Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp"

Transkript

1 Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke nr. 2 / 13 1

2 Arven etter Fredrikke «Naar der ingen Kamp er, vindes ingen Seier» (Fredrikke i brev til ektemannen Anton 3. januar 1861.) Alle har vi forbilder eller mennesker som vi ser, eller har sett, opp til. Ofte er det mennesker som ikke lenger lever. Likevel spør vi oss ofte: Hva vil hun eller han sagt til dette? Jeg spør meg: Hva ville Fredrikke sagt og gjort i dag? Dette har blitt et enda mer aktuelt spørsmål etter at jeg har lest biografien om henne av Magnhild Folkvord, «Fredrikke Marie Qvam, rabaldermenneske og strateg». I denne boken kommer vi tettere på mennesket Fredrikke. Og jeg tenker, hva ville hun ha skapt rabalder om i dag? Hvilke saker er like viktig i dag som kampen mot tuberkulose og for stemmeretten? Det kommer frem at selv om hun glødet og var strateg og lobbyist, lot hun ofte andre være i front. Hun var opptatt av menneskene og sakene. Det er kanskje grunnen til at N.K.S. også «arbeidet i det stille», for andre mennesker der de bor. Jeg tror Fredrikke hadde skapt rabalder for å skape bedre livsvilkår for kvinner i Norge og globalt. Jeg tror hun ville ha stått på barrikadene på vegne av Norge i FN. Jeg tror hun hadde stått i spissen for å bekjempe vold mot kvinner og de konsekvenser det har for barn. Fredrikke var med på å sette «hvit slavehandel» på dagsorden. Unge jenter som trodde de skulle få arbeid i utlandet ble solgt for å bli prostituerte. I 1909 i Toronto ble begrepet endret til «kvinnehandel», problemet omfattet ikke bare hvite. Noe senere (1921) ble begrepet endret til «handel med kvinner og barn». Fredrikke deltok på mange internasjonale kongresser, noe som viser hennes globale engasjement. I dette samarbeidet søkte hun allianser. Jeg tror hun ville ønsket vår allianse Rød knapp-kampanjen velkommen. Med en kvinne som Fredrikke som ledestjerne, mener jeg det er viktig at vi er tro mot de grunnleggende verdier som er nedfelt i vår formålsparagraf. Vi må ikke miste av syne hvem vi er til for. Og vi må se menneskene i den tiden vi lever i. Arven etter Fredrikke innebærer å se mennesker som trenger oss mest i dag, sette klare mål og å velge strategier for å nå de. Det er det som skal skje på landsmøtet på Lillehammer. Jeg håper mange kommer dit for å delta i denne viktige debatten. Nå som jeg synes å kjenne Fredrikke litt bedre kommer jeg på et sitat: «Kjemp for alt hva du har kjært». Hun gjorde det på hjemmebane, i organisasjonslivet og for landet. Og så tror jeg at hun ville sagt det samme som FNs generalsekretær sa 8. mars i år: «Et løfte er et løfte. Tiden er inne for å få slutt på vold mot kvinner». For å lykkes må det brede allianser til ikke minst politisk vilje og handling. Fredrikke satte krav til beslutningstakere. Så kjære sanitetskvinner. Til høsten er det stortingsvalg. Vær aktive i valgkampen på N.K.S. sin hovedsak vold mot kvinner og konsekvenser for barn. Delta på møter og still spørsmål. Eller for å si det med Hanne Krogh: Kom deg ut på banen jente! Frem til da: Nyt sommeren. Fredrikke Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fire ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Bladet Fredrikke er oppkalt etter N.K.S. grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 6. mai Redaktør Marianne J. Seip Telefon: e-post: Utgaveansvarlig Beate Framdal Materiellfrist nr 3/ august Design og presentasjon Metro Branding AS Trykk Aller Trykk AS Annonser Per Sletholt & Co. Telefon: Fax: E-post: ISSN Jobber for barnas beste I 91 år har barn og unge på barneverninstitusjonen Brusetkollen fått et håp om at det er en fremtid også for dem. 12 En skikkelig jentefest «Ikke gi deg, jente», synger Hanne Krogh, Stemmerett er også jentefest røde knapper er snart delt ut. «Alle» vil være med på å stoppe vold mot kvinner. Rød knapp INNHOLD 2 Generalsekretærens hjørne 4 Organisasjonsleder 5 Smånytt 6 Gir barn en fremtid 12 Jentefest og stemmerett 18 Hun bryter stillheten 22 «Alle» vil ha røde knapper 26 Kløverdamen 28 Sanitetskvinner fra fjord til fjell 34 Organisasjonsnytt 44 Sanitetsnorge rundt Anne-Karin Nygård GENERALSEKRETÆR Forsidefoto Per-Åge Eriksen Svanemerket Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljømerking av papir, trykkfarge og hele trykk prosessen. Hilde Charlotte Solheim hadde fin fasade og blått øye. Nå ber hun voldsofre om å bryte stillheten Fredrikke nr. 2 / 13

3 organisasjonsleder SMÅNYTT Bry seg = Verdivalg Hei alle sammen! I skrivende stund er jeg mektig imponert over alle sanitetsdamer. I Rød knapp-kampanjen bærer dere røde knapper og sprer budskapet om NULLTOLERANSE FOR VOLD MOT KVINNER, med stort engasjement og glød og også for stemmeretten. Dette er to kjempeviktige saker for oss damer, ikke bare lokalt og nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg spør meg: Hadde vi hatt det velferdssamfunnet vi har i dag, hvis ikke de fire store for 100 år siden hadde kjempet for stemmeretten og medbestemmelse i samfunnet? Takk til alle de damene som var med på underskriftskampanjen den gang. Vi må ikke hvile på «laurbærbladene», men vise at medlemsbladet for 50 år siden disse damene gjorde det rette for oss. Bruk din stemmerett og påvirk andre til å gjøre det samme. N.K.S.-ambassadør Hanne Krogh er rundt med stemmerettskonserten «Ikke gi deg, jente». Denne konserten må du få med deg. Den gjør noe med deg. Vi er et av verdens beste land å bo i, sier vi, men er vi det for alle? Stiller vi oss slike spørsmål, finner vi ut hvem som trenger oss mest i dag. Det er kvinner som er utsatt for vold og overgrep, minoritetskvinner, unge jenter og kvinner i den 3. verden. N.K.S. har startet et lavterskeltilbud til voldsutsatte kvinner i Sandnes, Rogaland, med økonomisk støtte fra Tryg. Her kan kvinner få veiledningen de trenger for å få/ha et verdig liv. Takk til alle de damene som har stått fram i media den siste tida og våget å fortelle sine historier. De bidrar til at andre i samme situasjon kan få et bedre liv. Sammen er vi sterke! N.K.S. er en viktig organisasjon i samfunnet i dag. Vi jobber for kvinners helse og livsvilkår. På grasrota finner vi limet i samfunnet, og det er der vi finner frivilligheten. Å skape gode møteplasser, og tilstelninger som inkluderer alle som vil være med det skaper trivelige bygder og bydeler å bo i. Å bry seg gir glede! Å være engasjert gir påfyll. Når dette blad går i trykken, er årets fylkesårsmøter over. Jeg takker så mye alle som har hatt verv i fylkene, og ønsker alle nye tillitsvalgte hjertelig velkommen. Ha en strålende sommer alle sammen! Ellen-Sofie Egeland 1. nestleder Kvinnestemmeretten 50 år NKS' sitt blad nr. 2 er i det vesentlige viet 50 års jubileet for kvinnenes alminnelige stemmerett i Norge. Dagen blir festligholdt ved et stort møte i Universitetes Aula og mottagelse i Oslo Rådhus. Kjente foregangskvinners graver skal bekranses, blant annet Fredrikke Marie Qvams grav på Egge kirkegård i Sanitetsforeningens regi. Her viderebringes damenes ønske: Måtte stemmerettsjubileet medvirke til at alle stemmeberettigede kvinner i vårt land vil bli minnet om, at det bare er 50 år siden de ikke hadde stort de skulle sagt, mens de i dag kan gå frem til valgurnene og stemme fullt og fritt. Valget er hemmelig. Stemmeretten er alminnelig. En rett er også en plikt. Møt frem til urnene på valgets dag! Lav utdanning gir dårligere behandling Flere kvinner enn menn tar ut pensjon før fylte 62 år. Mens fem prosent av mennene som var i arbeid som 55-åringer, pensjonerte seg før fylte 62 år, gjaldt det drøyt 10 prosent av kvinnene. Tilsvarende var uttaket av pensjon ved fylte 62 år høyere. 15 prosent av de yrkesaktive 55-åringene med grunnskole eller videregående som høyeste utdanning hadde også tatt ut pensjon når de rundet 62 år, mot fem Lavt utdannede har mindre sjanser til intensivbehandling ved hjerteinfarkt enn en som er høyt utdannet. Det viser en ny studie som er gjort av forskere ved Karolinska Institutet. Studien er gjort i samarbeid med sykehus i Stockholmsområdet og et felles hjerteregister. Den samme studien viser at hvor du er født spiller ingen rolle for hvilken behandling du får. En rask og korrekt diagnose minsker farene og skadene ved et hjerteinfarkt, da pasienten får riktig behandling så tidlig som mulig. Denne typen behandling på en intensivavdeling gir en bedre prognose enn behandling enn i vanlig sengeavdeling. Økt risiko for hjerte- og karsykdom etter fjerning av livmor Kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk, har nesten dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet kvinner utfører dette inngrepet årlig. I en fersk norsk studie har rundt 1000 kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk (hysterektomi) blitt sammenlignet med jevnaldrende kvinner med intakt livmor. Analysene viste at kvinnene med hysterektomi hadde nær dobbelt så stor risiko for senere å få hjerte- og karsykdom. Funnene som antyder at kvinner som har gjennomgått hysterektomi kan være i risikosonen for hjerte- og karsykdom senere, samsvarer med to andre internasjonale studier. Det er imidlertid ikke klart om det er inngrepet i seg selv som gir økt risiko for hjertesykdommer. Det kan være slik at kvinner som gjennomgår hysterektomi har større risiko for hjerte- og karsykdom enn andre kvinner før inngrepet utføres, sier overlege og forsker Trond Melbye Michelsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. For å finne ut av dette, må vi gjøre nye studier med annet forskningsdesign, forklarer Michelsen. KILDE: forskning.no KILDE: Karolinska Institutet Kvinner tidligere ut av arbeidslivet prosent av de høyskole- og universitetsutdannede. Blant lavere utdannede, og særlig blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, renholdere, assistenter og fagarbeidere, angir nesten halvparten at helseproblemer og det at de følte seg slitne, var av stor betydning for tidlig uttak av full AFP. KILDE: Fafo-rapport 2013:12, Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen Røykere risikerer å få revmatisme Bare noen sigaretter om dagen øker risikoen for revmatisme. En ny studie, som publiseres i vitenskapstidskriftet Arthritis Research & Therapy, viser at risikoen for å få leddgikt fordobles allerede når man røyker noen få sigaretter om dagen. Å stumpe røyken minsker risikoen for å utvikle revmatisme. Sammenlignet med personer som aldri har røkt har en eks-røyker økt risiko for å få leddgikt helt opp til femten år etter røykeslutt. KILDE: Karolinska Institutet Vil varsle før den bryter ut Det er for sent å stoppe Alzheimer når de første symptomene har kommet. Om noen år kan Alzheimer varsles allerede ti år før sykdommen bryter ut. Alzheimer kommer sigende og kan allerede ha vært der i ti år før legen kan gi en diagnose. Problemet er at vi ennå ikke har noen effektiv måte å stoppe sykdommen på, påpeker professor Anders Fjell på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sammen med internasjonale forskere fra blant andre universitetene i Harvard og Oxford har Anders Fjell og kollegene hans ved Forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon startet et stort forsknings prosjekt på Alzheimer. KILDE: Apollon.no 4 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 5

4 TEMA: OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN Jobber for barnas beste Vakkert beliggende i Asker, med utsikt over Oslofjorden, ligger Oslo Sanitetskvinners barnevernsinstitusjon Brusetkollen. I 91 år har barn og unge fått hjelp og omsorg her. Tekst og foto: Gøril Emilie Hellen Vi trenger alle en rød tråd i livet, mennesker som kjenner oss og bryr seg. For meg er disse damene min røde tråd og mitt anker, sier Anya. Her sammen med miljøterapeutene Sanam H. Rognes (t.v.) og Lisbeth Eskedal. Allerede på tunet, der brunmalte tømmerhus og et gammelt stabbur omkranser plassen, er den gode stemningen slående. Stemningen forsterkes idet vi kommer inn i huset, der historie, tradisjon og sanitetskvinnenes utrettelige arbeid for barn og unge sitter i de hundre år gamle veggene. Her har oppvoksende generasjoner i over 90 år tråkket inn og ut. Her har unge mennesker med mer eller mindre tunge historier å bære på, fått hjelp til å takle livet. Hjemmekoselig Lukten av nystekte vafler strømmer ut av det romslige kjøkkenet der husmor Monica Mollum holder til. Like innenfor kjøkkendøra henger en plakat med påskriften Humor er den korteste veien mellom mennesker. Her er det høyt under taket, både billedlig og bokstavelig. Smilet og latteren er sjelden langt unna. Hjemmekoselig stemning er viktig, sier Monica med et smil over vaffeljernet, for mat, lukter og smak er også en viktig del av barndommens erfaringer. Godlukten snor seg videre gjennom huset, ut i gangen og oppover den brede trappa opp til andre etasje. Der venter institusjonsleder Kristian Bredby, miljøterapeutene Lisbeth Eskedal og Sanam Henriksen Rognes og Anya Heiberg (21), én av dem som i dag er tilknyttet Brusetkollen i form av ettervern. Anya er et flott eksempel på den positive effekten av støtte og oppfølging, også etter fylte 18. Da slår den gode effekten inn, eller det som på Brusetkollen gjerne omtales som Mirakeleffekten (se egen sak om ettervern. Se også eget intervju med Anya på de neste sidene). Fra friluftskole til barnevernsinstitusjon Til å begynne med var Brusetkollen en friluftskole for tuberkuløse, fattige og underernærte barn. I årenes løp fikk stadig flere barnevernsbarn plass på Brusetkollen, og i løpet av 1990-tallet ble det en ren barnevernsinstitusjon, tett knyttet opp mot Brusetkollen skole, spesialskole og pedagogisk ressurs senter for hele Osloskolen. Vi setter alltid barna først, noe som er helt i tråd med tankegangen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Følgelig er vi ingen IA-bedrift, da målet vårt ikke er å tilrettelegge for de ansatte, men for barna og ungdommene som er tilknyttet Brusetkollen, forteller Kristian som har vært institusjonsleder siden Rustes til å klare seg selv Av samme grunn er heller ikke Bruset- «Vi setter alltid barna først, noe som er helt i tråd med tankegangen i Norske Kvinners Sanitetsforening». Kristian bredby 6 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 7

5 TEMA: OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN kollen større enn at det lar seg gjøre å skreddersy gode løsninger for hvert enkelt barn. I dag er det totalt 55 registrerte plasser for barn og ungdommer/ unge voksne i alderen 6 23 år. For noen er Brusetkollen hverdag i noen få måneder, for andre et hjem i flere år. Selv om hver og en som kommer hit har tunge erfaringer med seg i bagasjen, enten det gjelder familieforhold eller utfordringer knyttet til skolehverdagen, blir de sett og møtt med respekt. «Hvis jeg for fem år siden hadde møtt meg selv som den jeg er i dag, ville jeg ikke trodd det var meg. Men dét er det». Anya Heiberg Med verden for sine føtter Målet vårt er å ruste ungene og ungdommene til å kunne klare seg selv en dag. Og fordi alle er forskjellige, trenger de ulik veiledning og oppfølging. Det får de her på Brusetkollen, sier Kristian. Fokus på skole og utdanning Skole og utdanning er svært høyt prioritert på Brusetkollen, og personalet gjør mye for å hjelpe ungdommene gjennom skolekverna. Utdanning er så viktig, og vi pusher og dytter ungdommene, vekker dem om morgenen og kjører dem til skolen om nødvendig, forteller miljøterapeutene Sanam og Lisbeth. Og det nytter! Ved avdeling Sophie, som er en avdeling for ettervern for ungdom i alderen år, der også Anya er tilknyttet, har 15 av 19 gjennomført eller er i gang med videregående skole. Fem av disse 19, deriblant Anya, er også i gang med høyere utdanning. De gode resultatene er først og fremst ungdommenes fortjeneste. Og det forteller oss at dette er ungdom som kan og vil, bare de får litt hjelp på veien, understreker Lisbeth og Sanam. BRUSETKOLLEN Barnevernsinstitusjon i Asker som drives og eies av Oslo Sanitets forening. Feiret 90-årsjubileum i 2012, og har i alle disse årene jobbet med omsorg for barn og unge. gir omsorgstilbud til barn og ungdom fra 6 23 år fordelt på sju avdelinger: barneavdeling, ungdomsavdelinger, omsorgsbaser (forsterkede fosterhjem) og en egen avdeling for ettervern. Tilbyr helhetlig utredning av barn og foreldre samt familie- og nettverksarbeid etter oppdrag fra kommuner og bydeler. gir også bistand til kommuner og bydeler ved samvær mellom barn og foreldre hvor det kreves aktivt tilsyn eller tilrettelegging for samværet. er en ideelt drevet institusjon med avtaler med stat og kommuner basert på offentlige anbudsrunder. kort vei til eierne og beslutningstakerne, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet til omstilling, også når det gjelder overordnede økonomiske og strategiske beslutninger. (Kilde: Anya Heiberg (21) smiler stolt. Hun har akkurat fortalt historien sin, som er en fortelling om en turbulent barndom, korte og lange opphold ved ulike barnvernsinstitusjoner rundt om landet, avløst av perioder i en fosterfamilie. Det er bare et par timer siden vi møttes for første gang. Da ga hun meg et fast håndtrykk og et trygt og direkte blikk. Og et smil. Hun smiler i det hele tatt mye, Anya. Med god grunn. For hun har kjempet hardt for å komme dit hun er i dag; hun er heltidsstudent ved Høgskolen i Oslo og eier av sin egen leilighet i Oslo. Hun er sjef i sitt eget liv. Livet ligger foran henne. At det skulle gå så bra, var ingen selvfølge. Tilbake på gamle tomter Anya er tilbake på gamle tomter. På besøk BARNEVERNET denne gangen, til det stedet som var hjem for henne i viktige perioder av ungdomstiden. Fremdeles er hun under Brusetkollens paraply, på såkalt ettervern, med løfte om støtte og oppfølging så lenge hun trenger det. De gode støttespillerne ved institusjonen er viktige for henne. Og det er nettopp det de er: støttespillere. Jobben er det Anya selv som må gjøre. Jeg har vært i barnevernet siden jeg var ni år, og jeg har mange turbulente og tøffe år bak meg. Når ingenting rundt deg er forutsigbart, når du flytter fra sted til sted, mellom ulike fosterfamilier og institusjoner, da blir livet på en måte på vent. Og når du ikke vet hvor lenge du skal være et sted, prøver du å ikke knytte deg følelsesmessig til menneskene du møter. Men det er umulig, for alle trenger Omtrent barn får hvert år hjelp av barnevernet. Bufetats statistikk for de senere årene viser at flere barn og unge får hjelp i hjemmet, flere bor i fosterhjem og færre på institusjon. Statlige institusjoner dekker omtrent halvparten av behovet for institusjonsplasser, resten kjøpes av private organisasjoner. Av disse står ideelle organisasjoner, deriblant Norske Kvinners Sanitetsforening, for ca 40 prosent. institusjonene må være godkjente og tilfredsstille kravene til kvalitet i henhold til forskriftene. Bufetat kjøper barneverntjenester for 1,5 til 2 milliarder kroner årlig. Barn og unge som er på barnevernsinstitusjon skal i størst mulig grad ha et normalt liv, og skal gis den omsorg og behandling de har behov for. Samtidig skal barnas rettssikkerhet ivaretas. (Kilde: Bufetat) tilknytning. Da jeg kom til Brusetkollen for andre gang, noen måneder før jeg fylte 17, fikk jeg vite at her skulle jeg bli. For meg var det utrolig viktig. Jeg møtte mennesker som ikke støtet meg vekk eller ga meg opp selv om jeg var sinna, frekk og urimelig. Jeg visste at jeg likevel fikk sove i den samme sengen som i går, som i morgen og dagen etter der igjen. Det er ufattelig viktig, sier Anya. Med livet foran seg Sanam, Lisbeth og de andre er der ikke for å synes synd på meg. De behandler meg som en voksen, stiller krav og forventer innsats. I det ligger det mye omsorg. De er der både når det går bra og når jeg trenger litt ekstra støtte. Det er viktig at man ikke bare setter inn støtet når det røyner på, men at det er et apparat der hele veien. Da er det lettere å fange opp ting før det blir for vanskelig. Som barnevernsbarn mangler man ofte det nettverket som trengs når man snubler i livet. For meg er Brusetkollen dette nettverket, og jeg har trygghet i at de ikke slipper meg før jeg er klar. Våren er så vidt i anmarsj. Anya er klar for sin andre skriftlige høyskoleeksamen. Temaet er pedagogikk, et fag hun allerede har avlagt muntlig eksamen i, og bestått med glans. Jeg gruer meg, men hver gang jeg skal gjøre noe som er litt skummelt, tenker jeg at jeg har vært gjennom tøffere og mer krevende ting før, så dette klarer jeg! sier Anya med et smil. De som kjenner henne, er ikke et øyeblikk i tvil om at hun har rett. 8 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 9

6 TEMA: OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN Vi er veldig opptatt av utdanning her på Brusetkollen og vi er utrolig stolte av Anya! sier institusjonsleder Kristian Bredby. BET VEC den naturlige betennelses-tabletten BET VEC inneholder en unik sammensetning av de dokumenterte urtene boswellia og gurkemeie, som gir en meget god effekt på betennelsestilstander i kroppen. Store deler av befolkningen plages daglig av slike tilstander som reduserer deres daglige livskvalitet. BET VEC: - 100% naturlig - Dokumenterte ingredienser - Hurtigvirkende Viktig med ettervern Juridisk sett er vi voksne når vi fyller 18. Men hvor mange oss er egentlig i stand til å klare oss helt alene? Ettervern er uhyre viktig! fastslår Kristian Bredby, mangeårig institusjonssjef ved Brusetkollen. Han viser til undersøkelser og forskning om hvordan det har gått med barn og unge som har vært i barnevernet, og som får minimalt med oppfølging etter fylte 18. Det er trist lesing. Mange får ikke tatt utdanning. De tjener mindre enn gjennomsnittet. Lever kortere. Men, legger han til, og skisserer en helt annen fremtidsvisjon: Mirakeleffekten Hva skjer hvis vi følger opp ungdommene tett i ett år etter fylte 18? Livskvaliteten vokser enormt. Med litt ekstra hjelp og støtte klarer mange å fullføre utdanning. Fyller du på med to års oppfølging, slik vi aller helst gjør her på Brusetkollen, begynner miraklene å skje. Den ekstra tiden gjør at disse ungdommene får et liv som kan sammenlignes med ungdommer som får støtte fra egne familier. Miljøterapeutene Sanam Henriksen Rognes og Lisbeth Eskedal, nikker og lar Anya Heiberg snakke for dem alle. Ettervernet har betydd enormt mye for meg. Hadde jeg blitt slengt ut av en institusjon da jeg fylte 18, ville det neppe gått så bra. Det samme gjelder for andre jeg kjenner her fra Brusetkollen, og som har fått ettervern. Hvor mye godt gjør det egentlig for samfunnet at tidligere barnevernsbarn havner på NAV? På sikt koster det enormt masse penger. Med litt mer satsing på ettervern ville enda flere blitt i stand til å ta utdanning og forsørge seg selv, sier Anya. Undersøkelser, blant annet fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) fastslår at ettervern har svært god effekt. Til sammenlikning får de fleste unge voksne som ikke har vært i barnvernet, hjelp av foreldrene sine i ung voksen alder. Hvem kan bruke BET VEC? De som har: Betennelse i muskler, sener og ledd, med de typiske problemene som smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning Betennelse i bindevev og nerver, med de typiske problemene som hevelse, kribling og smerter Betennelse i nakke/skulder og arm, med de typiske problemene som stiv nakke/skulder, hodepine, stivhet og ømhet i skulder og armpartiet Betennelse i mage/tarm systemet, som kramper, urolig mage og varierende avføring Betennelse i luftveiene, som slimdannelse i øre-nese-hals og bihuler, hoste og kremting BET VEC s unike resept er mer målrettet mot betennelser enn andre urter og antioksidanter! RING I DAG! Eller send din bestilling på telefax: E-Post: Anders Lunde tilbyr i 2010: Anders Lunde tilbyr: 19/2 Rørosmartnan, 3 dgr. Anders Lunde tilbyr i 2010: 19/2 Rørosmartnan, 3 dgr. Juli Juli Stiklestad Stiklestad med med 12/4 Holland, 12/4 Holland, 7 dgr. 7 dgr. Trondheim, 3 dgr. 3 dgr. Turer i 2013: 23/3 30/5 Påskemarked Sommer 30/5 i Sommer Rostock i Tyrol m. (Seefeld) i Tyrol (Seefeld) Juli 27/8 Juli Rüdesheim, Peer Peer Gynt Rhin Gynt Spelet Moseldalen, Spelet 7 dgr. Köbenhavn, med Pasjonsspillet 5 med dgr Pasjonsspillet i i 14/9 Cognac ved Gålåvannet, ved og Paris, Gålåvannet, 12 dgr. 3 dgr. 3 dgr. 15/4 Holland, 7 dgr. Oberammergau, Oberammergau, 9 dgr. 9 dgr. 27/9 Sep. Sep. USA, Midtvesten Rundtur Rundtur i Midtvesten, i m. Midtvesten, Norsk Høstfest i Minot, 2/6 Bornholm, Juni 5 dgr. Bornholm, 4 dgr. Nord Dakota, Minnesota, 14 dgr. Sør-Dakota og Juni 8/7 Sommer Bornholm, i Tyrol, Seefeld, 4 dgr. 10 dgr. 2/10 Spania, Minnesota, Costa Brava, Sør-Dakota 14 dgr. og Juni Helgeland og Lofoten, 9 dgr. Nord Dakota med Norsk 12/7 Juni Evert Helgeland Taube Spelen, 16/7 Evert og 3 Taube Lofoten, dgr. Spelen, 9 dgr. 15/11 Julemarked 3 dgr. Nord Høstfest Dakota i Liseberg, i Minot, med Göteborg, Norsk 3 dgr. 21/7 Finland, Saima Kanal, 6 dgr. 24/11 Julemarked i Rostock, 5 dgr. 14 dgr. 16/7 Evert Taube Spelen, 3 dgr. Høstfest i Minot, 14 dgr. 6/8 Peer Gynt, 4 dgr. BE OM PROGRAM! OPPLAND ARRANGEMENT AS Tlf.: Ja takk, send meg GRATIS* 1mnd. forbruk av BET VEC Jeg betaler kun porto og eksp. gebyr på kr 69,- etter mottagelsen. Jeg er ikke bundet til noen fremtidige kjøp, men må melde fra innen 14 dager etter mottatt gratispakke dersom jeg ikke ønsker flere forsendelser. Som abonnent vil jeg få faste forsendelser hver 2. måned for kun 298,- fritt levert, uten porto og gebyrer. Tilbudet gjelder kun en gang pr. husstand! Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Underskrift:... Vital Naturprodukter AS Svarsending Oslo PRODUKSJON: ZIGN.NO 10 Fredrikke nr. 2 / 13

7 Tema Stemmerett En skikkelig jentefest! Festen nådde et høydepunkt da Hanne Krogh, Jan Thomas og det lokale damekoret champagnepikene sang «La det swinge». Jeg kan rope, jeg kan be, jeg kan gråte, jeg kan le, jeg kan synge, jeg kan skremme, ingen skal få ta fra meg min stemme, sang nærmere 400 damer i alle aldre da Hanne Krogh satte i gang allsang om Fredrikke Marie Qvam. Tekst og foto: Ingvild Koløen Mandag 15. april var salen i Grimstad Kulturhus fullsatt, da Sanitetskvinnene i Aust-Agder og Hanne Krogh inviterte til en skikkelig jentefest for å feire hundre år med allmenn stemmerett i Norge. I kveld skal vi feire de som turte. De som risikerte utestengelse og ensomhet for at kvinner skulle få like rettigheter som menn, åpnet Hanne Krogh. Og fest ble det, med nære fortellinger, rørende engasjement, «La det swinge», allsang, vafler og vin. «Ikke gi deg, jente» Hanne Krogh og Sanitetskvinnene samarbeider om å arrangere jentefester i stemmerettsåret Jeg er så glad for å få samarbeide med Sanitetskvinnene. Jeg ble ekstra stolt da jeg lærte at ei av de som sto i bresjen for stemmeretten var N.K.S. grunnlegger Fredrikke Marie Qvam. Jeg har så sansen for den dama, sa Hanne Krogh. Hun har skrevet en egen sang til Fredrikke som ble sunget som allsang. Konserten i Grimstad var den første i rekken av flere konserter Hanne Krogh skal holde denne våren og sommeren. Sanitetskvinnene i Aust-Agder er glade for å invitere til en skikkelig jentefest. Vi skal feire de som har stått på barrikadene, de som har kjempet og de som fortsatt kjemper. Og så skal vi feire oss selv, sier fylkesleder i Aust-Agder Tanja Fredensborg, som i ukesvis har stått på for å få arrangementet opp og gå. I tillegg til Hanne Krogh, er også Jan 12 Fredrikke nr. 1 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 13

8 Tema Stemmerett Thomas og jentecoach Inger Karin Larsen med på festen her i Grimstad, fortsetter Fredensborg. Fortsatt noe å kjempe for Jentefesten har fått navnet «Ikke gi deg, jente!», oppkalt etter en sang Hanne Krogh har skrevet om sin farmor. Budskapet fra alle som sto på scenen sto i stil med navnet: Vær stolt av den du er, ha tro på deg selv og ta egne valg. Jentecoach Inger Karin Larsen snakket om hvordan jenter skal treffe valgene som er riktige for seg, mens stylist Jan Thomas delte personlige opplevelser om å stå opp for den man er. Det er lett å ta stemmeretten for gitt, og tenke at 100 år er lenge siden. Men det er ikke lenge siden i det hele tatt, sa Hanne Krogh. Hun påpekte at unge jenter i dag trenger en påminnelse om at sterke kvinner har kjempet hardt for de rettighetene vi har i dag. Tanja Fredensborg snakket om Rød knapp-aksjonen og poengterte at kvinner fortsatt har kamper å kjempe. Vold mot kvinner er et likestillingsproblem, sa Fredensborg. Senere på kvelden ble det delt ut røde knapper og Hanne Krogh sang «Evas døtre» som hun og Hanne Sørvaag har skrevet og dedikert til Rød knapp-kampanjen. Vin og vafler Som en avslutning på konserten ble det vin og vafler. En kombinasjon av det nye og det gamle, det urbane og det jordnære. Sanitetskvinnene har fått mye støtte til «Jeg håper publikum sitter igjen med tanker om at det er viktig og riktig å engasjere seg». Tanja Fredensborg arrangementet lokalt. Kommunen stilte med lokale, kinoen med møteplass, et utested stilte opp med servering og en blomsterbutikk med blomster. I tillegg har konserten fått omtale i alle lokalavisene, og fylkeslederen har fått snakke i både lokalradio og på NRK Sørlandet. Jeg håper publikum sitter igjen med tanker om at det er viktig og riktig å engasjere seg. Og at det er helt greit å være seg selv, sier fylkesleder Tanja Fredensborg. Det målet så ut til å være nådd. Etter summingen rundt vaflene å bedømme var samtlige publikummere fornøyde og inspirerte etter konserten. Da jeg kom ut fra konserten var jeg for første gang i mitt liv stolt av å være kvinne, sa ei dame tidlig i 40-årene. Fem på festen Hva synes du om jentefesten? Grete Øvsthus Jeg har storkost meg. Det var spennende variasjoner i programmet som ga ulike innfallsvinkler til det å være kvinne og ta egne valg. Det var flott at Hanne Krogh brukte egne tekster som var relatert til sterke personer. Når vi i år feirer stemmerettsjubileet synes jeg det er viktig å minne de unge på hva kvinnekamp er, noe hun gjorde på en god måte. «Ikke gi deg, jente!» Stemmerettsjubileums-CD Inspirert av Stemmerettsjubileet og de kvinner vi har mye å takke for, har Hanne Krogh i samarbeid med N.K.S., spilt inn CD en «Ikke gi deg, jente!». Assistert av landets fremste musikere og produsenter, tyder mye på at dette er blitt en innspilling av høy kvalitet og et minnerikt jubileums-album. Den som trekkes sterkest frem, er vår grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, damen som var villig til å organisere kvinnene i sanitetshjelp på slagmarken da man trodde uavhengighetskrig mot Sverige var uunngåelig. Fredrikke var den fremste stemmerettsforkjemperen. I 2013 får hun noe av den æren hun fortjener. May-Bente Spirene: Det var en veldig fin konsert med gode innslag fra alle som var på scenen. Jan Thomas ga meg en tankevekker om det å ta egne valg. Det blir sanger, alle OM kvinner, men absolutt ikke bare FOR kvinner. Her er det full stemmerett fra første sang! Hanne Kroghs stemmerettsturne med Sanitetskvinnene 15. april: Grimstad 23. mai: Stokmarknes 26. mai: Flekkefjord 28. mai: Farsund 29. mai: Haugesund 30. mai: Steinkjer 7. juni: Drammen 11. juni: Otta 13. juni: Molde 27. august: Randaberg 12. september: Sør-Odal 27. september: Lillehammer N.K.S. landsmøte Tone Rosseland, Hege Krogh Myren og Anita Hørte Gunnersen Det var kjempefint! Vi ble faktisk veldig rørt, og det var ikke forventet. Måten Hanne Krogh formidler på er nær og rørende. Gjengen som sørget for en skikkelig jentefest i Grimstad. Fylkesleder Tanja Fredensborg (t.v.), Jan Thomas, Hanne Krogh og N.K.S. generalsekretær Anne-Karin Nygård. 14 Fredrikke nr. 2 / 13 Fredrikke nr. 2 / 13 15

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

En plan som viser vei videre

En plan som viser vei videre Strategisk plan 2014 2017 En plan som viser vei videre I denne planen har Sanitetskvinnene nedfelt hva som skal være innretningen på vår innsats i denne fireårsperioden. Planen slår fast hva som er formålet

Detaljer

SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE.

SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE. SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE. Nok en sommer står for tur, og en lang og kald vinter er over. Dette betyr også «sommerferie» i sanitetsforeningene rundt omkring i fylket vårt. Dere fortjener en ferie

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Saksnummer: 10/2291 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 A hevder at han ble diskriminert av Skibotnsenteret da han

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vold og aggresjon - en reaksjon på avmakt

Vold og aggresjon - en reaksjon på avmakt Vold og aggresjon - en reaksjon på avmakt - Vold og aggresjon er reaksjon på avmakt. Avmakt som tas ut der det er trygt, sier Per Isdal. - Vi tar ofte ut volden der det er trygt - overfor dem vi kjenner,

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Medlemsavis Vår 2011. Leder. Informasjon fra Ungdomsrepresentanten. Medlemsmøte. Informasjon fra Velferd

Medlemsavis Vår 2011. Leder. Informasjon fra Ungdomsrepresentanten. Medlemsmøte. Informasjon fra Velferd www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD 281 Hoveveien 9, 4306 Sandnes Tlf: 51 97 57 94-51 97 52 15-51 97 58 23 51 97 56 96 Medlemsavis Vår 2011 Leder Informasjon fra Ungdomsrepresentanten Medlemsmøte Informasjon

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen. Oppdrift. Om sorg og vekst

Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen. Oppdrift. Om sorg og vekst Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen Oppdrift Om sorg og vekst Om forfatterne: Ada Sofie Austegard (f. 1963) er grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse og arbeider hver dag for «en barndom uten

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafritt samfunn Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer