Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er."

Transkript

1 BU' Lokal-lags utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Februar 1994 Gratulerer Elisebeth Elisebeth Haaland har gjort seg fortjent til en innsats-pokal for sitt arbeid i Varhaug BU. Ho har gjennom mange år gjort en kjempe jobb rned å ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå er. Vi gratulerer. Varhaug BU har fått seg ein ny Fylkesmester r.esmeromhansidc ll Ny MG-klubb på Varhaug Side 6-7 ilå nærmer det seg innebandyturneringen, Se fantomlaget Kva innebærer det å ha aspirant lederen som 4H oppgåve. Les mer om dette side 15

2 Lederen har ordet Kæ æ vel iillare enn aktive Hei'san alle BU.venner! Takk for sist og godt ryttår alle sammen. Eg vil starte det nye året med å ynskja alle nye medlemmar velkomne. Rogaland er det Slket med flest BUara. Av 27 lokallag står Varhaug BU no som nr. 7 på medlems-statistikken. Personleg trur eg at me framleis har mykje å eh på, både når det gleld aktivitetstilbud og medlemsmasse. Dess fleire aktive medlemmar, jo høgere aktivitetsnivå. Viljen til å få til noko i eiga bygd - skorter det ikkje på. Me har etterkvart vorte mange ungdommar som arbeidar forbl.a. andreunge i bygda. Ungdommer lærer å ta ansvar for eigen fritidsaktivitet. Hei alle sammen og godt nyttår! Ja nå har me klart det igien. Dæ æ li ga spennende kvær gong. Ein ny utgave av Varhaugbuen æ klar å adle æ rørtte låre. Dæ varte liksom eit iubileums-nummer dcnne gongen. Dæ æ sa vidt mæg bekjent første gongen i Varhaug BUen's historie at medlemsbladet kjæme i A4 format. Me nådd ei milepel. GRATULERA. Dæ som æg au syns æbra, æ atta nåhe me ffitt en skikkele redaksjon mæ møjeteg i. 4H he vorte dreie møje meir aktilt mæ i avisdelen. Nå æ me heile 5 "ansatte" i redaksjonen iforholdte 3 som meva før. Vil spesielt få trekka fram betydningen av arbeidet Anbjørn Ueland giære for avisa. Dæ utstyret, å den kunskapen han besitte lette arbeidet mæ avisa enorrnl. Nytt av året æ au "innholdet" i avisa. Nå satsa me på å laga ei avis som innehelde litt meirlokalstoff. Dette er av dei signala me ffirfråden generelle Varhaugsbu. Me medlemmer Info appellen Hanne Elise Undheint medlemmer?" - STÅ på - Aktivitet skaper miljø og miljø skaper aktivitet! - VÆRMÆ DU AU!! - må nok ta litt sjølkritikk på atta avisa før he vorte litt for interne... Me lære heile veien!! Som sagt, dæ ghr framøv e, ådå he me lov å skreryda av okke sjøi. Nå som avisa blir "større" varte dæ selfølgele dl'rare. Då trenge me annonsøra. Dæ æ derfor ENORMT gildt å sjå all den støtten me faktisk he i næringslivet. Håba dokke blir fornødde mæ avisa vårs. Me tåle å høyra kritikk både positiv og negativ. Såheilttil slutt!!! Visstdæræ nogen som he noge å bidra mæ f.eks lesarinnlegg, vitser annonser, repotasjer osv. Så æ dæ bare å kontakta nogen i redaksjonen, me æ interesserte i alt. Det trenge ikkje væra BU eller 4H retta. Snakkes!! Roy Henning Du som er ny medlem, lurer du på noko, spør styretellerandre. Huskat "me æ te for dokke". Sola har snudd, detgar imot lysere og lengre dagar. Tiden er snart inne for Varhaug BU's store arrangement; Innebandyturnering og'køllefest". Ryktene har eghøyrt alt! Det er mange lokallagsomvil komaog slå "di Varhaug" i mars. Det kan virke som oppslutningen vil verta endå større dette året. "Me gledar okke!!!" Hei og hå, hilsen Hanne Elise. BU. åpent Kun for medlemmer i Varhaug BU, søndagar (annenkvar) fra O0 20. februar 6. mars 20. mars 4. april lt.april 1. mai Voll SåKlari um Damev. 7, 4360 Varhaug Tlf,: 51 $ 02 A2 Kom å vær mæ! Konkurranser Drøs Leik SIDE 2 VARLU( GB[nNNr. ] 1994

3 lntervju av Odd Varhaug Navn: OddVarhaug Alder: 55 Yrke: Vakhnester Hå kommune Siv.stan:Gift 4 Står opp? 6,15 Odd er født og oppvokst på Varhaug. Etter avsluttet framhaldskole jobbet han litt på gard. Fram til 1962 jobbet han som maler på Tollei. Siden det har han jobbet som vaktmester/ trykkeriansvarleg på rådhuset fram til dags dato. Han er også ein tidligere aktiv BU medlem. Aktiv i Idrettslaget har han også vært. Dette er mannen som til dags dato har vært trykkeri anwarleg for Varhaug Buen frå sitt tilholdsted i rådhuset har han alltid vært positiv og behjelpelig når vi har spurt om hjelp. - Hvordan har utviklingavert i knmmunen/rådhuset. - Utviklinga har vært merkbar. Siden jeg startet i {2 er det mye det samme personell som er gått igicn. Før jobbct ikkc mcr cin 20 personer på bygget men nå er det en ansatte. -Hvilket syn har clu på BU -Har samme syn på alle organisasjoner, bare dei aktiviserer ungdom. Mener alikevel at ungdommen i dag er for lite kreativ. Før var det mer opp til en selv, nå er ungdomrnen passiv. - Hva trur du andre mener? - Jeg trur de fleste har et godt syn på BU. Har ikke hørt noe negatht trur nok at forholde mellom organisasjonene i bygda erbetre nå enn detvar før. Jamfør misjonshus/idretslagæu. - Hva ler du av? - Dei frå Huwegg. Ole og Anna - Hva provoserer deg? - Hvis folk er uerlige. Ikke snakker sant, gjelder alle sammenhenger. - Beste/dårlegaste egenskap? - Det år andre bedømme. - Hva leser du? - Aviser. Lite tid til bøker, nlye av tiden bruker jeg på sjøen. - Hva ville du streike for? - Streik er jeg ikke for, men jeg er alikevel solidariske mot andre f.eks Hå kommune. Ble engang tatt ut av kommuneforbund til å streike. Dette var 10 år siden. - l,får slår du av TI/'n? - Ikke noe spesielt, ser lite filmer. - Ndr jublet du sist? - Håndball når Varhaug vinner, det var stofi å se Varhaug slå Hinna. - Vår tids største utfordring? - Miljøet. Hvordan vil det se ut etter oss? Uretferdigheten, forholdet mellom fattig og rik. - Hvaville du gjort med kjede rundt halsen og med tiltl ordfører? - Mener de har gjort det godt de som er, og harvært i denrolla. Men ville kansje ha prioritert ungdomsarbeidet litt mer. Svømmeba seng vil le stått noks.e hogt på prioriteringslista mi. - Er det noe som ergrer dei? -Ungdom i dag! For mye øldrikking/ølknusing. De problem som alkoholen fører med seg er betenkelig. - Er det noen du beundrer flrcr enn andre? - Vil ikke fremhevc nocn. - Favorittpolitiker? - Thorvald Stoltenberg som person. Han har en enorm utstråling. - I{va ville du giort med I million? - Betalt ner gjeld, satt penger i banken og awenta reaksjon. Ungene måtte ha fålt sittt. - Er år en idrettsmann? - Vil si det. Har vært med i idrcttslagct i cn mannsaldcr, faktisk siden Varmedog reiv tyskerbrakka på Hobberstad (radiofyret) fra grunnen. Har spilt l0 år på A-laget de siste åra sammen nredoddbjørn, Mindor, Torgny, Olla ow. Har sittet 2 iir sonr formann i idrettslagct -7 I og -82 formann 2 år i handbellen ellers mye småverv. - Hvordan var det å verta bestejbr? - Ny koselig tid, alltid koselig rncd barnebesøk. - llet du hva BU st(tr for/ - Åja, varjo selv medlem. Da het det også Varhaug Bygdeungdomslag. VARTUL G BLIEN Nr, I 1994 Side 3

4 I nneband -turnerin braker dæ laust. då skal me arrqngere innebandyturnering, ei turneringsomme nå kan definere sorntradisjon (fordi det er andre årel). I fior var det lag og Varhaug tok napp i vandrepokalen både for damer og herrer. Me har grunn til å tru øt det blirvanskelegare i år. COATCH II (den andre Navn : Sølve Bratland Adressc: Åveien VARHAUG Sivil status. UCrft Barn Nei O7Ol72 Født -Kce æ din oppgåve som trener? - Motivere spelera til topp innsats kvær trening. Få dei te å trivast som eit lag l9 mars Turneringa vert h alden på Varhaug Ungdomskule og Varhaug Barneskule. I dette nummeretvil me ha eit serøst? portrett av COATCH II og me vil og presentere dei forskjellige spelarane. Først - Kæ æ måletfor sesongen? - Dæ æ å vinna turneringa å slå Bjerkreim med minst 4 måi. - Korleisføle du dennefokuseringa på din person oppi dette? - Dæ tæge æg mæ knusande ro. Æg trivest best med litt vind i seilå. - Kæfår dægte å skraaø,rternqmet? - Dårlege progtam. - Kæ ver ønskje du dæg på turneringjå? - Sidan turneringa går innandørs så spæle ikkje veret så store rolle, men litt onnevind æ ikkie dumt. Føe du du he sympati sjå spelarane? - Æh! -Kæ krevest qv ein god innebandyspelar? - Ha kontroll øve kølla og veda kor målet står. Varhaug Buen spurte Coatch II om han kunne gje okke ein oversikt over stallen sin. Då blei det sjånde slikt ut: Me vil opptnrdra publikrrn::til stille mannsterkl opp. Gratis entre og mykje moro. Varhaug sræ F#få str#hf##, wæff$dæ ## $:i{i# lfu.'ilai:5 fif. i*$j #,1s.??5 Eineruegen 3 Varhaug Tlf SIDE4 VARIIA(IG B(lEl,{ Nr. I 1994

5 I n nebandy-tu rneri n gen Fantom-laget Jo "Pølst'Åanestad ll9 årl - Fysisk sterk spiller med goe defansive kvaliteter. Godt overblikk. Jon ('Ghippendales l" Lea (18 år - Lagets solide sisteskanse, uhyrc kondis-ions-sterk. Ein slitar. Sverre I'DeSvertet' Varhaug {2O år} - Er ein krigar, stor løpskapasitet gode langskot. Godt overblikk. Erik r(blodøkstt Varhaug 122 åtl - Er troppcns ferskastc men eg såg fort potcnsiale. Ein elcgant hntspelande spillcr Odd Arild "(lddy" Varhaug (22 åtl - Teknisk, løpsterk goalgetter. God speleforståelse. Morgan "El Gorpot' Hobberstad l2l årl - Lagets dyraste spelar. i nnkjøpt i ftå Obrcstad Omvci. Me forventa okke møje fra dcn kanten. Gjønaført god ein lpisk allraunder, kan brukest på alle deler av banen. Andreas (Winny JonesfTorland (16 årl - Andrcas har nokon uorlodoksc lak I i ngcr som gjcr at han fort setter scg i rcspckt. Kan vcrta cin storspclar ont han prioritrercr riktig Johan "COATCH l" Omland (26år - Kansje lagetstyngste skudd. Har noko av dei same kvalitetcr som Bratscth. Viktig for harmonien i laget. Bratfand 122 åtl r,urdert av Coatch I - Ein tekniker av klasse, rypisk publikumryndling. Har ein uortodoks spelestil. 'rghippendales llt' Varhaug (f G årl - Teknisk brilijant, godt fotarbeid. Han heng på motspelaren som ein klegg. Ein spelar for framtida. Berge (25 årl - Ein måltjuv, passningssikker. Lagets mest utprega goalgetter. Varhaugs beste møtende spiss Husveg {28 år} - Ein $'sisk sterk spiller med god speleforståelse. VARIIALIG B(IFN Nr. I 1991 :iide 5

6 llva er NAF ilc.læren? En MC-klubb underlagt NAF's Egersund avdeling. NAF MC JÆRENble stiftet den 25 april Hål fur ltlaf tc.læren? Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister og arbeide for større trafikksikkerhet. Videre er å ivareta medlemmenes interesser både av praktiske og økonomiske karakter, samt å yte dem bistand i alle spørsmål angaande motorsyklisme. Kort sagt Jæren MC arbeider for: * Sikkerhet * Kjøregede * Miljø Otto Bø's bakeri Me i Varhaug BUen synest i allefall dette virka interesant. Derfor reiste me ein tirsdag kveld ner til det nåverande tilholdstedet, det gamle bakeriet til Otto Bø for å sjekka tilstanden ca 9 mnd etter klubben var opna. Det tidligere bakeriet fungerer nå som klubblokalet, verksted og vinterlager for sykler. Til og med Varhaugs BUen utsendte hadde "håve" til å sjå at det ikkje var noko typisk motorsykkelver, det var rennedrev og holka. Men sjøl om rrere var noko "rosje " var det klubb- MC-klubb på Varhaug NAF MC Jæren medlemmer tilstades for å drøsa- her vert verdensproblema leryst. Eg lurte litt på kvifor dei fant på og starta motorrsykkelklubb på Varhaug? - Dæ æ sæ rnange sykler i Hå, derfor fann rne ut at ein kunne fr desse syklane med \f ører inn i meir organiserte former. - Dæ æ jillare å reise mange på tur eller kjørealeine. Dessutener detviktig ååtil eit godt MC miljø. Johan lvlartin Sandvoll pekte og på det faktum at under 50Å av dei som kjører sykler får 95 o% av oppslaga i media som er 95Vo negative. Håpte kansie at ein og høyra hta dette varfor noko. Me fekk då ei kort orientering om kv a mål NA F MC J,4E REI'{ ar b e i de r fo r. D e nne s åg o mtr e nt slik ut. hraf MC Jæren på ut- til Elgane Speedway lokal klutib kunne visa at MC miljøet er eit godt miljø. Ein kan og nemne at NAF MC Jæren har vedtektfesta alkoholforbud i klubblokala, pga ein meiner motorsykkel og alkohol er ein darleg kombinasjon. l$ubbkvelder Me lurte på kvq aktiviteter NAF MC Jæren har hatt og skal haframoter? Klubbhuset er opp kvar tirsdag og torsdag frå kl I til Ein tend ns til at åpningstida vert utvida på våren og sofllmeron før syklane skal på veien. NAF MC Jæren har også ein del temakvelder der me har hatt NAF Vi uffører alt i betongarbeid Hos oss er kvalitet høyere enn prisen HÅBYGG a.s Dublandsveien3T o 4360 Varhaug Ttf * Telefax Trf SIDE6 VARIUUGBWNNT.I 1994

7 Mc-klubb på Varhaug Ungdomsavdeling På litt sikt ønsker me også å Iå til ei ungdoms-avdeling. Der me ønsker å ffi med oss motor-intreserte ungdom i aldersgruppa år. Var dct nokon inntressertc ta kontakt. (rcklamc? red) Torbiørn Jonasen samtnen med sykkelerc til Signund Rands, en Suzuki GS 1100 GK, 1984 Kva beqr det at clet står I'IAF /bran.iæren \[C? - NAF står for Norges Automabil Forbund og vil sei at Jæren MC er ein underavdcling til NAF. Det er 12 motorsykkel-klubber tilknyta NAF på landsbasis som har tilsaman ca 1200 medlemmer. Egersund på besøk Motorsykkelhuset på Sandes har vorc. Gjcnsidigc har haldc orientering om forsikringer, og me har hatt politiet på besøk. - Me arrangere jevnligt oppfriskingskurs i kjøring og behandling av MC. Samt me har jevnlig teknisk kontroll av sykler. På sommerstid har er det også eskortetjenester for sykkelløp. Me stiller ogsa opp når NAF Egcrsund etterspør oss. Kven er medlemmer? - I NAF Jæren MC var det pr. 3l ll medlemmeropparbeidetpå9 mnd.. Det er stor spenvidde me har medlemmer frh 20 til 50 fu. Det er gardbrukere, fengseelbetjenter, bensinstasjonsdriver o.s.v. Me føle bare det er presten som mangler. (eit hint? red) Harley Dqvidson Knockel I{ead, 1913, eies av Trtrbjørn Jonasen MEDLDEMSFORDELER. Veitjeneste for MC Gunstige forsikring Opplæring Temakvelder Sosiale samenkomster GodtMC miljø Turer Mekkekvelder Rabattordning Juridisk bistand Teknisk bistand Om du synrest dette hørtest inntersant ut ta konlakt med Trond Jan Ueland Tlf (arbeid) Tlf (privaQ eller (mobil) I y1i[tp*tsiert, med livshpstandard. VARTULIG B(IE t Nn I 1994 NAF MC JÆREN 4360 Varhauo 1 'al 7 ntarlfarrs I 1 *d'frflr,uiåh)å"ifthr.i"'iti#ff*o' 7 l Lm E':r::vvvvvl Side 7

8 Arran ement Julagrauden va goe i årl Lørdag 18. dcscmber blei det stilt i stand julafest med julagraud på Elgane. Dette var cin fcst kun for medlcmmer i \tsu. "Poetiske hydna" Stein Arve Bore og Guri Risa hadde vore i det "poetiske hydna". Dei hadde laga sang med god kland. Det var ikkje fritt for at ein del "augnabrln" vart heva, og at fblk oppdaga at desse hadde "skjulte talenter". Kanskje lagzlr dei ei kor VBU-vise til sommerens begivenheter og? Sperurande! Etter grauten var opp ten og mandelvinnarane hadde fått årets marsipansgris, overtok amatørane med vidare arbeid i lokallaget. Detflorerer av kandidater - så stå på - og fortsett med det gode arbeidet i VBU. Hæla i taket Vidare derurc kvelden v:rt det giennornført ein marsj, dansa swing gammaldans og anna dansesteg. VBU vil til slutt takka "nissemødrene" som laga slik ein god "graud" til "nisseungdommen"! Diskoen for året en god kontakt på Jæren t t Aanestaq O\O\ Erer<tro?,'s Sentralbord Vigrestad S]DE8 Bore stod for underfuildningen kortc innslag. At dei greiddc å fangc oppmerksomheten var sikkert. men at alle "forstod poenget" tvilar eg på. lnnsatspokal Melkespannet for godt arbeid i Varhaug, blei utdelt av Guri Risa. Ho var cin av trc som haddc forctckc hardc/ lange vurderingerom kven som fortente denne mest. Elisebeth Haaland stakk av med det lengsl.e strådet og resten var laget gratulerer. Det er meininga at det skal gå tradisjon i denne påskjønninga. Den skal ellersvirke som motivasjonfor Ia, dæ æ allså DISKOEN på elgane dæ æ snakk om. Å den gar dæ duadle godt mæ. Te nå i detle BU åre he dæ våre møjc disko å møje dill. Dæ he varc sånn cirka 12 diskotek. Å av desse 12 he dæ våre 5 stor-diskotek (13-18 ar). Dæ va den 8/10-93 me startå stordiskoen. Då bestillte mc enn liden buss frå Olav Skretting, så sko gå frå togstasjonen ogopp te Elgane. Mefant ut at mc aldri sko bcstidla liden buss meir, for dæ komm cirka 100 stk. den kvelden, å enn del av dei tok buss. Dæ he våre goe oppslultning på adle stor-diskoteka. Så ifrå dæ fysta diskotekc å fram te nå kan enn sei at dæ he våre suksess. Av dei 12 diskotekå. så he dæ au våre 7 små-diskotek (46 klasse). Smådiskoen startra me mæ den 3/9-93. I starten va dæ cirka stik. kvær kvcld mc haddc disko, mcn nå i slutten he di Nærbø au fonne ud at disko æ show. Så di to sisste diskotekå he dæ komme rnærmare 100 sl-k. På små diskoen he me alltid darxe- og lirnbo-konkuranse. Å dæ æ noge di liga. På limboen æ dæhare konkuranse om kem som kjæme onna pinnen uden å væra udi. Å dei så vinne får sæg ei iskalle cola som premie. Dæ æ igroendenne aldersgruppå så æ den ivrigaste, for på dæ sista diskoteke va dæ 40 stk. så møtte opp før diskoen starta. L/ARHA{IG BUEN lvr. I I 991

9 Vitse-stafett Vi i Varhaug BLl prøver å dra i gong en vitsestafett og første ulfordrer er dette året er Kari Olen Håland - Hvordan var det hos Fru Jensen i går? - AIle tiders, helt til hun skrudde av lyset og begynte å kle av seg. Da var ikke jeg dummere en at jeg forstod hun skulle legge seg, så jeg gikk hjem. Vet du hvorfor svensken har en tom brusflaske i kjøleskapet? I tilfellet det kommer noen som ikke er tørste. Vi har ikke fått noen utfordrer fra Kari Olen Håland så vi tar oss frihet til å utfordre lederen i Fritidsklubben Ove Sundvor Melkedrikkare! Søndag 20. febmar kl på "fritidsklubben". Kren er Varhaug's beste MELKEDRIKKAR, og kvcn er best i REVKROK i bygda'l Dette er ellers uttak til "Melkeskvetten" som Klepp BU affangerer 20. mars. "Æ dæ mulig å slå di -ORRE-? Avd. Varhaug Ttf. 4: PS. du måværa medlcm!! Sn'.BNII Best når det gfelder! VARTULIG B(IEN Nn I I9e1 Side 9

10 Historiegransking i Yarhaug BU Styret av dette året har funnet en del styrepapir o.l. frå tidligare år, som vi fi nner meget interresante. Men dewerre mangler det en del. Vi vil tro at det må finnes personer i bygda som har vært innvolvert i dette laget tidligere, slik atde kankomme med en del informasjon el't. gamle papir til OSS. Vi håper på god hjelp blant Varhaugs-buen til dette arbeidet. På forhånd takk. KontakLpersoner: Elisebeth Haaland tlf r Roy Hcnning Åncstad tlf Annonser lledlemsverving Hei nye og garnle BU-medlemmer! I året som gikk, altså stoppet medlemstallet på 114. Vi har hatt en gradvis økning, og dette er vi godt fornøyde med. Vi ønsker alle nye medlemmer velkomne i lage1, håpe r de re vil trives. Husk: Er det noe dere vil ha mer informasjon ong eller noe annet dere har på hjerfet. Ta kontakt med noen i sgret. Nye medlemskort kommer/har kommet i postkassa til de fleste nå og vi håper dere betalerkontingentet i år som i {or. Medlemskortfor de somvil melde seg inn i laget kan fåes hos Elisebeth Haaland, verveanwarlig. Swingkurs for nybegynnere! tirsdag 1. mars tirdag 15. mars torsdag 17. mars tirsdag 22. mats Sted: Varhaugfritidsklubb Kl: Aldersgrense: 16 år (el. 9. klasse) Pris: medlemmer: kr. 50,- ikkje medlemmer: kr. 80,- Påmelding til Sigrid Undheim tlf innen 23. febmar VARI{AUG REGIIISKAP 'Ti,TiH'åff;' lnnehaver: Stein Varhaug REGNSKAP (fører også lordbrukeregnskap) ÅnsoPPcJøR SELVANGIVELSE Qanlum motoi, selvgåendg med kllpæb.edd på 53 cm og opg samler på hele 86 llter. ' MURRAY ,5 HK motor, gkyvemodell, 51cm kllppebredde/sldeutkæt- MURRAY HK B&S motor. 63 cm kllppebr. og utkast, 3 gear torovet og pondlendo totaksel MURRAY HK B&S motor. 76 cm ktlpp breddo og 3ldeutkast. OPpsamlel et gkstra utsiyr. ffiwcffiy Vi leverer alt av: eorn f" eks- r Huduhodede frnmcrte{ r Eksapår$r6nd6 mørtel a Hgrtigfiigrld r Fli$onrørhl lieonrørhl. Flikl+ msrtsl. Reperssjoflenørtd. Lim fitl tel$rhd Sg) tafet. Norle$ sl mm s r ' Huftfgh rd eparkdrnasse r Sefuirtgjewede awstt maere r ljndervarm$nesse. Epoxy. Hrfftfgh Fd de TiFetrlhgnsfiofi Tilsetrhgsr Alt hya du &lstgw ev$pæ&rfs&otlhi lfu &t lllas æx, Du ldr oes på tlf. 5r {S oi! t0 ftob. Sd 61 2? te tcrsorwilef 096 8? 066 =-ERfficoilt.ds I!r*.of#ffi** Postboks Tlf.5{ SIDE IO VARTIA(IG BUEI,{ Nr. I 1994

11 Tevlinger Varhaug BU har fått en ny Fylkesmester Det har blitt arrarrgert fylkesmesterskap i ku, gns og lag pa Nærbø den 29. januar. Andreas Torland stakk av med den gieveste pokalen i dømming av Sau. Me vil gratulere Andreas med Fylkesmesterskaps-tittelen. Fylkesmester i dømming av sau, Andreas Torland Tevling 4.kamp Torsdag den 20/l hadde me tevling 4-kamp (ku-gris-hest-sau) hjå Eirik Skretting. Dette var også ei uttaking til flkesmeisterskapeti ku, gris, sauog lag. Fylkesmeisterkapet blei holdt på Nærbø den29.januar. Resultat fra 4.kamp l. Kenneth Skretting P 2.Lars Kristian Grude P 3. Erik Varhaug P Junior: l. Sverre Varhaug 2. Andreas Torland 3. Herning Skeie P P P Yngre junior: l. Per Erik Skretting P 2.Egil Magnus Aarestad P 3. Glenn Håland P,IÆNENAUTOAS ffi Import og salg av Biler og Bilcleler - Bilveiksted - Bilrekvisita 4360 VARH,{UG - Tlf Teleåx Varhaug Marken Hei. addle så læse dette. Nå å då ikkje lenge te Varhaug Marken. Tiå gårfort så me æ allerede i goe gang mæ dæ forberedane. Så dæ æ ikke nogen gron te ikkje å settja av 10-11juni, å varme på dæ eina eller andra, så vil skje da. Meir info vil følge nermere. 17- Tenkte æg dæ ikkje. Du trudde dæ va flaut å gå i tog pa 17. mai. Nei. I år vil dæ værra flaut å ikkje gå i folketoget for addle så æg kjente. Varhaug BU ser det som si plikt og ære kfa gå bak fanen, og virkele vise igien i bygdå. Ken veit kanskje blir dæ dans elle? Boren VARHA(IGBWNNr. I1994 NÅ NTCNSKAP OG DATA A/S Rådhusgt. 2, Boks 104, Tlf Fax 51 Mobil VARHAUG N. A.R.F NoRos AmomERE RE4ttswsFø]m FoEfDro MæN Regnskap - Lønn - Årsoppgiør Daglig leder Rune Odland Privat: Kråkev. 12,4360 Varhaug - Tlf (04) situ It

12 Akkurat nå på fritidsklubben går det ikkje så "fælt" godt, det har ikkje vore så mange folk. Nå har me bare ope på onsdagane, fordi det kom nesten aldri folk på lørdagane, sa vaktene måtte bare stenga. Det erikkje sa mangeaktivitetar, men me prøvarå finne Fritidsklubben på nye aktiyitetil heile tida. BU har og ope annarkvar søndag kun for BU-medlemmar. Styret i klubben har diskutert op å opne barnediskotek ein fredag av og til. Men dette er ennå ikkje avgiordt, Presentasjon av sqlret Lederr Ove Sundvor Sekretær; Anette Åuestad lnnkiøpssjefr Ove Skretting Kasserar: Siri Kvia Æg æ en ganske kjedele gutt som er 18 vinterc gammel oppvokst på Varhaug, dæ va så og sei heile livshislorien min. Og nå kan æg fortelle kæ mine oppgaver i klubben er: Lede styremøtene, vera med AU (Arbeidsutvalget) og skrive ut sakliste" anwarleg for at alle i styre møter og sorge for at allre Dere trives i "Heimen" vår ow. Hallo, æg hette Anette å æg æ sekretær i stlret te fritids- klubbenen hær i AU (arbeidsutvalget). Dæ æ ett samarbeid i mødlå ledaren, nestledaren å sekretæren. Me sga då sørga for at referatet i frå styremøte kjæmeudte dei i styre ganske fort. Me sga alle skriva saklistå te neste styremøte i lag, den sga me levera ud minst I vega før dæ neste styremate sga væra. Æg tltte dæ æ ganske kvess å vær sekretær. Mine oppgaver er. Kontroll overvarelager, Lage ei liste over lagerbe-handling, Myndighet og plikt til å kjøpe inn kioskvarer, vaske/toalettartikkler etterbehov, Ta opp med styre når det er behov for andre og større innkjøp og tilslutt Sjekke minstebehalding. Eg heiter Siri Kvia og er I 4 år. Eg er kasserar i Varhaug fritidsklubb. Som oppgåva i fritidsklubben har eg å styra med pengane, ha orden på økonomien, føra regnskap og vera med på å hjelpa med andre ting i styret. Eg må også informera resten av styret om økonomien og ting som skjer med den. Nestlederr Leif Egil Espedal lntormasjonsleiar: Solveig Flåten i fritidsklubben (skriva plakatar). Plakaten må eg skriva ca. I veke før det skal vera. Viss det er noko ekstra som skjer så måeg informera om det på radioen å på Varhaug kabelnetts informasionskanal. Ee har o g avsvar for kioskvaleter, artangemang. at det er på kvart Utanom det så er eg styremedlem, å da hjelper eg med dei andre oppgåvene stvret Iår. Stedfortreder for leder, anwar for tf elpevakter avwar for levende musikk, ffi i gang gitarkurs. Jeg er og med i Arbeids Utvalget SIDE 12 Hei, eg heitar Solveig Flåten, og eg er informasjonsleiar i Varhaug fritidsklubb. Eg har i oppgåve å reklamera for ting som skjer :1 l.jl- U I I f <ie l? T ll øiil.rc G f, ilf:l Fl lvlr\ AIIS$ VÅfiHåUS VARIU GBUENNr.I 1994

13 Svala 4H Hei eg heiter Sveinung Haaland, er l7 Fr.Eg har vore med i 4H i 8 år, dette er -j. året i styre, to år har egvore kasserer og dette er cg valt til Leiar. Me er i år 116 mdlemmer, og eg hadde hapa at me som ei av landets største klubbar kunne hatt litt meir deltaking på leir og kurs. Det er mest bare på aspirantleiren det har vore deltakarar. Dersom fleire reiser har me og støre sjangse til å verta årets klubb. Det er ei ordning Rogaland 4H har innført. klubbane fir poeng deltaking på kurs og leirar, auke i medlemstalet, loddsalg, markering i nærmiljøet og firllførjng av oppgaver mm. Den klubben i Togaland som tilsist frr mestpoeng ffi r 1000,- kr og diplom... GODT 4H ÅR Sveinung Det nye styret Leiar: Sveinung Haaland tidl. verv: 2 år som kasserer Nestleiar: Torunn Follerås tidl. verv: I år som leiar Kasserer: Silje Skretting fyrste år i styret Sekretær Hege Kvia tidl. verv: 1 år som sekretærog I som styrcm. Styremedlemar: Åsgeir Åsland - ny EinarJohan Hadland -tidl. verv- I år som styremelem. Siri Kvia -tidl. vcn. I år som ssremedlem. Klubbrådgjevara: Annlaug Åsland Svcrrc Kartevoll Astrid Skreitirrg REFERAT FRÅ DAF.KURS Daf-kurse by'rja fredag 14. jan. kl Straks vi haddekommet i gang var det presentasjon. Nar alle var presenterte, snakka Sveinung Lode om 4H sin profil. Om kvelden var det sosialt samver. Detvaropptidleg(kl. 8.00) for mange neste dag Olinn Nevland fortalde om temaåret i 4H: Venn med dyra. Etterpå var det kva oppgåve du hadde som medlem i styret. Deretter var det gruppearbeid, der leier, kasserar og sekretærer møtte kvar for seg. Søndagvar det enno ei gong til, opp tidleg etter ei kort natt. Etter frokost skulle Bjørg S. Tjøtta fortelja om VARIIA(IGB(IEN n*r. I 1991 klubbrådgiva.rens oppgåve. Så kom Torunn H. Nedrebø frå Rogaladd 4H for å fortclja om gårdsferie, årsplan for Rogaland 4H, om kurstilbod og om alumklubben. Jane B. Høyland fortalde om kva måte 4H klubben kunne gjera 4H betre kjent og om korleis du skulle fått gitt beskjed om felles aktivitet over heile Rogaland på enklast mogleg måte. Og så slutta vi av kurset med kurskritikk. vi fekk middag kvar dag og på I aurdag og søndag fekk vi dessert. Søndag l6.jan. kl. l5.00varkurset slutt. Åsgeir og Sveinung, LIV KANN o flanoesign, DflUSaAn 3 frt. ot 43,c te Side 13

14 Det var det første arrangemanget med det nye styret. Vi (styre møtte opp klokka 5, for å giøre alt klart, grøten måtte lages og bordene på plass. Svala 4H GRøTFESTEN 93 I galv7 tidørbcgyntc folka å strømmc på og det var helt fult når vi beglrnte vi styret, deretter tok Sveinung (som leiar) ordet og vi sa 4H løfte og sang før vi år. Det var en god gtøt og alle åt seg mette. Dernest hadde vi en pause før det var tid for lekene, som Hege og Silje sto for. Nissene kom litt seint men Hege ordna med nokre leker bare for å opphalda alle. Så kom vissane, som alle hadde venta lenge og vell på på. Det blei litt småklatt med pakkane men ellers gikk det greit. Det var 2-3 som velde seg oppgaver ogsa, vi hadde ikketattmedbøkene, men dei som velde viste fra før hva dei ville ga som oppgave. Det veste på programmet vå var disco med Einar Johan og Åsgeir somdjar. O dei som ikke allerede var fiemreiste, koste seg med dansing ogsosialt samver. Alt i alt syntest jeg festen gikk geit Toruun a a t a Elektriker Arbeid Utføres Kvalitet til riktig pns og hurtig service Flusinstallasjon Varnrekabelanlegg Æt i industri Svakstrømsanlegg Brarnalarm I Tyverialarm a Dahanlcgg O Vedlikehold ] Prov. anlegg O Planlegging Telefon: ll Vakttslcfon: Install asj ons avdelingen Handelslaget nå Nærbø Der kselifte hardelsed på laø O I Næ*s Harrblsda& 4350 NFhø Betongelementer til driftsbygninger, redskapshus, grunnmurer, yrkesbygg m.m. H HÅ BLEMBNT A/S Postboks 71, 4360 Varhaug Tlf sr S]DE ]4 VARHA(IG B(IEN Nr. I 1994

15 Svala 4H Presentasjon av 4H oppgave; av Silje Skretting Aspirant lederen av Silje Skretting Eg vil skriva litt om 4H oppgåva eg hadde i fior "aspirant lederen", litt om kva ho går ut på og litt om korleis eg gjennomførte den. Dette er ei senioroppgar,e og som aspirantleder får du på cin måtc sammc funksjon som cin hjelpeleder i klubben. Du kan giennomføre oppgava aleine, men det er beste er om to eller tre går sanunell om den. Aspirantgruppa bør ikkje være for stor, fiie aspiranterpr. lederer ideelt. Er du aleine. må du fti alle aspirantenc i klubben med i aspirantgruppa. 4H oppgåva''aspirant lederen'' skal gi ideer og hjelp til arbeidet for og med aspirantane. Du giør en viktig jobb for klubben din ved å ta denne oppgava. Kva skal du giere? - Arrangere minst l0 "4H møtgr" - Lære aspirantane ha ei 4H oppgave er, og veilede dei i oppgavearbeidet. - Planlegge og giennomføre turer eller leir med overnatting i telt eller h$te. - La aspirantane fr være med på minst ett medlemsmøte i 4H klubben. - Lære aspirantane 4H-løfte, hva dei 4 H'ene står for og hvordan avgiørelser tas i 4H. - La aspirantane laga eit underholdningsinnsla g til ein fest. ;trllxj; :i lba F* tål pressenterer Stlje ; Viktig å trivest Det er opp til meg sjølv kor my.kje eg vil gjer av det som er nemt. Det viktigaste er å fi aspirantane til å trivast og motivere dei til å forsette i 4H. Eg var aleine om å ha denne oppgåva og giennomførte ho i samarbeid med klubben og selvfølgelig aspirantane. Me var 3 stk som arrangerte aspirant-møta, for me var en gjeng på heile 43 stk. Me hadde 7 aspirantmøte, og i tillegg leir på Ogna, karneval på Brusand og aktivitetsdager på Kvia garden (4H-garden) m.m. Aspirantane fekk utdelt 4Hløftet på første møte, så det gfckk ikkje lenge før dei krmne det. Det som har med "4H oppgåva" å gjera tek kvar enkel fagleder seg av. Eg tting oppgåva si hjelpte dei med å teikna plakat og lærtc dei korleis ei utstilling skulle vera. På aspirant møta hadde vi forskjellige ting og aktivitetar pizzakveld mlbingo, sykkelturer til "Bodle" med grilling, rød og grønn-kveld m.m. Lett og jill oppgaue "Aspirantleder" oppgava er ikkje nokovanskelig oppgave- Det krev litt tid til planlegging o.1., men oppgava er ikke på nokon måte vanskelig. Det er mcst bare å arrangere aspirantmøta og gjera boka''aspirantlederen" ferdig. Oppgava eråanbefale. Du lærer mykjeog opplever mykje "lott & løye". Ei kjepegild oppgave. Silje Skretting ffimww Silje på telt-tur Varhaug Servicenter Øvestad og Gya Ttf. 51 $ A Varhaug VARIUUGB( ENNr. I 1e94 Side 15

16 Stoffrist: 17. April 1994 Til nr. 2 Bladet kjem ut uke 19 Varhaug Buen Medlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag Opplag: 1500 lredaksjonen: Redaktør: Roy Henning Ånestad Tlf.: Medarbeidere: Anbjørn Ueland Tlf.: Odd Arild Varhaug Tlf.: Fra 4H: Torunn Follerås Tlf: Februar 18. Smådisco, Elganc 2A. BU-åpent, klubben Mars 1. Swingkurs kveld 1, klubben 3. Telvling 4. kamp Jonas J. Håland 4. Stordisco, Elgane 5-6. Årsmøte, RBU 6. BU-åpent, klubben 11. Smådisco, Elgane 12. Jubileumsfest, Bjerkreim BU 15. Swingkurs kveld 2, klubben 17. Swingkurs kveld 3, klubben 19. lnnebandy-turnering 19. Køllefest" Elgane 20. BU-åpent, klubben What's up 22. Swingkurs kveld 4, klubben 24. Tclvling 4. kamp April 3. BU-åpent, klubben 8. Smådisco, Elgane 16. Stordisco, Elgane 17. BU-åpent, klubben 29. Smådisco, Elgane Mai l. BU-åpent, klubben 6. Stordisco. Elgane 17. Folketog m/show 20. Smådisco, Elgane Juni l0-ll. VarhaugMarken Hege Kvia Tlf.: Fra Fritidsklubben: Solveig Flåten Trf, Sentrum salongen DAMEFRISØR HERREFRISØFI ORIG.WOLFF SOLARIUM Stasjonsveien Telefon Varhaug 5t 43 t2 72 Hfidtus sttrel,ffip Møllevegen 13 Telefon: A2 Sandnes: Vågsgt 7. vis a vis Sven Kvia Bilforrefiring. Tlf Varhaug: Tlf. 5l $ AO 77 fgersund: Bøesenteret Tlf l1 SIDE 16 VARIIAUG BLIE I Nr. I 1994

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg?

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitegedagene 2015 Harald Volden, TINE Rådgiving Mjølkeprodusentens utfordringer Økt krav til kompetanse og profesjonalisering TINE Rådgiving sin ambisjon

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR MAI RØDKLØVER. Veke Måndag 02 Tysdag 03 Onsdag 04 Torsdag 05 Fredag Hipp Hurra for Emilia n 5 år 7 Mai!

MÅNADSPLAN FOR MAI RØDKLØVER. Veke Måndag 02 Tysdag 03 Onsdag 04 Torsdag 05 Fredag Hipp Hurra for Emilia n 5 år 7 Mai! Nymannsbråtet barnehage Månadens tema;.17 mai., vann Månadens song; to dråper vann Fagområde;.Natur, miljø og teknikk MÅNADSPLAN FOR MAI RØDKLØVER Veke Måndag 02 Tysdag 03 Onsdag 04 Torsdag 05 Fredag 06

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer