Salgsoppgave Boligtrinn III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsoppgave Boligtrinn III"

Transkript

1 Salgsoppgave Boligtrinn III Adresse og matrikkelnummer Rostockgate 7, 0191 Oslo. Eiendom med kommunenummer 0301, Oslo gnr. 234, bnr. 89 i Oslo kommune. Seksjonsnr. for den enkelte seksjon, se prislisten. Eier/ selger Barcode 125 AS ved Oslo S Utvikling (OSU) står som selger av boligprosjektet OperaKvarteret Boligtrinn III. Selskapet er eid med hhv. 1/3 av Rom Eiendom AS, 1/3 av Entra Eiendom og 1/3 av Linstow AS. Hjemmelshaver Hjemmelshaver til gnr. 234, bnr. 89 (bolig- og næringseiendommen) er Barcode Hjemmel 11 AS Byggeår 2014 Tomt og grunnareal Eiet tomt på 2849 kvm. Sameiets tomt på gateplan skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel, og sameiet har begrenset råderett over tomten. Boder og Parkeringsplasser Boder og parkeringsplasser ligger i kjelleretasjen K3 som er utskilt som egen eiendom på gnr. 534, bnr. 3. Hjemmelshaver til eiendommen er Barcode Hjemmel 21 AS mens eier er Barcode Basement AS. Til hver leilighet følger tinglyst bruksrett til 1 bod. Gjensidig rett for rømning mellom boligene i boligtrinn III og boligtrinn II. Ved kjøp av parkeringsplass vil bruksrett blir tinglyst til den enkelte seksjon. Parkeringsplass kan ikke selges ut av sameiet. Selger forbeholder seg retten til fordeling av parkeringsplasser. Tinglyste servitutter (rettigheter og forpliktelser) Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen gnr. 234, bnr. 89: Dagboks nr /12/2013; Bruksrett til sjakter/tekniske rom. Dagboks nr /12/2009; Bestemmelse om adkomstrett, døgnåpen gangpassasje over grunn, rett til bruk av grunn for vedlikehold og reparasjon og bestemmelser om sykkelparkering på grunn. Dagboks nr /06/2012 Bruksrett og adkomstrett til plan K1, K2 og K3 Dagboks nr /02/2013 Gjensidig rett til å benytte rømningsvei og gjensidig plikt til å holde disse frie for hinder. Dagboks nr /09/2013 Bestemmelse vedrørende gatevarme. Tinglyste servitutter på eiendom gnr. 234 bnr. 89 er i sin helhet tilgjengelig hos megler. Byggemåte Prosjektet er prosjektert og bygget i henhold til Teknisk forskrift av 1997 revisjon 2007 (også kalt TEK07). Boligene får felles terrasser på ca. 750 kvm i 9. etasje. Terrassen er i all hovedsak overdekket, felles utsiktsterrasse mot fjorden og byen. Fellesterrassen er møblert med enkelte faste sittegrupper og soner med forskjellig beplantning. Spilerekkverk i stål. Innfelte postkasser på vegg i inngangspartiet. Avfallsnedkast via luke på vegg plassert i 1. etasje for restavfall. Avfallsrom for papir er plassert i kjeller plan K2. Bygget er fundamentert til fjell med stålpæler, bærekonstruksjon i prefabrikkerte betongelementer og stål. Ytterkledning hovedsakelig i hvit marmor. Klimavegger i ytterfasaden består av stendervegger med isolasjon, gips og fasadeplater. Innervegger er isolerte stålstendervegger kledd med gips. Enkelte innervegger skjuler skråstilte stålbjelker som er en del av byggets bærekonstruksjon. Etasjeskiller i betong. Fri romhøyde i stuen er 2,5-2,7 m. Nedsenket gipshimling der det er installasjoner som må skjules. Fri Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

2 romhøyde i disse områdene ned mot 2,30 m. Alle vegger av gips er isolert. Skillevegger mot naboleiligheter/felles gang består av lydvegger i stål/gips/mineralull. Betongvegger mot heis/trappekjerne. Vegger i leilighetene er sparklet og malt i spesialfarge fra interiørkonsulent Annett Sturk (A-BASE OK61+RE34+SS19,5 pr. liter). På bad er det levert vegger med keramiske fliser av type Todagres Palazzo 30x60cm Real Pulido. Speil på vegg over servant. Skapinnredning fra Sigdal type Uno hvit med håndtak i stål. Benkeplate i laminat. Ettgreps blandebatteri av type Damixa Merkur Speil og lys over vask. Innfelt downlight i himling med dimmerfunksjon, antall er tilpasset badets størrelse. Dusjveggene er rette og i glass som kan slås inn i hjørne når dusjen ikke er i bruk. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på vegg montert stang i tillegg til hånddusj av type Damixa Akita Vegg montert WC fra Duravit. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Tørketrommel må ha kondensbeholder/samler. Det leveres innredning fra Sigdal type Uno Hvit. Lys og stikkontakt under overskap eller lys på vegg mellom benkeplate og overskap. Alle skuffer og dører har soft-lukk system med dempere. Benkeplate i heltre eik, 30mm hvitoljet benkeplate. Det er levert et sentralsystem for lys og varme, med brytere og termostater i alle rom. For bad og bod er det bevegelsesdetektorer som slår lyset på/av, kun lys ved behov. I tillegg til brytere som slår lyset på/av er det dimmer i noen soner der det er levert innfelte downlights. På badet er det dimmer i tillegg til bevegelsesdetektor. Leilighetene forsynes med varmtvann fra tappevannsveksler tilkoblet fjernvarme. Egen måler for forbruk til den enkelte leilighet. Tappevann fordeles til utstyr via rør-i-rør system fra fordelerskap plassert ifbm entré eller bod. Reguleringsplan og bestemmelser Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Boligtrinn III ligger på felt B12 og er regulert til bolig, forretninger, kontor, hotell, bevertning, allmennyttige formål. Reguleringsbestemmelser for felt B12 i Bjørvika er S-4356, vedtatt , som er en del av reguleringsplan S Reguleringshøyde for felt B12 vest og B13 øst for eiendommen, har kote +67. På motsatt side av Dronning Eufemias gate ligger felt B3 og B7 hvor S- 4099, vedtatt er gjeldende reguleringsbestemmelser med en reguleringshøyde på kote +31 for felt B3 og kote +33 for felt B7. Andre offentlige planer Bjørvika og OperaKvarteret er et område under utvikling og det understrekes at endringer vil skje. Selger har intet ansvar for evt. ulemper som følger av at utbyggingsplanene i området endres. Det anbefales spesielt å følge med på de planer og prosesser som pågår for området via Oslo kommune, Plan og bygningsetaten. Se også og Overtagelse Angi ønsket overtagelsestidspunkt i budskjema. Konsesjon Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Ferdigattest/brukstillatelse Det foreligger midlertidig brukstillatelse på bygget. Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

3 Etter pålegg fra Finanstilsynet rettet mot samtlige meglerforetak (ref. rundskriv 21/2011) informeres ved dette om at det per dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon ikke foreligger ferdigattest, samt at ferdigattest først vil foreligge lang tid etter overtakelse. Bakgrunnen er at deler av de arbeider som er påkrevet for å få ferdigattest, ikke vil være ferdig per dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon. De aktuelle arbeider refererer seg først og fremst til følgende: - Deler av arealene regulert til forretning, bevertning og kultur (FBK-arealene) er ikke ferdigstilt per dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon. - Ferdigstillelse av tomtestripene vil først kunne foretas på det tidspunkt Dronning Eufemias gate er endelig opparbeidet av Statens Vegvesen. Under henvisning til at selger av den aktuelle boligseksjon er et selskap 100 % eid av Oslo S Utvikling AS (et selskap som igjen er 2/3-deler eid av den norske stat), vurderer megler risikoen for manglende ferdigstillelse av de gjenstående arbeidene samt risikoen for at ferdigattest ikke blir gitt, som liten. Det er i denne sammenheng også lagt vekt på at forpliktelsen til å opparbeide Dronning Eufemias gate alene påligger Statens Vegvesen. Det presiseres at fremstillingen over ikke har noen innvirkning på selgers forpliktelse til å fremskaffe ferdigattest eller konsekvensene av at ferdigattest ikke foreligger per overtakelse. Kjøper oppfordres til å kontakte megler dersom det skulle foreligge spørsmål til ovennevnte. Betalingsbetingelser Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen. Prisinformasjon Se vedlagte prisliste for informasjon om priser. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi. Se vedlagte prisliste for informasjon om omkostninger. For tinglysing av skjøte betalerkjøper tinglysningsgebyr med kr For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr i omkostninger pr. pantedokument. Felleskostnader Se vedlagte prisliste for informasjon om felleskostnader. Arealer definisjoner Arealene i prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P-rom. De oppgitte arealer er å betrakte som ca. arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn det oppgitte areal. Avhendingslova Da bebyggelsen er ferdig oppført og kjøper har besiktiget eierseksjonen anvendes avhendingslova. Eierseksjonen selges som ved besiktigelse, dog gjelder avhendingslovens normale bestemmelser etter 3 1. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven 3-7 og 3-8. Ved salg av nyoppført bolig som ikke har vært tatt i bruk i mer enn ett år på avtaletidspunktet, gjelder ikke avhendingslovens 3-9. Interessenter må sette seg inn i prospektet og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Energimerke Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

4 Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter for den enkelte leilighet fås ved henvendelse til megler. Leilighetene har energiklasse C. Budregler Som budgiver kan man kreve budjournal fremlagt. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for øvrige budgiver. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelse og motbud, aksept eller avslag fra selger. Med skriftlig bud menes også elektroniske meldinger som e-post og sms når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, og uansett bør ikke et bud ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Ligningsverdi Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 60 prosent for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av likningsverdi, gå inn på: https://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/bil-og-bolig/bolig/likningsverdi/boligkalkulator/ Boligkalkulator/ Adgang til utleie Leiligheten kan leies ut i sin helhet. Forretningsfører Forretningsfører er Eiendomshuset Malling & Co AS og bygget ble ferdigstilt februar Bygget er organisert som et kombinasjonsameie med næring og bolig. Vedtekter er vedlagt denne salgsoppgaven. Leilighetene selges som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 23. mai 1997, nr. 31. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på lovdata.no Hvitvasking Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Diverse Salgsprospektets side 52 og 53 er ikke gjeldene ettersom bygget er ferdigstilt og leilighetene selges etter avhendingsloven. Eiendomsmegler Røisland & Co Prosjektsalg AS, org Dronning Eufemias gate Oslo Eiendomsmeglers vederlag: Vederlaget betales av Selger. Vederlaget er avtalt til 0,8% + mva. av kjøpesum. Ansvarlig og utførende eiendomsmegler: Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

5 Ansvarlig megler i forbindelse med salget er Eiendomsmegler Andreas Øvsthus og vil bli assistert av Eiendomsmeglerfullmektig Tobias Due, Eiendomsmeglerfullmektig Eskil Flakstad, Megler Hege Andresen og Eiendomsmegler Beate Wik. Oslo, Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

6 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT BOD 3.4 m² DUSJ MED GLASSDØR VASK ENTRE A-H m² SOVEROM 11.3 m² VASKEMASKIN BADEKAR BAD BAD 4.6 m² 3.4 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD FORROM 4.8 m² STUE 36.3 m² TERRASSE 41.5 m² N SOVEROM 12.6 m² SOVEROM 7.6 m² 1m 2m 3m 4m 5m KJØKKEN 9.0 m² BH=80cm BH=80cm BH=35cm BH=35cm F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 120m2 BRA bruksenhet 101m2 P-ROM 97m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET A-H1003, A-H1103 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-A1003 F

7 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR BOD 3.2 m² VASK SOVEROM 10.0 m² VASKEMASKIN ENTRE A-H m² BADEKAR BAD 3.4 m² BAD 4.7 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD FORROM 4.6 m² STUE 36.6 m² Terrasse 41.5 m² N 1m 2m 3m 4m 5m SOVEROM 12.6 m² SOVEROM 7.3 m² KJØKKEN 9.3 m² BH=80cm BH=20cm BH=15cm BH=60cm F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 120m2 BRA bruksenhet 101m2 P-ROM 97m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET A-H1203 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-A1203 F

8 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR VASK BOD 1.7 m² WC 1.7 m² VASKEMASKIN SOVEROM 8.0 m² ENTRE B-H m² BADEKAR BAD 5.6 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD Terrasse 41.5 m² N STUE 36.5 m² 1m 2m 3m 4m 5m SOVEROM 11.8 m² KJØKKEN 9.3 m² BH=60cm BH=15cm BH=20cm F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 103m2 BRA bruksenhet 87m2 P-ROM 85m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET B-H1202 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-B1202 F

9 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR BH=60cm BH=15cm BH=20cm VASK KJØKKEN 9.5 m² SOVEROM 11.9 m² VASKEMASKIN BADEKAR Terrasse 41.5 m² STUE 36.4 m² FORROM 2.3 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD BAD 5.6 m² N ENTRE B-H m² 1m 2m 3m 4m 5m SOVEROM 8.0 m² BOD 1.7 m² WC 1.7 m² F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 103m2 BRA bruksenhet 87m2 P-ROM 85m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET B-H1203 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-B1203 F

10 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR VASK BH=60cm BH=15cm BH=15cm BH=90cm BH=85cm VASKEMASKIN BADEKAR KJØKKEN 10.4 m² SOVEROM 9.8 m² STUE 46.8 m² SOVEROM 14.6 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD FORROM 3.3 m² Terrasse 41.8 m² BOD 4.1 m² BAD 5.2 m² BAD 5.2 m² N 1m 2m 3m 4m 5m ENTRE B-H1302 KONTOR 7.0 m² 10.0 m² F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. etter RIV input lf jp B Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr KONTOR 10.0 m² Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 145m2 BRA bruksenhet 123m2 P-ROM 119m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET B-H1302 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-B1302 F

11 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR BH=80cm BH=80cm BH=35cm BH=35cm VASK SOVEROM 7.6 m² KJØKKEN 9.0 m² VASKEMASKIN SOVEROM 12.6 m² BADEKAR FORROM 4.8 m² STUE 36.3 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD BAD 3.4 m² BAD 4.6 m² TERRASSE 41.5 m² N 1m 2m 3m 4m 5m ENTRE A-H m² BOD 3.4 m² SOVEROM 11.3 m² F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 120m2 BRA bruksenhet 101m2 P-ROM 97m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET A-H1002, A-H1102 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-A1002 F

12 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: Felles terrasse Plan 16 Bolig plan Plan 15 Felles terrasse Plan 09 Bolig plan 10 Bolig plan 11 Bolig plan 12 Bolig plan 13 Felles terrasse/takhage Bolig plan 14 Gangbro Gangbro Gangbro Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Gangbro Gangbro Gangbro Felles terrasse/takhage Bolig plan 13 Bolig plan 12 Bolig plan Bolig plan Felles terrasse Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 09 A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index A1=1:200 Innhold Snitt BB AB , A Plan Plan Plan 06 Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Tegning Unntatt offentlighetslovens paragraf 24, 3. ledd Trelastgata NORD Plan B10 B11 B12 B13 Plan Dronning Eufemias Gate FBK Severing Servering Inngang Bolig Passasje Rømning DNB/Bolig Kjøkken Bevertning/ Forretning Plan Plan Plan 01 Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 : IARK : RIB : RIE : RIV : Prosjekt nr. a-lab AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF disp. ups kontor forrom heis forrom heis Trapp gard. disp avfall bolig fleksibelt møterom ventilasjon ventilasjon auditorium 4000 K1-690 K2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold Snitt BB disp. vent. forrom heis ventilasjon forrom ventilasjon disp ventilasjon K Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. - Skala Tegnings nr Index A1=1:200 AB A

13 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index A1=1:200 Innhold FASADE NORD AB , A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Trelastgata NORD B10 B11 B12 B13 Prosjekt ARK1 ARK2 : : ARK3 : IARK : RIB : RIE : RIV : Dronning Eufemias Gate DnB NOR Bygg B Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE NORD Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL Skala Tegnings nr Index A1=1:200 - AB A

14 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index A1=1:200 Innhold FASADE SYD AB , A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Trelastgata NORD B10 B11 B12 B13 Prosjekt ARK1 ARK2 : : ARK3 : IARK : RIB : RIE : RIV : Dronning Eufemias Gate DnB NOR Bygg B Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE SYD Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A1=1:200 - AB A

15 NORD Trelastgata Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala A1=1:200 Innhold FASADE VEST Tegnings nr. AB , Index A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO B10 B11 B12 B13 Dronning Eufemias Gate Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 ARK2 : ARK3 : IARK RIB RIE RIV : : : : : Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE VEST Tegn. Status KONTRAKTSVEDL. Oppdrag nr. - Vedlegg nr. Skala A1=1:200 Tegnings nr AB Index A

16 NORD Trelastgata Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala A1=1:200 Innhold FASADE ØST Tegnings nr. AB , Index A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO B10 B11 B12 B13 Dronning Eufemias Gate Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 ARK2 : ARK3 : IARK RIB RIE RIV : : : : : Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE ØST Tegn. Status KONTRAKTSVEDLEGG Oppdrag nr. - Vedlegg nr. Skala A1=1:200 Tegnings nr AB Index A

17 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: Plan Bolig plan 15 Bolig plan 15 Plan Bolig plan 14 Bolig plan Plan Bolig plan 13 Bolig plan 13 Plan Bolig plan 12 Bolig plan 12 Plan Bolig plan 11 Bolig plan 10 Bolig plan 9 Heis Bolig plan 11 Bolig plan 10 Bolig plan 9 Plan Plan Plan Plan Plan A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index 1:200/A1 Innhold Snitt AA Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO AB , A Plan Plan Plan Plan FBK Heis Resepsjon DNB Forrom Plan Plan K1 Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 ARK2 : : ARK3 : IARK : RIB : RIE : RIV : Prosjekt nr. a-lab AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF Parkering Parkering Bolig Avfalls karusell Sluse Ventilasjonsrom Ventilasjonsrom -690 K K DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold Snitt AA Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. - Skala Tegnings nr Index 1:200/A1 AB A

18 «Navn» «Adresse» «Postnr» Oslo, Barcode 89 Eierseksjonssameie På vegne av sameiets forvalter, Malling & Co Forvaltning AS, vil jeg gratulere Dem med leilighetskjøpet. Før innflytting må det avholdes et ekstraordinært sameiermøte, og vedlagt ligger en innkallelse til dette møtet som blir avholdt i våre lokaler 28. januar. For å kunne planlegge nødvendig kapasitet, ber vi Dem om å sende påmelding på vedlagte skjema innen 23. januar (gjerne per e-post). Ettersom møtet avholdes før overtakelsen, så er De formelt ikke en sameier ved møtetidspunktet. Ved en avstemming vil utbygger, Barcode 125 AS, sine stemmer følge flertallet av de nye boligeierne. I praksis vil avstemminger derfor kunne avholdes som ved et normalt sameiermøte. På sameiermøte skal det også velges et styre. Vedtektene sier at det skal velges 4-7 styremedlemmene, derav minst 1 fra boligseksjonene. De bør derfor ta stilling til om De ønsker å stille til valg. I tillegg til postene på agendaen for det formelle sameiermøte vil også Malling & Co gi en kort presentasjon av forvalter og sameiets formaliteter. All fremtidig kommunikasjon fra forvalter vil foregå elektronisk per e-post. Vi ber Dem derfor kontrollere at det er registrert korrekt e-postadresse. I motsatt fall ber vi Dem om å meddele undertegnede korrekt adresse omgående. Vi har for Dem registrert følgene e-post adresse: «Epost» Dersom De har noen spørsmål kan undertegnede gjerne kontaktes. Med vennlig hilsen Eiendomshuset Malling & Co Frederic Leer-Salvesen Eiendomssjef Direktenr.: Mobil: E-post: Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 10, Postboks 1883 Vika, NO-0124 Oslo T: F: E: Org. nr MVA

19 INNKALLING FOR BARCODE 89 EIERSEKSJONSSAMEIE DATO/TID: kl MØTETYPE: Ekstraordinært sameiermøte STED: Dronning Mauds gate 10 INNKALT AV: Frederic Leer-Salvesen på vegne av styret Følgende saker foreligger til behandling: PUNKT NR SAK 1 Godkjennelse av innkallelsen og valg av møteleder 2 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3 Budsjett for Valg av styret Vedlegg: - Budsjett Fullmakt / Melding om deltagelse - Sameiets vedtekter Vi ber om at alle sameiere som skal stille på ekstraordinært sameiermøte varsler at de kommer ved å sende inn melding om deltagelse til undertegnede (per post eller e-post) innen torsdag 23. januar Oslo, Med vennlig hilsen For Malling & Co Forvaltning AS Frederic Leer-Salvesen Eiendomssjef

20 Hvis De vil møte på ekstraordinært sameiermøte, ber vi Dem vennligst sende denne meldingen til Malling & Co Forvaltning innen 23.jan MELDING OM DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE I BARCODE 89 EIERSEKSJONSSAMEIE Undertegnede vil møte på ekstraordinært sameiermøte, Tirsdag 28. januar 2014, klokken 1600 i Malling & Co Forvaltning AS sine lokaler i Dronning Mauds gate 10. Jeg vil avgi stemme for følgende leilighet: XXX Antall personer som stiller for seksjonen:. Hvis De ikke vil møte på ekstraordinært sameiermøtet, kan denne fullmakten benyttes av den som De bemyndiger. Fullmakten bes oversendt Malling & Co Forvaltning AS innen 23.jan FULLMAKT Undertegnede eier av følgende leilighet: XXX i BARCODE 89 EIERSEKSJONSSAMEIE bemyndiger herved... (må fylles ut med navn - blokkbokstaver) til å møte og stemme for meg på ekstraordinært sameiermøte Tirsdag 28. januar 2014, klokken den den (underskrift) XXX... (underskrift) XXX

21 Barcode 89 Eierseksjonssameie Budsjett 2014 Til behandling i sameiermøtet 28. januar 2014

22 Barcode 89 Eierseksjonssameie Kontonavn Bank Bolig Næring BUDSJETT 2014 Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Vaktmester Fjernvarme og kjøling Lyspærer / lysrør Brannvarsling Låser/nøkler etc Planter / grøntareal Strøm Heis, service / vedlikehold Diverse felleskostnader Andel Barcode Basement Renhold fellesareal Renovasjon / container Vakthold Rør og sanitær Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Vann og avløpsavgifter Ventilasjon / kjøling Service øvrige tekniske anlegg Elektriker Øvrig bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Sum kostnader Netto budsjettert resultat

23 Barcode 89: Bankseksjonen Kontonavn BUDSJETT 2014 Kommentar Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht. forvaltningsavtale Vaktmester Iht. driftsavtale Fjernvarme og kjøling Lyspærer / lysrør DNB besørger egne lyskilder. Brannvarsling Tilknytning OBRE og serviceavtaler Låser/nøkler etc DNB har egne avtaler. Planter / grøntareal DNB har egne avtaler. Strøm Fordeles fra fellesavd. DNB har i tillegg egne avtaler. Heis, service / vedlikehold Serviceavtaler + evnt. reparasjoner. Diverse felleskostnader Div. uforutsette kostnader. Fordeling fra Barcode Basement Renhold fellesareal DNB har egne avtaler. Renovasjon / container Kostnaden for alle bankens seksjoner er fordelt til midtbygget. Vakthold DNB har egne avtaler. Felles vakthold fordeles fra BB. Rør og sanitær Serviceavt. Sanitær, tømming fettutskiller + evnt. reparasjoner. Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Vann og avløpsavgifter Ventilasjon / kjøling Serviceavt. ventilasjon + evnt. filterskift. Service øvrige tekniske anlegg Solskjerming. FDV web, SD og SD linje. Elektriker Internkontroll elektro. Øvrig bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Ekstra vinduspuss plan 1 (DNB). Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Estimat Sum kostnader Netto budsjettert resultat 4 000

24 Barcode 89: Boligseksjonene Kontonavn BUDSJETT Budsjett Kommentar 2014 inkl. MVA Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht. forvaltningsavtale Vaktmester Iht. driftsavtale Fjernvarme Skadedyr Fordeles fra Barcode Basement. Lyspærer / lysrør Lyskilder til fellesareal bolig Brannvarsling Tilknytning OBRE og serviceavtaler Låser/nøkler etc Vedlikehold inngangsdører og postkasseskilt Planter / grøntareal Vedlikehold sedumtak Strøm Fellesarealer. Estimat Heis, service / vedlikehold Serviceavtaler + evnt. reparasjoner Diverse felleskostnader Div. uforutsett samt kostnader fra boligutvalget Fordeling fra Barcode Basement Renhold fellesareal Fast renhold + ekstra jul og vårrengjøring iht estimat Renovasjon / container Kommunale avgifter + glassavfall Vakthold Eventuelle utrykninger Rør og sanitær Serviceavtaler + evnt. reparasjoner Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Fiber (tv og internett) fast pris per leilighet Vann og avløpsavgifter Ventilasjon / kjøling Serviceavtale og filterskift Service øvrige tekniske anlegg Elektriker Div. eletrikerarbeider Øvrig bygningsmessig vedlikehold Avsetning vedlikeholdsfond Vedlikehold utomhusanlegg Vedlikehold takterrasse Vinduspuss Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Estimat Sum kostnader Netto budsjettert resultat Ordinære felleskostnader pr mnd (inkl. MVA)/kvm 28 Fjernvarme pr mnd (inkl. MVA)/kvm 14 Sum felleskostnad pr mnd (inkl MVA)/kvm 42 Fiber pr mnd (inkl. MVA)/boenhet 501

25 Barcode 89: Næringsseksjonene Kontonavn BUDSJETT 2014 Kommentar Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht. forvaltningsavtale Vaktmester Iht. driftsavtale Fjernvarme og kjøling Lyspærer / lysrør Brannvarsling Service nødlys, test av brannvarsling og service på brannskap. Låser/nøkler etc Nøkler og rep. av låser. Planter / grøntareal Strøm Leietakere tegner egne avtaler. Heis, service / vedlikehold Diverse felleskostnader Fordeling fra Barcode Basement Renhold fellesareal Leietakere tegner egne avtaler. Renovasjon / container Vakthold Andel vakthold fordeles foreløpig fra Barcode Basement. Rør og sanitær Andel serviceavt. sanitær ORAS + evnt. reparasjoner. Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Vann og avløpsavgifter Fordeles etter forbruk Ventilasjon / kjøling Serviceavt. ventilasjon ORAS + GK, og evnt. filterskift. Service øvrige tekniske anlegg Elektriker Øvrig bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Estimat Sum kostnader Netto budsjettert resultat 9 000

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: 11,5m 5,0m 19,0m 3,5m 14,5m N Garasje 6m 6m 14,5m 4,0m 6,5m inngang bolig Passasje DNB -A DNB -B A Kontraktsvedlegg Rev Dato Skala Tekst AB Innhold Index A,Kontraktsvedlegg 23,2m Situasjonsplan 9,4m mc JP Prosj Kontr Tegnings nr. 1:500/ A1L Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS 4,7m DNB -C 12,1m Deloitte Dronning Eufemias gate OSLO Tegning Unntatt offentlighetslovens paragraf 24, 3. ledd stgata Trela B10 B11 B12 RD NO B13 Dronning Eufemias Gate Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 IARK RIB RIE RIV : a-lab AS, : Zinc as, : : : Drammensveien 130, Drammensveien 130, Prosjekt nr Oslo, TLF Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold Situasjonsplan Kontraktsvedlegg Tegn. Status Oppdrag nr. - Til gjennomsyn Skala 1:500/ A1L Tegnings nr Vedlegg nr. AB Index A

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer