KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen"

Transkript

1 KJØ BRANSJEN F Kuraas med kebab Ny vår for Røroskua Vellykket Kiel-konferanse TEMA: Emballasje og produktdesign Garantister for kvalitet i grisebingen

2 Bli med til IFFA i Frankfurt mai 2010 Fellesreise mai 2010 En samlet bransje arrangerer sammen med Expert Reiser en fellesreise til IFFA Bli med i fellesskapet! Fly 8. mai SK 4751 Oslo Frankfurt kl mai SK 4756 Frankfurt - Oslo kl Ønskes andre tider og/eller avreiseby, vennligst ta kontakt for tilbud. Hotell - Vi har hotell 7/5-13/ Hotel Ibis Frankfurt Centrum, min. 2 netter Speicherstrasse 4, Frankfurt Et godt 4 stjerners hotell med god beliggenhet ved elven Mainz og kort vei til Hauptbahnhof og messeområdet Pris pr. person: Dobbeltrom NOK 5.975,- Enkeltrom NOK Hotel Savoy, min. 3 netter Wiesehüttenstrasse 42, Frankfurt Et meget godt 4 stjerners hotell like ved Hauptbahnhof og kort vei til messeområdet Pris pr. person: Dobbeltrom NOK 6.990,- Enkeltrom NOK 9.750,- Prisene inkluderer: - Flyreise Oslo - Frankfurt - Oslo inkl alle avgifter - 2 netter på hotell med frokost inkl lokale skatter Ibis - 3 netter på hotell med frokost inkl lokale skatter Savoy - Transfer fra flyplass-hotell (ved min. 25 personer samlet) - Reiseleder, Expert Reiser (ved min. 25 personer samlet) Messekort: Vi kan hjelpe til med messekort Påmelding til reisen: Send e-post til eller ring IFFA 2010 IFFA Messen i Frankfurt har vært verdens ledende messe for kjøttindustrien i over 50 år. Det er her bransjen blir formet, beslutninger og viktige avtaler blir satt. Messen blir arrangert hvert 3. år og tilbyr en unik mulighet for å få nye impulser innen bransjen. Mer enn besøkende regner man med kommer til årets messe for å besøke mer enn 900 utstillere. Mer detaljer om messen finner du på Reis til IFFA med gode kollegaer. Bestillingsfrist: 1. Februar 2010 OBS!! Begrenset plass, så her gjelder det å være rask! Ibis Centrum Våre vilkår Avbestillingsregler Avbestilling etter påmelding: Avbestillingsgebyr kr ,- pr. Person. Avbestilling senere enn 60 dager før avreise: Turprisen minus depositum refunderes KUN hvis plassen videreselges eller ved sykdom hvor avbestillingsforsikring er tegnet og legeattest kan fremvises. Ansvar Arrangørene påtar seg intet ansvar for endringer av reisetider eller forsinkelser, prisstigninger og/eller valutaforhøyelser. Det forbeholdes rett til å annullere arrangementet ved for liten deltagelse, evt. foreta en mindre prisforhøyelse for å få gjennomført arrangementet. Rett til endringer i programmer forbeholdes. Vi tilbyr Forsikring Vi kan tilby reiseforsikring til deltagerne som dekker reisegods, reisesyke, ulykke og ansvar. Premie kr pr. Person. Se påmeldingskupongen. Vi kan også tilby avbestillingsforsikring til 6 % av reisens pris, gjelder kun ved sykdom. Våre samarbeidspartnere: Savoy Kontakt Expert Reiser: Linda M. Eide Telefon Telefaks

3 N YHETER Grilstad samler all skjæring i Levanger Stange-produkter blir matspesialitet Sortland-bønder stifter eget slakteri Turbulente tider i råvaremarkedene Vesp mot rånelukt Nedgang i klekketall på verpekylling ABC er ISO godkjent Videreutdanningskurs i hygiene og mattrygghet Nye salmonellaregler bidrar til mindre destruksjon Kroksamarbeid mellom KLF og Nortura Eidsmo flytter spekematen til Oppdal Avklaring om import av ferdigstekt bacon R E P O R T A S J E R Private fjørfeaktører tar nye markedsandeler i HORECA-markedet Nortura så vidt i pluss Kebab fra Kuraas til hele Norge Ny vår for Røroskua Kiel-konferansen 2010 P R O D U S E N T: Driver framtidsrettet spesialproduksjon av drektige purker Toma sertifiseres etter ISO F A G L I G: Sortering av kjøtt enklere med «MeatAutoSort» T E M A : Emballasje og produktdesign FAST STOFF Leder Gjestekommentaren KLF-nytt Jushjørnet Litt om mangt INNHOLD F O R S I D E N: Ekteparet Solfrid Våset og Ottar Weel er formeringsbesetning for Furuseth AS. F O T O: P E R A. S L E I P N E S KJØ BRANSJEN A B O N N E M E N T S E R V I C E Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ANSVARLIG REDAKTØR: Per A. Sleipnes TELEFON OS L O: TELEFAX OS L O: MOBILTELEFON: P O S T A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo B E S Ø K S A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo L A Y O U T, T R Y K K: Morten Hernæs 07 Gruppen AS A N N O N S E R: Bjørns Marketing Bjørn Morken TELEFON: MOBILTELEFON: A B O N N E M E N T: 610 kr pr år M E D A R B E I D E R E: 410 kr pr år 1

4 LEDER Hvor er kjøttkompetansen i matkjedeutvalget? Regjeringen har nylig nedsatt et utvalg som skal utrede styreforholdene i matvarekjeden, det som heretter vil bli kalt matkjedeutvalget. Leder av utvalget er tidligere parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Einar Stensnæs, og med seg får han 14 andre medlemmer åtte kvinner og seks menn. Det er særdeles prisverdig at Landbruks- og matdepartementet nå setter i gang dette arbeidet og det ingen tvil om at disse 15 personene tar fatt på en særdeles viktig oppgave. Arbeidet skal legges fram i november Men det er noe som skurrer allerede før utvalget er kommet skikkelig i gang med sitt arbeid. Sammensetningen! Det er liten tvil om at industrileddet i den norske matvarekjeden er for dårlig representert i dette utvalget. blitt funnet verdig en plass i matkjedeutvalget og det samme har direktøren i Handel- og servicenæringens Hovedorganisajson (HSH). Men altså ingen fra kjøttbransjen verken den privat del eller samvirkedelen. Det er både skuffende og overraskende. Kjøttbransjens aktører blir hardt presset både fra handelen som ønsker lavere priser og fra bønder som ønsker høyere råvarepriser. Derfor er det meningsløst at ikke utvalget har sterkere representasjon fra det leddet som kanskje kjenner dette presset hardest. Vi vet at norsk kjøtt- og matindustri er den eneste avsetningskanalen for norsk landbruk. Samtidig er det denne industrien som står for innovasjonen, videreutviklingen og mangfold. Konkurranselikhet i industrien og hvilke rammevilkår oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden bør i høyeste grad være interessant å undersøke nærmere for utvalget. Det økte eierskapet og innflytelsen fra handelen over andre ledd i matvarekjeden er en utvikling som myndighetene til nå ikke har gått grundig inn i. Derfor er det på høy tid at konsekvensene av denne innflytelsen både for forbrukere og mat/kjøttindustri blir belyst. Effektiv og ikke minst rettferdig konkurranse i matvarekjeden er viktig både for å holde prisene på et riktig nivå. Men vi etterlyser en mer logisk sammensetning av det utvalg som skal saumfare konkurransesituasjonen. Det er greit med bred geografisk spredning, juridisk ekspertise, kompetanse innen næringsutvikling og merkevarekunnskap. Men kjøttbransjekompetansen savnes. En rask gjennomgang av listen over personer som er funnet verdig plass i matkjedeutvalget viser at den viktige kjøttindustrien ikke er representert i utvalget. Vi finner bl.a. to representanter med bakgrunn fra Norges Bondelag, en informasjonsdirektør i dagligvarekjeden COOP Norge, en representant for dagligvareleverandørens forening og markedsdirektøren i Lerøy Seafoods. En underdirektør i Forbrukerrådet har også Det er liten tvil om at industrileddet i den norske matvarekjeden er for dårlig representert i dette utvalget. Fred Olsens gate Oslo TLF: F A X: ADMINISTRERENDE DIREKTØR Dag Henning Reksnes MOBILTELEFON: M A R K E D S- O G PR O G N O S E S J E F Endre Myhr MOBILTELEFON: KOM M U N I K A S J O N S- OG ORGANISASJONSSJEF Hulda Tronstad Nydal MOBILTELEFON: ØKONOMISJEF Judith Granli MOBILTELEFON: M A T T R Y G G H E T S- O G KVALITETSSJEF Mette Juberg Varan MOBILTELEFON: K O N T O R S J E F Randi Spidsberg MOBILTELEFON: S E N I O R R Å D G I V E R Rolf Aass MOBILTELEFON: ASSISTERENDE DIREKTØR Bjørn-Ole Juul-Hansen MOBILTELEFON: FAGSJEF EGG/FJØRFE Marlene Furnes Bagley MOBILTELEFON: FAGSJEF FIRBEINTE HUSDYR Karl Kristian Kongsted MOBILTELEFON: KLF MEDIA Per A. Sleipnes MOBILTELEFON:

5 NYHET - E-LÆRINGSKURS HMS - TRYGG PÅ JOBBEN Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt og effektivt Nettbasert læring - enkelt, effektivt og fleksibelt Personlig verneutstyr Sikker knivbruk Sikker bruk av arbeidsutstyr Roller og ansvar i bedriften Forebygging av personskader Ettertest med kursbevis Kurset er utviklet i samarbeid mellom Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat & Bio og Animalia. NHOs Arbeidsmiljøfond har finansiert prosjektet. Ta kontakt med Animalia for mer informasjon på: telefon: e-post: NYHET! HMS - TRYGG PÅ JOBBEN som e-læringskurs

6 GJESTEKOMMENTAREN En bred og «lang» melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken! Av ekspedisjonssjef FRØYDIS VOLD i Landbruks- og Matdepartementet Prosjektleder for meldingsarbeidet. Når Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk neste vår legger fram en ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken, er det med bakgrunn i målsettingen om å utvikle en framtidsrettet landbruks og matpolitikk her i landet, samt å styrke landbrukets viktige samfunnsroller framover. Vi går for en bred og «lang» melding, en brei inngang til hva som er landbruk og «lang» sørger for hele verdikjeder! Det er 10 år siden sist en slik melding ble lagt fram og viktige stikkord for den meldingen som kommer våren 2011 vil i alle fall være matsikkerhet/mattrygghet, konkurransekraft og verdiskaping, nye næringer og utvidede samfunnsoppgaver. Vi vet at verden har for lite mat. Dette er et problem vi ikke kommer utenom når linjene for vår framtidige landbruks- og matpolitikk skal trekkes opp. Også den norske befolkningsveksten gir oss betydelige utfordringer. det som skjer i WTO den nærmeste tiden spille en avgjørende rolle. Men uansett hva som skjer utenfor landets grenser, er en bred nasjonal oppslutning om en offensiv og framtidsrettet landbruks- og matpolitikk viktig. Derfor er det avgjørende at både primærleddet og industrien bidrar med innspill. Disse vil i sin tur hjelpe oss med å prioritere hva som skal være med i meldingen. For kjøttindustriens aktører vil det være viktig å få vurdert og analysert konkurransekraften i verdikjedene. Forholdet mellom jordbruk, næringsmiddelindustri og handelsledd vil i så måte være interessant å se nærmere på. Maktforholdene vil bli gjennomgått i et eget arbeid parallelt med meldingen. En annen viktig problemstilling i den nye meldingen er reindrift. Her vil økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft få stor oppmerksomhet. Det blir også interessant å få avdekket i hvor stor grad produksjonen av landbruksvarer her i landet forskyver seg mellom regionene. Vi har en erklært målsetting om landbruk i hele landet og det innebærer at utilsiktede forskyvninger kan rokke ved denne målsettingen. Jeg vet at kjøttindustrien er svært opptatt av at den meldingen som nå kommer blir en melding der matindustriens rolle og utvikling får bred oppmerksomhet. Det er selvsagt viktig også for oss. Men da er vi avhengig av konstruktive innspill. Vi er opptatt av et helhetlig verdikjedeperspektiv når vi nå går i gang. Vær med å bidra til dette! Basisen for den meldingen som det nå arbeides med, er et fortsatt sterkt importvern og et godt internasjonalt rammeverk. Men det er viktig å understreke at vi skriver en melding i betydelig usikkerhet om hvor sterkt dette importvernet blir i framtida. På dette området vil For kjøttindustriens aktører vil det være viktig å få vurdert og analysert konkurransekraften i verdikjedene. haavind vs vislie Advokatfirmaet Haavind Vislie finnes ikke lenger. Uten et snev av dramatikk har navnet blitt kortere, men virksomheten er den samme som før. Advokatfirmaet Haavind er med mer enn 100 advokater ett av Norges ledende firmaer, med spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Vi har lang erfaring med saker som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. Les mer på haavind.no Løsninger finnes. 4 Kontakt: Geir Steinberg Nina Melandsø Telefon:

7 NYHETER Grilstad fl ytter all skjæring til Levanger Konsernledelsen i Grilstad har besluttet å flytte all skjæreaktivitet av storfe og sau/lam til konsernets anlegg i Åsen i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Alt tyder på at også produksjonen ved Hemsedal-anlegget blir flyttet til Åsen. Å gjøre om Åsen-anlegget fra kyllingforedling for å håndtere nedskjæring av storfe, sau og lam, har en prislapp på nærmere 20 millioner kroner. I tillegg kommer noen millioner i startkostnader. Flyttningen medfører at anlegget får tilført aktivitet som tilsvarer en årsomsetning på rundt 300 millioner kroner i startfasen og trolig 400 millioner når driften går for fullt. I første omgang vil anlegget sysselsette mellom personer. Fornuftig Med bakgrunn i dette vedtaket starter vi nå ombygging og overflytting av linjer. Vår plan tilsier at vi skal ha oppstart av aktivitet i dette anlegget i april. Med de vurderinger som er gjort, føler vi oss trygge på at dette er fornuftig beslutning for vårt konsern, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg. Beslutningen innebærer at 24 ansatte ved konsernets anlegg i Fossegrenda i Trondheim vil få nytt arbeidssted fra april. Men det ikke bare her det blir endringer. En utredning er i gang Vår plan tilsier at vi skal ha oppstart av aktivitet i dette anlegget i april, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg. med tanke på å flytte produksjonen av hamburgere, stekte kaker og kjøttboller til Midt-Norge. Det dreier seg om et produksjonsvolum på 2500 tonn. Fabrikken i Hemsedal har 32 ansatte og omsetter for 140 millioner kroner årlig. Dette er produkter hvor råvarene finnes ved anlegget i Åsen og en flytting vil således ha betydelige økonomiske fordeler, sier Dalsegg. Feilslått Bakgrunnen for at Grilstad-konsernet vil ta i bruk anlegget i Åsen igjen, er at selskapet i 2006 investerte nærmere 70 millioner kroner i ombygging av den tidligere bakervarefabrikken til foredling av slaktet kylling. Da var strategien å satse på hvitt kjøtt. Den slo feil, og Grilstad snevret inn strategien til kun å handle om rødt kjøtt. Kyllingsatsingen var et feilspor. I den fasen denne satsingen fant sted, ville selskapet gjøre alt på en gang. Men når kyllingsalget sviktet, tårnet problemene seg opp. Vi måtte stoppe «blødningene» og kyllingsatsingen ble avviklet. Etter at vi nå i tilegg har redusert tallet på anlegg fra 19 til 10, er grunnlaget for en positiv utvikling på plass, sier produksjonsdirektør Ivar Rimstad. 5

8 NYHETER 6 Stange-produkter godkjent som matspesialitet Landkylling, sauser og kraft fra Stanges Gårdsprodukter er godkjent som spesialiteter av KSL Matmerk. Med produktene fra Stange er det nå over 200 matspesialiteter som har fått godkjenning fra KSL Matmerk. Dette er en anerkjennelse av det vi begynte med for 20 år siden og et bevis på at vi lager noe som er veldig bra, sier gründer Arnt Harald Stange (bildet). I diplomteksten fra KSL Matmerk heter det blant annet at landkyllingen fra Stange var den første norske Veps i kampen mot rånelukt Mye forskning er gjort for å bli kvitt rånelukten på hanngriser. Det seneste er å bruke veps for å sortere ut kjøttet som lukter for ille. Både i Norge og EU jobber sterke krefter for å innføre forbud mot kastrering av hanngriser. Problemet er at kjøttet fra kjønnsmoden hanngris, kan ha rånelukt, og selv etter fire års intens forskning har man ikke kommet frem til noen helhetlig løsning på råneproblematikken. Og; uansett hvilke løsning man ender på, vil slakteriene ha behov for å foreta fortløpende kvalitetskontroll under slaktingen, for å sortere ut de verste stinkerne. Slike metoder må kunne kyllingen som kunne leve opp til kravene fra de beste spisestedene. Det er hele 15 produkter fra Stanges Gårdsprodukter som nå kan bruke Spesialitetmerket fra KSL Matmerk. Stanges produkter har vært godt kjent blant matinteresserte i nesten 20 år. I begynnelsen var det kun utvalgte restauranter i Oslo som kjøpte Arnt Harald Stanges frittgående kyllinger. Etter hvert har produktene blitt tilgjengelige for forbrukerne i matforretningene. At produktene fra Stanges Gårdsprodukter har stigende popularitet viser seg tydelig i omsetningstallene. I 2009 var omsetningen på 36 millioner kroner, en økning på hele ti millioner kroner sammenlignet med året før. ILLUSTRASJONSFOTO: PIXELMAN gjennomføres raskt, være rimelige og måle både skatol og androstenon (stoffene som avgir lukten). Dette har Nofima Mat arbeidet mye med de senere årene, og er blitt de ledende i verden på feltet. Så langt har vi kommet frem til to aktuelle hurtigmetoder med potensial for slaktelinjen. Det er en spektroskopisk metode basert på gass sensorer og en biosensorisk metode ved bruk av levende insekter, forteller seniorforsker John-Erik Haugen ved Nofima Mat. Bønder på Sortland stiftet eget slakteri Hålogaland Slakteri er formelt stiftet. Hittil har 75 gårdsbruk tegnet andel i selskapet. Etter at Nortura vedtok å legge ned slakteriet i Sortland fra 1. juni i år, har en gruppe bønder fra Vesterålen og omegn siden november syslet med planer om å etablere et eget slakteri. Det er blitt gjort forundersøkelser på marked, leveranse, samarbeidspartnere og økonomi. Med bakgrunn i disse forundersøkelsene har vi funnet det riktig å invitere til selskapsdannelse. Det er grunnlag for å drive slakteri på Sortland også i framtida, sier initiativtaker og Turbulente tider i råvaremarkedene Kjøttmarkedet har hatt en langt mer moderat utvikling enn korn- og melkemarkedet de siste årene, og preges av stabile priser, selv om man også her hadde en pristopp i Produksjonen stagnerte i 2009 og internasjonal handel ble noe redusert. Det går fram av rapporten «Omverdenen til norsk landbruk og matindustri» som Statens landbruksforvaltning (SLF) nylig la fram. Rapporten omhandler omverdenen til norsk landbruk og matindustri, og tar for seg forhold Statens landbruksforvaltning mener er av betydning for utvikling og muligheter i det norske markedet. Den er avgrenset til utviklingen i råvaremarkedene for sentrale landbruksvarer, norsk import og eksport og forbrukstrender med fokus på hvilke varer vi etterspør. Det var stagnasjon og nedgang i importen av landbruksvarer til Norge i Samtidig avtok eksporten. Etter den kraftige prisveksten i , falt prisene igjen enda fortere og internasjonal handel avtok. nyvalgt styreleder i selskapet, Knut Ivar Finjord, til Vesterålen Online. 62 personer var til stede som stiftere. Per i dag har 75 gårdsbruk tegnet andel i selskapet à , kroner. Arbeidsutvalget la så fram forslag til vedtekter som ble noe justert før stiftelsesprotokollen ble signert. Nå skal vi bare få summet oss litt før vi tar fatt på arbeidet videre, sier Finjord. Rapport Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Rapport-nr.: 6/ februar 2010 Dette er noen av de forholdene ved de internasjonale jordbruksmarkedene som belyses nærmere i rapporten.

9 NYHETER Kraftig nedgang i klekketallene på verpekyllinger Etter sterk vekst i antall klekte verpekyllinger i 2009, var det en nedgang på hele 36 prosent i januar mot samme måned i fjor. Også antall kalkunkyllinger økte sterkt i januar. Nedgangen i produksjonen av slaktekyllinger fortsatte på nyåret. Det ble klekket nesten kyllinger av verperase i januar. Dette er 36 prosent lavere enn samme måned i 2009, og lavest klekketall siden september Det forventes en økning i februar, men antallet klekte verpekyllinger vil være betydelig lavere enn for samme måned i fjor. I januar ble det klekket 5,4 mill. slaktekyllinger, som er 1,8 prosent lavere enn samme måned i Etter at det ble satt i verk produksjonsregulerende tiltak i fjor vinter, har klekkingen hovedsakelig ligget lavere enn året før. Det forventes en produksjon på 5,1 mill. slaktekyllinger i februar, som er noe lavere enn samme måned i fjor. Det ble klekket nesten kalkunkyllinger i januar, som er 19 prosent høyere enn samme måned i fjor. Dette er første gang siden august i fjor at klekketallet av kalkuner er høyere enn i samme måned året før. ABC er ISO godkjent Gjennom målrettet arbeid med matvaresikkerhet har ABC nå oppnådd IS godkjennelse og ble i februar 2010 sertifisert av Det Norske Veritas. TINE Ingrediens gir deg det beste fra naturen. Vår lukt- og smaksnøytrale marin Omega 3-olje TINE Ingrediens gir deg det beste fra naturen. TINE er fremstilt Ingrediens av rene gir og deg naturlige det beste råvarer. fra naturen. TINE Vår lukt- Vår Vi har lukt- Ingrediens og smaksnøytrale kontroll og smaksnøytrale på gir hele deg verdikjeden det marin marin beste Omega Omega fra naturen. 3-olje fisk 3-olje til er fremstilt av rene og naturlige råvarer. Vår ferdigprodukt fremstilt lukt- og av smaksnøytrale og rene kompetanse og naturlige marin til råvarer. å Omega bistå kunder 3-olje er Vi i Vi utvikling har har fremstilt kontroll kontroll av av produkter rene på hele på hele og verdikjeden verdikjeden naturlige med Omega-3 råvarer. fra fra som fisk til fisk til ingrediens. ferdigprodukt og kompetanse til å bistå kunder Vi ferdigprodukt har kontroll og på kompetanse hele verdikjeden til å bistå fra fisk kunder til i utvikling av produkter med Omega-3 som ferdigprodukt i Gjennom utvikling våre av produkter marine høykvalitetsprodukter ingrediens. og kompetanse med Omega-3 til å bistå som kunder i ingrediens. setter utvikling fokus av produkter på folks livskvalitet med Omega-3 i form som ingrediens. av Gjennom sunnhet våre og marine helse. høykvalitetsprodukter Gjennom setter vi fokus våre marine på folks høykvalitetsprodukter livskvalitet i form Gjennom setter vi fokus på folks livskvalitet i form Vi av har sunnhet erfaring våre og marine helse. og kompetanse, høykvalitetsprodukter du har markedet setter av sunnhet vi fokus og helse. på folks livskvalitet i form og kundene, sammen skaper vi produktene. av Vi har sunnhet erfaring og helse. og kompetanse, du har markedet Vi og har kundene, erfaring sammen og kompetanse, skaper vi du produktene. har markedet Vi og har kundene, erfaring sammen og kompetanse, skaper vi produktene. har markedet og kundene, sammen skaper vi produktene. ISO er en standard som setter fokus på matvaretrygghet i hele matkjeden fra produksjon til forbruker. Standarden er anvendbar i hele verdivarekjeden, og kan benyttes på tvers av bransjer og landegrenser. Standarden er bygget med samme grunnstruktur som ISO 9001 og det legges stor vekt på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). En sertifisering i henhold til ISO setter ABC i stand til å iverksette et styringssystem for trygg mat med fokus på sluttbrukeren. I tillegg vil sertifiseringen bidra til at vi klarer å kommunisere effektivt gjennom alle ledd. Den vil dessuten demonstrere samsvar med lover og forskrifter så vel som krav fra kunder med hensyn til trygg mat, sier kvalitetsansvarlig Anja Heradtveit (bildet). TINE INGREDIENS Vi blander oss i det meste TINE INGREDIENS TINE INGREDIENS Vi blander oss i det meste 7 Vi blander TINE INGREDIENS oss i det meste Vi blander oss i det meste EPADHA-annonse-halvside-til-kjøttindustrien.indd

10 NYHETER Videreutdanningskurs i hygiene og mattrygghet Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) tilbyr nå kurs i hygiene og mattrygghet. Det er snakk om videreutdanningskurs med 10 studiepoeng. Nye salmonella-regler = mindre destruksjon Norsk kjøttindustri trenger ikke lenger destruere kjøtt med salmonella. Regelverket for håndtering av salmonella endres, melder Landbruks- og matdepartementet. Målet med kurset er at kursdeltagerne skal utvikle kunnskap, forståelse og holdninger i forhold til produksjon av trygg mat i hele verdikjeden generelt og egen visksomhet spesielt, forteller rådgiver Elisabeth Fjærvoll Olsen i UMB. Hun er hovedansvarlig for kurset. Fjærvoll Olsen forteller at kurset Det er avgjørende at alle som arbeider med mat, både i matindustrien og leverandører til industrien vet hvordan trygg mat produseres, sier rådgiver Elisabeth Fjærvoll Olsen i UMB. blir lagt opp med tre samlinger hver på tre dager. Mellom samlingene og etter siste samling forventes gjennomføring av selvstudium og arbeid med ulike hjemmeoppgaver. Total arbeidsinnsats på dette studiet som altså gir 10 studiepoeng er beregnet til 300 timer. Dato for første samling er 5. mai, mens 1. november er satt som dato for den tredje og siste samlingen. Hvorfor et slikt kursopplegg? Det er avgjørende at alle som arbeider med mat, både i matindustrien og leverandører til industrien vet hvordan trygg mat produseres slik at gode rutiner kan være praksis fra første dag. Oppdatert kunnskap om helsefarlige stoffer som kan smittes gjennom mat og vann og videre om råvarekvalitet og matprosesser er derfor avgjørende for bedriftenes evne til å tilby trygg mat til forbrukerne. Industrien gis nå flere muligheter for trygg håndtering av partier mistenkt for å inneholde salmonella. Produktene kan heretter varmebehandles og det sikrer fjerning av smittestoffet. Tilsvarende endringene er tidligere innført for produkter av fjørfe. Disse endringene fører til mindre kasting av mat og bedre Ber om slakterihjelp Norturas slakteri i Steinkjer oppretter en pool av lokale bønder som kan vikariere som slakteriarbeidere. Ved griseslakteriet i Steinkjer går Nortura til de lokale eierne, det vil si til lokale bønder, når de setter opp vikarlister. Vi vet at våre eiere er allsidige, flinke praktikere og vant til å stå på, sier personaldirektør Jan Widar Iversen i Nortura. ressursutnyttelse. Samtidig skal mattryggheten ivaretas som er jobb nummer én, sier landbruks- matminister Lars Peder Brekk (Sp). Forekomst av salmonella i norske husdyr er vesentlig lavere enn i de fleste andre land. Det blir likevel gjort sporadiske påvisninger av denne bakterien, både ved import og innenlandsk produksjon. Vikarene stepper inn ved sykdom eller for å ta unna kortere eller lengre produksjonstopper. Arbeidsoppgavene spenner fra mottak på fjøsrampa til utekspedering av varer. Vi stiller ingen krav om verken fagbrev eller tidligere erfaring, forteller Iversen. Kroksamarbeid mellom Nortura og KLF Nortura og KLF har inngått samarbeidsavtale om krok som brukes på slakteriene. Samarbeidet omfatter tre kroktyper: rullekrok, S-krok og sauedregg. 8 De første planene for samarbeid om krokordning ble lagt for flere tiår siden. Nå gjennomføres dette endelig og formaliseres gjennom et avtalesett. Administrasjonen av ordningen er lagt til Norsk Protein som eies av KLF og Nortura og Topro, et verksted på Gjøvik, vil ta seg av den fysisk håndteringen av krok og reparasjon av rullekrok. Det er nedleggelsen av den såkalte krokbanken til Nortura på Løren som er bakgrunnen for samarbeidet, et samarbeid som skal bidra til lavest mulig totalkostnader ved at kostnadene blir fordelt på de ulike slakteriene. Dessuten vil samarbeidet legge grunnlag for et felles fokus på sikkerhet og de HMS-krav som gjelder for bruk av krok i slakteriene. Slakterienes oppgave i dette samarbeidet er å sørge for at de planlegger for å ha tilstrekelig krok. Bestilling av ny krok skal skje i mars og krokene vil så bli levert på høsten. Verkstedet skal i prinsippet ikke ha noe overskuddskrok, bare den rullekroken som er utsortert for vedlikehold. Slakteriene må derfor planlegge å vente på at egen krok blir reparert, forklarer Endre Myhr i KLF. Avtalen fastslår at kun godkjent krok skal benyttes av de som inngår i dette samarbeidet. Ordningen skal evalueres årlig. Det er Audun Fredriksen ved Fatland Oslo som sammen med Endre Myhr vil representere private slakterer. Små slakterier må samarbeide med større for å ha tilstrekkelig mengde krok som skal til reparasjon eller når de bestiller ny. Alle slakteriene ønskes inn i ordningen, og det må fungere også for de små. Myhr sier videre at man gjennom esporingprosjektet utreder RFID-standard for bruk på krok. På den måten kan det enkelte slakteri på eget initiativ investere i merking og leseutstyr basert på en felles standard.

11 NYHETER Eidsmo fl ytter spekematen fra Kvål til Oppdal Fordi produksjonskapasiteten for spekemat er for liten og dagens anlegg er uhensiktmessig, flytter Eidsmo Spekemat produksjonen til Oppdal vil her samarbeide med det nyopprettede Oppdal Spekemat AS. Flyttingen vil skje så raskt det er praktisk mulig. Bedriften og de tillitsvalgte vil i samarbeid finne løsninger for de 14 ansatte, sier fungerende daglig leder Hans Petter Kvernrød. Bedriften får stadig nye kjedeavtaler og en mer effektiv produksjon er nødvendig. En flytting til Oppdal er derfor viktig for både omstrukturering og utvikling av selskapet, sier Kvernrød i Eidsmo Spekemat. Et nybygg på Kvål har vært vurdert som en mulig løsning, men så lenge andre anlegg i fylket har kapasitet og det finnes samarbeidsmuligheter, har det siste blitt valgt. En nødvendig omstrukturering av selskapet blir samtidig gjennomført, der Eidsmo blir et rent salgs- og markedsføringsselskap. Merkevaren Eidsmo spekemat vil bestå, det samme den kjente morrpølsa. I tillegg vil det tilrettelegges for at våre nisjeprodukter fortsatt produseres på Kvål, og at butikkutsalget i forbindelse med slakteriet skal fortsette å tilby kundene gode kjøttvarer. Slakthuset Eidsmo Dullum AS, som deler lokaler med Eidsmo på Kvål, vil etter vedtatte omstrukturering vil tilrettelegg for ytterlig vekst. Pågangen fra markedet er stor og det er behov for å utvide slaktekapasiteten, både for storfe og småfe. Technology meats Business: No. 1 for processing, packaging, selling Frankfurt am Main IFFA er kjøttbransjens viktigste møteplass. Det er her du finner de ferskeste nyhetene og trendene, skreddersydd teknologi samt produkter og tjenester for hele produksjonskjeden fra slakting, partering og foredling til pakking, lagerhåndtering, transport, hygiene, IT og salg. IFFA samler markedsledende aktører fra hele verden. Gjør som bransjen kom til IFFA 2010 i Frankfurt! En flytting til Oppdal er derfor viktig for både omstrukturering og utvikling av selskapet, sier daglig leder Hans Petter Kvernrød. Import av ferdigstekt bacon Det er nå helt klart at ferdig stekt bacon skal tarifferes på KLF har hatt en oppklaringsrunde med Tollvesenet om tollposisjon for ferdig stekt bacon. Tollvesenet opplyste tidligere i år at det var en aktør hadde fått en bindende forhåndsklassifi sering av ferdig stekt bacon på posisjon posisjonen for «Bacon Crisp». Denne posisjonen har ordinær tollsats på kr 25,62, mot kr 96,34 på posisjon I tillegg fi nnes en EU-kvote med null i toll. Nå er det slått fast at kun posisjon.4990 skal gjelde for ferdig stekt bacon. Import på posisjon.4910 vil bli kontrollert hyppigere for å se at kun «ekte» bacon crisp tas inn. Saken ble undersøkt etter at KLF fikk henvendelse om at noen angivelig tilbød importert ferdigstekt bacon til en pris som ikke var mulig med aktuell tollsats og råvarekostnad. KLF er opptatt av at alle aktører skal ha samme informasjon og kan konkurrere på like vilkår. Derfor er slike saker viktig å bli tipset om. 9

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden»

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» bransjen 1 2013 F Mye å spare på ENØK-tiltak Landet rundt med Kjøttbransjen Dagligvareavtale vekker reaksjoner Jæregg med store ambisjoner Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» Prosessutstyr og vaskeanlegg

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Indrefileten INFORMASJONSBLAD FRA PRIMA JÆREN 13. ÅRGANG/2011 NO2/UKE 23 Jacobs Utvalgte: Jæren Smak - fra jord til bord Heading Ingress SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Foto: Bit Reklame AS Styrelederen

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer