Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4."

Transkript

1 1/13 Trikker n Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6 Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. Nytt styre, Side 5. Sosial dumping i elektrobransjen og endringer i forsikringene, side 7. 1

2 Leder n har ordet! En lenge etterlengta og sikkert velfortjent sommerferie står for døra i et år som for de aller fleste har vært svært hektisk. Jeg gleder meg i alle fall til sol, bading, fotball, varm asfalt og mc-kjøring. Etter ferien er det bare å brette opp ermene igjen til en hektisk høst! Meningsmålingene spår et mulig retningsskille etter stortingsvalget den 9. september. Fra et dagligliv som vi erfarer som trygt og godt for de aller fleste, med lav arbeidsledighet og trygge forhold, spås det et nytt regime som mange kanskje tror bare er nyanseforskjeller i forhold til dagens trygge. «Snille-Erna» sier jo det at hun vil endre bare litt; gjøre ting bare «litt annerledes enn de rød/grønne». Dette etter en mal fra hennes viktigste inspirasjonskilde og rådgiver Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister og leder av Moderaterna (Høyres søsterparti), framstå som snill og ufarlig og med gode hensikter. Det som er viktig er å analysere hva disse politiske partiene står for, partiprogrammene deres, hvordan de stemmer i Stortinget og ikke minst hva de gjorde sist de hadde makta. Vi husker sikkert at Bondevik2-regjeringa skrota Arbeidsmiljøloven til fordel for en ny Arbeidslivslov, som skulle ta mer hensyn til bedriftene enn de ansatte? Det meste skulle avreguleres, bl.a. skulle Arbeidstidskapittelet mykes opp slik at den enkelte ikke skulle ha «så mange begrensinger» på hvor mye han fikk jobbe; eller sagt på en annen måte at arbeidsgiverne kunne bruke oss hvor og når de ville til en pris de var villig til å betale. Denne nye loven var faktisk vedtatt av Stortinget og skulle iverksettes fra 1/ Heldigvis så arbeidsfolk hva som var i ferd med å skje og sørga for å få et rød/grønt flertall på Stortinget og ei ny regjering med samme farge i september Det første de gjorde var å sørge for at den nye loven ble stoppa og at AML fortsatt skulle gjelde. Men dette er jo lenge siden tenker sikkert mange, det blir vel ikke slik igjen? Nei sannsynligvis blir det ennå verre. Forrige gang var det ei blå regjering med Bondevik ved roret, alternativet nå er ei blå/ultrablå regjering som vil føre en politikk som ligger til høyre for høyre. Men det er vel ikke sånn at de rød/grønne har gjort som vi vil alltid heller? Nei, det er jo ikke slik. Har selv vært skuffet i flere saker hvor vi ikke har nådd fram, blant annet med en del EU-direktiv. Men det er jo ikke noen tvil om at vi har hatt stor nytte av dagens regime. For oss i forbundet er kanskje eierskapet til vannkrafta, «Hjemfallsregimet», noe av det viktigste, sammen med ny FKE som blir vedtatt av dette stortinget nå til ferien, og Kompetanseforskriften for e-verk (hvor mye fagfolk e-verkene skal ha ansatt) som også er vedtatt. Alle disse sakene har funnet sin løsning i samarbeid med forbundet, LO og regjeringa. Vi vet alle hvor «alternativet» står i disse sakene. Vi vet også hvor de står i vår kamp mot sosial dumping. De har stemt i mot alle tiltakspakkene mot sosial dumping. Svaret deres har vært lovfesta minstelønn noe som er sosial dumping satt i system, spør du meg. Kunne ha kommentert mye mer men oppfordrer dere til å lese gjennom det fagligpolitiske regnskapet Stoltenberg II-regjeringa avga til LO-kongressen i mai. Det dokumenterer at det er mye bedre med ei regjering som jobber med oss og ikke mot oss. For den som lurer på hvordan det har blitt i Sverige etter at Moderaterna tok over anbefaler jeg at dere søker opp filmen Blåkopi av Manifest analyse på YouTube. Vil også anbefale Wegard Harsviks bok Blåkopi. Wegard kommer fra Fagforbundet og er nå LO-leder Gerd Kristiansens nærmeste rådgiver. Vi vil vel ikke at Norge skal bli slik? Avslutningsvis vil jeg ønske deg og dine en god sommer, så lover vi hverandre at vi engasjerer oss i valgkampen og sørger for at alle stiller opp 9. september og sier klart i fra om hvordan Norge vi vil ha framover. Terje 2

3 Medlemstallet i Fagforeninga øker! Siden mars i 2012 har det blitt 105 flere medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Det arbeides kontinuerlig med å verve medlemmer, både i organiserte og uorganiserte bedrifter. Den siste store nyheten er at en stor del av de ansatte elektrikerne ved Istad Tekniske Trøndelag, (tidligere Elektroeksperten) nå er organisert hos oss. Det er også opprettet tariffavtale med Istad. I flere andre bedrifter, hvor vi har økt medlemstallet er det også håp om tariffavtaler. Medlemsøkningen betyr at fagforeninga så langt har nådd målene i forbundets vervekampanje. Når elektrikerne står sammen på tvers av firma og fylkesgrenser, blir fagforeninga og klubbene sterkere. Med det vil vi oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår i ei tid da det er stort behov for elektrikere lokalt i Trøndelag. Det planlegges store utbyggingsprosjekter, (blant annet skoler), i regi av det offentlige. Politikerne i legger opp til akselererende utbygging av boliger, felter på Nordsjøen utenfor Trøndelag blir bygd ut, og ikke minst er det ikke lenge til flyplassutbyggningen på Ørlandet tar til. Der er det estimert en kostnad for Forsvaret alene på ca. 10 milliarder kr., mens det anslås at infrastruktur, offentlige tjenester, boligbygging og næringsutbygging til sammen også vil utgjøre et slikt beløp. Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene i tida framover. Alle medlemmer oppfordres til å verve uorganiserte som de måtte møte på. Vi har en stadig gjennomstrømming av medlemmer, så om rekrutteringen stanser, vil vi fort få reduksjon i medlemstallet. Men så lenge fagforeninga gjør en god jobb for medlemmene, burde det være mulig å oppnå en ytterligere styrking i tida framover. Favørkort Olavs Pub Elektrikernes Fagforening Trøndelag er medeier i folkets hus i som eier og driver Olav s Pub. Alle medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag får derfor favørkort som gir rabatt i folkets hus, og dermed også Olavs Pub. I puben får vi billigere øl, vin og mat ved fremvisning av favørkortet. De som ikke har fått et slikt kort, kan ta kontakt med fagforeninga for å få det. 3

4 Kvinner I Utradisjonelle Yrker (KIUY) For seks år siden startet bedriftsutviklingsprosjektet Jenter i Bil og elektro opp. EL & IT Forbundet var en av pådriverne for prosjektet som gikk ut på å få flere jenter inn i elektro og bil- bransjen. Prosjektet ble avsluttet i år med en avslutningskonferanse i Oslo. I prosjektet ble det startet lokale nettverk der jentene kunne møtes for å diskutere felles problemstillinger, eller bare møte andre som jobbet i samme bransje. Nettverket i samles nå under navnet Kvinner i utradisjonelle yrker. Nettverket har utviklet seg til å omfatte flere yrkesretninger. Nå omfavner det alle yrker som springer ut fra fagene Bygg og anlegg, Elektro og TIP (Teknikk og industriell produksjon) i videregående opplæring. Målet er fremdeles å få flere jenter inn i disse yrkene, og et av virkemidlene nettverket bruker, er besøk på ungdomskoler. Der reklamerer de for fagene som tradisjonelt sett velges av gutter. Lærere og rådgivere på ungdomskolene vet generelt for lite om yrkesfagene, og har ofte et veldig tradisjonelt kjønnsrollemønster med seg fra tidligere i livet. Dette kan i verste fall føre til at jenter blir frarådet, eller oppfordret, til ikke å velge for eksempel elektrikerfaget. Liv Beate Eidem er elektriker hos Fjeldseth as, og har vært primus motor og pådriver i nettverket i helt fra oppstarten i Alle har hørt dårlige historier om jenter som har valgt utradisjonelt. Derfor er Eidem opptatt av å få frem flere gode historier om jenter som har valgt utradisjonelt. Jentene i møtes fremdeles jevnlig. Den siste torsdagen i måneden møtes de for å ta en kaffe, og prate om løst og fast samt diskutere aktuelle tema. 4

5 Statoil Stjørdal Svein Helge Tronseth var akkordtaker på Bravida sitt anlegg Statoil Stjørdal. Jobben endte med en timelønn på 275,42 for montørene. Dette er drøyt 50 kr mer i timen enn fastlønna. Trondseth mener det er mange grunner til at jobben gikk så godt, men fremhever at det var en motivert gjeng som hadde tro på at det var mulig å tjene penger. I tillegg er det selvfølgelig viktig at alle tenker akkord, og hjelper akkordtakeren, sier Tronseth. Jobben var forholdsvis stor, timer. Bedriften var også positiv til at det ble jobbet akkord, bedriften tjente også penger. Noe av grunnen til dette er nok at akkordlaget var veldig opptatt av å få med alle avvik som kunne faktureres videre. Nytt styre i fagforeninga På årsmøte i april ble det valgt nytt styre i Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Noen er nye i styret, andre har vært med en stund. (Vi fikk dessverre ikke tatt bilde av alle før Trikker n gikk i trykken.) Terje Aaberg Leder Elektrikernes Fagforening Trøndelag Eystein Garberg Nestleder Bravida, Lars Roar Mjøen 1. styremedlem YIT, Knut Arne Martinussen Elektro Nord, Steinkjer Fredrik Hermann YIT, Levanger Runar A. Lein Bravida, Kjetil Skjærvik Sønnico Elektro, Endre Klokkervold Fjeldseth, Lasse Hanssen Ungdomsrepresentant Bravida, Jan Grønvold Terje Finserås 3. Vara Buvik elektro, Joakim Hafeld 1. Vara YIT, Rolf Hamnes 4. vara Reinertsen, Roger Pettersen 2. Vara Vintervoll, Erlend Sørdal Vara for ungdomsrepresentant Fjeldseth, 5

6 Statistikk fastlønn Statistikken viser tall vi hentet inn fra klubbene i vinter. Det betyr at de siste lønnstilleggene som kom 1. april og 1. mai ikke er med i denne oversikten. Det betyr at alle tall kan økes med 6,67 for å få dagens nivå. Selv om alle fagarbeidere nå får fagarbeidertillegg fra første dag med fagbrev, er ikke dette med i tallene i tabellen. Bastillegg er heller ikke tatt med i tallene. Bedriftene er plassert i tilfeldig rekkefølge. Det er også gjort en beregning av gjennomsnittet i Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Her er det tatt hensyn til hvor mange medlemmer det er i bedriften. Det betyr at store bedrifter med høy gjennomsnittslønn trekker mye opp i gjennomsnittsberegningen. Snittet ble da beregnet til kr 219,83 per time (+6,67). Her er heller ikke fagarbeidertillegg og bastillegg tatt med. Det er kun bedriftene vi fikk tall fra, som er med i beregningen. Elektrikernes Fagforening Trøndelag på Facebook Som nevnt i siste utgave av Trikker n, er Elektrikernes Fagforening Trøndelag på Facebook. Gruppa vi har er ei lukket gruppe, men alle som ber om å bli medlem legges til fortløpende. Vi har valgt å gjøre det sånn for lettere å kunne rekruttere folk til gruppa. I gruppa legges det ut informasjon om saker som har med fagforeninga å gjøre. For eksempel når vi skal ha stand hos grossister, arrangerer kurs eller har informasjon om lønn og andre ting som det jobbes med. Vi oppfordrer alle til å være med i gruppa! Mye av informasjonen kommer selvfølgelig også her i Trikker n, men den kommer kjappere på Facebook! Søk opp gruppa Elektrikernes Fagforening Trøndelag. 6

7 Sosial dumping i elektrobransjen? Sosial dumping har i lengre tid vært et problem i byggebransjen. Elektrobransjen i Trøndelag har lenge vært skånet for dette, men med den store arbeidsmengden i Midt-Norge nå og fremover, kan vi ikke utelukke at dette kan bli et problem. Det begynner nå å bli en trend at utenlandske bedrifter kommer til Norge og tar jobber direkte, og ikke bare gjennom innleie, slik vi har sett tidligere. Det kan også gjelde store anbud. Dette er selvfølgelig lovlig, og ingen kan nekte dem det, så lenge alle godkjenninger er i orden. Problemet oppstår når utenlandske bedrifter får en jobb i Norge, på grunn av at arbeiderne der har en veldig lav lønn som vi i Norge ikke kan konkurrere med. Det eneste virkemiddelet som hjelper i slike saker er allmenngjøring av tariffavtalen. Det vil si å gjøre hele eller deler av tariffavtalen til norsk lov. For å få til dette må forbundet ha dokumentasjon på at sosial dumping foregår. EL & IT Forbundet skal nå kartlegge alle større byggeplasser i landet for å eventuelt avdekke sosial dumping, og dokumentere dette. Ikke alle utenlandske entreprenører driver med sosial dumping, men vi er interessert i å høre om alle utenlandske bedrifter som er engasjert i Norge. Tipsene kan sendes inn via vår facebookgruppe, til eller per telefon Endringer i forsikringene Landsstyret vedtok i juni en omgjøring av forsikringspakken i forbundet. Endringene blir gjeldende fra 1. januar Endringene gjelder reise og uføreforsikringen og vil ikke gi store utslag på prisen. Reiseforsikringen endres fra standard reiseforsikring, til Topp reiseforsikring. Topp Reise gjelder hele døgnet, uansett om man er på reise eller ikke. Erstatningssummene er høyere, forsikringen gjelder også på dagsreiser, og det er ingen egenandel på tapt eller ødelagt reisegods. Uføreforsikringen endres med bakgrunn i endret praksis hos NAV, der nesten ingen lengre blir erklært uføre, men blir gående på midlertidige ordninger. Dagens uføreforsikring gir da ingen utbetaling. Den nye uføreforsikringen vil gi 5G ved varig uførhet. Blir man ikke varig ufør men går over til AAP for eksempel etter 12 mnd med sykemelding, får man 1% av forsikringssummen utbetalt månedlig. 1% av forsikringssummen utgjør ca kr 4250 per mnd frem til man når maksimal utbetaling som er 5G. Blir man i denne perioden erklært ufør, får man utbetalt restbeløpet. Blir man frisk og kommer tilbake i arbeid, må man ikke betale tilbake det man har fått, men beløp som er utbetalt kommer til fratrekk, hvis man senere får utbetalt uføreforsikringen. Forsikringene leveres fremdeles av Sparebank 1. 7

8 Montørklubben Caverion Nord-Trøndelag Montørklubben ble opprettet i 1987 i NEBB avdeling Levanger, under NEKF avd 190. Vi har siden den gang skiftet navn til EB, ABB, YIT og 1.juli skiftet vi navn til Caverion. Klubben består nå av 65 medlemmer fordelt på Levanger, Stjørdal, Steinkjer og Namsos. Hovedkontoret i avdelingen ligger på Levanger, men vi har også kontor på Stjørdal og Steinkjer. Avdelingen er en del av Caverion-konsernet med ca ansatte i 13 land. I Norge har vi ansatte, fordelt på 6 distrikt og over 60 lokasjoner. Klubbmøter avholdes ca annenhver måned og ellers etter behov. Lokale lønnsforhandlinger er for tiden den saken klubben bruker mest tid på. Fra venstre: Håvard Vinje, Steinar Busklein, Jørgen Bye, Kristoffer Grenstad, Jørgen Myran og Johan Anders Westeren. Klubblerer Fredrik Hermann tok bildet. Kontaktinfo for Fagforeninga: E-post: Telefon: Kontaktperson for Medlemsbladet: Geir Ove Kulseth Telefon: , e-post: 8 Returadresse: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Postboks 9225, 7424

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer