FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn"

Transkript

1 INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn Testet i henhold til EN Gratulerer med ditt kjøp av et vedprodukt fra LA NORDICA! Med produkter fra LA NORDICA kan du ha det fint og spare energi samtidig! SIKKERHETSNORMER PÅ APPARATENE I henhold til sikkerhetsnormene på apparatet er kjøper og bruker forpliktet til å sette seg inn i korrekt funksjon av apparatet i overensstemmelse med bruksanvisningen.

2 PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING Emne: Fravær av asbest og kadmium Vi erklærer med dette at alle våre apparater lages med materialer som ikke inneholder asbest eller derivater av asbest og at det ikke finnes noen form for kadmium i sveisematerialene, i overensstemmelse med gjeldende relevant norm. Emne: EU-forordning nr. 1935/2004 Vi erklærer at i alle apparatene vi produserer, er de materialene som kommer i kontakt med matvarer egnet til bruk med matvarer, i overensstemmelse med ovennevnte EU-forordning Rev.05 NO

3 INNHOLD 1. TEKNISKE DATA TEKNISK BESKRIVELSE KONTROLL AV PRIMÆRLUFT (vendbar ventil) KONTROLL AV SEKUNDÆRLUFT INSTALLASJONSNORMER BRANNSIKKERHET TILTAK VED BRANN RØYKRØR ELLER SKORSTEIN PLASSERING AV PIPEHATT KOBLING TIL SKORSTEINEN LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF ANTENNING NORMAL FUNKSJON FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER BRUK AV STEKEOVNEN (der den finnes) VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING RENGJØRING AV RØYKRØR ELLER SKORSTEIN RENGJØRING AV GLASSET RENGJØRING AV ASKESKUFFEN MAJOLIKAFLISER SOMMERSTANS KOBLING AV RØYKRØRET TIL EN SKORSTEIN ELLER ET ÅPENT ILDSTED ELLER PEIS TEKNISK INFORMASJON PLASSERING AV DEFLEKTORENE MONTERING AV MAJOLIKA NO Rev.05 NO 3

4 1. TEKNISKE DATA Definisjon: Vedovn i overensstemmelse med EN FULVIA FULVIA STEKEOVN GAIA GAIA STEKEOVN Konstruksjonssystem Nominell kraft i kw Virkningsgrad i % Rørdiameter i mm Vedforbruk i timen i kg / t (tre med 20 % fuktighet) Depresjon (trekk) ved nominell brennverdi i mmh 2O tre 1,7 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 Utløpsgass i g/s- tre CO målt ved 13 % oksygen i % 0,06 0,06 0,06 0,06 Utløpsgasstemperatur i midten i C - tre Dimensjoner arnestedsåpning i mm (B x H) 210x x x x255 Dimensjoner arnested / bunn arnested i mm (B x H x D) Type rist 273x370x x370x x370x x370x300 Flat, kan snus fra utsiden Ovnshøyde i mm Ovnsbredde i mm Ovnsdybde (med håndtak) i mm Vekt i kg Brannsikkerhetsavstand Kapittel 4 Oppvarmingsvolumet for ovnene i henhold til EN 13240, for bygninger hvis varmeisolasjon ikke er i overensstemmelse med instruksjoner for varmebeskyttelse er: (30 Kcal/h x m 3 ) type fordelaktig konstruksjon: 172 m³ (40 Kcal/h x m 3 ) type mindre fordelaktig konstruksjon: 129 m³ (50 Kcal/h x m 3 ) type lite fordelaktig konstruksjon: 103 m³ Med egnet varmeisolasjon som er i overensstemmelse med instruksjoner for varmebeskyttelse blir oppvarmingsvolumet større. Med midlertidig oppvarming, i tilfeller med avbrytelser over 8timer, synker oppvarmingseffekten med cirka 25 % Rev.05 NO

5 2. TEKNISK BESKRIVELSE Vedovnene fra La Nordica er laget for oppvarming av boarealer i enkelte perioder, eller for å fungere som støtte for et utilstrekkelig sentralvarmesystem. De er ideelle for ferieleiligheter eller hytter eller som ekstra oppvarmingskilde gjennom hele året. Som brennstoff brukes vedkubber. Ovnen består av plater i galvanisert stål, emaljert støpejern og varmestrålende keramikk. Arnestedet er laget fullstendig av enkeltstående støpejernsplater, og den bakre delen kan trekkes ut. Takket være kalibrerte hulle, som finnes i den bakre delen, garanteres forsyning av forhåndsoppvarmet luft inn i arnestedet, og på den måten oppnås en etterforbrenning som øker ovnens virkningsgrad og reduserer utslippene. Inne i arnestedet finnes en uttrekkbar og vendbar rist. Arnestedet er utstyrt med en panoramadør med keramisk glass på innsiden (resistent opptil 700 C). Takket være glasset har du fascinerende utsikt til de brennende flammene. Samtidig hindrer glasset at det kommer ut gnister og røyk. Oppvarming av boarealet skjer: Ved konveksjon (omtrent 70 %) Strømmen av luft gjennom ovnens doble deksel avgir varme til rommet. Ved stråling (omtrent 30 %) Gjennom panoramaglasset og ovnens varme overflater spres varmen ut til rommet. Ovnen er ustyrt med åpninger for primær- og sekundærluft, som hjelper til med å regulere forbrenningen. Se avsnitt KONTROLL AV PRIMÆRLUFT (vendbar ventil) Med denne kontrollåpningen (vendbar ventil), som er plassert under døren til brennkammeret reguleres strømmen av primærluft gjennom askeskuffen og risten i retning av brennstoffet (Figur 1 pos. A). Primærluften er nødvendig for forbrenningsprosessen. Askeskuffen må tømmes regelmessig slik at asken ikke hindrer for inngangen av denne primærluften, som er nødvendig for forbrenningen. Ilden holdes levende ved hjelp av primærluften. Under forbrenning av tre må kontrollåpningen for primærluft kun være litt åpen, for ellers vil treet brenne for fort og ovnen kan overopphetes KONTROLL AV SEKUNDÆRLUFT I den nedre (Figur 1 pos. B) og øvre (Figur 1 pos. C) delen av døren til brennkammeret finner du kontrollåpningen for sekundærluft. Denne kontrollåpningen skal være åpen (altså flyttet til høyre), særlig for forbrenningen av tre. C B A Figur 1 3. INSTALLASJONSNORMER Ovnen er montert og klar for tilkobling og må kobles til ved hjelp av et koblingsstykke til husets skorstein eller røykrør. Denne koblingen skal være så kort som mulig, rett, horisontal og svakt stigende. Koblingene må være vanntette. Det er obligatorisk å respektere alle nasjonale og europeiske normer og lokale påbud hva angår bygningsreguleringer og brannforskrifter. Vi anbefaler derfor at du på forhånd setter deg inn i disse reglene ved å kontakte det lokale feiervesenet. Du må dessuten kontrollere at det er tilstrekkelig luftstrømming til forbrenningen på installasjonsstedet, vær særlig oppmerksom på tette dører og vinduer. Det er ikke lov å koble flere apparater til den samme skorsteinen. Diameteren på røykrørskoblingen må tilsvare åpningen på røykrøret. Åpningen må være utstyrt med en veggkobling for mottak av røykrøret og en spjeldventil. Før installasjonen må du kontrollere at gulvet tåler vekten av apparatet. Hvis gulvet ikke er sterkt nok må du løse dette, f.eks. ved å bruke en plate for å fordele vekten. La Nordica S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for produkter som er endret uten autorisasjon, og heller ikke for eventuell bruk av ikke originale reservedeler. DET ER FORBUDT Å ENDRE ARNESTEDET Rev.05 NO 5

6 4. BRANNSIKKERHET Ved installasjon av ovnen må følgende sikkerhetsregler følges: a) For å kunne garantere en tilstrekkelig varmeisolasjon må du respektere den minste sikkerhetsavstanden mellom ovnen og veggene og andre brennbare materialer (møbler, kledninger i tre, stoffer, etc.) bak og på begge sider av komfyren (se Figur 2 A). Alle minimumssikkerhetsavstandene er oppgitt på produktets tekniske merkeplate og du må IKKE redusere disse avstandene. b) Foran døren til arnestedet og i strålingsområdet må det ikke finnes noen brennbar gjenstand eller materiale, eller gjenstander og materialer som er følsomme for varme, i en avstand på minst 100 cm. Denne avstanden kan reduseres til 40 cm hvis det installeres en varmeresistent beskyttelse som er ventilert fra baksiden foran hele gjenstanden som skal beskyttes. c) Hvis produktet installeres på et gulv som er laget i et brennbart materiale må det installeres et brannsikkert lag mellom gulvet og ovnen. Gulv i brennbare materialer, slik som gulvteppe, parkett, kork etc., må byttes ut med et lag materiale som ikke er brennbart, slik som keramikk, stein, glass, stål eller lignende. (dimensjoner i henhold til regionale regler). Platen under ovnen må stikke ut fra sidene (se Figur 2 B) og fronten på apparatet med minst 50 cm i tillegg til åpning av matedøra. d) Det må ikke finnes noen brennbare gjenstander over produktet (for eksempel hyller og lignende). Ovnen må kun brukes med askeskuffen i. Fast avfall fra forbrenningen (aske) må samles opp i en hermetisk og brannsikker beholder. Ovnen må aldri antennes ved forekomst av gass- eller damputslipp (for eksempel lim for linoleum, bensin, etc.) Plasser aldri brennbare materialer i nærheten av ovnen Figur Figur 2 A B Under forbrenningen frigjøres termisk energi som medfører en betydelig oppvarming av apparatets overflater, dører, håndtak, reguleringer, glass, røykrør og eventuelt framsiden av apparatet. Unngå kontakt med disse elementene uten å bruke egnet beskyttelsesutstyr eller uten beskyttende hjelpemidler (hansker som tåler som varme, reguleringsinnretninger). Sørg for at barna vet om disse farene og hold dem langt borte fra ovnen når den er i bruk. Hvis du bruker feil eller for fuktig brennstoff vil det kunne danne seg avleiringer (kreosot) i røykrøret eller skorsteinen, med mulig påfølgende brann i skorsteinen TILTAK VED BRANN Hvis det skulle oppstå en brann i koblingen eller i røykrøret: a) Steng matedøra og askeskuffen. b) Steng luftåpningene c) Slukk brannen ved hjelp av brannslokkingsapparater med karbondioksid (CO2-pulver) d) Kontakt brannvesenet for umiddelbar hjelp IKKE SLUKK BRANNEN MED VANN Rev.05 NO

7 Når røykrøret eller pipen slutter å brenne må det kontrolleres av en spesialist for å avdekke eventuelle sprekker eller utette deler. 5. RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Viktige krav for at apparatet skal fungere korrekt: Det interne snittet må være perfekt sirkelformet, Være varmeisolert og vanntett, og bygget med materialer som er egnet for å tåle varme, forbrenningsproduktene og eventuell kondens, Være fri for svinger og løpe vertikalt med deviasjoner som ikke overstiger 45, Være ren, hvis den allerede er brukt, Respektere de tekniske dataene i bruksanvisningen. (1) (2) (3) (4) A+1/2A Max. A+1/2A A Hvis skorsteinen skulle være kvadratisk eller rektangulær må de innvendige hjørnene være avrundet med en radius som er minst 20 mm. For rektangulært snitt må det maksimale forholdet mellom sidene være 1,5. For lite snitt fører til dårligere trekk. Vi anbefaler en høyde på minst 4 m. Følgende materialer er FORBUDTE fordi de hemmer god funksjon av apparatet: Asbestsement, galvanisert stål, ujevne og porøse innvendige overflater. I Figur 3 finner du noen løsningseksempler. Minimumssnittet må være 4 dm 2 (for eksempel 20x20 cm) for apparater med rørdiameter under 200 mm, eller 6,25 dm 2 (for eksempel 25x25 cm) for apparater med diameter over 200 mm. (1) Røykrør eller pipe i AISI 316 stål med dobbelt vegg, isolert med materiale som tåler 400 C. Effektivitet 100 % ypperlig. (2) Røykrør eller skorstein i ildfast materiale med dobbel isolert vegg, og utvendig kledt i lett betong. Effektivitet 100 % ypperlig. (3) Tradisjonell skorstein i leire med kvadratisk snitt med isolasjonskammer. Effektivitet 80 % ypperlig. (4) Unngå piper med rektangulær innvendig seksjon hvis forhold mellom sidene er forskjellig fra det i tegningen Effektivitet 40% middels. Figur 3 Trekken som skapes i skorsteinen må være tilstrekkelig, men ikke for sterkt. For stort snitt i skorsteinen kan gi et for stort oppvarmingsvolum og dermed gi apparatets funksjonsproblemer. For å unngå dette må den legges i rør i hele høyden. For lite snitt fører til dårligere trekk. Røykrøret eller pipen må være i plassert i tilstrekkelig avstand fra alle brennbare materialer eller brennstoff gjennom skikkelig isolasjon og luftrom. Det er forbudt å la luftkanaler passerer gjennom den samme skorsteinen eller røykrøret. Det er forbudt å lage permanente eller midlertidige åpninger for å koble til andre apparater på røykrøret eller pipa PLASSERING AV PIPEHATT Pipens eller skorsteinens trekk avhenger også av om den har en egnet pipehatt. Det er det derfor viktig at pipens utgang, hvis den er håndverksmessig utført, er mer enn to ganger større enn pipens utvendige snitt. Siden pipen alltid må rage over toppen av taket, må pipehatten garantere at gassene forsvinner ut, også når det er vind (Figur 4) Rev.05 NO 7

8 (1) Industriell pipehatt med prefabrikkerte elementer, muliggjør ypperlig utstrømming av røyken. (2) Håndverksmessig utført pipehatt. Korrekt utgangssnitt må være minst 2 ganger så stort som pipens innvendige snitt, det ideelle er 2,5 ganger. (3) Pipehatt for røykrør i stål med innvendig kjegle og røykdeflektor. Figur 4 Pipehatten må ha følgende egenskaper: Ha et innvendig snitt som tilsvarer selve pipens snitt. Ha et utgangssnitt som er dobbelt så stort som pipens innvendige snitt. Den må være laget på en måte slik at det ikke kommer regn, snø eller alle andre slags fremmedlegemer ned i pipa. Være lett å inspisere for eventuelle rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner. Figur 5 50 cm (1) I tilfeller med piper som står ved siden av hverandre må en pipehatt rage minst 50 cm opp over den andre, for å forhindre trykkoverføringer mellom pipene. Figur 5 Figur 6 2 m 10 m 1 m (1) Pipehatten må ikke ha hindringer innenfor 10 m fra vegger, høyder eller trær. I motsatt fall må pipehatten heves minst en meter over hindringen. Pipehatten må rage over toppen av taket med minst 1 m. >A > _ A 0,5 m H min. (1)Mønetopp α (2)Tak Figur Rev.05 NO

9 AVSTANDER OG PLASSERINGER AV PIPEHATTENE UNI 10683/98 Takets inklinasjon Avstand mellom toppen av taket og pipen Minimumsavstand fra skorsteinen (målt fra utløpet) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m over toppen av taket 15 > 1,85 m 1,00 m fra taket < 1,50 m 0,50 m over toppen av taket > 1,50 m 1,30 m fra taket < 1,30 m 0,50 m over toppen av taket > 1,30 m 2,00 m fra taket < 1,20 m 0,50 m over toppen av taket > 1,20 m 2,60 m fra taket 6. KOBLING TIL SKORSTEINEN Apparatene med automatisk lukning (type 1) på døren må av sikkerhetsgrunner alltid fungere med døren til arnestedet igjen. (Unntatt når man legger i ved eller eventuelt fjerner aske). Apparater som ikke har dører med automatisk lukking (type 2) må være tilkoblet et eget røykrør eller skorstein. Funksjon med åpen dør er kun tillatt under overvåking. Ovnen er utstyrt med en røykutgang på toppen. Koblingsrøret til pipen må være så kort som mulig, rettlinjet, vanntett og i overensstemmelse med alle gjeldende lover. Koblingen må gjøres med stabile og robuste rør (vi anbefaler en tykkelse på 2 mm) og være hermetisk festet til skorsteinen. Den innvendige diameteren til koblingsrøret må svare til den utvendige diameteren til røykrørsutgangen fra ovnen, DIN ADVARSEL: Hvis koblingen går gjennom deler som består av brennbare materialer må alle brennbare materialer i en radius på 20cm rundt røykrøret skiftes ut med ikke brennbare materialer som tåler varme. For at apparatet skal fungere godt er det nødvendig at det er tilstrekkelig luft for forbrenningen på installasjonsstedet (se avsnitt 7). Depresjonen i skorsteinen (TREKK) må være på minst 12 Pascal (=1,2 mm vannsøyle). Målingen må alltid utføres med varmt apparat (anslått brennverdi). Når depresjonen overstiger 17 Pascal (1,7 mm vannsøyle) må den reduseres ved hjelp av installasjon av en ekstra regulator for ekstra trekk (spjeldventil) på røykrøret eller skorsteinspipen. Av sikkerhetshensyn må døren til arnestedet kun åpnes kun for ilegging av brennstoff. Døren til arnestedet må være stengt både når apparatet er i bruk og når det ikke er i bruk. 7. LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN For at ovnene skal kunne hente forbrenningsluften fra installasjonsstedet er det viktig at det føres inn nok luft til installasjonsstedet. I tilfeller med helt tette dører og vinduer (f.eks. hus som er bygget i henhold til energisparingskriterier, passivhus), kan det skje at inngangen av frisk luft ikke lenger kan garanteres og dette forringer både apparatets trekk og din velvære og sikkerhet. Derfor må man garantere en ekstra tilførsel av frisk luft ved hjelp av et eksternt luftinntak plassert i nærheten av apparatet, eller ved plassering av et luftinntaksrør som går mot utsiden eller til et ventilert tilstøtende lokale, med unntak av fyrrom eller garasje (FORBUDT) Rev.05 NO 9

10 Koblingsrøret må være glatt, med en diameter på minst 120 mm, ha en maksimal lengde på 4 m og ikke ha mer enn maks. tre bøyninger. Hvis det er koblet direkte til utsiden, må det være utstyrt med en egen vindskjerm. Inntaket for forbrenningsluften på installasjonsstedet må ikke på noen måte hindres mens ovnen er i funksjon. Det er helt nødvendig at rommene der ovnene fungerer med et naturlig trekk i skorsteinen tilføres nok luft til forbrenningen, det vil si opptil 20 m³/time. Den naturlige luftsirkulasjonen må garanteres av enkelte faste åpninger mot utsiden. Størrelsen på disse bestemmes av gjeldende normer på feltet. Spør feieren din om råd. Åpningene skal beskyttes av rister og må aldri blokkeres. Aspirasjonskapper som er installert i det samme lokalet der ovnen er installert, eller i det samme luftanlegget, vil kunne ha negative innflytelse på ovnens funksjon (og forårsake utslipp av røyk i rommene, selv om døren til brennkammeret er stengt). Derfor med aspirasjonskapper ikke under noen omstedigheter brukes samtidig som ovnen. Depresjonen eller trekken fra en innsugingskappe kan, i verste tilfelle, gjøre ovnens røykrør om til et eksternt luftinntak, og suge røyken inn i rommet igjen, med alvorlige konsekvenser for dem som måtte befinne seg der. 8. TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF Tillatt brennstoff er vedkubber. Du må kun bruke tørre vedkubber (vanninnhold maks. 20 %). Vedkubbene må ha en lengde på omtrent 30 cm. og en omkrets på maks cm. Treet som brukes som brennstoff må ha et fuktighetsinnhold på under 20 %, og det oppnås med en tørketid på minst ett år (mykt tre) eller to år (hardt tre) på et tørt og ventilert sted (for eksempel under et tak). Fuktig tre gjør antenningen vanskeligere, siden det behøves mer energi til å fordampe vannet som finnes i treet. Fuktig brennstoff har også den ulempen at det fuktige innholdet kondenseres tidligere i arnestedet og dermed i pipen når temperaturen synker. Ferskt tre inneholder omtrent 60 % H2O, og bør dermed ikke brennes. Blant andre kan følgende materialer ikke brennes: Rester av kull, deler av bark og paneler, fuktig tre eller tre som er behandlet med maling, plastmaterialer. Hvis slike materialer brennes i ovnen bortfaller garantien. Papir og papp må kun brukes til opptenning. Det er FORBUDT å brenne søppel i ovnen, da det vil kunne skade ovnen og skorsteinen, og dessuten forårsake helseskader og problemer med lukt og klager fra nabolaget. Tre er ikke et langvarig brennstoff, og det er derfor ikke mulig å oppnå en kontinuerlig oppvarming med komfyren over natten. Treslag Kg/mc KWh/Kg 20% fuktighet Bøk 750 4,0 Eik 900 4,2 Alm 640 4,1 Poppel 470 4,1 Lerk * 660 4,4 Gran * 450 4,5 Furu * 550 4,4 * KVAERIKT TRE SOM ER LITE EGNET FOR BRENNING I OVN VIKTIG: Kontinuerlig og langvarig bruk av tre som er særlig rikt på aromatiske oljer (for eksempel eukalyptus, myrt, etc.) fører til rask forringelse (splitting) av produktets støpejernsdeler Rev.05 NO

11 9. ANTENNING VIKTIG: Ved første opptenning er det uunngåelig at produktet gir fra seg en ubehagelig lukt (grunnet at limet i pakningstråden eller den beskyttende malingen tørker). Denne lukten forsvinner etter kort tids bruk. Du må likevel uansett sørge for god ventilasjon i rommet. Ved første gangs opptenning anbefaler vi at du legger i en redusert mengde brennstoff, og at du deretter langsomt øker apparatets brennverdi. For å foreta en korrekt første antenning av apparater som er behandlet med maling for høye temperaturer, bør du ha kjennskap til følgende: Konstruksjonsmaterialene som dette produktet består av er ikke homogene. Produktet består av deler i støpejern, stål, ildfaste materialer og majolika. Temperaturen som produktet utsettes for er ikke homogen, I de forskjellige områdene registreres det temperaturer som varierer fra 300 til 500, I løpet av produktets levetid utsettes det for en rekke opptenninger og slukkinger i løpet av samme dag, og for intense bruksperioder eller ingen bruk i det hele tatt, avhengig av sesongen. Før den kan anses som tørket må den nye ovnen ha vært utsatt for flere opptenningssykluser slik at alle materialene og malingen har fullført de elastiske variasjonene. Særlig i begynnelsen vil man kunne merke at ovnen gir fra seg den typiske lukten av metaller som utsettes for store varmepåkjenninger, og fremdeles fersk maling. Selv om den i konstruksjonsfasen herdes ved 250 C i et par timer, vil malingen mått e tåle en temperatur på 350 C over et visst tidsrom, og gjentatte ganger, før den inkorporeres perfekt med metalloverflatene. Det er derfor viktig å ta hensyn til følgende enkle regler under opptenningsfasen: 1. Forsikre deg om at det er god ventilasjon i rommet der apparatet er installert. 2. Ikke fyll opp brennkammeret for mye de første gangene du tenner opp i ovnen (bruk omtrent halvparten av mengden som er angitt i bruksanvisningen) og la produktet være tent i minst 6-10 timer sammenhengende, med mindre åpning på luftåpningene enn det som er angitt i bruksanvisningen. 3. Gjenta denne operasjonen minst 4-5 ganger, eller flere, om du har anledning. 4. Deretter kan du legge inn stadig mer ved, (men hele tiden i overensstemmelse med bruksanvisningen hva angår maksimal mengde brennstoff) og la kjelen om mulig fremdeles være tent over lengre perioder. Forsøk i det minste i denne startfasen å unngå sykluser med kortvarige antenninger og slukkinger. 5. Ingen gjenstander må lenes opp mot ovnen under de første antenningene, og særlig ikke mot de lakkerte overflatene. De lakkerte overflatene må ikke berøres under oppvarmingen. 6. Når denne innarbeidingsfasen er over kan du bruke komfyren din som om den var en bil, og unngå brå oppvarminger med overdrevne mengder brennstoff. For å tenne ilden anbefaler vi at du bruker trefliser sammen med papir eller andre antenningsprodukter som finnes i handelen, unntatt alle flytende produkter, som f.eks. alkohol, bensin, olje og lignende. Luftåpningene (primær- og sekundærluft) må samtidig bare være litt åpne (eventuelt må også spjeldventilen plassert på røykrøret åpnes). Når treet begynner å brenne kan du legge i mer brennstoff og regulere forbrenningsluften i henhold til indikasjonen i avsnitt 10. Legg aldri i for mye brennstoff i ovnen (se den tekniske tabellen maks. tillatt brennstoffmengde). For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade ovnen. 10. NORMAL FUNKSJON Apparatene med automatisk lukning (type 1) på døren må av sikkerhetsgrunner alltid fungere med døren til arnestedet igjen. (Unntatt når man legger i ved eller eventuelt fjerner aske). Apparater som ikke har dører med automatisk lukking (type 2) må være tilkoblet et eget røykrør eller skorstein. Funksjon med åpen dør er kun tillatt under overvåking. VIKTIG: Av sikkerhetshensyn må døren til arnestedet kun åpnes kun for ilegging av brennstoff. Døren til arnestedet må være stengt både når det er i bruk og når det ikke er i bruk. Ovnens nominelle brennverdi oppnås med en trekk (depresjon) på minst 12 Pa (=1,2 mm vannsøyle). Med luftåpningene som er plassert på framsiden av ovnen reguleres varmeuttaket. Disse åpnes i henhold til varmebehovet. Best forbrenning (med minimumsutslipp) oppnås når det meste av forbrenningsluften passerer gjennom den sekundære luftåpningen ved ilegging av tre Rev.05 NO 11

12 Du må aldri legge for mye ved inn i ovnen (se maksimal tillatt mengde i tabellen under). For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade ovnen. Skader som følge av overoppheting dekkes ikke av garantien. Derfor må ovnen alltid brukes med døren lukkes for å unngå skader som følge av overoppheting (hamrede rester). Fulvia Fulvia stekeovn Gaia Gaia stekeovn BRENNSTOFF Primærluft (vendbar ventil) Sekundærluft Primærluft (vendbar ventil) Sekundærluft Tre STENGT ÅPEN STENGT ÅPEN Brennstoffmengde per time 1,8 kg/h 1,8 kg/h I tillegg til regulering av forbrenningsluften påvirkes forbrenningsintensiteten og dermed apparatets termiske ytelse av skorsteinen. En god trekk i skorsteinen krever en regulering av forbrenningsluften med redusert åpning, mens dårlig trekk i skorsteinen behøver en mer eksakt regulering av forbrenningsluften. For å kontrollere at forbrenningen er god, kan du se om røyken som kommer ut fra skorsteinen er gjennomsiktig. Hvis røyken er hvit betyr det at ovnen ikke er riktig regulert eller at veden er for våt. Hvis røyken er grå eller svart betyr det at forbrenningen ikke er komplett (det behøves mer sekundærluft). 11. FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER I overgangsperiodene, når utendørstemperaturen er høyere, vil det kunne forekomme forstyrrelser i skorsteinen som gjør at forbrenningsgassene ikke suges helt ut. Utløpsgassene føres ikke fullstendig ut (intens gasslukt). I slike tilfeller må du bevege risten oftere og øke forbrenningsluften. Legg deretter i en redusert mengde brennstoff, slik at det brenner raskere (med utvikling av flamme), og på den måten stabiliseres trekket i skorsteinen. Kontroller deretter at alle rengjøringsåpninger og koblinger til skorsteinen er hermetisk lukket. 12. BRUK AV STEKEOVNEN (der den finnes) Legg i brennstoff etter å ha rengjort risten i arnestedet. Takket være luftinntaket for forbrenningen kan temperaturen ovnen påvirkes betydelig. Tilstrekkelig trekk i skorsteinen og godt rengjorte kanaler for luftstrømninger rundt ovnen er viktig for et godt stekeresultat. Stekeplaten kan plasseres på forskjellige nivåer. Høye kaker og store steker skal settes inn på det laveste nivået. Lave kaker og kjeks plasseres på det midterste nivået. Det øverste nivået kan brukes til oppvarming eller bruning. 13. VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING La feieren som er ansvarlig i området regulere installasjonen av ovnen, tilslutning til skorsteinen og ventilasjonen. For rengjøring av de emaljerte delene bruker du såpevann eller vaskemidler som ikke er slipende eller kjemisk aggressive. VIKTIG: Du må kun bruke reservedeler som er uttrykkelig autorisert og levert av La Nordica. Ved behov vil vi deg ta kontakt med din spesialiserte forhandler. APPARATET MÅ IKKE ENDRES! RENGJØRING AV RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Korrekt antenningsprosedyre, bruk av passende type og mengde brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i skorsteinen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt. Vi anbefaler at du minst en gang i året, eller når det skulle være nødvendig (problemer med dårlig funksjon og dårlig effektivitet), foretar en komplett rengjøring. Denne operasjonen, som kun må utføres når ovnen er kald, må foretas av en godkjent feier som samtidig kan gjennomføre en inspeksjon Rev.05 NO

13 Under rengjøring må askeskuffen og røykrøret fjernes fra ovnen. Rommet der røyken samles kan rengjøres fra brennkammeret, og etter å ha fjernet røykrøret også fra utløpskoblingen ved hjelp av børste og støvsuger. Pass på at alle delene monteres og installeres hermetisk igjen etter rengjøringen RENGJØRING AV GLASSET Dannelsen av smuss på glasset i døren forsinkes effektivt ved hjelp av en egen inngang for sekundærluft. Det er likevel ikke til å unngå ved at bruken av solid brennstoff (f.eks. fuktig tre), at glasset blir skittent, og dette må ikke anses som en defekt ved produktet. VIKTIG: Rengjøring av panoramaglasset må kun foretas når ovnen er avkjølt, dette for å unngå eksplosjon. Bruk uansett aldri slipende eller kjemisk aggressive kluter eller produkter. Korrekt antenningsprosedyre, bruk av passende type og mengde brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i pipen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt, og for at glasset skal holdes rent. HVIS GLASSET ØDELEGGES: Glassene er laget i resistent keramisk glass som tåler termiske svingninger på 750 C, og utsettes dermed ikke for termiske sjokk. At glasset ødelegges kan kun forårsakes av mekanisk sjokk (støt eller voldsom stengning av døren, etc.). Utskifting av dørglasset omfattes dermed ikke av garantien RENGJØRING AV ASKESKUFFEN Alle vedovner fra La Nordica har en rist i arnestedet og en askeskuff for oppsamling av aske (Figur 8 pos. A). Vi anbefaler at du tømmer askeskuffen jevnlig og sørger for at den aldri fylles helt opp, for at risten ikke varmes opp for mye. Vi anbefaler at du alltid lar det være omtrent 3-4cm aske i arnestedet. ADVARSEL: Asken som er fjernet fra arnestedet må plasseres i en beholder laget i et ikke brennbart materiale, utstyrt med et vanntett lokk. Beholderen må plasseres på et gulv i ikke brennbart materiale, langt fra alle brennbare materialer, til all ilden er slukket og asken er fullstendig avkjølt. Figur 8 A MAJOLIKAFLISER Majolikaflisene til La NORDICA er håndverksmessig produsert, og kan dermed presentere mikroflekker striper og kromatiske uperfeksjoner. Disse egenskapene varsler om flisenes dyrebare natur. Emalje og majolika, på grunn av sine forskjellige dilatasjonskoeffisent, danner små sprekker (hårnett) som vitner om produktenes ekthet. For rengjøring av majolikaen anbefaler vi at du bruker en myk og tørr klut, alle slags væsker vil kunne trenge inn i sprekkene og gjøre disse tydeligere. 14. SOMMERSTANS Rengjør arnestedet, ovnen og røykrøret: Fjern all aske og eventuelle alle rester av forbrenningen, steng alle dørene og tilhørende lufteåpninger og koble apparatet fra kaminen. Vi anbefaler at du rengjør røykrøret minst en gang året. Kontroller samtidig tilstanden til alle pakningene. Hvis pakningene ikke er perfekte og hele garanterer de ikke lenger at apparatet fungerer korrekt! I så tilfelle må pakningene skiftes ut. Hvis lokalet der apparatet er plassert er fuktig, må du plassere absorberende salter inne i arnestedet. Hvis du ønsker å beholde ovnens estetikk, må du beskytte støpejernsdelene med nøytral vaselin. 15. KOBLING AV RØYKRØRET TIL EN SKORSTEIN ELLER ET ÅPENT ILDSTED ELLER PEIS. Røykkanalen er den delen av røret som kobler produktet til røykrøret eller pipen, og i denne koblingen må disse enkle, men svært viktige prinsipper følges: Rev.05 NO 13

14 Ikke under noen omstendigheter må du bruke en røykkanal som har mindre diameter enn diameteren til utgangskragen som produktet er ustyrt med: Hver horisontale meter av røykkanalen fører til et betydelig tap av trekk som eventuelt må kompenseres ved heving av røykrøret. Den horisontale delen må uansett aldri overstige 2m (UNI ); Alle eventuelle bøyer på røykkanalen reduserer trekket i pipen betydelig, og må eventuelt kompenseres ved ytterligere forlengelse av pipen. Normen UNI ITALIA forutsetter at bøyninger eller retningsvariasjoner ikke under noen omstendigheter må være flere enn 2, inkludert inngangen til røykrøret. Hvis du vil bruke skorsteinen til en kamin eller peis må du stenge kappen under punktet for der røykkanalen innføres pos. A, Figur 9. Hvis skorsteinen er for stor (f.eks. cm 30x40 eller 40x50) må denne kanaliseres med et rustfritt stålrør med en diameter på minst 200mm, pos. B, og en må passe på å stenge den gjenværende plassen mellom selve røret og skorsteinen rett under pipehatten, pos. C. C - Blokkering B Kontakt forhandleren din for eventuell ytterligere informasjon. A Hermetisk lukning Inspeksjonsluke Figur Rev.05 NO

15 16. TEKNISK INFORMASJON FULVIA FULVIA STEKEOVN Rev.05 NO 15

16 GAIA GAIA STEKEOVN Rev.05 NO

17 17. PLASSERING AV DEFLEKTORENE GAIA 18. MONTERING AV MAJOLIKA GAIA GAIA STEKEOVN Rev.05 NO 17

18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari). DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG (Wyroby Budowlane), Rozporządzeniem Komisji WE nr. 1935/2004 (Materiały i Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością ). N di identificazione Nr. identyfikacyjny - Identifikasjonsnummer - Идентификационный N 092 Emesso da - Wydany przez - Utstedt av - Выпущена SAMSVARSERKLÆRING I overensstemmelse med Direktiv 89/106/EEC (Konstruksjonsprodukter), CE-regulering nr. 1935/2004 (Materialer og Artikler ment for å komme i kontakt med matvarer). ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ В соответствии с Директивой 89/106/ЕЭС (Строительные Материалы), Директивой 2006/95 CE (Низкое напряжение), Директивой 2004/108 ЕС (ЭMC), Регламентом ЕС. 1935/2004 (Материалы и Предметы, входящие в контакт с пищевыми продуктами). La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA) Fax Tipo di apparecchio Rodzaj urządzenia - Type apparat - Вид прибора Stufe a combustibile solido Печь на твёрдом топливе Marchio commerciale Znak handlowy - Varemerke - Торговый знак La NORDICA Modello o tipo Model lub typ - Modell eller type Модель или тип FULVIA - FULVIA FORNO -GAIA - GAIA FORNO Uso - Zastosowanie - Anvendelse - Применение Costruttore Producent - Fabrikant - Завод-изготовитель Riscaldmento domestico Romoppvarming i bygning Бытовое отопление La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA) Fax Ente notificato - Jednostka notyfikowana - Teknisk kontrollorgan - Уполномоченный орган RRF 1625 RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Zharmonizowane normy lub wyszczególnienia techniczne (ustalenia) wdrożone zgodnie z regułami dobrej praktyki w sprawie bezpieczeństwa obowiązującymi w EWG to : Følgende harmoniserte og tekniske normer (bestemmelser) er benyttet i overensstemmelse med gode sikkerhetsprinsipper i EEC-land : Согласованными нормами и техническими требованиями (наименования) которые были применены по правилам техники по действующим правилам техники безопасности в ЕЭС, являются : Norme o altri riferimenti normative Normy lub inne dokumenty normatywne Normer eller andre referansenormer Стандарты и другие нормативные требования EN Rapporto di Prova ITT Raport Testów ITT Testrapport Отчёт об испытаниях ITT Informazioni marcatura CE Informacje o oznaczeniu CE Informasjon angående CE merke Информация о маркировке CE RRF Vedi allegato Patrz załącznik siehe Beilage Смотреть приложение Condizioni particolari Warunki szczególne : - Spesielle tilstander : - Особые условия : In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. W charakterze producenta i/lub przedstawiciela upoważnionego przez firmę w granicach EWG, oświadcza się na własną odpowiedzialność, że urządzenia są zgodne z niezbędnymi wymogami przewidzianymi przez Dyrektywy podane powyżej. Som fabrikant og/eller autorisert representant innenfor EEC, erklærer man herved under eget ansvar at apparatene er i overensstemmelse med kravene i de ovennevnte Direktiv. B качестве изготовителя и/или уполномоченного представителя компании в рамках ЕЭС, заявляют под собственной ответственностью, что приборы отвечают основным требованиям, предусмотренными перечисленными Директивами. 14/09/2009 Montecchio Precalcino (VICENZA) (Data e luogo di emissione - Data i miejsce wydania - dato og sted for utstedelse - дата и место выпуска)... ( nome, posizione e firma - nazwisko, stanowisko i podpis - navn, posisjon og underskrift - имя, должность и подпись) La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

19 INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACJE O OZNACZENIU CE INFORMASJON ANGÅENDE CE-MERKE ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ CE LA NORDICA S.p.A. 09 EN FULVIA - FULVIA FORNO -GAIA - GAIA FORNO Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych Minimums avstand fra brannfarlige materialer Минимальное расстояние от возгораемых материалов Emissione di CO (13 % O 2 ) Emisja CO (13 % O 2 ) Emisjon av CO (13 % O 2 ) Выделение CO (13 % O 2 ) Emissioni polveri (13 % O 2 ) Emisja pyłów (13 % O 2 ) Partikkelutslipp (13 % O 2 ) Выделение пыли (13 % O 2 ) Massima pressione idrica di esercizio ammessa Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie wodne pracy Maksimalt tillatt vanntrykk under drift Максимально допустимое рабочее давление воды Temperatura gas di scarico Temperatura odprowadzanych gazów Temperatur på utblåsingsgass Температура выхлопного газа Potenza termica nominale Znamionowa moc termiczna Nominell termisk ytelse Номинальная тепловая мощность Rendimento Wydajność Virkningsgrad КПД Tipi di combustibile Rodzaje paliwa Type brensel Вид топлива Laterale / Boczna / Side / Боковое 15 cm Posteriore / Tylna / Bak / Заднее 20 cm 0,06 % ( < 1500 mg/m3) 21 mg/m3 242 C 6 kw 82 % LEGNA - DREWNO - VED - ДРОВА VKF Nr. Z Z SINTEF Nr. 15a B-VG Nr. RRF La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

20 Data og modeller er ikke bindende: Produsenten forbeholdes seg retten til å foreta endringer eller forbedringer uten forhåndsvarsel. La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino VICENZA ITALIA Tel: Fax: Rev.05 NO Rev.05 NO 19

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Tillykke med Deres nye Peisovn fra

Tillykke med Deres nye Peisovn fra 1. udgave 05.09.2008 FOR-175 N rukerveiledning Tillykke med eres nye Peisovn fra VIKTIG! - Nye regler for installasjon av ildsteder pr. 2000-01-01 Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET You can t beat the heat! Dovremagasinet 2014, 1. utgave, Årgang 12. Et spesialblad utgitt av Dovrepeisen, v/ markedsavdelingen Foretaksnr.:

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer