TIGGERTURISME. Vi serverer lunsj fra til (ikke søndag) Her er bilparken. Etterlyser offentlig informasjon. Feirer grunnlovsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIGGERTURISME. Vi serverer lunsj fra 11.00 til 15.00 (ikke søndag) Her er bilparken. Etterlyser offentlig informasjon. Feirer grunnlovsåret"

Transkript

1 5. årgang Nr mai 2014 Nedre TEMA: BIL&MOTOR Feirer grunnlovsåret med konsert Romerike symfoniorkester byr på konsert sammen med de lokale korene LillCanto og Rælingen sanglag kommende helg. Side 17 Etterlyser offentlig informasjon Som arbeidsinnvandrer hadde Mia Öhberg fra Sverige forventet å få litt informasjon fra det offentlige da hun flyttet til Norge, men ingen ting har funnet veien til postkassen hennes. Side 5 FORTSATT JA TIL Her er bilparken vår TIGGERTURISME Vår lokale bilpark er talt opp per 1. januar Volkswagen og Toyota kniver om å være det mest tallrike bilmerket. Men det er BMW, Nissan og Kia som har «størst fart» i vårt område. Side Velkommen til Solheimshagen kinarestaurant! Vi serverer lunsj fra til (ikke søndag) Vi har take away-service Solheimsgata Lillestrøm Tlf De siste årene har antall tiggere på Nedre Romerike økt kraftig, men verken ordføreren i Skedsmo eller Lørenskog ser behov for å innføre forbud mot tigging. Side 6-7 tlf

2 2 Nr HARDE FAKTA 7,8 VAR SNITTEMPERA- TUREN PÅ STALSBERG DE SISTE 30 DAGENE. -3,1 ER LAVESTE TEM- PERATUR MÅLT PÅ LØVENSTAD DE SISTE 30 DAGENE. 101 FØDSLER PÅ AHUS I UKE 20. HAR DU TATT ET BLINKSKUDD PÅ ROMERIKE? Av et vakkert øyeblikk, et morsomt dyr eller kanskje en venn? Det kan være av hva som helst - eneste kriterie er at det må ha blitt tatt på Romerike. Hashtag bildet ditt på Instagram med #romeriksposten. Vi kårer en vinner som får Flaxlodd i posten. #nitelva #cloudwhispers design your love Kjærligheten mellom to mennesker er vakker og verdifull. Lykken over å ha funnet den rette er unik, og det skal også ringene være. Lykkeringene gir mulighetene og med vår faglighet skaper vi personlige ringer sammen med dere - symbolet på kjærlighet. TREFELLING AV STORE TRÆR Forsikring Tlf #flyshow #kjeller Mobiltlf #blomster #vår #blomster GRESSKLIPPER- ROBOTER GRATIS BEFARING GRATIS MONTERING ved bestilling før 1/7 TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING TV-INSPEKSJON - GRAVING TINING AV VANNRØR ALT AV RØRLEGGERTJENESTER PRIVAT/NÆRING DØGNVAKT! Ring VI SPANDERER Diamant & Gravering Bestill Lykkeringene innen 31. mai 2014 så spanderer vi diamant (0,01ct.) i hjertefatning og innvendig gravering i begge ringene. Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom - plakaten. Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Dag Rognlien Stenberg, tlf.: Redaksjonssjef: Linn Cecilie Merckoll, (i permisjon) Journalister: Roy Robin Mortensen, Yngve Johnsen, Charlotte Sissener, Annonseavdelingen: Markedskonsulent: Elisabeth Krogsrud tlf.: Anita Kanstad tlf.: Tips/Leserinnlegg: tlf: , Grafisk: Gunn Oddveig Liahagen Postadresse: Avisdrift Romerike AS Depotgata 20, 2000 Lillestrøm Ansvarlig utgiver: Avisdrift Romerike AS Opplag: Trykk: Avis-Trykk Hamar AS Distribusjon: Norpost Neste utgave: Materiellfrist neste utgave: ANTHONY SANDBERG ANTHONY STORGATEN SANDBERG 16 ANTHONY STORGATEN SANDBERG 16 AS TORVET 5 Lillestrøm t Lillestrøm t Lillestrøm t

3 AKTUELT Nr Stor økning i barnevernutgifter I løpet av 2013 var det totalt 967 barn fra Skedsmo, Lørenskog og Rælingen som hadde tiltak i forbindelse med barnevernet. Prislappen viser totalt 152 millioner kroner, som er betydelig mer enn året før. Tekst:Yngve Johnsen, Det er kommunene selv som rapporterer inn kostnadene knyttet til barneverntjenesten. Mange kommuner samarbeider på dette feltet, men konsern-tallene forteller oss likevel hvilke netto utgifter for eksempel Skedsmo hadde til å drifte barneverntjenesten. Like sikkert som at arbeidet er særdeles viktig, like sikkert er det at tjenesten koster samfunnet veldig mye penger. SUM BRUKT I SKEDSMO De foreløpige tallene for 2013 er nylig publisert hos Statistisk sentralbyrå, og de forteller ar barneverntjenesten i Skedsmo kommune kostet til sammen 82,5 millioner kroner. Dette er da samlet sum fra tiltak i og utenfor hjemmet, samt admi- nistrasjon (som lønn og oppfølging). I forhold til året før, er summen i Skedsmo en økning på hele 17,5 millioner kroner, som gir en vekst på så mye som 27 prosent. Disse tallene forteller bare konkret hvor mye penger som er brukt, ikke hvordan de er brukt eller kvaliteten på bruken. Antall barn og hjelpegrad kan variere mye fra år til år. I Lørenskog kommune er det rapportert om samlede netto utgifter på 47,5 millioner kroner til barnevern. Dette er 12,8 millioner kroner mer enn året før, som her betyr en vekst på nesten 37 prosent. Det må sies å være en betydelig økning i utgiftsposten. Rælingen brukte i fjor 22,2 millioner kroner på barnevernet, noe som er opp 1,7 millioner kroner, eller åtte prosent. Kostnader til barnevern Netto driftsutgifter (konsern) 2013, barn med tiltak, sammenlignet med året før. Kilde: SSB KOSTNAD KOSTBARE TILTAK I tabellene skiller en mellom hjelp som barna får i familien, og hjelp der barnet er plassert utenforfamilien av barnevernet selv. Dette er tilfeller hvor omsorgen for barnet blir overtatt utenfor hjemmet altså en omsorgsovertakelse. Tendensen i Norge er at dette antallet øker, og det gjør dermed også kostnadene. Etter fylte 18 år går plassering i fosterhjem over til å bli et hjelpetiltak. Totalt hadde Skedsmo kommune netto utgifter pålydende drøye 32 millioner kroner for tiltak hvor det er snakk om tiltak utenfor familien. I Lørenskog ble det brukt nesten 25 millioner kroner til dette, og i Rælingen 10,5 millioner kroner. FÅR HJELP MED ØKONOMI Det er likevel økonomisk hjelp og besøkshjem som er de mest vanlige tiltakene blant barn knyttet til barnevernet. Slik økonomisk hjelp fra barnevernet kan for eksempel være tilskudd til ferie, skoletur, høytider eller fritidstilbud. Om lag hvert fjerde barn med tiltak hadde besøkshjem. Andre eksempler på såkalte hjelpetiltak er tilsyn og støttekontakt. I Skedsmo kommune er det for fjoråret anført at kostnadene for tiltak innad i familien kom på nesten 28 millioner kroner. I Lørenskog kommune viser tabellene at det gikk med 7,3 millioner kroner til slike tiltak, og i Rælingen 5,9 millioner kroner. Så er det altså lønn og administrasjon som fullfører utgiftsposten. For Skedsmo sin del, så snakker vi her om 22,5 millioner kroner i netto utgifter UTVIKLING% til den administrative delen av tjenesten. Tilsvarende var det 15,3 millioner kroner ført opp på denne posten i Lørenskog kommune, og 5,8 millioner kroner i Rælingen. BARN UTVIKLING SKEDSMO , LØRENSKOG , RÆLINGEN , ANTALL BARN I SKEDSMO En skal være varsom med å konkludere så mye ut fra kostnadene knyttet til barneverntjenesten. Hvert år er det ulike barn og ulike behov som melder seg. Om en kommune har mange barn knyttet til barnevernet, så kan det i mange tilfeller skyldes prioriteringer og god oppfølging fra kommunen like mye som at det er mange barn med problemer som bor i kommunen. Og omvendt dersom det er færre barn. Antall barn og totalkostnader behøver heller ikke alltid gå hånd i hånd, da noen få tilfeller kan være betydelig mer omfattende enn andre. Tabellene viser uansett nøyaktig hvor mange barn som i løpet av 2013 fikk en eller annen form for hjelp av barnevernet i kommunen. For Skedsmo sin del ser vi at totalt 458 hadde en slik forbindelse med barnevernet i løpet av fjoråret. Av disse var det 55 stykker som var plassert av barnevernet. Sammenlignet med året før, så var det totalt sett en økning på hele 110 personer som fikk hjelp fra barnevernet. I Lørenskog kommune var det 292 barn som fikk bistand fra barnevernet i fjor, noe som er34 flere enn i Her ser vi at 35 av barna hadde omsorgstiltak utenfor familien. I Rælingen var det 217 barn som fikk hjelp, og dette er 23 flere enn året før. I Rælingen var det 17 av ungene som var plassert av barnevernet. Annonsere her? Ring Anita på tlf eller Elisabeth på tlf

4 6 Nr AKTUELT AKTUELT Nr Fortsatt ja til tiggerturisme I Skedsmo og Lørenskog mener enkelte politikere at dagens ordning med registrering av tiggere holder. De ønsker derfor ikke et tiggeforbud. Tekst/foto: Roy R. Mortensen Vi har innført i politivedtektene at de som skal tigge skal registrere seg hos politiet slik at vi vet at de har lovlig opphold og kan identifisere seg. Dette er et bra tiltak og vi tror det også er begrensende slik at det kanskje ikke kommer så mange tiggere hit. Ordningen har fungert bra, sier ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) Skedsmo kommune. IKKE KRIMINELT Ordføreren påpeker at det er ikke en kriminell handling å be om penger. Å forby tigging vil ikke være riktig, mener Flæten. Selv om det har vært en markant økning av tiggere i Lillestrøm og Strømmen kan han ikke se at dette er et så stort problem at det bør innføres et kommunalt tiggerforbud. Jeg ser det som naturlig at vi politikere, sammen med politiet og rådmannen, får evaluert og vurdert hvordan registreringsplikten for tiggere har fungert, forteller leder i Skedsmo Høyre, Kjartan Berland. Berland ønsker å avvente og ser hva regjeringen lander på i forhold til om kommunene vil få en anledning til å innføre tiggerforbud. Han forteller at et tiggerforbud kan komme opp som en sak i Skedsmo i løpet av året. - Skal en gå til et så drastisk tiltak som et lovforbud mot tigging mener jeg at dette bør gjøres på et nasjonalt nivå, slik at de enkelte kommunene slipper å innføre egne forbud, sier Berland. Lørenskog kommunestyre vedtok 20. mars 2013 å endre kommunens politivedtekt 4 og innføre meldeplikt for pengeinnsamling på eller i nærhet av offentlig sted. Ordfører Åge Tovan (Ap) i Lørenskog forteller at han er kjent med at regjeringen har oversendt proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) med forslag til endringer i politiloven, prop.83 L (godkjent i statsråd 25. april 2014). Forslaget innebærer at kommunene får hjemmel til å fastsette i politivedtektene at tigging på offentlig sted skal være forbudt eller underlagt nærmere regulering. Før lovforslaget eventuelt er behandlet, og eventuelt vedtatt i Stortinget, er det ikke ønskelig fra meg å ta stilling til tiggerforbud. Jeg kan heller ikke se at tigging i dag utgjør et stort problem i Lørenskog, sier Åge Tova. ORDENSFORSTYRRELSE OG KRIMINALITET Skedsmo FrP har flere ganger tatt til orde for å gjøre tigging forbudt i sentrale deler av kommunen, senest i fjor, opplyser gruppeleder i Skedsmo FrP, Tone Liljeroth. Mye av tiggingen virker godt organisert og det følger dessverre ofte kriminalitet med tiggingen, i tillegg til ordensforstyrrelser. Selv med innføringen av meldeplikt en uke før tigging, som ble innført i 2011, ser vi stadig flere tiggere i sentrale deler av kommunen. Dette er ikke en ønsket utvikling. FrP er derfor positive til et tiggerforbud, forklarer Liljeroth. Hege Storhaug i Human Rights Service forteller på rights.no at det lenge har vært kjent at tiggerne fra Romania er uløselig knyttet til organisert kriminalitet. Hun hevder det sitter bakmenn i Romania i palass som er reist gjennom deler av tiggervirksomheten, som kalles det moderne slaveriet der også barn helt ned i fireårsalderen tvinges til barnearbeid. - Tiggerne vi møter her i Norge er ikke de fattige. De fattige har ikke råd til reisen, forteller Storhaug, og spør hvorfor mediene ikke viser de vulgære palassene i Romania. I to de BBC-dokumentarene Britain s child beggers og Gipsy child thieves brettes den brutale industrien ut. En industri der man anslår at et barn kan tigge til seg pund i året. Dette er penger som går rett inn i vulgære palass med marmor og ti soverom til «klanledere» og annen Oljetanker og panner Sanering, demontering og bortkjøring TANKFJERNING Bra priser och goda referenser. Nu även uppgrävning av tankar! (+46) (+46) kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkken kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenforny Lyst på nytt kjøkken? TIGGERTURIST: Da tigging ble avkriminalisert i 2006 begynte straks tiggerturistene å strømme til Norge. I starten kunne man telle én eller to tiggere i Lillestrøm. I dag er antallet ofte tosifret. kriminalitet, forklarer Storhaug. mener at et totalforbud mot munene om å vurdere å innføre på fortauet ved butikken vår. Lyst på nytt kjøkken? tigging vil gjøre det lettere for politivedtekter som skulle gjøre Man kan spørre seg om hvor Har du lyst på nytt, flottt kjøkken? IKKE FATTIGE La drømmen din bli rimelig politiet å forebygge og straffe det vanskeligere å tigge. Politiet fattig denne tiggeren egentlig La drømmen Vi hjelper din deg bli uten rimelig at du må skifte ut Statsadvokatene i Hordaland utnyttelse av barn og ressurs- ønsket å gjøre det vanskeligere å kan være, spesielt når hun også Har du lyst på nytt kjøkken? hele Vi produserer kjøkkeninnredningen. nye fronter og skuffer Sammen på mål vil ha totalforbud mot tigging, svake mennesker til tigging. tigge blant annet for at de mente sitter med en ny Iphone, forteller en butikkansatt i Lillestrøm. finner ut. vi Ta ut kontakt hvordan i dag, du best med kan Bjørn fornye Langli og alle hengsler og skinner byttes opplyser Bergensavisen. Rudolf at mye av tiggingen er organisert. Politimesteren fikk straks ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter Christoffersen og Eirik Stolt-Nielsen har avgitt en høringsut- Etter forslag fra Straffelovkom- støtte fra sentrale politikere og ANBEFALER ET FORBUD på tlf , for en hyggelig kjøkkenprat talelse til forslaget om å endre misjonen ble tigging avkriminalisert i Politidirektoratet Rbnett i Molde meldte i fjor og skinner byttes ut. Med Norsk lokale næringslivsledere. W.B BRØNNBORING AS og skuffer etter mål, og alle hengsler politiloven for å regulere tigging og pengeinnsamling på of- råder Justisdepartementet til å om at politiet i byen hadde gjort Drikkevannsbrønner Horisontalboring Kjøkkenfornying er du sikret høy fentlig sted. De mener det er feil gjeninnføre forbudet mot tigging i Norge. Tilrådningen er ba- de over 100 nye tiggerne som Bergvarmeboring kvalitet til en lav kostnad og all bakgrunnssjekk på mange av å fremstille tiggere som fattige. Mange av dem tjener vesentlig bedre enn sykepleiere, tidistrikter, særlig Oslo, har gjort. tistasjonssjef Per Karstein Røv Rep. og service på brønner sert på erfaringene de ulike poli- hadde kommet til byen. Poli- Entreprenørboring montering blir gjort på kun én dag. politifolk og lærere i hjemlandet, Her har det vært ordensproblemer og vinningskriminalitet viste seg at en stor andel av tig- Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli, fortalte til lokalavisen at det Gratis befaring fastslår førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til Bergensavisen. som kan settes i sammenheng gerne hadde vært anmeldt, bøtelagt og dømt for grove tjuveri, Jeg kommer Kontakt info på tel Et økende problem er at barn med tigging. Tigging var tidligere regulert i løsgjengerloven. Nå simple tjuveri, lommetjuveri og Spar tusenlapper! gjerne hjem til og ressurssvake mennesker utnyttes til tigging i Europa, vurderes det fra regjeringshold nasking. Noen av disse hadde Ta kontakt på tel Spar tusenlapper! deg for en gratis og henvis til denne annonnsen Husk å spørre etter Bjørn og uforpliktende opplyser Europol. Land hvor å innføre et forbud mot tigging også vært borti narkotikasaker. for et godt tilbud. Tlf for å få annonserabatten! kjøkkenprat. tigging er tillatt er derfor attraktive for slik virksomhet. På- daværende politimester på Ro- en kvinnelig tigger ankomme i igjen, skriver politi.no. I 2010 ba Vi har en rekke ganger sett Avd. Oslo Avd. Rogaland Avd. Østfold talemyndigheten i Hordaland merike, Jørgen L. Høidahl, kom- taxi på morningen og sette seg kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying rnyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying SEKS PÅ GATA Etter forslag fra Straffelovkommisjonen ble tigging avkriminalisert i Det tok ikke lang tid før tiggerturister begynte å strømme til Norge. Hva synes du om tigging? Einar Skulstad Lillestrøm - Tigging er en uting. Jeg har selv tiggerne gi fra seg pengene til bakmenn. Det er kyniske bakmenn som tjener på å ha folk sittende på fortauene. Tigging burde ha vært forbudt. Jarle Solberg Lillestrøm - Det er slett ikke bra. Det forsøpler bybildet å la folk sitte slik. Å avkriminalisere tigging er vel det dummeste som har blitt gjort. Eileen Lovise Fredheim Fredrikstad - Jeg synes det er slitsomt. Jeg får litt dårlig samvittighet av å gå forbi tiggerne, selv om jeg vet at mye av dette er organisert. Det hadde ikke gjort noe om tigging ble forbudt. Tone Lien Skedsmokorset - Jeg synes ikke noe om det. Du bidrar ikke til noe bra ved å gi penger til tiggerne som sitter på fortauene. Jeg synes myndighetene nå må gripe inn og gjøre noe med dette. Kari Elisabeth Eiang Rælingen - Det er helt forferdelig. Hvis det første man møter som turist er en gjeng tiggere som løfter pappkrusene mot deg, og ber om penger, vil man neppe synes det er hyggelig. Nei, det er helt forferdelig. Jeg er 100 prosent imot tigging. Richard Næsset Dal - Jeg blir irritert og provosert. En kompis var snill og ga penger til en tigger. Like etterpå ble han frastjålet mobiltelefonen av den sammen tiggeren. Hadde det vært folk som virkelig var i nød og trengte penger. Men det er ikke det. Skal vi bli kvitt tiggerne må det et forbud til.

5 8 Nr AKTUELT Etterlyser offentlig informasjon DEN LILLE BRUSFABRIKKEN Som arbeidsinnvandrer hadde Mia Öhberg fra Sverige forventet å få litt informasjon fra det offentlige da hun flyttet til Norge, men ingen ting har funnet veien til postkassen hennes. Tekst/foto: Roy R. Mortensen Jeg flyttet til Skedsmo for et år siden og jeg her ennå ikke fått noe informasjon fra kommunen. Jeg har D-nummer og adresse, derfor må det finnes i ett eller annet offentlig register, sier Öhberg. Kommunikasjonsrådgiver i Skedsmo kommune, Stig Ervland, opplyser at kommunen sender ut et velkomstbrev hver tredje måned til alle nye innbyggere basert på folkeregisterets lister. Han opplyser at de ikke har merket noen etterspørsel fra arbeidsinnvandrere om informasjon fra kommunen. Sammen med velkomstbrevet, som er undertegnet av ordføreren, legges det ved en brosjyre om Skedsmo. Her finner de ny innbyggerne opplysninger om det som særpreger kommunen. I tillegg får de tips om å gå inn på kommunens nettsider eller facebookside om de trenger ytterligere opplysinger. KLARER SEG BRA Nyankomne innvandrere med behov for norskopplæring vil få tilbud fra Skedsmo voksenopplæringssenter. Dette gjelder både flyktninger, innvandrere som er gift med norske borgere og arbeidsinnvandrere. Skjetten og Stab skole har også innføringsklasse for barn i grunnskolealder. Dette er særtjenester rettet mot minoritetsspråklige. forteller Kristin Øren, avdelingsleder for flyktningtjenesten i Skedsmo kommune. Jeg forstår norsk, og kan noenlunde de fleste norske ordene. Dessuten forstår de fleste nordmennene svensk veldig bra, sier Öhberg. Öhberg synes ikke at det var nødvendig for henne med norskkurs, slik innvandrere fra øst- og sydligere strøk gjerne må ha for å funge i arbeidslivet. Men hun synes det er litt rart at informasjon fra det offentlige har uteblitt. Hva hender om jeg blir syk? Når må jeg ringe politiet eller lignende? Jeg savnet informasjon som «Velkommen til Norge, eller Lillestrøm» med litt opplysninger om stedet, landet og det norske arbeidslivet. Kanskje også byens næringsråd skulle ha laget et skriv om hva som finnes av butikker og spisesteder på stedet, forteller Öhberg, som nå har fått den informasjonen hun trenger fra Tannbehandling spar 50% i Riga VELINTEGRERT: Til tross for mangel av informasjon fra det offentlige har Mia Öhberg funnet seg godt tilrette i Skedsmo og på sin arbeidsplass, Lillestrøm Sysenter. arbeidsgiver og arbeidskolleger. ØKT ARBEIDSINNVANDRING Flyktninger har et godt opplegg. Utfordringen er alle de andre innvandrerne som kommer. Er de arbeidsinnvandrere forventes det at de klarer seg selv. Dette er i forhold til hva myndigheten bevilger av midler til kommunene, forteller Anne-May Thompson, leder for flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune. Helt fram til for to år siden var innvandrere fra ikke-vestlige land dominerende på innflyttingsstatistikken i innvandringskommunen Lørenskog. På grunn av arbeidsinnvandring har Polen seilt opp på 2. plass i løpet av de to siste årene. Innvandrere fra Sverige og Danmark klarer seg veldig bra. Når det gjelder innvandrere fra Polen, er språket en utfordring. Det er vanskelig for polakker å lære seg norsk. De må også betale norskundervisningen selv. Den koster i overkant av kroner per halvår, forklarer Thompson. KURSER KVINNER I Lørenskog driver flyktning- og innvandrertjenesten et stort Jobbsjanseprosjekt, «Kvinner i Lørenskog» som i all hovedsak er finansiert av prosjektmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og hvor målsettingen er å få hjemmeværende innvandrerkvinner over i lønnet arbeid eller utdanning. I dette prosjektet får innvandrerkvinner uten flyktningstatus språk- og arbeidstrening gjennom utstrakt bruk av praksisplasser i kommunal- og privat regi. Dette er et ekstra tiltak som disse kvinnene i utgangspunktet ikke har rettighet til, men som kommunen gir. Vi ser at det er et stort behov for språkopplæring, arbeidstrening og inkluderings- og kvalifiseringstiltak rettet mot innvandrergrupper som ikke har noen rettigheter. Det er god integreringspolitikk å hjelpe disse gruppene, sier Thompson. INNVANDRING TIL LØRENSKOG (Pr. 1. januar SSB) 1. Pakistan Polen Sri Lanka Vietnam Iran Tyrkia Sverige 300 RC COLA CHAMPION SITRONBRUS RC COLA light CHAMPION u/tilsatt sukker INGEFÆRØL ASINA FRUKT CIDER FIGHTING SPIRIT ASINA u/tilsatt sukker FRUKT CIDER u/tilsatt sukker RØDBRUS FLUX SODA MILANO VIRUZ Tannlegevakt i Lillestrøm 10-års jubileum TILBUD: Implantat kr ,- (Ordinær pris kr ,-) Vi tar i mot pasienter i trivelige og moderne lokaler i Lillestrøm sentrum Kr. 13,60 ICE TEA PEACH Kr. 13,60 ICE TEA LEMON Kr. 9,- NAWINTA Kr. 9,- NAWINTA SITRON Klinikken er åpen også i helgene etter avtale. Ring oss på tlf for å bestille time DEN LILLE BRUSFABRIKKEN - Tannlegen Dr. Olga Galkina snakker norsk. - Spar tusenvis av kroner på 1-ukes reise Tlf Lasikreise sikrer deg trygghet hele veien - Rentefri finansiering Åpningstider: Man- fre: Nittedalsgata 21, 2000 Lillestrøm LILLESTRØM TANNKLINIKK OG TANNLEGEVAKT ROMA.NO

6 10 Nr Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk her, send en mail til 3D: Blår VELKOMMEN TIL VISNING 25. MAI FRA 12 14! Husmannsplass, Losby Fotballspillere Husmannsplassen i Kløfta Sotue, idrettslag. Losby. Fotografert i i Bildet er er hentet fra Akershusmuseet. fylkesmuseum. DE 10 FØRSTE SOM KJØPER FØR 1. JUNI, FÅR TILVALG TIL EN VERDI AV KR ! Gunstige betalingsbetingelser! Betal kun kr ,- nå resten ved overtakelse om ca to år. Du finner din drømmebolig i Gamleveien 82 ved Triaden. Vi har leiligheter fra 50 kvadratmeter og prisene starter på kr Ta turen opp i tårnet og opplev utsikten, eller les mer på: kruse-smith.no/noven Moderne og lettstelt Store balkonger Kjøkken m/hvitevarer Felles fyring og varmtvann Heis og garasje SNAKK MED MEGLERNE! Olav Aune Svein Gundersen vi feirer grunnlovsjubileet med jubileumstilbud kampanjepriser fra 19. mai til 6. juni Vi søker rockestjerner Til Norges triveligste nabolag Dersom du er rå på gitar, eller har erfaring med synging foran speilet kan DU være den vi leter etter. VI vil lage Norges triveligste nabolag sammen med deg! Salget av leiligheter i Oppløpet, tredje salgstrinn på Lørenskog Stasjonsby er godt i gang. I Oppløpet kan du velge mellom 2-roms leiligheter fra 54 og opp til 5-roms leiligheter på 126 BRA. Velkommen til visning Søndag kl. 13:30-15:00 Onsdag kl. 12:00-18:00 i visningssenteret på Skårer Ødegård, Ødegårds vei 10. Velkommen til Supersøndag 25 mai! kl. 13:30-15:00 Aktiviteter for barna! Grilling av pinnebrød og pølser Hoppeslott Ansiktsmaling Nå har du sjansen til å skaffe deg et norskprodusert kvalitetskjøkken til veldig god pris. Sigdal møbelkjøkken leveres ferdig skrudd sammen, med skuffer og dørfronter montert. Nå kan du gjøre et godt kjøp på alle våre modeller. Skattejakt Jessheim: Gardemoveien 1. Tlf Lørenskog: Skårersletta 60. Tlf Salg ved Selvaag Bolig: Stian Møller Karlsen Mob: E-post: Christine Løwø Johnsen Mob: E-post:

7 12 Nr AKTUELT Nr NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES TIL SALGS Pent brukt lundebydrakt/ bunad,- med jakke, stor sølje, mansjettknapper og sko. Har blitt taksert til kr på Husfliden. Selges for kr eller til høystbydende. Tlf: Vakre stilmøbler (som nye) selges for 1000 kr. Tlf Kjøpevideoer. Ca 45 kjøpevideoer, mye forskjellig gis bort. Tlf etter eller send mail til Gitar 3/4, spansk produsert. Pent brukt med bag Tlf stk høye regulerbare teak hage-stoler med blå puter Kr 350 pr stk (som nye). Nye tykke hageputer blomstret stoff Kr 150 pr stk. Nytt rundt hagebord med sort steinplate Kr pene hyttestoler, stoppet sete og rygg blått ullstoff. Kr 200 pr stk. Pen taklampe for hytte rund med 6 lyspunkter Kr 800. Kjøkkengruppe med hjørnebenk, stoppet rygg + bord. (lite brukt) Kr 1500 (lbrukt). Tlf Oljemaleri med motiv fra Vestlandet sign. E Nordlien Kr 900. Oljemaleri med motiv fra Trollheimen sign S. T. Sørensen, Kr Oljemaleri med motiv fra Eggedal sign. Hagan-52. Kr Meget dekorativt materialbilde (Moderne kunst) Kr 500. Teak møbler salongbord, hjørnebord. Rimelig. 2 golvtepper (husflidstepper) 100 % ull str 200 x300 Kr 500. Et mindre Kr 300. Krogenes 4 seter sofa i blått ullstoff pent brukt Kr 800. Entre -kommode med 2 skuffer, smijernsbeslag + speil Kr Krogenes lenestol regulerbar med løs fotskammel i blått ullstoff,kr Krogenes slidestol med originale puter Kr 400. Krogenes tallerkenhylle h 70 b 88 Kr 600. Rosemalt hjørnehylle h 90 Kr 500. Send epost til: eller send til: Avisdrift Romerike, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm merk konvolutten «Bazar» Antikk pianokrakk med dreide ben. Rimelig. Eldre toilett-kommode Kr 600. Kiste med buet lokk og smijernshåndtak L 80cm. Kr 700. Sort 1800 talls skjermbrett med dekor Kr 600. Heltre kommode blå med dekor 4 skuffer. Kr 500. Kiddo barnestol lys bøk (som ny) Kr 500. Blå lenestol med vipp og sving Kr 500. Sort lenestol i skinn Kr stk bokhyller lys bjerk h. 200 cm b. 50cm +smal hjørnehylle. Rimelig, Ny lys gul porcelenvask Kr 200. Grønn emaljert håndvask Kr 200. Pastellgrønn servant og bide (fotvask) Kr 400. Tlf Entrebenk i furu lengde 90 cm, med 3 skuffer og oppbevaringsrom med lokk og pute, samt rundt speil ø 60 cm til salgs, samlet pris kr. 400,-. Tlf Dovre peisinnsats komplett selges kr.500,- Tlf Sofa fra Hødnebø i lys blått ullstoff fra Selges Kr 4000,- Spisestuebord mørkt tre. Bordet er ovalt og gir god plass til 6 personer. Med ileggsplate gir det god plass til 8 personer selges Kr 2500,- Arabisk kobberbord ca. 65 cm i diameter m. siselert mønster og sammenleggbare ben Selges Kr 800,- Antikk bokhylle 172cm x 55cm bred med utskårne dører. Selges kr 1200,- Jensen Royal elektrisk justerbar seng 90x200. Selges kr 2500,- Framskap i lakkert furu m glassdører. Selges Kr 800,- Mørkerødt persisk teppe 2x3m. med elefantfot mønster Selges kr 3000,- Antikk hvit rundt bord Selges Kr 1200,- Dobbelt settbord i teak. Selges Kr 400,- Rosemalt trekiste Selges kr 1500,-. Tlf Rideutstyr selges. Pent brukte ridebukser, ridesko (vinter, str,37), sikkerhetsvest (XL barn). Passer pike år eller liten damestørrelse. Selges samlet kr. 500 eller hver for seg. Dameveske i skinn, italiensk merke selges. Ikke brukt. Nypris 4000,- selges for kr. 500,-. Mørkebrun med metalldetaljer. Festdrakt jente selges str. 14 år. Kids of Norway. Blått liv og svart underdel. Bluse og forkle følger med, kr Eksklusive damestøvletter og sko fra merker som GRATIS for private, 490+mva pr annonse for bedrifter MATERIELLFRIST: TORSDAG KL Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges Prada, Celine, Armani og Studio Pollini str. 37 selges. Nesten ikke brukt. Med originalesker og støvposer. Pris diskuteres. For mer informasjon og handel ring tlf Pen møbelgruppe, 3-seter (kr 300) og 2-seter (kr 200) selges. Tlf Markise til campingvogn lite brukt.merke: Caravan stor, Fiama. 350 cm. Pris: kr 500,-. Stort hvitmalt spisebord pent brukt. 2x1m + 2 endeklaffer på 45 cm hver. Nypris kr. 4000,-, selges for kr.1000,-. Tlf Odelsjenta 1 til 44, Legdebarna 1 til 13 og Havets datter 1 til 30 selges kr 10,- pr bok. Dette er 3 kjempefine serier som kan anbefales. Hver serie selges samlet. Tlf/ sms Reinsdyrskinn selges. Strømmen tlf Siemens underbenk oppvaskmaskin 60 cm x 50 cm x 85 cm Kr.500 Furu kjøpmannsdisk 50cm x 1.90 cm x 40 cm. Kr kjøkkenstoler i tre og svart. Kr.200 Zanussi fryseskap. 60 cm x 59.5 cm x 85 cm. Kr. 300 Tlf stk. moped PGO modell PMX Sport km. elstarter og kikstarter, farge rød (flerfarget). Medfølger presenning, ny hjelm, bremselås, varekasse bak. Årsavgift er betalt. Ikke registrert. Tlf stk. sommerdekk Dunlop Sport 205/55 R 16 fire hull passer til Primera, lite brukt på alu.felger. 1 stk. Tutgrammofon, meget pen og i god stand. 1. stk. reisegrammofon i god stand. 1 stk. varmtvannsbereder 140 liter. Diverse prismelamper til tak og vindu. 1 stk. gyngestol, gammel, meget god stand. 3 stk. innedører heltre med karmer (80x200 cm) Div. LP-plater. 2 stk. pikesykler 4-5 år og 1 stk. serveringsbord med hjul. Tlf Utstoppet rev. Veldig fin rødrev montertpå en trerot. Billig til salgs kr. 400,- Tlf Overføre VHS filmer til DVD kr 100 pr time, minimum kr 300. Hadeland oljelamper. Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu kr 150, Ubrukte Colombia hiking/fjellstøvler str 41 kr 300 (Ligger i eske) (ny pris 999) Konfirmasjon? Ny JC Svart Dressjakke str ubrukt m/lapper på ny pris kr 995 selges kr 200,- har bilde. Til Fjellet - Ubrukt «Fana» genser (ligner) Hjemmestrikket i blå /hvit Hvit i bunn med blå lus kr 400 (har bilde) ca str 14 år Arm 50cm Lengde 58 Bredde 45. Masse barnebøker selges billig fra 10 kr pr stk Ca 177 stk Donald Duck bokklubb bøker selges. Helly Hansen Redningsvest kg selges kr 150 Wii spillmaskin m/19 spill + masse ekstrautstyr ++ selges kr 500 Gaupa turjakke + bukse Grønn med grå felt 12 år samlet kr 250. Gaupabukse Svart med grå felt 12 år kr 100. Kamuflasje vest år + bukse str XS 50 kr pr del. Basecampbukse str 14 kr 100. Rød Jean Paul Jakke 12 år kr 150,- Tlf eller Nydelig persiske tepper m/ frynser. STR:160x230 selges for 1100kr og 240x340 for 1300kr. Har ligget under spisestue og stua, som har vært i lite bruk - er derfor ikke slitt! Godt vedlikeholdt og rengjort. Gustaviansk spisestue fra 2010 som ny selges kr Spisestuen er i vakkert lyst tre(valnøtt) ingen riper eller merker 8 stoler 3 innleggsplater slik at man kan dekke til 12. Tlf Viken karnappskap H: 193 B: 175 D: 42. Spisebord med 6 stoler med blått trekk. Oljet trehvit bokhylle, pen og lite brukt. Kr. 5000,- eller høystbydene. Enkel seng med madrass og bunn (treseng) 190x75 kr. 250,- Tlf eller Marianne middags og kaffeservise til 12 personer selges kr NB dette er ikke brukte er nedpakket i orginal eskene. Madshus ski - Voss m/stålkanter lite brukt. selges kr Takkrone i messing fem armer, kjetting oppheng, gamme, selges kr 1000,-. Tlf: Høvik taklampe,5 armet og to doble lampetter,begge med silkeskjermer, til sammen 500 eller hver for seg 300. En persisk løper 3 x 0,75 kr 1200,en Royal Keshan løper 2,70 x 0,69 kr 500. Begge nyrenset. Tlf Har en ny kjøkkenmaskin, Bosch til salgs. Prisen blir vi enige om. Jessheim. Tlf TIL LEIE Lager til leie på Algarheim m2, med kjøreport, strøm, vann og kloakk. Tlf GIS BORT Hageveksthus 2x1.5m, komplett, gis bort mot demontering og bortkjøring. Lillestrøm tlf ØNSKES KJØPT Brevkortalbum og gamle norske postkort kjøpes av lokal samler til god pris. Tlf Tutgrammofon ønskes kjøpt. Må fungere og være i bra stand. Send gjerne sms. Tlf: Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskes kjøpt av samler. Annet militært fra krigen er også av interesse. Tlf.: Bokserie: Trygve Gulbranssen, Bakom synger skogene samt damesykkel med noen gir. Tlf TJENESTER Trenger du hjelp til rydding i hagen, luking og klipping av roser? Også annet forefallende arbeid kan påtas. Har lang erfaring fra oppdrag gjennom Frivillighetsentralen. Ring trygt: BEDRIFTSANNONSE SOLSKJERMING INNTIL -30% Markiser persienner screen og interiørgardiner. Vi har også garasjeporter. Ring din lokale leverandør i Fasadeprodukter AS for gratis måltaking: mob: E-post: GARASJEPORTER INNTIL -30% Varmgalvaniserte leddporter i stål. Alle farger og varianter. Vi har også markiser og persienner. Ring din lokale leverandør i Fasadeprodukter AS for gratis måltaking: mob: E-post: SNEKKER MED FAGBREV Pensjonert snekker m/fagbrev. Ledig for snekker og malearbeid. 30 års efaring. Tlf Satte verdensrekord Fredag 9. mai satte elevene ved Rud skole i Rælingen verdensrekord i den nye sporten Parkour. Tekst: Charlotte Sissener Både generalsekretæren i turnforbundet og ordfører i Rælingen, Øivind Sand, var til stede da 7. trinnselevene ved Rud skole i Rælingen nylig satte Guinness verdensrekord i Parkour. Rekorden de måtte slå var 41 hopp på tre minutter, og med 75 godkjente hopp klarte Rud-elevene dette med god margin. NY TREND De siste årene har Parkour for HERBALIFE- PRODUKTER TLF renomme.no Selvstendig Herbalife-distributør alvor blitt en trend også her i landet. Det hele handler om å komme seg fra et sted til et annet så effektivt og raskt som mulig. Noe som betyr at man må hoppe ned en trapp istedet for å løpe og forsere ulike hindre som benker, gjerder, vegger og andre høyder. BLIR UTFORDRET Jeg er meget stolt og fornøyd, SØSTER MATHILDES HAGE LIVET ER LETTERE NÅR ALT ER I NÆRHETEN! Ved Søster Mathildes Hage har du tur- og skogsområder, shoppingsentre, kafeer, butikker og et godt servicetilbud. Oslo sentrum er 15 min. unna og kollektivtilbudet er meget godt. Her er det lett å få litt ekstra ut av tilværelsen. Salg ved Selvaag Bolig Marius Falch Orvin, tlf: , e-post: kommenterer rektor ved Rud skole, Øystein Hellum. Parkour er en ny sport som de unge synes er spennende og krevende. Barna blir utfordret fysisk og mentalt, og de er svært fornøyde. Uteområdet blir også brukt mye etter skoletid, forteller rektoren. HOPP OG SPRETT: Her er en av elevene ved Rud skole i gang med å slå verdensrekorden i antall hopp over en bukk på tre minutter. (Foto: Privat) 50 til 101 kvm BRA Kun hjørneleiligheter Fra ,- inkl. parkering i garasje Store, solrike balkonger Kjøkken fra HTH «SNURPEMUNN? RØYKELINJER?» Annonsere her? FETTFJERNING MED LASER OG CELLULITTBEHANDLING FØR Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege Tlf eller eller send send mail til Nye selveierleiligheter sentralt på Lørenskog Ekstra takhøyde Eikeparkett Fjernvarme og balansert ventilasjon Første leiligheter står ferdige i oktober i år SMARTLIPO Vi tilbyr smertefri og effektiv fjerning av linjer/rynker med fraksjonert CO2-laser. Ingen kirurgi eller injeksjoner. Permanent effekt Utføres av kirurg Minimalt ubehag og risiko Ring oss Kort for rekonvalens GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege. Tlf Ring Anita på tlf eller Elisabeth på tlf ETTER Kjøita Park 17 Kristiansand Tlf Karensl st ll 1 Tlf Visning Søndag kl i Ola Hegebergsgate 17

8 14 Nr TEMA: BIL & MOTOR Nr Hvor er dette bildet tatt? Har du svaret? Send det til: eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm VELKOMMEN TIL SALGSSTART! Lørdag 24. mai kl starter vi salget av nye lekre selveierleiligheter i Søster Mathildes gate 27/29. Salgsstart vil avholdes i visningslokalene i Ola Hegebergs gate 16. Velkommen! SØSTER MATHILDES GATE 27 / 29 Salg ved Selvaag Bolig Marius Falch Orvin, tel: , e-post: Jenny Jakobsen Sperstad, tel: , e-post: Christoffer Pedersen, tel: , e-post: 66 nye boliger sentralt på Lørenskog (prosjektet ligger rett i nærheten av Triaden kjøpesenter) Gode planløsninger Store og solrike uteplasser Heis og innendørs parkering Takk til alle som sendte inn! Nye selveierleiligheter sentralt på Lørenskog Priser fra kr ,- (eks. p-plass) Størrelser fra BRA SVAR: Rolvsrud stadion, Lørenskog VINNER: AMUND TANGEN Piggsoppveien 19b 1476 Rasta SALGSSTART lørdag 24.mai kl Ti tips for å bli en tryggere motorsyklist Det å kjøre motorsykkel er morsomt, men også risikofylt. Continental leverer motorsykkeldekk over hele verden, og har laget ti tips for hvordan du kan bli en tryggere motorsyklist. Continental lager mer enn bildekk, og bruker massevis av ressurser på å lage blant annet sikkerhetssystemer til biler. Det tyske konsernet produserer også såler til joggesko, samt dekk til både tråsykler, mopeder, scootere og motorsykler. Continental har motorsykkeldekk med over 20 forskjellige mønstervarianter, dekk til alle mulige forhold, og anbefaler alle motorsyklister til å ta dekksikkerhet på alvor. - Jeg har inntrykk av at alle som kjører motorsykkel er klar over risikoen og tar sikkerhet på alvor. Men det er kanskje ikke alle som husker at også dekkene må være i orden før sesongstart. Gamle og utslitte dekk kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko for motorsyklister, sier motorsyklist og produktansvarlig hos Kombinerer Continental business Dekk Norge med Knut avslapning Knudsen. og ta bilen til MBN- bil i Torsby. Sett inn din bil hos TI TIPS oss FOR for årlig Å BLI vedlikehold EN og deretter TRYGGERE slappe MOTORSYKLIST: av i Torsby badet 1. Vær med tydelig 30 graders og synlig vann. i trafikken: Det gjør det lettere for medtrafikanter å tolke hva du vil og hvor du kjører 2. Bruk kjøreutstyr som DU øker BADER synligheten: F.o.m er det påbudt å ha orsykkel og moped 3. Tilpass farten: Dette er viktig både for egen og andres sikkerhet. 4. Mistenker du at du ikke blir sett, vær klar til å avverge en ulykke: Mange bilister ser ikke motorsyklistene 5. Kjenn dine ferdigheter: Det lønner seg å ta et sikkerhetskurs for å bli en bedre motorsyklist 6. Kjenn trafikkreglene og respekter de: Husk at det geniale med motorsykkel er at man kan ha det svært morsomt selv om man følger fartsgrensene 7. Bruk alltid riktig sikkerhetsutstyr som hjelm, kjøredress, ryggskinne, sko og hansker 8. Sørg for å ha dekk med lovlig mønsterdybde: Minste tillatte mønsterdybde er 1,6 millimeter, akkurat som på bil, men vi anbefaler minst 2 millimeters mønsterdybde. 9. Riktig lufttrykk: Sjekkes ukentlig ved kalde dekk. For lite luft kan føre til dårlige kjøreegenskaper, skader på dekket og feil slitasje. 10. Ikke kjør en raskere motorsykkel enn det du kan håndtere. NYTT FRA CONTINENTAL Continental lanserer i vår det helt nye dekket ContiRoadAttack 2 Road Evo. Det helt nye dekket har strålende grep på vått føre, er utviklet for å ha en lengre levetid og samtidig beholde egenskaper Continental er kjent for som svært godt feste på tørt underlag og stabilitet. - Dekket kommer i alle standardstørrelser, og vi mener ContiRoadAttack 2 Road Evo setter nye standarder i sport touring-kategorien. Gummiblandingen er helt nyutviklet og mønsteret Sentralbord: er finjustert for å sikre +46 en enda bedre drenering VI TAR SERVICEN/ enn tidligere, sier Knut Knudsen. med refleksvest, også for mot- Verksted: REPARATIONEN PÅ Skadeverksted: DIN BIL! Betal kun svensk pris Reservedeler: på servicen vi byr deg /14460 på badedag! VI TAR SERVICEN/REPARASJONEN Torsby PÅ har DIN attraktive BIL HOS butikker OSS I TORSBY! Autorisert verksted, med godt utvalg. Mercedes, Nissan og Citroën Velkommen! Vi er et autorisert verksted for Mercedes og Citroën. Vi tar service på alle bilmerker. Vi ligger Service bare og ca. reparasjon 4 mil av alle merker fra norskegrensen! Kontakt oss for booking: Hyr Verksted leiebil +46 hos oss! S:a Industrig. 7 Sentralbord Torsby, Sverige Kombinerer business med avslapning og ta bilen til MBN- bil i Trosby. Sett inn din bil hos oss for årlig vedlikehold og deretter slappe av i Torsby badet 30 graders vann. Torsby - - Industrig.7 Torsby V Å R E N S S T O R E B I L - F E S T I V A L! VÅLERBANEN Nå TIL HELGEN DAGSBILL. KR., BARN U. ÅR GRATIS CAMPING ÅPNER TORS. KL INFO:

9 16 Nr TEMA: BIL & MOTOR DekkTeam-åpning forsinket Forsinkelser gjør at den nye Dekk- Team-avdelingen på Dal først kan åpne i august. Det siste året har Oord Eiendom AS, som eies av familien Oord fra Kløfta, vært i gang med byggingen av en ny Dekk- Team-butikk og nytt verksted på ØRN Industriområde på Dal. Kjedesjef Anders Lund opplyste til Romeriksposten tidligere i år at bygget var forventet å stå ferdig i midten av mai. Åpningen skulle skje i midten av juni. Nå forteller Lund at avdelingen på Dal ikke vil åpne før i august. - Som seg hør og bør har det blitt litt forsinkelser på dette prosjektet også. Vi overtar bygget i slutten av juni, og vil ha offisiell åpning mandag 4. august, forklarer han. LITT FORSINKET: Etter planen skulle den nye DekkTeam-avdelingen på Dal ha åpnet dørene i juni. Nå er åpningen utsatt til begynnelsen av august. (Foto: Charlotte Sissener) STØRST PÅ ROMERIKE DekkTeam avdeling Eidsvoll vil bli et av Romerikes største dekkverksteder, med to gjennomkjøringsløp for lastebil og fire haller for personbil/varebil/suv i tillegg til et stort dekkhotell. Avdelingens plassering begrunner Lund på følgende måte: - Dette er ut ifra utbyggingstempoet og potensialet i nærområdet og ikke minst veksten i området rundt Mogreina. Plasseringen i forhold til dagens E6 er heller ingen ulempe, sier kjedesjefen. Tekst: Charlotte Sissener BEST PÅ DET MESTE, TERNIN Seierherren Når Mazda tok opp kampen i det folkelige SUVsegmentet, gjorde de det med suksessen CX-5 FINANSAVISEN MOTOR NR MAI 2013 Tota så posit vi men kjøpe en uten å Honda CR-V: Aldri har en så stor SUV brukt så lite drivstoff, fra kun 0,45 l/m. Fra kun ,-* M{ZD{ CX-5, Norges mest solgte SUV. Prøvekjør du også. IMPONERENDE Jazz med stor lastekapasitet Fra bare ,-* Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO 2 -utslipp g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/ km nybilgaranti, 12 års rustbe Mazda veiassistanse. Pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 9.900,-. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet b 2743 HARESTUA harestua-auto.no Bilbyen på Kjeller Vest Energivegen Jessheim Jogstadveien Kjeller - 64 Kjeller - Jogstadveien Kjeller Jessheim - Energivegen Jessheim Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-14:00 Jogstadveien Kjeller.Tlf Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-15:00

10 18 TEMA: BIL & MOTOR Nr TEMA: BIL & MOTOR Her er bilparken vår VOLKSWAGEN TOYOTA MERCEDES-BENZ FORD AUDI VOLVO BMW PEUGEOT OPEL NISSAN te er drøyt flere enn for ett år siden. På toppen av listen finner vi Volkswagen, som det finnes av her i Norge. Deretter kommer Toyota med biler. Volvo tar tredjeplassen her til lands med sine utgaver. Vår lokale bilpark er talt opp per 1. januar Volkswagen og Toyota kniver tett om å være det mest tallrike bilmerket. Men det er BMW, Nissan og Kia som har «størst fart» i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Det er Statistisk sentralbyrå som hvert år produserer en komplett oversikt over bilparken for hver kommune i Norge. Her telles alle bilene etter merke, og på den måten kan man se hvilke produsenter som gjør det bra, og hvilke som har «mistet veigrepet» det siste året. FLEST BILER I SKEDSMO Det er VW og Toyota som er de klart største «folkebilene» i våre tre kommuner. Toyota erstørst i Rælingen, mens VW såbidt troner øverst i Skedsmo og Lørenskog. Deretter er det Mercedes og Ford som gjør opp om den siste plassen på «pallen». Den 1. januar i år var det totalt personbiler i Norge, viser SSB-tallene. Det- STÅR STERK T Vi har spurt kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, om hva han tror er årsaken til at Toyota og VW står så sterkt i Norge og Romerike. Volkswagen har alltid levert biler som den norske forbrukeren har trykket til sitt bryst. Det er nok å nevne navnet Golf. En bil valgt av unge og gamle, fattige og rike. Går det an å treffe bedre, spør han tilbake. Kvaliteten har ikke bestandig vært den beste. Heller ikke servicen og behandling av kundene. Det var en periode vi hadde så mye tekniske klager, at det spøkefullt ble vurdert om det skulle øremerkes en mann til dette arbeidet, forteller Engebretsen. Men kvaliteten er betydelig forbedret den senere tid, og det samme har kundebehandlingen. Dette har gitt resultater. Møller er en pengemaskin, og de troner på toppen, understreker han. Bertel O. Steen Bilskade AS BOSJessheim HansToreMelby SkadesjefogTakstmann Tlf: Mail: Per 1. januar Utvikling siste år. Kilde: SSB Avd: BOSLillestrøm JanVidarGrøndahl SkadesjefogTakstmann Tlf: Mail: Viutførertakstav skade,bytteav frontruter, Spot/Smartreparasjoner,leiebil. Vi har avtale med alle forsikringsselskaper og stort fokus på sikre Bilskadereparasjoner i henhold til fabrikkens retningslinjer og garantier. VireparererPeugeot,Mercedes,KiaogSmart. Leddheisport Secura Style ,4 2,4-1,8 5,4 3,3 3,4 6,3-1,3-10,6 12,8 spesialverksted for BMW i mer enn 35 år! TOYOTA ARVIKA Åkaregatan 16 Tel ÖPPET VERKSTAD Månd-fred kl ARNE GULBRANDSEN spesialverksted for BMW i mer enn 35 år! Per 1. januar Utvikling siste år. Kilde: SSB ANTALL UTVIKLING TOYOTA 1012 VOLKSWAGEN 974 FORD 612 MERCEDES-BENZ 571 VOLVO 537 AUDI 507 PEUGEOT 382 BMW 372 OPEL 322 NISSAN 281 FOLKEBILEN: Det er VW og Toyota og som er de store folkebilene i Romerike. (Foto: Produsent) FORBRUKER I HØYSETET Engebretsen har også mange lovord å komme med om Toyota. Han sier at det sterke merkenavnet i første rekke skyldes at produsenten tidlig satte forbrukeren i høysetet. Å tilfredsstille forbrukeren med god service og kundebehandling, samt produkter med høyt kvalitetsnivå, har tilsammen gitt gode resultater, påpeker han. Imidlertid har de falt litt på ulike rangeringer i senere tid, legger han til. Engebretsen forteller at Toyota-organisasjonen i nær fremtid skal gjennom omfattende kursing innen kundebehandling i håp om å øke markedsandeler. UTVIKLINGEN SISTE ÅR Utviklingen for hver bilprodusent per kommune dannes ved å se på antallet biler som kjøpes Vi tilbyr salg, montering og service. Vi utfører også service Vi kan garasjeporter på garasjeporter i borettslag. Ring for tlf. befaring Ring ossoss for befaring (helt nye og bruktbiler fra andre kommuner), og så trekke fra biler som vrakes og som selges ut av kommunen. På landsbasis ser vi at Toyota tar litt innpå VW i front. Også Volvo og BMW har reelt sett bedre vekst enn VW. Når vi skal kåre «vinnere» av 2013, så er det imidlertid best å se på prosentvis vekst blant bilene øverst på tabellen. Da finner vi at Kia (17,5 prosent), Skoda (9,1) og BMW (6,8) kommer best ut. Også Volvo med sin økning på 4,6 prosent bør nevnes. På den andre side er det Opel som taper mest terreng i Norge, med en nedgang på hele 6,6 prosent. Også Saab og Renault har stor tilbakegang på landsoversikten. UTVIKLINGEN LOK ALT Det er mye av det samme bildet i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen, med noen få avvik. Vi ser at BMW kan kåres som «vinner» i Rælingen, da dette merket hadde en vekst på fine 11,4 prosent det siste året. Vi nevner også Hyundai og Subaru, som har godøkning her. Bilmerkene som taper mest i Rælingen, er Opel og Mitsubishi. I Lørenskog kommune ser vi at Kia har en vekst på 13,5 prosent, mens Nissan øker sin bilpark med 12,5 prosent i Lørenskog. Her er det Opel, Mitsubishi, Renault og Saab som kommer dårligst ut blant de store produsentene. Vinneren i Skedsmo kommune må sies å være Kia, som øker antallet med over 15 prosent. Nissan, Toyota og Skoda noteres også med godt pluss. Tekst: Yngve Johnsen Crawford Center Oppland OPPLAND UTVIKLING (%) 3,6 2,1 3,0 0,9 3,7 2,2-1,5 11,4-8,5 1,8 Topp 10 Skedsmo Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, skryter over både Toyota og Volkswagen, som har svært godt veigrep i hele Norge. (Pressefoto) -GODE MERKENAVN: VOLKSWAGEN TOYOTA MERCEDES-BENZ FORD AUDI VOLVO BMW PEUGEOT OPEL NISSAN Vi gir deg personlig service, kort ventetid på reparasjoner og særdeles gunstige priser. Med siste versjon software og originalt diagnoseverktøy som er direkte koplet opp mot BMW, gir vi deg raskt oversikt over din bil og hva som må gjøres for å løse problemene. Vi har et velutstyrt lager, og skulle vi mangle noe, får vi det fra BMWs sentrallager i Sverige dagen etter! Service fra 1800, Eu-kontroll fra 344,- Per 1. januar Utvikling siste år. Kilde: SSB ANTALL Spesialverksted med prisgaranti for BMW vi skal være billigst! UTVIKLING UTVIKLING (%) ,2 6,1 4,2 4,7 2,5 0,7 5,1-7,6-9,9 8,4 4X4 FOR FREE Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass Dekk og felger Alt av karosseriskader og lakk Gratis lånebil! Velkommen til Arne Gulbrandsen, bestill time nå! tlf: SPAR KR ,- SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR MC-jakke Cordura, vanntett, før 1200, ,MC-bukse Cordura, vanntett før 1190, ,Ryggskinne...398,MC støvler, vanntette før 1690, ,Skinnbukse m/snøring, før 1690, ,Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290, ,MC-hjelm før 1390, ,MC-hansker, før 398, ,Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990, ,Skinnvest med snøring...598,stansevn Oslo MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg...690,pakketilbud: jakke, bukse, hansker fra ,- Nedre Kalbakken Industriområde Tlf Caberg hjelmer med solbriller selges rimelig WELL DONE Molinna 1, 2750 Gran Telefon: Passa på att serva bilen hos Toyota i Arvika. ARNE GULBRANDSEN UTVIKLING (%) Topp 10 Rælingen Best på sikkerhet! - Optimal isolering - 10 valgfrie standardfarger - Glatt overflatefinish UTVIKLING Stort utvalg - mye mer til bunnpriser! CE-godkjent. Topp kvalitetsvarer. Åpent (10-16) Gratis parkering NORDIC-EDITION NORDIC-EDITION CITROËN C4 AIRCROSS NORDIC EDITION 4X4 KUN KR ,- 19 Ska du resa till Sverige? Topp 10 Lørenskog ANTALL Nr ABS og ESP, bakkestartasstistanse, cruisekontroll, el.justerbare/oppvarmede sidespeil, 16 alu.felger, aut.klimaanlegg, regnsensor, tåkelykter foran, LED kjørelys, panorama glasstak med takrails, radio/cd/mp3/ med 6 høytalere, connectingbox. Drivstofforbruk ved blandet kjøring 4,9 l/100 km, CO2 utslipp 129 g/km. Prisen er inkludert mva. frakt og levering Autosalg Jessheim AS. Priser og kampanjetilbud gjelder biler bestilt til og med og kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampanjetilbudene gjelder for de forhandlerne som er med i kampanjen. For informasjon om finansiering og leasing, kontakt din nærmeste Citroën-forhandler. Garanti 5 år/ km gjelder alle nyregistrerte Citroën-modeller. For betingelser og øvrig informasjon, se AUTOSALG JESSHEIM AS ENERGIVEIEN JESSHEIM TLF CRÉATIVE TECHNOLOGIE

11 20 Nr TEMA: BIL & MOTOR TEMA: BIL & MOTOR Nr Polo med friske og sikre takter Jeg er i gang med Innovativ teknologi, nye motorer og nytt utseende kjennetegner nye Volkswagen Polo. Startprisen på den lille folkekjære bilen er kroner. Nesten 14 millioner Volkswagen Polo er produsert, og nå er det klart for en ny og kraftig forbedret versjonen av en av Europas mest populære småbiler. En rekke nyvinninger gjør nye Polo både tryggere og mer avslappende å kjøre. MYE UTSTYR Den tyske bilgiganten slår virkelig på stortromma med lanseringen av nye Volkswagen Polo. Bilen har mye utstyr og er en av de første bilene i sitt segment som tilbyr LED-hovedlys. Bilen blir også levert med progressiv elektromekanisk servostyring, samt adaptiv cruise control og såkalt city-nødbrems med front-assist. Disse systemene gjør at bilen holder en konstant avstand til bilen foran, og vil også bremse bilen automatisk om nødvendig. Riktignok må du plukke litt av listen med ekstrautstyr for å få med alle godbitene. Ryggekamera til kroner bør absolutt vurderes om du skal ha ny bil. SIKKERHET I FØRERSETE En rekke førerassistentsystemer bidrar til bedre sikkerhet og er tilgjengelig i nye Polo. Parkeringssensorer foran og bak (standard på Highline), Adaptiv Cruise control samt nevnte ryggekamera er nyttige systemer som gjør kjøringen enda mer komfortabel. Den automatiske avstandsreguleringen, ACC (ekstrautstyr) tilpasser automatisk hastigheten din til bilen foran og holder avstanden du har innstilt, mellom bilene. Dette skjer inntil en programmert hastighet og innenfor systemets begrensninger. Hvis du kommer for nær bilen foran, varsler systemet deg først med lys - og lydsignaler og så med et kort bremserykk. Bilens har også multikollisjonsbrems som aktiverer bremsene etter en kollisjon for å unngå ytterliggere kollisjoner og begrense skader som nakkesleng ved å hindre heftige returbevegelser. GREVENS TID: Polo er ikke den bilmodellen som har foretatt de største forandringene siden den så dagens lys i Årets utgave er femte generasjon, og dette er en facelift på bilen som ble lansert i NYTT UTSEENDE OG NYE MOTORER Utseendemessig har nye Volkswagen Polo fått en skarpere design både foran og bak. Innvendig skiller bilen seg fra forgjengeren med nytt ratt, nytt design på midtkonsoll og instrumenter, samt nye setetrekk og andre stylingdetaljer. Volkswagen Polo har også et nytt utvalg av drivstofføkonomiske og effektive bensin- og dieselmotorer. Alle drivlinjene har Blue Motion Technology og motorene oppfyller den strengeste utslippsstandarden EU6. Alle motorene er tilgjengelige med stopp/startsystemet som gjør at motoren skrur seg av i for eksempel lyskryss. GJERRIG SOM FÅ Nye Volkswagen Polo leveres i første omgang med fire gjerrige bensinmotorer og to forskjellige dieselmotorer. Bensinalternativene er 1,0 liter med 60 hestekrefter, 1,0 liter med 75 HK, 1,2 liter med 90 HK eller en 1,2 liter med 110 HK. De to dieselmotorene er 1,4 litersmotorer med tre sylindre og en effekt på enten 75 eller 90 HK. Bilene tilbys med 5 eller 6 trinns manuell girkasse eller en 7-trinns DSG automatkasse, avhengig av hvilken utstyrsmodell man velger. De nye motorene er 21 prosent mer drivstofføkonomiske enn tidligere, og den mest økonomiske er den nye Blue- Motion-varianten, utstyrt med en 3-sylindret 1.4 TDI-dieselmotor, med et drivstofforbruk på 0,32 liter per mil og utslipp av kun 82 gram CO2 per kilometer. Tekst/foto: Odd Arne Ruud å sortere matavfall! Er du? Nå skal alle ha fått startpakken med matavfallskurv og grønne poser. Matavfall legges i den grønne posen, som knytes igjen med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen ute. Matavfallet blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel. MYE FRA STOREBROR: Nye Polo har mange detaljer som du umiddelbart vil kjenne igjen fra Golf. Plasten kastes i samme pose som restavfallet, og sorteres ut i sorteringsanlegget for å bli til nye produkter. Takk for at du bidrar! Sammen skal vi gjøre en fantastisk jobb! Alle bilmerker og alle forsikringsselskaper Tlf: Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm createurene.no Den nye sorteringsordningen gjelder for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Har du ikke mottatt startpakken? Send e-post til eller ring Tlf: e-post: For mer informasjon se

12 22 Nr KULTUR Nr Feirer grunnlovsåret med konsert Romerike symfoniorkester byr på konsert sammen med de lokale korene Lill- Canto og Rælingen sanglag kommende helg. Tekst: Charlotte Sissener Kommende søndag inviterer Romerike Symfoniorkester til festkonsert i Lillestrøm kultursenter med de lokale korene LillCanto og Rælingen sanglag. Fiolinist Terje Tønnesen fra Skedsmokorset og forfatter og journalist Jan Ove Ekeberg fra Lillestrøm deltar også. Mange gode krefter har gått sammen for å skape denne konsertopplevelsen, kommenterer Kathleen Thoresen, leder i Romerike symfoniorkester. Det blir en reise gjennom 200 år med symfonisk musikk, korsang og dikt bundet sammen av kåserende tekst, legger hun til. ROMANSE FOR FIOLIN Det hele starter med utdrag fra «Les Miserables» og fortsetter med kjente verker av Johan Svendsen og Edvard Grieg. Ru- ULLERN GÅRD MØBELLAGER Trygt og tilgjengelig Tlf Ullernlåven Antikk & Shabby Chich. Lør. og søn. kl I disse dager er Lørenskog Skolekorps på turné for å rekruttere flere medlemmer. Tekst: Charlotte Sissener Denne uken besøker korpset alle barneskolene i Lørenskog med ett mål for øye: å rekruttere flere medlemmer. Om lag 40 musikanter av KLAR FOR KONSERT: Romerike Symfoniorkester inviterer til festkonsert i Lillestrøm søndag 25. mai. (Foto: Sven Erik Thoresen) Korps på rekrutteringsturné Nye vinduer i gammel stil? Fra kr ,- til ,- (fraktfritt etter avtale) Ring: korpsets rekrutter og juniorer deltar, og de vil reise mellom skolene i sin egen turnébuss. Med seg har de en av Norges beste jazztrombonister; lørenskogingen Even Kruse Skatrud. dolf Nilsens «Revolusjonens røst», Nordahl Griegs «Til ungdommen» og «Vårsøg» av Henning Sommerro står også på menyen. Fiolinist Terje Tønnesen skal blant annet fremføre verket «Romanse for fiolin og orkester». Et morsomt poeng her er at det er samme verk som Terje Tønnesen og symfoniorkesteret fremførte i 1970 da Tønnesen var 15 år og en av landets yngste og mest lovende fiolinister, kommenterer Thoresen. EKEBERG OG DATTER Jan Ove Ekeberg fra Lillestrøm binder konserten sammen ved å fortelle om reisen Norge har hatt fra 1814 og frem til i dag. Sammen med seg har han datteren Ingrid (21) som skal lese dikt av Henrik Wergeland og Halldis Moren Vesaas. VIKTIG Å REKRUTTERE Leder i Lørenskog Skolekorps, Geir Olav Schulstad, forteller at de har vært fornøyde med rekrutteringen de siste årene. Siden 2009 har vi hatt en jevn økning. Sett i lys av at det på landsbasis er en nedgang i korpsmusikanter er vi stolte over det. Det er imidlertid normalt med litt frafall i løpet av året, derfor er det viktig at vi får inn mange nyrekrutteringer, forklarer han. Per i dag er det 121 musikanter i skolekorpset, hvorav 3 medlemmer har sluttet siden årsskiftet. Målet er at de skal ha 145 musikanter mot slutten av året. STOR KONKURRANSE Schulstad er klar over at barn og unge har mye å velge mellom av fritidsaktiviteter i dag. Konkurransen i dag er stor om barn og unges fritid. Som oftest er det idrettsaktiviteter som er den største konkurrenten til korps, forteller han. Mange av korpsmedlemmene i Lørenskog har flere fritidsaktiviteter i tillegg. Noen driver med idrett og ønsker å satse ekstra på det, men det hender også at noen kommer tilbake igjen til oss etter en tid. Hos oss er det ingen reservebenk, smiler Schulstad. VIL HA MED FLERE: Alle barneskolene i Lørenskog får denne uken besøk av musikanter fra Lørenskog Skolekorps. (Foto: Privat) ALLSANG Det blir til og med litt allsang også, med den nye sangen «Det går et festtog gjennom landet». Altså en variert og spennende konsert. Jeg håper at alle som er interessert i musikk, historie og kultur kjenner sin besøkelsestid og møter opp, sier Kathleen Thoresen. Konserten er en del av Skedsmo kommunes offisielle program i forbindelse med feiringen av grunnlovsjubileet. ROMANSE FOR FIOLIN: Terje Tønnesen, opprinnelig fra Skedsmokorset, deltar. (Foto: Pressefoto) HVA SKJER? SKEDSMO FLOMVOLLEN SYKKELGRUPPE TORSDAGER KL. 18:00 HAMMERING MAN LILLESTRØM Kom og bli med på en flott sykkeltur sammen med andre som også ønsker å bedre formen. Passer for alle, siden vi kan dele oss i puljer, etter hvilken form man er i. Det viktigste er at vi skal ha det gøy, og bli inspirert til videre trening. BARNEHAGEKONSERT ONSDAG 21. MAI KL. 16:00 LILLE- STRØM TORV For åttende året på rad holder de eldste barna i de private barnehagene i Skedsmo kommune barnehagekonsert. I år er det 185 førskolebarn fra 14 ulike barnehager, som vil underholde med sang på torget. Dirigent for årets barnehagekonsert er Siw Arctander, som til daglig jobber i Espira Kunnskapsbyen barnehage. Vi ønsker foreldre og andre hjertelig velkommen til å høre årets barnehage konsert på Lillestrøm Torv. VINTERMYGGEN - TWANG GANG M.FL. TORSDAG 22. MAI KL. 19:30 I CON- NECT Denne kvelden har vi gleden av å kunne presentere hele tre band på Connect. Twang Gang - Speler countryinspirert rockabilly slik Johnny Burnette, Elvis, Johnny Cash, Eddie Cochran og Joe Clay gjorde då magien vart skapt på 50-talet: Nakent. Ærleg. Leikent og tidlaust og ikkje minst dirrande stramt. Trioen leverer både eigne låtar og nøye utvalte cover, utan å gjera originalane til tvangstrøyer. Dei signerer i staden med sin heilt særeigne twang - anten det er rockabilly, rock n roll, instrumentalar eller balladar. Twang Gang byggjer bru mellom fortid og notid, og vegen frå Voss til Memphis har aldri vore kortare enn no. MARKEDSDAG PÅ TINN MUSEUM LØRDAG 24. MAI KL. 12:00-16:00 AKERSHUSMUSEET På tide med en opprydding i skap og skuffer? Har du funnet noe å selge? Liker du gamle ting, redesign og gjenbruk? Tinn Museum arrangerer utendørs markedsdag for store og små torgkoner og kremmere! Ingen påmelding - bare møt opp. Ta med bord og annet utstyr. Ingen tilgang på strøm eller vann. Husk kontanter og vekslepenger. Ved regnvær tilbys tilgang til et stort partytelt. Salg av kaffe, brus og vaffel! Velkommen til både selger og kjøper. TORGKONSERT LØRDAG 24. MAI KL. 13:00 STORGATA 50 PÅ LILLESTRØM Lillestrøm Musikkorps er stolt av byen vi hører til, og gleder oss til å holde torgkonsert i hjertet av byen. Vi stiller med underholdende musikk, ispedd marsjer. Vi gir også noen heldige publikummere gratisbilletter til høstens konserter. Vel møtt! OBS!Konserten er væravhengig. SÅ FINT Å VÆRE IDIOT - EN HYLLEST TIL JAHN TEIGEN LØRDAG 24. MAI KL. 21:00 CONNECT De er like forskjellige som Jahn Teigen og Anita Skorgan. Sammen er de dynamitt. Morten Bergheim og Hans-Petter Moen serverer sin musikalske galskap i en hyllest til Jahn Teigen. Morten og Hans-Petter har jobbet sammen i en årrekke i vokalgruppen Cheezy Keys. Denne gangen er de bare to. Resultatet kommer i form av en halsbrekkende, utleverende, humoristisk og musikalsk oase av et show. Med et fett band i ryggen, et knippe av Jahn Teigens beste låter og nyskrevne verbale spillopper, bør det være liten tvil om at showet er verdt å få med seg. SYKKELTUR SØNDAGER KL. 11:00 HAMMERING MAN LILLESTRØM Opplevelsestur: Lillestrøm Alnaelva Oslo. (Rolig tur som passer alle.) FESTKONSERT FOR GRUNNLO- VEN 200 ÅR SØNDAG 25. MAI KL: 18:00 I TEATER- SALEN Romerike Symfoniorkester, sammen med korene LillCanto og Rælingen Sanglag inviterer til Festkonsert for Grunnloven 200 år. Tema for konserten er Frihet er ingen selvsagt ting, og vi vil foreta en reise i tekst, bilder og musikk fra Europa og Norge i tiden før 1814 og fram til vår tid. FLOMVOLLEN LØPEGRUPPE TIRSDAGER KL. 18:00 HAMMERING MAN LILLESTRØM Bli med på en lett løpetur sammen med andre som også ønsker å bedre formen. Passer for alle, siden vi kan dele oss i puljer, etter hvilken form man er i. Det viktigste er at vi skal ha det gøy, og bli inspirert til videre trening. NORSK POESI OG SATIRE- ORKESTER! FREDAG 30. MAI KL: 19:30 I KAFEEN - SCENE 5 Fredagskonsert - Humor og satire - og jazz! Dette er noe så sjeldent som et jazz & humor-orkester med norske tekster og originalmusikk! Satiriker Dagfinn Nordbø har over tjue års fartstid fra den norske humorscenen, blant annet i Hallo i Uken og som tekstforfatter for en rekke av de beste norske komikerne. Sammen med sine glimrende og prisbelønte musikere, Vigleik Storaas, en av landets ledende jazzpianister, og bassist Gaute Storaas, komponist og arrangør i toppsjiktet i Norge, har Nordbø besøkt en rekke store festivaler og intime klubber de siste tre årene. Norsk Poesi & Satireorkesters kritikerroste album Åssengårea? ble innspilt live på Vossajazz i LØRENSKOG KARSTEN ALNÆS ONSDAG 21. MAI STORSTUA Forfatter og journalist Karsten Alnæs kommer til Storstua i Lørenskog hus og snakker om Grunnloven og et aktuelt tema i disse dager. Velkommen! Ikke-medlemmer i Lørenskog Pensjonistuniversitet betaler kr 80,-. DAMETRIMMEN FRESKIS ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT 6. ETG. LØRENSKOG HUS Dametrimmen Freskis ønsker kvinner i alle aldre velkommen til trim! Arrangeres av Lørenskog frivilligsentral, Friskis&Svettis og Hammer Turn. Enkel trim som passer for alle. Avholdes i Volt scene i Frivilligsentralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 6. etg i Lørenskog hus. Gratis! SANGCAFÉEN I LØRENSKOG TORSDAG 22. MAI KL. 18:00 SALEM- KIRKEN Vårfest for alle sang- og musikkglade romerikinger! Våryr sanggjest er Valdres store datter Anne Marie Kvien (Bildet). Humørsprederne Jubel&Fryd. Husorkester. Allsang. Ønskesanger. Middag og småretter til hyggelige priser. Opplev våren i ord og toner. I FLØYTENS TJENESTE FREDAG 23. MAI KL VASS- HJULET Morten Mortensen med venner inviterer til konsert med stort musikalsk spenn. På denne konserten, som også er en jubileumskonsert for hans virke i Lørenskog musikk- og kulturskole i 25 år, får vi høre alt fra klassisk til Jethro Tull. Mortensen er medlem av ny-musikk ensemblet «Orpheus», som har holdt på i 20 år. Dette ble feiret med jubileumskonsert under Nordland musikkfestuke i I disse dager feires også 10 år med Losby Dannede Selskap. Mortensen har arbeidet som lærer ved Barrat-Due, frilanser ved teaterscenene i Oslo, turnert for Rikskonsertene og «Den Kulturelle Skolesekken» med samtidsmusikk. Han har også laget sin egen lærebokserie for fløyte: «Jeg spiller det jeg hører». PETER PAN - LØRENSKOG MUSIKALTEATER FREDAG 23. MAI KL. 18:00, LØRDAG 24. MAI KL. 16:00, SØNDAG 25. MAI KL. 13:00/17:00 STORSTUA En musikal for hele familien, om å vokse opp, og å lengte hjem. Lørenskog Musikalteater setter opp historien om Peter Pan, gutten som ikke vil bli voksen. Han bor i Drømmeland sammen med de fortapte guttene og Tingeling. Der bor også indianere og Kaptein Krok sammen med sine pirater. Peter Pan besøker Wendy og brødrene hennes, for å overtale Wendy til å bli med til Drømmeland, for de fortapte guttene trenger en mor. Klarer han å få Wendy med seg? Dere får høre fin sang, se sprek og stilig dans, tøffe pirater og indianere, en skummel krokodille og mye mer. Ta med deg familien (passer for barn fra 3 år) og Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover. Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager. Tips oss på: bli med på en spennende reise til Drømmeland sammen med talentfulle barn og ungdom i Lørenskog musikalteater! CHAMPIONS LEAGUE FINALEN LØRDAG 24. MAI KL STORSTUA Champions League finale på storskjerm! Tradisjonen tro inviterer vi Lørenskogs befolkning inn i Storstua for å se årets heftigste fotballkamp på storskjerm. Og når vi sier storskjerm så mener vi STOR skjerm. Vi snakker 8 x 4 meter! Vi har øl, vi har pølser og vi kan garantere topp fotballstemning når to av verdens beste fotballag møtes til dyst. Velkommen til Lørenskogs største fotballpub! (Aldersgrense 18 år) PLANTEMARKED LØRENSKOG HAGELAG SØNDAG 25. MAI KL. 12:00-16:00 SKÅRER GÅRD Lørenskog hagelags tradisjonelle sommer plantemarked. Her kan du sikre deg mange fine planter til en rimelig penge. Det er vår, sommer og høstblomstrende stauder samt grønnsaker, urter og bærbusker. DE GLADE GÅGUTTER ONSDAGER KL. 10:00-12:00 LOSBY BESØKSGÅRD De Glade Gå Gutter er ei gågruppe for mannlige pensjonister (opprinnelig). Formålet er å øke deltakernes livskvalitet gjennom bedre helse og sosialt fellesskap. Kvinner som menn ønskes hjertelig velkommen på tur og møtested er parkeringsplassen på Losby. Kaffe og vaffel på Losby kafè etter turen for de som vil. RÆLINGEN PETRINEHØY SENIORDANS OG ÅPEN KAFÉ ONSDAGER KL FJERDINGBY TRIVSELSSENTER Petrinehøy Seniordans ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til seniordans og åpen kafé hver onsdag kl Her gis mulighet for både trim og sosialt samvær, og det er like aktuelt for enslige som for par. TJUKKASGJENGEN CHAPTER RÆLINGEN TORSDAGEROG MANDAGER KL. 18:45 FORMIDDAGSRUNDE HVER TORSDAG KL. 10:00 RÆLINGEN FRIVILLIGSEN- TRAL Vi møter på Rælingen rådhus kl hver mandag og torsdag. Vi går presis kl Og vi har plass til mange flere «tjukkaser». Nytt!!! Vi starter en formiddagsrunde hver torsdag kl fra Rælingen Frivilligsentral. Velkommen til nye og gamle «tjukkaser»! SOMMERKONSERT OG ALL- SANG FRDAG 23. MAI KL. 19:00 SANDBEKK- STUA Vi møtes til *Sommerkonsert og allsang *utenfor Sandbekkstua. Rælingen viseklubbs egne medlemmer synger og spiller. Temaet i år er_ Alf Prøysen med nogo attåt_. og etter konserten blir det Åpen scene inne i stua. Konserten er gratis. Salg av mat og drikke. Ta med naboer og venner og kom til en trivelig forsommerkveld i skogkanten. Ta gjerne med noe å sitte på. VI HAR VASKET OG REPARERT TEPPER SIDEN 1970! SERVICE Gratis b Vasking Reparas kanter o Legger Erfarent Erfarent personale personale tar vare tar vare SERVICEPAKKE: på dine plass på dine verdifulle verdifulle tepper. tepper. Gratis befaring Spar pen Vasking og Vi henter Vi henter og leverer og leverer kostnadsfritt. tepper i s kostnadsfritt. impregnering Reparasjon av frynser, kanter Tlf Spar Pettersen penger hos oss, Vask og Reparasjon reparer Grenseveien dine gamle 56, 0579 Oslo tepper i stedet for å kjøpe nye! Tlf Pettersen Vask og Reparasjon Grenseveien 56, 0579 Oslo Tilbudspris! Fra kr. 99 pr. kvm. Tilbudspris! fra kr. 99 pr. kvm og hull Legger teppet tilbake på plass Antiskliunderlag Vi renser veggtil-vegg tepper med tepperensemaskin Ved førstegangsbestilling får du 30% rabatt Nyren Vi har va

13 X ORD Nr Vi trekker ut en heldig vinner romeriksguiden som får et FLAX lodd tilsendt i posten! Send kryssordløsningen med navn og adresse til eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm - Service der du bor ARKITEKTER NYE EIE ARKITEKTER AS BILPLEIE INDUSTRI DYREPARK Åpent hver dag fra 1. mai kl Ring el ELEKTRO Tlf: LØSNING Brobekkveien 38 AV FORRIGE UKES KRYSSORD BOLLER Vi er helt konge på boller! Moelven Elektro AS 2050 Jessheim Tlf ABAS, 2230 Skotterud tlf: Ser du etter en allsidig samarbeidspartner? Prøv oss! Konstruksjon i 3-D. Produksjon av komponenter og produkter for annen industri. Leveranser til byggeindustrien og offshore av ALN-gulv, gangbaner, plattformer, luker, rekkverk, trapper, stiger etc... KJØKKEN KJØKKENFORNYER`N KJØKKENFORNYER`N SPAR OPPTIL 20% NÅ! FLIS Kutterspon/ Sponballer - Vi leverer også hele trailerlass direkte til sluttbruker. - Norges mest solgte kutterspon. - Kjøp rimeligere direkte fra produsent. Ingen mellomledd. - Vi tilbyr støvfrie sponballer for både hester og gårdbruker. Det rimelig Deterervivisom somenkelt, enkelt,raskt rasktogog rimelig skifter ut dører, skuffer, benkeplater og skifter ut dører, skuffer, benkeplater og beslag på ditt gamle kjøkken, uansett beslag på ditt gamle kjøkken, uansett alder eller mål. alder eller mål. Ring i dag for en kostnadsfri samtale/befaring. NORSK KJØKKENFORNYING AS TRAPP STILLAS Aluminiumprodukter RE SMØREOLJER Fornuftige priser - godt utvalg! RENHOLD Alt i innvendige Alt i innvendigetrapper trapper Tlf Mob Tlf Mob Weensvangen 2338 Espa Weensvangen 2338 Espa Tlf Tlf RØRLEGGER Per A. Paulsen AS rørleggerfirma Fjellhamar- Alt innen rørleggerarbeid utføres av erfaren rørleggermester / Trenger du en rørlegger eller en service avtale? Dagens moderne varme- og sanitæranlegg krever årlig ettersyn for å fungere tilfredstillende. SYKKEL Tlf SPØR OSS, SPØR OSS, - det vil lønne seg - det vil lønne seg KONSULENT Kontakt vår serviceavdeling på tlf / Mobilt sykkelverksted RIKTIG SVAR PÅ KRYSSORDET FRA FORRIGE UTGAVE VAR: SKIPPER MED STØ KURS BRØNNBORING CONTAINERSERVICE ARKITEKTER VINNER AV FLAXLODD Containertransport 2353 Stavsjø - Mob Containerutleie Mob Maskintransport ARKITEKTER AS Tipptransport 2353 Stavsjø EINAR HESLAND Olav Kyrresvei 3b, 1473 LØRENSKOG r! e r e l u t a r G CONTAINERUTLEIE ELEKTRIKER CONTAINER Moelven Elektro AS 2050 Jessheim Tlf Utleie av avfallsbeholdere og containere - Utleie av avfallsbeholdere og containere - Henting av løst avfall - Henting av løst avfall REGNSKAP SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm REGNSKAPSBISTAND LØSNING :... NAVN :... ADRESSE :... FRIST FOR INNSENDING : Mandag 26. mai Tlf Nordbyvegen 60, 2009 Nordby - Regnskap - Lønn - Juridisk bistand - Årsoppgjør Tlf Stiftelse nye selskaper Nordbyvegen 60, 2009 Nordby Anne Baisgård tlf Christin Bakkeli tlf Containertransport Containerutleie Maskintransport Tipptransport Annonsere her? Tlf.Tlf Et autorisert regnskapsførerfirma - GJENVINNING RØRLEGGER Trenger du en Vi kjøper skrapjern rørlegger eller en og metaller service avtale? Tlf Dagens moderne varme- og sanitæranlegg krever årlig GULVSLIPER ettersyn for å fungere tilfredstillende. Kontakt vår serviceavdeling på tlf / Tlf gulvsliping etterbehandling Tlf Depotgata 20, Lillestrøm INDUSTRIOVNER Tiur n Konsulenttjenester, Hans Ording Sertifisert opplæringsvirksomhet, dokumentert og sertifisert opplæring Telefon: E-post: Per A. Paulsen AS Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland Nr.Stensby 36 og2013 Tannlegene - Øyvind Thuy Tran 37 Tlf Jessheim Storsenter - Din leverandør av NORSKPRODUSERTE TANNERSTATNINGER rørleggerfirma REGNSKAP Fjellhamar- Alt innen rørleggerarbeid utføres av erfaren rørleggermester ØKO-ROM AS Små bedrifter skal også styres Vi tar regnskapet BYGG & Tlf.HÅNDTVERK SERVICE Fagmessig utført Tlf jobb64til84avtalt pris! - Et autorisert Tlf regnskapsførerfirma industriovner a/s Fyrkjeler for flis, ved og pellets. Vi holder orden på din økonomi! Tlf din lokale tannlege Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran Tlf Veensvangen, 2338 Espa TRANSPORT Holtet Transport AS 2335 Stange Bud/varetransport Flytting Termotransport Distribusjon Tlf Sørløkken GravinG og transport pershaugv ottestad Tlf Sørlø GravinG og Tlf Regnskap - Lønn - Juridisk bistand - Årsoppgjør - Stiftelse nye selskaper SNEKKER Annonsere i Romeriksguiden Tlf Nordiske...fritt levert direkte til deg REGNSKAPSBISTAND / Anne Baisgård tlf Christin Bakkeli tlf tannteknikk.no SIKKERHET STILLAS TREDREIERI TANNLEGE - Service der du bor Tlf Depotgata 20, Lillestrøm Weensvangen Næringspark Næringspark 2338 Weensvangen 2338 Espa Espa Tlf www.hestnestrapp.no Tlf. Tlf Tangen Tlf Direkte kontaktperson: Christer Gratis og uforpliktende befaring Gratis og uforpliktende befaring Bestill time på tlf ROMERIKSGUIDEN BOLIG Safedirekte.no 24 Jessheim Storsenter - KONSULENT Tlf TANNLEGE Vi har fri frakt på alle produkter til hele Norge! - din lokale tannlege akutt ring Tlf Skårersletta 18, Lørenskog Tiur n Konsulenttjenester, Hans Ording Sertifisert opplæringsvirksomhet, dokumentert og sertifisert opplæring Telefon: E-post: TAK SNEKKER Kjeller Taksenter Tlf akutt ring BYGG & Tlf HÅNDTVERKSkårersletta 18, Lørenskog SERVICE Fagmessig utført jobb til avtalt pris! Tlf Omlegging alle typer tak Blikkenslagertjenester 30 års erfaring Gratis befaring Tlf Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller Orgnr, TAKSERING Annonsere i Romeriksguiden? Send mail til Tlf Vestvollen 23, 2040 Kløfta VARMEPUMPE pershaugv Tlf. 990 Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal Tlf Tlf Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal VED VED TIL SALGS 6O L FRA KR 55,- TLF Kan også kjøres fra Kløfta. BJØRKEVED Blandingsved fra Solør 60l, 1000l, 1500l. Tlf

14 26 Nr TV & UNDERHOLDNING TV & UNDERHOLDNING Nr tv ukens En vinner skal kåres Det er duket for finale, og vinneren av årets «Norske talenter» skal kåres! Ti spente artister og grupper står klare på scenen for å imponere både seere og dommere i den store direktesendte finalen. 8 år gamle Angelina Jordan Astar (bildet) er blant favorittene til å vinne. TV 2 fredag kl år siden The Beatles spilte på TV i USA The Beatles gjorde uutslettelig inntrykk på amerikanerne da de deltok i Ed Sullivans TV-show 9. februar 1964, og 74 millioner seere benket seg foran TV-skjermene. I kveld får vi oppleve Sir Paul McCartney og Ringo Starr spille sammen, 50 år etter den store begivenheten. Andre store artister som Eurythmics, Dave Grohl & Jeff Lynne, Stevie Wonder og Katy Perry dukker også opp for å hylle legendene. NRK1 lørdag kl Jack Bauer må nok en gang redde verden Kiefer Sutherland er tilbake i rollen som agent Jack Bauer i en ny sesong av «24». Fire år har gått siden sist, og Jack befinner seg i London der han kjemper en intens kamp mot klokka for å stoppe et terrorangrep som kommer det til å resultere i et globalt kaos dersom det utføres. Samtidig som Jack følger ledetråder for å stoppe terroristenes planer, jages han selv av president James Hellers styrker. TV3 søndag kl LØRDAG Morgensending Ut i naturen Norge rundt Bli med ut med Puls og FBI! Bli med ut: Ung, sprek og plutselig død Landeplage Munter mat Miss Marple Fader Brown Optimistene Hvem tror du at du er? Hygge i hagen (5) Barnas restaurant Lørdagsrevyen Lotto-trekning The Beatles erobringen av USA Lindmo Rådet Kveldsnytt Haywire. Am./irsk actionthriller fra spørsmål Dansefot jukeboks m/chat Nattsending Oddasat nyheter på Distriktsnyheter Hovedscenen Ja vel, statsminister Den vidunderlige kysten Brasil med Michael Palin Kunnskapskanalen Farvel, kamerater Gi oss Norge tilbake Madagaskars unike dyreliv Nyheter år og begravelsesagent Good Ol' Freda Ronnie Wood Show Lust, Caution. Se, jie. Am./kin. thriller fra I rollene: Tony Leung, Joan Chen, Tang Wei. Regi: Ang Lee. (15 år) Apokalypse verden i krig Nyhetsmorgen Bonanza Bonanza Gullkorn fra barnemunn (10) Gullkorn fra barnemunn (11) Kornsirkelmysteriet Norske Talenter Sykkel: Tour of Norway 4. etappe. Direkte fra 4. etappe i Tour og Norway fra Brumunddal til Lillehammer Nyhetene LørdagsMagasinet Sportsnyhetene Været Akvariet Klippkompaniet (10) Nyhetene Været Sportsnyhetene God kveld Norge Sherlock Holmes. Am. action fra Nattsending Ishockey-VM: Før kampen Ishockey-VM. Semifinale Ishockey-VM: Etter kampen Ishockey-VM: Før kampen Ishockey-VM. Semifinale, 1. periode Ishockey-VM: I pausen Ishockey-VM. Semifinale, 2. periode Ishockey-VM: I pausen Ishockey-VM. Semifinale, 3. periode Ishockey-VM: Etter kampen. Oppsummering og analyser av semifinalen i ishockey-vm South Park Syv uovervinnerlige. Am. western fra En dandy drar vest. It. western fra Nattsending Melissa & Joey Friends Friends Friends Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Top 20 Funniest stjerners middag stjerners middag Ullared Morgan og Ola-Conny på opplevelsesreise Hangover 2. Am. komedie fra Special Victims Unit CSI: NY Nattsending The Ellen DeGeneres Show Top Model Norge Top Model Norge Real Housewives of Beverly Hills (21) Real Housewives of Beverly Hills (22) The Middle (11) The Middle (12) The Middle (13) Mike & Molly (13) Mike & Molly (14) How I Met Your Mother How I Met Your Mother Mannen i mitt liv. Am. romantisk komedie fra Pretty Woman. Am. romantisk komedie fra Water for Elephants. Am. romantisk drama fra Paradise Hotel Nattsending The Exes The Fresh Prince of Bel-Air Seinfeld Seinfeld The Office (11) Formel 1: Monaco Grand Prix. Direkte fra kvalifiseringen i Monaco Grand Prix fra Circuit de Monaco, i Monte Carlo Storage Hunters Storage Hunters Storage Hunters Storage Hunters How I Met Your Mother How I Met Your Mother Simpsons The Simpsons (16) Fotball: UEFA Champions League: Finale. Real Madrid Atlético Madrid Drive. Am. krimdrama fra Cops Nattsending ONSDAG 21.5 SØNDAG Morgensending Berulfsens historiske perler NRK nyheter Billedbrev Arkeologene NRK nyheter Glimt av Norge: Sørlandsseilas med Mathilde Oddasat Tegnspråknytt Øyeblikk fra Norge Rundt Det ville Australasia Distriktsnyheter Dagsrevyen To grådige italienere (1) Vikinglotto Distriktsnyheter Dagsrevyen Mannislam Veien til Brasil (6) Kveldsnytt Brasil med Michael Palin Luck Nattsending Morgensending Svenske hemmeligheter Verdas språk Aktuelt Urix Veien til Brasil Dokumentarserie Dette er Europa Med hjartet på rette staden Derrick Dagsnytt atten Hotellet Veien til Brasil (4) Aktuelt Dette er Europa (3) Oddasat Kystlandskap i fugleperspektiv Smerte, gift og lindring (2) Urix Snøhetta på Ground Zero Gintberg på kanten (5) Kineserne kommer Nattsending Hus til salgs oppussing Mitt drømmehjem Jakten på kjærligheten Presentasjon Naboer (6623) Sykkel: Tour of Norway 1. etappe. Direkte fra 1. etappe i Tour of Norway i Larvik Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (157) Pengene på bordet (15) Nyhetene Været Sportsnyhetene De utvalgte (5) Fly med oss (3) Else Høydepunkter NYC 22 (8) Criminal Minds Numbers Nattsending Besatt av bil (12) Alarm 112 På liv og død Smallville (19) Scrubs That '70s Show South Park Fraktekrigen Cash Cowboys Alarm 112 På liv og død Bad Ink (9) En moderne familie Torsdag kveld fra Nydalen Little Britain USA Fjorden Cowboys Ødemarkens menn (9) Fjorden Cowboys Fjorden Cowboys Criminal Minds Las Vegas Jailhouse Vegas Strip (5) Nattsending Melissa & Joey Den syvende himmel Ut på tur med Morgan og Ola-Conny Cougar Town Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory Mom (8) stjerners middag (63) Morgan og Ola-Conny på opplevelsesreise (2) CSI (18) Brille Castle CSI: Miami Special Victims Unit Nattsending Luksusfellen The Ellen DeGeneres Show Supersize VS. Superskinny MasterChef USA How I Met Your Mother How I Met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (105) NCIS Ekstrem oppussing USA Luksusfellen Luksusfellen Sverige (8) Paradise Hotel (51) Revenge (19) Sex og singelliv How I Met Your Mother How I Met Your Mother Paradise Hotel Nattsending Kongen av Queens Two and a Half Men Family Guy (1) Simpsons Simpsons Kongen av Queens Kongen av Queens How I Met Your Mother How I Met Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men The Ringer. Am. komedie fra Cops Anger Management Seinfeld Nattsending Morgensending Folk: Kvalfangerens datter Miss Marple: Mord pr. korrespondanse. Br. krim fra Eventyrlige hus Kisten spørsmål Adils hemmelige dansere Livsfarlege dyr Danske slott (1) Søndagsrevyen Sportsrevyen Havets gull Makrellstørja Best i verden (1) Tidenes fotball-vm Mr Selfridge (7) Mr Selfridge (8) Kveldsnytt Gutter er gutter (11) Adils hemmelige dansere Karma Cameleon. Am. drama fra Lindmo Nattsending Den vidunderlige kysten Debatten Schrödingers katt Gi oss Norge tilbake Den vidunderlige kysten The Beatles erobringen av USA Good Ol' Freda Snøhetta på Ground Zero Norge rundt og rundt Madagaskars unike dyreliv Ronnie Wood Show Legendariske kvinner Nyheter Hovedscenen Reisen til India. Br./indisk drama fra Korrespondentane år og begravelsesagent Sykkel: Tour of Norway 5. etappe. Direkte fra 5. og siste etappe i Tour og Norway fra Gjøvik til Hønefoss Fly med oss Fly med oss Fly med oss Fly med oss Dyrepasserne Nyhetene Været Tippeligaen: Hovedkampen. Brann Vålerenga, 1. omgang. Direkte Tippeligaen: I pausen Tippeligaen: Hovedkampen. Brann Vålerenga, 2. omgang. Direkte Nyhetene Været Sportsnyhetene Fly med oss (5) Fotballkveld God kveld Norge Irene Huss: Glassdjevelen Nattsending M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H En moderne familie En moderne familie Broom (10) Golden Goal FotballXtra: Før runden FotballXtra: Alt om fotball FotballXtra: Med runden. Hvert eneste spark på ballen gjennom kveldens tippeligarunde Ishockey-VM. Finale Ishockey-VM: Etter kampen. Oppsummering og analyser av finalen Nådeløse innkrevere Nådeløse innkrevere Alarm 112 På liv og død (20) Nattsending Friends Friends Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men America's Funniest Home Videos stjerners middag stjerners middag Finale: 4-stjerners middag Castle (16) Åndenes makt CSI The Walking Dead (3) The Weather Man. Am./ty. dramakomedie fra Nattsending The Ellen DeGeneres Show The Ellen DeGeneres Show Top Chef Top Chef Top Chef Mannen i mitt liv. Am. romantisk komedie fra Homsepatruljen USA reunionspesial Hele Sverige baker Luksusfellen Sverige Hellstrøm rydder opp hjemme : Live Another Day (1) : Live Another Day (2) Charterfeber tur-retur Gran Canaria Hevnen er søt. Am. romantisk komedie fra Smash (10) Nattsending The Office The Office Senna. Br. dokumentarfilm fra Formel 1: Monaco Grand Prix. Direkte fra Monaco Grand Prix på Circuit de Monaco i Monte Carlo Storage Hunters Storage Hunters Storage Hunters Storage Hunters Storage Hunters Simpsons Simpsons The Simpsons (15) Family Guy (15) How I Met Your Mother (23) How I Met Your Mother (24) Death Race. Am. science fiction-thriller fra Ronin. Am. actionthriller fra Nattsending TORSDAG 22.5 MANDAG Morgensending NRK nyheter Billedbrev Brenner historier fra vårt land NRK nyheter Glimt av Norge: Skøytemisjonæren Oddasat nyheter på Tegnspråknytt Øyeblikk fra Norge Rundt Det ville Australasia Distriktsnyheter Dagsrevyen Schrödingers katt Tettere på: Monna Tandberg Distriktsnyheter Dagsrevyen Debatten Veien til Brasil (7) Kveldsnytt Chicago Fire (13) Limbo. Norsk drama fra Nattsending Morgensending Verdas språk Aktuelt Urix Veien til Brasil (4) Dokumentarserie Dette er Europa Med hjartet på rette staden Derrick Dagsnytt atten Hotellet Veien til Brasil (5) Dokumentarserie Suoknaborgan sanger fra urfolk (2) Historien om et måltid Dette er Europa (4) Oddasat nyheter på Et slag i ansiktet (2) Urix Til Arktis med Bruce Parry Smerte, gift og lindring Luck Nattsending Hus til salgs oppussing Mitt drømmehjem De utvalgte Naboer (6624) Sykkel: Tour of Norway 2. etappe. Direkte fra 2. etappe i Tour og Norway fra Drøbak til Sarpsborg Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (158) Hvem bor her? (6) TV 2 hjelper deg (15) Nyhetene Været Sportsnyhetene The Escape Artist (1) Fly med oss (4) Criminal Minds (24) Badehotellet Californication Criminal Minds Numbers Detroit Nattsending Smallville (20) Scrubs That '70s Show Ishockey-VM: Før kampen Ishockey-VM. Kvartfinale Ishockey-VM: Etter kampen. Oppsummering og analyser av kvartfinalen i ishockey-vm Bad Ink (10) En moderne familie Ishockey-VM: Før kampen Ishockey-VM. Kvartfinale Ishockey-VM: Etter kampen. Oppsummering og analyser av kvartfinalen i ishockey-vm Golden Goal (12) Bellator Spring Tournament (11) Kampsport Criminal Minds Nattsending Melissa & Joey Den syvende himmel Ut på tur med Morgan og Ola-Conny Cougar Town Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory Mom (9) stjerners middag (64) Finale: 4-stjerners middag The Big Bang Theory Castle CSI: Miami Special Victims Unit Nattsending The Ellen DeGeneres Show Supersize VS. Superskinny MasterChef USA How I Met Your Mother How I Met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (106) NCIS Ekstrem oppussing USA Luksusfellen Hele Sverige baker (2) Paradise Hotel (52) Det du vil vite om sex (10) Sex og singelliv How I Met Your Mother How I Met Your Mother Paradise Hotel Nattsending Kongen av Queens Two and a Half Men Family Guy Family Guy Simpsons Simpsons Kongen av Queens Kongen av Queens How I Met Your Mother How I Met Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men Tattoosalongen (2) Chicago PD (5) Cops Anger Management Nattsending Morgensending Berulfsens historiske perler NRK nyheter Billedbrev Brenner historier fra vårt land NRK nyheter Glimt av Norge: Skålatårnet Oddasat nyheter på Tegnspråknytt Det ville Australasia Distriktsnyheter Dagsrevyen Herskapelig redningsaksjon (4) Mesterkokken Heston Distriktsnyheter Dagsrevyen Intet lys i tunnelen (2) Kisten (6) Kveldsnytt Inspektør Lynley (3) Nattsending Morgensending Suoknaborgan sanger fra urfolk Sportsrevyen Aktuelle reportasjer og dagens sport Schrödingers katt Den vidunderlige kysten: Norge Med hjartet på rette staden Derrick Dagsnytt atten Hotellet Veien til Brasil Dokumentarserie Aktuelt Dette er Europa (5) Oddasat nyheter på Louis Theroux: Et hundeliv i LA Urix Oliver Stone: USAs skjulte historie Best i verden Tidenes fotball-vm Nattsending Hus til salgs oppussing Mitt drømmehjem Pengene på bordet Naboer (6626) Home and Away Home and Away (5889) Deal or no deal Oppgrader! (3) Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (159) Norges Grillmester (5) Nyhetene Været Sportsnyhetene Badehotellet (5) Fly med oss (6) De utvalgte Uskyldig dømt Criminal Minds Numbers Detroit Nattsending Smallville (22) Scrubs That '70s Show South Park Fraktekrigen Cash Cowboys Alarm 112 På liv og død USAs styggeste tatoveringer (1) Fotball: 1. divisjon. Tromsø Mjøndalen, 1. omgang I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang i fotballkampen mellom Tromsø og Mjøndalen Fotball: 1. divisjon. Tromsø Mjøndalen, 2. omgang Matchball. Fotballmagasin Golden Goal Californication (6) Nattarbeiderne Criminal Minds Nattsending The Big Bang Theory Mom Melissa & Joey Den syvende himmel Ut på tur med Morgan og Ola-Conny Cougar Town Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory Mom (11) Sinnasnekker'n Ullared (3) Brille CSI Castle CSI: Miami Nattsending Real Housewives of Beverly Hills The Ellen DeGeneres Show Supersize VS. Superskinny MasterChef USA How I Met Your Mother How I Met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (108) NCIS Ekstrem oppussing USA Luksusfellen Mamma søker kjæreste (5) Paradise Hotel (53) Kjærlighetsredet (9) Sex og singelliv How I Met Your Mother How I Met Your Mother Nattsending Family Guy Family Guy Simpsons Simpsons Kongen av Queens Kongen av Queens How I Met Your Mother How I Met Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (15) How I Met Your Mother How I Met Your Mother The Simpsons Family Guy Nattsending FREDAG 23.5 TIRSDAG Morgensending Dialektriket Berulfsens historiske perler NRK nyheter Billedbrev Brenner historier fra vårt land NRK nyheter Glimt av Norge Oddasat nyheter på Tegnspråknytt Øyeblikk fra Norge Rundt Det ville Australasia Distriktsnyheter Dagsrevyen Norge rundt Adils hemmelige dansere (6) spørsmål (3) Tause vitner (5) Kveldsnytt Ripper Street (8) Pop & rock-perler fra 70-tallet (9) Nattsending Morgensending Verdas språk Til Arktis med Bruce Parry Urix Veien til Brasil (5) Dette er Europa Med hjartet på rette staden Derrick Dagsnytt atten Landeplage Hestekrefter Brasil med Michael Palin Ja vel, statsminister Nyheter Svenske hemmeligheter Oddasat nyheter på Gi oss Norge tilbake Apokalypse verden i krig Et slag i ansiktet Gintberg på kanten Nattsending Hus til salgs oppussing Hvem bor her? TV 2 hjelper deg I Get That a Lot Naboer (6625) Sykkel: Tour of Norway 3. etappe. Direkte fra 3. etappe i Tour og Norway fra Årnes til Budor Nyhetene Været Sportsnyhetene Dyrepasserne (3) Norske Talenter (15) Nyhetene Været Sportsnyhetene Norske Talenter (15) Senkveld Høydepunkter! Golden Goal Eurojackpot (17) Catwoman. Am. action fra uker senere. Br./sp. grøsser fra Nattsending Smallville (21) Scrubs That '70s Show South Park Fraktekrigen Cash Cowboys Alarm 112 På liv og død Før kampen. De siste oppdateringene før oppgjøret mellom Haugesund og Molde i 11. runde av Tippeligaen Tippeligaen. Haugesund Molde. 1. omgang I pausen Tippeligaen. Haugesund Molde. 2. omgang Etter kampen. Høydepunkter, kommentarer og analyser etter tippeligaoppgjøret mellom Haugesund og Molde The White Buffalo. Am. western fra Criminal Minds Californication Nattsending Melissa & Joey Den syvende himmel Ut på tur med Morgan og Ola-Conny Cougar Town Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory Mom (10) America's Funniest Home Videos Neste sommer Brille Castle Thomas Giertsen: Helt perfekt The Graham Norton Show (6) Castle Nattsending Luksusfellen The Ellen DeGeneres Show Supersize VS. Superskinny MasterChef USA How I Met Your Mother How I Met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (107) NCIS Ekstrem oppussing USA Two and a Half Men How I Met Your Mother Charterfeber tur-retur Gran Canaria Terminator Salvation. Am./ty. science fictionthriller fra Sex og singelliv Sex og singelliv Nattsending Kongen av Queens Two and a Half Men Family Guy Simpsons Kongen av Queens Kongen av Queens How I Met Your Mother How I Met Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Cops (11) Cops (12) UEFA Champions League 2013/14. Oppvarming før finalen Magne Havnaa Norges glemte boksehelt. Norsk dokumentar Chicago PD Nattsending Morgensending Berulfsens historiske perler NRK nyheter Billedbrev Brenner historier fra vårt land NRK nyheter Glimt av Norge: Siste sommar i Stølsheimen Oddasat nyheter på Tegnspråknytt Pingvinanes hemmelege liv Distriktsnyheter Dagsrevyen Grønn glede (1) Det gode bondeliv (2) Extra-trekning Distriktsnyheter Dagsrevyen Whitechapel (2) Kveldsnytt Veien til Brasil (8) Dokumentarserie Herskapelig redningsaksjon Nattsending Morgensending To på reise (1) Aktuelt Urix Veien til Brasil Dokumentarserie Dette er Europa Med hjartet på rette staden Derrick Dagsnytt atten Hotellet Veien til Brasil Dokumentarserie Aktuelt Bykjærlighet (1) Oddasat nyheter på Den siste nomade? Billedbrev Urix Luck (3) Gintberg på kanten (6) Louis Theroux: Et hundeliv i LA Oddasat nyheter på Nattsending Hus til salgs oppussing Mitt drømmehjem Norges Grillmester Naboer (6627) Home and Away Home and Away (5890) Deal or no deal Oppgrader! Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (160) Eventyrlige nordmenn Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy (21) Fly med oss (7) The Good Wife (20) Lærkevej (9) Criminal Minds Numbers Detroit Nattsending Besatt av bil Alarm 112 På liv og død Smallville (1) Scrubs That '70s Show South Park Fraktekrigen Cash Cowboys Alarm 112 På liv og død USAs styggeste tatoveringer (2) En moderne familie Torsdag kveld fra Nydalen Little Britain USA Fjorden Cowboys Vinnie Jones: De tøffeste (1) Vettskremte pøbelunger (3) Criminal Minds Las Vegas Jailhouse Vegas Strip (8) Nattsending The Big Bang Theory Mom Melissa & Joey Den syvende himmel Ut på tur med Morgan og Ola-Conny Cougar Town Friends Friends Two and a Half Men Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory Mom (12) Sinnasnekker'n På liv og død Special Victims Unit (12) CSI Castle CSI: Miami Nattsending Luksusfellen The Ellen DeGeneres Show Supersize VS. Superskinny MasterChef USA How I Met Your Mother How I Met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (109) NCIS Ekstrem oppussing USA Luksusfellen Supersize VS. Superskinny (3) Paradise Hotel (54) Kjærlighetsredet (10) Sex og singelliv How I Met Your Mother How I Met Your Mother Paradise Hotel Nattsending Kongen av Queens Two and a Half Men Family Guy Family Guy Simpsons Simpsons Kongen av Queens Kongen av Queens How I Met Your Mother How I Met Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men Karate Kid Sannhetens øyeblikk. Am. familiefilm fra Cops Cops Nattsending Universum

15 30% ALLE skinner spotter & utelamper 489 FØR: 699 spar: FØR: 999 spar: 300 orion vegglampe I børstet stål med glass Med dimmer G9. Maks 40 watt 629 FØR: 899 spar: 270 ivo skinne I hvit/krom med 3 justerbare lys Spotskinne som ligger helt inntil taket. Spottene kan plasseres på skinnen der man ønsker. Bredde: 8 cm GU FØR: 799 spar: 240 ytterholmen vegglampe Utelampe i grafit. Finnes også kobber og galvanisert. IP54. Bredde: 15 cm Høyde: 30 cm E27. Maks 40 watt 5 års garanti Knusfrie glass Lett å montere Trenger ikke jordes københavn vegglampe Utelampe i grå, hvit eller sort matt. IP54. Høyde: 26,5 cm Bredde: 11 cm GU10. Maks 2x50 watt triaden storsenter metro senter JEssHEim storsenter strømmen storsenter lampehuset.no

TIL 15.800 HUSSTANDER I ULLENSAKER, EIDSVOLL OG NANNESTAD

TIL 15.800 HUSSTANDER I ULLENSAKER, EIDSVOLL OG NANNESTAD TIL 15.800 HUSSTANDER I ULLENSAKER, EIDSVOLL OG NANNESTAD 2. 4. årgang Nr. 523 21. 14. mai august 2014 2013 ØVRE Satte farge på Dal Både kantsteiner, benker og fuglekasser på Dal er nå malt i alle regnbuens

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning Elevhefte Til eleven. Du skal i en periode arbeide med fotball og matematikk. Først skal dere besøke VilVite, hvor dere får flere praktiske oppgaver som dere skal gjøre. Dere skal for eksempel: måle hastigheten

Detaljer

s b t e e i s o Vi feirer med gode tilbud - Bla om! Åpningstider:

s b t e e i s o Vi feirer med gode tilbud - Bla om! Åpningstider: Norge s erke! lm o l g s t t e s b e i m 1 Vi feirer med gode tilbud - Bla om! Møller Bil Ålesund Brusdalsveien 201, Fremmerholen Tlf. 24 03 19 00 www.mollerbil.no/alesund Åpningstider: Salgsavdeling:

Detaljer

V-Clic Kisbee Viva City Viva City Electric Retro Speedfight Jet force City Star 125 Satelis 500 Metropolis 400

V-Clic Kisbee Viva City Viva City Electric Retro Speedfight Jet force City Star 125 Satelis 500 Metropolis 400 2013 V-Clic Kisbee Viva City Viva City Electric Retro Speedfight Jet force City Star 125 Satelis 500 Metropolis 400 Introduksjon Scootermarkedet vokser stadig i Norge. Vi begynner å se tendenser fra Europa

Detaljer

V-Clic Kisbee Viva City Viva City Electric Speedfight 3 Jet force City Star 125 Satelis 500

V-Clic Kisbee Viva City Viva City Electric Speedfight 3 Jet force City Star 125 Satelis 500 2012 V-Clic Kisbee Viva City Viva City Electric Speedfight 3 Jet force City Star 125 Satelis 500 Introduksjon Scootermarkedet vokser stadig i Norge. Vi begynner å se tendenser fra Europa der scooter er

Detaljer

Kriminalomsorgen. Ullersmo Fengsel. Produktkatalog 2015. Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel.

Kriminalomsorgen. Ullersmo Fengsel. Produktkatalog 2015. Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel. Kriminalomsorgen Ullersmo Fengsel Produktkatalog 2015 Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel. Innhold Kjøkken... 4 Kjøkken i heltre furu... 4 Overflatebehandling... 4 Mål... 4 Kjøkkenfronter...

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva

Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva Viktig informasjon: Prisene er for ferdig behandlet møbel i ensfarget heldekkende, beiset eller aldringsmalt utførelse. 20% tillegg for tofarget aldringsmalt. Frakt kommer

Detaljer

den HeLt nye HYUndaI

den HeLt nye HYUndaI den HeLt nye HYUndaI Ikke følg etter. Led an. Hyundai i40 har alt. Stil, personlighet, tilstedeværelse. Gjennom i40 byr Hyundai på premium verdier og svært høy kvalitetsfølelse til en akseptabel pris.

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Mer betyr mer. Ny 2.2 CRDi motor og nye girkasser, samt ESC som standard er med på å gi Carnival trygge og gode kjøreegenskaper.

Mer betyr mer. Ny 2.2 CRDi motor og nye girkasser, samt ESC som standard er med på å gi Carnival trygge og gode kjøreegenskaper. nye Ny 2.2 CRDi motor og nye girkasser, samt ESC som standard er med på å gi Carnival trygge og gode kjøreegenskaper. Mer betyr mer Stor bakluke, som gir lett adkomst til bagasje og seter. Carnival er

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks Gode priser på alle Continental dekk Pølser og vafler 2014-modellene til Opel har ankommet! Helt nye Nissan Note og Nissan Micra venter på deg! Gode tilbud på nye og brukte biler Bli med i trekning av

Detaljer

Jeg har gleden å invitere dere inn i den trendy scooterverden med kvalitetsprodukter fra den tidligere markedslederen Peugeot.

Jeg har gleden å invitere dere inn i den trendy scooterverden med kvalitetsprodukter fra den tidligere markedslederen Peugeot. Introduksjon Scootermarkedet vokser stadig i Norge. Vi begynner å se tendenser fra Europa der scooter er et effektivt og trendy fremkomstmiddel. Scooter er ikke bare effektivt i trafikken, men det gir

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

PRISER! GRENSESPRENGENDE 3999,- Classic bord med 6 stoler. Litt billigere - Alltid VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET!

PRISER! GRENSESPRENGENDE 3999,- Classic bord med 6 stoler. Litt billigere - Alltid VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET! GRENSESPRENGENDE PRISER! Classic bord med 6 stoler ALLE STOLER Heltre oljet eik Bord 0x180 PU setetrekk Tilleggsplate - - VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET! 1 Madrasser Sov Basic kontinental 150x200 cm med

Detaljer

Kjøkken, bad og garderobe i heltre furu

Kjøkken, bad og garderobe i heltre furu Kjøkken, bad og garderobe i heltre furu Heltrekjøkken Innredning malt og patinert i Lomrød og grønn. Benkeplate i laminat furuimitasjon. Lomrød med grønn dekor Legg merke til lystoppen som gir en fin belysning

Detaljer

Kampanjetilbud. Rentetilbud på Caddy. hos Volkswagen Nyttekjøretøy. Kampanje på service- og vedlikeholdsavtale til Transporter

Kampanjetilbud. Rentetilbud på Caddy. hos Volkswagen Nyttekjøretøy. Kampanje på service- og vedlikeholdsavtale til Transporter Kampanjetilbud hos Volkswagen Nyttekjøretøy Alle tilbudene varer t.o.m. 30.06.2017 Rentetilbud på Caddy Kampanje på service- og vedlikeholdsavtale til Transporter Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vinterkampanje desember 2015

Vinterkampanje desember 2015 Vinterkampanje desember 2015 Vinterkampanje fra 7. - 30. desember med spesielt gode tilbud på ny Audi! Hamax Auto AS www.audiforhandlere.no/hamax-auto-as/ Vinterkampanje fra 7. - 30. desember med spesielt

Detaljer

TID FOR HJULSKIFT! CONTINENTAL DAGER. onsdag 1.april, tirsdag 7. april - lørdag 11. april

TID FOR HJULSKIFT! CONTINENTAL DAGER. onsdag 1.april, tirsdag 7. april - lørdag 11. april TID FOR HJULSKIFT! CONTINENTAL DAGER onsdag 1.april, tirsdag 7. april - lørdag 11. april Dette er ingen aprilsnarr! NB: gjelder listepris 3990 395 FELGPAKKE OG DEKK- Gjelder 4 stk EKSEMPEL: Kumho Ecowing

Detaljer

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY FRA 1. FEBRUAR TIL 30. APRIL 2015 KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER ORIGINALE IVECO-BREMSER: PRIS FRA KR: FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK 2 995,- PRISEKSEMPEL KR.: 810,-

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Vi gir d. Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Bestselgeren! Nyhet!

Vi gir d. Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Bestselgeren! Nyhet! VRAKPANT Årets vrakpantkampanje er nå igang på Ås! for bi for din gamle bil uansett stand * Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Vi gir d Vi gir inntil KR 25 000 VI FINANSIERER FRA KR 0,- KONTANT STORT UTVALG

Detaljer

2 Prosent og eksponentiell vekst

2 Prosent og eksponentiell vekst 2 Prosent og eksponentiell vekst 196 KATEGORI 1 2.1 Prosentfaktorer Oppgave 2.110 Finn prosentfaktoren til a) 18 % b) 60 % c) 11 % d) 99 % e) 49 % f) 1 % Oppgave 2.111 Finn prosenten når prosentfaktoren

Detaljer

Velkommen til vårt nye bilsenter på Råbekken ved Dikeveien!

Velkommen til vårt nye bilsenter på Råbekken ved Dikeveien! Velkommen til vårt nye bilsenter på Råbekken ved Dikeveien! ROLVSØYVEIEN < < FREDRIKSTAD SARPSBORG > > SMØRBØTTAVEIEN DIKEVEIEN Ford i Fredrikstad har nå flyttet inn i nye lokaler i Smørbøttaveien 11.

Detaljer

2010-mod. med inntil 20.000,- I tillegg har vi hevet utstyrsnivået! NYE cee d sw. Fra kun 199.900.- * Pr mnd 1.499,-*

2010-mod. med inntil 20.000,- I tillegg har vi hevet utstyrsnivået! NYE cee d sw. Fra kun 199.900.- * Pr mnd 1.499,-* KIA har satt ned prisene på 2010-mod. med inntil 20.000,- I tillegg har vi hevet utstyrsnivået! NYE cee d sw Norges beste stasjonsvognkjøp i klassen! Fra kun 199.900.- * Pr mnd 1.499,-* KIA har satt ned

Detaljer

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA!

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! LA DRØMMEN BLI VIRKELIGHET SLIK KAN DU FÅ DET PÅ KLØFTA 2 3 KOM OG SE PÅ TOMTEN! NYTT OG FINT! Lyst til å se hvor ditt nye hjem skal bygges? Da er det bare

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

AUGUST 2014. Ateljé Margaretha - Postboks 11-1751 Halden Tlf. 69 21 10 95 www.margaretha.no E-post: kundetjeneste@margaretha.no

AUGUST 2014. Ateljé Margaretha - Postboks 11-1751 Halden Tlf. 69 21 10 95 www.margaretha.no E-post: kundetjeneste@margaretha.no AUGUST 2014 Ateljé Margaretha - Postboks 11-1751 Halden Tlf. 69 21 10 95 www.margaretha.no E-post: kundetjeneste@margaretha.no Kjære klubbmedlem! Her kommer enda en folder med flotte broderier og praktisk

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

1,99% * Vi girer om for vinteren. rente på Golf. rente på up! DSG automatgir kr 0,- Tilbudene gjelder i perioden 02.01-28.02.14

1,99% * Vi girer om for vinteren. rente på Golf. rente på up! DSG automatgir kr 0,- Tilbudene gjelder i perioden 02.01-28.02.14 Vi girer om for vinteren. Tilbudene gjelder i perioden 02.01-28.02.14 rente på Golf Les mer side 4 DSG automatgir kr 0,- til Polo og Passat Business Edition rente på up! Les mer side 2/3 Les mer side 6

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

SUPERPRISER HELE ÅRET!

SUPERPRISER HELE ÅRET! SUPERPRISER HELE ÅRET! 84,- 45,- Focus Sovesofa sort 3-seter med sjeselong, kan speilvendes. Med sengetøymagasin. Liggemål: 140x200, H: 85cm, B: 228cm, D: 143cm Sov basic kontinental, med basic overmadrass.

Detaljer

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det er verdt å bli kjent med. Nye Porsgrund Showerama 8-5

Detaljer

LOM for hvile og inspirasjon. Verdt å vite. Arne Brimi kokken fra Lom. Spisegrupper. Sofagrupper/skap. Lang tradisjon høg kvalitet

LOM for hvile og inspirasjon. Verdt å vite. Arne Brimi kokken fra Lom. Spisegrupper. Sofagrupper/skap. Lang tradisjon høg kvalitet Spisegrupper LOM for hvile og inspirasjon Lom Møbelindustri AS ble etablert i Fabrikken ligger vakkert til i Lom en fjellbygd i Gudbrandsdalen De høyeste fjelltoppene i Norge finner du her Med Jotunheimen

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Nå er vi klare til å innta Formtoppen, sier Amund Pettersen og Mina Sundhagen. Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Perfekt beliggenhet kombinert med super størrelse, passelig pris og god planløsning

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

PAX og KOMPLEMENT. Hengslede dører KJØPEHJELP

PAX og KOMPLEMENT. Hengslede dører KJØPEHJELP KJØPEHJELP PAX og KOMPLEMENT Hengslede dører Les mer i PAX garantihefte. SIKKERHET Må festes til veggen. Ulike veggmaterialer krever forskjellige typer festemidler. Bruk festemidler som er beregnet på

Detaljer

Amiga garderoben. Exclusive series. Visjon Service Resultat

Amiga garderoben. Exclusive series. Visjon Service Resultat Amiga garderoben Exclusive series Visjon Service Resultat K U N S T E N M E D F I N E L I V I N G Et av verdens mest solgte skyvedørssystem er tilpasset gjennom mange år det norske markedet. Vi kan nå

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 18.8.2017 Personbilsalget 2007-2016 180000 160000 144202 154603 140000 120000 129195 127754 138345 137967 142151 150686 100000 110617 80000 98675

Detaljer

KUN KR 9.900,- ÅRS ŠKODA HOS GROMSTAD MOTOR STOA FEIRER 1 ÅR I NYE LOKALER 12. TIL 21. NOVEMBER!

KUN KR 9.900,- ÅRS ŠKODA HOS GROMSTAD MOTOR STOA FEIRER 1 ÅR I NYE LOKALER 12. TIL 21. NOVEMBER! ŠKODA HOS GROMSTAD MOTOR STOA FEIRER 1 ÅR I NYE LOKALER 12. TIL 21. NOVEMBER! KJØP NY ŠKODA OCTAVIA - TILLEGG FOR 4x4 KUN KR 9.900,- KJØP NY ŠKODA - VINTERHJUL, LASTESTATIV OG SERVICEAVTALE (3ÅR/45.000KM)

Detaljer

Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger

Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger INTERIØR 2016 Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger snekkeriet.menova.no SNEKKERIET GARDEROBE WALK-IN SOVEROM BAD BOKHYLLE BORD SKJENK OG KOMMODE DREIDE PRODUKTER SPESIALLØSNINGER 5 7 9 11

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1 Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2 Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere;

Detaljer

PAX og KOMPLEMENT. Skyvedører KJØPEHJELP

PAX og KOMPLEMENT. Skyvedører KJØPEHJELP KJØPEHJELP PAX og KOMPLEMENT Skyvedører Les mer i PAX garantihefte. SIKKERHET Må festes til veggen. Ulike veggmaterialer krever forskjellige typer festemidler. Bruk festemidler som er beregnet på veggene

Detaljer

Øvingshefte. Velge regneart

Øvingshefte. Velge regneart Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Den kisten du velger er den riktige

Den kisten du velger er den riktige K i s t e r o g u r n e r Den kisten du velger er den riktige Vi tilbyr et bredt utvalg, fra den helt enkle og til den meget eksklusive. Her viser vi noen av de vanligste. Valg av kiste er en personlig

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

MÅNEDENS BIL DESEMBER: Alfa Romeo 159 TBi Ti Berlina

MÅNEDENS BIL DESEMBER: Alfa Romeo 159 TBi Ti Berlina MÅNEDENS BIL DESEMBER: Alfa Romeo 159 TBi Ti Berlina Alfa Romeo begynner å markere seg på norske vinterveier. Det er fullt mulig å komme frem trygt og behagelig, få en sportslig opplevelse av turen og

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Brosjyre med tekniske data og utstyr. Das Auto. Volkswagen Polo

Brosjyre med tekniske data og utstyr. Das Auto. Volkswagen Polo Brosjyre med tekniske data og utstyr Das Auto Volkswagen Polo Mål Utvendige mål GTI Lengde, mm 3 916 3 915 Bredde, mm 1 650 1 650 Høyde, mm 1 467 1 459 Akselavstand, mm 2 466 2 464 Sporvidde foran og bak,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Knallpriser på. får du veiledning og riktig pris. Det lønner seg å prate med fagfolk!

Knallpriser på. får du veiledning og riktig pris. Det lønner seg å prate med fagfolk! DIN FAGMANN PÅ BYGGEVARER Kampanjen gjelder t.o.m. 9. mai 2015 4990,- Tun ytterdør 353, hvit med klart glass. Standard størrelser. Veil. 8 238,- Knallpriser på DØRER, GARDEROBER, VINDUER OG GARASJEPORTER

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA!

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! LA DRØMMEN BLI VIRKELIGHET SLIK KAN DU FÅ DET PÅ KLØFTA 2 3 KOM OG SE PÅ TOMTEN! NYTT OG FINT! Lyst til å se hvor ditt nye hjem skal bygges? Da er det bare

Detaljer

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Jane 1200 Co ection Info Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør

Detaljer

Den nye generasjonen. Hyundai i30

Den nye generasjonen. Hyundai i30 Den nye generasjonen Hyundai i30 2 Den moderne bilen Den nye generasjonen i30 har et lekkert og moderne utseende. Den passer deg uansett livssituasjon. La deg friste av tidløs design, avansert teknologi

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer

FYLKESNES BIL. Velkommen til stor bilmesse! Stor bilmesse på Bekkjarvik Gjestgiveri 2-4. oktober!

FYLKESNES BIL. Velkommen til stor bilmesse! Stor bilmesse på Bekkjarvik Gjestgiveri 2-4. oktober! FYLKESNES BIL Stor bilmesse på Bekkjarvik Gjestgiveri 2-4. oktober! Oktober 2015. Nr. 126-27. årgang EL-BILER BILREVY PÅ GJESTGIVERIET STORT UTVALG I NYE OG BRUKTE BILER! Nyhet fra 597.000,- NYE MERCEDES

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 52 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Pen 3-roms endeleilighet i høy. 1 etg. Stor vestvendt balkong! Barnevennlig område. HØYENHALL/MANGLERUD MANGLERUDVEIEN

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

NY RAV4 HYBRID. SUVen. SKAPT PÅ NYTT.

NY RAV4 HYBRID. SUVen. SKAPT PÅ NYTT. NY RAV4 HYBRID SUVen. SKAPT PÅ NYTT. 2 INTRODUKSJON & DESIGN I over 20 år har RAV4 - den originale kompakt SUVen - vist hvordan en bilmodell kan tilpasses en aktiv livsstil sommer som vinter. Og nå blir

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer