Kafé Kristiansund. magasinet. KBBLs nye konferanse og selskapslokale. side 36. Bedre banktilbud side 30. Kariveien i ny «drakt» side 32 NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kafé Kristiansund. magasinet. KBBLs nye konferanse og selskapslokale. side 36. Bedre banktilbud side 30. Kariveien i ny «drakt» side 32 NR."

Transkript

1 BO magasinet NR.1 / 2014 Bedre banktilbud side 30 Kariveien i ny «drakt» side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Kafé Kristiansund KBBLs nye konferanse og selskapslokale side 36

2 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE MER ENN BRA DESIGN Besøk oss på HTH KJØKKENFORUM KRISTIANSUND Nordmørsvn. 54, 6517 Kristiansund T

3 tema i dette nummeret: før balkongsesongen nummer 1 februar Som medlem i bademiljø-kjeden, står vår bedrift Øivind Lystad A/S for faglig dyktighet, pålitlighet og kreativitet. Vi skal være best på bad og er en totalleverandør av bad og våtrom, og utfører alle typer rørleggertjenester, nybygg, totalrehabilitering, vedlikehold og oppussing av bad og våtrom og varmeanlegg. I tillegg til øvrige ordinære rørleggeroppdrag. Kristiansunderne har gjennom århundrer levd av det havet og kysten har gitt av muligheter. Vi har bodd tett ved arbeidsplassen om det var fiskebryggene, verftet eller oljebasen som i dag. Mange som besøker Kristiansund opplever byen som større enn den faktisk er. Bebyggelsen er konsentrert og vi er en av de tettest befolkede kommunene i landet. Det er mange likhetstrekk mellom kristiansunderen og måser i hekketida. Vi trives i samlet flokk, men «kjekler» med hverandre om naboen har planer som ikke faller i smak. «Det er grenser for hvor stort reir naboen skal bygge og hvor tett det skal det ligge». KBBL sine utbyggingsselskap tar del i «reirbygging og reirforbedringer» i hele byen. Et mål for oss er at «måsan» skal trives uten kjekling. Utviklingsarbeid generelt og boligbygging spesielt er arbeid som naturlig møter en del motstand. Dette registrer vi som boligbyggelag som et sunt engasjement, og innspill til hvordan vi på best mulig måte kan være en viktig aktør i en positiv samfunnsutvikling. Leder anders marthinussen Næringsutvikling og bomiljø på «Oljebergan» i Kristiansund Dette krever god planlegging, gjennomføring og kommunikasjon med involverte parter. Vi har utført markedsundersøkelser for å få en tilbakemelding på hvordan vi lykkes med dette. Hovedinntrykket er at våre bidrag og oppfølging blir høyt verdsatt og våre leverandører får jevnt over gode skussmål. Det er mange forhold som det «kjekles» om i byen i dag. Utbygging av Vestbase, bygging av stadion, veibygging, utbygging av Skorpa mm. Mange blir påvirket i sitt bomiljø av et eller annet. Jeg velger å legge vekt på betydningen av det positive som ligger i begrepet «bygging». Plass er en utfordring, men KBBL ønsker å bidra til at bomiljøene blir gode for alle om det er balkonger eller hus som skal bygges i «hekkeområdet». Med vennlig hilsen, Anders Marthinussen, Styreleder i KBBL Visste du at? KBK får et av landets fineste fotballanlegg. Innhold faste spalter Jusspalten Mattipset Reisetipset Tanker over kaffekoppen Kryssord & Sudoku Personlig økonomi nyheter Samarbeid mellom KBBL og Kristiansund kommune... 6 Roger på plass i teknisk avdeling... 9 KBBL Eiendomsmegling i ny drakt.. 12 Enda bedre banktilbud Inger Lise blir gartner Kariveien fremstår som nytt lag KBK får praktanlegg KBBLs nye konferanse og selskapslokale... 36» Det er mange likhetstrekk mellom kristiansunderen og måser i hekketida. Vi trives i samlet flokk, men «kjekler» med hverandre om naboen har planer som ikke faller i smak. Tema: Før balkongsesongen - side 14 MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG nr. 1, 2014 ansvarlig redaktør Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL kristiansund boligbyggelag Langveien 16, 6509 Kristiansund. Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: redaksjonell produksjon og grafisk utforming TIBE Reklamebyrå AS Postadr.: Postboks 473, 6400 Molde Tlf: Fax: E post: medarbeidere i dette nummeret Liv Berit Bach, Liza Haavde og Ove Rødal. utgitt av BS Media AS Postboks 452 Sentrum Oslo annonser MRmedia Storgata 11, 6413 Molde Tlf: Fax: Mail: trykk Ålgård Offset, Ålgård 241 MILJØMERKET Trykksak 684 Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 5

4 Illustrasjon av det nye borettslaget i Roligheten, med seks leiligheter for utviklingshemmede. Også her er det nært samarbeid mellom kommunen og boligbyggelaget. Nært samarbeid mellom KBBL og Kristiansund kommune Kristiansund kommune har innledet et nært samarbeid med KBBL som skal gi det boligsosiale tilbudet i kommunen et løft gjennom nye prosjekter i Wesselsgate og Roligheten, et løft som i denne omgang spesielt kommer flyktninger og utviklingshemmende til gode. ove rødal fra leie til eie Rådgiver Bjarne Sandvik og prosjektleder Svein Arve Sivertsen i Kristiansund kommune forteller at kommunen i lang tid har hatt fokus på å utvikle boliger og tjenester for personer som har vansker med å komme inn på det ordinære boligmarkedet. Mye av utbygging og utleie har skjedd i regi av kommunen selv. Behovet for 6 boliger er stort. Med satsingen på Innlandet og Kirklandet vil kommunen hjelpe vanskeligstilte til å greie overgangen fra leie til eie og samtidig tilby moderne, funksjonelle og flotte boliger. Mange av de eldre kommunale boligene er av dårlig standard. Det er en helt bevisst politikk å hjelpe folk fra en leiesituasjon til eiesituasjon. Gjennom samarbeidet med KBBL og organisering av boligene som borettslag får beboerne muligheter for å bli andelseiere på vanlig måte. Kommunen ønsker å bistå de fremtidige beboerne gjennom prosessen med å søke lån og tilskudd ved bl. annet å utnytte statlige ordninger, som Startlån og bostøtte, sier Sandvik og Sivertsen. Prisene i Wesselsgate vil ligge på et overkommelig nivå for at folk skal ha råd til kjøp. Det er viktig at inngangsbilletten ikke blir for høy. Det er også viktig å bruke de statlige virkemidlene godt, sier Sandvik og Sivertsen. egnet for familier Størrelsen på de ti leilighetene i Wesselsgate 10 gjør at de egner seg godt for familier. De var opprinnelig planlagt som et samarbeidsprosjekt mellom KBBL og Mino AS og etablert som et ordinært borettslag. Senere kom kommunen inn i bildet og har kjøpt alle de ti leilighetene som skal bygges. Vi fant prosjektet svært interessant. Snøballen begynte å rulle og det ble etablert et nært samarbeid med KBBL. Boligene skal driftes som borettslag med boligbyggelaget som forretningsfører. Etter vår mening er dette et tilbud om gode boliger og etter en modell vi ikke har prøvd før. Kommunen vil bruke tre av leilighetene til utleie, mens man håper de andre kan gi en ny og bedre botilværelse i egen eid bolig for flyktninger og eventuelt andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Bakgrunnen for satsingen på flyktninger er at Kristiansund har påtatt seg å ta imot 40 personer pr. år og at det ofte er behov for familieleiligheter til denne gruppen. Kommunen har i disse sakene et nært samarbeid med NAV. Gjennom også dette prosjektet har vi erfart at det er viktig med tidlig informasjon til naboene og nærmiljøet, for å unngå misforståelser og ryktespredning og forebygge unødvendige konflikter. Vi har fått noen tilbakemeldinger fra naboer og nærområdet i prosessen, og lært viktigheten av å gå tidlig ut med informasjon om slike boligetableringer. Grunnarbeidet på prosjektet på Innlandet er oppstartet av entreprenør Liabø. Innflytting skjer trolig i første kvartal neste år om alt går som planlagt. med omsorgsbolig-standard inkludert heis. Ferdigstillelse er beregnet til høsten Byggearbeidet er allerede godt i gang. Det har vært et meget spennende prosjekt å utvikle, i nært samarbeid med både de som skal bo der og foreldre, en lærerik prosess for alle parter, sier rådgiver Bjarne Sandvik. Det mest utfordrende har vært å få en mest mulig optimal tomteløsning for prosjektet. Det er tett med bygg i området, sier han. roligheten På 90-tallet og fram mot begynnelsen av 2000 samarbeidet Kristiansund kommune og KBBL om realisering av omsorgsboliger og sykehjem i en tid hvor det var gode statlige tilskuddsordninger. Erfaringene har vært positive. Et av prosjektene var i Roligheten. Det er i nærheten av omsorgsboligene for mennesker med demens og Sansehagen at kommunen nå skal etablere et borettslag for utviklingshemmede og der KBBL skal ha forretningsførselen. Det dreier seg om seks leiligheter for personer i alderen 22 til 28 år med varierende behov for oppfølging og hjelp i sin boligsituasjon. I området er det allerede en personalbase med fagfolk innen helse- og sosialsektoren. spennende å utvikle Borettslaget reises som to bygg i to etasjer, Bomagasinet Rådgiver Bjarne Sandvik og prosjektleder Svein Arve Sivertsen i Kristiansund kommune er glad for samarbeidet med KBBL og tilveksten av nye boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte på Innlandet. Wesselsgate 10 Borettslag innflyttes første kvartal nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 7

5 Ledelse, stab og utvikling nytt fra administrasjonen nytt fra administrasjonen Eiendomsmegling vidar solli Administrerende direktør Tlf Mail: heidi knutsen Fagansvarlig/eiendomsmegler MNEF Tlf Mail: Marked og medlem liv berit bach Leder marked og medlem Tlf Mail: tina helen r. sakshaug Permisjon karen heggset monge Eiendomsmegler MNEF Tlf Mail: rune johansen Megler Tlf Mail: liza haavde Vikar Tlf Mail: Økonomi og forvaltning britt stokke Kontorleder Tlf Mail: inger lise settem berg Autorisert regnskapsfører Tlf Mail: berit ludvigsen Kunderådgiver Tlf Mail: inger øksenvåg Faglig leder regnskap Tlf Mail: brynjar jacobsen Kunderådgiver/Aut. regnskapsfører Tlf Mail: iren gimnes Kunderådgiver Tlf Mail: marit skarvøy Kunderådgiver/Aut. regnskapsfører Tlf Mail: Det første kurset ble holdt i lokalene i Skolegata 14 (Kafé Kristiansund) 2. desember. Kurs og generalforsamlinger KBBL arrangerte kurs i sitt nye lokale i Skolegata 14 andre dagen i desember, ifølge kontorleder Britt Stokke det aller første arrangementet i de nyoppussede lokalene. Rundt 50 tillitsvalgte fra lagene deltok. ove rødal Advokat Finn Stormfelt fra NBBL er en meget rutinert og populær foredragsholder som tok for seg styrets ansvar og viktigheten av langtidsplanlegging. Byggmester Pål Sæther i KBBL presenterte noen fine rehabiliteringsprosjekt i borettslag. kurs 12. februar ble det arrangert et nytt KBBL-kurs i de samme lokalene med informasjon om gjennomføring av generalforsamlinger, nytt for en del, oppfriskning av kunnskaper for andre. Generalforsamlingene i borettslagene gjennomføres i mars og april og mange har allerede bestilt lokalet i KBBL-eide Skolegata 14, kjent som Kafé Kristiansund. Lagene får redusert pris i forhold til andre som leier lokalet til arrangementer. kbbl 16. juni arrangerer KBBLs sin generalforsamling. Nye rutiner for annonsering av boliger på forkjøp Den største fordelen med å være medlem av et boligbyggelag er at du har forkjøpsrett. Det betyr at du går foran andre i konkurransen om nye eller brukte boliger. Er flere medlemmer interessert i samme bolig, går boligen til den med lengst ansiennitet. Du kan derfor få god nytte av medlemskapet ditt i boligbyggelaget neste gang du skal bytte bolig. Tidligere har boliger som man kan benytte forkjøpsretten på kun blitt annonsert i lokalavisen Tidens Krav. I tråd med utviklingen, går vi i løpet av våren over til å kun annonsere disse boligene på hjemmesidene til KBBL: Ta kontakt på telefon eller via hvis du har spørsmål. Roger Storsæther er siste tilskudd til KBBLs tekniske avdeling. Roger er på plass i teknisk avdeling Etter en periode i KBBL Servicesentral AS har Roger Storsæther nå flyttet opp til teknisk avdeling i øverste etasje i Langveien 16. Roger begynte i sin nye stilling 25. november, og trives kjempegodt sammen med gode kolleger. ove rødal Jeg søkte i utgangspunktet på en jobb i Sameiet KBBL Servicesentral. Siden jeg var i slutten av studiene med å ta fagbrev som byggmester, ble jeg spurt av Johan H. Grønvik om jeg ville bli en del av teknisk avdeling, sier byggmesteren på 28 år, som også er i gang med ta utdanning innen takstfaget (Norges Eiendomsakademi). Roger jobbet med rehabilitering av KBBLs eiendommer i Skolegata før han begynte i teknisk avdeling. Han kommer fra Møstvågen på Frei, og har jobberfaring både fra Trio Hus og fra oljerelatert offshore-næring. Jeg har jobbet to perioder i Trio Hus, sier Roger. Han regner med å ha papirene på at han er takstmann i løpet av året. For øyeblikket er tittelen takstfullmektig. Det blir mye jobbing med faget på kveldstid. I august tar han siste eksamen, innen skadetakst. Jeg har holdt på i to år, så jeg er blitt godt vant, smiler han. Overgangen fra KBBL Servicesentral AS til KBBLs teknisk avdeling var enkel. Han kjente sine nye kolleger fra før, og har fått en flott mottagelse. Jeg har fått en god oppfølging og har lært noe nytt hver dag av en trivelig gjeng; Johan, Pål og Eivind for å bli klar til å jobbe mot borettslag og rehabiliteringsprosjekter. Når takstpapirene er på plass blir det også mer fokus på skadetaksering, sier Roger. Han er gift, har to barn og bor på Nordlandet. Så jeg har nok å ta meg til utenom arbeidstiden, sier han med et smil. johan h. grønvik Teknisk sjef Tlf Mail: eivind gjerde Byggmester Tlf Mail: elin fugelsnes Permisjon berit bjercke Medhjelper oppgjør Tlf Mail: anita larsen Medhjelper oppgjør Tlf Mail: mali ørbog Eiendomsmeglerfullmektig Tlf Mail: ansgar løvold Eiendomsmeglerfullmektig Tlf Mail: randi kvisvik hansen Eiendomsrådgiver Tlf Mail: Tekniske tjenester roger storsæther Byggmster Tlf Mail: pål sæther Byggmester og takstmann Tlf Mail: 8 Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 9

6 Sameiet KBBL Servicesentral paul hovde Kontaktperson for Sameiet KBBL Servicesentral Tlf Mail: RING FÅ FORSIKRINGSTILBUD I DAG! per gunnar iversen Servicemedarbeider Tlf Glød åge karlsson Servicemedarbeider Tlf Vaktmester Paul Hovde er kontaktperson for KBBL Servicesentral Endringer i Sameiet KBBL Servicesentral 2013 ble et kostbart år for sameiet. I 2013 dekket de faste vaktmestertjenestene ca. 2,5 stilling og 3,5 stilling dekket løpende oppgaver og ledelsesfunksjon. ove rødal tom andreassen Servicemedarbeider Tlf gabor kantor Servicemedarbeider Tlf KBBL Servicesentral AS Styret har valgt å ta noen grep på grunn av store sesongvariasjoner og for å holde kostnadene nede. Sameiet skal legge større vekt på faste vaktmestertjenester i tiden som kommer. Tiltak som gjennomføres i 2014 er nedbemanning. Det vil si at fra 1. april blir det 3 vaktmestere som skal løse de faste og løpende vaktmester oppgavene i de forskjellige borettslag og sameier. 2,5 stillinger til faste vaktmestertjenester og 0,5 stilling til løpende vaktmestertjenester (drift og vedlikehold), uten en ledelsesfunksjon. kontaktperson Paul Hovde blir kontaktperson for Sameiet KBBL Servicesentral og han treffes på mobil eller på epost, Fra 1. april jobber Åge Karlsson, Per Gunnar Iversen og Paul Hovde som vaktmestere. Vi vil satse på det vi er best på og det er vaktmestertjenester. Det betyr at vi må nedbemanne slik at vi blir 3 vaktmestere i sentralen fra 1. april. Arbeidsoppdragene vil bestå av de faste vaktmestertjenestene til ca. 20 lag i dag og som sikrer god drift og godt vedlikehold i borettslagene, sier tidligere leder for sentralen, Eivind Gjerde. sentralen har ledig kapasitet fram til 1. april Hvis det er lag eller beboere som ønsker å gjøre noe innvendig, f. eks. maling eller annen oppussing av fellesarealer er det en perfekt tid nå, oppfordrer kontaktperson Paul Hovde. Han vil framover jobbe for å få enda flere lag til å bruke vaktmestrene til faste oppdrag gjennom året. runar høyem Servicemedarbeider Tlf I dag er dagen. 42 boligbyggelag har slått seg sammen og dannet Boligbyggelagenes Forsikring for å tilby sine medlemmer alle typer skadeforsikring. Våre forsikringsrådgivere sitter klar til å gjennomgå dine behov og gi deg et skikkelig forsikringstilbud. Forsikringstilbud på 1-2-3: 1. Finn frem forsikringspapirene dine. 2. Ring oss på eller send e-post til (oppgi gjerne når på dagen du ønsker å bli kontaktet). 3. Få et godt forsikringstilbud! På vegne av SpareBank1 Skadeforsikring AS Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 11

7 KBBL eiendomsmegling i ny drakt KBBL eiendomsmegling er et aktivt meglerforetak - som ønsker å bli enda bedre. Derfor har de inngått samarbeid med meglerkjeden Garanti som er en av landets største meglerkjeder. ove rødal inngått avtale om kjøp av tjenesteinnholdet i kjeden, og ikke navnet. Det vil vi si at samarbeidsavtalen sikrer oss tilgang til systemer og rutiner som vil bidra til effektivisering og trygghet i arbeidshverdagen for de ansatte, sier Knutsen. Samarbeidet vil også komme våre kunder til gode, blant annet ved nye, moderne prospekt og annonser. Videre vil boligene annonseres med det vi kaller utvidet prospekt på finn.no det vil si at det bl.a er enkelt for den som er interessert i å kjøpe bolig, å få bestilt gratis verdivurdering på sin bolig. På internett blir alle boliger i dag annonsert på finn.no og kbbl.no etter inngått samarbeid med Garanti, vil vi nå ut til enda flere potensielle kjøpere med annonse på garanti.no. Fagansvarlig/Eiendomsmegler i KBBL eiendomsmegling Heidi Knutsen er fornøyd med de nye prospektene som er utarbeidet i samarbeid med boligbyggelagenes meglerkjede Garanti. faglig stolte Samarbeidet med Garanti gir meglerne både faglig støtte og ikke minst salgsinspirasjon både ved arrangementer internt i kjeden, som for eksempel den årlige kick-off`en og månedlige salgskonkurranser. Megler Rune Johansen ble ved første mulighet (januar) kåret til månedens megler på nybolig salg i Garanti. De andre meglerne i KBBL eiendomsmegling er nå på offensiven for å få en tilsvarende utmerkelse, da premien med Barcelona-tur for kjedens top-club-meglere henger høyt. Avtalen gir oss stordriftsfordeler som kommer til å styrke oss på mange områder samtidig som vi beholder vår lokale identitet, sier Heidi Knutsen, fagansvarlig/eiendomsmegler i KBBL eiendomsmegling. nytt design Du har kanskje merket at KBBL eiendomsmegling i sine utstillingsvinduer og lokaler i Langveien 16 og på Amfi Futura har fått prospekter med litt nytt design. Bakgrunnen for endringen er at meglerselskapet har inngått en avtale med boligsamvirkets meglerkjede Garanti. Vi ønsker å beholde vårt merkenavn KBBL eiendomsmegling og har derfor kun spørreundersøkelse De som har kjøpt og solgt bolig gjennom KBBL eiendomsmegling vil etter kontraktsmøte motta en spørreundersøkelse med spørsmål knyttet til salgsprosessen. Vi vil gjerne vite hva du som kunde var fornøyd med, og hva vi som megler kan forbedre oss på vi oppfordrer derfor våre kunder til å svare på undersøkelsen. 12

8 vedlikehold i borettslaget jusspalten Hvem har ansvaret for vedlikehold i borettslaget? Vedlikeholdsansvaret i borettslaget er fordelt mellom andelseierne og borettslaget. Litt unøyaktig sier man gjerne at andelseier har ansvaret for det indre vedlikeholdet av boligen, mens borettslaget har ansvaret for det ytre, i tillegg til fellesarealene. finn stormfelt Fordelingen finner du i borettslagets vedtekter. I NBBLs standardvedtekter er vedlikeholdsansvaret fordelt på den måten som beskrives nedenfor. andelseiers ansvar - indre vedlikehold Andelseier skal holde boligen og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand. Det betyr i en slik stand at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre. Et eksempel er skader som følge av lekkasjer fra vannrør, kjøkken eller baderom. Et annet eksempel er fuktskader som følge av stengte ventiler eller feil og mangler på elektriske anlegg som fører til røykutvikling eller brann. Ulempe kan være når vedlikeholdet er så dårlig at det oppstår vond lukt i oppgangen eller lignende plager for andre. Dessuten bor vi i et land med vinter, så skal du reise bort en periode vinterstid, husk og sørg for at boligen blir oppvarmet, slik at rørene ikke fryser. Er du i tvil om hva du skal vedlikeholde i boligen din, ta kontakt med styret. sjekk vedtektene eller kontakt styret før oppussing Det er lurt å sjekke vedtektene før du går i gang med oppussing. Du kan for eksempel ikke skifte ut vinduer eller ytterdører til boligen. Du som andelseier kan i utgangspunktet gjøre endringer i boligen så lenge du ikke griper inn i bærende vegger og felles installasjoner. endringer i boligen som ikke krever samtykke fra borettslaget: Innstallering av nytt bad (likevel lurt å kontakte styret). Å skifte kjøkkeninnredning. Å fjerne eller sette opp lettvegger og innerdører. endringer som krever samtykke: Påbygg eller endringer av loft og kjeller til beboelsesrom. Inngrep i felles rør, ledninger, kanaler og fellesinstallasjoner. Bytting eller innsetting av nye vinduer og skifte av ytterdører. Reparasjon eller utskifting av bjelkelag og bærende konstruksjoner. Reparasjon eller utskifting av sluk, rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner. Oppstår det skader og oppussingsarbeidet i boligen ikke er fagmessig utført, kan du komme i erstatningsansvar overfor borettslaget og de andre andelseierne. Har du ønske om å pusse opp badet, er det lurt å kontakte styret i borettslaget på forhånd for og presentere dine planer. Da vil du kunne få nyttige opplysninger om styret har planlagt rehabilitering som kan få betydning for ditt bad, eller om oppussingen du ønsker å gjennomføre krever samtykke fra borettslaget. borettslagets ansvar - ytre vedlikehold Borettslaget har ansvar for alt vedlikehold som ikke er andelseiernes ansvar. Det gjelder for det første å holde bygninger og eiendommen i forsvarlig stand. Det omfatter blant annet fellesarealer som oppganger, fasader, felles loft, kjellere og uteområder. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligene. Utskifting av vinduer og ytterdører til boligen, reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler, er også borettslagets ansvar. Selv om borettslaget har ansvaret for det bygningsmessige vedlikeholdet og vedlikehold av fellesanlegg, må du som andelseier og beboer likevel si i fra til styret dersom du oppdager feil, mangler eller skader. Ønsker du detaljert informasjon om ansvarsområder, bestill gjerne «Bo i Borettslag» i nettbutikken vår: finn stormfelt advokat i nbbl 13

9 tema: før balkongsesongen Bli en «gartnerspire» Det er snart vår og vi åpner dører og vinduer til uterommet - til balkonger og terrasser, til våre private hager eller borettslagets grøntanlegg. Vi ser forfallet etter vinterens mørketid med snø og kulde. Floraen er ikke som vi husker fra sist sommer og høst, og vi må ta grep. frank karlsen Om bare få uker er det full «blomstring» på gartneriene og i hagesenter. Utstillingene bugner i et mektig utvalg, og vi kan velge på øverste hylle det vi ønsker til våre balkongkasser, krukker, bedd og hageflekker. Fristelsene er mange, men uansett - det er lommeboka som bestemmer. Men hva velger vi av planter og andre vekster til våre blomsterkasser og krukker, eller hva enger seg best til å pynte opp i bedd, i solrike skråninger og i den yndige oasen hvor hagemøbler og grill har sin faste plass. all jord er ikke god jord For eksempel er jordkvaliteten viktig for at planter, busker og trær skal trivsel. På hagesentrene flommer det over av jord i alle varianter, med hyggelige og mindre hyggelige priser. Det er derfor naturlig å tenke: Er billigjorda bra nok? Tips til deg er at billigjord blir god blomsterjord om du gjødsler jevnlig. Bruk derfor flytende gjødsel hver gang du vanner dine vekster. Billigjorda du kjøper er kun tilsatt mineralgjødsel og den mister egenskaper i løpet av en kort sommermåned. Hemmeligheten med jorda som kalles «plantejord» er å blande den med kugjødselkompost. Du trenger én sekk kugjødselkompost til tre sekker plantejord, og næringstilskuddet frigjøres utover i vekstsesongen. Om du ikke ønsker ekstrajobben med hyppig gjødsling, kjøper du blomsterjord som har bedre kvalitet. Eller du kjøper økologisk jord fordi du vil vekstene dine noe enda bedre. populære planter og buskvekster Stauder er en stor gruppe vakre planter. Stauder er flerårige og ikke like vanlige å ha i potter og krukker, men går bra i større balkongkasser og bedd. Stauder er lettstelte, fargesterke og gir oss blomsteropplevelser fra tidlig vår til senhøst. Stauder kan du plante i grupper, i bedd, på steingrunn med lite jord og i partier mellom andre planter. Til potter, krukker og mindre blomsterkasser anbefales isteden å velge Astilbe, Prydjordbær, Hosta, velduftende og vakker Lavendel, Steinurt, Bergknapp, Prydtimian, Salvie, Hornfiol og Bregner. alle vil ha roser Har du begrenset område å plante vakre blomster, eller du har liten eller stor hage, kan du velge i hundrevis forskjellige rosevekster. Mange hageroser er velegnet til bruk i større krukker. Velg roser som ikke er altfor kraftigvoksende, og som har en tett, kompakt vekst. Velg stilkroser, bunndekkende roser, lave klaseroser, engelske roser og roser på stamme. Da har du roseblomstring sommeren igjennom. Sett med fordel krukken på en solrik plass på terrassen. Det pynter og pryder. Husk store nok potter eller krukker med god jord, et lag Leca-kuler og god drenering. Glem aldri vann og næring til roser i krukker. klematis er ettertraktet Klematis trives i store krukker, i blomsterkasser med klatrestativ og selvfølgelig alle steder i hager. Velg sorter som vokser langsomt av hensyn til resultatet. Hagley Hybrid, Niobe, Rouge Cardinal, Nelly Moser og andre småblomstrede klematis er vakre vekster å omgi seg med. nåletrær i krukker Mange vintergrønne nåletrær vokser så langsomt at de passer fint i større krukker, kan overvintre på balkongen og skinner i solen om sommeren. For at plantene skal trives er det viktig med god drenering. Jorden du planter i skal ha luftig struktur. Bruk god plantejord og gjødsel. 15

10 tema: før balkongsesongen Ikke hage? Plant i verandakasser Det eneste som begrenser hva folk kan ha i verandakassene sine, er fantasien. I alle fall nesten bare fantasien, det må være plass til røttene i balkongkassa også, sier gartner Kjersti Auråen. ole bjørn ulsnæs Kombinasjon - Jeg synes det er flott å kombinere fargeglade blomster med for eksempel eføy, sier gartner Kjersti Auråen. Bare det er plass til røttene, kan det aller meste plantes i kasser eller i ampler. I fjor hadde jeg erteblomster i ampler på verandaen min. Det var kjempeflott. riktig tidspunkt Gartner Auråen er opptatt av at blomsterkassene skal være både vakre og nyttige. Blomstene står for pryden, og urtene står for nytten. Jeg begynner å planlegge balkongkassene mine på denne tiden av året. Det gjelder å plante på riktig tidspunkt. Om en begynner for tidlig, får en strekningsvekst med lysegrønne skudd som ikke bærer noe. Månedsskiftet mars/april er gunstig for å sette frøene i jorda. Auråen foretrekker å begynne «våronna» i vinduskarmen. Hun sår frøene i småkasser, der plantene får vokse til de pottes om i større potter. Jeg potter om når skuddene har fått god vekst. Det tar ikke så lang tid, ca. tre uker, sier gartneren. Så står plantene mine i de større pottene til de kan plantes ut i kassene etter 17. mai. De som ikke ønsker eller har plass til å dyrke plantene fra frø, kan kjøpe små planter for utplanting direkte i verandakassene. Selv om en gjerne vil ha det fint rundt seg tidlig i mai, vil jeg likevel fraråde folk å plante for tidlig. Jeg anbefaler å vente til etter nasjonaldagen for å unngå risikoen for frost. vanning og gjødsling Så lenge skuddene står inne, må en passe på at de ikke tørker ut i den tørre innelufta. De må vannes og dusjes regelmessig. Riktig vanning og gjødsling er like viktig etter at plantene er satt ut i kassene på verandaen. Plantene trenger gjødsling flere ganger gjennom sesongen. Skal en reise bort en periode, må blomsterkassene settes i skyggen. Et godt råd er å fylle en plastflaske med vann og sette den med tuten ned i jorda. Da porsjoneres vannet ut av seg selv. Jeg synes folk skal være litt mer kreative og ikke være så redde for å sette det vi tenker på som stueplanter, ut i balkongkassene sine. Gerbera sammen med eføy det blir flott. Blomkarse er fint. Den kan brukes til å pynte opp i salaten, sier Auråen. Jeg liker også nelliker. Det er deilig å ha en duftsterk plante på verandaen. Blomsterkassene egner seg også godt for dyrking av urter. Noen spennende urter er gode å ha til sommerens grilling. Begynn med noen urter en vet en bruker, sier Auråen. Persille er en god urt å starte med. Det brukes mye i matlagingen. Basilikum kan være litt vanskelig, men det er verdt å prøve. Salvie er godt til lammekjøtt. Oregano og timian er også kjekt å ha på verandaen. Gressløk bør stå i en egen kasse eller potte. Den blir så stor at den lett tar over plassen til andre urter. Mange av urtene kan tørkes eller fryses og er gode å ha til matlaging gjennom hele året. Og så vil jeg får avslutte med å anbefale hengende jordbær i ampler. Jordbær har flotte blomster, og så er det så godt å kunne plukke egne hagejordbær på verandaen

11 tema: før balkongsesongen Velg store krukker og kasser til plantene Ikke bruk for små krukker eller kasser. Plantene må ha plass til rotsystemene sine om de skal trives. Det er bedre med en stor krukke på balkongen enn fire små, sier planteekspert Yngvar Olsen. ole bjørn ulsnæs Krukker - Jeg anbefaler å plante små modeller av barlind, tuja, einer eller buskbom i urner, sier Olsen. Slike krukker kan stå i seks til åtte år før de bør byttes ut. Det er trivelig med frodige kasser fylt av blomster og vintergrønt på balkongen. For å få til det må vi tenke litt annerledes enn når vi steller en hage. Plantene må ha gode vekstforhold for å trives og bli fine. Derfor må krukkene være store nok, og blomsterkassene må ha drenering slik at røttene ikke blir stående i vann. Og krukkene behøver ikke å være runde. Det er flott med firkantede kasser i hjørner og avlange blomsterkasser langs veggene. Da kan det også brukes slyngplanter som klatrer litt oppover balkongveggene. behandles som potteplanter Tenk på slike kassebeplantninger som potteplanter, sier Olsen. Gjør du det, kan du få en flott balkong. Det betyr at det bør vannes ofte og gjødsles regelmessig, gjerne tre, fire ganger i året. Selv i store krukker og kasser er det relativt lite volum til røttene. Det betyr at «nistepakka» blir spist opp fort, og hyppig gjødsling er viktig. Blomsterkassene tørker fort opp. Jo større krukker en bruker, jo bedre. Da kan busker og vekster stå vesentlig lenger uten vann. En god løsning i store, avlange kasser er å legge ut en svetteslange for vanning. Den kan kombineres med et tidsur som gjør at vanningen nesten går av seg selv. Det er viktig å huske på at telen tiner fortere i krukkene enn i bakken. Det betyr at en må begynne å vanne tidligere enn en kanskje tror. Jeg anbefaler å vanne med lunkent vann. Det kan være nødvendig å begynne så tidlig som i mars dersom våren kommer tidlig, sier Olsen. Blomsterentusiasten anbefaler å plante en kombinasjon av små, vintergrønne busker, blomstrende busker og sommerblomster. Da har en liv i krukkene og kassene gjennom hele» Plantene må ha gode vekstforhold for å trives og bli fine yngvar olsen året, og det er fargerikt og flott i sommerhalvåret. Jeg synes også gressløk og krydderurter egner seg godt til slik beplantning. Da kan en kombinere den dekorative gleden med å bruke urtene i matlagingen. i stedet for gjerde Mange bruker blomsterkasser som et avsluttende gjerde på terrassen eller mellom små uteområder. Det er en god løsning, og jeg anbefaler gjerne tuja, barlind eller lignende vekster. De kan klippes i ønsket høyde, forklarer Olsen. Gartneren er ikke redd for å anbefale klipping av buskene. Jeg pleier å si at det er lov å klippe. Og for å overdrive litt klipper du først så mye du tror er nødvendig, så klipper du like mye til. Men det er viktig å klippe på riktig tidspunkt. Det vil si når plantene er i hvile før de spirer om våren. Gartneren har også noen råd til viderekommende og folk med større terrasser: Prøv å plante noen frukttrær. Søyleepler er både flott og godt. Rips, solbær og bringebær kan også trives godt i krukker og kasser, avslutter Olsen

12 trines mat mattipset Trine Sandberg (49) er jurist, forfatter og matblogger bosatt på Lørenskog, gift med Viggo, har tre barn, fire barnebarn og er lidenskapelig interessert i matlaging og dernest fotografering av egne retter. Jeg er helt klart litt over middels interessert i å lage spennende, sunne matretter til forskjellige anledninger. forteller Trine Sandberg. Hennes private oppskriftsbase er blitt Norges største blogg for matentusiaster. Enda mer uvirkelig er at jeg nå også er forfatter med egen bok, forteller juristen som nylig lanserte sin fyldige kokebok «TRINES MAT - favoritter og ukemenyer fra Norges største matblogger». frank karlsen HOVEDRETT: Chilikylling med chorizo, paprika og sitron DESSERT: Sjokoladefondant Det er kjekt med alt-i-ett retter stekt i ovn i ildfast form eller langpanne, som passer seg selv mens du gjør helt andre ting. Når retten er klar settes den på bordet, rødvinsglassene fylles og skuldrene senkes etter en lang arbeidsuke, sier matekspert og matblogger Trine Sandberg. Sjokoladefondant med frisk frukt eller bær er en ypperlig avslutning på et måltid. Hvis du virkelig vil imponere, anbefaler jeg å gjøre klar deigen på forhånd og øve litt, for her kan ett lite minutts feil steketid være forskjellen mellom en perfekt sjokoladefondant og en muffins. Vel, det skal likevel mye til for at det blir en fiasko, for mektig godt er det uansett. 4 kyllingfileter delt i tre biter hver Smør + olje til steking 200 g pikant chorizo i biter 6 store poteter skjæres i båter 2 pastinakker i skiver 10 sjalottløk delt i to 1/2 hvitløk, finhakket 2 røde paprika i grove biter 1 dl hvitvin (eller kyllingkraft) 1/2 boks hermetiske cherrytomater Ca. 2 ts sambel oelek (chilipasta) Maldonsalt Nykvernet sort pepper 1 sitron i skiver Frisk timian 125 g smør 125 g sukker 150 g hakket sjokolade med høyt kakaoinnhold 85 g siktet hvetemel 4 egg 6 former Jordbærsaus: 300 g jordbær 1/4 dl vann g suker Sitronsaft Server med friske bær eller pasjonsfrukt og vaniljeis 1. Skrell poteter, pastinakk og skjær opp som angitt. Fordel poteter, pastinakk, sjalottløk og hvitløk i en stor ildfast form eller langpanne. Hell over litt olivenolje og ha på salt og pepper. 2. Stekes ved 225 grader i ca. 10 minutter. Tilsett paprika og la det steke til grønnsakene er nesten møre, etter ca. 30 minutter steketid. 3. Mens grønnsakene koser seg i ovnen, krydrer du kyllingbitene med salt og pepper. Brun kyllingen i en blanding av smør og olje, til den får litt farge på alle sider. Legg kyllingbitene deretter oppå grønnsaksblandingen når den er ferdig forstekt, sammen med chorizo, hermetiske cherrytomater og grovhakket timian. 4. Rør sammen hvitvin (eventuelt kyllingkraft) og chilipasta og fordel det over formen. Fordel sitronskivene over det hele og sett formen tilbake i ovnen. Stek i ytterligere minutter, til kyllingen og grønnsaker er passe stekt. 5. Sett formen på bordet sammen med godt brød, og da gjerne med god vin i glassene. Server gjerne couscous som tilbehør istedenfor poteter. Det kan det være smart å lage en eller flere porsjonsformer til små og store som ikke er vant til sterkt krydret mat. Hvitvin og chili kan erstattes med noen spiseskjeer olivenolje. 1. Lag sukkerlake av vann og sukker og sett til avkjøling. Tilsett jordbærene. Kjør blandingen i en kjøkkenmaskin til du får en jevn saus. Smak til med sitronsaft. 2. Smelt smør og sukker i en kjele over lav varme. Ta kjelen av platen, ha i sjokoladebitene og la dem smelte under forsiktig omrøring. Rør inn siktet hvetemel og bland inn ett og ett egg om gangen. Fyll smurte porsjonsformer ca. 2/3 fulle med sjokolademassen. Har du ikke porsjonsformer kan du benytte doble muffinsformer eller ildfaste kaffekopper. 3. Stekes midt i ovnen på 200 grader i om lag 8-10 minutter, til det ytterste laget har stivnet, mens fyllet fortsatt er flytende. Steketiden vil variere fra ovn til ovn, og det kan derfor være en fordel å prøvesteke en kake for å teste ut din ovn. 4. Legg kakene umiddelbart på tallerkener og la dem stå ett minutt for å sette seg. 5. Server sjokoladefondantene umiddelbart med is, bær og jordbærsaus. Deigen kan gjøres klar i god tid på forhånd. Oppbevares i kjøleskap til ca. en time før den skal stekes. Det er mulig at du må legge til ett minutt på steketiden, siden deigen vil være kaldere når den kommer fra kjøleskapet. Deigen er holdbar i kjøleskap i ca. en uke, ustekt i form kledd med plastfolie. Jordbærsausen er holdbar i kjøleskap i en uke. Kan også fryses

13 gambia reisetipset Gambia Den smilende kysten Hvordan komme seg til Gambia Vingreiser og Solfaktor er to reiseselskapet som arrangerer charterturer til Gambia. Thomas Cook er et av flyselskapene som flyr dit. Den beste tiden å reise til Gambia på er fra november til mars. Sjekk det nye reisetilbudet fra Via Tours på fordelskort.viatours.no Overnatting Du merker det med en gang du kommer ut av flyet på Banjul International Airport. Her er det få som stresser, og det med tid er en fleksibel affære. Det er bare å senke skuldrene og flyte med. Gambierne selv kaller tidsregningen for GMT; Gambian maybe time. pens or sweets, pens or sweets? please? Vi har vært i Gambia en ukes tid, nå er vi på sightseeing, omringet av nydelige barn med brune øyne. Pens or sweets? Please? Problemet er at de siste kulepennene forsvant allerede andre dagen. Både reklamepennene og de av den mer eksklusive sorten er allerede gitt bort til barbeinte barn, som så har løpt rett bort og gitt dem videre til en voksen. Hvorfor gir de dem fra seg? spør jeg guiden vår, Ibrahiim. De voksne passer på at ikke de større barna tar pennene fra dem, svarer han og smiler. Du vet, det er ikke pent når små barn sloss. Guiden vår heter Ibrahim, han er en av de statlige oppnevnte guidene, og har derfor papirer på at han er kunnskapsrik og snakker engelsk. Kunnskapsrik er han, engelsken er det litt verre med, men med hjelp av smil og livlig kroppsspråk fungerer det allikevel bra. gambia er et av afrikas fattigste land Kontrastene er store fra våre luftavkjølte hotellrom med tv, myke senger og alltid rene håndklær, til lokalbefolkningens kummerlige hus eller hytter, de fleste uten vann, mange uten strøm. Ibrahim tar oss med til en gambisk skole, Ham Ham Nursery School. Nitti elever, myriam h. bjerkeli fordelt på tre små rom, sitter tett i tett på harde trebenker under utett blikktak. Nå titter solen ned gjennom sprekkene i taket, men i regntiden flommer vannet rett inn. Barna synger for oss, vi takker for sangen med å gi bort noen Dalasi til skolens rektor. Det er slik denne skolen finansieres, forteller guiden, på tilfeldige bidrag fra oss turister. Vi ser på skolebenkene, de få bøkene og taket, og tenker at det burde vært langt flere turister her. neste stoppested er katchikalidammen, krokodilleparken Der klapper vi krokodiller og går i sikksakk for ikke å tråkke på de store, grønne beistene som ligger på stien og slikker sol. Fullstendig ufarlige, ifølge Ibrahim, de spiser bare fisk. Han har vår fulle tillit, så vi klapper og smiler til fotografen. (Når vi er hjemme igjen og surfer på internett, finner vi ut at helt ufarlig var det nok allikevel ikke. En liten gutt mistet deler av leggen sin ved dammen, en dame havnet på sykehus etter et ublidt møte med en krokodillehale. Men ingen har hittil blitt drept, og bildene ble uansett fine). Vi avslutter sightseeingen med et besøk hos en gambisk familie. Mannen er akkurat død, de tre enkene bor fremdeles sammen i et lite, nesten umøblert murhus. Det yngste barnet er bare fem dager gammelt, og den nybakte moren er en av de få vi møter som ikke smiler, hun er for sliten. Fakta om Gambia beliggenhet Vest Afrika hovedstad Banjul størrelse kvadratkilometer innbyggere 1.5 millioner offisielt språk Engelsk valuta Dalasi gambia har det meste Vest-Afrikas største marked, med alt du kan, eller like ofte ikke kan, tenke deg å kjøpe. Fiske, hvor du kan være med ut, eller stå på stranden og se de fargerike trebåtene laget av uthulte trestammer, komme inn med dagens fangst. Håndarbeidsmarkeder, med nydelige duker, sengetepper og annet håndarbeid til spott pris, flotte treprodukter og rimelig sølv. Den 480 kilometer lange Gambiafloden, om gitt av høy mangroveskog, hvor kvinnene driver med muslingfiske. Dyremarkedet i Abuko hvor man kan handle levende geiter, kyr eller høner, hellige steder du kan besøke for å øke fruktbarheten, over femhundreogåtti forskjellige fuglesorter. Et varmt og behagelig klima som gjør at stadig flere finner veien hit vinterstid. Lokal og internasjonal mat, pizza, Cicken Yassa, pasta, Domado, ukjente og fristende dufter, og nesten ingen kriminalitet. Milevis med hvite sandstrender, behagelig varmt badevann. 320 soldager i året, nydelig og rimelig lokalt øl, nypresset juice i bassengbaren. Samt et par lyskryss og fire minibanker. Det finnes mange både rimelige og dyrere hoteller i Gambia, og mange av hotellene holder stort sett god standard. Det finnes også noen få B&B, gjestehus, herberger og vandrerhjem. Camping er ikke vanlig. Mat og drikke Det finnes vestlig mat på de fleste turisthoteller og restauranter. Den lokale maten er vanligvis både smakfull og god, men ta vanlige forhåndsregler i forhold til at bakteriefloraen er litt annerledes enn vestlige mager er vant til. Alt vann til å drikke, pusse tenner i eller lage isbiter av, bør kokes før bruk. Sol og bad Strendene er flere kilometer lange og m brede. Finkornet sand, ikke veldig langgrunt. Strendene på Atlanterhavsiden ligger ut mot åpent hav, og bølger og undervannsstrømmer kan i perioder gi badeforbud - dette varsles med flagg. Vaksiner Det anbefales å ta: Hepatitt A, poliomyelitt, difteri/tetanus, gulfeber, malaria. Noen av disse er også påkrevd. Ved lengre opphold: Tyfoidfeber, meningokokk A+C. Gult vaksinasjonskort må medbringes ved innreise. Sjekk med lege og ta vaksinen i god tid før avreise. 22 flytid 7-8 timer 23

14 ?? tanker over kaffekoppen jeg et b-menneske? Jeg et B-menneske? kryssord Kryssord & Det går mot vår om noen uker. Sola har begynt å varme. Kanskje du snart kan sette deg ut på balkongen og løse vårt kryssord og sudoku-oppgaver. Vi får inn mange svar, og håper mange løser oppgavene også denne gang! Tre vinnere av kryssord får fem Flaxlodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. myriam h. bjerkeli kari mette astrup Innsendingsfrist: 15. april Adresse: TIBE, postboks 473, 6401 Molde Jeg leste nylig en artikkel på nett som jeg vurderer å skrive ut, forstørre og henge opp overalt hvor jeg synes det måtte passe. For eksempel på veggen til hun som bestemmer tidspunktene for redaksjonsmøtene til dette bladet, og alle andre steder der de forventer at jeg skal møte opplagt og energisk omtrent før solen og fuglene har stått opp. Overskriften på artikkelen var Det er helsefarlig å stå opp for tidlig og den tok for seg en rekke gode grunner til at vi B-mennesker bør følge den døgnrytmen vi er skapt til. I tillegg til det åpenbare, at vi blir trøtte og slappe av å prøve å følge a-menneskenes døgnrytme, kan det nemlig fremdeles i følge artikkelen - påføre oss fedme, diabetes, hjerteog kar-sykdommer og økt generell dødelighet. (Fedmen kan jeg underskrive på, men det siste utsagnet stiller jeg meg dog ørlite tvilende til, siden det vel er et faktum at menneskets dødelighet er 100 %, og det uansett døgnrytme.) Heretter skal jeg slå denne artikkelen i bordet til alle mine altfor morgenfriske venner, som i årevis har sett på meg som en doven slabbedask fordi jeg helst ikke vil starte dagen før rundt ni, og i realiteten sleper meg rundt som en hjernedød zoombie til klokka er Hvem er det egentlig som har bestemt at det er JEG som er udugelige og lat? Det er like mange a-mennesker som b-mennesker, hvorfor er a-menneskene ansett som det ideelle? Tygg på det, bare navnet sier det meste. Jeg, - et B-menneske. Jeg forstår at det var nødvendig i tidlige tiders jordbrukssamfunn, den gang kyrne måtte melkes før jurene sprengtes og man ikke hadde innlagt strøm og lys. Men i dag? Det er ikke det at jeg ikke klarer å stå opp, man greier jo som regel det man må. Jeg jobbet i noen år som pakker i et bakeri. Opp klokka fem hver morgen. Jeg forsov meg aldri, man har da selvdisiplin. Men det skapte allmenn muntrasjon at jeg hver dag, en eller annen gang etter tolv, begynte å hilse på folk for annen gang. Kroppen hadde vært våken i flere timer, hendene hadde forsynt sjåførene med boller, skolebrød og brød, men først ved tolvtida våknet hjernen. Da jeg senere begynte som salgssjåfør for samme bakeri, opp klokka seks takk, beskuet jeg de vakreste soloppganger og tenkte hver gang at i morgen, i morgen skal jeg ta med kameraet og ta bilde av himmelen. Men det ble med tanken, kreativiteten min våknet aldri så tidlig. Så de få bildene av soloppganger jeg allikevel har på pc-en, skyldes netter der jeg aldri kom meg i seng. Jeg har en morgenfrisk mann som stadig får meg til å føle meg som en dovenpeis fordi han er en morgenfugl. Opp og hopp, kaffen er klar, er jeg ikke snill? Etter over tjue år har han fremdeles ikke forstått at det beste han kan by meg om morgenen, er taushet. Jeg hadde en gang en svigermor som stadig ringte klokka fem om morgenen for å stille livsviktige spørsmål om ingenting. Selv la hun seg hver kveld rundt ni, og for henne var det helt utrolig at ikke alle var oppe i otta. Henne ble jeg heldigvis skilt fra, men hennes like finnes overalt. Alle disse som beskuer mine morgentrøtte øyne med dårlig skjult misbilligelse. Hva er det de egentlig tror jeg bedriver mens de ligger og sover? Noe syndig, eller gud forby, noe spennende som de går glipp av? Men nå er det slutt på å la seg kue. For forskningen viser faktisk at det er vi B-mennesker som er mest effektive. En forskerrguppe ved Universitetet i Liege målte hjerneaktiviteten hos en rekke personer mens de utførte diverse kompliserte oppgaver. Etter ti timer gjennomførte A-menneskene oppgavene langt langsommere enn B-menneskene. I tillegg følte de seg trøttere. Hører dere det, arbeidsgivere? Gi oss en jobb der vi kan starte arbeidsdagen en gang mellom ti og tolv, og dere vil ha langt bedre utbytte av oss, enn av alle disse trøttingene som haster hjem klokka fire for å få gjort unna alt de må rekke før de skal stupe i seng før Kveldsnytt. I realiteten er det vi B-er som er A-mennesker. Nemlig! Merk konvolutten med Kryssord nr eller Sudoku nr Lykke til! LØSNING KRYSSORD NR. 4, 2013 VINNERE NR. 4, 2013 Kryssord: Inger Emanuelsen, 4842 Arendal Sissel Verlo, 3531 Krokkleiva Kåre Vikse, 5516 Haugesund Sudoku: Edle Walle, 3256 Larvik Arnt O. Haraldsen, 3740 Skien Elisabeth M. Røbech, 6515 Kristiansund N Vi gratulerer! Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn Adresse Postnr./Sted kryssord sudoku 24 Lett Middels 24

15 Enda bedre teleavtale for medlemmer spare pensjon og bli 100 år? personlig økonomi Spare pensjon og bli 100 år? Mange har fått med seg at «Telenor-avtalen» er under avvikling. En ny teleavtale med enda bedre priser er inngått med selskapet Hello. Telenoravtalen har tjent oss godt i 15 år, men nå er vi veldig godt fornøyd med å presentere Boligbyggelagenes Teletjeneste, levert av Hello. Vi har tro på at den skal tjene medlemmene minst like godt fremover, sier adm. direktør Rune Gaustad i Boligbyggelagenes Partner som har fremforhandlet avtalen. Fordelskortet gir som kjent tilgang til fremforhandlede medlemsavtaler - slik som forsikring, strøm, reise og også lokale avtaler. Avtalen med Hello sikrer lavere telepriser for medlemmer. Gjennom avtalen vil det bli utviklet tilbud som omfatter hjemmetelefon, mobil, mobilt bredbånd og bredbånd til hjemmet samt alt av utstyr som mobiltelefoner, hjemmetelefoner og nettbrett. Informasjon om hvordan du som medlem kan benytte avtalen finner du på boligbyggelagets hjemmeside. Medlemsbonuser på nettet Fikk du med deg Fordelsshopens julekalender i fjor? Det var det mange som gjorde og som handlet fine julegaver til familie og venner til rimelige priser. Fordelsshopen er en nyhet for medlemmer i boligbyggelag der man kan bruke oppspart bonus og selvfølgelig opptjene bonus når man handler. Har du aktivert Fordelskortet bruker du den samme innloggingen på Fordelsshopen.no for å få bonus på de varene de bestiller. Det fine med denne løsningen er at man sparer ny bonus når man betaler for bestillingen med oppspart bonus. Alle kjøp i Fordelsshopen gir Ny medlemsfordel på reise: VIA Tours 2 % bonus til aktiverte medlemmer. Fordelsshopen har et stort mangfold av produkter innen for mange varekategorier. Her kan du kjøpe verktøy, reiseartikler, interiør og designartikler til hjemmet og mye mer. Alle produktene kommer i fra kjente produsenter som Rosendahl, Samsonite, Design House Stockholm, Weber, Le Creuset og mange flere. Vareutvalget endrer seg hele tiden slik at Fordelsshopen.no hele tiden er oppdatert. Hver måned vil det bli presentert et nytt produkt til en ekstra god pris. Det kan lønne seg å følge med på nyhetsbrevene fra Fordelskortet VIA Tours er Norges største feriereisebyråkjede som boligbyggelagene og Fordelskortet nå har innledet et samarbeid med. Anniken Aaseth, adm. dir. i VIA Tours forteller at de kan løse de aller fleste forespørsler, fra drømmen om bryllup i Jordans ørken, ridetur i solnedgangen i Grand Canyon eller en fantastisk biking tur langs Route 66. Du kommer med ønske, vi realiserer feriedrømmene. Via Tours har serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere med mange års erfaring som er klare til å hjelpe deg, sier Aaseth Informasjon og bestilling: eller ved å kontakte Via Tours direkte på telefon eller på mail fremover. Logg deg på websiden no for å se om du finner noe du har brukt for. Det å sikre seg en god økonomisk situasjon når man blir pensjonist handler om valg og prioriteringer i årene før man blir pensjonist. Og jo tidligere man tar gode valg og prioriteringer jo bedre vil man ha det økonomisk. pensjonssystemet Det norske pensjonssystemet er litt forandret og for mange vil pensjonen fra folketrygden bli redusert. Tidligere ble pensjon utbetalt fra 67 år. Imidlertid kan du nå velge om du vil ha pensjonen utbetalt fra 62 år, og da gjerne i kombinasjon med videre jobb. Pensjonen fra folketrygden ble tidligere beregnet ut fra de 20 beste inntektsårene (besteårsregelen). Nå teller alle år i jobben, så ved å ta permisjon eller jobbe mindre, vil det påvirke pensjonen din (alleårsregelen). Dette er valg og prioritering som du selv kan påvirke, men det er viktig at den enkelte tar eierskap til situasjonen og vurderer å spare selv til pensjonstilværelsen. hvorfor spare selv? Dagens pensjonsløsning har tre grunnpilarer; folketrygd, pensjon fra arbeidsforhold samt egen sparing til pensjon. For noen er det å nedbetale gjeld på boligen sin et alternativ til egen sparing. Dersom man har gjeldfri bolig når pensjonisttilværelsen begynner, kan man låne penger med boligen som sikkerhet eller man kan flytte til en billigere bolig. På den Svaret på det første spørsmålet er «ja» og «kanskje» på det siste. måten får man frigjort kapital man kan benytte som pensjonist. De som nærmer seg pensjonsalderen må spare et større beløp enn de som har lenge igjen. Derfor er det viktig at den som er ung begynner å spare. Det virker veldig langt fram å begynne å tenke på pensjon når du er i 20 eller 30-årene, men det er akkurat på det tidspunktet du kan gjøre den riktige prioriteringen. pensjonsmillionær Det er fullt mulig å bli millionær ved å spille Lotto. Men den fins en enklere og sikrere måte. Spillmarkedet i Norge er i sterk vekst, vi bruker stadig mere penger på Lotto, tipping og andre pengespill. De fleste kunne helt sikkert tenke seg å stikke av med førstegevinsten i Lotto, men sjansen for at det skjer er svært liten. Ved å spare kr i måneden fra man er 30 år, med en forventet årlig avkastning på 6 %, vil dette utgjøre 1 million kroner når man er 60 år. Beløpet kan selvfølgelig bli lavere eller høyere, men ved å spare over lang tid, har man tatt et valg som sikrer god økonomi som pensjonist. Mange velger å legge et automatisk trekk på lønningsdatoen. Dette er en enkel, praktisk og jevn form for sparing. Starter man med pensjonssparing som 30 åring, blir man pensjonistmillionær som 60 åring. antall 100-åringer i norge De færreste av oss som får oppleve sin egen 100-års dag. Men det er flere og flere som gjør det. Antall nordmenn som var 100 år eller eldre 1. januar i fjor var 368. Tilbake til tallet kristian jeksrud controller, bbl partner as kristian jeksrud var det ca 25 mennesker som var 100 år eller eldre. Dersom vi legger den mest sannsynlige befolkningssenario til grunn mener SBB at det vil være norske 100 åringer i år Det er altså stor sannsynlighet for at vi vil bli eldre i fremtiden enn det vi gjør i dag. Og når vi lever lengre har vi behov for mer økonomiske muskler. risikoprofil Dersom det er lenge til du blir pensjonist bør du kontrollere hvilken risikoprofil det er på dine pensjonsmidler. Det gjør du ved å kontakte det selskapet som har pensjon. Stadig flere i Norge har innskuddspensjon. Ved innskuddspensjon har den enkelte «ansvaret» for pensjonssparingens risikoprofil. ulik aksjeandel Når en arbeidstager får innskuddspensjon, velger arbeidsgiver ofte mellom tre ulike spareprofiler: Forsiktig, moderat eller offensiv pensjonssparing. Ofte blir det valgt en profil som er moderat til svært lav risiko. Imidlertid kan du selv endre din spareprofil for å øke sjansen for en bedre pensjonisttilværelse. Per i dag er det kun 5 % som bytter profil. Vær bevisst på dine muligheter og bidra til øke denne andelen! 26 27

16 Ingen grunn til bekymring Nettopp sett vesketyven forsvinne bak et hushjørne i en fremmed by? Står du med anklene under vann i din egen kjeller? Ingen fare. Det er hjelp å få! marta holstein-beck anne elisabeth næss Espen Hansen er en av mange dyktige saksbehandlere som tar deg imot hvis uhellet er ute. Den viktigste jobben for meg er å gi våre kunder et raskt og rettferdig skadeoppgjør, sier han. Det er skremmende å bli utsatt for tyveri. Det er også veldig frustrerende å oppdage at bilen står bom stille når du en stresset morgen forsøker å få start på den. Problemet er bare at det skjer. Og når ulykken er ute hva er vel ikke bedre enn å overlate dine bekymringer til noen du kan stole på? Forsikrer du deg gjennom Boligbyggelagenes Forsikring kan du være sikker på at din sak er i trygge hender. 42 boligbyggelag over hele landet har sammen dannet Boligbyggelagenes Forsikring. Her står verdier som trygghet og tillit like høyt som hos det enkelte boligbyggelag, sier saksbehandler Espen Hansen hos forsikringsleverandøren. Han har snart 30 års erfaring i jobben der han hver dag hjelper fortvilede sjeler. Det viktigste jeg gjør når jeg mottar en telefon, er raskt å sette meg inn i den gitte problemstillingen og kartlegge skadeomfanget. Deretter forteller jeg alltid kundene hva som kommer til å skje videre i saksgangen, forteller han. Uavhengig av typen skade, er Espen alltid opptatt av å jobbe raskt. Når det gjelder reiseforsikring, kan én telefon være nok til at du får ditt skadeoppgjør. I andre tilfeller, som for eksempel ved bilskade, er det ikke vi som rår over tiden. Eksempelvis må vi vente på at verkstedet blir ferdig med takseringen av skaden, forklarer Espen. For å gjøre ventetiden enklere for kunden, får alle oppnevnt én saksbehandler som de kan forholde seg til fra begynnelse til slutt. Vedkommende vil kjenne til den enkelte saken, og svarer mer enn gjerne på alle spørsmål du måtte ha underveis. Du får alltid tak i din saksbehandler på telefon eller mail. Vi jobbet veldig aktivt for at kundene våre skal føle seg godt ivaretatt. Når de ringer oss, er det fordi de er i en vanskelig situasjon. De er i en unntakstilstand i livet sitt. Da er det viktig at de får så enkel, rask og rettferdig saksbehandling som mulig, avslutter Espen. Gå igjennom dine forsikringer med jevne mellomrom. Årene går, og plutselig er ditt innbo mer verd enn det var da du sist tegnet forsikring. Kanskje har du bygget på huset, eller en garasje som ikke er forsikret? Tips! Anmeld alltid et tyveri. Uten anmeldelse er det vanskelig å få tilbake erstatning Husk alltid å fjerne alle verdisaker fra bilen. Kan du ikke ta med alt, så la det iallfall ikke ligge synlig. Ha skademeldingsskjema liggende i bilen. Dette kan du få av ditt forsikringsselskap. Du finner mer informasjon om forsikringsordningen på 28

17 . Medlemsfordeler i KBBL 2014 Atlanterhavsbadet Odin 15% rabatt på enkeltbilletter og klippekort. 20% rabatt på halvårs- og årskort. 20% rabatt ved leie av alle våre personløftere og maskiner inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark. Jon Sæter AS 10% rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer og garasjeporter. 20% rabatt på ventilasjon, takrenner, nedløp, beslag og takhatter. Malia Norsk Gjenvinning 18-25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapeter, gulv og alt av nødvendig oppussingsutstyr. Kostnadseffektive og miljøvennlige avfallsløsninger for KBBLs borettslag og medlemmer. DekkTeam SpareBank1 Nordvest 10% rabatt på dekkhotell. 35% rabatt på dekk. Tilbyr gunstige bolig- og bilfinansiering med lavere rente til medlemmer som søker elektronisk via Flisforum Norsk Låsservice 20% rabatt på fliser og tilbehør. 12% rabatt på timespriser. 15% rabatt på mekaniske produkter og tjenester. NEAS Jevnlig tilbud på strømavtaler med gode rabatter. Innenfor bredbånd får medlemmer rabatt på både etablering og bredbåndsrelaterte produkter. Ole Myren Gartneri Glassmester Solbjør 10% rabatt på ordinære varer. 15% rabatt på innramming, speil/interiørglass. 20% rabatt på solskjerming inne/ute, balkonginnglassing. 25% rabatt på isolerglass, vinduer og dører. KBBL Eiendomsmegling Nordmørskafeen 20% rabatt på meglerprovisjon. 10% rabatt på catering - kald mat. 15% rabatt på catering - varm mat. Her får du også bonus: West Elektro 10% rabatt på Elektromontør + svakstrøm *) 20% rabatt på Standardmateriell *) 15% rabatt: Belysning *) *) Ytterligere 3% bonus med aktivert Fordelskort Bademiljø Inntil 7% rabatt på timesats dagtid *) Øivind Lystad Inntil 15% rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr *) Inntil 20% rabatt: Rør og deler *) *) Ytterligere 3% Bonus med aktivert Fordelskort Maxbo Backer Variabel rabatt (0 43%) på varelinjenivå *) *) Ytterligere 2% bonus med aktivert Fordelskort HTH Kjøkkenforum 20% rabatt på HTH gruppe 1, 2, 3, 4 *) 15% rabatt på HTH gruppe 5, 6, 7 + Implast *) 10% rabatt på Spekva, Stein, Marbré, Ka, Skyvedører *) *) Ytterligere 2% bonus med aktivert Fordelskort Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. 29 Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

18 Enda bedre banktilbud Inger Lise blir gartner KBBL er et av boligbyggelagene i Norge med de beste medlemstilbudene! Medlemskontingenten kan spares inn på et blunk. Nå er en ny avtaleperiode på tre år innledet, og bortimot alle samarbeidspartnere blir med videre. Blant dem SpareBank 1 Nordvest. ove rødal Det blir en ny fase i livet! I 20 år har autorisert regnskapsfører Inger Lise Settem Berg vært en av bærebjelkene i KBBL. I alle år har hun i tillegg vært kjent for sine «grønne fingre» og interesse for godt hagestell. I en alder av 51 år tar hun spranget og blir gartner. 21. mars har hun siste arbeidsdag i boligbyggelaget. ove rødal Næringslivet ser nytten av gode relasjoner, gjennom gunstige tilbud til våre medlemmer. I tiden fremover håper vi også å få med oss enda flere bedrifter og jobber blant annet med å knytte til oss nye bransjer, sier Liv Berit Bach, leder for marked og medlem i KBBL. SpareBank 1 Nordvest har gjort sitt tilbud til medlemmene enda bedre enn i forrige avtaleperiode. Gjennom KBBL har vi mulighet til å nå nye kunder for å vise at vi er en moderne bank med dyktige rådgivere. Vi gir gunstige tilbud innen bolig- og bilfinansiering ved nye lån, sier trainee i SpareBank 1 Nordvest Marielle Kongestøl. For å oppnå disse medlemsfordelene på nye lån må lånesøknad sendes elektronisk via KBBLs nettside, Medlemmene får 0,10 prosent lavere rente på boliglån i henhold til bankens prisliste. Et eksempel: Tilsier prisbok 3,8%, vil et medlem som søker om lån via KBBLs nettside kunne få 3,7% rente. Etableringsgebyret er også redusert og er på kun kroner, mot normalt kroner. Billån tilbys KBBLs medlemmer fra SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Det tilbys en medlemsrabatt på hele 0,5% og en halvering av etableringsgebyr, sier Kongestøl. Også billån må søkes via KBBLs nettside, SpareBank 1 Nordvest er hovedsponsor for mange kulturarrangementer i regionen: Gurispelet, Tahitifestivalen, Fosskonserten og Operafestukene. Medlemmer i KBBL vil få tilbud om gratis billetter eller billetter til redusert pris gjennom KBBLs hjemmeside. I tillegg vil KBBLs medlemmer også bli invitert til temakvelder som vil dreie seg om bankrelaterte temaer. Gode samarbeidspartnere, KBBL ved Liv Berit Bach (til høyre) og SpareBank 1 Nordvest ved Marielle Kongestøl (til venstre). Banken tilbyr nå ekstra gunstige renter til boligbyggelagets medlemmer. Inger Lise Settem Berg skal slutte i KBBL etter 20 år og begynne som butikkleder i Hageland Surnadal. Hun utdanner seg nå til gartner. Jeg regner med å få med meg noen generalforsamlinger først. Det blir jo vemodig å forlate gode kolleger etter så lang tid, men samtidig gleder jeg meg til å starte som butikkleder for Hageland Surnadal fra 1. april, sier Inger Lise. ønsker seg småbruk Hun har de siste par årene hatt redusert stilling i KBBL (60 prosent), i samband med at hun begynte på gartnerskolen på Vea i Moelv sommeren Her har de tilbud for voksne som er i jobb, med ukesamlinger. Jeg har vært interessert i hageplanter i mange år og vært leder i Kristiansund Hagelag, forteller hun. At det ble jobb i Surnadal var ikke helt tilfeldig. Hun har sine røtter fra distriktet. Mannen er fra Kristiansund, så foreløpig blir det pendling. Senere håper hun å få kjøpt et småbruk i Surnadal og få med seg ektemannen innover! Med to voksne barn og to barnebarn i Kristiansund blir det uansett mange turer til Nordmøres hovedstad. Det er en spennende butikklederjobb jeg går til. Hageland er nystartet i 2013, og en del av et stort senter nede på Øra i Surnadal, sammen med Byggmakker og Fliskompaniet. Totalarealet er på kvm. Det har ikke vært hagesenter i området tidligere og tilbudet er allerede blitt veldig godt mottatt. Det kommer kunder fra fjern og nær, noen fra Kristiansund også håper jeg. I tillegg til et bredt utvalg i alle typer planter, selger hagesenteret også hagemøbler, interiørvarer og gaveartikler. stor utvikling Inger Lise sier at hun ser tilbake på 20 fine år i KBBL og mange flotte møter med kunder. I det daglige er det gjerne styreledere jeg har snakket med, men har møtt beboerne på de mange generalforsamlingene jeg har deltatt på. Jeg vil takke for alle de hyggelige bekjentskaper jeg har fått, sier Inger Lise. Det er utrolig mange flotte mennesker rundt om kring i boligselskapene KBBL forvalter som har gjort jobben spennende. Hun medgir at generalforsamlingstiden har vært travel, men samtidig hyggelig og inspirerende. Den største forskjellen siden jeg startet i 1993, er at kravene til dokumentasjon fra myndighetene har blitt langt strengere, og at vi har fått forretningsførsel for mange nye borettslag og andre boligselskaper. Det har også vært mye nybygging de siste årene. Jeg har hatt ansvar for regnskapet for mange av prosjektene, sier Inger Lise. Hun er glad for at det er et sterkt og oppegående lag hun forlater. Da hun begynte hadde boligbyggelaget nettopp vært gjennom en kritisk tid, og hun fikk være med på gjenoppbyggingen. greit å være student 51-åringen regner med å få god bruk for sin bakgrunn som autorisert regnskapsfører også i sin nye jobb. Som butikkleder blir det noe administrasjon i tillegg til salg, og hun er vant til å ha orden i «sysakene». Hun synes det har gått greit å gå tilbake til skolebenken som 50-åring. Som voksen student slapp hun å repetere fag som norsk og engelsk, men har fått konsentrert seg fullt og helt om de rene gartnerifagene. Det er et flott miljø på skolen. Vi er 25 personer i min voksenklasse og avslutning på to års skole er i juni, med siste eksamen. Gartneryrket er et fag som dekker et stort felt, og vi har vært gjennom veldig mye og om jeg hadde ønsket det, kunne jeg ha gått videre og spesialisert meg. Men nå er det jobben som butikkleder jeg gleder meg til! 30 Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 31

19 Fakta om Kariveien borettslag Bygd i 1969 Består av 8 leiligheter i 4-mannsboliger beliggende i Brunsvika, ved den nye KBK-banen. Barnevennlig område, med lite trafikk Trio som er veldig fornøyd med rehabiliteringen av de to byggene som utgjør Kariveien Borettslag. Fra venstre: Tidligere styreleder Vegard Grimstad, styremedlem Christian P. Angvik og byggmester i Trio Hus AS Eirik Schalde. Balkongene er blitt større enn før. Kariveien Borettslag fremstår som nytt lag _ Vi er svært fornøyd med resultatet! Styreleder i Kariveien Borettslag Gry Olufsen skryter av jobben som teknisk avdeling i KBBL og entreprenør Trio Hus AS har gjort i samband med at borettslaget har fått en full «makeover» utvendig. De to firemannsboligene like vest for den nye KBK-banen framstår nå som nye bygg! ove rødal Jeg ble ny leder først i mai i fjor, så jeg var ikke med på planleggingen av rehabiliteringen. Der gjorde Silje Gaupseth, Vegard Grimstad og Christian P. Angvik en god innsats sammen med prosjektleder Pål Sæther i KBBL. Men byggeperioden var travel, sier Olufsen. Det var litt støy, men det får man tåle, tilføyer hennes forgjenger som styreleder, Vegard Grimstad. omfattende prosjekt Byggmester Eirik Schalde i Trio Hus AS forteller at arbeidet startet høsten 2012 og var ferdig våren Kostnaden på prosjektet ble 3,5 millioner kroner. Vi hadde stort sett fire-fem mann på jobben. Det var et omfattende prosjekt. Vi har skiftet bordkledning, etterisolert alle fasader, etterisolert loft, lagt decratak, nye og store balkonger er bygd, alle vinduer er skiftet med trelags isolerende glass og det er montert nye balkongdører, alt i vedlikeholdsvennlige vinylvindu fra H-produkter, sier Schalde. I rehabiliteringen inngikk også nytt felles redskapshus, nye uteboder og nye renovasjonsskur. Nå mangler det bare litt oppussing og maling av murene for at alt er fornyet utvendig. Innvendig er beboerne flinke med å vedlikeholde og ha en god standard på leilighetene. godt miljø Både styreleder Gry Olufsen og hennes forgjenger Vegard Grimstad forteller at det er blitt mindre strømforbruk og merkbart varmere i leiligheten etter rehabiliteringen. Ikke minst er kulden fra vinduene borte. De er også svært fornøyd med av balkongene er blitt større enn de gamle og gleder seg til vår, sommer og høst! Styrelederen sier at det er et godt miljø i det lille laget som huser ni beboere. Selv bor hun i leilighet med samboer, og jobber til daglig i kulturog næringsenheten i Kristiansund kommune. Gry kommer fra Tustna, men bodde en periode i Trondheim. Vi har en god blanding av yngre voksne og eldre voksne. Leilighetene egner seg godt for enslige og par. De er på 53 kvm., har ett soverom, men et tilleggsrom som kan brukes Gry Olufsen Styreleder til gjesterom, kontor eller lignende. Hun vil ikke ha noen formening om prisene for leilighetene vil øke etter rehabiliteringen, men tror interessen for å flytte til borettslaget vil bli mye større. god dialog med kbk stadion Styrelederen er i god dialog med Øyvind Holten i KBK Stadion om en forskjønning av baksiden av tribunen. Jeg har god tro på et at blir en god løsning for begge parter, sier Olufsen, som ikke har noe imot at KBK denne sesongen greier å kvalifisere seg til Tippeligaen. Jeg tror og håper stadionutbyggingen kan bli positiv for hele området i Kariveien. Det gamle anlegget var veldig slitt, sier hun. Styret består av tre personer; Gry Olufsen, Per Einar Ugelstad og Christian P. Angvik. Tidligere styreleder Vegard Grimstad er vararepresentant sammen med Runar Høyem. 32 Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 33

20 Prosjektleder Øivind Holten i KBK Stadion og daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, gleder seg til stadionprosjektet som de her viser fram, står klar til første hjemmekamp 13. april. KBK får praktanlegg Et meget godt samarbeidsklima mellom klubbene KBK og KFK gjør at byen får et flott og tidsmessig stadion før KBK spiller sin første hjemmekamp i årets 1. divisjon 13. april. Trofast samarbeidspartner fra starten for 10 år siden, KBBL, er med som viktig støttespiller både økonomisk og dugnadsmessig også denne sesongen. ove rødal Nytt moderne kunstgress er på plass på den tidligere KFK-banen, nye tribuner mot øst, vest og sør med plass til står klare til 13. april når Ullensaker/Kisa kommer på besøk - og neste år kan KBK ta i bruk sitt nye klubbhus. De totale investeringer vil ligge på 30 til 35 mill., langt rimeligere enn de alternativer man jobbet med tidligere, blant annet i Pilotveien. I stedet for å barbere disse planene svært mye, kom samarbeidet med KFK i gang og muligheten til et flott anlegg for en overkommelig pris. en ny tid for kbk Dette blir et helt annen hverdag enn vi hadde før. Det er mange steg opp fra tiden på «Idrett». En god løsning for alle parter, sier daglig leder Kjetil Thorsen i KBK. Han er glad for den gode støtten laget får fra lokalt næringsliv, ikke minst fra boligbyggelaget som er en av hovedsponsorene. Administrerende direktør i KBBL, Vidar Solli, var styreleder i de viktige oppstartsårene. Mange i boligbyggelaget er blitt rekruttert til dugnadsinnsats for klubben, sier Thorsen med et smil. Han forbereder sesongen i KFKs ærverdige klubblokaler og er veldig fornøyd med de samarbeidsløsningene man har fått til både til nytt baneanlegg og kontor- og garderobefasiliteter på kort og lengre sikt. Nå gjenstår det bare å skaffe seg mange poeng framover og på nytt tenne håpet om Tippeliga-spill. Etter mange seire på rad i fjor sommer var laget en kort periode på «direkte opprykks-plass» hypermoderne anlegg Prosjektleder Øivind Holten i KBK Stadion sier at det blir et hypermoderne anlegg, blant de beste i sin klasse i Norge når alt er på plass. Han roser også KFKs gode samarbeidsvilje og dugnadshjelpen som de stiller opp med. Det blir et fantastisk flott atrium med en intim atmosfære. KBK Stadion vil framstå som et helt nytt anlegg. Banen er på hele 68 x 105 meter, det vil si internasjonale mål, og sikkerhetssonen rundt banen er større enn på store fotballarenaer i England og andre steder, sier han. Tribunearbeidet pågår for fullt får plass på vestsida, 540 på sørsida og på østsiden. Mot nord blir det en laget en reklamevegg. Hvis det blir behov, f. eks. ved opprykk, kan publikumskapasiteten økes med ved å bygge tribune også på nordsiden, slik at stadion totalt da vil ha en kapasitet på ca sitteplasser. Han forteller at det i tillegg vil komme salgsboder og sanitæranlegg, lokaler for media og oppstilling for kameraer. Hovedadkomsten til banen vil bli fra nord (Hagelinområdet), noe som vil medføre en stor forbedring av trafikkforhold og miljø for boligbebyggelsen sør for banen der adkomsten ligger i dag. forskjønning Slik jeg ser dette blir det et stadion som forskjønner hele området. De gamle og slitte tribunene blir borte, sier Holten. Han forteller at gressbanen ved siden av det nye anlegget vil få kunstgress og at området sør for banen og arealet mellom fotballhallen og kamparenaen etter hvert skal asfalteres slik at støvplagen forsvinner. Vi vil også begynne å reise et hovedbygg for klubben, foreløpig beregnet til ca. 900 kvm. Anbudsinnbydelse vil bli sendt ut i februar. Bygget vil inneholde alle nødvendige fasiliteter for klubben og stå ferdig til neste sesong. Det kan også utvides med VIP arealer og arealer til næringsformål. Øivind Holten sier at det har vært en meget travel prosjekterings- og anleggsfase. Vi har gjort så godt vi kan for å informere naboer og vil legge stor vekt på best mulig informasjon fremover. Ta gjerne kontakt på telefon eller via mail om det er noe du lurer på, oppfordrer Holten. Daglig leder Kjetil Thorsen legger til at alle er hjertelig velkommen til å være med på dugnadsarbeid framover. Mye arbeid må utføres før kampen om poeng innledes. 34 Bomagasinet nr. 1, 2014 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 35

magasinet NR.1 / 2014 Gode rutiner side 4 Bruk LABO-kortet side 26 Medlemsblad for LARVIK BOLIGBYGGELAG En Ridder med fortrinnsrett side 6

magasinet NR.1 / 2014 Gode rutiner side 4 Bruk LABO-kortet side 26 Medlemsblad for LARVIK BOLIGBYGGELAG En Ridder med fortrinnsrett side 6 BO magasinet NR.1 / 2014 Gode rutiner side 4 Bruk LABO-kortet side 26 Medlemsblad for LARVIK BOLIGBYGGELAG En Ridder med fortrinnsrett side 6 Start Forfra Start Forfra Se TV når det passer for deg. Hvor

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 2 ss flytende margarin 3 stk gulrot 2 stk persillerot 2 skive sellerirot 100 g revet parmesan 1 ts tørket

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

HØS. Høst inn fra hagen Aktiviteter sammen med barna Plommer i bøtter og spann Forbered deg til våren! Din lokale gartner

HØS. Høst inn fra hagen Aktiviteter sammen med barna Plommer i bøtter og spann Forbered deg til våren! Din lokale gartner HØS inspirasjon Høst inn fra hagen Aktiviteter sammen med barna Plommer i bøtter og spann Forbered deg til våren! Din lokale gartner TA FOR DEG AV HØSTEN Sett deg ned i en blåbærtue og spis deg mett og

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter FRANSK KYLLINGGRYTE 4 skiver bacon, grovhakket 2 kyllingpølser 1 ss olivenolje 35 g hvetemel saltflak og nykvernet sort pepper til å

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Krydderurter minileksikon

Krydderurter minileksikon Krydderurter minileksikon Generelt om bruk av ferske urter Vær raus med krydderurtene så drar du nytte av alle de gode antioksidantene i tillegg til de mange spennende smakene. Bruk gjerne dobbel mengde

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com ANTIPASTI Italienske forretter du kan lage selv Til å ta med & nyte marche-restaurants.com (Fylte sjampinjonger) Funghi ripieni 200 g store sjampinjonger, brune eller hvite 10 g bladpersille 1 egg 25 g

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Skap julestemning med sild Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Sild er en glemt skatt med utallige muligheter, det er bare å bruke fantasien! Alt du trenger

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

Sommerminner 99,- Din lokale gartner. Stor sommerkonkurranse se siste side. Leonardo Da Vinci klaserose. Best i test på pris

Sommerminner 99,- Din lokale gartner. Stor sommerkonkurranse se siste side. Leonardo Da Vinci klaserose. Best i test på pris Sommerminner Stor sommerkonkurranse se siste side VGs Hagebørs våren 2013 BoGrønt Best i test på pris for 3. år på rad Les mer på bogront.no og på vår facebookside! Din lokale gartner Leonardo Da Vinci

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT!

LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT! LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT! LAKS OG ANDRE FRISKE FRISTELSER TIL GRILLEN Sjømat er enkelt å tilberede. Fisken er alltid mør, det gjør den særlig godt egnet til grilling. Her er noen enkle tips og

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

Snøfrisk. En ost med mange muligheter

Snøfrisk. En ost med mange muligheter Snøfrisk En ost med mange muligheter Snøfrisk er en serie med fersk kremost med myk smørbar konsistens. Snøfrisk er laget av 80 % geitemelk og 20 % kufløte. Smaken er frisk og syrlig med karakteristisk,

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

Før mors kjøttkaker nå dine

Før mors kjøttkaker nå dine Før mors kjøttkaker nå dine 8 raske middager Nye tider like gode kjøttkaker Ingenting er som mors kjøttkaker men nå er det på tide å ta over og det tar bare et par minutter. Legg Gilde Karbonader, Gilde

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

KOSESTUND. når du fortjener det

KOSESTUND. når du fortjener det KOSESTUND når du fortjener det SPA Ostekjeks med urter 4 porsjoner 100 g smør 100 g revet, vellagret ost, f eks sveitser- eller jarlsbergost 100 g hvetemel 1 knivsodd kajennepepper 2 ts finhakket rosmarin

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 25-32 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. FRUKTIGE GRANOLAMUFFINS MED FITNESS 2,4 dl siktet hvetemel 1,7 dl fullkornsmel 2 ts bakepulver ½ ts salt ½ ts kanel 2 store egg 1,7 dl brunt sukker 1,2 dl

Detaljer

Lag deilige retter med egg!

Lag deilige retter med egg! Vær med på å feire Verdens eggdag fredag 10. oktober: Lag deilige retter med egg! Egg i hele verden Egg spises over hele verden, i alle kulturer, i fattige såvel som i rike land. Egget gir menneskekroppen

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

Slik blir du en ekte grillkonge!

Slik blir du en ekte grillkonge! Slik blir du en ekte grillkonge! Posted on May 19, 2014 by felles Hvordan ta grillmaten til nye høyder? Her er oppskriftene som gir vann i munnen! Pølser med lomper på engangsgrillen er både enkelt og

Detaljer

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver 21. november I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Vi får ofte besøk av fluer på terrassen. De er plagsomme og vi har kjøpt fluesmekke for å slå i hel så mange vi kan. Og disse

Detaljer

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli Chevre Norsk Chevre frå Haukeli Norsk Chevre frå Haukeli er laget av geitemelk fra Haukeli og finnes i to varianter; naturell og hvitmugg. Chevre frå Haukeli naturell er en kremost som har en frisk, syrlig

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Ingredienser: 2 4 personer 1 liten/mellomstor brokkoli 100 g aspargesbønner 100 g renset grønnkål 50 g grovhakkede cashewnøtter 1 rød chili, renset for frø og finstrimlet

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Et par bilder fra Paleros.

Et par bilder fra Paleros. PALEROS 10. - 17. JUNI 2013 Paleros er en liten fiskerlandsby som ligger lengst vest på det greske fastlandet. Det er et rolig sted som er lite påvirket av turisme. Fiskebåtene er fremdeles i drift. Langs

Detaljer

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tradisjonell skreimølje ca. 1 kg fersk skrei/torsk i skiver 1 dl salt 2 l vann hel svart pepper Rogn 1 rogn av skrei/torsk, ca. 400 g 1 l vann 2 ss salt Lever ca.

Detaljer

Friske fristelser i NORGE

Friske fristelser i NORGE Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com * HVAM URTETID LIER SØR*/NORD HOLMESTRAND Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge VESTBY RYGGE ØST/VEST

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Suppe er godt, næringsrikt og billig.

Suppe er godt, næringsrikt og billig. - 1 Hei Vi i prosjektgruppa ønsket oss økologisk møtemat, men det var ikke alltid lett å få tak i. Det gjorde at vi tok initiativ til å lage dette hefte med økologiske supper. Suppe er godt, næringsrikt

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM ekte marsipan MANGE MULIGHETER 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. én marsipan

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

ekte italiensk kjærlighet

ekte italiensk kjærlighet Gi hverdagen et lite dryss av ekte italiensk kjærlighet Den italienske kjærligheten. Du kjenner den når du lar en bit Reggiano smelte på tungen. Gjennom flere års lagring modnes osten og smaken kan fortone

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Kunsten å koke vann. Jamie Oliver. Gyldendal Norsk Forlag

Kunsten å koke vann. Jamie Oliver. Gyldendal Norsk Forlag Kunsten å koke vann Jamie Oliver Gyldendal Norsk Forlag 1 Innhold Forord x Salater 13 Matlaging uten varme 15 Posjering og koking 25 Dampkoking og koking i pose 36 Grytekoking og brasering 45 Pannesteking

Detaljer

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat.

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. Tor og Mia elsker Superpizzaer. Superpizzaene er veldig gode og sunne. Hvis du ikke liker eller tåler noe av det

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Hot og godt! Dette er fjerde del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Oppskrifter Lag knekkebrød med Fedon Musli og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Knekkebrød med Fedon Musli 1 pose Fedon musli 3 ss mandler (kan droppes) 1 ts salt 1 ss økologisk kokosfett (kan droppes)

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer