvelder med åpent tema hvor aktiviteter har vært gjennomført etter behov / ønske fra de som møtte opp. Vi fikk også besøk av Erlend Aarseter som presenterte sin veileder i temaet søk etter personer med økt selvmordsrisiko. Samband Vi har fått satt opp igjen en radio-basestasjon i Floka som har grei dekning inn mot Losby gård, etter at antenna var nede for vedlikehold. Vi har også en tilsvarende basestasjon til bil med bilantenne for bruk på tjenester o.l. For å øke dekning og tilgjengelighet innover i Østmarka, er det vedtatt å sette opp en repeater på Losby besøksgård. (Vi har innhentet og fått tillatelse). Lørenskog har nå 6 håndapparater til samband, hvorav 3 er av eldre type. Øvelser Det har vært holdt en rekke øvelser i løpet av året. Tidlig på året ble det arrangert en øvelse / opplæring i bruk av snøscooter i samarbeid med NF Moelv. Fra Lørenskog deltok 6 medlemmer og de fikk opplæring i bruk av snøscooter i redningsaksjoner, håndtering av scooter i dyp snø og vedlikehold av scooter. I tillegg fikk flere førstegangs opplæring i å kjøre snøscooter. Senere på året har det vært arrangert flere øvelser i samband, bruk av kart og kompass samt orientering. Laget har blant annet brukt lokale O-lags familieorienteringsopplegg som øvelse. Sanitet/Ambulanse Det har vært et aktivt år for sanitetsgruppa. På våren 2012 måtte Linn Irene Larsen trekke seg som Sanitetsleder pga. private forhold, og Inger Furmyr overtok vervet. Møter: Det har i alt vært 4 sanitets- /ambulansemøter med følgende temaer:

6 15/05 Sårbehandling med Linn Irene Larsen 25/09 HLR og Bruk av oksygen med overlege Anne Cathrine Braarud ved UIO. I tillegg gjennomgikk ambulanseleder Nina Wahl og Ole Andreas Teie fra 1. linjetjenesten i Oslo, vanlige skader på tjenester samt vanlige situasjoner i 1. linjetjenesten. 18/10 Førstehjelp på barn med Siw Osmundsen 06/11 Sårsminking med Nina Wahl Medlemsmøter Det har vært arrangert 3 åpne medlemsmøter: 27/09 der styreleder Finn-Erik Thoresen orienterte om aktuelle saker sentralt, samt overrekkelse av 40, 25 og 10-årsutmerkelser Jubilanter: 40 år Dagfinn Bjørkelo og Jorunn FJeldstad 30 år Anita Hansen, Kari Nyhus, Ingar Øien Opstad 25 år Frank Næss, Terje Johansen 10 år Arne Kandola, Vetle Granerud, Ellen Stensrud 25/10 Temamøte om forebygging og takling av stress med Nina Hanssen 22/11 Besøk og presentasjon av den lokale avdelingen av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke I tillegg har laget arrangert sommeravslutning 15/06 med grilling og hyggelig samvær, samt juleavslutning med tradisjonell julemiddag. Sanitets- og førstehjelpstjenester Det var en synkende tendens til førstehjelpsoppdrag i slutten av 2011 og begynnelsen av 2012, men dette har tatt seg opp igjen. Samlet sett har vi hatt et aktivt år med mange forskjellige oppdrag. Vi har blant annet hatt førstehjelpsoppdrag på følgende arrangementer: 08/01 Juletrefest Kurland Framlag 22/04 Hammer Turn 01/05 LO Nedre Romerike 12/05 Vestli IF 13/05 Lørenskog Tempo n 02/06 LSK Kvinner 09/06 Maridalen sykkel (for Oslo) 10/06 Donald Duck Games (for Oslo) 29-30/06 Kollenfestival (for Oslo) 03/07 Minerva/Lstr. IF 01/09 G4s Bedriftscup 15-16/09 Marikollen 22/09 Hero (for Oslo) 01-02/09 Lørenskog IF Rolvsrud 03/11 Gym for Life 23/11 Hammer Turn Tjenester for andre lag: Påskeberedskap i Moelv og på Rena Russetreff på Lillehammer Birkebeiner n

7 Norway Cup Følgende mannskap har deltatt på sanitetstjenester i 2012: Linn Irene Larsen, Berit Tomter, Beathe T. Halvorsen, Nina Wahl, Lasse Olsen, Bjørn Magne Henriksen, Nina Hovensjø, Tom Hetty Olsen, Inger Furmyr, Roy Hansen, Anne Mari Holter, Mona Lind. I tillegg kommer tjeneste på Norway Cup. Tjenester Ambulanse Det ble dekket 15 ordinære bakvakter for Helse Sør/Øst, samt 4 ekstra tjenester (Tur for AMK etter 2 av tjenestene, samt 2 tjenester i forbindelse med sanitetsvakter). 2 ganger har Ambulansen blitt brukt i forbindelse med samarbeid med Nitor AS på Losby Besøksgård. Følgende mannskap har hatt tjenester i 2012: Dagfinn Bjørkelo, Nina Wahl, Ann Mari Holter, Linn Irene Larsen, Beathe T. Halvorsen, Roy Hansen, Ingar Øien Opstad, Frank Næss, Berit Tomter, Halvdan Thommessen. Samarbeid med andre Vi har utviklet et samarbeid med Nitor AS, som er en rehabilitering og kvalifiseringsbedrift eid av Lørenskog kommune. Nitor AS arrangerer blant annet aktivitetsleire for skolebarn i vinter- og høstferier, og på disse leirene har NF Lørenskog en aktivitetsdag med forskjellige tilbud innen førstehjelp, bekledning, orientering og friluftskunnskap. I vinter- og høstferien 2012 arrangerte vi natursti, quiz og demonstrasjon av førstehjelp med ambulansen og snøscooter for barna på leirsamlingene på Losby. I tillegg arrangerte vi juleverksted for barn som ikke har så mange andre tilbud før jul - siste søndag før jul, der også Kurland Framlag var med. Her bidro også representanter fra Hjelp oss å Hjelpe-organisasjonen. I tillegg har medlemmer (Jofrid Bjelland, Ingunn Myhre, Nina Hovensjø og Inger Furmyr) engasjert seg i integrering og asylarbeid, bla. i kommunens prosjekt for integreringskontakter, samt i Kvinneklubben i Skårersletta Barnehage. Laget deltok på 1. mai arrangementer i Lørenskog og Skedsmo og Tom Hetty Olsen holdt appell om NF sitt arbeid på Arbeiderpartiets 1. mai arrangement på Skårer. Laget samlet også inn mer enn kr 6.000,- til NF sitt arbeid sentralt. Lørenskog deltok også på de lokale Losby-dagene med egen stand, hvor vi hadde salg av førstehjelpsutstyr, demonstrasjon av førstehjelp, m.m. Laget har opprettet kontakt med andre organisasjoner for å utveksle informasjon og samarbeide om tiltak i nærmiljøet. Vi har kontakt med Kurland Framlag, LHL Lørenskog og Frivilligsentralen. Medlemsverving Lørenskog hadde ca. 150 medlemmer ved utgangen av året - en ganske betydelig økning. Det betyr at vi har doblet medlemsantallet på ca. 1,5 år. Noe av dette ligger i økt oppmerksomhet om NF generelt etter 22/7 og det som skjedde på Utøya, men ikke minst TV-aksjonen 23.oktober om Minerydding. Vi har også lokalt markert oss bedre i ulike arrangementer, bla. ved standsvirksomhet på Metro-senteret 5 lørdager. Vi har nå fått ryddet bra opp i medlemsarkivet i forhold til uriktige innmeldingsdatoer på mange som er medlemmer fra før da det nye medlemsprogrammet ble innført. Dette var ikke kompatibelt med det gamle programmet, og lagene ble gitt i oppgave å sjekke opp datoene for sine medlemmer. Det

8 arbeidet var ikke gjort hos oss, og etter en del brevskriving og telefonhenvendelser har vi fått korrigert for de som har svart oss. (Det betyr at det fremdeles kan være noen få feil). Det er utarbeidet et eget velkomstbrev til nye medlemmer der de blir bedt om å gi oss tilbakemelding om hva de eventuelt er interessert i å være med på. Trøste og Bære Det er utgitt 4 utgaver av medlemsbladet - ett i hvert kvartal. Innholdet er korte glimt av aktiviteter i perioden og oversikt over kommende aktiviteter. De fleste av medlemmene får nå all informasjon fra oss elektronisk, men vi har fortsatt ca. 20 som får det tilsendt i posten. Ungdomsgruppa Lørenskog har ikke hatt egen ungdomsgruppe en tid, men i 2012 tok styret et initiativ for å få i gang ungdomsarbeidet igjen. Berit Tomter ble valgt som ungdomsansvarlig av styret, og i tillegg har Ann Mari Holter, Bjørn Magne Henriksen og Erik F. Næss deltatt i ungdomsgruppa. Ungdomsgruppa har deltatt på følgende aktiviteter sentralt: Kickoff i Oslo 25/08 (Berit Tomter og Ann Mari Holter) Ungdomskonferanse Levanger 07-09/09 (Berit Tomter og Ann Mari Holter) Ungdomsutvalget har hatt 3 møter: 18/09 kl /11 kl /12 kl På Kickoff seminar- og ungdomskonferansen, fikk laget tilført mye nyttig informasjon og kompetanse om oppstart og drift av en ungdomsgruppe. Det er sendt ut informasjonsskriv til skolene i nærmiljøet, men det er vanskelig å få respons. I tillegg har UG-gruppa sendt ut informasjon til lagets medlemmer i den aktuelle alderen. Flere av møtene i gruppa har vært benyttet til å planlegge aktiviteter i Lørenskog søkte om sentrale midler til start og drift av en ungdomsgruppe i 2012 og fikk bevilget kr ,- til dette arbeidet. Pengene vil bli disponert i henhold til kriteriene, og i samarbeid med styret. Floka Lokalene våre "Floka" på Sørlihavna har lenge lidd under lite vedlikehold, da framtida har vært usikker pga. av planer om utbygging av Sørlihavna motorsenter og eventuelt rivning av Floka. Dette har imidlertid trukket ut i tid, og det er klart at de eventuelt nye lokaliteter vi kan bli tilbudt, langt fra tilfredsstiller de behov laget har, hverken med hensyn til lagerplass, møte- og kursrom, kontorer og garasje. Styret har derfor lagt ned mye arbeid i å ruste opp lokalene våre både innvendig og utvendig. Det har vært gjennomført 5 dugnader utendørs hvor hele Floka er blitt malt, nytt tak på garasjen er blitt lagt, samt at det er blitt ryddet opp, m.m. Innendørs har vi skiftet ut det meste av møbler og kontorutstyr, kablet hele huset med nettverk, skaffet nytt datautstyr og PC-prosjektor m.m. Det meste av møbler og utstyr er gaver vi har mottatt fra sympatisører. I tillegg har det blitt skiftet gardiner og tatt en grundig vask av hele lokalet. Floka framstår nå som mer presentabel og brukbar som møtelokale og aktivitetssenter. Dette har også vist

9 seg i økt bruk av lokalene. Arvid Dale har tatt ansvar for å ha vafler og kaffe/te tilgjengelig på våre møter og aktiviteter, noe som også har økt trivselen på huset. Følgende medlemmer har deltatt i dugnadene på Floka: Lasse Olsen, Roy Hansen, Bjørn Magne Henriksen, Tom Hetty Olsen, Inger Furmyr, Nina Hovensjø, Frank Næss, Anita Hansen, Anne Skarsethstuen Strøm. Stands Som et ledd i å gjøre laget mer kjent i nærmiljøet, vedtok styret å søke om å holde "stands" på kjøpesentrene rundt oss. Vi fikk positiv respons fra Metro-senteret, og i løpet av 2012 har vi holdt stands på Metro-senteret 5 lørdager. Laget har demonstrert førstehjelp og HLR, vervet medlemmer, informert om NF arbeid lokalt og internasjonalt, samt solgt førstehjelpsutstyr og hatt utlodning. Standsarbeidet har skaffet oss mange nye medlemmer, mye oppmerksomhet og ca. kr ,- i inntekter. Dette er et arbeid styret vil følge opp i Følgende medlemmer har vært med på stands: Anita Hansen, Inger Furmyr, Tom Hetty Olsen, Lasse Olsen, Nina Hovensjø, Bjørn Magne Henriksen, Roy Hansen, Nina Wahl, Mona Lind, Anne Skarsethstuen Strøm, Else Pedersen, Marie Loiuse Wahl. Styret Lørenskog 5/2-2013

Innkalling til ordinært årsmøte 2015

Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 27. Februar kl 18.00 i våre lokaler ved Sørlihavna (Floka). Etter årsmøtet vil det være sosialt

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Årsberetning MOSJØEN 1995

Årsberetning MOSJØEN 1995 Årsberetning MOSJØEN 1995 INNHOLD FORTEGNELSE Side NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...3 SAKSLISTE...3 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...4 MØTER...5 MEDLEMMER...5 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK...6

Detaljer

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget. Saksliste:

Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget. Saksliste: Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Velge dirigent og sekretær 3 Godkjenne stemmeberettigede 4 Velge to til å underskrive protokollen 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Aktivitetsplan år to:

Aktivitetsplan år to: Aktivitetsplan år to: Navn på år 2: Her utlyser vi en navnekonkurranse. Ledere for år to: Velges på oppstartmøte av medlemmene. Formål med år to / målsetting med året: 1. Rendyrke nødvendige ferdigheter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra styremøte dio 10 Trøndelag

Referat fra styremøte dio 10 Trøndelag Referat fra styremøte dio 10 Trøndelag Dato: 07.09.12 Sted: Værnes Garnison Klokken: 18:00 Innkalt: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Kristin Wear Prestrud, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo,

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Styremøte SBK. Dokument nr.. Rev.: Informasjon fra styremøte 6-15 Dato Kl. Lokasjon 17.08.2015 18.00 20.00 Klubbhuset på Åsen

Styremøte SBK. Dokument nr.. Rev.: Informasjon fra styremøte 6-15 Dato Kl. Lokasjon 17.08.2015 18.00 20.00 Klubbhuset på Åsen INFOSKRIV Emne Dokument nr.. Rev.: Side 1 av 5 Møtenr. Informasjon fra styremøte 6-15 Dato Kl. Lokasjon 17.08.2015 18.00 20.00 Klubbhuset på Åsen Referat ved Signaturdato Bertha S. Larsen 17.08.2015 Deltakere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSRAPPORT /- BERETNING

ÅRSRAPPORT /- BERETNING Skjemaet sendes eget distriktslag innen 2902! ÅRSRAPPORT /- BERETNING fra virksomheten i Norsk Folkehjelp Mosjøen for perioden 0101-3112 1996 Styret har bestått av 9 personer, 3 vara Del I, punktene a)

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Vegard S. Olsen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Geir Moe

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Biri sanitetsforening

Årsmelding og regnskap 2003. Biri sanitetsforening Årsmelding og regnskap 2003 Biri sanitetsforening Årsmelding for Biri sanitetsforening 2003. Biri lokalforening hadde ved årets slutt 230 hovedmedlemmer, 7 familiemedlemmer og 3 æresmedlemmer. Medlemstallet

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer