Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp"

Transkript

1 Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke nr. 2 / 13 1

2 Arven etter Fredrikke «Naar der ingen Kamp er, vindes ingen Seier» (Fredrikke i brev til ektemannen Anton 3. januar 1861.) Alle har vi forbilder eller mennesker som vi ser, eller har sett, opp til. Ofte er det mennesker som ikke lenger lever. Likevel spør vi oss ofte: Hva vil hun eller han sagt til dette? Jeg spør meg: Hva ville Fredrikke sagt og gjort i dag? Dette har blitt et enda mer aktuelt spørsmål etter at jeg har lest biografien om henne av Magnhild Folkvord, «Fredrikke Marie Qvam, rabaldermenneske og strateg». I denne boken kommer vi tettere på mennesket Fredrikke. Og jeg tenker, hva ville hun ha skapt rabalder om i dag? Hvilke saker er like viktig i dag som kampen mot tuberkulose og for stemmeretten? Det kommer frem at selv om hun glødet og var strateg og lobbyist, lot hun ofte andre være i front. Hun var opptatt av menneskene og sakene. Det er kanskje grunnen til at N.K.S. også «arbeidet i det stille», for andre mennesker der de bor. Jeg tror Fredrikke hadde skapt rabalder for å skape bedre livsvilkår for kvinner i Norge og globalt. Jeg tror hun ville ha stått på barrikadene på vegne av Norge i FN. Jeg tror hun hadde stått i spissen for å bekjempe vold mot kvinner og de konsekvenser det har for barn. Fredrikke var med på å sette «hvit slavehandel» på dagsorden. Unge jenter som trodde de skulle få arbeid i utlandet ble solgt for å bli prostituerte. I 1909 i Toronto ble begrepet endret til «kvinnehandel», problemet omfattet ikke bare hvite. Noe senere (1921) ble begrepet endret til «handel med kvinner og barn». Fredrikke deltok på mange internasjonale kongresser, noe som viser hennes globale engasjement. I dette samarbeidet søkte hun allianser. Jeg tror hun ville ønsket vår allianse Rød knapp-kampanjen velkommen. Med en kvinne som Fredrikke som ledestjerne, mener jeg det er viktig at vi er tro mot de grunnleggende verdier som er nedfelt i vår formålsparagraf. Vi må ikke miste av syne hvem vi er til for. Og vi må se menneskene i den tiden vi lever i. Arven etter Fredrikke innebærer å se mennesker som trenger oss mest i dag, sette klare mål og å velge strategier for å nå de. Det er det som skal skje på landsmøtet på Lillehammer. Jeg håper mange kommer dit for å delta i denne viktige debatten. Nå som jeg synes å kjenne Fredrikke litt bedre kommer jeg på et sitat: «Kjemp for alt hva du har kjært». Hun gjorde det på hjemmebane, i organisasjonslivet og for landet. Og så tror jeg at hun ville sagt det samme som FNs generalsekretær sa 8. mars i år: «Et løfte er et løfte. Tiden er inne for å få slutt på vold mot kvinner». For å lykkes må det brede allianser til ikke minst politisk vilje og handling. Fredrikke satte krav til beslutningstakere. Så kjære sanitetskvinner. Til høsten er det stortingsvalg. Vær aktive i valgkampen på N.K.S. sin hovedsak vold mot kvinner og konsekvenser for barn. Delta på møter og still spørsmål. Eller for å si det med Hanne Krogh: Kom deg ut på banen jente! Frem til da: Nyt sommeren. Fredrikke Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fire ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Bladet Fredrikke er oppkalt etter N.K.S. grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 6. mai Redaktør Marianne J. Seip Telefon: e-post: Utgaveansvarlig Beate Framdal Materiellfrist nr 3/ august Design og presentasjon Metro Branding AS Trykk Aller Trykk AS Annonser Per Sletholt & Co. Telefon: Fax: E-post: ISSN Jobber for barnas beste I 91 år har barn og unge på barneverninstitusjonen Brusetkollen fått et håp om at det er en fremtid også for dem. 12 En skikkelig jentefest «Ikke gi deg, jente», synger Hanne Krogh, Stemmerett er også jentefest røde knapper er snart delt ut. «Alle» vil være med på å stoppe vold mot kvinner. Rød knapp INNHOLD 2 Generalsekretærens hjørne 4 Organisasjonsleder 5 Smånytt 6 Gir barn en fremtid 12 Jentefest og stemmerett 18 Hun bryter stillheten 22 «Alle» vil ha røde knapper 26 Kløverdamen 28 Sanitetskvinner fra fjord til fjell 34 Organisasjonsnytt 44 Sanitetsnorge rundt Anne-Karin Nygård GENERALSEKRETÆR Forsidefoto Per-Åge Eriksen Svanemerket Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljømerking av papir, trykkfarge og hele trykk prosessen. Hilde Charlotte Solheim hadde fin fasade og blått øye. Nå ber hun voldsofre om å bryte stillheten Fredrikke nr. 2 / 13

3 organisasjonsleder SMÅNYTT Bry seg = Verdivalg Hei alle sammen! I skrivende stund er jeg mektig imponert over alle sanitetsdamer. I Rød knapp-kampanjen bærer dere røde knapper og sprer budskapet om NULLTOLERANSE FOR VOLD MOT KVINNER, med stort engasjement og glød og også for stemmeretten. Dette er to kjempeviktige saker for oss damer, ikke bare lokalt og nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg spør meg: Hadde vi hatt det velferdssamfunnet vi har i dag, hvis ikke de fire store for 100 år siden hadde kjempet for stemmeretten og medbestemmelse i samfunnet? Takk til alle de damene som var med på underskriftskampanjen den gang. Vi må ikke hvile på «laurbærbladene», men vise at medlemsbladet for 50 år siden disse damene gjorde det rette for oss. Bruk din stemmerett og påvirk andre til å gjøre det samme. N.K.S.-ambassadør Hanne Krogh er rundt med stemmerettskonserten «Ikke gi deg, jente». Denne konserten må du få med deg. Den gjør noe med deg. Vi er et av verdens beste land å bo i, sier vi, men er vi det for alle? Stiller vi oss slike spørsmål, finner vi ut hvem som trenger oss mest i dag. Det er kvinner som er utsatt for vold og overgrep, minoritetskvinner, unge jenter og kvinner i den 3. verden. N.K.S. har startet et lavterskeltilbud til voldsutsatte kvinner i Sandnes, Rogaland, med økonomisk støtte fra Tryg. Her kan kvinner få veiledningen de trenger for å få/ha et verdig liv. Takk til alle de damene som har stått fram i media den siste tida og våget å fortelle sine historier. De bidrar til at andre i samme situasjon kan få et bedre liv. Sammen er vi sterke! N.K.S. er en viktig organisasjon i samfunnet i dag. Vi jobber for kvinners helse og livsvilkår. På grasrota finner vi limet i samfunnet, og det er der vi finner frivilligheten. Å skape gode møteplasser, og tilstelninger som inkluderer alle som vil være med det skaper trivelige bygder og bydeler å bo i. Å bry seg gir glede! Å være engasjert gir påfyll. Når dette blad går i trykken, er årets fylkesårsmøter over. Jeg takker så mye alle som har hatt verv i fylkene, og ønsker alle nye tillitsvalgte hjertelig velkommen. Ha en strålende sommer alle sammen! Ellen-Sofie Egeland 1. nestleder Kvinnestemmeretten 50 år NKS' sitt blad nr. 2 er i det vesentlige viet 50 års jubileet for kvinnenes alminnelige stemmerett i Norge. Dagen blir festligholdt ved et stort møte i Universitetes Aula og mottagelse i Oslo Rådhus. Kjente foregangskvinners graver skal bekranses, blant annet Fredrikke Marie Qvams grav på Egge kirkegård i Sanitetsforeningens regi. Her viderebringes damenes ønske: Måtte stemmerettsjubileet medvirke til at alle stemmeberettigede kvinner i vårt land vil bli minnet om, at det bare er 50 år siden de ikke hadde stort de skulle sagt, mens de i dag kan gå frem til valgurnene og stemme fullt og fritt. Valget er hemmelig. Stemmeretten er alminnelig. En rett er også en plikt. Møt frem til urnene på valgets dag! Lav utdanning gir dårligere behandling Flere kvinner enn menn tar ut pensjon før fylte 62 år. Mens fem prosent av mennene som var i arbeid som 55-åringer, pensjonerte seg før fylte 62 år, gjaldt det drøyt 10 prosent av kvinnene. Tilsvarende var uttaket av pensjon ved fylte 62 år høyere. 15 prosent av de yrkesaktive 55-åringene med grunnskole eller videregående som høyeste utdanning hadde også tatt ut pensjon når de rundet 62 år, mot fem Lavt utdannede har mindre sjanser til intensivbehandling ved hjerteinfarkt enn en som er høyt utdannet. Det viser en ny studie som er gjort av forskere ved Karolinska Institutet. Studien er gjort i samarbeid med sykehus i Stockholmsområdet og et felles hjerteregister. Den samme studien viser at hvor du er født spiller ingen rolle for hvilken behandling du får. En rask og korrekt diagnose minsker farene og skadene ved et hjerteinfarkt, da pasienten får riktig behandling så tidlig som mulig. Denne typen behandling på en intensivavdeling gir en bedre prognose enn behandling enn i vanlig sengeavdeling. Økt risiko for hjerte- og karsykdom etter fjerning av livmor Kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk, har nesten dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet kvinner utfører dette inngrepet årlig. I en fersk norsk studie har rundt 1000 kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk (hysterektomi) blitt sammenlignet med jevnaldrende kvinner med intakt livmor. Analysene viste at kvinnene med hysterektomi hadde nær dobbelt så stor risiko for senere å få hjerte- og karsykdom. Funnene som antyder at kvinner som har gjennomgått hysterektomi kan være i risikosonen for hjerte- og karsykdom senere, samsvarer med to andre internasjonale studier. Det er imidlertid ikke klart om det er inngrepet i seg selv som gir økt risiko for hjertesykdommer. Det kan være slik at kvinner som gjennomgår hysterektomi har større risiko for hjerte- og karsykdom enn andre kvinner før inngrepet utføres, sier overlege og forsker Trond Melbye Michelsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. For å finne ut av dette, må vi gjøre nye studier med annet forskningsdesign, forklarer Michelsen. KILDE: forskning.no KILDE: Karolinska Institutet Kvinner tidligere ut av arbeidslivet prosent av de høyskole- og universitetsutdannede. Blant lavere utdannede, og særlig blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, renholdere, assistenter og fagarbeidere, angir nesten halvparten at helseproblemer og det at de følte seg slitne, var av stor betydning for tidlig uttak av full AFP. KILDE: Fafo-rapport 2013:12, Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen Røykere risikerer å få revmatisme Bare noen sigaretter om dagen øker risikoen for revmatisme. En ny studie, som publiseres i vitenskapstidskriftet Arthritis Research & Therapy, viser at risikoen for å få leddgikt fordobles allerede når man røyker noen få sigaretter om dagen. Å stumpe røyken minsker risikoen for å utvikle revmatisme. Sammenlignet med personer som aldri har røkt har en eks-røyker økt risiko for å få leddgikt helt opp til femten år etter røykeslutt. KILDE: Karolinska Institutet Vil varsle før den bryter ut Det er for sent å stoppe Alzheimer når de første symptomene har kommet. Om noen år kan Alzheimer varsles allerede ti år før sykdommen bryter ut. Alzheimer kommer sigende og kan allerede ha vært der i ti år før legen kan gi en diagnose. Problemet er at vi ennå ikke har noen effektiv måte å stoppe sykdommen på, påpeker professor Anders Fjell på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sammen med internasjonale forskere fra blant andre universitetene i Harvard og Oxford har Anders Fjell og kollegene hans ved Forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon startet et stort forsknings prosjekt på Alzheimer. KILDE: Apollon.no 4 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 5

4 TEMA: OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN Jobber for barnas beste Vakkert beliggende i Asker, med utsikt over Oslofjorden, ligger Oslo Sanitetskvinners barnevernsinstitusjon Brusetkollen. I 91 år har barn og unge fått hjelp og omsorg her. Tekst og foto: Gøril Emilie Hellen Vi trenger alle en rød tråd i livet, mennesker som kjenner oss og bryr seg. For meg er disse damene min røde tråd og mitt anker, sier Anya. Her sammen med miljøterapeutene Sanam H. Rognes (t.v.) og Lisbeth Eskedal. Allerede på tunet, der brunmalte tømmerhus og et gammelt stabbur omkranser plassen, er den gode stemningen slående. Stemningen forsterkes idet vi kommer inn i huset, der historie, tradisjon og sanitetskvinnenes utrettelige arbeid for barn og unge sitter i de hundre år gamle veggene. Her har oppvoksende generasjoner i over 90 år tråkket inn og ut. Her har unge mennesker med mer eller mindre tunge historier å bære på, fått hjelp til å takle livet. Hjemmekoselig Lukten av nystekte vafler strømmer ut av det romslige kjøkkenet der husmor Monica Mollum holder til. Like innenfor kjøkkendøra henger en plakat med påskriften Humor er den korteste veien mellom mennesker. Her er det høyt under taket, både billedlig og bokstavelig. Smilet og latteren er sjelden langt unna. Hjemmekoselig stemning er viktig, sier Monica med et smil over vaffeljernet, for mat, lukter og smak er også en viktig del av barndommens erfaringer. Godlukten snor seg videre gjennom huset, ut i gangen og oppover den brede trappa opp til andre etasje. Der venter institusjonsleder Kristian Bredby, miljøterapeutene Lisbeth Eskedal og Sanam Henriksen Rognes og Anya Heiberg (21), én av dem som i dag er tilknyttet Brusetkollen i form av ettervern. Anya er et flott eksempel på den positive effekten av støtte og oppfølging, også etter fylte 18. Da slår den gode effekten inn, eller det som på Brusetkollen gjerne omtales som Mirakeleffekten (se egen sak om ettervern. Se også eget intervju med Anya på de neste sidene). Fra friluftskole til barnevernsinstitusjon Til å begynne med var Brusetkollen en friluftskole for tuberkuløse, fattige og underernærte barn. I årenes løp fikk stadig flere barnevernsbarn plass på Brusetkollen, og i løpet av 1990-tallet ble det en ren barnevernsinstitusjon, tett knyttet opp mot Brusetkollen skole, spesialskole og pedagogisk ressurs senter for hele Osloskolen. Vi setter alltid barna først, noe som er helt i tråd med tankegangen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Følgelig er vi ingen IA-bedrift, da målet vårt ikke er å tilrettelegge for de ansatte, men for barna og ungdommene som er tilknyttet Brusetkollen, forteller Kristian som har vært institusjonsleder siden Rustes til å klare seg selv Av samme grunn er heller ikke Bruset- «Vi setter alltid barna først, noe som er helt i tråd med tankegangen i Norske Kvinners Sanitetsforening». Kristian bredby 6 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 7

5 TEMA: OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN kollen større enn at det lar seg gjøre å skreddersy gode løsninger for hvert enkelt barn. I dag er det totalt 55 registrerte plasser for barn og ungdommer/ unge voksne i alderen 6 23 år. For noen er Brusetkollen hverdag i noen få måneder, for andre et hjem i flere år. Selv om hver og en som kommer hit har tunge erfaringer med seg i bagasjen, enten det gjelder familieforhold eller utfordringer knyttet til skolehverdagen, blir de sett og møtt med respekt. «Hvis jeg for fem år siden hadde møtt meg selv som den jeg er i dag, ville jeg ikke trodd det var meg. Men dét er det». Anya Heiberg Med verden for sine føtter Målet vårt er å ruste ungene og ungdommene til å kunne klare seg selv en dag. Og fordi alle er forskjellige, trenger de ulik veiledning og oppfølging. Det får de her på Brusetkollen, sier Kristian. Fokus på skole og utdanning Skole og utdanning er svært høyt prioritert på Brusetkollen, og personalet gjør mye for å hjelpe ungdommene gjennom skolekverna. Utdanning er så viktig, og vi pusher og dytter ungdommene, vekker dem om morgenen og kjører dem til skolen om nødvendig, forteller miljøterapeutene Sanam og Lisbeth. Og det nytter! Ved avdeling Sophie, som er en avdeling for ettervern for ungdom i alderen år, der også Anya er tilknyttet, har 15 av 19 gjennomført eller er i gang med videregående skole. Fem av disse 19, deriblant Anya, er også i gang med høyere utdanning. De gode resultatene er først og fremst ungdommenes fortjeneste. Og det forteller oss at dette er ungdom som kan og vil, bare de får litt hjelp på veien, understreker Lisbeth og Sanam. BRUSETKOLLEN Barnevernsinstitusjon i Asker som drives og eies av Oslo Sanitets forening. Feiret 90-årsjubileum i 2012, og har i alle disse årene jobbet med omsorg for barn og unge. gir omsorgstilbud til barn og ungdom fra 6 23 år fordelt på sju avdelinger: barneavdeling, ungdomsavdelinger, omsorgsbaser (forsterkede fosterhjem) og en egen avdeling for ettervern. Tilbyr helhetlig utredning av barn og foreldre samt familie- og nettverksarbeid etter oppdrag fra kommuner og bydeler. gir også bistand til kommuner og bydeler ved samvær mellom barn og foreldre hvor det kreves aktivt tilsyn eller tilrettelegging for samværet. er en ideelt drevet institusjon med avtaler med stat og kommuner basert på offentlige anbudsrunder. kort vei til eierne og beslutningstakerne, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet til omstilling, også når det gjelder overordnede økonomiske og strategiske beslutninger. (Kilde: Anya Heiberg (21) smiler stolt. Hun har akkurat fortalt historien sin, som er en fortelling om en turbulent barndom, korte og lange opphold ved ulike barnvernsinstitusjoner rundt om landet, avløst av perioder i en fosterfamilie. Det er bare et par timer siden vi møttes for første gang. Da ga hun meg et fast håndtrykk og et trygt og direkte blikk. Og et smil. Hun smiler i det hele tatt mye, Anya. Med god grunn. For hun har kjempet hardt for å komme dit hun er i dag; hun er heltidsstudent ved Høgskolen i Oslo og eier av sin egen leilighet i Oslo. Hun er sjef i sitt eget liv. Livet ligger foran henne. At det skulle gå så bra, var ingen selvfølge. Tilbake på gamle tomter Anya er tilbake på gamle tomter. På besøk BARNEVERNET denne gangen, til det stedet som var hjem for henne i viktige perioder av ungdomstiden. Fremdeles er hun under Brusetkollens paraply, på såkalt ettervern, med løfte om støtte og oppfølging så lenge hun trenger det. De gode støttespillerne ved institusjonen er viktige for henne. Og det er nettopp det de er: støttespillere. Jobben er det Anya selv som må gjøre. Jeg har vært i barnevernet siden jeg var ni år, og jeg har mange turbulente og tøffe år bak meg. Når ingenting rundt deg er forutsigbart, når du flytter fra sted til sted, mellom ulike fosterfamilier og institusjoner, da blir livet på en måte på vent. Og når du ikke vet hvor lenge du skal være et sted, prøver du å ikke knytte deg følelsesmessig til menneskene du møter. Men det er umulig, for alle trenger Omtrent barn får hvert år hjelp av barnevernet. Bufetats statistikk for de senere årene viser at flere barn og unge får hjelp i hjemmet, flere bor i fosterhjem og færre på institusjon. Statlige institusjoner dekker omtrent halvparten av behovet for institusjonsplasser, resten kjøpes av private organisasjoner. Av disse står ideelle organisasjoner, deriblant Norske Kvinners Sanitetsforening, for ca 40 prosent. institusjonene må være godkjente og tilfredsstille kravene til kvalitet i henhold til forskriftene. Bufetat kjøper barneverntjenester for 1,5 til 2 milliarder kroner årlig. Barn og unge som er på barnevernsinstitusjon skal i størst mulig grad ha et normalt liv, og skal gis den omsorg og behandling de har behov for. Samtidig skal barnas rettssikkerhet ivaretas. (Kilde: Bufetat) tilknytning. Da jeg kom til Brusetkollen for andre gang, noen måneder før jeg fylte 17, fikk jeg vite at her skulle jeg bli. For meg var det utrolig viktig. Jeg møtte mennesker som ikke støtet meg vekk eller ga meg opp selv om jeg var sinna, frekk og urimelig. Jeg visste at jeg likevel fikk sove i den samme sengen som i går, som i morgen og dagen etter der igjen. Det er ufattelig viktig, sier Anya. Med livet foran seg Sanam, Lisbeth og de andre er der ikke for å synes synd på meg. De behandler meg som en voksen, stiller krav og forventer innsats. I det ligger det mye omsorg. De er der både når det går bra og når jeg trenger litt ekstra støtte. Det er viktig at man ikke bare setter inn støtet når det røyner på, men at det er et apparat der hele veien. Da er det lettere å fange opp ting før det blir for vanskelig. Som barnevernsbarn mangler man ofte det nettverket som trengs når man snubler i livet. For meg er Brusetkollen dette nettverket, og jeg har trygghet i at de ikke slipper meg før jeg er klar. Våren er så vidt i anmarsj. Anya er klar for sin andre skriftlige høyskoleeksamen. Temaet er pedagogikk, et fag hun allerede har avlagt muntlig eksamen i, og bestått med glans. Jeg gruer meg, men hver gang jeg skal gjøre noe som er litt skummelt, tenker jeg at jeg har vært gjennom tøffere og mer krevende ting før, så dette klarer jeg! sier Anya med et smil. De som kjenner henne, er ikke et øyeblikk i tvil om at hun har rett. 8 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 9

6 TEMA: OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN Vi er veldig opptatt av utdanning her på Brusetkollen og vi er utrolig stolte av Anya! sier institusjonsleder Kristian Bredby. BET VEC den naturlige betennelses-tabletten BET VEC inneholder en unik sammensetning av de dokumenterte urtene boswellia og gurkemeie, som gir en meget god effekt på betennelsestilstander i kroppen. Store deler av befolkningen plages daglig av slike tilstander som reduserer deres daglige livskvalitet. BET VEC: - 100% naturlig - Dokumenterte ingredienser - Hurtigvirkende Viktig med ettervern Juridisk sett er vi voksne når vi fyller 18. Men hvor mange oss er egentlig i stand til å klare oss helt alene? Ettervern er uhyre viktig! fastslår Kristian Bredby, mangeårig institusjonssjef ved Brusetkollen. Han viser til undersøkelser og forskning om hvordan det har gått med barn og unge som har vært i barnevernet, og som får minimalt med oppfølging etter fylte 18. Det er trist lesing. Mange får ikke tatt utdanning. De tjener mindre enn gjennomsnittet. Lever kortere. Men, legger han til, og skisserer en helt annen fremtidsvisjon: Mirakeleffekten Hva skjer hvis vi følger opp ungdommene tett i ett år etter fylte 18? Livskvaliteten vokser enormt. Med litt ekstra hjelp og støtte klarer mange å fullføre utdanning. Fyller du på med to års oppfølging, slik vi aller helst gjør her på Brusetkollen, begynner miraklene å skje. Den ekstra tiden gjør at disse ungdommene får et liv som kan sammenlignes med ungdommer som får støtte fra egne familier. Miljøterapeutene Sanam Henriksen Rognes og Lisbeth Eskedal, nikker og lar Anya Heiberg snakke for dem alle. Ettervernet har betydd enormt mye for meg. Hadde jeg blitt slengt ut av en institusjon da jeg fylte 18, ville det neppe gått så bra. Det samme gjelder for andre jeg kjenner her fra Brusetkollen, og som har fått ettervern. Hvor mye godt gjør det egentlig for samfunnet at tidligere barnevernsbarn havner på NAV? På sikt koster det enormt masse penger. Med litt mer satsing på ettervern ville enda flere blitt i stand til å ta utdanning og forsørge seg selv, sier Anya. Undersøkelser, blant annet fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) fastslår at ettervern har svært god effekt. Til sammenlikning får de fleste unge voksne som ikke har vært i barnvernet, hjelp av foreldrene sine i ung voksen alder. Hvem kan bruke BET VEC? De som har: Betennelse i muskler, sener og ledd, med de typiske problemene som smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning Betennelse i bindevev og nerver, med de typiske problemene som hevelse, kribling og smerter Betennelse i nakke/skulder og arm, med de typiske problemene som stiv nakke/skulder, hodepine, stivhet og ømhet i skulder og armpartiet Betennelse i mage/tarm systemet, som kramper, urolig mage og varierende avføring Betennelse i luftveiene, som slimdannelse i øre-nese-hals og bihuler, hoste og kremting BET VEC s unike resept er mer målrettet mot betennelser enn andre urter og antioksidanter! RING I DAG! Eller send din bestilling på telefax: E-Post: Anders Lunde tilbyr i 2010: Anders Lunde tilbyr: 19/2 Rørosmartnan, 3 dgr. Anders Lunde tilbyr i 2010: 19/2 Rørosmartnan, 3 dgr. Juli Juli Stiklestad Stiklestad med med 12/4 Holland, 12/4 Holland, 7 dgr. 7 dgr. Trondheim, 3 dgr. 3 dgr. Turer i 2013: 23/3 30/5 Påskemarked Sommer 30/5 i Sommer Rostock i Tyrol m. (Seefeld) i Tyrol (Seefeld) Juli 27/8 Juli Rüdesheim, Peer Peer Gynt Rhin Gynt Spelet Moseldalen, Spelet 7 dgr. Köbenhavn, med Pasjonsspillet 5 med dgr Pasjonsspillet i i 14/9 Cognac ved Gålåvannet, ved og Paris, Gålåvannet, 12 dgr. 3 dgr. 3 dgr. 15/4 Holland, 7 dgr. Oberammergau, Oberammergau, 9 dgr. 9 dgr. 27/9 Sep. Sep. USA, Midtvesten Rundtur Rundtur i Midtvesten, i m. Midtvesten, Norsk Høstfest i Minot, 2/6 Bornholm, Juni 5 dgr. Bornholm, 4 dgr. Nord Dakota, Minnesota, 14 dgr. Sør-Dakota og Juni 8/7 Sommer Bornholm, i Tyrol, Seefeld, 4 dgr. 10 dgr. 2/10 Spania, Minnesota, Costa Brava, Sør-Dakota 14 dgr. og Juni Helgeland og Lofoten, 9 dgr. Nord Dakota med Norsk 12/7 Juni Evert Helgeland Taube Spelen, 16/7 Evert og 3 Taube Lofoten, dgr. Spelen, 9 dgr. 15/11 Julemarked 3 dgr. Nord Høstfest Dakota i Liseberg, i Minot, med Göteborg, Norsk 3 dgr. 21/7 Finland, Saima Kanal, 6 dgr. 24/11 Julemarked i Rostock, 5 dgr. 14 dgr. 16/7 Evert Taube Spelen, 3 dgr. Høstfest i Minot, 14 dgr. 6/8 Peer Gynt, 4 dgr. BE OM PROGRAM! OPPLAND ARRANGEMENT AS Tlf.: Ja takk, send meg GRATIS* 1mnd. forbruk av BET VEC Jeg betaler kun porto og eksp. gebyr på kr 69,- etter mottagelsen. Jeg er ikke bundet til noen fremtidige kjøp, men må melde fra innen 14 dager etter mottatt gratispakke dersom jeg ikke ønsker flere forsendelser. Som abonnent vil jeg få faste forsendelser hver 2. måned for kun 298,- fritt levert, uten porto og gebyrer. Tilbudet gjelder kun en gang pr. husstand! Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Underskrift:... Vital Naturprodukter AS Svarsending Oslo PRODUKSJON: ZIGN.NO 10 Fredrikke nr. 2 / 13

7 Tema Stemmerett En skikkelig jentefest! Festen nådde et høydepunkt da Hanne Krogh, Jan Thomas og det lokale damekoret champagnepikene sang «La det swinge». Jeg kan rope, jeg kan be, jeg kan gråte, jeg kan le, jeg kan synge, jeg kan skremme, ingen skal få ta fra meg min stemme, sang nærmere 400 damer i alle aldre da Hanne Krogh satte i gang allsang om Fredrikke Marie Qvam. Tekst og foto: Ingvild Koløen Mandag 15. april var salen i Grimstad Kulturhus fullsatt, da Sanitetskvinnene i Aust-Agder og Hanne Krogh inviterte til en skikkelig jentefest for å feire hundre år med allmenn stemmerett i Norge. I kveld skal vi feire de som turte. De som risikerte utestengelse og ensomhet for at kvinner skulle få like rettigheter som menn, åpnet Hanne Krogh. Og fest ble det, med nære fortellinger, rørende engasjement, «La det swinge», allsang, vafler og vin. «Ikke gi deg, jente» Hanne Krogh og Sanitetskvinnene samarbeider om å arrangere jentefester i stemmerettsåret Jeg er så glad for å få samarbeide med Sanitetskvinnene. Jeg ble ekstra stolt da jeg lærte at ei av de som sto i bresjen for stemmeretten var N.K.S. grunnlegger Fredrikke Marie Qvam. Jeg har så sansen for den dama, sa Hanne Krogh. Hun har skrevet en egen sang til Fredrikke som ble sunget som allsang. Konserten i Grimstad var den første i rekken av flere konserter Hanne Krogh skal holde denne våren og sommeren. Sanitetskvinnene i Aust-Agder er glade for å invitere til en skikkelig jentefest. Vi skal feire de som har stått på barrikadene, de som har kjempet og de som fortsatt kjemper. Og så skal vi feire oss selv, sier fylkesleder i Aust-Agder Tanja Fredensborg, som i ukesvis har stått på for å få arrangementet opp og gå. I tillegg til Hanne Krogh, er også Jan 12 Fredrikke nr. 1 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 13

8 Tema Stemmerett Thomas og jentecoach Inger Karin Larsen med på festen her i Grimstad, fortsetter Fredensborg. Fortsatt noe å kjempe for Jentefesten har fått navnet «Ikke gi deg, jente!», oppkalt etter en sang Hanne Krogh har skrevet om sin farmor. Budskapet fra alle som sto på scenen sto i stil med navnet: Vær stolt av den du er, ha tro på deg selv og ta egne valg. Jentecoach Inger Karin Larsen snakket om hvordan jenter skal treffe valgene som er riktige for seg, mens stylist Jan Thomas delte personlige opplevelser om å stå opp for den man er. Det er lett å ta stemmeretten for gitt, og tenke at 100 år er lenge siden. Men det er ikke lenge siden i det hele tatt, sa Hanne Krogh. Hun påpekte at unge jenter i dag trenger en påminnelse om at sterke kvinner har kjempet hardt for de rettighetene vi har i dag. Tanja Fredensborg snakket om Rød knapp-aksjonen og poengterte at kvinner fortsatt har kamper å kjempe. Vold mot kvinner er et likestillingsproblem, sa Fredensborg. Senere på kvelden ble det delt ut røde knapper og Hanne Krogh sang «Evas døtre» som hun og Hanne Sørvaag har skrevet og dedikert til Rød knapp-kampanjen. Vin og vafler Som en avslutning på konserten ble det vin og vafler. En kombinasjon av det nye og det gamle, det urbane og det jordnære. Sanitetskvinnene har fått mye støtte til «Jeg håper publikum sitter igjen med tanker om at det er viktig og riktig å engasjere seg». Tanja Fredensborg arrangementet lokalt. Kommunen stilte med lokale, kinoen med møteplass, et utested stilte opp med servering og en blomsterbutikk med blomster. I tillegg har konserten fått omtale i alle lokalavisene, og fylkeslederen har fått snakke i både lokalradio og på NRK Sørlandet. Jeg håper publikum sitter igjen med tanker om at det er viktig og riktig å engasjere seg. Og at det er helt greit å være seg selv, sier fylkesleder Tanja Fredensborg. Det målet så ut til å være nådd. Etter summingen rundt vaflene å bedømme var samtlige publikummere fornøyde og inspirerte etter konserten. Da jeg kom ut fra konserten var jeg for første gang i mitt liv stolt av å være kvinne, sa ei dame tidlig i 40-årene. Fem på festen Hva synes du om jentefesten? Grete Øvsthus Jeg har storkost meg. Det var spennende variasjoner i programmet som ga ulike innfallsvinkler til det å være kvinne og ta egne valg. Det var flott at Hanne Krogh brukte egne tekster som var relatert til sterke personer. Når vi i år feirer stemmerettsjubileet synes jeg det er viktig å minne de unge på hva kvinnekamp er, noe hun gjorde på en god måte. «Ikke gi deg, jente!» Stemmerettsjubileums-CD Inspirert av Stemmerettsjubileet og de kvinner vi har mye å takke for, har Hanne Krogh i samarbeid med N.K.S., spilt inn CD en «Ikke gi deg, jente!». Assistert av landets fremste musikere og produsenter, tyder mye på at dette er blitt en innspilling av høy kvalitet og et minnerikt jubileums-album. Den som trekkes sterkest frem, er vår grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, damen som var villig til å organisere kvinnene i sanitetshjelp på slagmarken da man trodde uavhengighetskrig mot Sverige var uunngåelig. Fredrikke var den fremste stemmerettsforkjemperen. I 2013 får hun noe av den æren hun fortjener. May-Bente Spirene: Det var en veldig fin konsert med gode innslag fra alle som var på scenen. Jan Thomas ga meg en tankevekker om det å ta egne valg. Det blir sanger, alle OM kvinner, men absolutt ikke bare FOR kvinner. Her er det full stemmerett fra første sang! Hanne Kroghs stemmerettsturne med Sanitetskvinnene 15. april: Grimstad 23. mai: Stokmarknes 26. mai: Flekkefjord 28. mai: Farsund 29. mai: Haugesund 30. mai: Steinkjer 7. juni: Drammen 11. juni: Otta 13. juni: Molde 27. august: Randaberg 12. september: Sør-Odal 27. september: Lillehammer N.K.S. landsmøte Tone Rosseland, Hege Krogh Myren og Anita Hørte Gunnersen Det var kjempefint! Vi ble faktisk veldig rørt, og det var ikke forventet. Måten Hanne Krogh formidler på er nær og rørende. Gjengen som sørget for en skikkelig jentefest i Grimstad. Fylkesleder Tanja Fredensborg (t.v.), Jan Thomas, Hanne Krogh og N.K.S. generalsekretær Anne-Karin Nygård. 14 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 15

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk:

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Feminist med neglelakk: Møt Marta Breen 187 782 røde knapper Viktig døråpner for kvinner Kunstige idealer Etterlyser kvinnene i statsbudsjettet

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Forsidefoto: Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 9-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Masseflukt fra privatiserte barnehager SIDE 16

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer