STOPPER VELLYKKET SATSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOPPER VELLYKKET SATSING"

Transkript

1 STOPPER VELLYKKET SATSING Lensmann Thor Haugen i Ringsaker stanser samarbeidet mellom skole og kommunale myndighter til stor forundring i skolemiljøet. side LØSSALG KR 45,- NR 6/7

2 proximity BBDO POLITIETS FELLESFORBUND 100 ÅR NetCom gratulerer! velg mellom to tilbud kr 100,- Tilbud 1: * i fri ringetid hver måned med UnionTalk Tilbud 2: 12 måneders avtaletid * Sony Ericsson K700i 25% rabatt kr 100,- til med UnionTalk 12 måneders avtaletid * Bestill direkte på telefon , eller via *Over 12 måneder betaler du: Telefonpris: Kr 100,-. Abonnement (109,- *12 mnd): Kr 1408,-. Frakt kommer i tillegg. Tilbudet gjelder til og med 15. juli.

3 nyheter??? Savner effektivitet Flere ledere i Oslo 6 mener politiet er for ineffektive i sine treningsrutiner. Både Martin Strand i Beredskapstroppen og politiinspektør Johan Fredriksen hevder Oslo pd trenger et eget kompetansesenter. Frikjent i retten, dømt i avisa Stig Larsen ved Hamar 18 politistasjon ble frikjent i retten, men dømt av Hamar Arbeiderblad. Å være tiltalt er i seg selv en belastning. Særlig hvis du er tiltalt for å ha gjort en jobb som var nødvendig, sier Stig Larsen. Vil du bli lensmann? Illojale mot bilavtalen Foto: navn Går du med en leder i magen? Nå har du muligheten til å bli ny lensmann i Værøy i Salten politidistrikt. En unik mulighet til å skaffe seg ledererfaring, mener politimester Bernt Fredrik Moe Flere politidistrikt bryter politiets sentrale bilavtale, og inngår egne kjøps- og leasingavtaler. PDMT ser alvorlig på avtalebruddene. Vest-Finnmark politidistrikt lot en lokal Fordforhandler bygge den nye administrasjonsbilen om til patruljebil. nyheter 14 Politifolk skulle drepes 19 Med Unio på offensiven 43 Maktet ikke politihverdagen foreningens sider 36 Arne meinar 37 Siste nytt fra PF 40 Forsikring reportasje 16 Etterutdanning i Australia 22 I alles søkelys faste spalter 32 Debatt 42 Politiets skjeve verden 42 Politiforums faglige utvalg J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 3

4 Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel Fax Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil Journalist Thomas Berg Tel Mobil Annonsekonsulent Kjersti Bekken Tel Årsabonnement for Politiforum kr 450,- Ta kontakt med vår annonsekonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nummer sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Send din nye adresse: Design, produksjon INN AS Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel Trykk JMS Mediasystem Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 96. årgang Forside: Stopper vellykket satsing Foto: Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad Politiets Fellesforbund som premissleverandør Det er grunn til å gratulere Politiets Fellesforbund med vel gjennomført feiring av 100 år som politiets viktigste fagforening. 475 inviterte gjester og flere meget gode foredrag og politiske debatter ga både innsikt og grunnlag for videre kriminalpolitisk debatt. Uttalt målsetting før jubileumskonferansen var merkevarebygging og bevisstgjøring av PF som en av de viktigste premissleverandørene innen norsk kriminalpolitikk. På kort tid kunne PF-leder Arne Johannessen notere at hans utspill om egne politiråd i hver kommune hadde en bred tverrpolitisk enighet blant stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjuul (Ap), Inga-Marte Thorkildsen (SV) og Jan Arild Ellingsen (Frp). Ordstyrer Jone Blikra oppfordret debattantene til å komme med motargumenter for å innføre politiråd. Han fikk ingen. Inga- Marte Thorkildsen har i ettertid overfor Justiskomiteen bedt om at Stortinget skal pålegge regjeringen å formalisere samarbeid mellom politiet lokalt og kommunene. Den som nå ikke har fått med seg at politistasjoner og lensmannskontorumiddelbart må etablere samarbeid med egen kommune har sovet i timen. Og det er da ikke snakk om informasjonsmøter, men forpliktende samarbeid. Det er ingen grunn til å vente på sentrale direktiver for hvordan dette skal foregå. Sett i gang er budskapet. Kampen mot kriminalitet kan ikke politiet vinne alene det er om å gjøre å identifisere samfunnets gode krefter og ressurser, og forene disse i en felles kamp. Men det er politiet som må ta et særlig initiativ. Politistasjonssjef Ove Sem ved Trondheim politistasjon er en av dem som har vist hvordan det i praksis kan gjøres. På andre områder er det en stadig utvikling hvor landets kommuner driver samarbeid over kommunegrensene. Hvorfor ikke ta initiativ til et interkommunalt samarbeid med politiet der det er naturlig? Kriminalitet og velferd Partileder Jens Stoltenberg (Ap) vil gjerne motbevise PF-leder Arne Johannessens påstand om at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av kriminalitet. Under sitt foredrag på PFs jubileumskonferanse, viste Stoltenberg til at kriminalitetsbekjempelse er en fellesskapsoppgave for samfunnet. Vi kan ikke undergrave kjerneoppgavene politiet skal ha. Derfor sier vi nei til privatisering av politiets oppgaver, de skal være offentlige, sa Stoltenberg. Når Stoltenberg i tillegg ønsket langt større grad av DNA-registrering av kriminelle og en sentral finansiering av DNAtestene, var han godt innenfor det som målgruppen i salen ønsket å høre. Stemningen på PFs jubileumskonferanse var så god, og uttalelsene fra stortingspolitikerne så positive sett fra politiets side, at Jan Karlsson fra Polisförbundet i Sverige til slutt ga Arne Johannessen rådet: Arne, du må få politikerne til også å sette en leveringsdato på sine lovnader. Politiforum lover å følge opp flere temaene som ble berørt på jubileumskonferansen også i augustutgaven. Foto: navn ISSN: t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

5 nyheter PF 100 år Matnyttig feiring PF-medlemmene på Romerike dyttet i seg kake for harde livet under markering av 100-års jubileet. Samtidig brukte de anledningen til stake ut videre satsingsområder. AV THOMAS BERG På ærverdige og historiske Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor hadde PF-medlemmer på Romerike samlet seg for å feire 100-års jubilanten. PFleder Arild Hustad startet markering om fortelle om Sigvart Larsen og 1905 og videre gjennom den 100 år lange historien. Han la ikke skjul på begeistringen over det han kalte et av Norges mest markante forbund. PF har betydd mye for medlemmene og har gitt oss bedre vilkår. Nå er det vår oppgave å sørge for å videreføre dette arbeidet, sier Arild Hustad, nyvalgt leder i Politiets Fellesforbund på Romerike. Ønskeliste I år er det 100 år siden politiet organiserte seg i eget forbund. Et av de viktigste temaene på møtet som ble diskutert var politietatens fremtidige utfordringer. Og det var liten tvil om hva som sto øverst på ønskelista til Arild Hustad. Lønn. For oss som fagforening er lønnspolitikken det mest sentrale virkemiddelet for å kunne beholde velkvalifiserte tjenestemenn med en bred og høy kompetanse innen politifaget innad i politidistriktet. Vi har alle en felles utfordring. Hvordan organisere oss for å finne den optimale balansen mellom den forebyggende Foto: Thomas Berg tjeneste, den organiserte kriminaliteten og hverdagskriminaliteten. Det har vært en bred enighet innad i Romerike politidistrikt om at vi nå skal forsterke enheten som arbeider mot den organiserte kriminaliteten i Romerike. Samtidig som vi foretar denne styrkingen må vi ikke glemme at vi har et betydelig behov for å generalisere spesialister ute på våre driftsenheter, sier Arild Hustad og fortsetter: Å finne den nødvendige harmonien mellom erfarne tjenestemenn og unge fremadstormende tjenestemenn er en utfordring for enhver driftsenhetsleder. Problemstillingen blir særlig aktualisert gjennom den omorganiseringen vi nå foretar i politidistriktet. Vår nærhet til Oslo og særorganene gjør at vi er i en lønnsmessig konkurransesituasjon med disse. For at vi skal klare å oppfylle politidistriktets kompetansebehov både hva angår den forebyggende tjeneste, bekjempelse av hverdagskriminaliteten og bekjempelse av den organiserte kriminaliteten, må vi få en tilnærming lønnsmessig sett, som er på høyde med det Oslo og særorganene kan tilby. Ny enhet på Lillestrøm Samtidig er temaer som vold og trusler mot politifolk, arbeidstidsbestemmelser (ATB), pensjonsspørsmål, juridisk bistand til medlemmer, HMSarbeid og kriminalitetsforebyggende arbeid viktig å få satt søkelyset på i perioden som kommer for Politiets Fellesforbund på Romerike. I distriktene trenger vi folk som kan bekjempe hverdagskriminalitet om vi fortsatt skal klare bekjempe tung kriminalitet, hveder Ståle Årdal, nestleder i PF på Romerike. Fra 1. juli og utover høsten/vinteren 2005 vil kampen mot den organiserte kriminaliteten bli forsterket med 15 nyopprettede årsverk. Denne seksjonen har et distriktsansvar og vi vil gjennom denne organisasjonsendringen også få en større samhandling mellom påtale og etterforskning. Kall det gjerne for en slags lokal Kriposenhet. Dette vil bli en avdeling med spisskompetanse på etterretning/- etterforskning som jeg tror vil få en viktig rolle i distriktet. Vi er enige i at det er viktig å bruke ressurser i kampen mot organisert kriminalitet, sier Hustad. ÅPNER GAPET: PF-leder på Romerike Arild Hustad (til høyre) og nestleder Ståle Årdal koste seg med kake under 100 årsfeiringen J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 5

6 Martin Strand i Beredskapstroppen mener politiet kan få mer ut av den tilmålte tiden man har til trening. AV THOMAS BERG I sitt foredrag under Politiets Fellesforbunds 100 års jubileum, påpekte Martin Strand at mye av treningen i skyting og taktikk blir ineffektiv fordi man mister mye tid på transport og tilrettelegging av egen instruksjon og mangel på tilgang til gode treningsfasiliteter. Jeg har ingen grunn til å tro at den skytetreningen som blir gjennomført i det ganske land ikke holder en brukbar status. Men vi må hele tiden rette søkelyset på hvor vi kan bli bedre. Politihøgskolen har tatt fatt i dette og engasjert høyt kvalifiserte instruktører utenfor politiets egne rekker til å gjennomføre opplæring av egne instruktører. Den neste nå er at vi må kunne benytte tiden vi har til disposisjon bedre. Egne skytebaner i alle nye politibygg burde være et minimum. Ikke bare for skytetrening og situasjonsvurdering, men også for å kunne gjennomføre funksjonskontroll av våpen som for eksempel har vært til service og eller reparasjon, sier Martin Strand. Foto: Thomas Berg INEFFEK treningsmet Taktikktrening Når det kommer til taktikktrening mener Strand at politiet står langt tilbake i forhold til andre det er naturlig å sammenlikne seg med. Taktikken vår er bra og velutviklet. Den fungerer når vi får trent sammen, men treningsfasiliteter finnes ikke, mener Strand og legger til: Oslo politidistrikt er i ferd med å bygge opp et treningssenter på Fornebu for operativ trening. Nå har vi en fast plass det er mulig å trene og beliggenheten gjør at reiseveien er akseptabel. Dette gjør at tjenestemenn og -kvinner som er på trening er fullt ut tilgjengelige og kan benyttes for politidistriktet ved oppdukkende behov. I politiet er det i dag stor erfaring og kunnskap om operativt politiarbeid, men har politiet den kompetanseoverføringen som er nødvendig? Tjenestemenn og -kvinner som etter lang fartstid som operative blir borte i korridorene med kunnskapen sin. Ta vare på disse og gi dem kompetanse som instruktører, og bruk dem til opplæring av yngre tjenestemenn som er ut i gata. Den ideelle løsningen vil være å bygge et kompetansesenter hvor vi tar vare på kompetansen, legger forholdene til rette for skyte- og taktikk-trening, mener Strand. Det er ikke tvil om at utfordringene blir større og større for politi i operativ tjeneste. Det blir tilført nytt utstyr og det kreves trening for å kunne benytte dette fullt ut til beste for alle involverte parter. ETTERLYSER MER EFFEKTIVITET: Martin Strand. Strand har flere spørsmål han ønsker å rette søkelyset på. Når skal vi bruke den nye kølla istedenfor peppergass? Når skal vi hylstre våpenet for å gå tilbake til peppergass eller kølle? Reodor Felgen Johan Fredriksen, stabssjef og politiinspektør ved Oslo politidistrikt, støtter Martin Strand i hans synspunkter, og synes det er en klar digresjon at Oslo, av alle landets politidistrikt, ikke har en eneste skytebane i egen regi. Dette er nærmest på Reodor Felgen-nivå. Det går uforholdsmessig lang tid til transport og rigging av midlertidige øvingsområder. Jeg mener absolutt at det på sikt må komme et nytt og tidsriktig kompetanse- og 6 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

7 SPESIELLE TRENINGS- FORHOLD: Beredskapstroppen i trening i garderoben i politihuset på Grønland. Sigvard nyheter PF 100 år Larsen Politilovens far TIVE oder treningssenter i Oslo-området. Jeg ønsker større effektivitet og bedre kvalitet, og da er ikke dagens forhold på langt nær gode nok, sier Johan Fredriksen, og legger til: Nå må vi slutte å flikke på gammel infrastruktur og i stedet ivareta dagens og morgendagens behov. Terror- og kriminalitetsbildet er i stadig forandring og det er åpenbart at dette må føre til en nødvendig utvikling, samtidig som kravet til fleksibilitet, hendelsesstyrte behov og beredskapsmessige hensyn tilsier en slik etablering. I tillegg er det god seniorpolitikk å sørge for en fornuftig etterbruk av den operative ekspertise man bygger opp, relatert til instruktørvirksomhet. I 1906 skrev politimannen Sigvard Larsen grunnlaget for dagens Politilov. 21 mai fikk han sin egen byste i Lillehammers gågate utenfor huset han bodde i 45 år. AV OLE MARTIN MORTVEDT Til lyden av feiende flott korpsmusikk fra Oslo Politiorkester avduket PF-leder Arne Johannessen en uttrykksfull og levende bronsebyste laget av kunstneren Nina Sundby. Sigvard Larsen ble født i 1848 i Våler i Solør, Hedmark. I 1874 begynte han sin politikarriere i Kristiania etter å ha vært sersjant i Kristiania jægerkorps. Etter fire år ble han forfremmet til overkonstabel og beordret til oppdagelsesavdelingen. I 1879 henvendte byfogden i Lillehammer seg til politiledelsen i Kristiania, og bad om anbefaling på en mann som skulle hjelpe med politisaker og etterforskning. Larsen ble anbefalt, og tok oppdraget. I Lillehammer var han alene politimann frem til I tillegg til at han tok seg av polititjenesten var han også veiinspektør, og foresto utbyggingen av kloakkledningen i byen i Larsen engasjerte seg i lokalpolitikken, og var en ivrig talsmann for demokratiseringstanken i politiet. 17. oktober 1906 sendte han derfor inn sitt private lovforslag Lov om Politivæsenet. Allerede da så han at politiet måtte arbeide i forkant av problemene, og at politiet måtte løsrives fra påtalemyndigheten, og at de styrende myndigheter måtte få større innflytelse over politiet. Men da det i 1912 ble besluttet å VIKTIG POLITIMANN: Fra sin sokkel følger Sigvard Larsen med overvåkent blikk på Lillehammers handlegate slik han gjorde fra opprette en komité for å utrede en lov om politiet, ble det av smålige politiske hensyn ikke funnet plass til politimannen har var jo ikke jurist! Hans humanistiske tankevesen kan illustreres i sitatet Har vi forebygget en forbrydelse som ellers ville ha blitt begaaet, saa har vi en ulykkelig forbryder mindre. 75 år gammel ble han i 1923 innvilget pensjon, og døde fem år senere.* Arven etter Larsen og hans humanistiske politikonsept er viktig å ivareta. Han var en brikke i oppbyggingen av det norske samfunn, og mente at politiet skulle være av folket for folket. Larsen er politimannen som har betydd mer for norsk politi enn det mange har vært klar over, og han fortjener sin plass på sokkelen, sa Arne Johannessen i sin tale ved avdukingen. *Kilde: Samhold er vår styrke, Oslo politiforenings 100 års jubileum Foto: Ole Martin Mortvedt J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 7

8 nyheter omdiskutert avgjørelse Stanser suksessen Mens resten av politi-norge trapper opp samarbeid med kommuner og skoler, legger lensmannen i Brumunddal ned en fire årig suksesshistorie. Avslutt prosjektet, var meldingen fra den nytilsatte lensmannen. AV OLE MARTIN MORTVEDT OG THOMAS BERG I mer enn fire år har politimannen Fred Roar Hansen ved Ringsaker lensmannskontor ledet prosjektet På rett side. Det har handlet om et samarbeid mellom lensmannskontoret, skole, kommune og unge lovbrytere. Rundt 30 ungdommer har kommet på rett kjøl etter å ha inngått en personlig kontrakt med politimannen. Kontrakt Kontrakten med ungdommene har vært enkel. Ligg unna kriminalitet Møt opp på skolen og følg undervisningen Følge reglene på skolen Til gjengjeld forpliktet Hansen seg til å fungere som en referanse når ungdommene skulle søke seg inn på skole, søke arbeid eller rett og slett trengte en referanse. Kort tid etter at lensmannskontoret fikk ny lensmann, fikk Hansen melding om at ethvert prosjekt har en start og en slutt. Prosjektet På rett side skulle avvikles. Jeg ble bedt om å skrive en rapport om selve prosjektet, og varsle mine samarbeidspartnere om at min og politiets del i dette skulle avvikles uten å få noen nærmere begrunnelse, Foto: Ole Martin Mortvedt sier Fred Roar Hansen til Politiforum. Jeg brenner for forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Det har så mye å si og få disse på rett kjøl, og jeg ser at det vi har fått til har hjulpet så mange. Derfor virker det så meningsløst å avslutte noe som går så bra. Nå føler jeg meg bare helt tom, sier politimannen som i fjor ble kårets som årets æresruss i Brumunddal, og som ble kåret til Årets politimann av bladet Etterlyst. Utenforstående har problemer med å skjønne lensmannens avgjørelse, og ingen har hørt noen begrunnelse. Det pussige er at avtroppende lensmann Roy Håkerud overrakte blomster til Fred Roar Hansen som noe av det siste han gjorde som lensmann, og i rosende ordlag ga han uttrykk for at Hansen hadde gjort en kjempejobb med ungdommen. Og to ganger har Hansen vært invitert til Stortinget for å informere om prosjektet MENINGSLØST: Fred Roar Hansen er skuffet over at prosjektet er På rett side er lagt ned. Jeg brenner for forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Det har så mye å si og få disse på rett kjøl. Beklagelig Jeg er veldig godt fornøyd med vår kontakt med Fred Roar Hansen ved Ringsaker lensmannskontor. Prosjektet På rett side oppfattes fra vår side som veldig positivt. Den jobben som Hansen har gjort har vært meget bra, og han er kjent blant våre ungdommer. Ja, de respekterer han, sier rektor Hilde Merete Støen ved Ringsaker videregående skole. Hun fremhever Hansens måte å snakke til elevene på. Han er veldig direkte, og han er god å ha i forhold til russen. For oss har Hansen gjennom prosjektet fungert som vår kontakt inn mot lensmannskontoret, og vi har rådført oss med han. Et solid pluss er at Hansen bestandig er tilgjengelig for oss, og for ungdommene som trenger han, sier Støen. Hva synes du om lensmannens beslutning om å avslutte prosjektet? Det beklager jeg sterkt. Jeg ser ikke at lensmannen har lagt opp til noen annet opplegg som vil videreføre det gode arbeidet som er startet opp med å få ungdommen på beina igjen, og jeg ønsker informasjon om hva som nå skal skje, sier Støen til Politiforum. 8 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

9 nyheter??? Prøver noe annet Har du noen gang hørt om et prosjekt som varer evig, spør Thor Haugen, ny lensmann i Ringsaker. I FOKUS: Lensmann Thor Haugen har fått mye pepper etter at han la ned prosjektet På rett side. Haugen har fått mye kritikk for at han har valgt å legge ned prosjektet På rett side. Han begrunner valget med at lensmannskontorene Moelv og Brumunddal slås sammen og at det nye lensmannskontoret skal arbeide mer i team enn de har gjort tidligere. Jeg ønsker å gjøre dette på en annen måte enn min forgjenger og jeg har et litt annet syn på saken enn Fred Roar Hansen. Når det er sagt, så har han gjort en kjempejobb som det står stor respekt av. Hansens kunnskaper og kompetanse vil vi selvfølgelig trekke med oss videre i det konseptet vi nå er i ferd med å bygge opp. Men jeg tror vi har godt av å prøve noe annet i tiden som kommer. Jeg ønsker vi skal fremme helheten fremfor enkeltpersoner, sier Thor Haugen. Haugen ønsker å presisere at det ikke vil bli slutt på forebyggende arbeid i distriktet. Vi er i ferd med å bygge opp et nytt konsept innenfor forebyggende arbeid, som jeg tror vil få stor betydning for Ringsaker, sier Haugen. Foto: Ole Johan Storsve, Ringsaker Blad Vil ha flere slike politifolk Jeg skulle ønske at flere politifolk var som Fred Roar Hansen. Han bryr seg, og tar tak i de problemene vi har, og er ikke bare ute etter å ta oss, sier Cristian Corbatta. Selv har han to dommer etter å ha drevet med vold og vinningskriminalitet fra han var 14 til han var 20 år. Men etter at jeg skrev kontrakt med Hansen har jeg holdt meg på rett kjøl. Han har vært en av svært få voksenpersoner jeg har kunnet snakke med, og jeg har fått hjelp av han. Politifolk må være engasjert for få kontakt med ungdommen. For det hjelper ingenting å sette oss i fengsel, der fikk jeg kontakt med andre kriminelle, og utvekslet telefonnummer med dem, sier Corbatta. Drev med kriminalitet hver helg Hver helg var det ett eller annet vi drev på med, sier Tommy Reinhartsen. Fyll, slåssing og vinningskriminalitet (populært kalt hverdagskriminalitet red. anm) var hovedingrediensen for Tommy og hans omgangsvenner. Politiet trampet nesten hver uke inn over dørstokken, og de var bare ute etter å ta oss. Men det kom et vendepunkt da Hansen tok kontakt. Hadde jeg ikke inngått kontrakt med Foto: Ole Martin Mortvedt FIKK HJELP: Det hjelper ikke å sette oss i fengsel. Vi trenger engasjerte politifolk som ikke bare vil ta oss, men som kan hjelpe oss, sier 22-årige Cristian Corbatta. Fred Roar Hansen hadde jeg sikkert sittet i fengsel nå, sier den tidligere vanekriminelle. I stedet har han gjennomført videregående skole med en snittkarakter på 4,7, og sikter på å ta videreutdanning som kuldetekniker ved en høgskole i Trondheim. Lensmannen som avslutter prosjektet som Hansen har drevet på med kan umulig vite hva utfallet av prosjektet har vært. Han har i hvert fall ikke pratet med noen av oss ungdommer som har vært med. Det er utrolig at han kan legge ned dette. For meg virker det som om politiet nå heller vil ta oss, fordi det er lett å ta oss, og da ser det ut som om de gjør noe. Lensmannen kan ikke ha noen god grunn. Faktisk er det flere av mine kamerater som har sluttet med kriminalitet fordi Cristian og jeg ble med på prosjektet uten at de selv hadde skrevet kontrakt, sier Reinhartsen J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 9

10 nyheter tilsidesetter bilavtalen ILLOJALE MOT BILAVTALEN Flere politidistrikt gir blaffen i politiets sentrale bilavtale, og inngår egne kjøps- og leasingavtaler. PDMT ser alvorlig på avtalebruddene. AV STIG KOLSTAD Vi er usikre på om disse politidistriktene faktisk følger Statens regler for innkjøp, for vi vet ingen ting om hvilke avtaler som inngås. Politiets data- og materielltjeneste havner mellom barken og veden i disse tilfellene, sier rådgiver Helge Bjørkli. Seks godkjent Bjørkli er ansvarlig for politiets sentrale bilavtaler, hvor seks bilimportører får levere utvalgte modeller til politiet (se egen sak). Bilene er nøye testet for å tåle langt tøffere belastninger enn vanlige familiebiler. Av alle modeller som tillates levert til politiet, er det kun Subaru som kan leveres direkte fra lager uten politimodifisering. Alle andre modeller må gjennom ulike modifiseringer, eksempelvis bytting av fjærer eller oppgradering av bremser, før politiet kan ta dem i bruk. Samtidig er det kun to påbyggere Peker nese mot PDMT og skaffer biler selv som har kontrakt med importørene om bygging av uniformerte biler; Simarud og Ferno Norden. Man kan spørre seg om hvorfor PDMT skal bruke en rekke årsverk på en grundig og kvalitativt god bilavtale, hvor sikkerhet og standardisert utstyrsplassering er vesentlige faktorer, når politidistriktene likevel ikke følger den, sier Helge Bjørkli til Politiforum. Tre-års avtaler Det er PDMT som setter kravspesifikasjonene til politiets bilpark. Spesifikasjonene er laget i nært samarbeid med brukerne (politiet/verneombud), og en egen styringsgruppe gir sitt tilsagn til den endelige spesifikasjonen. Når PDMT er ferdig med kravene til politiets bilpark, sendes disse til Politidirektoratet for godkjenning. Avtalene skrives med bilimportørene for tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Når et politidistrikt tar kontakt med oss og vil bestille en bil som ikke er en del av bilavtalen, opplyser vi om det og bistår ikke ved bestillingen. Annet kan vi ikke gjøre. PDMT har ingen myndighet til å forhindre at politidistriktene går ut over bilavtalene, sier Bjørkli. PDMT har ingen myndighet til å forhindre at politidistriktene går ut over bilavtalene. Nye budsjettrutiner Det er nye budsjettrutiner i politietaten som gjør illojalitet mulig. Tidligere satt daværende PMT med midlene som skulle brukes til nye biler. Nå betales bilene direkte fra politidistriktene, fordi etaten har fått en såkalt nettobudsjettering. Det oppstår derimot frustrasjon i alle ledd (politifolk som får ikke-godkjente biler), i PDMT (som har jobbet frem bilavtalen) og hos politiets leverandører (som mister kontrakter). Det finnes i dag eksempler på at politiet leaser Ford Fiesta (!), Ford Focus, Nissan Almera, Nissan Primera 1,6 liter og Saab 9-5 og 9-3. Dette er lov, men bilene inngår ikke i bilavtalen. Likevel får mange av dem blålys og/eller sirene (se egen sak). Det er ukjent for PDMT i hvor stor grad politidistriktene gir blaffen i bilavtalen. Ny treårig bilavtale skal etter planen være klar når dette leses, ifølge Politidirektoratet. Avtalen gikk ut i fjor høst, men er forlenget. Nye biler som er kommet til i den gamle avtalen, er Toyota Avensis, Volvo S60 og Mercedes Vito 115 cdi. Foto: navn Foto: STIG KOLSTAD 10 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

11 Foto: navn IKKE LOV: Bare vi har lov til å bygge Ford Mondeo for politiet ingen lokale Ford-forhandlere kan det. Innvendig i denne Toyotaen til politiet i Mo ser vi klart hvor mye arbeid som må gjøres, et arbeid vi er godkjent til å uføre, sier Trond Simarud i Ski. De godkjente bilene Dette er bilmerkene og deres modeller som PDMT og styringsgruppa har godkjent som uniformerte patruljeog cellebiler: Volvo V70, S60 og XC70 Toyota Avensis, Rav-4, Landcruiser og Hiace Subaru Legacy, Impreza, Forester og Outback Ford Mondeo (4 versjoner) Mercedes Vito 115 cdi og Sprinter Nissan Primera (1 versjon) og X-trail (4 varianter) Spesialavdelinger (f.eks Beredskapstroppen i Oslo) kan kjøpe spesialkjøretøy ut over denne sentrale avtalen. Det finnes nemlig en hysjavtale. Ford, Chevrolet og Mercedes har godkjente spesialbiler. GODKJENT: Volvo S60 er godkjent i den gamle bilavtalen som gikk ut i fjor. Ny avtale med bilimportørene kan være klar i juni, ifølge POD. Statens innkjøpsregel: Alle statlige organer som skal skrive en kontrakt på et kontraktsbeløp på over kroner, må sette kjøpet ut på anbud. Det er også en klar fordel for kjøp under dette beløpet, å forvisse seg om at man har oppnådd en god pris. Det vil i praksis bety at en innkjøper skal ringe rundt til flere leverandører for å forsikre seg om at han har fått en god pris på produktet han skal kjøpe på vegne av Staten. Regelen gjelder også om kontraktsbeløpet dreier seg om leasing. J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 11

12 nyheter tilsidesetter bilavtalen STOLTE (men illojale) Stolt gikk Vest-Finnmark politidistrikt bak PDMTs rygg og lot en lokal Ford-forhandler bygge den nye administrasjonsbilen om til patruljebil stikk i strid med alle sentrale avtaler. Foto: navn AV STIG KOLSTAD Ingen har fortalt meg at dette ikke er stuerent, og vi gjorde det av økonomiske årsaker, sier administrasjonssjef Paul Erling Andersen i Vest-Finnmark. Det er kun Simarud som har tillatelse av Ford til å bygge om Mondeo til patruljebil, og Simarud utelukker ikke at han vil klage til KOFA Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dette er konkurransevridning. Vi har kontrakt om å bygge Mondeo for politiet, ingen andre kan gjøre det. Dette handler om sikkerhet og godkjenning for spesialbygging av bilene, sier Simarud til Politiforum. Eneste i Norge Bilen er den første PDMT har hørt om som er bestilt som administrasjonsbil gjennom dem, men ombygget av en lokal forhandler til et uniformert kjøretøy. Bilen ble ifølge Vest-Finnmark pd kroner rimeligere enn om den hadde blitt bestilt ferdig rigget. Lokal ombygging av administrasjonsbil til patruljebil skal ikke forekomme, og i PDMT ser man alvorlig på det som har skjedd. Vest-Finnmark pd kjøpte altså en bil som inngår i den sentrale bilavtalen, en Ford Mondeo turbodiesel automat. Men kun Simarud i Ski i Akershus er sertifisert til å bygge Mondeo for politiet, og selskapet har brukt kroner på å tilfredsstille alle EU-krav. I korthet betyr dette at Simarud måtte godkjennes av NEMKO, og forplikte seg til å benytte e-merket utstyr som ikke påvirker bilens elektronikk. Det strenge EU-kravet omhandler tiltak mot elektromagnetisk støy i kjøretøy og er innlemmet i Kjøretøyforskriften. Etter at kravet ble innlemmet i norsk lovgivning, ble eksempelvis alle blålysbøyler fra før 2001 forbudt å bruke på nye biler. Jeg forventer at PDMT og POD rydder opp i dette når de nå er kjent med denne saken, sier Trond Simarud til Politiforum. Ingen har fortalt meg at dette ikke er stuerent, og vi gjorde det av økonomiske årsaker. Økonomi Det var kun økonomi som lå bak da Andersen og hans kolleger i Hammerfest sjekket priser ved kjøp av ny patruljebil. Det må åpenbart være noen som har stor fortjeneste i bilavtalen, når vi selv har fått en bil kroner billigere, sier Andersen. Før jeg får andre signaler, må jeg si at jeg ikke angrer på noe. Hører jeg ingen ting, kommer vi til å gjøre det samme ved kjøp av en ny maje, som vi sårt trenger. Men vi vil uansett vente på den nye bilavtalen før vi kjøper en til, sier Andersen. Sikkerhet Avtalene som er inngått om bygging av Mondeo politibiler, vil si at det gis en totalgaranti på bilen. At kun en påbygger er godkjent for dette, ser jeg som en fordel nettopp med tanke på sikkerhet, sier hovedverneombud i politiet og lensmannsetaten, Bjørn Egeli. Sikkerhet og garanti har en prislapp, understrekes det i PDMT. Vi vet ikke hvordan lysbøylen er montert. Her setter vi meget strenge krav slik at bøylen ikke faller av under sammenstøt. Er radioen montert etter forskriftene? Er det benyttet standardisert og originalt utstyr i bilen? Vil Ford Motor Norge opprettholde garantien på denne bilen? Det kan hende at Vest-Finnmark her vil få seg noen overraskelser som kan komme til å koste mer enn kr, sier rådgiver Helge Bjørkli i PDMT. Det meste av utstyret er kjøpt gjennom PDMT, så vidt meg bekjent. Vi har fått garantier fra forhandleren. Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet den lokale forhandleren har gjort, sier Paul Erling Andersen. 12 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

13 nyheter??? BILLIGERE: Stasjonssjef Gustav Kaald-Olsen og administrasjonssjef Paul Erling Andersen sparte kroner på at Lars Hauan (t.h) i Hammerfest bygde om admin-bilen til patruljebil. Men PDMT vil ta saken opp med POD. Mekaniker Jan Steve Sørensen og verksmester Elling Jensen har ingen kontrakt med Simarud om å bygge Mondeo politibiler. Foto: ROY ERVIN SOLSTAD, FINNMARK DAGBLAD Går ikke god for bilen At bilen er ombygget utenfor avtalene, betyr at importøren, Ford Motor Norge, ikke lenger står som garantist på bilen. Skjer det noe med den som følge av modifisering/ombygging, må lokal forhandler stå for garantiene, sier salgssjef Tore Larsen i Ford Motor Norge. Samtlige politi-mondeoer leveres med stivere fjæring enn familieutgavene så også Hammerfest politistasjons nye bil. Alle våre forhandlere vet at vi leverer ferdig utrustede politibiler. Derfor må vi nå, etter denne saken, sende en påminnelse om dette til vårt forhandlernett. Vi har skrevet bindende avtaler med PDMT og med Simarud og leverer bilene ferdig registrert herfra, sier Larsen. Vi vet derimot ikke hvor mye politidistriktene er bundet opp til bilavtalen, sier Larsen, som understreker at Ford har levert bilen slik den ble bestilt av PDMT. Med andre ord: Både Ford, PDMT og Simarud var uvitende om at dette skulle bli en patruljebil. Kojak-lampa avgjør status Ett stykk blålyslampe med magnetfot og vips så lager politimesteren et utrykningskjøretøy av de mest utrolige biler. Hjemmelen har politimesteren i kjøretøyforskriften. Alt som kreves i forskrifter til et utrykningskjøretøy, er at det har blått, blinkende lys som synes 360 grader. Det betyr at særskilt lydsignal ikke er nødvendig for å bli definert som utrykningskjøretøy. Dersom politimesteren ønsker at en Nissan Primera 1,6 liter eller en Nissan Almera skal utstyres med en blålyslampe, kan saken oversendes til trafikkstasjonen som registrerer familiebilene som utrykningskjøretøy. Disse bilene leveres dermed utenfor vårt testprogram, sier Hans Øverli i PDMT, som bekrefter at bilene dermed får samme status som et uniformert kjøretøy. Flere pigger i vinterhjulene og gratis passering i bomstasjoner er goder som hører med. Andre bilmodeller som er underkjent som utrykningskjøretøy av PDMT, men godkjent av politimestere, er eksempelvis Ford Focus og Nissan Almera. I tillegg benyttes modeller med svakere motor enn politimodellene fordi de er klart billigere. Foto: Stig Kolstad KOJAK: Ett stykk blålys på en bil er tilstrekkelig til at bilen kan registreres som utrykningskjøretøy dersom politimesteren ønsker det. Mange distrikt reagerer nå kraftig på at små familiebiler kjøpes/leases utenfor den sentrale bilavtalen. J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 13

14 nyheter FN-tjeneste En russisk general ønsket i samarbeid med serbiske enheter å drepe to norske politimenn sammen med to andre FN-kolleger. Politiforum kan som første medium fortelle om dramaet som kunne ha kostet to norske politifolks liv. AV OLE MARTIN MORTVEDT 23. april 1995 vil alltid stå spikret i Arne Gerrit Halvorsens minne. Politimannen var på jobb for FN som militærpoliti i det tidligere Jugoslavia da dramatikken oppsto. Halvorsen var sjef for en gruppe som jobbet med spesialetterforskning mot FN-personell som drev med svartebørshandel og kontrabande i Kroatia. Svindel på høyt nivå Etterforskningen avdekket mistanke mot en russisk og ukrainsk general som underslo store mengder drivstoff, våpen og ammunisjon fra ukrainske og russiske bataljoner i sektor øst og nord. Generalen i sektor øst var under mistanke for å ha stått ledtog med serbiske enheter for å ramme FN-personell slik at de selv ikke skulle komme i søkelyset. Da de skulle etterforske drap på en russisk soldat, stengte generalen hele området, slik at FNs militærpoliti ikke kom inn i området, og fikk gjort nødvendig etterforskning. Den russiske generalen stod også for tyveri av liter drivstoff som ble solgt til serbere, han organiserte bordeller og det siste han gjorde før avskjedigelse i FN, var å utplassere 16 T72 tanks av serbisk opprinnelse i en FN-sektor. Det var snakk om store penger. Både russiske og serbiske generaler samarbeidet i ei røre av offisielle oppdrag og kriminelle aktiviteter for å melke FN for store ressurser i en svært uoversiktlig situasjon. Foto: Stig Kolstad Noe stemte ikke 23. mai skulle Halvorsen utføre et etterforskningsoppdrag i sektor øst sammen med nordmennene Trond Albert Fure, i dag oberstløytnant i Forsvaret, Arthur Nordby, i dag politiførstebetjent i Troms PD og franskmannen Luc Le Craz, i dag i det franske Gendarmerie. De skulle gjøre en kryssing inn i sektor øst, noe som de hadde gjort en rekke ganger tidligere, uten problemer. Posten var kontrollert av serbisk politi. Jeg forsto med en gang at det var noe som ikke stemte. Vi ble avvæpnet, og eskortert inn i et hus i nærheten som ledelsen disponerte. Der ble vi plassert i en mørk kjeller uten noen form for informasjon eller begrunnelse, og jeg følte at vi satt der som gisler, forteller Halvorsen. Etter fire timer ble de tatt opp i dagslys og transportert til Vukovar politistasjon, hvor de ble fremstilt for politistasjonssjefen, som Halvorsen hadde møtt en rekke ganger tidligere. FNs sivile politi var da kommet til stedet, og de innledet forhandlinger med stasjonssjefen. Etter kort tid løste det hele seg opp, og de fikk både våpen og ID-kort tilbake. De serbiske politifolkene forklarte at de trodde Halvorsen og kollegene var sivile militærpoliti, og at de derfor ikke hadde lov til å bære våpen. Men jeg så at politistasjonssjefen løy til oss, og at dette bare var en forklaring han fabrikkerte. Jeg tror at det hele var satt i scene av den russiske generalen Alexander Perelyakin, sier Halvorsen til Politiforum. Foto: Privat FARLIG SITUASJON: Politiførstebetjent Arthur Nordby (th) sammen med franskmannen Luc Le Craz satt med skuddklart våpen da de holdt på å bli truet ut i minefeltet under tjeneste for FN. Situasjonen blir alvorlig I Vukovar gjennomførte patruljen en rekke arbeidsoppgaver, og de bestemte seg for å krysse ut av sektoren ved stedet som betegnes som Nemetin Crossing i retning mot Osijek i Kroatia. På nytt ble vi stoppet av de serbiske politifolkene, og det var tydelig at noe var på ferde. Det ble stor aktivitet, men bommen foran oss ble ikke hevet. De serbiske politifolkene forlot sine poster, og løp ned i bunkerne. Vi kunne se over til den russiske FNposten, men soldaten der gjorde ikke noe for å hjelpe til med å få opp bommen. Vi følte at noe alvorlig var på ferde. En annen FN-bil fikk lov til å krysse inn i sektoren, men vi fikk ikke krysse ut. Jeg fikk låne radioen i denne bilen, og jeg klarte å få kontakt med UNCIVPOL FNs sivile politi. Der snakket jeg med dansken Jørgen Rasch Møller som umiddelbart forstod faren vi var kommet opp i. Han lovet å komme til unnsetning så snart som mulig, sier Halvorsen. Politifolk sk 14 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

15 nyheter??? Arne Gerrit Halvorsen Ole Sonne Jørgen Rasch Møller Foto: Privat Foto: Privat Foto: Ole Martin Mortvedt Danske kolleger hedres 10 år etter Nå hedres to danske politikolleger etter at de kom nordmennene til unnsetning. Danskene gjorde mer enn hva en kunne forvente av sivilt FN. Derfor har jeg skrevet brev til Forsvarsstaben, og innstilt på at Møller og Sonne bør tildeles Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Forsvaret har derfor bestemt at Møller og Sonne tildeles denne medaljen ved et møte med Nordiske FN-veteraner midten av september i Ålborg. Vi fire i bilen som ble berget, er svært takknemmelige for at Forsvaret nå tildeler de denne medaljen, sier Arne Gerrit Halvorsen. som senere vendte tilbake til tjeneste ved Skien politistasjon, og ble pensjonert i Dramatiske minutter Etter kort tid kom det en patrulje med fem serbiske militærpoliti som parkerte rett bak FN-bilen. Halvorsen forteller: De var én mer enn oss. Sjefen beordret vår bil bort fra veibanen, så jeg rygget ut på et jorde, 90 grader på veien slik at jeg lett kunne komme inn på veien igjen. Den serbiske sjefen hindret meg i å bruke sambandet, og vi fikk aldri i gang noen dialog. Serberen ga kun ordrer uten å ville snakke med oss. I stedet omringet de bilen, og vi kunne se at de fikk ordre om å lade sine AK 47-våpen. Jeg følte situasjonen som livstruende. Det gjorde at jeg selv ladet eget våpen. Hvis noe skjedde, bestemte jeg meg for å skyte soldaten som stod utenfor min bildør gjennom døren, og jeg la våpenet i fanget med løpet pekende mot ham. Soldaten som sto rett foran bilen bestemte jeg meg for å kjøre rett ned. Inne i bilen sa vi ikke noe til hverandre, men vi fulgte spent med, og det ble det gjort stille avtaler om hvem som skulle skyte hvem. Det eneste som hørtes var motorens stille lyd på tomgang. Hele tiden tilkjennegav serberne at de var klare til å skyte oss. Minuttene sneglet seg av sted. Jeg var ikke i tvil om at det ville ende med skyting. Arthur Nordby husker ennå den ene setningen som falt fra Fure: Vi overgir oss ikke! Danske forsterkninger Vi satte straks kursen mot Nemetin etter Halvorsens oppkall, og vi hadde ca. 15 km å kjøre, forteller Jørgen Rasch Møller til Politiforum. Underveis fikk vi nok et oppkall og vi kunne høre at situasjonen var meget anspent. Da vi ankom Nemetin så vi at en serbisk paramilitær enhet hadde tvunget Halvorsens kjøretøy ut på en grusvei. Det stod en serber på hvert hjørne og pekte med avsikret AK-47 på personene i kjøretøyet. Jeg hadde i min egenskap av sektorsjef hatt flere møter med lederen av serberne, en selvutnevnt kaptein. Sammen med tolken gikk jeg direkte til ham og ga ham hånden samtidig med at jeg spurte ham hva han drev med. Han kom med noe uforståelig. Men jeg tror at min direkte rett i ansiktet strategi og vårt overtall virket. Etter et par minutter ga han ordre til alle soldatene om at de skulle sette seg inn i et kjøretøy, og de forlot stedet, forteller Møller. Først senere ble FN-politifolkene klar over at dette var et bestillingsarbeid. Den russiske generalen, som var commanding officer for sektor øst, var kort tid i forveien sparket av FN for korrupsjon og bedrageri. Etter at han ble sparket, ble han værende igjen i området som rådgiver for serberne. Når jeg tenker tilbake er det ingen tvil om at Arne og hans kolleger skulle drepes. For meg så det ut til at de skulle tvinges ut i et minefelt som var bak bilen, og det hele skulle se ut som en hendig uhell, sier Møller. ulle drepes J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 15

16 INTERNASJONALT SAMARBEID: Gode arbeidskamerater. FORAN HARBOUR BRIDGE: Reidar Sæterhaug og Gert Ove Mikkelsen. Etterutdanning i Australia Et vanskelig arbeidsmarked i Norge, kombinert med lyst til å studere flere politirelaterte emner, gjorde at Reidar Sæterhaug og Gert Ove Mikkelsen ønsket spesialisering og videreutdanning i utlandet etter Politihøgskolen. Valget falt på Australia. AV JØRGEN RIISER Sammen med Espen Østerud, som hadde jobbet i politietaten siden 2000, reiste de til andre siden av kloden for videre utdanning og utvikling innen politirelaterte emner. Selv om mange straks forbinder Australia med sommer, sol og strand var meningen med å ta videreutdannelsen i Australia mer faglig rettet enn på grunn av strender og tropisk klima, sier Gert Ove Mikkelsen. Vanskelig som nyutdannet I månedsskiftet juni/juli 2005 avslutter Gert Ove Mikkelsen, Reidar Sæterhaug og Espen Østerud sin videreutdannelse i Brisbane, Australia. De tre polititjenestemennene får da en politirelatert mastergrad fra et anerkjent australsk universitet, Queensland University of Technology (QUT). Sæterhaug og Mikkelsen reiste til Australia i juli 2004, like etter at de ble uteksaminert fra Politihøgskolen, mens Østerud fikk permisjon fra sin stilling på ordensavdelingen på Sentrum politistasjon i Oslo. Ved skrivende stund har ikke Politihøgskolen noe tilbud om videreutdanning for nyutdannede, selv om han vet at et masterstudium planlegges ved skolen. Det at PHS-studentene for første gang fikk tildelt sin Bachelor-grad i 2004 er positivt, selv om jeg ikke kjenner noen andre medstudenter som har brukt det nye gradssystemet til å bygge ut utdanningen, sier Mikkelsen. Utdannelsen Sæterhaug, Østerud og Mikkelsen nå avslutter er bygd opp slik at en velger åtte fag fra et vidt spekter av fagretninger. Fagtilbudet, samt all undervisning er underlagt Justice Studies, som tilsvarer juridisk fakultet ved de norske universitet. Mikkelsen har valgt sin major innen organisert kriminalitet. Det betyr at de fire største fagene omhandler organisert kriminalitet. Disse fagene er: Evidence in Organised Crime Proceeds of Crime and Money Laundering Organised Crime and Corruption Det forventes mye av studentene fra universitetet sin side og arbeidspresset er stort. Forensic Investigation, Methods and Strategies Aktuell kriminalitet Med den rollen organisert kriminalitet har fått innen kriminalitetsbekjempelsen i dagens samfunn, er dette en meget interessant og aktuell fagretning å velge, mener Mikkelsen. Det kanskje viktigste punktet, ifølge Mikkelsen, var at de norske tjenestemennene kunne skrive oppgaver som omhandler norsk lovgivning som tok utgangspunkt i en norsk kontekst. Det betyr at temaene som det ble forelest i kunne overføres til et norsk kriminalitetsbilde. Blant annet har Mikkelsen skrevet assignments som omhandler: Inndragning av kriminelt utbytte i Norge Utradisjonelle etterforskningsmetoder, om teknisk sporing, infiltrasjon, provokasjon m.m. Politiets bruk av informanter Trafficking (menneskehandel) med Norge som destinasjon. 16 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

17 reportasje utenlandsstudier OPRAHUSET: Gert Ove Mikkelsen i flotte omgivelser. I tillegg til fagene innen organisert kriminalitet valgte han tre fag innen etterretning: Fundamentals of Intelligence Intelligence Led Investigation Intelligence, Justice and Accountability Dyrt og tidkrevende Som et siste fag valgte Mikkelsen et valgfag, Independent Study, hvor han hospiterterte hos det australske politiet og skrev en sammenlignende rapport mellom dem og det norske politiet. I løpet av de to semestrene de tre norske polititjenestemennene har studert i Australia har storparten av de andre studentene kommet fra politiet, tolldepartementet og påtalemyndighet. Dette har gjort at de har fått innsyn i blant annet hvordan de forskjellige etatene jobber opp imot organisert kriminalitet. I og med at tverrfaglige team, både i de enkelte land og på tvers av landegrenser, er et av de viktigste virkemidlene mot organisert kriminalitet, har dette vært en meget spennende og nyttig erfaring, sier Mikkelsen. De tre polititjenestemennene finansierer studiet selv med lån og stipend fra Statens lånekasse. De påpeker at studiet er både dyrt og meget tidkrevende. Det forventes mye av studentene fra universitetet sin side og arbeidspresset er stort. Måten det skrives oppgaver på er svært annerledes enn det som var praksis da vi studerte ved Politihøgskolen, forteller de tre. Høyt faglig nivå Gert Ove Mikkelsen er meget fornøyd med studiet han har tatt, og er positivt overrasket over den høye kvaliteten, både på forelesere og oppfølging fra universitet. Men han ser helt klart fordelen av å ta en slik spesialisering etter noen år i etaten, slik at en har et erfaringsgrunnlag å bygge videre på. Fagene omhandler temaer som ligger på et meget høyt faglig nivå, og erfaring innen for eksempel etterforskning eller strategisk analyse hadde vært veldig nyttig. Likevel føler Mikkelsen at han lærer mye som kan dras nytte av i en fremtidige politikarriere, uansett om det blir innen ordenstjeneste eller etterforskning. Internasjonale fordeler Espen Østerud ble uteksaminert fra PHS i 2000, og har siden det jobbet på Krimvakten på Lillestrøm og ved Ordensavdelingen på Sentrum politistasjon i Oslo. Tidligere arbeidserfaring fra politiet har vært en fordel for meg i noen fag i forhold til å kjenne den norske politiorganisasjonen, samt å ha praktisk erfaring med ulike problemstillinger, sier Østerud. Han forteller videre at det meste han har lært ved QUT har vært nytt og har tatt for seg i andre områder enn det han har jobbet med innen sin tid i politiet. Østerud har i tillegg til fag innen organisert kriminalitet og etterretning tatt fag som Critical criminology og Justice policy. Sistnevnte fag omhandler blant annet menneskerettigheter og global justice. Mens Østerud har permisjon fra sin stilling ved Sentrum politistasjon, må Mikkelsen og Saæterhaug søke jobb når de kommer til Norge. Noe av det de er mest spent på er hvordan videreutdannelsen blir tatt imot av kollegaer og politiledere. I og med at vi ikke har fulgt den tradisjonelle veien gjennom PHS sin etterutdanning blir det spennende å se om utdanningen vår blir anerkjent både med hensyn til jobbsøknader og kompetansekriterier, sier Mikkelsen. For mer informasjon kontkat Gert Ove Mikkelsen. Gode råd Bruk god tid på å velge studiested og fagretning. Undersøk om andre polititjenestemenn har tatt utdannelsen før og hør eventuelt på deres erfaringer. Sjekk om utdannelsen er kompetansegivende for politietaten. Undersøk om arbeidsgiver vil finansiere utdannelsen, eller ta kontakt med Statens lånekasse. Sett av tid til praktiske gjøremål som visum, forsikring, permisjon og reisedokumenter. J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 17

18 Frikjent i retten Faksimile fra Hamar Arbeiderblad DØMT I AVISA Å være tiltalt er i seg selv en belastning. Særlig hvis du er tiltalt for å ha gjort en jobb som var nødvendig som politimann, sier Stig Larsen til Politiforum. FRIKJENT, MEN IKKE I MEDIA: Politibetjent Stig Larsen ved Hamar politistasjon stiller spørsmål ved medias håndtering og manglende rettsforståelse av sak mot han. Skuffet over sjefen Stig Larsen er opptatt av å få frem den menneskelige belastningen det er for en politimann å bli satt under etterforskning. Jeg savner at min arbeidsgiver, Hamar politistasjon, tok arbeidsgiverrollen alvorlig, og støttet meg som hadde vært ute på oppdrag. Den eneste kontakten fra stasjonssjefen etter episoden, var at han ringte meg for kort å innformere om at jeg var anmeldt og at saken var oversendt SEFO. Dette skuffer meg, sier Larsen som også etterlyser PFs lokallagsleder som ikke har engasjert seg utover å ha formidlet økonomisk dekning av advokatutgifter. En belastning Jeg skjønner selvsagt at det er en belastning for politifolk å bli satt under tiltale. I denne konkrete saken tok jeg kontakt med politimannen kort tid etter hendelsen, og jeg ringte ham rett etter frifinnelsen og gratulerte ham. Utover det har jeg delegert videre oppfølging av tjenestemannen til hans nærmeste sjef på ordensseksjonen, sier politistasjonssjef Frode Børresen ved Hamar politistasjon. Jeg har snakket med Larsen under hele saksgangen, og gitt ham vanlig oppfølging, sier hans nærmeste sjef, politioverbetjent Bjørn Lier. Foto: Ole Martin Mortvedt AV OLE MARTIN MORTVEDT Etter at han ble frifunnet for legemsfornærmelse mot en arrestant, skrev lokalavisen likevel at han hadde overtrådt straffeloven. Avisen fant det teknisk vanskelig å forklare jussen i saken. En voldsom tilleggsbelastning, mener Larsen, som heller ikke er imponert over politiledelsen i Hamar, SEFO, statsadvokaten eller PF etter at han ble anmeldt av en butikktjuv. Butikktyv I desember i fjor var Larsen ute på patrulje. En butikktjuv hadde stukket fra flere forretninger med tjuvgods, og vekterne våget ikke å pågripe ham. Etter kort tids leting fant Larsen mannen og gjorde tegn til at han skulle stanse. Først med blålys på bilen, deretter ved anrop uten at mannen adlød. Larsen tak dermed tak i mannen, som valgte å rive seg løs, og Larsen bestemte seg derfor for å pågripe ham. I utgangspunktet mistenkte Larsen mannen for ran fordi han ved sin truende oppførsel hadde skremt vekterne fra pågripelse. Siktede ble lagt ned på magen og påført håndjern på høyre arm. Hele tiden var mannen motvillig, og da Larsen forsøkte å få frem venstrearmen, klarte den pågrepne å dra høyrearmen under seg. Larsen kjente 18 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

19 nyheter hard belastning at et hudstykke ble revet av egen håndbak, og våget ikke å slippe i frykt for at mannen skulle komme seg løs og bruke håndjernet som slagvåpen. For å få kontroll slo Larsen mannen tre-fire ganger på siden av ansiktet, slik at mannen etterkom kravet om å løfte armen bak på ryggen. Etter dette var situasjonen under kontroll. Larsen blødde fra kuttet i håndflaten, og mannen hadde fått skrubbsår både rundt håndleddet og i ansiktet. I egenrapporten skrev Larsen detaljert hva som hadde skjedd, og beskrev også at han måtte slå. Faktisk er slag og spark noe som Politihøgskolen underviser som metode til bruk i nødsfall, sier Larsen. SEFO kobles inn Men tjuven var ikke ferdig med saken og anmeldte Larsen til daværende SEFO. Samtidig gikk han til lokalavisen Hamar Arbeiderblad, som slo opp mannens versjon og bilder av skrubbsårene hvor avisen i tillegg skrev at politimannen først hadde satt håndjern på mannen, lagt ham på rygg og deretter slått ham i ansiktet. Reportasjen var i tillegg supplert med en uttalelse fra politimester Svein Opsahl, der han ble sitert på at politiet på Hamar ikke trengte nok en slik sak. Med dette refererte han til to tidligere saker hvor polititjenestemenn ble dømt for vold mot arrestanter, som om Larsen var skyld i det samme. SEFO etterforskningen konkluderte med at statsadvokaten skrev ut et forelegg på 8000 kroner for legemsfornærmelse. Jeg kunne aldri i verden vedta et forelegg fordi jeg hadde gjort alt riktig som operativ polititjenestemann. Hvordan skulle hverdagen til politifolk på gata bli om vi ikke kunne bruke fysisk makt på kriminelle som forsøker å unndra seg en lovlig pågripelse? Forelegget og den senere tiltalebeslutningen bærer preg av ren ønsketenkning fra skrivebordet til virkelighetsfjerne jurister, mener Larsen. Dømt i HA I mai ble Larsen enstemmig frifunnet i Sør-Østerdal tingsrett. Men Hamar Arbeiderblad holdt fast på at Larsen brøt straffeloven, men holdt seg innenfor Politiinstruksen. Jeg er forundret over at avisen kan skrive noe slikt når retten enstemmig har frifunnet meg! Avisen strør salt i sårene. Når avisen likevel fastholder at jeg brøt straffeloven, vil mange tro jeg er en voldsutøver. Dette er en belastning, sier Larsen. Advokat Jens-Ove Hagen har i et leserinnlegg til HA gitt avisen en egen rettsbelæring om at det kreves både en objektiv overtredelse og en subjektiv skyld (en villet handling) for å kunne konstantere brudd på straffeloven. I dette tilfellet fant retten at den subjektive skyld manglet. Etter denne hendelsen har jeg levd i en frykt for at jeg gjennom jobben skal komme i en ny situasjon med krav til maktanvendelse. Og jeg stiller meg spørsmålet kan det være at jeg heller lar en kriminell gå fri, i stedet for å pågripe i frykt for ny etterforskning, og bekreftelsen enkelte da vil få? Nyanser forsvant Det ble for vanskelig for HA å forklare leserne sine hvorfor politimannen ble frifunnet. Dette er teknisk vanskelig forståelig juss, og vi må forenkle det vanskelige jusspråket for at leserne skal forstå. Men jeg ser at det i denne forenklingen er blitt borte noen nyanser. Derfor tar vi nå inn et leserinnlegg fra politimannens advokat som redegjør for dette, sier nyhetsredaktør Frank Roar Byenstuen i Hamar Arbeiderblad. Dere skrev i februar at politimannen hadde satt håndjern på mannen, og deretter satt seg overskrevs på ham og slått ham i ansiktet. Dette er feil. Synes du det er god journalistikk å beskrive en graverende handling uten også å sjekke med politimannen som var involvert? Dette har vi ikke dårlig samvittighet for. Det er et faktum at arrestanten ble slått tre eller fire ganger i hodet, og at han fikk seg en skikkelig smell. At han fikk hard medfart, så vi med selvsyn da vi møtte mannen dagen etter. Og det er et faktum at statsadvokaten bøtela polititjenestemannen for legemsfornærmelse før saken havnet i retten, sier Byenstuen. Da vi første gang skrev om saken, ringte vi til politimester Svein Opsahl. Han ville ikke kommentere saken ut fra at den ikke var avgjort. Politimannens advokat har ved to anledninger uttalt seg i saken uten at han har villet gå inn på hva tjenestemannen har forklart i avhør. At vi ikke tok direkte kontakt med tjenestemannen skyldes rett og slett erfaringer fra andre saker at polititjenestemenn viser til Tjenestemannsloven, og at de derfor ikke har anledning til å uttale seg. Jeg vil dessuten påpeke at saken var fullstendig anonymisert. Synes du at politiet som etat er tilstrekkelig offensive i forhold til media for å forklare politiets versjon i slike situasjoner? Nei. Tvert i mot. Det er ingen saker som det er så vanskelig å få ut informasjon som i saker der politimenn er under etterforskning. Det er et veldig paradoks ettersom media i stor grad får den informasjon de ønsker fra politiet i andre saker, sier Byenstuen. J U N I /J U L I 0 6 / t POLITIFORUM t 19

20 portrett Henry Ove Berg I ALLES SØKELYS Pappa, ikke gå på jobb, du kan bli skutt du også. AV THOMAS BERG Dette er bare en av mange kommentarer som stasjonssjef i Stavanger, Henry Ove Berg får høre fra sine ansatte, nærmest daglig. Vi må ikke glemme barna våre oppe i all elendigheten som ofte preger hverdagen til en politimann eller kvinne. Dessuten er det viktig at vi har et politi som tenker medmenneskelig, sier Ove Henry Berg. Under feiringen av PF sitt 100-års jubileum holdt Henry Ove Berg et meget sterkt foredrag hvor han satte fokus på hvordan politiet skal takle den nye virkeligheten. Og nettopp stasjonssjefen i Stavanger vet hva han snakker om. Da Arne Sigve Klungland ble skutt ned og drept under NOKASranet 5. april i fjor, var det en av Henry Ove Berg sine aller nærmeste kollegaer som mistet livet. Arne Sigve var en av de aller første personene jeg ble kjent med da jeg startet i politiet i Stavanger i Så for meg var dette selvsagt en meget tung dag. Hele det siste året har vært veldig slitsomt, sier Henry Ove Berg. Hardt og vanskelig Henry Ove Berg har vært gjennom et meget hardt og vanskelig år som stasjonssjef i Stavanger. Han tørr ikke tenke på hvor mange overtidstimer han har brukt det siste året og tørr heller ikke tenke hvor mye mer tid det vil gå når NOKAS-rettssaken starter opp i september. Men det han tørr å tenke på, er hvordan han som leder kan være med å gjøre hverdagen bedre for sine ansatte. For meg handler det kort og godt om å få andre til å forstå hvor viktig samspillet mellom tillitsvalgte og verneombud er for en leder. Det er viktig for oss som politifolk at publikum får en direkte forståelse for hvor vanskelig hverdagen i politiet kan være. Media er ofte flinke til å vri og vrenge på ting. Samtidig er de også dyktige til å sette ting på dagsorden, sier Berg. Kan du beskrive hvordan det siste året har vært? Jeg er imponert over den arbeidsmengden som er lagt ned i forbindelse med NOKAS-saken og de resultatene vi har oppnådd. Både fra ledere, etterforskere og teamet for øvrig. Til Stavanger Aftenblad uttalte Berg følgende tidligere i år. Politikorpset viser en utrolig fin balanse i det å skape trygghet i Stavanger og ha omsorg for hverandre etter en slik tragisk hendelse som har gått dypt inn på alle. Vi er alle innstilt på å skape et tryggere samfunn, noe som er blitt forsterket etter ranet. Vi har opplevd å ha fått nasjonal og internasjonal organisert kriminalitet trædd nedover ørene som var et sjokk for oss alle. Roser Dørum Henry Ove Berg er en mann som sier det han mener. Og han blir ofte lyttet til. For han er en klok leder, og det vet politi-norge. Jeg satt utrolig stor pris på måten Odd Einar Dørum involverte seg drapet på Arne Sigve Klungland. Han kom tidlig på banen og viste at han brydde seg på. Der viste Dørum seg som en ansvarlig leder, mener Berg. Stasjonssjefen retter også en stor Foto: Hugo Bergsaker I FOKUS: Henry Ove Berg har hatt et tøft år med mye søkelys. Nå ønsker han å bruke mer tid på familien. takk til Politiets Fellesforbund og det initiativet de viste. Spesielt får Roar Henriksen og Arne Johannessen toppkarakter. Midtpunkt Henry Ove Berg har ofte vært medias midtpunkt i forbindelse med NOKAS-ranet. Og han vet hvordan det er når enkeltpersoner får tungt skyts mot seg. Daglige spørsmål som ofte Henry Ove Berg stiller seg selv er i forbindelse med hvordan media tenker og opptrer er: Hvordan håndterer jeg for eksempel at media nærmest slakter måten vi i politiet arbeider på? Hvordan skal jeg som leder støtte mine ansatte når mediene river de i stykker? Det er ikke alltid han finner svar på spørsmålene sine. Men han 20 t POLITIFORUM t J U N I /J U L I 0 6 /

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 HKI-forum 25.10.06 Toni Benterud, seniorrådgiver i OU-seksjonen i Politidirektoratet Agenda Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Forberedelsesfasen

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

BYGG OG ANLEGG I POLITIET

BYGG OG ANLEGG I POLITIET DESIGN OG PRODUKSJON WITTUSEN & JENSEN POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Utgitt av FF Kommunikasjon 2013 Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vedlegg 1: Ytelsesspesifikasjon. 1. Generell orientering om anskaffelsen

Vedlegg 1: Ytelsesspesifikasjon. 1. Generell orientering om anskaffelsen 201501839 Vedlegg 1: Ytelsesspesifikasjon 1. Generell orientering om anskaffelsen 1.1 Mål og hensikt Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler som i størst mulig grad skal dekke Oppdragsgivers

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

Av Regjeringens medlemmer var til stede: statsråd Berrefjord, Justisdepartementet.

Av Regjeringens medlemmer var til stede: statsråd Berrefjord, Justisdepartementet. [158] Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite Møtet ble ledet av formannen, Helge Seip. Til stede var: P. Borten, K.M. Fredheim, L.Granli, Guttorm Hansen, L. Korvald, Otto Lyng, Arne Nilsen (for

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE:

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: PFU-SAK NR. 064/14 KLAGER: Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: Postboks 24, 7361 Røros TELEFON: PUBLIKASJON: Fjell-Ljom PUBLISERINGSDATO: 20.02.2014 STOFFOMRÅDE: Medier/arbeidsliv

Detaljer

Mølleren, sønnen og eselet

Mølleren, sønnen og eselet Denne gang: Mølleren, sønnen og eselet Innhold: Les fabelen: «Mølleren, sønnen og eselet» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del i Politilederen (Nr 1 februar 2009, sidene 12-13.) og andre del av innlegget

Detaljer

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008).

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008). Innst. S. nr. 214 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:51 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum,

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN HVEM KAN TA KURSET? LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging,

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Brannetterforskning i privat regi. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA

Brannetterforskning i privat regi. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Brannetterforskning i privat regi Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Brannetterforskning i privat regi Forsikringsbransjens utredning av brannsaker Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur Saksnummer Utval Vedtaksdato 093/16 Kommunestyret 17.11.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 16/1170-16/31782 Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer