Salgsoppgave Boligtrinn III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsoppgave Boligtrinn III"

Transkript

1 Salgsoppgave Boligtrinn III Adresse og matrikkelnummer Rostockgate 7, 0191 Oslo. Eiendom med kommunenummer 0301, Oslo gnr. 234, bnr. 89 i Oslo kommune. Seksjonsnr. for den enkelte seksjon, se prislisten. Eier/ selger Barcode 125 AS ved Oslo S Utvikling (OSU) står som selger av boligprosjektet OperaKvarteret Boligtrinn III. Selskapet er eid med hhv. 1/3 av Rom Eiendom AS, 1/3 av Entra Eiendom og 1/3 av Linstow AS. Hjemmelshaver Hjemmelshaver til gnr. 234, bnr. 89 (bolig- og næringseiendommen) er Barcode Hjemmel 11 AS Byggeår 2014 Tomt og grunnareal Eiet tomt på 2849 kvm. Sameiets tomt på gateplan skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel, og sameiet har begrenset råderett over tomten. Boder og Parkeringsplasser Boder og parkeringsplasser ligger i kjelleretasjen K3 som er utskilt som egen eiendom på gnr. 534, bnr. 3. Hjemmelshaver til eiendommen er Barcode Hjemmel 21 AS mens eier er Barcode Basement AS. Til hver leilighet følger tinglyst bruksrett til 1 bod. Gjensidig rett for rømning mellom boligene i boligtrinn III og boligtrinn II. Ved kjøp av parkeringsplass vil bruksrett blir tinglyst til den enkelte seksjon. Parkeringsplass kan ikke selges ut av sameiet. Selger forbeholder seg retten til fordeling av parkeringsplasser. Tinglyste servitutter (rettigheter og forpliktelser) Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen gnr. 234, bnr. 89: Dagboks nr /12/2013; Bruksrett til sjakter/tekniske rom. Dagboks nr /12/2009; Bestemmelse om adkomstrett, døgnåpen gangpassasje over grunn, rett til bruk av grunn for vedlikehold og reparasjon og bestemmelser om sykkelparkering på grunn. Dagboks nr /06/2012 Bruksrett og adkomstrett til plan K1, K2 og K3 Dagboks nr /02/2013 Gjensidig rett til å benytte rømningsvei og gjensidig plikt til å holde disse frie for hinder. Dagboks nr /09/2013 Bestemmelse vedrørende gatevarme. Tinglyste servitutter på eiendom gnr. 234 bnr. 89 er i sin helhet tilgjengelig hos megler. Byggemåte Prosjektet er prosjektert og bygget i henhold til Teknisk forskrift av 1997 revisjon 2007 (også kalt TEK07). Boligene får felles terrasser på ca. 750 kvm i 9. etasje. Terrassen er i all hovedsak overdekket, felles utsiktsterrasse mot fjorden og byen. Fellesterrassen er møblert med enkelte faste sittegrupper og soner med forskjellig beplantning. Spilerekkverk i stål. Innfelte postkasser på vegg i inngangspartiet. Avfallsnedkast via luke på vegg plassert i 1. etasje for restavfall. Avfallsrom for papir er plassert i kjeller plan K2. Bygget er fundamentert til fjell med stålpæler, bærekonstruksjon i prefabrikkerte betongelementer og stål. Ytterkledning hovedsakelig i hvit marmor. Klimavegger i ytterfasaden består av stendervegger med isolasjon, gips og fasadeplater. Innervegger er isolerte stålstendervegger kledd med gips. Enkelte innervegger skjuler skråstilte stålbjelker som er en del av byggets bærekonstruksjon. Etasjeskiller i betong. Fri romhøyde i stuen er 2,5-2,7 m. Nedsenket gipshimling der det er installasjoner som må skjules. Fri Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

2 romhøyde i disse områdene ned mot 2,30 m. Alle vegger av gips er isolert. Skillevegger mot naboleiligheter/felles gang består av lydvegger i stål/gips/mineralull. Betongvegger mot heis/trappekjerne. Vegger i leilighetene er sparklet og malt i spesialfarge fra interiørkonsulent Annett Sturk (A-BASE OK61+RE34+SS19,5 pr. liter). På bad er det levert vegger med keramiske fliser av type Todagres Palazzo 30x60cm Real Pulido. Speil på vegg over servant. Skapinnredning fra Sigdal type Uno hvit med håndtak i stål. Benkeplate i laminat. Ettgreps blandebatteri av type Damixa Merkur Speil og lys over vask. Innfelt downlight i himling med dimmerfunksjon, antall er tilpasset badets størrelse. Dusjveggene er rette og i glass som kan slås inn i hjørne når dusjen ikke er i bruk. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på vegg montert stang i tillegg til hånddusj av type Damixa Akita Vegg montert WC fra Duravit. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Tørketrommel må ha kondensbeholder/samler. Det leveres innredning fra Sigdal type Uno Hvit. Lys og stikkontakt under overskap eller lys på vegg mellom benkeplate og overskap. Alle skuffer og dører har soft-lukk system med dempere. Benkeplate i heltre eik, 30mm hvitoljet benkeplate. Det er levert et sentralsystem for lys og varme, med brytere og termostater i alle rom. For bad og bod er det bevegelsesdetektorer som slår lyset på/av, kun lys ved behov. I tillegg til brytere som slår lyset på/av er det dimmer i noen soner der det er levert innfelte downlights. På badet er det dimmer i tillegg til bevegelsesdetektor. Leilighetene forsynes med varmtvann fra tappevannsveksler tilkoblet fjernvarme. Egen måler for forbruk til den enkelte leilighet. Tappevann fordeles til utstyr via rør-i-rør system fra fordelerskap plassert ifbm entré eller bod. Reguleringsplan og bestemmelser Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Boligtrinn III ligger på felt B12 og er regulert til bolig, forretninger, kontor, hotell, bevertning, allmennyttige formål. Reguleringsbestemmelser for felt B12 i Bjørvika er S-4356, vedtatt , som er en del av reguleringsplan S Reguleringshøyde for felt B12 vest og B13 øst for eiendommen, har kote +67. På motsatt side av Dronning Eufemias gate ligger felt B3 og B7 hvor S- 4099, vedtatt er gjeldende reguleringsbestemmelser med en reguleringshøyde på kote +31 for felt B3 og kote +33 for felt B7. Andre offentlige planer Bjørvika og OperaKvarteret er et område under utvikling og det understrekes at endringer vil skje. Selger har intet ansvar for evt. ulemper som følger av at utbyggingsplanene i området endres. Det anbefales spesielt å følge med på de planer og prosesser som pågår for området via Oslo kommune, Plan og bygningsetaten. Se også og Overtagelse Angi ønsket overtagelsestidspunkt i budskjema. Konsesjon Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Ferdigattest/brukstillatelse Det foreligger midlertidig brukstillatelse på bygget. Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

3 Etter pålegg fra Finanstilsynet rettet mot samtlige meglerforetak (ref. rundskriv 21/2011) informeres ved dette om at det per dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon ikke foreligger ferdigattest, samt at ferdigattest først vil foreligge lang tid etter overtakelse. Bakgrunnen er at deler av de arbeider som er påkrevet for å få ferdigattest, ikke vil være ferdig per dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon. De aktuelle arbeider refererer seg først og fremst til følgende: - Deler av arealene regulert til forretning, bevertning og kultur (FBK-arealene) er ikke ferdigstilt per dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon. - Ferdigstillelse av tomtestripene vil først kunne foretas på det tidspunkt Dronning Eufemias gate er endelig opparbeidet av Statens Vegvesen. Under henvisning til at selger av den aktuelle boligseksjon er et selskap 100 % eid av Oslo S Utvikling AS (et selskap som igjen er 2/3-deler eid av den norske stat), vurderer megler risikoen for manglende ferdigstillelse av de gjenstående arbeidene samt risikoen for at ferdigattest ikke blir gitt, som liten. Det er i denne sammenheng også lagt vekt på at forpliktelsen til å opparbeide Dronning Eufemias gate alene påligger Statens Vegvesen. Det presiseres at fremstillingen over ikke har noen innvirkning på selgers forpliktelse til å fremskaffe ferdigattest eller konsekvensene av at ferdigattest ikke foreligger per overtakelse. Kjøper oppfordres til å kontakte megler dersom det skulle foreligge spørsmål til ovennevnte. Betalingsbetingelser Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen. Prisinformasjon Se vedlagte prisliste for informasjon om priser. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi. Se vedlagte prisliste for informasjon om omkostninger. For tinglysing av skjøte betalerkjøper tinglysningsgebyr med kr For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr i omkostninger pr. pantedokument. Felleskostnader Se vedlagte prisliste for informasjon om felleskostnader. Arealer definisjoner Arealene i prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P-rom. De oppgitte arealer er å betrakte som ca. arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn det oppgitte areal. Avhendingslova Da bebyggelsen er ferdig oppført og kjøper har besiktiget eierseksjonen anvendes avhendingslova. Eierseksjonen selges som ved besiktigelse, dog gjelder avhendingslovens normale bestemmelser etter 3 1. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven 3-7 og 3-8. Ved salg av nyoppført bolig som ikke har vært tatt i bruk i mer enn ett år på avtaletidspunktet, gjelder ikke avhendingslovens 3-9. Interessenter må sette seg inn i prospektet og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Energimerke Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

4 Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter for den enkelte leilighet fås ved henvendelse til megler. Leilighetene har energiklasse C. Budregler Som budgiver kan man kreve budjournal fremlagt. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for øvrige budgiver. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelse og motbud, aksept eller avslag fra selger. Med skriftlig bud menes også elektroniske meldinger som e-post og sms når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, og uansett bør ikke et bud ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Ligningsverdi Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 60 prosent for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av likningsverdi, gå inn på: Boligkalkulator/ Adgang til utleie Leiligheten kan leies ut i sin helhet. Forretningsfører Forretningsfører er Eiendomshuset Malling & Co AS og bygget ble ferdigstilt februar Bygget er organisert som et kombinasjonsameie med næring og bolig. Vedtekter er vedlagt denne salgsoppgaven. Leilighetene selges som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 23. mai 1997, nr. 31. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på lovdata.no Hvitvasking Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Diverse Salgsprospektets side 52 og 53 er ikke gjeldene ettersom bygget er ferdigstilt og leilighetene selges etter avhendingsloven. Eiendomsmegler Røisland & Co Prosjektsalg AS, org Dronning Eufemias gate Oslo Eiendomsmeglers vederlag: Vederlaget betales av Selger. Vederlaget er avtalt til 0,8% + mva. av kjøpesum. Ansvarlig og utførende eiendomsmegler: Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

5 Ansvarlig megler i forbindelse med salget er Eiendomsmegler Andreas Øvsthus og vil bli assistert av Eiendomsmeglerfullmektig Tobias Due, Eiendomsmeglerfullmektig Eskil Flakstad, Megler Hege Andresen og Eiendomsmegler Beate Wik. Oslo, Visningssenter: Dronning Eufemias gate 16 Tlf.: Faks:

6 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT BOD 3.4 m² DUSJ MED GLASSDØR VASK ENTRE A-H m² SOVEROM 11.3 m² VASKEMASKIN BADEKAR BAD BAD 4.6 m² 3.4 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD FORROM 4.8 m² STUE 36.3 m² TERRASSE 41.5 m² N SOVEROM 12.6 m² SOVEROM 7.6 m² 1m 2m 3m 4m 5m KJØKKEN 9.0 m² BH=80cm BH=80cm BH=35cm BH=35cm F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 120m2 BRA bruksenhet 101m2 P-ROM 97m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET A-H1003, A-H1103 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-A1003 F

7 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR BOD 3.2 m² VASK SOVEROM 10.0 m² VASKEMASKIN ENTRE A-H m² BADEKAR BAD 3.4 m² BAD 4.7 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD FORROM 4.6 m² STUE 36.6 m² Terrasse 41.5 m² N 1m 2m 3m 4m 5m SOVEROM 12.6 m² SOVEROM 7.3 m² KJØKKEN 9.3 m² BH=80cm BH=20cm BH=15cm BH=60cm F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 120m2 BRA bruksenhet 101m2 P-ROM 97m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET A-H1203 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-A1203 F

8 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR VASK BOD 1.7 m² WC 1.7 m² VASKEMASKIN SOVEROM 8.0 m² ENTRE B-H m² BADEKAR BAD 5.6 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD Terrasse 41.5 m² N STUE 36.5 m² 1m 2m 3m 4m 5m SOVEROM 11.8 m² KJØKKEN 9.3 m² BH=60cm BH=15cm BH=20cm F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 103m2 BRA bruksenhet 87m2 P-ROM 85m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET B-H1202 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-B1202 F

9 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR BH=60cm BH=15cm BH=20cm VASK KJØKKEN 9.5 m² SOVEROM 11.9 m² VASKEMASKIN BADEKAR Terrasse 41.5 m² STUE 36.4 m² FORROM 2.3 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD BAD 5.6 m² N ENTRE B-H m² 1m 2m 3m 4m 5m SOVEROM 8.0 m² BOD 1.7 m² WC 1.7 m² F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 103m2 BRA bruksenhet 87m2 P-ROM 85m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET B-H1203 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-B1203 F

10 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR VASK BH=60cm BH=15cm BH=15cm BH=90cm BH=85cm VASKEMASKIN BADEKAR KJØKKEN 10.4 m² SOVEROM 9.8 m² STUE 46.8 m² SOVEROM 14.6 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD FORROM 3.3 m² Terrasse 41.8 m² BOD 4.1 m² BAD 5.2 m² BAD 5.2 m² N 1m 2m 3m 4m 5m ENTRE B-H1302 KONTOR 7.0 m² 10.0 m² F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. etter RIV input lf jp B Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr KONTOR 10.0 m² Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 145m2 BRA bruksenhet 123m2 P-ROM 119m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET B-H1302 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-B1302 F

11 UTSTYR BOLIG GARDEROBESKAP MED HENGSLER GARDEROBESKAP MED SKYVEDØRER KOMFYR NEDSENKET HIMLING (2.3mm - 2.4mm) KONVEKTOR EL OG VVS SKAP KJØL/FRYS BOKHYLLER OPPVASKMASKIN BENKEPLATE MED OVERSKAP TOALETT DUSJ MED GLASSDØR BH=80cm BH=80cm BH=35cm BH=35cm VASK SOVEROM 7.6 m² KJØKKEN 9.0 m² VASKEMASKIN SOVEROM 12.6 m² BADEKAR FORROM 4.8 m² STUE 36.3 m² TILRETTELAGT FOR LIVSLØPSSTANDARD BAD 3.4 m² BAD 4.6 m² TERRASSE 41.5 m² N 1m 2m 3m 4m 5m ENTRE A-H m² BOD 3.4 m² SOVEROM 11.3 m² F Oppdatert Kontraktstegninger lf jp E Rev. Kjøkken lf jp D Oppdatert kontraktsteginger lf jp C Rev. åpn. vinduer og bad sisterner lf jp B Justert etter tilbakemelding fra Røysland + OSU lf jp A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Prosjekt DnB Bygg B Prosjekt nr BTA 120m2 BRA bruksenhet 101m2 P-ROM 97m2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold PLAN LEILIGHET A-H1002, A-H1102 Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A3=1:100 - AB.79-A1002 F

12 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: Felles terrasse Plan 16 Bolig plan Plan 15 Felles terrasse Plan 09 Bolig plan 10 Bolig plan 11 Bolig plan 12 Bolig plan 13 Felles terrasse/takhage Bolig plan 14 Gangbro Gangbro Gangbro Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Heis Bolig Gangbro Gangbro Gangbro Felles terrasse/takhage Bolig plan 13 Bolig plan 12 Bolig plan Bolig plan Felles terrasse Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 09 A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index A1=1:200 Innhold Snitt BB AB , A Plan Plan Plan 06 Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Tegning Unntatt offentlighetslovens paragraf 24, 3. ledd Trelastgata NORD Plan B10 B11 B12 B13 Plan Dronning Eufemias Gate FBK Severing Servering Inngang Bolig Passasje Rømning DNB/Bolig Kjøkken Bevertning/ Forretning Plan Plan Plan 01 Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 : IARK : RIB : RIE : RIV : Prosjekt nr. a-lab AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF disp. ups kontor forrom heis forrom heis Trapp gard. disp avfall bolig fleksibelt møterom ventilasjon ventilasjon auditorium 4000 K1-690 K2 DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold Snitt BB disp. vent. forrom heis ventilasjon forrom ventilasjon disp ventilasjon K Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. - Skala Tegnings nr Index A1=1:200 AB A

13 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index A1=1:200 Innhold FASADE NORD AB , A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Trelastgata NORD B10 B11 B12 B13 Prosjekt ARK1 ARK2 : : ARK3 : IARK : RIB : RIE : RIV : Dronning Eufemias Gate DnB NOR Bygg B Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE NORD Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL Skala Tegnings nr Index A1=1:200 - AB A

14 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index A1=1:200 Innhold FASADE SYD AB , A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO Trelastgata NORD B10 B11 B12 B13 Prosjekt ARK1 ARK2 : : ARK3 : IARK : RIB : RIE : RIV : Dronning Eufemias Gate DnB NOR Bygg B Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE SYD Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. Skala Tegnings nr Index A1=1:200 - AB A

15 NORD Trelastgata Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala A1=1:200 Innhold FASADE VEST Tegnings nr. AB , Index A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO B10 B11 B12 B13 Dronning Eufemias Gate Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 ARK2 : ARK3 : IARK RIB RIE RIV : : : : : Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE VEST Tegn. Status KONTRAKTSVEDL. Oppdrag nr. - Vedlegg nr. Skala A1=1:200 Tegnings nr AB Index A

16 NORD Trelastgata Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: A Kontraktsvedlegg til gjennomsyn jp mc Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala A1=1:200 Innhold FASADE ØST Tegnings nr. AB , Index A Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO B10 B11 B12 B13 Dronning Eufemias Gate Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 ARK2 : ARK3 : IARK RIB RIE RIV : : : : : Prosjekt nr Dark Arkitekter AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF a-lab as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF MRVDR, Dunanstraat 10, 3024 BC Rotterdam NL, Postbus 63136, 3002 JC Rotterdam NL Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold FASADE ØST Tegn. Status KONTRAKTSVEDLEGG Oppdrag nr. - Vedlegg nr. Skala A1=1:200 Tegnings nr AB Index A

17 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: Plan Bolig plan 15 Bolig plan 15 Plan Bolig plan 14 Bolig plan Plan Bolig plan 13 Bolig plan 13 Plan Bolig plan 12 Bolig plan 12 Plan Bolig plan 11 Bolig plan 10 Bolig plan 9 Heis Bolig plan 11 Bolig plan 10 Bolig plan 9 Plan Plan Plan Plan Plan A Kontraktsvedlegg mc JP Rev Dato Tekst Prosj Kontr Skala Tegnings nr. Index 1:200/A1 Innhold Snitt AA Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate OSLO AB , A Plan Plan Plan Plan FBK Heis Resepsjon DNB Forrom Plan Plan K1 Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 ARK2 : : ARK3 : IARK : RIB : RIE : RIV : Prosjekt nr. a-lab AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, TLF Zinc as, Drammensveien 130, 0277 Oslo TLF Parkering Parkering Bolig Avfalls karusell Sluse Ventilasjonsrom Ventilasjonsrom -690 K K DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold Snitt AA Tegn. Status Oppdrag nr. Vedlegg nr. KONTRAKTSVEDL. - Skala Tegnings nr Index 1:200/A1 AB A

18 «Navn» «Adresse» «Postnr» Oslo, Barcode 89 Eierseksjonssameie På vegne av sameiets forvalter, Malling & Co Forvaltning AS, vil jeg gratulere Dem med leilighetskjøpet. Før innflytting må det avholdes et ekstraordinært sameiermøte, og vedlagt ligger en innkallelse til dette møtet som blir avholdt i våre lokaler 28. januar. For å kunne planlegge nødvendig kapasitet, ber vi Dem om å sende påmelding på vedlagte skjema innen 23. januar (gjerne per e-post). Ettersom møtet avholdes før overtakelsen, så er De formelt ikke en sameier ved møtetidspunktet. Ved en avstemming vil utbygger, Barcode 125 AS, sine stemmer følge flertallet av de nye boligeierne. I praksis vil avstemminger derfor kunne avholdes som ved et normalt sameiermøte. På sameiermøte skal det også velges et styre. Vedtektene sier at det skal velges 4-7 styremedlemmene, derav minst 1 fra boligseksjonene. De bør derfor ta stilling til om De ønsker å stille til valg. I tillegg til postene på agendaen for det formelle sameiermøte vil også Malling & Co gi en kort presentasjon av forvalter og sameiets formaliteter. All fremtidig kommunikasjon fra forvalter vil foregå elektronisk per e-post. Vi ber Dem derfor kontrollere at det er registrert korrekt e-postadresse. I motsatt fall ber vi Dem om å meddele undertegnede korrekt adresse omgående. Vi har for Dem registrert følgene e-post adresse: «Epost» Dersom De har noen spørsmål kan undertegnede gjerne kontaktes. Med vennlig hilsen Eiendomshuset Malling & Co Frederic Leer-Salvesen Eiendomssjef Direktenr.: Mobil: E-post: Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 10, Postboks 1883 Vika, NO-0124 Oslo T: F: E: Org. nr MVA

19 INNKALLING FOR BARCODE 89 EIERSEKSJONSSAMEIE DATO/TID: kl MØTETYPE: Ekstraordinært sameiermøte STED: Dronning Mauds gate 10 INNKALT AV: Frederic Leer-Salvesen på vegne av styret Følgende saker foreligger til behandling: PUNKT NR SAK 1 Godkjennelse av innkallelsen og valg av møteleder 2 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3 Budsjett for Valg av styret Vedlegg: - Budsjett Fullmakt / Melding om deltagelse - Sameiets vedtekter Vi ber om at alle sameiere som skal stille på ekstraordinært sameiermøte varsler at de kommer ved å sende inn melding om deltagelse til undertegnede (per post eller e-post) innen torsdag 23. januar Oslo, Med vennlig hilsen For Malling & Co Forvaltning AS Frederic Leer-Salvesen Eiendomssjef

20 Hvis De vil møte på ekstraordinært sameiermøte, ber vi Dem vennligst sende denne meldingen til Malling & Co Forvaltning innen 23.jan MELDING OM DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE I BARCODE 89 EIERSEKSJONSSAMEIE Undertegnede vil møte på ekstraordinært sameiermøte, Tirsdag 28. januar 2014, klokken 1600 i Malling & Co Forvaltning AS sine lokaler i Dronning Mauds gate 10. Jeg vil avgi stemme for følgende leilighet: XXX Antall personer som stiller for seksjonen:. Hvis De ikke vil møte på ekstraordinært sameiermøtet, kan denne fullmakten benyttes av den som De bemyndiger. Fullmakten bes oversendt Malling & Co Forvaltning AS innen 23.jan FULLMAKT Undertegnede eier av følgende leilighet: XXX i BARCODE 89 EIERSEKSJONSSAMEIE bemyndiger herved... (må fylles ut med navn - blokkbokstaver) til å møte og stemme for meg på ekstraordinært sameiermøte Tirsdag 28. januar 2014, klokken den den (underskrift) XXX... (underskrift) XXX

21 Barcode 89 Eierseksjonssameie Budsjett 2014 Til behandling i sameiermøtet 28. januar 2014

22 Barcode 89 Eierseksjonssameie Kontonavn Bank Bolig Næring BUDSJETT 2014 Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Vaktmester Fjernvarme og kjøling Lyspærer / lysrør Brannvarsling Låser/nøkler etc Planter / grøntareal Strøm Heis, service / vedlikehold Diverse felleskostnader Andel Barcode Basement Renhold fellesareal Renovasjon / container Vakthold Rør og sanitær Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Vann og avløpsavgifter Ventilasjon / kjøling Service øvrige tekniske anlegg Elektriker Øvrig bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Sum kostnader Netto budsjettert resultat

23 Barcode 89: Bankseksjonen Kontonavn BUDSJETT 2014 Kommentar Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht. forvaltningsavtale Vaktmester Iht. driftsavtale Fjernvarme og kjøling Lyspærer / lysrør DNB besørger egne lyskilder. Brannvarsling Tilknytning OBRE og serviceavtaler Låser/nøkler etc DNB har egne avtaler. Planter / grøntareal DNB har egne avtaler. Strøm Fordeles fra fellesavd. DNB har i tillegg egne avtaler. Heis, service / vedlikehold Serviceavtaler + evnt. reparasjoner. Diverse felleskostnader Div. uforutsette kostnader. Fordeling fra Barcode Basement Renhold fellesareal DNB har egne avtaler. Renovasjon / container Kostnaden for alle bankens seksjoner er fordelt til midtbygget. Vakthold DNB har egne avtaler. Felles vakthold fordeles fra BB. Rør og sanitær Serviceavt. Sanitær, tømming fettutskiller + evnt. reparasjoner. Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Vann og avløpsavgifter Ventilasjon / kjøling Serviceavt. ventilasjon + evnt. filterskift. Service øvrige tekniske anlegg Solskjerming. FDV web, SD og SD linje. Elektriker Internkontroll elektro. Øvrig bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Ekstra vinduspuss plan 1 (DNB). Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Estimat Sum kostnader Netto budsjettert resultat 4 000

24 Barcode 89: Boligseksjonene Kontonavn BUDSJETT Budsjett Kommentar 2014 inkl. MVA Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht. forvaltningsavtale Vaktmester Iht. driftsavtale Fjernvarme Skadedyr Fordeles fra Barcode Basement. Lyspærer / lysrør Lyskilder til fellesareal bolig Brannvarsling Tilknytning OBRE og serviceavtaler Låser/nøkler etc Vedlikehold inngangsdører og postkasseskilt Planter / grøntareal Vedlikehold sedumtak Strøm Fellesarealer. Estimat Heis, service / vedlikehold Serviceavtaler + evnt. reparasjoner Diverse felleskostnader Div. uforutsett samt kostnader fra boligutvalget Fordeling fra Barcode Basement Renhold fellesareal Fast renhold + ekstra jul og vårrengjøring iht estimat Renovasjon / container Kommunale avgifter + glassavfall Vakthold Eventuelle utrykninger Rør og sanitær Serviceavtaler + evnt. reparasjoner Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Fiber (tv og internett) fast pris per leilighet Vann og avløpsavgifter Ventilasjon / kjøling Serviceavtale og filterskift Service øvrige tekniske anlegg Elektriker Div. eletrikerarbeider Øvrig bygningsmessig vedlikehold Avsetning vedlikeholdsfond Vedlikehold utomhusanlegg Vedlikehold takterrasse Vinduspuss Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Estimat Sum kostnader Netto budsjettert resultat Ordinære felleskostnader pr mnd (inkl. MVA)/kvm 28 Fjernvarme pr mnd (inkl. MVA)/kvm 14 Sum felleskostnad pr mnd (inkl MVA)/kvm 42 Fiber pr mnd (inkl. MVA)/boenhet 501

25 Barcode 89: Næringsseksjonene Kontonavn BUDSJETT 2014 Kommentar Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht. forvaltningsavtale Vaktmester Iht. driftsavtale Fjernvarme og kjøling Lyspærer / lysrør Brannvarsling Service nødlys, test av brannvarsling og service på brannskap. Låser/nøkler etc Nøkler og rep. av låser. Planter / grøntareal Strøm Leietakere tegner egne avtaler. Heis, service / vedlikehold Diverse felleskostnader Fordeling fra Barcode Basement Renhold fellesareal Leietakere tegner egne avtaler. Renovasjon / container Vakthold Andel vakthold fordeles foreløpig fra Barcode Basement. Rør og sanitær Andel serviceavt. sanitær ORAS + evnt. reparasjoner. Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Vann og avløpsavgifter Fordeles etter forbruk Ventilasjon / kjøling Serviceavt. ventilasjon ORAS + GK, og evnt. filterskift. Service øvrige tekniske anlegg Elektriker Øvrig bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Revisjon Forsikring Estimat Sum kostnader Netto budsjettert resultat 9 000

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Denne tegning er basert på følgende tegninger: Tegningsnr: Index: Diverse: 11,5m 5,0m 19,0m 3,5m 14,5m N Garasje 6m 6m 14,5m 4,0m 6,5m inngang bolig Passasje DNB -A DNB -B A Kontraktsvedlegg Rev Dato Skala Tekst AB Innhold Index A,Kontraktsvedlegg 23,2m Situasjonsplan 9,4m mc JP Prosj Kontr Tegnings nr. 1:500/ A1L Tiltakshaver Oslo S Utvikling AS 4,7m DNB -C 12,1m Deloitte Dronning Eufemias gate OSLO Tegning Unntatt offentlighetslovens paragraf 24, 3. ledd stgata Trela B10 B11 B12 RD NO B13 Dronning Eufemias Gate Prosjekt DnB NOR Bygg B ARK1 IARK RIB RIE RIV : a-lab AS, : Zinc as, : : : Drammensveien 130, Drammensveien 130, Prosjekt nr Oslo, TLF Oslo TLF DRAMMENSVEIEN OSLO TLF: FAX: Innhold Situasjonsplan Kontraktsvedlegg Tegn. Status Oppdrag nr. - Til gjennomsyn Skala 1:500/ A1L Tegnings nr Vedlegg nr. AB Index A

Salgsoppgave Salgs- og eiendomsinformasjon

Salgsoppgave Salgs- og eiendomsinformasjon Salgsoppgave Salgs- og eiendomsinformasjon Adresse og matrikkelnummer Dronning Eufemiasgate 18-26, 0191 Oslo. Eiendom med knr. 0301, Oslo gnr. 234, bnr. 117. Endelig seksjonsnummer tildeles på et senere

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn V

Salgsoppgave Boligtrinn V Salgsoppgave Boligtrinn V Adresse og matrikkelnummer Rostockgate 24, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73. Salgsoppgave H73 Adresse og matrikkelnummer Grønlandsleiret 73, 0190 Oslo. Eiendommen gnr. 230, bnr. 110 i Oslo kommune Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn IV

Salgsoppgave Boligtrinn IV Salgsoppgave Boligtrinn IV Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 21, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4283 Vedtaksdato: 18.12.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Plan- og bygningsetaten Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser med forenklet saksbehandling for

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Salgsoppgave. VS10 Vøyensvingen 10. Eiendommen gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Seksjonsnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. VS10 Vøyensvingen 10. Eiendommen gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Seksjonsnummer tildeles senere. Salgsoppgave VS10 Vøyensvingen 10 Adresse og matrikkelnummer Vøyensvingen 10, 0457 Oslo. Eiendommen gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Seksjonsnummer tildeles senere. Eier/ selger/hjemmelshaver Infill AS

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Salgsoppgave Cliffhanger

Salgsoppgave Cliffhanger Salgsoppgave Cliffhanger Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 27, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS.

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Eiendommen gnr. 341, bnr. 14 og 15 i Bærum kommune. Bnr. 14 har adresse Dagny Bergers vei 2. Bnr. 15 har adresse Forneburingen 203 til 207. Eier/selger Fornebu Panorama

Detaljer

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer.

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Salgsoppgave Hus 12 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate 58-62, 0485 Oslo. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Eier/ selger Grefsen Utvikling

Detaljer

Salgsoppgave Hus 8. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt.

Salgsoppgave Hus 8. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt. Salgsoppgave Hus 8 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt. Eiendommene gnr. 76, bnr. 285 og gnr. 79, bnr. 120 i Oslo Kommune. Etter jordskifte vil eiendommen

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Salgsoppgave Hus 17. Vedlegg 16.6. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere.

Salgsoppgave Hus 17. Vedlegg 16.6. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere. Vedlegg 16.6 Salgsoppgave Hus 17 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere. Eiendommen gnr. 79, bnr. 122 i Oslo kommune. Eiendommen for Hus 17 vil bli fradelt

Detaljer

Salgsoppgave Hus 13. Eiendommene gnr. 79 bnr. 126 i Oslo Kommune. Det tas forbehold om endelig gnr., bnr. Endelig snr. tildeles senere.

Salgsoppgave Hus 13. Eiendommene gnr. 79 bnr. 126 i Oslo Kommune. Det tas forbehold om endelig gnr., bnr. Endelig snr. tildeles senere. Salgsoppgave Hus 13 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt. Eiendommene gnr. 79 bnr. 126 i Oslo Kommune. Det tas forbehold om endelig gnr., bnr. Endelig

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Salgsoppgave Hus 11. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer.

Salgsoppgave Hus 11. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Salgsoppgave Hus 11 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate 64-66, 0485 Oslo. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Eier/ selger Grefsen Utvikling

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Salgsoppgave Hus 15 og 16

Salgsoppgave Hus 15 og 16 Vedlegg 16.6 Salgsoppgave Hus 15 og 16 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Eiendommen for Hus 15 og 16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT BALKONG MED FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN PARKERING I FELLES GARASJE - KORT AVSTAND TIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON, POST- BANK,

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Byggetrinn 1 D1-D3 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal senere fradeles. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Salgsoppgave Årvolltoppen

Salgsoppgave Årvolltoppen Salgsoppgave Årvolltoppen Adresse og matrikkelnummer Årvollveien 72, 0590 Oslo Eiendommen gnr. 86, bnr. 467, i Oslo kommune. Eier/ selger/hjemmelshaver JM Norge AS er hjemmelshaver og selger av boligprosjektet

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL.

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VIKA CORT ADELERS GATE 14, 0254 OSLO VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. LEIEPRIS: KR. 15

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

OMRÅDET BYGGET PLANER INNHOLD

OMRÅDET BYGGET PLANER INNHOLD OMRÅDET BYGGET PLANER INNHOLD Spektakulære terrasseleiligheter side 04 Historien så langt side 08 Den magiske timen side 10 Dronning Eufemias gate side 12 Moderne og spennende side 15 Oversiktsbilde fra

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Dronning Eufemias gate 20

Dronning Eufemias gate 20 Dronning Eufemias gate 20 INNHOLD 6 Megler 7 Boligen 37 Området 41 Dokumentasjon 109 Kjøpetilbud 3 MEGLERE Kort om oss Hans Houeland er energisk og full av stå-på-vilje; han gir seg aldri og han er alltid

Detaljer

MEGLERHUSET ARENDAL AS NØKKELINFORMASJON NABOLAGSPROFIL PRISLISTE VEGSTATUS/LEDNINGSKART KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN BYGNINGSTEGNINGER

MEGLERHUSET ARENDAL AS NØKKELINFORMASJON NABOLAGSPROFIL PRISLISTE VEGSTATUS/LEDNINGSKART KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN BYGNINGSTEGNINGER NØKKELINFORMASJON NABOLAGSPROFIL PRISLISTE VEGSTATUS/LEDNINGSKART KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN BYGNINGSTEGNINGER LEVERANSEBESKRIVELSE M/TILBEHØR KJØPETILBUD MEGLERHUSET ARENDAL AS NØKKELINFORMASJON ADRESSE:

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE!

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SJØLYST/SKØYEN MESSEPROMENADEN 10, 0279 OSLO POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

OMRÅDET BYGGET PLANER INNHOLD

OMRÅDET BYGGET PLANER INNHOLD OMRÅDET BYGGET PLANER INNHOLD Spektakulære terrasseleiligheter side 04 Historien så langt side 08 Den magiske timen side 10 Dronning Eufemias gate side 12 Moderne og spennende side 15 Oversiktsbilde fra

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer